UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.1 / mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.1 / mars 2015"

Transkript

1 UTLEIENYTT Fra leiebolig det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.1 / mars 2015 Oljeprisfall: Har risikoen økt i utleiemarkedet - Utleie som pensjonssparing - På tide å tenke på selvangivelsen

2 2 Travel periode i utleiemarkedet Kjære leser. Forsommeren er årets travleste tid i utleiemarkedet. I hovedstadsområdet skal tusener av nye studenter skaffe seg et sted å bo før høstsemesteret begynner. Samtidig gir arbeidsinnvandring, tilstrømning fra andre landsdeler og generell flytteaktivitet høy etterspørsel etter utleieboliger. Det merkes godt her i Leiebolig, hvor aktiviteten vil være på topp gjennom hele perioden. I denne utgaven av Utleienytt gir salgssjef Håvard Tverdal en vurdering av utleiemarkedet akkurat nå. I en egen artikkel tar han også for seg utleiebolig som pensjonssparing, og forklarer hvorfor dette kan gi god kapitaloppbygging for den som tenker langsiktig. Advokatene i PwC gir eiendomsinvestorer nyttig informasjon foran utfyllingen av årets selvangivelse, og gjennomgår konsekvenser av forslagene fra Scheel-utvalget. Sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse risser som vanlig opp de lange linjene i det makroøkonomiske bildet, og vurderer blant annet risikoen i utleiemarkedet sett i lys av oljeprisfallet spesielt. Vi håper du har nytte av kundeavisen vår. God lesning! Med vennlig hilsen Hilde Mellingen Daglig leder

3 3

4 4 OLJEPRISFALL: HAR RISIKOEN ØKT I UTLEIEMARKEDET? roger bjørnstad, sjeføkonom, samfunnsøkonomisk analyse Boligprisveksten fortsetter. Rentenivået har blitt lavere. Likevel bygges det for få boliger. Det betyr at lønnsomheten er svak og risikoen høy. Mange peker på at en oljenedtur får alvorlige konsekvenser for Norges økonomiske utvikling. Hvordan vil dette påvirke utleiemarkedet? Oljeinvesteringene har vært en drivkraft i norsk økonomi gjennom en årrekke. I 2015 vil de falle markert. De store investeringene på feltene Ekofisk, Gudrun og Goliat er i sluttfasen. Nye funn har ikke blitt bygd ut like raskt som forventet. En nesten halvering av oljeprisen, kan sette utbyggingene i fare, spesielt det store Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Det er uklart hvor sterkt oljenedturen vil påvirke norsk økonomi. Oljeinvesteringene står i seg selv kun for 7 prosent av samlet etterspørsel. Mye av dette retter seg mot import som har lite å si for norske leverandører. Likevel er det smitteeffekter. Lønnsveksten har allerede blitt redusert med nesten ett prosentpoeng. Ledigheten har økt med om lag personer. Husholdningene vil derfor kanskje stramme inn på forbruket. Men hva skjer med boligprisene? I kjølvannet av den varslete oljenedgangen har Norges Bank redusert renten. Det kommer trolig flere rentenedsettelser. Konkurransen om utlånene bankene imellom har også blitt hardere. BEFOLKNINGSVEKST Boliginvestorer har fått glede av rentenedgangen. Dessuten oppleves det som trygt å investere i norske boliger. Prisene har derfor steget mye i etterkant av at den oljedrevne pessimismen bredte seg, og ikke falt som mange trodde. Samtidig fortsetter boligbehovet å øke. Befolkningsveksten i Oslo var i fjor høyere enn SSB forventet, og den høyeste siden Både innvandringen og innflyttingen fra andre kommuner økte. Fram til 2040 øker trolig befolkningen i Oslo med over 30 prosent. Mens det i resten av landet foregår en aldring i befolkningen, innebærer den sterke innflyttingen til Oslo at andelen mellom 20 og 39 år holder seg uendret der. Det gir et sterkt boligbehov blant unge og nyetablerte i Oslo. Likevel falt boligbyggingen markert i Nedgangen skyldes uro i bruktboligmarkedet i 2013, noe som smittet og ga svakt salg i nyboligprosjekter som ikke var igangsatt ennå. Nyboligsalget har nå tatt seg nesten opp til tidligere høyder, men det er fortsatt mange usolgte boliger. Byggestart lar nok vente på seg ennå litt til. KAN DET BYGGES NOK? Med den utviklingen man ser i boligmarkedet, vil imidlertid boligbyggingen etter hvert ta seg opp. Det er likevel grunn til å spørre seg om det er mulig å bygge nok boliger i Oslo til å fylle behovet. De siste tolv månedene har boligprisene i Oslo steget med 11 prosent. Trolig vil fortsatt for lav boligbygging kunne øke boligprisene ytterligere. Oljenedturen norsk økonomi står overfor ser altså ikke ut til å rokke ved boligøkonomien eller lønnsomheten i leiemarkedet. På den ene siden svekkes privatøkonomien gjennom svakere lønnsvekst, økt arbeidsledighet og høyere forbrukspriser fra en svakere kronekurs. På den andre siden gir rentenedgangen, økt befolkningsvekst og redusert boligbygging ny vekst i prisen på eiendom og økte leiepriser. STYRKET ØKONOMI, ØKT RISIKO Med ytterligere boligprisvekst blir imidlertid potensialet for fall også større. Risikoen ved å investere i leieboliger kan dermed oppleves sterkere. En renteoppgang av betydning vil føre til en korreksjon i prisnivået. Det er imidlertid vanskelig å se for seg at rentene vil kunne øke før om svært lenge. Øker rentene, er det

5 5 De siste tolv månedene har boligprisene i Oslo steget med 11 prosent. fordi norsk og internasjonal økonomi viser klare tegn på bedring. Men selv da ser jeg ikke hvordan det norske boligmarkedet på en skånsom måte skal kunne bringes i balanse samtidig som vi kommer opp på et «normalt» rentenivå. Det kan være en påminnelse om at det også er risikofylt å investere i eiendom. Mye tyder imidlertid på at dagens rentenivå er den nye normalen. Samtidig gir leieboliger en trygg inntektsstrøm all den tid boligbehovet er så stort. I et slikt perspektiv er risikoen ved å investere i leieboliger liten.

6 6 BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN Fødselsoverskudd Netto, innflytting innenlands Netto, innvandring Folkevekst Befolkningsframskriving (SSB) Befolkningsutviklingen Befolkningen i Oslo økte med personer i Dette var nesten personer flere enn framskrivingene til SSB som ble publisert i juni Nettoinnvandringen var på snaut personer, mens netto innenlands flytting var om lag null. Befolkningsøkningene var høyere enn i 2013, med om lag personer. Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse ALDERSSAMMENSETNING I OSLO, HISTORISK OG FRAMSKRIVING Tabellen viser befolkningens alderssammensetning i 1995, 2005, 2015 og 2025 (SSB framskriving), og endringen i befolkningen de siste tre årene år (21%) (22%) (22%) (21%) år (35%) (36%) (37%) (36%) år (23%) (25%) (25%) (25%) år (16%) (13%) (13%) (15%) og oppover (5%) (5%) (3%) (3%) Sum

7 7 RENTEUTVIKLING K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 Differanse Styringsrente Utlånsrente inkl. provisjon (Rammelån med pant i bolig) Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Renteutvikling Vi har hatt fem år med rekordlavt rentenivå. Etter en periode med høye rentemarginer har nå bankene satt ned utlånsrentene til boliglånskundene noe. PROSENTVIS VEKST I VIKTIGE STØRRELSER FOR NORSK ØKONOMI Veksten i norsk økonomi er svak, men arbeidsledigheten er fremdeles lav. Lønnsveksten kan betraktes som god og rentene vil være lave lenge BNP-Fastlands Norge 3,8 2,3 2,3 1,1 2,2 2,4 2,7 Bruttoinvestering i bolig 10,9 6,4-1,6-2,2 3,2 4,1 1,9 Arbeidsledighetsrate AKU (nivå) 3,2 3,5 3,5 3,9 4,1 3,9 3,8 Årslønn 4,0 3,9 3,1 2,9 3,1 3,1 3,4 KPI 0,8 2,1 2,0 2,3 2,0 1,7 1,7 Kilde: Statistisk sentralbyrå

8 8 BOLIGPRISER 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% jan. 04 mai. 04 sep. 04 jan. 05 mai. 05 sep. 05 jan. 06 mai. 06 sep. 06 jan. 07 mai. 07 sep. 07 jan. 08 mai. 08 sep. 08 jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan. 13 mai. 13 sep. 13 jan. 14 jun. 14 nov 14 Akershus Oslo Kilde: Eiendom NorgeFINN og Eiendomsverdi AS Boligpriser Justert for sesongvariasjon økte boligprisene gjennom hele Boligprisveksten har fortsatt også i årets to første måneder, og i februar var boligprisene i Oslo hele 11,0 prosent høyere enn februar i fjor. BOLIGBYGGING Akershus 2004 Oslo Jan. - Aug Jan Jan Boligbygging Boligbyggingen har vært stabil de tre siste årene, men falt kraftig i Oslo i 2014, der bare boliger ble igangsatt. Dette er om lag halvparten av årene før. I Akershus ble det igangsatt snaut boliger i 2014, om lag som årene før. Kilde: SSB

9 9 NYBOLIGSALGET feb. 04 jun. 04 okt. 04 feb. 05 jun. 05 okt. 05 feb. 06 jun. 06 okt. 06 feb. 07 jun. 07 okt. 07 feb. 08 jun. 08 okt. 08 feb. 09 jun. 09 okt. 09 feb. 10 jun. 10 okt. 10 feb. 11 jun. 11 okt. 11 feb. 12 jun. 12 okt. 12 feb. 13 jun. 13 okt. 13 Antall ledige Antall solgte Kilde: ECON Nye boliger, Samfunnsøkonomisk analyse feb. 14 jun. 14 feb Nyboligsalget Lavt nyboligsalget over lang tid har gitt mange usolgte boliger på markedet. Som følge av økning i salget har beholdningen av usolgte boliger falt det siste året. I februar 2015 var det usolgte boliger i Oslo og Akershus. NYBOLIGSALGET Etter en periode med lav aktivitet i nyboligmarkedet, tok salget av nye boliger seg opp i fjor sommer og fortsatte den positive tendensen utover høsten. Salget i de første månedene av 2015 var også godt. I perioden desember 2014 til februar 2015 ble det solgt 828 boliger i Oslo og Akershus. Salget utgjorde 24 prosent av boligene som har vært til salgs i perioden. Apr 2014 Jun 2014 Aug 2014 Okt 2014 Des 2014 Feb 2015 Oslo vest/sentrum 5% 15% 11% 19% 18% 18% Oslo øst/syd 12% 19% 15% 23% 20% 30% Oslo nord 15% 26% 17% 30% 38% 34% Asker og Bærum 14% 16% 19% 25% 30% 24% Follo 23% 18% 11% 21% 23% 21% Nedre Romerike 13% 13% 13% 19% 23% 23% Øvre Romerike 16% 22% 15% 22% 19% 18% Kilde: ECON Nye boliger, Samfunnsøkonomisk analyse

10 10 Utleiebolig som pensjonssparing Håvard Tverdal, salgssjef i Leiebolig Pensjon er et tema med mange, usikre faktorer. At egen sparing behøves for å trygge en økonomisk sett god alderdom, er allikevel ganske sikkert. Da kan utleiebolig være en fornuftig investering. Privat og offentlig pensjonssparing er svært omdiskutert for tiden. Mange nordmenn mangler oversikt over hva de får utbetalt når de slutter å jobbe. For de fleste er pensjonsinntekten tredelt. Den kommer fra folketrygden, fra arbeidsgiver og fra egen sparing. Det som har blitt veldig tydelig er at fremtidens pensjonister får en vesentlig inntektsreduksjon i forhold til nivået fra de yrkesaktive årene, og at det derfor er nødvendig å spare selv. Mulighetene er mange: Sparekonto, ulike fond, aksjer og verdipapirer eller IPS, individuell pensjonssparing. Alternativt kan en utleiebolig være en god investering med tanke på pensjonen. I Norge har de aller fleste et forhold til boligeiendom. Tradisjonen for å eie egen bolig er svært sterk. Boligeiendom er dessuten et marked hvor det er relativt enkelt å skaffe seg kompetanse. De aller fleste boliger som selges eller leies ut ligger på finn.no. Det er lett å orientere seg om prisutviklingen. Hvis man tror på at boligmarkedet over tid, for eksempel i et 10 års perspektiv, vil utvikle seg positivt, vil en utleiebolig kunne gi meget god avkastning. Mange faktorer påvirker lønnsomheten over tid, men de viktigste for deg som investor vil være de løpende leieprisene og boligprisutviklingen gjennom de årene eierskapet består. ET REGNEEKSEMPEL Vi har laget en beregning basert på hva vi oppfatter som konservative anslag. Forutsetninger for regnestykket er at du går inn med 20 prosent egenkapital. Vi legger inn en lånerente på 3 prosent, årlig verdiøkning 3,5 prosent, årlig økning i leie 3 prosent, 2,5 prosent økning i konsumprisindeksen, fellesutgifter samt øvrige drifts- og vedlikeholdsutgifter i størrelsesordenen 25 til 30 prosent av leieinntektene, 27 prosent skattefradrag på renter og kapitalbeskatning på overskudd. Ved kjøp av en 2-roms leilighet til kr med en månedlig leiesum på kr per måned vil netto kontantoverskudd være på sirka kr første år. Hvis vi ser investeringen i et 10 års perspektiv vil verdien på boligen ha økt til rundt kr , mens månedlig leie vil ha økt til kr En renteøkning vil redusere den løpende avkastningen, men dette kompenseres delvis av økte leieinntekter, avhengig av hvor mye renten stiger. For å motvirke denne effekten kan for eksempel egenkapitalen økes til prosent. POSITIV KONTANTSTRØM En fordel med denne formen for sparing er at kontantstrømmen tilfaller deg som investor månedlig. Man kan da velge mellom å nedbetale gjeld, eller å investere overskuddet i andre aktiva. Hvis det estimerte regnestykket følges gjennom 20 år, vil månedlig leieinntekt ha økt til kr og boligens verdi vil ha vokst til kr Hvis nedbetaling av gjeld har fortsatt til egenkapitaldelen har nådd 50 prosent, vil gjelden være redusert til kr , eller i underkant av 20 prosent av boligens verdi. Denne spareformen stiller ingen betingelser om når du skal gå av med pensjon. Den har heller ingen begrensninger knyttet til i hvor mange år utbetalingen finner sted. Du eier boligen, den står der uansett om det i mellomtiden har vært korreksjoner i priser eller om børsen har falt. Du velger også selv om du ønsker å belåne den ytterligere, for å kunne ta ut noe av verdistigningen i form av forbruk. En god strategi for å møte korreksjoner og økning i renter, vil være å ha en gjeldsgrad på under 60 prosent over tid.

11 11 Klart for høysesong i utleiemarkedet Håvard Tverdal, salgssjef i Leiebolig Det er rekordmange utleieboliger på markedet for tiden, men attraktive objekter leies stadig ut til gode priser. Og i de kommende månedene er det høysesong. Antallet boliger til leie i Oslo ligger for tiden godt over Tre fjerdedeler av disse er leiligheter. Resten er rom i bofelleskap, hus og garasjer. Antallet er høyt, men forteller nok først og fremst noe om at mange mennesker er på flyttefot i hovedstadsområdet. I et lengre perspektiv tror vi etterspørselen etter utleieboliger vil stige. Økende innflytting fra andre landsdeler til Oslo og Akershus samt betydelig arbeidsinnvandring vil være sterke drivkrefter. Det store utbudet kan imidlertid være medvirkende til at leieprisene har fortsatt å sakke akterut i forhold til boligprisene. I vår portefølje har leieprisene økt med 2,2 prosent det siste året, mens boligprisene har økt mer enn det dobbelte i samme periode. Boligprisene trekkes stadig oppover av utlånsvillige banker og et historisk lavt rentenivå. Den seneste tiden har utviklingen vært så vidt markant at mange er bekymret, og tiltak for å dempe låneveksten er igjen kommet på kartet. BILLIG Å EIE En ny 2-roms til kan i dag finansieres med en rente på under 3 prosent. Det gir en finanskostnad per måned på rundt 6000 kroner. Legger man til 2000 i felleskostnader, havner månedlige kostnader på 8000 kroner før avdrag. Med så lave finanskostnader, og villige banker, har nok mange potensielle leietakere blitt boligeiere. Gjennomsnittlig leiepris for en 2-roms i Oslo er til sammenligning rundt kroner per måned. Med svært lave renter og tilsvarende høy salgsetterspørsel i boligmarkedet vil leieprisene trolig fortsatt være under press i det korte bildet. Det er vanskelig å spå om boligprisveksten vil fortsette, eller om vi snart ser en utflating. Når det gjelder leieprisene tror vi på lengre sikt gapet i forhold til boligprisene vil bli mindre. Økte priser på fast eiendom vil etter hvert også trekke leieprisene opp. SELEKTIVT MARKED I dagens utleiemarked ser vi synlige tegn til at etterspørselen etter gode og mindre gode utleieboliger går hver sin vei. Denne tendensen tror vi blir enda tydeligere hvis renten senkes ytterligere og antall utleieboliger holder seg høyt. Fine, sentrale boliger leies raskt ut, og til gode priser. Mindre kurante boliger blir liggende, og må kanskje tilbys til noe redusert pris. Alle vil gjerne ha gode leietakere, med ryddig, stabil økonomi og gode referanser. De vet selv at de er attraktive kunder, og stiller krav til gode boliger med riktig beliggenhet. Det har skjedd store endringer i utleiemarkedet i Oslo og Akershus de senere årene, og mer vil komme. Vi tror utviklingen vil bidra til en ytterligere profesjonalisering av boligutleie. Håndteringen av leieforholdet og oppfølgingen av boligen krever tid og kunnskap. I vår bransje er våren og sommeren årets travleste tid. De kommende månedene forventer vi en økende etterspørsel etter utleieboliger i hovedstadsområdet. Ikke minst vil det bli rift om boliger som egner seg som kollektiv, når tusenvis av kommende studenter skal sikre seg et sted å bo. Men også utleiemarkedet generelt får gjerne et løft frem mot sommerferien.

12 12 Nå kan det bli rimeligere å bygge Elin C. Greiff, advokat og faglig leder i Leiebolig Regjeringen ønsker å gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet og legger til rette for at det kan bygges mer og rimeligere. Derfor er noen av kravene i byggteknisk forskrift (TEK 10) blitt forenklet. Endringene har alt trådt i kraft, med virkning for alle søknader kommunene mottar etter 1. januar i år. Blant annet gjøres det unntak fra tilgjengelighetskrav for personer med funksjonsnedsettelse på halvparten av leiligheter med ett eller to rom som har en størrelse på 50 kvm eller mindre. Den andre halvparten må fortsatt være universelt utformet. Ved søknad om oppføring av flere bygninger gjelder 50 %-kravet samlet for alle bygningene. Unntakene innebærer blant annet at det i halvparten av leilighetene ikke kreves trinnfritt inngangsparti eller fri bredde på 1,5 meter i kommunikasjonsveier der unntaket benyttes for hele bygninger. Det kreves heller ikke trinnfri tilgang til rom inne i den enkelte boenhet, bod og balkong/ terrasse, og ikke fritt snuareal på minst 1,5 meter i diameter i hvert rom. Likeledes kreves det ikke universelt utformede bad samt fri passasje på minst 0,9 meter til dør og vindu i kjøkken, stue, soverom og arbeidsrom. Det er imidlertid viktig å merke seg at prinsippet om universell utforming ikke er fraveket på generell basis. AUTOMATISK DØRÅPNING I tillegg reduseres kravene til automatisk åpning av dører til kun å omfatte dører som krever mer enn 30 N eller 3 kg åpningskraft. Dette kravet gjelder bare dører som benyttes som hovedinngang eller rømningsvei. Dagens krav er 20 N, og i følge regjeringen.no innebærer dette en kostnadsbesparelse på kr pr. dør. Ved søknad om oppføring av flere bygninger gjelder 50 %-kravet samlet for alle bygningene. Samtidig fjernes kravet om at utbygger må foreta universell utforming av felles utearealer i større boligområder med småhusbebyggelse. Det vises i denne sammenheng til at kommunen i alle tilfeller har anledning til å kreve universell utforming av alle slags utearealer ved utbygging. En annen forenkling er at kravene om stigningsforhold på ramper og adkomstveier reduseres fra 1:20 til 1:15, hvilket gjør det mulig å bygge boliger i brattere terreng og som fører til mindre inngrep i terrenget, hvilket igjen kan medføre en kostnadsbesparelse. SIKRING AV GLASSFLATER Ett krav i forskriften er dessuten innskjerpet, for å forhindre personskade: Sikring av glassflater ved og i dør til balkong og terrasse omfatter nå alle etasjer, mot tidligere fra tredje etasje og oppover. Dette kravet gjelder fra 1. juli Det er videre gjort enkelte endringer i kravene til støyskjerming, rekkverk og brannsikring. Retting av artikkel i forrige utgave av Utleienytt: I Utleienytt nr. 3/2014 er det i artikkelen på side 12 (Endringer i eierseksjonsloven) ved en inkurie skrevet «salg» i stedet for «seksjonering» i teksten som er uthevet og som står i andre avsnitt i midterste kolonne. Den aktuelle setningen skulle lyde slik: «Flertallet foreslår at bestemmelsen om leietakers rett til å kjøpe boligen ved en eventuell seksjonering oppheves i sin helhet».

13 13 På tide å tenke på selvangivelsen Therese Karoline Larsen, partner i advokatfirmaet PwC Utleie av fast eiendom betyr noen ekstra vedlegg til selvangivelsen, så tiden er inne for å finne frem oversikten over inntekter og fradrag. Samtidig er det viktig å vite om utleien har nådd et omfang da den kan regnes som næringsvirksomhet. Hvis omfanget kan medføre at du driver næringsvirksomhet, skal det leveres en næringsoppgave. Noen kan helt ubevisst stå i en slik situasjon. Det har betydelige konsekvenser hvis utleien eventuelt regnes som næringsvirksomhet. For det første kan beskatningen bli vesentlig hardere som næringsdrivende. Overskudd av skattepliktig utleieinntekt når dette ikke anses som næring skattlegges med 27 prosent. Driver man utleie i næring må det i tillegg betales trygdeavgift på 11,4 prosent og eventuelt toppskatt på inntil 12 prosent. For det andre er rapporteringen ulik. Driver du næring, må inntekter og fradrag inn i en næringsoppgave som vedlegg til selvangivelsen. Driver du ikke næring kan du nøye deg med å sende inn utleieskjemaet RF Det er også andre pliktige vedlegg til selvangivelsen når du driver næring. GRENSENE FOR NÆRING I teorien skal det gjøres en konkret vurdering over tid av om utleieaktiviteten reelt sett er stor nok til at den naturlig må karakteriseres som en næringsvirksomhet. I praksis legger skatteetaten relativt kategorisk til grunn at det drives næringsutleie hvis det leies ut mer enn ca. 500 kvm til forretningsformål, eller 5 eller flere enheter til bolig- og/eller fritidsformål. Likevel kan det argumenteres for at det ikke er næring dersom aktiviteten er særlig lav, for eksempel hvis aktiviteten består i langtidsutleie. Samtidig skal man være påpasselig også ved utleie under de nevnte grensene dersom aktiviteten er spesielt høy. Mange som driver utleienæringsvirksomhet velger å legge virksomheten inn i et aksjeselskap. Ved utleie fra et aksjeselskap får aksjeselskapet inntektsskatt på 27 prosent på overskuddet, og i tillegg skattlegges utbytter fra selskapet til personlig aksjonær med 27 prosent. Marginalskattesatsen blir altså nokså lik som for personlig næringsdrivende. Fordelen med et aksjeselskap fremheves særlig å være muligheten til å utsette personbeskatningen, samt å kunne reinvestere ikke skattlagt kapital fra aksjeselskapet, for eksempel i nye boliger. Hva som er mest gunstig bør vurderes nøye og konkret, gjerne i samarbeid med en skatterådgiver. FRADRAG OG SKATTEFRIHET Uavhengig av om det drives næringsutleie eller ikke, er det nettoresultatet som skattlegges: Inntekter minus utgifter. I en tidligere artikkel i Utleienytt gjennomgikk vi noen fradragstips for privat utleie. Listen er fortsatt aktuell, og artikkelen ligger søkbar på Leieboligs hjemmeside (velg fanen Nyheter, Utleienytt og velg deretter utgaven for april 2014). Skattefri utleieinntekt ved privat utleie er eller mulig i to tilfeller: Dersom eieren i utleieperioden har brukt minst halve eiendommen til eget bruk, regnet etter utleieverdien, eller når eieren har leid ut mer enn halvparten av boligen, regnet etter utleieverdien, og inntektene av slik utleie i inntektsåret ikke overstiger kr Er leieinntekten skattefri gis det heller ikke fradrag for kostnader. Overskrider utleien ovennevnte grense blir leieinntektene skattepliktige i sin helhet, også inntektene som skriver seg fra perioden boligen ble leid ut i et mindre omfang. De særlige reglene for utleie av tomannsbolig er opphevet. Her gjelder derfor de samme regler som for vanlige boliger.

14 14 Scheelutvalget: Hva betyr forslagene for utleiebransjen? Trine Agathe Lorentzen, partner i advokatfirmaet PwC Scheelutvalgets forslag til endringer i skattesystemet er på høring, med frist 5. april. For eiendomsbransjen er de viktigste skjerpelsene knyttet til verdsettelsesreglene for formuesskatt, skatt på eierinntekter og regelen om rentebegrensning. Forslaget om å redusere selskapsskattesatsen og skatten på alminnelig inntekt fra 27 % til 20 % medfører et betydelig provenytap som noen må betale for. En rekke øvrige forslag bidrar i den retning. Utvalget foreslår et eget inntektsgrunnlag eierinntekter som skal skattlegges med en sats på 41 % (37 % i utvalgets forslag med netto skattelettelser). For personer som eier eiendom i et selskap, rammer det aksjeutbytte, utdelinger fra deltakerlignede selskaper samt gevinster og tap ved realisasjon av aksjer eller andeler utover skjermingsfradraget. RENTER PÅ LÅN Utvalget foreslår også at dagens regler om ekstrabeskatning av renter på lån fra personlig skattyter til selskap bør videreføres, slik at renteinntekter fra selskapet skattlegges på samme måte som eierinntekter med en skattesats på 41 %. Lån fra selskapet til personlige aksjonærer eller deres nærstående skal også behandles skattemessig som utbytte. Avkastning på obligasjoner og renter skal etter forslaget beskattes med 20 %, mens avkastning på aksjer i det samme selskapet

15 15 Det foreslås at alle eiendeler og gjeld skal verdsettes til 80% av anslått markedsverdi, noe som vil innebære en betydelig skjerping av formuesskatten på fast eiendom. skal beskattes med 41 %, noe som gir en betydelig asymmetri. Beskatningen av et leieobjekt som eies direkte og et leieobjekt som eies gjennom et AS vil bli svært ulik. En utleier som leier ut direkte, og som ikke driver i et slikt omfang at det utgjør virksomhet, vil betale 20 % skatt på inntekten. Utleie i samme omfang gjennom et AS vil totalt sett gi 52,8 % skatt på tilsvarende inntekt. SKJERPET FORMUESSKATT Utvalget foreslår videre å beholde formuesskatten, men sørge for en mer ensartet verdsettelse av ulike formuesobjekter uavhengig av om man eier fast eiendom, aksjer, kontanter eller annet. EIENDOMSSKATT OG DOKUMENTAVGIFT Utvalget synes å foretrekke en overgang til statlig eiendomsskatt, men presiserer at dersom den kommunale ordningen videreføres bør det skje en større samordning av regler og praksis. Videre anbefaler utvalget at det skjer en harmonisering mellom eiendomsskatten og sjablonreglene som er innført for formuesskatten. Utvalget anbefaler til gjengjeld å trappe ned og fjerne dokumentavgiften da dette er en skatt på flytting som kan skape innlåsingseffekter og lav mobilitet i arbeidsmarkedet. Samtidig holder utvalget det åpent om arveavgiften bør gjeninnføres. Det foreslås at alle eiendeler og gjeld skal verdsettes til 80 % av anslått markedsverdi, noe som vil innebære en betydelig skjerping av formuesskatten på fast eiendom. Bunnfradraget i formuesbeskatningen foreslås økt fra kr til kr , mens satsen foreslås redusert til 0,8 % (mot dagens 0,85 %). For fritidseiendom foreslås det at ligningsverdiene dobles frem til man får på plass et sjablonmessig verdsettelsessystem tilsvarende som for bolig og næringseiendom. Det foreslås også en skjerpet beskatning av egen bolig ved at den gunstige ordningen med skattefri utleie av inntil 50 % av markedsverdien av egen bolig oppheves. Flertallet i Scheel-utvalget foreslår betydelige innstramminger i dagens rentebegrensningsregel. Reglene får i dag anvendelse fra første krone ved netto rentekostnader over MNOK 5. Innslagspunktet foreslås redusert til MNOK 1. Etter dagens regler er det kun interne rentekostnader som er gjenstand for avskjæring, men utvalget foreslår at også eksterne rentekostnader skal kunne avskjæres. Grunnlaget for beregning av fradragsrammen foreslås redusert fra dagens skattemessig EBITDA til skattemessig EBIT. Fradragsrammen foreslås endret fra 30 til 45 %.

16 FORRIGE UTGAVE AV UTLEIENYTT: 1. Boligpolitikken neppe bærekraftig 2. Høy utleie aktivitet 3. Slik kan bygårder gi lønnsom utleie 4. Endring i eierseksjonsloven på høring 5. Leiebolig i Media 6. Endret skattegrunnlag i 2015

UTLEIENYTT. Flyktningene inntar byene. Fortsatt apetitt på boliger i stor-oslo på vei inn i toppsesongen. Les om: FRA

UTLEIENYTT. Flyktningene inntar byene. Fortsatt apetitt på boliger i stor-oslo på vei inn i toppsesongen. Les om: FRA UTLEIENYTT FRA det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.7 / mars 2016 Les om: Flyktningene inntar byene opplag: 9500 Fortsatt apetitt på boliger i stor-oslo på vei inn i toppsesongen www.utleienytt.no

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

UTLEIENYTT FRA. det eneste magasinet med artikler om boligutleie

UTLEIENYTT FRA. det eneste magasinet med artikler om boligutleie UTLEIENYTT FRA det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.6 / OKT 2015 op pl ag :9 50 0 Bærekraftige oljepriser? - boligpolitikkens glemte kapittel - mye nytt, men ingen skattebomber Mange spørsmål

Detaljer

UTLEIENYTT FRA. det eneste magasinet med artikler om boligutleie BALANSE I LEIEMARKEDET - NORGE TRENGER FLERE UTLEIEBOLIGER - INVESTOR-COMBACK

UTLEIENYTT FRA. det eneste magasinet med artikler om boligutleie BALANSE I LEIEMARKEDET - NORGE TRENGER FLERE UTLEIEBOLIGER - INVESTOR-COMBACK UTLEIENYTT FRA det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.5 / JUN 2015 op pl ag :9 50 0 BALANSE I LEIEMARKEDET - NORGE TRENGER FLERE UTLEIEBOLIGER - INVESTOR-COMBACK et marked som fungerer Kjære

Detaljer

NUMMER 1 - APRIL 2014 FRA LEIE-BOLIG SAKER I DETTE NUMMERET. Svakt boligmarked betyr hett leiemarked. Mye nytt innen skatt og avgift

NUMMER 1 - APRIL 2014 FRA LEIE-BOLIG SAKER I DETTE NUMMERET. Svakt boligmarked betyr hett leiemarked. Mye nytt innen skatt og avgift NUMMER 1 - APRIL 2014 UTLEIENYTT FRA LEIE-BOLIG SAKER I DETTE NUMMERET Svakt boligmarked betyr hett leiemarked Mye nytt innen skatt og avgift Husleieloven blir endret Den gode utleieboligen Fortsatt en

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %.

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %. Nyhetsbrev skatt Statsbudsjettet for 2016 Regjering har lagt frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2016, samt stortingsmeldingen om ny skattereform som følger opp forslagene

Detaljer

NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge?

NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge? NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge? Bjørn-Olav Johansen, Partner / Advokat Sandefjord, torsdag 15. januar 2014 Det begynner

Detaljer

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget)

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) v/joachim M. Bjerke LVKs årlige eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 Agenda 1. Bakgrunn og forslagene 2. Utvalgte temaer Skattesystem

Detaljer

UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie

UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie UTLEIENYTT Fra leiebolig det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.3 / okt 214 boligpolitikken neppe bærekraftig - leietakers marked i oslo og akershus - Endret skattegrunnlag - MED MER 3 Nytt

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Eiendom og skatt. Norsk Eiendom. Oslo 22. april 2015. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no

Eiendom og skatt. Norsk Eiendom. Oslo 22. april 2015. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Eiendom og skatt Norsk Eiendom Oslo 22. april 2015 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no 2 3 Hva er de fleste enige i, i utgangspunktet Skatt bør ikke påvirke adferd på en uheldig måte

Detaljer

Høringsnotat Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst. Meld. St. 4 (2015-16).

Høringsnotat Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst. Meld. St. 4 (2015-16). Stortinget Finanskomiteen Utlevert på høringen 15. desember 2015 Høringsnotat Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst. Meld. St. 4 (2015-16). Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske

Detaljer

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet?

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet? Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen Hva betyr det for næringslivet? Håvard Tangen, advokat/partner Ann-Kristin Stene, advokat Bergen, fredag 8. mai 2015 Hva er Scheel-utvalget Ekspertutvalg

Detaljer

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Oljekutt og konjunkturutsikter 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden noe under normalt i 2015, noe bedre i 2016 «USA har kommet godt tilbake og det går noe bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 30. mars 2015 Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Vår ref. 09.2/cg/ss/mrs Høringsuttalelse NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Norges

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Hvilken rolle spiller renta for boligprisene i Oslo?

Hvilken rolle spiller renta for boligprisene i Oslo? Hvilken rolle spiller renta for boligprisene i Oslo? Finansiell fagdag, Norges Bank, 22. november 2016 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no Mål i politikken:

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Stortinget Finanskomiteen Utlevert på høringen. 15. oktober 2015. Høringsnotat Nasjonalbudsjettet 2016

Stortinget Finanskomiteen Utlevert på høringen. 15. oktober 2015. Høringsnotat Nasjonalbudsjettet 2016 Stortinget Finanskomiteen Utlevert på høringen 15. oktober 2015. Høringsnotat Nasjonalbudsjettet 2016 Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Vi organiserer over 90%

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

STATSBUDSJETT 2013 SKATT

STATSBUDSJETT 2013 SKATT Oktober 2012 STATSBUDSJETT 2013 SKATT Nytt Statsbudsjett I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2013 for Stortinget. Unntak fra fritaksmetoden

Detaljer

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten beskriver

Detaljer

UTLEIENYTT Utleienytt-eneste magasinet med artikler om boligutleie

UTLEIENYTT Utleienytt-eneste magasinet med artikler om boligutleie NUMMER 2 - MAI 214 UTLEIENYTT Utleienytt-eneste magasinet med artikler om boligutleie FRA LEIE-BOLIG SAKER I DETTE NUMMERET Svakt boligmarked betyr hett leiemarked SIDE 3 Mye nytt innen skatt og avgift

Detaljer

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN 2017 Trondheim, 06.02.17 Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Nr. 1 2010. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010. Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 1 2010. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010. Norges Bank Pengepolitikk Nr. 1 2010 Staff Memo Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010 Norges Bank Pengepolitikk Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank,

Detaljer

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi 3. Lover og rammer for eiendomsskatt 4. Skatt på boligeiendom 5. Skatt på næringseiendom 6. Bruk av eventuelle skatteinntekter 1. Innledning Oslo

Detaljer

Holberggrafene. 27. januar 2017

Holberggrafene. 27. januar 2017 Holberggrafene 27. januar 2017 1 Bolig fenger 2 Vi har over halvparten av formuen vår i bolig Husholdningenes samlede formue Bolig 5.400 mrd. 54% Hytter 600 mrd. 6% 10.000 mrd. kroner Bankinnskudd 1.200

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

UTVALGETS MANDAT. Mål og prinsipper for skattesystemet. Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen

UTVALGETS MANDAT. Mål og prinsipper for skattesystemet. Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen UTVALGETS MANDAT Mål og prinsipper for skattesystemet Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen Er skattesystemet tilpasset økt internasjonalisering? Formuesskattens

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Ny boliglånsforskrift - hvordan slår det ut for ungdom som vil etablere seg?

Ny boliglånsforskrift - hvordan slår det ut for ungdom som vil etablere seg? Ny boliglånsforskrift - hvordan slår det ut for ungdom som vil etablere seg? Finans Norges skolekonferanse, 7.9.2017 Michael H. Cook, Finans Norge Nordmenn eier typisk sin egen bolig Politisk målsetting

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

Aktuell kommentar. Bolig og gjeld. Nr. 9 2009. av Bjørn H. Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank*

Aktuell kommentar. Bolig og gjeld. Nr. 9 2009. av Bjørn H. Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank* Nr. 9 9 Aktuell kommentar Bolig og gjeld av Bjørn H. Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank* * Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatterens syn og kan ikke nødvendigvis

Detaljer

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 21.03.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

Tilbake til et normalt nybyggmarked? NYTT OM NYBYGG. Det ligger nesten 4000 boliger til salgs i Oslo. Hvordan påvirker det markedet?

Tilbake til et normalt nybyggmarked? NYTT OM NYBYGG. Det ligger nesten 4000 boliger til salgs i Oslo. Hvordan påvirker det markedet? 1 OSLO OG AKERSHUS NR. 2 2017 DNB EIENDOM NYTT OM NYBYGG Tilbake til et normalt nybyggmarked? Det ligger nesten 4000 boliger til salgs i Oslo. Hvordan påvirker det markedet? Les rapporten 2 OSLO OG AKERSHUS

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 Statsbudsjettet 2018 Morgenseminar 13. oktober 2017 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2018 - formue Forslag undret fribeløp og sats: Enslige: 1,48 millioner kroner Ektepar:

Detaljer

Reguleringer og rammebetingelser. Sparebankforeningens medlemsmøte Bergen 1. november 2017 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Reguleringer og rammebetingelser. Sparebankforeningens medlemsmøte Bergen 1. november 2017 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Reguleringer og rammebetingelser Sparebankforeningens medlemsmøte Bergen 1. november 2017 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Hva skal jeg snakke om? Økonomisk bakgrunn Bankenes resultater og soliditet

Detaljer

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom Notat Til høringsinstansene Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom I Innledning Skatteloven 9-3 sjette ledd ble med virkning fra 1. januar 2005

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 og andre skattenyheter. Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen Skatteadvokater i Danske Bank

Statsbudsjettet 2018 og andre skattenyheter. Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen Skatteadvokater i Danske Bank Statsbudsjettet 2018 og andre skattenyheter Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen Skatteadvokater i Danske Bank Bilde: Shutterstock/Pawel 2 Agenda Statsbudsjettet 2018 Skatt på formue Delingsøkonomien

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Victoria Eiendom, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 233,- pr. aksje ved verdsettelse

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2. NORSKE SKATTER PÅ EIENDOM I SPANIA... 2.1 Utgangspunkter - globalinntektsprinsippet... 2.2

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Ung på boligmarkedet. Nr

Ung på boligmarkedet. Nr Ung på boligmarkedet Nr. 7 16 November 16 Innledning Norske myndigheter er bekymret for at høy boligprisvekst og høy gjeld i husholdningene kan utgjøre en fare for den finansielle stabiliteten i norsk

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE av Professor Terje Hansen Foredrag på jubileumsseminar i anledning Knut Boyes 70-årsdag Bergen, 9. februar 2007 TH 2. 2. 2007 Side 1 DE SUPERRIKE

Detaljer

Oslo kommune Bydel Frogner Råd for funksjonshemmede

Oslo kommune Bydel Frogner Råd for funksjonshemmede Høringsuttalelse fra Rådet for funksjonshemmede, bydel Frogner, vedrørende Byggteknisk forskrift, TEK 10 Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 2010-03-26 nr 489 Oslo, 2014-08-18 Rådet for

Detaljer

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 27 Arild Langseth og Gunnar Claus 3. I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for næringsvirksomhet, det vil si personlig næringsdrivende og etterskuddspliktige.

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Startpunktet Høye oljepriser ga oss høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv finanspolitikk Finanskrisa ga

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Dokument nr. 8:52. (2006-2007) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Ulf Leirstein

Dokument nr. 8:52. (2006-2007) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Ulf Leirstein Dokument nr. 8:52 (2006-2007) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Ulf Leirstein Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Ulf Leirstein om å innføre

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/08

Finansiell stabilitet 2/08 Finansiell stabilitet 2/8 Pressekonferanse 2. desember 28 Fra uro til krise 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente. Prosentenheter. 1. jun.

Detaljer

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan Boligmarkedet i store deler av landet er i dag i en krise. Prisene har steget kraftig samtidig som flere og flere boliger kjøpes av andre enn de som skal

Detaljer

SUBSIDIER TIL BOLIG. Omsorgsboliger Andre tilskudd Bostøtte Rentestøtte

SUBSIDIER TIL BOLIG. Omsorgsboliger Andre tilskudd Bostøtte Rentestøtte TIL BOLIG Subsidier til boligformål i Norge består av rentestøtte på lån gitt av Husbanken, bostøtte og andre tilskudd. Disse subsidieelementene gjenfinnes i de årlige statsbudsjettene. De endelige tallene

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Aleneboendes levekår Boforhold Arne S. Andersen 2. Boforhold Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Færre yngre aleneboende er selveiere, flere av de eldre. Bare de yngste bor trangt, mange eldre

Detaljer

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbankkonferansen 2015 Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg De statlige virkemidlene Kommunale boliger er et kommunalt virkemiddel Startlån Bostøtte Tilskudd til kommunale boliger Grunnlån kommunale

Detaljer

Aksjesparekonto Tilgjengelig fra 1. september

Aksjesparekonto Tilgjengelig fra 1. september Aksjesparekonto Tilgjengelig fra 1. september Aksjesparekonto - Mer fleksibelt å kjøpe og selge aksjefond og enkeltaksjer for deg som privat person - Du kan bytte mellom aksjer og fond innad i kontoen.

Detaljer

Høringsuttalelse fra rådet for funksjonshemmede vedrørende forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 26.mars 2010 nr.

Høringsuttalelse fra rådet for funksjonshemmede vedrørende forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 26.mars 2010 nr. Høringsuttalelse fra rådet for funksjonshemmede vedrørende forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 26.mars 2010 nr. 489 Rådet for funksjonshemmede i Båtsfjord kommune har gått gjennom høringsforslaget

Detaljer

Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Jon Gunnar Pedersen, Skogforum 9. desember 2014 Hovedspørsmålet: Er selskapsskatten godt tilpasset den internasjonale utviklingen?

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.11.2014 Forord Denne rapporten

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2011

Side 1/ NR. 05/2011 3631.1 Side 1/8 NR. 05/2011 I Oslo har boligprisene steget mer enn forventet de siste månedene, selv med en økende boligbygging. Spørsmålet er om boligbyggingen klarer å holde tritt med den tiltagende

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Det norske Storting har i f.m. statsbudsjettet for 2010 vedtatt nye regler for formueskatt på fast eiendom. Trenden er klar: Lave norske ligningstakster

Detaljer