SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk."

Transkript

1 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet Kommunestyresalen, Rådhuset Kl. 11:30 Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kirkenes, Cecilie Hansen Ordfører SMW

2 SAKSLISTE: Saksnr.: Sakstittel: ArkivsakID: 005/13 ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP (ØFAS) ENDRING I SELSKAPSAVTALEN 2013 Saksordfører: Tove Alstadsæter 12/ /13 KJØP AV TOMT I FORBINDELSE MED EV 105 BJØRKHEIM-TERNEVANN - 24/101 OG 25/2 KJØPER: STATEN V/STATENS VEGVESEN Saksordfører: Aksel Emanuelsen 12/ /13 AVSLAG PÅ SØKNAD OM KOMMUNAL TOMT ANKE SØKER: SCANVULK AS Saksordfører: Lena Norum Bergeng 12/ /13 MAKESKIFTEAVTALE MED TSCHUDI KIRKENES AS - 27/444 OG 27/469 Saksordfører: Bror Sundstrøm 13/ /13 UTBYGGINGSAVTALE MED BJØRNEVATN NÆRINGSPARK AS FOR OMRÅDET SKOLEHAUGEN, BJØRNEVATN Saksordfører: Stian Celius 13/368 Side 2 av 2

3 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Bente Larssen Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-M60, K3-&17, K3-&85 Saksordfører: Tove Alstadsæter SAKSGANG Behandling: Formannskapet Dato: Arkivsaksnr.: 12/1743 Møtedato: Saksnr.: 005/13 ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP (ØFAS) - ENDRING I SELSKAPSAVTALEN 2013 Vedlagte dokumenter: Nr. Dok.dato Tittel ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP (ØFAS) Utkast ny selskapsavtale for ØFAS ANS Ny selskapsavtale.docx Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker I ØFAS I I Øfas ANS - Vadsø Kommune Arve Øverland Tittel REPRESENTANTSKAPET ØFAS ANS AVTALE OM UTLØSNINGSVEDERLAG UTKAST NY SELSKAPSAVTALE FOR ØFAS ANS Side 1 av 4

4 I U I I Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS Saksbehandler Bente Larssen Øst-Finnmark avfallsselskap ANS ØFAS ANS U Leif Astor Bakken I Leif Astor Bakken INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I ØSTFINNMARK AVFALLSSELSKAP ANS MELDING OM VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET : ØSTFINNMARK AVFALLSSELSKAP ANS - NY MØTEPROTOKOLL SELSKAPSAVTALE INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I ØSTFINNMARK ANS 26. SPØRSMÅLAVFALLSSELSKAP TIL ØFAS FRA OKTOBER 2012 KOMMUNESTYREMØTE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA SØR-VARANGER KOMMUNE Kort sammendrag: Kommunestyret behandlet i juni 2012 forslag til ny selskapsavtale for ØFAS, det var nødvendig etter Vadsøs uttreden av selskapet i Kommunestyret gjorde følgende vedtak: Kommunestyret vedtar vedlagte selskapsavtale. Kommunestyret gir fullmakt til valgt medlem i representantskapet å sluttføre forhandlingene. Det som i forrige sak ble fremhevet som en svakhet med forslag til selskapsavtale var forholdet mellom eierskap og økonomiske forpliktelser i selskapet i gitte situasjoner, den er nå på 48,7 %. Slik avtaleforslaget var i 2012 skulle Sør-Varanger kommune ha en innflytelse i generalforsamlingen som ikke var i samsvar med størrelsen på eierskapet, forslaget var på 35,7 %. ØFAS har nå i januar kommet med forslag til ny fordeling. Det vil være riktig at formannskapet drøfter forslaget og gir kommunens medlem i representantskapet en tilbakemelding. Forslaget til ØFAS er i tråd med føringene fra kommunestyret. Faktiske opplysninger: Det er i paragraf 6.2 hvor stemmefordelingen i representantskapet fremkommer. I dagens avtale er paragraf 6.2 følgende: 1 stemme per påbegynt 2000 innbyggere som gir følgende fordeling: Side 2 av 4

5 Andel ansvar følger ikke andel stemmer i representantskapet. ØFAS er redusert med ca. 25 % abonnenter etter Vadsøs uttreden. Forslaget fra ØFAS er at man også da kan redusere kravet til per påbegynt innbyggere med 25 %. 1 stemme per påbegynt 1500 innbyggere. Dette forslaget vil da gi følgende fordeling: Dette forslaget gir en langt bedre samsvar mellom eierandel og stemmefordeling i selskapet for Sør-Varanger kommune. Forslaget prøver langt på vei å imøtekomme alle eierkommunene, det er også et viktig mål i et felles selskap. Formannskapet må ta stilling til om dette er en akseptabel løsing, slik at selskapsavtalen kan behandles i det bebudede møte i representantskapet 14. februar Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Side 3 av 4

6 Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Forslag til innstilling: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 4 av 4

7 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Bente Larssen Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-M60, K3-&17, K3-&85 Saksordfører: Tove Alstadsæter SAKSGANG Behandling: Formannskapet Kommunestyret Dato: Arkivsaksnr.: 12/1743 Møtedato: Saksnr.: 044/12 054/12 ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP ANS - NY SELSKAPSAVTALE Vedlagte dokumenter: Nr. Dok.dato Tittel Utkast ny selskapsavtale for ØFAS ANS Ny selskapsavtale.docx Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel Side 1 av 5

8 I Arve Øverland I Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS UTKAST NY SELSKAPSAVTALE FOR ØFAS ANS INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I ØSTFINNMARK AVFALLSSELSKAP ANS Kort sammendrag: ØFAS ANS har generalforsamling i selskapet 28. Juni Det blir den første generalforsamlingen etter at Vadsø har gått ut av selskapet. Det er derfor nødvendig at det gjøres vedtak om ny selskapsavtale på møtet. ØFAS ANS har laget et utkast til ny selskapsavtale for de gjenværende eierne, dette er gjort i nært samarbeid med noen rådmenn i eierkommunene. Selskapsavtalen bygger på allerede vedtatt selskapsavtale, det er foretatt justeringer for å tilpasse den selskapet i sin nåværende form. Faktiske opplysninger: Det er Sør-Varanger, Nesseby, Vardø, Tana, Berlevåg og Båtsfjord som eier ØFAS ANS. Sør-Varanger kommune har en eierandel på 48,7 %. Over år har det vært et omfattende økonomisk og organisatorisk arbeid som har vært gjort i selskapet, slik at det er samsvar mellom eiernes forventninger til selskapet og hva selskapet utfører. Dette har medført at den tidligere vedtatte igangsatte prosessen om omdanning til aksjeselskap har stoppet opp. Selskapsavtalen er justert på noen punkt, avtalen innebærer ingen vesentlige endringer. Sør-Varanger kommune har nå 48, 7 % eierandel, og svarer tilsvarende for forpliktelsene til selskapet i gitte situasjoner. Forslaget til selskapsavtalen slik den foreligger gir Sør-Varanger kommune en innflytelse til 35,7 % i representantskapet. Denne innflytelsen er uendret siden Vadsøs uttreden, og bør følges opp. Her er en oversikt over de andre eierkommunene mht eierandel og innflytelse i generalforsamlingen: Kommune Innflytelse i generalforsamling Eierandel/ ansvar Tana 14,2% 14,3% Side 2 av 5

9 Vardø 14,2% 10,5% Båtsfjord 14,2% 10,3 % Berlevåg 7,1% 5,0% Nesseby 7,1% 4,5% Utsjok 7,1% 6,7% Da endringene i selskapsavtalen er justeringer i tidligere selskapsavtale anbefales selskapsavtalen vedtatt, og at det gis fullmakt til valgt medlem av representantskapet for å sluttføre selskapsavtalen dersom det kommer innspill på mindre endringer. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Sør-Varanger kommune har nå 48, 7 % eierandel i ØFAS ANS, og svarer tilsvarende for økonomiske forpliktelsene til selskapet i gitte situasjoner. Side 3 av 5

10 Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Forslag til innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte selskapsavtale. Kommunestyret gir fullmakt til valgt medlem i representantskapet å sluttføre forhandlingene. Behandling Formannskapet Saksordfører: Tove Alstadsæter Innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak i sak 044/12: Kommunestyret vedtar vedlagte selskapsavtale. Kommunestyret gir fullmakt til valgt medlem i representantskapet å sluttføre forhandlingene. Behandling Kommunestyret Saksordfører: Tove Alstadsæter Innstillingen enstemmig vedtatt. Tilstede under avstemningen: 20 representanter. Kommunestyrets vedtak i sak 054/12: Kommunestyret vedtar vedlagte selskapsavtale. Kommunestyret gir fullmakt til valgt medlem i representantskapet å sluttføre forhandlingene. Bente Larssen rådmann Side 4 av 5

11 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 5 av 5

12 Fra: Arve Øverland Sendt: Til: Cecilie Hansen;Frank Martin ardo.kommune.no;knut Inge Store Kopi: Aslaksen;Stian Lindgård;Bente ts.no Emne: Utkast ny selskapsavtale for ØFAS ANS Vedrørende ny selskapsavtale for ØFAS ANS: Vedlagt følger utkast til ny selskapsavtale for ØFAS ANS. Denne har vært igjennom rådmannsutvalget. Vi ber om at ordførerne innhenter de nødvendige fullmakter fra de ulike kommunestyrer til å kunne ferdigforhandle og godkjenne ny selskapsavtale i representantskapsmøte den 28. juni Mvh Arve Øverland Direktør ØFAS ANS

13 SELSKAPSAVTALE Vardø Vadsø Båtsfjord Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet Avtale lagt frem for kommunestyret i Sør-Varanger

14 Selskapsavtale for Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS I medhold av lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper av (Erstatter vedtekter for ØstFinnmark avfallsselskap ANS (ØFAS), siste endring gjort ). 1 SELSKAPET Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven). Selskapet eies av kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana og Sør-Varanger i Norge og Utsjoki i Finland. Virksomheten er eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal registreres i Foretaksregisteret. 2 FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Tana kommune. 3 FORMÅL Selskapet har ikke økonomisk erverv som formål. Formålet med selskapet er: Innenfor det tjenesteområde og omfang som eierkommunene bestemmer gjennom selskapets representantskap, skal Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS eie selskaper eller deler av slike, eiendommer og utvalgte driftsmidler, forestå planlegging av tjenester, bestille tjenester og varer, administrere utøvelsen av tjenester, herunder gi forslag til forskrifter og fatte enkeltvedtak, forestå rådgivning, forestå forvaltning og utøve kontroll hvor dette ikke er i strid med særlovgivning. Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS skal herunder være et selskap med høy kompetanse innen behandling av avfall og slam, og skal til enhver tid være pådriver og utvikler av gode løsninger innen avfallsbehandling og renovasjon ved å: drive samfunnsøkonomisk behandling av avfall og slam i Øst-Finnmark stå for innsamling og transport av de avfallstyper og slam som egner seg for interkommunal virksomhet samarbeid etter nærmere avtale med kommunene. Det er forutsatt allmenn tvungen renovasjon og slamtømming i alle deltagerkommunene. stå for gjenvinning og produksjon av resirkulerbare avfallsprodukter, og distribusjon og salg av slike produkter. Selskapet skal være et konsultativt organ for eierne i forurensningsspørsmål og bidra til løsning av slike. Definisjon av formål og ansvarsområde er uttømmende. Styret har ikke myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor og vedtatt av representantskapet. Oppgaver tillagt eierkommunene i følge særlov, vil betinge hjemmel i særlov som vilkår for at oppgaven kan overføres til interkommunalt selskap. Avtale lagt frem for kommunestyret i Sør-Varanger

15 4 KAPITALINNSKUDD Eierkommunene skal betale inn kapitalinnskudd. Kapitalen er fullt innbetalt Tana kommune Sør-Varanger kommune Nesseby kommune Båtsfjord kommune Vardø kommune Berlevåg kommune Utsjoki kommune Sum innskuddskapital ,- 5 ORGANISASJON Den daglige drifta er underlagt direktøren. 6 REPRESENTANTSKAPET 1. Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha 1 medlem fra hver av eierkommunene. Representantskapets medlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyrene til eierkommunene for en periode på 4 år i samsvar med den kommunale valgperioden. Jfr. for øvrig IKSloven 6 og 7. Medlemmene tjenestegjør inntil nye medlemmer er valgt selv om tjenesteperioden er utløpt. 2. Hvert medlem representerer 1 stemme pr påbegynt 2000 innbyggere til sin eierkommune, basert på folketall pr. 1. januar i det år det avholdes kommunevalg. Dette gir pr følgende stemmefordeling: - Sør-Varanger kommune Tana kommune Vardø kommune Båtsfjord kommune Berlevåg kommune Nesseby kommune Utsjok kommune 5 stemmer 2 stemmer 2 stemmer 2 stemmer 1 stemme 1 stemme 1 stemme 3. Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av juni måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven 9. Om habilitet blir kommuneloven 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven Innkalling til møte skal skje med minst 2 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven 8. Representantskapet kan selv sette opp saker til behandling. 6. På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene: Skriftlig årsmelding fra styret. Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår. Valg av leder og nestleder i representantskapet. Valgperioden følger kommunevalgperioden. Hvert 2. år velge styre, styrets leder og nestleder Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse. Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt godtgjørelse til leder og nestleder i representantskap og styre. Avtale lagt frem for kommunestyret i Sør-Varanger

16 I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene: Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven 18, herunder forslag fra styret til gebyrregulativ. Valgene skal være skriftlig dersom noen krever det. Dessuten skal representantskapet behandle: Fullmakter til styret Langtidsplaner, herunder økonomiplan iht. IKS-loven 20, og vesentlige endringer i metoder/systemer Forslag fra styret til låneopptak og eventuelle kommunale garantier Forslag endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret. Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet. Andre saker som styret vil ta opp. Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers. 7 STYRET 1. Selskapet skal ha et styre bestående av fra 5 til 7 medlemmer etter representantskapets valg. 1 av medlemmene velges av og blant de ansatte i morselskap og heleide datterselskap. Tjenesteperioden for styremedlemmer er 2 år. Medlemmer tjenestegjør inntil nye medlemmer er valgt selv om tjenesteperioden er utgått. 2. Styre, styrets leder og nestleder velges av representantskapet jfr. $ 6 pkt Lederen kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig eller når ett av medlemmene i styret eller direktøren ber om det. Direktøren har møteplikt til styremøter, og har ansvaret for sekretærfunksjonen. Innkalling til møte skal skje med minst 1 ukers varsel og innkallelsen skal inneholde saksliste og eventuelt saksomfang. Jfr. for øvrig IKS- loven Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsettinger og habilitet gjelder 6 pkt Styreleder og direktøren plikter selskapet i fellesskap. Jfr. for øvrig IKS-loven Styret skal: - ha den myndighet som ble gitt av representantskapet for å lede selskapets virksomhet og forvalte selskapet i samsvar med IKS-loven 13 - tilsette og avsette direktør og fastsette lønns- og arbeidsvilkår - samt behandle personalsaker som ikke er delegert til direktøren. Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i representantskapet om slike saker. 7. Styremedlemmer og ansatte kan ikke sitte i representantskapet Avtale lagt frem for kommunestyret i Sør-Varanger

17 8 LÅN OG EIERNES ANSVAR Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter de rammevilkår som representantskapet har fastsatt. Øvre ramme for låneopptak pr er fastsatt til 50 mill. kroner. Når driftsuhell, pålagte oppgaver eller andre uforutsette forhold gjør det nødvendig med hurtig gjennomføring av tiltak, kan styret oppta lån på inntil 2,5 mill. kroner utover de fastsatte lånerammer. Eierkommune svarer pro rata for sine forpliktelser i selskapet samme forhold som det antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet. Ved ikrafttredelse av ny selskapsavtale per hefter deltakerkommunene som følger: Kommune Berlevåg Båtsfjord Nesseby Sør-Varanger Tana Utsjoki Vardø Antall innbyggere Andel ansvar 5,0 % 10,3 % 4,5 % 48,7 % 14,3 % 6,7 % 10,5 % ,0 % Grunnlag Den enkelte medlemskommune plikter å ha renovasjons- og slamforskrifter som er tilpasset ØFAS sitt behov. Dersom det forslag til forskrifter som ØFAS oversender til kommunene ikke blir godtatt, plikter kommunen å forelegge sine forskrifter for styret i ØFAS, som eventuelt kan be om endringer BUDSJETT OG REGNSKAP 1. For faste tjenester som selskapet utfører for eierne, betaler eierne forskuddsvis etter regning for hvert kvartal basert på godkjent budsjett. Budsjettet er i denne sammenheng ikke gjenstand for regulering så fremt dette ikke skyldes endring av særavgifter, og som en på budsjetteringstidspunktet ikke hadde forutsetning for å forutse. Prisen for selskapets tjenester er lik for alle eierkommunene. 2. De kommunale gebyrene fastsettes av den enkelte kommune, jfr. Forurensningsloven. Den enkelte kommune skal selv stå for innkreving av de kommunale gebyrene som omfattes av selskapets tjenester så fremt ikke annet bestemmes av eierkommunene og representantskapet. 3. Regnskapsloven gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet skal benytte samme budsjettog regnskapsår som kommunene. UTVIDELSER OG ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om endringer av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Jfr. for øvrig IKS-loven UTTREDEN OG OPPLØSNING Vedtak i en kommune om å gå ut, må skriftlig, og med ett års varsel, meldes representantskapet på årsmøtet. Jfr. for øvrig IKS-loven 30. Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om dette. Avtale lagt frem for kommunestyret i Sør-Varanger

18 Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven 32. Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet det året selskapet blir oppløst. Et evt overskudd etter at forpliktelser er dekket skal føres tilbake til kommunene etter samme forhold som det antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet. 12 TVIST OM FORSTÅELSE AV SELSKAPSAVTALEN Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindende virkning ved voldgift etter reglene i tvistemålsloven. 13 IKRAFTTREDEN Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt representantskapet har fastsatt. Sist revidert og godkjent av representantskapet i Øfas Avtale lagt frem for kommunestyret i Sør-Varanger

19 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Ellen Mari Lindkvist Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K1-610 Saksordfører: Aksel Emanuelsen SAKSGANG Behandling: Kommunestyret Formannskapet Dato: Arkivsaksnr.: 12/2494 Møtedato: Saksnr.: /13 KJØP AV TOMT I FORBINDELSE MED EV 105 BJØRKHEIMTERNEVANN - 24/101 OG 25/2 KJØPER: STATEN V/STATENS VEGVESEN Vedlagte dokumenter: Nr. Dok.dato Tittel EV 105 BJØRKHEIM-TERNEVANN 24/101 OG 25/2 - FORSLAG TIL KJØPEKONTRAKT Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker I Statens vegvesen Region nord Tittel EV 105 BJØRKHEIM-TERNEVANN - 24/101 OG 25/2 - FORSLAG TIL KJØPEKONTRAKT Kort sammendrag: Side 1 av 3

20 Staten v/statens Vegvesen har sendt Sør-Varanger kommune forslag til kjøpekontrakt for deler av gnr 25 bnr 2 og gnr 24 bnr 101 i forbindelse med reguleringsplan for E105 Bjørkheim Ternevann, vedtatt Detaljreguleringen danner grunnlaget for erverv av nødvendig grunn for gjennomføring av prosjektet. Faktiske opplysninger: Sør-Varanger kommune vedtok detaljreguleringsplan for E105 Bjørkheim Ternevann. For å kunne gjennomføre prosjektet er Staten v/statens Vegvesen nødt til å erverve grunn på midlertidig og permanent basis. Vegvesenet vil erverver fra gnr 25 bnr 2 ca m2 lavproduktiv mark til en pris på kr 1 pr kvm, og tar i midlertidig bruk ca kvm til 0,2 kr pr kvm. Fra gnr 24 bnr 101 erverves ca kvm permanent, men kvm tas til midlertidig bruk. Behovet for midlertidig areal for rigg- og anleggsbelte vil være to år fra anleggsstart. Vurderinger: Staten v/statens Vegvesen har behov for areal i forbindelse med bygging av ny E 105 i henhold til vedtatt reguleringsplan. Inntektene ved salg utgjør henholdsvis kr 3 800,- og kr 6 400,- for hvert av områdene. Prisen er i samsvar med tidligere kjøp Statens Vegvesen har gjort. Administrasjonen har ingen innvendinger mot prisfastsettelsen. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Side 2 av 3

21 Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Forslag til innstilling: Sør-Varanger kommune inngår kjøpekontrakt med Staten v/statens Vegvesen, i forbindelse med bygging av E105 Bjørkheim Ternevann, for deler av tomtene 25/2 og 24/101, jfr tilsendt tilbud dat Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 3 av 3

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Ellen Mari Lindkvist Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-L83 Saksordfører: Lena Norum Bergeng SAKSGANG Behandling: Formannskapet Dato: Arkivsaksnr.: 12/2619 Møtedato: Saksnr.: 007/13 AVSLAG PÅ SØKNAD OM KOMMUNAL TOMT - ANKE SØKER: SCANVULK AS Vedlagte dokumenter: Nr. Dok.dato Tittel SØKNAD KOMMUNAL TOMT SIGNERT.PDF VEDRØRENDE SØKNAD OM KOMMUNAL INDUSTRITOMT ANKE PÅ AVSLAG OM KOMMUNAL TOMT Anke søknad kommunal tomt Scanvulk AS - leieareal på kvm (2).pdf Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel I Scanvulk SØKNAD OM KOMMUNAL INDUSTRITOMT U Scanvulk AS VEDRØRENDE SØKNAD OM KOMMUNAL INDUSTRITOMT Side 1 av 4

39 I Scanvulk AS ANKE PÅ AVSLAG OM KOMMUNAL TOMT U Scanvulk AS VEDRØRENDE ANKE PÅ AVSLAG OM KOMMUNAL TOMT Kort sammendrag: Scanvulk as søkte om å feste et areal bak Fysiologisk Institutt på Prestøya Industriområde. Scanvulk AS hadde på dette tidspunktet fått tilsagn på å leie samme areal. Leieavtalen varer i 5 år, og gir ikke tillatelse til å bygge på området. Sør-Varanger kommune avslo søknaden om å feste området med begrunnelse i manglende reguleringsplan for området, samt at det er uavklart hvor en eventuell ny veiløsning til Kirkenes vil gå, og man har derfor satt av areal for dette formålet. I avslaget ble det gitt lovnad om at Scanvulk AS ville bli kontaktet dersom situasjonen endret seg. Faktiske opplysninger: Det omsøkte område er dannet ved tilførsel av masser over en lengre periode, og fremstår i dag som en overgrodd fylling, se vedlagt situasjonsplan datert hvor omsøkt område er merket rødt. Tomten er per i dag ikke regulert, og er i følge kommuneplanen kun halvveis avsatt til industriområde da resten fortsatt er registrert som sjøområde. Tomten har ingen adkomst, og er avhengig av en adkomstrett over naboeiendommen, eventuelt må det søkes om ny avkjørsel fra E6. Vurderinger: Sør-Varanger kommune har ved flere anledninger fått søknader på denne tomten, hvor de har blitt avvist på bakgrunn av manglende reguleringsplan og planlagt vei. I tillegg har SørVaranger kommunen tidligere vurdert å fylle igjen området nedenfor Prestøyhjemmet for å utvide industriarealet. Administrasjonen fremmet i sak 022/06 til kommunestyret et behov for utvidelse av næringsareal, uten at det ble fattet vedtak om utfylling av området. Det ble igjen fremmet et tilsvarende forslag i forbindelse med budsjettet i 2008, som ble avvist. Formannskapet vedtok i sak 095/10 at Kirkenesbase AS skulle få opsjon på dette området, for at de selv skulle stå for utfylling av det, og videre få festerett til arealet. Denne opsjon falt bort da Shtokman-prosjektet ble avblåst. Dersom området på sikt fylles ut, er det ennå uklart hvordan det omsøkte arealet vil bli brukt. Arealet har per i dag ikke egen adkomst, men brukere må få adkomstrett av tilliggende eiendommer eller ved ny avkjørsel fra E6. Administrasjonen anser det vanskelig å tildele denne tomten da det er mye usikkerhet om bruken av området rundt. Ny veitrasé til Kirkenes må avklares før dette området kan fristilles for tildeling, samt at det må avklares om området innenfor skal utfylles. Adkomst må også avklares på permanent basis. Ved en eventuell tildeling vil man måtte kreve at der lages en reguleringsplan for området, i tillegg til de ordinære vilkårene ved tildeling av næringstomt. Kommuneplanens hovedmål: Side 2 av 4

40 Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Sør-Varanger kommune tar anken til følge og tildeler omsøkt tomt til Scanvulk AS, med blant annet vilkår om at søker må utarbeide reguleringsplan for området. Forslag til innstilling: Sør-Varanger kommune tar ikke anken til følge, og tildeler ikke omsøkt område søker. Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 3 av 4

41 Side 4 av 4

42

43 SØR-VARANGER KOMMUNE PLAN- OG BYGGESAKSAVDELINGEN Scanvulk AS Kaisvingen KIRKENES Vår ref.: Saksnr.: 12/2619/2 Saksbehandler: Ellen Mari Lindkvist Deres ref.: Dato: Epostadresse: Telefonnr.: VEDRØRENDE SØKNAD OM KOMMUNAL INDUSTRITOMT Vi viser til deres søknad datert vedrørende feste av areal bak tomt 27/63, Fysikalsk institutt/bdo. Sør-Varanger kommune kan på dette tidspunktet ikke tildele dette arealet, da det ikke foreligger en reguleringsplan for området. Man har blant annet ingen permanent adkomst til dette området. Samtidig er situasjon uavklart vedrørende ny innfartsvei til Kirkenes, slik at dette arealet, sammen med arealet langs fjæra til Soldatbukta, er avsatt til en mulig veiløsning. Dersom situasjonen for området skulle endre seg i løpet av tiden dere leier området, vil dere bli kontaktet for muligheten til å overta området som festegrunn. Med vennlig hilsen Ellen Mari Lindkvist Eiendomskonsulent Postadresse: Boks KIRKENES Telefonnr.: Sentralbord Telefaksnr.: Bankgiro:

44

45

46 Fra: Bjørnar Pedersen Sendt: Til: Ellen Mari Lindkvist;Postmottak Kopi: terje Emne: Anke søknad kommunal tomt Vi ønsker å anke avslaget om kommunal tomt, se vedlagt anke. Med vennlig hilsen Bjørnar Pedersen Daglig leder Mobil Arbeidergata 5 NO-9900 Kirkenes <http://www.scanvulk.no/>

47 Y Y X X X Scanvulk AS - leieareal på kvm Målestokk 1:1500 Sør-Varanger kommune

48 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Ellen Mari Lindkvist Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: GBN-, K2-L00 Saksordfører: Bror Sundstrøm SAKSGANG Behandling: Kommunestyret Formannskapet Dato: Arkivsaksnr.: 13/261 Møtedato: Saksnr.: /13 MAKESKIFTEAVTALE MED TSCHUDI KIRKENES AS - 27/444 OG 27/469 Vedlagte dokumenter: Nr. Dok.dato Tittel _444 - situasjonsplan 1986,8 kvm.pdf _469 - situasjonsplan 4151,9 kvm.pdf AVTALE OM MAKESKIFTE med Tschudi Kirkenes AS.docx Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel PUMPESTASJON - MAKESKIFTE I Tschudi Kirkenes AS Side 1 av 4

49 I Tschudi Kirkenes AS PUMPESTASJON - MAKESKIFTE I Tschudi Kirkenes AS PUMPESTASJON - MAKESKIFTE I Tschudi Kirkenes as PUMPESTASJON - MAKESKIFTE U Tschudi Kirkenes AS; VEDRØRENDE PUMPESTASJON Tschudi Kirkenes AS MAKESKIFTE Kort sammendrag: Sør-Varanger kommune hadde i forbindelse med renovering av vann- og avløp i Kirkenes de siste årene, et behov for areal til pumpestasjon. Kommunen fant den mest hensiktmessige plasseringen for denne på tomt 27/444 ved Brunosten. Tomt 27/444 eies av Tschudi Kirkenes AS. I denne forbindelse var kommunen i dialog med Tschudi Kirkenes AS om overtakelse av en del av tomten. Tschudi Kirkenes AS så det ikke hensiktsmessig å dele opp området, og ønsket derfor å selge hele arealet på ca kvm. Som motytelse ønsket de å kunne innløse en næringstomt de i dag fester fra kommunen, og etter en del diskusjon falt valget på Rådhusplassen 1, 27/469 (tidl. Brannstasjon). Arealet på tomt 27/469 er ca kvm, og Tschudi Kirkenes AS ga i brev av et tilbud på kr 300,- pr. kvm for differansen mellom arealet på de forannevnte tomtene, til sammen kr ,-, under forutsetning av styrets godkjenning. Sør-Varanger kommune tok i bruk tom 27/444 i 2012 uten at partene hadde underskrevet en avtale. Faktiske opplysninger: Arealet på Tschudi Kirkenes AS sin tomt 27/444 er på kvm, mens arealet på kommunens tomt 27/469 er kvm, en differanse på kvm. Med en pris på kr 300,per kvm, utgjør dette til sammen kr ,-. Tomtefesteloven av gir ikke festere av næringseiendommer, i motsetning til festere av bolig- og fritidstomter, en automatisk rett til innløsing av festetomten. Dette kan avtalefestes, eller grunneier kan som i vårt tilfelle, vedta en allmenn adgang til innløsning. Sør-Varanger kommune har i forbindelse med budsjett vedtatt at kommunen skal selge 1/3 av næringstomtene de i dag fester bort. Vilkårene for hvilke tomter som skal kunne innløses er ikke vedtatt, og heller ikke prisen for arealet. Tschudi Kirkenes AS betaler i dag kr ,- i festeavgift for tomt 27/469, noe som utgjør kr 12,46 per kvm. Forslaget til pris på kr 300,- per kvm er basert på kommunens vedtak av vedrørende regulering av innfestingssummen for næringstomter, hvor prisen for området Kirkenes ble satt til kr 300,- per kvm. Vurdering: Sør-Varanger kommune tok i bruk tomten 27/444 uten at det forelå en skriftlig avtale med Tschudi Kirkenes AS. På bakgrunn av den dialogen som var mellom i partene i forkant, ble Side 2 av 4

50 det klart at begge parter ønsket en makeskifteavtale hvor kommunen overtok arealet de behøvde mot at Tschudi Kirkenes AS fikk innløse en av sine festetomter. Valget falt på Rådhusplassen 1, og kommunen har ikke gitt noen innsigelser på det. Kommunestyrets budsjettvedtak om salg av næringstomter åpnet videre for en slik løsning. Sør-Varanger kommune har som nevnt ovenfor ennå ikke vedtatt hvilke vilkår og hvilken pris som skal gjelde ved salg/innløsing av næringstomter. Tschudi Kirkenes AS forslag til pris synes ikke urimelig under de spesielle forhold med at kommunen tok i bruk tomt 27/444 før en avtale var på plass. Senere vedtak om pris ved salg av næringseiendommer må derfor ses uavhengig av denne avtalen. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Sør-Varanger kommune inngår ikke en makeskifteavtale med Tschudi Kirkenes som skissert ovenfor. Sør-Varanger kommune kjøper tomten 27/444 fra Tschudi Kirkenes etter takst. Side 3 av 4

51 Forslag til innstilling: Sør-Varanger kommune inngår en makeskifteavtale med Tschudi Kirkenes AS vedrørende tomtene 27/444 og 27/469, med de vilkår gitt i vedlagt forslag til avtale. Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 4 av 4

52 Y Y X X /444 - situasjonsplan 1986,8 kvm Målestokk 1:500 Sør-Varanger kommune

53 Y X X X /469 - situasjonsplan 4151,9 kvm Målestokk 1:500 Sør-Varanger kommune

54 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Ellen Mari Lindkvist Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: GBN-, K2-L00 Saksordfører: Stian Celius SAKSGANG Behandling: Formannskapet Dato: Arkivsaksnr.: 13/368 Møtedato: Saksnr.: 009/13 UTBYGGINGSAVTALE MED BJØRNEVATN NÆRINGSPARK AS FOR OMRÅDET SKOLEHAUGEN, BJØRNEVATN Vedlagte dokumenter: Nr. Dok.dato Tittel Utbyggingsavtale med Bjørnevatn Næringspark AS.doc Skolehaugen, Bjørnevatn.pdf _BESTSkolehaugen boligfelt pdf _PLSkolehaugen boligfelt pdf Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel Side 1 av 6

55 S I U U I U I I I I U OMREGULERING AV SKOLEHAUGEN, BJØRNEVATN Systembygg Kirkenes VEDRØRENDE OPSJONSAVTALEN FOR SKOLEHAUGEN Saksbehandler Mia MELDING OM VEDTAK FRA DeConinck FORMANNSKAPET : OMREGULERING Systembygg Kirkenes OPSJONSAVTALE SVAR PÅ SØKNAD FOR OM FORLENGELSE AVAV SKOLEHAUGEN BJØRNEVATN OPSJONSAVTALEN FOR SKOLEHAUGEN, BJØRNEVATN SystemBygg SØKNAD OM FORLENGING AV Kirkenes AS OPSJONSAVTALE VEDR SKOLEHAUGEN BJØRNEVATN SystemBygg VEDRØRENDE SØKNAD OM FORLENGING Kirkenes AS AV OPSJONSAVTALE FOR SKOLEHAUGEN, BJØRNEVATN SystemBygg BOLIGFELTET SKOLEHAUGEN I Kirkenes AS BJØRNEVATN Statens Kartverk DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Statens Kartverk DOKUMENTET HAR MANGLER SOM DERE MÅ RETTE 23/425 Statens Kartverk DOKUMENTET HAR MANGLER SOM DERE MÅ RETTE 23/427 Statens Kartverk 23/427 TINGLYSING U Statens Kartverk 23/425 TINGLYSING U Statens Kartverk 25/426 TINGLYSING I Statens Kartverk I Statens Kartverk I Statens Kartverk I AS Oscar Sundquist RETUR AV TINGLYST MATRIKKELBREV 23/425 RETUR AV TINGLYST MATRIKKELBREV 23/427 RETUR AV TINGLYST MATRIKKELBREV 23/426 FDV-BJØRNEVATN NÆRINGSPARK I I Bjørnevatn Næringspark AS SVK I SVK S U U Bjørnevatn Næringspark AS Bjørnevatn Næringspark AS SØKNAD OM ETABLERING AV UTBYGGINGSAVTALE FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 23/427 SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 23/426 Protokoll for deling av 23/426 og 427 VEDLEGG 1: SÆRLIGE VILKÅR OVERSENDELSE AV FESTEKONTRAKTER Side 2 av 6

56 U Statens Kartverk MATRIKKELBREV TIL TINGLYSING I Statens Kartverk RETUR AV TINGLYST MATRIKKELBREV I Sør-Varanger kommune VAR UTTALELSE UTBYGGINGSAVTALE LEDNINGSNETTET Kort sammendrag: Systembygg AS søkte om opsjon på området Skolehaugen, Bjørnevatn, for omregulering og bygging av to- og firemannsboliger. Området var da regulert til eneboligfelt hvor kommunen skulle stå som utbygger. Formannskapet vedtok å tildele Systembygg AS området med vilkår om omregulering. Bjørnevatn Næringspark AS overtok området fra Systembygg AS etter samtykke fra administrasjonen, da begge selskapene har samme eier. Området ble omregulert og det er i etterkant av dette blitt bebygd av to to-mannsboliger, og man setter snart i gang med 2 firemannsboliger. Spørsmålet rundt en utbyggingsavtale gjelder i all hovedsak om kommunen skal overta hovedveien til feltet, vann og avløp. Inngåelse av utbyggingsavtale skal gjerne skje i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan, men det har av ulike årsaker ikke skjedd i denne saken. Underveis i prosessen har kommunen stilt, etter forespørsel fra utbygger, krav til infrastrukturen, slik at den skal være i forhold til de krav kommunen generelt stiller i en utbyggingsavtale hvor kommunen skal overta eierskap og vedlikehold etter ferdigstilling. Spørsmålet er om kommunen skal inngå en utbyggingsavtale med Bjørnevatn Næringspark AS som forelagt. Faktiske opplysninger: En utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter plan- og bygningsloven og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan, jfr pbl Sør-Varanger kommune vedtok i sak 045/08, i medhold av plan- og bygningsloven, å åpne for bruk av utbyggingsavtaler i kommunen under særlige vilkår. Blant annet kan utbyggingsavtaler benyttes i hele kommunen, og skal normalt benyttes ved feltutbygging med 6 eller flere boenheter. Utbygger skal dekke de feltinterne kostnader for utbygging av infrastruktur, og i tillegg hele eller deler av kostnadene for øvrig infrastruktur som må opparbeides eller oppgraderes som følge av utbyggingen, så som vei, gang- og sykkelstier, parkering, vann- og avløp, fremføring av energi og fjernvarme, grøntstruktur, felles uterom, tur- og skiløyper. Kommunalteknisk infrastruktur skal bygges ut i henhold til de standarder og den kapasitet kommunen krever. Annen infrastruktur skal anlegges under hensyn til universell utforming. Side 3 av 6

57 Kommunens rett til å innkreve refusjoner i medhold av Plan- og bygningsloven faller ikke bort, for så vidt gjelder kommunens egne kostnader, ved bruk av utbyggingsavtaler Kommunen vil for nye utbyggingsområder tilstrebe en samordnet prosess mellom reguleringsplaner og utbyggingsavtaler. Utbyggingsavtaler som fremforhandles etter at den aktuelle plan er vedtatt av kommunestyret, skal forelegges formannskapet for godkjenning. Utbyggingsavtaler inngås gjerne før prosjektet igangsettes, slik at eventuelle eierforhold til vei, vann og avløp er klarlagt på forhånd. Avtalen vil da gi retningslinjer for hvilke krav kommunen stiller for eventuelt å overta vei, vann og avløp ved ferdigstillelse. Det er utarbeidet en mal, som er utgangspunktet for avtalen, og utkast til avtale ligger vedlagt. Vurderinger: Prosjektet er i henhold til gjeldende reguleringsplan med endring av I forbindelse med en eventuell inngåelse av utbyggingsavtale med Bjørnevatn Næringspark AS har man innhentet uttalelser fra FDV: Vedrørende vei: Forutsatt at det fortsatt er mulig med en utbygningsavtale, er følgende kommentarer til utbygning og drift av veier og gatelys gitt: - Vei. Vi har ingen kommentarer til reguleringsplanen og øvrige planer for veien og veiens oppbygning. Kun veien med snuplass, lengde ca. 100 m, kan omfattes av utbygningsavtalen, ikke adkomst til boliger. Gatelys. Kun gatelys langs den aktuelle veien som omfattes av avtalen. Stålmasteanlegg med bekreftelse og godkjenning fra Varanger KraftNett at Varanger KraftNett eier og har vedlikeholdsansvaret for forsyningskabel, forkoblingsutstyr og jordkabel mellom stålmastene. Vann/avløp: Kommunen har fått innmåling av ledningsnettet i feltet og dette er lagt inn på kommunens kart. Det er også lagt inn trekkrør forbi trafoen slik at eventuelle reparasjoner kan utførers uten graving ved trafoen. På bakgrunn av dette er der ingen innvendinger mot at kommunen overtar hovedledningsnettet i feltet, alt av stikkledninger til husene forblir i privat eie. Det forutsettes at det blir en felles befaring av anlegget til sommeren, evt. mangler må selvfølgelig utbygger stå for. Resultatet av en utbyggingsavtale er at kommunen overtar eierskapet til vei med snuplass for blant annet fremtidig vedlikehold, samt hovedledningsnettet i feltet. Bakgrunnen til å inngå en utbyggingsavtale er for at kommunen tettere skal kunne følge med utbyggingen, samt stille krav til utførsel og materialvalg, for feltet. Når man i denne omgang vil inngå en avtale i etterkant av byggingen, skyldes dette at alle boenhetene vil bli solgt som selveierleiligheter, og man vil unngå konflikter på feltet vedrørende blant annet vedlikehold av felles vei, vann og avløp. Det som taler imot en utbyggingsavtale er at kommunen normalt ikke inngår avtale for små felt. Samtidig har man ikke kunne stilt krav til utbygger utover det Side 4 av 6

58 som følger reguleringsplan og plan- og bygningsloven med forskrifter, uten underskrevet avtale. Bjørnevatn Næringspark AS har likevel ønsket avtale slik at de i samråd med FDV har fått de krav som de setter for en eventuell overtakelse, og oppfylt dem, jfr uttalelser ovenfor. Vilkårene gitt i uttalelsene vedrørende hvilke områder som kommunen eventuelt vil overta, er også i samsvar med den dialogen som har vært med utbygger. Kommunen påtar seg ingen øyeblikkelige kostnader ved overtakelse av vei, vann og avløp, men eventuelle vedlikeholdskostnader vil etter hvert påløpe. En eventuell avtale vil bli lagt til offentlig ettersyn i 30 dager før underskrift. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: Alternative løsninger: Forslag til innstilling: Sør-Varanger kommune inngår ikke utbyggingsavtale med Bjørnevatn Næringspark AS. Sør-Varanger kommune inngår utbyggingsavtale, som vedlagt avtaleforslag datert , med Side 5 av 6

59 Bjørnevatn Næringspark AS for området Skolehaugen, Bjørnevatn. Avtalen legges til offentlig ettersyn i 30 dager før underskrift. Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 6 av 6

60 FORSLAG TIL UTBYGGINGSAVTALE, DATERT , for OMRÅDET SKOLEHAUGEN, BJØRNEVATN GNR. 23 BNR. 425, 426, 427, 430, OG 431 Mellom Sør-Varanger kommune, org.nr , videre benevnt kommunen, på den ene side og Bjørnevatn Næringspark AS, org.nr videre benevnt utbygger, på den annen side, er det i dag inngått følgende avtale: 1. Formål 1.1 Formålet med denne utbyggingsavtale er: å sikre at det stilles de samme krav til disponering av grunn og ferdigstillelse av anlegg innenfor og i tilknytning til det regulerte område avtalen omhandler, når utbyggingen skjer i privat regi, som om kommunen selv hadde stått for gjennomføringen. å sikre at de anlegg m.v. som kommunen etter utbyggingen skal overta til eiendom og/eller vedlikehold holder de standarder som slik overtakelse krever. å sikre at eventuelle krav som måtte bli fremsatt fra statlige myndigheter, på grunn av utbyggers planløsninger og gjennomføringsmåte, blir oppfylt og bekostet av utbygger, og ikke senere kan gjøres til gjenstand for refusjonskrav eller ansvar mot kommunen, eller utbyggere i tilstøtende områder, ut over hva som er fastsatt i denne avtale. 2. Grunnlag 2.1 Avtalen gjelder for utbygging av ovenfor beskrevne område, i samsvar med regulerings-/bebyggelsesplan for Skolehaugen, egengodkjent av Sør-Varanger kommunestyre , med endringer vedtatt Vedlagt denne avtale følger kartutsnitt for utbyggingsarealet, med gjeldende reguleringsbestemmelser. 3. Definisjoner 3.1 For denne avtale er alle begrep sammenfallende med de definisjoner som fremgår av Plan- og bygningsloven av 27. Juni 2008 nr. 71, med tilhørende forskrifter og senere endringer, når ikke annen henvisning er oppgitt. 4. Eiendomsforhold 4.1 Kommunal grunn som inngår i utbyggingsområdet forblir kommunens eiendom.

61 4.2 Kommunen forplikter seg til å inngå kontrakt om tomtefeste med kjøpere av bolig eller annen bygning oppført av utbygger. Gjelder utbyggingsavtalen bare opparbeidelse av byggegrunn, inngås festekontrakt med juridisk person som blir tildelt tomt. 4.3 Dersom arealet som skal bygges ut berører eiendom eller rettigheter som ikke disponeres av kommunen eller utbygger, er utbygger ansvarlig for å erverve grunn eller sikre de nødvendige rettigheter ved avtale. Det samme gjelder dersom grunn eller rettigheter utenfor utbyggingsarealet må sikres for å gjøre tomtene byggeklare. 4.4 For utbygging på areal som ikke er kommunens eiendom bærer utbygger alle kostnader med grunnerverv, herunder mulig ekspropriasjon, innløsning og erstatningskrav som måtte følge av reguleringen. Nødvendig ekspropriasjonshjemmel må dokumenteres. 4.5 Utbygger skal dokumentere ved avtale med grunneier(e) ugjenkallelig fullmakt til å underskrive fradelings- og sammenføyningsbegjæringer, stifte tinglyste rettigheter og forpliktelser i eiendommen(e), samt opprette kjøpekontrakter og skjøte. Likeledes skal, om nødvendig, utbygger dokumentere konsesjon for erverv, tillatelse til bruksendring m.v. 4.6 For veggrunn og trase for kommunalteknisk ledningsnett i en bredde på 2 tometer på hver side av ledningen skal, for så vidt anlegg ligger utenfor kommunal eiendom, kommunen sikres rett til nødvendig vedlikehold av anleggene ved tinglyst hefte på eiendommen(e). 4.7 Utbygger dekker alle kostnader til dokumentavgifter, tinglysning og målebrev for eiendommer kommunen skal overta eller ha tinglyste rettigheter til. 5. Plan for gjennomføring 5.1 Utbyggingsrekkefølge og utbyggingstempo skal være som angitt i aktuelle vedtatte kommunale planer, eller, dersom slike vedtak ikke foreligger, som beskrevet i denne avtale. Innenfor disse rammer utarbeider utbygger fremdriftsplan for totalprosjektet. 5.2 Utbygger er ansvarlig for gjennomføring av utbyggingsprosjektet, teknisk, økonomisk og juridisk, og dekker alle kostnader i forbindelse med planlegging og prosjektering fra inngåelse av denne avtale, samt bygging og anleggskontroll for de kommunaltekniske anlegg og annen infrastruktur han har ansvar for etter denne avtale. Konsulenter, entreprenører, kontrollører og uavhengig byggeledelse som skal arbeide med de kommunaltekniske anlegg skal forhåndsgodkjennes av kommunen. 5.3 Ved utbygging av kabelnett for energiforsyning og telekommunikasjon. og eventuell rørledning for fjernvarme, skal utbygger sørge for at dette skjer i samarbeid med berørte leverandører. Fremtidig drifts-, vedlikeholds- og eiendomsforhold skal være avklart. Elektriske anlegg skal være godkjent av Varanger Kraft Nett AS.

62 5.4 Utbygger skal levere plan for lekeplasser, samt utstyrsliste med produktinformasjon, og plan for ballsletter som viser oppbygging, fallforhold og bane-/toppdekke. 5.5 Utbygger skal levere plan for nødvendig drenering av overflatevann fra veggrunn, lekeplasser og grøntareal. 5.6 Utbygger skal levere en vurdering av om det i utbyggingsområdet er farlig terreng som bør sikres så vel i anleggsperioden som ved ferdigstillelse, og hvilke sikringstiltak som vil bli gjennomført. 5.7 Feltinterne veger, som ikke skal overtas av kommunen, skal om nødvendig planlegges med snuplass, i henhold til Vegnormalens definisjon, dimensjonert for renovasjonsselskapets innsamlingskjøretøy. 5.8 Til samlet plan for utbyggingsområdet skal det utarbeides kart som viser hvilke areal og anlegg kommunen ved ferdigstillelse skal overta til drift og vedlikehold. 5.9 All planlegging skal skje i løpende dialog med kommunen. Kommunen oppnevner kontaktperson som utbygger plikter å innkalle til alle byggemøter Utbyggingen forutsetter at ekstern og intern kommunalteknisk infrastruktur, herunder også kabler for energiforsyning og telekommunikasjon, samt eventuelt fjernvarmeanlegg, er ferdig utbygd frem til tomtegrenser/tilkoblingspunkt, og om nødvendig sikret, og at sosial/grønn infrastruktur som hovedregel skal være etablert, før annet anleggsarbeid og oppføring av boliger/bygninger innen området tillates igangsatt Før kommunen kan tillate fysisk tilrettelegging i utbyggingsområdet plikter utbygger å stille full bankgaranti (påkravsgaranti) som sikkerhet for oppfyllelse av de krav denne avtale og avtalens vedlegg stiller til kvalitet, dimensjonering og frister for ferdigstillelse av de kommunaltekniske anlegg som inngår i avtalen, herunder opprydding etter anleggsarbeidet, samt som sikkerhet for prosjektets gjennomføring ved en eventuell betalingsinnstilling i utbyggers virksomhet Bankgarantien, tilsvarende NOK ,-, skal fremlegges for, og godkjennes av, kommunen. Garantien nedreguleres ved kommunal overtakelse av anleggene, jfr Norsk Standard Kommunalteknisk infrastruktur 6.1 De kommunaltekniske anlegg for veg, vann- og avløpsledninger (herunder nødvendig tilknytning mellom eksisterende offentlig veg og rørledningsnett og utbyggingsarealet), samt de interne anlegg for veg, vann, behandling av avløps- og overflatevann, kabelføringer og offentlige fellesareal, skal utføres etter følgende retningslinjer og bestemmelser: * Kommunestyrets vedtak om Bruk av utbyggingsavtaler i Sør-Varanger kommune. * Retningslinjer/normer som måtte eksistere for VA, veg, gatelys etc 6.2 Anleggene skal utføres i henhold til de beskrivelser, tegninger, detaljtegninger, profiler m.v. som utbygger har fremlagt og fått godkjent av kommunen. Anleggsarbeid kan ikke startes opp før kommunen har godkjent alle planer og detaljer for det aktuelle anlegg, eller den aktuelle etappe i trinnvis utbygging.

63 6.3 Det skal bare brukes rene masser, definert som i SFTs faktablad TA nr 1853/2002, i forbindelse med de kommunaltekniske anlegg og som fyll-/planeringsmasse ved fellesareal. 6.4 Pumper og lignende tekniske innretninger skal utstyres for fjernovervåkning, og kommunikasjonsmessig tilpasses kommunens øvrige overvåkningsprogrammer for vann og avløp. 6.5 Kommunen overtar ikke parkeringsplasser, lekeplasser eller private veger og stikkledninger til drift og vedlikehold. 6.6 Inntil kommunen har overtatt eiendomsrett og/eller drifts- og vedlikeholdsansvar for de kommunaltekniske anlegg kan ingen annen enn utbygger koble seg på, eller på annen måte gjøre bruk av, den infrastruktur som er utviklet innenfor denne avtale, uten utbyggers tillatelse. Etter at kommunen har overtatt anleggene, er det kommunen som gir slik tillatelse. 6.7 Dersom utbygger vil fremme krav om refusjon overfor andre private grunneiere eller utbyggere etter Plan- og bygningsloven kap IX, skal planer og kostnadsoverslag være forelagt disse, og refusjonsretten godkjent av kommunen, før anleggsstart. Utbygger plikter selv å sørge for at et eventuelt krav fremsettes rettidig. Kommunen fatter endelig vedtak om refusjonens størrelse på basis av godkjent regnskap for prosjektet. Det kan bare kreves refusjon for den forholdsmessige del av hovedanlegg som skal betjene annen eksisterende bebyggelse, eller fremtidige utbygginger i henhold til vedtatt reguleringsplan for området. 6.8 Når anleggsarbeidet er avsluttet holdes ferdigbefaring og overtakelsesforretning for de anlegg og områder som skal overtas av kommunen. Kommunen overtar ikke utendørsanlegg på snødekt mark. Følgende dokumenter og utstyrsdokumentasjon skal fremlegges: Produsenters opplysninger vedrørende monterings- og vedlikeholdsanvisninger Eventuelle sertifikater for ettersyn og prøving Spesielle prosjekterings- og anbudsdokumenter Ajourførte kart og profiler Kumtegninger og kabelplaner, inkludert gatelysplan FDV-dokumentasjon Utfylte kontrollskjema og innmålinger av VA-anlegg 6.9 Krav til utbedringer som kommunen stiller i forbindelse med overtakelsesforretningen skal oppfylles av utbygger for dennes regning. Overtakelse skal, som hovedregel, ikke skje før utbedringsarbeidene er sluttført. Utbygger dekker mulige driftskostnader før overtakelsen er gjennomført. Det skal gjelde 3 tre- års garantitid for anleggene.

64 7. Generelle bestemmelser for opparbeidelse av arealet 7.1 Før fysiske inngrep i området tillates plikter utbygger å innhente uttalelse fra Sametinget og Fylkeskonservator om mulige bevaringsverdige kulturminner i området. Dersom det stilles krav om befaring av området, bekostes denne av utbygger. 7.2 Utbygger plikter å undersøke eksistensen av, og få påvist, eventuelle offentlige eller private kabler, rørledninger og andre nedgravde installasjoner før utbygging igangsettes. Eventuell flytting/omlegging av slik infrastruktur bekostes av utbygger. Likeledes skal utbygger bekoste flytting, omlegging eller fjerning av bygg/anlegg, veger, løyper/stier og luftspenn, når dette er forutsatt i vedtatt reguleringsplan. 7.3 Tiltak for sikring av vegetasjon, gjennomgående stier/løyper, bekkefar og lignende avtales med kommunen før hogst, fjerning av humuslag eller terrengbearbeidelse igangsettes. 8. Kommunens rett til disponering av tomter og boenheter 8.1 Ved salg/bortfeste av ubebygd tomteareal kan utbygger ikke stille andre vilkår til valg av hustype enn de som fremgår av vedtatt bebyggelsesplan. Det kan ikke stilles vilkår til bruk av bestemte leverandører eller byggefirma. 8.2 Utbygger skal utarbeide og bekoste nødvendig salgsmateriell, som skal omfatte priser og øvrige salg-/festebetingelser for samtlige boenheter/tomter, regnskap for utbyggingskostnadene, inkludert verdien av grunn som skal inndekkes i tomteprisen, og fordelingen av disse på den enkelte boenhet/tomt. Beregningen skal stilles til kommunens disposisjon før prospektet offentliggjøres, slik at kommunen kan kontrollere hvilke finansieringstilbud som er knyttet til boligkjøpet, eller om tomter/ boenheter kommunen har rett til å utpeke kjøper/fester til oppfyller Husbankens belåningskrav m.v. 8.3 Ved salg, bort- eller fremfeste av ubebygd grunn til tredjemann skal begge parter (utbygger og kommunen) innta i kontrakt/avtale at denne opphører, og at grunnen faller tilbake til den tildelende part, mot retur av innbetalt kjøpesum/innfestningssum, dersom byggearbeidene, i henhold til forutsetningene i regulerings-/ bebyggelsesplan, ikke er igangsatt innen antall måneder etter tildeling. Det beregnes ikke renter av innbetalt beløp. 8.4 Utbygger forplikter seg til å gi alle tomtekjøpere, festere, boligkjøpere eller leietakere, uavhengig av om tildeling har skjedd av kommunen, en grundig orientering om regulerings-/bebyggelsesplanen med tilhørende bestemmelser, tinglyste heftelser og annet som setter rammer for hvordan den enkelte tomt kan benyttes og bebyggelsens omsettelighet.

65 9. Kommunale avgifter, gebyrer og eiendomsskatt 9.1 Målebrev for tomtene utarbeides av kommunen etter gjeldende satser og regelverk. 9.2 For tomter i området betales det til en hver tid gjeldende kommunale tilknytningsgebyr for vann og avløp. Tilknytningsgebyret forfaller til betaling når byggemelding for det enkelte bolig- eller næringsbygg er godkjent. 9.3 De årlige gebyrer for vann, avløp, renovasjon, feiing og branntilsyn som kommunestyret måtte fastsette, gjøres gjeldende for alle tomter og bygninger i utbyggingsfeltet, på samme måte som for andre eiendommer i sammenlignbare deler av kommunen. 9.4 For areal regulert til boligformål innenfor utskrivningsområdet, samt for verk og bruk i hele kommunen, innkreves eiendomsskatt. 10. Andre bestemmelser 10.1 Navn på veger i området fastsettes av kommunen. Gatenavnskilt, eventuelle trafikkskilt og kumskilt settes opp av kommunen for utbyggers kostnad. Nødvendige skiltvedtak og skilters plassering fastsettes av kommunen Utbygger kan ikke, uten kommunens samtykke, overføre denne avtale, med tilhørende rettigheter og plikter, helt eller delvis til andre Dersom utbygger ikke oppfyller de forpliktelser han har påtatt seg gjennom denne avtale, har kommunen rett, men ikke plikt, til å fullføre alle anleggsarbeider som det i henhold til ovenstående pkt 5.12 er stilt påkravsgaranti for. Utbygger plikter, gjennom avtale, når grunneier er annen enn kommunen, å sikre kommunen en slik rettighetsoverføring Når kommunen eller utbygger selv ikke er grunneier til areal som omfattes av denne avtale, skal utbygger bekjentgjøre avtalen for grunneier, og fremskaffe hans aksept, for så vidt gjelder hans berørte rettigheter, før avtalen undertegnes av partene. Aksepten skal vedlegges denne avtale. 11. Tvister 11.1 Eventuell tvist mellom partene om forståelsen av denne avtale skal primært søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem kan hver av partene, med 14 fjorten- dagers varsel, bringe tvisten inn for de ordinære domsstoler Partene anerkjenner Øst-Finnmark tingrett som rett verneting.

66 12. Ikrafttreden og forbehold 12.1 I medhold av Plan- og bygningsloven ledd legges denne avtale ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Utbygger bekjentgjør utlegging og høringsfrist gjennom annonse i lokalavisene. Avtaledokumentet gjøres tilgjengelig på kommunens servicekontor. Innkomne merknader skal vurderes av partene før undertegning Utbyggingsavtale som bygger på plan tidligere godkjent av Sør-Varanger kommunestyre trer i kraft fra det tidspunkt den er underskrevet av signaturberettiget person for begge parter Denne avtale er utferdiget i 2 to- eksemplar, hvorav partene beholder hvert sitt. Kirkenes, den For Bjørnevatn Næringspark AS.. For Sør-Varanger kommune. Vedlegg Regulerings-/bebyggelsesplan med tilhørende bestemmelser Detaljkart i målestokk 1:1000

67 Y Y X X X Skolehaugen, Bjørnevatn Målestokk 1:1000 Sør-Varanger kommune

68 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT Arkivsak PlanID Vedtatt Forslag ved Revidert Mindre endring 11/1391 (08/27) , kst sak 074/ Offentlig ettersyn ( , fusu sak 027/10) Utvalg for Plan og Samferdsel sak 002/13 Mindre endring ( ) 1 Generelle bestemmelser Bestemmelser Retningslinjer Hjemmel for bestemmelsene er Plan- og bygningslovens kapittel VI 26 (PBL85), mindre endring iht. PBL08 bestemmelser med hjemmel i 12-7 Bestemmelsene er sammen med plankartet, et juridisk bindende dokument. I forhold til plankartet utfyller og utdyper bestemmelsene den fastsatte arealbruken. 1.1 Formål Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for flermannsboliger i stedet for eneboliger som opprinnelig plan legger opp til. 1.2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål iht. PBL 12-5: a) Bebyggelse og anlegg (PBL nr.1) - Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse - Offentlig tjenesteyting - Undervisning - Andre typer bebyggelse og anlegg Energianlegg - Andre typer bebyggelse og anlegg Renovasjonsanlegg - Uteoppholdsareal b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL nr. 2) - Kjøreveg - Annen veggrunn - VA-trase kombinert med friområde (Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre hovedformål) 1 Retningslinjene er veiledende og kan ikke brukes som hjemmelsgrunnlag. Retningslinjene gir, i forhold til bestemmelsene, ytterligere holdepunkt og føringer for praktisering av planen.

69 c) LNFR (PBL nr. 5) - Friområde 1.3 Kulturminner Det er ikke kjent til automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Skulle det under arbeidet likevel komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes areal- og kulturvernavdelingen ved Finnmark fylkeskommune og til Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven), 8. Tiltakshaver skal formidle denne meldeplikten videre til de som utfører tiltaket. 2 Bebyggelse og anlegg Bestemmelser 2.1 Retningslinjer Områder for boligbebyggelse Områder for boligbebyggelse omfatter i alt 2 nye tomannsboliger og 2 nye firemannsboliger Plassering av bygg a) Bolig- og garasjeanlegg samt utendørs parkeringsplasser skal plasseres innenfor angitte byggegrenser på plankartet. Kommunens parkeringsvedtekter skal ligge til grunn for beregning av antall parkeringsplasser. b) Hovedfasadene på tomannsboligene skal ligge parallelt med hverandre. Det samme gjelder hovedfasadene på firemannsboligene Grad av utnytting a) Maksimal tillatt utnyttelse for hver av de to tomannsboligene (B1 a og b) eksklusive garasje/carport og parkeringsareal er BRA 170 m2. I tillegg er det tillatt med garasje/carport, samt å anlegge parkeringsareal iht. godkjent situasjonsplan som vedlegges byggesøknad. Maksimal størrelse på garasje/carport skal ikke overstige 50 m2 BYA. 2

70 b) Maksimal tillatt utnyttelse for hver av de to firemannsboligene (B2 a og b) eksklusive parkeringsareal er BYA = 240 m2. Lengden/bredden på veggfasader skal ikke overstige respektive 22 og 11meter. I tillegg til dette er det tillatt å anlegge parkeringsareal iht. godkjent situasjonsplan som vedlegges byggesøknad. For firemannsboligene skal sokkeletasje benyttes til blant annet felles garasje tilknyttet boenhetene i den aktuelle bygningen. c) Maksimal tillatt mønehøyde eller øvre gesimshøyde ved pulttak over gjennomsnittlig ferdig planert terreng er som følger: Bygg B1 a, b Garasje/carport - B1 a, b B2 a, b Mønehøyde 4,5 3 7,5 a) Vedlagt byggesøknaden skal det følge en situasjonsplan som viser byggenes plassering på tomten, samt snitt/profiler som viser byggenes plassering i terrenget. I tillegg skal det legges ved en utenomhusplan som viser hvordan utenomhusarealene skal opparbeides, samt nødvendige snitt/profiler som viser skjæringer/fyllinger og eventuelle støttemurer Detaljløsninger / estetikk b) Bebyggelsen skal ha en enhetlig og harmonisk utforming hva gjelder taktyper, materialvalg, fasadetyper, vindustyper og generelle arkitektoniske uttrykk. For fasader på garasje/carport skal det benyttes samme farger som på tilhørende tomannsbolig. c) Bygningene skal ha pulttak med vinkel mellom 3 og 6 grader eller saltak med maksimal takvinkel på 10 grader. For mindre takutspring og tak over mindre bygningsdeler tillates andre takvinkler. d) De enkelte tomannsboligene skal ha samme farge på fasadene til begge boligene Støy a) Alle boenheter skal ved normale forhold ha støynivå mindre enn Lden 55 db på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Under normale forhold skal maksimalt støynivå utenfor soverom i nattperioden (kl 23-07) ikke 3 Med utenomhusarealene menes her den ubebygde delen av tilhørende eiendom samt tilhørende uteoppholdsarealer for firemannsboligene.

71 overstige L5AF 70 db Gjerder a) Dersom det settes opp gjerde langs eiendomsgrensen mot offentlig friområde skal hele gjerde fremstå som et enhetlig sammenhengende gjerde. 2.2 Undervisning (BS) a) Området omfatter del av eiendom tilhørende Bjørnevatn barne- og ungdomsskole. 2.3 Energianlegg (E) a) Området omfatter eksisterende transformatorstasjon. 2.4 Renovasjonsanlegg (søppelhåndtering) (S) a) Området er felles for boligene B2 a og B2b. b) Innenfor området tillates oppført felles bod for søppelhåndtering eller molok eller tilsvarende. 2.5 Uteoppholdsarealer a) Området tilhører boenhetene i B2a og i B2b tilhører boenhetene. b) I områdene for uteoppholdsareal tillates ikke lagret løsmasser, sprengstein, snø fra Vei 2, materialer, maskiner/ utstyr, campingvogner, tilhengere, etc., hverken midlertidig eller permanent. 4

72 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Bestemmelser 2.6 Retningslinjer Kjøreveg Offentlig vei (V1) a) Området omfatter eksisterende veier Fjellveien og Chr. Ankers vei, samt nytt vegkryss mellom disse. Veibreddene er lik dagens bredde. Radius på kurvatur i kryss Fjellveien Chr. Ankers vei skal være 10 meter. Tilsvarende radius i krysset Chr. Ankers vei Nordenstens vei er regulert til 15 meter. b) Veikryss mellom Fjellveien og Chr. Ankers vei skal opparbeides iht. Statens vegvesens gjeldende veinormal Offentlig vei (V2) a) Området omfatter ny atkomstvei til boligene B1 a og b med snuplass i enden av veien, samt avkjørsel til boligene B2 a og b. Veibredden er regulert til 4 meter. b) Kryss mot Fjellveien skal opparbeides iht. Statens vegvesens gjeldende veinormal Felles privat avkjørsel (VF) a) Området omfatter felles privat avkjørsel fra B2a og B2b. Veibredden er satt til maksimalt 4 meter. b) Eiere av eksisterende transformatorstasjon (E) skal sikres atkomstrett via VF til transformatorstasjonen Annen veggrunn a) Områder avsatt til annen veggrunn omfatter fyllings- og skjæringsareal. b) Områder avsatt til annen veggrunn, så som skjæringer og fyllinger, skal bygges etter godkjente byggeplaner, med ferdig bearbeidet toppdekke. 2.7 Frisiktsoner jf. PBL 12-6 a) Frisiktsoner og frisiktlinjer i kryssene er markert på plankartet. Vegetasjon som overstiger 50 cm over senterlinje på tilstøtende vei tillates ikke innenfor frisiktsonene. Enkeltstående trær, stolper og lignende kan stå i frisiktsonen. Eventuelle trær må være oppstrammet til h=2,7 m (øyehøyde for lastebilfører) 5

73 2.8 Øvrig teknisk infrastruktur Strøm a) Strømtilførsel til hvert enkelt bygg skal legges i bakken. Kabler graves ned langs/under ny atkomstveg for å unngå unødig terrenginngrep på uteoppholdsarealer. Tilkobling til strømnett skjer ved eksisterende transformatorstasjon Vann og avløp a) For å unngå unødig terrenginngrep på uteoppholdsarealer skal vann- og avløpsledninger tilknyttet boligene legges under veiareal så langt det er mulig for å få tilstrekkelig selvfall på avløpsledninger. b) Vann- og avløpsledninger kobles på kommunalt nett under Chr. Ankers vei. c) Området VA/F er avsatt til avløpsledning fra eiendommen med gnr. 23, bnr 228, og sakl kobles på ny avløpsledning fra B1 og B2. 3 Grøntstruktur Bestemmelser Retningslinjer 3.1 Friluftsområde (F1 og F2) (Offentlig) a) Området er ment som leke- og rekreasjonsområde for omkringliggende boliger og Bjørnevatn Skole. b) Konstruksjoner eller utstyr som bålplass/rasteplass, stier og lignende kan tillates dersom dette ikke er til hinder for områdets bruk som friluftsområde eller til sjenanse for nærliggende boliger. c) Friluftsområde kan benyttes som snødeponi om vinteren. Rekkefølgebestemmelser Bestemmelser Retningslinjer 3.2 Rekkefølgekrav a) Før boliger innenfor planområdet kan gis midlertidig brukstillatelse skal kryss mellom Fjellveien og Chr. Ankers vei være ferdig opparbeidet 6 Ferdig opparbeidet omfatter opparbeiding av selve veikrysset med sideareal iht. Statens veivesens gjeldende vegnorm, samt inklusive nødvendig flytting/omlegging av teknisk infrastruktur herunder blant annet strømlinjer/-kabler, telelinjer og VA.

74 Hovedavstegning Skolehaugen. UK Ringmur kt 79,80 4,0 UK Ringmur kt 80,20 UK Ringmur kt UK Ringmur kt 81, TW

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.01.2013 Møtested:

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Bernt Kvamme

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING EKSTRAORDINÆRT MØTE Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato:

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 2 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.01.2015 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inga Tamosaityte

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. gnr. 23, bnr.24 og del av gnr. 23, bnr. 20, som vist i reguleringsplan for gnr. 23, bnr. 24 m fl, Sandnes, vedtatt 23.06.05.

UTBYGGINGSAVTALE. gnr. 23, bnr.24 og del av gnr. 23, bnr. 20, som vist i reguleringsplan for gnr. 23, bnr. 24 m fl, Sandnes, vedtatt 23.06.05. UTBYGGINGSAVTALE for gnr. 23, bnr.24 og del av gnr. 23, bnr. 20, som vist i reguleringsplan for gnr. 23, bnr. 24 m fl, Sandnes, vedtatt 23.06.05. Mellom Sør-Varanger kommune, org.nr. 942 110 286, videre

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSLISTE 2 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 15.03.2011 Møtested:

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.10.2013 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.07.2013 Møtested:

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/12 12/449 KULTURPRIS OG UNGDOMMENS KULTURPRIS 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 52/12 12/449 KULTURPRIS OG UNGDOMMENS KULTURPRIS 2012 Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 26.06.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1 SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR), med kontor i Kristiansund,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.08.2012 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.07.2013 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 18.06.2012 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSLISTE 1 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 23.11.2010 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2015

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 24.09.2015

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 16.06.2014 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Utvalg for plan

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016

Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 05.01.2016 2016/38 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016 HRS -

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Primærnæringsfondet Møtedato: 29.09.2015 Møtested:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei RETNINGSLINJER FOR SALG / AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 25.01.2016 Møtested: Møterom

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72

UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72 1 UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72 1.0 FORMÅL OG PARTER 1.1 Partene Mellom Eger Bygg AS, org. nr. 985421714, heretter kalt Utbygger, og Eigersund kommune er det inngått følgende avtale

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trygve Sarajärvi

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.01.2016 Møtested: Møtetid:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 15.12.2015

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.09.2013 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM OG BOLIG I LOPPA KOMMUNE Loppa kommunestyre vedtar nedenstående retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR FELT B2E FOR SKYTTERHUSFJELLET- TOMT GBN 26/172 - TUNSTADBAKKEN 1

DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR FELT B2E FOR SKYTTERHUSFJELLET- TOMT GBN 26/172 - TUNSTADBAKKEN 1 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inga Tamosaityte

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Mal for Utbyggingsavtaler i Hadsel kommune etter Pbl. kapittel 17.

Mal for Utbyggingsavtaler i Hadsel kommune etter Pbl. kapittel 17. Mal for Utbyggingsavtaler i Hadsel kommune etter Pbl. kapittel 17. ephorte sak 2011/3451 Vedtatt av kommunestyret i sak PS 13/2013 den 01-03-2012 Innhold Innledning... 3 Formål... 3 Gyldighet... 3 Oppbygning

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALEFOR FRITIDSBEBEBYGGELSE. ReguleringsplanSinnesliateigl. Floen 9 4308 Sandne 99502112 ole»bakke@yahoo.com

UTBYGGINGSAVTALEFOR FRITIDSBEBEBYGGELSE. ReguleringsplanSinnesliateigl. Floen 9 4308 Sandne 99502112 ole»bakke@yahoo.com UTBYGGINGSAVTALEFOR FRITIDSBEBEBYGGELSE ReguleringsplanSinnesliateigl. FORMÅL: Utbyggingsavtalenskal ha som formålå sikre at det etableres nødvendigeog forholdsmessige felles tiltak, som en følge av utbyggingen.

Detaljer

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales. Kontrollutvalgan IS G KOMMUNE Lepi Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS = 2Jc Ark S cele Kass3sjrs;.'rr JUL 201G 7. juli 2010 _ MELDING OM VEDTAK Fra styremøtet i Kontrollutvalgan IS den 22.03.2010. De

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Hanne Kildemo

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A 1 Organisasjon Øyungen vannverk Felt A er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Alle festere av tomtene 1-6 og 21-32

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Denne avtale regulerer utbyggingstakt og opparbeidelse av kommunalteknisk infrastruktur innenfor det i punkt 2 definerte utbyggingsareal.

Denne avtale regulerer utbyggingstakt og opparbeidelse av kommunalteknisk infrastruktur innenfor det i punkt 2 definerte utbyggingsareal. Endelig versjon 10.12.13 UTBYGGINGSAVTALE Mellom Melinggarden Eiendom AS org nr. og Kvitsøy kommune, org nr 964 979 634 er det inngått slik avtale: 1. BAKGRUNN Melinggarden Eiendom AS (heretter Utbygger)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun

Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun 1. GENERELT 1.1 Parter Det er i dag inngått følgende utbyggingsavtale mellom: Hurum kommune, org nr 964963193 (heretter benevnt kommunen eller HK ), og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Janne Andreassen,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.02.2014

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato UTBYGGINGSAVTALE. mellom. Ringerike kommune. (nedenfor kalt kommunen) Utbygger, org.nr.

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato UTBYGGINGSAVTALE. mellom. Ringerike kommune. (nedenfor kalt kommunen) Utbygger, org.nr. RINGERIKE KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste Org.nr. 974 639 629 Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato UTBYGGINGSAVTALE mellom Ringerike kommune (nedenfor kalt kommunen) og Utbygger, org.nr. (nedenfor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Saksframlegg Arkivnr. 610 Saksnr. 2012/3051-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Dokumenter i saken: 1

Detaljer

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål Selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og deltakere Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av

Detaljer

Forslag til utbyggingsavtale for Frogner Sentrum

Forslag til utbyggingsavtale for Frogner Sentrum Forslag til utbyggingsavtale for Frogner Sentrum Datert 03. 06. 2014. Vedtatt av Sørum kommune den. Kommunestyresak 1. Generelt For denne avtalen gjelder de samme definisjoner som gis i plan- og bygningsloven

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTENNKALLNG Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 11.02.2013 Møtested:

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06 Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønhvisgt. Møtedato: 24.05.2006 Fra kl. 0830 Til kl. 10.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder

Detaljer

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. LEBESBY KOMMUNE Retningslinjer for avhending av eiendeler og eiendommer Side 1 Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Havnestyret Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Møterom

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Tvedestrand kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Kunngjøring

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Kommunestyret og havnestyret fellesmøte Møtedato:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer