Høljarn & Hevvel tar form

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høljarn & Hevvel tar form"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 0 6 Høljarn & Hevvel tar form KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPSMØTE 17. AUGUST 2006 KUNNGJØRINGER: Aase Bade Kaldahl, Steinar Høgden, Sverre Høgden og Bjarne Bøgseth mener det er en god idè å ta i bruk det gamle snekkeverkstedet i Namdalseid sentrum, til voksne som ønsker et sosialt treffsted på dagtid der de også kan arbeide med egne små og store handverksprosjekter. Høljarn og Hevvel skal være et åpent sted med rom for skaperkraft og sosialt samvær. Revisjon av navn på kartblad Jøssund. Ny høringsfrist 15.august Høljarn og Hevvel ønsker å være et treffsted for voksne som på dagtid vil jobbe med egne små og store handverksprosjekter. Steinar Høgden har i en tid hatt tilhold i Rikardverksted i sentrum, og ønsker nå å åpne dette også for andre brukere, bl.a. på bakgrunn av flere forespørsler om dette. I første omgang ser en for seg at verkstedet skal være åpent hver tirsdag fra kl , med oppstart fra 5. september. Alle kan benytte det verktøy som i dag finnes der, samt noe tremateriale, til selvkost. En ønsker at dette skal bli et samlingssted for handverksinteresserte, som ønsker å utføre sin hobby i sosialt samvær med andre. Kontaktperson vil være Steinar Høgden, som kan gi nærmere informasjon om tiltaket på telefon: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Nyt resten av sommeren! Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte det er lettere å dra lasset, dess flere det er som drar. I juliutgaven av melkrampa ble det forhåndsannonsert informasjons-/folkemøte om MPG miljøprioritert gjennomfart i Namdalseid sentrum, og igangsetting av stedsutviklingsprosjekt for sentrum. Dette møtet er flyttet til første halvdel av september og nærmere opplysninger om tid og sted får du i septemberutgaven av melkrampa. Mange lag og foreninger har arrangement i løpet av året med forskjellig størrelse og innhold. Synes det er på sin plass å kommentere to arrangement som ble holdt i juni. GLA-DAN 10. juni ble arrangert på tradisjonelt vis, fint vær og bare smilende folk å se. Høydepunktet for min del var å se og høre Thomas Brøndbo! Eid-byggen kjente sin besøkelsestid og fikk oppleve en Thomas Brøndbo i en totimers konsert, som for innhold og utførelse må få terningskast 6. Takk til Gla-Dagskomiteen for en flott dag. Et samarbeid de siste åra, mellom barnegruppa i Namdalseid IL og Statland IL, har vært å arrangere barneidrettsleir. Alle barn fra klasse i kommunen blir invitert til å delta. Årets leir samlet flere barn enn noen gang og et deltakerantall over 100 er ikke mindre enn imponerende. Leiren ble avsluttet med fotballturnering søndag 25. juni med lag også fra Flatanger og Verran. Det ble et mini- VM, for her møttes lag som Brasil, Tyskland, England og Frankrike. En takk til barnegruppa i Namdalseid IL og Statland IL for en flott gjennomført leir. For å få til begge disse arrangementene er det noen som må gå foran å dra i gang. Samtidig er frivillig bistand og deltakelse fra bl.a. foreldre når det gjelder barneidrettsleiren, og lag og foreninger når det gjelder Gla- Dan, nødvendig for å lykkes. En bekreftelse på at det er lettere å dra lasset, dess flere det er som drar. Fortsatt god sommer. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID Tel.: Faks: e-post: namdalseid.kommune.no Ung strek Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen. Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Tegnet av Marie 9 år Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontoret har ordinær åpningstid Biblioteket: Åpningstid kl onsdager til kl Ikke kveldsåpent i sommer. Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ) Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og alle dager. Bruk legevakt tlf , om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Tannlege: Tlf. : Oddetallsuker-mandag og tirsdag. Partallsuker-mandag, tirsdag og onsdag. Tannlege Stein Tessem på tirsdag. Miljø og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Servicekontoret Åpent: Tlf.: Statlige: Namdalseid Likningskontor: Tlf.: Adresse: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER Trygdekontoret: Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl Når trygdekontoret ikke er åpent kan man ringe Trygdeetatens servicetelefon for generelle spørsmål på tlf Ved spesielle spørsmål, kontakt Steinkjer trygdekontor , eller på internett, Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , + 61, 62, 64 og 65 Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkeverge: Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Ida Alte tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larsen Tlf Side 3

4 Helse, sosial og omsorg Friskgruppe på Namdalseid (Mandagstrim på Fysikalske) Ønsker ei fast, forutsigbar trenings gruppe; på fast sted/ tid og med fast instruktør Ønsker å videreføre trening etter et rehabiliteringsopplegg FRISK-grupper starter opp mandag 4. september i lokalene til Fysikalske Namdalseid. Ordinær gruppe kl Pust og pes kl Friskgrupper er 60 min. treningsgrupper med fokus på enkel, grunnleggende styrketrening, øvelser for bevegelighet og avspenning. Friskgruppene ledes av en sertifisert instruktør. Hvorfor friskgruppe? Du øker tåleevnen og tåler belastning Du bedrer restitusjonsevnen og derigjennom får mer energi Du får bukt med muskelsmerter Du lærer hvordan du skal bruke kroppen Hvem kan delta? Friskgruppetilbudet er åpne tilbud slik at alle som ønsker det kan delta. Det kan bl.a. passe for deg som Pris /semester kr 850,-. (De som evt. går i turnus tilbys reduksjon i pris. Dette for å gjøre det mer brukervennlig. Ta kontakt med instruktør). Enkelte steder er det i tillegg til disse ordinære gruppene tilbud om grupper som er spesielt tilrettelagt for hjertepasienter, ryggpasienter eller kondisjonstrening (pust og pes). Vi har også egne vanngrupper. Hvert semester er det 2 temakvelder med helse - og livsstilrelaterte tema. Temakveld Inkludert i friskgruppene vil det være to temakvelder i løpet av semesteret - hvorav en på Friskverkstedet og en på den tilhørende Friskgård. Dette er en sekvens på 2 timer som inneholder 60 min. foredrag i et helserelatert tema. Påmelding til Anita Fossli, tlf Instruktør Anita Fossli og ordføreren i trening Foto: Lisbeth Lein Er lite fysisk aktiv, men som vet at du burde være det Ønsker et helsefremmende treningstilbud som er skånsomt mot vektbærende ledd Ønsker å trene på å slippe spenning Ønsker kunnskapstilførsel om sammenhenger om helse og fysisk trening Invitasjon til temakvelden vil bli gitt på Friskgruppa. For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Friskgården v/ellen Bergin, tlf eller instruktør på Namdalseid, Anita Fossli, tlf Dagsenteret 9. august er det dialektkveld på Dagsenteret kl Dagsenteret er ubemanna fra 21. august september grunnet ferieavvikling. Side 4

5 Ny økonomisjef i Namdalseid Foto: Lisbeth Lein Dagens lys så jeg første gang på fødehjemmet i Furuskogen på Steinkjer, en maidag i Jeg flyttet til Namdalseid i 1981 og kjøpte da gården Moen hvor vi bor i dag. Det er barndomshjemmet til mora mi, og her var jeg mye på besøk hos både besteforeldre og annen familie i barneåra. Således mener jeg å kjenne både folket og bygda godt. Mine første leveår bodde jeg i Verdal hvor slektsnavnet Høglo kommer fra, senere flyttet vi til Østlandet hvor jeg bodde meste parten av oppveksten. Der bodde vi på en allsidig drevet gård med både korn, ku, gris og høns. På gården på Namdalseid har vi drevet med melkeproduksjon og litt sau. De siste åra har vi hentet mer og mer av inntekta utenom bruket, og nå har vi sluttet med melk og driver bare med kjøttproduksjon på storfe. Vi - det er kona Tove,som er lærer på Namdalseid Skole, og barna Ida Margrete, Arne Martin og Jon Bendik. Jeg har utdannelse fra Nord- Trøndelag Distriktshøgskole og fra Norges Landbrukshøgskole ved institutt for økonomi og samfunnsfag. De siste åra har jeg i tillegg til gårdsdrift, jobbet som daglig leder på Nye Pelsberederiet på Sjøåsen og nå det siste året som kirkeverge i Verran. I Namdalseid kommune jobber jeg i sentraladministrasjonen, som økonomisjef og mye av jobben går ut på å registrere det som har skjedd, og det som skal skje, gjennom regnskap, budsjett og andre planer. Her kan jeg treffes på kontoret eller på tlf / eller på e-post: Miljø og landbruk Nye gårdskart I mars 2005 fikk de aller fleste grunneiere tilsendt et eksemplar gårdskart for sin eiendom, som viser jordbruksareal og arealtall for landbruksregister. Oppfordringen var at grunneieren skulle se over kartet og registrere eventuelle feil. Det ble satt en frist til for tilbakemelding til Miljø og landbruksforvaltningen om eventuelle feil i kartet. Det arbeides nå med oppretting av de feilmeldinger som er kommet inn, og det settes en absolutt siste frist for tilbakemelding av feil til For ytterligere informasjon, les dokumenter tilsendt i forbindelse med utsendelse av gårdskart. De som allerede har vært i kontakt med Landbruksforvaltningen/ kommunen vedrørende saken, er registrert og trenger ikke ta kontakt på nytt. Tilbakemelding gis til: Miljø og landbruksforvaltningen i MNR, avd. Namdalseid eller Namdalseid kommune, Servicekontoret. Side 5

6 Miljø og landbruk Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag og Bindalen I løpet av ble det lagt planer for igangsetting av et omfattende prosjekt med målsetning om å utvide/fremskaffe mer kunnskap om elgens behov og atferd. Dette skal i neste omgang brukes som kunnskapskilde for en enda bedre forvaltning av viltarten. Prosjektet er nå igangsatt og er planlagt gjennomført over 4 år, med avslutning i Det ble i perioden februar/mars 2006 merket 129 elger med radiosendere, fordelt på de fleste kommuner i Nord-Trøndelag. Det er planer om å merke ytterligere 70 dyr vinteren I MNR kommunene Namdalseid, Namsos, Overhalla og Fosnes ble det merket 29 dyr, 12 med GPSsender og 17 med VHF-sender. Av disse ble det merket 9 stk i Namdalseid kommune, 4 med GPS-sender og 5 med VHFsender. Dyrene som er merket med GPS, registrerer og sender posisjon via satellitt flere ganger i døgnet og dette blir registrert hos prosjektledelsen. Dyr med VHF-sender blir peilet en gang i måneden for å fastsette posisjon. Samtlige kommuner har personer i arbeid som utfører dette peilerarbeidet, og melder posisjoner videre til prosjektledelsen. Prosjektet ledes av NINA naturdata i samarbeid med NINA og er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner, store private grunneiere, FM og NINA. Prosjektet er finansiert gjennom kommunale og statlige viltfondsmidler, private grunneiere, og statlige forskningsmidler. Prosjektet er kostnadsberegnet til knappe 7 mill kr. NINA naturdata har et eget nettsted: elgprosjekt som inneholder informasjon om prosjektet og kart hvor man kan se elgens bevegelser i terrenget. Aktuell informasjon og fremdrift i prosjektet vil bli lagt ut her, så interesserte har muligheter til å følge med på hva som skjer. Elgpeiling i Namdalseid Side 6 Foto: Geir Modell

7 Miljø og landbruk Økologisk landbruk i Namdalseid Trøndelag Forsøksring Økologisk landbruk er et satsingsområde fra politisk hold, der dagens regjering har en målsetning om at 15 % av dagens matproduksjon og matforbruk skal være økologisk innen I den senere tid har økologisk mat i større grad enn tidligere blitt etterspurt av forbrukeren, som igjen har ført til at Tine trenger mer økomelk til sin produksjon. Namdalseid kommune er plassert innenfor Tine s satsingsområde for økologisk melkeproduksjon (økoklynge). Dette gir en merpris på økologisk produsert melk på 60 øre/liter. I tillegg er det i årets jordbruksoppgjør lansert økt satsing på økologisk sau- og lammeproduksjon. Med dette som bakgrunn inviteres det til markdag hos Tor Bøgseth, torsdag 3. august kl Hva skal til for å produsere økologisk mat? (omlegging, regelverk, tilskudd, merpriser) v/trond P. Ristad, Trøndelag Forsøksring Informasjon om rådgivingstilbud ved omlegging til økologisk landbruk v/trond P. Ristad, Trøndelag Forsøksring Økonomi, presentasjon av EK-sammenstillinger v/ Tine Satsing på økologisk sauehold v/magnhild Gjelland, Miljø og landbruksforvaltningen i MNR Praktiske erfaringer ved omlegging til økologisk melkeproduksjon v/tor Bøgseth Markvandring Kaffeservering og smaksprøver fra Tine-ambassadørene. Vel møtt! - ta med hagestol. Side 7

8 Miljø og landbruk Miljøtilskudd til jordbruket Årlig tilskudd til miljøtilpassa drift og skjøtsel av kulturlandskapet. Søknad sendes kommunen innen 20. august. Alle som søker om produksjonstilskudd i jordbruket, skal i løpet av juli ha fått tilsendt søknadsskjema og veileder med informasjon og tilskuddssatser for Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag. Dette tilskuddet var nytt i 2005, og ordningen videreføres uten vesentlige endringer i år. Miljøtilskudd kan gis til: Seterdrift, beiting av utmark og kystlynghei, organisert beitebruk Drift av gjengroingstrua arealer og verdifulle kulturlandskap Skjøtsel av freda kulturminner og biologisk mangfold Endra jordarbeiding og ugrasharving Obs! Obs! Husk å føre opp dyr på utmarksbeite både på søknad om produksjonstilskudd og på søknad om miljøtilskudd Vanlig innmarksbeite som ikke sprøytes eller gjødsles gir grunnlag for miljøtilskudd under benevnelsen kulturlandskap av lokal verdi. Det som føres som innmarksbeite på søknad om produksjonstilskudd, kan altså gi grunnlag for miljøtilskudd, og må føres opp på begge søknadsskjemaene. Miljøplan trinn II leveres sammen med søknaden. Husk kart ved søknad om endra jordarbeiding og ugrasharving. Opplysninger fås ved henvendelse til: M iljø- og landbruksforvaltningen i MNR Fylkesmannens landbruksavdeling eller miljoprogrammet (se regionale miljøtilskudd). Ungskogpleie og planting Alle skogeiere med eldre snauflater oppfordres til å få disse plantet i løpet av høsten. Vi oppfordrer også alle skogeiere til å utføre så mye ungskogpleie som mulig i løpet av høsten. Ta gjerne kontakt med Landbruksforvaltningen for veiledning før dere starter arbeidet. Både planting og ungskogpleie er tilskuddsberettiget arbeid. Eiendom og teknisk Anleggsarbeid Tinglum I forbindelse med legging av ny hovedledning vann, samt sanering av privat avløpsnett, varsles det om at Kv. 8 - Helbostad - Tinglum, ved Tinglum, blir regelmessig stengt på dagtid i perioden 1. august august. Det anmodes om at trafikanter viser hensyn og forståelse for arbeidet som pågår. Side 8

9 Oppvekst Velkommen til skolestart ved Namdalseid skole 2006/07 Planleggingsdager for ansatte torsdag 17. og fredag 18. august. Vi ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår mandag 21. august. Skolestartere/1. trinn begynner kl Se eget brev. Øvrige klassetrinn begynner til vanlig tid kl Barnetrinnet (1. 7. trinn) har languker i oddetallsuker. Uke Skoleonsdager trinn Langdager på fredag trinn august 01. september september 15. september september 29. september 41 Høstferie oktober 27. oktober november 10. november november 24. november (fri) desember 08. desember desember 22. desember (fri) januar 05. januar januar 19. januar januar 02. februar februar 16. februar 09 Vinterferie mars 16. mars mars 30. mars april 13. april april 27. april mai 11. mai mai 25. mai juni 08. juni juni 22. juni (fri) trinn har fri hver onsdag, og de to siste timene annenhver fredag. Kortdag på fredager i partallsuker trinn har fri annenhver onsdag. Frionsdag i partallsuker. Se også informasjon på skolens hjemmeside: Rektor Side 9

10 Oppvekst Eidestory er et syngespill om toleranse, glede, forelskelse og ungdommelig råskap og ble framført i samfunnshuset vinteren 06. Aktører var elever fra hele ungdomstrinnet ved Namdalseid skole. Har du lyst til å kjøpe DVD`en for kr. 100,-? Jeg bestiller herved stk. eksempel av DVD`en à kr. 100,- Navn: Underskrift elev Underskrift foreldre/foresatt Lever svarslippen på kontoret på skolen Side 10

11 Kultur Lokalhistorie sett fra kvinners ståsted Arbeidet med Kvinnesporlokalhistoriske bilder på nett er godt i gang. Det etterlyses imidlertid bilder som viser kvinner i arbeid, enten det er på kjøkkenet, i fjøset, på setra, barnestell eller noen form for lønnsarbeid utenfor heimen. Vet du om slike motiv fra Namdalseid i perioden , så ta kontakt med Siv Randi Kolstad på tlf: eller Rullering av plan for spillemidler Hver høst revideres handlingsprogrammet i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv i Namdalseid kommune. Prioriteringene her er en forutsetning for å være kvalifisert til tildeling av Spillemidler. Alle planlagte byggeprosjekter Sommer + bok Namdalseid folkebibliotek minner alle barn i alderen 6 13 år om sommerens leseaksjon. Les fem bøker og registrer dem på skjema som er utlevert på skolene. Lever skjema til Namdalseid folkebibliotek innen idrett, friluftsliv og kulturbygg som ønsker å kunne søke støtte fra Spillemidlene, må altså meldes til Namdalseid kommune v/ Kulturkontoret innen 1. september for å bli med i vurderingen om prioriterte prosjekter fra vår kommune kommende år. innen 1. september. Du blir da med i trekningen om fine bokpremier. Alle deltakerne får diplom. Har du mistet skjemaet kan du få et nytt ved å henvende deg til biblioteket, tlf eller e-post: namdalseid.kommune.no Ha en fin lesesommer! Hilsen Biblioteksjefen Ung, blakk og kreativ? FRIFOND: Frifond kan være noe for deg! Denne støtteordningen er for frivillig aktivitet for og med barn og unge i hele landet. Det skal være lett å søke Frifond og du skal få rask behandling. Mer info finner du på: Se også andre støtteordninger på UNG I EUROPA: Ung i Europa er EU`s ungdomsprogram for ikkeformell læring og mobilitet. Hvert år deler Ung i Europa i Norge ut 16 millioner kroner til prosjekter med ungdom og ungdomsarbeidere. Ung i Europa skal bidra til: Oppmuntre ungdoms initiativ og virkelyst Gi ungdom sjanse til å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og kompetanse Gi uttrykk for solidaritet med innbyggere i alle deler av Europa og resten av verden Kamp mot rasisme og fremmedfrykt Økt forståelse for mangfoldet i europeisk kultur og verdier. Mer info finner du på: Side 11

12 Kultur Musikk fra livets begynnelse Vi minner om kurset Musikk fra livets begynnelse Namdalseid musikk- og kulturskole arrangerer kurset Musikk fra livets begynnelse i samarbeid med instruktør Elin Knappe Skage. Kurset går over åtte torsdager og starter 24. august. men også noen nye som er enkle å lære. Kursdeltakerne får kopiert de sangene/reglene vi går gjennom. Vi legger stor vekt på den fysiske kontakten mellom foreldre og babyen, og går igjennom bevegelser som kan brukes til sangene/ reglene. Det legges i tillegg stor vekt på bruken av sangene og reglene i hjemmet. Påmeldingsfrist: 15. august. Påmelding til : Namdalseid kommune, Servicekontoret, tlf Nærmere informasjon om tidspunkt vil bli gitt til de som melder seg på. Kurssted: Ungdoms- og eldresenteret (i samfunnshuset). Pris: Kr. 1000,-. pr. deltaker. Kurset går ut på å stimulere kontakten mellom mor/far og baby, og det legges opp til sang og bruk av regler og ringdanser. Vi bruker mange kjente og kjære sanger, Alt er på et enkelt og koselig nivå. Trivselen blir satt i høysetet. Etter hver økt er det naturlig å samles for litt kaffedrikking og prat. Kirkekvelder i Statland kirke Denne høsten skal det avholdes en ny type gudstjenester i Statland kirke. M enighetsrådet inviterer til KIR- KEKVELDER ved omkring halvparten av gudstjenestene i Statland neste arbeidsår. De øvrige vil følge den vanlige liturgien. Kirkekveldene vil ta til kl , med en sangstund for store og små. Deretter får de voksne en preken over et tema som menigheten selv har ønsket. Slike ønsker kan formidles til presten direkte eller via menighetsrådet. Det er også satt opp en spørrekasse i kirka hvor alle som vil kan levere inn anonyme spørsmål til prekenen. Disse spørsmålene vil så bli besvart i en preken ved en eller to av vinterens Kirkekvelder. Parallelt med prekenen er barna samlet til en enkel søndagsskole oppe på KIRKELOFTET. Der blir det høytlesning og formingsoppgaver. Når dette er over, samles alle til bønn og forbønn. Det vil bli anledning til å levere inn skriftlige forbønnslapper og disse sammen med andre bønner vil så bli benyttet under bønnestunden. Ingen personnavn vil bli nevnt; Gud kjenner jo likevel den enkelte. Kirkekvelden rundes så av med Fader Vår og velsignelse, før alle inviteres til varm kveldsmat. Noen ganger blir det dåp og/eller nattverd. Dåpen blir forrettet helt i starten, mens nattverden kommer etter bønnestunden. Nattverden vil bli forrettet med utdeling i midt gangen, slik at de som ønsker å delta stiller opp og mottar brød og vin stående. Menighetsrådet håper på en lokal profil på Kirkekveldene, og at særlig barnefamilier skal finne de greie å delta på. Ja, det er nettopp det som er bakgrunnen for dette forsøket: At de som nå er kirkegjengere fortsatt skal komme, og at nye mennesker - både små og store, unge og gamle - skal finne sin plass i kirka. M enighetsrådet ønsker derfor hele familien velkommen til Kirkekveldene den aller første, 10.september kl Side 12

13 Lag og foreninger Korentusiaster!! SYGLEDEN Vi vil starte lappeklubben Nye muligheter for korentusiaster. Namdalseid songlag vil ønske gamle og nye korentusiaster velkommen til et nytt år med mye sang, glede og sprell. Dette året blir ekstra spennende da Namdalseid songlag er utpekt til å være arrangør for sangerstevnet i Nord Trøndelag i Det betyr at det kommer mye folk til bygda om våren, som vil bidra til å skape blest om korsang, så det er all grunn til å møte opp! Øvelsene foregår i Namdalseid samfunnshus kl på tirsdager, og første øvelse blir 29. august. Vi ser fram til å bli kjent med gamle, og ikke minst nye fjes. Har du lyst til å finne ut om dette er noe for deg, så møt opp da vel! Styret SYGLEDEN for alle som syr lapper for alle som vil begynne for alle andre kreative Har du lyst til å komme på en trivelig lappekveld, så møtes vi på Husflidshjørnet kl tirsdag Ta med ferdige-halvferdigeplanlagte-prosjekter-bøker og mønstre. Noen spørsmål, ring Inger-Helene Andersen, tlf eller mob Kurstilbud Vi fortsetter med strikkekafé til høsten. Tid og sted blir annonsert senere. Høsten er kurstid og knivkurs skal vi ha. Dere som ikke fikk anledning til å være med i vår, har sjansen nå. Meld dere på, jo før jo heller, til Eldbjørg, tlf Kurset er på 15 timer (5 kvelder) og koster kr 450 for medlemmer og kr 500 for ikke-medlemmer. Materialer kommer i tillegg. Vi har planer om andre kurs også og er takknemmelig for ideer fra publikum. Namdalseid Husflidslag Skyteprøve for storviltjegere Minner om at vi fortsetter med trening/skyteprøver på banen i Sjøåsen hver fredag fra og med 4. august til og med 8. september, hver kveld fra til I tillegg, lørdagene 26.august, 2., 9. og 16. september fra kl Velkommen! Lyngen Skytterlag/Namdalseid Jæger og Fiskarlag Side 13

14 Lag og foreninger Jaktfeltskyting Jaktfeltskyting på Ledang lørdag 5. august. Påmelding/start fra kl Avslutning kl Godkjent som treningsskudd for jakt (30 skudd, Jaktfeltskyting fra mai teller også med). Skyting også for barn fra 10 år og oppover. Pris pr. person kr 50,-, og kr 100,- for ikke-medlemmer. Salg av kaffe/kaker og ammunisjon. Arr.: Namdalseid Jæger og fisk Busstur Busstur til Frosta og Tautra onsdag 23. august. Start fra Sjøåsen kl Skyss kr 100,-. Påmelding til Arvid Sverkmo, tlf / Arr. Reiselaupen Idrettsmerke Friidrettsgruppa informerer: Det blir anledning til å ta idrettsmerkeprøve tirsdag 29. august og hver tirsdag i september fra kl Seniordans Seniordansen starter opp igjen i august. Vi forsøker med et annet tidspunkt, da det er noen som ikke har mulighet på dagtid. Nytt tidspunkt blir mandager fra kl Klokkeslett kan justeres etter ønske fra danserne. Første dansekveld blir 28. august. Til de som mener at seniordans ikke er noe for dem, vil vi oppfordre til å ta en tur for å se. Det er heller ingen betingelse at en må være pensjonist, det er mange medlemmer i seniordansforbundet som er langt unna pensjonistalder. Forbundet hadde ved utgangen av mars ca medlemmer. Positiv virkning av seniordans: Forbedrer kondisjonen, dvs. styrking av muskulatur, bevaring av leddfunksjoner, øker konsentrasjonsevnen og gir bedre koordinering. Sosial kontakt, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt på grunn av den store utbredelsen av seniordans i Europa. Man har noe fast å gå til, blir med i en gruppe som har både seniordans og sosialt samvær. Seniordans er godt for: HJERNE - HJERTE - HELSE - HUMØR Side 14

15 Lag og foreninger Hageselskapet i august Lokal hagevandring i Sjøåsen - Fallet i regi av Hageselskapet 15. august. Start hos Ragnar Rønning kl , videre til Hanne S. Høgden og Ragnar Trefjord. Orientering ved eierne. Turen avsluttes med kaffe i hagen hos Trefjord. Stauderingene i Hageselskapet arrangerer kveldstur til Lise Hustad i Kvam 22. august. Start fra sentrum kl Andre interesserte kan bli med. Meld fra til Kari Anne Elden eller Sollaug Kolstad innen 19. august. Privat kjøring P.S. samordne skyss. Annonser HUSFLIDSHJØRNET GAVER GARN - STOFF Sentrum, 7750 Namdalseid Tlf: august er det 1 år siden Husflidshjørnet åpnet dørene. Dette markeres lørdag 12. august med kaffe og blautkake. Denne dagen blir det 10% på alt garnet som ikke er på salg. Velkommen til 1-årsmarkeringen på Husflidshjørnet Uke 34, fra 21. august til og med 26. august er Husflidshjørnet stengt grunnet ferie. Side 15

16 Arrangørkalender for august 2006 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Markdag hos Tor Bøgseth kl Skyteprøve for storviltjegere på Sjøåsen kl Jaktfeltskyting på Ledang kl Gudstjeneste i N.eid kirke kl Tur til Olvatnet kl Påmeldingsfrist Musikk fra livets begynnelse. Hagevandring, Hageselskapet. Dialektkveld, Dagsenteret kl Gudstjeneste i Statland kirke kl Pårørendekaffe på Dagsenteret og Sykeheimen Gudstjeneste i N.eid kirke kl årskonfirmanter. 21 Skolestart! 22 Kveldstur til Kvam. Start kl , Hageselskapet. 23 Busstur til Frosta og Tautra, start kl Kursstart Musikk fra livets begynnelse. 25 Godt Vaksin i Samfunnshuset kl Flyums spiller Seniordans kl Øvelse N.eid Songlag. Idrettsmerkeprøve kl august - Tur til Olvatnet kl NIL, trimgruppa. Se plakater 13. august - Pårørendekaffe på Dagsenteret kl og på Sykeheimen kl Beboere og pårørende er hjertelig velkommen. 15. august - Hagevandring, start hos Ragnar Rønning kl Arr. Hageselskapet. 22. august - Kveldstur til Kvam, start fra sentrum kl Arr. Hageselskapet.

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Årshjul informasjon/internettsider 2014

Årshjul informasjon/internettsider 2014 Årshjul informasjon/internettsider 2014 Dette er redaktørens ansvar: Oppdatere årshjulet: Tar opp dette årshjulet på avdelingsmøte og tipser ase.toril.holten@gran.kommune.no om andre ting som skal legges

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 04.09. Namdalseid Næringsforum har ÅPENT MØTE på Sjøåsen Hotell kl. 19.30. Prosjektleder Arnhild Holstad er invitert for å informere om innovasjonsprosjekt

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ*2'6200(5 07.07. BEITEMARKDAG hos Bjørn Dag Derås kl 11.00. Beitekvalitet beitepussing gjødsling - tilleggsfor ugras. Vi ser på forsøksfeltet

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

PROGRAM høst 2015 - vår 2016

PROGRAM høst 2015 - vår 2016 PROGRAM høst 2015 - vår 2016 OBS!! NYE KURS OG AKTIVITETER!!! KURS I TREDREIING: Lyst til å lære å dreie i tre? SLIPEKURS: Lei av sløv redskap? Vi setter opp kurs i sliping av treskjærerutstyr. NUPERELLEKURS:

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine.

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 9 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 7. DESEMBER ELDRERÅDET 7. DESEMBER PLANUTVALG

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

Kapp-elever på pilegrimsferd

Kapp-elever på pilegrimsferd Informasjon til hjemmene Kapp-elever på pilegrimsferd Med start på Hoffsvangen fulgte elevene pilegrimsleden gjennom prestegårdsskogen på Hoff, til gården Lie, videre leden til Apelsvoll, ned til Kapp

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015!

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Grødem menighet ønsker å invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg. Vi tilbyr et år med mange spennende opplevelser og håper at du vil være

Detaljer

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse.

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. «Stølpejakta» Aurskog-Høland 2015 Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. Tilbudet «STØLPEJAKTA» er lett orientering

Detaljer

Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006

Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006 Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006 Året TV - aksjon 2006 går til inntekt for Leger Uten Grenser, og deres arbeid med å gi medisinsk bistand til trengende i de glemte humanitære krisene. Lokalkomiteen

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Rudolf Steinerskolen i Bergen

Rudolf Steinerskolen i Bergen Torsdagsposten Uke 16 13.04-19.04.2015 Rudolf Steinerskolen i Bergen Rieber Mohnsv. 15 Paradis Bergen.steinerskolen.no Skoleruten 2014-2015 13.04. Ved innleveringsfristen for registrerings- og bidragsskjema

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

Periodeplan for november og desember 2015

Periodeplan for november og desember 2015 Periodeplan for november og desember 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 47 (16.-20.11) Vi maler juleposer Førskolegruppe Salat buffé til lunsj Magisk samling Vi maler Vi maler 48 (23.-27.11)

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Skolenytt nr Sysle skole

Skolenytt nr Sysle skole http://sysle.skole.custompublish.com/ Skolenytt nr. 1 2012 13 Sysle skole Skolestart på Sysle for 169 elever i dag! Håper ferien har gitt gode minner, nye opplevelser og masse energi som igjen skal vise

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1 2017 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2017 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Første år med Omsorg og rehabilitering som egen enhet Mye kulturbygging Samling av avd. Soltun på ett plan og økt bemanningen med 1 årsverk Opprettet tildelingskontor Tatt i bruk

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

SEPTEMBER / OKTOBER 2013

SEPTEMBER / OKTOBER 2013 SEPTEMBER / OKTOBER 2013 VI ØNSKER NYE OG GAMLE ELEVER VED ÅSVEIEN SFO VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR. - Ca. annenhver mnd. kommer det ut et informasjonsskriv fra SFO som det er viktig at alle leser. Her står

Detaljer

ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011. Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk

ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011. Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011 Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk 1. Bakgrunn for prosjektet Miljø og landbruk er et felles landbrukskontor for de fire deltakerkommunene i Midtre

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke oppstart uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring

Detaljer

Pris: 50 dhs pr stk, max 200 dhs for familien. Billettene selges også når du kommer.

Pris: 50 dhs pr stk, max 200 dhs for familien. Billettene selges også når du kommer. Tlf.: 04-3370062, Mob.: 050 5575447 (norsk prest) 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, Denne uken i Dubai Søndag 8. mai: Åpen kirke kl. 11-14 kl 20.00 Kirkekoret øver Mandag 9. mai: Åpen

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Kreativ møteplass for kvinner

Kreativ møteplass for kvinner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 2 Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg

Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg Tid: 9-11 desember 2011 Sted: Langhushallen Ski Instruktører: Grandmaster Cho Woon Sup 9 Dan Master Svein Andersstuen 7 Dan Master Jan

Detaljer

«SKIDAG» I SOLLIA SLALOMBAKKE

«SKIDAG» I SOLLIA SLALOMBAKKE KONGSVIK SKOLE 15. APRIL 2015 «SKIDAG» I SOLLIA SLALOMBAKKE Kongsvik skole tyvstarter folkehelseuka med aktivitetsdag i Sollia for hele ungdomsskolen onsdag den 15. april. Kongsvik skole 20-24. APRIL 2015

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR 2015 JANUAR Tirsdag 6. kl. 1130 Bråtavn 16 Kaffetreffen og allsang Torsdag 8. kl. 1100- Solberglia Marita Moen allsangskonsert

Detaljer

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO.

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Dere som foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid og god dialog mellom skole og hjem er viktig og

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Lena Bratlandsmo Ansvarlig redaktør:

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det er fantastisk å få treningen tilrettelagt

Detaljer

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2 Nye Åsnes bru N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2 KOMMUNALE MØTER: 2. august Formannskap 8. august Planutvalg 23. august Formannskap Alle møtene er åpne for publikum/ tilhørere.

Detaljer

OBS!! NYHETER!!! TEMAKVELDER - FILERING: Filering blir tema på allhusflidsonsdager en gang pr. mnd. Se programoversikten for datoer!

OBS!! NYHETER!!! TEMAKVELDER - FILERING: Filering blir tema på allhusflidsonsdager en gang pr. mnd. Se programoversikten for datoer! PROGRAM høst 2014 - vår 2015 ØNSKER DU Å BLI MEDLEM I ØSTRE TOTEN HUSFLIDSLAG? Som medlem i det lokale husflidslaget blir du også medlem av Norges husflidslag, og får dermed tilsendt tidsskriftet Norsk

Detaljer