@:men. Erdal kirke skal bygges ut. Les også nummer 1 - februar Bli kjent i kirken Flere går i kirken Familiesiden ASKØY MENIGHETSNYTT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "@:men. Erdal kirke skal bygges ut. Les også nummer 1 - februar 2003. Bli kjent i kirken Flere går i kirken Familiesiden ASKØY MENIGHETSNYTT"

Transkript

1 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Les også nummer 1 - februar 2003 Erdal kirke skal bygges ut Bli kjent i kirken Flere går i kirken Familiesiden

2 Tor Dag Kjosavik Dette nummeret inneholder mye stoff om aktiviteter i Askøy prestegjeld i 2002 og noe om det som skal foregå i dette året. Én sak som ble prøvd for første gang var kurs for psykisk utviklingshemmede. Det ble holdt fire kvelder i Strusshamn i november med tittelen Bli kjent i kirken. Det er planer om å prøve å få til noe lignende i andre menigheter i løpet av Fra kirken side må vi innrømme at det er gått tilbake med kontakten med de psykisk utviklingshemmede etter at HVPU-reformen REDAKTØREN H A R ORDET I n t e g r e r i n g ble vedtatt. Den gang hadde vi regelmessige gudstjenester i kapellet på Furuly. Nå har vi gudstjenester der bare på julaften. Fremmedordet integrering betyr å lage et hele ved å sette alle delene sammen. Det er også dette det dreier seg om i en menighet. Men selv om teorien er enkel, er det ikke alltid lett å få det til i praksis. Vi kan tenke oss et innvandrerbarn som fra dag én plasseres i en vanlig norsk skoleklasse. Så sier vi: Nå er dette barnet integrert. Språkbarrierer og kulturforskjeller viser BLADETS UTGIVELSESPLAN FOR 2003 FINNER DU PÅ SIDE 12 oss det motsatte. En lignende utfordring har vi når psykisk utviklingshemmede skal integreres i en vanlig menighet. Vi som var ledere på kurset lærte mye, særlig om kommunikasjon. Vi lærte noe om hvordan vi kan bruke mye mer enn ord for å få kontakt og fellesskap. Kursdeltakere og kursledere lo ikke av hverandre, men vi lo sammen. Vi spiste sammen og koste oss sammen på tross av barrierene. Det var ikke de og vi som var sammen, til slutt var alle vi. I DETTE NUMMER: SIDE 3 : SKRIFTEMÅLET SIDE 4 : FAMILIESIDEN SIDE 5 : STOR KIRKESØKNING SIDE 6-7 : BLI KJENT I KIRKEN SIDE 8-9 : NY KIRKE PÅ ERDAL SIDE 10 : GRØNN MENIGHET SIDE 11 : ALPHAMIDDAG SIDE 12 : GUDSTJENESTER I ASKØY SIDE 13 : SLEKTERS GANG SIDE 14 : PLAKATER SIDE 15 : ANNONSØRER SIDE 16 : ASKØY MENIGHETSNYTT Redaktør: Kapellan Tor Dag Kjosavik epost: Redaksjon/ Layout Kalle Tangset Øyvind Lerø Kasserer Sissel Larsen Giro: DETTE NUMMERET ER TRYKKET PÅ MILJØPAPIR!! CYCLUSPRINT NESTE NUMMER kommer i uke 15. Frist for levering av stoff: onsdag 26. mars. MITT BIBIELVERS Fil 4, 6-7 alt godt som skjer i verden det skjer, det fortsetter og det fullendes gjennom bønn. Det er et sangvers som lyder slik: Gud hører bønner i dag som før. Bønnen er nøklen til nådens dør. Bønnen kan smelte selv is og sne, glem derfor aldri å be. Dypere inn i bønnen, fylle den må ditt sinn. Vil du fremgang få, må i bønn du gå, dypere, dypere inn. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Paulus brev til Filipperne kapittel 4, vers 6-7 Dette sangverset lærte jeg i mine første ungdomsår, og det har siden levd i minnet. Året som gikk har gitt meg enda større tro på bønn i en vanskelig situasjon på grunn av sykdom i familien. Det nytter å be. Lauritz Andreassen

3 Han som begynte en god gjerning i deg, skal fullføre den - helt til Jesu Kristi dag Skriftemålet Mange som hører ordet skriftemål, tenker nok at dette må være noen katolske greier som ikke hører hjemme i en luthersk kirke. Kanskje de ser for seg en skriftestol i en katolsk kirke der presten sitter bak et forheng og lytter til en oppramsing av et rekke synder, før han pålegger synderen en del botshandlinger og tilsier syndenes forlatelse. Fra første halvdel av det 12. århundre ser vi også at boten regnes som ett av de syv sakramentene i den romersk katolske kirke. Etter hvert ble det praksis at en troende katolikk skulle gå til skrifte minst én gang i året. AV TOR DAG KJOSAVIK Hva er skriftemål? Våre reformatoriske fedre tok på ingen måte avstand fra skriftemålet. Tvert imot regner de det som noe helt naturlig, særlig forut for nattverden. Men samtidig tar de avstand fra at skriftemålet skal være en tvang og at de er mulig å regne opp alle synder mennesket har gjort. Hvis ingen andre synder enn de oppregnede ble tilgitt, kunne samvittighetene aldri falle til ro, da de hverken ser eller kan huske de fleste synder. (CA art. 25). Etter hvert gikk utviklingen i den retning at skriftemålet med påfølgende absolusjon ble mindre og mindre brukt, og i dag er det et fåtall mennesker som bruker det i sitt åndelige liv. Men den bibelske begrunnelse er klar. I Matt 18,18 sier Jesus: Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Det er ingen tvil om at et menneske får syndenes forlatelse ved å bekjenne sine synder for Gud, men det kan være til stor sjelesørgerisk hjelp å bekjenne dem for en prest eller en kristen søster eller bror og få tilsagt syndenes forlatelse ved håndspåleggelse. Det private skriftemål Vår gudstjenestebok har et eget kapitel om enkeltskriftemålet. Det foregår ved en sjelesørgerisk samtale, skriftlesning og bekjennelse. Så leser presten fra Joh 20,22-23 om binde- og løsemakten. Deretter følger absolusjonen ved at presten legger hånden på hodet til den som skrifter og sier: Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse, i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Han som begynte en god gjerning i deg, skal fullføre den - helt til Jesu Kristi dag. Deretter ber presten og den skriftende sammen noen vers fra Salme 103 og Fadervår. Det er kanskje unødvendig å si at hvis det skriftes for en prest, er dette forbundet med streng taushetsplikt. En styrking av enkeltskriftemålet i vår kirke, ville utvilsomt føre til en åndelig fornyelse hos mange. Det offentlige skriftemål Vår gudstjenestebok har også et kapitel om skriftemålsgudstjenestn. Det er utarbeidet egen liturgi for denne og selve absolusjonen foregår på omtrent samme måte som ved enkeltskriftemålet. De som ønsker det kommer fram til alterringen og kneler ned der og får tilsagt syndenes forlatelse ved håndspåleggelse. Det er ingen bekjennelse av enkeltsynder, men menigheten blir oppfordret til selvprøvelse i lys av de ti bud. Gudstjenesteboken understreker r viktigheten av at menigheten får nødvendig informasjon på forhånd om skriftemåls-handlingen og betydningen av den og det står også at den er særlig egnet til bruk i advents- og fastetiden. Det er ikke så få menigheter i Norge som bruker skriftemåls-gudstjeneste i fastetiden, og vi vil også prøve dette under fasteguds-tjenester på Askøy i år. Det er i Ask kirke 5. mars og i Erdal kirke 26. mars. Begge gangene vil skriftemålet bli fulgt av nattverd slik at den enkelte da kommer fram til alterringen to ganger. Noen vil nok synes at det er fremmed og uvant, men vi håper at alle vil oppleve dette som en berikelse. Det er interessant i denne sammenheng å nevne læstadianerne som vi finner i de nordligste fylkene. De er ivrige etter å ta vare på de gamle lutherske tradisjonene, og de fleste læstadianere vil ikke gå til nattverd uten at det har vært alminnelig skriftemål først. Dette henger sammen med det som står skrevet om skriftemålet i den lutherske bekjennelse, CA art 25: Skriftemålet er ikke avskaffet i kirkene hos oss. Herrens legeme pleier nemlig ikke å bli rakt til andre enn dem som forut er prøvet og har mottatt absolusjonen... Mennesker belæres om å sette absolusjonen meget høyt, fordi den er Guds røst og fremsies etter Guds

4 FAMILIE S I D E N DASK gratulerer deg hjertelig med dåpsdagen! Feirer du dåpsdagen din? Da er første betingelse at du vet når du ble døpt! Hvis du ikke er sikker, kan du spørre mor eller far, og så setter du en rød ring rundt den dagen på kalenderen. Den dagen kan du ta en tur og se på kirken der dåpen skjedde. Hvis det ikke er en søndag, kan du vente til det blir søndag, for da kan du gå inn og være med på gudstjenesten. Kanskje det er barnedåp.da kan du tenke deg at slik var det også da du ble båret til dåpen. Et tips: Be med deg en av fadderne dine til kirken. Fadderen eller foreldrene dine kan sikkert fortelle deg litt om kirken. Hjemme kan du tenne et lys på bordet. Så finner du fram bildene fra dåpsdagen. Du husker kanskje ikke så mye selv fra denne dagen? Be de voksne om å fortelle deg hvordan alt foregikk. Kanskje noen husker hvilken sang de sang i kirken. Den sangen kan dere synge om igjen, og du kan jo prøve å lære den utenat. Og så kan du be til Jesus og si: Kjære Jesus! Takk for at jeg er døpt i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Takk for at jeg tilhører Guds familie og kirken her hvor jeg bor. Du kan be om å få ett av bildene til å ramme inn og henge på veggen din. Du kan lime bildet på et litt større ark og skrive eller tegne rundt. Skriv f. eks. navnet ditt og navnet på kirken og datoen da du ble døpt og navnet på fadderne dine. Kanskje en sang eller en bønn også. Det er alltid hyggelig å invitere til selskap når det er noe vi vil feire. I alle fall kan du ha selskap for dem hjemme. Jeg har funnet en oppskrift på en kake, men en slik oppskrift har du sikkert ikke brukt før! Alt som skal være med i kaka, må du lete etter i Bibelen, og nesten alt står i Det gamle testamente. Her er oppskriften: 1 kopp - Salme 55,22 (første del) 6 stk - Jeremia 17,11 2 kopper - Dommerne 14,18 4 kopp - 1 Kongebok 4,22 er - 1 Samuelsbok 30, 12 (det som er i de to kakene) _ kopp - 1. Korinterbrev 3,2 2 kopper - Jeremia 24,1 1 kopp - 4 Mosebok 17,8 1 klype - Dommerne 9, ts - Esekiel 27,19 3 ts - dette finner du ingen steder i Bibelen, nemlig bakepulver! Stek kaken midt i ovnen ved 180 grader i 1-2 timer. Jeg greier ikke å bake denne kaka alene. Men det ser ut som det kan bli riktig nam-nam løvemat! Kanskje dere kan lage kaka sammen i din barnegruppe? Det ville være moro om du kunne skrive til meg og fortelle hvordan det gikk, og hvordan kaka smakte! Det skulle også være moro om noen ville skrive og fortelle hvordan de feiret dåpsdagen sin, eller sende inn en dåpstegning! På denne siden har jeg skrevet ordet kanskje mange ganger: Det betyr at du kan bestemme selv hvordan du vil feire dåpsdagen. Kanskje (-der kom det igjen!) dere kan lage en felles dåpsfeiringsdag for alle i din klubb, forening eller søndagsskole? Jeg, som er selveste dåpsløven DASK, kan godt tenke meg å være med på det! Etter gudstjenesten sondag 27. april arrangerer vi kassabilløp. Du må selv stille med kassabil. Bilen kan brukes av flere sjåfører, så gå gjerne sammen med andre og lag et team. Det blir premie for raskeste og for morsomste bil. Spoiler, terninger og annet strileutstyr er ikke påbudt, men blir sikkert lagt merke til av dommerne. For info og påmelding av biler, kontakt: Nils Arne Sæbø, tlf eller Håkon Andersen, tlf NB! HUSK HJELM Etter gudstjenesten blir det satt av tid til middag i menighetssalen før kassabilløpet. Her kan de som ønsker det kjøpe en rimelig middag

5 Stor økning i kirkesøkning på Askøy av Øystein Skauge Mer enn mennesker gikk til gudstjeneste i kirkene i Askøy prestegjeld i Det er en økning på 16,7% i forhold til året før. Gjennomsnittlig var det 131 personer tilstede ved hver gudstjeneste, mot 110 året før. Med til sammen tre gudstjenester hver søndag Sammendrag for Askøy prestegjeld Endring i % Innmeldte i Den norske kirke 1 4 Utmeldte fra Den norske kirke ,5 Døpte ,8 Vigde ,1 Døde ,3 Konfirmerte ,4 Antall gudstjenestedeltakere, ordinære gt ,7 Gjennomsnitt frammøte ved hver gudstj. 131,6 110,1 + 16,3 Nattverdgjester i gjennomsnitt 38,1 36,6 + 3,9% Gjennomsnitt ved familiegudstjenester 218,9 205,8 + 6,0 Ofringer ved gudstjenester (kr.) ,9 Totalt innsamlet i menighetene (kr.) ,6 Antall konserter 21 8 Frammøte til konserter ,7 i kirkene våre, betyr det at i gjennomsnitt møter ca. 400 mennesker fram i kirkene på Askøy hver søndag kl Det går flest til gudstjeneste i Strusshamn kirke. Gjennomsnittet der var i fjor på 188 mennesker, en liten framgang på 3,7% fra året før. I Ask kirke har den prosentvise framgangen vært størst. Der har det vært en økning fra 89 til 100 personer siste år. Det tilsvarer 12,4%. I Herdla menighet er det omvendt. Der var det en nedgang på 7,9% selv om det også i Herdla kirke møtte fram 100 mennesker i gjennomsnitt. Tallene for Tveit kirke var 137 personer (+ 8,5%) og for Erdal kirke 94 personer, en ørliten framgang på 0,1%. Plusser en på med de som møtte fram til begravelser, vielser, konserter eller andre gudstjenester utenom vanlige høymesser, var det totale antallet personer som var innom kirkene på Askøy oppe i i fjor. Det er et meget høyt tall, og ingen kan påstå at kirkebenkene står tomme! Hele 56 ganger ble det talt mer enn 200 personer tilstede ved et arrangement i kirkene. Ved 23 av disse anledningene var det over 300 personer. Størst frammøte var det ved en av julaftensgudstjenestene i Strusshamn med 610 personer til stede. Til og med den lille kirka i Erdal samlet over 200 personer ved fire anledninger. Med 270 mennesker tilstede på julaften i Erdal, måtte langt over 100 stå. Også nattverdsøkningen gikk opp i 2002 i forhold til året før. Gjennomsnittet økte fra 37 til 38 personer, Askøy sett under ett. I Strusshamn går det normalt 63 personer til nattverd (+ 1,1%). Lavest er det i Tveit med 23 nattverdgjester i snitt (- 3,4%) I Herdla ble det talt 26 nattverdgjester (- 13,1%), i Erdal 31 (- 3,1%), men mest gledelig: I Ask var det en økning i antall nattverdgjester på hele 35,4%, til 34 nattverdgjester i snitt i hver gudstjeneste.d familiegudstjenester møtte det i snitt fram 219 barn og voksne i kirkene.flest møtte fram til familiegudstjenester i Strusshamn (256) og i Tveit (238). Like viktig er at et anslag over hvor mange barn menighetene har kontakt med gjennom 32 ulike klubber og lag som hadde nesten 600 samlinger, viser et frammøte på i alt ca barn. I tillegg kommer 6 barnekor med til sammen 190 deltakere. På musikkfronten var det en stor aktivitetsøkning i fjor. Tallet på konserter gikk opp fra 8 i 2001 til 21 i 2002, og antallet konsertdeltakere steg naturligvis mye; fra 1864 til Også når det gjelder økonomi viser tallene for fjoråret en gledelig tendens. Til sammen ble det samlet inn kr i de fem menighetene, en økning på 15,6% fra året før. Av dette ble kr innsamlet i Strusshamn, noe som reflekterer denne menighetens dominerende størrelse i forhold til de fire andre kirkene. Årsstatistikken viser ellers at det ble døpt 302 barn (+ 27,8%) i de fem kirkene. 163 personer ble kirkelig gravlagt på Askøy i fjor (+ 15.3%). 72 ektepar ble viet (+ 29,1%), og 202 unge ble konfirmert mot 205 året

6 V I H A R E N L I T E N S Ø S T E R, V I H A R E N L I T E N B R O R, S O M E R L I T T A N N E R L E D E S E N N A N D R E B A R N P Å J O R D. BLI KJENT I KIRKEN FOR EN GENERASJON SIDEN var det ikke vanlig å se dem ute. Men i de senere år har de flyttet til våre nabolag, der de sprer smil og glede til alle oss som møter dem. De er ikke barn lenger, men voksne mennesker som går til sitt daglige virke på lik linje med oss andre. Men barnehjertene sine har de i behold, og på en spesiell måte er de avhengige av oss andre. Bertha Vik Jensen, kontakt for funksjonshemmede i Strusshamn menighet I FJOR HØST var vi så heldige at vi ble kjent med noen av dem i Strusshamn kirke. De var deltakere på kurset Bli kjent i kirken som kontaktpersoner i menighetene arrangerte. I alt elleve personer, pluss foreldre, støtte-kontakter og personale var innom kurset som inneholdt temaene: kirkerommet, dåp og nattverd, kirkelige handlinger, og høytider. Det gikk riktig friskt for seg når alle skulle få være med og prøve seg på de ulike leddene i gudstjenesten, eller prøve presteklær. Hver kurskveld ble avsluttet med et måltid i menighetssalen. Ansvarlig for kurset var kontakt-personer fra menighetsrådene i Strusshamn, Herdla og Ask. Vi vil arrangere flere kurs, kanskje i en av de andre kirkene? Vi som var med, fikk opplevde at vi fikk igjen mer enn vi ga. Drivkraften til å arbeide videre med dette finner vi i siste linjene av Inger Hagerup sitt dikt: Så la oss gi dem gleden til de skal gå ombord, med sine barnehjerter, vår søster og vår bror

7 VÅ R E SMÅ SØSK E N V I HAR EN LITEN SØSTER Kateketsituasjonen i Askøy V I HAR EN LITEN BR O R S O M ER LITT A N D E R L E D E S E N N ANDRE BARN PÅ JORD D E K O M TIL DENNE V E R D E N - D E T V A N S K E L I G E STED- M E D MINDRE HÅNDBAGASJE E N N VI BLE UTSTYR T M E D V I VO K S N E ER SÅ KLOK E I MENING OG I ORD VÅ R LILLE BR O R OG SØSTER B L I R ALDRI RIKTIG STOR V I HAR V Å R ENG OG ÅK E R V I HAR V Å R T K J Ø P M A N N S K A P O G VI BEREGNER LIV E T I VINNING OG I TAP D E T E R SÅ LETT Å SK U B B E D E SMÅ OG S V A K E V E K K O G LA DEM STÅ TILBAK E M E D HJELPESLØSE TREKK Kateket Joar Flatland sluttet i sin tjeneste i Askøy prestgjeld nå ved årsskiftet. Han har giftet seg og flyttet til Østlandet der han har gått inn i en ny kateketstilling. Fra kirkens side her på Askøy er vi glade og takknemlige for tjenesten Joar Flatland fikk utføre. Askøy kirkelige fellesråd har tilsatt ny kateket. Det er Reidun Jofrid Bødal Kleppestrand. Hun er egentlig her fra Askøy, men bor nå på Sotra. Hun vil ta til i stillingen i mai. Da vil vi komme tilbake med en nærmere presentasjon av den nye kateketen her Mens vi venter på at hun skal begynne i joben, blir konfirmantundervisningen ivaretatt ved at vikarer går inn i det som normalt ville være hennes oppgaver. Konsulent Håkon Andersen ved kirkekontoret underviser tre konfirmantklasser. Tove Sneås Skauge underviser en klasse, og sokneprest Øystein Skauge underviser en klasse fram til ny kateket er på plass. Ø.S. KATEKET JOAR FLATLAND (TIL HØYRE) HER SAMMEN MED UNGDOMSPREST HÅKON MO D E T E R SÅ LETT Å GLEMME N Å R SISTE BÅT S K A L GÅ M Å ALLE PASASJERER L A ALL BAGASJE STÅ I N G E R

8 Erdal kirke Arbeidet med bygging av Erdal kirke har tatt tid. Interimskirken som står der i dag har 160 sitteplasser og er for liten. Etter kirkeloven skal Erdal sokn, med en befolkning på ca 3800, ha en kirke med inntil 500 plasser. Stiftelsen Erdal kirke har ferdige planer for kirkebygget. Det er arkitekt Jostein Tveit som har tegnet bygget. Kirkebygget Kirken skal oppføres i to etasjer med tils. 860 m 2. Bygget blir tilrettelagt for funksjonshemmede bl.a med inngang på begge plan og heis. Kirken får et høyreist arkitektonisk preg ved det høye tårnet i sør-øst, og ved at taket over kirkerommet løfter seg over koret fram mot tårnet. Plassering av kirken i terrenget gjør at en får en lang gangvei fra grunnplatået mot riksveien og opp til inngangen som ligger bak mot fjellet. Utenfor inngangen/våpenhuset blir det en åpnet utvendig plass, en kirkebakke, som kan brukes på fine dager. Kirken vil bli oppført i tre, stein, glass og betong. Glassflatene med lyseffekter i tårnet vil kunne fange blikket mot kirken både fra veien og sjøen. Kirkerommet Det nye kirkerommet har 345 sitteplasser og ligger på samme plan som nåværende kirkerom. Med en elementvegg kan det nye kirke-rommet åpnes mot det gamle og en får til sammen 500 plasser. Kirkerommene kan også brukes hver for seg. Denne etasjen får også

9 bygges ut dåpsventerom, sakristi, arbeidsrom, lager og en romslig inngangshall. Koret i kirken er plassert mot sør-øst. En viktig faktor i planarbeidet har vært å tilrettelegge for at menigheten kan ha nærhet til det som skjer framme i kirken. Alterpartiet er derfor trukket så langt som mulig mot kirkerommet. Menighetsavdeling I underetasjen blir det to menighetssaler, en på 60 og en på 150 m2. Disse kan også koples inåværende bygg kan omdisponeres til aktivitetsrom for bl.a. barn og ungdom. Kirken vil fungere som et kulturog aktivitetshus for bygdene Erdal og Florvåg. Utovergudstjenester, begravelser og vigsler kan kirken brukes til ulike aktiviteter som: menighetsmøter og fester, konserter, kor, musikklag, barneforeninger, tensing, eldreklubber, bibelgrupper, speiderarbeid, idrettslag, I det hele skal kirken være et sted hvor alle kan delta og føle seg hjemme. Biskop Ole D. Hagesæther var på besøk i Erdal kirke rett over nyttår og vil kunne godkjenne planene. Han ønsket lykke til med det videre arbeidet for å få reist kirken. Finansiering Kirkebygget er kostandsregnet til 24,5 mill. inkl. orgel, inventar og utstyr. Askøy kirkelige fellesråd har gjennom tidligere budsjettvedtak og ved behandling av plandokumenter for Erdal kirke gått inn for at kirken skal prioriteres som første større utbyggingsprosjekt. kr 3,2 mill til investeringsformål i kirkebudsjettet. I dette ligger en politisk vilje til at Erdal kirke kan bygges. Det gjenstår å få kommunal garanti og få på plass en finansieringsplan som kommunen stiller seg bak. Kirkens administrasjonssjef opplyser at fellesrådet vil få de endelige planene med forslag til finansieringsplan for kirkebygget til behandling i møte 18. februar d.å. Fellesrådets behandling og kommunestyrets vedtak ang. kommunal garanti og finansieringsplan vil være avgjørende for videre godkjenning og framdrift i saken. Det er svært gledelig at administrasjonen og fellesrådet gjennom en positiv dialog med kommunen nå synes å kunne realisere utbyggingen, sier administrasjonssjefen. sammen. Dessuten blir det garderober, kjøkken, lager og tekniske rom. Deler av rommene kulturarrangementer og utstillinger, foreninger og lag med ulike sosiale og diakonale formål På denne bakgrunn har Askøy kommune styret i økonomiplanperioden gitt faste årlige bevilgninger

10 GRØNN M E N I G H E T HER PÅ VOSS HAR DET I FLERE ÅR BLITT DYRKET ØKOLOGISKE GRØNNSAKER. Goder i fellesskap Er du en av dem som synes bilen står litt for lenge mellom hver gang du bruker den? Eller som ikke har bruk for de gamle barneskiene på loftet? Ved å dele på godene får du rikelig tilbake. av Kristin Risvand Mo VIL DU VITE MER OM ØKOLOGISK MAT, OG HVOR DU KAN FÅ FATT I DETTE KAN DU FINNE MER HER: KNUT FINNE HAR I MANGE ÅR DREVET ØKOLOGISK PÅ GÅRDEN PÅ VOSS. Selv var jeg med i en byttering da jeg studerte i Oslo. Jeg tilbød hagestell og hårklipp, og fikk til gjengjeld barneklær og hytte på Sørlandet. Hårklippen var det forresten mannen min som tok seg av. Siste gangen vi tilbød det, var da vi fikk besøk av en eldre mann, med måne og et stort, grått bustete hår, raust fordelt rundt månetoppen. Det så ikke ut som om han hadde klipt seg på noen år, men han ønsket noenlunde samme sveis som før, bare litt kortere. Frisøren, som hadde mest erfaring med fine barnehår, fikk virkelig en manke å bryne på. Omsider ble han ferdig og jeg fikk klar beskjed om å erstatte hårklipp med bollebaking for all fremtid. Om ikke annet, har vi hatt mye moro med historien i ettertid. Og tanken bak bytteringen er fremdeles god; det er både miljøvennlig og sosialt å bytte tjenester. Økoring I Bergen finnes det både bildelering, byttering og økoring. En økoring et nettverk hvor flere går sammen om å kjøpe økologiske grønnsaker. På Askøy fins det økologiske matringer for både tørrmat og grønnsaker. Grønnsakene leveres fra bonde Knut Finne på Voss. Linda Gregersen er med i ringen og familien vet å sette pris på de fine sesongvarene, enten det er salat, paprika, appelsiner, gulrøtter eller avokado. - Det er lite utvalg av økogrønt i butikkene på Askøy. Før vi ble med i økoringen hadde vi ikke noe valg. Jeg synes denne ordningen er lettvinn, den passer godt for oss travle familier, sier Linda med et smil. - Dessuten er det mer forpliktende enn om vi skulle handlet i butikken, siden varene kommer på døren hver 14. dag. Linda forteller at det først og fremst er helsemessige årsaker til at de spiser økologisk. - Vi ønsker å spise mat med minst mulig sprøytemidler og kunstige tilsetningsstoffer. Jeg tenker også på hvilke langtidsvirkninger maten vi putter i oss har, for eksempel i forhold til kreft og sykdom generelt. Grønne alternativer En byttering eller økomatring krever lite innsats å starte opp. Utfordringen er å få med seg noen personer som er interessert i det samme, slik at det blir lett å få til aktivitet. Husk at lokalsamfunnet er i besittelse av et vell av evner og ressurser. Gjennom en byttering kan dette også bli til glede for andre. LINDA GREGERSEN ER EN AV FLERE PÅ ASKØY SOM HAR BLITT MED I EN ØKOMATRING EN BYTTERING er en lokal informasjonstjeneste hvor folk kan gi og få tilbud om varer og tjenester. Medlemmene betaler for varene og tjenestene med egne varer og tjenester, ved at bytteringen formidler transaksjoner i en lokal verdienhet mellom medlemmene. EN BILDELERING er et nettverk av mennesker som går sammen om å eie eller leie biler. Andelshaverne sparer penger og praktiske bekymringer ved bileierskap, mens miljøet og samfunnet tjener på at bilparken benyttes bedre. I gjennomsnitt erstatter en andelsbil fem biler. I Norge er det bildeleringer i Bergen, Oslo og Trondheim. EN ØKOMATRING består av gruppe mennesker som går sammen om å bestille økologisk mat direkte fra produsent/leverandør. Dermed får man tilgang til et bredere utvalg økologiske varer enn i dagligvarebutikkene, i tillegg til lavere pris og bedre kvalitet

11 Alpha-kurs & Alpha-middag E G I L H J O R T L A N D Sammen med tusenvis av andre Alpha-middagsgjester rundt det ganske land, i til sammen 410 menigheter, var ca 50 stk. samlet rundt festdekket bord i Strusshamn kirke, fredag 24. januar. Dette var oppkjøringen til Alphakursene som startet torsdag den 30. januar. Alpha-servitørene hadde virkelig gjort sitt til at maten var velsmakende, og at atmosfæren og trivelselen rundt middagsbordet var ledig og lett. Praten surret, og det var tydelig at gjestene koste seg. Hensikten med Alphamiddag/ kurs er nettopp bl.a. å skape grunnlag for vennskap, knytte kontakter med andre mennesker og skape et godt kristent fellesskap. Dette var det Ove Steffensen satte fokus på da han ledet oss gjennom kvelden. Her var et plass til spøk og alvor med bl.a Solosang - Stand up-komikk, vitser og allsang. Egil Hjortland hadde en orientering om hva ALPHA er, og intervjuet to tidligere deltagere. Egil Hjortland vartet også opp med en feiende duett-sang sammen med en tidligere kursdeltager. I sin tale snakket Trygve Danielsen om kristendommen - er den kjedelig, irrelevant og usann?? Det er vel ikke så vanskelig å avkrefte, men --...det vil du ikke få se - før du tror det. Sissel. TEMAKVELDER I STRUSSHAMN KIRKE VÅREN 2003 Tirsdag 25. februar Merk dato! Tema: Forstår vi dagens tenåringer? v/ Rune Øystese og Håkon Mo. Konfirmantforeldre er spesielt velkomne. Tirsdag 25. mars Når barna velger annerledes v/ Audun Mosevoll Tirsdag 29. april Husandakt mulig i en travel hverdag? v/ Tove Sneås Skauge Temakveldene starter kl Enkel bevertning og samtale om kveldens tema Alle er hjertelig

12 Gudstjenester i KRISTI FORKLARELSESDAG Ask Høymesse. Misjonsprest Arve Hanssen Haugland. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Strusshamn Høymesse. Seniorprest Per Fimreite. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Tveit Høymesse. Kapellan Moe. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet SØNDAG FØR FASTE Herdla Høymesse. Kapellan Kjosavik. Dåp Takkoffer. Samklang deltar. Strusshamn Høymesse. Sokneprest Skauge. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Erdal Høymesse. Seniorprest Fimreite. Nattverd. Takkoffer ASKEONSDAG Ask Fastegudstjeneste. Kapellan Hjortland. Skriftemål og nattverd SØNDAG I FASTE Ask Høymesse. Kapellan Moe. Nattverd. Offer til Blå Kors Strusshamn Høymesse. Sokneprest Skauge. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Menighetens årsmøte. Tveit Høymesse. Kapellan Hjortland. Dåp. Offer til dåpsopplæringen. Menighetens årsmøte SØNDAG I FASTE Erdal Høymesse. Sokneprest Skauge. Dåp. Takkoffer. Herdla Askøy 23. FEB -13. APR Høymesse. Kapellan Moe. Nattverd. Takkoffer. Strusshamn Høymesse. Kapellan Kjosavik. Dåp. Offer til menighetsarbeidet MARIA BUDSKAPSDAG Ask Høymesse. Kapellan Moe. Dåp. Offer til Bergens søndagsskolekrets. Strusshamn Storfamiliegudstjeneste. Kapellan Hjortland. Nattverd. Offer til Sjømannsmisjonen/Norsk kirke i utlandet. Tveit Høymesse. Kapellan Kjosavik. Nattverd. Offer til bibler til brudepar Erdal Fastegudstjeneste. Sokneprest Skauge. Skriftemål og nattverd SØNDAG I FASTE Herdla Høymesse. Sokneprest Skauge. Dåp. Takkoffer. Strusshamn kl Høymesse. Kapellan Hjortland. Dåp Offer til menighetsarbeidet. Erdal Høymesse. Kapellan Kjosavik. Nattverd. Takkoffer. Menighetens årsmøte SØNDAG I FASTE Ask Høymesse. Kapellan Hjortland. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Strusshamn Høymesse. Kapellan Moe. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Tveit Familiegudstjeneste. Sokneprest Skauge. Dåp. Offer til Kirkens SOS PALMESØNDAG Erdal Høymesse. Kapellan Moe. Dåp. Takkoffer. Herdla Høymesse. Kapellan Kjosavik. Nattverd. Takkoffer. Strusshamn Høymesse. Sokneprest Skauge. Dåp. Offer til menighetsarbeidet UTGIVELSESPLAN I 2003 NR LEVERINGSFRIST DISTRIBUSJON MARS 11. APRIL 3 7. MAI 23. MAI JUNI 27. JUNI AUGUST 5. SEPTEMBER 6 1. OKTOBER 17. OKTOBER NOVEMBER 5. DESEMBER ASKØY PRESTEGJELD Administrasjonssjef Oddmund Sagstad Kontor Mobil Privat Kons./ menighetssekr. Håkon Andersen Kontor Sekretær Gro O. Nielsen Sentralbord Kontorfullmektig Gunnar B. Rasmussen Kontor Dåpsopplæringskonsulent Anne Helene Gjengedal Kontor Kantor / organister Gerd Inger Eide Yddal Kontor Privat Terje Haugom Privat Jolanta Ravnanger Privat Sokneprest Øystein Skauge Kontor Mobil Privat Kapellan Trond Egill Moe Kontor Mobil Privat Kapellan Egil S. Hjortland Kontor Mobil Privat Kapellan Tor Dag Kjosavik Kontor Mobil Privat Ungdomsprest Håkon Mo Kontor Mobil Privat

13 Slekters gang Døpte Vigde Døde Kirkekontoret i Askøy Vi gratulerer de hjem som har fått sine barn døpt Vi ønsker de nygifte til lykke Vi lyser fred over dem som har gått bort. ÅPNINGSTIDER UKE 47: Eskil Skarheim Therese Epland Andersen Steffen Jakobsen Michelle Hatlen Juvik Kristian Børmo Endre Clark Pettersen Maren Eide Kristoffersen UKE 48: Lea Mari Rosten UKE 49: Leon Larsen Emma Myrdal Jøsendal Emil Myrdal Jøsendal Emma Lund Marthine Larsen Wulf Mathias Rekdal André Boge Endre Lindhjem Eriksen Fredrik Johan Spjeld Anna Rose Walderhaug Ida Magnussen Nilsen Ida Sofie Andreassen Danielsen Andreas Wikum Malene Standal Sander Bjørsvik Ryttvad Marius Hetlevik Magne Hetlevik UKE 50: Ida Telle UKE 52: Thea Hanevik Larsen Ronja Nilsen Anders Lund Kleppe Simon Kanthorn Paulsen Mats Eide Richardsen Martin Flåten Langhelle Samuel Lewis Larsen UKE 1: Tuva Lilletvedt UKE 2: Iben Marie Dalhaug Aarbakke Lenny Bendiksen Langhelle Mathias Hilleren Skår Kevin Sagstad Linge UKE 3: Henrik Natås Ole Eivind Tjønn Daltveit Vanja Nesbø Horne Marie Haugen UKE 48: Gulcan Ugur og Werner Nilsen Cecilie Hevrøy Hansen og Halgord Hadi Kheder Velsignelse av inngått ekteskap: Tatiana Petrovna Li og Sigmund Li UKE 52: Eva Karin Knutsen og Ole Henrik Tveit UKE 1: Gerd Daae og Cato Sanden døpte forts... Julian Hetlevik Mathias Søreide Hope Talita Andersen Peter Andersen Rikke Elisabeth Træet Pedersen Emma Cathrin Jellestad Jakobsen Sander Haakon Berge UKE 4: Børge Nyhammer Olsen Sondre Alvheim Sivertsen Adrian Eikemo Nilsen Martin Ingebrigtsen William Ophus Fretheim Stadfestelse av dåp: Sarah Nielsen UKE 5: Victoria Svendsen Stigen Mathilde Valentine Måkestad Isak Emil Røsbø Larsen Victoria Wisnes Elgsås Alexander Berg Sifuentes Ingrid Tysnes Fauskanger Vilde Svindland døde forts... Uke 5: Solveig Solheim f John Romarheim f Hans Berland f Olav Håkon Fauskanger f Konrad Kristoffersen f Barbra Andersen f Uke 47: Laura Sofie Tumyr f Kirsten johanne Soltvedt f Anna Oline Sterning f Hans Nikolai A. Turøy f Uke 49: Ingrid Malene Dale f Aslaug Vollevik f Ivan Andberg f Ansgar Jakobsen f Ingjerd Gundersen f Anna Ellingsen f Uke 50: Nelly Dåvøy f Karen Pauline Mikkelsen f Maria Austrheim f Rolf Henry Monsen f Knut Olai Knutsen f Uke 51: Jonas Larsen Osen f Margit Ingvarda Salamonsen f Anita Gunn Hunskår Eliassen f Augusta Gorm-Hansen Holme f Uke 52: Kristi Olivia Tveit f Ingrid Agnes Aarsnes f Bernhard Konrad Haugland f Uke 1: Birger Kristiansen f Solfrid Træet f Kristi Johanne Ludvigsen f Uke 2: Morten Horvik f Connie Wisnes f Olav Bjørkaas f Betsy Korneliussen f Uke 3: Sverre Håkon Torsvik f Øyvind Bjerk f Uke 4: Malvin Bekkenes f Olav Birkelid Nilsen f Olav Mikal Nilsen f Ørjan Sollesnes f Mandag - Fredag kl Florvågveien 6, 5300 Kleppestø Telefon Telefaks KIRKENE Strusshamn Ask Erdal Herdla Tveit KIRKEGÅRDENE Pb. 77, 5302 Strusshamn Telefon Faks Oppsynsmann Torstein Berntsen Mobil DÅPSKJOLER Erdal kirkeforening har to dåpskjoler til leie: Kr 150, per stk. Henvendelse / Tveit menighet har to dåpskjoler til leie: Kr 150, per stk. Henvendelse /

14 Vinterleirer / påskeleirer Sætervika ungdomssenter år år år , klasse :Kretsungdomskorets påskeleir Tveit kirke Det blir formiddagstreff i menighetssalen kl følgende datoer: 17.3, 14.4,12.5. Kirkeforeningen har møter i menighetssalen kl NMS Informasjon og påmelding:: NLM Bergen krets Sydneskleiven Bergen Tel følgende datoer: 10.3 og 7.4. Det blir bibeltimer i menighetssalen 4.3 kl v/ Bård Hauge og 29/.4 kl v/ Tor Dag Kjosavik. PLAKATER Kvamsseter ungdomssenter mars, EnerSkiWeekend Skileir kl. Informasjon og påmelding: NMS V. Muralm Bergen Tel: STØTT MENIGHETS- BLADET MED EN GAVE: KONTO NR Ask menighet Velkommen til torsdagstreff i Ask menighetshus annenhver torsdag kl Tilbudet er for barn mellom 0 og 6 år med voksent følge. Vi synger, leker og får høre fortellinger fra Bibelen. Datoer for våren: 27.2, 13.3, 27.3, 10.4, 24.4, 8.5 og Gamle og nye medlemmer velkomne! Ledere/ kontaktpersoner: Gunnhild Thorgrimsen, tlf Solfrid Kleiven, tlf Wenche Hopland, tlf Velkommen til søndagsskole i Ask kirke/kirketårnet alle søndager når det er gudstjeneste (bortsett fra familiegudstjenester). Barn fra 4 år er velkomne!. Arr.: Menighetsrådet. Åpen kirke på Ask Et forsøk på å ha åpen kirke har vært vellykket, og vi har lyst til å fortsette med det. Derfor inviterer vi videre til åpen kirke her på Ask. Det er anledning for alle å ha en rolig, fin stund for seg selv i kirken. Tenn et lys, ta deg en kopp kaffe og en kakebit, og vær der så lenge du vil. I den travle og vanskelige hverdagen kan det være godt å få en fredelig stund i kirken. Er det noe dere vil spørre oss om, noe dere har på hjertet som vi kan hjelpe dere med, ville det være fint om dere kontaktet en av oss i menighetsrådet. Du er hjertelig velkommen i kirken. Kirken er åpen følgende lørdager fra kl. 15 til 18: 22/2, 8/3, 22/3, 5/ Trekningsliste for hovedutlodning, julemessen Skinnstol Helga Karlsen 2. Juleduk Anne Helene Gjengedal 3. Dukke m. klær og vugge Anne Berit Sætre 4. Juleduk Kjetil Turøy 5. Stor vugge Maria Haugland 6. Kaffeduk Turid Skogedal 7. Lampe Inger Andreassen 8. Porselensdukke Kristine Stura 9. Genser Jon Arne Algrøy 10. Strikket drakt Rasmus Bekken Dekket kaffebord ble vunnet av: Nils Einar Eriksen Vi takker alle som var med og gav oss et flott resultat. Askøy Misjonsforening av NMS Aksjon med Mjølhus NLM på Askøy skipar til ein to vekers møteaksjon med misjonæren og forkynnaren Mathias Mjølhus som hovudtalar. Aksjonen vert i Kleppe bedehus, dei to siste vekene av mars (18. til 30. mars). Mjølhus (63) har røter frå Jæren, men bur i dag rett utanfor Oslo. Han og familien har vore fleire periodar som misjonærar i Tanzania både på 60-, 70- og 80-talet. I mange år no har han reist som forkynnar, og har i ikkje liten grad vorte nytta ved både skular og elles som forkynnar for ungdom. Alt fyrste kvelden i aksjonen kjem det besøk av Kongshaugrussen. Det vert venteleg Askøy Menighetsnytt - Resultatregnskap Kontigenter/gaver , ,00 Askøy krk. fellesråd , ,00 Annonser , ,00 Renteinntekter 558,25 584, , ,55 gode songkrefter også elles i møta. Laurdagskveldane vert det ungdomssamlingar, og møta på sundagane vert til vanleg sundagstid (1700). PO Trykkingsutgifter , ,00 Utgifter til giro etc , ,00 Porto , ,16 Gebyrer 179,50 108,50 Årsresultat , , , ,55

15 LAKSEVÅG OLSVIK ASKØY Solstrand BEGRAVELSESBYRÅ AS Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd TELEFON: DØGNVAKT Herm. Fossgt BERGEN Kvernøy & Nikolaisen Mekaniske verksted Lindhaugen, 5303 FOLLESE TLF: , MOB: Askøy Energi AS ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS POSTBOKS KLEPPESTØ STRUSSHAMN SENTER TELEFON: Fotograf ASKØY MØBLER TELEFON KLEPPESTØ Kleppestø Senter Kleppestø FAGFOTOGRAFEN PÅ ASKØY KLEPPESTØ MØBLER: PRINCESS: DIN LOKALAVIS PÅ ASKØY ALT I STØP OG MURARTIKLER RØRLEGGERFORRETNING 5305 FLORVÅG STRUSSHAMN SENTER KLEPPESTØ SENTER LEDIG ANNONSEPLASS. TA KONTAKT MED TOR DAG KJOSAVIK PÅ TLF: TRENGER GAVER FOR Å KUNNE GIS UT. BENYTT kontonr:

16 Send en med spørsmål og ønsker til : Sos eller send et brev til: Askøy kirkekontor v/håkon Mo, Florvågveien 6, 5300 Kleppestø En fredselskende og meget pasifistisk hilsen fra Jan-Ove Knutsen og Stein Olav Paulsen. I NESTE NUMMER BLIR DET REPORTASJE FRA VINTERFESTIVALEN!!! I Tjeneste! Sivil vernepliktig nr / 00 og / 00 melder seg til tjeneste. Med nystrøket skjorte og glattkjemmet hår. Kort ved ørene og i nakken, selvsagt. Og med ny-trukket kaffe på kannen.. Velsignet være den som lever i sin barnetro!!

LES OM: IKONER S 7 VIGSLING S 13 PÅSKEVANDRING S 8. Påske i kunsten. Side 2. @:men. nummer 2 - Påsken 2004 ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: IKONER S 7 VIGSLING S 13 PÅSKEVANDRING S 8. Påske i kunsten. Side 2. @:men. nummer 2 - Påsken 2004 ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: IKONER S 7 VIGSLING S 13 PÅSKEVANDRING S 8 nummer 2 - Påsken 2004 Side 2 Påske i kunsten @:men ASKØY MENIGHETSNYTT @ : m e n 2-2 0 0 4 @ : m e n 2-2 0 0 4 INSPIRASJON Ingen kan stige inn i et kunstmuseum

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen:

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen: @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Menighetsbygging s:6 Julekonsert på Herdla s:11 nr. 6- des. 2006 side 2-3 Besøk i bokladen i bergen: Maria-ikoner og et gledens budskap Å drive butikk på idealistisk basis Tekst

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

a:men Kirkens klokker Les om: side 5 Askøy Menighetsnytt nr.5 - oktober / november 2007

a:men Kirkens klokker Les om: side 5 Askøy Menighetsnytt nr.5 - oktober / november 2007 a:men Askøy Menighetsnytt nr.5 - oktober / november 2007 Kirkens klokker Les om: side 5 innhold Sid e 3 Sid e 4 Sid e 5 Sid e 6 Sid e 8 : Te o l o g i : Tu r ti l Kr a ko w : Ki rk e n s sk ik k e r :

Detaljer

a:men Herdla kyrkje har fått nytt spir på tårnet Askøy har fått to nye sokneprester side 6 : side 7 : ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men Herdla kyrkje har fått nytt spir på tårnet Askøy har fått to nye sokneprester side 6 : side 7 : ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. side 6 : side 7 : Herdla kyrkje har fått nytt spir på tårnet Askøy har fått to nye sokneprester a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.3 2008 innhold: REDAKTØREN HAR ORDET TEOLOGI Side 3: Side 4: Side 6: Side

Detaljer

Kirkekoret? s : 9. nr. 7 - des. 2005 A S K Ø Y M E N I GHETSNYTT. Julefest s:6. God Jul med julens blomster. side 8:

Kirkekoret? s : 9. nr. 7 - des. 2005 A S K Ø Y M E N I GHETSNYTT. Julefest s:6. God Jul med julens blomster. side 8: A S K Ø Y M E N I GHETSNYTT Julefest s:6 God Jul med julens blomster side 8: nr. 7 - des. 2005 Kirkekoret? s : 9 Julefest Kjære alle i menighet! Først vil jeg sammen med alle medlemmene i Kurayoshi evangelisk-lutherske

Detaljer

a:men «Etter skoletid» Se hele oversikten side 4 og 5 en av de mange fritids aktivitetene som barn på Askøy kan være med på i høst

a:men «Etter skoletid» Se hele oversikten side 4 og 5 en av de mange fritids aktivitetene som barn på Askøy kan være med på i høst a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2013 «Etter skoletid» en av de mange fritids aktivitetene som barn på Askøy kan være med på i høst Se hele oversikten side 4 og 5 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

a:men Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014

a:men Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014 Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Teologi Side 3 : Teologi Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

a:men Korset er et av de eldste kristne symboler, men det har ikke alltid vært slik. Vi ønsker alle på Askøy en velsignet påske!

a:men Korset er et av de eldste kristne symboler, men det har ikke alltid vært slik. Vi ønsker alle på Askøy en velsignet påske! a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2012 «Han er oppstanden. Halleluja! Lov ham og pris ham! Halleluja! Jesus, vår Frelser, lenkene brøt. Han har beseiret mørke og død.» Vi ønsker alle på Askøy en velsignet

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

a:men KONFE-LEIR konfirmasjonstidens høydepunkt Les side 6 og 7 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2014

a:men KONFE-LEIR konfirmasjonstidens høydepunkt Les side 6 og 7 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2014 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2014 KONFE-LEIR konfirmasjonstidens høydepunkt Les side 6 og 7 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Side 3 : Teologi Side 4 a:men Redaktør: Sigrun Landro

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira Nr. 1-2004 - Årgang 48 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom

Detaljer

KRIK i Sædalen. Saken er RIFF. www.slettebakken-kirke.no

KRIK i Sædalen. Saken er RIFF. www.slettebakken-kirke.no NR. 2/09 ÅRGANG 50 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Saken er RIFF - Vi må ta tak i trosopplæringen Prost Per Barsnes mener det var en stor feil å skille skole og trosopplæring uten at et

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

... tidlig en søndags morgen...

... tidlig en søndags morgen... MENIGHETSBLADET for EIDE Nr. 3 BREMSNES KORNSTAD SEPTEMBER 2013 Så rar t å være ed derkopp med nøste i sin eg en kropp o g spinne alle da g e. Men hv or dan kan den gjemme på så mang e kilometer tråd i

Detaljer

Menighetsblad. Jostein Tegnér blir fast prest i Mari

Menighetsblad. Jostein Tegnér blir fast prest i Mari Menighetsblad Nr 2, 53 årgang 20. mai 2011 for Enebakk og Mari Jostein Tegnér blir fast prest i Mari Anette Cecilie Nylænder ble tilsatt som kapellan i Mari menighet i 2003. Stillingen ble omgjort til

Detaljer