Artrosebehandling og epikriser. Evidence based praksis og hva det betyr i praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Artrosebehandling og epikriser. Evidence based praksis og hva det betyr i praksis"

Transkript

1 Artrosebehandling og epikriser Evidence based praksis og hva det betyr i praksis

2 Mine publikasjoner om OA og behandlingskvalitet Ar#kler Fysioterapi ved kneartrose: en observasjonell studie av epkriser. G Grønhaug, KM Grønhaug, AK StensdoCer. Fysioterapeuten 9/2014 Quality of hip and knee osteoarthrils management in primary health care in a Norwegian county: a cross- seclonal survey. Grønhaug G, Osterås N, Hagen KB. BMC Health Serv Res Nov 25;14(1):598 Perceived quality of health care services among people with osteoarthrils - results from a nalonwide survey. G.Grønhaug, J. Hagfors, I. Borch, N. Østerås, KB. Hagen.In press. Forbedringspotensiale for artrosebehandling. G Grønhaug. Fysioterapeuten 3/2015 Best PracLce Smerte Blogginnlegg forskning.no hcp://forskning.no/blogg/forskeren- forteller/pasientenes- perspeklv- pa- artrosebehandling hcp://forskning.no/blogg/forskeren- forteller/mangelfull- oppfolging- av- pasienter- med- knearterose EULAR / Annals of the rheuma#c diseases (impact factor 9,270 i 2013) G. Grønhaug. PATTERNS OF MUSCLE STRENGTH REDUCTION IN PATIENTS WITH UNILATERAL- AND BILATERAL KNEE OSTEOARTHRITIS. Ann Rheum Dis 2012;71(Suppl3):747 G. Grønhaug, K.M.L. Grønhaug. THE OA PATIENT IN PRIMARY HEALTHCARE, AN OBSERVATIONAL STUDY OF COMMUNICATION AND TREATMENT BASED ON DISCHARGE REPORTS. Ann Rheum Dis 2012;71(Suppl3):757 K.B. Hagen, G. Smedslund, N. Østerås, G. Grønhaug, G. Jamtvedt. PRIMARY CARE FOR PEOPLE WITH HIP AND KNEE OSTEOARTHRITIS CAN BE SUBSTANTIALLY IMPROVED. RESULTS FROM A SYSTEMATIC REVIEW OF STUDIES COMPARING ACTUAL PRACTICE WITH DESIRED PRACTICE. Ann Rheum Dis 2012;71(Suppl3):583 G. Grønhaug, N. Østerås, K. B. Hagen. SATISFACTION AND QUALITY OF HIP AND KNEE OA MANAGEMENT IN NORWEGIAN PRIMARY HEALTH CARE. IS THE GLASS HALF FULL OR HALF EMPTY? Ann Rheum Dis 2013;72(Suppl3):573 N. Østerås, G. Grønhaug, J. Hagfors, K. B. Hagen. LOWER SELF- REPORTED QUALITY OF CARE FOR PERSONS WITH HAND OSTEOARTHRITIS COMPARED TO LOWER LIMB OSTEOARTHRITIS. Ann Rheum Dis 2013;72(Suppl3):783 G. Grønhaug, K. M. L. Grønhaug, A. K. StensdoCer. PHYSITHERPY TREATMENT OF KNEE OA IN NORWAY AND ITS CONCORDANCE WITH EULAR RECOMMENDATIONS. Ann Rheum Dis 2014;73(Suppl2): 1202

3 MiC andre liv Også en bok om noe helt annet Belastningsskader i klatring. Fagbokforlaget. ISBN Gudmund Grønhaug Pt, Msc

4 Dagens tema Artrose Anbefalt behandling Tverrfaglig kommunikasjon gjennom epikriser; hva sier loven og hva er praksis

5 Dagens fy- ord Slitasjegikt

6 Hvem får artrose? Kjente risikofaktorer! Alder > 50 år! Flere kvinner enn menn! Genetiske faktorer! Overvekt! Type arbeid! Fysisk aktivitet (ensidig, for mye)! Skade! Medfødte forandringer

7 Hovedlokalisasjoner Hånd Hoke Kne Rygg

8 SMERTE AkuC Kronisk Startsmerte Belastningssmerte Bevegelsessmerte Hvilesmerte Påvirkningsfaktorer fysiologiske/psykologiske/sosiale faktorer

9 Typer av artrose Primær (idiopalsk) Sekundær Unilateral Bilateral Parallell/symmetrisk Polyartrose (generalisert artrose)

10 Kneartrose En av de vanligste formene for artrose og er en av de enkeltdiagnosene som forårsaker høyest grad av selvopplevd reduksjon av livskvalitet og nedsac arbeidsevne Flugsrud GB, NordsleCen L, Risberg AR, Rydevik K, Uhlig T. Artrose. Tidsskrik for den norske legeforeningen. 2010; 21: Loza E, Lopez- Gomez JM, Abasolo L, Maese J, Carmona L, Batlle- Gualda E. Economic burden of knee and hip osteoarthrils in Spain. Arthri&s Rheum 2009;61(2): Hagglund KJ, Clark MJ, Hilton SA, HeweC JE. Access to healthcare services among persons with osteoarthrils and rheumatoid arthrils. Am J Phys Med Rehabil 2005;84(9):

11 Livskvalitet RA, OA, kontroll og normal (Fra NKRR sin artroseskole) Slatkowsky- Christensen B, Mowinckel P, Loge JH, Kvien TK. Health related quality of life in females with symptomalc hand osteoarthrils- A comparison with female rheumatoid arthrils palents, healthy controls and normalve data. ArthriLs Rheum 2007;57:1404-9

12 Kort om artrose Artrosepasienten er oke mindre aklv, tyngre og har et høyere forbruk av helsetjenester enn jevnaldrende. Mc Donough CM, JeCe AM. The contribulon of osteoarthrils to funclonal limitalons and disability. Clinics of geriatric medicin 2010; 26: Pasienter med Ldlig oppdaget kneartrose vil med adekvat behandling og opplæring, i stor grad kunne unngå proteseoperasjon. Loza E, Lopez- Gomez JM, Abasolo L, Maese J, Carmona L, Batlle- Gualda E. Economic burden of knee and hip osteoarthrils in Spain. Arthri&s Rheum 2009;61(2): Pelland L, Brosseau L, Wells G, et al. Efficacy of strengthening exercises for osteoarthrils (part I): a meta- analysis. Phys Ther Rev 2004; 9: O Reilly SC, Muir KR, Doherty M. EffecLveness of home exercise on pain and disability from osteoarthrils of the knee: a randomized controlled trial. Ann Rheum Dis 1999; 58:15-9 Jan MH, Lin JJ, Liau JJ, et al InvesLgaLon of clinical effects og high- and low- resistance training for palents with knee osteoarthrils: a randomized controlled trial. Phys Ther 2008, jan (Epub) Hunter DJ, Eckstein F. Excersise and osteoarthrils. Journal of anatomy 2009;214:

13 OA og overvekt Klar sammenheng mellom overvekt og artrose i vektbærende ledd Sansynlig sammenheng mellom håndartrose og overvekt Spekuleres i om endret lipidsamennsetning ved ekstrem overvekt kan gi økt inflamasjonstendens og dermed påvirke utvikling av artrose Overvekt må behandles med en gang. Få anser seg selv som overveklge selv med en BMI på opp mot 30.

14 De 4 største og viklgste forskningsnecverkene EULAR (European Leage Against RheumaLsm) OARSI (OsteoarthriLs Researche InsLtute) NICE (NaLonal InsLtute for Clinacal Excellence) ACR (American college of Rheumathology)

15 Aktuelt for få Kirurgi Aktuelt for noen Legemidler Hjelpemidler Aktuelt for alle med artrose Informasjon, treningsråd, kostholdsråd, vektreduksjon ved overvekt

16 Behandlingsanbefalinger fra De 4 store Tverrfaglighet Tidlig intervensjon Økt styrke Bedret aerob kapasitet Vektreduksjon

17 Økt styrke Avhengig av basismål på 1 rm Fysiologisk respons på gic belastning og frekvens i trening over Ld Avhengig av evaluering underveis i behandling for og justere belastning og frekvens

18 Økt aerob kapasitet Avhengig av måling av O2 opptak, eller toleranse for belastning med antac lav belastning over Ld Fysiologisk respons som er avhengig av en gic belastning og frekvens av trening over Ld

19 Mål med behandling Redusere smerte og slvhet OppreCholde og evt bedre bevegelighet Redusere fysiske disability og handicap Minimere leddødleggelse Gi opplæring i sykdomsforløp og hvordan pas kan påvirke sykdomsforløpet Gjennom å gi rec behandling Ll rec Ld bidrar vi Ll bedre livskvalitet hos pasienten.

20 Pasientundervisning Opplæring i sykdomsforløp, konsekvenser for dagliglivet, hobbyer og evt jobb. VikLg og fokusere på det pasienten selv kan bidra med og definere trening som medisin. Implementering av anbefalingen i det daglige Ikke klarlagt hvem som har ansvaret for pasientundervisningen, MEN det er vi fysioterapeuter som ser pasienten flest ganger. Sørg for at informasjonen er oppdatert og kvalitetssikret.

21 Bakgrunn for epikrisestudien Mistanke om at epikriser ikke ble sendt Mistanke om at behandlingen som ble gic ikke var oplmal Intervjuer av leger ved ortopedisk avdeling ved sykehudet Levanger og fastleger i Verdal og Levanger Artrosestudien i Nord Trøndelag Quality of hip and knee osteoarthrils management in primary health care in a Norwegian county: a cross- seclonal survey. Grønhaug G, Osterås N, Hagen KB. BMC Health Serv Res Nov 25;14(1):598 Forstudie i liten skala G. Grønhaug, K.M.L. Grønhaug. THE OA PATIENT IN PRIMARY HEALTHCARE, AN OBSERVATIONAL STUDY OF COMMUNICATION AND TREATMENT BASED ON DISCHARGE REPORTS. Ann Rheum Dis 2012;71(Suppl3):757

22 PoliLske føringer Samhandlingsreformen har lagt opp Ll at ansvaret for all artrosebehandling skal ligge hos primærhelsetjenesten Eneste diagnose som har fåc så klare føringer Legges opp Ll utstrakt bruk av forebyggende Lltak

23 Lover og forskriker Lover og forskriker iut epikriser Helsepersonell loven 40, 45a Forskrik om pasientjournal 8 (jfr 6), 9

24 Journal/epikrise Innhold Diagnose Status før behandling igangseces Hvilke tester som er gjort Hvilke funn som er gjort Type behandling Dosering av behandling Frekvens av behandling Antall behandlinger Hva behandling begrunnes med jfr funn Status ecer at behandling avsluces

25 Samarbeidspartnere StøCet av samarbeidsmidler mellom helse Midt og Hist høsten 2013 Arbeidsgruppe: Fysioterapeututdanningen ved HiST: Gudmund Grønhaug Pt Msc Ann Katrin StensdoCer Pt Phd Ortopedisk avdeling St Olav, og Ortopedisk avdeling sykehuset Levanger Overlege i ortopedi Kirsten Marie Grønhaug

26 Metode Patients Identified with ICD L89, 90, 91 ( ) Identified patients in hospital journals: N=100 Errors in files: N=17 Letters to patients: N= 83 Received from patients: N= 81 Not reffered to Pt: N=17 Did not see Pt: N=1 Letters sent: N=67 Received discharge summaries: N=38 Strength N=7 AerobicN=4 Aquatic N=1 Un Not aplicable N=4 Spesified training N=23

27 Resultat Styrkeøvelser 7 (19%) Lokale utholdenhetsøvelser 4 (11%) Generell trening 23 (61%) Ingen opplysninger om behandling 4 (11%) Bassengtrening (overveklg person) 1 (3%) Ingen av de mocace epikrisene inneholdt Llstrekkelige opplysninger Ll å være en fullgod epikrise 8 (21%) av svarene var det ikke en epikrise, men utskrik av journal som ble sendt.

28 Diskusjon 43% av fysioterapeutene valgte, på tross av gjentac oppfordring om å sende epikrise, ikke å oppfylle lovens krav Ll innsending av epikrise Ll behandlende og/eller henvisende lege DeCe strider med grunnforutsetningene ved samhandlingsreformen

29 Diskusjon Tidligere forskning En arlkkel hvor 98% av responderende fysioterapeuter (N=297, responsrate 15%), via et anonymt spørreskjema, opplyser at de bruker trening i behandling av kneartrose. Jamtvedt G, Dahm KT, Holm I, FloCorp S. Meassuring physiotherpy performance in palents with osteoarthrils of the knee: A prospeclve study. BMC Health Services Research 2008, 8:145 doi: /

30 Diskusjon Tips Ll ycerligere informasjon om implementering av retningslinjer DeHaan MN, Guzman J, Bayley MT, et al. Knee osteoarthrils clinical praclce guidelines how are we doing? J Rheumatol 2007; 34 (10): Osterås N, Garrat A, Grotle M, Natvig B, Kjeken I, Kvien TK, Hagen KB. PaLent- reported quality of care for osteoarthrils: Development and teslng of the OsteoArthriLs Quality Indicator QuesLonnaire. ArthriLs Care Res (Hoboken) Feb 11doi: /acr (Epub ahead of print) Groenhaug G, Groenhaug KML. The OA palent in primary healthcare, an observalonal study of communicalon and treatment base don discharge reports. Ann rheum Dis 2012;71(suppl3):757 Groenhaug G, Osterås N, Hagen KB. SaLsfacLon and quality of hip and knee OA management in Norwegian primary heatlhcare. Is the glass half full or half empty? Ann rheum dis 2013;72(suppl3)573 Li LC, Sayre EC, Kopec JA, Esdaile SB, Cibere J. Quality of nonpharmacological care in the community for people with knee and hip osteoarthrils. J rheumatology 2011;38:10;doi: /jrhuem

31 Trening er min medisin? Beskrivelse av behandling: Type behandling (begrunnes i funn ved tester) Dosering av behandling Frekvens av behandling

32 Diskusjon Antall objeklvt registrerte målinger av behandling i studien 0 Hvorfor? Trenger ikke lege å vite hva slags medisin som er gic?

33 Språk 11% (n=4) av epikrisene som ble mocac var ikke mulig og tolke Under er det eksempler fra 3 epikriser. DeCe er all informasjon om behandling i gjeldene epikriser: opptrening av kneet mobilisering og bløtdelsbehandling lumbal, øvelser dype tverrfriksjoner, hoke-, knegruppe. Alle disse 3 ble lagt i gruppen generell trening

34 Måling av effekt Uten registrering av objeklve målinger er det ikke mulig å si noe om hvilken effekt behandlingen har hac Uten god registrering av dose og frekvens kan man heller ikke gjøre endringer i medisinering for å sikre effekt

35 Hvordan måle fysioterapi Livskvalitet Funksjon Deltagelse i sosiale aklviteter IdreC SLvhet Smerte FaLgue Styrke Aerob kapasitet Bevegelighet

36 Konklusjon Klart forbedringspotensiale på alle punkter

37 I Nederland har enkelte forsikringsselskap slucet å betale for fysioterapi ved RA fordi det ikke kan underbygges ved studier at det har effekt! Presentert på EULAR i {or som et varsku Ll fysioterapeuter om hvor vi er på vei ved å ikke følge retningslinjer og ikke dokumentere effekten av det vi gjør Det er stadig flere private helseavtaler i Norge også hvor forsikringsselskap betaler. Det er pinlig for fysioterapifaget om påtrykk for bedre dokumentasjon og kommunikasjon må komme utenfra!

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428 Historikk DATO SBESKRIVELSE 204 06 02 2 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 4. Definisjoner... 4.. Revmatiske sykdommer... 4..2 Revmatologi... 5..3 Rehabilitering... 5..4 Rehabiliteringsforløp... 6

Detaljer

fag Tverrfaglig rehabiliteringsopphold for pasienter med Bekhterevs sykdom ved Revmatismesykehuset Lillehammer Sammendrag Ingvild Bø, fysioterapi,

fag Tverrfaglig rehabiliteringsopphold for pasienter med Bekhterevs sykdom ved Revmatismesykehuset Lillehammer Sammendrag Ingvild Bø, fysioterapi, fag Tverrfaglig rehabiliteringsopphold for pasienter med Bekhterevs sykdom ved Revmatismesykehuset Lillehammer Ingvild Bø, fysioterapeut, spesialist i revmatologisk fysioterapi, fagleder fysioterapi, Revmatismesykehuset

Detaljer

Fysioterapi ved revmatoid artritt

Fysioterapi ved revmatoid artritt Fysioterapeuten nr. 3/2000: Fysioterapi ved revmatoid artritt Anne Marit Mengshoel, fysioterapeut, dr.philos. Fysioterapiavdelingen, Senter for revmatiske sykdommer, Rikshospitalet Revmatoid artritt (RA)

Detaljer

Hvilken rolle har ergoterapeuten? Raskere tilbake ved revmatismesykehuset Lillehammer

Hvilken rolle har ergoterapeuten? Raskere tilbake ved revmatismesykehuset Lillehammer Hvilken rolle har ergoterapeuten? Raskere tilbake ved revmatismesykehuset Lillehammer Det er av stor samfunnsøkonomisk interesse at utgiftene til sykelønn og uføretrygd går ned. Videre er det en allmenn

Detaljer

Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling

Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Rapport nr. 7/2004 Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling Medisinsk metodevurdering basert på internasjonal

Detaljer

Tai Chi. Som eksempel på en treningsform ved revamtisk sykdom. Camilla Fongen, fysioterapeut, MSc

Tai Chi. Som eksempel på en treningsform ved revamtisk sykdom. Camilla Fongen, fysioterapeut, MSc Tai Chi Som eksempel på en treningsform ved revamtisk sykdom 1 Fagdag for fysioterapeuter 18. september 2013 Camilla Fongen, fysioterapeut, MSc Tai Chi Utviklet i Kina i 13. århundre Tradisjonell kinesisk

Detaljer

fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis

fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis Kristin Taraldsen, fysioterapeut, msc, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Fra ord til handling OM TEORI OG PRAKSIS I REHABILITERING

Fra ord til handling OM TEORI OG PRAKSIS I REHABILITERING Fra ord til handling OM TEORI OG PRAKSIS I REHABILITERING Rehabilitering er et fagområde som preges av flotte ord og intensjoner. Utfordringen er å følge opp dette i praksis. I denne artikkelen ønsker

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Møter, kurs og seminarer se side 3

Møter, kurs og seminarer se side 3 muskel skjelett Nummer 2/2012 27. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer se side 3 Os odontoideum Side 16 Medikamenter minst effektive behandling Side 23 Muskel&Skjelett

Detaljer

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen IS-2285 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2285 ISBN 978-82-8081-368-8

Detaljer

Hvorfor gir vidt forskjellige intervensjoner samme resultat for pasienter med nakke-/ryggsmerter?

Hvorfor gir vidt forskjellige intervensjoner samme resultat for pasienter med nakke-/ryggsmerter? Fjodor Dostojevsky skrev en gang at mennesker har en så stor forkjærlighet for systemer og abstrakte slutninger, at vi har en tendens til å overse sannheten. Denne artikkelen handler om at bruk av evidensbasert

Detaljer

Et rehabiliteringsopphold for personer med fibromyalgi, -effekt på kort og lang sikt.

Et rehabiliteringsopphold for personer med fibromyalgi, -effekt på kort og lang sikt. Et rehabiliteringsopphold for personer med fibromyalgi, -effekt på kort og lang sikt. Pia Foss, Anders Orpana, Alf Magne Foss. Fysioterapeuter Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Innledning: Fibromyalgi

Detaljer

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter.

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter. fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter Bjørg Fallang, MPT, Dr. Philos, førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere!

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere! Nr 8/2014 Årgang 23 i Privat Praksis God jul til alle våre lesere! www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi AlfaCare Kurskalender 2015 23.-24. januar Kinesio Taping KT 1 Oslo 13.-14. februar

Detaljer

IS-2101. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

IS-2101. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen IS-2101 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 07/2013 Bestillingsnummer: IS-2101 ISBN-nr. 978-82-8081-301-5

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4 Tema: Sykefravær 2 - Ramazzini nr. 4. 2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

Hofteproteser hos pasienter under 20 år

Hofteproteser hos pasienter under 20 år Hofteproteser hos pasienter under 20 år Selvrapportert helse og livskvalitet Yili Qiu Prosjektoppgave ved det medisinske fakultet I samarbeid med CIRRO forskningssenter UNIVERSITETET I OSLO 2015 I Hofteproteser

Detaljer

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Nr. 1, Juni 2008 I dette nummeret: Leder har ordet Innlegg: - Likemannsarbeid i LHL - NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi

Detaljer

Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010

Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010 Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010 Notat fra Kunnskapssenteret mai 2011 Om notatet: Kunnskapssenteret publiserer for fjerde år på rad en rapport om forskningsbehov.

Detaljer

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: I Norge utføres det årlig rundt 8000

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning 266 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 20. Demens Forfattere Jorunn L. Helbostad, fysioterapeut, dr. philos, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF.

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese i livsløpspespektiv Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese (CP) blir definert som:

Detaljer

«Så bruk oss, da!» INasjonal helse- og omsorgsplan slås det fast at brukere

«Så bruk oss, da!» INasjonal helse- og omsorgsplan slås det fast at brukere «Så bruk oss, da!» Organisering av og erfaringer fra samarbeid med brukere i fagutvikling og forskning Ergoterapeuter har lang tradisjon i å samarbeide med brukere i utforming og evaluering av individuelle

Detaljer

Smerte er i utgangspunktet et varsel om at noe

Smerte er i utgangspunktet et varsel om at noe MEDISIN OG FYSIOLOGI Feil livsstil, mer smerte TEKST IVER MYSTERUD FOTO SHUTTERSTOCK Smerte er i utgangspunktet et varsel om at noe kan være slik at årsaken(e) kan fjernes. Det er ofte lettere sagt enn

Detaljer

muskel skjelett Manuellterapiklinikker vokser fram i Oslo Kurs og seminarer, se side 3 Om drift av manuellterapipraksis, se side 6-9

muskel skjelett Manuellterapiklinikker vokser fram i Oslo Kurs og seminarer, se side 3 Om drift av manuellterapipraksis, se side 6-9 muskel skjelett Nummer 3/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Kurs og seminarer, se side 3 Et gjennomarbeidet produkt Side 13 Seminar 2008: Differensialdiagnostikk et skritt videre

Detaljer

Kvalitative studier av grupper i samhandling

Kvalitative studier av grupper i samhandling Sissel Steihaug Kvalitative studier av grupper i samhandling Michael 2010; suppl 9: 44 54: Bruk av gruppebaserte behandlingstilbud i helsetjenesten er økende. Deltakerne ser ut til å ha nytte av den grupperettede

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

forskning03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien Ungdom med leddgikt

forskning03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien Ungdom med leddgikt forskning 03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien forskning03 11 Ungdom med leddgikt 212 forskning 03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig

Detaljer