UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.1 / mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.1 / mars 2015"

Transkript

1 UTLEIENYTT Fra leiebolig det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.1 / mars 2015 Oljeprisfall: Har risikoen økt i utleiemarkedet - Utleie som pensjonssparing - På tide å tenke på selvangivelsen

2 2 Travel periode i utleiemarkedet Kjære leser. Forsommeren er årets travleste tid i utleiemarkedet. I hovedstadsområdet skal tusener av nye studenter skaffe seg et sted å bo før høstsemesteret begynner. Samtidig gir arbeidsinnvandring, tilstrømning fra andre landsdeler og generell flytteaktivitet høy etterspørsel etter utleieboliger. Det merkes godt her i Leiebolig, hvor aktiviteten vil være på topp gjennom hele perioden. I denne utgaven av Utleienytt gir salgssjef Håvard Tverdal en vurdering av utleiemarkedet akkurat nå. I en egen artikkel tar han også for seg utleiebolig som pensjonssparing, og forklarer hvorfor dette kan gi god kapitaloppbygging for den som tenker langsiktig. Advokatene i PwC gir eiendomsinvestorer nyttig informasjon foran utfyllingen av årets selvangivelse, og gjennomgår konsekvenser av forslagene fra Scheel-utvalget. Sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse risser som vanlig opp de lange linjene i det makroøkonomiske bildet, og vurderer blant annet risikoen i utleiemarkedet sett i lys av oljeprisfallet spesielt. Vi håper du har nytte av kundeavisen vår. God lesning! Med vennlig hilsen Hilde Mellingen Daglig leder

3 3

4 4 OLJEPRISFALL: HAR RISIKOEN ØKT I UTLEIEMARKEDET? roger bjørnstad, sjeføkonom, samfunnsøkonomisk analyse Boligprisveksten fortsetter. Rentenivået har blitt lavere. Likevel bygges det for få boliger. Det betyr at lønnsomheten er svak og risikoen høy. Mange peker på at en oljenedtur får alvorlige konsekvenser for Norges økonomiske utvikling. Hvordan vil dette påvirke utleiemarkedet? Oljeinvesteringene har vært en drivkraft i norsk økonomi gjennom en årrekke. I 2015 vil de falle markert. De store investeringene på feltene Ekofisk, Gudrun og Goliat er i sluttfasen. Nye funn har ikke blitt bygd ut like raskt som forventet. En nesten halvering av oljeprisen, kan sette utbyggingene i fare, spesielt det store Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Det er uklart hvor sterkt oljenedturen vil påvirke norsk økonomi. Oljeinvesteringene står i seg selv kun for 7 prosent av samlet etterspørsel. Mye av dette retter seg mot import som har lite å si for norske leverandører. Likevel er det smitteeffekter. Lønnsveksten har allerede blitt redusert med nesten ett prosentpoeng. Ledigheten har økt med om lag personer. Husholdningene vil derfor kanskje stramme inn på forbruket. Men hva skjer med boligprisene? I kjølvannet av den varslete oljenedgangen har Norges Bank redusert renten. Det kommer trolig flere rentenedsettelser. Konkurransen om utlånene bankene imellom har også blitt hardere. BEFOLKNINGSVEKST Boliginvestorer har fått glede av rentenedgangen. Dessuten oppleves det som trygt å investere i norske boliger. Prisene har derfor steget mye i etterkant av at den oljedrevne pessimismen bredte seg, og ikke falt som mange trodde. Samtidig fortsetter boligbehovet å øke. Befolkningsveksten i Oslo var i fjor høyere enn SSB forventet, og den høyeste siden Både innvandringen og innflyttingen fra andre kommuner økte. Fram til 2040 øker trolig befolkningen i Oslo med over 30 prosent. Mens det i resten av landet foregår en aldring i befolkningen, innebærer den sterke innflyttingen til Oslo at andelen mellom 20 og 39 år holder seg uendret der. Det gir et sterkt boligbehov blant unge og nyetablerte i Oslo. Likevel falt boligbyggingen markert i Nedgangen skyldes uro i bruktboligmarkedet i 2013, noe som smittet og ga svakt salg i nyboligprosjekter som ikke var igangsatt ennå. Nyboligsalget har nå tatt seg nesten opp til tidligere høyder, men det er fortsatt mange usolgte boliger. Byggestart lar nok vente på seg ennå litt til. KAN DET BYGGES NOK? Med den utviklingen man ser i boligmarkedet, vil imidlertid boligbyggingen etter hvert ta seg opp. Det er likevel grunn til å spørre seg om det er mulig å bygge nok boliger i Oslo til å fylle behovet. De siste tolv månedene har boligprisene i Oslo steget med 11 prosent. Trolig vil fortsatt for lav boligbygging kunne øke boligprisene ytterligere. Oljenedturen norsk økonomi står overfor ser altså ikke ut til å rokke ved boligøkonomien eller lønnsomheten i leiemarkedet. På den ene siden svekkes privatøkonomien gjennom svakere lønnsvekst, økt arbeidsledighet og høyere forbrukspriser fra en svakere kronekurs. På den andre siden gir rentenedgangen, økt befolkningsvekst og redusert boligbygging ny vekst i prisen på eiendom og økte leiepriser. STYRKET ØKONOMI, ØKT RISIKO Med ytterligere boligprisvekst blir imidlertid potensialet for fall også større. Risikoen ved å investere i leieboliger kan dermed oppleves sterkere. En renteoppgang av betydning vil føre til en korreksjon i prisnivået. Det er imidlertid vanskelig å se for seg at rentene vil kunne øke før om svært lenge. Øker rentene, er det

5 5 De siste tolv månedene har boligprisene i Oslo steget med 11 prosent. fordi norsk og internasjonal økonomi viser klare tegn på bedring. Men selv da ser jeg ikke hvordan det norske boligmarkedet på en skånsom måte skal kunne bringes i balanse samtidig som vi kommer opp på et «normalt» rentenivå. Det kan være en påminnelse om at det også er risikofylt å investere i eiendom. Mye tyder imidlertid på at dagens rentenivå er den nye normalen. Samtidig gir leieboliger en trygg inntektsstrøm all den tid boligbehovet er så stort. I et slikt perspektiv er risikoen ved å investere i leieboliger liten.

6 6 BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN Fødselsoverskudd Netto, innflytting innenlands Netto, innvandring Folkevekst Befolkningsframskriving (SSB) Befolkningsutviklingen Befolkningen i Oslo økte med personer i Dette var nesten personer flere enn framskrivingene til SSB som ble publisert i juni Nettoinnvandringen var på snaut personer, mens netto innenlands flytting var om lag null. Befolkningsøkningene var høyere enn i 2013, med om lag personer. Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse ALDERSSAMMENSETNING I OSLO, HISTORISK OG FRAMSKRIVING Tabellen viser befolkningens alderssammensetning i 1995, 2005, 2015 og 2025 (SSB framskriving), og endringen i befolkningen de siste tre årene år (21%) (22%) (22%) (21%) år (35%) (36%) (37%) (36%) år (23%) (25%) (25%) (25%) år (16%) (13%) (13%) (15%) og oppover (5%) (5%) (3%) (3%) Sum

7 7 RENTEUTVIKLING K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 Differanse Styringsrente Utlånsrente inkl. provisjon (Rammelån med pant i bolig) Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Renteutvikling Vi har hatt fem år med rekordlavt rentenivå. Etter en periode med høye rentemarginer har nå bankene satt ned utlånsrentene til boliglånskundene noe. PROSENTVIS VEKST I VIKTIGE STØRRELSER FOR NORSK ØKONOMI Veksten i norsk økonomi er svak, men arbeidsledigheten er fremdeles lav. Lønnsveksten kan betraktes som god og rentene vil være lave lenge BNP-Fastlands Norge 3,8 2,3 2,3 1,1 2,2 2,4 2,7 Bruttoinvestering i bolig 10,9 6,4-1,6-2,2 3,2 4,1 1,9 Arbeidsledighetsrate AKU (nivå) 3,2 3,5 3,5 3,9 4,1 3,9 3,8 Årslønn 4,0 3,9 3,1 2,9 3,1 3,1 3,4 KPI 0,8 2,1 2,0 2,3 2,0 1,7 1,7 Kilde: Statistisk sentralbyrå

8 8 BOLIGPRISER 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% jan. 04 mai. 04 sep. 04 jan. 05 mai. 05 sep. 05 jan. 06 mai. 06 sep. 06 jan. 07 mai. 07 sep. 07 jan. 08 mai. 08 sep. 08 jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan. 13 mai. 13 sep. 13 jan. 14 jun. 14 nov 14 Akershus Oslo Kilde: Eiendom NorgeFINN og Eiendomsverdi AS Boligpriser Justert for sesongvariasjon økte boligprisene gjennom hele Boligprisveksten har fortsatt også i årets to første måneder, og i februar var boligprisene i Oslo hele 11,0 prosent høyere enn februar i fjor. BOLIGBYGGING Akershus 2004 Oslo Jan. - Aug Jan Jan Boligbygging Boligbyggingen har vært stabil de tre siste årene, men falt kraftig i Oslo i 2014, der bare boliger ble igangsatt. Dette er om lag halvparten av årene før. I Akershus ble det igangsatt snaut boliger i 2014, om lag som årene før. Kilde: SSB

9 9 NYBOLIGSALGET feb. 04 jun. 04 okt. 04 feb. 05 jun. 05 okt. 05 feb. 06 jun. 06 okt. 06 feb. 07 jun. 07 okt. 07 feb. 08 jun. 08 okt. 08 feb. 09 jun. 09 okt. 09 feb. 10 jun. 10 okt. 10 feb. 11 jun. 11 okt. 11 feb. 12 jun. 12 okt. 12 feb. 13 jun. 13 okt. 13 Antall ledige Antall solgte Kilde: ECON Nye boliger, Samfunnsøkonomisk analyse feb. 14 jun. 14 feb Nyboligsalget Lavt nyboligsalget over lang tid har gitt mange usolgte boliger på markedet. Som følge av økning i salget har beholdningen av usolgte boliger falt det siste året. I februar 2015 var det usolgte boliger i Oslo og Akershus. NYBOLIGSALGET Etter en periode med lav aktivitet i nyboligmarkedet, tok salget av nye boliger seg opp i fjor sommer og fortsatte den positive tendensen utover høsten. Salget i de første månedene av 2015 var også godt. I perioden desember 2014 til februar 2015 ble det solgt 828 boliger i Oslo og Akershus. Salget utgjorde 24 prosent av boligene som har vært til salgs i perioden. Apr 2014 Jun 2014 Aug 2014 Okt 2014 Des 2014 Feb 2015 Oslo vest/sentrum 5% 15% 11% 19% 18% 18% Oslo øst/syd 12% 19% 15% 23% 20% 30% Oslo nord 15% 26% 17% 30% 38% 34% Asker og Bærum 14% 16% 19% 25% 30% 24% Follo 23% 18% 11% 21% 23% 21% Nedre Romerike 13% 13% 13% 19% 23% 23% Øvre Romerike 16% 22% 15% 22% 19% 18% Kilde: ECON Nye boliger, Samfunnsøkonomisk analyse

10 10 Utleiebolig som pensjonssparing Håvard Tverdal, salgssjef i Leiebolig Pensjon er et tema med mange, usikre faktorer. At egen sparing behøves for å trygge en økonomisk sett god alderdom, er allikevel ganske sikkert. Da kan utleiebolig være en fornuftig investering. Privat og offentlig pensjonssparing er svært omdiskutert for tiden. Mange nordmenn mangler oversikt over hva de får utbetalt når de slutter å jobbe. For de fleste er pensjonsinntekten tredelt. Den kommer fra folketrygden, fra arbeidsgiver og fra egen sparing. Det som har blitt veldig tydelig er at fremtidens pensjonister får en vesentlig inntektsreduksjon i forhold til nivået fra de yrkesaktive årene, og at det derfor er nødvendig å spare selv. Mulighetene er mange: Sparekonto, ulike fond, aksjer og verdipapirer eller IPS, individuell pensjonssparing. Alternativt kan en utleiebolig være en god investering med tanke på pensjonen. I Norge har de aller fleste et forhold til boligeiendom. Tradisjonen for å eie egen bolig er svært sterk. Boligeiendom er dessuten et marked hvor det er relativt enkelt å skaffe seg kompetanse. De aller fleste boliger som selges eller leies ut ligger på finn.no. Det er lett å orientere seg om prisutviklingen. Hvis man tror på at boligmarkedet over tid, for eksempel i et 10 års perspektiv, vil utvikle seg positivt, vil en utleiebolig kunne gi meget god avkastning. Mange faktorer påvirker lønnsomheten over tid, men de viktigste for deg som investor vil være de løpende leieprisene og boligprisutviklingen gjennom de årene eierskapet består. ET REGNEEKSEMPEL Vi har laget en beregning basert på hva vi oppfatter som konservative anslag. Forutsetninger for regnestykket er at du går inn med 20 prosent egenkapital. Vi legger inn en lånerente på 3 prosent, årlig verdiøkning 3,5 prosent, årlig økning i leie 3 prosent, 2,5 prosent økning i konsumprisindeksen, fellesutgifter samt øvrige drifts- og vedlikeholdsutgifter i størrelsesordenen 25 til 30 prosent av leieinntektene, 27 prosent skattefradrag på renter og kapitalbeskatning på overskudd. Ved kjøp av en 2-roms leilighet til kr med en månedlig leiesum på kr per måned vil netto kontantoverskudd være på sirka kr første år. Hvis vi ser investeringen i et 10 års perspektiv vil verdien på boligen ha økt til rundt kr , mens månedlig leie vil ha økt til kr En renteøkning vil redusere den løpende avkastningen, men dette kompenseres delvis av økte leieinntekter, avhengig av hvor mye renten stiger. For å motvirke denne effekten kan for eksempel egenkapitalen økes til prosent. POSITIV KONTANTSTRØM En fordel med denne formen for sparing er at kontantstrømmen tilfaller deg som investor månedlig. Man kan da velge mellom å nedbetale gjeld, eller å investere overskuddet i andre aktiva. Hvis det estimerte regnestykket følges gjennom 20 år, vil månedlig leieinntekt ha økt til kr og boligens verdi vil ha vokst til kr Hvis nedbetaling av gjeld har fortsatt til egenkapitaldelen har nådd 50 prosent, vil gjelden være redusert til kr , eller i underkant av 20 prosent av boligens verdi. Denne spareformen stiller ingen betingelser om når du skal gå av med pensjon. Den har heller ingen begrensninger knyttet til i hvor mange år utbetalingen finner sted. Du eier boligen, den står der uansett om det i mellomtiden har vært korreksjoner i priser eller om børsen har falt. Du velger også selv om du ønsker å belåne den ytterligere, for å kunne ta ut noe av verdistigningen i form av forbruk. En god strategi for å møte korreksjoner og økning i renter, vil være å ha en gjeldsgrad på under 60 prosent over tid.

11 11 Klart for høysesong i utleiemarkedet Håvard Tverdal, salgssjef i Leiebolig Det er rekordmange utleieboliger på markedet for tiden, men attraktive objekter leies stadig ut til gode priser. Og i de kommende månedene er det høysesong. Antallet boliger til leie i Oslo ligger for tiden godt over Tre fjerdedeler av disse er leiligheter. Resten er rom i bofelleskap, hus og garasjer. Antallet er høyt, men forteller nok først og fremst noe om at mange mennesker er på flyttefot i hovedstadsområdet. I et lengre perspektiv tror vi etterspørselen etter utleieboliger vil stige. Økende innflytting fra andre landsdeler til Oslo og Akershus samt betydelig arbeidsinnvandring vil være sterke drivkrefter. Det store utbudet kan imidlertid være medvirkende til at leieprisene har fortsatt å sakke akterut i forhold til boligprisene. I vår portefølje har leieprisene økt med 2,2 prosent det siste året, mens boligprisene har økt mer enn det dobbelte i samme periode. Boligprisene trekkes stadig oppover av utlånsvillige banker og et historisk lavt rentenivå. Den seneste tiden har utviklingen vært så vidt markant at mange er bekymret, og tiltak for å dempe låneveksten er igjen kommet på kartet. BILLIG Å EIE En ny 2-roms til kan i dag finansieres med en rente på under 3 prosent. Det gir en finanskostnad per måned på rundt 6000 kroner. Legger man til 2000 i felleskostnader, havner månedlige kostnader på 8000 kroner før avdrag. Med så lave finanskostnader, og villige banker, har nok mange potensielle leietakere blitt boligeiere. Gjennomsnittlig leiepris for en 2-roms i Oslo er til sammenligning rundt kroner per måned. Med svært lave renter og tilsvarende høy salgsetterspørsel i boligmarkedet vil leieprisene trolig fortsatt være under press i det korte bildet. Det er vanskelig å spå om boligprisveksten vil fortsette, eller om vi snart ser en utflating. Når det gjelder leieprisene tror vi på lengre sikt gapet i forhold til boligprisene vil bli mindre. Økte priser på fast eiendom vil etter hvert også trekke leieprisene opp. SELEKTIVT MARKED I dagens utleiemarked ser vi synlige tegn til at etterspørselen etter gode og mindre gode utleieboliger går hver sin vei. Denne tendensen tror vi blir enda tydeligere hvis renten senkes ytterligere og antall utleieboliger holder seg høyt. Fine, sentrale boliger leies raskt ut, og til gode priser. Mindre kurante boliger blir liggende, og må kanskje tilbys til noe redusert pris. Alle vil gjerne ha gode leietakere, med ryddig, stabil økonomi og gode referanser. De vet selv at de er attraktive kunder, og stiller krav til gode boliger med riktig beliggenhet. Det har skjedd store endringer i utleiemarkedet i Oslo og Akershus de senere årene, og mer vil komme. Vi tror utviklingen vil bidra til en ytterligere profesjonalisering av boligutleie. Håndteringen av leieforholdet og oppfølgingen av boligen krever tid og kunnskap. I vår bransje er våren og sommeren årets travleste tid. De kommende månedene forventer vi en økende etterspørsel etter utleieboliger i hovedstadsområdet. Ikke minst vil det bli rift om boliger som egner seg som kollektiv, når tusenvis av kommende studenter skal sikre seg et sted å bo. Men også utleiemarkedet generelt får gjerne et løft frem mot sommerferien.

12 12 Nå kan det bli rimeligere å bygge Elin C. Greiff, advokat og faglig leder i Leiebolig Regjeringen ønsker å gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet og legger til rette for at det kan bygges mer og rimeligere. Derfor er noen av kravene i byggteknisk forskrift (TEK 10) blitt forenklet. Endringene har alt trådt i kraft, med virkning for alle søknader kommunene mottar etter 1. januar i år. Blant annet gjøres det unntak fra tilgjengelighetskrav for personer med funksjonsnedsettelse på halvparten av leiligheter med ett eller to rom som har en størrelse på 50 kvm eller mindre. Den andre halvparten må fortsatt være universelt utformet. Ved søknad om oppføring av flere bygninger gjelder 50 %-kravet samlet for alle bygningene. Unntakene innebærer blant annet at det i halvparten av leilighetene ikke kreves trinnfritt inngangsparti eller fri bredde på 1,5 meter i kommunikasjonsveier der unntaket benyttes for hele bygninger. Det kreves heller ikke trinnfri tilgang til rom inne i den enkelte boenhet, bod og balkong/ terrasse, og ikke fritt snuareal på minst 1,5 meter i diameter i hvert rom. Likeledes kreves det ikke universelt utformede bad samt fri passasje på minst 0,9 meter til dør og vindu i kjøkken, stue, soverom og arbeidsrom. Det er imidlertid viktig å merke seg at prinsippet om universell utforming ikke er fraveket på generell basis. AUTOMATISK DØRÅPNING I tillegg reduseres kravene til automatisk åpning av dører til kun å omfatte dører som krever mer enn 30 N eller 3 kg åpningskraft. Dette kravet gjelder bare dører som benyttes som hovedinngang eller rømningsvei. Dagens krav er 20 N, og i følge regjeringen.no innebærer dette en kostnadsbesparelse på kr pr. dør. Ved søknad om oppføring av flere bygninger gjelder 50 %-kravet samlet for alle bygningene. Samtidig fjernes kravet om at utbygger må foreta universell utforming av felles utearealer i større boligområder med småhusbebyggelse. Det vises i denne sammenheng til at kommunen i alle tilfeller har anledning til å kreve universell utforming av alle slags utearealer ved utbygging. En annen forenkling er at kravene om stigningsforhold på ramper og adkomstveier reduseres fra 1:20 til 1:15, hvilket gjør det mulig å bygge boliger i brattere terreng og som fører til mindre inngrep i terrenget, hvilket igjen kan medføre en kostnadsbesparelse. SIKRING AV GLASSFLATER Ett krav i forskriften er dessuten innskjerpet, for å forhindre personskade: Sikring av glassflater ved og i dør til balkong og terrasse omfatter nå alle etasjer, mot tidligere fra tredje etasje og oppover. Dette kravet gjelder fra 1. juli Det er videre gjort enkelte endringer i kravene til støyskjerming, rekkverk og brannsikring. Retting av artikkel i forrige utgave av Utleienytt: I Utleienytt nr. 3/2014 er det i artikkelen på side 12 (Endringer i eierseksjonsloven) ved en inkurie skrevet «salg» i stedet for «seksjonering» i teksten som er uthevet og som står i andre avsnitt i midterste kolonne. Den aktuelle setningen skulle lyde slik: «Flertallet foreslår at bestemmelsen om leietakers rett til å kjøpe boligen ved en eventuell seksjonering oppheves i sin helhet».

13 13 På tide å tenke på selvangivelsen Therese Karoline Larsen, partner i advokatfirmaet PwC Utleie av fast eiendom betyr noen ekstra vedlegg til selvangivelsen, så tiden er inne for å finne frem oversikten over inntekter og fradrag. Samtidig er det viktig å vite om utleien har nådd et omfang da den kan regnes som næringsvirksomhet. Hvis omfanget kan medføre at du driver næringsvirksomhet, skal det leveres en næringsoppgave. Noen kan helt ubevisst stå i en slik situasjon. Det har betydelige konsekvenser hvis utleien eventuelt regnes som næringsvirksomhet. For det første kan beskatningen bli vesentlig hardere som næringsdrivende. Overskudd av skattepliktig utleieinntekt når dette ikke anses som næring skattlegges med 27 prosent. Driver man utleie i næring må det i tillegg betales trygdeavgift på 11,4 prosent og eventuelt toppskatt på inntil 12 prosent. For det andre er rapporteringen ulik. Driver du næring, må inntekter og fradrag inn i en næringsoppgave som vedlegg til selvangivelsen. Driver du ikke næring kan du nøye deg med å sende inn utleieskjemaet RF Det er også andre pliktige vedlegg til selvangivelsen når du driver næring. GRENSENE FOR NÆRING I teorien skal det gjøres en konkret vurdering over tid av om utleieaktiviteten reelt sett er stor nok til at den naturlig må karakteriseres som en næringsvirksomhet. I praksis legger skatteetaten relativt kategorisk til grunn at det drives næringsutleie hvis det leies ut mer enn ca. 500 kvm til forretningsformål, eller 5 eller flere enheter til bolig- og/eller fritidsformål. Likevel kan det argumenteres for at det ikke er næring dersom aktiviteten er særlig lav, for eksempel hvis aktiviteten består i langtidsutleie. Samtidig skal man være påpasselig også ved utleie under de nevnte grensene dersom aktiviteten er spesielt høy. Mange som driver utleienæringsvirksomhet velger å legge virksomheten inn i et aksjeselskap. Ved utleie fra et aksjeselskap får aksjeselskapet inntektsskatt på 27 prosent på overskuddet, og i tillegg skattlegges utbytter fra selskapet til personlig aksjonær med 27 prosent. Marginalskattesatsen blir altså nokså lik som for personlig næringsdrivende. Fordelen med et aksjeselskap fremheves særlig å være muligheten til å utsette personbeskatningen, samt å kunne reinvestere ikke skattlagt kapital fra aksjeselskapet, for eksempel i nye boliger. Hva som er mest gunstig bør vurderes nøye og konkret, gjerne i samarbeid med en skatterådgiver. FRADRAG OG SKATTEFRIHET Uavhengig av om det drives næringsutleie eller ikke, er det nettoresultatet som skattlegges: Inntekter minus utgifter. I en tidligere artikkel i Utleienytt gjennomgikk vi noen fradragstips for privat utleie. Listen er fortsatt aktuell, og artikkelen ligger søkbar på Leieboligs hjemmeside (velg fanen Nyheter, Utleienytt og velg deretter utgaven for april 2014). Skattefri utleieinntekt ved privat utleie er eller mulig i to tilfeller: Dersom eieren i utleieperioden har brukt minst halve eiendommen til eget bruk, regnet etter utleieverdien, eller når eieren har leid ut mer enn halvparten av boligen, regnet etter utleieverdien, og inntektene av slik utleie i inntektsåret ikke overstiger kr Er leieinntekten skattefri gis det heller ikke fradrag for kostnader. Overskrider utleien ovennevnte grense blir leieinntektene skattepliktige i sin helhet, også inntektene som skriver seg fra perioden boligen ble leid ut i et mindre omfang. De særlige reglene for utleie av tomannsbolig er opphevet. Her gjelder derfor de samme regler som for vanlige boliger.

14 14 Scheelutvalget: Hva betyr forslagene for utleiebransjen? Trine Agathe Lorentzen, partner i advokatfirmaet PwC Scheelutvalgets forslag til endringer i skattesystemet er på høring, med frist 5. april. For eiendomsbransjen er de viktigste skjerpelsene knyttet til verdsettelsesreglene for formuesskatt, skatt på eierinntekter og regelen om rentebegrensning. Forslaget om å redusere selskapsskattesatsen og skatten på alminnelig inntekt fra 27 % til 20 % medfører et betydelig provenytap som noen må betale for. En rekke øvrige forslag bidrar i den retning. Utvalget foreslår et eget inntektsgrunnlag eierinntekter som skal skattlegges med en sats på 41 % (37 % i utvalgets forslag med netto skattelettelser). For personer som eier eiendom i et selskap, rammer det aksjeutbytte, utdelinger fra deltakerlignede selskaper samt gevinster og tap ved realisasjon av aksjer eller andeler utover skjermingsfradraget. RENTER PÅ LÅN Utvalget foreslår også at dagens regler om ekstrabeskatning av renter på lån fra personlig skattyter til selskap bør videreføres, slik at renteinntekter fra selskapet skattlegges på samme måte som eierinntekter med en skattesats på 41 %. Lån fra selskapet til personlige aksjonærer eller deres nærstående skal også behandles skattemessig som utbytte. Avkastning på obligasjoner og renter skal etter forslaget beskattes med 20 %, mens avkastning på aksjer i det samme selskapet

15 15 Det foreslås at alle eiendeler og gjeld skal verdsettes til 80% av anslått markedsverdi, noe som vil innebære en betydelig skjerping av formuesskatten på fast eiendom. skal beskattes med 41 %, noe som gir en betydelig asymmetri. Beskatningen av et leieobjekt som eies direkte og et leieobjekt som eies gjennom et AS vil bli svært ulik. En utleier som leier ut direkte, og som ikke driver i et slikt omfang at det utgjør virksomhet, vil betale 20 % skatt på inntekten. Utleie i samme omfang gjennom et AS vil totalt sett gi 52,8 % skatt på tilsvarende inntekt. SKJERPET FORMUESSKATT Utvalget foreslår videre å beholde formuesskatten, men sørge for en mer ensartet verdsettelse av ulike formuesobjekter uavhengig av om man eier fast eiendom, aksjer, kontanter eller annet. EIENDOMSSKATT OG DOKUMENTAVGIFT Utvalget synes å foretrekke en overgang til statlig eiendomsskatt, men presiserer at dersom den kommunale ordningen videreføres bør det skje en større samordning av regler og praksis. Videre anbefaler utvalget at det skjer en harmonisering mellom eiendomsskatten og sjablonreglene som er innført for formuesskatten. Utvalget anbefaler til gjengjeld å trappe ned og fjerne dokumentavgiften da dette er en skatt på flytting som kan skape innlåsingseffekter og lav mobilitet i arbeidsmarkedet. Samtidig holder utvalget det åpent om arveavgiften bør gjeninnføres. Det foreslås at alle eiendeler og gjeld skal verdsettes til 80 % av anslått markedsverdi, noe som vil innebære en betydelig skjerping av formuesskatten på fast eiendom. Bunnfradraget i formuesbeskatningen foreslås økt fra kr til kr , mens satsen foreslås redusert til 0,8 % (mot dagens 0,85 %). For fritidseiendom foreslås det at ligningsverdiene dobles frem til man får på plass et sjablonmessig verdsettelsessystem tilsvarende som for bolig og næringseiendom. Det foreslås også en skjerpet beskatning av egen bolig ved at den gunstige ordningen med skattefri utleie av inntil 50 % av markedsverdien av egen bolig oppheves. Flertallet i Scheel-utvalget foreslår betydelige innstramminger i dagens rentebegrensningsregel. Reglene får i dag anvendelse fra første krone ved netto rentekostnader over MNOK 5. Innslagspunktet foreslås redusert til MNOK 1. Etter dagens regler er det kun interne rentekostnader som er gjenstand for avskjæring, men utvalget foreslår at også eksterne rentekostnader skal kunne avskjæres. Grunnlaget for beregning av fradragsrammen foreslås redusert fra dagens skattemessig EBITDA til skattemessig EBIT. Fradragsrammen foreslås endret fra 30 til 45 %.

16 FORRIGE UTGAVE AV UTLEIENYTT: 1. Boligpolitikken neppe bærekraftig 2. Høy utleie aktivitet 3. Slik kan bygårder gi lønnsom utleie 4. Endring i eierseksjonsloven på høring 5. Leiebolig i Media 6. Endret skattegrunnlag i 2015

UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie

UTLEIENYTT. Fra leiebolig. det eneste magasinet med artikler om boligutleie UTLEIENYTT Fra leiebolig det eneste magasinet med artikler om boligutleie nr.3 / okt 214 boligpolitikken neppe bærekraftig - leietakers marked i oslo og akershus - Endret skattegrunnlag - MED MER 3 Nytt

Detaljer

UTLEIENYTT Utleienytt-eneste magasinet med artikler om boligutleie

UTLEIENYTT Utleienytt-eneste magasinet med artikler om boligutleie NUMMER 2 - MAI 214 UTLEIENYTT Utleienytt-eneste magasinet med artikler om boligutleie FRA LEIE-BOLIG SAKER I DETTE NUMMERET Svakt boligmarked betyr hett leiemarked SIDE 3 Mye nytt innen skatt og avgift

Detaljer

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi: Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen I artikkelen vil vi først ta for oss bakgrunnen og hovedtrekkene i Scheelutvalgets innstilling før vi behandler

Detaljer

SPAREFORMERS UTVIKLING PÅ 2000-TALLET

SPAREFORMERS UTVIKLING PÅ 2000-TALLET NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2011 Utredning i fordypningsområdet: Finansiell økonomi Veileder: Professor Knut Kristian Aase SPAREFORMERS UTVIKLING PÅ 2000-TALLET av Cathrine Lund og Vegar Løland

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - norsk BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet 1LØPENDE BESKATNING 1.1 Forskjellige boligformer

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND

HUSEIERNES LANDSFORBUND HUSEIERNES LANDSFORBUND Bankene sender mrd. regning for finanskrisen til boligeierne Markedsrapport 2. kvartal 213 Krev at bankene konkurrerer om deg Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vårsemesteret 2014 Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie En investeringsanalyse for perioden 1994-2013 Marte Eltvik Lien og Christopher Egeland Sæbø Veileder: Ola

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Unge førstegangskjøpere og deres muligheter til å komme inn på boligmarkedet av 546 Linn Nordås Fotland 517 Jørn

Detaljer

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger ARENA bo i nord TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig mer penger på bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger Ung BOLIGNØD Unge boligkjøpere sliter med å komme inn på markedet

Detaljer

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen Høyt og lavt En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. 26 Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen INNHOLD Innledning 3 Sammendrag 4. Bakgrunn og antakelser om

Detaljer

Finansiell stabilitet 21. d e s e m b e r

Finansiell stabilitet 21. d e s e m b e r Norges Banks rapportserie Nr. - - Finansiell stabilitet 1 d e s e m b e r Norges Banks rapporter om finansiell stabilitet Finansiell stabilitet innebærer at det finansielle systemet er robust overfor forstyrrelser

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut SKATTE BETALEREN Nr 3 2013 www.skattebetaleren.no Utleie av fast eiendom: Grunnkurs for boliginvestorer SKATTEKLAGERI Juksere avslørt og sparket ut SKATTEOPPGJØRETI Ikke la deg blende av at du får penger

Detaljer

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt SKATTE BETALEREN Nr 4 2012 www.skattebetaleren.no Betaler du 28 eller 51 prosent? Få lavere utleieskatt BOLIG Så dårlig har BSU blitt SKATTEREGLER Når er hytta fritidsbolig? SKATTEOPPGJØRET Disse avgjør

Detaljer

Lure eiendomsgrep SKATTE BETALEREN. skattemareritt. Mitt. Slik gjør du. Krever inn mest eiendomsskatt. Nye regler kan gi skattekortfeil

Lure eiendomsgrep SKATTE BETALEREN. skattemareritt. Mitt. Slik gjør du. Krever inn mest eiendomsskatt. Nye regler kan gi skattekortfeil SKATTE TE BETALEREN Nr 4 2011 Nr 4 2011 www.skattebetaleren.no Slik gjør du Lure eiendomsgrep Mitt skattemareritt Krever inn mest eiendomsskatt Nye regler kan gi skattekortfeil Tetter arveavgiftshull Økonomisk

Detaljer

Axel Bryde Regulering av boligmarkedet - Konsekvenser for investor og marked. Masteroppgave. Masteroppgave i eiendomsutvikling og -forvaltning

Axel Bryde Regulering av boligmarkedet - Konsekvenser for investor og marked. Masteroppgave. Masteroppgave i eiendomsutvikling og -forvaltning Regulering av boligmarkedet - Konsekvenser for investor og marked Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Regulering av

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015

April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015 April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedet 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT-bolig 8 ROT-yrkesbygg 9 Tabeller 11 Elektromarkedet 13 Tabeller

Detaljer

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august markedsrapport tema: Unge møter stengte dører i boligmarkedet 3 212 august Hovedfunn 1 Huseiernes BoligIndikator 3. kvartal 2 Kampen om sentrumsleilighetene 4 Markedsoppdatering 8 Tall og fakta 12 Les

Detaljer

SKATTE SPAR ARVEAVGIFT BETALEREN. Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer FREM MED MÅLEBÅNDET! SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE

SKATTE SPAR ARVEAVGIFT BETALEREN. Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer FREM MED MÅLEBÅNDET! SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE SKATTE BETALEREN 3 2010 www.skattebetaleren.no SPAR ARVEAVGIFT Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE PENSJONISTER KAN FÅ HØYERE SKATT FREM MED MÅLEBÅNDET! Økonomisk

Detaljer

Etterspørsel, investering og konsum 1

Etterspørsel, investering og konsum 1 Forelesningsnotat 4, januar 2015 Etterspørsel, investering og konsum 1 Innhold Etterspørsel, investering og konsum...1 Investering og rente...2 Nominell rente og nåverdi...2 Realrenten...4 Investeringene...5

Detaljer

Norske husholdningers sparing

Norske husholdningers sparing Økonomiske analyser 3/211 Elin Halvorsen Husholdningenes sparing er i offisiell statistikk representert av hele husholdningssektorens samlede sparing. Bak dette ene tallet skjuler det seg forskjeller mellom

Detaljer

2. Konjunkturutviklingen i Norge

2. Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /. Konjunkturutviklingen i Norge Konjunkturoppgangen som startet rundt årsskiftet / fortsatte gjennom det meste av, men nedgang i kraftproduksjonen bidro til at vekstraten

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer