Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb 2014"

Transkript

1 Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb 2014 I henhold til våre statutter kalles det inn til generalforsamling i klubben på Vertshuset v/e6 (Biri) torsdag 6. mars kl 19:00. Generalforsamlingen behandler: 1 Registering av fremmøtte i henhold til liste over innbetalt medlemskontingent for Godkjennelse av innkalling 3 Valg av møteleder, 2 personer til å undertegne protokollen og 2 personer til å telle stemmer 4 Årsberetning 5 Regnskap i revidert stand + budsjett for neste år 6 Fastsettelse av kontingent 7 Ny lovmal i hht. FKF mal (2. gangs behandling) 8 Valg på: A. Leder B. 2 Styremedlemmer C. 2 Varamedlemmer D. 2 revisorer og 1 varamedlem E. 1 medlem til valgkomiteen 9 Tildeling av æresbevisninger og premieringer i HedOpp-cup 10 Innkommende forslag/saker Det vil bli enkel servering (kaffe/rundstykker). Regnskapet i revidert stand vil bli lagt ut på foreningens hjemmeside i god tid før årsmøtet. Årsmelding og regnskapet blir også trykket i Rapport sammen med referat fra møtet. Etter årsmøtet vil Oddgeir Andersen (NINA), holde et foredrag med tittel: Siste nytt fra rypeforskningen

2 Sak 1 Registering av fremmøtte i henhold til medlemsliste Sak 2 Godkjennelse av innkalling Sak 3 Valg av møteleder + to til å underskrive protokollen Sak 4 Årsberetning for Hedmark- og Oppland fuglehundklubb i 2013 Årsberetning: Punkt 1 Årsmøte og styrets sammensetning 2013 Årsmøtet for året 2012 ble holdt på Vertshuset v/e6 (Biri), 7. mars Årsmøtet behandlet ordinære saker etter pkt. 3-8 i innkallingen. Følgende styremedlemmer ble valgt: Leder: Oddgeir Andersen Styremedlem: Eivind Bjørklund Styremedlem: Morten Sørensen Varamedlem: Kristian Bryn Varamedlem: Bente Indergård Revisorer: Øystein Syversen Lars Kvarberg Varamedlem for revisor: Kristine Olafsdatter Pramli valgt for ett år valgt for ett år valgt for ett år. Valgkomité: Hallgeir Henriksen Stein Heiberg Oddgeir Andersen Styrets sammensetning for 2013: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlemmer: Oddgeir Andersen Elisabeth H. Bjerke Morten Sørensen Eivind Bjørklund

3 Rune Frankmoen Varamedlemmer: Revisorer: Vararevisor: Valgkomité: Kristian Bryn Bente Indergård Øystein Syversen Lars Kvarberg Kristine Olafsdatter Pramli Hallgeir Henriksen Oddgeir Andersen Stein Heiberg Punkt 2 Jaktprøver Jaktprøveutvalget har bestått av: Elisabeth H. Bjerke og Rune Frankmoen. Det er avholdt 6 jaktprøver i Referat fra alle prøvene har vært gjengitt i Rapport og er også lagt ut på hjemmesiden til klubben for de fleste prøvene. 2.1 Sjodalsprøven HedOpp FHK hadde ansvaret i 2013 (klubben deler på arrangøransvaret for denne prøven med GFHK). Ansvarlig: Tor Suleng Antall startende hunder: 65 Økonomisk resultat (vår del): Kr (Bokført: ) Bokført overskudd skyldes tidligere penger (fra ei kasse) tilhørende Sjodalsprøven og HedOpp. 2.2 Rolf Sevendals Minneløp Ansvarlig: Morten Sørensen Antall startende hunder: 470 Økonomisk resultat: kr Dovreprøven Ansvarlig: Ludvig Gråtrud Antall startende hunder: 413 Økonomisk resultat: kr Espedalsprøven Ansvarlig: Asgeir Bjerke Antall startende hunder: 128 Økonomisk resultat: kr Budor Skogsfuglprøve Ansvarlig: Tommy Andersen Antall startende hunder: 0 ikke gjennomført i 2013

4 Økonomisk resultat: kr Mjøsprøven I Ansvarlig: Rune Frankmoen Antall startende hunder: 136 Økonomisk resultat: kr Mjøsprøven II Ansvarlig: Rune Frankmoen Antall startende hunder: 175 Økonomisk resultat: kr Punkt 3 Utstillinger 3.1 Vinterutstillingen, Raufosshallen, 2013 Ansvarlig: Øystein Syversen Antall deltagende hunder: 88 Økonomisk resultat: kr (Bokført: ) Bokført overskudd skyldes en avsluttet konto i annen bank pålydende kr som er ført som inntekt i Utstilling Dovrefjell april 2013 (i forbindelse med Dovrefjellprøven) Ansvarlig: Birthe Elvestad Antall deltagende hunder: 33 Økonomisk resultat: Sommersamling, Domkirkeodden, 2013 Ansvarlig: Greg Daniels Antall deltagende hunder: 13 på valpeutstilling, 3 på barn-hund. Økonomisk resultat: kr Elverumsutstillingen, 7. august 2013 Ansvarlig: Greg Daniels Antall deltagende valper: 30 Økonomisk resultat: kr Utstillingen arrangeres samtidig som De nordiske jakt og Fiskedager i Elverum hvert år. Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb har kun ansvar for valpeshowet

5 Punkt 4 Aktivitetsutvalget og ulike kurs og aktiviteter 4.1 Klubbmesterskap, lavland (3. november) Ansvarlige: Rune Frankmoen Antall startende hunder: 22 Økonomisk resultat: kr Treningsterrenget i Båren 2013 Referat fra Båren er lagt ut på hjemmesiden. Ansvarlige: Morten Sørensen og Steinar Sørlie Solgte treningskort 346, herav 58 sesongkort Resultat: kr Treningsterrenget på Nordhue 2013 (sammen med NVK-Hedmark) Ansvarlig: Tore Wollan Antall solgte treningskort: 397, se tabell Økonomisk resultat: kr Antall Årskort (Kr) Dagskort (kr) Medlemmer Ikke medlemmer Totalt Punkt 5 Rapport fra viltstellkomiteen 2013 Ansvarlig:Kai Kjernsholen Det har også i år vært stor aktivitet på lavland i regi Hedmark og Oppland fuglehundklubb. Det har blitt arrangert trening både på Helgøya og i Vang. I år ble det satt ut 500 fasan og 100 rapphøner. Tilbudet med trening ble i år litt forsinket grunnet sen innhøstning, men når vi kom i gang ble det godt benyttet. Det ble arrangert to stk. lavlandsprøver med gode økonomiske resultater. Mjøsprøven 1 ble det delt ut 20 premier og på Mjøsprøven 2 delte ut 21 premier. Vi hadde bra med fugl, men kanskje dårligere med premier enn foregående år. Det ble arrangert klubbprøve, og der møtte det opp 22 hunder til en regnvåt dag på stubben. Terrengene har også i år blitt leid ut til Norsk Irsksetter Klubb avd.3, Norsk Vorsterhundklubb avd. Hedmark og Rypejentene. Mye aktivitet og gode økonomiske resultater gjør at vi også i 2014 kan satse på lavland på Vang/Helgøya. Takker alle som har bidratt til et godt lavlandsår!

6 5.1 Fasantrening Ansvarlig: Anne Kristin Røe og Nina Smitsrød Anne Kristine har koordinert og organisert trening på Helgøya og Nina har koordinert treningen i Vang. Solgt treningskort: kr Dressurkurs Det har ikke vært gjennomført dressurkurs i Sau/hund Ansvarlige: Nina Smidsrød og Stein Heiberg Økonomisk resultat: kr Punkt 6 Dommerutvalget Dommerutvalget har bestått av Stein Sorknes (leder), Jan Terje Haugen og Øivind Skurdal. I januar hadde vi dommersamling på Vertshuset Myklegard, samt hos Jan T. Haugen på Harpefoss for de som holder til i Nord- Gudbrandsdalen. Samtlige Hed-Opp dommere var invitert og til sammen 20 stk. møtte på samlingene. Ulike problemstillinger ble drøftet der. Dommerutvalget deltok videre på den nasjonale dommerkonferansen på Gardermoen i januar. Hed-Opp FHK har nå 33 aktive dommere. Dommerutvalget er i sluttfasen med opplæring av i tre dommerkandidater. Punkt 7 Materialforvaltning Varetelling er gjennomført. Klubben har en premiebeholdning ved utgangen av 2013 på kr. Punkt 8 Medlemsservice 2013 Ansvarlig: Morten Sørensen Pr hadde klubben registrert 510 betalende medlemmer. Samme dato 2012 hadde vi 501 medlemmer. Inntekter fra medlemskontingent har økt med kr. 370 siden 2012, og det er gledelig å registrere en svak økning i antall medlemmer.

7 Punkt 9 Medlemsbladet Rapport 2013 og hjemmeside internett Ansvarlig redaktør: Helene Gundersen Det har blitt sendt ut to utgaver av Rapport i 2013 Lay-out og trykk: Idè-trykk, Hamar Idè-trykk selger ikke lenger annonser for oss i Rapport Hjemmesiden leies av Nextframe i Horten. Siden oppdateres av Helene Gundersen. Punkt 10 HedOpp-cup 2013 (komplett liste er lagt ut på hjemmesiden) UK Antall poeng Rase Hundens navn Hundens foreldre Hundens eier/fører 23 p 1UK Hemsedal 1/3 1UK Dovre 10/3 1UK Dovre 12/4 1UK Kjær 25/8 1 UK Tydal 1/9 2 pr UGP finale 28/9 1UK Hamar 5/10 IS Red Dubliner s BAO Vår (NO57898/11) Kastellhagen s Artemis Ilva/ Guri Malla s Oskar Kjell Arne Odlolien 7 p 2UK Storlidalen 6/4 1UK Storlidalen 7/4 2UK Røros 24/8 7 p 1UK Dovre 9/3 2UK Grotli 21/4 2UK Kongsvoll 7/9 ES IS Vindølas DN Myrphy (NO37835/12) Red Dubliner s BAO Miss Lakris (NO57897/11) SNUCH Vindølas C- Nora/ND-10NJCH DC Kastellhagen s Artemis Ilva/ Guri Malla s Oskar Kjetil Nordby Eli Aateigen

8 AK Antall poeng Rase Hundens navn Hundens foreldre Hundens eier/fører 11 p IS Rosenlia s Shadow Neadalen s Pina Ann Kristin 3AK Dovre 9/3 (NO42181/09) Colada/ US Kuling Røe/Arnfinn 2AK Dovre 13/3 Berntsen 2AK Grotli 19/4 1AK Grotli 20/4 1AK Kongsvoll 29/9 10 p 3AK Filefjell 17/3 2AK Grotli 20/4 2AK Grotli 20/4 2AK Kjær 24/8 1AK Dalsbygda 5 p 2AK Hemsedal 1/3 1AK Kongsvoll 31/8 IS IS Kvernsjøberget s Tempo (NO42752/09) Kastellhagen Artemis Ilva (20302/08) Kleivskogen s Kylie Quattro/Norrlands Guidens Bulldozer II Guri Malla s Emilie/Ibber Jo Håvard Liereng Eldri Kjørren VK Antall poeng Rase Hundens navn Hundens foreldre Hundens eier/fører 35 p 1VKk/CK Geilo 13/3 3VKk Kjær 23/8 1VKk Kongsvoll 30/8 1VK/CKs 31/8 1VK NM-lag (ind) 5/9 IS Balbergkampens Axi (11284/07) Kamphøgdas C-Myra/C- Ipkiss av Kjerringholm Mette Dale Bjørklund/Asgeir Bjørklund 20 p 3VKf Tolga 10/3 5VKk Femunden 23/3 1VKk Kongsvoll 30/8 1VKs Kongsvoll 21/9 IS Follsjøens Emilie (1543/07) Follsjøens Coya/C-Ipkiss av Kjerringholm Eldri Kjørren 18 p 1VKk/CK, Femunden 23/3 1VKk/CK, Kongsvoll 20/9 KV Tierbuas Enya (16125/06) Tierbuas Pippi/A-Sue Tommy Andersen Punkt 11 Sluttbemerkninger fra styret 2013 Styret hadde i 2013 etablert gode rutiner for økonomistyring, som gir oss løpende oversikt og kontroll. De fleste arrangementer har gått med overskudd.

9 Det har vært satset ytterligere på lavlandsaktiviteten, men trenigssesongen ble noe kortere enn forventet. Det har også i år vært flere klubbsamlinger på lavland for andre klubber. Regnskapet viser et positivt resultat på snaut kr , noe som bidrar til å ytterligere styrke klubbens handlefrihet. Aktivitetene og omsetningen i foreningen har økt, noe som også krever en styrket egenkapital. Tilpasningen av klubbens gjeldende lovverk til malen fra FKF er nå oppe til andre gangs behandling på dette årsmøtet. Det har vært avholdt 10 styremøter, i tillegg til mye informasjonsutveksling mellom styremedlemmene som har skjedd via e-post, SMS og telefon. Det er også stor grad av stabilitet i de ulike arrangementskomiteene, noe som vi opplever som betryggende, men det er samtidig behov å involvere nye ansikter som på sikt kan ta over arrangementene. Vi har derfor utarbeidet en oversikt over oppgaver knyttet til ulike arrangement, styreverv og lignende som vil være til hjelp for nye tillitsvalgte og fremtidige aktivitetsansvarlige. Dette dokumentet omtaler vi som «Hakkespettboka» til klubben og vil bli løpende oppdatert av det til enhver tid sittende styret. Vi minner også om at i 2016 feirer klubben 50 år. Vi trenger bilder og annen dokumentasjon som vi kan bruke når klubbens 50-årige historie skal fortelles. Har du bilder, historier eller annet spennende du kan bidra med, ta kontakt med styret, fordi vi ønsker å legge ut informasjon om klubbens historie på vår hjemmeside. Oddgeir Andersen og Eivind Bjørklund trer nå ut av styret, mens Kristian Bryn og Bente Indergård ikke tar gjenvalg som varamedlemmer til styret. Samtlige takkes for sin innsats for klubben.

10 Morten Sørensen Kristian Bryn Styret i 2013 Oddgeir Andersen Elisabeth H. Bjerke Eivind Bjørklund Rune Frankmoen Bente Indergård

11 Formenn i klubben Rolf Sevendal Hamar Lars Aschenberg Furnes, Ringsaker Hans Chr. Bue Lillehammer Sverre Viksmoen Brumunddal, Ringsaker Roald Moen Elverum Geir Kielland Elverum Elias Melbye Hamar Terje Hagen Hamar Ragnar Larsen Elverum Elias Melbye Hamar Johan Solli Lillehammer Hallgeir Henriksen Vang på Hedmark Iver Melby Biri Oddgeir Andersen Lillehammer ÆRESMEDLEMMER Arne Dillerud Hallgeir Henriksen Terje Hagen Vang Hamar LIVSVARIGE- / FRIMEDLEMMER Oskar Tolvestad Sigmund Nordbrenden Nils Kabbe Isaksen Reidar Tangen Ivar Sørlie Elverum Elverum Brumunddal Vang H Engerdal GULLMERKEINNEHAVERE Georg S. Johansen Nils Kabbe Isaksen Åse Skogsrud Arne Dillerud Terje Hagen Ellen Bakke Dobloug Hallgeir Henriksen Odd Hansen Ådne Nordheim Hans Chr. Bue Svein Birkeland Svein Egge Arne Kjeksrud Stein Sorknes Stein Håkonsen Knut Ole Grindstuen Dorthe Haugen Iver Melby Ludvig Gråtrud

12 Johan Solli Steinar Sørlie Helene Gundersen Tore Wollan Morten Sørensen

13 5 Regnskap i revidert stand Presenteres av foreningens kasserer, revisjonsberetningen leses opp og budsjett for 2014 presenteres. 6 Fastsettelse av kontingent Styret foreslår å beholde kontingenten på dagens nivå, det vil si ingen endring. 7 Ny lovmal i henhold til FKF (2. gangs behandling) 8 Valg (møteleder overlater ordet til leder av valgkomiteen) Valg på: A. Leder B. 2 styremedlemmer B. 2 Varamedlemmer. C. 2 revisorer og 1 varamedlem. D. 1 medlem til valgkomiteen. 9 Tildeling av æresbevisninger Eventuelle gullmerker og diplomer i HedOpp cup deles ut 10 Innkommende forslag: - Ingen innkomne forslag.

Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb.

Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb. Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb. I henhold til våre statutter kalles det inn til generalforsamling i klubben på Vertshuset v/e6 (Biri) torsdag 7. mars 2013. Kl 18 00. Generalforsamlingen

Detaljer

Rapport. Nr. 1 2013 47. årgang. Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. www.hedopp fhk.org

Rapport. Nr. 1 2013 47. årgang. Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. www.hedopp fhk.org www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 03 47. årgang STYRET OG UTVALG Leder: Oddgeir Andersen, 934 66 706 Vargstadveien 43, 69 Lillehammer oan@nina.no Nestleder:

Detaljer

Nr. 2 2014 48. årgang

Nr. 2 2014 48. årgang www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 2 2014 48. årgang Styret og utvalg 2 Leder: elisabeth Haukaas Bjerke, 952 17 636 Kantvegen 68, 2618 Lillehammer ehb@glor.no

Detaljer

Nr. 2 2011 45. årgang

Nr. 2 2011 45. årgang www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 2 2011 45. årgang STYRET OG UTVALG Leder: Oddgeir Andersen, 934 66 706 Vargstadveien 43, 2619 Lillehammer oan@nina.no Nestleder:

Detaljer

Rapport. Nr. 2 2008 42. årgang. Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. www.hedopp fhk.org

Rapport. Nr. 2 2008 42. årgang. Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. www.hedopp fhk.org www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 2 2008 42. årgang STYRET OG UTVALG Leder: Iver Melby, tlf. 61 18 53 14 414 85 314 Skumsrud, 2836 Biri iver.m@online.no Nestleder:

Detaljer

Nr. 1 2008 42. årgang

Nr. 1 2008 42. årgang www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 008 4. årgang Styret og utvalg Leder: Iver Melby, tlf. 6 8 53 4 44 85 34 Skumsrud, 836 Biri iver.m@online.no Nestleder:

Detaljer

Årsmøte 2014. NVK Hedmark - Oppland

Årsmøte 2014. NVK Hedmark - Oppland Årsmøte 2014 NVK Hedmark - Oppland Årsmøte 2014 NVK Hedmark - Oppland Sakliste: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding for 2014 4. Regnskap for 2014 5.

Detaljer

rapport www.hedopp-fhk.org MEDLEMSBLAD FOR HEDMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB NR. 2-2006 40. ÅRGANG

rapport www.hedopp-fhk.org MEDLEMSBLAD FOR HEDMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB NR. 2-2006 40. ÅRGANG www.hedopp-fhk.org MEDLEMSBLAD FOR HEDMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB rapport NR. 2-2006 40. ÅRGANG Styret og utvalg Hed-Opp FHK 2006 2 INNHOLD Leder: Iver Melby.................Tlf. priv: 61 18 53 14 Skumsrud,

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 ÅRSMØTE Norsk Münsterländer Klubb Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering. Valg av møteleder,

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus E NGE L SK SE T T E R K L U B B. 1907 100 år 2007

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus E NGE L SK SE T T E R K L U B B. 1907 100 år 2007 ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2010 Foto: Jon Ivar Søhus NOR SK E NGE L SK SE T T E R K L U B B 1907 100 år 2007 Årsberetning 2010 INNHOLD Innkallelse til Generalforsamling...side 2 Æresmedlemmer

Detaljer

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009. vedlegg til årbok 2008

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009. vedlegg til årbok 2008 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009 vedlegg til årbok 2008 Årsmøtet 2009 7. februar Side 1 av 44 ÅRSMØTE NBK LØRDAG 7. FEBRUAR 2009 KL. 17.30 Styret

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste ÅRSMØTE 212 Verdal hotell, 16.februar- 213 Årsmøte kl. 16: ÅRSMØTE 212 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av tellekorps 4. Valg av 2 personer til

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling Dagsorden: Norsk Bearded Collie Klubbs Generalforsamling 2014 Lørdag 31. mai kl. 18:00 (med forbehold om utsettelse av tidspunkt pga NKK utstilling Drammen) Homannsberget camping, Svelvik Innkalling til

Detaljer

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på. Quality Airport Hotel Stjørdal. lørdag 8. februar 2014. Breton-Info Side 1

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på. Quality Airport Hotel Stjørdal. lørdag 8. februar 2014. Breton-Info Side 1 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Quality Airport Hotel Stjørdal lørdag 8. februar 2014 Breton-Info Side 1 ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 8. FEBRUAR 2014 med festmiddag og en del sjølskryt.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

AkersDølen. Medlemsblad for Groruddalen Historielag. Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud s 11

AkersDølen. Medlemsblad for Groruddalen Historielag. Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud s 11 Nr. 1 Februar 2014 > Årgang 18 AkersDølen Medlemsblad for Groruddalen Historielag Fra Stabburstrappen s 2 Hva skjer s 3 Referat årsmøte 2014 s 4 Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Onsdag 23.februar, kl. 19.30 Sted: Bekkefaret Bydelshus Fridtjov Nansens vei 50, Stavanger, Rogaland SAKSLISTE 1. Valg av referent 2.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014 Innkalling til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. 1. Konstituering. Åpning, godkjenning innkalling, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder. 2. Valg

Detaljer

MØTET STARTER KL 10.00

MØTET STARTER KL 10.00 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 2.utsendelse mars2015 Quality Airport hotell Gardermoen, Lokeveien, Jessheim Nord, 2067 Jessheim MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom

Detaljer