RETNINGSLINJER FOR TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT AV BOLIGER, FRITIDSBEBYGGELSE, LANDBRUK OG NÆRINGSEIENDOMMER I TRYSIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT AV BOLIGER, FRITIDSBEBYGGELSE, LANDBRUK OG NÆRINGSEIENDOMMER I TRYSIL"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT AV BOLIGER, FRITIDSBEBYGGELSE, LANDBRUK OG Boliger Eiendommen takseres med utgangspunkt i fast takst pr m 2. Bolig Underetasje/kjeller Garasje/uthus Pris pr m2 (BRA) Kr pr m2 Kr pr m2 Kr pr m2 Alle arealer (BRA) på boligeiendommer justeres i forhold til en beliggenhet som er delt opp i to faktorer. En for skolekrets og en for beliggenhet innenfor skolekretsen. Vurderings-faktor Ytre = Beliggenhet innenfor skolekrets bolig underetasje/ kjeller garasje Innbygda (gammel sone) 1,0 1, Innbygda (utvidet sone innenfor skolekretsen og sør for Flenneset) Innbygda Nord (utvidet sone innenfor skolekretsen og nord for Flenneset) Nybergsund (gammel sone og utvidet sone innenfor skolekretsen og øst for Trysilelva) Nybergsund vest (utvidet sone innenfor skolekretsen og vest for Trysilelva) 1,0 0, ,0 0, ,75 1, ,75 0, Jordet 0,75 1, Jordet, sør for Vang 0,75 0, Østby 0,5 1, Tørberget og Ljørdalen 0,4 1, Øvrige områder utenfor grendesentrene 0,25 1, Takstgrunnlaget justeres i tillegg for standard og alder (indre faktor) Standard Normal Lav Faktor: 1,0 0,7 Kriteriene for vurderingen er alder og vedlikehold (vinduer, tak, utvendig kledning).

2 Alle arealer (BRA) på fritidseiendommer (utenfor Trysilfjellet) justeres i forhold til en beliggenhet, som er delt opp i to faktorer. En for skolekrets og en for beliggenhet innenfor skolekretsen. Vurderings-faktor ytre = Beliggenhet innenfor skolekrets fritidsbolig garasje Innbygda 1,0 1, Innbygda (utvidet sone) 1,0 0, Nybergsund 0,75 1, Jordet 0,75 1, Østby 0,5 1, Tørberget, Slettås, 0,4 1, Grøndalen,Søre Osen, Lutnes, Plassen, Lutnes, Ljørdalen Øvrige områder utenfor 0,25 1, grendesentrene Hyttefelt kategori 1,0 1,0 1, Hyttefelt kategori 0,65 0,65 1, Hyttefelt kategori 0,60 0,60 1, Hyttefelt kategori 0,55 0,55 1, Hyttefelt kategori 0,45 0,45 1, Hyttefelt kategori 0,40 0,40 1, Hyttefelt kategori 0,35 0,35 1, Hyttefelt kategori 0,25 0,25 1, Hyttefelt utenom Trysilfjellet er plassert i forskjellige kategorier og fremkommer som vedlegg til retningslinjene. Takstgrunnlaget justeres i tilegg for standard og alder (indre faktor) Standard Høy Normal Lav Faktor: 1,2 1,0 0,7 Kriteriene for vurderingen er alder og vedlikehold (vinduer, tak, utvendig kledning).

3 Fritidsbebyggelse i regulerte områder Trysilfjellet Alle arealer (BRA) på fritidseiendommer i Trysilfjellet justeres i forhold til beliggenhet. fritidsbolig garasje/ uthus/ anneks Trysilfjellet 2, Takstgrunnlaget justeres for standard og alder med følgende faktorer (indre faktorer): Standard: Høy Normal Lav Faktor: 1,2 1,0 0,7 Høy standard: Tømmerhytter og hytter med høy bygningsmessig standard (f.eks isolasjon 15 cm eller mer, utsmykning, overbygd terrasse, skiferheller mm) Normal: Bindingsverkshytter og enklere tømmerhytter (f.eks isolasjon cm). Lav: Enkle bindingsverkshytter (isolasjon mindre enn 10 cm, papptak, uten betydelige overbygde terrasser) Takstgrunnlaget justeres i tillegg for beliggenhet (ytre faktor) Beliggenhet Sentralt Mindre sentralt Faktor 1,0 0,75 Med sentralt og mindre sentralt menes her grad av tilgjengelighet til utfartsområder, ski- og serviceanlegg.

4 Landbrukseiendommer Lov om eigedomsskatt til kommunane med endringer fra , 2. kap om skattepliktige eigedomar, 5: Fri for eigedomsskatt er:.bokstav h)eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk. Fritaket gjelder allikevel ikke for: Våningshus med høvelig tuft, kårboliger, garasjer eller andre utleieenheter i regulerte områder for bolig/fritid. Definisjon av landbrukseiendom Kravet for å bli vurdert som landbrukseiendom i Trysil kommune er at eiendommen er underlagt: Jordloven Odelsloven Konsesjonsloven Eiendommer som ikke drives som landbruk og som kun benyttes til fritidsformål defineres som fritidseiendom. Verdivurdering av landbrukseiendommer Eiendom som etter kommunens retningslinjer er landbrukseiendommer, takseres særskilt. Arealer (BRA) som skal inngå i takstgrunnlaget er: Våningshus med inntil 120 m2, areal over dette tas ikke med i takstgrunnlaget. Kårboliger med inntil 120 m2, areal over dette tas ikke med i takstgrunnlaget. Garasjer til personbil inntil 59 m2 pr boenhet. Utleieenheter som ikke er knyttet til driften på eiendommen (regulerte områder). På eiendommer med fritidsboliger uten registrerte våningshus beskattes minst en av fritidsboligene som våningshus. Øvrige landbruksbygninger som driftsbygninger, setrer, skogskoier, hytter, våningshus på fellesbeite skal ikke være med i takstgrunnlaget. Verdien på areal som skal beskattes, fastsettes i hht sonetabell for boliger. Takstgrunnlaget justeres for standard fog alder med følgende faktorer (indre faktor): Standard Normal Lav Faktor 1,0 0,75 Kriterier for vurderingen er alder og vedlikehold (vinduer, tak, utvendig kledning). Vurderinger som gjøres i forbindelse med skjønnet: Eiendommer under 5 da vurderes som boligeiendom/fritidseiendom. Hvis grunneier bor i regulert boligområde, men eier landbrukseiendom annet sted i kommunen, eller eier andel i sameieskog, skal eiendommene takseres hver for seg etter tilhørende reglement.

5 Næringseiendommer Grunnlaget for fastsettelse av eiendomsskattetakster bygger på prinsippet om kapitalisering av netto årsleie. Beregningsparametre: - Brutto årsleie - Kapitaliseringsrente/-faktor - Fradrag i brutto leieinntekt - Eventuelle korrigeringer Brutto årsleie: Leien fastsettes etter skjønn. Leieprisen er bedt opplyst av skatteyteren. Eventuelt spørres leietakeren. Til støtte for skjønnet kan nevnes følgende priser: Utleie pris Takstpris pr m 2 Butikker i Innbygda (Storgata) 864,- kr/m ,- kr/m 2 Utleiebygg i Trysilfjellet 756,- kr/m ,- kr/m 2 Kontorer i Innbygda 540,- kr/m ,- kr/m 2 Varmt lager 216,- kr/m ,- kr/m 2 Kaldt lager 54,- kr/m 2 445,- kr/m 2 Fradrag i brutto leieinntekter: Fradraget omfatter normale utgifter til off. avgifter, eiendomsskatt, forsikring, administrasjon og alminnelig vedlikehold. Fradraget er på basis av erfaringstall ansatt lik 17 % av brutto årsleie. Kapitalisering: Kapitaliseringsrenten settes sammen av realrente + risikotillegg. Dagens realrente settes til 5 %. Risikotillegget, som blant annet omfatter risiko for ikke å få leid ut hele arealet til den fastsatte leieprisen i løpet av takseringsperioden som er 10 år, er satt til 5 %. Resulterende kapitaliseringsrentefot er 10 %, som gir en kapitaliseringsfaktor lik 10. Verk/bruk Verk/bruk er bedrifter som driver med industriell eller industrilignende produksjon. Takstgrunnlaget fastsettes etter antatt omsetningsverdi. Trysil 24. februar 2011 Elisabeth Onsager Geir Håvard Sandbakk Ola Sætre leder av takstutvalget medlem i takstutvalget medlem i takstutvalget

RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSTAKSERING I ALSTAHAUG KOMMUNE. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23.10. 2008.

RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSTAKSERING I ALSTAHAUG KOMMUNE. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23.10. 2008. 1820 Alstahaug kommune Retningslinjer eiendomstaksering Side 1 av 6. RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSTAKSERING I ALSTAHAUG KOMMUNE. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 23.10. 2008. Disse retningslinjer gjelder

Detaljer

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Vedtatt 24.02.2010 i Sakkyndig nemnd Pkt. 1.6 vedtatt endret 16.02.2011 i Sakkyndig nemnd INNHOLDSFORTEGNELSE Grunnlag

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Offentliggjøres sammen med skattelister. KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Side 1 av 15 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3 2 Ytre rammebetingelser...

Detaljer

Prinsipper for taksering av eiendommer

Prinsipper for taksering av eiendommer SØR-VARANGER KOMMUNE Prinsipper for taksering av eiendommer Vedtatt av Sakkyndig nemnd 01.10.2014 Med endringer vedtatt 15.10.2014 og 17.12.2014 Dokumentet er utarbeidet av eiendomsskattekontoret i samarbeid

Detaljer

Vedtatt 24.10.2005. Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune

Vedtatt 24.10.2005. Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune Vedtatt 24.10.2005 Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Skattegrunnlag Side 3 1. Boligeiendom Side 4 1.1. Hovedbygg 1.2. Andre bygg til bolig 1.3. Bebygd boligtomt

Detaljer

Songdalen kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Songdalen kommune

Songdalen kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Songdalen kommune Songdalen kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Songdalen kommune Vedtatt 30.03.2009 i sakkyndig nemnd INNHOLDSFORTEGNELSE Grunnlag Side 3 Politisk behandling 1. Boligeiendom Side

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE EIENDOMSSKATT. Trøgstad kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt.

TRØGSTAD KOMMUNE EIENDOMSSKATT. Trøgstad kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt. 1 TRØGSTAD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2013 Trøgstad kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda 30. oktober 2012. 2 OM DETTE DOKUMENTET Dette

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Vedtatt av sakkyndig nemnd i Kongsvinger 18.02.15 Side 1 av 16 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3

Detaljer

Lillesand Kommune. Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Lillesand kommune. Vedtatt 09.09.2008 i sakkyndig nemnd

Lillesand Kommune. Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Lillesand kommune. Vedtatt 09.09.2008 i sakkyndig nemnd Lillesand Kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Lillesand kommune Vedtatt 09.09.2008 i sakkyndig nemnd 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Skattegrunnlag Side 3 1. Boligeiendom Side 4 1.1. Hovedbygg

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd i sak14, den 15.06.2015 1 Fra og med 2015 innføres eiendomsskatt i Jevnaker kommune. Sakkyndig (takstnemnd), klagenemnd

Detaljer

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Lenvik kommune 2008-2009 Forord Sakkyndig nemnd, sakkyndig klagenemnd og administrasjonen i Lenvik kommune gjennomfører

Detaljer

ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN

ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN Retningslinjer for ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN Innhold: DEL 1: Generelt om takseringen DEL 2: Bruk av faktorer ved sjablontaksering DEL 3: Takstpriser gjeldende fra 01.01.2006 Sjablontakster pr. m2 (med

Detaljer

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Innhold 1 ORIENTERING... 3 2 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 3 YTRE RAMMEBETINGELSER... 5 3.1 JURIDISKE RAMMER... 5 3.2 POLITISKE RAMMER...

Detaljer

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gildeskål kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 14. og 27.januar, 3. mars, 18. mars, 28. april og 12. juni 2009. Sakkyndig

Detaljer

Verdsetting av bygninger i landbruket

Verdsetting av bygninger i landbruket Kurs/Erfaringsutveksling 13. og 14.august 2013 Krødsherad Verdsetting av bygninger i landbruket Det er dette elementet som gir størst verdi på de aller fleste landbrukseiendommer Andre rettigheter Rolf

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Ibestad kommune Vedtatt av sakkyndig nemnd 18. juni 2012 Innholdsfortegnelse 1. POLITISKE VEDTAK... 3 2. INNLEDNING... 3 3. RAMMER FOR TAKSERINGEN... 3 4. TAKSERINGSMETODE...

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune.

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Sist behandlet og vedtatt i skattetakstnemnda 20.februar 2014 Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Om dette dokumentet og overordnede rammer Nes kommune

Detaljer

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Skedsmo kommune Teknisk sektor Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Eiendomskatteperioden fra 2015 til og med 2024 Utgave 1.2 Sammendrag Sakkyndig nemnd og eiendomsskattekontoret

Detaljer

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02.

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02. FROSTA KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014,

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Fra: Adv. Tove L. Mannes Dato: 16.4.2008

Fra: Adv. Tove L. Mannes Dato: 16.4.2008 Fra: Adv. Tove L. Mannes Dato: 16.4.2008 Til: KSE Arkivnummer: Saksnr: EIENDOMSSKATT PÅ GÅRDSBRUK 1. Innledning KSEs sekretariat har i senere tid fått en rekke spørsmål vedrørende eiendomsskatt på gårdsbruk.

Detaljer

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt Os kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt 2010 Utarbeidet av Sakkyndignemnd for eiendomsskatt og vedtatt av Os kommunestyre 27.05.2010 1. Orientering I løpet

Detaljer

Hvaler Kommune. Utgangspunktet for taksering av eiendomsskatt er eiendomsskatteloven 8A-2 (1):

Hvaler Kommune. Utgangspunktet for taksering av eiendomsskatt er eiendomsskatteloven 8A-2 (1): Hvaler Kommune Retningslinjer for taksering til eiendomskatteformål for Hvaler kommune Om dette dokumentet Dette dokumentet er et resultat av en prosess der Skattetakstnemnda, Overskattetakstnemnda og

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERINGSARBEID I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av sakkyndig nemnd 23. April 2015 Versjon 2/15 Innhold 0 Endringshistorikk... 3 1 Om Rammer og retningslinjer... 4 1.1 Hva dokumentet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11 Randaberg kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i sakkyndig nemnd 24. mars 2009 med supplerende tilføyninger avsakkyndig nemnd 23.08.2011 og vedtak

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Nord-Aurdal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dokumentet er behandlet og godkjent i møte i i skattetakstnemnda 09.03.07. Dokumentet er endret etter at det

Detaljer

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Kvalsund Kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Sakkyndig takstnemnd og administrasjonen i Kvalsund Kommune har gjennomført

Detaljer

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rygge kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd i møte 16.02. 2007. / 09.03.2007 / 15.05.2007/ 18.06.2007 Endelig

Detaljer

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Verran kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i skattetakstnemnda i møte 25. februar og 2. mars 2005. Innholdsfortegnelse 1. OM ANALYSEN... 3

Detaljer

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08. Røros kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.2008 Rammer og retningslinjer for gjennomføring av enkelttakseringer i Røros

Detaljer