Strategiske strender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiske strender"

Transkript

1 Strategiske strender Av Erika Søfting, Nordlandsmuseet Gunstige havneforhold skapte grunnlag for handel fra Kjerringøy for mange hundre år siden. Langs begge sider av sundet ligger lange sandstrender med god plass til å trekke opp båter man brukte før motorens tid. Og i januar, før starten på lofotfisket, ble Kjerringøy et samlingssted for fiskere som kom sørfra. Seiler du leia nordover mot Lofoten, går den forbi mange store og små handelssteder, steder som var møteplasser, handelsplasser og maktsentra på 1800-tallet. I dag ligger noen av dem ensomt til på holmer i havet som få besøker lenger, andre er nesten borte blant tettstedbebyggelsen som overtok på 1900-tallet. Handelsstedene er en viktig del av kystkulturarven, og noen av dem blir også ivaretatt som det. Men få handelssteder er så intakte som Kjerringøy handelssted. Ankommer du Kjerringøy med båt, og det burde man gjøre, reiser du gjennom et storslått landskap: Landegode og Bodø i sør, Steigen og Sørfold mot nord, og Lofoten i vest, på andre siden av Vestfjorden. Handelsstedet er omkranset av majestetiske fjell, kritthvite strender og en idyllisk skjærgård. Når du siger inn i Kjerringøysundet, finner du den gamle og den nye havna i Kjerringøy side om side. Og hvilket skue du kommer til! Kommer du sørfra, fra Bodø, og seiler inn sørsundet, ser du den store rødmalte heimbrygga på Kjerringøy handelssted. Og når du runder den, møter du de hvite fasadene på hovedbygning og butikk, som konkurrerer med den hvite stranda foran husgruppen. Det var «sjyveien» folk kom, det var denne fasaden som møtte seilende og roende folk på 1800-tallet, i handelsstedets storhetstid. Du føler deg hensatt til en hamsunroman når du kommer til Kjerringøy handelssted, og det er ikke uten grunn at så mange av Hamsuns romaner er filmatisert nettopp her. Løytnant Glahn og Edvarda eller Mack og post-benoni, miljøet her er akkurat slik Hamsun beskrev det, og det er som du ser og hører dem her fremdeles. Eller helst fru Anna Elisabeth og handelsmann Zahl, historiens virkelige persongalleri på Kjerringøy. Handelsstedet er så intakt og uberørt at du får følelsen av at fruen akkurat forlot sitt skrivebord, og at kjøkkenjenta bare er ute et ærend. Krambod og naust, heimbrygge, telegraf, finstue og smie, alt står her fremdeles. I alt dreier det seg om 15 vernede bygninger og et helt unikt miljø, som i dag drives og ivaretas av Nordlandsmuseet. Handelsstedet Kjerringøy fikk sine bevillinger for handel, brennevinssalg og gjestgiveri i siste halvdel av 1700-tallet. Men stedet ved nordfarleia var sentrum for aktivitet lenge før den tid. I erkebiskop Aslak Bolts jordebok fra 1432 er Kjerringøy beskrevet som kirkested for ei annekskirke og som tingsted for regionen her i Salten. På gården ved Kjerringøysundet bodde det jekteskippere og trondhjemsborgere, og hit kom allmue og storfolk for å delta på tingforhandlinger, bivåne avrettinger og for å gå i kirka. Men den perioden i stedets historie som er mest kjent, er den som henger sammen med det unike kulturminnet som ligger her i dag, det gamle handelsstedet. Siste stopp før Vestfjorden Grunnen til at Kjerringøy ble et møtested og sentrum i sitt omland, var knyttet til havneforholdene. Langs begge sider av sundet her ligger lange sandstrender. Strendene og de to øyene som ligger rett ovenfor handelsstedet og kirka, skapte ei stor naturlig havn med plass for å trekke opp mange nordlandsbåter og andre tradisjonsbåter. Det var disse gunstige havneforholdene, med plass til å samle mange mennesker på ett sted, som skapte grunnlaget for handel her. I forbindelse med tingsamlingene samlet det seg kremmere av mange slag. Og i januar, før starten på lofotfisket, ble Kjerringøy et samlingssted for fiskere som kom sørfra. Leia nordover mot Lofoten går forbi her, og Kjerringøy er en av de siste naturlige stoppesteder før man krysser over den lunefulle Vestfjorden. Hvis været var kontrari, la fiskeflåten seg på vent på Kjerringøy eller i Grøtøy og ventet på bedre vær. Det kunne gjelde både for spak og for sterk vind, feil vindretning eller for mye sjø. Vestfjorden er et havstykke man ikke krysser under dårlige forhold, det har mange seilere erfart. Videre fra Kjerringøy går leia forbi dagens Steigen kommune og Grøtøy handelssted ved Norskot. Derfra bærer det ut på Vestfjorden i retning Skrova, Svolvær, Henningsvær eller andre fiskevær ved «Holla», fiskefeltet som dannet sentrum for skreifisket i Lofoten. Motorbåtenes æra, ei ny tid Handelsmennene på Kjerringøy tjente sine penger på handel med fisk, i hovedsak tørrfisk, klippfisk og sild. Mye av fisket foregikk på andre steder enn her, hovedsakelig i Lofoten og Finnmark eller i sildefjordene i Salten. Skreien ble 8 KYSTEN 1'14

2 reportasjehistorieartikkel Havna med de lange sandstrendene, som hadde vært så gunstig i den tida man trakk båtene på land, ble etter hvert utdatert. Kjølbåter kunne ikke gå inn til handelsstedet, og Kjerringøy sovnet langsomt inn utover på 1900-tallet. Her ser vi artikkelforfatteren Erika Søfting fortelle for deltakere på Forbundet KYSTENs landsmøte i Bodø. Foto: Bente Foldvik. ofte hengt i Lofoten for så å bli tatt ned på våren og seilt rett til Bergen. Det var altså ikke nærheten til råvarene som gjorde at dette var et gunstig sted å handle fra. Men knutepunktfunksjonen var viktig. Plasseringen i leia og den gode småbåthavna var sentral for det næringseventyret som utspant seg på Kjerringøy på 1800-tallet. Men havneforholdene, som var så gunstige fra middelalderen og fram til 1800-tallet, bidro også til å svekke Kjerringøys posisjon som sentrum når vi runder For dampskipene var Kjerringøysundet for grunt, og postbåten måtte legge seg for anker ved utløpet av sundet og bruke skyssbåt inn. Og når fiskeflåten etter hvert ble motorisert, ble behovet for å ligge i Kjerringøy og vente på god bør borte. Med motor i båtene var man ikke like sårbare for værets svingninger, reisen til og fra Lofoten tok kortere tid og hadde færre stopp. Samtidig med motoriseringen av flåten vokste Bodø by, og ble et sentrum for alvor mot slutten av 1800-tallet. Etter hvert som byen vokste, kom Kjerringøy mer og mer i bakevja. Sammen med manglende nyskaping og forretningsånd hos de siste eiere på Kjerringøy, ble havna en del av årsaken til stedets langsomme innsovning utover på 1900-tallet. Havna som hadde vært så gunstig, var utdatert og passet ikke i den nye tida. 1'14 KYSTEN 9

3 Enken Anna Elisabeth Ellingsen eide Kjerringøy handelssted. I 1857 giftet hun seg med handelsfullmektig Erasmus Benedikt Kjerschow Zahl. Han ble etter hvert Nord-Norges rikeste mann.seinere generasjoner drev videre etter gammel oppskrift og stedet stagnerte. Stor rikdom, skandaler og sorg Tekst av Erika Søfting, Nordlandsmuseet / Foto: Ernst Furuhatt og Nordlandsmuseets samling Anna Elisabeth arvet et blomstrende handelssted og overtok driften på Kjerringøy i 1830 sammen med sin mann Jens Nikolai Ellingsen. De to skapte mye av det vi fortsatt kan se. Men mann og barn døde, og hun overtok driften selv. 56 år gammel sto hun igjen brud, denne gangen med en mye yngre mann. De forvaltet en formue i milliardærklassen. Den første med handelsbevilling på Kjerringøy het Johannes Staaleni Bernhoft. Han kjøpte Kjerringøy kremmerleie i 1752, og drev bygdefarsjekt, lokalhandel og utrustning av fiskere. Bernhoft og hans sønn Adam drev handel her i 28 år, men drev det aldri til noen store høyder. Rev i seilene for handelsstedet ble det først på starten av 1800-tallet, etter at Christen Sverdrup kjøpte det. Sverdrup kom fra Sund i Lofoten, men hadde i noen år drevet handel fra Hundholmen, litt sør i leia fra Kjerringøy. I 1803 kom Kjerringøy til salgs, og da solgte Sverdrup Hundholmen til «det Trondhiemske Handels- og Fiskerie-etablissement» og flyttet sin virksomhet hit. Det hører med til historien at handelsstedet Hundholmen i dag heter Bodø. Stedet fikk sin bystatus noen få år etter at Sverdrup solgte seg ut. Christen Sverdrup hadde tre barn, alle døtre. Den eldste datteren het Anna Elisabeth, og det var hun som med tida arvet handelsstedet Sverdrup hadde bygd opp. Da besto stedet av minst seks bygninger og flere skip. Det hadde en sterk posisjon i handelsnettverkene i Norge. Anna Elisabeth ble gift med Jens Nikolai Ellingsen, som kom fra en av Nordlands mest bunnsolide handelsfamilier. Farfaren Jens Ellingsen på Saltnes ved Rognan var en kjent skikkelse i landsdelens elite. Han hadde sju sønner, som alle hadde egne jektebruk. Det sies at det var allmennkunnskap hos bryggekjøpmennene i Bergen at det gjaldt å være klare til ellingsene kom til stevne. Man kan bare tenke seg hvilken makt det representerte når sju brødre kom seilende i sju jekter nordfra, fullastet med tørrfisk. Da var det nok ikke enkelt for bryggekjøpmannen å overlegent diktere hvilken pris som skulle gis for varene. Jens Nikolais karriere startet med handel og jektefart i ung alder. Allerede 23 år gammel tok han borgerskap og seilte med egen jekt til vårstevnet i Bergen. Men jekta forliste, og det ville betydd slutten på handelskarrieren for de fleste. Men Jens Nikolai er å finne i Bergen igjen allerede neste år, med nytt fartøy. Det lønte seg nok å være fra skipseierslekt. Forliset på denne første bergensferden var så vidt vi vet en av de få i Jens Nikolais liv. Da han og Anna Elisabeth overtok driften på Kjerringøy i 1830, hadde han allerede solid økonomi og et oppegående firma. Han hadde drevet handel fra Skrova, Støtt og hjemgården Skagstad i Steigen før han havnet på Kjerringøy. Da Anna Elisabeth og Jens Nikolai overtok, startet opprustning av bygningsmassen, og Ellingsen er byggherre for mange av husene som utgjør det fredede handelsstedet i dag. Jens Nikolai Ellingsen var i det hele tatt en innovativ og dyktig forretningsmann og er framfor noen gründeren på Kjerringøy. 10 KYSTEN 1'14

4 reportasjehistorieartikkel Kjerringøy handelssted lå strategisk plassert langs leia og hadde en god havn for datidas båter. Stedet er fortsatt så godt som intakt med 15 bygninger. Fiskeflåten er fotografert i Svolvær havn og på Skrova. Vi ser også Kjerringøy handelssted på 1880-tallet. Fra lottkar til lønnsarbeider I tillegg til aktiviteten på Kjerringøy, drev Ellingsen videre på Risholmen i Skrova i Lofoten, der han hadde brygge, hjeller og rorbuer. Fra Skrova drev han stort oppkjøp av fisk, produserte tørrfisk og leide ut rorbuer. Rorbuene i Skrova ble viktige i en av Ellingsens innovative prosjekter, da han gjorde fiskerne til lønnsarbeidere. Det vanlige var at fiskerbonden fisket for lott, det vil si at han tok hyre på en båt, gjerne en åttring, og fikk sin part i båtens fangst. Lotten ble fordelt etter en fast fordelingsnøkkel. Det vanlige var manns-lott, at hver mann om bord hadde en lott, også høvedsmannen. Skårunger og andre som ikke kunne yte full tjeneste kunne ha halv eller trekvart lott. Det var en overgang til voksenlivet å bli fullotts kar. Selv om mange fiskere var bundet av væreiere, som leide ut rorbuer og fiskeplasser, mot at fiskeren skulle levere til ham og handle hos ham, var fiskeren å regne som selvstendig. Han var ikke ansatt av noen, men fisket til egen inntekt. Det betydde høy risiko ved dårlige sesonger, men også muligheter for å gjøre store penger i gode år. Fiskeren var som regel økonomisk bundet til en handelsmann der han hadde handlet utstyret sitt «på bok». I tillegg måtte ofte kona krite nødvendige varer gjennom vinteren til han kom hjem med inntekten fra fisket hos samme handelsmann. Dessuten var mange bundet av en væreier i Lofoten, som leide ut rorbu i nærhet til fiskefeltet. Det var vanlig at rorbuleia var knyttet til en avtale om at fiskeren måtte levere fisk til væreierens skip og brygger og handle sine varer i væreierens butikk. Men selv om fiskerne ofte var bundet av gjeld og avtaleforhold, var de altså å regne som selvstendig næringsdrivende når de fisket på lott. Jens Nikolai Ellingsen var ikke væreier i ordets rette forstand, i alle fall ikke på Kjerringøy. Væreierbegrepet gjelder dem som eide buene og fiskeværet som fiskeren var avhengig av som havn og bolig under sesongfisket. Men Jens Nikolai skaffet seg et antall åttringer, og begynte å ansette bygdas fiskerbønder som leiekarer under fisket. På den måten var han sikret god tilgang på fisk, og kunne ta store fortjenester selv i mindre gode sesonger. For fiskeren betydde det en sikker inntekt, men ordningen berøvet dem muligheten for riktig store inntekter i gode år. Det betydde også mindre frihet til selv å ta avgjørelser, som for eksempel hvor man skulle fiske fra, og når man startet og avsluttet fisket, eller tok seg fridager og reiste hjem. Den selvstendige fiskeren ble lønnsarbeider hos Ellingsen, og Ellingsen hadde tatt kontroll over flere ledd i næringskjeden. Han fikk sikker leveranse og kunne kontrollere pris. Forutsigbarhet og leveringsevne er som kjent ingen ulempe i forretninger. I sorg og kjærlighet Anna Elisabeth på Kjerringøy var svært glad i sin Jens. De var jo et storartet par, hun med sin farsarv på Kjerringøy, han med sin forretningsteft, gjennomføringsevne og økonomiske sikkerhet. Etter alt å dømme levde de i et lykkelig ekteskap. I 1838 ble de foreldre til lille Jakob. Men familielykken skulle dessverre ikke vare så lenge. Fem år etter dør deres sønn. På kirkegården rett ved handelsstedet står hans gravstein, med en hvit due i marmor på toppen. Fem år etter dette dør også Jens Nikolai, bare 53 år gammel. Anna Elisabeth var nå en 48 år gammel barnløs enke. Man kan tenke seg den påkjenningen det har vært for henne. Hun som tilsynelatende hadde fått de beste kort utdelt, som 1'14 KYSTEN 11

5 så ut til å stevne mot et langt og lykkelig liv med kjærlighet og rikdom, sto brått helt alene igjen. Herfra kunne historien om Kjerringøy gått i mange retninger. Det som var en framgangsrik bedrift og en stor og viktig arbeidsplass i bygda, sto ved et skjebnesvangert veiskille. Enkefru Ellingsen skriver selv brev til handelsforbindelser i Bergen og Kristiansand, selger sild og spør om de siste konjunkturer. Og så tilkaller hun Ellingsens høyre hånd, handelsfullmektig Erasmus Benedikt Kjerschow Zahl, for å hjelpe seg med forretningen. Zahl hadde i noen år vært Ellingsens betrodde betjent og ansvarlig for Ellingsens drift i Skrova. Nå kom Zahl til Kjerringøy, og her skulle han bli værende. Han drev handelen for Ellingsens enke i åtte år, før livet tok en ny vending for både han og Anna Elisabeth. Så, i 1857, kommer nyheten om at fruen på Kjerringøy har tenkt å gifte seg på nytt. Og den tilkomne er ingen annen enn handelsfullmektigen Zahl. Han er nå 31 år gammel, enkefruen er 56. Bryllupet mellom den enda unge mannen og den ganske så voksne damen blir på ingen måte feiret i stillhet. Det inviteres til storstilt feiring over flere dager, og fruen selv reiser i forkant ut på tur til Europa for å handle inn til bryllupet. Gjester innbys, både familie og venner, og handelsforbindelser som man pleier personlig kontakt med. Erasmus Benedikt Kjerschow Zahl fikk etter hvert æren av å bli Nord-Norges rikeste mann. Han ble født inn i en stor søskenflokk på handelsstedet Nordvika i Herøy på Helgeland, men hadde flere eldre brødre, og måtte reise ut for å skape sin egen karriere. Ingen kunne forutse den maktposisjon han skulle få. Zahl var på rett sted til rett tid og giftet seg til et handelshus med solid økonomi, gode forretningsforbindelser og god infrastruktur. På omtrent samme tid som bryllupet sto, startet et sildeeventyr i Nordland. I perioden fra ca var Interiørbilde fra Anna Elisabeths finstue. Bryllupet mellom den enda unge mannen og den ganske så voksne damen blir på ingen måte feiret i stillhet. Det inviteres til storstilt feiring over flere dager, og fruen selv reiser i forkant ut på tur til Europa for å handle inn. det eventyrlige innsig av sild i disse områdene, først storsild og siden feitsild. Med skip, båter og mannskap klare og nøter hengende på heimbrygga, kunne Zahl kaste seg inn i dette eventyret fra første dag. Gode konjunkturer i perioden bidro også til stor fortjeneste for Anna Elisabeth og Zahl, og de forvaltet etter hvert en formue i milliardærklassen. Anna Elisabeth lyktes altså på tross av livets luner i å drive farsarven videre og ivareta bedriften som hennes far og første ektemann hadde bygget opp fra bunnen. Handelshuset på Kjerringøy besto i beste velgående i hennes levetid. Handelsstedet på Kjerringøy ble et sted å søke muligheter i livet for flere enn Zahl selv. I 1879 får Zahl brev av en 17-årig Knut Pedersen fra Hamsund i Hamarøy, som skriver for å be om et lån, da han skal ut i verden og bli forfatter. I brevet til Zahl skriver han: Nu mangler jeg som ubemidlet 20 årig yngling resourser til en sådan rejse [til de store forlag i Kjøbenhavn] og er det derfor jeg i kunstens og udviklingens värnede navn anråber dem, hr. Zahl, som formentlig er Nordlands kæmpe i økonomisk betydning, om nådig understøttelse av sekstenhundrede kroner. Hamsun vil smigre seg inn hos handelsmannen, men har rett i at Zahl på Kjerringøy var en mann å regne med i landsdelens, for ikke å si landets økonomiske elite. I tillegg var Zahl tydeligvis ikke fremmed for å investere ganske betydelige midler i en ukjent forfatterspire. Hamsun fikk sitt lån, en startkapital for forfatterkarrieren. Starten på slutten Anna Elisabeth døde i 1879, etter et fall i trappen fra soveromsfløyen. Det var midt på vinteren, og Zahl var i Skrova da ulykken skjedde. Nærmeste lege var i Lofoten, og Zahl sendte telegram dit med beskjed om å reise til Kjerringøy med første båt. Anna Elisabeth hadde slått skulderen ut av ledd, og i sitt 78. år, uten legehjelp på sykeleiet, døde hun av skadene. Zahl levde siste del av sitt liv som enkemann og døde i Etter hans død var det ingen som var nyskapende nok til å føre handelshuset inn i den nye tid. Framtida for mange handelssteder var industriell utvikling innen blant annet fiskeindustri og bergverk, og mange ble liggende som sentrum i tettsteder og småbyer. Men næringslivet på Kjerringøy ble lite endret utover på 1900-tallet. De siste eierne fortsatte med krambod, poståpneri, dampskipsekspedisjon og gårdsdrift. Fiskehandelen på Kjerringøy avtok utover på 1900-tallet og ble ikke erstattet med en ny solid pilar i bedriften. Det store økonomiske eventyret fra Anna Elisabeths tid var ugjenkallelig over. Men selve handelsstedet står den dag i dag, så godt som intakt med KYSTEN 1'14

6 reportasjehistorieartikkel Handelsstedet ble fredet av Riksantikvaren i Nå er det hovedattraksjonen i ei levende bygd der kulturnæring har fått vind i seilene. Teaterlag dramatiserer historiske hendelser, skoleelever får innsyn i sin egen kulturhistorie og turister kommer på besøk. bygninger. Kjerringøy handelssted ble fredet av Riksantikvaren i 1942, og er i dag et nasjonalt viktig bygningsminne. Det står som et monument over et stykke kystkultur og handelshistorie, som var veldig viktig for utviklingen av landsdelen. Det eneste som mangler for å gjenskape følelsen av 1800-tallets storhetstid, er skogen av master i Kjerringøysundet, rekkene av åttringer, seksringer og fembøringer langs stranda, og jekt, jakt og galeas for anker ved innseilingen. Det moderne Kjerringøy Handelsstedet er i dag blitt museum og har åpent for publikum i sommerhalvåret og for grupper hele året. Museumsanlegget er hovedattraksjon i ei levende bygd, der innovasjon og næringsutvikling har fått vind i seilene igjen. Det er også ei bygd med stor optimisme og tilflytting av både unge og gamle. Et yrende foreningsliv, kulturliv, skole, barnehage og butikk vitner om ei levende og aktiv bygd. Kjerringøys opplevelsesnæring er i vekst, og handelsstedet har fått godt selskap. Kjerringøy gård lager økologisk ost og annen kortreist økologisk mat på jorda som i sin tid var handelsmannens, og driver kafeen Markens Grøde med steinovnsbakeri og ysteri. I Zahlfjøsen galleri kan man se Karl Erik Harrs Hamsunillustrasjoner, og utstillingen Hamsun og filmen. Mellom galleriet og Markens Grøde ligger Ulf Mikalsens båtbyggeri, og på Kjerringøy Havn Bryggehotell kan du spise de deiligste retter av lokal fisk og hvile ut på lekre hotellrom med utsikt rett ut i den nye flotte småbåt- og gjestehavna og Karlsøyvær. Det skorter ikke på store opplevelser av både natur og kultur på Kjerringøy, som også svært mange har oppdaget. Det er bare å komme, til lands eller vanns, og oppleve eventyrlige Kjerringøy. Erika Søfting er anleggsleder og konservator ved Kjerringøy handelssted, Nordlandsmuseet. Hun er utdannet cand. philol i etnologi/kulturvitenskap fra Universitetet i Bergen. Erika sitter også som vara i Forbundet KYSTENs landsstyre, og er der inne i sin andre periode. 1'14 KYSTEN 13

Flakstad. Kort oversikt over utvikling og historie knyttet til fiskeværene Napp, Ramberg og Fredvang

Flakstad. Kort oversikt over utvikling og historie knyttet til fiskeværene Napp, Ramberg og Fredvang Flakstad Kort oversikt over utvikling og historie knyttet til fiskeværene Napp, Ramberg og Fredvang Fiskeri og jordbruk i Flakstad Lange tradisjoner innen fiskeri og jordbruk Disse næringene har vært en

Detaljer

Myntene på handelsstedet

Myntene på handelsstedet Myntene på handelsstedet Innlevert av 1.-4. trinn ved Kjerringøy skole (Bodø, Nordland) Årets nysgjerrigper 2013 Kjerringøy er ei lita bygd i Nordland, med omtrent 350 innbyggere. Kjerringøy skole er en

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

KEFALONIA SEPTEMBER

KEFALONIA SEPTEMBER KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER En dag ble vi med på en utflukt som en lokal turarrangør, Panem, sto for. Det var omtrent helt likt en tur som StarTour hadde, men til bare halve prisen. Første stopp var

Detaljer

LitteraTur 2016. til Nord-Norge. Nestors LitteraTur 2016 går til Hamsuns rike - Nord-Norge! Tid: 7. 15. juni 2016 Sted: Nestor, Melsomvik

LitteraTur 2016. til Nord-Norge. Nestors LitteraTur 2016 går til Hamsuns rike - Nord-Norge! Tid: 7. 15. juni 2016 Sted: Nestor, Melsomvik LitteraTur 2016 til Nord-Norge Nestors LitteraTur 2016 går til Hamsuns rike - Nord-Norge! Tid: 7. 15. juni 2016 Sted: Nestor, Melsomvik Pensjonistskolen i Melsomvik siden 1979 LitteraTur til Nord-Norge

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter

SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter Et kulturnæringsprosjekt Foto: Kjell Ove Storvik er lokalisert i Storvågan ved Kabelvåg i Lofoten. Selskapet er eid av Museum Nord, Galleri Espolin, Lofotakvariet og

Detaljer

et eventyrhus Villa Fjelltun

et eventyrhus Villa Fjelltun Drømmerom: Et soverom ble slått sammen med kjøkkenet for å få et stort rom. Det er selve hjertet i huset, hvor familien samles til lekselesing, kokkelering eller til rene kosestunder med musikk og levende

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011

KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 Den siste dagen leide vi en bil for å kjøre en lengre tur på Menetes ligger høyt oppe på en klippeavsats og har god utsikt over den sydligste delen av øya. øya. Her kommer

Detaljer

Velkommen til fiskeværet Sør-Gjæslingan i Vikna Kommune i Nord-Trøndelag. Væreierbolig og rorbuer

Velkommen til fiskeværet Sør-Gjæslingan i Vikna Kommune i Nord-Trøndelag. Væreierbolig og rorbuer Velkommen til fiskeværet Sør-Gjæslingan i Vikna Kommune i Nord-Trøndelag Væreierbolig og rorbuer S E M I N A R E R, K U R S O G K O N F E R A N S E R Idé og form; Korthuset AS, Fred Berntzen Strandnellik

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

KOS 5. - 13. JUNI 2014

KOS 5. - 13. JUNI 2014 KOS 5. - 13. JUNI 2014 Tirsdag den 10. juni kjørte vi vestover på øya igjen. Her står jeg utenfor leiebilen i en liten by som heter Mastihari. Enda en link. Restauranter og butikker nede ved havnen. Fra

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Trude Teige Mormor danset i regnet. Roman

Trude Teige Mormor danset i regnet. Roman Trude Teige Mormor danset i regnet Roman Om forfatteren: Trude Teige har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2. Som forfatter har hun bl.a. skrevet fire kriminalromaner om TV-journalisten

Detaljer

Nordlandsbåten i bruk Hverdag og fiske

Nordlandsbåten i bruk Hverdag og fiske Nordlandsbåten i bruk Hverdag og fiske Disposisjon 1. 2. 3 4 5. 6. 7. 8. Havet - arbeidsplass og ferdselsåre Båttyper og båtenes bemanning Deltakelse i Lofoten - båttyper og mannskap Ulykker på havet -

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Velkommen til Aure. Fylkesmannens kommunebesøk i Aure kommune 14. jan 2014.

Velkommen til Aure. Fylkesmannens kommunebesøk i Aure kommune 14. jan 2014. Velkommen til Aure Fylkesmannens kommunebesøk i Aure kommune 14. jan 2014. VELKOMMEN TIL AURE 653 km2 3570 innbyggere pr 01.01 2013 Kystkommune med 477 km strandlinje Aure er kommunesenter Aure og Tustna

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Hotel Vinhuset. Bo godt og opplev de mange interessante utfluktene i Næstved og omegnen. Hotel Vinhuset. Hotellet

Hotel Vinhuset. Bo godt og opplev de mange interessante utfluktene i Næstved og omegnen. Hotel Vinhuset. Hotellet Hotel Vinhuset På Hotel Vinhuset kan dere nyte et romantisk opphold i historiske omgivelser. Hotel Vinhuset ligger sentralt i Næstved like ved St. Peder kirken og bare 200 m. fra gågaten. Hotellet En del

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER

LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER Lésvos (Lesbos) er den tredje største øya i Hellas og den åttende største i Middelhavet. Her bor omtrent 90 000 mennesker og en tredjedel bor i hovedbyen Mytilene, som ligger

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Program. NVF Drift og vedlikehold Prosjektmøte OS-møte Sommermøte Svolvær i Lofoten

Program. NVF Drift og vedlikehold Prosjektmøte OS-møte Sommermøte Svolvær i Lofoten Program NVF Drift og vedlikehold Prosjektmøte OS-møte Sommermøte Svolvær i Lofoten Mandag 10. onsdag 12. juni 2013 Velkommen til Svolvær i Lofoten! Opplev en annerledes og eksotisk kultur innhyllet i Lofotens

Detaljer

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015 Erling Riisnæs - IMI AS Fra: Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique på vegne av Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique Sendt: 28. januar

Detaljer

KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011

KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 Karpathos er den nest største og den sydligste øya i den greske øygruppa Dodekanesene (Tolvøyene), som ligger øst i Egeerhavet. Karpathos er 50 km. lang og 11 km. på det bredeste

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

The Lofoten adventure 2012

The Lofoten adventure 2012 The Lofoten adventure 2012 HEMO Travels 29. aug 2. sept 1 Onsdag 29. august kl. 17.30 18.30 Torsdag 30. august kl. 02.00 06.00 Fly Trondheim Bodø Båt Bodø Sørvågen Onsdag 29. august starter årets fottur

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Historie som lever hele året!

Historie som lever hele året! Historie som lever hele året! 2 0 1 5 Spor etter levd liv I flere tusen år har mennesker levd sine liv på Egge. Tallrike gravhauger og steinsettinger fra ulike tidsepoker ruver i terrenget og forteller

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 13 2006 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2006 side 3 MA 08.06.2006 Årsmøte fradag, den 16.06.2006 på Ørnes Hotell (annonse) 4 MA 08.06.2006 Ny bok fra Historielaget

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda

Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda FOTO Et søskenpar på Jæren tok fotografen Elin Høyland med hjem til en annen tid. Foto Elin Høyland Tekst Kristine Hovda Mønsterglad. Bergit Bjelland innredet hvert eneste rom i 1970-tallseneboligen på

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

God Helg. FOTO: Heida Gudmundsdottir. De fastboende på Høvåg i Høvåg føler at de bor midt i historien. Gro Seland. 1 av

God Helg. FOTO: Heida Gudmundsdottir. De fastboende på Høvåg i Høvåg føler at de bor midt i historien. Gro Seland. 1 av 1 av 12 18.09.2017, 07:46 God Helg De fastboende på Høvåg i Høvåg føler at de bor midt i historien. Gro Seland Her bodde Gabriel Scott som barn. Kirken vår er en av de aller eldste i landsdelen, deler

Detaljer

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Arnt Kristensen (15.03.1875 27.07.1961) kom fra Stavnes. Hans foreldre var Kristian Hansen (30.07.1844 05.08.1915) som kom fra Sagfjorden

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Det er mye stein og lave busker utover langs kysten.

Det er mye stein og lave busker utover langs kysten. KYPROS VINTER 2013 2014 Den 20. januar kjørte vi utover Akamas-halvøya, helt ut til Fontana Amorozo. Fontana Amorozo Her er vi kommet litt forbi Lara Beach og ser videre nordover. Pilene peker på de veiene

Detaljer

Innbydelse til Nordland 3-dagers og KM i orientering Sprint, mellomdistanse og ultralang 13.-15.juni 2014.

Innbydelse til Nordland 3-dagers og KM i orientering Sprint, mellomdistanse og ultralang 13.-15.juni 2014. Innbydelse til Nordland 3-dagers og KM i orientering Sprint, mellomdistanse og ultralang 13.-15.juni 2014. (foto: Nordlandsmuseet) Generell informasjon Alle løp går på vakre Kjerringøy, som ligger 43 km

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Refleksjoner og tanker videre. Vollene. September 2016

Refleksjoner og tanker videre. Vollene. September 2016 Refleksjoner og tanker videre Vollene September 2016 Den første høstmåneden er over for denne gang. September har vært fylt med mye sol, mange dager har minnet veldig om sommer. Men duggfallet om nettene

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

- hvor opplevelser venter og ferieminner skapes

- hvor opplevelser venter og ferieminner skapes - hvor opplevelser venter og ferieminner skapes Helt innerst i Rosfjorden vokser det nå frem en lun og solrik ferieidyll, med alt det beste Sørlandet har å by på, og enda litt til. Lyse kvelder, nydelig

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR TILBAKEBLIKK PÅ JANUAR I januar har vi snakket veldig mye om Svanhild og Edvard Munch. Hva er svanemerket? Svanemerket er det offisielle miljømerket i hele Norden. Merket ble opprettet

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

Et par bilder fra Paleros.

Et par bilder fra Paleros. PALEROS 10. - 17. JUNI 2013 Paleros er en liten fiskerlandsby som ligger lengst vest på det greske fastlandet. Det er et rolig sted som er lite påvirket av turisme. Fiskebåtene er fremdeles i drift. Langs

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, mars 2013 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no

Norsk etnologisk gransking Oslo, mars 2013 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Norsk etnologisk gransking Oslo, mars 2013 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørreliste nr. 244 SJØFOLK Den som svarer på listen er innforstått med

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur See the child. Cormac McCarthy: Blood Meridian Forsvundet barn.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

DET BESTE AV BAYERN. REISELINJEN tlf. 52 70 47 06

DET BESTE AV BAYERN. REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 DET BESTE AV BAYERN REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 nyttig.no VELKOMMEN TIL BAYERN! Bayern er den største forbundsstaten i Tyskland. Regionen er kanskje best kjent for sine særegne folkedrakter, «lederhosen»

Detaljer

er av illustrativ karakter.

er av illustrativ karakter. 2 Bildet er av illustrativ karakter. - hvor opplevelser venter og ferieminner skapes Helt innerst i Rosfjorden vokser det nå frem en lun og solrik ferieidyll, med alt det beste Sørlandet har å by på, og

Detaljer

Erlend Thingvold Østgård, Edvard Solbak Simonsen - Norway. Tyrkia tur dagbok: Dag 1:

Erlend Thingvold Østgård, Edvard Solbak Simonsen - Norway. Tyrkia tur dagbok: Dag 1: Erlend Thingvold Østgård, Edvard Solbak Simonsen - Norway Tyrkia tur dagbok: Dag 1: Den følelsen når man ligger i en fremmed seng, i et fremmed hus, hos er fremmed familie, i en ny by og et veldig spesielt

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn.

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn. Torsdag 9.6.11 Avreise fra Sandvedbøen kl 1005, vi hadde overnattet på Gilje. Før avreise var Wenche på Mammografi i Stavanger og Vidar hos Hurtigruta Carglass på Forus for å fikse steinsprut i frontruta.

Detaljer

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat Cecilia Gaathe bor på Perlen pensjonat sammen med faren sin, Alan W. Gaathe, som eier og driver stedet. Moren Iselin Gaathe druknet på mystisk vis i Skutebukta forrige sommer. Leo Bast har nettopp flyttet

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER LES Diamant INNHOLD DIALOG/SAMTALE.. 7 BOK... 29 FAKTA... 47 RELIGION/LIVSSYN.. 65 HISTORIE.. 95 SANG/DIKT 109 AVIS... 117 BREV... 129 RAPPORT.. 135 REFERAT.. 139 REKLAME.. 141 JOBB/CV. 143 KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

Detaljer

Hvordan lage en visuell og rimelig fotobok

Hvordan lage en visuell og rimelig fotobok Hvordan lage en visuell og rimelig fotobok FRANK MARTON PEDERSEN 37 ÅR, GIFT, 3 BARN (ALLE JENTER) MEDLEM I SLEKT & DATA HAUGALAND I 1 ÅR SIVILINGENIØR I KJEMI, BOSATT I HAUGESUND SIDEN 2004 FØDT OG OPPVOKST

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

lunsj. Helt til slutt fikk vi lov å komme inn i huset igjen og smake på brød som de spiste i Jernalderen.

lunsj. Helt til slutt fikk vi lov å komme inn i huset igjen og smake på brød som de spiste i Jernalderen. Da var vi kommet i gang med høsten, og vi har vært utrolig heldige med det flotte været som vi har hatt. Vi har kost oss både inne og ute i barnehagen. Hadde vært utrolig fint om vi kunne fått dette været

Detaljer

Mer aktivitet. Trivsel, næring- og stedsutvikling. på og ved fjorden

Mer aktivitet. Trivsel, næring- og stedsutvikling. på og ved fjorden Mer aktivitet Trivsel, næring- og stedsutvikling på og ved fjorden Trondheims- og Beitstadfjorden og området som grenser til fjordene, har i historisk sammenheng hatt en betydelig rolle i Norgeshistorien.

Detaljer

OSCAR BODØGAARD 1923-2011

OSCAR BODØGAARD 1923-2011 Malingen har størknet, mesteren er borte. Minnene og maleriene, er blitt enda sterkere. Oscar Bodøgaard døde 22. november i år. Men hans atelier dirrer ennå av liv og kunst. Oscar er betrakteren, den fødte

Detaljer