Høljarn & Hevvel tar form

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høljarn & Hevvel tar form"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 0 6 Høljarn & Hevvel tar form KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPSMØTE 17. AUGUST 2006 KUNNGJØRINGER: Aase Bade Kaldahl, Steinar Høgden, Sverre Høgden og Bjarne Bøgseth mener det er en god idè å ta i bruk det gamle snekkeverkstedet i Namdalseid sentrum, til voksne som ønsker et sosialt treffsted på dagtid der de også kan arbeide med egne små og store handverksprosjekter. Høljarn og Hevvel skal være et åpent sted med rom for skaperkraft og sosialt samvær. Revisjon av navn på kartblad Jøssund. Ny høringsfrist 15.august Høljarn og Hevvel ønsker å være et treffsted for voksne som på dagtid vil jobbe med egne små og store handverksprosjekter. Steinar Høgden har i en tid hatt tilhold i Rikardverksted i sentrum, og ønsker nå å åpne dette også for andre brukere, bl.a. på bakgrunn av flere forespørsler om dette. I første omgang ser en for seg at verkstedet skal være åpent hver tirsdag fra kl , med oppstart fra 5. september. Alle kan benytte det verktøy som i dag finnes der, samt noe tremateriale, til selvkost. En ønsker at dette skal bli et samlingssted for handverksinteresserte, som ønsker å utføre sin hobby i sosialt samvær med andre. Kontaktperson vil være Steinar Høgden, som kan gi nærmere informasjon om tiltaket på telefon: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Nyt resten av sommeren! Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte det er lettere å dra lasset, dess flere det er som drar. I juliutgaven av melkrampa ble det forhåndsannonsert informasjons-/folkemøte om MPG miljøprioritert gjennomfart i Namdalseid sentrum, og igangsetting av stedsutviklingsprosjekt for sentrum. Dette møtet er flyttet til første halvdel av september og nærmere opplysninger om tid og sted får du i septemberutgaven av melkrampa. Mange lag og foreninger har arrangement i løpet av året med forskjellig størrelse og innhold. Synes det er på sin plass å kommentere to arrangement som ble holdt i juni. GLA-DAN 10. juni ble arrangert på tradisjonelt vis, fint vær og bare smilende folk å se. Høydepunktet for min del var å se og høre Thomas Brøndbo! Eid-byggen kjente sin besøkelsestid og fikk oppleve en Thomas Brøndbo i en totimers konsert, som for innhold og utførelse må få terningskast 6. Takk til Gla-Dagskomiteen for en flott dag. Et samarbeid de siste åra, mellom barnegruppa i Namdalseid IL og Statland IL, har vært å arrangere barneidrettsleir. Alle barn fra klasse i kommunen blir invitert til å delta. Årets leir samlet flere barn enn noen gang og et deltakerantall over 100 er ikke mindre enn imponerende. Leiren ble avsluttet med fotballturnering søndag 25. juni med lag også fra Flatanger og Verran. Det ble et mini- VM, for her møttes lag som Brasil, Tyskland, England og Frankrike. En takk til barnegruppa i Namdalseid IL og Statland IL for en flott gjennomført leir. For å få til begge disse arrangementene er det noen som må gå foran å dra i gang. Samtidig er frivillig bistand og deltakelse fra bl.a. foreldre når det gjelder barneidrettsleiren, og lag og foreninger når det gjelder Gla- Dan, nødvendig for å lykkes. En bekreftelse på at det er lettere å dra lasset, dess flere det er som drar. Fortsatt god sommer. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID Tel.: Faks: e-post: namdalseid.kommune.no Ung strek Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen. Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Tegnet av Marie 9 år Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontoret har ordinær åpningstid Biblioteket: Åpningstid kl onsdager til kl Ikke kveldsåpent i sommer. Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ) Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og alle dager. Bruk legevakt tlf , om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Tannlege: Tlf. : Oddetallsuker-mandag og tirsdag. Partallsuker-mandag, tirsdag og onsdag. Tannlege Stein Tessem på tirsdag. Miljø og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Servicekontoret Åpent: Tlf.: Statlige: Namdalseid Likningskontor: Tlf.: Adresse: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER Trygdekontoret: Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl Når trygdekontoret ikke er åpent kan man ringe Trygdeetatens servicetelefon for generelle spørsmål på tlf Ved spesielle spørsmål, kontakt Steinkjer trygdekontor , eller på internett, Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , + 61, 62, 64 og 65 Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkeverge: Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Ida Alte tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larsen Tlf Side 3

4 Helse, sosial og omsorg Friskgruppe på Namdalseid (Mandagstrim på Fysikalske) Ønsker ei fast, forutsigbar trenings gruppe; på fast sted/ tid og med fast instruktør Ønsker å videreføre trening etter et rehabiliteringsopplegg FRISK-grupper starter opp mandag 4. september i lokalene til Fysikalske Namdalseid. Ordinær gruppe kl Pust og pes kl Friskgrupper er 60 min. treningsgrupper med fokus på enkel, grunnleggende styrketrening, øvelser for bevegelighet og avspenning. Friskgruppene ledes av en sertifisert instruktør. Hvorfor friskgruppe? Du øker tåleevnen og tåler belastning Du bedrer restitusjonsevnen og derigjennom får mer energi Du får bukt med muskelsmerter Du lærer hvordan du skal bruke kroppen Hvem kan delta? Friskgruppetilbudet er åpne tilbud slik at alle som ønsker det kan delta. Det kan bl.a. passe for deg som Pris /semester kr 850,-. (De som evt. går i turnus tilbys reduksjon i pris. Dette for å gjøre det mer brukervennlig. Ta kontakt med instruktør). Enkelte steder er det i tillegg til disse ordinære gruppene tilbud om grupper som er spesielt tilrettelagt for hjertepasienter, ryggpasienter eller kondisjonstrening (pust og pes). Vi har også egne vanngrupper. Hvert semester er det 2 temakvelder med helse - og livsstilrelaterte tema. Temakveld Inkludert i friskgruppene vil det være to temakvelder i løpet av semesteret - hvorav en på Friskverkstedet og en på den tilhørende Friskgård. Dette er en sekvens på 2 timer som inneholder 60 min. foredrag i et helserelatert tema. Påmelding til Anita Fossli, tlf Instruktør Anita Fossli og ordføreren i trening Foto: Lisbeth Lein Er lite fysisk aktiv, men som vet at du burde være det Ønsker et helsefremmende treningstilbud som er skånsomt mot vektbærende ledd Ønsker å trene på å slippe spenning Ønsker kunnskapstilførsel om sammenhenger om helse og fysisk trening Invitasjon til temakvelden vil bli gitt på Friskgruppa. For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Friskgården v/ellen Bergin, tlf eller instruktør på Namdalseid, Anita Fossli, tlf Dagsenteret 9. august er det dialektkveld på Dagsenteret kl Dagsenteret er ubemanna fra 21. august september grunnet ferieavvikling. Side 4

5 Ny økonomisjef i Namdalseid Foto: Lisbeth Lein Dagens lys så jeg første gang på fødehjemmet i Furuskogen på Steinkjer, en maidag i Jeg flyttet til Namdalseid i 1981 og kjøpte da gården Moen hvor vi bor i dag. Det er barndomshjemmet til mora mi, og her var jeg mye på besøk hos både besteforeldre og annen familie i barneåra. Således mener jeg å kjenne både folket og bygda godt. Mine første leveår bodde jeg i Verdal hvor slektsnavnet Høglo kommer fra, senere flyttet vi til Østlandet hvor jeg bodde meste parten av oppveksten. Der bodde vi på en allsidig drevet gård med både korn, ku, gris og høns. På gården på Namdalseid har vi drevet med melkeproduksjon og litt sau. De siste åra har vi hentet mer og mer av inntekta utenom bruket, og nå har vi sluttet med melk og driver bare med kjøttproduksjon på storfe. Vi - det er kona Tove,som er lærer på Namdalseid Skole, og barna Ida Margrete, Arne Martin og Jon Bendik. Jeg har utdannelse fra Nord- Trøndelag Distriktshøgskole og fra Norges Landbrukshøgskole ved institutt for økonomi og samfunnsfag. De siste åra har jeg i tillegg til gårdsdrift, jobbet som daglig leder på Nye Pelsberederiet på Sjøåsen og nå det siste året som kirkeverge i Verran. I Namdalseid kommune jobber jeg i sentraladministrasjonen, som økonomisjef og mye av jobben går ut på å registrere det som har skjedd, og det som skal skje, gjennom regnskap, budsjett og andre planer. Her kan jeg treffes på kontoret eller på tlf / eller på e-post: Miljø og landbruk Nye gårdskart I mars 2005 fikk de aller fleste grunneiere tilsendt et eksemplar gårdskart for sin eiendom, som viser jordbruksareal og arealtall for landbruksregister. Oppfordringen var at grunneieren skulle se over kartet og registrere eventuelle feil. Det ble satt en frist til for tilbakemelding til Miljø og landbruksforvaltningen om eventuelle feil i kartet. Det arbeides nå med oppretting av de feilmeldinger som er kommet inn, og det settes en absolutt siste frist for tilbakemelding av feil til For ytterligere informasjon, les dokumenter tilsendt i forbindelse med utsendelse av gårdskart. De som allerede har vært i kontakt med Landbruksforvaltningen/ kommunen vedrørende saken, er registrert og trenger ikke ta kontakt på nytt. Tilbakemelding gis til: Miljø og landbruksforvaltningen i MNR, avd. Namdalseid eller Namdalseid kommune, Servicekontoret. Side 5

6 Miljø og landbruk Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag og Bindalen I løpet av ble det lagt planer for igangsetting av et omfattende prosjekt med målsetning om å utvide/fremskaffe mer kunnskap om elgens behov og atferd. Dette skal i neste omgang brukes som kunnskapskilde for en enda bedre forvaltning av viltarten. Prosjektet er nå igangsatt og er planlagt gjennomført over 4 år, med avslutning i Det ble i perioden februar/mars 2006 merket 129 elger med radiosendere, fordelt på de fleste kommuner i Nord-Trøndelag. Det er planer om å merke ytterligere 70 dyr vinteren I MNR kommunene Namdalseid, Namsos, Overhalla og Fosnes ble det merket 29 dyr, 12 med GPSsender og 17 med VHF-sender. Av disse ble det merket 9 stk i Namdalseid kommune, 4 med GPS-sender og 5 med VHFsender. Dyrene som er merket med GPS, registrerer og sender posisjon via satellitt flere ganger i døgnet og dette blir registrert hos prosjektledelsen. Dyr med VHF-sender blir peilet en gang i måneden for å fastsette posisjon. Samtlige kommuner har personer i arbeid som utfører dette peilerarbeidet, og melder posisjoner videre til prosjektledelsen. Prosjektet ledes av NINA naturdata i samarbeid med NINA og er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner, store private grunneiere, FM og NINA. Prosjektet er finansiert gjennom kommunale og statlige viltfondsmidler, private grunneiere, og statlige forskningsmidler. Prosjektet er kostnadsberegnet til knappe 7 mill kr. NINA naturdata har et eget nettsted: elgprosjekt som inneholder informasjon om prosjektet og kart hvor man kan se elgens bevegelser i terrenget. Aktuell informasjon og fremdrift i prosjektet vil bli lagt ut her, så interesserte har muligheter til å følge med på hva som skjer. Elgpeiling i Namdalseid Side 6 Foto: Geir Modell

7 Miljø og landbruk Økologisk landbruk i Namdalseid Trøndelag Forsøksring Økologisk landbruk er et satsingsområde fra politisk hold, der dagens regjering har en målsetning om at 15 % av dagens matproduksjon og matforbruk skal være økologisk innen I den senere tid har økologisk mat i større grad enn tidligere blitt etterspurt av forbrukeren, som igjen har ført til at Tine trenger mer økomelk til sin produksjon. Namdalseid kommune er plassert innenfor Tine s satsingsområde for økologisk melkeproduksjon (økoklynge). Dette gir en merpris på økologisk produsert melk på 60 øre/liter. I tillegg er det i årets jordbruksoppgjør lansert økt satsing på økologisk sau- og lammeproduksjon. Med dette som bakgrunn inviteres det til markdag hos Tor Bøgseth, torsdag 3. august kl Hva skal til for å produsere økologisk mat? (omlegging, regelverk, tilskudd, merpriser) v/trond P. Ristad, Trøndelag Forsøksring Informasjon om rådgivingstilbud ved omlegging til økologisk landbruk v/trond P. Ristad, Trøndelag Forsøksring Økonomi, presentasjon av EK-sammenstillinger v/ Tine Satsing på økologisk sauehold v/magnhild Gjelland, Miljø og landbruksforvaltningen i MNR Praktiske erfaringer ved omlegging til økologisk melkeproduksjon v/tor Bøgseth Markvandring Kaffeservering og smaksprøver fra Tine-ambassadørene. Vel møtt! - ta med hagestol. Side 7

8 Miljø og landbruk Miljøtilskudd til jordbruket Årlig tilskudd til miljøtilpassa drift og skjøtsel av kulturlandskapet. Søknad sendes kommunen innen 20. august. Alle som søker om produksjonstilskudd i jordbruket, skal i løpet av juli ha fått tilsendt søknadsskjema og veileder med informasjon og tilskuddssatser for Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag. Dette tilskuddet var nytt i 2005, og ordningen videreføres uten vesentlige endringer i år. Miljøtilskudd kan gis til: Seterdrift, beiting av utmark og kystlynghei, organisert beitebruk Drift av gjengroingstrua arealer og verdifulle kulturlandskap Skjøtsel av freda kulturminner og biologisk mangfold Endra jordarbeiding og ugrasharving Obs! Obs! Husk å føre opp dyr på utmarksbeite både på søknad om produksjonstilskudd og på søknad om miljøtilskudd Vanlig innmarksbeite som ikke sprøytes eller gjødsles gir grunnlag for miljøtilskudd under benevnelsen kulturlandskap av lokal verdi. Det som føres som innmarksbeite på søknad om produksjonstilskudd, kan altså gi grunnlag for miljøtilskudd, og må føres opp på begge søknadsskjemaene. Miljøplan trinn II leveres sammen med søknaden. Husk kart ved søknad om endra jordarbeiding og ugrasharving. Opplysninger fås ved henvendelse til: M iljø- og landbruksforvaltningen i MNR Fylkesmannens landbruksavdeling eller miljoprogrammet (se regionale miljøtilskudd). Ungskogpleie og planting Alle skogeiere med eldre snauflater oppfordres til å få disse plantet i løpet av høsten. Vi oppfordrer også alle skogeiere til å utføre så mye ungskogpleie som mulig i løpet av høsten. Ta gjerne kontakt med Landbruksforvaltningen for veiledning før dere starter arbeidet. Både planting og ungskogpleie er tilskuddsberettiget arbeid. Eiendom og teknisk Anleggsarbeid Tinglum I forbindelse med legging av ny hovedledning vann, samt sanering av privat avløpsnett, varsles det om at Kv. 8 - Helbostad - Tinglum, ved Tinglum, blir regelmessig stengt på dagtid i perioden 1. august august. Det anmodes om at trafikanter viser hensyn og forståelse for arbeidet som pågår. Side 8

9 Oppvekst Velkommen til skolestart ved Namdalseid skole 2006/07 Planleggingsdager for ansatte torsdag 17. og fredag 18. august. Vi ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår mandag 21. august. Skolestartere/1. trinn begynner kl Se eget brev. Øvrige klassetrinn begynner til vanlig tid kl Barnetrinnet (1. 7. trinn) har languker i oddetallsuker. Uke Skoleonsdager trinn Langdager på fredag trinn august 01. september september 15. september september 29. september 41 Høstferie oktober 27. oktober november 10. november november 24. november (fri) desember 08. desember desember 22. desember (fri) januar 05. januar januar 19. januar januar 02. februar februar 16. februar 09 Vinterferie mars 16. mars mars 30. mars april 13. april april 27. april mai 11. mai mai 25. mai juni 08. juni juni 22. juni (fri) trinn har fri hver onsdag, og de to siste timene annenhver fredag. Kortdag på fredager i partallsuker trinn har fri annenhver onsdag. Frionsdag i partallsuker. Se også informasjon på skolens hjemmeside: Rektor Side 9

10 Oppvekst Eidestory er et syngespill om toleranse, glede, forelskelse og ungdommelig råskap og ble framført i samfunnshuset vinteren 06. Aktører var elever fra hele ungdomstrinnet ved Namdalseid skole. Har du lyst til å kjøpe DVD`en for kr. 100,-? Jeg bestiller herved stk. eksempel av DVD`en à kr. 100,- Navn: Underskrift elev Underskrift foreldre/foresatt Lever svarslippen på kontoret på skolen Side 10

11 Kultur Lokalhistorie sett fra kvinners ståsted Arbeidet med Kvinnesporlokalhistoriske bilder på nett er godt i gang. Det etterlyses imidlertid bilder som viser kvinner i arbeid, enten det er på kjøkkenet, i fjøset, på setra, barnestell eller noen form for lønnsarbeid utenfor heimen. Vet du om slike motiv fra Namdalseid i perioden , så ta kontakt med Siv Randi Kolstad på tlf: eller Rullering av plan for spillemidler Hver høst revideres handlingsprogrammet i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv i Namdalseid kommune. Prioriteringene her er en forutsetning for å være kvalifisert til tildeling av Spillemidler. Alle planlagte byggeprosjekter Sommer + bok Namdalseid folkebibliotek minner alle barn i alderen 6 13 år om sommerens leseaksjon. Les fem bøker og registrer dem på skjema som er utlevert på skolene. Lever skjema til Namdalseid folkebibliotek innen idrett, friluftsliv og kulturbygg som ønsker å kunne søke støtte fra Spillemidlene, må altså meldes til Namdalseid kommune v/ Kulturkontoret innen 1. september for å bli med i vurderingen om prioriterte prosjekter fra vår kommune kommende år. innen 1. september. Du blir da med i trekningen om fine bokpremier. Alle deltakerne får diplom. Har du mistet skjemaet kan du få et nytt ved å henvende deg til biblioteket, tlf eller e-post: namdalseid.kommune.no Ha en fin lesesommer! Hilsen Biblioteksjefen Ung, blakk og kreativ? FRIFOND: Frifond kan være noe for deg! Denne støtteordningen er for frivillig aktivitet for og med barn og unge i hele landet. Det skal være lett å søke Frifond og du skal få rask behandling. Mer info finner du på: Se også andre støtteordninger på UNG I EUROPA: Ung i Europa er EU`s ungdomsprogram for ikkeformell læring og mobilitet. Hvert år deler Ung i Europa i Norge ut 16 millioner kroner til prosjekter med ungdom og ungdomsarbeidere. Ung i Europa skal bidra til: Oppmuntre ungdoms initiativ og virkelyst Gi ungdom sjanse til å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og kompetanse Gi uttrykk for solidaritet med innbyggere i alle deler av Europa og resten av verden Kamp mot rasisme og fremmedfrykt Økt forståelse for mangfoldet i europeisk kultur og verdier. Mer info finner du på: Side 11

12 Kultur Musikk fra livets begynnelse Vi minner om kurset Musikk fra livets begynnelse Namdalseid musikk- og kulturskole arrangerer kurset Musikk fra livets begynnelse i samarbeid med instruktør Elin Knappe Skage. Kurset går over åtte torsdager og starter 24. august. men også noen nye som er enkle å lære. Kursdeltakerne får kopiert de sangene/reglene vi går gjennom. Vi legger stor vekt på den fysiske kontakten mellom foreldre og babyen, og går igjennom bevegelser som kan brukes til sangene/ reglene. Det legges i tillegg stor vekt på bruken av sangene og reglene i hjemmet. Påmeldingsfrist: 15. august. Påmelding til : Namdalseid kommune, Servicekontoret, tlf Nærmere informasjon om tidspunkt vil bli gitt til de som melder seg på. Kurssted: Ungdoms- og eldresenteret (i samfunnshuset). Pris: Kr. 1000,-. pr. deltaker. Kurset går ut på å stimulere kontakten mellom mor/far og baby, og det legges opp til sang og bruk av regler og ringdanser. Vi bruker mange kjente og kjære sanger, Alt er på et enkelt og koselig nivå. Trivselen blir satt i høysetet. Etter hver økt er det naturlig å samles for litt kaffedrikking og prat. Kirkekvelder i Statland kirke Denne høsten skal det avholdes en ny type gudstjenester i Statland kirke. M enighetsrådet inviterer til KIR- KEKVELDER ved omkring halvparten av gudstjenestene i Statland neste arbeidsår. De øvrige vil følge den vanlige liturgien. Kirkekveldene vil ta til kl , med en sangstund for store og små. Deretter får de voksne en preken over et tema som menigheten selv har ønsket. Slike ønsker kan formidles til presten direkte eller via menighetsrådet. Det er også satt opp en spørrekasse i kirka hvor alle som vil kan levere inn anonyme spørsmål til prekenen. Disse spørsmålene vil så bli besvart i en preken ved en eller to av vinterens Kirkekvelder. Parallelt med prekenen er barna samlet til en enkel søndagsskole oppe på KIRKELOFTET. Der blir det høytlesning og formingsoppgaver. Når dette er over, samles alle til bønn og forbønn. Det vil bli anledning til å levere inn skriftlige forbønnslapper og disse sammen med andre bønner vil så bli benyttet under bønnestunden. Ingen personnavn vil bli nevnt; Gud kjenner jo likevel den enkelte. Kirkekvelden rundes så av med Fader Vår og velsignelse, før alle inviteres til varm kveldsmat. Noen ganger blir det dåp og/eller nattverd. Dåpen blir forrettet helt i starten, mens nattverden kommer etter bønnestunden. Nattverden vil bli forrettet med utdeling i midt gangen, slik at de som ønsker å delta stiller opp og mottar brød og vin stående. Menighetsrådet håper på en lokal profil på Kirkekveldene, og at særlig barnefamilier skal finne de greie å delta på. Ja, det er nettopp det som er bakgrunnen for dette forsøket: At de som nå er kirkegjengere fortsatt skal komme, og at nye mennesker - både små og store, unge og gamle - skal finne sin plass i kirka. M enighetsrådet ønsker derfor hele familien velkommen til Kirkekveldene den aller første, 10.september kl Side 12

13 Lag og foreninger Korentusiaster!! SYGLEDEN Vi vil starte lappeklubben Nye muligheter for korentusiaster. Namdalseid songlag vil ønske gamle og nye korentusiaster velkommen til et nytt år med mye sang, glede og sprell. Dette året blir ekstra spennende da Namdalseid songlag er utpekt til å være arrangør for sangerstevnet i Nord Trøndelag i Det betyr at det kommer mye folk til bygda om våren, som vil bidra til å skape blest om korsang, så det er all grunn til å møte opp! Øvelsene foregår i Namdalseid samfunnshus kl på tirsdager, og første øvelse blir 29. august. Vi ser fram til å bli kjent med gamle, og ikke minst nye fjes. Har du lyst til å finne ut om dette er noe for deg, så møt opp da vel! Styret SYGLEDEN for alle som syr lapper for alle som vil begynne for alle andre kreative Har du lyst til å komme på en trivelig lappekveld, så møtes vi på Husflidshjørnet kl tirsdag Ta med ferdige-halvferdigeplanlagte-prosjekter-bøker og mønstre. Noen spørsmål, ring Inger-Helene Andersen, tlf eller mob Kurstilbud Vi fortsetter med strikkekafé til høsten. Tid og sted blir annonsert senere. Høsten er kurstid og knivkurs skal vi ha. Dere som ikke fikk anledning til å være med i vår, har sjansen nå. Meld dere på, jo før jo heller, til Eldbjørg, tlf Kurset er på 15 timer (5 kvelder) og koster kr 450 for medlemmer og kr 500 for ikke-medlemmer. Materialer kommer i tillegg. Vi har planer om andre kurs også og er takknemmelig for ideer fra publikum. Namdalseid Husflidslag Skyteprøve for storviltjegere Minner om at vi fortsetter med trening/skyteprøver på banen i Sjøåsen hver fredag fra og med 4. august til og med 8. september, hver kveld fra til I tillegg, lørdagene 26.august, 2., 9. og 16. september fra kl Velkommen! Lyngen Skytterlag/Namdalseid Jæger og Fiskarlag Side 13

14 Lag og foreninger Jaktfeltskyting Jaktfeltskyting på Ledang lørdag 5. august. Påmelding/start fra kl Avslutning kl Godkjent som treningsskudd for jakt (30 skudd, Jaktfeltskyting fra mai teller også med). Skyting også for barn fra 10 år og oppover. Pris pr. person kr 50,-, og kr 100,- for ikke-medlemmer. Salg av kaffe/kaker og ammunisjon. Arr.: Namdalseid Jæger og fisk Busstur Busstur til Frosta og Tautra onsdag 23. august. Start fra Sjøåsen kl Skyss kr 100,-. Påmelding til Arvid Sverkmo, tlf / Arr. Reiselaupen Idrettsmerke Friidrettsgruppa informerer: Det blir anledning til å ta idrettsmerkeprøve tirsdag 29. august og hver tirsdag i september fra kl Seniordans Seniordansen starter opp igjen i august. Vi forsøker med et annet tidspunkt, da det er noen som ikke har mulighet på dagtid. Nytt tidspunkt blir mandager fra kl Klokkeslett kan justeres etter ønske fra danserne. Første dansekveld blir 28. august. Til de som mener at seniordans ikke er noe for dem, vil vi oppfordre til å ta en tur for å se. Det er heller ingen betingelse at en må være pensjonist, det er mange medlemmer i seniordansforbundet som er langt unna pensjonistalder. Forbundet hadde ved utgangen av mars ca medlemmer. Positiv virkning av seniordans: Forbedrer kondisjonen, dvs. styrking av muskulatur, bevaring av leddfunksjoner, øker konsentrasjonsevnen og gir bedre koordinering. Sosial kontakt, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt på grunn av den store utbredelsen av seniordans i Europa. Man har noe fast å gå til, blir med i en gruppe som har både seniordans og sosialt samvær. Seniordans er godt for: HJERNE - HJERTE - HELSE - HUMØR Side 14

15 Lag og foreninger Hageselskapet i august Lokal hagevandring i Sjøåsen - Fallet i regi av Hageselskapet 15. august. Start hos Ragnar Rønning kl , videre til Hanne S. Høgden og Ragnar Trefjord. Orientering ved eierne. Turen avsluttes med kaffe i hagen hos Trefjord. Stauderingene i Hageselskapet arrangerer kveldstur til Lise Hustad i Kvam 22. august. Start fra sentrum kl Andre interesserte kan bli med. Meld fra til Kari Anne Elden eller Sollaug Kolstad innen 19. august. Privat kjøring P.S. samordne skyss. Annonser HUSFLIDSHJØRNET GAVER GARN - STOFF Sentrum, 7750 Namdalseid Tlf: august er det 1 år siden Husflidshjørnet åpnet dørene. Dette markeres lørdag 12. august med kaffe og blautkake. Denne dagen blir det 10% på alt garnet som ikke er på salg. Velkommen til 1-årsmarkeringen på Husflidshjørnet Uke 34, fra 21. august til og med 26. august er Husflidshjørnet stengt grunnet ferie. Side 15

16 Arrangørkalender for august 2006 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Markdag hos Tor Bøgseth kl Skyteprøve for storviltjegere på Sjøåsen kl Jaktfeltskyting på Ledang kl Gudstjeneste i N.eid kirke kl Tur til Olvatnet kl Påmeldingsfrist Musikk fra livets begynnelse. Hagevandring, Hageselskapet. Dialektkveld, Dagsenteret kl Gudstjeneste i Statland kirke kl Pårørendekaffe på Dagsenteret og Sykeheimen Gudstjeneste i N.eid kirke kl årskonfirmanter. 21 Skolestart! 22 Kveldstur til Kvam. Start kl , Hageselskapet. 23 Busstur til Frosta og Tautra, start kl Kursstart Musikk fra livets begynnelse. 25 Godt Vaksin i Samfunnshuset kl Flyums spiller Seniordans kl Øvelse N.eid Songlag. Idrettsmerkeprøve kl august - Tur til Olvatnet kl NIL, trimgruppa. Se plakater 13. august - Pårørendekaffe på Dagsenteret kl og på Sykeheimen kl Beboere og pårørende er hjertelig velkommen. 15. august - Hagevandring, start hos Ragnar Rønning kl Arr. Hageselskapet. 22. august - Kveldstur til Kvam, start fra sentrum kl Arr. Hageselskapet.

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Kapp-elever på pilegrimsferd

Kapp-elever på pilegrimsferd Informasjon til hjemmene Kapp-elever på pilegrimsferd Med start på Hoffsvangen fulgte elevene pilegrimsleden gjennom prestegårdsskogen på Hoff, til gården Lie, videre leden til Apelsvoll, ned til Kapp

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 MINST=STØRST Ingen er større enn deg! Jesus tok imot barna og sa at ingen var større enn dem. Hos Jesus er den minste den største. I kirka er det plass for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015!

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Grødem menighet ønsker å invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg. Vi tilbyr et år med mange spennende opplevelser og håper at du vil være

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Bilder fra Snartemo Aktivitetssenter:

Bilder fra Snartemo Aktivitetssenter: Program for Snartemo Aktivitetssenter Våren 2011 Bilder fra Snartemo Aktivitetssenter: Eks. på hva som blir laget på aktivitetssenteret: Snartemo Aktivitetssenter Telefon: 38 34 87 80 Vi har åpent alle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Årshjul informasjon/internettsider 2014

Årshjul informasjon/internettsider 2014 Årshjul informasjon/internettsider 2014 Dette er redaktørens ansvar: Oppdatere årshjulet: Tar opp dette årshjulet på avdelingsmøte og tipser ase.toril.holten@gran.kommune.no om andre ting som skal legges

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

PROGRAM høst 2015 - vår 2016

PROGRAM høst 2015 - vår 2016 PROGRAM høst 2015 - vår 2016 OBS!! NYE KURS OG AKTIVITETER!!! KURS I TREDREIING: Lyst til å lære å dreie i tre? SLIPEKURS: Lei av sløv redskap? Vi setter opp kurs i sliping av treskjærerutstyr. NUPERELLEKURS:

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

SOMMERAKTIVITETER NANNESTAD KOMMUNE Rideaktiviteter Sykkelkurs Friluftskole Svømmekurs. Nannestad bibliotek.

SOMMERAKTIVITETER NANNESTAD KOMMUNE Rideaktiviteter Sykkelkurs Friluftskole Svømmekurs. Nannestad bibliotek. Nannestad kommune Rideaktiviteter Sykkelkurs Friluftskole Svømmekurs Nannestad bibliotek Malekurs BJERKE IL FotballskoleDramakurs Nannestad Husflid NANNESTAD KOMMUNE - 2017 SOMMERAKTIVITETER Malekurs Lær

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2017 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR 2015 JANUAR Tirsdag 6. kl. 1130 Bråtavn 16 Kaffetreffen og allsang Torsdag 8. kl. 1100- Solberglia Marita Moen allsangskonsert

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 45 Mandag 09.11 Styremøte kl. 16:00 Mandag 09.11 WOW-uke,

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN Saksliste: - presentasjon av lærere - rektor har ordet - helsesøster har ordet - informasjon fra SFO - generell informasjon, forventninger og rutiner - evt. - Vi deler

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Periodeplan for november og desember 2015

Periodeplan for november og desember 2015 Periodeplan for november og desember 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 47 (16.-20.11) Vi maler juleposer Førskolegruppe Salat buffé til lunsj Magisk samling Vi maler Vi maler 48 (23.-27.11)

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

FORELDREMØTE

FORELDREMØTE FORELDREMØTE 26.09.17 Legger ut PowerPointen fra foreldremøtet. Kommentarer: SFO leder snakket om hvor viktig leken er for barnas læring. Se gjerne plakat som henger ved døra til SFO. Det ble bestemt ved

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ*2'6200(5 07.07. BEITEMARKDAG hos Bjørn Dag Derås kl 11.00. Beitekvalitet beitepussing gjødsling - tilleggsfor ugras. Vi ser på forsøksfeltet

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR REGNBUEN JANUAR Månedens fagområde: ANTALL, ROM OG FORM

MÅNEDSPLAN FOR REGNBUEN JANUAR Månedens fagområde: ANTALL, ROM OG FORM MÅNEDSPLAN FOR REGNBUEN JANUAR 2016 Månedens fagområde: ANTALL, ROM OG FORM Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 48 2. Godt nyttår! Velkommen tilbake. 3. 4. 5. Grønn gruppe: Torget 6. Korn/ knekkebrød

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse.

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. «Stølpejakta» Aurskog-Høland 2015 Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. Tilbudet «STØLPEJAKTA» er lett orientering

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur: Tusselussene Tur: Tusselussene. Forming: Lille Petter edderkopp

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur: Tusselussene Tur: Tusselussene. Forming: Lille Petter edderkopp Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 01.11 02.11 03.11 Forming på Løveklippen 04.11 45 07.11 08.11 09.11 10.11 Aktiviteter i kantinen Motorisk rom: 11.11 Planleggingsdag Barnehagen er stengt 46

Detaljer

Skolenytt nr Sysle skole

Skolenytt nr Sysle skole http://sysle.skole.custompublish.com/ Skolenytt nr. 1 2012 13 Sysle skole Skolestart på Sysle for 169 elever i dag! Håper ferien har gitt gode minner, nye opplevelser og masse energi som igjen skal vise

Detaljer

2015/2016. Ask barnehage Månedsbrev for avdeling Bølgen for april måned. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk.

2015/2016. Ask barnehage Månedsbrev for avdeling Bølgen for april måned. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. 2015/2016 Ask barnehage Månedsbrev for avdeling Bølgen for april måned. Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen» Barnehageloven 1

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen» Barnehageloven 1 Månedsbrev fra Elgtråkket NOVEMBER 2013 VIPS, så var vi i november! Elgtråkket kan se tilbake på oktober med dager i full aktivitet ute i skogen, på tross av ELGJAKTA! Vi pustet lettet ut da vi ikke hørte

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Høst 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer