TOLKNING OG BRUK AV DATA SOM GRUNNLAG FOR KVALITETSARBEID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOLKNING OG BRUK AV DATA SOM GRUNNLAG FOR KVALITETSARBEID"

Transkript

1 TOLKNING OG BRUK AV DATA SOM GRUNNLAG FOR KVALITETSARBEID / Conexus Conexus AS Grønland 32 B, 3045 Drammen Telefon: 02182

2 Viktige oppdrag: Utdanningsdirektoratet 18 Fylkeskommuner 13 av de 15 største kommunene i Norge (180 kommuner) Attføringsbedrifter Barnevern (helsedirektoratet) Nettverk: KS BI IMTEC Gyldendal VISMA ICSEI Knut Roald og Louise Stoll

3 FoU prosjekt: Evidensbasert kvalitetsstyring i norsk skole Prosjektets hovedmål er å utvikle et nytt teknologisk og metodisk rammeverk for å optimalisere tilretteleggingen for læring i og kvalitetsstyring av barnehage, grunnskole, ungdomsskole og videregående skole. Dette inkluderer forbedret elevoppfølging, styringsinformasjon og effektivisering av vurderingsarbeidet i skolesektoren. Akershus Fylkeskommune Sørum Kommune Andre kommuner Conexus/Læringslaben IMTEC Gyldendal, Aschehoug, Andre forlag Knut Roald, Høgskulen i Sogn og Fjordane Professor Louise Stoll, University of London SolidQ Forskningsrådet/innovasjon Norge

4

5

6 Tema i dag: Hva er kvalitetsarbeid? Hva er de mest relevante dataene for å legge til rette for kvalitetsarbeid? Hvordan planlegge og gjennomføre gode kvalitetsprosesser? Eksempler på bruk av data

7

8 Refleksjonsarbeid PROFESJONSUTVIKLING Forstår Skaper mening

9

10 Ben Levins motto: Linking research & practive and building capacity with focus on results Hvis Ontarios utvikling på skoleområdet skulle vært oppsummert i én setning, kunne det vært: «varig forbedring av elevresultater krever et varig engasjement i å forandre skole- og klasseromspraksis». Fokuset på praksis som nøkkel til bedre resultater er sentralt i Ontarios suksesshistorie. Det samme er det varige engasjementet der ikke minst sterk ledelse og kollektiv profesjonsutvikling står sentralt. Klare og få mål, mål som har fått stå fast over år, og som skolestyrer og skoler dermed har rukket å realisere, er andre sentrale faktorer i en historie som utgjør en av de mest spektakulære suksesshistorier innen utdanningsfeltet de senere årene.

11 LINEÆRT / HIERARKISK LINEÆRT / KAUSALT SYSTEMISK

12 Målstyring blir instrumentell hvis den ikke tar hensyn til følgende faktorer: Vurdering for læring, Hattie og Wærness Balansert målstyring, Kaplan & Norton Egenskaper ved kvalitetsarbeid, Knut Roald Systemtenking, Bourdieu og Senge Den fjerde vei og Profesjonell kapital, Andy Hargraves Profesjonell kompetanse, Erling Lars Dale Kunnskap om grunnleggende statistikk

13 Den tredje vei

14 fra 3 til 4 Fra: Prestasjonsdrevet kvalitet Til: Oppdrags-og situasjonsdrevet kvalitet Overtalte lærere og fagforeninger Lærere og fagforeninger som partnere Datadrevne team og beslutninger Til datainformerte beslutninger og skoler Fysisk tilstede Psykisk tilstede

15 Viktig å skille mellom: Mål Indikatorer på måloppnåelse

16 Balanse i data, for å unngå naiv (instrumentell) målstyring: 1. Resultater og gjennomstrømming 2. Brukere (elevundersøkelsen, foresatte, etc.) 3. Profesjonelle (personalundersøkelse, kompetansekartlegging, kvalitetskjennetegn, etc.)

17 Profesjonell kapital Humankapital Profesjonalitet Sosial kapital Beslutningskapital forutsetter Profesjonell kompetanse K1 K2 K3 kollektivitet

18 Individoppfølging og vurdering for læring

19 Læringskurver i mellomlangt og langt Enkeltemner perspektiv Ferdigheter/kompetanse Kilde : Egil Weider Hartberg

20 1 3 Input Proses Actions Profil

21 IKO gjennom året - Med læring som konsekvens Kartlegging og oppfølging: Hva er elevens utfordring? Hva må gjøres? Hvem er ansvarlig? Kontakt med hjemmet? Når skal det evalueres? Krav til dokumentasjon? Kvittere ut Normal oppfølging Tett oppfølging Identifisere Identifisert når: Mønster i fravær 3-5 dager fravær per halvår IV eller 1. Mistrivsel Urealistiske yrkes/studieplaner

22

23

24

25 Lærer går inn i Vokal. Får oversikt over klassens resultater. 3. Fremover

26 Oppfølgingsskjema. Lærer får oversikt over hvilke ressurser elever kan jobbe med for å tette hullene. Bok og digitale. Kan brukes i foreldresamtale. 3. Fremover

27 Hva fører til gode resultater? Bedre faglige resultater God vurderingspraksis og tydelig klasseledelse Høyere motivasjon og innsats Mestring Flere fullfører og består Færre slutter

28 Resultater og gjennomføring

29 Skole x Resultater og gjennomføring Input

30

31 Hvor ser vi fra?

32 Modell for elevens læringsmiljø Bekreftende faktoranalyse Chi-square = 148,084 Degrees of freedom = 1 Probability level =,000 Modelltilpasning:,141,00 Motiverende lærere,72 r1 1,00 CFI = 0,984 IFI = 0,984 RMSEA = 0,061 Motivasjon 1,30 Interesse for å lære,62 r2 1,00,10 Miljø,17 1,00,54 Sosial trivsel,46 r3 1,00 1,00 Mobbing,51 r4

33 5 viktige prinsipper 1. O,3 regelen 2. Finn relevant sammenligning 3. Som du spør får du svar 4. Input - output 5. En analyse av kvalitet må bygge på en analyse av sammenheng

34 2. Arbeid med egne data og bruk av farger for å illustrere resultatet på indikatoren: Eksempel: Nasjonale prøver 8 trinn. Resultat = 3,2 Nasjonalt snitt 3 Farge gul+ Underveisvurdering i elevundersøkelsen Resultat = 3,8 Relevant sammenligning 4,1 Farge Rød På skalaer fra 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 (0,3) På skala fra 1-3 (0,2) 100% (6 %) 40% (3%) 15% (2%)

35 Følger dere samme grupper over tid? Nasjonale prøver 5 og 8 trinn Nasjonale prøver 8 og 9 trinn Kartleggingsprøver Gjennomstrømning i vgo sortert på skoler

36 Utfordring: Det finnes ingen normerte skalaer innen samfunnsvitenskapen Ingen spørsmål er verdifrie

37 Skalaer Er du interessert i å lære på skolen Trives du a. med skolearbeidet?

38 Fakta Hauketo Marienlyst skole skole Motivasjon se delskår 2,5 2,9 Trivsel se delskår 3,3 3,3 Mobbing se delskår 3,7 3,7 Elevmedvirkning se delskår 2,3 2,0 Elevdemokrati se delskår 2,8 2,7 Fysisk læringsmiljø se delskår 2,3 2,2

39 Hva er et bra resultat?

40

41

42 Grunnskolepoeng 11/12 Bærum 42,8 1 Bergen 41 2 Oslo 40,6 3 Trømsø 40,6 4 Drammen 40,5 5 Stavanger 40 6 Kristiandsand 39,8 7 Fredrikstad 39,7 8 Trondhjem 39,7 9 Sandnes 39,2 10

43

44 Gjennomføring vg3 Bærum kommune (07-08) 75,45 1 Oslo (07-08) 61,29 2 Kristiansand kommune (07-08) 59,71 3 Drammen kommune (07-08) 59,49 4 Bergen kommune (07-08) 58,38 5 Stavanger kommune (07-08) 57,27 6 Trondheim kommune (07-08) 56,49 7 Tromsø kommune (07-08) 55,05 8 Sandnes kommune (07-08) 54,96 9 Fredrikstad kommune (07-08) 48,13 10

45

46 Bærum kommune (07-08) Oslo (07-08) Stavanger kommune (07-08) Trondheim kommune (07-08) Bergen kommune (07-08) Tromsø kommune (07-08) Kristiansan Sandnes d kommune kommune (07-08) (07-08) Drammen kommune (07-08) Fredrikstad kommune (07-08) GS 16,90 % 21,50 % 23,40 % 23,30 % 24,50 % 27,50 % 25,20 % 28,40 % 30,60 % 32,90 % Høgskoleog univ. 49,20 % 46,70 % 39,60 % 39,20 % 37,60 % 37,20 % 32,80 % 29,80 % 29,40 % 25,90 % SUM 32,30 % 25,20 % 16,20 % 15,90 % 13,10 % 9,70 % 7,60 % 1,40 % -1,20 % -7,00 %

47 Er resultatene som forventet? Drammen 2,00 Bergen 1,43 Kristiansand 1,40 Fredrikstad 1,11 Trømsø 1,09 Bærum 1,00 Sandnes 0,84 Oslo 0,80 Stavanger 0,50 Trondhjem 0,47

48 Er resultatene som forventet? Drammen 2,00 Bergen 1,43 Kristiansand 1,40 Fredrikstad 1,11 Trømsø 1,09 Bærum 1,00 Sandnes 0,84 Oslo 0,80 Stavanger 0,50 Trondhjem 0,47

49

50 GUL + GUL + Grønn GUL - GUL - GUL + Grønn GUL + GUL - GUL - GUL + Grønn GUL +

51 Indikator 2009/2010 Elevundersøkelsen Sosial trivsel 4,2 Interesse for å lære 3,3 Motiverende lærere 3,1 Fravær av mobbing 4,9 Kunnskap om og deltagelse i målsettninger 3 Underveisvurdering 3,1 Fravær 6,50 % Frafall 2,60 % Antall vitnemål 74 % Antall elever bestått 94 % Personalundersøkelsen Internt samarbeid 3,5 Gjennomføring av elevsamtaler 3,5 Mål-planfokus 3,5 Ledelse 2,8 Nyskapende medarbeidere 3,7 Sykefravær i personalet 4 % Budsjettoverholdelse over 2,1% Eksamensresultater Norsk 3,1 Matematikk 3,7 Engelsk 3,2 Standpunkt Norsk 3,7 Matematikk 4 Engelsk 4,1

52 Indikator 2007/ / /2010 Elevundersøkelsen Sosial trivsel 4,1 4 4,2 Interesse for å lære 3,1 3,2 3,3 Motiverende lærere 2,9 3 3,1 Fravær av mobbing 4,8 4,9 4,9 Kunnskap om og deltagelse i målsettninger 2,7 2,8 3 Underveisvurdering 2,5 2,7 3,1 Fravær 11 % 10 % 6,50 % Frafall 5 % 3,50 % 2,60 % Antall vitnemål 79 % 77 % 74 % Antall elever bestått 87 % 90 % 94 % Personalundersøkelsen Internt samarbeid 3,4 3,5 Gjennomføring av elevsamtaler 3,2 3,5 Mål-planfokus 3,2 3,5 Ledelse 2,1 2,8 Nyskapende medarbeidere 3,4 3,7 Sykefravær i personalet 6 % 7 % 4 % Budsjettoverholdelse ok ok over 2,1% Eksamensresultater Norsk 3,7 3,1 3,1 Matematikk 3,2 3,7 Engelsk 2,9 3,3 3,2 Standpunkt Norsk 3,8 3,7 3,7 Matematikk 3,8 3,2 4 Engelsk 3,8 3,7 4,1

53 Indikator 2007/ / /2010 Elevundersøkelsen Sosial trivsel Grønn Grønn Grønn Interesse for å lære Gul + Gul + Gul + Motiverende lærere Gul + Gul + Gul - Fravær av mobbing Grønn Grønn Grønn Kunnskap om og deltagelse i målsettninger Rød Gul - Gul + Underveisvurdering Rød Gul - Gul + Fravær 11 % 10 % 6,50 % Frafall 5 % 3,50 % 2,60 % Antall vitnemål 79 % 77 % 74 % Antall elever bestått 87 % 90 % 94 % Personalundersøkelsen Internt samarbeid Grønn Grønn Gjennomføring av elevsamtaler Gul + Grønn Mål-planfokus Gul + Grønn Ledelse Gul - Gul + Nyskapende medarbeidere Gul + Grønn Sykefravær i personalet 6 % 7 % 4 % Budsjettoverholdelse ok ok over 2,1% Eksamensresultater Norsk 3,7 3,1 3,1 Matematikk 3,2 3,7 Engelsk 2,9 3,3 3,2 Standpunkt Norsk 3,8 3,7 3,7 Matematikk 3,8 3,2 4 Engelsk 3,8 3,7 4,1

54 Indikator Forutsetninger Økonomi Elevmiljø/motivasjon Nasjonale prøver Gjennomstrømning Karakterer Ledelse/personal Egenvurdering/kvalitetsvurdering Tiltak

55 Indikator Forutsetninger Økonomi Elevmiljø/motivasjon Nasjonale prøver Gjennomstrømning Karakterer Ledelse/personal Egenvurdering/kvalitetsvurdering Tiltak

56

57

58 39,7 40,9 39,8 39,6 40,2 39,6

59

60 Grunnskolepoeng: 43,8 40,9 39,7

61

62 Oppgave 3: Hvordan komme fra tall og fakta til konkret handling for å styrke elevenes læring? Er dataene organisert slik at dere får fokus på forbedring? Analyseres data i sammenheng? Er det lett å forstå hva som er godt og dårlig? Ser dere på trender? Følger dere samme grupper over tid? Brukes resultatene til fremover-meldinger?

63

64 Kvalitetsvurdering (Knut Roald 2012) Auka tilgang på resultatinformasjon kan bidra til målretta pedagogiskutvikling. Men kvalitetsvurdering kan også fungere som meiningstomme og kontraproduktive ritual når vurderingsresultat ikkje blir bearbeidde på måtar som gir kollektiv innsikt og engasjement.

65 Spenningsforhold i arbeidet med kvalitetsvurdering (Knut Roald 2012) Informasjon vs kunnskap Forvaltningslogikk vs kvalitetslogikk Medbestemmelse vs medskaping Delegasjon vs distribusjon Kvalitetssystem vs kvalitetsarbeid Kvalifikasjon vs profesjon

66

67

68

69 Wells læringssyklus (1999) Svak intensjon om endring Erfaring Informasjon Innsikt Kunnskapsbygging Sterk intensjon om endring Individ Fellesskap

70 Professional Learning Communities (PLC) is not a model, per se; rather, it is an approach or process. 1. Shared values and vision 2. Collaborative culture 3. Focus on examining outcomes to improve student learning 4. Supportive and shared leadership; 5. Shared personal practice Stoll & Louis, 2007

71 FØR UNDER ETTER

72 EKSEMPEL PÅ SYSTEMISK KVALITETSARBEID: Plan for arbeidet Forberedelser Hva får vi til? (rekkefremlegg) Neste kompetansenivå (Hva gjør vi/jeg?) Tiltaksbeskrivelse Dokumentasjon

73 Betre leseopplæring Spørsmål Hva er vi gode på? (her kan du også ta utgangspunkt i andre ting enn dataene på denne siden) Hva kan jeg forbedre? Hvilke tiltak skal vi gjøre Korleis arbeider vi med den andre leseopplæringa for å betre elevane sine læringsresultat Alle diagnostiske prøver er registrerte i VOKAL. Resultata blir følgde opp for grupper og individ i elevsamtalar, foreldresamtalar, foreldremøte og interne fagmøte til faste tider. Det blir gjort handfaste avtalar om tiltak når utviklinga ikkje er god nok, og tiltaka blir gjennomførde og evt justerte. Leiinga er velorientert om utviklinga, og deltar i vurderingar og avgjerder. Potensielt svake lesarar blir oppdaga når dei er 4 år i barnehagen gjennom bruk av kartleggingsverkty. Skulen har ein velfungerande kollektiv strategi for innlæring og bruk av lese- og læringsstrategiar. Skulebiblioteket er tidsmessig utstyrt og organisert og blir brukt så ofte som råd av skule og barnehage.

74 Vurdering For Læring (VFL) Spørsmål Hva er vi gode på? (her kan du også ta utgangspunkt i andre ting enn dataene på denne siden) Hva kan jeg forbedre? Hvilke tiltak skal vi gjøre Kvalitetsbeskrivelse Læraren tydeleggjer på ulike måtar kva som er målet for økta. Avklaringsprosess i starten resulterer i at elevane forstår kva dei skal lære og kva som er forventa gjennom at læraren sjekkar dette ut. Læraren sørger for at elevane si førforståing vert aktivert, og at dei deltek aktivt i læringsarbeidet. Enkelteleven vert involvert i eige læringsarbeid ved mellom anna å vurdere eige arbeid og utvikling. Læraren gir framovermeldingar på ein slik måte at enkelteleven forstår kva som er kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen, og korleis eleven kan forbetre seg. Læraren bruker elevane sine tilbakemeldingar til å justere undervisninga og forbetre læringa til elevane.

«PULS og VOKAL som grunnlag for profesjonsutvikling» - teorigrunnlag og praktiske eksempler

«PULS og VOKAL som grunnlag for profesjonsutvikling» - teorigrunnlag og praktiske eksempler «PULS og VOKAL som grunnlag for profesjonsutvikling» - teorigrunnlag og praktiske eksempler Evidensinformert kvalitetsarbeid (EIKA) Hovedformålet med prosjekt EIKA (EvidensInformert KvalitetsArbeid) er

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008

Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008 Rapport 4/2008 Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008 Fylkesrapport Forord Denne utviklingsrapporten bygger på kvantitative spørreundersøkelser som er gjennomført på de videregående skolene

Detaljer

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 Tilstandsrapport 2015 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 1 2. OM TILSTANDSRAPPORTEN 1 TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING TILSTANDSRAPPORTENS

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Den Gode Skoleeier i Hedmark og Oppland

Den Gode Skoleeier i Hedmark og Oppland Den Gode Skoleeier i Hedmark og Oppland, KS-Konsulent as Skoleeierskap; roller, kvalitet og kvalitetsstrategi Quality Hotel & Resort Hafjell 25. sept. 2014 M. Fullan J. Hattie V. Robinson Knut Roald Gjert

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 Elevinvolvering Egge ungdomsskole Alle skal med! Alle skal med! Dette skal være en ledesnor i alt arbeidet i skolen. Det innebærer at alle elever skal

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 4 2. Elever, årsverk

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN DEN GODE AKERSHUSSKOLEN Praksisprinsipper for pedagogisk ledelse og læring 2 Akershus fylkeskommune DEN GODE AKERSHUSSKOLEN 2015 Innhold FORORD... 3 INNLEDNING...4 DOKUMENTETS STATUS... 4 MÅL...5 BEGREPSAVKLARING

Detaljer

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse kvalitetssikring kompetanseplan 1 2 forord Grunnskolen i Lillesand

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Stavangerskolen. Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013

Stavangerskolen. Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013 Stavangerskolen 2013 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013 Stavangerskolen 2013 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2013 Innhold 1. Innledning...6

Detaljer