Høljarn & Hevvel tar form

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høljarn & Hevvel tar form"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 0 6 Høljarn & Hevvel tar form KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPSMØTE 17. AUGUST 2006 KUNNGJØRINGER: Aase Bade Kaldahl, Steinar Høgden, Sverre Høgden og Bjarne Bøgseth mener det er en god idè å ta i bruk det gamle snekkeverkstedet i Namdalseid sentrum, til voksne som ønsker et sosialt treffsted på dagtid der de også kan arbeide med egne små og store handverksprosjekter. Høljarn og Hevvel skal være et åpent sted med rom for skaperkraft og sosialt samvær. Revisjon av navn på kartblad Jøssund. Ny høringsfrist 15.august Høljarn og Hevvel ønsker å være et treffsted for voksne som på dagtid vil jobbe med egne små og store handverksprosjekter. Steinar Høgden har i en tid hatt tilhold i Rikardverksted i sentrum, og ønsker nå å åpne dette også for andre brukere, bl.a. på bakgrunn av flere forespørsler om dette. I første omgang ser en for seg at verkstedet skal være åpent hver tirsdag fra kl , med oppstart fra 5. september. Alle kan benytte det verktøy som i dag finnes der, samt noe tremateriale, til selvkost. En ønsker at dette skal bli et samlingssted for handverksinteresserte, som ønsker å utføre sin hobby i sosialt samvær med andre. Kontaktperson vil være Steinar Høgden, som kan gi nærmere informasjon om tiltaket på telefon: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Nyt resten av sommeren! Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte det er lettere å dra lasset, dess flere det er som drar. I juliutgaven av melkrampa ble det forhåndsannonsert informasjons-/folkemøte om MPG miljøprioritert gjennomfart i Namdalseid sentrum, og igangsetting av stedsutviklingsprosjekt for sentrum. Dette møtet er flyttet til første halvdel av september og nærmere opplysninger om tid og sted får du i septemberutgaven av melkrampa. Mange lag og foreninger har arrangement i løpet av året med forskjellig størrelse og innhold. Synes det er på sin plass å kommentere to arrangement som ble holdt i juni. GLA-DAN 10. juni ble arrangert på tradisjonelt vis, fint vær og bare smilende folk å se. Høydepunktet for min del var å se og høre Thomas Brøndbo! Eid-byggen kjente sin besøkelsestid og fikk oppleve en Thomas Brøndbo i en totimers konsert, som for innhold og utførelse må få terningskast 6. Takk til Gla-Dagskomiteen for en flott dag. Et samarbeid de siste åra, mellom barnegruppa i Namdalseid IL og Statland IL, har vært å arrangere barneidrettsleir. Alle barn fra klasse i kommunen blir invitert til å delta. Årets leir samlet flere barn enn noen gang og et deltakerantall over 100 er ikke mindre enn imponerende. Leiren ble avsluttet med fotballturnering søndag 25. juni med lag også fra Flatanger og Verran. Det ble et mini- VM, for her møttes lag som Brasil, Tyskland, England og Frankrike. En takk til barnegruppa i Namdalseid IL og Statland IL for en flott gjennomført leir. For å få til begge disse arrangementene er det noen som må gå foran å dra i gang. Samtidig er frivillig bistand og deltakelse fra bl.a. foreldre når det gjelder barneidrettsleiren, og lag og foreninger når det gjelder Gla- Dan, nødvendig for å lykkes. En bekreftelse på at det er lettere å dra lasset, dess flere det er som drar. Fortsatt god sommer. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID Tel.: Faks: e-post: namdalseid.kommune.no Ung strek Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen. Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Tegnet av Marie 9 år Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontoret har ordinær åpningstid Biblioteket: Åpningstid kl onsdager til kl Ikke kveldsåpent i sommer. Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ) Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og alle dager. Bruk legevakt tlf , om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Tannlege: Tlf. : Oddetallsuker-mandag og tirsdag. Partallsuker-mandag, tirsdag og onsdag. Tannlege Stein Tessem på tirsdag. Miljø og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Servicekontoret Åpent: Tlf.: Statlige: Namdalseid Likningskontor: Tlf.: Adresse: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER Trygdekontoret: Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl Når trygdekontoret ikke er åpent kan man ringe Trygdeetatens servicetelefon for generelle spørsmål på tlf Ved spesielle spørsmål, kontakt Steinkjer trygdekontor , eller på internett, Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , + 61, 62, 64 og 65 Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkeverge: Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Ida Alte tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larsen Tlf Side 3

4 Helse, sosial og omsorg Friskgruppe på Namdalseid (Mandagstrim på Fysikalske) Ønsker ei fast, forutsigbar trenings gruppe; på fast sted/ tid og med fast instruktør Ønsker å videreføre trening etter et rehabiliteringsopplegg FRISK-grupper starter opp mandag 4. september i lokalene til Fysikalske Namdalseid. Ordinær gruppe kl Pust og pes kl Friskgrupper er 60 min. treningsgrupper med fokus på enkel, grunnleggende styrketrening, øvelser for bevegelighet og avspenning. Friskgruppene ledes av en sertifisert instruktør. Hvorfor friskgruppe? Du øker tåleevnen og tåler belastning Du bedrer restitusjonsevnen og derigjennom får mer energi Du får bukt med muskelsmerter Du lærer hvordan du skal bruke kroppen Hvem kan delta? Friskgruppetilbudet er åpne tilbud slik at alle som ønsker det kan delta. Det kan bl.a. passe for deg som Pris /semester kr 850,-. (De som evt. går i turnus tilbys reduksjon i pris. Dette for å gjøre det mer brukervennlig. Ta kontakt med instruktør). Enkelte steder er det i tillegg til disse ordinære gruppene tilbud om grupper som er spesielt tilrettelagt for hjertepasienter, ryggpasienter eller kondisjonstrening (pust og pes). Vi har også egne vanngrupper. Hvert semester er det 2 temakvelder med helse - og livsstilrelaterte tema. Temakveld Inkludert i friskgruppene vil det være to temakvelder i løpet av semesteret - hvorav en på Friskverkstedet og en på den tilhørende Friskgård. Dette er en sekvens på 2 timer som inneholder 60 min. foredrag i et helserelatert tema. Påmelding til Anita Fossli, tlf Instruktør Anita Fossli og ordføreren i trening Foto: Lisbeth Lein Er lite fysisk aktiv, men som vet at du burde være det Ønsker et helsefremmende treningstilbud som er skånsomt mot vektbærende ledd Ønsker å trene på å slippe spenning Ønsker kunnskapstilførsel om sammenhenger om helse og fysisk trening Invitasjon til temakvelden vil bli gitt på Friskgruppa. For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Friskgården v/ellen Bergin, tlf eller instruktør på Namdalseid, Anita Fossli, tlf Dagsenteret 9. august er det dialektkveld på Dagsenteret kl Dagsenteret er ubemanna fra 21. august september grunnet ferieavvikling. Side 4

5 Ny økonomisjef i Namdalseid Foto: Lisbeth Lein Dagens lys så jeg første gang på fødehjemmet i Furuskogen på Steinkjer, en maidag i Jeg flyttet til Namdalseid i 1981 og kjøpte da gården Moen hvor vi bor i dag. Det er barndomshjemmet til mora mi, og her var jeg mye på besøk hos både besteforeldre og annen familie i barneåra. Således mener jeg å kjenne både folket og bygda godt. Mine første leveår bodde jeg i Verdal hvor slektsnavnet Høglo kommer fra, senere flyttet vi til Østlandet hvor jeg bodde meste parten av oppveksten. Der bodde vi på en allsidig drevet gård med både korn, ku, gris og høns. På gården på Namdalseid har vi drevet med melkeproduksjon og litt sau. De siste åra har vi hentet mer og mer av inntekta utenom bruket, og nå har vi sluttet med melk og driver bare med kjøttproduksjon på storfe. Vi - det er kona Tove,som er lærer på Namdalseid Skole, og barna Ida Margrete, Arne Martin og Jon Bendik. Jeg har utdannelse fra Nord- Trøndelag Distriktshøgskole og fra Norges Landbrukshøgskole ved institutt for økonomi og samfunnsfag. De siste åra har jeg i tillegg til gårdsdrift, jobbet som daglig leder på Nye Pelsberederiet på Sjøåsen og nå det siste året som kirkeverge i Verran. I Namdalseid kommune jobber jeg i sentraladministrasjonen, som økonomisjef og mye av jobben går ut på å registrere det som har skjedd, og det som skal skje, gjennom regnskap, budsjett og andre planer. Her kan jeg treffes på kontoret eller på tlf / eller på e-post: Miljø og landbruk Nye gårdskart I mars 2005 fikk de aller fleste grunneiere tilsendt et eksemplar gårdskart for sin eiendom, som viser jordbruksareal og arealtall for landbruksregister. Oppfordringen var at grunneieren skulle se over kartet og registrere eventuelle feil. Det ble satt en frist til for tilbakemelding til Miljø og landbruksforvaltningen om eventuelle feil i kartet. Det arbeides nå med oppretting av de feilmeldinger som er kommet inn, og det settes en absolutt siste frist for tilbakemelding av feil til For ytterligere informasjon, les dokumenter tilsendt i forbindelse med utsendelse av gårdskart. De som allerede har vært i kontakt med Landbruksforvaltningen/ kommunen vedrørende saken, er registrert og trenger ikke ta kontakt på nytt. Tilbakemelding gis til: Miljø og landbruksforvaltningen i MNR, avd. Namdalseid eller Namdalseid kommune, Servicekontoret. Side 5

6 Miljø og landbruk Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag og Bindalen I løpet av ble det lagt planer for igangsetting av et omfattende prosjekt med målsetning om å utvide/fremskaffe mer kunnskap om elgens behov og atferd. Dette skal i neste omgang brukes som kunnskapskilde for en enda bedre forvaltning av viltarten. Prosjektet er nå igangsatt og er planlagt gjennomført over 4 år, med avslutning i Det ble i perioden februar/mars 2006 merket 129 elger med radiosendere, fordelt på de fleste kommuner i Nord-Trøndelag. Det er planer om å merke ytterligere 70 dyr vinteren I MNR kommunene Namdalseid, Namsos, Overhalla og Fosnes ble det merket 29 dyr, 12 med GPSsender og 17 med VHF-sender. Av disse ble det merket 9 stk i Namdalseid kommune, 4 med GPS-sender og 5 med VHFsender. Dyrene som er merket med GPS, registrerer og sender posisjon via satellitt flere ganger i døgnet og dette blir registrert hos prosjektledelsen. Dyr med VHF-sender blir peilet en gang i måneden for å fastsette posisjon. Samtlige kommuner har personer i arbeid som utfører dette peilerarbeidet, og melder posisjoner videre til prosjektledelsen. Prosjektet ledes av NINA naturdata i samarbeid med NINA og er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner, store private grunneiere, FM og NINA. Prosjektet er finansiert gjennom kommunale og statlige viltfondsmidler, private grunneiere, og statlige forskningsmidler. Prosjektet er kostnadsberegnet til knappe 7 mill kr. NINA naturdata har et eget nettsted: elgprosjekt som inneholder informasjon om prosjektet og kart hvor man kan se elgens bevegelser i terrenget. Aktuell informasjon og fremdrift i prosjektet vil bli lagt ut her, så interesserte har muligheter til å følge med på hva som skjer. Elgpeiling i Namdalseid Side 6 Foto: Geir Modell

7 Miljø og landbruk Økologisk landbruk i Namdalseid Trøndelag Forsøksring Økologisk landbruk er et satsingsområde fra politisk hold, der dagens regjering har en målsetning om at 15 % av dagens matproduksjon og matforbruk skal være økologisk innen I den senere tid har økologisk mat i større grad enn tidligere blitt etterspurt av forbrukeren, som igjen har ført til at Tine trenger mer økomelk til sin produksjon. Namdalseid kommune er plassert innenfor Tine s satsingsområde for økologisk melkeproduksjon (økoklynge). Dette gir en merpris på økologisk produsert melk på 60 øre/liter. I tillegg er det i årets jordbruksoppgjør lansert økt satsing på økologisk sau- og lammeproduksjon. Med dette som bakgrunn inviteres det til markdag hos Tor Bøgseth, torsdag 3. august kl Hva skal til for å produsere økologisk mat? (omlegging, regelverk, tilskudd, merpriser) v/trond P. Ristad, Trøndelag Forsøksring Informasjon om rådgivingstilbud ved omlegging til økologisk landbruk v/trond P. Ristad, Trøndelag Forsøksring Økonomi, presentasjon av EK-sammenstillinger v/ Tine Satsing på økologisk sauehold v/magnhild Gjelland, Miljø og landbruksforvaltningen i MNR Praktiske erfaringer ved omlegging til økologisk melkeproduksjon v/tor Bøgseth Markvandring Kaffeservering og smaksprøver fra Tine-ambassadørene. Vel møtt! - ta med hagestol. Side 7

8 Miljø og landbruk Miljøtilskudd til jordbruket Årlig tilskudd til miljøtilpassa drift og skjøtsel av kulturlandskapet. Søknad sendes kommunen innen 20. august. Alle som søker om produksjonstilskudd i jordbruket, skal i løpet av juli ha fått tilsendt søknadsskjema og veileder med informasjon og tilskuddssatser for Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag. Dette tilskuddet var nytt i 2005, og ordningen videreføres uten vesentlige endringer i år. Miljøtilskudd kan gis til: Seterdrift, beiting av utmark og kystlynghei, organisert beitebruk Drift av gjengroingstrua arealer og verdifulle kulturlandskap Skjøtsel av freda kulturminner og biologisk mangfold Endra jordarbeiding og ugrasharving Obs! Obs! Husk å føre opp dyr på utmarksbeite både på søknad om produksjonstilskudd og på søknad om miljøtilskudd Vanlig innmarksbeite som ikke sprøytes eller gjødsles gir grunnlag for miljøtilskudd under benevnelsen kulturlandskap av lokal verdi. Det som føres som innmarksbeite på søknad om produksjonstilskudd, kan altså gi grunnlag for miljøtilskudd, og må føres opp på begge søknadsskjemaene. Miljøplan trinn II leveres sammen med søknaden. Husk kart ved søknad om endra jordarbeiding og ugrasharving. Opplysninger fås ved henvendelse til: M iljø- og landbruksforvaltningen i MNR Fylkesmannens landbruksavdeling eller miljoprogrammet (se regionale miljøtilskudd). Ungskogpleie og planting Alle skogeiere med eldre snauflater oppfordres til å få disse plantet i løpet av høsten. Vi oppfordrer også alle skogeiere til å utføre så mye ungskogpleie som mulig i løpet av høsten. Ta gjerne kontakt med Landbruksforvaltningen for veiledning før dere starter arbeidet. Både planting og ungskogpleie er tilskuddsberettiget arbeid. Eiendom og teknisk Anleggsarbeid Tinglum I forbindelse med legging av ny hovedledning vann, samt sanering av privat avløpsnett, varsles det om at Kv. 8 - Helbostad - Tinglum, ved Tinglum, blir regelmessig stengt på dagtid i perioden 1. august august. Det anmodes om at trafikanter viser hensyn og forståelse for arbeidet som pågår. Side 8

9 Oppvekst Velkommen til skolestart ved Namdalseid skole 2006/07 Planleggingsdager for ansatte torsdag 17. og fredag 18. august. Vi ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår mandag 21. august. Skolestartere/1. trinn begynner kl Se eget brev. Øvrige klassetrinn begynner til vanlig tid kl Barnetrinnet (1. 7. trinn) har languker i oddetallsuker. Uke Skoleonsdager trinn Langdager på fredag trinn august 01. september september 15. september september 29. september 41 Høstferie oktober 27. oktober november 10. november november 24. november (fri) desember 08. desember desember 22. desember (fri) januar 05. januar januar 19. januar januar 02. februar februar 16. februar 09 Vinterferie mars 16. mars mars 30. mars april 13. april april 27. april mai 11. mai mai 25. mai juni 08. juni juni 22. juni (fri) trinn har fri hver onsdag, og de to siste timene annenhver fredag. Kortdag på fredager i partallsuker trinn har fri annenhver onsdag. Frionsdag i partallsuker. Se også informasjon på skolens hjemmeside: Rektor Side 9

10 Oppvekst Eidestory er et syngespill om toleranse, glede, forelskelse og ungdommelig råskap og ble framført i samfunnshuset vinteren 06. Aktører var elever fra hele ungdomstrinnet ved Namdalseid skole. Har du lyst til å kjøpe DVD`en for kr. 100,-? Jeg bestiller herved stk. eksempel av DVD`en à kr. 100,- Navn: Underskrift elev Underskrift foreldre/foresatt Lever svarslippen på kontoret på skolen Side 10

11 Kultur Lokalhistorie sett fra kvinners ståsted Arbeidet med Kvinnesporlokalhistoriske bilder på nett er godt i gang. Det etterlyses imidlertid bilder som viser kvinner i arbeid, enten det er på kjøkkenet, i fjøset, på setra, barnestell eller noen form for lønnsarbeid utenfor heimen. Vet du om slike motiv fra Namdalseid i perioden , så ta kontakt med Siv Randi Kolstad på tlf: eller Rullering av plan for spillemidler Hver høst revideres handlingsprogrammet i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv i Namdalseid kommune. Prioriteringene her er en forutsetning for å være kvalifisert til tildeling av Spillemidler. Alle planlagte byggeprosjekter Sommer + bok Namdalseid folkebibliotek minner alle barn i alderen 6 13 år om sommerens leseaksjon. Les fem bøker og registrer dem på skjema som er utlevert på skolene. Lever skjema til Namdalseid folkebibliotek innen idrett, friluftsliv og kulturbygg som ønsker å kunne søke støtte fra Spillemidlene, må altså meldes til Namdalseid kommune v/ Kulturkontoret innen 1. september for å bli med i vurderingen om prioriterte prosjekter fra vår kommune kommende år. innen 1. september. Du blir da med i trekningen om fine bokpremier. Alle deltakerne får diplom. Har du mistet skjemaet kan du få et nytt ved å henvende deg til biblioteket, tlf eller e-post: namdalseid.kommune.no Ha en fin lesesommer! Hilsen Biblioteksjefen Ung, blakk og kreativ? FRIFOND: Frifond kan være noe for deg! Denne støtteordningen er for frivillig aktivitet for og med barn og unge i hele landet. Det skal være lett å søke Frifond og du skal få rask behandling. Mer info finner du på: Se også andre støtteordninger på UNG I EUROPA: Ung i Europa er EU`s ungdomsprogram for ikkeformell læring og mobilitet. Hvert år deler Ung i Europa i Norge ut 16 millioner kroner til prosjekter med ungdom og ungdomsarbeidere. Ung i Europa skal bidra til: Oppmuntre ungdoms initiativ og virkelyst Gi ungdom sjanse til å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og kompetanse Gi uttrykk for solidaritet med innbyggere i alle deler av Europa og resten av verden Kamp mot rasisme og fremmedfrykt Økt forståelse for mangfoldet i europeisk kultur og verdier. Mer info finner du på: Side 11

12 Kultur Musikk fra livets begynnelse Vi minner om kurset Musikk fra livets begynnelse Namdalseid musikk- og kulturskole arrangerer kurset Musikk fra livets begynnelse i samarbeid med instruktør Elin Knappe Skage. Kurset går over åtte torsdager og starter 24. august. men også noen nye som er enkle å lære. Kursdeltakerne får kopiert de sangene/reglene vi går gjennom. Vi legger stor vekt på den fysiske kontakten mellom foreldre og babyen, og går igjennom bevegelser som kan brukes til sangene/ reglene. Det legges i tillegg stor vekt på bruken av sangene og reglene i hjemmet. Påmeldingsfrist: 15. august. Påmelding til : Namdalseid kommune, Servicekontoret, tlf Nærmere informasjon om tidspunkt vil bli gitt til de som melder seg på. Kurssted: Ungdoms- og eldresenteret (i samfunnshuset). Pris: Kr. 1000,-. pr. deltaker. Kurset går ut på å stimulere kontakten mellom mor/far og baby, og det legges opp til sang og bruk av regler og ringdanser. Vi bruker mange kjente og kjære sanger, Alt er på et enkelt og koselig nivå. Trivselen blir satt i høysetet. Etter hver økt er det naturlig å samles for litt kaffedrikking og prat. Kirkekvelder i Statland kirke Denne høsten skal det avholdes en ny type gudstjenester i Statland kirke. M enighetsrådet inviterer til KIR- KEKVELDER ved omkring halvparten av gudstjenestene i Statland neste arbeidsår. De øvrige vil følge den vanlige liturgien. Kirkekveldene vil ta til kl , med en sangstund for store og små. Deretter får de voksne en preken over et tema som menigheten selv har ønsket. Slike ønsker kan formidles til presten direkte eller via menighetsrådet. Det er også satt opp en spørrekasse i kirka hvor alle som vil kan levere inn anonyme spørsmål til prekenen. Disse spørsmålene vil så bli besvart i en preken ved en eller to av vinterens Kirkekvelder. Parallelt med prekenen er barna samlet til en enkel søndagsskole oppe på KIRKELOFTET. Der blir det høytlesning og formingsoppgaver. Når dette er over, samles alle til bønn og forbønn. Det vil bli anledning til å levere inn skriftlige forbønnslapper og disse sammen med andre bønner vil så bli benyttet under bønnestunden. Ingen personnavn vil bli nevnt; Gud kjenner jo likevel den enkelte. Kirkekvelden rundes så av med Fader Vår og velsignelse, før alle inviteres til varm kveldsmat. Noen ganger blir det dåp og/eller nattverd. Dåpen blir forrettet helt i starten, mens nattverden kommer etter bønnestunden. Nattverden vil bli forrettet med utdeling i midt gangen, slik at de som ønsker å delta stiller opp og mottar brød og vin stående. Menighetsrådet håper på en lokal profil på Kirkekveldene, og at særlig barnefamilier skal finne de greie å delta på. Ja, det er nettopp det som er bakgrunnen for dette forsøket: At de som nå er kirkegjengere fortsatt skal komme, og at nye mennesker - både små og store, unge og gamle - skal finne sin plass i kirka. M enighetsrådet ønsker derfor hele familien velkommen til Kirkekveldene den aller første, 10.september kl Side 12

13 Lag og foreninger Korentusiaster!! SYGLEDEN Vi vil starte lappeklubben Nye muligheter for korentusiaster. Namdalseid songlag vil ønske gamle og nye korentusiaster velkommen til et nytt år med mye sang, glede og sprell. Dette året blir ekstra spennende da Namdalseid songlag er utpekt til å være arrangør for sangerstevnet i Nord Trøndelag i Det betyr at det kommer mye folk til bygda om våren, som vil bidra til å skape blest om korsang, så det er all grunn til å møte opp! Øvelsene foregår i Namdalseid samfunnshus kl på tirsdager, og første øvelse blir 29. august. Vi ser fram til å bli kjent med gamle, og ikke minst nye fjes. Har du lyst til å finne ut om dette er noe for deg, så møt opp da vel! Styret SYGLEDEN for alle som syr lapper for alle som vil begynne for alle andre kreative Har du lyst til å komme på en trivelig lappekveld, så møtes vi på Husflidshjørnet kl tirsdag Ta med ferdige-halvferdigeplanlagte-prosjekter-bøker og mønstre. Noen spørsmål, ring Inger-Helene Andersen, tlf eller mob Kurstilbud Vi fortsetter med strikkekafé til høsten. Tid og sted blir annonsert senere. Høsten er kurstid og knivkurs skal vi ha. Dere som ikke fikk anledning til å være med i vår, har sjansen nå. Meld dere på, jo før jo heller, til Eldbjørg, tlf Kurset er på 15 timer (5 kvelder) og koster kr 450 for medlemmer og kr 500 for ikke-medlemmer. Materialer kommer i tillegg. Vi har planer om andre kurs også og er takknemmelig for ideer fra publikum. Namdalseid Husflidslag Skyteprøve for storviltjegere Minner om at vi fortsetter med trening/skyteprøver på banen i Sjøåsen hver fredag fra og med 4. august til og med 8. september, hver kveld fra til I tillegg, lørdagene 26.august, 2., 9. og 16. september fra kl Velkommen! Lyngen Skytterlag/Namdalseid Jæger og Fiskarlag Side 13

14 Lag og foreninger Jaktfeltskyting Jaktfeltskyting på Ledang lørdag 5. august. Påmelding/start fra kl Avslutning kl Godkjent som treningsskudd for jakt (30 skudd, Jaktfeltskyting fra mai teller også med). Skyting også for barn fra 10 år og oppover. Pris pr. person kr 50,-, og kr 100,- for ikke-medlemmer. Salg av kaffe/kaker og ammunisjon. Arr.: Namdalseid Jæger og fisk Busstur Busstur til Frosta og Tautra onsdag 23. august. Start fra Sjøåsen kl Skyss kr 100,-. Påmelding til Arvid Sverkmo, tlf / Arr. Reiselaupen Idrettsmerke Friidrettsgruppa informerer: Det blir anledning til å ta idrettsmerkeprøve tirsdag 29. august og hver tirsdag i september fra kl Seniordans Seniordansen starter opp igjen i august. Vi forsøker med et annet tidspunkt, da det er noen som ikke har mulighet på dagtid. Nytt tidspunkt blir mandager fra kl Klokkeslett kan justeres etter ønske fra danserne. Første dansekveld blir 28. august. Til de som mener at seniordans ikke er noe for dem, vil vi oppfordre til å ta en tur for å se. Det er heller ingen betingelse at en må være pensjonist, det er mange medlemmer i seniordansforbundet som er langt unna pensjonistalder. Forbundet hadde ved utgangen av mars ca medlemmer. Positiv virkning av seniordans: Forbedrer kondisjonen, dvs. styrking av muskulatur, bevaring av leddfunksjoner, øker konsentrasjonsevnen og gir bedre koordinering. Sosial kontakt, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt på grunn av den store utbredelsen av seniordans i Europa. Man har noe fast å gå til, blir med i en gruppe som har både seniordans og sosialt samvær. Seniordans er godt for: HJERNE - HJERTE - HELSE - HUMØR Side 14

15 Lag og foreninger Hageselskapet i august Lokal hagevandring i Sjøåsen - Fallet i regi av Hageselskapet 15. august. Start hos Ragnar Rønning kl , videre til Hanne S. Høgden og Ragnar Trefjord. Orientering ved eierne. Turen avsluttes med kaffe i hagen hos Trefjord. Stauderingene i Hageselskapet arrangerer kveldstur til Lise Hustad i Kvam 22. august. Start fra sentrum kl Andre interesserte kan bli med. Meld fra til Kari Anne Elden eller Sollaug Kolstad innen 19. august. Privat kjøring P.S. samordne skyss. Annonser HUSFLIDSHJØRNET GAVER GARN - STOFF Sentrum, 7750 Namdalseid Tlf: august er det 1 år siden Husflidshjørnet åpnet dørene. Dette markeres lørdag 12. august med kaffe og blautkake. Denne dagen blir det 10% på alt garnet som ikke er på salg. Velkommen til 1-årsmarkeringen på Husflidshjørnet Uke 34, fra 21. august til og med 26. august er Husflidshjørnet stengt grunnet ferie. Side 15

16 Arrangørkalender for august 2006 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Markdag hos Tor Bøgseth kl Skyteprøve for storviltjegere på Sjøåsen kl Jaktfeltskyting på Ledang kl Gudstjeneste i N.eid kirke kl Tur til Olvatnet kl Påmeldingsfrist Musikk fra livets begynnelse. Hagevandring, Hageselskapet. Dialektkveld, Dagsenteret kl Gudstjeneste i Statland kirke kl Pårørendekaffe på Dagsenteret og Sykeheimen Gudstjeneste i N.eid kirke kl årskonfirmanter. 21 Skolestart! 22 Kveldstur til Kvam. Start kl , Hageselskapet. 23 Busstur til Frosta og Tautra, start kl Kursstart Musikk fra livets begynnelse. 25 Godt Vaksin i Samfunnshuset kl Flyums spiller Seniordans kl Øvelse N.eid Songlag. Idrettsmerkeprøve kl august - Tur til Olvatnet kl NIL, trimgruppa. Se plakater 13. august - Pårørendekaffe på Dagsenteret kl og på Sykeheimen kl Beboere og pårørende er hjertelig velkommen. 15. august - Hagevandring, start hos Ragnar Rønning kl Arr. Hageselskapet. 22. august - Kveldstur til Kvam, start fra sentrum kl Arr. Hageselskapet.

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B. 0 6 Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig på internett KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 30.01.2006 ELDRERÅDET 31.01.2006 PLANUTVALG 01.02.2006 FORMANNSKAPET

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser.

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 0 Ny Åsnes bru KOMMUNALE MØTER: Ingen kommunale møter i januar. Formannskap og kommunestyremøter hhv. 4. og 11. februar 2010. ALLE KOMMUNALE

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 03.05. Husflidslaget har handarbeidskafè på Dagsenteret (helsetunet). Alle er VELKOMMEN! 04.05. BARSELTREFF kl 11.00 på kafeen i samfunnshuset. Denne måneden er treffet

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 01.10. Kaffekroken på butikken åpner for servering. 04.10. ÅPEN BRANNSTASJON kl. 10.00-12.00 07.10. Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 01.03.: SJØBUA SPISERI ÅPNER SESONGEN IGJEN. Velkommen. 02.03.: MARKERING AV NAMDALSEID I.L. s 100-ÅRSJUBILEUM FOR VINTERIDRETT I ANLEGGET VED NAMDALSEID SKOLE KL.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer