NordeaPensjonisten. Julen Med gode ønsker for julen og det nye året, Julehilsen fra Gunn Wærsted OM SAMARBEID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NordeaPensjonisten. Julen 2013. Med gode ønsker for julen og det nye året, Julehilsen fra Gunn Wærsted OM SAMARBEID"

Transkript

1 NordeaPensjonisten Julen 2013 Julehilsen fra Gunn Wærsted Snart skal vi nyte at julefreden senker seg. I Nordea er vi i ferd med å legge et krevende, men spennende år bak oss. Et år der myndighetene strammer inn, Mobilbanken har passert Nettbanken i antall innlogginger og hvor Nordea Fondene tar markedsandeler og midler til forvaltning stadig øker. Nyhetsbildet har i 2013 vært preget av at myndighetene pålegger nye krav for bankene. Tanken er å sikre at de norske bankene skal kunne tåle en lignende krise i fremtiden som den vi så i Bankene må derfor holde mer kapital bak hver utlånskrone. Vi deler myndighetenes ønske om at bankene skal være mer solide, men samtidig er vi opptatt av å finne den rette balanse slik at ikke reguleringene får utilsiktede konsekvenser, for eksempel ved at utlån til små og mellomstore bedrifter stopper opp. Vi er dessuten opptatt av at bankene skal ha like rammevilkår på tvers av landegrensene slik at konkurransen blir mest mulig effektiv ble definitivt gjennombruddet for bank på mobiltelefonen. Kundene blir mer og mer interessert i å utføre banktjenester på mobilen, og omfavner slike tjenester i større og større grad. Dette er en interessant utvikling, som krever at vi er både innovative og har evne til å omstille oss fortløpende. De siste årene har også Nordeas fond gjort det skarpt i markedet. Siden desember 2011 har markedsandelen økt med nesten 9 prosent, og ligger i dag på i overkant av 10 prosent av markedet i Norge blir nok et år med store endringer. Mange av våre kolleger her ved hovedkontoret i Oslo skal allerede om få måneder flytte inn i det nye Nordea-huset. Vi er i ferd med å gjøre en større ombygging i Essendropsgate 7 og 9, og vi vil forlate Middelthunsgt. 17 innen utgangen av Hele bygget vil ikke stå klart før i siste kvartal 2015, men i april 2014 vil deler av bygget tas i bruk. Nordea-huset betyr ikke bare nye og flotte lokaler, det står også for en helt ny måte å jobbe på. Her vil det finnes ulike typer arbeidsplasser, og medarbeidere vil fra dag til dag kunne velge om de vil sitte på for eksempel prosjektbord, i stillesoner eller ved vanlige arbeidspulter i åpent landskap avhengig av hvilken type arbeidsoppgaver man har den dagen. Dette er en spennende prosess som jeg imøteser med forventning - ikke bare fordi vi flytter fysisk, men også fordi det innebærer en stor kulturell endring. NORDEA PENSJONISTFORENING NORGE (NPN) ønsker alle sine medlemmer GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!!! OM SAMARBEID Inflasjonen preger ikke bare økonomien og pengene, men også ord og begreper rammes av inflasjon. Et av disse mange ord er samarbeid som er blitt medtatt av slitasje og misbruk. Siden dette ordet brukes så hyppig og av så mange, kan det være verdt å stoppe opp litt å se litt nærmere på det. Enkelte oppfatter etter alt å dømme samarbeid som andres evne til å si ja til det de selv holder for rett og riktig. I virkeligheten er det en viktig del av samarbeidets edle kunst, at man har evne og vilje til også å lytte til andres oppfatninger og meninger. Samarbeid består blant annet i at alle kompetente instanser og alle som berøres av en sak får anledning til å uttale seg før en beslutning fattes. Informasjon og kommunikasjon er absolutt deler av et ekte samarbeid. Omtanke og hensynsfullhet, praktisk sans og anvendt logikk tilsier at informasjonsstrømmen må rettes oppover og nedover og til sidene. Samarbeid innebærer å arbeide sammen i et åpent og tillitsfullt miljø. Det er dette som ligger til grunn for human relations. (var dere klar over dette?) Samarbeid er ingen luksus som bare skaper bryderi og hefter saksgangen, det er en livsnødvendighet i en moderne og effektiv organsiasjon. Av og til lønner det seg å stanse opp et øyeblikk for å se nærmere hva dette egentlig innebærer. La oss stadig pusse det forslitte ordet blankt og praktisere dets innhold. Gjør dette samtidig som du pusser sølvtøyet til jul. Red. Men før alt dette skal vi nyte julen og alt den bringer med seg. Julen er en tid for å ta vare på hverandre og for å være sammen med venner og familie. Jeg ønsker dere alle en fredelig julehøytid. Med gode ønsker for julen og det nye året, Gunn Wærsted Administrerende direktør Nordea Norge 1

2 Funksjonærforeningen = Finansforbundet i Nordea Finansforbundet er det eneste fagforbundet som forhandler med arbeidsgiverne i finansnæringen. Finansforbundet i Nordea, tidligere Funksjonærforeningen, er eneste forhandlingsmotpart for Nordeas ledelse. Hvert annet år forhandles en bedriftsintern tariffavtale, Bedriftsavtalen. Saker som det inngås avtaler om, er lønnssystem, ansettelsesvilkår, kompetanseutvikling, arbeidstidsordninger, fri og permisjoner. Finansforbundet følger samfunnsutviklingen og påvirker saker som berører ansatte innen næringen og taler de ansattes sak ved ansettelser, endringer i arbeidsforhold, lønn og pensjon. Dette som regel i Personalutvalgene, hvor både ledelsen og de tillitsvalgte er representert.. Riise ny hovedtillitsvalgt Nordea Intranet sjon til medlemmer i Finansforbundet i Nordea 13 13:53 Chr. Riise ny hovedtillitsvalgt hristian Riise ble på den årlige algkonferansen i Finansforbundet i Nordea valgt hovedtillitsvalgt i Nordea Bank Norge ASA. Finansforbundet i Nordea samarbeider med tillitsvalgte i de andre nordiske land i saker som drøftes med Nordeas nordiske ledelse. ansatt i bedriftsmarkedsavdelingen i region Vest og har ntert ansatte i bankens styre siden Hans Chr. er t befal i kystartilleriet og har en MBA i strategisk ledelse. Det er første gang en bergenser er hovedtillitsvalgt i Bank Norge. Hovedtillitsvalgt er leder av rbundet Tillitssutvalget i Nordea Bank Norge, (TU) hvis er øverste organ er i valget som utgjøres av ti personer fra hele landet som Finansforbndet i Nordea. ansattes interesser. Steinar har nylig fylt femti, og har vært ansatt i banken i isse årene. Hele 14 år har han vært i rollen som gt, hvorav de siste seks som leder av Finansforbundet i Han har dermed vært med å påvirke banken i en som har vært krevende for alle i vår næring. diske samarbeidet mellom tillitsvalgte i Nordea Union ar vært ledet av Steinar siden 2009, og Steinars rolle bygger har vært krevende. Samtidig har den gitt ham NORDMARKA PÅ LANGS I ÅPEN KANO. unik kompetanse både faglig og menneskelig. Med høy asjonsgrad har Finansforbundene i de nordiske landene flytelse i saker som angår ansatte. I 20 år har jeg hver sommer padlet Nordmarka på langs. Det startet for 20 år siden ved at 4 kamerater en vinterkveld i 1993 ble enige om og ta turen gjennom Nordmarka i kano fra Mylla i nord til Skar i Maridalen. Nå - etter 20 år er det kun meg igjen av kameratgjengen som startet dette som etter hvert ble en tradisjon. Jeg har holdt tradisjonen oppe og re en samarbeidslinje mener jeg Steinar har fulgt en som vi vil bygge videre på. Tillitsutvalget takker for det gode arbeidet han har nedlagt for ansatte anken! r. Riise som en erstatning for kameratgjengen, har jeg tatt med 2 av mine barnebarn som storkoser seg i våre kanoturer gjennom Nordmarka. I år gikk turen første uken i juli. Steinar Nickelsen takker Jeg har vært privilegert som har fått lede et team med gte som har stått på for å ivareta medlemmenes er. Det har vært en interessant og lærerik periode som meg mye. ker Hans Christian lykke til som ny leder. Vi har eidet godt i min periode som leder, og jeg vet at Hans n er godt rustet til å overta lederrollen. Takk for meg! Nickelsen Vi sjøsatte kanoen på ettermiddagen tirsdag. I tillegg til årene som oss tre har vi med telt, soveposer, liggerunderlag, mat, stormkjøkken etc. så kanoen var ganske full. rbundet i Nordea ny hovedtillitsvalgt. Været var upåklagelig da vi sjøsatte og padleturen over Mylla gikk unna på ca. 1 time og vel fremme ved sydvest siden Mylla gikk vi i land. Bagasjen måtte tas ut av kanoen og bæres opp til skogsbilveien mot Ølja som er neste padleetappe, så måtte hjulene til kanoen monteres og så lempe all bagasjen tilbake i kanoen før trille etappen starter. Så var det og trille kano m/bagasje til neste vann Ølja. Når vi skal sjøsette, er det samme metodikk ut med bagasjen sjøsetting av kanoen og inn med bagasjen igjen. 2 Ny hovedtillitsvalgt i Nordea Bank Norge ASA, Hans Chr. Riise (51). Page 1 of 2 Spørsmål om Finansforbundet i Nordea kan rettes til Hovedtillitsvalgt Hans Chr. Riise, (valgkrets II) for tilliten gjennom 14 år som tillitsvalgt på heltid hvorav de 6 siste hovedtillitsvalgt og leder for Finansforbundet i Nordea og ønsker Hans Chr. Riise lykke til som services.sed1.root4.net/portal/internalportal/appmanager/nordeaportal/deskto Vel over til vestsiden av Ølja blir vi stående og snakke litt om Nordmarka og elva som renner nedover mot byen Akerselvvassdraget som starter her oppe ved noen myrer ved markas høyeste topp Svarttjernhøgda som er 717 moh. Det gjemmer seg mye historikk i dette vassdraget med tømmerfløtingen nedover til oppgangssagene som lå nede mot Hammeren i Maridalen, tømmerfløtingen varte i et par hundre år og den aller siste var fra Skjærsjøen til Maridalsvannet på 1960 tallet. Turen går videre og vi triller ned til Tverrsjøen og padler ut til en liten øy i dette vannet og slår leir for natten. Så må vi prøve fiskelykken og den er så avgjort til stede, vi drar 3 flotte ørreter som vi steker til kveldsmat før vi kryper ned i soveposene og sier god natt. Vi er tidlig oppe og inntar en rask frokost før telt og annet pakkes ned, så går ferden videre nedover marka. Først skal vi padle inn til land på sørsiden av Tverrsjøen, så er det en trille og bæreetappe ned til neste vann som er Skarvvann, et lite vann som ligger på østsiden av Pershusfjell. Når vi padler her hører vi gjøken oppe fra Pershusfjell, svarttrosten synger ved vannkanten og ørreten spretter inntil kanoen dette er livet. Vel over Skarvvann, er det en kort bæreetappe over til Buvann og Pershusvann som går i ett gjennom et trangt men veldig idyllisk passasje. Etter hvert går vi i land i sydenden av Pershusvann hvor vi tar en kort pause på demningen og beskuer den lille men strie elva som renner ned i neste vann som er Finntjern, vi bærer kano og bagasje langs elven og ned til lille Finntjern. Vi padler bare i myrkanten av vannet, men må stoppe opp og beskue Finnstad gård som ligger på vestsiden av Finntjern, dette er en gård som opprinnelig er fra tiden da finnene innvandret via Sverige på 1700 tallet, noen kom helt hit til hjertet av Nordmarka. Vel over Finntjern er det en ganske krevende etappe ned til Aklangen, her må vi først bære sekker etc. før vi i neste økt må trille kanoen. Dette er en strevsom trille/bæreetappe det er godt med en liten forfriskning før vi setter oss i kanoen og padler utover Aklangen. Aklangen går vanligvis i ett med Katnosa på grunn av at Katnosa er demmet opp, men noen ganger har vi blitt overrasket pga. reparasjoner på demningen og lav vannstand, da har vi plutselig havnet i et stryk mellom disse vannene, da er det spennende om kanoen tåler påkjenningen det har stort sett gått bra, men litt våte har vi blitt. I årets padletur er vannstanden normal dvs. at vi padler gjennom passasjen mellom vannene uten problemer. Både Aklangen og Katnosa er fine fiskevann, vi har spinnere ute når vi padler her og fisk blir det ørret til middag. Vi slår leir på en av øyene i Katnosa og koser oss med stekt ørret. Neste dag står vi opp til regnvær, det var ikke akkurat det vi hadde bestilt, men det er lite vi kan gjøre med det så ferden

3 går videre etter frokost. Vi padler videre over Katnosa og inn til Leveringsvika i sydvestenden og har utsikt bort til den gamle damvokterboligen som nå er overtatt av Turistforeningen og er den mest besøkte ubetjente hytta til DNT i Nordmarka. Når vi går i land her står turens lengste trilleetappe for tur, vi skal trille ned til Sandungen. Dette er en trilleetappe som tar en drøy time inkl. en liten pause der hvor veien krysser elva, da avkjøler vi oss med en liten dukkert i elva. Deretter går turen videre ned til Sandungen hvor vi sjøsetter på vestsiden og padler over til østsiden mot Hakola. Det er regn og sterk motvind i dag så det er tungt og padle men vi kommer oss etter hvert over til Hakola og nå gir heldigvis både regnet og vinden seg og da går alt så mye lettere. Hakola er lang, men snart går vi i land i sydenden og triller ned til Bjørnsjøen og padler nedover Bjørnsjøen, går i land ved Bjørnholt gård. Her er det servering i helgene, men i dag er det torsdag og ingen servering men det er heldigvis mineralvannautomater så vi får slukket tørsten. Vi har hatt en lang og strevsom etappe i dag, men er ikke helt fremme hvor vi skal slå leir for natten. Vi triller fra Bjørnholt gård og ned til Rottungen, padler en kort padleetappe, triller og bærer en tung men kort etappe ned til Gåslungen, padler Gåslungen og skal over til siste vann på turen Øyungen. Idet vi skal padle gjennom en gammel tømmerrenne mellom Gåslungen og Øyungen får vi et lite sjokk, plutselig ser vi at vannstanden i vannet nedenfor tømerrenna er 3 meter lavere enn i Gåslungen som vi kommer fra. Vi klarte heldigvis og stoppe kanoen før vi gikk utfor, det hadde ikke gått bra. Da ble det en strevsom jobb med tømming av kanoen, bæring av sekker etc. og løfting og av kanoen ned til vannstanden i Øyungen.Så endelig kunne vi padle på det siste vannet på turen. Vi hadde hatt en lang og strevsom dag og slo leir for natten og det tok ikke lang tid før alle lå i dyp søvn. Vi våknet til sol og sommer, padlet til enden av Øyungen og trillet ned til Skar i Maridalen hvor vår sjåfør ventet å oss. Det hadde vært en fin tur, men strevsom. Alle var allikevel enige om at det blir samme tur til neste år. Trond Bøås Julehilsen til de ansatte finner i år sted på M-17, torsdag 19. desember kl Vi pensjonister er også hjertlig velkommen. Adresseendring!! Det er mange som må vite om evt. flyttinger Alders- uføre- barne- og etterlattepensjonister melder adresseendring til: Gabler Wassum AS, Postboks 1818 Vika, 0123 Oslo, evt. til De som får AFP-, gavepensjon og øvrig lønn må også melde adresseendring til Zalaris, Postboks 1053 Hoff, 0218 Oslo evt.. til: Du må også HUSKE å informere din lokale pensjonistforening! ( adresse og mail se baksiden på NordeaPensjonisten) Har du ? Oppgi denne til din lokale pensjonistforening. Vi vil da kunne spare porto og benytte midlene til andre ting. VED ENDRING AV adresse, husk å gi beskjed til din lokale pensjonistforening. NB! Til deg som enda ikke er medlem i noen regionalforening: Meld deg inn i foreningen i ditt distrikt, Adresser og telefonnummer samt e-post finner du på siste side. God jul og godt nytt år ønskes alle av Redaksjonen. Redaksjonen avsluttet: november 2013 Redaksjon: ; Inger S. Frydendal, redaktør Leif-Otto Engelberg, Marie Karlsson; Arnfinn Folkvord: Frist innlegg til neste nummer: 5. mars 2014 Hjemmeside: 3

4 Fra Anita Braarud har vi mottatt følgende: Nordea har styrket sitt fundament ytterligere i 3. kvartal I tredje kvartal tok vi et nytt skritt fremover mot fremtidens relasjonsbank og de finansielle målene våre. Det resultatet vi har lagt frem nå, viser at vi, i en periode med svært lav økonomisk vekst, har klart å øke inntektene med 3 prosent i lokal valuta i forhold til tredje kvartal i fjor. Vi har redusert kostnadene, tap på utlån er 26 prosent lavere, og resultatet er 15 prosent bedre enn for ett år siden. I en tid da alle, politikere, investorer og media, fokuserer på bankenes kapitalnivåer, bekrefter vi samtidig vår evne til å bruke kapitalen på en stadig mer effektiv måte. I kombinasjon med vår sterke inntjeningsevne førte dette til at den rene kjernekapitaldekningen økte med 2,2 prosentpoeng til 14,4 prosent. Vår styrke og robusthet gjenspeiler seg også i markedsverdien vår, og investorer rangerer oss blant de største bankene i Europa - på nivå med Deutsche Bank, som har en langt større balanse enn vår. I september fikk vi nok en anerkjennelse for vår forretningsmodell og våre resultater fra det internasjonale tidsskriftet World Finance, som for tredje år på rad kåret oss til beste bank i Norden. Men vi kan være like stolte av at vi klarte å tiltrekke oss nye relasjonskunder i tredje kvartal. Det er det høyeste antallet som er oppnådd i noe kvartal de siste to årene. Siden i fjor har vi tatt imot hele nye kunder. For meg er dette et klart bevis på at Nordeas relasjonsbankstrategi er attraktiv for kundene. Styrket fundament Det vedvarende lave rentenivået og den lave aktiviteten i verden rundt oss har ført til lavere vekst i inntektene enn vi forventet da vi la frem planen vår. Vår sterke innsats for å styrke kapital- og kostnadseffektiviteten har til gjengjeld gitt resultater raskere enn planlagt. Med den svake bedringen i økonomien fortsetter nedgangen i tap på utlån og ligger nå tett på gjennomsnittsnivået for de siste ti årene. Så vi har forsterket fundamentet vårt, og jeg ønsker å takke de ansatte for den gode innsatsen så langt i år. Men planen vår er ambisiøs. Selv om vi forventer økt økonomisk aktivitet i alle land i 2014, vil veksten sett under ett fortsatt være dempet, og det er derfor nødvendig å holde på det sterke fokuset på å forbedre kapital- og kostnadseffektiviteten. Dessuten er konkurransen vi møter blitt hardere, kundene krever stadig mer av oss, og vi er i full gang med den krevende oppgaven med å innføre et omfattende nytt regelverk på tvers av hele banken. Dette gjelder ikke minst på complianceområdet, hvor vi har veldig mye å gjøre. Relasjonsstrategien enda viktigere i dag Relasjonsstrategien beviste sin styrke under finanskrisen. Tapene på utlån var lave, vi støttet opp om kundene og fikk til gjengjeld deres lojalitet. Under det nye regelverket vil det være enda viktigere å følge relasjonsstrategien, fordi både kundene og Nordea har store fordeler av en tett relasjon i et totalkundeforhold. Kunden kan følge seg trygg ved hjelp av helhetlig rådgivning og rettferdige vilkår, og banken oppnår flere forretninger, redusert risiko og lavere kapitalkostnader. Derfor skal vi fortsette med å bygge opp og styrke relasjonene med kundene. Og så skal vi etterleve våre verdier. Når vi alle fokuserer på å skape positive kunde opplevelser, gir kundene oss flere forretninger, slik at inntektene våre øker. Når vi gjør vårt ytterste for å betjene hver eneste kunde på best mulig måte, kan vi skape den løsningen som bruker minst mulig kapital i henhold til det nye regelverket. På den måten får kunden en bedre pris, og Nordea får høyere avkastning. Til slutt vil vi få mer fornøyde kunder, livslange kunderelasjoner og god omtale fra munn til munn som er så viktig for vår kundetilgang og vårt omdømme. Kompleksiteten skal reduseres Når vi arbeider sammen som ett team på tvers av organisasjonen, kan vi skape de løsningene som skal gjøre oss konkurransedyktige i fremtiden. Kundene våre forventer allerede i dag at vi skal oppfylle deres behov til alle døgnets tider, uansett hvor de befinner seg. Vi vet alle sammen at vårt digitale tilbud kan bli bedre - og det jobber vi hardt med. Men det handler ikke bare om IT. Vi skal redusere kompleksiteten på tvers av produktområder, forretningsområder og land, slik at vi kan levere nye relevante løsninger til kundene raskere - og til lavere kostnader. Dette blir et av våre viktigste fokusområder i årene fremover. Jeg er overbevist om at vi vil lykkes når hver og en av de ansatte tar ansvar for å bidra til dette arbeidet. Jeg gleder meg til det videre arbeidet og til å ta de neste skrittene sammen med alle ansatte mot fremtidens relasjonsbank. Christian Clausen Konserndirektør Heldigvis vet vi hva vi skal gjøre for å løse utfordringene. Vi skal fortsette å følge relasjonsstrategien - og vi skal etterleve verdiene våre. 4

5 NRK P1+ vår radiokanal Onsdag 2. oktober stilte 23 spente og forventningsfulle pensjonister fra Pensjonistforeningen i Trøndelag på NRK Tyholt i Trondheim. Vi var invitert til åpningen av den mye forhåndsomtalte nye radiokanalen NRK P1+, kanalen for oss godt voksne 55+ere. Sammen med omtrent like mange pensjonister fra Vegvesenet, en del lokale prominente gjester og ansatte på NRK fylte vi opp resepsjonslokalet og koste oss med litt mat og drikke mens vi ventet på at den formelle åpningen skulle starte. oss. Han er det 13 år unge fiolintalentet som fikk Arve Tellefsen til å bli målløs første gang han hørte ham spille. Som avslutning på den formelle åpningsseremonien ga han oss, med akkompagnement fra piano, en vakker musikkopplevelse vi vil ta med oss fram til neste gang vi får oppleve ham. For å komplettere dagen var det en av våre som stakk av med 1. premien i den oppsatte racerbilkonkurransen. Og premien var selvfølgelig en ny DAB+ radio. POPULÆRT LUNSJMØTE I HAMAR. NPN Hedmark kunne 31. oktober innby medlemmer og ledsagere fra egen forening samt fra naboforeningen Oppland til lunsjmøte i Frimurerlosjens lokaler i Hamar. Temaet for møtet var På loffen. Landstrykere og vagabonder langs norske landeveier Presis kl dukket kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og statssekretær Mina Gerhardsen opp og selve seremonien var i gang. Det var ikke helt fritt for at vi følte oss litt høytidsstemte der vi sto; vi var jo med på en liten historisk begivenhet i Medianorge. Dette ble også understreket av kringkastingssjefen som betegnet den nye kanalen som et ledd i komplettering av radiotilbudet fra NRK. P1+ skal være en aktuell radiokanal med gode stemmer og god musikk. Samtidig som godbiter fra NRKs rikholdige arkiv plukkes fram og presenteres. Både på Tyholt og Marienlyst er gamle radioveteraner kommet til heder og verdighet og skal bidra til det nye radiotilbudet til oss godt voksne. Hans Petter Jacobsen, Viggo Valle, Kari Sørbø og Erik Forfod er radionavn vi kjenner godt igjen. Etter taler og overrekkelse av blomster til Viggo Valle og Kari Sørbø fikk vi noen gode underholdningsinnslag. Som kjent er P1+ en heldigital radiokanal og kan ikke tas inn via en FM-radio. Rune Nilsson tok oss med på en humoristisk dialektreise gjennom landet for å vise hvor god/mindre god dekning det digitale nettet har. Nyttig informasjon servert på en måte som fikk myket opp lattermusklene våre. Skuespiller Marianne Meløy fra Trøndelag Teater dro oss med humor og brodd med inn i hverdagen til et nord-norsk ektepars mangesidige problemer/opplevelser rundt tekniske og elektroniske nyvinninger til beste for forbrukerne (godt voksne). Lattermusklene fikk på ingen måte sjanse til å hvile. Joakim Rødbergshagen er et navn vi bare skal merke Det hadde lykkes foreningen å få forfatter Thor Gotaas til å holde foredrag om temaet. Gotaas er opprinnelig fra Brumunddal, men nå bosatt i Oslo. Han er utdannet folkeminnegransker, og er forfatter av yrke en svært produktiv forfatter som til nå har skrevet 21 bøker. Temaene spenner fra ski og sport, via nordmenn i slummen i Brooklyn til loffere og tatere i Norge. Thor Gotaas er en berømt og travel foredragsholder med hele landet som arena, og det var derfor en spesiell glede å få ham engasjert til foreningen. Det var ca. 40 forventningsfulle deltagere som hadde funnet veien til møtet, og de fikk et svært interessant innblikk i en historie om de som fristet livet på landeveien i tidligere tider. Gotaas tok utgangspunkt i boken han har skrevet om disse landeveiens orginaler. Han trakk fram en rekke skjebner som levde sitt liv på veiene en del av dem lokale som mange av tilhørerne hadde hørt om eller sett. Særlig i tiden mellom verdenskrigene var det mange slike. Før 2. verdenskrig regner man med at det fantes ca loffere her i landet. Nå er det bare en håndfull igjen. Gotaas kom direkte fra Bergen, og måtte dessverre haste videre til nye oppdrag i Oslo. Styret i foreningen vil vurdere å få ham tilbake ved en senere anledning. Gotaas er utømmelig når det gjelder interessante tema enten fra den sportslige arena eller fra livets skyggesider. Møtedeltagerne satte stor pris på foredraget, og deretter ble det servert losjens berømte, høye smørbrød og kaffe. Alle koste seg og praten gikk livlig rundt bordene, og styret fikk bare gode tilbakemeldinger for arrangementet. Ref. 5

6 Et lite høsttegn fra oss i Nordea Pensjonistforening Trøndelag. Vi kunne kanskje nå i midten av september 2013 nynnet den gamle sangen En sommer er over, men det ville vært feil. Vi har hatt en enestående fin september med mye sol og ofte plussgrader. September i Trondheim pleier som oftest å være fin, men denne høstmåneden har overgått alle forventninger med sol og varme. Nå håper vi denne fine høsten skal styrke vinterhelsa (og virke på matauken). Dessuten har vi i frisk erindring den flotte dagsturen 29. mai til det kjente nasjonale Falstadsentret i Ekne, og videre i den komfortable Klæburuta, nordover Innherred i Nord- Trøndelag med Olav Gullvågs skildringer av den flotte naturen i tankene. Det endelige målet for turen var Hatlingsetra i Stod kommune nord for Steinkjer, hvor vi ankom i fin form i strålende og varmt forsommervær. Med inntak av rømmegrøt og spekemat ble overraskelsen stor da vertsfolket, ekteparet Hatling, vartet opp med gjøglerglede, sang og musikk i stort format. De hadde i 2009 vunnet Toillingprisen på revyfestivalen på Høylandet. Stemningen for oss pensjonister steg til høyder, og nesten gjennom torvtaket i fjøset der vi satt. Morsomme tekster, fine sangstemmer og enorm gjøglerglede noe som ble til en minnerik opplevelse. Nå står teaterbesøk på den gamle scenen på Trøndelag Teater for tur med de kjente, sangglade Kurt Foss og Reidar Bøe s De nære ting. Like oppunder jul kommer den tradisjonelle julekonserten, i år med Nordic Tenors. Det er så motiverende og godt å ha noe å glede seg til sammen med sine pensjonistvenner. Og så står det tradisjonelle julebordet ikke så alt for langt unna, og fyller oss med glade forventninger. Særlig vi eldste pensjonistene føler vel at tradisjonen har endret seg, og liker å tenke på den gangen nissen rundt juletider hadde en slags overordnet makt eller påvirkning. Han styrte på en måte tradisjonen i heim og uthus, særlig på landsbygda. Nissen var selve inkarnasjonen på folkesjela.han ble respektert, men ikke når det gjaldt det guddommelige; og derfor ble han ikke med på sledeturen med dombjelle til kirka. Jula var høytid, og tradisjonen med å vise takknemlighet og ærefrykt til de høyere makter ved utgangen av året, når avlinga var kommet i hus, måtte holdes i hevd. Da ble brygging og baking det store emnet, og julegrisen måtte bøte med livet. Det var forventninger til glede og samhold, og ungdommen gledet seg til juletrefester og danseglede med sang og musikk - og de trakk ofte de yngste og eldste med seg. Juletreet lyste opp både ute og inne, og snøen og månen var med på å lage den trolske stemninga vi minnes så godt og kjært. Julerefleksjoner før og nå. Alle besitter vi minner fra barndommens jul. Men det er jo gjerne slik at du ikke kan løpe etter disse minnene for å feste dem til en celluloidbit og slik gjøre dem mer evige. Du har dem bare i ditt indre billedarkiv et slags minnebibliotek. Det er som å løpe for å forsøke å gripe tak i minner fra en tid som løper fra deg før det ikke er flere spor igjen. Kanskje bare en tone fra en vemodig sang eller historier som er blitt loslitte av gjenfortelling. Og ofte møter jeg et vemod som står som gravstøtter over en tid som ikke er lenger. Og det er vel dette man av og til har godt av å gripe tak i - ting og mennesker som ikke er lenger. Og så må man vite at nå er det vi som skal være med på å gi gode barndomsminner til våre barnebarn. Tett oppunder jul 1944 vandret jeg ned til byens Storgate der Samvirkelaget lå, og der min far arbeidet på den tiden. Det var sjelden du så en bil i byen, mest hester som bøndene brukte til sine byturer. Så det var trygt for en 4-åring å ta seg aleneturer til byens hovedgate. Men fremdeles var det nok av tyske soldater i hovedgaten sågar en hel tropp passerte butikken på ski slik at jeg måtte vente litt for å kunne gå inn. Jeg husker helt tydelig at da jeg kom inn i butikken for å besøke min far, var det flere tyske soldater der. Men der var også en bonde min far kjente. Han hadde med seg en stor pakke til min far innpakket i brunt papir med blodflekker som tydelig kunne ses gjennom papiret. Nå var det jo ikke lov å ha private våpen under krigen, noe bøndene rundt Grimstad nok ga blaffen i. Men pakken inneholdt en tiur, og da bonden la den blodige pakken på disken til min far, skulte han forsiktig mot tyskerne før han sa: Den er teki med snare. Det gikk godt. Så det ble nok tiur til julemiddagen i 1944 og villagrisen fikk en uventet forlengelse av livet. Så går årene og julen dukker opp hvert år. Omsider er det jeg som har barn og barnebarn, og midt opp i alt strevet med å få kjøpt presanger, mat, juletre, osv. forsøker vi hvert år som et minste felles multiplum å samles i kirken med hele slekten for å få den rette julestemningen. Pent pyntet sitter vi der og forsøker etter beste evne å la roen falle over oss mens enkelte fremmelige små etter beste evne forsøker å forsere alterringen faller ned på den andre siden og hyler som besatt. Eller de hopper jublende opp og ned foran prekestolen til akkompagnement av Juleevangeliet. Det er et like stort under hvert år at jeg i løpet av gudstjenesten klarer å tilegne meg en snev av den gode, gammeldagse julestemningen. Men det er kanskje dette kakofoni av bråkende barn, julesanger, orgelbrus og prestens evne til å overse alle forstyrrende elementer undrer fremførelsen av julebudskapet som nettopp gir meg denne følelsen. Men hvert bidige år blir jeg brakt tilbake til hverdagen. Kirketjenerens sluttord er alltid å minne om at det vil bli tatt opp kollekt. Min kone ser alltid triumferende på meg og ber meg finne frem pengene. Hun vet så inderlig vel at jeg alltid 6

7 har glemt penger. Og så sitter jeg der da som hvert år og ser kollektbøssa nærme seg langs benkeradene mens mine barnebarn i full solidaritet med min kjære, begeistret ser frem til mitt årlige nederlag. Og hver jul trekker hun opp penger som uten kommentarer demonstrativt blir lagt i bøssa. Men i år skal jeg prøve igjen eller kanskje tar jeg sjansen på å spare også i år. God jul fra Thor Fennefoss, Kristiansand. Er du riktig skodd? Å kjenne etter hvor skoen trykker er et vanlig uttrykk for å finne årsaker til problemer. Svært ofte er det nettopp fottøyet som er årsaken til fotproblemer. Riktig fottøy forhindrer ikke bare smerter, det forebygger også at du får redusert helse i Fremtiden. Særlig for eldre personer er fottøyet avgjørende for å kunne holde seg lengst mulig på føttene. Det er kjempeviktig at man tenker på å forebygge fremtidige problemer så lenge man er frisk og rask. Hverdagsskoene bør være gode og i riktig størrelse, det vil si en cm lengere enn foten. Særlig damer går ofte i for trange sko og sko som presser på tærne. De høye hæøene bør bare tas frem til fest. Jo, eldre man blir, jo, mindre fokus på skotøyet hos mange eldre, mange slår seg nok til ro med smertefulle føtter fordi de vokste opp med helseskadelige sko. Mange eldre har utviklet krokete tær alt i barndommen. Problemer med feilstilling av føttene øker etter hvert som årene går. Aktive føtter utsettes for enorme påkjenninger. En gjennomsnittlig person går rundt skritt daglig. Sammenlagt utgjør det flere hundre tonn med trykkbelastning hver dag som føttene skal bearbeide. Fottøyet kan både hjelpe føttene og skade dem. Vanlige skader som følge av galt fottøy er, hard hud, gnagsår, torner, inngrodde negler, sopp og feilstilling av ledd. Smerter i føttene, særlig i forfot og hæl, er veldig vanlig om man ikke har skikkelige sko. ISF En liten julehilsen til alle Nordeapensjonister. Narvik har en liten forening på 18 medlemmer. Vi møtes en gang i uka på kafé. Veldig bra oppmøte og veldig koselig å være sammen. Det hender at andre, som har jobbet i banken tidligere, også kommer. Dette året som snart er over, har vi reist litt. I september til vi toget til Luleå i Sverige. Vi hadde en trivelig tur med to overnattinger. Heldig var vi med været, og humøret var på topp hele turen. Mye god mat og drikke satte en spiss på samværet. Vi har også vært invitert på lunsj i banken. Det setter vi virkelig pris på. Håper dere alle får en god jul, og at det nye året blir like koselig og samholdet like bra som Hilsen fra oss i Narvik Jul i Fiskernes Bank (i gamle dager!) Fiskernes bank i Tromsø ble etablert i 1956, og ble da hovedkontor. Mange av oss i pensjonistforeningen jobbet i banken i årene og husker at det ble gjort litt stas på jula. Til advent ble de store vinduene mot gata pyntet, adventstaken ble tatt frem sammen med nisser og annen pynt. Siste ukene før jul ble det servert gløgg til kundene, (men det var nok ikke den første tiden). Frem til 1963 var vi i leide lokaler med knapp plass. Likevel var det tydelig vi hadde det fint, for en kunde tok av seg støvlene og satte ved døra da han kom inn. Julebordet ble avholdt i banken, og bare for de ansatte som på det meste var mellom 140 og 150. Julebordet var populært og det var alltid stor oppslutning med høy stemning fra første stund. En periode var det tradisjon å møte opp på jobb en halv time tidligere på julaften, sjefen sa noen hyggelige juleord og vi sang julesanger til julemusikk. Den første tiden var det også slik at vi arbeidet full dag i romjula, For egen del kan jeg huske at det bare var noen få på bussen til byen, ofte bare bankansatte, fordi det bare var vi som var så tidlig ute. De dagene var det masse å gjøre, alt skulle avstemmes og avsluttes manuelt før årsskiftet, så for noen av oss var det ofte overtid i romjula (ikke mye julehygge for familien). Godt at det etter hvert ble andre tider. I romjula eller like over nyttår var det juletrefest for de ansattes barn, med julenisse, musikk og gaver, et populært arrangement for de små. En del tradisjoner ble selvsagt fulgt opp også etter vi ble Kreditkassen i Fra oss 34 medlemmene i Tromsø ønsker vi dere alle en KOSELIG JULEHELG OG ET GODT NYTT ÅR Jorunn Bertheussen 7

8 TRENING ALDRI FOR SENT Å KOMME I GANG Jeg fikk spørsmålet hvordan komme i gang med trening?? Å starte med noe nytt er alltid vanskelig, men med vilje og motivasjon er man godt i gang. Dørstokk-mila er nok stor for mange, og kanskje bruker man som unnskyldning at man ikke har noen å gå sammen med. Det er godt å trene alene også da får man bedre med seg endringene i naturen gjennom årstidene, får tid til å rense tankene. Men vil du ha noen å trene sammen med finnes det helt sikkert både trimpartier og turgrupper der du bor, meld deg på og føl det som en liten forpliktelse å møte opp. Mye mosjon øker matlysten og så sover man veldig godt etter mye frisk luft. Som dere skjønner, treningsbasillen har bitt meg. Aldri for sent å begynne, finn frem til en aktivitet du liker og gå i gang lykke til!! Inger Lyse(Treningsentusiast) Nordea ny sponsor i Skiforbundet :25 Nyheter Jeg har i alle år vært mye ute i skog og mark. Noe systematisk trening ble det ikke før jeg kastet meg på joggebølgen i 1980 årene. En av mine unge medarbeidere på filial Thereses gate lurte på om vi skulle prøve å løpe Sentrumsløpet sammen, og ingen deltagelse uten trening på forhånd. Det ble ganske mye trening sammen med bankens joggegruppe og alene. Jeg deltok i mange løp. Mye løping på asfalt påførte meg etter hvert en varig skade, så jeg måtte finne på noe annet for å holde på kondisjonen. Da jeg ble pensjonist i en alder av 59 år bestemte jeg meg for at jeg skulle bruke minst en time hver dag til trening. Det løftet har jeg holdt. Jeg begynte i det små, gikk skogstur ca en time pr. dag.jeg ble avhengig. For å øke motivasjonen begynte jeg med å ta Kjentmannsmerket (som er et opplegg i Skiforeningen). Senere også med Turorientering. Begge har poster i nærområdene Det krever konsentrasjon å finne postene, så da får man litt gratis hjernetrim også. Etter hvert har jeg syklet og gått mye på ski i Marka. Begge deler må holdes ved like for balansen blir dårligere og faren for skader blir større jo eldre man blir. Norges Skiforbund Hopp har signert en ny sponsoravtale med Nordea. Gjennom sponsoratet med Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite har Nordea som eneste bank i Norge mulighet til å benytte de olympiske ringer og OL utøvere i markedsaktiviteter under OL. - Denne muligheten ønsker vi å utnytte, og vi ønsker å gjøre det sammen med hopplandslagene i forbindelse med OL i Sochi. Vi synes det er spesielt gøy å være med å støtte hopplandslaget for kvinner. Dette er det første OL noensinne for disse jentene, og det er mye takket være at de i flere år nå har vist godt teamarbeid, utholdenhet, vilje og pågangsmot. Det er verdier som vi i Nordea setter høyt, forteller markedsdirektør i Nordea Bank Norge ASA, Paal Sprakehaug. Hentet fra nordea.no Det er viktig å holde kondisjonen ved like, men minst like viktig er det å opprettholde styrken i muskulaturen. Jeg har fått veiledning og laget et styrkeprogram som passer for meg, spesielt å styrke mine svake punkter. To ganger i uken går jeg på et mosjonssenter og gjennomfører en times program. Det synes jeg ofte er veldig kjedelig, men det er forebyggende og en viss tilfredsstillelse når jeg ser at jeg fortsatt klarer å øke vektene. 8 8

9 ENKLERE TRENING, men ikke mindre viktig. Dersom du synes Inger Lyses treningstips er for meget av det gode, kan du bare gjøre deler av det. Eller hva med å følge følgende treningsopplegg som ble utarbeidet av vår fysioterapeut Gro Bjørnstad til et pensjonisttreff i 1993? Start med JOGGING PÅ STEDET 2 minutter SKULDERHEVING SENKING - gjøres 6 ganger HODEBØY (STREKK) TIL SIDEN. HAKEN INN - LANG NAKKE.- gjøres 6 ganger til hver side BAKHODEFEST. ALBUPRESS BAKOVER: AVSPENNING gjøres 6 ganger UTTØYNING MED FOLDEDE HENDER: FREMOVER OPPOVER - TILBAKE. 4 ganger SKIØVELSE: STORE ARMSVING FREM OG TILBAKE MED KNESVIKT. 10 ganger BAKHODEFEST. HODEPRESS BAKOVER HOLD OG SLAPP AV gjøres 6 ganger SIDEBØY MED STRAKE ARMER, FOLDEDE HENDER. gjøres 6 ganger HOLD HENDENE OVER HODET, LAVE SKULDRE. TREKK SKULDERBLADENE SAMMEN, PRESS ALBUENE LANGSOMT MOT GULVET NÅR DU ER HALVEIS NEDE, STREKK ARMENE UT, MENS DU HOLDER SKULDERBLADENE SAMMEN. FORTSETT Å STREKE ARMENE HELT NED - gjøres 4 ganger i langsomt tempo. HOFTEFEST. STRAK RYGGBØY FREM MED AVSPENNING 4 ganger STREKK VEKSELSVIS HØYRE OG VENSTRE ARM OPP MOT TAKET 6 ganger. Trening bør være lystbetont. Husk at litt trening er bedre enn ingen trening. Alle har vi forskjellige forutsetninger for å drive fysisk aktivitet. Kjenn din begrensning start forsiktig med noen øvelser og øk treningsmengden litt etter litt. Ikke overdriv idrettskader er heller ikke i vår alder av det gode.. LYKKE TIL!!!!! En høstdag i Rondane. Ensom du vandrer i fjell og myr, en strålende høstklar dag. Der lyngen gløder og alt tar fyr, med farger av alle slag! Din sjel blir løftet mot himmelen opp fjernt fra alt stress og kav. Ditt øye skuer mot fjellets topp, på slik en velsignet dag! Så skjønt å få frydes ved fjellets ro, og få nyte dets stillhet og fred! Så godt å få kjenne en indre ro, en lise for kropp og sjel! I fjellviddens storhet du lekedom får fra de sår som livet deg gav, her finnes lindring for dypeste sorg, og trøst for hvert hjertesår! Fjellet gir hvile og styrke og fred, en glede så rik og stor. En storslagen skjønnhet du frydes ved, der kan ej beskrives med ord! Du står der på toppen, ditt mål er nådd du skuer all viddens prakt, de sprakende farger som fjellet har fått i høsttidens skinnende drakt! Den hvite mosen og fjellbjørkas glød, blant kjerringris, einer og strå. Og bekken som sildrer så stille og bløtt, en himmel krystallklar og blå! Et rypekull løfter sin vinge og svever mot himmelrand, høyt over myrull og steiner så grå, og en vidde som står i brann! På fjellet kommer en nærmere Gud, en fatter Hans storhet og makt! Alt har han skapt ved sitt Ord og bud, med vidden i storslagen prakt! Den gnistrende lyngen, hver busk og hvert tre, og fugler som svever fritt. En fylles med takk for det vakre en ser, for alt dette en kjenner som sitt! En sommer er over og høsten er her, og blomstene visner og dør. En vinter vil komme med kulde og snø, og fuglene flyr mot sør. Vi også skal møte vår høst en gang når livet ender på jord, Men en evig vår da venter en gang for alle som tror på Hans ord! Lillian 21/9-98 9

10 SÅ STUNDER JULEN TIL (Denne fant jeg under opprydding. Ikke spør hvor den er fra eller hvem som har laget den. Kanskje du vet det, men fin synes jeg den er). Så stunder julen til Ja du kan ta den som du vil, Skjønt, nei, det kan du vel i grunnen ikke det er no ganske spesielt v/julen da skal ingen ting klikke da skal det taes frem fra sine gjemmer de ganske spesielle ting vi aldri glemmer det som hører julen til og skaper tradisjon som følger oss fra generasjon til generasjon. En liten brikke, en duk, en løper og selvfølgelig en stake hva gir det ikke tusentalls av minner deg tilbake fra den gang du i julekjolen, matrosdress gikk rundt og sang for senere, litt sliten krype opp på fang og derfra sitte bare og se og se på det som den gang var ditt juletre. og mor og far så stjerneglansen i ditt øie. Det har rent meget vann i havet siden den gang da nå er det kanskje din tur til å ta en liten sliten på ditt fang og synge denne kjære sang om slekt som følger slekters gang og så, et øyeblikk så står det klart det hele. Du overveldes i en takk for dette kan du dele med ditt eget kjøtt og blod å kjære Gud, la verden være god så god som det går an. intenst du føler blod er tykkere enn vann. Men jul er nå engang jul og noe daler ned i skjul og pakkeflommen øker. I år må vi skjære ned altså Du tror vel det og du, nei, ingen tror det og de færreste gjør det og da dagen kommer og treet tennes står det nærmest støttet opp av pakker Jo, jeg takker men dette er ikke nok! fremdeles kommer pakker, fra under sengen fra det lille værelset og fra kjellertrappen Det er så vanskelig med skistaver, sklibrett og dukkevogner og rattkjelker under treet Du kan få pakkesjokk! Men koselig er det og vi gjør det jo selv så vi vil vel ha det sånn. Hva med en liten vits? Har du hørt om gutten som ikke fikk skru på lyset fordi faren var bryter? Bruk aldrig berusende drikke! Utgitt av Norske Kvinders Totalavholdsselskap nytt opplag ALKOLOL er en bedøvende gift og ikke brukbar som næringsmiddel. 2. ALKOHOL skader tanke- og muskelarbeidet, slapper Selvbeherskeelsen og svækker motstands-evnen mot fristelser. 3. ALKOHOL vækker lett krav efter mere, og alkoholbruken fører derfor ofte til drukkenskap og drikfældighet. Drukkenskap og drikfældighet er den vigtiskte aarsak til fatigdom, ufred i hjemmet og forbrydelser, volder til ulykker, selvmord og meget andet ondt. 4. ALKOHOL skader legemets utvikling. 5. ALKOHOL kan selv fremkalde forskjellige sygdomme, den svækker motstandskraften mot smittestoffer og kan derved forkorte livet. Nordea støttet årets TV-aksjon Nordea gav kroner til årets TV-aksjon. Bidraget gikk i år til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. TV-aksjonen 2013 skal gi mennesker med demens en lettere hverdag og bringe forskningen framover slik at færre får sykdommen. Over mennesker i Norge har Alzheimer eller en annen demenssykdom får sykdommen hvert år og den kan ramme hvem som helst. De neste tiårene vil dobbelt så mange være rammet og over være nærmeste pårørende. 10

11 Pensjonist-jubilanter År Digernes Sindre Valstein Langevåg Johansen Lisa Gude Sandefjord Sørensen Jorunn Asker Brekke Marliese Hasse Oslo Grøndahl Eva Johanne Rykkinn Nordahl Helge Isdalstø Rollnes Gunn Edelsteen Tromsø Ribe Bjørg Kristiansand S Brustad Jan Erik Snarøya Larsen Odd Kolltveit Hartmann Finn Helge Oslo Hanssen Arne Harald Bodø Strand Arild Kristian Oslo Løvgren Brit Kristiansand S Andresen Marita Askim Valbeland Odd Kjell Kristiansand S Holm John Petter Vestskogen Kraakmo Kjell Anders Oslo Iversen Turid Herøy Skeide Kåre Ulsteinvik Jansen Øivind Sarpsborg Ringsgård Per-Kristian Oslo Lurud Finn Skjetten Belgum May Lisbeth Jessheim Skarning Per Bjarne Hafslundsøy Jansen Aud Oslo Gundersen Karin Unni Drammen Markhus Torleif Mjølkeråen Sundet Brit Snarøya Pilskog Alf Kleppe Lien Wenche Oslo Henriksen Tove Oslo Golden Brit Østerås Nyborg Tor Elverum Jølle Reidar Farsund Salamonsen Sigurd Kleppestø Heggestad Herborg Karin Fyllingsdalen Anonsen Torunn Oslo Stormyr Olaug Elinor Oslo Rodlie Astrid Synnøve Melsomvik 75 År Stie Ragnar Lillestrøm Fellinghaug Rolf Ingar Westgaard Grethe Laila Oslo Thu Wenche Marie Moss Arntzen Astrid Kristine Kverva Kolstad Jorunn Fyllingsdalen Klippenberg Karsten Oslo Falke Olav Tore Tolvsrød Holten Wenche Kristiansund N Frydenlund Gerd Anne K Oslo Gaarder Bjørn Oslo Teien Aase Rigmor Holmestrand Solstad Andreas Vardø Dahlby Astrid Nesoddtangen Torp Astrid Drammen Sæther Astrid J Finvik Stange Pedersen Grete Son Berge Bjørg Hafrsfjord Pedersen Margareth E Rønsen Tom Amund Horten Torstensen Sigrunn Marie Hafrsfjord Oppegård Kåre Siggerud Storstein Anne Lise Sarpsborg Pettersen Bjørg Solveig Halden Rønvik Atle Oslo Thornæs Ruth Torød 80 År Karoliussen Torbjørg Slemmestad Doknæs Anne Marie Lillehammer Johansen Inger Hilda Oslo Storo Knut-Johan Oslo Faale Inger Marie Greåker Blålid Ingebjørg Sofie Måløy Nelson Irene Bergen Gilde Håkon Magnus Trondheim Thorsen Kathe Synnøve Sandefjord Winaas Roy Arvid Oslo Vevang Vera Elisabeth Trondheim Bjørndalen Anny Ingeborg Oslo Olsen Helge Sigurd Oslo Ensrud Helga Pernille Gran Amundsen Helge Olav Oslo Dahl Martha Heggelund Oslo 85 År Oulie Rolf Harald Ski Langlo Jensine Vedvik Måløy Kjos Sonja Oslo Langlo Jensine Vedvik Måløy Rønneberg Gunnar Bonde Ålesund Nygård Leif Hartvig Moss Grytten Jorunn Oslo Mowe Pauline Eva Oslo Askerud Bjørn Andreas Lier Johansen Ingrid Oslo Figenschou Jahn C Stabekk Mørk Gunnar Oslo Aurdal Oddbjørg Margrete Lillestrøm Frøland Johan Oslo 90 År Hauger Finn Lørenskog Johnsen Trygve Rye Hagan Pettersen Liv Juell Oslo Syrdalen Ruth Oslo 95År Steen Bodil Johanne Bjørnemyr Døde Matejzyk Ruth Konstance Oslo Molvær Lillian Gjerde Langevåg Mortensen Kristian K Ålesund Andreassen Eva Margareth Halden Juveth Arne Sandefjord Kaalsaas Elna Maien Tønsberg Thomsen Mona Irene Tårnåsen Rosbach Hans Johan Bergen Noren Helga Hamar Tangen Bjørn Oslo 11

12 Regionale pensjonistforeninger AUST-AGDER 26 medlemmer Styreleder: Olav Tore Bjornes Molandsv. 444, 4849 Arendal Tlf: / Månedlige treff i banken Vår/sommertur Ytterligere arr. vil bli gjennomført på sparket - Julesammenkomst nov./desember HEDMARK 42 medlemmer: Styreleder: Egil Lauritzen, Skjerdavegen Ottestad tlf / Utgir eget medlemsblad med 4 nr. i året. - Sept.; Omvisning Nordea Elverum (etter ombygging) - Okt.; Lunsjmøte med foredrag - Des.; Julelunsj og omvisning Nordea Hamar HORDALAND 121 medlemmer Styreleder:Egil Aadland Tlf / Temamøter med eksterne foredragsholdere. - Dagsturer ca. en gang pr. måned i fjellene rundt Bergen - Byvandring arrangeres i vårsesongen - Høstmøte med kåseri og sosialt samvær - Julemøte i bankens kantine med godt gammeldags julebord og dans til levende musikk. NORDLAND 16 medlemmer Nordea-Narvik-Pensjonister. Styreleder Tove Bakkejord Tyriveien 12, 8515 NARVIK ; Medlemsmøter en gang pr. mnd. Hver mandag kl går vi ca 1 time + kafebesøk. NORDVEST 134 medlemmer Styreleder: Arnstein Slinning Furmyrhatlen 3, 6018 Ålesund Tlf eller Medlemsmøter med foredrag med forskjellige temaer. OPPLAND 43 medlemmer Styreleder. Kari Støvne Horn, Skårsetgutua 6, 2618 LILLEHAMMER Tlf Årsmøte i mars - Vår/høsttur - Julebord/teatertur nov/des NPN Styret etter valget Leder: Inger Skaurum Frydendal, Oslo og Akershus Nestleder: Egil Lauritzen, Hedmark Kasserer: Arnstein Slinning, Nordvest Sekretær: Gudbrand Stiksrud, Oslo og Akershus Styremedlem: Willy Krøgli, Vestfold, Buskerud og Telemark Vara: Kjell M. Hoff og Egil Aadland OSLO og AKERSHUS ca. 680 medlemmer Styreleder: Inger S. Frydendal Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Tlf / adresse- og -endring meldes Ønsker du å bli medlem, ta kontakt med Finn Urdal, ; - Månedlige treff med kåseri - Høstmiddag i november - Nyttårsmiddag i januar - Årsmøte med middag i mars - ca. 10 reiser i året til inn- og utland ROGALAND 16 medlemmer Styreleder: Lars Sivertsen B. Christophersens gt.4, 4009 Stavanger - samling i Nordea Stavanger hver første onsdag i måneden. TROMS 34 medlemmer Styreleder:Gretha Riise Hansebreveien 1, 9013 Tromsø Tlf Medlemsmøter månedlig - Hyttetur til en av medlemmenes hytte - Kulturaften - Julemiddag TRØNDELAG 48 medlemmer Styreleder: Olav Dahlen Postboks 49, 7351 Buvika Tlf / Medlemsmøte første mandag i hver måned - Årsmøte i februar - Flere teaterbesøk m/respektive i løpet av året - Turer i inn- og utland m/respektive - Juletreff - Julekonsert VEST- AGDER 97 medlemmer Styreleder: Svein Johanson Tranestien 67, 4626 Kristiansand S. Tlf.: Månedlige lunsjmøter i banken - Førjulsmiddag med ledsagere - Skogsturer i nærområdet - Besøk i gallerier/museer - Årlige turer inn-eller utland med ledsagere VESTFOLD, BUSKERUD og TELEMARK 91 medlemmer Styreleder: Eilif Bergan Øvre Klyve, 3738 SKIEN Tlf.: / Sommertur - Julemøte i desember - Termamøter ØSTFOLD 106 medlemmer: Styreleder: Øivind Jansen Roald Amundsensgt. 45, 1723 Sarpsborg Tlf.: / Årsmøte i mars - Teatertur i september - nov./des. juletur 12

NordeaPensjonisten. Julen 2014

NordeaPensjonisten. Julen 2014 NordeaPensjonisten Julen 2014 Nordea-fondene fortsatt på Europatoppen Nordea leder nok en gang fondssalget i Europa i første halvdel av 2014, viser tall fra det uavhengige analyseselskapet Morningstar.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NordeaPensjonisten. Julen 2011. Julehilsen fra Gunn Wærsted. Kjære medpensjonister!

NordeaPensjonisten. Julen 2011. Julehilsen fra Gunn Wærsted. Kjære medpensjonister! NordeaPensjonisten Julen 2011 Julehilsen fra Gunn Wærsted Vi nærmer oss slutten av nok et Nordea-år, og som vanlig er innspurten hektisk. Det er alltid mye som skal være klart før jul. I skrivende stund

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

NordeaPensjonisten. Sommer 2013. Nordea Årets bank i Vest-Europa. Gode kundeopplevelser plasserer Nordea på topp

NordeaPensjonisten. Sommer 2013. Nordea Årets bank i Vest-Europa. Gode kundeopplevelser plasserer Nordea på topp NordeaPensjonisten Sommer 2013 Nordea Årets bank i Vest-Europa Nordea er kåret til Årets bank blant de ledende europeiske bankene i 2012 av Financial Times-eide The Banker. Nordea er den første nordiske

Detaljer

NordeaPensjonisten. Sommer 2014. Nordea-huset. Kostnader angår alle.

NordeaPensjonisten. Sommer 2014. Nordea-huset. Kostnader angår alle. NordeaPensjonisten Sommer 2014 Nordea-huset Nordea bygger nytt hovedkontor i Oslo. Innen utgangen av 2015 flytter alle medarbeiderne inn i Nordea-huset i Essendrops gate på Majorstuen, Her er siste nytt

Detaljer

NordeaPensjonisten. Våren 2013. Adresseendring Og mannen ville fra nissen flytte, men reisen ble nok til liten nytte. Nordea-huset

NordeaPensjonisten. Våren 2013. Adresseendring Og mannen ville fra nissen flytte, men reisen ble nok til liten nytte. Nordea-huset NordeaPensjonisten Våren 2013 Adresseendring Og mannen ville fra nissen flytte, men reisen ble nok til liten nytte Flytter du? Har du flyttet? Når du flytter! Det er mange som må vite om det dersom du

Detaljer

NordeaPensjonisten. Julen 2010. Tore har ordet. Julehilsen!

NordeaPensjonisten. Julen 2010. Tore har ordet. Julehilsen! NordeaPensjonisten Julen 2010 Tore har ordet! Jeg skrev i førsteutgaven av NordeaPensjonisten i år at et spennende år ligger foran oss. Med informasjon, rådgivning og tilrettelegging for endringer fra

Detaljer

NordeaPensjonisten. Våren 2011. Tore har ordet! Akvareller og kommunetopper. side 4. Fra NPNs årsberetning 2010 side 2. l Maalfrid i farta. side 5.

NordeaPensjonisten. Våren 2011. Tore har ordet! Akvareller og kommunetopper. side 4. Fra NPNs årsberetning 2010 side 2. l Maalfrid i farta. side 5. NordeaPensjonisten Våren 2011 Tore har ordet! Endelig har vinteren sluppet taket og vi har lysere og varmere tider i vente! I banken skjer det stadig endringer og nok en gang er nytt bankkontor/fremtidens

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS

MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus 1 St.Magnus Nummer 4 / 2002 St. Magnus God jul! Foto: Terje S. Johansen Fra det høytidelige taffel under besøket av OSM, Magne Frode Nygaard. I midten vår loges

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Det Hvite Bånd en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Landsmøtekoret Bjørgvin Krets sin årlige barneleir synger i Ishavskatedralen 1. 3. juni 2012 RU Det Hvite Bånd «For

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 5 - DESEMBER 2013-40. ÅRGANG Søskenkjærlighet på julaften Foto: Anne Trydal Hansen Frykt ikke! JULEBETRAKTNING JULEN 2013 Tekst: Biskop Atle Sommerfeldt Helsetilsynet hevder

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Parkinson. bladet. Grov uforstand, side: 39. Dyre påfunn fra det offentlige, side :11. Langs Rallarveien med Parkinson på bagasjebrettet, side: 26-28

Parkinson. bladet. Grov uforstand, side: 39. Dyre påfunn fra det offentlige, side :11. Langs Rallarveien med Parkinson på bagasjebrettet, side: 26-28 Parkinson Nummer 3. sept. 2009 årgang 9 bladet Grov uforstand, side: 39 Dyre påfunn fra det offentlige, side :11 Langs Rallarveien med Parkinson på bagasjebrettet, side: 26-28 MEDLEMSBLAD FOR Namdal og

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Snøklokker. (omskrevet etter Gunnar M. Roaldkvam) 2 AFASIPOSTEN NR. 1/14

Snøklokker. (omskrevet etter Gunnar M. Roaldkvam) 2 AFASIPOSTEN NR. 1/14 N U M M E R 1 2 0 1 4-2 5. Å R G A N G Snøklokker Det er «pitlemann» utrolig, men me ser jo at de kan: ut av kalde, harde jorda kommer snøklokkene fram!. Det er det fine med våren, og det er et klart bevis:

Detaljer

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang VARMESTUER TILBUD I EI KALD TID SØRUMS RAVNER POPULÆRE BLANT DE UNGE Tema: Mørketid 1 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal

Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal 1 Februar 2010 Side 4 Døves Tidsskrift 1-2010 Side 14 Side 32 Side 03 Leder

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Parkinson. bladet. Langs Rallarvegen med Parkinson i bagasjen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr. 3. okt 2010 årgang 10

Parkinson. bladet. Langs Rallarvegen med Parkinson i bagasjen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr. 3. okt 2010 årgang 10 Parkinson Nr. 3. okt 2010 årgang 10 bladet Langs Rallarvegen med Parkinson i bagasjen MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no Side 2 Parkinsonbladet Nr. 3. okt Innhold

Detaljer

Grenseland AVISA FEST I RØMSKOG VANDRET I AREMARK PATRIOT I MARKER SKOGBRUK I LATVIA

Grenseland AVISA FEST I RØMSKOG VANDRET I AREMARK PATRIOT I MARKER SKOGBRUK I LATVIA Nr. 3 September 2007 FEST I RØMSKOG Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Den populære Kørrefestivalen feiret 10-årsjubileum i august. Side 19 VANDRET I AREMARK Mange deltok på pilegrimsvandring

Detaljer