ResMed - NYTT. S9-Serien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ResMed - NYTT. S9-Serien"

Transkript

1 ResMed - NYTT Informasjon om produkter og aktiviteter fra ResMed ResMed etablerer eget verksted Side 6 Ekstern batteripakke til Elisée 150 og VS III Side 8 Banebrytende forskning på søvnapné og diabetes på Senter for sykelig overvekt (SSO) i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Side 2-3 S9-Serien En ny standard innen CPAP-behandling Side 4 Årgang 5 utgave nr

2 Kjære kunder Vel møtt til en ny utgave av ResMed nytt! Vi har kommet oss gjennom årets kaldeste og mørkeste periode og kan nå begynne å nyte litt lysere dager og naturens hvite teppe av snø. Vi vil også i dette nummeret av ResMed nytt ha en blanding av reportasje fra klinikken og våre aktiviteter våren Hovedartikkelen i dette nummeret er fra Sykehuset i Vestfold, Senter for sykelig overvekt ved dr. med. Jøran Hjelmesæth. Her vil dere få et innblikk i et spennende nybrottsarbeid som ser på sykelig overvekt, diabetes og søvnapné. De gjør flere spennende studier ved avdelingen som publiseres i løpet av nærmeste fremtid. Vi har også gleden av å kunne presentere vårt nye serviceverksted på Høvik en tjeneste vi håper og tror vil komme dere tilgode med blant annet raskere service og tettere kontakt med våre kunder på servicespørsmål. Vi har lenge ønsket oss dette og det er blitt mulig gjennom at vi ansatte Jan Olav Simble som vår tekniske sjef for litt over ett år siden. Vår største produktnyhet på mange år er lansert i løpet av februar ny CPAP modell S9! Dere vil se en CPAP som er forbedret på mange områder; unikt system for fukting, betydelig forbedret håndtering av pasientdata, mulighet for å skille mellom obstruktive og sentrale apnéer og ikke minst et design og brukergrensesnitt som gjør behandlingen betydelig enklere for pasient og klinikere. Vi ser frem til å introdusere dette apparatet og håper og tror at den vil bli godt mottatt. Vi har også produktnyheter innen ventilasjon nytt eksternbatteri til Elisée 150 og VS III, som gjør apparatene enda mer mobile og mer tilgjengelige for pasientene. Kurs og seminar har alltid stått sentralt for oss i ResMed, dette for å være en bidragsyter i kompetanseutviklingen for den praktiske, kliniske hverdagen. I vår vil vi arrangere; Søvnapne og komorbiditeter det du ikke vet kan overraske deg, dette er et tverrfaglig seminar for spesialister og allmennleger, hvor søvnapné blir belyst via diabetes, kardiologi og allmennlegens synspunkt 11.mars på Hotell Opera, Oslo. Videre skal vi arrangere servicekurs og Complete Compliance et kurskonsept vi har gjennomført ved flere avdleinger i løpet av høsten/vinteren. Dette kurset har vært meget vellykket, hvor vi har gått gjennom alle terapiformene vi har, dette er et bidrag til å optimalisere terapien til ulike søvn og respirasjonsproblemer. Siste tilskudd til våre aktiviteter er å bidra til at fastlegene får økt kompetanse rundt søvnapné og hvordan dette kan behandles. Den første personen innenfor helsevesenet som pasientene diskuterer sin helse med, er som oftest fastlegen. Pr brev informerte vi om hva søvnapné er, hvilke følgesykdommer søvnapné er assosiert med og viktigheten av å fange opp disse pasientene. Responsen var overveldende, og svarprosenten var på utrolige 17,5 %. Dette vitner om at norske allmennleger er svært interessert i temaet, og gjerne vil motta oppdatert kunnskap på området. SAMFUNN Banebrytende forskning på søvnapné og diabetes Søvnapné, diabetes type 2 og høyt blodtrykk er de tre viktigste følgesykdommene hos personer med sykelig fedme. TEKST: JON IVER GRUE - Det er en veldig sterk sammenheng, uten at vi vet årsaken. Tilnærmet 80 prosent menn og 50 prosent kvinner med sykelig fedme har søvnapné. Av våre pasienter, som er gjennomsnittlig 40 år har én av tre diabetes type 2, mens flere enn 50 prosent har høyt blodtrykk, sier senterleder dr. med. Jøran Hjelmesæth ved Senter for sykelig overvekt (SSO) i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Diabetes øker risikoen for søvnapné SSO-stipendiat og øre-nese-hals lege Jan Magnus Fredheim, har gjort en studie blant 137 personer med sykelig fedme og BMI/KMI over 40 kg/ m2, som viser at diabetes firedobler risikoen for nattlige pustestopp (søvnapné), selv etter justering for alder, kjønn og grad av fedme. - Det er kjent at graden av fedme gjør at folk får mer søvnapné, men det er ikke fedmen alene som forklarer økt risiko for nattlige pustestopp hos fete menn og kvinner med diabetes type 2. Hypotesen vår er at diabetes type 2 og prediabetes kan være avgjørende for søvnapné. Flere forskere har signalisert en sammenheng mellom diabetes og søvnapné, og den internasjonale diabetesforeningen etterspør en forklaring på dette. Vi har ikke svaret, men våre resultater støtter at det er en mulig årsakssammenheng. Selv om det er statistikk med begrensninger er det et interessant funn som ikke har vært gjort før, sier Hjelmesæth. Oversett lidelse Søvnapné har lenge vært en oversett lidelse blant diabetikere. - Fordi mange med diabetes type 2 er overvektige eller fete, tror vi det kan skyldes mye fett i svelget, eller en nerveskade med slappere muskulatur og påfølgende svelgkollaps, sier Hjelmesæth. SSO har også iverksatt andre studier av søvnapné med fokus på vektreduksjon. En av disse studiene går ut på å sammenlikne effekten av fedmekirurgi og intensiv livsstilsbehandling på Evjeklinikken når det gjelder bedring av diabetes og obstruktiv søvnapné. Foreløpige resultater på diabetesdelen tyder på bedring av diabetes i begge grupper, mens resultatene av søvnapnédelen ikke er analysert enda. - Fedme gir diabetes type 2 og søvnapné. Hvis vi behandler fedme får vi mindre diabetes type 2 og søvnapné. Med dette lange studiet på to ulike grupper kan vi komme nærmere en årsakssammenheng, fortsetter Hjelmesæth. Regionalt kompetansesenter Senter for sykelig overvekt i Tønsberg er et av to regionale kompetansesenter for voksne med sykelig overvekt i Helse Sør-Øst. Senteret dekker de fem fylkene som tidligere utgjorde Helse Sør (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud). I fjor ble det utført gastrisk bypassoperasjon på 250 Redaksjonsrute: Sitér oss gjerne men husk copyright ResMed Norway AS Fjordveien 1, 1363 Høvik Tel fax ANSV. REDAKTØR: Leena R. Barstad Tel PRODUKSJON: ResMed Europe (MarComms) Tel

3 SAMFUNN Dr. med. Jøran Hjelmesæth, senterleder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold (t.h.) og Jan Magnus Fredheim SSO-stipendiat og ØNH-lege på Sykehuset i Vestfold. pasienter, mens omrent like mange ble medisinsk behandlet. SSO får årlig 500 nyhenvisninger til vurdering og behandling i et nedslagsfelt på mennesker. - Da overlege dr.med Rune Sandbu (fagansvarlig for kirurgi) og undertegnede startet senteret for fem år siden, var vi opptatt av at fedme og vektreduksjon i seg selv ikke var viktige spørsmål. De som har sykelig fedme har ofte en eller flere følgesykdommer som er mye viktigere. Vi har et meget godt tverrfagig samarbeid med gastrokirurgisk avdeling, lungemedisinsk avdeling, sentrallaboratoriet, Kysthospitalet og øre, nese- og halsavdelingen på sykehuset. Andre fagfolk på senteret er fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, bioingeniør, leger og sykepleiere, framholder Hjelmesæth. Tre hovedområder Kompetansesenteret har tre hovedoppgaver; henvisninger og behandling, forskning og fagutvikling og nettverksbygging. De lokale sykehusene kan etter nærmere definerte kriterier basert på grenseverdiene for kroppsmasseindeks henvise pasienter med sykelig overvekt til vurdering og behandling. Barn og ungdom kan også henvises fra primærhelsetjenesten. - Vi prioriterer de med alvorlige tilleggssykdommer, som søvnapné og diabetes, og en av våre styrker er at vi tilbyr tverrfaglig kirurgisk og medisinsk behandling til barn, ungdom og voksne. Minst like viktig er det å drive forskning og fagutvikling. For å dekke opp dette søker vi om eksterne midler. Jeg er hovedveileder for sju doktorgradsstipendiater innen søvnapné, diabetes, hjerte/kar, ernæring, fysisk aktivitet, livskvalitet og kvinnesykdommer. I den sammenheng har vi flere sterke samarbeidspartnere ved Universitetssykehuset i Oslo og Universitetet i Oslo, sier Hjelmesæth. Behandlerne må være våkne SSO er et av flere regionale kompetansesentre i Norge som tilbyr diagnostikk og behandling av sykelig fedme. Også St. Olavs Hospital i Trondheim driver tilsvarende som kompetansesenteret i Tønsberg. - I vår populasjon av personer har én av 10 ikke diagnostisert diabetes, mens én av fire har kjent diabetes. Det er sannsynligvis flere med søvnapné som ikke er registrert med diabetes, og derfor et stort behov for å være våkne blant behandlerne. Internasjonale eksperter anbefaler at en person med søvnapné som ikke har kjent diabetes bør undersøkes for dette, sier Jøran Hjelmesæth. Han presiserer at det er viktig at fastleger følger opp dette med å undersøke om personen har et fastende blodsukker høyere eller lik 7,0 mmol/l. Hvis verdiene for blodsukkeret er mellom 6,1 og 6,9, kan det være snakk om å henvise vedkommende til glukosebelastning for å finne ut om personen har diabetes. 3

4 S9-SERIEN ResMed introduserer en ny standard innen CPAP-behandling: S9-Serien ResMeds nye S9-serie er mer enn bare moderne og stilfull design. Det er den spennende nye serien av klinisk betydningsfulle innovasjoner som gjør S9-serien virkelig spesiell. TEKST: RESMED ARKIV Enkel og praktisk menystruktur Frontpanelets intuitive layout gir en første pekepinn på den sofistikerte teknologien den inneholder. Den høyoppløselige LCD-fargeskjermen og de klart definerte menyene gjør bruken intuitiv, rask og svært lettfattelig for både klinikeren og pasienten. Climate Control konstant fukting uten kondens Kombinasjonen av S9, H5i og Climate-Lineslange er kjent som Climate Control. For første gang gis fuktighet ved nøyaktig den temperaturen pasienten ønsker for maksimal komfort og compliance. Climate Control tilpasser seg automatisk for å opprettholde absolutt fuktighet etter hvert som omgivelsesforholdene eller trykket endres. For første gang tilføres fuktighet ut fra den målte (og ikke den anslåtte) temperaturen ved masken, og dette eliminerer danning av kondens uavhengig av hvilke temperaturinnstillinger pasienten har angitt. Alt du trenger å gjøre er å koble ClimateLine-slangen til H5i og stille inn ønsket temperatur på S9. Resten vil Climate Control ta seg av automatisk. Skiller sentrale og obstruktive hendelser Den forbedrede AutoSet-algoritmen bruker en hendelsesresponsiv FOT-teknikk (Forced Oscillation Technique) som responderer ulikt på obstruktive og åpne luftveishendelser Revolusjonerende lavt lydnivå fra både apparat og maske Den forbedrede Easy-Breathe-teknologien gir radikal reduksjon av ledet støy fra systemet og masken. Lydnivå på samme nivå som hvisking - 24dB Større behandlingsinnsikt S9 gir tilgang på mer behandlingsdata. Kliniker får detaljerte effekt- og bruksdata for opptil 30 netter, samt høyoppløselige flowdata på 25 Hz for opptil 7 netter. ClimateLine og SlimLine-slange lettere, mindre forstyrrende ResMeds eksklusive SlimLine-slange er 40% lettere og 20% tynnere enn vanlige slanger. Siden slangen er vesentlig mer fleksibel og lettere enn standardslangene, reduseres trekket i masken og pasientene blir mindre forstyrret når de sover. I tillegg til den strømlinjeformede designen har både SlimLine- og Climate-Line-slangene en dokumentert bedre yteevne. 4

5 Comfort Bedre og uforstyrret søvn med SlimLine-slangen Lavt lydnivå fra både apparat og maske Konstant fukting uten kondens Compliance Moderne og estetisk design Enkel og praktisk menystruktur Convenience Skiller sentrale og obstruktive hendelser Mer informasjon ved ResLink integrert 5

6 AKTUELT Søvnapné og komorbiditeter - Det du ikke vet kan overraske deg! 11. mars 2010 Thon Hotell Opera - kl. 17:00-20:30 Et tverrfaglig fagmøte for leger innenfor hjertemedisin, endokrinologi, lunge, ØNH og allmennpraksis. Ordstyrer: Tor Ole Klemsdal, overlege dr.med, Avdeling for preventiv kardiologi, Klinikk for forebyggende medisin, Ullevål universitetssykehus Søvnapné, prevalens og konsekvenser: Harriet Akre, overlege dr.med. ved ØNH-avd, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Leder for Norsk Forening for Søvnforskning og Søvnmedisin Hjertesvikt og søvnapné, med fokus på 3C-studien: Arild Hetland, overlege Kardiologisk avdeling, Sykehuset Østfold, Fredrikstad Diabetes kan gi søvnapné: Jøran Hjelmesæth, senterleder dr.med., Senter for sykelig overvekt i Helse Sør- Øst (SSO), Sykehuset i Vestfold HF Søvnapné erfaringer fra allmenpraksis: Ragnar Rabe, allmennpraktiserende lege, Østerås legesenter For mer informasjon, kontakt Leena R. Barstad på ResMed etablerer serviceverksted! TEKST: JAN OLAV SIMBLE Vi i ResMed Norge har besluttet å etablere eget serviceverksted i våre lokaler på Høvik, dette i tråd med hvordan ResMed er organisert i de fleste land i Europa. Vi håper og tror at relasjonene til våre kunder blir sterkere og at vi vil oppnå større tyngde rundt faglige spørsmål som oppstår i en travel hverdag. Vi følger ResMeds egne internrutiner for å bli sertifisert ResMed verksted og det er strenge krav til den standarden som kreves for å sikre høy kvalitet på servicetjenesten. Vi tror også at dette vil være positivt for våre kunder fordi behandlingstiden på de mest vanlige apparatene vil kortes ned. Du som kunde skal kunne stille høye krav til oss, og utstyr som er inne til garantireparasjon skal returneres så raskt som mulig. Vi vet hvordan kundens arbeidsmiljø er og hvilke krav og forutsetninger som finnes. Dette tilsammen med vår lange erfaring som leverandør av utstyr til norske sykehus, gjør at du som kunde kan føle deg trygg med ResMed som leverandør. men i hovedsak på 3.parts produkter og respirator. Grunnen til dette er at vi fortsatt ønsker en samarbeidspartner som kan håndtere disse produktene samt at de fungerer som en back up funksjon for vårt service verksted. Dette betyr at ResMed skal gjennomføre garantireparasjoner på CPAP, VPAP og CS2-enheter. Det er undertegnede som skal drifte verkstedet og jeg ser frem til å gjøre litt praktisk arbeid i en hverdag som består av mye administrativt arbeid. Vi vil evaluere situasjonen underveis og gjøre endringer der hvor dette vil være nødvendig. Vi ønsker å starte driften av verkstedet så snart som mulig og vi vil gi ut et informasjonsskriv med praktisk informasjon så snart vi vet konkret dato for oppstart. Med disse endringene så mener vi at ResMed vil fremstå som en enda bedre samarbeidspartner og vi håper at alle ser fordelene ved at vi tar dette nødvendige steget og så ønsker vi lykke til fremover i ResMed Norge, og tidligere PolarMed, har hatt gode relasjoner med Nordic Service Group, tidligere MTU service. Dette samarbeide vil fortsette, men under litt andre forutsetninger. NSG skal fortsatt gjennomføre garantireparasjoner for ResMed, 6

7 AKTUELT Den første personen innenfor helsevesenet som pasientene diskuterer sin helse med, er som oftest fastlegen. For å bidra med kunnskap om søvnapné til fastlegene, har vi i ResMed startet med jevnlige brev til fastlegene. Det første brevet sendte vi ut i oktober i fjor. Her informerte vi om hva søvnapné er, hvilke følgesykdommer søvnapné er assosiert med og viktigheten av å fange opp disse pasientene. I tillegg la vi ved en del spørsmål om søvnapné. Responsen var overveldende, og svarprosenten var på utrolige 17,5 %. Dette vitner om at norske allmennleger er svært interessert i temaet, og gjerne vil motta oppdatert kunnskap på området. Vi har videre tenkt å sende ut informasjon om hva henvisningene til spesialistene bør inneholde, pasientbrosjyrer om sykdommen, gode spørsmål å stille pasientene om søvn etc. Vi mottar veldig gjerne tips fra dere om hva vi kan sende til norske allmennleger. Mange allmennleger har kontaktet oss for å lære mer om søvnapné. Vi skal fremover nå besøke mange av disse personlig. Da vil vi få muligheten til å diskutere dette viktige temaet, og bidra til at enda flere pasienter der ute får muligheten til å få den behandlingen de fortjener. Vi gleder oss til alle disse møtene! Mvh Jon Sigurd Sterkt fokus på søvn og søvnsykdommer i Tidsskriftet for Den norske legeforening Tidsskriftet for Den norske legeforening har i 3 av sine siste nummer viet stor plass til søvn og søvnsykdommer. Både i nr 17, nr 18 og nr 19 høsten 2009 var søvn det store temaet som ble tatt opp. I en rekke artikler kan dere alle lese om ulike aspekter ved søvn. Dette understreker hvor aktuelt dette temaet er, og hvor mye som skjer på dette området nå. Det økte fokuset i media kan nok også tilskrives at vi nå vet mye mer om de alvorlige helsefarene forbundet med ubehandlet søvnapné. Dr. Bjorvatn slår i sin leder fast at de ResMed ønsker å bidra til økt kompetanse om søvnapné hos norske allmennleger fleste søvnlidelser kan behandles effektivt. Men allikevel lider 10 15% av alvorlige og langvarige søvnproblemer. Han sier videre at denne temaserien om søvn har som mål å øke interessen for feltet, stimulere til mer søvnforskning, gi pasientene bedre utredning og behandling og at leseren ikke selv faller i søvn under lesingen. Temaserien tar opp en rekke saker i sine artikler. Alle artiklene ligger tilgjengelig på Se etter nr 17, 18 og 19 i arkivene. Kurs til våren 2010: mai Servicekurs Kurset er av både teoretisk og praktisk art. Vi vil vektlegge hands-on -sesjoner på utstyret. Man vil få grunnleggende innføring i utstyrets virkemåte samt en praktisk gjennomgang i feilsøkingsrutiner og reparasjoner av det aktuelle utstyret. Kurset vil foregå over 2 dager med fokus på følgende produktområder: 20 mai: ResMed VPAP IV ST 21 mai: ResMed CS2 Kursavgiften er kr. 1245,- (ink. mva) pr. dag. Reise og opphold kommer i tillegg. Kurset holdes i våre lokaler på Høvik mai Complete Compliance Et kurs hvor vi går gjennom de ulike formene for søvnapné, behandlingsalternativer og kontrollmuligheter. Målet er å finne den riktige behandlingen tilpasset hver enkelt pasient Den første dagen vil handle om pasienten på Auto CPAP; hvordan man stiller inn apparatet, bruker fukting og justerer masken for å oppnå optimal behandling? Den andre dagen tar man for seg de pasientene som ikke kommer i mål med CPAP-behandling. Hvordan kan man bruke Res- Scan og Embletta til å vurdere om pasienten kan ha nytte av en bilevel CPAP eller adaptiv servo ventilasjon. Undervisningen vil være en kombinasjon av foredrag og gruppearbeid med case. Kurset er kostnadsfritt og holdes i våre lokaler på Høvik. For oppdatert informasjon om vårt kurstilbud samt påmelding, gå inn på våre websider www. resmed.no. 7

8 Returadresse: ResMed Norway AS, Fjordveien 1, 1363 Høvik Ekstern batteripakke for Elisée 150 og VS III ventilatorer Powerstation 26 V er en praktisk alt-i-ett pakke som leverer reservestrøm til Elisée 150 og VS III uten behov for egen omformer. Langvarig effekt Med ResMed Powerstation kan ventilatorene drives med batteri i timer (testet PACV med IPAP 20 cmh 2 O og 15 bpm). Reservekraft ResMed Powerstation leverer batteristrøm til utstyret når strømmen går, eller hvis nettstrøm ikke er tilgjengelig. Sikkerhetsvarsler og indikatorer En hørbar pipelyd og et oransje lys (LED) indikerer at batteriet må lades. Displayet for batterilading hjelper deg med å holde øye med ladenivået i batteriet. Tips om vårt nyhetsbrev! Vi håper du finner nyttig informasjon i dette nyhetsbrevet. Temaene vil variere fra gang til gang. Vi håper å kunne bidra med interessante artikler om emner relatert til fagområder innen søvn og respirasjon, i tillegg til å informere om produktnyheter, kurs osv. Har du kommentarer eller tilbakemeldinger på innholdet i ResMed-Nytt, ønsker å legge til noen eller trekke deg fra mottagerlisten, send gjerne epost til Dette er et nyhetsbrev fra ResMed beregnet på våre kunder. Vi tar forbehold om trykkfeil. Global leaders in sleep and respiratory medicine

ResMed - NYTT. NKH øker fokus på munnstykkeventilasjon. Ny webside. Swift FX. Søvnapné kan gi diabetes VS III

ResMed - NYTT. NKH øker fokus på munnstykkeventilasjon. Ny webside. Swift FX. Søvnapné kan gi diabetes VS III ResMed - NYTT Informasjon om produkt og aktiviteter fra ResMed Swift FX Enklere blir det ikke NKH øker fokus på munnstykkeventilasjon Side 8 Søvnapné kan gi diabetes En norsk studie viser at diabetes firedobler

Detaljer

Tannleger åpner søvnsentre

Tannleger åpner søvnsentre somnus_02_2014_48_somnus beta 03.06.14 20:57 Side 1 Foreningen for søvnsykdommer Tannleger åpner søvnsentre Tannlege Anders Dyrbing åpner søvnklinikk. Flere tannleger kommer etter, noen satser tverrfaglig

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Søvnsyke kan miste lappen. Foreningen for søvnsykdommer

Søvnsyke kan miste lappen. Foreningen for søvnsykdommer somnus_04_2014_somnus beta 29.11.14 13:04 Side 1 Foreningen for søvnsykdommer Søvnsyke kan miste lappen 4 20 14 Med nye førerkortregler får ikke søvnsyke førerkort uten legeattest og du må gå til legen

Detaljer

Dekning av reiseutgifter ved behandling av syke barn

Dekning av reiseutgifter ved behandling av syke barn Somnus Nr 2 2004 ISSN 0804-2497 Foreningen for Søvnsykdommer Nr 1-2009 Økt press på populært rettighetssenter...s 4-5 Advarer mot kirurgiske inngrep...s 6-7 Bruxisme og søvnapné...s 10-11 Dekning av reiseutgifter

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

Livsviktig blod INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. mai 2014

Livsviktig blod INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. mai 2014 mai 2014 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Livsviktig blod Side 10-13 SAMHANDLING Hvordan kan samhandlingsarbeidet i Vestfold utvikles videre - til det beste for pasientene? Side

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 14 18. juli 2008 ny sjef for kommunikasjon hilde pettersen er Unns nye kommunikasjonssjef. møt henne i sommerpraten. SIDE 20-21 slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 3 121. årgang september 2013 apotek.no/tidsskriftet kvalitet apotek helse pasient Ubehagelig lukt? Utflod? Ønsker du enkelt å gjøre noe med det? Ecovag Balance vaginalkapsler

Detaljer

Prestisjepris til kreftkirurg

Prestisjepris til kreftkirurg Årgang 13 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 3 - oktober 2006 Tema: Overvekt og fedme side 9 Prestisjepris til kreftkirurg side 20 Portrett: Olav Fausa 46 år i aktiv tjeneste side 20

Detaljer

Utgave 4 - Vinter 2010. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og utstillinger. Tema. Hurtig diagnose av hjertepasienter. Innblikk

Utgave 4 - Vinter 2010. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og utstillinger. Tema. Hurtig diagnose av hjertepasienter. Innblikk Vitenskapelig artikkel Vitenskapelig artikkel Siemens Hovedkontor Internasjonalt Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 D-80333 Munich Germany Siemens Healthcare Hovedkontor Internasjonalt Siemens AG Healthcare

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Søvnmangel. Ny vitenskap. Elektroniske søvntyver Fører lite søvn til overvekt hos barn?

Søvnmangel. Ny vitenskap. Elektroniske søvntyver Fører lite søvn til overvekt hos barn? 202 4. årgang nr 2 Søvnmangel Elektroniske søvntyver Fører lite søvn til overvekt hos barn? Ny vitenskap Søvntest på nett Obstruktiv søvnapne ved sykelig overvekt Skiftarbeidstoleranse 2. Europeiske søvnkongress

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.KREFTINFORMASJON.NO I SAMARBEID MED: Nr 2 FEBRUAR 2015 SAMMEN MOT KREFT Les om LUNGEKREFT Et nytt forskningsprosjekt kan gi verdifull

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015

TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015 aput et orpus TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Innhold Historisk begivenhet... 4 Obduksjonsteknikerne: Kompetanseløft... 6 Skjema

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

HELSE. Med kurs for 2010. side 9 13 og 18 21. Debatt: Unge stemmer behandlingen med årsakene? side 4 7. Helsetjenester fra TV-skjermen side 16 17

HELSE. Med kurs for 2010. side 9 13 og 18 21. Debatt: Unge stemmer behandlingen med årsakene? side 4 7. Helsetjenester fra TV-skjermen side 16 17 03/2005-Årgang 4-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE Debatt: Unge stemmer behandlingen med årsakene? side 4 7 Helsetjenester fra TV-skjermen side 16 17 Med kurs for 2010 side 9 13 og 18 21 2 L E D E

Detaljer

Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom

Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom Nr. 2 2011 www.ledernett.no Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar Konferansene du bør få med deg Effektiv opplæring bruk PCen som klasserom INNHOLD 16 16 Å lede uten personalansvar Autoritet og innflytelse

Detaljer

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4 Samhandling SØ kan hjelpe flere pasienter ute i kommunene, i følge overlege Øystein Almås side 7 Fra bånd til lydfil Digital diktering gir større sikkerhet, sier sekretær Rigmor Flygansvær side 14 Tøff

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning på Nordlandssjukhuset i Bodø

Norsk Rheumabulletin. NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning på Nordlandssjukhuset i Bodø Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 2 2014 NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning

Detaljer

Glad for at jeg blir lyttet til

Glad for at jeg blir lyttet til Nr. 2-2015 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Kreftsyke Carsten: Glad for at jeg blir lyttet til Side 6-9 SER PASIENTENE PÅ EN NY MÅTE Da ordinært, lønnet arbeid ble en del av behandlingen,

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken NYHETSBREV Juli 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere Torsdag 18. oktober for pasienter og pårørende Fredag 19. oktober for helsepersonell

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer