Toleranser. Legeringsgrupper. Toleranser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Toleranser. Legeringsgrupper. Toleranser"

Transkript

1 Toleranser Vi benytter oss av mål- og formtoleranser i henhold til CEN-europeiske standardiseringsorganisasjonen; profilnorm EN På de følgende sidene kommer et utdrag fra denne normen. Mulige toleranser påvirkes av profilutforming, godstykkelse og legering. For dypere informasjon refererer vi til den komplette normen eller til vår tekniske support. Legeringsgrupper Legeringer er oppdelt i to grupper etter vansklighetsgraden ved å produsere disse. Denne oppdelingen finnes i tabell 1 nedenfor. Tabell 1 Grupp Grupp 1 Grupp 2 Legering EN W-1050, EN W-6005, EN W-6060, EN W-6063 EN W-6082, EN W-7003, EN W-7108 Toleranser Toleranser på følgende mål spesifiseres i kommende tabeller 2-5. : Veggtykkelse bortsett fra de sammenhengende med hulrom i hulprofiler. : Veggtykkelse tilhørende hulrom bortsett fra veggtykkelse mellom to hulrom. C: Veggtykkelse mellom to hulrom i hulprofiler. E: Lengden på det korteste benet, profiler med åpne ender. : lle mål, bortsett fra veggtykkelse, mellom to punkter i profilens tverrsnitt eller mellom senter på to åpne skruespor. E E C 59

2 Toleranser på andre mål enn veggtykkelse Tabell 2 Toleranser for massive og hulprofiler Legeringsgruppe 1. Dimensjon Toleranser for gjeldene omskreven sirkel CD * CD < CD 200 < CD 300 < CD ± 0,25 ± 0,30 ± 0,35 ± 0, ± 0,30 ± 0,40 ± 0,50 ± 0, ± 0,50 ± 0,60 ± 0,80 ± 0, ± 0,70 ± 0,90 ± 1,1 ± 1, ± 1,1 ± 1,3 ± 1, ± 1,3 ± 1,5 ± 1, ± 1,7 ± 2, ± 2,8 * For gapmål med store gapdybder, kommer et tillegg i henhold til verdiene i tabell 4, se fig 3 og 4. Tabell 3 Toleranser for massive og hulprofiler Legeringsgruppe 2. Dimensjon Toleranser for gjeldene omskreven sirkel CD * CD < CD 200 < CD 300 < CD ± 0,40 ± 0,50 ± 0,55 ± 0, ± 0,50 ± 0,70 ± 0,80 ± 0, ± 0,80 ± 0,90 ± 1,0 ± 1, ± 1,0 ± 1,2 ± 1,3 ± 1, ± 1,5 ± 1,7 ± 1, ± 1,9 ± 2,2 ± 2, ± 2,5 ± 2, ± 3,5 * For gapmål med store gapdybder, kommer et tillegg i henhold til verdiene i tabell 4, se fig 3 og 4. Tabell 4 Tillegg på gapmål for legeringsgruppe 1 og 2. enlängd E Tillegg til toleranse i tabell 2 og 3 for gapmål, for profiler med åpne ender ± 0, ± 0, ± 0, ± 0, ± 0, ± 0, ± 1, ± 1, ± 1, ± 1,6 250 ± 1,8 E E C : Veggtykkelse bortsett fra de sammenhengende med hulrom i hulprofiler. : Veggtykkelse tilhørende hulrom bortsett fra veggtykkelse mellom to hulrom. C: Veggtykkelse mellom to hulrom i hulprofiler. E: Lengden på det korteste benet, profiler med åpne ender. : lle mål, bortsett fra veggtykkelse, mellom to punkter i profilens tverrsnitt eller mellom senter på to åpne skruespor. 60

3 Eksempel 1 Mål : 30mm; Mål E: 50mm; Omskreven sirkel, CD opp til 100mm, legeringsgruppe 1. Toleranse i henhold til tabell 2 er ± 0,5mm, pluss tilleggstoleransen i tabell 4 ± 0,4mm gir den totale toleransen på mål = ± 0,9mm. Eksempel 2 Mål : 60mm; Mål E: 70mm; Omskreven sirkel, CD 100 opp til 200mm, legeringsgruppe 2. Toleranse i henhold til tabell 3 er ± 1,0mm, plus tilleggstoleransen i tabell 4 ±0,5 mm gir den totale toleransen på mål = ± 1,5mm. E E Toleranser på veggtykkelser Tabell 5 Toleranser på veggtykkelser for profiler med omskreven sirkel opp til 300mm. Legeringsgruppe 1. Nominell veggtykkelse, eller C Veggtykkelse Toleranse på veggtykkelse Veggtykkelse * Veggtykkelse C CD 100 CD < 100 CD 100 CD < 100 CD 100 CD < ,5 ± 0,15 ± 0,20 ± 0,20 ± 0,30 ± 0,25 ± 0,35 1,5 3 ± 0,15 ± 0,25 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,30 ± 0, ± 0,20 ± 0,30 ± 0,40 ± 0,60 ± 0,50 ± 0, ± 0,25 ± 0,35 ± 0,60 ± 0,80 ± 0,75 ± 1, ± 0,30 ± 0,40 ± 0,80 ± 1,0 ± 1,0 ± 1, ± 0,35 ± 0,45 ± 1,2 ± 1,5 ± 1,5 ± 1, ± 0,40 ± 0,50 ± 1,5 ± 1,8 ± 1,9 ± 2, ± 0,45 ± 0,60 ± 2,0 ± 2, ± 0,70 * For sømløse hulprofiler gjelder veggtykkelse C. Tabell 6 Toleranser på veggtykkelser for profiler med omskreven sirkel opp til 300mm. Legeringsgruppe 2. Nominell veggtykkelse, eller C Veggtykkelse Toleranse på veggtykkelse Veggtykkelse * Veggtykkelse C CD 100 CD < 100 CD 100 CD < 100 CD 100 CD < ,5 ± 0,20 ± 0,25 ± 0,30 ± 0,40 ± 0,35 ± 0,50 1,5 3 ± 0,25 ± 0,30 ± 0,35 ± 0,50 ± 0,45 ± 0, ± 0,30 ± 0,35 ± 0,55 ± 0,70 ± 0,60 ± 0, ± 0,35 ± 0,45 ± 0,75 ± 1,0 ± 1,0 ± 1, ± 0,40 ± 0,50 ± 1,0 ± 1,3 ± 1,3 ± 1, ± 0,45 ± 0,55 ± 1,5 ± 1,8 ± 1,9 ± 2, ± 0,50 ± 0,60 ± 1,8 ± 2,2 ± 2,2 ± 2, ± 0,60 ± 0,70 ± 2, ± 0,80 * For sømløse hulprofiler gjelder veggtykkelse C. 61

4 Lengdetoleranser Toleranser for profillengder angis i tabellen nedenfor. Tabell 7 Toleranser for fast lengde Omskreven sirkel CD Toleranser for fast lengde L L < L < L < L vis faste lengder ikke er spesifisert, leveres profilene i fallende lengder. Intervaller og toleranser skal da overenskommes mellom kjøper og leverandør. Formtoleranser h Retthet Retthetstoleransen må ikke overstige 1,5mm/m profil, dvs. 6mm avvik for en 4 m profillengde. Lokalt avvik h må ikke overstige 0,6mm/300mm. Konveksitet konkavitet Tabell 8 Toleranser for konveksitet konkavitet vvik F redde ulprofil* vvik fra retthet, og h, skal måles som vist i figur over med profilen plassert på et horisontalt underlag slik at dens egenvekt reduserer avviket. Veggtykkelse Veggtykkelse Massiv profil t 5 t > ,30 0,20 0, ,40 0,30 0, ,60 0,40 0, ,90 0,60 0, ,2 0,80 0, ,8 1,2 1, ,4 1,6 1, ,0 2,0 2,0 * Ved varierende veggtykkelse skal minste veggtykkelse brukes. Ved bredder over 150mm skal lokale avvik ikke overstige 0,7mm/100mm. Konveksitet konkavitet skal måles ihht figur over med profilen plassert på et horisontalt underlag slik at dens egenvekt reduserer avviket. t 62

5 Kontur For profiler med buet kontur, skal ikke avviket fra en teoretisk korrekt linje, definert på tegning, være større enn toleranse C i tabell 9. lle punkter på konturet skal være innenfor et toleranseområde definert som to parallelle linjer som tangentielt dekker inn en sirkel med diameter C med sitt senter på den teoretisk korrekte linjen. Tabell 9 Toleranser for kontur redde kontur W Konturtoleranse = diameter C i toleransesirkelen W 30 0, , , ,0 C , , , , ,0 Konturtoleranser kan kontrolleres ved å bruke maler eller ved å plassere profilen på tegning med konturtoleransene tegnet , ,0 Vridning Vridningstoleranser er en funksjon av profilbredde og profillengde L som vist i tabell nedenfor Tabell 10 Toleranser for vridning L redde Vridningstoleranse h for lengde L Per 1000* På total profillengde L 1000 og 6000 inkludert ,2 2,5 3, ,5 3,0 4, ,0 3,5 5, ,5 5,0 7, ,5 6,0 8, ,0 8,0 1,5 x L (L i meter) Vridningen h skal måles ihht figur over med profilen plassert på et horisontalt underlag slik at dens egenvekt reduserer avviket. Maksimalt avstand mellom hvilken som helst punkt langs lengden måles mellom profilens bunnflate og underlaget. * Vridningstoleranser for lengder mindre enn 1000mm skal overenskommes mellom kjøper og leverandør. Vinkel Vinkeltoleranser for rette vinkler ihht tabell nedenfor som en funksjon av mål. Tabell 11 Vinkeltolerans for rette vinkler redde Maksimalt avvik a fra rett vikel 30 0, , , , , , ,1 Vinkeltoleranse ved andre vinkler v enn rette vinkler gjelder ± ,5 * Vinkeltoleranser for profiler med over 400mm skal overenskommes mellom kjøper og leverandør. 63

6 jørne- og hulkilsradier Ved spesifiserte radier gjelder toleranser ihht tabell nedenfor. Tabell 12 Maksimalt tillatt avvik fra spesifiserte hjørneog hulkilsradier ngitt Maksimalt tillatt avvik fra angitt radie radie 5 ± 0,5 mm > 5 ± 10 % CEN europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN sine medlemmer er de natsjonelle standardiseringsorganisasjonene i elgia, ulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, ellas, olland, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Malta, Norge, Polen, Portugal, Romania, Schweiz, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. Utdraget over publiseres med tillstand fra SIS Förlag, kundtjenste: lle rettigheter til å bruke materialet over hele verlden, uansett form eller på hvilket hvis det skjer, tillhörer CEN sine natsjonelle medlemmer. earbeidingstoleranser For bearbeiding benytter P toleranser i henhold til NS-ISO Middels I samsvar med vårt kvalitetssikringssystem ISO 9001 gjennomgår vår profil- og komponentproduksjon regelmessige kvalitets- og toleransekontroller. 64

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 05/13 ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget 1. Ikke så lett å telle 2. Norge et innvandringsland

Detaljer

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk DinE Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk dekkspor Hvilke dekkspor etterlater du deg? Det er dekk som får verden til å rulle Alt du ser

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

En ny type arbeidsmarked

En ny type arbeidsmarked LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/14 En ny type arbeidsmarked 1. Fortsatt krevende å telle, men lettere enn i andre land 2. På innvandringstoppen 3. Flest fra EU

Detaljer

Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet

Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet Kommuniké fra møtet for europeiske ministere for høyere utdanning, Bergen, 19.-20. mai 2005 Vi, ministere for høyere utdanning i landene som

Detaljer

Energieffektivisering med sosial profil

Energieffektivisering med sosial profil Energieffektivisering med sosial profil Seminar om energieffektivisering i eksisterende bygg Stortinget, 18. november 2011 Tore Strandskog, Norsk Teknologi Valg av tilnærming Klima- og energimål i EU (20-20-20

Detaljer

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen:

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen: Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal komparativ undersøkelse av skolesystemene i ulike land. PISA ble gjennomført første gang i 2000, og det er OECD (Organisation

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

GODT NOK? NORSKE ELEVERS LESEFERDIGHET PÅ 4. OG 5. TRINN PIRLS 2011 - NORSK RAPPORT

GODT NOK? NORSKE ELEVERS LESEFERDIGHET PÅ 4. OG 5. TRINN PIRLS 2011 - NORSK RAPPORT GODT NOK? NORSKE ELEVERS LESEFERDIGHET PÅ 4. OG 5. TRINN PIRLS 2011 - NORSK RAPPORT Victor van Daal, Ragnar Gees Solheim, Nina Nøttaasen Gabrielsen Lesesenteret Godt nok? Norske elevers leseferdighet

Detaljer

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN Helsedirektoratet Rapport Januar 2013 HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN HELSEDIREKTORATET HØRSELSHEMMEDE

Detaljer

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Liv Sissel Grønmo Torgeir Onstad trude nilsen arne hole helmer aslaksen inger christin borge FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Framgang, men langt

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Rapporter Reports 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Utvikling av et nytt beregningsopplegg Rapporter 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

LÆRERUTDANNING SOM FREMMER INKLUDERING (TE4I) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING

LÆRERUTDANNING SOM FREMMER INKLUDERING (TE4I) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING LÆRERUTDANNING SOM FREMMER INKLUDERING (TE4I) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING Innledning Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over konklusjonene og anbefalingene fra prosjektet

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Av Ann Margareth Gustavsen og Thomas Nordahl To studier viser at atferdsproblemene i norsk skole er blitt redusert i tidsrommet 1995 2009. Når

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over viktige elementer i PIRLSundersøkelsen:

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over viktige elementer i PIRLSundersøkelsen: Hva er PIRLS? Bakgrunnen for PIRLS Bak Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) står The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). IEA var i 1991 ansvarlig

Detaljer

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723)

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING Cimberio S.p.A. Last update : 02/02/2005 Rev. : 7 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara)

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer