ForsikringsNytt. Møtestedet. nr Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ForsikringsNytt. Møtestedet. nr. 2 2010. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor"

Transkript

1 ForsikringsNytt nr Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor Møtestedet

2 Leder ForsikringsNytt nr Er du forberedt på vinteren? Foto: Johnny Syversen Alexander Vistnes, salgssjef Et år på folkehøyskole er noe de fleste tidligere elever ser på som et godt valg i livet. Det kan gi store opplevelser, varige vennskap, personlig utvikling, og ikke minst godt faglig utbytte. Hos vår kunde Ål folkehøyskole og kurssenter for døve møtes ungdom for å oppleve alt dette via tegnspråk. Vi går mot vinter igjen, og har fjorårets høye skadetall i bakhodet. Mange av kundene våre fikk erfare vann- og frostskader i vinter som de nok gjerne skulle vært foruten. I dette nummeret får du tips om hvordan du kan forebygge slike hendelser på jobb og hjemme. Når det kjølner ute, varmer det å få høre at det arbeidet Stiftelsen Blå Kors gjør, virkelig kommer folk til gode. En av våre med arbeidere tok en uke fri fra jobb for å være med på organisasjonens sommerleir, sammen med familier som er berørt av rus- eller psykiske vansker. Reisebrevet hennes kan du lese i bladet. Ha en fortsatt god høst! Innhold: 03 Er du forberedt på vinteren? 04 KLP-bedriften: Ål folkehøyskole og kurssted for døve 06 Hvilket selskap står ansvarlig for yrkesskaden? 06 EQUASS et kvalitetssystem for Vekstbedrifter 07 Reisebrev fra en Blå Kors-leir 08 Vervekampanje vinn flotte premier! Fjorårets vinter med stort snøfall, ekstrem kulde og til slutt kraftig regn i deler av landet, sitter ennå godt i for mange av oss. Særlig ble folk rammet av frost- og vannskader i og på bygninger. Dette er selvsagt ikke noen hygge lig situasjon for den som blir utsatt for det. Mye av årsaken var streng kulde over et lengre tidsrom, noe som medførte at kulda trakk inn og forårsaket frostskader på vannledninger inne i skap, under kjøkkenbenker og i kjellerrom hvor det ikke vanligvis er påsatt like mye varme som i oppholdsrom. Vannskader Ved vannskade som skyldes mangelfull påsetting av varme, skal det vurderes avkortning på grunn av brudd på sikkerhetsforskrifter. Det kan derfor medføre en økonomisk konsekvens for kunden om han eller hun ikke sørger for tilstrekkelig oppvarming av boligen eller lokalene. Det er derfor svært viktig at det står på nok varme i alle rom med ledninger! I fritidsboliger som står tomme, og bygninger som er fraflyttet, må rørene tømmes for vinteren, og stoppekranen være avstengt. Frostskader I fjor så vi også veldig mange frostskader på utvendige ledninger. Den strenge kulden over lang tid gjorde at telen gikk svært dypt. Normalt vil et så tykt snølag som det vi hadde i vinter, isolere nok til at telen ikke når ned til de dybder som vannledninger ligger på, men sist vinter skjedde det likevel. Slike frostskader vil vi normalt erstatte fullt ut. Noen gode råd for å unngå frost- og vannskader i hus og hytter: Steng hovedkranen og tapp vannet fra rørene når du skal være borte lenge fra hus eller hytte. Husk å ha varme på i de rommene rørene går, og spesielt der rørene går i yttervegger. Om mulig bør man ikke senke temperaturen i hytta lavere enn til ca 10 ºC. Husk å lukke alle ventiler og vinduer. Før du forlater hytta er det lurt å åpne en kran etter at du har stengt av hovedkranen. Da tømmes systemet for vann, samtidig som trykket i nettet avlastes hvis frosten kommer. Hell frostvæske i vannlås og toalettskål, slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder. Alexander Vistnes, salgssjef, KLP Skadeforsikring AS På forsiden: Luftig på teambyggingsbanen ved Ål folkehøyskole. Foto: Ål folkehøyskole Store nedbørsmengder Huseier har ansvar for å sørge for at måking av tak blir iverksatt før snøbelastningen blir for høy. Det er også viktig å sørge for at takrenner og avløp ikke blir blokkert av snø og is som fører til uheldig oppmagasinering av vann. Dette fører ofte til vannskader. Husk for øvrig at heller ikke brannkummer skal være tildekket av is og snø de må være tilgjengelige hvis det begynner å brenne! Råd om tining av frosne rør: Ved tining av frosne vannrør bør hovedkranen stenges først, fordi vannet vil fosse når isproppen tiner i et frostsprengt rør. Etter opptining åpnes hovedkrana forsiktig mens rørene kontrolleres mot lekkasjer. Sørg først for oppvarming av rommet. Ved bruk av hårføner eller vifteovn på det frosne røret, må det holdes kontinuerlig tilsyn under tiningen. Kontakt oss! Har du forsikringsrelaterte spørsmål eller spørsmål om skadeforebygging du ønsker besvart i ForsikringsNytt? Kontakt oss på For spørsmål om bedriftens/virksomhetens konkrete forsikringer, kontakt oss på: e-post: eller telefon Vi ønsker ellers å bli kontaktet dersom det er forsikringsrelaterte saker du er interessert i å lese om. Vi tar også gjerne imot tilbakemeldinger på hva du synes om nyhets bladet vårt. Skriv til Visste du at 550 ansatte i bedrifter i offentlig sektor har plassert sine private forsikringer i KLP? Alt i alt er 8000 ansatte i offentlig sektor blitt KLPkunder siden tilbudet kom i Bruk av åpen varme, skibrenner, primus og lignende er ikke bare livsfarlig, men også strengt forbudt. Ved alvorligere frostskader må fagpersonell kontaktes for tining med tinetransformator eller damp. Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNO) og SINTEF Byggforsk 2 For dagene som kommer 3

3 Møtestedet Bedriftspresentasjon Ål folkehøyskole Møtestedet Bedriftspresentasjon Ål folkehøyskole KLP-bedriften KLP forsikrer bedrifter innenfor mange bransjer i offentlig sektor. I dette nummeret presenterer vi en av folkehøyskolene som er forsikret hos oss. Tekst: Bente Bang Ødegård Foto: Ål folkehøyskole - Ål har blitt et sterkt merkenavn i døvemiljøet. I Norge vet alle døve om dette stedet, og det gode ryktet sprer seg tydeligvis ut over landegrensene også, sier rektor ved Ål folkehøyskole, Berglind Stefansdottir. - Målet er at de skal få se og erfare andre kulturer og folk. Vi besøker alltid en døveskole, døveforening og en arbeidsplass for døve på turene. Framover ønsker vi at våre elever i enda større grad skal knytte kontakter med døve elever, og se mer av døvesamfunnet i disse landene. Kanskje kan de også bidra med undervisning der de kommer, sier Stefansdottir. Dagligspråket ved skolen er tegnspråk, både i undervisning og fritid. De hørende elevene som går på tegnspråklinjen, får dermed all verdens anledning til å praktisere, kan den engasjerte rektoren fortelle. Skolen har plass til 45 helårselever. Friluftsliv er den mest populære linja å gå på. Men elever fra alle linjer samles om en felles temadag hver uke. Da inviteres eksterne forelesere, eller elevene har fysiske aktiviteter. Dessuten er de på flere studieturer, fisketurer, lavvo- og hytteturer i løpet av skoleåret. I det hele tatt utnytter skolen godt den flotte naturen i nærområdet, noe Stefansdottir anser som særlig viktig for de mange bybarna som kommer hit. Folkehøyskolen har gjennom årene hatt døve elever fra godt over 30 land. Den har også hatt ansatte fra mange forskjellige land. Dette året har skolen elever fra Italia, Nederland, Kurdistan og Burma, i tillegg til ansatte fra åtte forskjellige land, blant annet Finland, Sveits, Afghanistan og USA. Samarbeid med Ål kommune I april inviterte rektor Berglind Stefansdottir ledelsen i Ål kommune til skolen. Formålet med møtet var at skolen og kommunen skulle bli bedre kjent med hverandre. Rektor Berglind Stefansdottir med Ål-bygda bak seg. Foto: Bente Bang Ødegård Ål folkehøyskole og kurssenter for døve Frilynt folkehøyskole i Ål kommune i Buskerud. En privat stiftelse, opprettet av Norges Døveforbund. Skolen ble etablert i 1974, og er den eneste folkehøyskolen for døve i Norge. Norges minste folkehøyskole. 45 elev plasser. Av de 40 ansatte er 75 prosent døve og 25 prosent hørende Linjer: Sport og friluftsliv, Kunst og håndverk, Norsk for fremmed språklige døve, Tegnspråk for hørende Felles fag: Døves historie, kultur, språk og organisasjon Kurssenteret hadde i fjor 65 for - skjel lige kurs, der 925 voksne, 165 barne hagebarn og 366 skolebarn deltok. Det store utland Men det er ikke bare det umiddelbare nærområdet skolen benytter seg av. Hvert år reiser elevene på det en helt klart kan karakterisere som spreke studieturer til utlandet. De siste årene har de vært på Cuba, i Vietnam og Kina. Tur til Kina blir det også i 2011, og i 2012 drar de til India. Mange føler at døve er ei gruppe som isolerer seg. Og slik var det nok også tidligere, da døve i større grad ble undertrykt rundt om i verden. Nå er døve mer med i samfunnet. Tida er åpen for samarbeid, sier rektoren. Skolen med sine 40 ansatte er en av de største private arbeidsplasser i kommunen. Dessuten medvirker arbeidsplassene på skolen til at Ål er den kommunen i landet med størst døvetetthet : 1,0 prosent, mot for 0,1 prosent i Norge generelt. Folkehøyskolen ønsker å tilby alle i Ål kommune gratis tegnspråkkurs. Dersom alle i kommunen hadde kunnet kommunisere litt på tegnspråk legene, brannvesenet, folk i butikkene og på kommunens servicetorg ville det straks gjort hverdagen litt tryggere og enklere for de døve innbyggerne. For skolen er dette også enkel HMS-tenkning: når de ansatte har det bra der de bor, står de bedre rustet til å gjøre en god jobb. Ål folkehøyskole og kurssenter. Livslang læring Kurssenteret ved skolen gjør Ål til et møtested for alle døve i Norge og andre land. Her tilbys forskjellige kurs på tegnspråk, og kursdeltakere utgjør omkring gjestedøgn i året. Stedet har et eget oppvekstsenter, slik at foreldre som kommer på kurs, kan ta med ungene sine. De får være i senterets barnehage, og så lærer både barn og voksne tegnspråk der de er. Brannsikkerhet for døve Når man er døv, sier det seg selv at tradisjonell brannalarm har liten nytte. Så hvordan tar man vare på brannsikkerheten for døve? - Vi har vibrasjonsputer fastmontert i sengene på alle rom. På sikt skal vi få oss et trådløst system. I tillegg kommer det blinklys i alle rom når alarmen går, sier rektor Berglind Stefansdottir. Når det gjelder varsling via sms ved brann, og andre ulykker for den del, er hun overrasket over at Norge har kommet kortere enn for eksempel Sverige og Island. I Norge får en per i dag ikke varslet til 110 via sms. Høyt aktivitetsnivå på Ål folkehøyskole! 4 For dagene som kommer 5

4 Spør KLP Sommerleir med Blå Kors Foto: Johnny Syversen Skriv til og spør oss om forsikring! Ingun Medhus, avdelings leder oppgjør person skade Hvilket forsikringsselskap står ansvarlig for yrkesskaden? Spørsmål: Jeg ble skadet i nakke og skulder da jeg skulle løfte en pasient. Dette skjedde i Jeg sa fra til vaktleder, men fortsatte skiftet. Jeg fortsatte å jobbe utover i 2008, men ble ikke bedre. I januar 2009 gikk jeg til lege og ble sykmeldt i 3 uker pga nakken. I dag jobber jeg igjen, men nakken er fremdeles vond, og det er vanskelig å jobbe som i dag. Jeg mener dette er en yrkesskade, og vil sende skade melding til forsikringsselskapet. Imidlertid har kommunen skiftet forsikringsselskap siden skaden skjedde. Hvordan går jeg fram for å melde en slik skade? Svar: Lov om yrkesskadeforsikring regulerer hvilket forsikringsselskap som er ansvarlig i slike tilfeller. Det er når skaden blir konstatert som er avgjørende. Loven sier også noe om hva som skal regnes som konstateringstidspunkt. Det mest praktiske alternativet er første gang du søkte legehjelp for skaden. I ditt tilfelle blir konstateringstidspunktet dermed den aktuelle datoen i januar Det betyr at du kan melde skaden til det forsikringsselskap kommunen hadde på dette tidspunktet. Personalansvarlig i kommunen vil ha oversikt over hvilket forsikringssel skap dette var. Tekst: Bente Bang Ødegård Foto: Marianne Gundersen Blå Kors arrangerte også i år sine tradisjonsrike sommerleirer for barn og voksne som lever i hjem der alkohol og andre rusmidler er en belastning. Formålet med leirene er å gi et pusterom og gode minner. KLP har siden 2003 vært sponsor for Blå Kors, men har i flere år forut for dette sponset ferieordninger for vanskeligstilte familier. De siste årene har KLP-ansatte som deltar som aktivitetsassistenter, fått fri med lønn under oppholdet, og fått dekket reiseutgifter. Slik har enda flere barn og foreldre fått delta på sommerleirene. Her kan du lese reisebrevet fra Marianne Gundersen, seniorkonsulent i Bedriftsavdelingen i KLP Skadeforsikring, som tilbragte en sommeruke på Rondeheim fjellstuer i regi av Blå Kors. Med på turen var barn og foreldre fra Barnas Stasjon Hamar og Barnas Stasjon Trondheim. Blå Kors En felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet Forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid Driver 43 diakonale virksomheter i 15 fylker Les mer på Barnas stasjon tilbyr hjelp til småbarnsforeldre og gravide som er berørt av rus- og/ eller psykiske vansker. Foreldre kan også ta kontakt på eget initiativ Sjekk hjemmesidene til det aktuelle selskapet. Forsikringsselskap som er tilknyttet FNO har her lagt ut informasjon om saksbehand lings - rutiner, bruk av medisinske spesialister, svartider og saks behandlings tid, dekning av utgifter til advokat med mer. For KLP Skadeforsik ring AS ligger aktuelle informasjon på under fanen Meld skade. EQUASS kvalitetssystemer for Vekstbedrifter Innen 31. desember 2011 må alle godkjente tiltaks arrangører innen skjermet sektor ha på plass et kvalitets sikringssystem med ekstern revisjon. Dette fremkommer i de nye godkjenningsreglene fra Arbeids- og velferds direktoratet. ASVL undersøkte hva som finnes av kvalitetssystemer som kunne passe for sektoren, og bestemte seg for å ta i bruk EQUASS. De opprettet 21 nettverksgrupper spredt rundt i landet. Alle nettverksgruppene hadde seks opplæringsdager fordelt på fem samlinger. Mer enn 800 personer fra 225 bedrifter har deltatt på opplæringen. EQUASS kvalitetssikrer det som skjer med menneskene i bedriften, uavhengig av hva slags produksjon den har. Systemet hjelper bedriftene med å sikre og dokumentere kvaliteten på det faglige arbeidet de utfører, sier Torstein Fosvold, fagsjef for ASVL. EQUASS European Quality in Social Services Et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester Krever ekstern revisjon og sertifisering Les mer på ASVL Arbeidsgiverforening for 235 Vekstbedrifter, som gir mennesker med spesielle behov en mulighet til å komme i arbeid. Les mer på og 6 For dagene som kommer 7

5 Verv en bedrift vinn premier til bedriften din! Vet du om en virksomhet eller bedrift som vil ha nytte av våre forsikringer? Tips oss! Send en e-post med kontaktopplysninger til så kontakter en av våre rådgivere bedriften. Alle tips premieres, og du kan velge blant våre skadeforebyggende produkter, som for eksempel reflekser til bedriften, refleksvester (maks 10 stk) og is-skraper til bedriftens biler. Vedlagt denne utgaven av Forsikrings Nytt får du brosjyren Kort om KLP. Denne informasjonsbrosjyren forteller i korte trekk om hva slags tjenester KLP-konsernet tilbyr bedriften og deg som ansatt. KLP har spesialkompetanse på forsikring for bedrifter tilknyttet offentlig sektor. Vi har også utviklet skreddersydde løsninger for: Helseinstitusjoner Vekst- og attføringsbedrifter Skole og undervisning Eiendomsselskaper Organisasjoner og foreninger Årets kundetilfredshetsundersøkelse viser at KLP Skadeforsik ring har fornøyde kunder. Resultatene viser at kundene er enda mer fornøyd med oss i år sammenlignet med fjoråret. Ifølge kundene er vår hovedstyrke, i år som i fjor, kompetente med arbeidere som yter god service. Vi er her for å hjelpe din bedrift med forsikringer! Fra venstre: Peter Tornsberg, Karoline Baltzersen, Alexander Vistnes, Marianne Gundersen og Per-Thore Radeid. Utgiver: KLP Skadeforsikring AS Layout: Øyvind Blindheim Trykk: RL-Trykk Hovedkontor Dronning Eufemias gate Oslo Tlf: Faks: KLP Skadeforsikring AS Org.nr Pb 400, Sentrum, 0103 Oslo E-post:

pensjonister Magasinet Aktualitetsmagasin desember 2010 Morgendagens Hva skjer med pensjonen din? Side 6-17

pensjonister Magasinet Aktualitetsmagasin desember 2010 Morgendagens Hva skjer med pensjonen din? Side 6-17 Magasinet Aktualitetsmagasin desember 2010 06 Hva skjer med pensjonen din? Side 6-17 Morgendagens pensjonister Skolebrann 2010 ser ut til å bli det store skolebrannåret. I KLP er man bekymret for utviklingen

Detaljer

ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011. Bergen kirkelige fellesråd:

ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011. Bergen kirkelige fellesråd: ForsikringsNytt Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011 Bergen kirkelige fellesråd: Tar vare på kirkebyggene selv Kjenner du til sikkerhetsforskriftene? side 4 Frykter frostskader under bakken

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2012

Magasinet Utgave 1 Februar 2012 Magasinet Utgave 1 Februar 2012 01 Skygger over kommuneøkonomien Eurokrise, økt gjeld og stigende pensjonskostnader kan gi et tøft år for kommuneøkonomien. Side 6 13 «Lyden av trivsel» et modig prosjekt!

Detaljer

ForsikringsNytt. Brannøvelse i trygge hender. nr.1-2010. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring

ForsikringsNytt. Brannøvelse i trygge hender. nr.1-2010. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring ForsikringsNytt nr.1-2010 Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring Brannøvelse i trygge hender Leder ForsikringsNytt nr.1-2010 Foto: Jonny Syversen Salgssjef Alexander Vistnes Endelig

Detaljer

ForsikringsNytt. Ny og enklere Museumsforsikring. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 1 2012. Kundeside med totaloversikt side 3

ForsikringsNytt. Ny og enklere Museumsforsikring. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 1 2012. Kundeside med totaloversikt side 3 ForsikringsNytt Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 1 2012 Ny og enklere Museumsforsikring Kundeside med totaloversikt side 3 Sykefraværet ned med 21 prosent side 6 Leder ForsikringsNytt nr.

Detaljer

ForsikringsNytt. Å oppleve en storbrann. nr.2-2008. - Målselv Asvo. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring

ForsikringsNytt. Å oppleve en storbrann. nr.2-2008. - Målselv Asvo. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring ForsikringsNytt nr.2-2008 Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring Å oppleve en storbrann - Målselv Asvo Leder ForsikringsNytt nr.2 I denne utgaven av ForsikringsNytt for bedrift og

Detaljer

ForsikringsNytt. Tunge investeringer letter jobben. nr.1-2009. - Innherred Renovasjon IKS. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring

ForsikringsNytt. Tunge investeringer letter jobben. nr.1-2009. - Innherred Renovasjon IKS. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring ForsikringsNytt nr.1-2009 Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring Tunge investeringer letter jobben - Innherred Renovasjon IKS Leder ForsikringsNytt nr.1 2009 Foto: Jonny Syversen Salgssjef

Detaljer

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter Foto: Kjetil Sørås Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! For noen uker siden traff jeg en mann som vokste opp i Norge før krigen. Faren hans var alkoholiker. Jeg ble stille og forsiktig av all uroen hjemme

Detaljer

ForsikringsNytt. KLP Skadeforsikring engasjerer seg i brannforebyggende. i helsesektoren. nr.2-2009

ForsikringsNytt. KLP Skadeforsikring engasjerer seg i brannforebyggende. i helsesektoren. nr.2-2009 ForsikringsNytt nr.2-2009 Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring KLP Skadeforsikring engasjerer seg i brannforebyggende arbeid i helsesektoren Leder ForsikringsNytt nr.2 2009 Foto:

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming God skole Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming 1 Innhold God skole... 1 Innledning... 3 Ine... 4 Ansvarsgruppe... 4 Energiøkonomisering... 4 Hjelpemidler...

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Døves Nordiske Kulturfestival. NDFU endelig om bord Smølatreffet et minne for livet Bjørn Røine styrer E u ropa

Døves Nordiske Kulturfestival. NDFU endelig om bord Smølatreffet et minne for livet Bjørn Røine styrer E u ropa Døves Nordiske Kulturfestival i Stockholm NDFU endelig om bord Smølatreffet et minne for livet Bjørn Røine styrer E u ropa 4 August 2010 Side 4 Døves Tidsskrift 4-2010 Side 03 Leder: Blir det flere kulturfestivaler?

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang VARMESTUER TILBUD I EI KALD TID SØRUMS RAVNER POPULÆRE BLANT DE UNGE Tema: Mørketid 1 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG

Detaljer

Ekstremvær koster. Magasinet Utgave 5 Oktober 2011

Ekstremvær koster. Magasinet Utgave 5 Oktober 2011 Magasinet Utgave 5 Oktober 2011 05 Ekstremvær koster Store mengder nedbør, stormflo, flom og skred gir økt risiko for bygninger, kraftforsyninger, veier og jernbanelinjer hvordan møter vi utfordringene?

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Voldelig. hverdag på jobb

Voldelig. hverdag på jobb Voldelig hverdag på jobb Norge ligger på europatoppen når det gjelder vold og trusler mot ansatte, og antallet har økt de siste årene. Mange er utsatt for skremmende opplevelser på jobb som kan føre til

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

30 år. Nytt bad. Mjøndalen i Tippeligaen! Utendørs helsestudio midt i Drammen. Privatøkonomi på timeplanen. med Arkitektkompaniet.

30 år. Nytt bad. Mjøndalen i Tippeligaen! Utendørs helsestudio midt i Drammen. Privatøkonomi på timeplanen. med Arkitektkompaniet. Nr. 1-2015 INFORMASJONSBLAD FRA SPAREBANKEN ØST DEN LOKALE BANKEN Hjemmeseier: Mjøndalen i Tippeligaen! Nytt bad før sommeren? Privatøkonomi på timeplanen 30 år med Arkitektkompaniet Utendørs helsestudio

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011 NR. 2-1. SEPTEMBER 2009 EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP PILGRIMSTUR MED FANGER - SIDE 4 FORELDRENES BEKYMRING EN KILDE TIL FOREBYGGING - SIDE 6 BARNEHAGENE OG BARNEVERNET EN KILDE TIL FOREBYGGING

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer