Nullrente i Frankfurt som normalrente?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nullrente i Frankfurt som normalrente?"

Transkript

1 Nullrente i Frankfurt som normalrente? AksjeNorge 16. september Ved Sjeføkonom Jan L. Andreassen Eika Gruppen

2 Jobber med samfunnskontakt og analyse Jan L. Makromann i Norges mest vidunderlige sparebankgruppe: Eika Norway

3 Først litt globalt Driftsbalanser i USD Euro area Gross national savings Percent of GDP Euro area Current account balance U.S. dollars ,5 48,5 44,2 121,5 50, , ,5 499 Euro area Current account balance Percent of GDP Middle East and NA Gross national savings Percent of GDP Middle East and NA Current account balance U.S. dollars -26,2 16, ,5 61,8 92, ,2 178, , Middle East and NA Current account balance Percent of GDP China Gross national savings Percent of GDP China Current account balance U.S. dollars 31, ,5 17,5 35, , China Current account balance Percent of GDP ,3 66,5 65, , ,8 391, , ,2 489, , ,

4 Er dette secular stagnation?

5 Hva skjer med næringene? - Nye tider Aviser 10 til 1 lesere ved generasjonsskifte, Leksikon utryddes, av Wikipedia Musikk flere brukere, men langt dårligere betalt per bruker Filmutleie Netflix tar over TV - realityshow og nyheter Bank - mobile tjenester Handel amazonized Anbefalinger Vinino, Amazon..Transport

6 Endelig løsning: Amazon Bruker ditt søk, kjøp og DNA til å lære deg å kjenne Tilbyr deg varer og tjenester som passer mennesker som likner på deg Kan etter hvert ta hånd om dine betalinger Veien der i fra til å tilby deg forsikringer er kort Hva med boliglån?

7 Amerikanerne (investorer) håper på at Big Data /sosiale medierevolusjonen vil gi store positive økonomiske ringvirkninger Big data/cloud Agregerere Internett salg/service Internett of things Sosiale medier Sharing (uber movement) Betalinger/lån Maskiner Pris / fri kontantstrøm Pris /inntjening Pris Hele / EBITDA økosystemer. Pris / bokførte (av typen verdier Amazon) Markedsverdier PX_TO_FREE_CASH_FLOW PE_RATIO PX_TO_EBITDA PX_TO_BOOK_RATIO TOT_MKT_VAL FB US Equity Facebook 57,6 80,3 34,2 10, ,0 AMZN US Equity Amazon 147,3 894,8 34,4 14, ,5 AAPL US Equity Apple 13,0 16,5 10,7 5, ,4 GOOGL US Equity Google 36,0 29,1 19,6 4, ,1 TWTR US Equity Twitter #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 9, ,9 LNKD US Equity Linkedin 189,5 #N/A N/A 126,1 9, ,5 GRPN US Equity Groupon 71,8 #N/A N/A 37,4 6,1 3735, ,0 IBM US Equity IBM 15,1 11,3 8,4 11, ,7 INTC US Equity Intel 18,4 17,2 7,8 2, ,2 MSFT US Equity Microsoft 13,9 16,8 11,3 4, ,4 CSCO US Equity Cisco 11,7 14,7 10,7 2, ,8 C US Equity Citi 7,8 9,9 4,5 0, ,8 JPM US Equity JP Morgan 7,5 9,6 #N/A N/A 1, ,4 AA US Equity Alcoa #N/A N/A 41,6 6,8 1, ,7 Bloomberg

8 USD renter

9 Europa

10 Euro-landene i 2020 i følge OECD Trendvekst Eurolandene 0,9 % Hva menes med trendvekst? - strukturelle problemer - eldrebølge - teknologisk akterutseilt

11 Aldri mer noe Wirtschaftswunder

12 Er Europa klar for fremtiden?

13 Litt om innbyrdes finansielle styrker Euro & Tyskland Euroland BNP 2,2 1,7 3,3 3 0,4-4,5 2 1,6-0,7-0,5 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Inflasjon 2,2 2,2 2,2 2,2 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 1,4 0,9 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6 sum 4,4 3,9 5,5 5,2 3,7-4,2 3,6 4,3 1,8 0,9 2,1 2,7 2, ,1 off underskudd -2,9-2,5-1,4-0,7-2,1-6,3-6,2-4,2-3,7-3 -3,6-2 -1,4-0,9-0,5-0,3 netto gjeld 55,3 55,6 54, ,2 64,5 66,5 70,2 72,5 73,4 72,6 71, ,7 65,5 brutto gjeld 70 70,3 68,7 66,5 70,3 80,1 85,7 88,1 92,8 95,2 95, ,6 90,4 88,1 85,5 16,8 16, ,7 15,3 14,7 14, ,5 13,1 12,8 12,5 12, ,7 11, Tyskland BNP 0,7 0,8 3,9 3,4 0,8-5,1 3,9 3,4 0,9 0,6 1,7 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 4,5 4,3 4,3 4,2 4,2 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 Inflasjon 98, ,6 104, ,2 108,4 111,1 113,5 115,4 116,9 118,5 120,4 122,4 124,5 126,6 off underskudd -3,8-3,3-1,7 0,2-0,1-3,1-4,2-0,7 0, ,1 0,2 0,4 0,4 0,4 netto gjeld 50,7 53,3 53, ,5 58,3 56,5 58,1 55, ,8 44,2 42,2 40,3 brutto gjeld 66,3 68,6 68,1 65,2 66,8 74,5 82, ,6 70, ,8 61,3 58,7

14 Statsgjeld som pst av BNP (netto) Statsgjeld som pst av BNP Fankrike Tyskland Italia Nederland Spania

15 Median formue i husholdninger

16 Euro-renter

17 Spillovers - utvikling i nærliggende stater - ZIRP fra ulike land Alle ønsker depresiering Den svenske økonomien med kredittboom samtidig som: skatteletter for boligeiere innvandringsstrøm avindustrialisering, men ny giv for finansnæringen

18 Mulige force majeure for Norge - Kina, Olje og Russland - BEIJING - China's working-age population dropped 2.44 million to million in 2013, the second straight year of decline, the National Bureau of Statistics (NBS) said on Monday. The working-age population, which covers ages between 15 and 59, took 67.6 percent of the country's total population in 2013, down 1.6 percentage points from In 2012, China declared its first absolute drop in the working-age population in "a considerable period of time."

19 Det stores spørsmålet for global etterspørsel

20 Oljemarkeder - ressurser, pris og avkastningskrav -

21 Putin Et nytt Tsardømme - langsiktige problemer så lenge han sitter ved makten -

22 Utsiktene for norsk økonomi Makroøkonomiske hovedstørrelser Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår Prognoser * 2013* Konsum i husholdninger mv. 3,2 5,4 4,4 5 5,4 1,8 0 3,8 2,6 3 2,1 2,1 2,9 3,1 3,2 Konsum i offentlig forvaltning 1,3 1,2 1,4 1,9 2,7 2,7 4,3 1,3 1,1 1,8 1,8 2,3 2,3 2,4 2 Bruttoinvestering i fast realkapital 0,8 11,1 13,5 9,8 11,4 0,2-7,5-8 7,7 8,3 8,4-0, ,7 Utvinning og rørtransport 15,9 10,4 19,2 4 6,1 5,2 3,4-9,5 11,3 14,6 17,1-1,3-7,5 6,8 1,2 Fastlands-Norge -2,9 10,6 12,2 10,5 13,3-1,3-13,2-4,5 6,3 4,5 4,4 0,8 3,2 4,6 5 Næringer -11,2 10,6 18,6 15,2 21,9 0,8-23,1-5,1 2,3 4,9 0,2-1,1 0,4 3,4 4,4 Bolig 1,8 16,3 9,7 4 2,7-9 -8,2-1,6 16,1 7,3 6,4-2,6 5,5 5 2,7 Offentlig forvaltning 12,5 3,9 2 9,7 8 4,5 7,4-6,8 2,2-0,4 9,9 9,5 4,7 6,3 8,8 Etterspørsel fra Fastlands-Norge 1 1,6 5,1 4,9 5,2 6,3 1,4-1,6 1,5 2,8 2,9 2,5 1,9 2,8 3,2 3,2 Lagerendring 2-1,1 2,3-0,1 1,1-0,2-0,1-2,8 3,5-0,1-0,1-0,2 0,5 0,2 0 0 Eksport -0,1 1 0,5-0,8 1,4 0,1-4,2 0,4-0,7 1,1-3,3 1,6 1,3 1,8 2,5 Råolje og naturgass -0,8-0,7-5 -6,6-2,4-1,3-2 -6,9-5,6 0,7-7,7 0,1 0,8 0,5 0,5 Tradisjonelle varer 3,7 3,6 5,3 6,1 9,2 3,5-8 3,4-0,1 1,7 0,4 2,6 1,1 3,2 5 Import 1,2 9,7 7,9 9,1 10 3,9-12,5 9 3,8 2,3 2,9 1,8 3,3 4,1 4,4 Tradisjonelle varer 5,7 12,8 8,4 11,6 7,2 1,2-12,9 9,1 4,1 2,4 2,5 1,2 1,3 4,3 4,7 Bruttonasjonalprodukt 1 4 2,6 2,3 2,7 0,1-1,6 0,5 1,3 2,9 0,6 1,9 1,7 2,4 2,3 Fastlands-Norge 1,3 4,5 4,4 4,8 5,3 1,5-1,6 1,7 2,6 3,4 2 2,2 2,1 3 2,8 Industri og bergverk 2,9 5,1 3,9 2,6 3,5 2,9-7,4 2,4 1,5 2,7 3,3 1,8 0,2 4,5 3,6 Utførte timeverk i Fastlands-Norge -2,1 1,9 1,5 3,3 4,3 3,5-2,3 0 1,8 1,9 0,6 1,6 0,9 1,4 0,9 Sysselsatte personer -1,2 0,5 1,3 3,5 4,1 3,3-0,4-0,5 1,6 2,2 1,2 1,2 0,6 1 1,4 Arbeidstilbud 3-0,1 0,3 0,8 1,6 2,5 3,4 0 0,5 1 1,8 1 1,1 0,9 0,9 1,3 Yrkesandel (nivå) 3 72,9 72,6 72, ,8 73,9 72,8 71,9 71,4 71,5 71,2 70,6 70,4 70,2 70,4 Arbeidsledighetsrate (nivå) 3 4,5 4,5 4,6 3,4 2,5 2,6 3,2 3,6 3,3 3,2 3,5 3,4 3,7 3,6 3,5 Årslønn 4,5 3,5 3,3 4,1 5,4 6,3 4,2 3,7 4,2 4 3,9 3,5 3,5 3,5 3,6 Konsumprisindeksen (KPI) 2,5 0,4 1,6 2,3 0,8 3,8 2,1 2,5 1,2 0,8 2,1 2,1 1,7 1,7 1,9 KPI-JAE 4.. 0,4 1 0,8 1,4 2,6 2,6 1,4 0,9 1,2 1,6 2,5 1,7 1,7 1,9 Eksportpris tradisjonelle varer -1 8,4 4 11,3 2,4 2,8-6 4,5 5,8-3,6 3,4 3,6 2,3 1,8 1,2 Importpris tradisjonelle varer 0 3,7 0,3 4 3,7 3,9-1,5 0,1 4 0,6 2,1 4,8 1,8 0,9 1 Boligpris 5 1,7 10,1 8,2 13,7 12,6-1,1 1,9 8,3 8 6,7 3,9 2,5 3,7 2,6 3,2 Husholdningenes disponible realinntekt 4,6 3,3 7,8-6,4 6,3 4 4,1 2,7 4,6 3,2 3,1 3 3,3 3,7 3,3 Husholdningenes sparerate (nivå) 9 7 9,8-0,5 0,9 3,8 7,1 5,8 7,8 8,6 9 9,6 10,1 10,6 10,7 Pengemarkedsrente (nivå) 4,1 2 2,2 3,1 5 6,2 2,5 2,5 2,9 2,2 1,8 1,7 1,7 1,8 2,1 Utlånsrente, rammelån (nivå) 6 6,5 4,2 3,9 4,3 5 6,8 4 3,4 3,6 3, ,8 3,8 3,8 Realrente etter skatt (nivå) 2,2 2,5 1,3 0,7 2,9 1,1 0,7 0,1 1,3 2,1 0,7 0, ,8 Importveid kronekurs (44 land) 7 1,3 3-3,9 0,7-1,8 0 3,3-3,7-2,4-1,2 2,2 3,8-0,2-0,5-0,5 NOK per euro (nivå) 8 8,4 8 8,1 8 8,2 8,7 8 7,8 7,5 7,8 8,3 8,1 8 8 Utenriksøkonomi Driftsbalansen, mrd. kroner 195,2 220,6 322,8 357,7 287,4 408,3 279,3 303,2 372,2 417,2 333, ,2 311,7 Driftsbalansen i prosent av BNP 12,3 12,6 16,5 16,4 12, ,7 11,9 13,5 14,3 11,1 10,3 9,8 9,1 8,8 Eksportmarkedsindikator 4 7,8 7,1 9,7 5,7 1,1-10,2 11,1 5,7 1,1 1,2 3,6 3,8 5,3 6,1 Konsumpris euro-området 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 3,3 0,3 1,7 2,7 2,5 1,3 0,4 0,3 0,9 1,3 Pengemarkedsrente, euro (nivå) 2,3 2,1 2,2 3,1 4,3 4,6 1,2 0,8 1,4 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 Råoljepris i kroner (nivå)

23 Siv kan gi gass

24 Norske renter

25

26 Lets go to the movies Førerløse biler: https://www.youtube.com/wat ch?v=cqsdwoahvlu Amazons droner: /07/11/amazon-drones-mightsoon-be-in-seattles-skies/ Avatar konsert: https://www.youtube.com/wat ch?v=peabqilecu0 Hærer av terminators? Bombeskvadroner av droner Flåter av førerløse skip

27 Endelig løsning: Amazon? Bruker ditt søk, kjøp og DNA til å lære deg å kjenne Tilbyr deg varer og tjenester som passer mennesker som likner på deg Kan etter hvert ta hånd om dine betalinger Veien der i fra til å tilby deg forsikringer er kort Hva med boliglån?

28 En ny måte å shoppe på m/2014/6/18/ / meet-the-fire-phone

29 Amerikanerne (investorer) håper på at Big Data /sosiale medierevolusjonen vil gi store positive økonomiske ringvirkninger Big data/cloud Agregerere Internett salg/service Internett of things Sosiale medier Sharing (uber movement) Betalinger/lån Maskiner Pris / fri kontantstrøm Pris /inntjening Pris Hele / EBITDA økosystemer. Pris / bokførte (av typen verdier Amazon) Markedsverdier PX_TO_FREE_CASH_FLOW PE_RATIO PX_TO_EBITDA PX_TO_BOOK_RATIO TOT_MKT_VAL FB US Equity Facebook 57,6 80,3 34,2 10, ,0 AMZN US Equity Amazon 147,3 894,8 34,4 14, ,5 AAPL US Equity Apple 13,0 16,5 10,7 5, ,4 GOOGL US Equity Google 36,0 29,1 19,6 4, ,1 TWTR US Equity Twitter #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 9, ,9 LNKD US Equity Linkedin 189,5 #N/A N/A 126,1 9, ,5 GRPN US Equity Groupon 71,8 #N/A N/A 37,4 6,1 3735, ,0 IBM US Equity IBM 15,1 11,3 8,4 11, ,7 INTC US Equity Intel 18,4 17,2 7,8 2, ,2 MSFT US Equity Microsoft 13,9 16,8 11,3 4, ,4 CSCO US Equity Cisco 11,7 14,7 10,7 2, ,8 C US Equity Citi 7,8 9,9 4,5 0, ,8 JPM US Equity JP Morgan 7,5 9,6 #N/A N/A 1, ,4 AA US Equity Alcoa #N/A N/A 41,6 6,8 1, ,7 Bloomberg

30 Vår tids tekno-filosof - fra ansatte i Kodak til 13 i Instagram-

31 Eye opener

32 En ubehagelig utvikling

33 Nye områder utsettes for utenlandsk konkurranse Veiutbygginger > 100 millioner kroner 2009: 26 konkurranser over 100 mill. Utenlandske firma deltok i 2, vant : 12 konkurranser over 100 mill. Utenlandske firma deltok i 7, vant : 26 konkurranser over 100 mill. Utenlandske firma deltok i 13, vant : 21 konkurranser. Utenlandske firma deltok i 14, vant 12. Kilde: Statens vegvesen (http://e24.no/makro-og-politikk/reiste kilometer-for-aabygge-norsk-bro/ ) 33

34

35

Norsk økonomi For-, nå- og fremtid. Statsbygd Sparebank 19 mars 2014

Norsk økonomi For-, nå- og fremtid. Statsbygd Sparebank 19 mars 2014 Norsk økonomi For-, nå- og fremtid Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen, mars 2014 jansblogg.eika.no @makroblogger på twitter Statsbygd Sparebank 19 mars 2014 Det var en gang.. Siste prognose er

Detaljer

2. Konjunkturutviklingen i Norge

2. Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /. Konjunkturutviklingen i Norge Konjunkturoppgangen som startet rundt årsskiftet / fortsatte gjennom det meste av, men nedgang i kraftproduksjonen bidro til at vekstraten

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomiske analyser 1/2009

Økonomiske analyser 1/2009 Økonomiske analyser 1/2009 28. årgang Innhold Perspektiver 3 1. Konjunkturtendensene internasjonalt 6 2. Konjunkturtendensene i Norge 12 Temaboks 2.1. Virkninger av lavere oljeinvesteringer 19 Temaboks

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

PROSJEKT: Effekter på sysselsetting og bruttoprodukt av en styrking av kronekursen, med spesiell vekt på Møre og Romsdal. Lasse Sigbjørn Stambøl

PROSJEKT: Effekter på sysselsetting og bruttoprodukt av en styrking av kronekursen, med spesiell vekt på Møre og Romsdal. Lasse Sigbjørn Stambøl Statistisk sentralbyrå Forskningsavdelingen Lasse Sigbjørn Stambøl 24.11.2007 PROSJEKT: Effekter på sysselsetting og bruttoprodukt av en styrking av kronekursen, med spesiell vekt på Møre og Romsdal Av

Detaljer

Norsk økonomi i en brytningstid - er også våre renter på vei mot.?

Norsk økonomi i en brytningstid - er også våre renter på vei mot.? Norsk økonomi i en brytningstid - er også våre renter på vei mot.? Vekselbanken, 22. april 2015 a) En utfordring b) Etterspørsel c) Tilbud d) Norsk økonomi e) Finansielle investeringer f) Danske erfaringer

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Økonom î ske analyser 1/94 Innhold Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Utviklingen i 1993 7 Utsiktene for 1994 og 1995 9 Konjunkturutviklingen i utlandet 18 Internasjonale markedsforhold

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/21 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Styringen av statens utgifter og inntekter har stor betydning for samlet

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Nasjonalregnskapet 1. Forelesningsnotat nr 2, januar 2009, Steinar Holden

Nasjonalregnskapet 1. Forelesningsnotat nr 2, januar 2009, Steinar Holden Forelesningsnotat nr 2, januar 2009, Steinar Holden Nasjonalregnskapet 1 Innledning... 2 1 Bruttonasjonalproduktet (BNP)... 2 Hvilken produksjon kommer med i BNP?... 4 Hvordan BNP anvendes... 7 2 BNP som

Detaljer

Økonomiske utsikter. NIRF, Oslo, 25/9/2008 Seniorø. Oversikt

Økonomiske utsikter. NIRF, Oslo, 25/9/2008 Seniorø. Oversikt Økonomiske utsikter NIRF, Oslo, /9/ Seniorø Seniorøkonom Kyrre Aamdal, DnB NOR Markets Oversikt Kredittkrisen: Hvor står vi hvor går vi? Vekstbildet: Svakere, men hvor svakt? Norsk økonomi: Nedkjøling

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Kortversjonen fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 17. februar 2014 Forord Det tekniske beregningsutvalget

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Ny nedtur ute og evig opptur her hjemme?

Ny nedtur ute og evig opptur her hjemme? Ny nedtur ute og evig opptur her hjemme? Og hvor skal pengene investeres? Oslo Vest Rotary Club, 17. januar 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Aksjer: Langsiktige fundamentale

Detaljer

Problemer med kapasiteten?

Problemer med kapasiteten? Problemer med kapasiteten? Sjeføkonom Jan Andreassen Terra Securities, jla@terra.no Terra Securities ASA et selskap i Terra-Gruppen AS Terra Fonds ASA - et selskap i Terra-Gruppen AS Terra-Gruppen AS:

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet 2004

Tilstanden i finansmarkedet 2004 Tilstanden i finansmarkedet 24 INNLEDNING 2 HOVEDPUNKTER 2 OPPSUMMERING 4 1. KONJUNKTURER OG MARKEDER 7 2. FINANSINSTITUSJONENE 12 STRUKTUREN I FINANSMARKEDET 12 Verdipapirmarkedene 14 BANKER 16 Nærmere

Detaljer

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Store utfordringer i USA.. Problemene i kredittmarkedene forverrer seg daglig Aktørene i rentemarkedet gjør seg klar for en resesjon Høye priser på mat og energi

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Gjennom styringen av statens utgifter og inntekter har finanspolitikken

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /7 Internasjonal økonomi Det er fortsatt høy vekst i verdensøkonomien. Veksten er særlig sterk i Kina og India, men også i en del andre asiatiske land, Latin-Amerika

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012 Markedssyn: Januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering Utvikling

Detaljer