kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr Årgang 57

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2013 - Årgang 57"

Transkript

1 kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr Årgang 57

2 Montasje: ba1969 på sxc.hu Andakt Kjerkebla for Torvastad: Redaktør: Johannes Leiknes Nag Telefon: I redaksjonen: Geir Styve, Gunnar Morten Areklett jorunn Møksvold, Sindre Johnstad Tips og stoff sendes til Webutgave av bladet på karmøy.menighetsblad.no Kjerkebla kommer: 20/3, 8/5, 25/9, 12/12 Grafisk utforming: Mediamannen Trykking: HBO Distribusjon: Martin Nilsen mobil: GI EN GAVE TIL KJERKEBLA: Postgiro: Postadresse: 2 Sigbjørn Lillesund er født og oppvokst på Torvastad. Han var aktivt med i ungdomslaget gjennom hele barne- og ungdomstiden og er nå snart 48 år gammel. Sigbjørn er far til fire gutter i alderen 11 til 21 år, og gift med Reidun. Familien bor på Ganddal, litt sør for Sandnes. Sigbjørn arbeider i Statoil, for tiden offshore som plattformsjef på Heimdal plattformen TORVASTAD En andakt, hva er nå det? Det må vel være å snakke om tro. Det å snakke om tro og religion er ikke helt «in» for tiden», hvorfor er det slik? Jeg har ofte spurt meg selv om hvor den ungdommelige frimodigheten min har blitt av. Den jeg fikk med meg fra en utrolig flott barne- og ungdomstid på Torvastad, med mange aktive unge og gamle som var med å peke på Jesus, og det livet han ville gi oss. Det ble ikke snakket om et liv uten motgang og problemer, men et liv med en person som alltid ville være der for oss, uavhengig av våre egne suksesser eller fiaskoer i livet. Om jeg ikke har bevart frimodighet, har jeg bevart troen på Jesus. For meg en virkelig «Superhelt», som jeg så gjerne har lyst også å dele med andre, ja få «vise ham fram». Menneskefrykten kommer fort «snikende» når dette temaet kommer på banen; tenk om jeg støter noen bort, kanskje de rundt meg synes jeg er både litt dum og naiv, som kan tro på denne over 2000 år gamle historien? Det er mange «unnskyldninger» som kommer. Dette blir heller ikke mindre vanskelig, når jeg ser at samfunnet vi lever i blir mer og mer sekularistert. Et samfunn, som ikke tar Gud på alvor, tror jeg blir et kaldere og fattigere samfunn. Jeg tror vi trenger en «himmel over livene våre», som kan gjøre livet, kanskje ikke enklere, men rikere å leve. Jeg var nylig på en konsert i Sandnes kulturhus med Bjørn Eidsvåg, en artist som skriver mye klokt om Gud Torvastad menighet: Kontor: Torvastad Kulturhus Tlf Fax Kontortid: Tirsdag - fredag kl Sokneprest: Geir Styve Tlf. privat: , Mobil: E-post: Menighetsprest/administrativ leder: Arnfred Lunde Tlf. privat: , Mobil: E-post: Organist: Nils Einar Helland Tlf. privat: , Mobil: E-post: og om det å tro, men ikke minst om det å være menneske. Han sa følgende; «Jeg ønsker å bidra til en religion som skjerper vår humanitet og gjør livet vakkert. Hvis ikke religionen gjør det, når den heller gjør oss smålige, da heier jeg ikke lenger på den.» Jeg tror at han her peker på noe sentralt i vår utøvelse av vår kristelighet; nemlig at vi må tilstrebe en livsførsel og holdning som gjør at vi først og fremst er rause og inkluderende. Jeg er så heldig å være medlem i en menighet her på Nord-Jæren som har som sin visjon: «At nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltakende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet!» Dette kommer ikke av seg selv, men handler om de veivalgene vi gjør for å nå de målene vi har satt oss. At vi av og til vil møte skuffelser, både i møte med menighet og mennesker er helt sikkert, men la oss da ikke glemme at det faktisk er menneskelig å feile. Da er det utrolig viktig at vi har en kultur og åpenhet i våre sammenhenger som gjøre det naturlig å sette ord på dette. Så kan vi sammen jobbe videre mot et liv, som er preget av «Jesu sanne sinnelag». La da dette bli min, og kanskje din fornyede frimodighet; at vi er rause og nære med de menneskene vi møter i det daglige, og at dette kan være en stor del av det vitnesbyrdet vi skal bære med oss ut i hverdagen. Menighetspedagog: Laura Sandvik Kontortlf: , Mobil: E-post: Kirketjener: Sonny Torvestad Tlf , Mobil: E-post: Kirkegårdsarbeider: John Terje Hagland Mobil: Leder i menighetsrådet: Svein Erik Haugen Tlf. privat: E-post: REDAKTØRENS HJØRNE Vinter på Torvastad. Ja, det ble det i år også og ungene trenger ikke mer enn frost på jordet for å sette utfor. Skøyteis og trygge vann er også en luksus vi vet å sette pris på. Vi har hatt såmannssøndag på Torvastad, med utdeling av Bibel til 5. klassinger. Prost Helge Gaard minte dem på at selv om såkorn kan lagres i tusen år, er det først når de plantes de vil vokse. Han håpet boka ikke så like fin ut om tjue år! Det er spennende å sette sammen Kjerkebla det kommer stoff fra alle kanter og er mye å følge med på. Neste nummer er allerede til påske, så hiv deg rundt hvis det er noe du vil tipse oss om! Mali trenger vår støtte! Med god hjelp av soldater fra Frankrike og andre land er den maliske hæren nå godt i gang med å gjenerobre det store området i Nord-Mali som nå i snart 10 måneder har vært okkupert av islamister og underlagt en brutal sharia-lovgivning. Men en militæraksjon løser ikke alle problemer. Befolkningen trenger humanitær hjelp! (Kilde: NMS) Servicetorg Karmøy Telefon: FORANDRINGER FOR FAMILIEN NYHAMN Kjære alle sammen: Det er ikke så lenge siden sist dere fikk en oppdatering fra oss. Vi hadde ikke tenkt å mase, men nå er altså situasjonen slik at det har skjedd store forandringer de siste dagene. Som dere sikkert har fått med dere, har ikke situasjonen i Mali blitt noe bedre, slik som vi håpet og ba om da vi dro fra Karmøy i høst. Både Misjonsselskapet og Frikirka har evakuert sine misjonærer, og nå er det vel på høy tid å si fra om at planene er forandret for vår del også. Tirsdag ble vi formelt sett overført til Kamerun, og arbeidet vårt vil fra nå av være innenfor Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC). Det ser vi fram til, og gleder oss over å kunne tenke litt lenger fram enn kun ut semesteret for det vi har engasjert oss i her. Selv om vi er glad for at det nå er tatt en avgjørelse for vår del, er vi også veldig lei oss på Mali sine vegne. Som misjonsselskapet skriver på sine sider, er situasjonen alvorlig for det maliske folk og det bør tiltrekke seg vår oppmerksomhet og våre bønner. Misjonsselskapet har ingen planer om å avslutte arbeidet i landet, men vil være uten personell i landet inntil videre. Nå når vi vet hvor vi kommer til å bli værende de neste årene, vil vi benytte anledningen til å reklamere litt for ettåringstjenesten til NMS og bibelskolen Hald. Hvis noen er interessert i å oppleve verden utenfor Norge, bør de sjekke disse linkene: og Vi lover å ta god imot de som kommer hit, i hvert fall. Med ønske om en fredelig verden og Guds fred i hjertene. Hilsen Johannes og Åslaug Nyhamn KJERKEBLA VINTER 2012 Torvastad menighet arbeider for å få familien Nyhamn som menighetens misjonsprosjekt i ny misjonsavtale. STØTT MALI RETT FRA TELEFONEN DIN: Det Norske Misjonsselskap har prosjektet «diakonale tiltak» og trenger midler. Send MALI til 2377 og du gir 300 kroner Spørsmål om dåp og konfirmasjon, vielse eller gravferd. Servicetorget er også sentralbord for alle ansatte. 3

3 KJERKEBLA VINTER 2012 MILJØBEVISSTHET i hverdagen I de siste årene har klimaendringer og miljøspørsmål kommet på dagsorden for fullt. Bærekraftig utvikling», etisk forbruk og gjenvinning/gjenbruk er ord vi hører og leser jevnlig. Men hvilket forhold har vi til det? Er det bare ord i forbifarten, eller er vi bevisste på begrepene og forholder oss til de i hverdagen? Tekst og foto: JM TORVASTAD MENIGHET er en grønn menighet. Vi har forpliktet oss på en del punkter, først og fremst i menighetsarbeidet, men skal også formidle vern om skaperverket i vårt lokalsamfunn. Dropp engangsgrillen, det finnes alternativer! Med handlenett slipper du plastpose. Plugg ut laderen, den er både brannfarlig og har unødig elforbruk. Bærekraftig utvikling - innebærer en samfunnsutvikling Gjenvinning/ Gjenbruk Ved å resirkulere spa- som rer en miljøet, og er med imøtekommer dagens på å bidra til bærekraftig konsumbehov uten å utvikling. For eksempel forringe mulighetene kan plastikkavfall behandles og gjøres om til klær av for kommende generasjoner til å få dekket Pant alt, alltid... fleece. Likeledes kan gammelt sine behov. Fattigdomsproblemer og miljøproblemer må ses i sammenheng, og kortsiktige økonomiske hensyn må vike papir gjøres om til nye. Gamle ting du ikke har bruk for lenger, kan brukes av andre. Ved å levere møbler, sportsutstyr, plassen for langsiktige miljøhensyn. Samtidig klær, pyntegjen- fremhever en tro på at mennesker stander, bøker kan bygge en framtid som er rikere, tryggere og mer rettferdig, innenfor naturens m.m til gjenbruk sparer en miljøet bæreevne. for unødvendig I industrilandene lever de fleste av avfall. oss mennesker på en måte som gjør at vi svekker naturens overlevelsesevne. For eksempel bruker en person i et rikt land en energimengde som tilsvarer det ca 40 Visste du at halvparten av alt som kastes i Europa er avfall fra mennesker ville ha klart seg med i et fattig innpakning og land. Vårt forbruk har mye å si for miljøet. emballasje? Hvert år kvitter vi oss Emballasjegjenbruk! Etisk forbruk med avfall som veier like mye som 4000 Tenker du over hvordan de som har eiffeltårn. laget produktet du kjøper, har det? For en Hvert år brukes det 750 milliarder etisk forbruker er forholdene til de som arbeider i fabrikkene, på åkrene eller hjem- plastposer i verden, og de fleste havner på søppelfyllinga. mene hvor produktet blir laget, viktigere Å være miljøbevissthet betyr at man enn for eksempel merkevaren. Hvis en vet har en grunnleggende forståelse for - og at de som lager joggeskoene, bare tjener evne og vilje til å rette oppmerksomheten noen øre i timen, kan en unngå å kjøpe mot miljøutfordringene. Grunnleggende nettopp de joggeskoene. I stedet kan en miljøkompetanse innebærer altså at man kjøpe sko av noen som betaler arbeiderne forstår hvordan egne valg og prioriteringer, på forskjellige nivåer i samfunnet, be- skikkelig. Trengte jeg virkelig den buksa du kjøpte i går? Kommer jeg til å bruke den? Levelaster miljøet. Gjennom egen bevisstgjøring kan sikkert mange av oss bli flinkere på å fokusere rer du klær du ikke lenger bruker til lokale innsamlinger/fretex eller andre som kan på tiltak vi kan gjøre i hverdagen for å bidra til en mer miljøvennlig verden. ha bruk for dem? Prioriterer du å kjøpe Fairtrade produkter når de er å få tak i? Kanskje det er lettere en vi tror? Dette er spørsmål en bør tenke over dersom en ønsker å være en etisk forbruker. Hjemme: Kildesorter (returner til salgssted) Slå av lysene når du går ut av rommet/ hjemmefra Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk Trenger det virkelig å være så varmt at du kan gå i shorts inne? Tenk gjennom innetemperaturen Ikke la TVen stå på standby (dette gjelder også pc, stereoanlegg og lignende) I butikken: Kjøp økologiske varer Pant tomflasker Kjøp tjenester i stedet for varer (kanskje noen kan få en hyggelig opplevelse i bursdagsgave?) Se etter miljømerker på varer Kjøp brukt/handle fairtrade produkter Skaff deg et miljøvennlig handlenett Ellers: Arranger «byttekvelder» med venner (ta med alle klær du ikke vil ha/ikke bruker) Lever brukbare bruktklær eller ting til innsamlinger, Fretex eller andre bruktbutikker Kjør kollektivt Tenk alternativt; reis heller med buss eller tog enn fly og bil Reparer i stedet for å kjøpe nytt Kjøp en bærbar grill, eller den økologiske ecogrillen i stedet for å bruke den gammeldagse engangsgrillen Unngå plastemballasje på mat/drikke 4 5

4 Aut. pianostemmer Telefon: Trygve & Rune Strand Malermesterfirma Hålandsv SMART-Handel as smart marine as BØ vest 4262 avaldsnes tlf TORVASTADFAMILIER PÅ LEIR: På Solgry har vi det bra Signe (5) er forsanger Laurits (3) spiller airhockey På leir Sammen Trivsel Sosialt Venner God mat Suksess Vi fyller godt opp i salen på søndagsskolen. Håper alle finner veien til grendahuset når vi har søndagsskole der også! Jakob (7), Henrik (7) og Lucas (7) likte fotballspillet. Det har blitt en tradisjon: Torvastadfamilier finner veien til Solgry ei helg i januar. Fokus er fellesskap, og ved å være sammen to døgn vokser relasjonene av seg selv. Solgry stiller med godt vertskap og hele familien får anledning til å kose seg. Berit og Vidar Monsen er initiativtakere og vil også gjerne dele det viktigste i livet: Jesus lever, og vi får leve i Ham. Kveldene bød på lek og moro, men også lesestund og ord med på veien for de voksne. JLN Sofie (7) og Karine (7) Nadia (7) koser seg på leir MENIGHETENS MEDARBEIDERFEST: En kveld til oppmuntring Det var mange, men kunne vært flere på menighetens medarbeiderfest 30. januar. Anne Netland og Bjarte Vikingstad gjorde mye av kvelden. De stod for gode ord og varme toner. Anne Netland er ambulerende Anne Netland sjømannsprest i Sør-Amerika og er straks på reisefot sørover. Denne kvelden tok hun oss med på en reise som blant annet viste oss hennes hverdag som sjømannsprest. Kvelden bestod også av god mat og sosialt samvær og en spennende quiz ved Ole Steffen Thorsen. Årets velfortjente hedersblomster gikk til Bjørn Ove Troland og Signy Storesund for alt de har vært med på av frivillig arbeid i menigheten. I anledning menighetsutviklingsprosjektet ble det minnet om at menigheten ønsker nye frivillige medarbeidere velkomne. Det er godt å være del av et fellesskap og det finnes tjeneste for alle. Nedenfor har vi listet opp noen eksempler, vær ikke redd for å ta kontakt med menighetskontoret for å bli medarbeider i menigheten vår: - Lesing i Gudstjenesten (klokker) - Kirkevert - Kirkekaffe - Kirkeblad redaksjonen - Andaktsholdere barne- og ungdomsarbeid - Andakt/musikk på sykehjemmet - Praktisk arbeid som å henge opp plakater, dele ut Kjerkeblad - Lekefrokost - Barnekorene (Kor og Lek, Shalom, Korus) - Klubb 78 - Klubben - Speiderarbeid - Grendahusgudstjenesteutvalget - Søndagsskolen - Annet Gudstjenestearbeid JLN Barna koser seg på lekefrokost DÅPSSKOLEN Torvastad menighet har nå fått utvidet aktivitet i Dåpsskolen. Fra å bare være et tilbud til 1. klassingene, har nå også 2. og 3. klassinger mulighet til å delta. Etter den lokale godkjente trosopplæringsplanen er Dåpsskolen nå delt inn i tre. 1. klassingene deltar på høsten og 2. klassingene fra etter påske og frem til juni. Begge avholdes annenhver onsdag i SFO tiden. 3. klassingene får tilbud om å delta på Tårnagenthelg i februar, for deretter å møtes ukentlig til klubb i kirken fram til påske. Dette er et tilbud spesielt til alle døpte, men er åpent for alle. Her inviteres barna til å være med på en reise i bibelens historier, lære kristne barnesanger og ellers holde vedlike den troen foreldrene ønsket barna skulle få da de bar dem fram til dåpen. Dåpsskolen er et verdifullt supplement til skolens RLE-undervisning, som fokuserer på barnas egen tro og den menigheten de er døpt inn i. Det er menighetspedagog Laura Sandvik som tar seg av undervisningen. BABYSANG 18. februar kl inviteres du og din baby til babysang på Ungdomshuset. Opplegget stimulerer barnets utvikling i forhold til rytmikk og musikalitet, med fokus på nærhet. Det blir 8 treff i løpet av våren, med et opplegg som varer ca 45 minutter. Te/kaffe, frukt og kjeks, pluss en liten gave til babyen mot en pris på kr. 100 pr. periode. For påmelding og mer informasjon: se KJERKEBLA VINTER 2012 Mange gode tilbud for barna på Torvastad KOR OG LEK 15. januar startet igjen arrangementet Kor og lek opp på Ungdomshuset, og må sies å ha blitt en ubetinget suksess, med 30 påmeldte unger. Her møtes barn fra 1-4 år sammen med foreldre/foresatt annenhver tirsdag, fra kl til sang, aktiviteter og andakt. Det serveres kaffe/te til de voksne og kveldsmat, melk og frukt til barna mot 100 kroner pr. semester. LEKEFROKOST Hver onsdag kl arrangeres det lekefrokost på Ungdomshuset for barn mellom 0 6 år i følge med voksne. Leker, aktiviteter, sang og andakt står på programmet, i tillegg til at det nå serveres lunsj. Alle som vil delta er hjertelig velkomne! NB! Er du pensjonist og/eller har tid til overs, og ønsker å hjelpe til litt et par timer på onsdagene? Ta kontakt med menighetspedagog Laura Sandvik på tlf: All hjelp tas i mot med stor takk. Er det noen som har lyst til å overta oppgaven etter Anne Berit med å gå rundt med bøker til barna? Kontakt Laura Sandvik på tlf hvis de er interesserte. 7 JM

5 Hovedstyret: Nestleder Knut Bendik Christiansen mail: KM+ Følg med på og Torvastad KFUK KFUM på facebook! Er du pensjonist eller har fri nest siste torsdag i måneden, så kan KM+ være en hyggelig opplevelse. I KM+ treffes kvinner og menn fra 62 år og oppover til sosial happening og praktiske vedlikeholdsoppgaver. Treffsted er Torvastad Ungdomshus. Synes du dette er noe for deg, ta kontakt med Signy Storesund i telefon Nyttår 2012/2013:! GJENGLEMTE TING Det er mange fine klesplagg som er gjenglemt på Ungdomshuset. Også kakefater og andre ting som eieren sikkert har god bruk for hjemme, står på kjøkkenet. Savner du noe, så kom på huset og hent dette. Vi har åpent hver mandag fra kl 1845 og 1930 Good News Good News i gang igjen med en ny revy, som har premiere senere i vår. Hver fredag klokken 19 er det øvelse, og vi ønsker fortsatt nye medlemmer velkommen! Nå som sesongen igjen er i gang, vil det skje mye kjekt på øvelsene fremover, blant annet en ny øvelsesweekend. Årsmøte i Torvastad KFUK KFUM, onsdag 20. februar kl på ungdomshuset. MALDALSHYTTA Hytta er klar for utleiege til foreninger, klubber og lag som ønsker å ha en vinterweek-end på fjellet. Også familer kan leie hytta. Slå dere sammen og ta en fjelltur i flotte omgivelser ved Maldalsvatnet i Sauda og der er garantert gode snøforhold (tror vi)! Kontakt Einar Vikingstad på telefon for å gjøre en avtale TORSDAGSMIDDAG 21. februar 7. mars 21. mars Nord-Karmøy historielag Vi prøver i hvert fall gjennom historiske vandringer, medlemsmøter, hjemmeside og Facebookside å spre informasjon og historie fra området vårt. Oversikt over våre møter og turer ligger på hjemmesida vår: Vi har 73 medlemmer, men der er rom for flere. Som medlem av historielaget blir du også medlem av Rogaland historielag og får tilsendt 4 nummer av Sydvesten i året.. Rundt 20 medlemmer møter jevnlig på møtene våre på Torvastad Kulturhus. Vi har åpent lagskontor på kulturhuset kl hver 2. og 4. onsdag i måneden Der kan dere komme med bilder eller album som dere vil at vi skal skanne inn for å ta vare på disse for framtida. Vi vil også legge ut mer bilder på hjemmesidene våre. Vi har også en boksamling med eldre og nyere lokalhistoriske bøker på kontoret. Hjemmesidene våre inneholder over 470 artikler om gård og bygd. Flere medlemmer er ivrige skribenter og legger jevnlig ut nye artikler, men vi trenger flere bidragsytere. Slektsgranskning er i vinden og mange av våre medlemmer kan dele av sin erfaring med dette arbeidet I løpet av våren i fjor hadde vi flere dugnader for å rydde vekk trær og busker på gravhaugen Grønhaug som ligger ved Bø ungdomsskole. Denne våren inviterer vi dere alle til årsmøtet vårt som blir holdt i lokalene til Haugaland Byggkjøp på Bø den 20. februar kl Marit Synnøve Vea, leder av Avaldsnesprosjektet, kommer og forteller om resultatene av de to siste års arkeologiske utgravinger på Avaldsnes. Hun forteller også om vikingskipet Draken Harald Hårfagre. Den første halvtimen blir det et kort årsmøte. 24. april kl møtes vi på biblioteket i Haugesund for å se boksamlingen til Fridtjof Øvrebø. Rundt 2000 bøker ble testamentert til biblioteket etter hans død. Disse er samlet i et eget rom på biblioteket. Turid Skimmeland vil fortelle om denne skatten. Fridtjof var selvlært lokalhistoriker, skribent i ulike aviser og han var med på mange arkeologiske utgravinger i området vårt. Han sto i bresjen for restaureringen av Avaldsneskirka på begynnelsen av 1900-tallet. Kona hans Marie arbeidet som lærer på Hauge skole i 40 år. Akkurat i disse dager skanner vi inn brev og dagbøker som kan gi oss ny kunnskap om KJERKEBLA VINTER 2012 Nord-Karmøy historielaget har til formål å fremme interesse for slekt og lokalhistorie, og samle inn og ta vare på alt som har betydning for Nord-Karmøys historie (begge sider av sundet) og som kan fortelle om befolkningens livsvilkår gjennom tidene. Klarer vi dette mon tro? Fridtjof Øvrebøs liv. Det er et spennende arbeid 22. mai tar Einar Sæbø oss med på en historisk vandring på Vibrandsøy. Vi møtes på kaien ved Stålehuset på Bakarøynå kl Framover vil vi jobbe videre med å legge ut flere artikler på Gård og bygd på hjemmesida vår og vi utfordrer dere til å hjelpe oss med å fortelle eller å skrive selv om opplevelser fra barndom, skole og slekt opp gjennom tidene. Vi er veldig interessert i bilder og da helst med navn på personene på bildet. Vi kan også legge ut bilder på Facebooksida vår og etterlyse navn på ukjente personer. Akkurat nå er vi på jakt etter bilder fra Bø teglverk, gjerne av folk i arbeid. Ellers har vi tenkt å samle skolebilder fra Håland og Hauge skole for å skanne dem og legge dem ut på nettet med navn på tidligere elever. Det blir litt av en jobb selv om skolene har en del av bildene selv. Er du interessert i å hjelpe oss med dette, så ta kontakt. Spørsmål om historielagets arbeid kan rettes til Evy Vikingstad, leder, tlf SAKSET FRA NETTSIDEN TIL NORD-KARMØY HISTORIELAG: John Johnsons salmodikon Romjulen for de fleste er en tid kun satt av til familie og tradisjoner. Men for enkelte på Torvastad, blir store deler av romjulen satt av til forberedelser til nyttårsfeiringen på Ungdomshuset. I fjor var det heller intet unntak. Dag etter dag og natt etter natt var ungdomshuset spekket med teknikkere, bandmedlemmer og pyntekomitèen. Når alt endelig er satt opp, begynner begrepet «trangt som sild i ei tønne» endelig å gi mening. I år var det 80 som hadde meldt seg på. Store tall gir stor feiring, og det var det også. Programmet startet i fjor (hehe) med bandet som åpnet hele feiringen, før alle trakk seg mot matsalen. Der var det lagd kylling og ris, med et godt variert desserttilbud. Etter mat gikk folk i kirken på den årlige nyttårsgudstjenesten. Så var det tid for nedtelling og gratulasjoner. I år hadde Tor Kristian Gaard sponset Klubben med fyrverkeri, så det manglet ikke på fyrverkeri! Når vi hadde gått en time inn i det nye året, begynte selve showet. Det er her all planlegging og arbeid kommer inn. En uke med hardt arbeid og lite søvn, resulterte i et forykende show på en halvannen time. Showet bestod i år av mye god musikk, kåringer, filmer og sketsjer. Når showet var over og alle kunne puste lettet ut, begynte discoen. Da var det musikk og dans til solen sto opp. SJ John Johnsen Grønningen ( ) var los, bonde og handelsmann. Han var ofte forsanger i Torvastadkirken før orgelet kom. Da løa på bruk nr. 3 ble revet på 1970-tallet, ble det på utedo-taket inne i løa funnet rester av et instrument. Dette er et salmodikon som ble mye brukt i skoler og kirker på 1800-tallet, før orgelet overtok. Bakpå instrumentet står det «Til J. Grønningen » Det er også noe tekst som ikke er leselig. Instrumentet har trolig tilhørt John Johnson Grønningen. Han kan ha brukt det i Torvastadkirken før den fikk orgel. Salmodikon (eller psalmodicon) er et strykeinstrument konstruert ca for å akkompagnere salmesang i kirker og skoler. På siste halvdel av 1800-tallet var det mye brukt som hjelp i sangundervisningen i skolen. Til salmodikonet er det utvikla et eget siffernoteskrift. På folkemunne gikk det under navnet «salmedunken». (Kilde: Wikipedia) John Johnsons salmodikon 8 9

6 biltraller, maskinhengere, tipphengere, båthengere, universalhengere og livdyrhengere. KONTAKT OSS FOR PRISER OG TILBUD! KARMØY Hagia Karmøy A/S Bønesveien 70, Torvestad,tlf Åpningstider: Mandag-fredag Torsdag Lørdag 9-14 EIN EKTA LO KALBANK 4.290, ,- HAUGESUND Hagia Haugesund A/S Karmsundgaten 178, vis a vis stadion, tlf NYE ÅPNINGSTIDER: Mandag onsdag Jubilanter i pensjonistlaget På Nord Karmøys pensjonistmøte i desember overrakte leder Torsdag fredag Lørdag Anne-Marie Bentsen blomster til tre medlemmer som var blitt 85 år i Det var: Olaf Økland, Martha Hervik og Annie Mølstre. Prest Geir Styve fikk også blomst. Foto: A. Johanson KJERKEBLA VINTER 2012 Telefon Telefax TORVASTAD Tlf Smørbrød, kaker og koldtbord Leveres på døren! Margrethes Catering 4260 Torvastad Margrete Munthe Tlf Norheim Trappeverksted A.S. Norheimstunet 63 - Tlf TORVASTAD RIDESENTER et sted for trening, rekreasjon og trivsel Lorentz Storesund & Sønner Oljebunkers Tlf Storesund 4260 Torvastad Tannlege Siv Siv Storesund Tlf.: Advokatfirmaet Tannlege Talmo, Kvamme, Lauvås, Lund Anna Benedicte Pugerud Eriksen & Holstad DA Tlf.: FRIESTAD k j ø k k e n & i n t e r i ø r FRIESTAD KJØKKEN & INTERIØR AS Postboks Åkrehamn Tlf Fax Torvastad Stein a.s Gravmonumenter Vedlikehold på kirkegårder Påføring av navn Telefon Mobil MASKIN & TRANSPORT Storasundsv Torvastad Tel.: Fax: Mobil: Anlegg - stykkgods - semitransport Alt innen VVS Bademøbler m.m. På Vikshåland, på grensen til Avaldsnes, ligger garden til Bjørg Tone og Odd Inge Vikshåland. I 1999 solgte de melkekvoten og bestemte seg for å satse fulltid på hest. Å gå fra ku til hest føltes best, mente Odd Inge: Han har alltid hatt stor interesse for hest og drevet med hest parallelt med gårdsdrift. Han har vært sprangrytter og drevet med avl med egen hingst. I 1999 var altså tida inne for forandring. Odd Inge satset 100 % på hest, og Bjørg Tone tok seg av papirarbeidet. Året etter, våren 2000, bygde de om garden og startet Torvastad Ridesenter. I 2001 startet de med rideskole og hadde få år etterpå nesten 200 elever i uka. I 2002 inngikk ekteparet et samarbeid med Norges Rytterforbund som etablerte Nord Karmøy Rideklubb. Klubben leier lokaler og treningsområde av Torvastad Ridesenter I 2003 blir det bygd en stor ridehall som gjør ridesenteret mindre væravhengig. I 2008 kom en stor utebane Hestene krever et fast og fjærende underlag. Derfor brukes det dansk kvartssand som har disse egenskapene så sant det vannes med jevne mellomrom, inne som ute. Det er helst barn og unge fra distriktet som bruker ridesenteret, forteller Odd Inge. På rideskolen lærer elevene å omgås hesten; bli kjent med den, strigle den og gjerne fôre den. De lærer trav, galopp og sprang. Rideskolen hadde nylig tre unge som deltok i Norgesmesterskapet i sprangridning i Stavanger. Torvastad Ridesenter samarbeider også med Haugesund Toppidrettsgymnas. Ni jenter fra Finnmark i nord til Rogaland i sør har formiddagstrening på ridesenteret. I dag har rideskolen ca. 80 elever i uka. Det er 10 skolehester, og de fleste eier Odd Inge. Ellers er det 30 andre hester i privat eie, bl.a. 12 hester som Toppidrettsgymnaset bruker. Safety First: Sikkerhet først, er viktig for ridesenteret, sier Odd Inge: Hjelm, ridestøvler og en kraftig vest som tåler en trøkk, er obligatorisk utstyr for den som vil ri, og dem er det stadig flere av. Mange står på venteliste! Derfor hører flere hester og mer stallplass med til ekteparet Vikshålands framtidsplaner. gma Thea Vikshåland og hesten Chaplin OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN - SKUDENESHAVN Karmøy BEGRAVELSESBYRÅ Normisjon Døgnvakt: Telefon Jostein Høyvik Malvin Lars Haga Ferkingstad Dag Vister Lars Hansen Haga Telefon Mobil Telefon Tlf Tlf Tlf Vi ordner alt det praktiske! TIL TJENESTE I MER ENN 35 ÅR I KARMØY TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I K ARMØY E-post: Bjørgeveien 59, 4260 Torvastad Tlf / Begravelsesbyrå Strandgt Tlf Telefaks - Epost Vi ordner alt ved begravelser og bisettelser i byen og distriktet 10 A n l e ggs g a rt ner o g entre p renør Bø Vest, postboks Avaldsnes Graving Betongarbeid Naturstein Foto: Privat 11

7 1962 Redigert av Ingmar Areklett Torvastad idrettslag Telefon Hålandsveien TORVASTAD Epost: Godt år! var overskriften på første leder i Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira i Thomas Stange, medlem av redaksjonen, tok utgangspunkt i mange hilsener fra USA i julenummeret: nær 70 til slekt og venner på Norheim, Torvastad og Utsira. Nå ville Stange hilse folket i Utsira med ynskje om Guds signing over helg og vyrke! I mørke vinterkveldar ser me Sirafyren lengst der ute det er som om han med kvar lysblenk helsar oss godt år og velkommen til Utsira. Enn om myndighetene i Torvastad lagar til ein festleg tur til Utsira til sommaren? Skal me seia at det er samrøystes vedteke? skrev Stange, som også var ordfører i Torvastad. Men det må vera stilt på Sirafjorden! la han til. Arbeidskirken på Norheim I januarnummeret ble det opplyst at den første gaven til kirke på Norheim ble gitt 2. juledag Arbeidskirke er en kirke som kan brukes til alt edelt og godt arbeide i helg og yrke, het det videre i notisen. Det avhenger for en stor del av interessen blant folket på Norheim om når kirken kommer. Menighetsrådet ønsker at det skal bli snart. Februarnummeret meldte om stor interesse blant norheimsfolket for kirke. To kirkeringer var startet. Neste nummer fortalte om en tredje kirkering og om en anonym gave på 100 kroner. Smånytt og navn: * Torvastad menighetsråd gjenvalgte Arne Christiansen som formann. Gustav Håstø ble nestformann, Knut Skjølingstad kasserer og Birger Kjetland sekretær. * Håland guttelag passerte 25. februar sitt 25 års-jubileum. 17 gutter mellom 10 og 17 år ble medlemmer i 1938 med Jonas Skaadel som leder. Ved jubileet var 25 gutter medlemmer og Gustav Håstø leder. * På Torvastad helselag sitt årsmøte vedtok en å sette opp kontingenten fra 2 til 3 kroner. Av medlemstallet på 800 var aktive, så styret ønsket at flere yngre kunne slutta seg til arbeidslaget vårt. Medlemmer i styret var Hanna Steinstø, formann, Dorthea Skjølingstad, nestformann, Ester Hausken, kasserer, Sofie Kalstø, Berthe M. Beckstrøm, Olav Areklett og Kornelius Stange. Sykepleieposten ble delt av Ragna Dalland og Magnhild Espeset. * I Torvastad ungdomslag var Åge Utvik formann. I styret satt Magnar Hausken, Ommund Hauge, Ingunn Hamre, Bodil Gunnarshaug, Ingeborg Vedø og soknepresten. * I Unges misjon var Bjarne Stornes formann. I styret satt John Bendik Hausken, Einar Hausken, Gerd Kalstø, Judith Visnes og Kari Vikingstad. * Torvastad mannskor har valgt Erling Stange til formann. I styret er også Magne Storesund, Arne Vikingstad, Oddvar Vikingstad og dirigenten Bjarne Blom Kalstø. Nytt lagerbygg Idrettslaget har i flere år slitt må små lokaler til utstyr. Vi har etterhvert fått mye friidrettsutstyr og flere vedlikeholdsmaskiner. Under tribunen på Torvastad idrettssenter har vi så vidt fått plass til noe av utstyret. Nå har vi fått godkjent av Karmøy kommune at vi kan bygge nytt lagerbygg rundt tribunen, og vi har fåt godkjent dette som et prosjekt som vi får tippemidler for. Det vil si at vi får 1/3-del i tippemidler, 1/3-del i kommunalt tilskudd, og skal dekke 1/3-del selv. Vi kan også få momsrefusjon til dette anlegget. Vi bruker vinduer, dører og materialer som vi har tatt vare på etter at vi reiv Tidtagerhuset for vel et år siden. Arbeidet med å reise lagerbygget blir gjort av vår fantastiske pensjonistgjeng, med Ola Nordal og John Kåre Rykkje i spissen. Dette gjør at netto kostnader for Torvastad idrettslag vil bli minimale. ÅRSMØTE: Vi ønsker velkommen til årsmøte i Torvastad idrettslag torsdag 14.mars 2013 kl Saker som ønskes behandlet på årsmøte må leveres innen 28.februar. BYGDAUTVALGET Leder er Ivar Kornbrekk Tlf: , epost Alle som har saker de ønsker at Bygdeutvalget skal arbeide med kan å ta kontakt med utvalgets leder Årsmøte i Torvastad bygdautvalg 28. februar kl på Torvastad ungdomshus. Agenda: Info om Torvastad arena, kommuneplan og valg av nytt styre Folkemøte om kommuneplan Folkemøte om kommuneplan for Karmøy kommune , 12. mars kl på Bjørgene grendahus. Karmøy kommune inviterer til samarbeid og medvirkning i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplan for I forbindelse med den nye skolen som skal bygges på Håland så skal Torvastad Bygdautvalg, Torvastad KFUK/KFUM og Torvastad Idrettslag bygge en idrettshall, Torvastad Arena. Denne hallen vil bli en storstue i bygda vår, som kan brukes til aktiviteter for både barn, unge og voksne, og til diverse arrangement, som f.eks. 17. mai, konserter osv. Støtt prosjektet ved å registrere deg Du kan bidra ved å registrere deg som abonnent på følgende nettside: torvastadarena.no/ abonnere Du er da med å gjøre disse nettsidene mer attraktive for bedrifter som er med og bidrar med sponsing på disse nettsidene. Etter at du har registrert deg vil du få en mail der du må bekrefte at du ønsker å registrere deg. Dette koster ingenting, men du vil få noen mailer hver måned, med nyheter om prosjektet, eller informasjon som vi ønsker å gi til abonnentene. Send gjerne denne mailen videre til familie, venner og kolleger slik at vi kan få flest mulig til å abbonere på disse nettsidene. HJELP OSS: Kjøp gavebrev av Torvastad Arena! Alle som bor her på Torvastad har lenge vært enige om at bygden trenger å storstue/ flerbrukshall til idrett, kultur og som samlingssted på de store dagene. Det er politisk vilje i kommunestyret til å bygge en slik hall her hos oss, men bare vis vi bidrar. Politikerne har vedtatt å legge ned skolene på Hauge og Håland, og bygge en ny, felles skole øst for idrettsanlegget. Den nye skolen ble planlagt med en såkalt minihall. En minihall har såpass lite areal at det ville betydd redusert kapasitet for inne aktiviteter på Torvastad, i og med at vi mister to gymsaler. Det ville blitt et langt skritt i feil retning. Hele TORVASTAD, Bygdeutvalget, idrettslaget og Torvastad KFUK / KFUM tok derfor kontakt med flertallsgruppen i kommunestyret og forhandlet frem en avtale der vi overtar kommunens budsjett for minihall, og finansierer differansen mellom minihall og flerbrukshall, som er 3 ganger så stor. Denne hallen skal bygges, eies og drives av TorvastadArena (bygden.) Dette er et stort arbeid og dugnadslag. Hallen har et budsjett på 27 millioner. Av dette må bygden finansiere 5 millioner. Den første mill fra næringslivet er på plass. Så langt er vi positive og. Idrettslaget og lokale bedrifter har garantert for betydelige summer, slik at vi har fått på plass en finansieringsløsning med banken. En rekke firma har støttet prosjektet ved å reklamere på nettsidene våre. (Se torvastadarena.no) Nå ber vi om bidrag fra deg. På nettsiden finner du et registreringsskjema for å kjøpe gavebrev. Vi håper at du har anledning til å støtte prosjektet. Vi er klar over at gavebrevene koster mye penger, også i rimeligste variant. Men vi ber deg tenke Bilde av Roald Tellnes. over hvilken betydning en stor arena som dette vil ha for bygden i mange tiår fremover. Som takk for gaven/bidraget mottar du et bilde som den anerkjente grafikeren Roald Tellnes. Det er et materialtrykk i høy kvalitet av en original som kunstneren har donert til prosjektet. Bildene leveres hjem til deg. 3 størrelser kr. 1000, HVA VELGER DU? Vi kan også tilby parspatur til en sterkt rabattert pris

8 Samlinger om Guds ord «SAT 7» kveld på Håland bedehus Veteraner i Torvastad Mannskor takker for seg Norheim Fellesgudstjeneste Håland Møte v/normisjon Torvastad Fastegudstjeneste Askeonsdag v/geir Styve Torvastad Fellesgudstjeneste m/nattverd og dåp v/geir Styve Storasund Søndagsskole Hauge/Håland Årsmøte for bedehusene Ungdomshuset Årsmøte i Torvastad KFUK KFUM Klara Leiknes Nag (snart 4) trives godt på søndagsskolen. Spennende dukketeater, kjekke sanger og gode kjeks! Det norske misjonsselskap (NMS) inviterer deg til en misjonssamling på Håland bedehus søndag 17. mars klokka 19. Misjonsprest John Steinar Dale vil gjøre oss kjent med den kristne arabisk-språklige satelittstasjonen «SAT 7» som sender på tre kanaler 24 timer hele uka gjennom! «Godt nytt fra Midt- Østen» har han satt som overskrift for kvelden. Det blir sang og musikk ved Thorleif Wiig Andersen, John Magne Dysjeland og Kåre Davidsen. Misjons- og salgsutstilling. «Bedehuskaffe». Misjonsgave. Velkommen! Ådnøy søker stilling i Skjold Det er tre søkere som har søkt stillingen som sokneprest i Skjold: Stein Ove Skadal, Kjersti Eide Torstrup og Jon Ådnøy. Egil Håstø og Karl Tjøstheim har etter 63 års fartstid i Mannskoret, takket for seg. Egil gav seg i 2011 og Karl i Gustav Håstø som var med å stifte koret våren 1944, hadde vært kormedlem like lenge da han gav seg i Egil og Karl fortjener stor TAKK for alt de har bidratt med gjennom 63 års korsang! Harald Hausken som fortsatt er et aktivt kormedlem, setter ny rekord i år. Da har han vært medlem av koret i 64 år. Bravo, Harald! Vi trenger deg som solid 2.-tenor noen år til! gma SLEKTERS GANG/GAVER Kommer i neste nummer Geir Styve i Israel Med de siste ukers kulde, var det nok lettere å gå på vannet her hjemme enn for soknepresten å gå i Mesterens fotspor på Genesaretsjøen. Men deilig forfriskende var det etter turen fra Saligprisningenes berg forbi stedet der Jesus trakk seg tilbake for å be. Studieturen til Israel var tettpakket med program, og hadde hovedfokus på stedene Jesus gikk, møte med de kristne og dialog mellom jøder, muslimer og kristne. Nå gjenstår fortsatt lesing og skriving av et refleksjonsnotat, men menigheten vil nok høre mer om turen - både i prekener og ellers Torvastad Familiegudstjeneste m/dåp v/vikar/sandvik. Tårnagentene deltar. Ungdomshuset e.gtj. Kirkemiddag og menighetens årsmøte Hauge Møte v/det norske misjonsselskap (NMS) Storasund Grendahusgudstjeneste Håland Møte v/den indre sjømannsmisjon (DISM) Torvastad Fastegudstjeneste m/nattverd v/geir Styve Skåre Kveldsmesse for de som er rammet av rusens skadevirkninger. Frelsesarmeens rusomsorg, Sonsenter TETRE, Kirkens bymisjon og Veilednings-senteret for pårørende Torvastad Gudstjeneste m/nattverd v/geir Styve Storasund Søndagsskole Hauge Møte v/norsk luthersk misjonssamband (NLM) Torvastad Familiegudstjeneste m/dåp v/geir Styve Håland Møte v/det norske misjonsselskap (NMS) Kulturhus Fasteaksjon v/konfirmantene og Geir Styve Torvastad Gudstjeneste m/nattverd v/lars Tore Anda BLI MED PÅ SØNDAGSSKOLEN! Kirken i USA Alise Totland Etter å ha vokst opp i trygge omgivelser på Torvastad, sammen med mamma, pappa og to eldre brødre, bestemte jeg meg tidlig for at jeg etter første året på (Skeisvang) videregående ville kaste meg ut på noe jeg aldri før hadde gjort. En drøy måned etter 17-års dagen min satt jeg alene på flyet over Atlanteren. Destinasjonen var USA et land jeg aldri før hadde vært. Her skulle jeg bo sammen med folk jeg aldri før hadde møtt, snakke et annet språk enn mitt eget, og leve i andre omgivelser enn jeg var vant til. For meg en drøm i oppfyllelse! Etter å ha bodd et år i delstaten Michigan, har jeg uten tvil lagt merke til både forskjeller og likheter mellom det kristne miljøet i USA og Norge. Jeg har lært og vokst, både innenfor kultur og religion, samtidig som jeg har delt egne erfaringer og oppfatninger. Så langt det beste og mest læreriket året i mitt liv! Når jeg nå deler mine inntrykk og oppfatninger av den amerikanske kirken, så snakker jeg ut i fra den lille byen jeg bodde i - Saint Ignace. Vertsfamilien jeg kom til bestod av et ektepar uten barn, hvor vertsfar var ateist, mens vertsmor var kristen og medlem i Glen Memorial Baptist Church. Jeg var stort sett med i kirken hver søndag, og kom fort i kontakt med resten av kirkefamilien. Mange var nære venner eller slektninger av vertsmor, så dette var folk jeg var mye rundt utenom kirken også. Jeg ble veldig fort knyttet til alle sammen og vi åpnet raskt for spørsmål og oppfatninger om hverandres bilde på Gud og den norske/amerikanske kirken. En av de største forskjellene med den norske og amerikanske kirken må være selve kirkebygget. I USA så bygget nesten ut som et helt vanlig hus, på lavt plan, uten orgel, kirkeklokker eller alter. Det var ikke tegn til noe typisk kristen kunst, som malerier eller mønster i vindusglassene, men kun et kors, utskjært i tre, helt fremme i kirkerommet. Selve kirkerommet var veldig lite, varmt og personlig, med stoler i stedet for benker. Kirken hadde også en kjeller som bestod av flere smårom - der i blant et barnerom, TV-rom og en gymsal. I disse rommene foregikk det en del aktiviteter på kveldstid i ukedagene, som ungdomsklubb, bibelgruppe, og i helgene veldig ofte film eller spillkvelder. Kirken var altså et møtehus for både unge og voksne, i både ukedager og i helger på en måte som ungdomshuset fungerer for oss. Selve gudstjenesten bestod i veldig stor grad av synging. Musikken bestod av nyere, kristen musikk. Alle deltakere av gudstjenesten reiste seg å sang med, til hver sang, sammen med 2-3 soloer som stod framme med pianist og gitarist. Både band og sangere var lokale medlemmer av kirken, som byttet på å synge/spille (ukevis). Gudstjenestene varte i ca 1 ½ time (fra klokken 11 til 12.30). Hver søndag var det fokus på et nytt, bestemt tema innenfor bibelen/kristendommen og temaer som ble tatt opp var alt fra abort til frelsen vi har gjennom Jesus Kristus. Det var også mye fokus på tolkning av bibelen, hvor pastor prøvde å gi en best mulig forklaring på diverse vers og kapitler. Ofte er det vanskelig å forstå alt som står skrevet, så gudstjenestene bidro sterkt til å få en bedre forståelse av Guds ord. Lærerikt og nyttig! Andre generelle ting jeg lærte om kirken i USA, er at de ikke feirer konfirmasjon, men at de heller døpes på nytt når de er gamle nok til å ta valget om å følge Jesus. Her er det veldig lite fokus på gaver og penger, men heller troen man har på Gud. Pastor bruker ikke kappe, men har på seg vanlige klær. De er mer kritiske enn jeg tidligere har opplevd, i form av saker som abort, skilsmisse osv. Mange av familiene som går fast i kirken underviser barna sine hjemme, i stedet for å sende dem på skolen. Dette ofte fordi de er i mot teorier (om universet og Gud) som blir undervist på skolen, eller fordi barna helst ønsker å ha hjemmeundervisning. Det har vært et uforglemmelig år hvor jeg har lært ekstremt mye om andre mennesker, men mest av alt om meg selv og hvem jeg er. Og selv om jeg til å begynne med var redd for at plassen ikke passet meg, viste den seg å være den akkurat perfekte. Jeg ble tatt i mot med kjærlighet fra første dag, og føler meg så ekstremt heldig som har en så flott (kirke)familie på andre siden av jorda. Nå ser jeg utrolig frem mot å dra på overraskelsesbesøk dit i februar! En ting jeg for sikkert har blitt vist, er at uansett hvor en befinner seg i verden, så finnes det folk som lever gjennom samme tro, håp og kjærlighet som en selv. Med det velger jeg å avslutte dette innlegget med noe vi avsluttet hver gudstjeneste med, thanks be to God!. Følg Alise: aliseiusa.blogg.no

9 Avsender: Torvastad Menighet 4260 Torvastad GUDS HJERTE Guds hjerte vet vi ikke, men vi vet noe som overstrømmer som et regn over hendene. Hans øyne ser vi ikke, men vi ser usynlig lys over alle ting som i sommernatten. Hans stemme hører vi ikke, men vi finner veier overalt og spor i hjertene og stier med lavmælt lys. Tekst: Rolf Jacobsen

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014 - Årgang 58

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014 - Årgang 58 kjerkebla TEMA: TROSOPPLÆRING I statsbudsjettet for 2014 ble trosopplæringsreformen fullfinansiert, Karmøy prosti og Torvastad menighet blir i år tildelt midler. kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014

Detaljer

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no Eitt steg er nok åt meg. Jeg hadde nettopp ryddet julepynten ut av min lille stue, og jeg

Detaljer

kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2012 - Årgang 56 Forsidefoto: JM

kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2012 - Årgang 56 Forsidefoto: JM kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2012 - Årgang 56 Forsidefoto: JM Andakt Min prestetjeneste er i Forsvaret. Her møter jeg unge soldater og familier som har mistet noen av sine kjære. Savnet

Detaljer

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 Foto: Nina Bentsen

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 Foto: Nina Bentsen kjerkebla kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 KJERKEBLA PÅSKE 2014 Andakt Marit Areklett er diakon i Sjømannskirken i New York. Montasje: ba1969 på sxc.hu Kjerkebla

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

kjerkebla kjerkebla TORVASTADSPEIDERNE KOSTE SEG PÅ BLIKSHAVN Siste helga i mai var det kretsleir med strålende vær!

kjerkebla kjerkebla TORVASTADSPEIDERNE KOSTE SEG PÅ BLIKSHAVN Siste helga i mai var det kretsleir med strålende vær! kjerkebla TORVASTADSPEIDERNE KOSTE SEG PÅ BLIKSHAVN Siste helga i mai var det kretsleir med strålende vær! Til venstre: Johannes, Malin Kristin og Emilie Anna Over: Jonah, Lucas, Henrik og Endre Under:

Detaljer

kjerkebla Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg.

kjerkebla Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg. kjerkebla kjerkebla Foto: Torvastad barnehage For Torvastad menighet Nr 6-2008 - Årgang 52 Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg. Julestjerne deg

Detaljer

Diakoni. For Torvastad menighet Nr 3-2011 - Årgang 55. Forsidefoto: RØ

Diakoni. For Torvastad menighet Nr 3-2011 - Årgang 55. Forsidefoto: RØ kjerkebla Diakoni kjerkebla For Torvastad menighet Nr 3-2011 - Årgang 55 Forsidefoto: RØ Andakt Kjerkebla for Torvastad: Redaktør: Foto: Sjømannskirken Marit Areklett er fra Torvastad og er nylig tilsatt

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Les mer om Bjørgenedagen For Torvastad menighet Nr 4-2014 - Årgang 58 Foto: Ellen Skogland

kjerkebla kjerkebla Les mer om Bjørgenedagen For Torvastad menighet Nr 4-2014 - Årgang 58 Foto: Ellen Skogland kjerkebla Les mer om Bjørgenedagen på side 5 kjerkebla Foto: Ellen Skogland For Torvastad menighet Nr 4-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969 på sxc.hu Andakt Kjerkebla for Torvastad: Redaktør: Johannes Leiknes

Detaljer

EKSTRA TYKT KJERKEBLA, HALVPARTEN VIET BRYLLUPSTEMA. Margareth og Endre Bøe Blindheim giftet seg litt ut på nyåret, i 10 bitende kuldegrader

EKSTRA TYKT KJERKEBLA, HALVPARTEN VIET BRYLLUPSTEMA. Margareth og Endre Bøe Blindheim giftet seg litt ut på nyåret, i 10 bitende kuldegrader kjerkebla kjerkebla Margareth og Endre Bøe Blindheim giftet seg litt ut på nyåret, i 10 bitende kuldegrader foto: susanne bø For Torvastad menighet Nr 3-2010 - Årgang 54 TEMA: BRYLLUP EKSTRA TYKT KJERKEBLA,

Detaljer

kjerkebla For Torvastad menighet Nr 3-2009 - Årgang 53 Un g d o m s h u s e t: Har du kassabilen klar til lørdagens store løp?

kjerkebla For Torvastad menighet Nr 3-2009 - Årgang 53 Un g d o m s h u s e t: Har du kassabilen klar til lørdagens store løp? kjerkebla To r v a s t a d k i r k e: 900 møtte til vårens to konfirmasjonsgudstjenester! Vi gratulerer alle konfirmanter! (Se bilde på side 8) kjerkebla For Torvastad menighet Nr 3-2009 - Årgang 53 Un

Detaljer

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 3-2015 - Årgang 59 Kandidatlister i bladet! Foto: Bodil Hagen

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 3-2015 - Årgang 59 Kandidatlister i bladet! Foto: Bodil Hagen kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 3-2015 - Årgang 59 VI GRATULERER BYGDA MED NY HALL, SKOLE OG KULTURSENTER Foto: Bodil Hagen Kandidatlister i bladet! KJERKEBLA HØST 2015 Andakt Og se jeg er

Detaljer

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer!

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer! Nr. 3-2003 - Årgang 47 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira Vi holder oss til tradisjonen og lar årets konfirmanter prege forsiden av juninummeret av Kyrkjebladet. Sammen med Utsira-konfirmantene som vi

Detaljer

Nr. 5-2005 - Årgang 49. Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira

Nr. 5-2005 - Årgang 49. Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira Nr. 5-2005 - Årgang 49 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira Om Guds tapskonto Bibelen taler ofte om tap: En sau gikk seg vill i fjellet! En kone mistet en sølvmynt! En far mistet én av sine to sønner!

Detaljer

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira Nr. 1-2004 - Årgang 48 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom

Detaljer

Kyrkjebladet. Ære være Gud i det høyeste! Og fred på jorden. for Torvastad og Utsira. Nr. 6-2004 - Årgang 48. KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira

Kyrkjebladet. Ære være Gud i det høyeste! Og fred på jorden. for Torvastad og Utsira. Nr. 6-2004 - Årgang 48. KYRKJEBLADET for Torvastad og Utsira Nr. 6-2004 - Årgang 48 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira 1 Ære være Gud i det høyeste! Og fred på jorden. Julens hemmeligheter Julen og hemmeligheter hører sammen. Barn som ellers liker å fortelle alt,

Detaljer

kjerkebla Glad-jazz spredte glede Jostein Espeset med Brian Wallace-bilde han fikk fra Karmøy kommune for jobben som formannskapssekretær.

kjerkebla Glad-jazz spredte glede Jostein Espeset med Brian Wallace-bilde han fikk fra Karmøy kommune for jobben som formannskapssekretær. kjerkebla Glad-jazz spredte glede Sjelden har det vært så mange og så brede smil i Torvastad kirke som søndag 7.oktober. Jazz-gudstjenesten med Bytunet Antikvariske Jazzensemble ble en fulltreffer. Med

Detaljer

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken.

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang God pinse og God sommer! Eldretreffet: Stor oppslutning om Eldretreffet. les mer s. 8+9 Potetkakebaking: Koperviks hemmelighet avslørt på Aldershjemmet!

Detaljer

Kyrkjebladet. Liv i leira. for Torvastad og Utsira. Nr. 4-2002 - Årgang 46. Fornøyde speidere i alle aldre

Kyrkjebladet. Liv i leira. for Torvastad og Utsira. Nr. 4-2002 - Årgang 46. Fornøyde speidere i alle aldre Nr. 4-2002 - Årgang 46 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira Liv i leira Fornøyde speidere i alle aldre I begynnelsen av juli dro 35 speidere fra Torvastad til KFUK-KFUM-landsleir i Valebø ved Skien. Sammen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

kjerkebla For Torvastad menighet Nr 4-2007 - Årgang 51

kjerkebla For Torvastad menighet Nr 4-2007 - Årgang 51 kjerkebla Årets konfirmanter kjerkebla Aage Storstein For Torvastad menighet Nr 4-2007 - Årgang 51 Forsiden av dette Kjerkebla viser et maleri av Aage Storstein, en kjent mann i norsk kunsthistorie, og

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

kjerkebla For Torvastad menighet Nr 6-2007 - Årgang 51 Foto: Roald Østensjø

kjerkebla For Torvastad menighet Nr 6-2007 - Årgang 51 Foto: Roald Østensjø kjerkebla kjerkebla Foto: Roald Østensjø For Torvastad menighet Nr 6-2007 - Årgang 51 Det hev ei rose sprunge ut av ei rot so grann, som fedrene hev sunge av Jesse rot ho rann. Og var ein blome blid midt

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer