Innendørs sporingsteknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innendørs sporingsteknologi"

Transkript

1 Sonitor Technologies AS Innendørs sporingsteknologi

2 Zones within a room Bed level zones Spot accuracy e.g. sink (to help enforce hand washing compliance) Fall detection zone Neutral sub room zone

3 Location accuracy, Cost and ROI opportunities

4 Advantages of Ultrasound RTLS Zone level accuracy Reliable room level accuracy Radio Frequency RFID RF/WiFi signals penetrate walls, floors and ceilings. By calibration and triangulation, typical location precision with foot radius may be initiated inches error may be enough to indicate wrong room or floor location! Ultrasound USID Ultrasound signals do not penetrate walls, floors or ceilings. 100% room level location accuracy is obtained. Location zone accuracy inside same room can also be created. Other significant RTLS technology performance differences High Risk of electromagnetic interference None RF or WiFi Low to high Hospital LAN bandwidth limitations None Ultrasound More Difficult Configuration scalability and flexibility Simple Very cost competitive!

5 End user case I: Sonitor enabled workflow solution drives 49 more OR cases per month without any resource addition at Providence Hospital in Oregon Situation Providence OR suffered from typical operational problems related to: - Lacking inter-departmental communication - Poor patient flow - Lacking workflow visibility 500 bed Portland facility with 21 OR s. Workflow solution launched in 2004, worked poorly until upgraded with Sonitor s ultrasound RTLS technology in 2008 Impact Resolution Results 5 12/1/2009 No knowledge of location and status of mobile equipment Lack of ability to anticipate staffing needs Poor communication with family members regarding patient status Low staff satisfaction Sonitor s ultrasound technology replaced competitive infrared/radiofrequency RTLS technology, which could not provide adequate location accuracy. Sonitor unique accuracy performance enabled the workflow solution to provide visibility for actual and anticipated patient flow and resource availability. ROI in a few months through: -49 more OR cases per month (each valued at $10 s to 100 s thousand per case) -Reduced 1125 hours (85%) phone call time year -Improved Staff satisfaction score from 2.65 to 4.26 (on 5 point scale) -100% information improvement regarding location and status of patients and equipment -100% improvement of anticipated staffing needs for post-op -Immediate notification to family post surgery

6 Albert Einstein Medical Center, Philadelphia is a 500 bed hospital with a 76k patient census in their 49-bed trauma 1 ED 6 12/1/2009 End user case II: Sonitor enabled workflow solution in Philadelphia ED improves revenue $8.2 million due to reduction in patient walk outs and diversions Situation Impact Resolution Results (over 3-5 year period) Poor inter departmental communication Physicians unable to see big picture flow problems as they care for patients simultaneously Unavailable patient-flow data visibility made good flow management near impossible The initially launched workflow solution suffered from inadequate location accuracy performance in fast paced ED where patients are placed in close proximity without separating walls. Lack of visibility in complex and unpredictable workflows caused long wait times (9 hours), treatment procedure delays, low productivity, and poor patient and staff satisfaction. Ultrasound-based RTLS from Sonitor Technologies installed 2008 to improve location accuracy performance Real-time location data from Sonitor s RTLS enabled measurement of interactions between patients, staff and movable medical equipment & identification/communication of patient status through Sonitor partner s software. Reduction in average patient throughput time from 9 hours to 3.5 hours (despite a 24% increase in the number of patients visiting the ED during same time period). Reduction in patients leaving without being treated (due to long wait times) fell from approx. 5% to 0.5%, valued at $1.2 million reduction in lost revenue per year. 89 % fewer diversions to other Hospitals valued at $7.0 million reduction in lost revenue per year. Total annual Incremental Revenue in 2008: > $8.2 million

7 Sikkerhet Adgangskontroll, gradert; holde områder kontinuerlig overvåket, automatisk åpning av dører mm. Tyverisikring Log on/log off, PC Oversikt over utstyr for vedlikehold, optimal utnyttelse, optimalt antall.

8 Infeksjonsforebygging Håndvask, flere løsninger Epidemikontroll

9 Daglig drift Logistikk, flaskehalsanalyser, forsinkelser, driftstans Sårbarhetsanalyser Hvorledes benytte arealer og personal på best måte Nurse Call systems

10 Samhandlingsreformen Kommunene skal kjøpe tjenester Kommunene skal forbygge sykdom/sykehusinnleggelser Kommuner vil kjøpe billig og bra/godt nok Kommuner vil se resultater raskest mulig. Hvor er de store pengene?

11 Raske resultater innen forbygging Redusere sykefravær i pleiesektoren med 30% Forebygge trykk/liggesår. Redusere fall/ rask inngripen ved fall Forebygge vekttap/feilernæring og dehydrering. Rask inngripen ved feber. Forebygge UVI Utvide pleie og tid pasienter kan bo trygt hjemme.

12 Raske resultater innen somatikk Bedre, raskere tilgang til diagnostiske tjenester som røntgen, klinisk/kjemiske laboratorier, mikrobiologi, immunologi, rådgivning Vårt nettverk og samarbeidspartnere. Livsstilsendringer mulig på kommunalt nivå? Individuelt/samfunnsmessige (tobakk, sukker, fett, mosjon).

13 Raske resultater innen psykiatri Eldre; forvirring, akutte sykdommer, bedre og tidligere diagnostikk. Yngre; familie, rusavhengighet, tidligere diagnostikk. Miljø; drikkevann, kloakk, renovasjon, utslipp.

14 Hjemmehjelp Drift, fleksibilitet, kommunikasjon. Personlig hygiene, ernæring, tannhelse, døgnrytme, vandring, feilmedisinering. Sikkerhet og trygghet tilpasset personer med demens. Fall, dører, komfyrer, kaffetrakter, varmtvann, lys. Gjenfinning av gjenstander. Biometriske data.

15 Sykehjem, tilpassede boliger Vandring på dag og natt, forlater institusjonen. Fall detektering med alarm. Knyttes sammen med belysning, temperatur i boligen, dobesøk mm. Knyttes sammen med vitale data som blodsukker, blodtrykk, kroppstempratur for forebygging, bivirkninger Toveiskommunikasjon fra hjemmet uten telefon.

16 Demente og godt liv Ha en følelse av selvet Ha et sosial liv med relasjoner til andre Aktiviteter man liker og finner meningsfulle Være fornøyd med livet og kunne føle velvære Påvirke sitt eget liv Klare daglige aktiviteter i størst mulig grad Beholde helsen, være frisk.

17 Hvilke problem er viktigst? Trygghet og sikkerhet Fall Gå seg bort. Tidsorientering. Brukehusholdningsapparater. Ta medisin, finne forlagte gjenstander Pårørende; kontinuerlig døgnvakt, gjentatte spørsmål

18 Hvem eier problemet? Pårørende Pasienter Personell Disse har forskjellige proriteringer, forskjellig problemoppfattelse, forskjellige løsninger og metoder. Forskjellig aksept og oppfatning av bivirkninger og etiske spørsmålsstillinger. Pårørende/pasienters preferanse viktigst.

19 For personer med demens Økt trygghet og sikkerhet Bedre mestring Gi mulighet for sosial relasjoner Forskjellige aktiviteter, gi glede og opplevelser

20 For pårørende Bidra til reduksjon av 24/7 Øke sikkerhet og trygghet, varsling og alarmer. Reduksjon av gjentatte spørsmål/tett kontakt. Gjenfinning. Demens, helse og fysisk aktivitet. Reduserer bekymring for at noe skal gå galt. Sikker kommunikasjon.

21 For personalet Trygghet og sikkerhet ved vandring Fall Gå seg bort innomhus Komme seg ut uten tilsyn Nattevandring til do, inn på andre rom eller i korridorer Inn på andres rom/seng Spist sine måltider, tatt sine medisiner

22 For behandlingsansvarlige Sparer penger.årlig kostnadsbesparelse i Essex 3.690, etter fra trekk av prosjektkostnader. Mindre slitasje på pårørende, kan være lenger hjemme. Færre sykehusinnleggelser pga fall, forvirring. Oversikt over personal/planlegging i hjemmebaserte tjenester. Større trivsel for pasient, pårørende og personalet

23 Sonitors løsninger Løsninger for hjem, omsorgsboliger og sykehjem med meldinger/oversikt til ansvarlig betjening/pårørende enten på telefon og/ eller monitor Installasjon plug and play, over eksisterende nett. Vandrings og falldeteksjon. Låsning/åpning av dører dersom man kommer til soner man ikke skal forlate/gå inn i/gå ut av. Tenne lys i aktuelle rom ved gange fra seng på nattetid f. eks fra sengerom gjennom gang til toalett

24 Sonitors løsninger Armbånd + mottaker, automatisk etter installasjon. Melding til telefon/sentralbord/vaktrom/pårørende Særlig viktig på kveld/nattetid hvor personalet/pårørende vet at de har oversikt og kan konsentrere seg om pasienter med størst behov, også for samtale og trøst, kontakt og trygghet Sparer slitasje på personalet/pårørende, kan redusere behovet for nattevakter/våking. Kan bygges ut etter behov, kun software.

25 Innovasjonsprosjekter Hvem eier problemet? Hvem skal bestemme? Prøvesykehjem, prøvehjemmehjelp, prøvekommune. Smarthus, robotteknologi (mat, hygiene,mobilitet), automatisk avlesning ( ved behov) mat, drikke, medikamenter, biometriske data. Nanoteknologi Holdningsendringer.

26 Sonitor Technologies mission To provide the most accurate and reliable indoor location data for any RTLS based solution.

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Norges forskningsråd 2006 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70

Detaljer

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak Randi Hjorthol Susanne Nordbakke Liva Vågane Lena Levin Anu Sirén Pål Ulleberg TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet

Detaljer

Annual Report / Årsrapport

Annual Report / Årsrapport 2007 Annual Report / Årsrapport 2007 Contents Innhold Mission 3 Market outlook 4 Ready for production 6 Products and service offerings 8 Innovation and competence 10 Corporate Governance statement 12 Report

Detaljer

Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter

Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter NF-rapport nr. 8/2013 Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter En studie av boligløsninger for mennesker med utviklingshemming Ann Kristin Eide Janne Paulsen Breimo Når livsløp veves

Detaljer

NB! Vedlagt fullt program for det 82. Høstmøtet!

NB! Vedlagt fullt program for det 82. Høstmøtet! TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 2/2006 NB! Vedlagt fullt program for det 82. Høstmøtet! TEMA: Morgendagens operasjonsstue SIDE 8 Betraktninger rundt akuttfunksjon i sykehus SIDE 12 Spesialistforeningene

Detaljer

Sikkerhet i hjemmet: arven etter trygghetsalarmen

Sikkerhet i hjemmet: arven etter trygghetsalarmen Sikkerhet i hjemmet: arven etter trygghetsalarmen Rune Fensli Førsteamanuensis, Forskningsleder Senter for ehelse, Universitetet I Agder rune.fensli@uia.no ehelse 2013 - DND, 24. april 2013 21.04.2013

Detaljer

Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014

Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014 no. 8/2015 luftforurensing Bedre byluft Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014 Bruce Rolstad Denby 1), Ingrid Sundvor 2),

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

Det beste må ikke bli det godes fiende!

Det beste må ikke bli det godes fiende! NF-rapport nr. 11/2012 Det beste må ikke bli det godes fiende! En evaluering av overgrepsmottakene 20 15 Ann Kristin Eide i samarbeid med Gunn Elin Fedreheim Hege Gjertsen Annelin Gustavsen 10 5 "Det beste

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011 dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI Subsea Wireless SidE 04 Communication Vest

Detaljer

Desentraliserte asylmottak og bosetting

Desentraliserte asylmottak og bosetting Susanne Søholt og Arne Holm Desentraliserte asylmottak og bosetting Desentralisert asylmottak og bosetting Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:3 NIBR-rapport 2009:2 Etterkommere av innvandrere

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunkapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok i

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Trådløs kommunikasjon under vann. - et alternativ til umbilical. Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5. StatoilHydro forventer økt aktivitet side 9

Trådløs kommunikasjon under vann. - et alternativ til umbilical. Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5. StatoilHydro forventer økt aktivitet side 9 Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1 2008 Trådløs kommunikasjon under vann - et alternativ til umbilical side 19 og 20 Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5 StatoilHydro forventer økt aktivitet

Detaljer

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU EN SAMMENLIGNING BASERT PÅ DATA FRA EUROPEAN WORKING CONDITIONS SURVEY Denne rapporten er skrevet av: Cecilie Aagestad Det redaksjonelle arbeidet ble avsluttet 06. Desember

Detaljer

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen NF-rapport nr. 13/2012 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid 20 15 Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen 10 5 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid

Detaljer

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX KNX Metering er smart Smart Metering with KNX Innhold / Content KNX Metering er smart 4 KNX Metering is Smart KNX Metering spesifikasjon 8 Den verdensunike STANDARDEN for Smart Metering KNX Metering Specification

Detaljer

Kvinners behov. Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital. Av Evelyn Dyb

Kvinners behov. Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital. Av Evelyn Dyb Kvinners behov Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital Av Evelyn Dyb 2 Innhold Forord...4 Sammendrag...5 Summary...7 1 Innledning... 10 1.1 Resultater fra evalueringen...10 1.2

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

Hjelp når livet rakner

Hjelp når livet rakner Nordlandsforskning NF-rapport nr. 2/2009 Hjelp når livet rakner. Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen Hjelp når livet rakner Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen Hege Gjertsen og

Detaljer

Nasjonal alarmtelefon?

Nasjonal alarmtelefon? Rapport 2 / 2015 Randi Saur og Ida K Holth Nasjonal alarmtelefon? -en kartlegging av behovet for en nasjonal telefon for voldsutsatte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte en arbeidsmiljøundersøkelse

Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte en arbeidsmiljøundersøkelse Rapport nr. 3-1998 Randi Lavik Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte en arbeidsmiljøundersøkelse SIFO 1998 Rapport nr. 3 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra!

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra! intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra! REDAKTØRENS SPALTE I de to siste utgavene av Internrevisoren har redaksjonen satt fokus på miljøutfordringene og finanskrisen. I begynnelsen

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11:

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11: dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 16: FFU-SEMINAR 2014 Samling på bunn 6:

Detaljer

Rapport. Velferdsteknologi i boliger. Muligheter og utfordringer

Rapport. Velferdsteknologi i boliger. Muligheter og utfordringer - Åpen Rapport Velferdsteknologi i boliger Muligheter og utfordringer Forfattere Espen Helge Aspnes, Dag Ausen, Karin Høyland, Marius Mikalsen, Anne Steen-Hansen, Karolina Storesund, Ingrid Schjølberg,

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer