ResMed - NYTT. S9-Serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ResMed - NYTT. S9-Serien"

Transkript

1 ResMed - NYTT Informasjon om produkter og aktiviteter fra ResMed ResMed etablerer eget verksted Side 6 Ekstern batteripakke til Elisée 150 og VS III Side 8 Banebrytende forskning på søvnapné og diabetes på Senter for sykelig overvekt (SSO) i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Side 2-3 S9-Serien En ny standard innen CPAP-behandling Side 4 Årgang 5 utgave nr

2 Kjære kunder Vel møtt til en ny utgave av ResMed nytt! Vi har kommet oss gjennom årets kaldeste og mørkeste periode og kan nå begynne å nyte litt lysere dager og naturens hvite teppe av snø. Vi vil også i dette nummeret av ResMed nytt ha en blanding av reportasje fra klinikken og våre aktiviteter våren Hovedartikkelen i dette nummeret er fra Sykehuset i Vestfold, Senter for sykelig overvekt ved dr. med. Jøran Hjelmesæth. Her vil dere få et innblikk i et spennende nybrottsarbeid som ser på sykelig overvekt, diabetes og søvnapné. De gjør flere spennende studier ved avdelingen som publiseres i løpet av nærmeste fremtid. Vi har også gleden av å kunne presentere vårt nye serviceverksted på Høvik en tjeneste vi håper og tror vil komme dere tilgode med blant annet raskere service og tettere kontakt med våre kunder på servicespørsmål. Vi har lenge ønsket oss dette og det er blitt mulig gjennom at vi ansatte Jan Olav Simble som vår tekniske sjef for litt over ett år siden. Vår største produktnyhet på mange år er lansert i løpet av februar ny CPAP modell S9! Dere vil se en CPAP som er forbedret på mange områder; unikt system for fukting, betydelig forbedret håndtering av pasientdata, mulighet for å skille mellom obstruktive og sentrale apnéer og ikke minst et design og brukergrensesnitt som gjør behandlingen betydelig enklere for pasient og klinikere. Vi ser frem til å introdusere dette apparatet og håper og tror at den vil bli godt mottatt. Vi har også produktnyheter innen ventilasjon nytt eksternbatteri til Elisée 150 og VS III, som gjør apparatene enda mer mobile og mer tilgjengelige for pasientene. Kurs og seminar har alltid stått sentralt for oss i ResMed, dette for å være en bidragsyter i kompetanseutviklingen for den praktiske, kliniske hverdagen. I vår vil vi arrangere; Søvnapne og komorbiditeter det du ikke vet kan overraske deg, dette er et tverrfaglig seminar for spesialister og allmennleger, hvor søvnapné blir belyst via diabetes, kardiologi og allmennlegens synspunkt 11.mars på Hotell Opera, Oslo. Videre skal vi arrangere servicekurs og Complete Compliance et kurskonsept vi har gjennomført ved flere avdleinger i løpet av høsten/vinteren. Dette kurset har vært meget vellykket, hvor vi har gått gjennom alle terapiformene vi har, dette er et bidrag til å optimalisere terapien til ulike søvn og respirasjonsproblemer. Siste tilskudd til våre aktiviteter er å bidra til at fastlegene får økt kompetanse rundt søvnapné og hvordan dette kan behandles. Den første personen innenfor helsevesenet som pasientene diskuterer sin helse med, er som oftest fastlegen. Pr brev informerte vi om hva søvnapné er, hvilke følgesykdommer søvnapné er assosiert med og viktigheten av å fange opp disse pasientene. Responsen var overveldende, og svarprosenten var på utrolige 17,5 %. Dette vitner om at norske allmennleger er svært interessert i temaet, og gjerne vil motta oppdatert kunnskap på området. SAMFUNN Banebrytende forskning på søvnapné og diabetes Søvnapné, diabetes type 2 og høyt blodtrykk er de tre viktigste følgesykdommene hos personer med sykelig fedme. TEKST: JON IVER GRUE - Det er en veldig sterk sammenheng, uten at vi vet årsaken. Tilnærmet 80 prosent menn og 50 prosent kvinner med sykelig fedme har søvnapné. Av våre pasienter, som er gjennomsnittlig 40 år har én av tre diabetes type 2, mens flere enn 50 prosent har høyt blodtrykk, sier senterleder dr. med. Jøran Hjelmesæth ved Senter for sykelig overvekt (SSO) i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Diabetes øker risikoen for søvnapné SSO-stipendiat og øre-nese-hals lege Jan Magnus Fredheim, har gjort en studie blant 137 personer med sykelig fedme og BMI/KMI over 40 kg/ m2, som viser at diabetes firedobler risikoen for nattlige pustestopp (søvnapné), selv etter justering for alder, kjønn og grad av fedme. - Det er kjent at graden av fedme gjør at folk får mer søvnapné, men det er ikke fedmen alene som forklarer økt risiko for nattlige pustestopp hos fete menn og kvinner med diabetes type 2. Hypotesen vår er at diabetes type 2 og prediabetes kan være avgjørende for søvnapné. Flere forskere har signalisert en sammenheng mellom diabetes og søvnapné, og den internasjonale diabetesforeningen etterspør en forklaring på dette. Vi har ikke svaret, men våre resultater støtter at det er en mulig årsakssammenheng. Selv om det er statistikk med begrensninger er det et interessant funn som ikke har vært gjort før, sier Hjelmesæth. Oversett lidelse Søvnapné har lenge vært en oversett lidelse blant diabetikere. - Fordi mange med diabetes type 2 er overvektige eller fete, tror vi det kan skyldes mye fett i svelget, eller en nerveskade med slappere muskulatur og påfølgende svelgkollaps, sier Hjelmesæth. SSO har også iverksatt andre studier av søvnapné med fokus på vektreduksjon. En av disse studiene går ut på å sammenlikne effekten av fedmekirurgi og intensiv livsstilsbehandling på Evjeklinikken når det gjelder bedring av diabetes og obstruktiv søvnapné. Foreløpige resultater på diabetesdelen tyder på bedring av diabetes i begge grupper, mens resultatene av søvnapnédelen ikke er analysert enda. - Fedme gir diabetes type 2 og søvnapné. Hvis vi behandler fedme får vi mindre diabetes type 2 og søvnapné. Med dette lange studiet på to ulike grupper kan vi komme nærmere en årsakssammenheng, fortsetter Hjelmesæth. Regionalt kompetansesenter Senter for sykelig overvekt i Tønsberg er et av to regionale kompetansesenter for voksne med sykelig overvekt i Helse Sør-Øst. Senteret dekker de fem fylkene som tidligere utgjorde Helse Sør (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud). I fjor ble det utført gastrisk bypassoperasjon på 250 Redaksjonsrute: Sitér oss gjerne men husk copyright ResMed Norway AS Fjordveien 1, 1363 Høvik Tel fax ANSV. REDAKTØR: Leena R. Barstad Tel PRODUKSJON: ResMed Europe (MarComms) Tel

3 SAMFUNN Dr. med. Jøran Hjelmesæth, senterleder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold (t.h.) og Jan Magnus Fredheim SSO-stipendiat og ØNH-lege på Sykehuset i Vestfold. pasienter, mens omrent like mange ble medisinsk behandlet. SSO får årlig 500 nyhenvisninger til vurdering og behandling i et nedslagsfelt på mennesker. - Da overlege dr.med Rune Sandbu (fagansvarlig for kirurgi) og undertegnede startet senteret for fem år siden, var vi opptatt av at fedme og vektreduksjon i seg selv ikke var viktige spørsmål. De som har sykelig fedme har ofte en eller flere følgesykdommer som er mye viktigere. Vi har et meget godt tverrfagig samarbeid med gastrokirurgisk avdeling, lungemedisinsk avdeling, sentrallaboratoriet, Kysthospitalet og øre, nese- og halsavdelingen på sykehuset. Andre fagfolk på senteret er fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, bioingeniør, leger og sykepleiere, framholder Hjelmesæth. Tre hovedområder Kompetansesenteret har tre hovedoppgaver; henvisninger og behandling, forskning og fagutvikling og nettverksbygging. De lokale sykehusene kan etter nærmere definerte kriterier basert på grenseverdiene for kroppsmasseindeks henvise pasienter med sykelig overvekt til vurdering og behandling. Barn og ungdom kan også henvises fra primærhelsetjenesten. - Vi prioriterer de med alvorlige tilleggssykdommer, som søvnapné og diabetes, og en av våre styrker er at vi tilbyr tverrfaglig kirurgisk og medisinsk behandling til barn, ungdom og voksne. Minst like viktig er det å drive forskning og fagutvikling. For å dekke opp dette søker vi om eksterne midler. Jeg er hovedveileder for sju doktorgradsstipendiater innen søvnapné, diabetes, hjerte/kar, ernæring, fysisk aktivitet, livskvalitet og kvinnesykdommer. I den sammenheng har vi flere sterke samarbeidspartnere ved Universitetssykehuset i Oslo og Universitetet i Oslo, sier Hjelmesæth. Behandlerne må være våkne SSO er et av flere regionale kompetansesentre i Norge som tilbyr diagnostikk og behandling av sykelig fedme. Også St. Olavs Hospital i Trondheim driver tilsvarende som kompetansesenteret i Tønsberg. - I vår populasjon av personer har én av 10 ikke diagnostisert diabetes, mens én av fire har kjent diabetes. Det er sannsynligvis flere med søvnapné som ikke er registrert med diabetes, og derfor et stort behov for å være våkne blant behandlerne. Internasjonale eksperter anbefaler at en person med søvnapné som ikke har kjent diabetes bør undersøkes for dette, sier Jøran Hjelmesæth. Han presiserer at det er viktig at fastleger følger opp dette med å undersøke om personen har et fastende blodsukker høyere eller lik 7,0 mmol/l. Hvis verdiene for blodsukkeret er mellom 6,1 og 6,9, kan det være snakk om å henvise vedkommende til glukosebelastning for å finne ut om personen har diabetes. 3

4 S9-SERIEN ResMed introduserer en ny standard innen CPAP-behandling: S9-Serien ResMeds nye S9-serie er mer enn bare moderne og stilfull design. Det er den spennende nye serien av klinisk betydningsfulle innovasjoner som gjør S9-serien virkelig spesiell. TEKST: RESMED ARKIV Enkel og praktisk menystruktur Frontpanelets intuitive layout gir en første pekepinn på den sofistikerte teknologien den inneholder. Den høyoppløselige LCD-fargeskjermen og de klart definerte menyene gjør bruken intuitiv, rask og svært lettfattelig for både klinikeren og pasienten. Climate Control konstant fukting uten kondens Kombinasjonen av S9, H5i og Climate-Lineslange er kjent som Climate Control. For første gang gis fuktighet ved nøyaktig den temperaturen pasienten ønsker for maksimal komfort og compliance. Climate Control tilpasser seg automatisk for å opprettholde absolutt fuktighet etter hvert som omgivelsesforholdene eller trykket endres. For første gang tilføres fuktighet ut fra den målte (og ikke den anslåtte) temperaturen ved masken, og dette eliminerer danning av kondens uavhengig av hvilke temperaturinnstillinger pasienten har angitt. Alt du trenger å gjøre er å koble ClimateLine-slangen til H5i og stille inn ønsket temperatur på S9. Resten vil Climate Control ta seg av automatisk. Skiller sentrale og obstruktive hendelser Den forbedrede AutoSet-algoritmen bruker en hendelsesresponsiv FOT-teknikk (Forced Oscillation Technique) som responderer ulikt på obstruktive og åpne luftveishendelser Revolusjonerende lavt lydnivå fra både apparat og maske Den forbedrede Easy-Breathe-teknologien gir radikal reduksjon av ledet støy fra systemet og masken. Lydnivå på samme nivå som hvisking - 24dB Større behandlingsinnsikt S9 gir tilgang på mer behandlingsdata. Kliniker får detaljerte effekt- og bruksdata for opptil 30 netter, samt høyoppløselige flowdata på 25 Hz for opptil 7 netter. ClimateLine og SlimLine-slange lettere, mindre forstyrrende ResMeds eksklusive SlimLine-slange er 40% lettere og 20% tynnere enn vanlige slanger. Siden slangen er vesentlig mer fleksibel og lettere enn standardslangene, reduseres trekket i masken og pasientene blir mindre forstyrret når de sover. I tillegg til den strømlinjeformede designen har både SlimLine- og Climate-Line-slangene en dokumentert bedre yteevne. 4

5 Comfort Bedre og uforstyrret søvn med SlimLine-slangen Lavt lydnivå fra både apparat og maske Konstant fukting uten kondens Compliance Moderne og estetisk design Enkel og praktisk menystruktur Convenience Skiller sentrale og obstruktive hendelser Mer informasjon ved ResLink integrert 5

6 AKTUELT Søvnapné og komorbiditeter - Det du ikke vet kan overraske deg! 11. mars 2010 Thon Hotell Opera - kl. 17:00-20:30 Et tverrfaglig fagmøte for leger innenfor hjertemedisin, endokrinologi, lunge, ØNH og allmennpraksis. Ordstyrer: Tor Ole Klemsdal, overlege dr.med, Avdeling for preventiv kardiologi, Klinikk for forebyggende medisin, Ullevål universitetssykehus Søvnapné, prevalens og konsekvenser: Harriet Akre, overlege dr.med. ved ØNH-avd, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Leder for Norsk Forening for Søvnforskning og Søvnmedisin Hjertesvikt og søvnapné, med fokus på 3C-studien: Arild Hetland, overlege Kardiologisk avdeling, Sykehuset Østfold, Fredrikstad Diabetes kan gi søvnapné: Jøran Hjelmesæth, senterleder dr.med., Senter for sykelig overvekt i Helse Sør- Øst (SSO), Sykehuset i Vestfold HF Søvnapné erfaringer fra allmenpraksis: Ragnar Rabe, allmennpraktiserende lege, Østerås legesenter For mer informasjon, kontakt Leena R. Barstad på ResMed etablerer serviceverksted! TEKST: JAN OLAV SIMBLE Vi i ResMed Norge har besluttet å etablere eget serviceverksted i våre lokaler på Høvik, dette i tråd med hvordan ResMed er organisert i de fleste land i Europa. Vi håper og tror at relasjonene til våre kunder blir sterkere og at vi vil oppnå større tyngde rundt faglige spørsmål som oppstår i en travel hverdag. Vi følger ResMeds egne internrutiner for å bli sertifisert ResMed verksted og det er strenge krav til den standarden som kreves for å sikre høy kvalitet på servicetjenesten. Vi tror også at dette vil være positivt for våre kunder fordi behandlingstiden på de mest vanlige apparatene vil kortes ned. Du som kunde skal kunne stille høye krav til oss, og utstyr som er inne til garantireparasjon skal returneres så raskt som mulig. Vi vet hvordan kundens arbeidsmiljø er og hvilke krav og forutsetninger som finnes. Dette tilsammen med vår lange erfaring som leverandør av utstyr til norske sykehus, gjør at du som kunde kan føle deg trygg med ResMed som leverandør. men i hovedsak på 3.parts produkter og respirator. Grunnen til dette er at vi fortsatt ønsker en samarbeidspartner som kan håndtere disse produktene samt at de fungerer som en back up funksjon for vårt service verksted. Dette betyr at ResMed skal gjennomføre garantireparasjoner på CPAP, VPAP og CS2-enheter. Det er undertegnede som skal drifte verkstedet og jeg ser frem til å gjøre litt praktisk arbeid i en hverdag som består av mye administrativt arbeid. Vi vil evaluere situasjonen underveis og gjøre endringer der hvor dette vil være nødvendig. Vi ønsker å starte driften av verkstedet så snart som mulig og vi vil gi ut et informasjonsskriv med praktisk informasjon så snart vi vet konkret dato for oppstart. Med disse endringene så mener vi at ResMed vil fremstå som en enda bedre samarbeidspartner og vi håper at alle ser fordelene ved at vi tar dette nødvendige steget og så ønsker vi lykke til fremover i ResMed Norge, og tidligere PolarMed, har hatt gode relasjoner med Nordic Service Group, tidligere MTU service. Dette samarbeide vil fortsette, men under litt andre forutsetninger. NSG skal fortsatt gjennomføre garantireparasjoner for ResMed, 6

7 AKTUELT Den første personen innenfor helsevesenet som pasientene diskuterer sin helse med, er som oftest fastlegen. For å bidra med kunnskap om søvnapné til fastlegene, har vi i ResMed startet med jevnlige brev til fastlegene. Det første brevet sendte vi ut i oktober i fjor. Her informerte vi om hva søvnapné er, hvilke følgesykdommer søvnapné er assosiert med og viktigheten av å fange opp disse pasientene. I tillegg la vi ved en del spørsmål om søvnapné. Responsen var overveldende, og svarprosenten var på utrolige 17,5 %. Dette vitner om at norske allmennleger er svært interessert i temaet, og gjerne vil motta oppdatert kunnskap på området. Vi har videre tenkt å sende ut informasjon om hva henvisningene til spesialistene bør inneholde, pasientbrosjyrer om sykdommen, gode spørsmål å stille pasientene om søvn etc. Vi mottar veldig gjerne tips fra dere om hva vi kan sende til norske allmennleger. Mange allmennleger har kontaktet oss for å lære mer om søvnapné. Vi skal fremover nå besøke mange av disse personlig. Da vil vi få muligheten til å diskutere dette viktige temaet, og bidra til at enda flere pasienter der ute får muligheten til å få den behandlingen de fortjener. Vi gleder oss til alle disse møtene! Mvh Jon Sigurd Sterkt fokus på søvn og søvnsykdommer i Tidsskriftet for Den norske legeforening Tidsskriftet for Den norske legeforening har i 3 av sine siste nummer viet stor plass til søvn og søvnsykdommer. Både i nr 17, nr 18 og nr 19 høsten 2009 var søvn det store temaet som ble tatt opp. I en rekke artikler kan dere alle lese om ulike aspekter ved søvn. Dette understreker hvor aktuelt dette temaet er, og hvor mye som skjer på dette området nå. Det økte fokuset i media kan nok også tilskrives at vi nå vet mye mer om de alvorlige helsefarene forbundet med ubehandlet søvnapné. Dr. Bjorvatn slår i sin leder fast at de ResMed ønsker å bidra til økt kompetanse om søvnapné hos norske allmennleger fleste søvnlidelser kan behandles effektivt. Men allikevel lider 10 15% av alvorlige og langvarige søvnproblemer. Han sier videre at denne temaserien om søvn har som mål å øke interessen for feltet, stimulere til mer søvnforskning, gi pasientene bedre utredning og behandling og at leseren ikke selv faller i søvn under lesingen. Temaserien tar opp en rekke saker i sine artikler. Alle artiklene ligger tilgjengelig på Se etter nr 17, 18 og 19 i arkivene. Kurs til våren 2010: mai Servicekurs Kurset er av både teoretisk og praktisk art. Vi vil vektlegge hands-on -sesjoner på utstyret. Man vil få grunnleggende innføring i utstyrets virkemåte samt en praktisk gjennomgang i feilsøkingsrutiner og reparasjoner av det aktuelle utstyret. Kurset vil foregå over 2 dager med fokus på følgende produktområder: 20 mai: ResMed VPAP IV ST 21 mai: ResMed CS2 Kursavgiften er kr. 1245,- (ink. mva) pr. dag. Reise og opphold kommer i tillegg. Kurset holdes i våre lokaler på Høvik mai Complete Compliance Et kurs hvor vi går gjennom de ulike formene for søvnapné, behandlingsalternativer og kontrollmuligheter. Målet er å finne den riktige behandlingen tilpasset hver enkelt pasient Den første dagen vil handle om pasienten på Auto CPAP; hvordan man stiller inn apparatet, bruker fukting og justerer masken for å oppnå optimal behandling? Den andre dagen tar man for seg de pasientene som ikke kommer i mål med CPAP-behandling. Hvordan kan man bruke Res- Scan og Embletta til å vurdere om pasienten kan ha nytte av en bilevel CPAP eller adaptiv servo ventilasjon. Undervisningen vil være en kombinasjon av foredrag og gruppearbeid med case. Kurset er kostnadsfritt og holdes i våre lokaler på Høvik. For oppdatert informasjon om vårt kurstilbud samt påmelding, gå inn på våre websider www. resmed.no. 7

8 Returadresse: ResMed Norway AS, Fjordveien 1, 1363 Høvik Ekstern batteripakke for Elisée 150 og VS III ventilatorer Powerstation 26 V er en praktisk alt-i-ett pakke som leverer reservestrøm til Elisée 150 og VS III uten behov for egen omformer. Langvarig effekt Med ResMed Powerstation kan ventilatorene drives med batteri i timer (testet PACV med IPAP 20 cmh 2 O og 15 bpm). Reservekraft ResMed Powerstation leverer batteristrøm til utstyret når strømmen går, eller hvis nettstrøm ikke er tilgjengelig. Sikkerhetsvarsler og indikatorer En hørbar pipelyd og et oransje lys (LED) indikerer at batteriet må lades. Displayet for batterilading hjelper deg med å holde øye med ladenivået i batteriet. Tips om vårt nyhetsbrev! Vi håper du finner nyttig informasjon i dette nyhetsbrevet. Temaene vil variere fra gang til gang. Vi håper å kunne bidra med interessante artikler om emner relatert til fagområder innen søvn og respirasjon, i tillegg til å informere om produktnyheter, kurs osv. Har du kommentarer eller tilbakemeldinger på innholdet i ResMed-Nytt, ønsker å legge til noen eller trekke deg fra mottagerlisten, send gjerne epost til Dette er et nyhetsbrev fra ResMed beregnet på våre kunder. Vi tar forbehold om trykkfeil. Global leaders in sleep and respiratory medicine

Fedmeoperasjon for å endre spiseadferd?

Fedmeoperasjon for å endre spiseadferd? Fedmeoperasjon for å endre spiseadferd? Professor, senterleder dr.med. Jøran Hjelmesæth Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende

Detaljer

NyTT. Samler styrkene innen søvnlidelser. Nå er S9-familien komplett. Foreningen for Søvnsykdommer en viktig samarbeidspartner

NyTT. Samler styrkene innen søvnlidelser. Nå er S9-familien komplett. Foreningen for Søvnsykdommer en viktig samarbeidspartner NyTT NYHETSBREV NR. 1-2011 Foreningen for Søvnsykdommer en viktig samarbeidspartner Les mer på side 2 Mirage FX nesemaske Så lett, så enkel Les mer på side 8 2 nye norske sentere med i SERVE-HF-studien

Detaljer

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt Prioriteringsveileder - Sykelig Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - sykelig Fagspesifikk innledning - sykelig Sykelig er en kompleks tilstand. Pasientgruppen er svært

Detaljer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Norsk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Norsk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Norsk Velkommen Takk for at du valgte S9 AutoSet eller S9 Elite. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene før du bruker dette utstyret.

Detaljer

Saksframlegg. Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08

Saksframlegg. Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR 086-2008 ORIENTERINGSSAK: BEHANDLINGSTILBUDET FOR PASIENTER MED SYKELIG OVERVEKT. INTERREGIONAL RAPPORT Forslag

Detaljer

ResMed - NYTT. NKH øker fokus på munnstykkeventilasjon. Ny webside. Swift FX. Søvnapné kan gi diabetes VS III

ResMed - NYTT. NKH øker fokus på munnstykkeventilasjon. Ny webside. Swift FX. Søvnapné kan gi diabetes VS III ResMed - NYTT Informasjon om produkt og aktiviteter fra ResMed Swift FX Enklere blir det ikke NKH øker fokus på munnstykkeventilasjon Side 8 Søvnapné kan gi diabetes En norsk studie viser at diabetes firedobler

Detaljer

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i spesialisthelsetjenesten 2 Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt 3 Sykelig

Detaljer

Obstruktiv søvnapné. «Et liv med fedme og dens følgetilstander» Jan Magnus Fredheim, seksjonsoverlege PhD, ØNH SiV

Obstruktiv søvnapné. «Et liv med fedme og dens følgetilstander» Jan Magnus Fredheim, seksjonsoverlege PhD, ØNH SiV Obstruktiv søvnapné «Et liv med fedme og dens følgetilstander» Jan Magnus Fredheim, seksjonsoverlege PhD, ØNH SiV Disposisjon Hva er obstruktiv søvnapné (OSA)? Anatomi Definisjoner Patofysiologi Forekomst

Detaljer

Overvektspoliklinikken SØ. Anna Lundgren LIS Indremedisin SØ Mars 2013

Overvektspoliklinikken SØ. Anna Lundgren LIS Indremedisin SØ Mars 2013 Overvektspoliklinikken SØ Anna Lundgren LIS Indremedisin SØ Mars 2013 Overvekt og fedme hos voksne Retningslinjer Definisjoner Overvektspoliklinikken SØ Utredning Vurdering Behandling Oppfølging Samhandling

Detaljer

Samhandlingskonferansen 8. november 16 Er fedme for stort? Kan behandling og pasientforløp for pasienter som har sykelig overvekt optimaliseres?

Samhandlingskonferansen 8. november 16 Er fedme for stort? Kan behandling og pasientforløp for pasienter som har sykelig overvekt optimaliseres? Samhandlingskonferansen 8. november 16 Er fedme for stort? Kan behandling og pasientforløp for pasienter som har sykelig overvekt optimaliseres? Tema : Hva er sykelig overvekt og trender nå? Forskning

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

ResMed - NYTT. Pilotstudie på Cheyne-Stokes og hjertesvikt i Sarpsborg/Fredrikstad. S8 Auto 25. OSAS med i nye retningslinjer.

ResMed - NYTT. Pilotstudie på Cheyne-Stokes og hjertesvikt i Sarpsborg/Fredrikstad. S8 Auto 25. OSAS med i nye retningslinjer. ResMed - NYTT Informasjon om produkt og aktiviteter fra ResMed Pilotstudie på Cheyne-Stokes og hjertesvikt i Sarpsborg/Fredrikstad Sykehuset i Østfold i Sarpsborg/Fredrikstad har igangsatt en studie som

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss SØ-109159 Innhold 4 5 5 6 8 9 9 9 10 Hvem kan bli operert? Hva må du gjøre før du kan opereres for overvekt? Fakta om overvektsoperasjoner Laparoskopisk

Detaljer

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Jeg har en time i uken til å oppdatere meg, og da har jeg ikke tid til å lære meg alt på nytt hver gang databasene endrer grensesnitt overlege ved universitetssykehus

Detaljer

Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig

Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Nordlandssykehuset Bodø HF Bakgrunn Høsten 2004

Detaljer

Søvnapné. Informasjon

Søvnapné. Informasjon Søvnapné Informasjon Snorking Snorking, som skyldes at luften passerer et trangt område i de øvre luftveiene under søvn, er svært vanlig. Snorking er ingen sykdom i seg selv, men kan være en plage for

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

Sykelig overvekt. Diagnostikk og utredning. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg

Sykelig overvekt. Diagnostikk og utredning. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Sykelig overvekt Diagnostikk og utredning Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Hva er fedme? Overvekt (2 av 3 nordmenn over 20 år iflg HUNT) Kroppsmasseindeks

Detaljer

Overvektspoliklinikken hva vi kan tilby dine pasienter. Anna Lundgren Lege ved overvektspoliklinikken Sykehuset Østfold

Overvektspoliklinikken hva vi kan tilby dine pasienter. Anna Lundgren Lege ved overvektspoliklinikken Sykehuset Østfold Overvektspoliklinikken hva vi kan tilby dine pasienter Anna Lundgren Lege ved overvektspoliklinikken Sykehuset Østfold Hva er vårt mål? Sammen med pasient finne en sikker vei til vedvarende vekttap. Styrke

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Arbeid og livskvalitet ved sykelig overvekt

Arbeid og livskvalitet ved sykelig overvekt Arbeid og livskvalitet ved sykelig overvekt Randi Størdal Lund, overlege Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (SSO) SiV HF Tønsberg www.siv.no/sso Originalartikkel Employment is associated with

Detaljer

Tilbud til sykelig overvektige i Sørlandet sykehus. Nancy Marie Castle, Gabrielle Danielsen, Unni Mette Köpp og Camilla Bæck Herning

Tilbud til sykelig overvektige i Sørlandet sykehus. Nancy Marie Castle, Gabrielle Danielsen, Unni Mette Köpp og Camilla Bæck Herning Tilbud til sykelig overvektige i Sørlandet sykehus Nancy Marie Castle, Gabrielle Danielsen, Unni Mette Köpp og Camilla Bæck Herning Henvisning Poliklinisk vurdering Behandling Oppfølging Senter for sykelig

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet 1 Utvikle en merkevare for klinikken og bruk tid på å gjøre den kjent 6 Forklar hvorfor de ulike aktivitetene er viktige 2 Bygg en kommunikasjonsstrategi

Detaljer

I dag fi nnes det dessverre ikke en kur eller en metode som vi kan gi til alle overvektige og som vil medføre vektreduksjon hos alle.

I dag fi nnes det dessverre ikke en kur eller en metode som vi kan gi til alle overvektige og som vil medføre vektreduksjon hos alle. Livsstilsklinikk Vektreduksjon og omlegging av livsstil er vanskelig! I dag fi nnes det dessverre ikke en kur eller en metode som vi kan gi til alle overvektige og som vil medføre vektreduksjon hos alle.

Detaljer

SØVNENS BETYDNING FOR VEKT OG HELSE

SØVNENS BETYDNING FOR VEKT OG HELSE SØVNENS BETYDNING FOR VEKT OG HELSE AGENDA Innledning Grete Roede og Somni Normal søvn Søvnlidelser Vekt og søvn Så hva gjør vi med dette HVOR VANLIG ER SØVNPROBLEMER? Folkehelseinstituttet 2014: 1 av

Detaljer

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING 2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING Norges største helsereform etter krigen gir fortrinn og muligheter! Eldre Forebyggende Kronisk syke Bakgrunn for Samhandlingsreformen (Stortingsmelding

Detaljer

Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken

Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken Det ble startet opp i 1999 Fra høsten 2005 ble vi en egen poliklinikk underlagt medisinsk

Detaljer

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Norsk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Norsk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Norsk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen Takk for at du valgte

Detaljer

Kvalitetsforbedring i helsevesenet - En medisinstudents perspektiv

Kvalitetsforbedring i helsevesenet - En medisinstudents perspektiv Kvalitetsforbedring i helsevesenet - En medisinstudents perspektiv Vian J. Hamam Stud.med, UiO Nasjonal leder ForBedring-Studenter Styremedlem ForBedring-Leger Hovedtemaer! Hvorfor medisinstudenter skal

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin - da er det bra det finnes forskere som forsøker å finne svar på - hvorfor? -

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

STORE ENDRINGER I BEHANDLING AV SYKDOMMER

STORE ENDRINGER I BEHANDLING AV SYKDOMMER Vertikal Helseassistanse AS Postboks 2803 Solli 0204 Oslo STORE ENDRINGER I BEHANDLING AV SYKDOMMER Telefon: 23 01 48 00 Faks: 23 01 48 50 post@vertikalhelse.no www.vertikalhelse.no Da Vertikal startet

Detaljer

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september . OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september LHL-klinikkene Røros og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital har gleden av å invitere til fagseminar i behandling og oppfølging

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Geilomo. en god start på livet

Geilomo. en god start på livet Geilomo en god start på livet Geilomo barnesykehus er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi, samt hjertefeil. EFFEKTIV

Detaljer

Hvordan motivere til endring av levevaner? Erfaringsbasert kunnskap fra 22 års praksis. Mette Svendsen, klinisk ernæringsfysiolog, PhD.

Hvordan motivere til endring av levevaner? Erfaringsbasert kunnskap fra 22 års praksis. Mette Svendsen, klinisk ernæringsfysiolog, PhD. Hvordan motivere til endring av levevaner? Erfaringsbasert kunnskap fra 22 års praksis. Mette Svendsen, klinisk ernæringsfysiolog, PhD. Hvem er jeg? Utdannelse 2009 Universitet i Oslo, Philosophicum doctor

Detaljer

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Norsk. ADAptive servo-ventilator

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Norsk. ADAptive servo-ventilator AutoSet CS-A ADAptive servo-ventilator Welcome Guide Velkommen Takk for at du valgte AutoSet CS-A. Les Velkommen og Informasjon-veilederne i sin helhet før du bruker enheten. Luftuttak Likestrøminntak

Detaljer

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen HELED skriftserie 2016:1 Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen Tor Iversen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Universitetet

Detaljer

Nasjonal DNA sekvensdata IT plattform for helsevesenet- genap. Store data møter medisinen 1. september 2015

Nasjonal DNA sekvensdata IT plattform for helsevesenet- genap. Store data møter medisinen 1. september 2015 Nasjonal DNA sekvensdata IT plattform for helsevesenet- genap Store data møter medisinen 1. september 2015 1 Målsetning med prosjektet Prosjektets målsetning er å utvikle en IKT infrastruktur for sentral,

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

VEKTREDUSERENDE KIRURGI OG KOMPLIKASJONER PÅ KORT OG LANG SIKT. Dr. med. og seksjonsleder Rune Sandbu gastrokirurgisk avdeling Sykehuset i Vestfold

VEKTREDUSERENDE KIRURGI OG KOMPLIKASJONER PÅ KORT OG LANG SIKT. Dr. med. og seksjonsleder Rune Sandbu gastrokirurgisk avdeling Sykehuset i Vestfold VEKTREDUSERENDE KIRURGI OG KOMPLIKASJONER PÅ KORT OG LANG SIKT Dr. med. og seksjonsleder Rune Sandbu gastrokirurgisk avdeling Sykehuset i Vestfold SYKDOMSFORLØP BARIATRISKE (FEDME) OPERASJONER Gastrisk

Detaljer

Kurs om diabetes type 2

Kurs om diabetes type 2 Kurs om diabetes type 2 3 dagers kveldskurs mai august 2016 Kurs om diabetes type 2 Vi har gleden av å invitere til 3 kurskvelder for dere som har diabetes type 2, samt deres pårørende, og andre som ønsker

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

ALS pasienten - en utfordrende pasient?

ALS pasienten - en utfordrende pasient? ALS pasienten - en utfordrende pasient? En alvorlig sykdom med symptomer som arter seg forskjellig etter hvilket område som er affisert Ulike aldersgrupper, livsfaser, interesser, nettverk og ressurser

Detaljer

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) DIAKONHJEMMET SYKEHUS Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) Denne veilederen er ment som en hjelp til å klargjøre hva en likeperson er, og hvilke roller og oppgaver likepersonen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Innovative e-løsninger for samhandling, pasientveiledning og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell

Innovative e-løsninger for samhandling, pasientveiledning og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell Innovative e-løsninger for samhandling, pasientveiledning og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell Per Tømmer Seksjonsleder - IKT Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning (SPS) Oslo

Detaljer

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 PROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til det tradisjonsrike Lundbecksymposiet som denne gangen går av stabelen i Oslo 13. september.

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

CPAP/ NIV - METODERAPPORT

CPAP/ NIV - METODERAPPORT CPAP/ NIV - METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset. Prosedyren skal bidra til å øke den kliniske kunnskapen hos helsearbeideren slik at faren for

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester SAKSFREMLEGG Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Optimal utnyttelse av private helsetjenester Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Rolf J. Windspoll

Detaljer

LUNGETEAMET SAB. Startet i august 1995 Prosjektmidler Innlemmet i sykehusets drift Organisert under Lungepol. Margit J Hansen 1

LUNGETEAMET SAB. Startet i august 1995 Prosjektmidler Innlemmet i sykehusets drift Organisert under Lungepol. Margit J Hansen 1 LUNGETEAMET SAB Startet i august 1995 Prosjektmidler Innlemmet i sykehusets drift Organisert under Lungepol Margit J Hansen 1 TVERRFAGLIG TEAM Lege: Erling Udjus Sykepleiere: Margit J Hansen, Ingrid S

Detaljer

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Norsk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen Takk for at

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Professor, senterleder dr.med. Jøran Hjelmesæth Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Kreftrehabilitering - for hvem, hvor og hvorfor? Medisinskfaglig ansvarlig Frode Skanke, LHL-klinikken Røros KreftREHAB 2017, Bergen

Kreftrehabilitering - for hvem, hvor og hvorfor? Medisinskfaglig ansvarlig Frode Skanke, LHL-klinikken Røros KreftREHAB 2017, Bergen Kreftrehabilitering - for hvem, hvor og hvorfor? Medisinskfaglig ansvarlig Frode Skanke, LHL-klinikken Røros KreftREHAB 2017, Bergen For hvem, hvor og hvorfor? For hvem? De som trenger dag eller døgnrehabilitering

Detaljer

3M Littmann Stetoskop

3M Littmann Stetoskop Stetoskop 2005 For store og små hjerter www.3m.com/no/littmann Helse Stetoskop Navnet Littmann er din garanti for uovertruffen kvalitet. Stetoskopene er verdenskjent for suveren akustikk, høy kvalitet

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

Dagtilbud Livsstilsendring for sykelig overvekt Betania Malvik

Dagtilbud Livsstilsendring for sykelig overvekt Betania Malvik Dagtilbud Livsstilsendring for sykelig overvekt Betania Malvik Ida Petrine Skogen Ulset 1 Betania Malvik er plassert midt mellom Trondheim og Stjørdal 2 Overordnede mål ved tilbudet Deltakerne skal oppnå

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose.

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. Samarbeid for god pasientbehandling Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. CF populasjonen i Norge Ca 300 pasienter Nyfødt screening for CF startet 01.03.12. Norge - et

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin Hver fjerde nordmann blir psykisk syk. Noen blir det allerede som små barn, andre

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER TREAT-NMD TREAT-NMD er et europeisk nettverk for nevromuskulære sykdommer. Etablert i 2007 som et EU-finansiert network of excellence,

Detaljer

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,-

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,- (Kryss av og skriv tydelig) Ordinært medlemskap kr 385,- Familiemedlemskap/støttemedlem kr 75,- Tilknyttes medlem:... Medlemsnr:... Minstepensjonist/uføretrygdet* kr 175,- Ungdom (18 25) og student t.o.m.

Detaljer

Ca. 2 % av kvinner og 4 % av menn mellom 30-60 år er affisert av OSAHS (3). Fedme er den vanligste årsaken til OSAHS hos voksne (4).

Ca. 2 % av kvinner og 4 % av menn mellom 30-60 år er affisert av OSAHS (3). Fedme er den vanligste årsaken til OSAHS hos voksne (4). Ca. 2 % av kvinner og 4 % av menn mellom 30-60 år er affisert av OSAHS (3). Fedme er den vanligste årsaken til OSAHS hos voksne (4). Andre årsaker er anatomiske skjelettabnormaliteter som underutviklet

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Behandling av døgnrytmelidelser

Behandling av døgnrytmelidelser Behandling av døgnrytmelidelser Bjørn Bjorvatn professor dr.med. Universitetet i Bergen Søvnspesialist, Bergen søvnsenter Leder, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer Leder, Senter for søvnmedisin,

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kompetansetjenesten for barnehabilitering med vekt på spising/ernæring, har gjennomført en kartlegging av behandlingstilbud rundt i

Detaljer

Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg

Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Årsrapport 2015 Fra: Kompetansesenter for import- og tropesykdommer, Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus v/ Bjørn Myrvang Helseforetak: Helse sør-øst Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse

Detaljer

Ergonomi. Hygiene. Nyutvikling.

Ergonomi. Hygiene. Nyutvikling. Ergonomi. Hygiene. Nyutvikling. Gå der ingen har gått tidligere. Bytt nå og opplev de nye Evolution barrieremaskinene inspirert av Pullman. Electrolux Professional Electrolux Excellence From customer insight

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Forespørsel om deltakelse i en vitenskapelig studie for å undersøke kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME Du er blitt henvist for kronisk utmattelsessyndrom

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet DET ER MANGE SOM HAR OPPLEVD FÅFENGTE UNDERSØKELSER OG UNØDVENDIGE SYKEMELDINGER. VI VIL GI DEG EN ANNEN HISTORIE Å FORTELLE.

Detaljer

heated humidifier H5i Welcome Guide Norsk

heated humidifier H5i Welcome Guide Norsk H5i heated humidifier Welcome Guide Norsk Velkommen Takk for at du valgte H5i. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene før du bruker apparatet. Vippelokkforsegling Luftuttak Vippelokk ClimateLine-/

Detaljer

INVITASJON NORSK ODONTOLOGISK SØVNMEDISINFORENING. Søvnseminaret 25. og 26. april 2014. Se vedlagt kursplan og omtale av foredragsholderne!

INVITASJON NORSK ODONTOLOGISK SØVNMEDISINFORENING. Søvnseminaret 25. og 26. april 2014. Se vedlagt kursplan og omtale av foredragsholderne! INVITASJON NORSK ODONTOLOGISK SØVNMEDISINFORENING Søvnseminaret 25. og 26. april 2014 Se vedlagt kursplan og omtale av foredragsholderne! Radisson Blu Plaza Hotell i Oslo Påmelding: http://eventus.trippus.se/sovnseminaret-2014

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Beskrivelse av kompetansesenterfunksjon for dysmeli Bakgrunn og hensikt - kompetansesenter ved Sunnaas sykehus HF og Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF (RR) ble ifølge Heløe-komiteens innstilling fra

Detaljer

Fokus p å overvekt og fedme:

Fokus p å overvekt og fedme: Fokus p å overvekt og fedme: Hva er god tiln ærming til enkeltpersoner og familier med overvekt og fedme? Hva kan vi som fagfolk gj øre som monner? Praktiske erfaringer med kostholdsregulering i boliger

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014 Nærhet på Avstand Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten 1 Disposisjon 1. Bakgrunn: Geografiske utfordringer Telemedisin Sunnaasmodellen 1. Pilotprosjektet 2. Video 3. Samhandling. 4. Oppsummering/

Detaljer

Hva forventer smertepoliklinikkene av allmennlegene?

Hva forventer smertepoliklinikkene av allmennlegene? Hva forventer smertepoliklinikkene av allmennlegene? Gunnvald Kvarstein Professor UIT, overlege UNN (OUS) TIRSDAG 21.10 KL 15.50-16.20 Omfanget av problemet langvarig smerte? «50 % av voksne personer som

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablere tilbud om videofluoroskopi av voksne med dysfagi

Utviklingsprosjekt: Etablere tilbud om videofluoroskopi av voksne med dysfagi Utviklingsprosjekt: Etablere tilbud om videofluoroskopi av voksne med dysfagi Nasjonalt topplederprogram (NTP) Vala Ágústsdóttir Oslo, vår 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Klinikkleder

Detaljer

Diagnostisering av søvnlidelser

Diagnostisering av søvnlidelser Diagnostisering av søvnlidelser Bjørn Bjorvatn professor dr.med. Universitetet i Bergen Søvnspesialist, Bergen søvnsenter Leder, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer Leder, Senter for søvnmedisin,

Detaljer