Driftsinstruks. Elektrokjele type EP Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsinstruks. Elektrokjele type EP 31-350. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!"

Transkript

1 Driftsinstruks Elektrokjele type EP Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

2 Innhold Dokumentasjon... 3 Brukerveiledning for elektrokjele type EP-NG Brukerens ansvar... 4 Elektrokjele type EP - NG kw, markedets mest komplette elkjel Elektrokjele type EP - NG kw... 7 Elektrokjeler vannsiden ΔT over varmepumper varm side og elektrokjeler Elektrokjeler sikkerhet på vannsiden etter EN EP NG den komplette elektrokjele Vannkvalitet Minimum takhøyde EP- NG Utløp på sikkerhetsventiler Belastningsvakt på 400 V kjeler Overhetning beskyttelse PEC funksjon Tidsforsinket effektinnkobling Redusere effekt Nivåvakt Eksterne signaler Inntransport Igangkjøring Programmering Oppstart Vedlikehold Moment på kabler Teste overhetning beskyttelsen Alarm Panel med fyringskurve (tilbehør) Varmekurve Forskyvning av varmekurve Max temperatur Justering nattsenking Programmering ur Feil søkning Hovedbryter og vakter Deponi og avfall EP NG markedets eneste kjele godkjent etter EN/NS Side 2 av 28

3 Dokumentasjon Novema kulde har mesteparten av sin dokumentasjon liggende på Her kan du hente ned: Tekniske data Driftsinstrukser Service igangkjøring og feilsøkingshefter. Elektriske tilknytninger Montasjetips og skisser Kurs og programmer I tillegg har Novema kulde en betydelig mengde elektronisk dokumentasjon som ikke ligger på web. Kontakt oss hvis du mangler noe enten via mail eller på telefon. Dokumenter endres kontinuerlig. for oppdatert informasjon kontakt oss eller se på vår web side Elektrokjeler omformer elektrisitet til varme. En moderne elektro kjele eller elektro kassett er godt isolert og har lite tap til omgivelsene (ca 2% strålingstap). Derfor utnyttes nesten all elektrisiteten til oppvarming. Elektro kjeler trenger ikke skorstein, forurenser ikke lokalt, er enkle i bruk og krever liten plass. I elementkjelene ledes elektrisk strøm gjennom motstandselementer som er neddykket i vann. Den elektriske motstand i elementene medfører at elementet blir oppvarmet og avgir varme til vannet. Elementkjeler leveres for lavspenning ( V) og med ytelser fra 6 kw til 2 MW, men det er egentlig ingen grense for store ytelser elementkjelene kan bygges for. Side 3 av 28

4 Brukerveiledning for elektrokjele type EP-NG. Generelt Takk for at du valgte et produkt fra Novema kulde. Elektrokjelen du har kjøpt kan brukes som spisslast sammen med f.eks. en varmepumpe. Innholdet i denne brukermanualen er utarbeidet for å sikre riktig drift og vedlikehold av elektrokjelen, les derfor den nøye. Dette er også viktig for garantien. Ved feil bruk kan garantien opphøre. Installasjon, service og vedlikehold må kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende forskrifter. Ditt produkt vil glede deg i mange år hvis du tar vare på den på den rette måten. Så les denne manualen og sett deg inn i de nødvendige sjekkene du må gjøre. Brukerens ansvar Vennligst ta deg tid til å lese gjennom denne manual før installasjon og bruk av anlegget. Dette gjør deg i stand til å unngå unødvendige feil med påfølgende ekstrakostnader og forsinkelser. Etterfølgende dokumentasjon er utarbeidet for å sikre riktig installasjon, innjustering og vedlikehold av aggregatet; derfor les instruksen nøye. Installasjon, innjustering og service skal kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende autorisasjonsforskrifter og ting i denne instruks. Sikkerhetskrav: etter gjeldende forskrifter. Før montasje skal alle anleggskomponenter klargjøres og inspiseres for transportskader eller andre uregelmessigheter. Emballasjen med plast, stifter og skum er en fare for barn og bør derfor fjernes og resirkuleres. Før anlegget tas i bruk skal stedlig driftspersonalet gis nødvendig opplæring i drift og vedlikehold av anlegget, eier/bruker er ansvarlig for dette. Eier av tekniske anlegg er ansvarlig for at anlegget drives, etterses og vedlikeholdes på en forsvarlig måte. Dersom anlegget brukes av andre enn eieren, kan ansvaret etter skriftlig avtale mellom eier og bruker overføres til bruker. Aggregatet skal drives og vedlikeholdes på en slik måte at faren for unødvendige belastninger på indre og ytre miljø begrenses. Ta godt vare på denne manualen og sørg for at den alltid er tilgjengelig for driftspersonalet. Novema kulde as bærer ikke garantiansvar når: Utstyr/anlegg er forandret uten vårt samtykke. Vår leveranse er utsatt for belastninger, ytelseskrav andre enn de som er avtalt og som er grunnlag for bestillingen. Vår leveranse er skadet ved ukyndig behandling/drift. Våre instruksjoner ikke er fulgt. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar ved skade på personer eller materiell når skaden skyldes manglende overholdelse av instruksjonene i denne manualen. Skal arbeider utføres på aggregat i garantitiden må alltid Novema kulde kontaktes for godkjenning av inngrep for at garantien skal gjelde. Side 4 av 28

5 Elektrokjele type EP - NG kw, markedets mest komplette elkjel. Før du kjøper kjele så sjekk at du ikke får dyre elektro regninger eller mangler viktige sikkerhets funksjoner. Sjekk gjerne med listen over komponenter i EP-NG. Kjelens sikkerhet greier null mengde uten strømningsvakt. Kjelen kan effekt begrenses ned til 1 trinn fra 7,15 eller 30 trinn. Effekten legges gradvis inn igjen etter strømbrudd. Kjelen bruker rustfrie elektriske elementer SS2353 Kjelen tilfredsstiller sikkerhetskrav stilt i EN Kjelen leveres med effektbryter og kabel kan tilknyttes rett på kjelen. Andre typer kjeler kan få kostnader på kroner for skap med ekstern effektbryter. Når overhetningsvernet løser ut så brytes alle 3 faser Kjelen har nivåalarm som hindrer tørking og ødelagte el patroner, Kabelanslutning med delbar topp for enklere montasje Kjelens elementer står 105 mm høyere en topp kjele slik at små vannlekkasjer ikke skal kortslutte elementer. Jordfeilsalarm som beskytter kjelen Smart temperaturregulering som styrer pådrag fra kjelen etter hva som skjer med vanntemperaturen. Dette hindrer unødvendige pendlinger og hindrer øket slitasje på kontaktorer. Flensen anslutninger på alle større dimensjoner som standard. Alle modeller kan stilles på gulv uten ekstra fordyrende gulvstativ Greier 6 Bars maks trykk Greier opp til 30 C omgivende, ved varmere omgivelse kan det leveres vifte i eldelen. REGULERING Standard leveres for konstant temperatur Kan leveres med panel for utekompensering Standard med 0 10 V analog inngang for regulering fra ekstern kilde EKSTERNE SIGNALER Digital inn for av på eksternt Analog inn 0 10 V for regulering fra ekstern kilder Analog ut for ekstern avlesning av temperatur Analog ut for ekstern avlesning av effekt Digital ut for fellesalarm Digital ut for drift Markedets mest komplett elektrokjele. Side 5 av 28

6 El elementer på EP NG bruker o ring som tetning for enkel demontering, montering Manometer kan skiftes med vann på kjelen. Nivåvakt passer på for lavt vann nivå EL elementene er hevet 10 cm over kjelen for å hindre at fuktighet kan ødelegge elementer Jordfeilbryter måler begynnende lekkasje i elementer. Større kjeler ha flens som standard 2 egne rør er laget for å sikre god utskilling av luft og for montasje av sikkerhetsutstyr etter EN Ingen over ingen ved siden EP NG kan leveres med plateveksler og pumpe for oppvarming av andre medier. Side 6 av 28

7 Elektrokjele type EP - NG kw EP NG EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under 30 C Kjelens sikkerhet greier null mengde uten strømningsvakt. Kjelen kan effekt begrenses ned til 1 trinn Effekten legges gradvis inn igjen etter strømbrudd. Kjelen bruker rustfrie elektriske elementer SS2353 Kjelen tilfredsstiller sikkerhetskrav stilt i EN Overhetning beskyttelse som kutter hovedbryter og derved alle faser. REGULERING Standard leveres for konstant temperatur Kan leveres med panel for utekompensering Standard med 0 10 V analog inngang for regulering fra ekstern kilde EKSTERNE SIGNALER Digital inn for av på eksternt Analog inn 0 10 V for regulering fra ekstern kilder Analog ut for ekstern avlesning av temperatur Analog ut for ekstern avlesning av effekt Digital ut for fellesalarm Digital ut for drift Spenning 400/3 eller 230/3 eller 690/3 Tilbehør Toleranse +/- 10 % Utekompensering Panel for utekompensering NRF IP klasse IP 21 Vifte Vifte i elskap ved rom > 30 C Maks trykk 6 Bar Ekstern sikkerhet Sikkerhetsventiler, luftepotte og pressostat Maks temperatur 110 C Sammenkobling Sammenkobling 2 5 kjeler Normal temperatur C Utegiver For panel med utekompensering Maks omgivelses temp 30 C * Hovedbryter Alle kjeler har hovedbryter som løser ut ved kjelens overhetning beskyttelse eller sikkerhetsutstyrets pressostat Røranslutninger Kjelene kommer med gjenger eller flenser ferdig fra fabrikk. Nivåvakt Innebygget nivåvakt gir alarm dersom vannstanden i kjelen er for lav. Kontrollpanel Kontrollpanel i topp av kjelen gir god indikasjon om temperaturer, effektpådrag, alarmer og innstillinger. Panelet kan erstattes av panel med utekompensering Jordfeilsbryter Jordfeilsbryter overvåker elementene og gir indikasjon om elementene får jordfeil. På denne måten kan man planlegge service. Kabel anslutning Kjelen kan ansluttes med både ALU og Cu kabel. Flensen på toppen av kjelen er delbar for enkel montasje. Intelligent regulering Kjelene kjenner selv hvordan effekten påvirker utgående vanntemperatur. Hvis temperaturen stiger raskt mot ønsket settpunkt venter den med å legge inn ny effekt. På denne måten sparer man energi og unngår store pendlinger i temperaturen Pumpemosjonering. Kjelen kan ved stillstand kjøre sirkulasjonspumpen noen minutter pr døgn EP NG markedets mest komplette elektrokjele Side 7 av 28

8 Sikkerhetsutstyr NRF nr Alle kjeler kan leveres med fabrikks montert sikkerhetsutstyr som tilfredsstiller kravene i EN På kjeler under 100 kw kreves det 1 pressostat, 1 sikkerhetsventil og 1 luftepotte. På kjeler kw kreves det 2 sikkerhetsventiler, 1 luftepotte og 1 pressostat. På kjeler over 300 kw kreves det 2 sikkerhetsventiler, 1 luftepotte og 1 høytrykkspressostat og 1 lavtrykkspressostat Sikkerhetsventiler standard 2,5 Bar men kan leveres for andre trykk. EP For å hindre skoldning skader skal utløp fra sikkerhetsventilene legges frem til egnet sted. Vannkvalitet PH bør ligge mellom 7,5 8,5, se ellers teknisk manual. EP Vannmengde Kjelen greier null vannmengde. Ved f.eks. at en pumpe stopper eller ventil stenges. Sikkerheten i kjelen beskytter da kjelen Anbefalt vannmengde i tabellen på neste side gir en ΔT over kjelen på rundt 10 C. Min maks ligger mellom 30 4 C ΔT. Se hver modell for min maks mengde. For lite vann gir ujevn regulering og unødvendig slitasje på kontaktorer. For mye vann gir vibrasjoner på el staver og kortere livslengde på disse. Ved større effekter kan man seriekoble kjeler. Vi kan levere både samkjøring på styringsiden og tegninger til ferdige manifolder. Manifoldene er laget slik at en kjele kan stenges ute for å vedlikeholdes uten at de andre berøres 5 stk kjeler kan samkjøres Side 8 av 28

9 400/3 kjeler 7 trinns kjeler Type EP NG NRF nr /3 Effekt kw 31, , Strøm maks A Effekt/trinn kw 4,5 6 7, Strøm/trinn A 6,5 8,7 10, ,4 17,3 21,7 24,5 Vannmengde l/s 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,3 2,8 Min vannmengde l/s 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 Maks vannmengde l/s 4,0 4,0 4,0 4, Vannvolum liter Røranslutning R50 R50 R50 R50 DN80 DN80 DN80 DN80 Sikkerhetsrør R25 R25 R25 R25 2 x R25 2 x R25 2 x R25 2 x R25 Vekt tom kg Min takhøyde mm trinns kjeler Type EP NG NRF nr /3 Effekt kw 67, , Strøm maks A Effekt/trinn kw 4,5 6 6,6 7, ,3 Strøm/trinn A 6,5 8,7 9,6 10, , 17,3 21,7 24, ,9 33,7 Vannmengde l/s 1,5 2,1 2,3 2,7 3,2 3,6 4,2 5,0 6,0 6,5 7,0 7,0 Min vannmengde l/s 0,6 0,9 0,9 1,0 1,3 1,5 1,7 2,1 2,4 2,6 2,8 2,8 Maks vannm.. l/s Vannvolum liter Røranslutning DN80 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 D100 Sikkerhetsrør 2 x R25 R25 R25 R25 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 Vekt tom kg Min takhøyde mm trinns kjeler Type EP NG NRF nr /3 Effekt kw Strøm maks A Effekt/trinn kw Strøm/trinn A 21,7 24,6 26,0 28,9 Vannmengde l/s 10,7 12,2 12,9 14,3 Min vannmengde l/s 4,3 4,9 5,2 5,7 Maks vannmengde l/s Vannvolum liter Røranslutning DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 Sikkerhetsrør 2 x R32 2 x R32 2 x R32 2 x R32 Vekt tom kg Min takhøyde mm Målene er H = 1650 B = 1059 D = Side 9 av 28

10 230/3 Kjeler 7 trinns kjeler Type EP NG-N 42-N 52-N 70-N NRF nr Bruker kabinett EP 70 EP 98 EP /3 Effekt kw Strøm maks A 105, Effekt/trinn kw 6,0 7,4 10 Strøm/trinn A 15,1 18,6 25,1 Vannmengde l/s 1,6 2,3 2,8 Min vannmengde l/s 0,7 0,9 1,1 Maks vannmengde l/s Vannvolum liter Røranslutning DN80 DN80 DN80 Sikkerhetsrør 2 x R25 2 x R25 2 x R25 Vekt tom kg Min takhøyde mm trinns kjeler Type EP NG 90-N 112-N 150-N 180-N NRF nr Bruker kabinett EP 150 EP 180 EP 270 EP /3 Effekt kw Strøm maks A Effekt/trinn kw 6 7, Strøm/trinn A 15,1 18,6 25,1 30,2 Vannmengde l/s 3,6 4,2 6,5 7,0 Min vannmengde l/s 1,5 1,7 2,6 2,8 Maks vannm.. l/s Vannvolum liter Røranslutning DN100 DN100 DN100 DN100 Sikkerhetsrør 2 x R32 R32 R32 R32 Vekt tom kg Min takhøyde mm trinns kjeler Type EP NG 225-N 270-N 360-N NRF nr Bruker kabinett EP 450 EP 450 EP /3 Effekt kw Strøm maks A Effekt/trinn kw 7, Strøm/trinn A 18,8 22,6 30,2 Vannmengde l/s 8,6 10,7 12,2 Min vannmengde l/s 3,4 4,3 4,9 Maks vannmengde l/s Vannvolum liter Røranslutning DN 100 DN 100 DN 100 Sikkerhetsrør 2 x R32 2 x R32 2 x R32 Vekt tom/full/ kg 480/790 Min takhøyde mm Målene er H = 1650 B = 1059 D = Side 10 av 28

11 Dimensjoner 7 Hovedbryter 62 Avtapningsventil DN15 67 Kabelgjennomføring 10 Hovedkort 63 Kabelanslutning 68 Justerbare føtter 14 Kontaktorer 64 Sikringer 69 Sikkerhetsanslutning 1,5 2,5 Bar * 59 Til anlegg 65 Styrestrøms sikring 71 Sikkerhetsanslutning 3 6 bar * 60 Fra anlegg 66 Feste for kabel 72 Sikkerhetsanslutning 1,5 6 bar* 61 Sikkerhetsledning *= Tilbehør Side 11 av 28

12 EP Start knapp 2 Stopp knapp 4 Høytrykksvakt 1 * 5 Høytrykksvakt 2 * 6 Lavtrykksvakt * 10 Anslutning av trykkvakter * 69 Manometer 70 Kabelflenser 71 Justerbare ben 72 Automatisk lufteventil * 73 Sikkerhetsledninger 74 Tur anslutning 75 Retur anslutning 76 Avtapping ventil 77 Sikkerhetsventil er 2 stk * *Er tilbehør i sikkerhetspakken Kontrollpanel og styringer Kjelen kan styres fra et ekstern regulator, men kan også ha et kontrollpanel med fyringskurver Side 12 av 28

13 Manøverpanel kjeler Standard brukes også ved ekstern styring. UTK er tilbehør og har utekompensering 37 Stopper kjelen Lyser ved drift Lyser når innkobling av effekt begrenses av belastningsvakt 40 Indikerer at effekten styres av eksternt 0 10 V 51 Viser kjele temperaturen helt til info knappen trykkes Brukes også ved programmering se driftsinstruks Valg av program Kjelen er avstengt Sommerdrift med mosjonskjøring pumpe Normaldrift 50 Innstilling ønsket temperatur 41 Indikerer at overopphetning har kuttet ut effekten 52 Justere kurve Valg av program for UTK Kjelen er avstengt Sommerdrift med mosjonskjøring pumpe Normaldrift Nattdrift - Ur drift 42 Indikerer sammen alarm at det er jordfeil 53 Innstilling av fyringskurve 43 Indikerer alarm 54 Natt senkning via ur 44 Indikerer sammen med alarm lavt vann nivå 55 Maks temperatur 45 Trykker på knappen gir avlesning av verdier 56 Ur for skifte mellom dag og natt 46 Her stilles kjelens parametere 57 Viser fyringskurvene 47 Indikerer effekt i % 58 Viser vanntrykket Hvis en vakt løser ut så vil hovedbryter også løse ut. Denne resettes ved å vri den litt lenger en posisjon off, Se skisse Side 13 av 28

14 Elektrokjeler vannsiden Vannmengde Kjelen greier uten å koke null vannmengde. Ved f.eks. at en pumpe stopper eller en ventil stenges. Sikkerheten i kjelen beskytter da kjelen og kutter effekt. Anbefalt vannmengde over kjelen gir en ΔT over kjelen på rundt 10 C. Men kjelen kan greie både større og mindre ΔT. Min maks ligger mellom 30 4 C ΔT. Se hver modell for min maks mengde. Men det er viktig å huske følgende For lite vann gir ujevn regulering og unødvendig slitasje på kontaktorer. For mye vann gir vibrasjoner på el staver og kan gi kortere livslengde på disse. Skissen viser prinsipp og har ikke med utstyr som ekspansjon og annet som er nødvendig i en kjelekrets. Kjelen greier både glykol og trenger ingen filter i vannkretsen. Men filter må det være hvis det er utstyr som varmepumper andre steder i kretsen. Liten kjele i kurs for ettervarme Dersom det brukes 2 veis eller stengeventiler i kursen så sørg for at det er en bypassventil eller en åpen krets som sikrer vannsirkulasjon over kjelen Hele mengde igjennom kjelen. Brukes der hvor det f.eks. er kjelen som er eneste oppvarming. Pumpen kan være frekvensstyrt, men mengden bør ligge innen kjelens min\maks mengde. Delstrøm igjennom kjele. Brukes f.eks. der væskemengden er stor og der kjelen står som spisslast etter f.eks. en varmepumpe. Pumpen kan være frekvensstyrt, men mengden bør ligge innen kjelens min\maks mengde. Alt enten igjennom eller utenom kjelen Brukes f.eks. der rørnettet brukes både til kjøling og varme. Vannet går utenom kjele om sommeren for å hindre kondens. Side 14 av 28

15 2 kjeler i serie Gir ikke utfall av all effekt ved feil. Hver kjele må ligge innen maks min vannmengde. 4 kjeler i serie Gir ikke utfall av all effekt ved feil. Hver kjele må ligge innen maks min vannmengde. 2 kjeler i parallell Gir ikke utfall av all effekt ved feil. Hver kjele må ligge innen maks min vannmengde. Viktig med innregulering av vannmengde 4 kjeler i parallell Gir ikke utfall av all effekt ved feil. Hver kjele må ligge innen maks min vannmengde. Viktig med innregulering av vannmengde Side 15 av 28

16 Anlegg med 2 alternative spisslastkjeler. Dersom man ikke ønsker å sette kjelene i serie så kan man bruke en shuntventil som endrer var mekilde på spisslastkjele. Når elektrokjelen legges inn så kan effekten få lov til å legge inn enten ved et eksterne av\på signal. Eller parallelt med signal til shuntventil (må da være 0 10 V ), eller at flow switch indikerer vannstrøm Side 16 av 28

17 ΔT over varmepumper varm side og elektrokjeler Liten ΔT stor vannmengde. Gir høyt trykkfall, og store rørdimensjoner Stor ΔT lite vann. Retur må være veldig lav for at aggregat skal laste full effekt Min ΔT over kondensator C Maks ΔT over kondensator C Luftkjølte varmepumpe ANL H 3 10 ANLIH 3 10 ANK 3 10 NRL H 3 10 Vann vann varmepumpe WRL 5 15 NXW 3 20 WSA 3 20 HWF 3 20 For varmepumper er en ΔT fra 5 7 C bra for luft vann varmepumper og 5 10 C for vann vann varmepumper Elektrokjele Liten ΔT stor vannmengde. Gir høyt trykkfall, og store rørdimensjoner. Vannhastigheten kan også gi vibrasjoner i kjelen som forkorter livet på elstavene. Stor ΔT lite vann. Kan gi ujevn regulering og unødvendig slitasje på kontaktorer. Min ΔT over elektrokjele C Maks ΔT over elektrokjele C Elektrokjeler C ΔT over elektrokjelen det som er nominell mengde. Men med variasjoner fra 5 20 C Elektrokjele ΔT pr trinn Antall trinn 3 C ΔT ved full mengde 10 C ΔT ved full mengde 25 C ΔT ved full mengde 3 1,0 3,3 8,3 7 0,4 1,4 3,6 15 0,2 0,7 1,7 30 0,1 0,35 0,8 Legg spesielt merke til at hvis du har en liten elkjele med lite vann og stor delta T så kan hvert trinn gi en temperaturøkning på 8,3 C. Da blir det ikke lett å regulere en fyringskurve. Så bruk alltid minimum 7 trinn på kjelen når du bruker den sammen med varmepumper. Side 17 av 28

18 Elektrokjeler sikkerhet på vannsiden etter EN Kjeler under 50 kw Små kjeler som EK og EP med liggende el.staver skal sikres med Luftepotte Sikkerhetsventil Det skal ikke være stengeventiler mellom kjele og sikkerhetsventil, unngå å plassere kjelens på det høyeste punktet i anlegget. EK E har maks arbeidstrykk på 1,5 Bar EP E har maks arbeidstrykk på 4,0 bar Kjeler mellom 50 og 100 kw På større kjeler gjelder EU forskrift EN12828, og for å få godkjent etter dette så gjelder følgende På kjeler under kw kreves det 1 løp ut av kjele med Pressostat Sikkerhetsventil Luftepotte EP-NG kjelen leveres med dette som tilbehør. Standard sikkerhetsventil er 2,5 Bar men det kan leveres fra 1,5 6,0 Bar. Utstyret er fabrikks montert og kalibrert. Pressostaten løser ut 0,2 0,3 bar høyere en sikkerhetsventilen. Pressostaten kutter all effekt til kjelen Kjeler mellom 100 og 300 kw På større kjeler gjelder EU forskrift EN12828, og for å få godkjent etter dette så gjelder følgende På kjeler mellom 100 kw og 300 kw kreves det 2 løp ut av kjele med Høytrykkspressostat i det ene løpet Sikkerhetsventil i begge Luftepotte i det ene løpet. EP-NG kjelen leveres med dette som tilbehør. Standard sikkerhetsventil er 2,5 Bar men det kan leveres fra 1,5 6,0 Bar. Utstyret er fabrikks montert og kalibrert. Pressostaten løser ut 0,2 0,3 bar høyere en sikkerhetsventilen. Pressostaten kutter all effekt til kjelen Kjeler over 300 kw På større kjeler gjelder EU forskrift EN12828, og for å få godkjent etter dette så gjelder følgende På kjeler over 300 kw kreves det 2 løp ut av kjele med Høytrykkspressostat i det ene løpet Lavtrykkspressostat i det andre løpet Sikkerhetsventil i begge Luftepotte i det ene løpet. EP-NG kjelen leveres med dette som tilbehør. Standard sikkerhetsventil er 2,5 Bar men det kan leveres fra 1,5 6,0 Bar. Utstyret er fabrikks montert og kalibrert. Høytrykkspressostaten og lavtrykkspressostater kutter all effekt til kjelen når de løser ut Utløp fra sikkerhetsventiler bør alltid føres til gulv for å unngå skolling EP NG markedets eneste kjele godkjent etter EN/NS Side 18 av 28

19 EP NG den komplette elektrokjele Vannkvalitet Kjelen er laget for ikke syreholdig vann. Vanlig vannkvalitet er ikke noe problem for kjelen ut ifra et renhetshensyn. Men det betyr ikke at alle vannkvaliteter kan brukes i et varmesystem. Er man i tvil bør vannet analyseres og eventuelle avvik justeres. Når vannet varmes opp så avsettes del noe syre på systemet, spesielt da ekspansjonskar og lufteventiler. Denne korrosjonen har som regel ingen betydning hvis systemet er tett, men ved lekkasjer så forsetter denne korrosjonen i systemet. Er man i tvil så sjekk vannkvaliteten og tilsett korrosjonsdempende midler. Vannkvaliteten kan settes lik Alkalieinnholdet bør ikke overstige 60 mg/l Kullsyre innhold bør ikke overstige 25 mg/l Klorid innhold bør ikke være over 100 mg/l Sulfat innhold børt ikke overstige 60 mg/l Hardt vann kan gi avleiringer i kjelen Mykt vann kan gi korrosjonskader. Ph bør ligge mellom 7,5 8,5 Er det glykol i vannet bør glykolen inneholde korrosjonsbeskyttelse middel. Minimum takhøyde EP- NG For å kunne skifte elstaver så kreves det en minimumshøyde over kjelen, se tekniske tabeller for å se hva som kreves pr kjele størrelse Utløp på sikkerhetsventiler Utløp fra sikkerhetsventiler må legges ned til gulv eller til sluk for å unngå skoldning Belastningsvakt på 400 V kjeler Belastningsvakten beskytter kjelens hovedsikring mot overbelastning ved å redusere kjelens effekt. Når da belastningen synker igjen så går driften tilbake til normalt Overhetning beskyttelse Ved for høy temperatur på kjelen som kobler ut effekten ved for høy temperatur. Indikering i front med Øver temp indikeres. Temperaturnivå hvor kjelens overhetning gjelder gjøres under programmering pkt 1-3 og 1-7:2 PEC funksjon Dette er jordfeilmåling, den gir en indikasjon og element kan skiftes uten uventede driftsstanser. verdier programmeres i 0-2, 0-3 og 1-4 Tidsforsinket effektinnkobling Etter strømavbrudd kan det være lurt at ikke all effekt legges inn på kort tid. Denne funksjonen kan fjernes ved å trykke en bryter på hovedkortet. (se instruks som følger kjelen) Redusere effekt EP-NG kjelene finnes i 7/15 og 30 trinn. Via dipswitcher på hovedkort kan antall trinn reduseres helt ned til 1 trinn (se manual som følger kjele) Eksternt 0 10VdC signal vil gi 10 V ut ved det antall trinn kjelen er redusert til Nivåvakt Kjelen har nivåvakt som gir alarm ved lavt vann nivå og kutter effekt for å beskytte kjelen. Eksterne signaler Kjelen kan ta en rekke eksterne signaler. Digital inn for av på eksternt Analog inn 0 10 V for regulering fra ekstern kilder. Analog ut for ekstern avlesning av temperatur. Analog ut for ekstern avlesning av effekt. Digital ut for fellesalarm. Digital ut for drift. Se dokumentasjon som følger kjelen for bruk og innkobling Side 19 av 28

20 Inntransport Kontroll ved mottak Aggregatet leveres i en spesiell beskyttende emballasje. Ved mottak sjekk derfor at aggregatet ikke har blitt skadet under transport og at alle bestilte deler er levert. Hvis det er noen synlige skader eller mangler ved leveransen, meld fra til leverandøren med en gang. Forberedelser Før montasje, kontroller at du hat mottatt riktig aggregat. Vi anbefaler at emballasjen sitter på frem til montasjestedet for å unngå skader under inntransport. Viktig Vær alltid sikker på at arbeidsoperasjonene beskrevet nedenfor utføres etter gjeldende lovverk Vær alltid sikker på at løfteanordningen har kapasitet til å løfte kjelen før du begynner å løfte Ikke utsett kroppen din for tunge løft uten at du har det rette hjelpemiddelet. Håndtering med truck e.l. Ved mindre maskiner Sett truckens gafler godt inn i pallen som følger med aggregatet. Sørg for at maskinen er i balanse og står stabilt når du løfter. Husk at den tyngste delen av maskinen kan være i den ene enden. Fjerning av emballasje Fjern båndene rundt og løft av emballasjen. Løft aggregatet av plattformen. Sett aggregatet på plass Sjekk for synlige skader. Fjern emballasjen til avfallsted for resirkulering. Igangkjøring Sjekk følgende før spenning settes på elektrokjele Kontroller alle kabler, Sjekk med momentnøkkel at hoved kabler er dratt riktig til Kontroller at spenning er riktig Kontroller at ikke verktøy eller annet ligger inne i kjelen etter montasje. Sjekk elektrisk montasje Kjelen må være fylt med vann Er kjelen luftet ut Kontroller trykket på anlegget Er det sirkulasjon over kjelen Sjekk sikkerhetsventiler Sjekk ekstern sikkerhet Programmering Før kjelen startes så er det noen ting man må gå igjennom Effektbegrensning avsnitt 1-0 Belastningsvakt avsnitt 1-1 og 1-2 Over temperatur beskyttelse avsnitt 1-3 Kjele temperatur skal stilles inn Hvis eksternt 0 10V sjekk at signalet er riktig Side manual som følger kjele Ved kjele med panel for fyringskurve se eget avsnitt om denne Oppstart Still hovedbryter i posisjon1, så blinker alle dioder en periode. Så begynner drift lampen å blinke i 3 minutter for forsinket effekt innlegging Side 20 av 28

21 Vedlikehold Alt vedlikehold krever at kjelen er gjort strømløs Trekk etter Etter 500 timers drift skal kabelanslutninger etter dras med momentnøkkel Kontrollere alle elektriske forbindelser, kontaktorer, releer, termostater, osv. Etter trekking av tilkoblinger og ettersyn ledninger. Faser og utstyr Kontroll av fasebelastning Kontroll av effektregulering, følere, automatikk Ettersyn av kontaktorer. Kontroll av termostater Sjekk funksjon, kobler effekt ut innenfor lovlige marginer. Kontroll av elementer Måling av motstand / alternativ strømmåling i hver fase Måling av isolasjonsmotstand til jord. Kontroll av regulering Funksjonsprøving av effektregulering. Rett trinnfunksjon og effektfordeling av effektgrupper. Røranlegg Røranlegget kontrolleres for lekkasjer Kontroll av stabil temperatur/vannsirkulasjon over kjelen. Kontroll av rørtilkoblinger luftninger At kjelen er lovlig montert med sikkerhetsventiler/treveisventil Moment på kabler Anslutning Hovedkabel 40 Nm Bryter NZM Nm Bryter NZM 2 160, Nm Bryter NZM 3 400, NM Teste overhetning beskyttelsen. På denne finner du en temperaturskala Still den på 95 C og sett kjele temperaturen til 95 C NB! Husk at er det liten last så er det ikke sikkert du kan kjøre så varmt vann ut på anlegget. Strup vannmengden til kjelen og nå vanntemperaturen når 90 C så skal skal kjelen effekt legges ut Når testen er ferdig still overhetning beskyttelsen tilbake til 100 C Side 21 av 28

22 Alarm Alarmen kommer i 2 prioriteter Alarm prioritet 1 Kjelen stopper, hovedbryter løser ut og det indikeres alarm Kan inntreffe ved Utløst overhetning Utløst ekstern sikkerhet Reset alarm prioritet 1 Finn feilen og reparer denne Vrid bryter til tilbakestill alarm Sett hovedbryter i posisjon 0 og deretter posisjon 1 Alarm prioritet 2 Kjelen stoppes og det indikeres alarm PEC jordfeil Lavt vann nivå Feil i temperaturgivere Finn feilen og reparer denne Vrid bryter til tilbakestill alarm Side 22 av 28

23 Panel med fyringskurve (tilbehør) Frontpanelet på EP-NG kan skiftes ut og leveres med fyringskurver. Alternativ kan kjelen kontrolleres via en ekstern 0 10 Vdc inngang Standard brukes også ved ekstern styring. UTK er tilbehør og har utekompensering 37 Stopper kjelen 48 Viser kjele temperaturen helt til info knappen trykkes Brukes også ved programmering se driftsinstruks 38 Lyser ved drift 49 Valg av program Kjelen er avstengt Sommerdrift med mosjonskjøring pumpe Normaldrift 39 Lyser når innkobling av effekt begrenses av belastningsvakt 50 Innstilling ønsket temperatur 40 Indikerer at effekten styres av eksternt 0 10 V 51 Valg av program for UTK Kjelen er avstengt Sommerdrift med mosjonskjøring pumpe Normaldrift Nattdrift Ur drift 41 Indikerer at overopphetning har kuttet ut effekten 52 Justere kurve 42 Indikerer sammen alarm at det er jordfeil 53 Innstilling av fyringskurve 43 Indikerer alarm 54 Natt senkning via ur 44 Indikerer sammen med alarm lavt vann nivå 55 Maks temperatur 45 Trykker på knappen gir avlesning av verdier 56 Ur for skifte mellom dag og natt 46 Her stilles kjelens parametere 57 Viser fyringskurvene 47 Indikerer effekt i % 58 Viser vanntrykket Varmekurve Bilde pkt 57 og 53 Her stilles det inn hvordan temperaturen skal øke etter fallende utetemperatur Starte med kurve 1 hvis du har radiatorer og la den få 1 døgn på å kjøre seg inn Ved tynne radiatorer så start med kurve 1,25 og ved lavtemperaturanlegg kurve 0,75 Blir vannet for kaldt så øk et knepp omgangen motsatt reduser hvis for varmt Forskyvning av varmekurve Bilde pkt 52 her kan du finjustere kurven +/- 10 C, men start med ås ette den i 0 Max temperatur Bilde pkt 55 Maks temperatur på den kaldeste dagen Justering nattsenking Bilde pkt 54 Her stilles nattsenking/økning hvis man ønsker dette. Kan stilles fra + 15/-15 C. Normalt sier man at 5 C er 1 C i rommet Side 23 av 28

24 Programmering ur Uret bestemmer nå nattsenking skal gjelde. Kurven blir da forskjøvet etter det som er innstilt på ratt 54 Still først uret til rett tid og velg riktig dag Mandag er dag 1 Dra ut ryttere på uret under det tidspunkt dagtemperatur skal gjelde Indikering 0/1 på uret viser dag/natt Skal man ha nattsenkning som sparer energi er det viktig å huske at varme fra radiatorer og gulv er treg varme Sett den derfor på nattsenkning noen timer før du legger deg og sett på dag noen timer før du står opp, men her må du prøve deg frem. Men gjør små justeringer pr forsøk. Side 24 av 28

25 Feil søkning Slukket Blinker Lyser fast Hovedsikring eller effektbryter er utløst Når elektronikken har vært uten spenning i mer en 3 minutter. Slutter å blinke når tidsforsinkelsen er over Normal drift Slukket Normal drift Lyser fast Belastningsvakten begrenser kjelens effektinnkobling Slukket Normal drift Lyser fast Ekstern styring begrenser effekten. Lyser til ekstern signal gir 100 % effekt Slukket Normal drift Lyser fast Kjele temperaturen er høyere en makstemperatur Eller kortslutning i giver da vises i displayet 127C Slukket Normal drift Lyser fast Jordfeil se manual som følger kjelen Slukker Lyser fast Normal drift Vann nivå i kjelen er for lav Fyll på vann og kontroller om det finnes noen lekkasje Sjekk at luftepotten virker og at det ikke står luft i kjelen Sjekk om nivågiver er utsatt for forurensninger, ta løs hvit kabel og mål til jord (se pkt 35 i manual som følger kjelen. Motstand i giver skal ikke være over 20 kohm Slukket Lyser fast Blinker Elkjelen legger ikke inn effekt og ingen alarm indikeres Normal drift Overhetning utløst, finn årsak og reset kjele Ekstern sikkerhet utløst, finn årsak og reset kjele Feil i kjelens temperaturgiver display viser 000C Sjekk bryterposisjoner Sjekk eksternt styresignal hvis dette er i bruk Sjekk programmering Elkjelens drift er urolig For lav vannmengde igjennom kjelen Sjekk at pumper og ventiler virker Side 25 av 28

26 Hovedbryter og vakter. Alle kjeler i denne serien kommer med hovedbryter. Som tilbehør kan man også få lav og høytrykksvakt. Disse resettes slik Når en alarm er utløst eller at stop knappen er trykket så sett først bryter til reset før du setter den til on Temperaturvakter Temperaturvaktene bryter hvis kjelens temperatur overskrider 110 C. Tilbake stilling kan gjøres når temperaturen på kjelen er under 80 C. Trykk da på reset knapper. Kontroll av temperaturvakter Juster alarmgrensen til 80 C og sett kjele temperaturen til 100 C. Sjekk da at vakten løser ut Husk å stille tilbake Høytrykksvakt Skal stilles mellom normalt arbeidstrykk og sikkerhetsventilenes trykk Lavtrykksvakt Still inn noe under anleggets trykk Innstilling og reset Sauter Se skisse til venstre Innstilling og reset Danfoss Se skisse til venstre Side 26 av 28

27 Deponi og avfall Demontering Alle kjøleaggregater inneholder kuldemedier og EE (elektronisk) avfall som skal spesialbehandles ved spesielt deponi. Ved deponi blir elektronisk utstyr demonteres og ulike metaller og øvrige materialer sorteres for gjenvinning. De miljøskadelige komponentene tas hånd om og uskadeliggjøres. Novema kulde betaler årlig en avgift slik at våre kunder kan levere sine produkter ved godkjente deponier for kyndig destruksjon og sortering for resirkulasjon Kuldemedie blir i dag destruert på eget sted mens elektronikkavfall og metaller sorteres og gjenbrukes. Side 27 av 28

28 Spør oss om: mini splitt, multi splitt, viftekovenktorer, tak kasetter, befuktere, kuldeprodukter, varmepumper, akkumuleringstanker, pumper, platevekslere, elektrokjeler, tørrkjølere, luftkjølte kondensatorer, tele og datakjøling, kjøl og frys, service, montasje og reservedeler. Skedsmokorset tlf.: Fredrikstad tlf.: Bergen tlf.: Trondheim tlf.:

Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV

Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter. Vi har nesten

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Driftsinstruks. Flyttbart aggregat MPK1. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Flyttbart aggregat MPK1. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Flyttbart aggregat MPK1 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! DRIFTSINSTRUKS Flyttbart aggregat MPG09 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

Driftsinstruks. Kjøl frys aggregat type ECB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Kjøl frys aggregat type ECB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Kjøl frys aggregat type ECB Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle og

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer DRIFTSINSTRUKS Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type med Bitzer www.novema.no www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle og fryserom

Detaljer

Driftsinstruks. Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! riftsinstruks Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o okumentasjon... 5 rukerveiledning vannkjølt

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 15 Luftkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

RETT KLIMA DER DU ER

RETT KLIMA DER DU ER Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter RETT KLIMA DER DU ER NovEma KUlDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter. Vi har

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Montasje av inverter varmepumpe... 3 En montasje består av... 3 Montasje... 3 Plassering....

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M. Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual

Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M. Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual Viktig informasjon Legg merke til følgende punkter Sjekk at leveransen er mottatt

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12 1 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 1.1 Felles... 5 1.2 Gulvvarmeanlegg... 5 1.3 Varmekilder... 5 1.4 Sanitæranlegg... 5 1.5 Elektroanlegg... 5 2. Betjening... 6 2.1 Felles... 6 2.2 Gulvvarmeanlegg...

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning OSO Multifunksjon energisystem MCX 300 & LVP6 146033-03 MCM 3-07 Think future http://www.oso.no 1 Innholdsfortegnelse Systemets hovedkomponenter... - 4 Systemforslag...5-9 Elektrisk

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer