Opplæringskontorenes rolle i det lokale kvalitetsarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringskontorenes rolle i det lokale kvalitetsarbeidet"

Transkript

1 Håkon Høst og Svein Michelsen Opplæringskontorenes rolle i det lokale kvalitetsarbeidet Arena for kvalitet, Tromsø

2 Hvorfor studere opplæringskontorene? Et kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæringen skal være en del av et helhetlig nasjonalt system for grunnopplæringen. Skal samtidig tilpasses særegenhetene ved opplæring i bedrift. Lovverket skiller bare mellom fylkeskommunen som ansvarlig for vgo og bedriftene som godkjennes som lærebedrifter. Opplæringskontorene, som representerer prosent av lærebedriftene, har tatt oppgaver både fra fylkeskommunene og bedriftene De har ikke en klart definert rolle i fag- og yrkesopplæringssystemet Mye tyder likevel på at de vil kunne spille en sentral rolle i kvalitetsvurderingssystemet SRY Formidling

3 Problemstillinger Hva karakteriserer lokalt kvalitetsarbeid og lokal kvalitetsstyring? Hvordan utvikles og organiseres dette? I hvilken grad og på hvilken måte blir instrumenter og indikatorer brukt? I denne delen: Hvilken rolle spiller opplæringskontorene?

4 Kvalitetsvurderingssystem som nytt politikk-regime for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen? Vår forrige rapport drøftet nasjonalt kvalitetsvurderingssystem som ledd i en endring i styringssystemer preget av NPM reformer og styring på distanse Et slikt system presenteres som vinn-vinn-vinn, der både staten, fylkeskommunen og opplæringsinstitusjonene vil profitere Erfaringer viser at slike systemer ikke er gitte, men har et potensial for både sentralisering and de-sentralisering, løse eller tette koplinger, for utvikling og ansvarliggjøring. I hvilken retning systemet utvikles er et empirisk spørsmål.

5 Kvalitetspolitikk i det norske fagopplæringssystemet Det norske fagopplæringssystemet - annerledes enn andre dualsystemer Kombinerer sterk statsstyring, og skolebasert opplæring, med opplæring i bedrift Balansen mellom statlig involvering og bedriftens autonomi står sentralt i dette, som i alle fagopplæringssystemer Partene i arbeidslivet har en sentral rolle. Kollektive løsninger og koordinering viktig

6 Instrumenter og institusjoner: På sentralt nivå har man høye aspirasjoner for styring for kvalitet også i fagopplæringen Behov for mer mer systematisk og relavnt informasjon om bedriftsopplæringen Utvikling av nye kvantitative instrumenter ses som viktig for å skaffe dette Adgangen til å innhente informasjon har formelt sett blitt utvidet Hva skjer i praksis?

7 Dilemmaer for kvalitetspolitikk i dette systemet Om bedriftens handlefrihet innsnevres for mye gjennom eksterne reguleringer, så er bedriftenes aktive deltakelse i fagopplæring ikke lenger bærekraftig. Om bedriftenes handlefrihet ikke tøyles i tilstrekkelig grad gjennom reguleringer mister systemet sine evner til kollektiv problemløsning Ikke bare spørsmål om hvor mye regulering, også detaljeringsgrad og ikke minst hvem som håndhever disse SRY Formidling

8 Fylkeskommunens kvalitetsarbeid i forhold til lærebedriftene lokalt (rapport 2) Et sentralt funn er at fylkeskommunene i stor grad har tatt i bruk nye instrumenter som lærlingundersøkelsen, og indikatorer utviklet på grunnlag av disse og annen statistikk Ingen av fylkeskommunene prioriterer lengre kontroll gjennom bedriftsbesøk, som har gått sterkt ned Kontroll og oppfølging formidles i stedet gjennom opplæringskontorene med vekt på kvalitetssystemer Lite tyder på at kontroll og styring av lærebedriftene er blitt intensivert. Vår antakelse er snarere at fylkeskommunenes kontroll med bedriftene er redusert Tillits- og utviklingsorientering snarere enn ansvarliggjøring og kontroll

9 Datagrunnlag rapport 3 Tre fylkeskommuner: Rogaland, Telemark og Nord-Trøndelag Intervjuer med representanter fra 3-4 opplæringskontor i hvert av fylkene Data fra landsomfattende spørreskjemaundersøkelse (annet prosjekt) Bygger på tidligere rapport om fylkeskommunens rolle Variert utvalg støttet av kvantitative data

10 Empirisk fokus: Opplæringskontorenes forhold til fylkeskommunen Opplæringskontorenes forhold til egne medlemsbedrifter Oppbygging av egen kapasitet og ressurser

11 Opplæringskontorenes forhold til fylkeskommunen Fra element i en styringskjede til relativ autonomi Vekt på gjensidig tillit, felles interesser og praktiske løsninger Norm: fylkeskommunen tar ikke direkte kontakt med medlemsbedrifter Kommunikasjon dialogpreget med vekt på utvikling snarere enn kontroll og styring, eller ansvarliggjøring

12 Oppgaver knyttet til oppfølging av kvalitet Bedriftsbesøk overtatt av opplæringskontorene Opplæringskontorene ivaretar formelle krav til rapportering knyttet til kvalitet på opplæringen Mange av opplæringskontorene står de facto for godkjenning av nye lærebedrifter, kontrakter og hevinger SRY Formidling

13 Forhold til kvalitetsarbeid i egne medlemsbedrifter Tar seg av «papirarbeidet» forbundet med økt krav til rapportering De har en nøkkelrolle i utvikling av opplæringsplaner for medlemsbedriftene Fokus på bedriftsbesøk og oppfølging av lærlinger Stor vekt på digitale plattformer og verktøy for kvalitet

14 Arbeidsdeling mellom opplæringskontor og medlemsbedrift Oppfølging av opplæringsbok/dokumentasjonssyst em for lærlinger Gjennomføring av vurderingssamtale med lærlinger Annen oppfølging av lærlinger, spesifiser under Annen oppfølging av lærebedrifter, spesifiser under Mye tid Noe tid Ikke en oppgave kontoret gjør

15 Bruk av tid på oppgaver, sammenligning Kvalitet på opplæringen Andre arbeidsoppgaver Opplæring og kurs Formidling av læringer Mer tid nå enn før Mindre tid nå enn før Omtrent like mye tid nå som før

16 Oppbygging av kapasitet og ressurser Gjennomsnitt antall årsverk nasjonalt 1997: 1.5 Gjennomsnitt antall årsverk 2013: 2.5 årsverk Større kapasitet, men også større antall bedrifter per opplæringskontor

17 Nye og gamle instrumenter Som fylkeskommunene bruker opplæringskontorene både nye og gamle instrumenter og indikatorer for måling av kvalitet Antall hevinger og avlagte prøver sentrale indikatorer, brukes også overfor enkeltbedrifter Men også lærlingundersøkelsen brukes som verktøy for å få oversikt over eget område Brukes sammen med annen kunnskap På fagområder, ikke enkeltbedrifter. Sentralt i møter med fylkeskommunen SRY Formidling

18 Bedriftenes organ? Opplæringskontor som uttrykk for medlemmenes fellesinteresser En institusjon av og for medlemmene Uttrykk for «outsourcing» av opplæringsarbeid Styres av verdier og oppfatninger hos medlemmene Opplæringskontor driver egenkontroll Politikk er lik medlemmenes egeninteresse for kvalitet

19 Klassisk reguleringsordning i fagopplæringen Lærebedrift X Offentlig reguleringsorgan Lærebedrift A Lærebedrift B

20 Eller noe mer? Legger vekt på sammenvevingen av interesser på tvers av institusjonsgrenser Medlemslogikk versus innflytelseslogikk Balanseringen åpner for autonomi og sjølstyre Ikke nødvendigvis instrumenter for medlemmene, men bærende kraft eller kollektiv hevarm for kvalitet SRY Formidling

21 Opplæringskontorenes rolle som intermediær institusjon i kvalitetsarbeidet Fylkeskommunen Lærebedrift Opplærin gskontor Fylkesmannen

22 Outsourcing av opplæringsoppgaver eller selvstendig institusjon? Oppbygging av kapasitet utenfor fylkeskommunen: årsverk Betingelse for fylkeskommunal fjernstyring Opptrer med myndighet overfor medlemsbedrifter Store forskjeller på type kontor Begrenset empiri, ikke minst på bedriftssiden Et potensial for heving av kvalitet eller beskyttelse mot papirarbeid?

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kunnskapsgrunnlag og faglige

Detaljer

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen i bedrift. Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen i bedrift. Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen i bedrift Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Trine Deichman-Sørensen,

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013 Side 1 av 10 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen E-post: ahb@utdanningsdirektoratet.no Tlf.: 23 30 27 14 Vår dato: 25.2.2012 Vår 2013/93 Deres dato: Deres SRY-møte 2 2013 Dato: 19. april 2013 Sted:

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Ressursbruk i grunnskolen

Ressursbruk i grunnskolen - Tinn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 726 009 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...1 2.1 Metodevalg

Detaljer

Tjenester til bostedsløse i ti kommuner Delevaluering 2

Tjenester til bostedsløse i ti kommuner Delevaluering 2 Siri Ytrehus, Inger Lise Skog Hansen, Åsmund Langsether, Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg Tjenester til bostedsløse i ti kommuner Delevaluering 2 Siri Ytrehus, Inger Lise Skog Hansen, Åsmund Langsether,

Detaljer

Kunnskapsløftet tung bør å bære?

Kunnskapsløftet tung bør å bære? RAPPORT 42/2009 Kunnskapsløftet tung bør å bære? Underveisanalyse av styringsreformen i skjæringspunktet mellom politikk, administrasjon og profesjon Jorunn Møller, Tine S. Prøitz og Petter Aasen (red.)

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

Fagopplæring i omforming: sentrale mål og lokal virkelighet

Fagopplæring i omforming: sentrale mål og lokal virkelighet AR ARBEIDSLIV HISTORIE - SAMFUNN Fagopplæring i omforming: sentrale mål og lokal virkelighet Evaluering av Reform 94 Sluttrapport Ole Johnny Olsen, Ellen Cathrine Arnesen, Lars Ove Seljestad, Ove Skarpenes

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og administrasjon, LOS Av: Grete Mæland, Gro Tønnesen og Torill

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene

Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene Utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer