Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen"

Transkript

1 Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon

2 Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag?

3 Befolkningsutvikling i Hvaler mot Alder år Total

4 Befolkningsutviklingen i Hvaler sammenlignet med andre

5 Helse og velferd i dag: ER vi effektive? HVORDAN prioriter vi? HVILKEN dekningsgrad har vi? HVA ser vi ut i fra benchmarking? Kostratall ureviderte 2013

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Veien videre Mulighet eller trussel?

16 Grunnlag for planer og behov innenfor helse og velferd mot 2030 Befolkningsutviklingen innenfor aldersgruppen 67 til 80+ Behov for pleie og omsorgstjenester som hjemmetjenester, institusjonsplasser, dagopphold/senter og «trygge liv». Ressurskrevende brukere Samhandlingsreformen kom med utskrivning av pasienter som ikke lenger kan nyttiggjøre seg av sykehusbehandling. Er det tilfeldig at Hvaler gikk fra 0 ressurskrevende brukere i 2012 til 9 pasienter med svært store oppfølgingsbehov i perioden 2012 til 1 mai 2014? UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER OG RESSURSKREVENDE BRUKERE? Sammenligningstall med oss selv og andre kommuner. Innovative helse og velferdsteknologi Velferdsteknologi Seniorsenter eller sykehjem Smart bydel.. Skjærhalden? Kommunedelplan for helse og omsorg og boligsosial handlingsplan

17 Utskrivningsklare pasienter (eksempler) Brukere med store behov for hjelpemidler eks. meldes fredag ettermiddag. Utskrevet somatisk syk pasient til sykehjem, der sykehuset vet at pasienten har en lungeemboli,men ikke har startet behandling. Svært syk og døende kreftpasient, skrives ut med aktiv livsforlengende behandling. Utskrivning av pasienter med vurdering av at de trenger hjelp til kun medisiner, men ved vurderingsbesøk har behov for tilnærmet totalomsorg fra omsorgstjenesten.

18 Ressurskrevende bruker (eksempler) 3 politimenn transporterer psykiatrisk syk pasient til kommunen hvor en sykepleier er mottaker. Pasient ved sykehjemmet som har en adferd som skremmer sine medpasienter og en trussel for personalet. Ungdom som truer seg selv og andre på livet. Ut og inn av fengsel og behandlingsinstitusjoner. Bruker som er til så stor belastning for sitt nabolag og pasienter at det ikke er mulig å gi behandling i kommunen. Barn/ungdom som ikke kan vokse opp hos sine foreldre og som ikke får hjelp fra Bufetat/barnevernet. Fellesnevner for er at alle har krav på tjenester som overstiger 2 millioner kroner

19 Behov i henhold til boligsosial handlingsplan Omsorgsboliger år Antall i gruppen Sykehjemsplasser/ plasser med heldøgns bemanning Antall boliger/plasser 32 (19%) 41 (32) 53 (40) 72(55) 116 (88) Type bolig for psykisk utviklingshemmede Antall brukere i bemannet bolig Antall brukere i frittstående bolig, bolig uten fast personell Kategori Personer/boliger 2013 Personer/boliger 2016 Rus/psykiatri bolig Boliger tildelt gjennom NAV 8 boliger 8 boliger

20 Planskisse for Dypedalåsen, 12 nye plasser

21 Planskisse med underetasje for Dypedalåsen

22

23

24

25 Sykehjem? Tilrettelagte boliger? Seniorsenter?

26 12 nye sykehjemsplasser på Dypedalåsen Investeringstiltak: Type investeringsutg./inntekter: Beløp i kr Sum Sum investeringsbehov inkl mva Prosjektering Det vil være behov for å øke kapasiteten på sykehjemsplasser Salgsinntekter - og boliger med heldøgnspleie i omsorgssektoren i årene Tilskudd og refusjoner fremover.i denne inevestering dreier det seg om 12 Bruk av fondsmidler - sykehjemsplasser som blir en utvidelse av nåværende Bruk av lånemidler sykehjem på Dypedalåsen. Investeringene tar utgangspunkt i 848 kvm og en Sum investeringer byggekostnad på kr pr kvm. Driftsmessige konsekvenser: Type driftsutgifter/inntekter: Beløp i kr Sum Finanskostnader Driftsutgifter tar utgangspunkt i tall fra Kostra 2012 som Endrede driftsutgifter (+/-) har en driftskostnad pr plass med kr Endrede driftsinntekter (+/-) - Finanskostnader har nedskrivning av lån på 50 år med 5% rente. Sum driftsmessige konsekvenser

27 Nytt sykehjem med 50 plasser (i tillegg til dypedalåsen) Investeringstiltak: Type investeringsutg./inntekter: Beløp i kr Sum Sum investeringsbehov inkl mva Tomt Utviklingsprosessen i kommunedel for helse og Salgsinntekter - omsorgstjenester viser en befolkningsutvikling Tilskudd og refusjoner som viser et stort behov for omsorgsplasser i form av Bruk av fondsmidler - sykehjemsplasser eller tilrettelagte boliger med Bruk av lånemidler heldøgnspleie. Sykehjem er et alternativ. Investeringene tar utgangspunkt i 4000 kvm Sum investeringer og en kostpris på kr pr kvm. Driftsmessige konsekvenser: Type driftsutgifter/inntekter: Beløp i kr Sum Finanskostnader Driftsutgifter tar utgangspunkt i tall fra Kostra 2012 som Endrede driftsutgifter (+/-) har en driftskostnad pr plass med kr Endrede driftsinntekter (+/-) - Finanskostnader har nedskrivning av lån på 50 år med 5% rente. Sum driftsmessige konsekvenser

28 Nytt seniorsenter fra 2018 med 50 tilrettelagte boliger, dagsenter og base for hjemmetjenesten Investeringstiltak: Type investeringsutg./inntekter: Beløp i kr Sum Dette tiltaket er et alternativ til nytt sykehjem på 50 plasser. Prosjekteringsmildler Kommunestyret har satt i bestilling fra rådmannen en utredning Tomt på et seniorsenter. 50 boliger a 60 kvm Tiltaket bygger på 50 boliger og tar høyde for at velferdsteknologi Tilskudd boliger Husbanken 45% og at andre driftsformer vil redusere kommunens behov for Dagsenter / servicehus 615 kvm ressursinnsats i fremtiden. Tilskudd Husbanken 55% Tiltaket har også base for hjemmetjenesten og dagsenter. Base for hjemmesykepleien 400 kvm Driftsmessig er det tatt høyde for kr pr bruker Salgsinntekter - det er tatt utgangspunkt i kostra tall for hjemmetjenesten Tilskudd og refusjoner - og økt denne på grunn av at det vil være de "tyngste" brukere Bruk av fondsmidler - som her vil få tilbud. Bruk av lånemidler Tiltaket er usikkert og foreløpig en "lek" med tall. Nedbetaling over 30 år med 5% rente Sum investeringer Driftsmessige konsekvenser: Type driftsutgifter/inntekter: Beløp i kr Sum Finanskostnader Endrede driftsutgifter (+/-) Endrede driftsinntekter (+/-) Sum driftsmessige konsekvenser

29 Tiltak/ investeringer og økte driftsbehov Økte driftsutgifter ved oppstart av Østerhaug kr kr kr kr kr kr Nye biler til hjemmetjenesten i 2015 kr kr kr boliger med personalbase kr kr kr kr kr kr Dagsenter for eldre og funksjonshemmede kr - kr kr kr kr kr nye sykehjemsplasser på Dypedalåsen kr kr kr kr kr kr boliger til flyktninger kr kr kr kr kr kr Økte driftsutgifter hjemmetjenesten kr kr kr kr kr kr Ressurskrevende brukere (stipulert) antall 2 kr kr kr kr kr kr Sum driftsutgifter kr kr kr kr kr kr I tillegg kommer nytt sykehjem eller seniorsenter med svært usikre tall Driftsutgifter: Samlet behov Inklusive: Seniorsenter 30 boliger, dagsenter, hjemmetjenesten kr kr Seniorsenter 50 boliger, dagsenter, hjemmetjenesten kr kr Sykehjem 50 plasser kr kr

30 Kommunalsjefens forslag til prioriteringer Økte driftsutgifter til Østerhaug 12 nye sykehjemsplasser og arealer til hjemmetjenesten på Dypedalåsen 3 boliger med personalbase Økte driftsmidler til hjemmetjenesten Midler til ressurskrevende brukere Dagsenter på Dypedalåsen Flyktningeboliger

31 Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Veien videre Mulighet eller trussel? Diskusjon

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene.

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene. Strategidokument En behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting fra foreldrehjem til egen bolig (2010-2016) Innhold 1 Sammendrag... 2 2

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VERDIGRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR UTVIKLING AV OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN.. 2 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT, SAMMENSETNING OG ARBEID... 3 OVERSIKT OVER DOKUMENTER

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14

Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14 Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14 ESA sak nr.: 13/1190 Planstatus: Fagplan INNLEDNING 3 OG DEL FOR BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 3 UTVIKLINGSTREKK OG DEMOGRAFI

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORSAND KOMMUNE AUGUST 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014 Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester Rapport 13. juni 2014 Innholdsfortegnelse Del 1: Prosjektets formål, organisering og gjennomføring Del 2: Nåsituasjonsbeskrivelse

Detaljer

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG NOTAT: MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG Utarbeidet av: Helse-og omsorgssjef Anne Marte Libakken Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2015-2025

Boligsosial handlingsplan 2015-2025 Løten kommune Boligsosial handlingsplan 2015-2025 Vedtatt av kommunestyret 26.11.2014, K-sak 64/14 Innhold 1.1 INNLEDNING:... 3 1.2 MANDAT:... 3 1.3 HVA ER BOLIGSOSIAL POLITIKK:... 4 1.4 VANSKELIGSTILTE

Detaljer

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter Lunner kommune Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 5 2 Sammendrag... 5-6 3 Kostnader, bemanning

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011 Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Ressursanalyse... 4 2.1 Prioritering... 4 2.2 Dekningsgrad... 4 2.3 Produktivitet... 5 2.4

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune RAUS GLEDE UTVIKLING Tre ord som symboliserer Marker bo- og servisesenter, som viser hva vi som jobber der står for. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 04.05.2006 kl. 09.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 28.08.13 Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 2011-2020 Innhold Kapittel 1. SAMMENDRAG.... 4 Kapittel 2. BAKGRUNN OG MANDAT... 5 Kapittel 3. ARBEIDSFORM I PLANPROSJEKTPERIODEN... 6 Kapittel 4. AVGRENSNING

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune 2013-2025 Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune Hjem kjære hjem Høringsutkast Innhold Innhold...1 Innledning...3 Mandat for arbeidet...3 Organisering av arbeidet...4 Sentrale føringer...5 Relevant

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommune

Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommune Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommune Prosjektgruppe: Ragnhild Wesche Kvål, Helse- og sosialsjef Tydal kommune Anne Carlsen, Rådgiver Selbu kommune Inge Falstad, Sektorsjef helse og sosial Meråker

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer