Nr 3/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 3/2014 Årgang 23. i Privat Praksis"

Transkript

1 Nr 3/2014 Årgang 23 i Privat Praksis

2 ProMed Online Sikker tilgang til ditt pasient og journalsystem - alltid! Med ProMed Online kan du få.. - Tilgang til ProMed - overalt - Automatisk oppgradering og oppdatering av ProMed - Enklere support enn noen sinne - Tilgang til Libre Office (eller ditt eget Office-verktøy) - SMS-utsendelse - Online Booking - Mulighet for tilkobling til helsenettet - Drift av andre applikasjoner og systemer Priser fra kun kr. 300,- pr mnd! (eks mva) Med ProMed Online blir din programvare og database installert på en server som settes opp, administreres, driftes og oppdateres av anerkjent leverandør, som også er partner med Norsk Helsenett. For deg som bruker fremstår programmet på samme måte som ved en lokal installasjon, men man blir altså tilgjengelig på mange ulike plattformer. Forskjellen ligger først i at dine data ligger installert sammen med ditt program hos en profesjonell leverandør, som tar seg av sikker lagring, drift og oppgradering av ditt administrasjonssystem. Ideelt for deg som ønsker å bruke mer tid til dine pasienter! Unisoft AS og Programvareforlaget AS er etablerte partnere med Norsk Helsenett, og arbeider kontinuerlig med tilpasning av sine løsning til den enhver tid gjeldende norm for informasjonssikkerhet. Programvareforlaget AS Tlf

3 Innhold Leder Store summer å spare på bruk av ultralyd før operative inngrep...4 Nasjonal faglig retningslinje...5 Hyaluronsyre ved kronisk bursitt...6 Smerteepidemier...7 PFF-kongressen Stå ikke og beundre din egen serve ballen er fortsatt i spill! Jeg vil starte med å takke for sist til alle de som deltok på PFF-kongressen Helgen på Sundvolden var både morsom og faglig givende, og da mener jeg til tross for at jeg ufrivillig ble dratt opp på scenen og latterliggjort av en norgeskjent buktaler, til stor glede for kongressdeltagerne i salen. Jeg har egentlig sagt det før: det er alltid utrolig dumt å sitte nærmest scenen. Men så var det dette med å leve som man lærer Redaktør Hilde Stette Dårlig tannhelse kobles til kroniske lidelser...11 Medisinsk treningsterapi bryter smertesirkelen ved patello - femoralt smertesyndrom Osteopati om å se hele bildet Mat som medisin la blodtypen bestemme Kan yoga hjelpe kreftpasienter, fibromyalgipasienter og øke følelsen av å ha funnet meningen med livet?! Pilates effektivt også i en evidensbasert setting?! Migrene med aura disponerende for hjerte-karproblematikk? Og apropos det å leve som man lærer. Det var ikke helt fritt for irettesettelser av fysioterapeuten som fagmenneske og medmenneske under årets kongress. Foredragsholderen, fysio- og manuellterapeut Sigurd Mikkelsen, var en av dem som ba oss slutte å være så naive og selvtilfredse med eget arbeid. Han beskrev det med denne retorikken: Stå ikke og beundre din egen serve ballen er fortsatt i spill! Det slo meg at han har et poeng. I denne utgaven av Fysioterapi i privat praksis får du en liten oppsummering av PFF- kongressen Vi har forsøkt å gjengi noen av foredragsholdernes gode poenger, selv om det er vanskelig å fremstille det like engasjerende som det oppleves under selve foredraget. Uansett håper vi du vil kose deg med bladet vårt: god lesning! Hilde Stette Redaktør Raskere hjelp med slagalarm-team Kursoversikt Fysioterapi i Privat Praksis Nr

4 Store summer å spare på bruk av ultralyd før operative inngrep Forskerne Adelman og Fishman ønsket å se om bruk av ultralyd som diagnostisk verktøy kunne redusere bruken av MR ved utredning av ortopediske skulderpasienter. De gjennomførte derfor en studie der den ene gruppen ble undersøkt med ultralyd før operasjonen mens den andre gruppen ikke ble undersøkt med UL. Av Kjetil Nord-Varhaug Resultatet forskerne fant var at bruken av MR gikk ned fra 14,4% til 9,7 % når man først undersøkte med bruk av ultralyd. Dette resulterte i store økonomiske besparelser for samfunnet da bruk av MR er en kostbar undersøkelsesmetode. De konkluderte derfor med at bruk av ultralyd kan brukes til utredning av skulderplager, og at det har potensial til å redusere bruken av MR. Redaksjonens kommentar: Bruken av MR er unødvendig høy i Norge. Helsedirektoratet har nå utviklet en ny retningslinje for bildediagnostikk av ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Men også pasienter som skal opereres, må ikke nødvendigvis inn i en MR maskin før inngrepet. Studien til Adelman viser at bruk av ultralyd kan få en mer sentral rolle i fremtidens utredning av operasjonspasienter. Dette vil føre til redusert bruk av MR som screening og lavere kostnader for helsevesenet. Hvorvidt norske ortopeder selv vil utdanne seg i bruk av ultralyd som screeningverktøy, eller om de i fremtiden kommer til å stole på fysioterapeutens bilder og rapporter er usikkert, men det vi vet er at metodikken har kommet for å bli. Når forskningen stadig gir oss tilbakemelding om at ultralyd har en sentral rolle i det diagnostiske arbeidet, håper vi at våre kollegaer på sykehusene anerkjenner dette som valid og troverdig undersøkelse. Kilde: Adelman S, Fishman P. (2013) Use of portable ultrasound machine for outpatient orthopedic diagnosis: an implementation study. The Permanent Journal. 4 Fysioterapi i Privat Praksis Nr

5 Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser anbefalinger for primærhelsetjeneste I allmennpraksis utgjør muskel- og skjelettlidelser om lag 19 prosent av alle konsultasjoner. Bildediagnostikk er en viktig del av diagnostisering og oppfølgning av mange av disse tilstandene. Ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser er langvarige plager eller/smerter som ikke skyldes akutte skader i for eksempel nakke, rygg, hånd og fot. Det store volumet av pasienter i primærhelsetjenesten med ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser medfører at ulik praksis i bruk av bildediagnostikk kan bety høye kostnader og unødvendig ventetid. Det er vist betydelig geografisk variasjon i Norge knyttet til hvordan bildediagnostiske undersøkelser brukes og prioriteres. Tilgang til bildediagnostikk oppleves som en flaskehals i spesialisthelsetjenesten og etterspørsel etter bildediagnostikk har økt de siste ti årene. Dette gjelder spesielt bruk av Magnetisk resonans (MR), men også Computertomografi (CT). Retningslinjene kan lastes ned på nettsidene til Helsedirektoratet (www.helsedirektoratet.no) THE inviterer til et gratis informasjonsmøte med Ola Grimsby, kanskje Norges mest anerkjente manuellterapeut utenfor våre grenser. Fokus vil være på vår nye Doctor of Manual Therapy med oppstart midt i Oslo sentrum fra og med 1. September i år. Vi ses på Muskelklinikken i Posthallen, Dronningens gate 15, 2. Mai, klokken 18:00. Retningslinjen skal være et verktøy for vurdering av behov for bildediagnostikk, og av hvilken modalitet det er riktig å henvise til. Bildediagnostikk vurderes hvis undersøkelsen kan ha betydning for avgjørende diagnostikk og valg av behandling, og behandlingen har rimelig sannsynlighet for å bedre pasientens helsetilstand. Retningslinjen skal være et verktøy for tjenesteyterne og bidra til riktig bruk av bildediagnostikk for pasientgruppen. Bruken av bildediagnostikk skal være basert på kunnskapsbaserte anbefalinger, og retningslinjene skal også bidra til å begrense eventuelle unødvendige undersøkelser. Kilde: Helsedirektoratet. Fysioterapi i Privat Praksis Nr

6 Klinikerens hjørne Hyaluronsyre ved kronisk bursitt av Kjetil Nord-Varhaug Hyaluronsyre har i flere år vært brukt med effekt ved artrose i kne og hofte. Etter hvert er det utviklet bedre og mer stabile produkter, og en naturlig utvidelse av bruksområdene har kommet. Hva er hyaluronsyre (HA)? Hyaluronsyre (Hyalin Acid = HA) er en kjemisk fremstilling av den leddvæsken/ smøringen som synovialmembranen i leddet er ansvarlig for å produsere. Ved å bruke en syntetisk fremstilt HA unngår man problemer med blant annet allergiske reaksjoner som man tidligere kunne oppleve når disse preparatene ble fremstilt på biologisk måte. Ved artrose forstyrres den normale produksjonen av synovialvæsken, og leddvæsken blir mer tyntflytende. Den støtabsorberende evnen til synovialvæsken blir dårligere samt evnen til å smøre leddflatene forverres. Hydrops i leddet reduserer bevegeligheten, økter smerten og gir dårligere ernæring av gjenværende leddbrusk. Tapping av ledd med artrose samt injeksjon med kortison brukes fortsatt med god effekt ved artrose/artritt tilstander, men der effekten er dårlig eller kortvarig har HA seilet frem som et godt alternativ for mange. Forskningen bidrar til økt kunnskap om virkningsmekanismer Da produktene først ble tatt i bruk trodde man at det var den mekaniske smøreegenskapen til HA som var avgjørende for de kliniske resultatene. Men nyere forskning har indikert at HA absorberes relativt raskt i løpet av uker etter injeksjon i et ledd, og det må derfor være andre kjemiske og biologiske effekter som forklarer hvorfor mange kan ha effekt av en HA injeksjon i mange måneder. En ny teori som stadig vinner mer anerkjennelse er at HA injisert en eller flere ganger, i et artroseledd skaper en beskyttende hinne over synovialmembranen slik at denne ikke lenger bidrar til å overføre nocicepstisk smerte fra leddet. I tillegg ser det ut som HA klarer å normalisere synovialmenbranens egenproduksjon av tyktflytende leddvæske som igjen bidrar til å redusere smerte fra leddet. Siden HA ikke ser ut til å kunne stimulere til nydannelse av hyalin brusk i leddet, er det mer de sekundære effektene ved artrose HA har en innvirkning på. Bursa er også synovialt vev De samme endringene i synovialmembranen ser vi også ved kronisk bursitt. På lik linje med ekte ledd er bursaveggens innside kledd med en hinne som produserer væske som reduserer friksjon og som virker støtdempende. Ved kronisk bursitt endres den normale produksjonen av denne væsken. I mange tilfeller øker denne dramatisk slik at økt trykk i slimposen skaper smerte ved bruk av den aktuelle kroppsdelen. Men kjemiske endringer i slimposen trenger nødvendigvis ikke til å føre til økt væskeproduksjon på innsiden av slimposeveggen. Det er i slike tilfeller vanskelig å påvise patologi i slimposen ved MR eller ultralyd. I noen tilfeller vil ultralyd imidlertid kunne brukes med powerdoppler da endringer i slimposen i mange tilfeller slår ut med økt vaskularisering av slimposeveggen. Økt produksjon av væske i slimposen er negativt med tanke på smerte og funksjon til aktuelle ledd, muskel eller senestrukturer. Kjemiske endringer i slimposen uten økt væskeproduksjon er også problematisk, da den normale smørefunksjonen opphører og omliggende smertefibre i slimposevegg eller omliggende bløtdeler blir sensitivisert. En normalisering av denne funksjonen vil gjøre pasienten bedre i stand til å trene opp normal funksjon og styrke for å unngå tilbakefall av tilstanden. Siden det finnes så mange likheter mellom synovialt vev i bursa og ledd, har injeksjoner med HA etter hvert blitt brukt med hell også på kronisk bursitt. Spesielt hos de pasienter som opplever kortvarig effekt av steroidinjeksjoner så kan HA injeksjoner være et godt alternativ. I sjeldne tilfeller er en pasient også allergisk for kortison og HA kan derfor være et Ultralydbilde av subacromial bursitt. Fargene viser økt vaskularisering av bursaveggen påvist med powerdoppler. Hyaluronsyre kommer i ferdige produserte sprøyter på 1-3 ml. alternativ. For pasienter med dårlig regulert blodsukker eller ustabile INR verdier (Marevan-brukere) kan HA være et trygt alternativ til kortisoninjeksjoner. Aktuell behandlingsprotokoll: Pasienten diagnostiseres med en kronisk bursitt. Tidligere forsøkt kortisonbehandling og påfølgende opptrening har ikke gitt tilfredsstillende resultat. Ny sonografisk undersøkelse gjennomføres og diagnosen bekreftes. Det settes så først en injeksjon med 1 ml kenakort (40 Mg Triamcinolon) i den aktuelle bursa med sonografisk veiledning. Ved adheranser mellom bursaveggene kan et større volum med natriumclorid (Nacl) benyttes for å tynne ut kortisonen samtidig som den mekaniske egenskapen til stort volum utnyttes for å «sprenge» de dannede septa åpne slik at bursaen fremstår som en samlet enhet uten unødige bindevevsforbindelser mellom veggene. Ved oppfølgende behandling et par uker etter siste kortisonbehandling settes 2-3 ml HA i den aktuelle bursa. Injeksjonen kan gjentas ved behov. Pasienten settes så i gang med veiledet opptrening i samarbeid med fysioterapeut med spesialkompetanse på området for å normalisere funksjon og styrke i den aktuelle kroppsdelen/leddet. 6 Fysioterapi i Privat Praksis Nr

7 Smerteepidemier I en kronikk i Dagens Medisin skriver professor Stein Knardahl om arbeid og smerteepidemier. Han tar oss på en reise som starter med endringer som kom av den industrielle revolusjonen og innføringen av stålpennen som erstatter for fjærpennen. av Kjetil Nord-Varhaug Historien viser oss at slike større endringer i vår måte å bruke kroppen på opp igjennom historien har ført med seg subjektive muskel- og skjelettplager som er til hinder for deres arbeidsevne. Knardahl forsøker videre i sin kronikk å forklare at det mange fysioterapeuter og leger ofte legger til grunn for kronifisering, ikke nødvendigvis er rett. En vanlig brukt forklaringsmodell for kroniske muskel- og skjelettplager er at akkumulert stress på en kroppsdel fører til kronifisering av skaden. Men de aller fleste pasientene vil bli bra av seg selv uten behandling ved slike arbeidsrelaterte plager, og det finnes ingen sikker modell som forklarer oss hvem som blir bra og hvem som kommer til å utvikle kroniske plager. I sin kronikk forklarer Knardahl at faktorer som usikkerhet om prognose, antakelser om at jobben er årsak til smertene og verstefallstenking, gjør det vanskelig for pasienten å komme tilbake på jobb. Dette kan ha enkelte paralleller til pasienter med kronisk tretthetssyndrom og fibromyalgi som trenger aktivitet, men som opplever at aktiviteten gjør dem verre. Hvordan påvirker dette vår tilnærming til pasienten? På årets PFF kongress fikk deltakerne et innblikk i hvordan smerte påvirker oss mennesker. Vi har fått kunnskap og virkemidler som gjør oss bedre rustet til å hjelpe disse pasientene med kroniske smerter. Kunnskap om hvorfor pasienten har vondt er ikke noe vi som behandlere må holde for oss selv. Vi må også være dyktige til å formidle denne kunnskapen til pasienten på en måte som gjør at de blir mindre redde for sin smerte. Vi må også sette oss inn i faktorer som kan ha påvirkning på retur til arbeid. For ved kronisk smerte uten kjent patologi vil ikke nødvendigvis enda flere måneder med sykemelding gi noen nedre prognose for arbeidsretur. I praksis ser vi oftere at jo lenger pasienten er sykemeldt, jo større sjanse er det for at de blir varig uføre. Skille smerter ved patologi og subjektive smerter hos pasientene Vi kan fortsatt nyttiggjøre oss av vår kunnskap innen diagnostikk når vi skal håndtere våre pasienter. For en pasient som ved overbelastning på jobb har utviklet en patologi i vevet skal ha vondt. Smertene beskytter vedkommende mot overbelastning i den perioden kroppen trenger for å reparere skaden. Og når slike patologier blir kroniske, er ikke nødvendigvis smertene noe som pasienten innbiller seg. Vi har metoder for å behandle slikt skadet vev, og dette er vi som faggruppe dyktige på. Men om patologi i vevet ikke er årsak til smertene, får mange av oss problemer. For når smertene ikke kan forklares med skadet vev eller inflammasjon så er det andre mekanismer som vedlikeholder smertene. Da blir faktorene som Knardahl trekker frem sentrale. Vi som fysioterapeuter må bli den faggruppen som forstår dette bildet. Vi må være dyktige til å diagnostisere årsak til smerte slik at vi kan overbevise pasienten om at det er vi som sitter med nøkkelen til pasientens helse. Da vil pasientens jakt på en kur i behandlingsjungelen stoppe opp, og vedkommende kan slå seg til ro med at smertene har en forklaring. Og at det finnes en løsning. M.D Jay P. Shah: New Frontiers in Chronic Myofascial Pain and Sensitization: Integrating Objective Physical Findings with Pain Mechanisms and Treatment Strategies. Dry Needling and Other Physical Medicine Approaches for Treating Myofascial Pain and Desensitizing the Sensitized Segment: Neuro-modulating the Pain Matrix. Hands-on workshop: oktober, Oslo Dr. Robert Schleip: Fascia as a sensory organ: Research update and clinical implications. Hands-on workshop: juni, Oslo - mob Fysioterapi i Privat Praksis Nr

8 PFF-kongressen 2014 PFF kongressen 2014 Årets PFF kongress er over, og vi kan se tilbake på 3 innholdsrike dager på Sundvolden med faglig påfyll og hyggelige samtaler med kollegaer fra hele Norge. Av Kjetil Nord-Varhaug Styreleder PFF Tema på årets kongress var smerte. Kronisk smerte som ikke nødvendigvis er koblet til en kjent patologi. Smerte er noe vi fysioterapeuter skal være gode på. Fysioterapeut og manuellterapeut Sigurd Mikkelsen innledet kongressen med å si at fysioterapeuter er en sovende gigant. Potensialet for at vi skal bli den yrkesgruppen som kan hjelpe disse pasientene er åpenbar. Men vi må erverve kunnskap om smerter samtidig som vi må kunne formidle denne kunnskapen på en troverdig måte til pasienten. Det finnes mange behandlingsmetoder som kan behandle smerter. Men for at behandlingen skal hjelpe, må vi nyttiggjøre oss av placeboeffekten. Først når vi erkjenner at placebo ikke er det samme som juksebehandling, kan vi utnytte denne potente behandlingseffekten til det fulle. Placebo skaper en forventning til bedring og setter pasienten i stand til å ta imot behandlingen og kunne hjelpe seg selv til å komme ut av sin smerteproblematikk. Vi som var på årets kongress sitter igjen med ny kunnskap og inspirasjon, slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb for våre pasienter når vi kommer tilbake på kontoret. Neste års kongress PFF styret og kurskomitéen vil i løpet av våren starte arbeidet med å lage til en kongress for Vi har allerede fått mange gode tips fra medlemmene som deltok på kongressen om hvordan vi kan lage en vellykket kongress i Målet er å arrangere en kongress som skaper entusiasme for faget samtidig som det trekker erfarne og nye medlemmer til kongressen. Kurskomitéen tar derfor gjerne imot innspill fra dere medlemmer i den forbindelse. Takk til styret og sekretariat Jeg vil også bruke anledningen til å takke styret for et flott år med god entusiasme og arbeidsiver. Det er virkelig en glede å lede en gruppe som er så positiv og konstruktiv i sitt arbeid. Vi vil i 2014 også ha spennende oppgaver å løse. Thomas Selseth trer ut av styret etter 2 flotte år i blant annet kurskomitéen. Trine Gusterud Eidlaug tar over stafettpinnen og har blitt valgt inn som nytt styremedlem. Generalsekretær Henning Jensen har også bidratt med sin faglige tyngde og erfaring i en rekke saker som styret har arbeidet med. Jensen viser at PFF trenger slike bærebjelker i sin organisasjon for å kunne yte troverdig og god bistand til våre medlemmer. Sekreteriatsleder Christin Foss fortjener også en hyllest for sin innsats i Som leder for styret har jeg tilnærmet daglig kontakt med Christin i forbindelse med en rekke forskjellige saker som omhandler daglig drift av forbundet. Kontinuitet, dyktighet og faglig kompetanse er nøkkelord som beskriver hennes jobb for forbundet og våre medlemmer. 8 Fysioterapi i Privat Praksis Nr

9 PFF-kongressen 2014 Fysioterapi i Privat Praksis Nr

10 Stå ikke og beundre din egen serve ballen er fortsatt i spill! Med denne retorikken tok Sigurd Mikkelsen under PFF-kongressen et kraftig oppgjør med fysioterapeuters opptatthet av egne prestasjoner. Tekst Hilde Stette Og han fortsatte: Ikke vær så naiv at du automatisk tror du skal klare å fikse noen som har vært hos 15 behandlere før deg. Mikkelsen presiserte at forskning viser at svært mange ulike behandlingsformer virker. Det er ikke nødvendigvis metodene som er utslagsgivende for et godt resultat, det er like mye behandlerens tilnærming til pasienten, og behandlerens evne til å få pasienten til å ta ansvar for eget liv og egen diagnose. Ifølge Mikkelsen dreier det seg om kroppskontakt og fokus på individet, heller enn hvilken behandlingsmetode man benytter. Ikke alltid homerun Svært ofte behandler vi mennesker med metoder de egentlig ikke er klare for. Da vil det være vanskelig å oppnå ønsket effekt. Det kan bli slitsomt å forvente homeruns på hver ball, noen ganger skal man enkelt og greit la være å slå. Velg dine baller, og slå på de som gir størst sjanse for å treffe, oppfordrer Mikkelsen. Eksempel på dette kan være kronikerne som gjennom år har hatt et problem som påvirker deres hverdag i stor grad. De er ukonsentrerte og hører ikke etter når du som behandler vil formidle noe. Ikke forsøk deg på explain pain til disse, sier Mikkelsen. Vær heller et medmenneske. Prototyper på smertehåndtering Mikkelsen deler opp smertepasientene i ulike prototyper, og som behandlere kjenner vi dem alle igjen med et smil om munnen. The loud sufferer krever å bli bra. De har ofte en akutt lidelse som ikke heler seg slik de hadde forventet. De er utålmodige. The loud and confused sufferer har en rekke spørsmål. Hos disse kan man i større grad bruke explain pain. De stiller mange og store spørsmål, og krever svar. The silent sufferer har ingen spørsmål og har heller ikke noe engasjement i sin smertehistorie. De er ofte unge jenter, der svarene på undersøkelsen overhodet ikke stemmer med det de formidler verbalt. De har ingen mening med smerten sin, og den betyr ingenting for dem. Det gjør bare vondt. Her er det ofte miljøet som er problemet. Ord Ord kan være til hjelp eller til skade. Hva gjorde dine ord i dag, spør Mikkelsen? Han mener vi alle bør være forsiktige med og ikke skape mer frykt enn nødvendig. Alt som endrer hjernens oppfatning av fare, kan potensielt endre smerteopplevelsen, og som en fortsettelse stiller han spørsmålet: er smerte egentlig et sosialt fenomen? En ting er han i alle fall sikker på i det han oppsummerer sitt foredrag, og det er at vi som fysioterapeuter vil være tjent med å endre vår smerteforståelse og vår rolle fra å være håndverkere til i større grad å være rådgivere. 10 Fysioterapi i Privat Praksis Nr

11 Dårlig tannhelse kobles til kroniske lidelser Den norsk-danske legen Knut T. Flytlie er ikke i tvil om at det er en sammenheng mellom dårlig tannhelse og kroniske sykdommer. Han mener at noe så vanlig som en rotfylling kan skape store helsemessige belastninger. Også WHO har for alvor tatt tak i det som kan vise seg å være et alvorlig stort helseproblem. Tekst Hilde Stette Jeg hadde aldri lagt meg på operasjonsbordet eller tatt kjemoterapi uten å trekke alle de rotfylte tennene mine først, sier Flytlie. Han mener at av brystkreftrammede, har 8 av 10 betennelse i tann eller tannkjøtt, og i området under eller rundt rotfylte tenner. Ifølge Flytlie dreier det seg om anaerobe bakterier som ligger i tannkjøttet, men som dør når tannen blir trukket. WHO med global aksjonsplan Flytlie er ikke alene om sin oppfatning. WHO har utarbeidet en global aksjonsplan som skal fokusere mer på koblingen mellom oral sunnhet, generell sunnhet og livskvalitet. Flere store forskningsstudier er tydelige i sin konklusjon om at betennelse i tenner og tannkjøtt kan føre til flere ulike sykdommer som blant annet diabetes, kreft, hjertesykdom og reumatisme. Opphavsmannen til denne koblingen var den danske professor Poul Erik Petersen, som selvfølgelig er henrykt over at 193 land nå har vedtatt denne historiske begivenheten. Han er overbevist om at pasientsammensetningen hos tannlegene vil forandre seg i fremtiden. Han er selv leder for WHO`s globale orale sunnhetsprogram, og har fra topposten i Gèneve utarbeidet en «global grunnlov for oral sunnhet». Essensen er altså at tannhelse er svært viktig for den generelle bekjempelse av kroniske sykdommer og for den generelle livskvaliteten, og at tannhelsetjenesten i fremtiden må tenke på tannhelse i langt bredere forstand enn de gjør i dag. Bekreftende forskning Det finnes etter hvert mye forskning Knut T. Flytlie som underbygger antagelsene man har hatt om dette fenomenet: Den svenske forskeren Rutger Persson er professor i parodontologi og oral medisin ved University of Washington i Seattle, USA. Han har hatt oppsiktsvekkende resultater med sin studie hvor 1100 eldre personer deltok. Han er ikke i tvil om at det er en klar sammenheng mellom betennelse i tennene (paradentose) og hjertesykdommer. Det samme er Ricardo Sanches, sjefslege på Hjertecenter Varde. Han mener syke tenner bør trekkes ut innen man legger pasienten på operasjonsbordet. Norske dr. odont. Kjetil Moen publiserte i sin avhandling «Oral implications of rheumatoid arthritis. A clinical and immunological approach, oppsiktsvekkende nytt om sammenhengen mellom tanninfeksjoner og utvikling av leddgikt og andre reumatiske lidelser. Professor i oralbiologi Ingar Olsen på Rikshospitalet i Oslo har analysert DNA fra bakterier i vevsprøver fra hjerteinfarkt, utposninger på hovedpulsårer (aneurysmer) og hjerneblødninger (cerebrale insulter). Han og andre forskere kom i sin forskning frem til at bakteriene fra disse vevsprøvene stammet fra munnhulen. Den danske professoren Palle Holmstrup ved Tandlægehøjskolen, Københavns Universitet, bekrefter også disse sammenhengene gjennom sin forskning. I USA har forskere ved Harvard School of Public Health sammenlignet 16 års undersøkelser av mer enn pasienter, og er kommet frem til at dårlige tenner øker risikoen for å utvikle kreft i bukspyttkjertelen med hele 60 prosent. Kilde: Knut T. Flytlies foredrag ved PFF-kongressen 2014 Vitamindoktor.no Kjære leser! Vi har mottatt ønske fra flere om å få tilsendt Fysioterapi elektronisk, dvs. som vedlegg til epost i pdf format (alle kan åpne dette formatet). Det medfører mange fordeler som miljøbesparelse, lagringsbehov og ikke minst er det kostnadsbesparende. Vi håper du også ønsker å motta elektronisk i stedet for fysisk i din postkasse. Hvis ja, sender du epost til med informasjon om korrekt adresse som står bak på bladet du har mottatt. Fysioterapi i Privat Praksis Nr

12 Medisinsk treningsterapi bryter smertesirkelen ved patellofemoralt smertesyndrom Patellofemorale smerter er en lidelse som viser seg å være vanskelig å behandle hos mange pasienter. Studier viser at så mange som 25 % av pasientene fortsatt har plager og nedsatt funksjon i kneet ett år etter avsluttet fysioterapibehandling. Dette viser oss at forskning på området er nødvendig for å få opp suksessraten med denne pasientgruppen. Leg extension styrketreningsapparat. Foto: Technogym 12 Fysioterapi i Privat Praksis Nr

13 Av Kjetil Nord-Varhaug Fysioterapeut og professor Berit Østerås publiserte i 2013 en randomisert, kontrollert studie hvor hun og kollegaene undersøkte om medisinsk treningsterapi med høyere dosering og flere repetisjoner er bedre enn lavere doser og antall repetisjoner. Bedre med høyre dosering Studien viser at treningseffekten ved patellofemorale smerter eller fremre knesmerter avhenger av doseringen. Dette ser ut til både å gi bedre effekt i forbindelse med behandlingen, men også på lang sikt. Pasientene ble testet igjen etter 12 mnd. og da var de som fikk høyere dosering blitt enda bedre. De som hadde deltatt i kontrollgruppen som fikk mindre treningsdoser var ved 12 mnd. kontrollen blitt noe verre. Redaksjonens kommentar: Selv om fremre knesmerter eller patellofemoralt smertesyndrom er en vanskelig diagnose å løse for pasienten, viser denne studien at det har betydning hva slags dosering vi velger å gi pasientene. Før man går i gang med opptrening av den aktuelle tilstanden må man forsikre seg om at pasienten ikke har en annen diagnose som kanskje trenger spesifikk behandling. Både jumpers knee og bursitt vil kunne gi fremre knesmerter, men skal sannsynligvis ha et en annen behandling enn de som har patellofemoralt smertesyndrom. Har man utelukket annen patologi som årsak til treningen så er det viktig å kommunisere med pasienten slik at vedkommende vet at veien ut av smertene er krevende og lang. Mekanismene bak smertene bør også formidles slik at kunnskapen til pasienten øker om hvorfor de har smerter, selv om det ikke er mulig å påvise på et bilde. Får man pasienten med på smertefysiologien bak lidelse er det lettere å motivere vedkommende til den treningen som så må gjennomføres. Siden studien til Østerås viser bedre effekt med høyere dosering og repetisjoner samt flere øvelser, så krever dette både tett oppfølging av behandler og motivasjon fra pasienten. Det er kanskje ikke godt nok å instruere en slik pasient i et par gode øvelser og slippe dem løs på egenhånd. Doseringen må nøye justeres og økes i takt med pasientens fremgang. Da vil man kanskje unngå at pasienten mister motivasjonen eller troen på at behandlingen kan virke og ender opp som helseshopper i håp om å finne den ene metoden som kanskje hjelper. Studien til Østerås og hennes kollegaer gir oss som fysioterapeuter arbeidsro og ryggdekning for å holde denne pasientgruppen i trening over lengre tid. Kilder. Østerås B, Østerås H, Torsensen TA. Long-term effects of medical exercise therapy in patients with patellofemoral pain syndrome: results from a single-blinded randomized controlled trial with 12 months follow-up. Fysioterapeuten Østerås B, Østerås H, Torstensen TA, Vasseljen O. Dose-response effects of medical exercise therapy in patients with patellofemoral pain syndrome: a randomised controlled clinical trial. Fysioterapeuten MUSKELSTIMULERING Chattanoga Wireless Professional NEUROLOGI ORTOPEDI REHABILITERING TRENING RESTITUSJON Muskelstimulering brukes innen mange ulike indikasjonsområder og ytterligere forskning pågår kontinuerlig. Metodens effekt er evidensbasert juni. Vi har gleden av å få besøk av Heiko van Vilet. Heiko er et kjent navn i det internasjonale idrettsmedisinske miljøet og han fulgte det Russiske landslaget under OL i Sotsji. I dag fungerer han som International Business Development Manager for CefarCompex. Det vil blant annet bli arrangert kurser i Oslo, Kristiansand og Trondheim. Ønsker du å delta eller få tilsendt kursprogram. Send en mail til eller ring DJO Global arrangerer kurs og workshops over hele landet. Ta kontakt om du ønsker vi skal komme til din arbeidsplass. KONTAKT DIN PRODUKT- SPESIALIST: Mathilde Myklebust mobil Møt oss på Tverrfaglig seminar 4-6 april 2014, Holmenkollen DJO Nordic AB Murmansgatan 126 SE Malmö Tel by Fysioterapi i Privat Praksis Nr

14 Osteopati om å se hele bildet Osteopati får stadig bedre fotfeste i Norge, men både pasienter og kollegaer er ofte usikre på hva osteopati er, og hva metoden kan bidra med. Det unike ved konseptet er måten man ser pasienten på, og hvordan man setter ulike dysfunksjoner sammen til et helhetlig bilde. Tekst og foto Lars Martin Fischer Da jeg påbegynte deltidsstudier i osteopati i 2009, satt jeg med mange av de samme spørsmålene. I dag er det fortsatt vanskelig å gi en kortfattet definisjon som rommer alle aspektene ved osteopati, men jeg skal prøve her å komme med en kort innføring, samt fortelle litt om hvor osteopatien står i Norge i dag. Historikk Konseptet med osteopati ble etablert på 1870 tallet av legen Andrew Taylor Stille, og i 1892 etablerte han den første osteopatiske skolen i Kirksville, Missouri, USA. Han var opptatt av å se kroppen som en enhet der struktur og funksjon er gjensidig avhengig av hverandre, og at vi har selvhelbredende mekanismer i kroppen. Gjennom å opprette god funksjon og sirkulasjon vil da kroppen reparere seg selv. Navnet osteopati kommer fra osteo som betyr bein og patos som betyr lidelse. Still valgte dette fordi han brukte skjelettet som utgangspunktet for sin diagnostikk. Tidlig på 1900 tallet dukket de første osteopatene opp i Europa, og i dag må man ha offentlig godkjenning i Australia, Belgia, England, Finland, Island og Frankrike for å kalle seg osteopat. Det var også sterke linker mellom osteopater og de første manuellterapeutene, som da tok en del av osteopatien som grunnlag for å danne sin egen retning. Den første norske osteopaten var Siri Aaneland ( ) som studerte under Still og ble uteksaminert i Hva er osteopati? Osteopati er en manuell behandlingsform innen komplementærmedisin, så det vil si at osteopatene i stor grad bruker hender til å undersøke og behandle. Osteopati bygger på naturvitenskapelige fag, som anatomi, nevrologi, fysiologi og biomekanikk. Siden mange oppsøker osteopat uten først å ha vært hos lege, vektlegges også en grundig medisinsk screening i undersøkelsen for å avdekke eventuell patologi som årsak til plagene. Pasientens sykehistorie, funn og sikkerhetsprosedyrer vedrørende kontraindikasjoner er sentralt i osteopatifaget. Ut fra disse funn avgjøres om pasienten egner seg for osteopatisk behandling. Når dette er avklart, følger den osteopatiske undersøkelsen som leder til en funksjonell diagnose, en somatisk dysfunksjon, som osteopaten kan behandle. De vurderer funksjonelle belastningsmønstre i hele kroppen og hvordan tap av bevegelighet fører til feilbelastninger. 14 Fysioterapi i Privat Praksis Nr

15 Behandling I behandlingen mobiliseres aktuell lokalisasjon i muskelskjelettsystemet og bindevevsnettverket. Den somatiske dysfunksjonen betegnes som forandret eller nedsatt funksjon i kroppens somatiske system med tilhørende komponenter: skjelett, ledd og myofascielle strukturer samt relaterte vaskulære, lymfatiske og neurale elementer. Målsetningen med behandlingen er å redusere smerter og ubehag, bedre bevegelighet, elastisitet og biomekanisk funksjon, redusere refleksaktivitet (somatosensorisk, autonomt, neuroendokrint), bedre sirkulasjon (lymfatisk, arterielt og venøst) og forbedre pasientens allmenntilstand og adaptasjonsevne. En vanlig misoppfattelse er at osteopatene behandler organer og spesifikke sykdomstilstander, men det er mer riktig å si at vi behandler følgetilstander av sykdom. En markant forskjell fra andre manuelle profesjoner er den viscerale tilnærmingen, men en viktig presisering her er at det er bindevevet rundt organene vi behandler. Pasientene presenterer ofte smerter og plager fra muskelskjelettapparatet som grunn til å oppsøke behandling, så kan osteopaten finne at dette har sammenheng med tap av bevegelighet i forbindelse med følgetilstander av sykdom. Slik behandling erstatter ikke annen medisinsk behandling av pasienten. Sammenhengene kan være utallige, og kun en osteopatisk undersøkelse vil vise hva som er aktuell årsak for den enkelte pasient. Det forklarer hvorfor osteopater behandler korsryggsplager svært forskjellig fra pasient til pasient. Dermed er det ikke et knippe teknikker eller undersøkelser som er egenhendig osteopatisk, men hvordan man ser pasienten og setter ulike dysfunksjoner sammen i et helhetlig bilde som er unikt. Osteopater vil sannsynlig være forskjellige i sin arbeidshverdag som ulike fysioterapeuter er forskjellige i sin. Osteopati i Norge Norsk Osteopatforbund (NOF) har per i dag cirka 370 medlemmer, og har de siste fem årene nesten fordoblet medlemsmassen. Inntil 2012 var osteopatene i hovedsak fysioterapeuter som hadde tatt deltidsutdanning over fem år eller andre som har tatt osteopatiutdanning i utlandet, men i 2008 startet det opp heltidsutdanning over fire år ved Nordisk Akademi for Osteopati (senere innlemmet i Norges Helsehøyskole, Campus Kristiania) ble siste året med inntak for deltidsstudier over fem år, så denne muligheten for fysioterapeuter til å utdanne seg videre finnes ikke lengre, men man kan søke om å gå inn på andre året fulltid med et kort forkurs. Utdannelsen ble i 2012 godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og studenter kan søke skolen med generell studiekompetanse og få studielån fra Statens lånekasse for utdanning. Akkrediteringen er et viktig ledd i en lang prosess NOF har ført i en årrekke for å oppnå en autorisasjon for osteopater. Siden osteopat ikke er en beskyttet tittel, kan ikke pasientene være sikre på at osteopatene de oppsøker har den kompetansen som NOF og osteopatiutdanningen mener de bør ha. NOF stiller også strenge krav til faglig oppdatering og overholdelse av etiske retningslinjer for å bli medlem og bevare medlemskapet. Antallet osteopater øker, og antall behandlinger per år overstiger en halv million, så av hensynet til pasientsikkerheten mener NOF behovet for strengere offentlig regulering er til stede. Per i dag kan ingen person nektes å kalle seg osteopat, og forbundet har heller ingen sanksjoner overfor de som står utenfor forbundet. På forbundets sider (www.osteopati.org) kan man enkelt finne liste over osteopater som er medlem i NOF i ditt nærområde. Fysioterapi i Privat Praksis Nr

16 Mat som medisin la blodtypen bestemme Knut T. Flytlie, eller Vitamindoktoren som han også kalles, mener vi i større grad bør la blodtypen vår bestemme hvilken mat vi skal velge. Han er opptatt av årsaksbehandling heller enn symptombehandling, og mener at mye av maten vi spiser er direkte helsefarlig for oss. Tekst Hilde Stette Den kjente norsk-danske legen er ikke i tvil om at vi kan påvirke vår helse gjennom det vi spiser i langt større grad enn det de fleste tror vi kan. I kongressforedraget sitt under PFF-kongressen kom han med mange ulike eksempler på at pasienter i stor grad ble kvitt sine problemer og lidelser av en kraftig kostholdsendring. Selvfølgelig mener Flytlie at arv, miljø, klima, fysikk, konstitusjon og alder også har sitt å si for utviklingen av helseplager og sykdommer, likevel er det viktig for ham å påpeke at det vi putter i oss er avgjørende for vårt velbefinnende. Forskning på blodtyper Forskere har i mange år forsøkt å finne en måte å systematisere hvilke men- 16 Fysioterapi i Privat Praksis Nr

17 nesker som tåler hvilken mat, men ikke før de kom over Dr. Karl Lansteiners forskning på blodtyper, ble det greie på sakene. Dr. Lansteiners fant ut at det fantes 4 mennesketyper i ABO-systemet, noe han senere også fikk nobelprisen for. Han beviste at blodtypen er den genetiske koden til alle celler, den som ligner blodtypen er fredet, og at alt fremmed blir avvist og tilintetgjort av immunsystemet. Han endte opp med denne inndelingen av blodtyper: blodtype 0 (43 %), blodtype A (42 %), blodtype B (11%) og blodtype AB (4%). Blodtypekost Flytlie presenterte i sitt foredrag en oversikt over hvilken mat de ulike blodtypene bør velge, og hvilke de bør unngå. Vår verste fiende er ifølge Flytlie kvikksølv, bly og kadmium, og han la vekt på at det i kroppen skal være en balanse mellom syre og base. Man skal vel å merke ikke nødvendigvis leve slavisk etter dette, men det kan hjelpe mange å legge om i større eller mindre grad, sa Flytlie. Han presiserte også at mennesker som trener skal ha proteiner i sin kost. Hva bør ulike blodtyper spise? Blodtypekost 0: Unngå: hvete, mais, havre, poteter, bønner, linser, svinekjøtt, gås og kumelk Velg heller: Rug, bygg, gulrot, brokkoli, søtpoteter, squash, okse, lam, fjørkre, fisk, vilt, bøffel, soja og geitemelk. Blodtypekost A: Unngå: vegetarkost, hvete, hveteprodukter, poteter, kumelk, okse, svinekjøtt og gås Velg heller: Rug, havre, riskaker, ris, speltpasta, brokkoli, gulrot, blomkål, purre, soja, ris, fisk, kalkun, kylling, bønner Blodtypekost B: Unngå: Rug, hvete, mais, bokhvete, kylling, gås, and, svinekjøtt, skalldyr, hasselnøtt Velg heller: Ris, havre, spelt, hirse, lam, hare, vilt, kalkun, fisk, mandel og valnøtt Blodtypekost AB: Unngå: Bokhvete, hvete, mais, kylling, and, gås, svin, okse, vilt, søtmelk, skalldyr, muslinger Velg heller: Havre, rug, ris, spelt, spiret hvete, kalkun, lam, soya, yoghurt, kefir og fisk. Kilde: Knut T. Flytlies foredrag ved PFF-kongressen Fysioterapi i Privat Praksis Nr

18 Kan yoga hjelpe kreftpasienter, fibromyalgipasienter og øke følelsen av å ha funnet meningen med livet?! I tråd med PFF-kongressens tema «Det store bildet» presenteres i denne artikkelen noen nye funn etter applikasjon av yoga på flere grupper pasienter. Eksempelvis har Chandwani et al (2014) sett på hva yogaøvelser gjør med stresshormonet kortisol hos kreftpasienter, og samtidig hva yoga gjør med livskvaliteten til disse pasientene. Funnene kan ha betydning for de av våre pasienter som trenger trening mellom omganger med stråleterapi. 18 Fysioterapi i Privat Praksis Nr

19 Av: Manuellterapeut MSc Audun Smeby Lorentsen Bakgrunn Forskerne i nevnte studie har sett på de vanligste bivirkningene ved stråleterapi og vurdert hva yoga kan gjøre med disse. Indiske og amerikanske forskere har satt sammen et team som har samarbeidet om forskningsområdet. Majoriteten av kreftpasienter som gjennomgår kjemoterapi og / eller stråleterapi opplever fatigue. For flere av de som blir erklært friske kan fatigue-følelsen henge i over mange år. Tidligere funn har konkludert med at enkle tøyningsøvelser og enkle yogaøvelser kan redusere fatigue, og studien til Chandwani et al (2014) bifaller dette funnet. Funn fra Studien Selv om enkle tøyningsøvelser har gitt effekt i tidligere studier, har forskerne bak nevnte studie sett på hvilke elementer som er sentrale i yogaen. I tillegg til å være avspennende, benytter yoga meditasjonsøvelser («mindfullness»- lignende tankegang), pustekontroll og rolige bevegelser. De som brukte yoga som verktøy opplevde økt funksjonsevne i hverdagslivet, høyere selvrapportert livskvalitet og bedre kortisolverdier gjennom dagen (Chandwani et al, 2014). I forhold til kortisol har det blitt rapportert om at vedvarende høye nivåer av stresshormonet gir dårligere utfall for pasienter med brystkreft. Kortisolverdier som ikke svinger naturlig gjennom døgnet er ansett som svært uheldig for immunforsvaret, og derav gir dette dårligere prognose for nyrekreft- og brystkreftpasienter. Metodiske vurderinger I studien ble gruppene fulgt etter 1, 3 og 6 måneder etter at pasientene hadde gjort ferdig stråleterapien. Yogagruppen viste klart størst forbedring i selvrapportert funksjon og livskvalitet ifølge forskerne i ovennevnte studie. Pasientene (N=191) ble randomisert inn i tre grupper; en tøyningsgruppe, en yogagruppe og en kontrollgruppe uten aktiv intervensjon. Både tøyningsgruppen og yogagruppen hadde tre treninger hver uke som bestod av de respektive treningsmodalitetene, til sammen 18 økter for hver av disse. Kontrollgruppen mottok ingen spesiell form for slik trening. I tillegg til selvrapportert funksjon og livskvalitet ble kortisolnivåene til deltakerne målt 5 ganger hver dag i tre påfølgende dager, henholdsvis ved baseline, ved avslutning av forskningsprosjektet, ved 1, 3 og 6 måneder etter avsluttet behandling. Konklusjon Forfatterne bak studien konkluderer med at yoga har positive langtidseffekter på pasienter som er behandlet med stråleterapi, og at dette både gjelder på fysisk selvrapportert funksjon, selvrapportert livskvalitet og positive fysiologiske målekriterier som redusert kortisolnivå, også på lang sikt. Yoga kan være gunstig for fibromyalgipasienter Carson et al (2010) har sett på om yoga kan avhjelpe symptomene til pasienter med fibromyalgi-diagnosen. Fibromyalgi har ifølge Norges Fibromyalgiforbund rammet nordmenn og er prevalent i nærmere 4,5 % av verdensbefolkningen. Som kjennetegn i tillegg til de klassiske «tender points» gir diagnosen oftest svært langvarige smerter i bløtvev / myofascielt vev samt generaliserte kroppssmerter. Mange får også fatigue, overvekt og utbrenthetssymptomer akkompagnert av søvnløshet. Metodiske vurderinger Studien til Carson et al (2010) er begrenset i størrelse, men er metodisk god. 53 kvinner med alder >20 år ble diagnostisert med sykdommen jevnlig i ett år eller mer og hadde mottatt tradisjonell behandling mot symptomene tidligere. Yogagruppene ble avholdt i 8 uker, med gruppesamlinger. Hver slik samling inneholdt følgende elementer: 40 minutters enklere tøyningsøvelser 25 minutters meditasjon 10 minutter med ulike pusteteknikker 20 minutter presentasjoner om hvordan yoga kan bidra til positive helseeffekter 25 minutters gruppediskusjon til slutt. Mellom hver samling måtte den enkelte bidra med å føre treningsdagbok og gjøre hjemmeøvelser. Samtidig skulle deltakerne notere seg hvordan plagene varierte i løpet av intervensjonsperioden. Både kontrollgruppen og intervensjonsgruppen ble testet i forhold til spørreskjemaer som omfattet livskvalitet, egenrapportert helse og livskvalitet samt undersøkt med fysiske tester før og etter intervensjonsperioden (Carson et al, 2010). Resultater Forsøkspersonene i yogagruppen viste klinisk og statistisk signifikant forbedring både på fysiske og mentale utfallsmål. Pasientene i intervensjonsgruppen hadde mindre smerter, bedre balanseevne / postural kontroll, mindre fatiguetendens og redusert grad av søvnløshet. Forsøkspersonene som forsøkte yoga scoret bedre i forhold til depresjon, økt hukommelse og oppmerksomhet og bedre coping av smertene. Forfatterne av studien kommenterer at pasientene som forsøkte yoga endret mestringsstrategien sin slik at de lettere aksepterte situasjonen og dette er et vesentlig funn i studien. Ser man videre på disse selvrapporterte mestringsstrategiene, økte yogagruppen sin evne til problemløsning, økte evnen til avspenning og deltok mer i aktiviteter på tross av sine smerter på sosialt nivå. Tilsvarende reduserte de sin tendens til negative mestringsstrategier som konfrontasjoner og katastrofetenkning med isolasjon. Konklusjon Basert på sine funn konkluderer forfatterne med at det er hensiktsmessig å forske mer på denne type intervensjon for pasienter med langvarige (kroniske) smerter som ved fibromyalgi (Carson et al., 2010). Spesielt med tanke på at pasientene endrer sitt tankesett og sin mestringsstrategi etter yoga, viser studien at det kan være mye å hente i samband med annen smertefysiologisk behandlingsstrategi; som kognitive og psykoanalytiske virkemidler. Kommentarer og betraktninger Man må spørre seg hva det er med yoga som gjør det særs egnet til å møte pasienter i en vanskelig situasjon, som har langvarige smerter og som har forsøkt annen behandling tidligere. Rent mekanisk kan man si at kombinasjonen av smidighet, kontrollerte bevegelser og styrkemessige utfordringer aktiverer mekanoreseptorer i alt vev som brukes og dermed gir særlig C-fibre og A-deltafibre konkurranse om oppmerksomhet, Fysioterapi i Privat Praksis Nr

20 altså redusert nociceptiv input og aktivitet. Tilsvarende ser man at i ryggmargens dorsalhorn kan man modulere nociceptive input som ved fibromyalgi ved hensiktsmessig bevegelse som av hjernen oppfattes som «ufarlig». Ser man hen til psykomotorisk og psykoanalytisk praksis, er det et sentralt poeng å «være til stede i egen kropp» og hva er vel da bedre enn å benytte meditative teknikker og kjenne på hvordan man sakte, men sikkert beveger seg og klarer å håndtere smertene som måtte oppstå. Et doktorgradsarbeid på NTNU fra 2012 av Lars Jørun Langøien (disputas og oversikt publisert i juni 2013) viste at yoga på mange måter erstatter religiøse takter, spesielt ved Ashtanga yoga som Langøien studerte spesifikt. Han mener at mange som starter med yoga, oppnår en slags legemliggjørelse av religiøsspirituell praksis som «disiplinerer både kropp og sinn» (Langøien et al, 2012). Han fant videre i sitt feltarbeid at de fleste begynner med yoga på grunn av et håp om en friskere, sterkere, mykere og mer utholdende kropp og de som oppsøker dette på grunn av plager, har gjerne forsøkt en lang rekke behandlinger og treningsformer tidligere. Han nevnte i sin disputas at yoga sees på også i Vesten som en kilde til autentisk og holdbar menneskelig kunnskap som gir treningen noe mer enn bare det fysiske aspektet nemlig farge til hele livet for den som dedikerer seg til yogaens prinsipper. Muligens har Langøien truffet et vesentlig poeng nemlig at i et sekularisert samfunn, der man søker å fjerne seg fra religion, samtidig opplever at naturreligiøse, treningsmessige eller kapitalistiske idealer overtar religionens rolle finner yogautøveren den ro og tilknytning som kanskje mangler i en stressende hverdag. En rekke forskningsprosjekter innen psykologiens verden viser jo nettopp at mennesket har behov for en «høyere mening» om det er via arbeid, forbruk, statussymboler, religion, ateistisk engasjement eller kanskje yoga. Ser man hen til disse to studiene, er jo mennesker som har vært igjennom en cancerdiagnose og mennesker med en langvarig kompleks smertetilstand utsatte i den forstand at de gjerne holder fast i den livbøyen som presenteres dem. Yoga kan i så måte være et fast ankerpunkt i en ellers flytende og stressende tilstand. Kliniske implikasjoner For oss som manuellterapeuter og fysioterapeuter bør vi kanskje eksperimentere mer med disse pasientgruppene og legge fra oss den tradisjonelle tankegangen med antall serier og repetisjoner. I forhold til hvem som rammes av komplekse, langvarige smertetilstander, kan den gjennomsnittlige pasienten nyte godt av en total forandring i tankesett og samtidig få med seg de kjemiske, hormonelle og mekanisk-fysiologiske fordelene ved trening. Når andre behandlingsmodaliteter kommer til kort og «explain-pain» blir vanskelig å nå inn med, kan yoga være en alternativ og bedre måte å nå frem på. 20 Fysioterapi i Privat Praksis Nr

21 pilates effektivt også i en evidensbasert setting?! Alt skal ikke forskes på, og som Dr. Knut Flytlie nevnte i sine foredrag på PFFkongressen, er det mange tiltak som fungerer i praksis, men som vi kanskje ikke har teoretisk evidensbasering for å forklare årsak-virkningsforholdet til tiltaket. Likevel er det interessant å merke seg den økende mengden forskning som gjøres på intervensjoner som Pilates og Yoga for å nevne noe. Av: Manuellterapeut MSc, Audun Smeby Lorentsen Denne artikkelen tar for seg noen sentrale funn vedrørende Pilates som intervensjon for ulike pasientgrupper. Merk at det er tradisjonell Pilates det er forsket på, men at flere forskere nevner at dataene kan være overførbare til tilsvarende varianter. Eksempelvis kan FysioPilates være en aktuell tilsvarende treningsmetode. Bakgrunn Flere og flere «østlig» inspirerte behandlingsformer får plass i vår kliniske hverdag. Yogaen har gjort sitt inntog og stadfestet sin plass blant aktuelle tiltak for pasienter med langvarige uspesifikke korsryggsplager, og andre lidelser og akupunkturen er for lengst godt innarbeidet hos svært mange som et supplement til annen behandling. I en stor og metodisk god systematisk oversikt så Miyamoto et al (2013) på hva slags effekt Pilatestrening har på kronisk uspesifikke korsryggsplager. De fant at Pilates ikke skilte seg vesentlig ut fra andre tiltak, men at Pilates var vesentlig bedre både statistisk og klinisk signifikant enn minimal intervensjon, som eksempelvis kun konsultasjon og oppfølging hos fastlege (Miyamoto et al., 2013a). Videre så de at Pilates heller ikke var noe dårligere på kort eller lengre sikt sammenlignet med annen type trening. Snur man konklusjonen slik, kan man også finne evidens for at Pilates er like bra som all annen øvelsesbehandling eller trening for pasienter med langvarige korsryggsplager av uspesifikk karakter. Tilsvarende så en metodisk god RCTstudie på forskjellene mellom utstyrsbasert Pilatestrening og Pilatestrening på matte for pasienter med langvarige uspesifikke korsryggsplager (da Luz et al., 2014). Her fant man at det ikke var noen forskjell mellom treningsformene når det gjelder smerte på kort eller lengre sikt, men at det var en signifikant forskjell i favør utstyrsbasert Pilates når det gjaldt reduksjon i kinesiofobi (fobi for å bevege seg «normalt», journ.anm.) og økning av funksjonsnivå. Denne endringen holdt seg til 6 måneders oppfølging etter intervensjonsperioden (da Luz et al., 2014). Denne studien er utført etter at den systematiske oversikten ble gjennomført, og ville følgelig kunne påvirket resultatene fra den systematiske oversikten i ytterligere positiv retning. En annen studie så på forskjellene mellom Pilatesbasert trening og et spinningprogram for pasienter med NSLBP (uspesifikke korsryggsplager) og fulgte opp pasientene i 6 måneder (Marshall et al., 2013). Her fant forskerne at ved 8 ukers oppfølging var det klinisk og Fysioterapi i Privat Praksis Nr

Nr 1/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 1/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 1/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Gleden med sunnhet! TRAVEl hverdag? Solaray Mega-b-stress inneholder alle b- vitaminer samt C-vitamin og magnesium

Detaljer

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere!

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere! Nr 8/2014 Årgang 23 i Privat Praksis God jul til alle våre lesere! www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi AlfaCare Kurskalender 2015 23.-24. januar Kinesio Taping KT 1 Oslo 13.-14. februar

Detaljer

muskel skjelett Forskrift om autorisasjon fremmet Tverrfaglig seminar i Oslo 4.-6. april 2014 Helseminister Bent Høie har saken

muskel skjelett Forskrift om autorisasjon fremmet Tverrfaglig seminar i Oslo 4.-6. april 2014 Helseminister Bent Høie har saken muskel skjelett Nummer 4/2013 28. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Autorisasjon vil utvikle faget Side 8 Møter, kurs og seminarer se side 3 Manuellterapi av cervicalcolumna Side 16 Tverrfaglig

Detaljer

Nr 8/2013 Årgang 22. i Privat Praksis

Nr 8/2013 Årgang 22. i Privat Praksis Nr 8/2013 Årgang 22 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Formthotics Den ultimate fotkomfort. Formthotics kan hjelpe ved belastningslidelser i underekstremitetene som

Detaljer

Nr 5/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 5/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 5/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi NYHET Gymna Physio Care Den nye serien med massasjekremer fra Gymna er utviklet med tanke på huden til både

Detaljer

Nr 1/2012 Årgang 21. i Privat Praksis

Nr 1/2012 Årgang 21. i Privat Praksis Nr 1/2012 Årgang 21 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi MEDICAL Neurac Kursplan Vinter / Vår 2012 Neurac - kurs for behandlere Hva er nytt? Nye testprotokoller. Mer

Detaljer

Nr 7/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 7/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 7/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Foreløpig program på kongressen: Thon hotel Vika Atrium, Oslo, 13. og 14. mars 2015 «Bevegelse, smertebehandling

Detaljer

Nr 4/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 4/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 4/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi ASPIT AS Steinsrudvegen 1, 3840 SELJORD Tlf.: 35 05 79 10 Epost: post@physica.no www.physica.no Innhold Leder

Detaljer

Nr 6/2013 Årgang 22. i Privat Praksis

Nr 6/2013 Årgang 22. i Privat Praksis Nr 6/2013 Årgang 22 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Wireless (R)evolution for terapeuter Vi presenterer vår nyeste innovasjon, Chattanooga Wireless Professional

Detaljer

Nr 5/2012 Årgang 21. i Privat Praksis

Nr 5/2012 Årgang 21. i Privat Praksis Nr 5/2012 Årgang 21 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Hvor trener dine pasienter etter endt behandling? «Fra pasient til medlem» er et konsept hvor vi hjelper deg

Detaljer

Nr 5/2013 Årgang 22. i Privat Praksis

Nr 5/2013 Årgang 22. i Privat Praksis Nr 5/2013 Årgang 22 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Vær velkommen å besøke vår nye hjemmeside på www.fysioterapi.org 2 Fysioterapi i Privat Praksis Nr 5 2013 Innhold

Detaljer

Nr 3/2013 Årgang 22. i Privat Praksis

Nr 3/2013 Årgang 22. i Privat Praksis Nr 3/2013 Årgang 22 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi PFF-styret 2013/2014 Her får du en presentasjon av det nye styret i PFF. Vi ønsker nye og gamle styremedlemmer

Detaljer

Nr 5/2015 Årgang 24. i Privat Praksis

Nr 5/2015 Årgang 24. i Privat Praksis Nr 5/2015 Årgang 24 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Fremtiden er bærbar! Ultralydrevolusjonen er her, og den er høyteknologisk og brukervennlig. Velger du bærbar,

Detaljer

Smerte & smertelindring

Smerte & smertelindring ANNONSE Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet ANNONSE JUNI 2015 SMERTEOGSMERTELINDRING.NO PÅ NETT! Muskel og skjelettplager rammer de fleste. VENDEPUNKTET. Halve livet i ekstrem smerte. s. 4 KIROPRAKTIKK.

Detaljer

Qigong - LETT OG LANGSOMT. FN-KONVENSJONEN: Rettigheter ved nedsatt funksjonsevne. Veiledning for ME-syke ungdommer og deres lærere i Hordaland

Qigong - LETT OG LANGSOMT. FN-KONVENSJONEN: Rettigheter ved nedsatt funksjonsevne. Veiledning for ME-syke ungdommer og deres lærere i Hordaland NYHETSBREV NORGES Nr. 3 Desember 2013 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Veiledning for ME-syke ungdommer og deres lærere i Hordaland Qigong - LETT OG LANGSOMT REFERAT FRA KURS FOR HELSEPERSONELL FN-KONVENSJONEN:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Nr 6/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 6/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 6/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi [Stripe her] ASPIT AS Steinsrudvegen 1, 3840 SELJORD Tlf.: 35 05 79 10 Epost: post@physica.no www.physica.no

Detaljer

Nr 4/2015 Årgang 24. i Privat Praksis

Nr 4/2015 Årgang 24. i Privat Praksis Nr 4/2015 Årgang 24 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Henvisning Sykemelding Epikrise HELFO Radiologi eresept Labsvar Pasientreiser Legeerklæring Dialogmelding Etablering

Detaljer

Testing av motoriske ferdigheter hos barn

Testing av motoriske ferdigheter hos barn 8.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Testing av motoriske ferdigheter hos barn Kronisk syk, frisk nok for Birken Primærkontakt et potent verktøy Slankere og mer handlekraftig En myldreplass for forskere

Detaljer

Nr 1/2015 Årgang 24. i Privat Praksis

Nr 1/2015 Årgang 24. i Privat Praksis Nr 1/2015 Årgang 24 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Personlig Enkelt Tilgjengelig Vi er stolte over å være PFFs samarbeidspartner på forsikring og har opprettet

Detaljer

Nr. 2 - oktober 2013 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR KRONISKE SMERTEPASIENTER

Nr. 2 - oktober 2013 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR KRONISKE SMERTEPASIENTER Nr. 2 - oktober 2013 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR KRONISKE SMERTEPASIENTER www.kroniskesmerter.no Glimt 2/2013 1 www.kroniskesmerter.no www.kroniskesmerter.no www.kroniskesmerter.no www.kroniskesmerter.no

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Helsedirektoratet Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Pb. 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk,

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Nr. 3 2014 Apotekforeningens tidsskrift Side 1 apotek Apotekforeningens tidsskrift NR. 3 123 ÅRGANG SEPTEMBER APOTEK.NO/TIDSSKRIFTET Helsetjenester jorden rundt Norge et eksempel til etterfølgelse Vil

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom En kasusbeskrivelse Roger A. Thomasstuen Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, våren 2011 Psykologisk Institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

Barn med sjeldne diagnoser

Barn med sjeldne diagnoser 11.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Samhandling: Barn med sjeldne diagnoser Tema: Kunnskapsbasert praksis Hjertescreening et dilemma Store endringer og ny ledelse Pusteøvelser ved KOLS innhold Fysioterapeuten

Detaljer

Matteløp og glosestafett

Matteløp og glosestafett 2.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no Side 40 Matteløp og glosestafett Spillet om tilskuddet Temadag om Parkinson Omstridte Vojta Enkelt er godt nok innhold Dette er ikke romantikk, men blodig alvor.

Detaljer

Nr 2/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 2/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 2/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Innhold Leder PFF-kongressen 2014...4 Biomekanisk vurdering av tre hoppetester og testenes betydning for ACL-forskning

Detaljer

Fra sykdom til vitalitet

Fra sykdom til vitalitet ØF-rapport nr. 01/2009 Fra sykdom til vitalitet et utviklings- og dokumentasjonsprosjekt av Kari Bjerke Batt-Rawden Asgeir Skålholt ØF-rapport nr. 01/2009 Fra sykdom til vitalitet et utviklings- og dokumentasjonsprosjekt

Detaljer