ÅRSMØTE OSLO VENSTRE FEBRUAR 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE OSLO VENSTRE 7. - 8. FEBRUAR 2015"

Transkript

1 ÅRSMØTE OSLO VENSTRE FEBRUAR

2 KJÆRE ÅRSMØTEDELTAKER Velkommen til årsmøtet i Oslo Venstre. Vi har kalt inn til årsmøte, og du som mottar disse sakspapirene er valgt som delegat eller varadelegat til årsmøtet, enten som representant for et av bydelslagene eller en av sideorganisasjonene, eller i kraft av ditt årsmøtevalgte tillitsverv i Oslo Venstre. Varadelegater vil ikke få delta i årsmøteforhandlingene med mindre det er forfall blant de faste delegatene i delegasjonen. Kontakt din bydelslagsleder om du lurer på om du skal møte eller ikke kan komme. Alle medlemmer i Oslo Venstre har anledning til å følge årsmøtet som tilhørere. Sted: Fabrikken, Dronningens gate 4, 0152 Oslo Dato: lørdag 7. februar og søndag 8. februar Tid: Kl lørdag og kl søndag Registrering av årsmøtedelegater finner sted ved inngangen til møtelokalet fra kl lørdag 7. februar. Dersom du allerede nå vet at du må melde forfall til årsmøtet, ber vi om å få beskjed om dette snarest mulig til eller per telefon til Vi ber om at du samtidig gir beskjed direkte til din bydelslagsleder. Frister Frist for å sende inn endringsforslag til andreutkastet til bystyrevalgprogram var 4. januar. Frist for å sende inn endringsforslag til vedtektene var 9. januar. Frist for å sende inn forslag til politiske uttalelser til årsmøtet er 26. januar. Forslag sendes inn skriftlig, helst elektronisk på epost til eller til Møllergata 16, 0179 Oslo. Følgende sakspapirer finner du i denne sendingen: Praktisk informasjon Sak 1 forslag til konstituering og forretningsorden Sak 2 forslag til saksliste Sak 3 forslag til dagsorden med kjøreplan Sak 5 om aktuell politisk debatt Sak 6 endringsforslag til bystyrevalgprogram og andreutkast til bystyrevalgprogram som vedlegg. Sak 7 Oslo Venstres vedtekter og forslag til vedtektsendringer Sak 8 om politiske uttalelser prosessbeskrivelse Sak 9 valgkomiteens innstilling Sak 11 forslag til kontingent Sak 12 styrets årsmelding 2

3 Følgende papirer er først tilgjengelige ved møtets start og blir omdelt ved registrering Sak 8 - politiske uttalelser og red nemdas innstilling til politiske uttalelser Sak 10 innkomne forslag Sak 13 desisjonsnemdas rapport Sak 14 Årsregnskap 2014 Delegatskilt Sakspapirene sendes kun ut en gang. Dersom du trenger nye ved møtets start (fysisk) er det fint om du gir beskjed om dette til Delegatene oppfordres til å sette seg godt inn i sakene som skal behandles på årsmøtet før møtestart. Ta ordet Hver delegat får utlevert et delegatskilt ved registrering (gul papp med et nummer mellom 1 og 212). Vær vennlig å levere inn skiltet til sekretariatet ved møtets slutt, eller hvis du forlater møtet underveis i forhandlingene. Dette skiltet benyttes når man ber om ordet. For å be om ordet til innlegg rekker man opp skiltet vis nummeret tydelig mot møtelederbordet. For å be om ordet til replikk rekker man opp skiltet med et farget ark bak. I tillegg benyttes delegatskiltet ved voteringer. Matservering Det er ikke mulig å kjøpe mat i årsmøtelokalene. Det er en rekke spisesteder i nærheten hvor man kan kjøpe lunsj. Årsmøtefest Lørdag kveld inviterer vi til årsmøtefest i festlokaler bak årsmøtelokalene. Dørene åpner kl Det er mulig å kjøpe drikke i baren. 3

4 Innholdsfortegnelse Praktisk informasjon s. 2 Innholdsfortegnelse s. 4 ÅM 01 Konstituering s. 5 ÅM 01 Forretningsorden s. 6 ÅM 02 Saksliste s. 7 ÅM 03 Dagsorden s. 8 ÅM 05 Aktuell politisk debatt s. 10 ÅM 08 Politiske uttalelser s. 11 ÅM 09 Valg s. 12 ÅM 11 Kontingent s. 14 ÅM 12 Årsmelding s. 15 ÅM 07 Endringsforslag til Oslo Venstres vedtekter s. 29 ÅM 06 Endringsforslag til bystyrevalgprogram s. 32 Vedlegg: Oslo Venstres vedtekter s. 83 Eget hefte: Andreutkast til bystyrevalgprogram.

5 Oslo Venstres Årsmøte februar 2015 ÅM 01 KONSTITUERING VALG AV MØTELEDERE Styrets forslag: - Inge Carlén (leder) - Audun Rødningsby - Kristin Dubland Marken - Andreas Skjæret VALG AV MØTEREFERENTER Styrets forslag: - Sekretariatet v/ sekretariatsleder VALG AV FULLMAKTSNEMND Styrets forslag: - Olav Røssaak (leder) - Gudrun Jære Hoel - Ingeborg Briseid Kraft - En representant fra OUV VALG AV TO PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Styrets forslag: - Espen Langvik - Gøril Bjerkhol Havro VALG AV TELLEKORPS Styrets forslag: - Haakon Riekeles (leder) - Reidar Lerdal - Britt Inglingstad - En representant fra Oslo Unge Venstre FORRETNINGSORDEN På eget ark VALG AV RED. KOM. FOR POL. UTTALELSER Styrets forslag: - Guro Svenkerud Fresvik (leder) - Tor Torhaug - Toril Berge Flatabø - Jarl W. Alnæs - En representant fra Oslo Unge Venstre 5

6 Oslo Venstres Årsmøte februar 2015 ÅM FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN Om debattenes generelle avvikling: 1. Årsmøtet ledes av et antall møteledere som velges ved konstitueringen av møtet. Møtelederne må sørge for at de oppsatte rammene for debattene overholdes, og har derfor myndighet til å foreslå om begrenset taletid skal benyttes og bestemme når «strek» skal settes. 2. Stemmeberettigede årsmøtedelegater melder seg på talerlisten ved tydelig å vise nummerskilt. Møteleder gir ordet til de som ber om det fortløpende. Talerne retter sine innlegg til møteleder. Alle innlegg foretas fra talerstolen. 3. Møtelederne kan tillate inntil to replikker til hvert debattinnlegg med følgende svarreplikk. En replikk kan være maksimum 1 minutt lang. Den skal være rettet til det foregående debattinnlegg. Årsmøtedelegatene tegner seg til replikk ved tydelig å vise nummerskilt sammen med farget lapp. Møteleder gir replikk til de som først ber om det. 4. Møtelederne foreslår prosedyre for egenpresentasjon og støttetalere før personvalg (til nytt styre etc.) 5. Eventuelle endringer i vedtatt forretningsorden krever 2/3 flertall. Om uttalelser og resolusjoner: 1. Hensikten med uttalelser og resolusjoner bør være å fastlegge organisasjonens holdning og politikk til konkrete saker, som ikke entydig dekkes av partiprogrammet. 2. Forslag til uttalelser og resolusjoner må leveres innen 26. januar Om forslag: 1. Alle forslag som fremsettes til votering skal være innsendt innen de frister som er vedtatt. Mindre redaksjonelle endringsforslag og kompromissforslag, som fremsettes muntlig eller skriftlig ved avslutningen av et innlegg, skal rettes til møteleder. 2. Muntlige forslag som f.eks. begrensning i taletiden eller setting av «strek» for talerlisten, kan settes under votering dersom møtelederne gir sin tilslutning til dette. Om votering: 1. Møteleder foreslår voteringsorden, og årsmøtet fastsetter denne før hver votering når det gjelder saker hvor vedtektene ikke fastsetter voteringsprosedyre. Endringsforslag skal settes opp mot innstillingene, og de som støtter endringsforslagene skal vise dette ved stemmetegn. 2. I saker som egner seg for det, foretas prøvevotering. 3. Når flere alternative forslag foreligger, voteres det først over de mest ytterliggående, og til slutt alternativ votering mellom de to siste forslag, såfremt ingen forlanger separat votering. 4. Ved personvalg stilles alternative forslag til valgkomiteens innstilling opp mot én bestemt person i innstillingen. Deretter følges følgende prosedyre: Dersom det er flere enn to kandidater, må den som velges ha minimum 50% av stemmene. Blank stemmeseddel regnes som avgitt stemme. Oppnår ingen av kandidatene 50% i første val gomgang, faller den av kandidatene med færrest stemmer ut. Slik fortsettes det til én av kandidatene har oppnådd de nødvendige 50% av stemmene. Dersom to eller flere kandidater oppnår det samme antall færreste stemmer i samme valgomgang, foretas loddtrekning om hvilken kandidat som faller ut, dog likevel slik at en kandidat som er innstilt i slike tilfeller uansett går videre til neste valgomgang. 6

7 Oslo Venstres Årsmøte februar 2015 ÅM 02 FORSLAG TIL SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET Åpning og konstituering 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Godkjenning av dagsorden med kjøreplan 4. Gjestetalere 5. Aktuell politisk debatt 6. Bystyrevalgprogram Vedtektsendringer 8. Politiske uttalelser 9. Valg 10. Innkomne forslag 11. Vedtak om kontingent for Styrets årsmelding Desisjonsnemndas rapport for Årsregnskap Avslutning 7

8 Oslo Venstres Årsmøte februar 2015 ÅM 03 FORSLAG TIL DAGSORDEN MED KJØREPLAN Lørdag 7. februar 2015 Registrering Kl Åpning og konstituering Kl Valg av møteledere Valg av møtereferenter Valg av fullmaktsnemnd Valg av protokollunderskrivere Valg av tellekorps Vedtak om forretningsorden Valg av redaksjonskomité for politiske uttalelser 02. Godkjenne innkalling og saksliste Kl Godkjenne dagsorden m/ kjøreplan Kl Trine Skei Grande, leder i Venstre Kl Aktuell politisk debatt Kl Innledninger ved: Leder i Oslo Venstre Espen Ophaug Oslo Unge Venstre ved leder Ragnhild Tryti Forsberg Debatt inntil 10 minutters taletid inntil 5 minutters taletid 08. Politiske uttalelser Kl Redaksjonskomiteens innstilling v/ leder Antall, prioriteringsdebatt Vedtak om antall og prioritering Fullmaktsnemndas innstilling Kl Lunsjpause Kl Forslag til bystyrevalgprogram Kl Debatt Votering Pause Kl Debatt Kl Votering Møteslutt 1. dag Kl Frist innlevering av endringsforslag til politiske uttalelser via nettskjema. Årsmøtesamling Kl Vi samler oss i festlokalet fra kl

9 Søndag 8. februar Valg kl Valgkomiteens innstilling v/ valgkomiteens leder Valg av utsendinger til Venstres landsmøte 10. Innkomne forslag kl Vedtak om kontingent 2016 kl Styrets årsmelding 2014 kl Desisjonsnemndas rapport 2014 kl Årsregnskap 2014 kl Vedtektsendringer kl Politiske uttalelser kl Redegjørelse for redaksjonskomiteens innstillinger på innkomne endringsforslag Realitetsdebatt Vedtak 04. Gjestetaler Kl Lunsjpause kl Forslag bystyrevalgprogram kl Debatt Votering 15. Avslutning av årsmøtet kl Møteslutt 2. (og siste) dag kl

10 ÅM 05 AKTUELL POLITISK DEBATT Aktuell politisk debatt avholdes på hver eneste årsmøte i Oslo Venstre. Her har alle muligheten til å ta ordet og snakke om en aktuell sak, en lokal sak, en sak du er opptatt av på grunn av din fagbakgrunn eller din hjertesak. I debatten fattes ingen vedtak. Som oftest har talerne forberedt innlegget sitt. Husk å ta tiden når du øver deg. Taletid pleier å være tre minutter (etter forslag fra ordstyrerbordet) med mulighet for inntil to replikker. Om noen tar replikk på innlegget ditt kan du be om svarreplikk. Dersom det er mange talere reduseres av og til innleggstiden til 2 minutter, og antall replikker til 1. Slik tar du ordet: Ved begynnelsen av debatten vil ordstyrerne be de som ønsker ordet om å tegne seg. Det betyr ikke at du skal lage et selvportrett, men at du skal rekke skiltet med delegatnummer opp i luften, slik at ordstyrerne kan notere ned nummeret ditt. De har en navneliste som viser hvem skiltet tilhører. Ordstyrerne noterer da at du ønsker ordet i debatten. Som oftest vil de fortsette å notere hvem som ønsker ordet under første taler i debatten. Deretter vil ordstyrerbordet ofte referere talerlisten. Så vil de spørre om de har oversett noen. Om ditt nummer ikke kom med, kan du da heve delegatskiltet ditt i luften slik at de ser nummeret ditt og du får deltatt i debatten. Du kan fortsette å tegne deg helt frem til ordstyrerbordet sier at de setter strek. Når strek er satt kan man ikke lenger be om å få innlegg. Slik ber du om replikk: Uavhengig av om du har tegnet deg til innlegg kan du tegne deg til replikk. Det ber du om ved å løfte delegatskiltet ditt i luften sammen med et farget ark. En replikk er kort (1min er vanlig), og skal rette seg til forrige talers innlegg, altså det innlegget som ble holdt mens du tegnet deg. Det skal helst være i opposisjon til innlegget. En replikk sniker seg foran neste innlegg i debatten. Du kan be om replikk også etter at strek er satt. Den som holdt innlegget har mulighet til å ta svarreplikk. Når du har tegnet deg og ordstyrerbordet nikker at du fikk replikk, går du opp til talerstolen med en gang og venter til ordet er ditt der. Generell politisk debatt i Oslo Venstre innledes av to lengre taler fra Oslo Venstres leder og Oslo Unge Venstres. Etter disse innledende innleggene åpnes det for innlegg fra salen. Vanlig åpning på innlegg til aktuell politisk debatt er: - Vyrde årsmøte, - Kjære årsmøte, - Årsmøte, - Hei, jeg heter fornavn, og kommer fra bydel. Jeg skal snakke om X. 10

11 ÅM 08 POLITISKE UTTALELSER a) Redaksjonskomiteen Hovedstyret har innstilt følgende til redaksjonskomité for politiske uttalelser: Guro Svenkerud Fresvik (leder) Tor Torhaug Toril Berge Flatabø Jarl W. Alnæs En representant fra Oslo Unge Venstre b) Innkomne forslag I forslaget til forretningsorden er fristen for innsending av politiske uttalelser til årsmøtet fastsatt til 26. januar Forslagene skal sendes inn skriftlig og helst elektronisk til sekretariatet på epost Fint om det tydelig fremgår hvem som er forslagsstiller. c) Prosess Redaksjonskomiteen starter i tråd med vanlig praksis sitt arbeid før årsmøtet. Komiteen legger frem sin innstilling ved årsmøtets start. Behandling av politiske uttalelser gjøres i to deler under årsmøtet. Først debatteres hvor mange og hvilke uttalelser som skal behandles fredag kveld. Frist for endringsforslag til uttalelsene som skal behandles er møteslutt første møtedag. Endringsforslag leveres pr epost til Sekretariatet har ekstra datamaskin om du trenger å låne dette for å sende inn forslagene dine. Deretter behandles hver enkelt politisk uttalelse og endringsforslagene til disse på dag to. 11

12 ÅM 09 VALGKOMITEENS INNSTILLING Revisor: Bjørn Fredrik Holth Landsmøtedelegasjon: Delegater: 1. Espen Ophaug, Gamle Oslo 2. Toril Berge Flatabø, Østensjø 3. Hallstein Bjercke, Østensjø 4. Julianne Ferskaug, Nordstrand 5. Siv-Lise Bendixen Stærk, Bjerke 6. Erik Borge Skei, Nordre Aker 7. Hilde Vestrheim, St. Hanshaugen 8. Christian Grønlie Herzog, Alna 9. Naomi Ichihara Røkkum, Nordre Aker 10. Morten Grinna Normann, Frogner 11. Gøril Bjerkhol Havro, Gamle Oslo 12. Hans Kristian Voldstad, Vestre Aker 13. Marit Kamøy, Frogner 14. Espen Langvik, Sagene 15. Agnes Arnadottir, Sagene 16. Jarl W. Alnæs, Grünerløkka 17. Guro Svenkerud Fresvik, Sagene 18. Anders Bergsaker, Nordstrand 19. Margrethe Geelmuyden, Ullern 20. Anita Wold, Grünerløkka 21. Britt Inglingstad, Østensjø 22. Jon Nordberg, Nordstrand 23. Jon Bjørnøy, Søndre Nordstrand 24. Leif Roberg, Gamle Oslo 25. En representant valgt av Oslo Unge Venstre 26. En representant valgt av Oslo Unge Venstre 27. En representant valgt av Oslo Unge Venstre 28. En representant valgt av Oslo Unge Venstre 12

13 Varaer: 1. Jon-Terje Bekken, Alna 2. Liv Wiborg, Ullern 3. Grethe B. Wahl, Vestre Aker 4. Ingeborg Briseid Kraft, Nordre Aker 5. Aishah Ahmed, Bjerke 6. Mona A. Lange, Grorud 7. Anne Bjerke, Stovner 8. Bjørn Steensrud, Østensjø 9. Catrine Vold, Nordstrand 10. Shaireen Regina Amanaborg, Søndre Nordstrand 11. Tina Shagufta Kornmo, Frogner 12. Sindre Hervig, St. Hanshaugen 13. Inge Carlén, Sagene 14. Ingvill Elvestad Meltvedt, Vestre Aker Olav A. Røssaak /s/ leder Anne-Lise Bergenheim /s/ medlem Anne Siri Koksrud Bekkelien /s/ nestleder Lars Olav Fosse /s/ medlem Ragnhild Forsberg /s/ medlem (OUV) 13

14 Oslo Venstres Årsmøte februar 2015 ÅM 11 VEDTAK OM KONTINGENT FOR 2016 Fra og med 2016 blir det endringer i hvordan kontingenten utregnes, etter vedtak på Venstres landsmøte i april Fra og med 2016 vil alle medlemmer betale en kontingent på minst kr. 300,-, hvorav alle fylkeslag får kr 75,-, eller kr 50,- for ikke-yrkesaktive medlemmer altså studenter, pensjonister, trygdede osv. (Tilsvarende for lokallag er 50,- /25,-). Hvis et fylkeslag vil ilegge sine medlemmer høyere tilleggskontingent er det anledning til det. Slik tilleggskontingentsats må vedtas på fylkesårsmøtet i Styret foreslår at den lokale kontingenten opprettholdes på samme nivå som tidligere i 2016 for yrkesaktive. Ikke-yrkesaktive medlemmer betaler pr i dag kun den sentrale kontingentsatsen. Styrets innstilling: Den lokale medlemskontingenten for 2016 fastsettes til kr. 75,- for ikke-yrkesaktive og kr. 250,- for yrkesaktive, inkludert kr 125,-/75,- som allerede ilegges i lokal kontingent fra Venstres Hovedorganisasjon. Kontingentsatsen i Oslo blir da totalt kr. 425,- for yrkesaktive. Dette medfører ingen endring kontingentsats for våre medlemmer. Dersom Venstres landsmøte i april 2015 vedtar endring av kontingentens størrelse, gjøres tilsvarende endringer i Oslo Venstres kontingent. HISTORIKK Det er Venstres Hovedorganisasjon som står for innkrevingen av kontingenten. For å kunne sende ut kontingentkravet i slutten av januar/begynnelsen av februar, må årsmøtet allerede i år fatte vedtak om kontingent for Den sentrale kontingenten var til og med 2007 kr. 125,-. Tilleggskontingenten var i Oslo Venstre kr. 125,- fra og med 1999 til og med På Oslo Venstres årsmøte i 2006 ble den lokale tilleggskontingenten for 2007 økt til kr. 175,-, men som tidligere år ga man fritak for lokal kontingent for medlemmer som ikke er yrkesaktive. Det innebar at den totale kontingenten for medlemmer i Oslo Venstre i 2007 var kr. 125,- for ikke yrkesaktive og kr. 300,- for yrkesaktive. På årsmøtet i februar 2007 ble den lokale tilleggskontingenten videreført på samme nivå for 2008, men med det forbehold at dersom landsmøtet skulle øke den sentrale kontingenten, skulle den lokale kontingenten for yrkesaktive medlemmer reduseres tilsvarende. På Venstres landsmøte i april samme år vedtok man å forhøye den sentrale kontingenten fra kr. 125,- til kr. 150,-. Det innebar at den totale kontingenten for medlemmer i Oslo Venstre i 2008 var kr. 150,- for ikke yrkesaktive og kr. 300,- for yrkesaktive. Årsmøtet vedtok i 2010 å forhøye kontingenten til kr. 200,- til Oslo Venstre. Kontingenten for 2011 og 2012 var dermed kr. 150,- for ikke-yrkesaktive og kr. 350,- for yrkesaktive. Årsmøtet vedtok i 2012 å forhøye kontingenten til 250,- til Oslo Venstre, fortsatt med fritak for ikkeyrkesaktive. Venstres landsmøte vedtok i 2013 å øke kontingenten med kr 25,-, slik at denne fra og med 2014 lyder på kr 175,-. Kontingent for medlemmer i Oslo Venstre vil da stige med tilsvarende beløp. Kontingent for medlemmer i Oslo Venstre vil for 2015 være kr 425,- for yrkesaktive. Ikke-yrkesaktive betaler kr 175,- som i sin helhet går til Venstres Hovedorganisasjon. Studenter har i tillegg nedsatt kontingentsats hos VHO og betaler kr 75,-. 14

15 Oslo Venstres Årsmøte 7. februar 8. februar 2015 ÅM 12 - ÅRSMELDING FOR OSLO VENSTRE ÅRSMØTET 2014 Oslo Venstres årsmøte 2014 ble avholdt fredag 31. februar og lørdag 1. mars på Håndverkeren i Rosenkrantzgate Oslo. Det ble godkjent fullmakter for 174 delegater til møtet, som bl.a. behandlet politiske uttalelser, kontingentsatser for 2015, vedtektsendringer, årsmelding og årsregnskap. Det ble valgt et nytt styre i Oslo Venstre, direktevalgte til Oslo Venstres hovedstyre og delegater til Venstres landsmøte som ble arrangert på Fornebu. 1.1 STYRET Styret i Oslo Venstre ble valgt for to år på årsmøtet i Etter årsmøtet har styret bestått av Leder: Espen Ophaug 1. nestleder: Erik Borge Skei 2. nestleder: Guro Svenkerud Fresvik Styremedlemmer: Naomi Ichihara Røkkum Christian Grønlie Herzog Liselotte Lunde Anders Bergsaker Varamedlemmer: 1. Haakon Riekeles 2. Gøril Bjerkhol Havro 3. Inge Carlén 4. Ingvill Stapnes Elvestad 5. Jon-Terje Bekken Oslo Unge Venstre har i perioden vært representert i styret ved Ragnhild Tryti Forsberg. Venstres bystyregruppe har vært representert ved Toril Berge Flatabø og Odd Einar Dørum Venstres stortingsrepresentant (-er) fra Oslo har vært innkalt og har møtt ved anledning. Oslo Liberale Studentforening har i perioden vært innkalt med observatørstatus 1.2 HOVEDSTYRET Hovedstyrets direktevalgte medlemmer har i meldingsåret bestått av: Medlemmer: Jarl W. Alnæs (Grünerløkka) Hallstein B. Bjercke (Østensjø) Margrethe Geelmuyden (Ullern) Varamedlemmer: Pål Klouman (Frogner) Monica Tjelmeland (Sagene) Karl A. Tvedt (Bjerke) Hovedstyret har forøvrig bestått av de årsmøtevalgte styremedlemmene, lederne i Oslo Venstres bydelslag, to representanter fra Oslo Unge Venstre, én representant fra Venstres bystyregruppe, samt en representant fra OLSF. Stortingsrepresentantene, bystyrerepresentantene, byrådene og alle Venstres bydelsutvalgsrepresentanter i Oslo har blitt invitert til å møte på hovedstyremøtene. 15

16 1.3 FINANSNEMNDA Finansnemnda i Oslo Venstre har i meldingsåret bestått av: Leder: Kjartan Almenning (St. Hanshaugen) Nestleder: Liv Irene Haug (Nordre Aker) Medlemmer: Tord Egaas Songe-Møller (Østensjø) Jørgen Hauge (Nordstrand) Gunnar L. Brevig (Nordre Aker) Finansnemda har hatt 3 møter i perioden. 1.4 VALGKOMITEEN Valgkomiteen har i meldingsåret bestått av: Leder: Olav A. Røssaak (Grünerløkka) Nestleder: Anne Siri Koksrud Bekkelund (Sagene) Medlemmer: Anne Lise Bergemheim (Frogner) Lars Olav Fosse (Grorud) (valgt av Oslo Unge Venstre) Varamedlemer: 1. Britt Inglingstad (Østensjø) 2. Tore Wilken Nitter Walaker Valgkomiteen har foran årsmøte 2015 fremmet innstilling på delegater til Venstres landsmøte fra Oslo Venstre. Valgkomiteen har hatt 2 møter i løpet av perioden. 1.5 DESISJONSNEMNDA Desisjonsnemnda i Oslo Venstre har i meldingsåret bestått av: Leder: Jon T. Kvikne (Østensjø) Medlemmer: Berit Kvæven (Ullern) Gudrun Jære Hoel (St.Hanshaugen) Desisjonsnemnda følger virksomheten i laget og avgir egen rapport til årsmøtet. Desisjonsnemda har hatt 1 møte i løpet av perioden. 1.6 SEKRETARIATET Det har i perioden vært følgende ansatte i Oslo Venstres sekretariat: Stillingsbetegnelse Ansatt Stillingsprosent Tidsrom Sekretariatsleder 1 Helene Z. Skulstad 100% > Fung. sekretariatsleder Christina Teige Apuzzo 100% Organisasjonsrådgiver Christina Teige Apuzzo 100% > 2. NOMINASJON 2.1 NOMINASJONSPROSESSEN Nominasjonsprosessen startet da hovedstyret satte ned nominasjonskomiteen på hovedstyrets møte 18. mars, og vedtok retningslinjer for nominasjonsprosessen. 1 Helene Z. Skulstad har vært i fødselspermisjon i perioden og fungerer i 50% stilling fra og med til og med

17 Nominasjonskomiteen startet sitt arbeid med å hente inn informasjon og kalle inn aktuelle til intervju i komiteen i april. I henhold til retningslinjene ba nominasjonskomiteen om å få innspill på kandidater og aktuelle innen 1. juni. Kandidater fikk muligheten til å publisere en presentasjon av seg selv med bilde på Oslo Venstres nettsider. Det ble avholdt eget medlemsmøte i august hvor kandidatene hadde anledning til å presentere seg for medlemmene. Bydelslagene avholdt prøvenominasjon i løpet av september. Resultatene ble sendt inn til nominasjonskomiteen og publisert på Oslo Venstres nettsider i begynnelsen av oktober. En spørreundersøkelse om nominasjon ble sendt ut til alle Oslo Venstres medlemmer, med anledning til å stemme på så mange kandidater som man ønsket. Stemmetallene for alle som fikk over 30% av stemmene ble lagt ut på Oslo Venstres nettsider. Nominasjonskomiteen la frem sin innstilling 15. oktober. Denne ble publisert på Oslo Venstres nettsider og sendt ut til samtlige medlemmer pr epost. Nominasjonskomiteen bestod av: Leder: Audun Rødningsby Medlemmer: Anne Lise Bergenheim Knut A. Fjeld Tone Opdahl Tor Frøytvedt Dahl (valgt av Oslo Unge Venstre) Varaer: Olav Røssaak Anna Buverud Komiteen over 10 møter i løpet av perioden og intervjuet over 25 kandidater. 2.2 NOMINASJONSMØTET Oslo Venstres nominasjonsmøte før bystyrevalget 2015 ble avholdt lørdag 15. november på Håndverkeren i Oslo. Det ble godkjent fullmakter for 160 delegater til møtet, som bl.a. behandlet nominasjon av kandidater til Venstres bystyreliste i Oslo for perioden Det ble nominert en liste på 65 kandidater. 2.3 BYSTYRELISTEN Kumulerte kandidater: 1. Guri Melby, Grünerløkka (f. 1981) 2. Hallstein Bjercke, Østensjø (f. 1977) 3. Toril Berge Flatabø, Østensjø (f. 1978) 4. Espen Ophaug, Gamle Oslo (f. 1973) Prioriterte kandidater: 5. Julianne Ferskaug, Nordstrand (f. 1990) 6. Odd Einar Dørum, Ullern (f. 1943) 7. Siv-Lise Bendixen Stærk, Bjerke (f. 1979) 8. Erik Borge Skei, Nordre Aker (f. 1975) 9. Hilde Vestrheim, St. Hanshaugen (f. 1967) 10. Christian Grønlie Herzog, Alna (f. 1972) 11. Naomi Ichihara Røkkum, Nordre Aker (f. 1987) 12. Morten Grinna Normann, Frogner (f. 1992) 13. Gøril Bjerkhol Havro, Gamle Oslo (f. 1980) 14. Hans Kristian Voldstad, Vestre Aker (f. 1958) 15. Marit Kamøy, Frogner (f. 1962) 3 17

18 16. Espen Langvik, Sagene (f. 1975) 17. Agnes Arnadottir, Sagene (f. 1988) 18. Jarl W. Alnæs, Grünerløkka (f. 1967) Alfabetisk liste: Naci Akkøk, Vestre Aker (f. 1951) Kyrre Alvær, Søndre Nordstrand (f. 1972) Anne Siri Koksrud Bekkelund, Vestre Aker (f. 1983) Jon-Terje Bekken, Alna (f. 1972) Anne Bjerke, Stovner (f. 1980) John Bjørnøy, Søndre Nordstrand (f. 1953) Frida Blomgren, Østensjø (f. 1971) Øyvind Eggen, Gamle Oslo (f. 1970) Khadija Ehsan, Søndre Nordstrand (f. 1988) Eva Ekroll, Gamle Oslo (f. 1985) Guro Fjellanger, Gamle Oslo (f. 1964) Lars Olav Fosse, Grorud (f. 1976) Guro Svenkerud Fresvik, Sagene (f. 1981) Håvard Haagenrud, Grünerløkka (f. 1976) Sindre Hervig, St. Hanshaugen (f. 1982) Gudrun Jære Hoel, St. Hanshaugen (f. 1964) Sofie Høgestøl, Frogner (f. 1986) Ingunn Ikdahl, Østensjø (f. 1976) Britt Inglingstad, Østensjø (f. 1959) Ingrid Agnes Keenan, Frogner (f. 1990) Mohammad Nawaz Khan, Alna (f. 1981) Ingeborg Kjos, Grünerløkka (f. 1987) Maria Klose, Grünerløkka (f. 1984) Tina Shagufta Kornmo, Frogner (f. 1968) Berit Kvæven, Ullern (f. 1942) Ingvill Elvestad Meltveit, Frogner (f. 1982) Else Leona McClimans, Nordre Aker (f. 1968) Kaare R. Norum, Frogner (f. 1932) Bente-Marie Nørgård, Ullern (f. 1961) Leif Roberg, Gamle Oslo (f. 1979) Daniel Heggelid Rugaas, Frogner (f. 1988) Aud Krogh Skaugen, Bjerke (f. 1954) Andreas Skjæret, Nordre Aker (f. 1990) Ragnar Skjøld, Sagene (f. 1956) Ina Roll Spinnangr, Grünerløkka (f. 1982) Marianne Støylen, Bjerke (f. 1993) Øistein Svelle, Sagene (f. 1982) Stig Tollefsen, Grünerløkka (f. 1968) Åse Tveiten, Sagene (f. 1937) Therese Vangstad, Gamle Oslo (f. 1977) Marit Kristine Vea, Grünerløkka (f. 1985) Ketil Einarsen Vestrum, Grorud (f. 1977) Jørgen Wahlberg, Nordstrand (f. 1972) Thomas Wendelborg, Sagene (f. 1981) Ane Wigers, Nordstrand (f. 1965) Anita Wold, Grünerløkka (f. 1976) Kjell Veivåg, Alna (f. 1946) 4 18

19 3. BYSTYREVALGPROGRAM PROGRAMPROSESSEN Programkomiteen startet sitt arbeid før påske 2015, og inviterte alle medlemmer til å komme med innspill til programkomiteen. Komiteen inviterte også en rekke organisasjoner og lag til å møte komiteen. 15. august la programkomiteen frem til førsteutkast til program. Det ble presentert for medlemmene på medlemsmøte på Litteraturhuset i august. I tillegg hadde samtlige lokallag et eget møte om førsteutkastet til bystyreprogram, mange av dem i forbindelse med prøvenominasjon. Det kom inn over 600 forslag førsteutkastet av programmet. Alle forslag måtte leveres via eget skjema på Oslo Venstres nettsider. Komiteen fortsatte sitt arbeid og la frem andre utkast til program 10. november. Utkastet ble presentert på nominasjonsmøtet 15. november. Frist for fremme endringsforslag til programmet var 4. januar, og det kom inn rundt 150 forslag innen fristen. Programmet behandles endelig på Oslo Venstres årsmøte februar Programkomiteen har bestått av: Leder: Erik Borge Skei Medlemmer: Toril Berge Flatabø (Julianne Ferskaug personlig vara) Åse Tveiten Isak Oksvold Bjarki Eggen Kari Helene Partapuoli Haakon Riekeles Siv-Lise Bendixen Stærk Ragnhild Tryti Forsberg (Oslo Unge Venstre) 3.2 ARBEIDSGRUPPER FOR BYSTYREVALGPROGRAMMET I september 2013 nedsatte hovedstyret 13 arbeidsgrupper for å skrive innspill til bystyrevalgprogrammet frem mot årsmøtet I etterkant av dette arbeidet begynte programkomiteen sitt arbeid. Arbeidsgrupper høsten 2014: Eldrepolitikk og barnevern Grønn by Næring og moderne by Talentenes og mulighetenes by Hver gruppe hadde ett møte og leverte inn sine forslag 4. KOMITEER, UTVALG M.M. 4.1 FINANSIERINGSUTVALG Styret har ansvar for lagets økonomi. På styremøtet i august 2014 valgte styret å sette ned et eget finansieringsutvalg som skal jobbe med en strategi for å øke inntektene til Oslo Venstres valgkamp 2015, og potensielt øke inntektene til drift. Dette etter modell av finansieringsutvalget satt ned i forbindelse med valgkampen 2013 Finansieringsutvalget består av: 5 19

20 Leder: Christian Grønlie Herzog Medlemmer: Odd Einar Dørum Hans Kristian Voldstad Anita Wold Utvalget har hatt 2 møter i perioden. 4.2 NOMINASJONSKOMITEEN Hovedstyret satte ned nominasjonskomiteen i mars Nominasjonskomiteen har bestått av: Leder: Audun Rødningsby Medlemmer: Anne Lise Bergenheim Knut A. Fjeld Tone Opdahl Tor Frøytvedt Dahl (valgt av Oslo Unge Venstre) Varaer: Olav Røssaak Anna Buverud Komiteen hadde over 10 møter i løpet av perioden. 4.3 PROGRAMKOMITEEN Hovedstyret satte ned programkomiteen i mars Programkomiteen har bestått av: Leder: Erik Borge Skei Medlemmer: Toril Berge Flatabø (Julianne Ferskaug personlig vara) Åse Tveiten Isak Oksvold Bjarki Eggen Kari Helene Partapuoli Haakon Riekeles Siv-Lise Bendixen Stærk Ragnhild Tryti Forsberg (Oslo Unge Venstre) Komiteen hadde X møter i løpet av perioden. 5. MØTER, KONFERANSER OG STUDIEVIRKSOMHET 5.1 STYREMØTER Styret har i meldingsperioden avholdt 14 styremøter på følgende datoer: 2014: 8. mars, 12. mars, 4. april, 29. april, 27 mai, 17. juni, 12. august, 09. september, 30. september, 6. november, 25. november, 16. desember 2015: 10. januar, 5. februar Styret har blant annet behandlet følgende saker: - forberedelser til Venstres landsmøte på Fornebu - forberedelser til landsstyremøtene - valgkamp - økonomistyring i Oslo Venstre - programarbeid med bystyrevalgprogrammet 6 20

21 - virksomhetsplan - nominasjonsmøteforberedende - medlemsaktiviteter og -arrangementer - medlemstall - høstkampanje - aktuelle saker fra bystyret og Stortinget - innspill til bystyregruppen om Oslo kommunes budsjett for forslag til politiske uttalelser og utspill - oppfølging av saker fra Venstres landsstyre - forberedelse av saker til hovedstyret - forberedelse av saker til årsmøtet Styret har også hatt løpende dialog og kontakt med Venstres Hovedorganisasjon, Oslo Venstres folkevalgte og tillitsvalgte. 5.2 HOVEDSTYREMØTER Hovedstyret har siden forrige årsmøte avholdt fem møter på følgende datoer: 2014: 18. mars, 8. mai, 26. august og 14. oktober 2015: 20. januar Hovedstyret har blant annet behandlet følgende saker: - forslag til politiske uttalelser og politiske utspill - vedtak om budsjett for Oslo Venstre - forberedelse til Venstres landsmøte på Fornebu - innspill til bystyregruppen om Oslo kommunes budsjett for kampanjer - arbeidsgrupper for bystyrevalgprogram - valgkamputvalg - forberedelser til årsmøtet - organisasjonsstatus, herunder kontingentbetaling og aktuelle møter og aktiviteter - orienteringer fra Oslo Unge Venstre og Oslo Liberale Studentforening Hovedstyret har innført en ny fast sak på sine møter, spørrehalvtimen. Her har hovedstyrets medlemmer anledning til å stille spørsmål til stortingsrepresentantene, byrådene og bystyremedlemmene til Venstre i Oslo. 5.4 KURS OG SKOLERING VENSTRESKOLEN Venstreskolen er et omfattende skoleringstilbud som går over i alt 4 trinn. Oslo Venstre gjennomfører trinn 1 og trinn 2, mens trinn 3 og trinn 4 gjennomføres av Venstres Hovedorganisasjon. Venstres Hovedorganisasjon har revidert skoleringsopplegget i Trinn 1, som er et kveldskurs på 4 timer, ble gjennomført en gang i perioden. Trinn 2, som er et kveldskurs på 12 timer over tre kvelder ble ikke gjennomført i perioden. I stedet for Venstreskolen valgte styret å arrangere introduksjonsmøter og temakvelder høsten

22 Introduksjonsmøte er et kveldskurs på 2 timer ble gjennomført 3 ganger i løpet av høsten, med tilsammen 25 deltagere Temakvelder er kveldskurs på 4 timer som gir et dypdykk i et politisk fagfelt. Dette ble gjennomført 2 ganger i løpet av høsten, med temaene miljø og politisk påvirkning. Kveldene hadde til sammen 15 deltagere. 5.5 MØTER I BYSTYREGRUPPEN GRUPPESTYREMØTER Gruppestyret har bestått av Venstres faste bystyrerepresentanter, vararepresentantene, byråder, byrådssekretærer, en representant fra Oslo Venstres styre og en representant for Oslo Unge Venstre, samt Venstres stortingsrepresentanter fra Oslo. Det har blitt avholdt gruppestyremøter, som hovedregel, hver mandag i hele perioden BYSTYREGRUPPEMØTER Det har vært avholdt gruppemøter på mandagen foran hvert bystyremøte i hele perioden. Venstres bystyrerepresentanter, -vararepresentanter og bystyregruppesekretariat, byråder, byrådssekretærer, samt Venstres BU-representanter og stortingsrepresentanter fra Oslo har vært innkalt til møtene. I tillegg har styret i Oslo Venstre, bydelslagslederne og sideorganisasjonene fått kopi av innkallingene. Gruppemøtene har som tidligere vært åpne for alle medlemmer LOKALPOLITISK NETTVERK For Oslo Venstres folkevalgte og tillitsvalgte i bydelene og i bystyret har det blitt avholdt lokalpolitisk nettverk i februar, mai og oktober. Her har man har gjennomført politisk og organisatorisk skolering av våre folkevalgte og tillitsvalgte. Fokuset har vært politikk, oslobudsjett 2015, valgkamp 2015 og samarbeid mellom våre folkevalgte i de forskjellige forvaltningsnivåene. På samlingene har også stortingsrepresentantene fra Oslo blitt invitert. 5.6 ANDRE MØTER OG ARRANGEMENTER MEDLEMSMØTER Oslo Venstre har åpne møter for alle medlemmer og andre interesserte på Litteraturhuset den første tirsdagen i hver måned, og har i snitt samlet 35 deltagere. I tillegg har vi hatt en rekke andre arrangementer av mer sosial karakter. Møtene hadde i perioden følgende temaer: 2014 mars Veien mot global klimaavtale 2014 april Prioritering i spørsmål om liv og død 2014 juni Sommerfest på Sukkerbiten 2014 august Bystyreprogram september Kandidatpresentasjon 8 22

23 2014 oktober Det offentliges rolle i kulturen 2014 oktober Grunnlovsgalla 2014 november Arbeidslivsregulering 2015 januar Toppkandidatene inviterer til diskusjon om valg februar Naturvern og rovdyrpolitikk I tillegg til møtene på Litteraturhuset har det blitt invitert til medlemsmøter på Venstres hus, deriblant: 2014 april Sykkelmøte med Guri 2014 april Biblioteksmeldingen med Hallstein 2014 mai Frivillighet med Hallstein 2014 oktober Storsykehus og helsepolitikk 2014 oktober Venstres alternative statsbudsjett MARKERING AV GRUNNLOVSJUBILEET Oslo Venstre arrangerte et medlemsarrangement, grunnlovsgalla, på Hotell Bristol den 25. oktober 2014 for markering av grunnlovsjubileet MARKERING AV MILJØDAGEN Oslo Venstre arrangerte sommerfest og markering av miljødagen tirsdag 3. juni, på Sukkerbiten i Bjørvika. Erik Sture Larre ble tildelt Oslo Venstres miljøpris PRIDESEMINAR Oslo Venstre og Venstres bystyregruppe inviterte 26. juni til Prideseminar på Rådhuset i forbindelse med EuroPride. Oslo Venstre hadde også stand på festivalen og flere deltok i paraden LOKALE MØTER OG ARRANGEMENTER Alle bydelslag i Oslo Venstre avholder egne årsmøter hvert år. I tillegg arrangeres det medlemsmøter og åpne styre- og BU-gruppemøter i hver av bydelslagene 6-10 ganger i året. 6. REPRESENTASJON I VENSTRES HOVEDORGANISASJON Nedenstående oversikt viser hvilke medlemmer i Oslo Venstre som har vært representert i ulike organer i Venstres Hovedorganisasjon. 6.1 SENTRALSTYRET Trine Skei Grande og Ola Elvestuen har vært hhv. leder og nestleder i Venstres sentralstyre i perioden. Guri Melby har vært sentralstyremedlem i perioden. 6.2 LANDSSTYRET Espen Ophaug har representert Oslo Venstre i landsstyret, ved hans fravær har Erik Borge Skei eller Guro Svenkerud Fresvik møtt. I tillegg har Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Guri Melby 9 23

24 møtt fra sentralstyret og Odd Einar Dørum har vært direktevalgt landsstyremedlem. Toril Berge Flatabø og Daniel Rugaas 1) er vara for de direktevalgte til landsstyret. Merknad: 1. Daniel Rugaas meldte seg i desember 2014 ut av partiet og møter ikke som vara til landsstyret etter dette. 6.3 LANDSMØTET Oslo Venstre var på Venstres landsmøte, som ble arrangert på Fornebu, representert ved: Espen Ophaug, Erik Borge Skei, Guro Svenkerud Fresvik, Anders Mathisen Bergsaker, Naomi Ichihara Røkkum, Christian Grønlie Herzog, Hallstein B. Bjercke, Toril Berge Flatabø, Julianne Ferskaug, Stig Tollefsen, Gøril Bjerkhol Havro, Inge Carlén, Marit Kamøy, Sindre Hervig, Siv- Lise Bendixen Stærk, Tor Andreas Torhaug, Anne Bjerke, Lars Olav Fosse, Liv H. Wiborg, Tord Egaas Songe-Møller, Jon-Terje Bekken, John Bjørnøy, Hans Kristian Voldstad, Guro Fjellanger, Daniel Rugaas, Margrethe Geelmuyden, Tor Frøytvedt Dahl, Tobias Kløver, Sunniva Eide, Ragnhild Tryti Forsberg Av disse meldte Toril Berge Flatabø, John Bjørnøy og Anne Bjerke forfall hele helgen og Daniel Rugaas på søndag. Inge Carlén var ordstyrer. May-Brith Døssland, Terje Bjøro, Anne Lise Bergenheim og Haakon Riekeles ble dermed innkalt som varaer hele helgen, samt at Britt Inglingstad ble kalt inn for Daniel Rugaas på søndag. Flere medlemmer i Oslo Venstre var også tilhørere under landsmøtet og noen deltok som frivillige under landsmøtet. 6.4 VALGKOMITEEN Espen Ophaug har vært medlem av Venstres valgkomite. 7. ØKONOMI Det vises til revidert årsregnskap for 2014 med tilhørende noter, samt økonomisk årsberetning. 8. UTSENDINGER Det sendes ut nyhetsbrev per epost til alle medlemmer, og andre interesserte, omtrent hver tredje uke. Her formidles viktig informasjon om pågående prosesser, så som nominasjon og arbeidet med bystyrevalgprogram. Hovedsakelig brukes nyhetsbrevet til å informere om Venstres standpunkt og gjennomslag i politiske saker. Det sendes ut hilsen i posten til alle medlemmer to ganger i året, før sommeren og til jul. Oslo Venstres nettsider oppdateres jevnlig med informasjon om aktiviteter, møter, pågående prosesser og politiske saker

25 9. FOLKEVALGTE 9.1 BYDELSUTVALGENE Venstres medlemmer i bydelsutvalgene har i perioden vært: Bydel BU-medlemmer 01 Gamle Oslo Runhild Gammelsæter Matti Lucie Arentz 02 Grünerløkka Jarl W. Alnæs Anita Wold 03 Sagene Sten Ånnerud Tarik Ogbamichael 04 St. Hanshaugen Torkild Strandvik Karl-Arthur Giverholt 05 Frogner Anne-Lise Bergenheim 1) Natasza Sandbu 2) 06 Ullern Liv H. Wiborg Bent Erik Bakken 07 Vestre Aker Terje Bjøro Mona Helene Grønlie Herzog 08 Nordre Aker May-Brith Døssland Erik Borge Skei 09 Bjerke Karl T. Tvedt 10 Grorud 3) 11 Stovner Mariwan Ahmadi 12 Alna Jon-Terje Bekken 13 Østensjø Britt Inglingstad 14 Nordstrand Ane Margrethe Wigers 15 Søndre Nordstrand John Bjørnøy Merknad: 1. Christoffer Torris Olsen fikk permisjon fra sine verv høsten Anne-Lise Bergenheim fungerer som BU-nestleder og møter i BU i hans sted. 2. Natasza Sandbu meldte seg i november 2014 ut av partiet. Tore Walaker møter nå i komite (HUSK) for Venstre. 3. Ved valget 2011 fikk Venstre ett mandat til BU i Grorud. Representanten meldte seg i mai 2013 ut av partiet. Venstre møter nå i komiteene, men er ikke representert i BU i Grorud. 9.2 BYSTYRET BYSTYRET Ved valget 2011 ble Ola Elvestuen, Toril Berge Flatabø, Odd Einar Dørum, Guro Fjellanger og Trine Skei Grande valgt inn som medlemmer i bystyret med Espen Ophaug, Julianne Ferskaug, Terje Bjøro, Saynab Mohamud, Anders M. Bergsaker, Ingvill Stapnes Elvestad, Naomi Ichihara Røkkum, Christian Grønlie Herzog, Haakon Riekeles, Kaare Norum, Audun Rødningsby og Mona Herzog Grønlie som varamedlemmer. I ettertid har Trine Skei Grande og Ola Elvestuen søkt permisjon. Espen Ophaug og Julianne Ferskaug er dermed faste medlemmer av bystyret. Saynab Mohamud meldte i 2013 flytting til Tromsø. Hardi Ahmadi er nå lagt til som vara til bystyret etter Audun Rødningsby. Toril Berge Flatabø er gruppeleder og komiténestleder i bystyrets helse- og sosialkomitè. Odd Einar Dørum er gruppenestleder og komitemedlem i bystyrets miljø- og samferdselskomitè. Espen Ophaug er komitenestleder i bystyrets byutviklingskomite. Guro Fjellanger er komitemedlem i bystyrets finanskomitè. Julianne Ferskaug er komitémedlem i bystyrets kulturog utdanningskomité. Anders Bergsaker har i perioden møtt i finanskomiteen

26 I gruppesekretariatet har Karl Arthur Giverholt vært ansatt som gruppesekretær for bystyregruppen. I tillegg er Kristin Dubland Marken og Andreas Skjæret ansatt som politiske rådgivere for bystyregruppen. Andreas Skjæret har hatt permisjon i perioden 23. juli 21. januar. I perioden har Kristin Dubland Marken og senere Alva Amalie Talsnes Eide tatt over hans oppgaver som politisk rådgiver for bystyregruppen. Toril Berge Flatabø hadde foreldrepermisjon 7. mai 14. november. Odd Einar Dørum fungerte i perioden som gruppeleder, Espen Ophaug som gruppenestleder, Julianne Ferskaug har vært nestleder i helse- og sosialkomiteen, Terje Bjøro har fungert som fraksjonsleder i bystyrets kultur og utdanningskomite og Martin Bekkelund fungerte i perioden som 10. vara. Hallstein Bjercke har hatt foreldrepermisjon i 13. oktober 19. januar. I perioden har byrådssekretær Anne Siri Koksrud Bekkelund vært konstituert byråd. Karl Arthur Giverholt har fungert som hennes byrådssekretær. Kristin Dubland Marken har tredd inn i rollen som gruppesekretær og Alva Amalie Talsnes Eide ble ansatt som politisk rådgiver for bystyregruppen. Ola Elvestuen har vært byrådets nestleder og byråd for miljø og samferdsel. Hallstein B. Bjercke er byråd for kultur og næring. Ved stortingsvalget 2013 ble Ola Elvestuen valgt til stortingsrepresentant for Venstre fra Oslo. Han gikk av som byråd i oktober Guri Melby ble ny byråd for miljø og samferdsel. Hallstein B. Bjercke ble byrådsnestleder etter Elvestuen. Guri Melby har byrådssekretærene Frida Blomgren og Marit Kristine Vea. Bjarki Eggen er byrådssekretær for finansbyråden mens Hallstein B. Bjercke har med seg Anne Siri Koksrud Bekkelund som byrådssekretær. 9.3 STORTINGET Venstre i Oslo har etter valget 2013 to representanter på Stortinget, Trine Skei Grande og Ola Elvestuen. Grande er parlamentarisk leder for partigruppen og sitter i utenriks- og forsvarskomiteen. Ola Elvestuen er nestleder i gruppestyret og leder for energi- og miljøkomiteen. Guri Melby, Daniel Rugaas 1), Toril Berge Flatabø og Erik Borge Skei er vararepresentanter. Merknad: 1. Daniel Rugaas meldte seg i desember 2014 ut av partiet. 10. MEDLEMMER Betalende (Registrerte) Medlemstall pr (1 648) Medlemstall pr (1 986) Medlemstall pr (1 778) Medlemstall pr (2 107) Medlemstall pr (1 865) Medlemstall pr (1 792) Medlemstall pr (1 195) Medlemstall pr : 825 (1 155) Medlemstall pr : 701 (963) Medlemstall pr : 626 (943) Medlemstall pr : 493 (751) 12 26

27 Medlemstall pr : 415 (721) Medlemstall pr : 415 (689) Medlemstall pr : 411 (687) Så godt som samtlige innmeldinger kommer inn via Venstres internettsider. Oslo Venstre har i 2014 opplevd ytterligere reduksjon i antall medlemmer. Med bakgrunn i medlemsutviklingen i 2013 ble det våren 2014 gjennomført en undersøkelse blant medlemmer som ikke betalte kontingent. Funnene herfra ble brukt til å styrke arbeidet med kontingentinnkreving. Det ble gjennomført en vervekampanje høsten 2014 for å avhjelpe situasjonen. Nedgangen skyldes i hovedsak medlemmer som ikke har meldt seg ut, men heller ikke har betalt kontingent. Det har vært jobbet målrettet med å nå de som ikke har betalt, noe som har ført til en ganske stor nedgang i antall registrerte medlemmer. Differansen mellom antall registrerte medlemmer og antall betalende medlemmer er mindre enn den har vært de siste 6 årene, noe som tyder på et sunt og realistisk medlemsregister. 11. BYDELSLAGENE 11.1 BYDELSLAGSLEDERE 2014 Bydel Bydelslagleder Gamle Oslo Gøril Bjerkhol Havro 02 Grünerløkka Stig Tollefsen 03 Sagene Inge Carlén 04 St. Hanshaugen Sindre Hervig 05 Frogner-Majorstuen Marit Kamøy 06 Ullern Tor Andreas Torhaug 07 Vestre Aker Hans Kristian Voldstad 08 Nordre Aker Gunnar L. Brevig 09 Bjerke Siv-Lise Bendixen Stærk 10 Grorud Lars Olav Fosse 11 Stovner Anne Bjerke 12 Alna Kjell Veivåg 13 Østensjø Tord Egaas Songe-Møller 14 Nordstrand Kristen Meltvedt 15 Søndre Nordstrand John Bjørnøy 11.2 BYDELSLAGSLEDERE 2015 Bydel Bydelslagleder Gamle Oslo Gøril Bjerkhol Havro 02 Grünerløkka Stig Tollefsen 03 Sagene Espen Langvik 04 St. Hanshaugen Sindre Hervig 05 Frogner-Majorstuen Marit Kamøy 06 Ullern Tor Andreas Torhaug 07 Vestre Aker Hans Kristian Voldstad 08 Nordre Aker Ingeborg Briseid Kraft 13 27

28 09 Bjerke Siv-Lise Bendixen Stærk 10 Grorud Lars Olav Fosse 11 Stovner Anne Bjerke 12 Alna Rolf Jørund Knudsen 13 Østensjø Tord Egaas Songe-Møller 14 Nordstrand Jon Nordberg 15 Søndre Nordstrand Kyrre Alvær 12. OPPSUMMERING Gjennom aktivitetene i 2014 har man trukket inn mange medlemmer i det politiske arbeidet knyttet opp mot Venstres folkevalgte posisjoner, i bydelsutvalgene, såvel som i bystyret og på Stortinget. Spesielt kan det nevnes at samtlige bydelslag har hatt møter i forbindelse med programarbeidet og nominasjon. Partiet har mange aktive medlemmer og et høyt aktivitetsnivå. Representasjon på Stortinget, i byrådet, i bystyret og i 14 av 15 bydelsutvalg gjør fylkeslaget til en viktig aktør i Oslopolitikken også fremover. Arbeidet og innsatsen som er gjort i meldingsåret, sammen med fortsatt økt innsats på utadrettet virksomhet, medlemsaktiviteter, skolering og valgkamp, er viktig for å fortsette og bygge opp en slagkraftig politisk organisasjon med representasjon og innflytelse i bydelsutvalg, bystyret og storting. Espen Ophaug /s/ Leder Erik Borge Skei /s/ Guro Svenkerud Fresvik /s/ 1. nestleder 2. nestleder Christian Grønlie Herzog /s/ Anders Bergsaker /s/ Naomi Ichihara Røkkum /s/ Styremedlem Styremedlem Styremedlem Liselotte Lunde /s/ Ragnhild Tryti Forsberg /s/ Toril Berge Flatabø /s/ Styremedlem Oslo Unge Venstre Venstres bystyregruppe 14 28

29 ENDRINGSFORSLAG TIL OSLO VENSTRES VEDTEKTER Forslag: 1 Forslagsstiller: Christian Grønlie Herzog, Alna Side: 3 Fra linje: 34 Til linje: 35 Endre "dersom organisasjonene er aktive og har over 25 betalende medlemmer:" til "dersom organisasjonene har godkjent årsregnskap og årsmelding for foregående år og har over 25 betalende medlemmer:" Da kan vi stryke nesten likelydende setning på s. 6 (hvor den ikke hører hjemme), men beholde de mer presise kriteriene derfra. Forslag: 2 Forslagsstiller: Christian Grønlie Herzog, Alna Side: 3 Fra linje: 36 Til linje: 36 Rette navnet på Oslo Liberale Studentforening fra Oslo Liberale Student Forbund til Oslo Liberale Studentforening Rimelig åpenbar. Forslag: 3 Forslagsstiller: Christian Grønlie Herzog, Alna Side: 4 Fra linje: 14 Til linje: 16 endre "Bydelslagene innstiller medlemmer av bydelsutvalgene overfor bystyregruppen og nominerer listekandidater ved direktevalg til bydelsutvalg." til "Bydelslagene nominerer listekandidater til bydelsutvalg." Vi har listevalg i alle bydeler. Om valgordningen endrer seg får vi endre vedtektene i tråd med det. Forslag: 4 Forslagsstiller: Christian Grønlie Herzog, Alna Side: 4 29

30 Fra linje: 18 Til linje: 19 fjerne setningen "Som følge av bydelsreform 2004 endres antallet bydeler i Oslo fra 25 til 15." Denne setningen har ingen betydning lenger. Forslag: 5 Forslagsstiller: Christian Grønlie Herzog, Alna Side: 6 Fra linje: 25 Til linje: 28 Stryk "Sideorganisasjonenes representasjonsrettigheter i Oslo Venstres organer forutsetter at laget har godkjent årsregnskap og årsmelding for foregående år, samt at hver av sideorganisasjonene har mer enn 25 betalende medlemmer." Dette er dekket i 3, der det hører hjemme. Merk at kriteriene her er mer presise enn i 3, slik at strykningen bare bør vedtas om endringsforslaget til 3 ble vedtatt. Forslag: 6 Forslagsstiller: Christian Grønlie Herzog, Alna Side: 6 Fra linje: 34 Til linje: 35 Stryk "ikke" i "Hovedstyrets møter er åpne med mindre ikke annet er bestemt." Setningen slik den står nå betyr det motsatte av det som er meningen. Forslag: 7 Forslagsstiller: Christian Grønlie Herzog, Alna Side: 7 Fra linje: 10 Til linje: 12 nytt punkt b. Vedta prosedyre for behandling av kommunevalgsprogram. Styret er ansvarlig for å lage et program, normalt ved at det delegeres til en programkomité. Hovedstyret kan påse at det behandles på skikkelig måte og stille krav til prosess. 30

31 Forslag: 8 Forslagsstiller: Christian Grønlie Herzog, Alna Side: 7 Fra linje: 14 Til linje: 14 stryk punkt b. "Innstille overfor årsmøtet på program ved kommunevalg." Dette innebærer i praksis behandling av endringsforslag. det kommer inn endringsforslag, en mengde som er helt uhåndterlig i Hovedstyret med mindre man gjør det til et mini-årsmøte. Dagens prosess der en programkomité utarbeider programforslag og styret innstiller på endringsforslagene er vesentlig smidigere. Da sikrer man også at styret utfører sin oppgave med tanke på å lage et programforslag. Forslaget om nytt punkt b gir Hovedstyret anledning til å påse at alt går riktig for seg. De kan også f.eks. velge å behandle dissenser fra styret eller programkomitéen om de ønsker å være hands on på innstillingene. Forslag: 9 Forslagsstiller: Christian Grønlie Herzog, Alna Side: 9 Fra linje: 33 Til linje: 34 endre "Ved fortsatt stemmelikhet legges innstillingen til grunn, dersom ingen av kandidatene var innstilt foretas loddtrekning." til "Ved fortsatt stemmelikhet foretas loddtrekning." Innstillingen veier allerede tungt. På mine 8 årsmøter i Oslo Venstre har jeg fremdeles til gode å se et valg på tvers av innstillingen. Er møtet delt nøyaktig på midten er loddtrekning den mest rettferdige måten å avgjøre valget på. Forslag 10 Forslagsstiller: Christian Grønlie Herzog, Alna Side: 10 Fra linje: 16 Til linje: 16 Stryke setningen "Styret innkaller til slike møter med minst 14 dagers varsel. Antar at dette egentlig er en feil. Siste avsnitt bestemmer at det er en måneds varsel. Tidligere het paragrafen "Særskilte møter" og inneholdt ikke dagens siste avsnitt. 31

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012. MØTEBOK Oslo Venstres årsmøte 18. - 19. Februar 2012

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012. MØTEBOK Oslo Venstres årsmøte 18. - 19. Februar 2012 MØTEBOK Oslo Venstres årsmøte 18. - 19. Februar 2012 versjon 2 utsendt 13.februar 2012 Praktiske detaljer: Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantzgate 7 (over gaten for Hotel Bristol) Dato: Lørdag

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet

Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet 1 17.04.15 Ref. kt/188.00 LANDSMØTE 17.-19.04.15 Saksordfører: Anders Garbom Backe Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Bakgrunn I tråd med vedtektene ble foreløpig innkalling til Landsmøte

Detaljer

!!!!!! Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar. Side 1

!!!!!! Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar. Side 1 ÅRSMØTE 2015 Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar Side 1 INNHOLD SAK 1 SAK 1d SAK 1e Konstituering Dagsorden med tidsplan.. Forretningsorden s 3 s 4 s 5 SAK 2 Politisk program.. eget dokument

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vedtekter 2015. Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vedtekter 2015. Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vedtekter 2015 Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Stemmerett og valgbarhet... 5 5 Uravstemning... 5 6 Partiets organisasjon...

Detaljer

Fremskrittspartiets vedtekter 2013

Fremskrittspartiets vedtekter 2013 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Stemmerett og valgbarhet... 5 5 Uravstemning... 5 6 Partiets organisasjon... 6 7 Landsmøtet... 6 8 Landsstyret... 8 9 Sentralstyret... 9 10 Generalsekretæren...

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014 Landsmøtedelegasjonene - FrPs Landsstyremedlemmer - FrPs Stortingsrepresentanter - FpUs Sentralstyre - Regjeringsmedlemmer - Observatører - Gjester Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014 Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014 Møtebok endelig versjon (pr. 7. feb 2014) Inneholder: Møtebok Innkalling Program ÅM-sak 1 Årsmelding 2013 ÅM-sak 2 Regnskap 2013

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmq wertyuiopasdfghjklz xcvbnmq wertyui opasdfghjklzxcvbnm qwertyui Foreningen 2 Foreldre opasdfg

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Nye oppgåver og utfordringar vert heile tida lagt til lokallaga.

Nye oppgåver og utfordringar vert heile tida lagt til lokallaga. Organisasjonslære Organisasjonslære Organisasjonslæra er sjølve basiskunnskapen for alle tillitsvalte. Kunnskap om drift av lokallaga, rollefordeling i styresamarbeidet og reglar for møteavvikling er nødvendig

Detaljer