@:men. Erdal kirke skal bygges ut. Les også nummer 1 - februar Bli kjent i kirken Flere går i kirken Familiesiden ASKØY MENIGHETSNYTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "@:men. Erdal kirke skal bygges ut. Les også nummer 1 - februar 2003. Bli kjent i kirken Flere går i kirken Familiesiden ASKØY MENIGHETSNYTT"

Transkript

1 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Les også nummer 1 - februar 2003 Erdal kirke skal bygges ut Bli kjent i kirken Flere går i kirken Familiesiden

2 Tor Dag Kjosavik Dette nummeret inneholder mye stoff om aktiviteter i Askøy prestegjeld i 2002 og noe om det som skal foregå i dette året. Én sak som ble prøvd for første gang var kurs for psykisk utviklingshemmede. Det ble holdt fire kvelder i Strusshamn i november med tittelen Bli kjent i kirken. Det er planer om å prøve å få til noe lignende i andre menigheter i løpet av Fra kirken side må vi innrømme at det er gått tilbake med kontakten med de psykisk utviklingshemmede etter at HVPU-reformen REDAKTØREN H A R ORDET I n t e g r e r i n g ble vedtatt. Den gang hadde vi regelmessige gudstjenester i kapellet på Furuly. Nå har vi gudstjenester der bare på julaften. Fremmedordet integrering betyr å lage et hele ved å sette alle delene sammen. Det er også dette det dreier seg om i en menighet. Men selv om teorien er enkel, er det ikke alltid lett å få det til i praksis. Vi kan tenke oss et innvandrerbarn som fra dag én plasseres i en vanlig norsk skoleklasse. Så sier vi: Nå er dette barnet integrert. Språkbarrierer og kulturforskjeller viser BLADETS UTGIVELSESPLAN FOR 2003 FINNER DU PÅ SIDE 12 oss det motsatte. En lignende utfordring har vi når psykisk utviklingshemmede skal integreres i en vanlig menighet. Vi som var ledere på kurset lærte mye, særlig om kommunikasjon. Vi lærte noe om hvordan vi kan bruke mye mer enn ord for å få kontakt og fellesskap. Kursdeltakere og kursledere lo ikke av hverandre, men vi lo sammen. Vi spiste sammen og koste oss sammen på tross av barrierene. Det var ikke de og vi som var sammen, til slutt var alle vi. I DETTE NUMMER: SIDE 3 : SKRIFTEMÅLET SIDE 4 : FAMILIESIDEN SIDE 5 : STOR KIRKESØKNING SIDE 6-7 : BLI KJENT I KIRKEN SIDE 8-9 : NY KIRKE PÅ ERDAL SIDE 10 : GRØNN MENIGHET SIDE 11 : ALPHAMIDDAG SIDE 12 : GUDSTJENESTER I ASKØY SIDE 13 : SLEKTERS GANG SIDE 14 : PLAKATER SIDE 15 : ANNONSØRER SIDE 16 : ASKØY MENIGHETSNYTT Redaktør: Kapellan Tor Dag Kjosavik epost: Redaksjon/ Layout Kalle Tangset Øyvind Lerø Kasserer Sissel Larsen Giro: DETTE NUMMERET ER TRYKKET PÅ MILJØPAPIR!! CYCLUSPRINT NESTE NUMMER kommer i uke 15. Frist for levering av stoff: onsdag 26. mars. MITT BIBIELVERS Fil 4, 6-7 alt godt som skjer i verden det skjer, det fortsetter og det fullendes gjennom bønn. Det er et sangvers som lyder slik: Gud hører bønner i dag som før. Bønnen er nøklen til nådens dør. Bønnen kan smelte selv is og sne, glem derfor aldri å be. Dypere inn i bønnen, fylle den må ditt sinn. Vil du fremgang få, må i bønn du gå, dypere, dypere inn. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Paulus brev til Filipperne kapittel 4, vers 6-7 Dette sangverset lærte jeg i mine første ungdomsår, og det har siden levd i minnet. Året som gikk har gitt meg enda større tro på bønn i en vanskelig situasjon på grunn av sykdom i familien. Det nytter å be. Lauritz Andreassen

3 Han som begynte en god gjerning i deg, skal fullføre den - helt til Jesu Kristi dag Skriftemålet Mange som hører ordet skriftemål, tenker nok at dette må være noen katolske greier som ikke hører hjemme i en luthersk kirke. Kanskje de ser for seg en skriftestol i en katolsk kirke der presten sitter bak et forheng og lytter til en oppramsing av et rekke synder, før han pålegger synderen en del botshandlinger og tilsier syndenes forlatelse. Fra første halvdel av det 12. århundre ser vi også at boten regnes som ett av de syv sakramentene i den romersk katolske kirke. Etter hvert ble det praksis at en troende katolikk skulle gå til skrifte minst én gang i året. AV TOR DAG KJOSAVIK Hva er skriftemål? Våre reformatoriske fedre tok på ingen måte avstand fra skriftemålet. Tvert imot regner de det som noe helt naturlig, særlig forut for nattverden. Men samtidig tar de avstand fra at skriftemålet skal være en tvang og at de er mulig å regne opp alle synder mennesket har gjort. Hvis ingen andre synder enn de oppregnede ble tilgitt, kunne samvittighetene aldri falle til ro, da de hverken ser eller kan huske de fleste synder. (CA art. 25). Etter hvert gikk utviklingen i den retning at skriftemålet med påfølgende absolusjon ble mindre og mindre brukt, og i dag er det et fåtall mennesker som bruker det i sitt åndelige liv. Men den bibelske begrunnelse er klar. I Matt 18,18 sier Jesus: Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Det er ingen tvil om at et menneske får syndenes forlatelse ved å bekjenne sine synder for Gud, men det kan være til stor sjelesørgerisk hjelp å bekjenne dem for en prest eller en kristen søster eller bror og få tilsagt syndenes forlatelse ved håndspåleggelse. Det private skriftemål Vår gudstjenestebok har et eget kapitel om enkeltskriftemålet. Det foregår ved en sjelesørgerisk samtale, skriftlesning og bekjennelse. Så leser presten fra Joh 20,22-23 om binde- og løsemakten. Deretter følger absolusjonen ved at presten legger hånden på hodet til den som skrifter og sier: Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse, i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Han som begynte en god gjerning i deg, skal fullføre den - helt til Jesu Kristi dag. Deretter ber presten og den skriftende sammen noen vers fra Salme 103 og Fadervår. Det er kanskje unødvendig å si at hvis det skriftes for en prest, er dette forbundet med streng taushetsplikt. En styrking av enkeltskriftemålet i vår kirke, ville utvilsomt føre til en åndelig fornyelse hos mange. Det offentlige skriftemål Vår gudstjenestebok har også et kapitel om skriftemålsgudstjenestn. Det er utarbeidet egen liturgi for denne og selve absolusjonen foregår på omtrent samme måte som ved enkeltskriftemålet. De som ønsker det kommer fram til alterringen og kneler ned der og får tilsagt syndenes forlatelse ved håndspåleggelse. Det er ingen bekjennelse av enkeltsynder, men menigheten blir oppfordret til selvprøvelse i lys av de ti bud. Gudstjenesteboken understreker r viktigheten av at menigheten får nødvendig informasjon på forhånd om skriftemåls-handlingen og betydningen av den og det står også at den er særlig egnet til bruk i advents- og fastetiden. Det er ikke så få menigheter i Norge som bruker skriftemåls-gudstjeneste i fastetiden, og vi vil også prøve dette under fasteguds-tjenester på Askøy i år. Det er i Ask kirke 5. mars og i Erdal kirke 26. mars. Begge gangene vil skriftemålet bli fulgt av nattverd slik at den enkelte da kommer fram til alterringen to ganger. Noen vil nok synes at det er fremmed og uvant, men vi håper at alle vil oppleve dette som en berikelse. Det er interessant i denne sammenheng å nevne læstadianerne som vi finner i de nordligste fylkene. De er ivrige etter å ta vare på de gamle lutherske tradisjonene, og de fleste læstadianere vil ikke gå til nattverd uten at det har vært alminnelig skriftemål først. Dette henger sammen med det som står skrevet om skriftemålet i den lutherske bekjennelse, CA art 25: Skriftemålet er ikke avskaffet i kirkene hos oss. Herrens legeme pleier nemlig ikke å bli rakt til andre enn dem som forut er prøvet og har mottatt absolusjonen... Mennesker belæres om å sette absolusjonen meget høyt, fordi den er Guds røst og fremsies etter Guds

4 FAMILIE S I D E N DASK gratulerer deg hjertelig med dåpsdagen! Feirer du dåpsdagen din? Da er første betingelse at du vet når du ble døpt! Hvis du ikke er sikker, kan du spørre mor eller far, og så setter du en rød ring rundt den dagen på kalenderen. Den dagen kan du ta en tur og se på kirken der dåpen skjedde. Hvis det ikke er en søndag, kan du vente til det blir søndag, for da kan du gå inn og være med på gudstjenesten. Kanskje det er barnedåp.da kan du tenke deg at slik var det også da du ble båret til dåpen. Et tips: Be med deg en av fadderne dine til kirken. Fadderen eller foreldrene dine kan sikkert fortelle deg litt om kirken. Hjemme kan du tenne et lys på bordet. Så finner du fram bildene fra dåpsdagen. Du husker kanskje ikke så mye selv fra denne dagen? Be de voksne om å fortelle deg hvordan alt foregikk. Kanskje noen husker hvilken sang de sang i kirken. Den sangen kan dere synge om igjen, og du kan jo prøve å lære den utenat. Og så kan du be til Jesus og si: Kjære Jesus! Takk for at jeg er døpt i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Takk for at jeg tilhører Guds familie og kirken her hvor jeg bor. Du kan be om å få ett av bildene til å ramme inn og henge på veggen din. Du kan lime bildet på et litt større ark og skrive eller tegne rundt. Skriv f. eks. navnet ditt og navnet på kirken og datoen da du ble døpt og navnet på fadderne dine. Kanskje en sang eller en bønn også. Det er alltid hyggelig å invitere til selskap når det er noe vi vil feire. I alle fall kan du ha selskap for dem hjemme. Jeg har funnet en oppskrift på en kake, men en slik oppskrift har du sikkert ikke brukt før! Alt som skal være med i kaka, må du lete etter i Bibelen, og nesten alt står i Det gamle testamente. Her er oppskriften: 1 kopp - Salme 55,22 (første del) 6 stk - Jeremia 17,11 2 kopper - Dommerne 14,18 4 kopp - 1 Kongebok 4,22 er - 1 Samuelsbok 30, 12 (det som er i de to kakene) _ kopp - 1. Korinterbrev 3,2 2 kopper - Jeremia 24,1 1 kopp - 4 Mosebok 17,8 1 klype - Dommerne 9, ts - Esekiel 27,19 3 ts - dette finner du ingen steder i Bibelen, nemlig bakepulver! Stek kaken midt i ovnen ved 180 grader i 1-2 timer. Jeg greier ikke å bake denne kaka alene. Men det ser ut som det kan bli riktig nam-nam løvemat! Kanskje dere kan lage kaka sammen i din barnegruppe? Det ville være moro om du kunne skrive til meg og fortelle hvordan det gikk, og hvordan kaka smakte! Det skulle også være moro om noen ville skrive og fortelle hvordan de feiret dåpsdagen sin, eller sende inn en dåpstegning! På denne siden har jeg skrevet ordet kanskje mange ganger: Det betyr at du kan bestemme selv hvordan du vil feire dåpsdagen. Kanskje (-der kom det igjen!) dere kan lage en felles dåpsfeiringsdag for alle i din klubb, forening eller søndagsskole? Jeg, som er selveste dåpsløven DASK, kan godt tenke meg å være med på det! Etter gudstjenesten sondag 27. april arrangerer vi kassabilløp. Du må selv stille med kassabil. Bilen kan brukes av flere sjåfører, så gå gjerne sammen med andre og lag et team. Det blir premie for raskeste og for morsomste bil. Spoiler, terninger og annet strileutstyr er ikke påbudt, men blir sikkert lagt merke til av dommerne. For info og påmelding av biler, kontakt: Nils Arne Sæbø, tlf eller Håkon Andersen, tlf NB! HUSK HJELM Etter gudstjenesten blir det satt av tid til middag i menighetssalen før kassabilløpet. Her kan de som ønsker det kjøpe en rimelig middag

5 Stor økning i kirkesøkning på Askøy av Øystein Skauge Mer enn mennesker gikk til gudstjeneste i kirkene i Askøy prestegjeld i Det er en økning på 16,7% i forhold til året før. Gjennomsnittlig var det 131 personer tilstede ved hver gudstjeneste, mot 110 året før. Med til sammen tre gudstjenester hver søndag Sammendrag for Askøy prestegjeld Endring i % Innmeldte i Den norske kirke 1 4 Utmeldte fra Den norske kirke ,5 Døpte ,8 Vigde ,1 Døde ,3 Konfirmerte ,4 Antall gudstjenestedeltakere, ordinære gt ,7 Gjennomsnitt frammøte ved hver gudstj. 131,6 110,1 + 16,3 Nattverdgjester i gjennomsnitt 38,1 36,6 + 3,9% Gjennomsnitt ved familiegudstjenester 218,9 205,8 + 6,0 Ofringer ved gudstjenester (kr.) ,9 Totalt innsamlet i menighetene (kr.) ,6 Antall konserter 21 8 Frammøte til konserter ,7 i kirkene våre, betyr det at i gjennomsnitt møter ca. 400 mennesker fram i kirkene på Askøy hver søndag kl Det går flest til gudstjeneste i Strusshamn kirke. Gjennomsnittet der var i fjor på 188 mennesker, en liten framgang på 3,7% fra året før. I Ask kirke har den prosentvise framgangen vært størst. Der har det vært en økning fra 89 til 100 personer siste år. Det tilsvarer 12,4%. I Herdla menighet er det omvendt. Der var det en nedgang på 7,9% selv om det også i Herdla kirke møtte fram 100 mennesker i gjennomsnitt. Tallene for Tveit kirke var 137 personer (+ 8,5%) og for Erdal kirke 94 personer, en ørliten framgang på 0,1%. Plusser en på med de som møtte fram til begravelser, vielser, konserter eller andre gudstjenester utenom vanlige høymesser, var det totale antallet personer som var innom kirkene på Askøy oppe i i fjor. Det er et meget høyt tall, og ingen kan påstå at kirkebenkene står tomme! Hele 56 ganger ble det talt mer enn 200 personer tilstede ved et arrangement i kirkene. Ved 23 av disse anledningene var det over 300 personer. Størst frammøte var det ved en av julaftensgudstjenestene i Strusshamn med 610 personer til stede. Til og med den lille kirka i Erdal samlet over 200 personer ved fire anledninger. Med 270 mennesker tilstede på julaften i Erdal, måtte langt over 100 stå. Også nattverdsøkningen gikk opp i 2002 i forhold til året før. Gjennomsnittet økte fra 37 til 38 personer, Askøy sett under ett. I Strusshamn går det normalt 63 personer til nattverd (+ 1,1%). Lavest er det i Tveit med 23 nattverdgjester i snitt (- 3,4%) I Herdla ble det talt 26 nattverdgjester (- 13,1%), i Erdal 31 (- 3,1%), men mest gledelig: I Ask var det en økning i antall nattverdgjester på hele 35,4%, til 34 nattverdgjester i snitt i hver gudstjeneste.d familiegudstjenester møtte det i snitt fram 219 barn og voksne i kirkene.flest møtte fram til familiegudstjenester i Strusshamn (256) og i Tveit (238). Like viktig er at et anslag over hvor mange barn menighetene har kontakt med gjennom 32 ulike klubber og lag som hadde nesten 600 samlinger, viser et frammøte på i alt ca barn. I tillegg kommer 6 barnekor med til sammen 190 deltakere. På musikkfronten var det en stor aktivitetsøkning i fjor. Tallet på konserter gikk opp fra 8 i 2001 til 21 i 2002, og antallet konsertdeltakere steg naturligvis mye; fra 1864 til Også når det gjelder økonomi viser tallene for fjoråret en gledelig tendens. Til sammen ble det samlet inn kr i de fem menighetene, en økning på 15,6% fra året før. Av dette ble kr innsamlet i Strusshamn, noe som reflekterer denne menighetens dominerende størrelse i forhold til de fire andre kirkene. Årsstatistikken viser ellers at det ble døpt 302 barn (+ 27,8%) i de fem kirkene. 163 personer ble kirkelig gravlagt på Askøy i fjor (+ 15.3%). 72 ektepar ble viet (+ 29,1%), og 202 unge ble konfirmert mot 205 året

6 V I H A R E N L I T E N S Ø S T E R, V I H A R E N L I T E N B R O R, S O M E R L I T T A N N E R L E D E S E N N A N D R E B A R N P Å J O R D. BLI KJENT I KIRKEN FOR EN GENERASJON SIDEN var det ikke vanlig å se dem ute. Men i de senere år har de flyttet til våre nabolag, der de sprer smil og glede til alle oss som møter dem. De er ikke barn lenger, men voksne mennesker som går til sitt daglige virke på lik linje med oss andre. Men barnehjertene sine har de i behold, og på en spesiell måte er de avhengige av oss andre. Bertha Vik Jensen, kontakt for funksjonshemmede i Strusshamn menighet I FJOR HØST var vi så heldige at vi ble kjent med noen av dem i Strusshamn kirke. De var deltakere på kurset Bli kjent i kirken som kontaktpersoner i menighetene arrangerte. I alt elleve personer, pluss foreldre, støtte-kontakter og personale var innom kurset som inneholdt temaene: kirkerommet, dåp og nattverd, kirkelige handlinger, og høytider. Det gikk riktig friskt for seg når alle skulle få være med og prøve seg på de ulike leddene i gudstjenesten, eller prøve presteklær. Hver kurskveld ble avsluttet med et måltid i menighetssalen. Ansvarlig for kurset var kontakt-personer fra menighetsrådene i Strusshamn, Herdla og Ask. Vi vil arrangere flere kurs, kanskje i en av de andre kirkene? Vi som var med, fikk opplevde at vi fikk igjen mer enn vi ga. Drivkraften til å arbeide videre med dette finner vi i siste linjene av Inger Hagerup sitt dikt: Så la oss gi dem gleden til de skal gå ombord, med sine barnehjerter, vår søster og vår bror

7 VÅ R E SMÅ SØSK E N V I HAR EN LITEN SØSTER Kateketsituasjonen i Askøy V I HAR EN LITEN BR O R S O M ER LITT A N D E R L E D E S E N N ANDRE BARN PÅ JORD D E K O M TIL DENNE V E R D E N - D E T V A N S K E L I G E STED- M E D MINDRE HÅNDBAGASJE E N N VI BLE UTSTYR T M E D V I VO K S N E ER SÅ KLOK E I MENING OG I ORD VÅ R LILLE BR O R OG SØSTER B L I R ALDRI RIKTIG STOR V I HAR V Å R ENG OG ÅK E R V I HAR V Å R T K J Ø P M A N N S K A P O G VI BEREGNER LIV E T I VINNING OG I TAP D E T E R SÅ LETT Å SK U B B E D E SMÅ OG S V A K E V E K K O G LA DEM STÅ TILBAK E M E D HJELPESLØSE TREKK Kateket Joar Flatland sluttet i sin tjeneste i Askøy prestgjeld nå ved årsskiftet. Han har giftet seg og flyttet til Østlandet der han har gått inn i en ny kateketstilling. Fra kirkens side her på Askøy er vi glade og takknemlige for tjenesten Joar Flatland fikk utføre. Askøy kirkelige fellesråd har tilsatt ny kateket. Det er Reidun Jofrid Bødal Kleppestrand. Hun er egentlig her fra Askøy, men bor nå på Sotra. Hun vil ta til i stillingen i mai. Da vil vi komme tilbake med en nærmere presentasjon av den nye kateketen her Mens vi venter på at hun skal begynne i joben, blir konfirmantundervisningen ivaretatt ved at vikarer går inn i det som normalt ville være hennes oppgaver. Konsulent Håkon Andersen ved kirkekontoret underviser tre konfirmantklasser. Tove Sneås Skauge underviser en klasse, og sokneprest Øystein Skauge underviser en klasse fram til ny kateket er på plass. Ø.S. KATEKET JOAR FLATLAND (TIL HØYRE) HER SAMMEN MED UNGDOMSPREST HÅKON MO D E T E R SÅ LETT Å GLEMME N Å R SISTE BÅT S K A L GÅ M Å ALLE PASASJERER L A ALL BAGASJE STÅ I N G E R

8 Erdal kirke Arbeidet med bygging av Erdal kirke har tatt tid. Interimskirken som står der i dag har 160 sitteplasser og er for liten. Etter kirkeloven skal Erdal sokn, med en befolkning på ca 3800, ha en kirke med inntil 500 plasser. Stiftelsen Erdal kirke har ferdige planer for kirkebygget. Det er arkitekt Jostein Tveit som har tegnet bygget. Kirkebygget Kirken skal oppføres i to etasjer med tils. 860 m 2. Bygget blir tilrettelagt for funksjonshemmede bl.a med inngang på begge plan og heis. Kirken får et høyreist arkitektonisk preg ved det høye tårnet i sør-øst, og ved at taket over kirkerommet løfter seg over koret fram mot tårnet. Plassering av kirken i terrenget gjør at en får en lang gangvei fra grunnplatået mot riksveien og opp til inngangen som ligger bak mot fjellet. Utenfor inngangen/våpenhuset blir det en åpnet utvendig plass, en kirkebakke, som kan brukes på fine dager. Kirken vil bli oppført i tre, stein, glass og betong. Glassflatene med lyseffekter i tårnet vil kunne fange blikket mot kirken både fra veien og sjøen. Kirkerommet Det nye kirkerommet har 345 sitteplasser og ligger på samme plan som nåværende kirkerom. Med en elementvegg kan det nye kirke-rommet åpnes mot det gamle og en får til sammen 500 plasser. Kirkerommene kan også brukes hver for seg. Denne etasjen får også

9 bygges ut dåpsventerom, sakristi, arbeidsrom, lager og en romslig inngangshall. Koret i kirken er plassert mot sør-øst. En viktig faktor i planarbeidet har vært å tilrettelegge for at menigheten kan ha nærhet til det som skjer framme i kirken. Alterpartiet er derfor trukket så langt som mulig mot kirkerommet. Menighetsavdeling I underetasjen blir det to menighetssaler, en på 60 og en på 150 m2. Disse kan også koples inåværende bygg kan omdisponeres til aktivitetsrom for bl.a. barn og ungdom. Kirken vil fungere som et kulturog aktivitetshus for bygdene Erdal og Florvåg. Utovergudstjenester, begravelser og vigsler kan kirken brukes til ulike aktiviteter som: menighetsmøter og fester, konserter, kor, musikklag, barneforeninger, tensing, eldreklubber, bibelgrupper, speiderarbeid, idrettslag, I det hele skal kirken være et sted hvor alle kan delta og føle seg hjemme. Biskop Ole D. Hagesæther var på besøk i Erdal kirke rett over nyttår og vil kunne godkjenne planene. Han ønsket lykke til med det videre arbeidet for å få reist kirken. Finansiering Kirkebygget er kostandsregnet til 24,5 mill. inkl. orgel, inventar og utstyr. Askøy kirkelige fellesråd har gjennom tidligere budsjettvedtak og ved behandling av plandokumenter for Erdal kirke gått inn for at kirken skal prioriteres som første større utbyggingsprosjekt. kr 3,2 mill til investeringsformål i kirkebudsjettet. I dette ligger en politisk vilje til at Erdal kirke kan bygges. Det gjenstår å få kommunal garanti og få på plass en finansieringsplan som kommunen stiller seg bak. Kirkens administrasjonssjef opplyser at fellesrådet vil få de endelige planene med forslag til finansieringsplan for kirkebygget til behandling i møte 18. februar d.å. Fellesrådets behandling og kommunestyrets vedtak ang. kommunal garanti og finansieringsplan vil være avgjørende for videre godkjenning og framdrift i saken. Det er svært gledelig at administrasjonen og fellesrådet gjennom en positiv dialog med kommunen nå synes å kunne realisere utbyggingen, sier administrasjonssjefen. sammen. Dessuten blir det garderober, kjøkken, lager og tekniske rom. Deler av rommene kulturarrangementer og utstillinger, foreninger og lag med ulike sosiale og diakonale formål På denne bakgrunn har Askøy kommune styret i økonomiplanperioden gitt faste årlige bevilgninger

10 GRØNN M E N I G H E T HER PÅ VOSS HAR DET I FLERE ÅR BLITT DYRKET ØKOLOGISKE GRØNNSAKER. Goder i fellesskap Er du en av dem som synes bilen står litt for lenge mellom hver gang du bruker den? Eller som ikke har bruk for de gamle barneskiene på loftet? Ved å dele på godene får du rikelig tilbake. av Kristin Risvand Mo VIL DU VITE MER OM ØKOLOGISK MAT, OG HVOR DU KAN FÅ FATT I DETTE KAN DU FINNE MER HER: KNUT FINNE HAR I MANGE ÅR DREVET ØKOLOGISK PÅ GÅRDEN PÅ VOSS. Selv var jeg med i en byttering da jeg studerte i Oslo. Jeg tilbød hagestell og hårklipp, og fikk til gjengjeld barneklær og hytte på Sørlandet. Hårklippen var det forresten mannen min som tok seg av. Siste gangen vi tilbød det, var da vi fikk besøk av en eldre mann, med måne og et stort, grått bustete hår, raust fordelt rundt månetoppen. Det så ikke ut som om han hadde klipt seg på noen år, men han ønsket noenlunde samme sveis som før, bare litt kortere. Frisøren, som hadde mest erfaring med fine barnehår, fikk virkelig en manke å bryne på. Omsider ble han ferdig og jeg fikk klar beskjed om å erstatte hårklipp med bollebaking for all fremtid. Om ikke annet, har vi hatt mye moro med historien i ettertid. Og tanken bak bytteringen er fremdeles god; det er både miljøvennlig og sosialt å bytte tjenester. Økoring I Bergen finnes det både bildelering, byttering og økoring. En økoring et nettverk hvor flere går sammen om å kjøpe økologiske grønnsaker. På Askøy fins det økologiske matringer for både tørrmat og grønnsaker. Grønnsakene leveres fra bonde Knut Finne på Voss. Linda Gregersen er med i ringen og familien vet å sette pris på de fine sesongvarene, enten det er salat, paprika, appelsiner, gulrøtter eller avokado. - Det er lite utvalg av økogrønt i butikkene på Askøy. Før vi ble med i økoringen hadde vi ikke noe valg. Jeg synes denne ordningen er lettvinn, den passer godt for oss travle familier, sier Linda med et smil. - Dessuten er det mer forpliktende enn om vi skulle handlet i butikken, siden varene kommer på døren hver 14. dag. Linda forteller at det først og fremst er helsemessige årsaker til at de spiser økologisk. - Vi ønsker å spise mat med minst mulig sprøytemidler og kunstige tilsetningsstoffer. Jeg tenker også på hvilke langtidsvirkninger maten vi putter i oss har, for eksempel i forhold til kreft og sykdom generelt. Grønne alternativer En byttering eller økomatring krever lite innsats å starte opp. Utfordringen er å få med seg noen personer som er interessert i det samme, slik at det blir lett å få til aktivitet. Husk at lokalsamfunnet er i besittelse av et vell av evner og ressurser. Gjennom en byttering kan dette også bli til glede for andre. LINDA GREGERSEN ER EN AV FLERE PÅ ASKØY SOM HAR BLITT MED I EN ØKOMATRING EN BYTTERING er en lokal informasjonstjeneste hvor folk kan gi og få tilbud om varer og tjenester. Medlemmene betaler for varene og tjenestene med egne varer og tjenester, ved at bytteringen formidler transaksjoner i en lokal verdienhet mellom medlemmene. EN BILDELERING er et nettverk av mennesker som går sammen om å eie eller leie biler. Andelshaverne sparer penger og praktiske bekymringer ved bileierskap, mens miljøet og samfunnet tjener på at bilparken benyttes bedre. I gjennomsnitt erstatter en andelsbil fem biler. I Norge er det bildeleringer i Bergen, Oslo og Trondheim. EN ØKOMATRING består av gruppe mennesker som går sammen om å bestille økologisk mat direkte fra produsent/leverandør. Dermed får man tilgang til et bredere utvalg økologiske varer enn i dagligvarebutikkene, i tillegg til lavere pris og bedre kvalitet

11 Alpha-kurs & Alpha-middag E G I L H J O R T L A N D Sammen med tusenvis av andre Alpha-middagsgjester rundt det ganske land, i til sammen 410 menigheter, var ca 50 stk. samlet rundt festdekket bord i Strusshamn kirke, fredag 24. januar. Dette var oppkjøringen til Alphakursene som startet torsdag den 30. januar. Alpha-servitørene hadde virkelig gjort sitt til at maten var velsmakende, og at atmosfæren og trivelselen rundt middagsbordet var ledig og lett. Praten surret, og det var tydelig at gjestene koste seg. Hensikten med Alphamiddag/ kurs er nettopp bl.a. å skape grunnlag for vennskap, knytte kontakter med andre mennesker og skape et godt kristent fellesskap. Dette var det Ove Steffensen satte fokus på da han ledet oss gjennom kvelden. Her var et plass til spøk og alvor med bl.a Solosang - Stand up-komikk, vitser og allsang. Egil Hjortland hadde en orientering om hva ALPHA er, og intervjuet to tidligere deltagere. Egil Hjortland vartet også opp med en feiende duett-sang sammen med en tidligere kursdeltager. I sin tale snakket Trygve Danielsen om kristendommen - er den kjedelig, irrelevant og usann?? Det er vel ikke så vanskelig å avkrefte, men --...det vil du ikke få se - før du tror det. Sissel. TEMAKVELDER I STRUSSHAMN KIRKE VÅREN 2003 Tirsdag 25. februar Merk dato! Tema: Forstår vi dagens tenåringer? v/ Rune Øystese og Håkon Mo. Konfirmantforeldre er spesielt velkomne. Tirsdag 25. mars Når barna velger annerledes v/ Audun Mosevoll Tirsdag 29. april Husandakt mulig i en travel hverdag? v/ Tove Sneås Skauge Temakveldene starter kl Enkel bevertning og samtale om kveldens tema Alle er hjertelig

12 Gudstjenester i KRISTI FORKLARELSESDAG Ask Høymesse. Misjonsprest Arve Hanssen Haugland. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Strusshamn Høymesse. Seniorprest Per Fimreite. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Tveit Høymesse. Kapellan Moe. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet SØNDAG FØR FASTE Herdla Høymesse. Kapellan Kjosavik. Dåp Takkoffer. Samklang deltar. Strusshamn Høymesse. Sokneprest Skauge. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Erdal Høymesse. Seniorprest Fimreite. Nattverd. Takkoffer ASKEONSDAG Ask Fastegudstjeneste. Kapellan Hjortland. Skriftemål og nattverd SØNDAG I FASTE Ask Høymesse. Kapellan Moe. Nattverd. Offer til Blå Kors Strusshamn Høymesse. Sokneprest Skauge. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Menighetens årsmøte. Tveit Høymesse. Kapellan Hjortland. Dåp. Offer til dåpsopplæringen. Menighetens årsmøte SØNDAG I FASTE Erdal Høymesse. Sokneprest Skauge. Dåp. Takkoffer. Herdla Askøy 23. FEB -13. APR Høymesse. Kapellan Moe. Nattverd. Takkoffer. Strusshamn Høymesse. Kapellan Kjosavik. Dåp. Offer til menighetsarbeidet MARIA BUDSKAPSDAG Ask Høymesse. Kapellan Moe. Dåp. Offer til Bergens søndagsskolekrets. Strusshamn Storfamiliegudstjeneste. Kapellan Hjortland. Nattverd. Offer til Sjømannsmisjonen/Norsk kirke i utlandet. Tveit Høymesse. Kapellan Kjosavik. Nattverd. Offer til bibler til brudepar Erdal Fastegudstjeneste. Sokneprest Skauge. Skriftemål og nattverd SØNDAG I FASTE Herdla Høymesse. Sokneprest Skauge. Dåp. Takkoffer. Strusshamn kl Høymesse. Kapellan Hjortland. Dåp Offer til menighetsarbeidet. Erdal Høymesse. Kapellan Kjosavik. Nattverd. Takkoffer. Menighetens årsmøte SØNDAG I FASTE Ask Høymesse. Kapellan Hjortland. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Strusshamn Høymesse. Kapellan Moe. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Tveit Familiegudstjeneste. Sokneprest Skauge. Dåp. Offer til Kirkens SOS PALMESØNDAG Erdal Høymesse. Kapellan Moe. Dåp. Takkoffer. Herdla Høymesse. Kapellan Kjosavik. Nattverd. Takkoffer. Strusshamn Høymesse. Sokneprest Skauge. Dåp. Offer til menighetsarbeidet UTGIVELSESPLAN I 2003 NR LEVERINGSFRIST DISTRIBUSJON MARS 11. APRIL 3 7. MAI 23. MAI JUNI 27. JUNI AUGUST 5. SEPTEMBER 6 1. OKTOBER 17. OKTOBER NOVEMBER 5. DESEMBER ASKØY PRESTEGJELD Administrasjonssjef Oddmund Sagstad Kontor Mobil Privat Kons./ menighetssekr. Håkon Andersen Kontor Sekretær Gro O. Nielsen Sentralbord Kontorfullmektig Gunnar B. Rasmussen Kontor Dåpsopplæringskonsulent Anne Helene Gjengedal Kontor Kantor / organister Gerd Inger Eide Yddal Kontor Privat Terje Haugom Privat Jolanta Ravnanger Privat Sokneprest Øystein Skauge Kontor Mobil Privat Kapellan Trond Egill Moe Kontor Mobil Privat Kapellan Egil S. Hjortland Kontor Mobil Privat Kapellan Tor Dag Kjosavik Kontor Mobil Privat Ungdomsprest Håkon Mo Kontor Mobil Privat

13 Slekters gang Døpte Vigde Døde Kirkekontoret i Askøy Vi gratulerer de hjem som har fått sine barn døpt Vi ønsker de nygifte til lykke Vi lyser fred over dem som har gått bort. ÅPNINGSTIDER UKE 47: Eskil Skarheim Therese Epland Andersen Steffen Jakobsen Michelle Hatlen Juvik Kristian Børmo Endre Clark Pettersen Maren Eide Kristoffersen UKE 48: Lea Mari Rosten UKE 49: Leon Larsen Emma Myrdal Jøsendal Emil Myrdal Jøsendal Emma Lund Marthine Larsen Wulf Mathias Rekdal André Boge Endre Lindhjem Eriksen Fredrik Johan Spjeld Anna Rose Walderhaug Ida Magnussen Nilsen Ida Sofie Andreassen Danielsen Andreas Wikum Malene Standal Sander Bjørsvik Ryttvad Marius Hetlevik Magne Hetlevik UKE 50: Ida Telle UKE 52: Thea Hanevik Larsen Ronja Nilsen Anders Lund Kleppe Simon Kanthorn Paulsen Mats Eide Richardsen Martin Flåten Langhelle Samuel Lewis Larsen UKE 1: Tuva Lilletvedt UKE 2: Iben Marie Dalhaug Aarbakke Lenny Bendiksen Langhelle Mathias Hilleren Skår Kevin Sagstad Linge UKE 3: Henrik Natås Ole Eivind Tjønn Daltveit Vanja Nesbø Horne Marie Haugen UKE 48: Gulcan Ugur og Werner Nilsen Cecilie Hevrøy Hansen og Halgord Hadi Kheder Velsignelse av inngått ekteskap: Tatiana Petrovna Li og Sigmund Li UKE 52: Eva Karin Knutsen og Ole Henrik Tveit UKE 1: Gerd Daae og Cato Sanden døpte forts... Julian Hetlevik Mathias Søreide Hope Talita Andersen Peter Andersen Rikke Elisabeth Træet Pedersen Emma Cathrin Jellestad Jakobsen Sander Haakon Berge UKE 4: Børge Nyhammer Olsen Sondre Alvheim Sivertsen Adrian Eikemo Nilsen Martin Ingebrigtsen William Ophus Fretheim Stadfestelse av dåp: Sarah Nielsen UKE 5: Victoria Svendsen Stigen Mathilde Valentine Måkestad Isak Emil Røsbø Larsen Victoria Wisnes Elgsås Alexander Berg Sifuentes Ingrid Tysnes Fauskanger Vilde Svindland døde forts... Uke 5: Solveig Solheim f John Romarheim f Hans Berland f Olav Håkon Fauskanger f Konrad Kristoffersen f Barbra Andersen f Uke 47: Laura Sofie Tumyr f Kirsten johanne Soltvedt f Anna Oline Sterning f Hans Nikolai A. Turøy f Uke 49: Ingrid Malene Dale f Aslaug Vollevik f Ivan Andberg f Ansgar Jakobsen f Ingjerd Gundersen f Anna Ellingsen f Uke 50: Nelly Dåvøy f Karen Pauline Mikkelsen f Maria Austrheim f Rolf Henry Monsen f Knut Olai Knutsen f Uke 51: Jonas Larsen Osen f Margit Ingvarda Salamonsen f Anita Gunn Hunskår Eliassen f Augusta Gorm-Hansen Holme f Uke 52: Kristi Olivia Tveit f Ingrid Agnes Aarsnes f Bernhard Konrad Haugland f Uke 1: Birger Kristiansen f Solfrid Træet f Kristi Johanne Ludvigsen f Uke 2: Morten Horvik f Connie Wisnes f Olav Bjørkaas f Betsy Korneliussen f Uke 3: Sverre Håkon Torsvik f Øyvind Bjerk f Uke 4: Malvin Bekkenes f Olav Birkelid Nilsen f Olav Mikal Nilsen f Ørjan Sollesnes f Mandag - Fredag kl Florvågveien 6, 5300 Kleppestø Telefon Telefaks KIRKENE Strusshamn Ask Erdal Herdla Tveit KIRKEGÅRDENE Pb. 77, 5302 Strusshamn Telefon Faks Oppsynsmann Torstein Berntsen Mobil DÅPSKJOLER Erdal kirkeforening har to dåpskjoler til leie: Kr 150, per stk. Henvendelse / Tveit menighet har to dåpskjoler til leie: Kr 150, per stk. Henvendelse /

14 Vinterleirer / påskeleirer Sætervika ungdomssenter år år år , klasse :Kretsungdomskorets påskeleir Tveit kirke Det blir formiddagstreff i menighetssalen kl følgende datoer: 17.3, 14.4,12.5. Kirkeforeningen har møter i menighetssalen kl NMS Informasjon og påmelding:: NLM Bergen krets Sydneskleiven Bergen Tel følgende datoer: 10.3 og 7.4. Det blir bibeltimer i menighetssalen 4.3 kl v/ Bård Hauge og 29/.4 kl v/ Tor Dag Kjosavik. PLAKATER Kvamsseter ungdomssenter mars, EnerSkiWeekend Skileir kl. Informasjon og påmelding: NMS V. Muralm Bergen Tel: STØTT MENIGHETS- BLADET MED EN GAVE: KONTO NR Ask menighet Velkommen til torsdagstreff i Ask menighetshus annenhver torsdag kl Tilbudet er for barn mellom 0 og 6 år med voksent følge. Vi synger, leker og får høre fortellinger fra Bibelen. Datoer for våren: 27.2, 13.3, 27.3, 10.4, 24.4, 8.5 og Gamle og nye medlemmer velkomne! Ledere/ kontaktpersoner: Gunnhild Thorgrimsen, tlf Solfrid Kleiven, tlf Wenche Hopland, tlf Velkommen til søndagsskole i Ask kirke/kirketårnet alle søndager når det er gudstjeneste (bortsett fra familiegudstjenester). Barn fra 4 år er velkomne!. Arr.: Menighetsrådet. Åpen kirke på Ask Et forsøk på å ha åpen kirke har vært vellykket, og vi har lyst til å fortsette med det. Derfor inviterer vi videre til åpen kirke her på Ask. Det er anledning for alle å ha en rolig, fin stund for seg selv i kirken. Tenn et lys, ta deg en kopp kaffe og en kakebit, og vær der så lenge du vil. I den travle og vanskelige hverdagen kan det være godt å få en fredelig stund i kirken. Er det noe dere vil spørre oss om, noe dere har på hjertet som vi kan hjelpe dere med, ville det være fint om dere kontaktet en av oss i menighetsrådet. Du er hjertelig velkommen i kirken. Kirken er åpen følgende lørdager fra kl. 15 til 18: 22/2, 8/3, 22/3, 5/ Trekningsliste for hovedutlodning, julemessen Skinnstol Helga Karlsen 2. Juleduk Anne Helene Gjengedal 3. Dukke m. klær og vugge Anne Berit Sætre 4. Juleduk Kjetil Turøy 5. Stor vugge Maria Haugland 6. Kaffeduk Turid Skogedal 7. Lampe Inger Andreassen 8. Porselensdukke Kristine Stura 9. Genser Jon Arne Algrøy 10. Strikket drakt Rasmus Bekken Dekket kaffebord ble vunnet av: Nils Einar Eriksen Vi takker alle som var med og gav oss et flott resultat. Askøy Misjonsforening av NMS Aksjon med Mjølhus NLM på Askøy skipar til ein to vekers møteaksjon med misjonæren og forkynnaren Mathias Mjølhus som hovudtalar. Aksjonen vert i Kleppe bedehus, dei to siste vekene av mars (18. til 30. mars). Mjølhus (63) har røter frå Jæren, men bur i dag rett utanfor Oslo. Han og familien har vore fleire periodar som misjonærar i Tanzania både på 60-, 70- og 80-talet. I mange år no har han reist som forkynnar, og har i ikkje liten grad vorte nytta ved både skular og elles som forkynnar for ungdom. Alt fyrste kvelden i aksjonen kjem det besøk av Kongshaugrussen. Det vert venteleg Askøy Menighetsnytt - Resultatregnskap Kontigenter/gaver , ,00 Askøy krk. fellesråd , ,00 Annonser , ,00 Renteinntekter 558,25 584, , ,55 gode songkrefter også elles i møta. Laurdagskveldane vert det ungdomssamlingar, og møta på sundagane vert til vanleg sundagstid (1700). PO Trykkingsutgifter , ,00 Utgifter til giro etc , ,00 Porto , ,16 Gebyrer 179,50 108,50 Årsresultat , , , ,55

15 LAKSEVÅG OLSVIK ASKØY Solstrand BEGRAVELSESBYRÅ AS Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd TELEFON: DØGNVAKT Herm. Fossgt BERGEN Kvernøy & Nikolaisen Mekaniske verksted Lindhaugen, 5303 FOLLESE TLF: , MOB: Askøy Energi AS ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS POSTBOKS KLEPPESTØ STRUSSHAMN SENTER TELEFON: Fotograf ASKØY MØBLER TELEFON KLEPPESTØ Kleppestø Senter Kleppestø FAGFOTOGRAFEN PÅ ASKØY KLEPPESTØ MØBLER: PRINCESS: DIN LOKALAVIS PÅ ASKØY ALT I STØP OG MURARTIKLER RØRLEGGERFORRETNING 5305 FLORVÅG STRUSSHAMN SENTER KLEPPESTØ SENTER LEDIG ANNONSEPLASS. TA KONTAKT MED TOR DAG KJOSAVIK PÅ TLF: TRENGER GAVER FOR Å KUNNE GIS UT. BENYTT kontonr:

16 Send en med spørsmål og ønsker til : Sos eller send et brev til: Askøy kirkekontor v/håkon Mo, Florvågveien 6, 5300 Kleppestø En fredselskende og meget pasifistisk hilsen fra Jan-Ove Knutsen og Stein Olav Paulsen. I NESTE NUMMER BLIR DET REPORTASJE FRA VINTERFESTIVALEN!!! I Tjeneste! Sivil vernepliktig nr / 00 og / 00 melder seg til tjeneste. Med nystrøket skjorte og glattkjemmet hår. Kort ved ørene og i nakken, selvsagt. Og med ny-trukket kaffe på kannen.. Velsignet være den som lever i sin barnetro!!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Bibeltekster for askeonsdag. Matt 6. 16-18 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel. VIGSEL Alminnelige bestemmelser 1. Ekteskap inngås ved at kvinne og mann offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Vigsler i Sentrum 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Ekteskapsinngåelsen Et ekteskap blir inngått når en kvinne og en mann i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap og

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer