OVERSIKT OVER REGULERINGSPLANER HAMAR KOMMUNE (gjeldende og pågående)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERSIKT OVER REGULERINGSPLANER HAMAR KOMMUNE (gjeldende og pågående)"

Transkript

1 OVERSIKT OVER REGULERINGSPLANER HAMAR KOMMUNE (gjeldende og pågående) VERTIKALNIVÅ 1 UNDER BAKKEN Plannavn PlanID Korridor Områdereguleringsplan for Vestbyen K1-2B Kvartal K1-2B DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET MAXI K1-2B Detaljreguleringsplan for Kvartal K1-2B Områdereguleringsplan for Vestbyen K1-3B Kvartal K1-3B DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET MAXI K1-3B Detaljreguleringsplan for Kvartal K1-3B Reguleringsplan for Hamar stadion og Fuglsethmyra 653 K2 Detaljreguleringsplan for Hamar stadion K2 MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE DELER AV BRISKEBYEN 642MVE K3 1

2 VERTIKALNIVÅ 2 PÅ BAKKEN Plannavn PlanID Korridor REGULERINGSPLAN/MINDRE VESENTLIG ENDRING FOR FURUBERGET VEST 540MVE K1-2B REGULERINGSPLAN FOR FURUBERGET/FRØBERGSBERGET, DEL 3B 506_3B K1-2B FURUBERGJORDET (del 1) 298 K1-2B FURUBERGJORDET (del 1) 298 K1-2B FURUBERGJORDET (del 1) 298 K1-2B Bebyggelsesplan for felt B5, Snekkerstufeltet B596 K1-2B BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDE B4-felt1 B298B4-1 K1-2B BEBYGGELSESPLAN FOR FELT B9-B14(B4-B6) SNEKKERSTUEN B298B4-6 K1-2B Endret reguleringsplan for del av Furuberget gård 578 K1-2B DEL 3 AV MVE 261 K1-2B DEL 2 AV MVE 261 K1-2B REGULERINGSPLAN FOR FURUBERGJORDET (del 3) 298 K1-2B REGULERINGPLAN FOR FURUBERGVEGEN 125/ K1-2B ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GUTULIA STADFESTET K1-2B REGULERINGSENDRING FOR FURUBERGET GÅRD - GUTULIA 261 K1-2B ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GUTULIA STADFESTET K1-2B ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GUTULIA STADFESTET MVE_2 K1-2B M.V.E. AV REGULERINGSPLAN FOR EN DEL AV GUTULIA 261MVE_1 K1-2B BEBYGGELSESPLAN FOR FURUBERGJORDET FELT B1 B298B-1 K1-2B REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET RUNDT PRESTERUDHALLEN 526 K1-2B HAMAR VEST 221 K1-2B REGULERINGSPLAN FOR FRIOMRÅDE VED PRESTERUDHALLEN 312 K1-2B MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR PRESTRUD\FURUBERGET GÅRD 277MVE K1-2B ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PRESTERUD - FURUBERGET GÅRD 277 K1-2B Reguleringsplan for del av Hamar vest, boligfelt A 227 K1-2B Reguleringsplan for området Norsk Tipping / Storhamarsenteret 614 K1-2B ENDRET REGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSENTER M.V. HAMAR VEST 241 K1-2B 2

3 Reguleringsplan for Norsk Tipping / Storhamarsenteret 614MVE K1-2B REGULERINGSPLAN FOR HAMAR VEST FELT A 231 K1-2B ENDRET REGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSENTER M.V. HAMAR VEST 241 K1-2B ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV HAMAR VEST-SØRENGA FELT A 238 K1-2B Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Kornsilovegen MVE1 K1-2B Reguleringsplan for Dalsløkka 535 K1-2B Reguleringsplan for et område rundt Sigurd Jarls gate 2 og 4b. 581 K1-2B REGULERINGSPLAN FOR VOGNVEGEN FRA KRYSS VED REINERT SVENDSENS GATE TIL KRYSS VED ALUVEGEN 265 K1-2B Røreksgate 16,18,20,22,24,26,28,30 og K1-2B Reguleringsplan for Aslak Boltsgate 40 m. fl. 641 K1-2B REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE LANGS ASLAK BOLTS GATE MELLOM STORMYRVEGEN OG VOGNVEGEN 315 K1-2B FJELLHAGAN K1-2B REGULERINGSPLAN FOR BISPEHAUGEN, ASLAK BOLTS GATE 34 M. FL. 664 K1-2B Reguleringsplan for Bispegata G-/Br.nr 1/ K1-2B Vestbyen 620 K1-2B Sentrum vest K1-2B Bebyggelsesplan for Hamar bryggeri B571 K1-2B OMRÅDEREGULERING FOR VESTBYEN K1-2B Stortorget og Morterudsgate K1-2B Detaljreguleringsplan for Kvartal K1-2B Siskelskvartalet 583 K1-2B GRANDKVARTALET KVARTAL K1-2B OMRÅDEREGULERING FOR HAMAR STASJON KOLLEKTIVKNUTEPUNKT K1-2B REGULERINGSPLAN FOR SAGVEGEN K1-2B REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDENE VED SAGVEGEN 584 K1-2B REGULERINGSPLAN FOR ÅKERSVIKA 322 K1-2B Reguleringsplan for et område begrenset av Brugata/Andreas Sæhlies gate/andreaspedersens gate/wellhavens gate/stangeve 252 K1-2B 3

4 Mindre vesentlig reguleringsendring for Åkersvikvegen 587MVE1 K1-2B Områdereguleringsplan for strandsonens sentrale deler, Godsområdet, Espern bru og jernbaneverkstedet K1-2B OMRÅDEREGULERING FOR ESPERN K1-2B Reguleringsplan for Jernbanetrekanten 625 K1-2B Områder langs Åkersvikveien - endring av bussterminal K1-2B Mindre vesentlig endring av del av nedre Dalsløkka 316MVE K1-2B Detaljreguleringsplan for Aslak Boltsgate K1-2B DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET MAXI K1-2B Detaljreguleringsplan for kvartal K1-2B REGULERINGSPLAN FOR FURUBERGET - FRØBERGSBERGET GML. HAMAR DEL K1-2B Reguleringsplan for Nedre Dalsløkka 316 K1-2B Bebyggelsesplan for Furubergvegen B 09 B522 K1-2B Reguleringsplan for del av Furuberget gård nord for Furubergvegen 305 K1-2B Reguleringsplan for del av Furuberget gård 289 K1-2B Reguleringsplan for kryssene Vognvegen/Furubergvegen og Vognvegen/Knut Alvsons gate/aslak Bolts gate 300_2 K1-2B Endring av reguleringsplan for Gutulia 294 K1-2B Regulerinsplan for et område på Dalsløkka 297 K1-2B Reguleringsplan for Vognvegen ved kryss fra Reinert Svensens gate til kryss ved Aluvegen 265 K1-2B Detaljreguleringsplan for Storhamarsenteret K1-2B Detaljreguleringsplan for Bispegata 11 m.fl K1-2B Detaljreguleringsplan for Kvartal K1-2B Detaljreguleringsplan for Meieriparken K1-2B Detaljreguleringsplan for Prestrudhallen K1-2B DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 79 ASLAK BOLTS GATE K1-2B REGULERINGSPLAN/MINDRE VESENTLIG ENDRING FOR FURUBERGET VEST 540MVE K1-3B REGULERINGSPLAN FOR FURUBERGET/FRØBERGSBERGET, DEL 3B 506_3B K1-3B FURUBERGJORDET (del 1) 298 K1-3B FURUBERGJORDET (del 1) 298 K1-3B 4

5 FURUBERGJORDET (del 1) 298 K1-3B Bebyggelsesplan for felt B5, Snekkerstufeltet B596 K1-3B BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDE B4-felt1 B298B4-1 K1-3B BEBYGGELSESPLAN FOR FELT B9-B14(B4-B6) SNEKKERSTUEN B298B4-6 K1-3B Endret reguleringsplan for del av Furuberget gård 578 K1-3B DEL 3 AV MVE 261 K1-3B DEL 2 AV MVE 261 K1-3B REGULERINGSPLAN FOR FURUBERGJORDET (del 3) 298 K1-3B REGULERINGPLAN FOR FURUBERGVEGEN 125/ K1-3B ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GUTULIA STADFESTET K1-3B REGULERINGSENDRING FOR FURUBERGET GÅRD - GUTULIA 261 K1-3B ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GUTULIA STADFESTET K1-3B ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GUTULIA STADFESTET MVE_2 K1-3B M.V.E. AV REGULERINGSPLAN FOR EN DEL AV GUTULIA 261MVE_1 K1-3B BEBYGGELSESPLAN FOR FURUBERGJORDET FELT B1 B298B-1 K1-3B REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET RUNDT PRESTERUDHALLEN 526 K1-3B HAMAR VEST 221 K1-3B REGULERINGSPLAN FOR FRIOMRÅDE VED PRESTERUDHALLEN 312 K1-3B MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR PRESTRUD\FURUBERGET GÅRD 277MVE K1-3B ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PRESTERUD - FURUBERGET GÅRD 277 K1-3B Reguleringsplan for del av Hamar vest, boligfelt A 227 K1-3B Reguleringsplan for området Norsk Tipping / Storhamarsenteret 614 K1-3B Endret reguleringsplan for et område rundt Prestrudsenteret 626 K1-3B ENDRET REGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSENTER M.V. HAMAR VEST 241 K1-3B Reguleringsplan for Norsk Tipping / Storhamarsenteret 614MVE K1-3B REGULERINGSPLAN FOR HAMAR VEST FELT A 231 K1-3B ENDRET REGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSENTER M.V. HAMAR VEST 241 K1-3B ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV HAMAR VEST-SØRENGA FELT A 238 K1-3B BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING B659 K1-3B Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Kornsilovegen MVE1 K1-3B 5

6 Reguleringsplan for Dalsløkka 535 K1-3B Reguleringsplan for et område rundt Sigurd Jarls gate 2 og 4b. 581 K1-3B REGULERINGSPLAN FOR VOGNVEGEN FRA KRYSS VED REINERT SVENDSENS GATE TIL KRYSS VED ALUVEGEN 265 K1-3B Røreksgate 16,18,20,22,24,26,28,30 og K1-3B Reguleringsplan for Aslak Boltsgate 40 m. fl. 641 K1-3B REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE LANGS ASLAK BOLTS GATE MELLOM STORMYRVEGEN OG VOGNVEGEN 315 K1-3B Endret regulerings-bebyggelsesplan for et område på stormyra 169 K1-3B FJELLHAGAN 282MVE K1-3B Endret regulering- og bebyggelsesplan fro et område på Stormyra 169 K1-3B FJELLHAGAN K1-3B FJELLHAGAN 282 K1-3B REGULERINGSPLAN FOR BISPEHAUGEN, ASLAK BOLTS GATE 34 M. FL. 664 K1-3B Reguleringsplan for Bispegata G-/Br.nr 1/ K1-3B Vestbyen 620 K1-3B Sentrum vest K1-3B Bebyggelsesplan for Hamar bryggeri B571 K1-3B OMRÅDEREGULERING FOR VESTBYEN K1-3B Stortorget og Morterudsgate K1-3B Detaljreguleringsplan for Kvartal K1-3B Parkgata Alt K1-3B Siskelskvartalet 583 K1-3B GRANDKVARTALET KVARTAL K1-3B OMRÅDEREGULERING FOR HAMAR STASJON KOLLEKTIVKNUTEPUNKT K1-3B REGULERINGSPLAN FOR SAGVEGEN K1-3B REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDENE VED SAGVEGEN 584 K1-3B REGULERINGSPLAN FOR ÅKERSVIKA 322 K1-3B Reguleringsplan for et område begrenset av Brugata/Andreas Sæhlies gate/andreas Pedersens gate/wellhavens gate/stangevegen 252 K1-3B 6

7 Mindre vesentlig reguleringsendring for Åkersvikvegen 587MVE1 K1-3B Områdereguleringsplan for strandsonens sentrale deler, Godsområdet, Espern bru og jernbaneverkstedet K1-3B OMRÅDEREGULERING FOR ESPERN K1-3B Reguleringsplan for Jernbanetrekanten 625 K1-3B Områder langs Åkersvikveien - endring av bussterminal K1-3B Mindre vesentlig endring av del av nedre Dalsløkka 316MVE K1-3B Detaljreguleringsplan for Aslak Boltsgate K1-3B DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET MAXI K1-3B Detaljreguleringsplan for kvartal K1-3B REGULERINGSPLAN FOR FURUBERGET - FRØBERGSBERGET GML. HAMAR DEL K1-3B Reguleringsplan for en del av Ringgata og Kornsilivegen- kryss mellom Ringgt./Fredrik Monsensgt./Vognv. og Kornsilov. 558 K1-3B Reguleringsplan for Nedre Dalsløkka 316 K1-3B Bebyggelsesplan for Furubergvegen B 09 B522 K1-3B Reguleringsplan for del av Furuberget gård nord for Furubergvegen 305 K1-3B Reguleringsplan for del av Furuberget gård 289 K1-3B Reguleringsplan for kryssene Vognvegen/Furubergvegen og Vognvegen/Knut alvsonsgate/aslak Bolts gate 300_2 K1-3B Reguleringsplan for et område på Dalsløkka 297 K1-3B Reguleringsplan for Vognvegen ved kryss fra Reinert svensens gate til kryss ved Aluvegen 265 K1-3B Detaljreguleringsplan for Storhamarsenteret K1-3B Detaljreguleringsplan for Bispegata 11 m.fl K1-3B Detaljreguleringsplan for Kvartal K1-3B Detaljreguleringsplan for Meieriparken K1-3B Detaljreguleringsplan for Prestrudhallen K1-3B DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 79 ASLAK BOLTS GATE K1-3B REGULERINGSPLAN FOR FURUBERGET/FRØBERGSBERGET, DEL 3B 506_3B K2 Reguleringsplan for Hamar vest feltene G og H. 226 K2 Tomteplan for felt H Hamar vest 226MVE_2 K2 7

8 Reguleringsplan for Hamar vest feltene G og H. 226 K2 Bebyggelsesplan for området Karlsvognen/Vekten/Furubergvegen B226 K2 Reguleringsendring av hamar vest, feltene G og H-område vekten 2 226MVE_13 K2 Mindre vesentlig endring av Hamar vest, felt G og H 226MVE_3 K2 Hamar vest, del av felt H 226MVE K2 REGULERINGSPLAN FOR EN DEL AV VEKTEN - LYREN OMRÅDET 258 K2 Mindre vesentlig endring av Vekten - Hamar vest 226MVE_7 K2 Furubergvegen 72 m.fl. 562 K2 HAMAR VEST 221 K2 Reguleringsplan for Hamar vest feltene G og H. 226 K2 ET OMRÅDE I ØVRE BEKKESVEA 221MVE_4 K2 HAMAR VEST 221 K2 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE MELLOM STORE OG LILLE PRESTUDVEG 266 K2 HAMAR VEST 221 K2 HAMAR VEST 221MVE_1 K2 HAMAR VEST 221 K2 HAMAR VEST 221 K2 REGULERINGSPLAN FOR VOGNVEGEN, SVEN MORENS GATE OG BEKKESVEVEGEN 580 K2 HAMAR VEST 221MVE_3 K2 Reguleringsplan for Hamar vest feltene G og H. 226 K2 Reguleringsplan for gang- og sykkelveg på strekningen mellomfurub 634 K2 REGULERINGSPLAN FOR VOGNVEGEN VED KRYSS FRA REINERT SVENSENS GATE TIL KRYSS VEDALUVEGEN 265 K2 REGULERINGSPLAN FOR AJER SKOLEOMRÅDE 296 K2 Reguleringsplan for området Norsk Tipping / Storhamarsenteret 614 K2 BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING B659 K2 BEBYGGELSESPLAN FOR VOGNVEGEN 104 M.FL. B518 K2 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSENTER M.V. HAMAR VEST 241 K2 REGULERINGSPLAN FOR VOGNVEGEN VED KRYSS FRA REINERT SVENSENS GATE TIL KRYSS VEDALUVEGEN 265 K2 8

9 Reguleringsplan for nye Hamar Katedralskole 624 K2 Reguleringsplan for Han Nilsen Hauges gate 555 K2 Reguleringsplan for Bondesvea og øvre Storhamar 200 K2 DETALJREGULERING FOR ANKERSKOGEN SVØMMEHALL K2 REGULERINGSPLAN FOR RINGGATA FRA KRYSS MED BRENNBAKKVEGEN TIL ALUVEGEN 313 K2 Reguleringsplan for vestre del av Ankerskogen 549 K2 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 77, AJER UNGDOMSSKOLE - VOGNVEGEN K2 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ANKERSKOGEN 242 K2 OMRÅDE MELLOM HAKABEKKVEGEN OG BRATTBAKKEN 253 K2 Del av Hakabekkvegen, Aluvegen, Bryggerigata og Høiensalgata 544 K2 Reguleringsplan for gamle Sagatun området 275 K2 Hulda Gaborgs gate-heidemanns gate mellom arvesens veg og Hulda Gaborgs gate-hulda Gaborgs gate mellom Ankervegen og 151 K2 REGULERINGSPLAN FOR HORNS GATE 11-13, ALT K2 Bebyggelsesplan for området Holsetgata 22 m.m. B613 K2 Bebyggelsesplan for Utsikten B652 K2 Detaljreguleringsplan for Hamar stadion K2 REGULERINGSPLAN FOR UTSIKTEN 1,2,3,4,5 og K2 Reguleringsplan for Lærerhøgskolen 556 K2 Reguleringsplan for et område begrenset av Haakonsgt., Østregt., Sverresgt. og St. Olavs gate 279 K2 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL K2 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL K2 REGULERINGSPLAN FOR FUGLESETHTOMTA 605 K2 BEBYGGELSESPLAN FOR KVARTAL ALT A B K2 Områdereguleringsplan for Vangsvegen mellom Grønnegata og Ringgata 676 K2 Reguleringsplan for Fuglesethtomta 605 K2 Reguleringsplan for kvartal 115, 116, og K2 BEBYGGELSESPLAN FOR KVARTAL 133 FRIMURERLOSJEN B509 K2 BEBYGGELSESPLAN FOR KVARTAL 116, STATENS HUS B K2 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 122 FYLKESHUSET K2 9

10 OMRÅDEREGULERING FOR HAMAR STASJON KOLLEKTIVKNUTEPUNKT K2 REGULERINGSPLAN FOR SAGVEGEN K2 REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDENE VED SAGVEGEN 584 K2 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ØSTRE BRISKEBY 270 K2 REGULERINGSPLAN FOR ÅKERSVIKA 322 K2 Reguleringsplan for et område begrenset av Brugata/Andreas Sæhlies gate/andreaspedersens gate/wellhavens gate/stangeve 252 K2 Mindre vesentlig reguleringsendring for Åkersvikvegen 587MVE1 K2 Områdereguleringsplan for strandsonens sentrale deler, Godsområdet, Espern bru og jernbaneverkstedet K2 OMRÅDEREGULERING FOR ESPERN K2 Reguleringsplan for Jernbanetrekanten 625 K2 Områder langs Åkersvikveien - endring av bussterminal K2 REGULERINGSPLAN FOR ANKERLØKKEN BOLIGOMRÅDE 290 K2 MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ANKERLØKKEN BOLIGOMRÅDE 290MVE K2 Bebyggelsesplan for G.nr. 1/B nr (B01) B296 K2 Reguleringsplan for Høyensalgate 72, Nysagatun 532 K2 DETALJREGULERINGSPLAN FOR HØYENSALGATA K2 REGULERINGSPLAN FOR VANGSVEGEN K2 REGULERINGSPLAN FOR FURUBERGET - FRØBERGSBERGET GML. HAMAR DEL K2 Reguleringsplan for Furnesvegen 24 og MVE K2 Reguleringsplan for kryssene Vognvegen/Furubergvegen og Vognvegen/Knut alvsonsgate/aslak Bolts gate 300_1 K2 Detaljreguleringsplan for Karlsvognen 2-Utfarten Mat K2 Detaljreguleringsplan for kvartalene Vangsvegen - Parkgata - Sverdrups gate - St. Olavs gate 666 K2 Detaljreguleringsplan for Meieriparken K2 MINDRE VESENTLIG ENDRING AV GAMLE SAGATUN OMR. 553 K2 MINDRE VESENTLIG ENDRING AV GAMLE SAGATUN OMR. 553 K2 REGULERINGSPLAN FOR FURUBERGET/FRØBERGSBERGET, DEL 3B 506_3B K3 REGULERINGSPLAN FOR ALUVEGEN OG HOLSVEGEN 292 K3 10

11 Reguleringsplan for Hamar vest feltene G og H. 226 K3 Tomteplan for felt H Hamar vest 226MVE_2 K3 Detaljreguleringsplan for Montessoriskole - del av Hedmarktoppen K3 REGULERINGSPLAN FOR ALUVEGEN/KÅTORPVEGEN 325 K3 Reguleringsplan for Solvang 5 70V K3 DETALJREGULERINGSPLAN FOR VOLD OG LUND SØNDRE K3 Fv 74, Vognvegen, Voll - Kårtorpvegen 607 K3 REGULERINGSPLAN FOR SOLVANG7 79V K3 Reguleringsplan for Jensenhagen II - Jensentomtene 4V K3 Haugligjordet - Kjeldstadligjordet 23V K3 Reguleringsplan for Kjelstadli 600 K3 Reguleringsplan for Valumshagen - Galgeberget 38V K3 REGULERINGSPLAN FOR SOLVANG 6 - STAVHAGAN M.FL. 50V K3 Reguleringsplan for Solvang 4 32V K3 Reguleringsplan for Klukevegen - del av gnr/bnr 4/ K3 Reguleringsplan for Klukhagan 533 K3 Haugligjordet - Kjeldstadligjordet 23V K3 REGULERINGSPLAN FOR VANGSVEGEN FRA DISEN BRU TIL ST. OLAVS GATE 250 K3 REGULERINGSPLAN FOR ÅKERSVIKA 322 K3 REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ DISEN OMRÅDE B4. JUST BROCHS GATE K3 REGULERINGSPLAN FOR VANGSVEGEN FRA DISEN BRU TIL ST. OLAVS GATE 250 K3 REGULERINGSPLAN FOR SAGVEGEN K3 MINDRE VESENTLIG AV REGULERINGSPLAN FOR, VANGSVEGEN FRA DISEN BRU TIL ST. OLAVSGATE 250MVE K3 REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET DISEN GÅRD 557 K3 REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDENE VED SAGVEGEN 584 K3 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ØSTRE BRISKEBY 270 K3 REGULERINGSPLAN FOR ÅKERSVIKA 322 K3 MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE DELER AV BRISKEBYEN 642MVE K3 Reguleringsplan for et område begrenset av Brugata/Andreas Sæhlies gate/andreaspedersens gate/wellhavens gate/stangeve 252 K3 11

12 Mindre vesentlig reguleringsendring for Åkersvikvegen 587MVE1 K3 Reguleringsplan for Industritomter Midtstranda 13V K3 Områdereguleringsplan for strandsonens sentrale deler, Godsområdet, Espern bru og jernbaneverkstedet K3 OMRÅDEREGULERING FOR ESPERN K3 Reguleringsplan for Jernbanetrekanten 625 K3 Områder langs Åkersvikveien - endring av bussterminal K3 Detaljreguleringsplan for Solvangtunet, gnr/bnr 4/ K3 REGULERINGSPLAN FOR TOMMELSTAD, 6/1, VANG H. 91V K3 Reguleringsplan for Voll gård 299 K3 Reguleringsplan for Voll gård 299 K3 E6 Kåterud-Arnkvern K3 Detaljreguleringsplan for Meieriparken K3 Detaljreguleringsplan for Stavsbergvegen K3 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SAGVEGEN 51 OG K3 12

13 VERTIKALNIVÅ 3 OVER BAKKEN Plannavn PlanID Korridor Områdereguleringsplan for Godsområdet, Jernbaneverkstedet og Espern bru K1-2B Kulturhuset m.m. stortorget 640 K1-2B DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET MAXI K1-2B Områdereguleringsplan for Godsområdet, Jernbaneverkstedet og Espern bru K1-3B Kulturhuset m.m. stortorget 640 K1-3B DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET MAXI K1-3B Områdereguleringsplan for Godsområdet, Jernbaneverkstedet og Espern bru K2 MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE DELER AV BRISKEBYEN 642MVE K3 E6 Kåterud-Arnkvern K3 13

Bestemmelser. For følgende avgrensede områder på plankartet kreves det reguleringsplan: TBO = Tettbebyggelse, omforming TB = Tettbebyggelse

Bestemmelser. For følgende avgrensede områder på plankartet kreves det reguleringsplan: TBO = Tettbebyggelse, omforming TB = Tettbebyggelse Bestemmelser 1 Byggeområder, plankrav (Plan- og bygningsloven 20-4, annet ledd, bokstav a) I byggeområder for framtidig by- eller tettbebyggelse vil det kreves reguleringsplan for tiltak som krever søknad

Detaljer

Ta bussen. for 10,- kr 10,- på 17. mai. B1 B1 og og B2 B2 kjører i i Hamar fra morgen til kveld

Ta bussen. for 10,- kr 10,- på 17. mai. B1 B1 og og B2 B2 kjører i i Hamar fra morgen til kveld Ta bussen for 10,- kr 10,- på 17. mai B1 B1 B2 B2 kjører i i Hamar fra morgen til kveld B1 kjører: Sanderud B1 - Hamar kjører: skysstasjon Hamar vest - sentrum. Hamar vest - Bryggeriet. (ingen busser går

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORELØPIG KARTLEGGING DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR KOMMUNE

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORELØPIG KARTLEGGING DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: KARTLEGGING AV NÆROMRÅDET - : ILLUSTRASJONER VEDLEGG 7.2. 7.2.1. OVERSIKT OVER ANALYSEARBEID 7.2.2. ORTOFOTO OVER LOKALISERING AV T 7.2.3. SKJEMATISK OMRÅDETS LOKALISERIG 7.2.4. FOTOGRAFIER,

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 24.06.2013 18.08.2013 Sommerruter_Hamar_2013_170x150.indd 1 06.06.13 13:46 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud

Detaljer

B3 Stange - Hamar - Brumunddal

B3 Stange - Hamar - Brumunddal B3 Stange - Hamar - Brumunddal Mandag til fredag Stange ungdomsskole.............................. Stange skysstasjon 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 Lunde 06:13 06:43 07:13

Detaljer

170 Gjøvik - Hamar - Elverum

170 Gjøvik - Hamar - Elverum 170 Gjøvik - Hamar - Elverum Gyldig: 16.11.2015-19.06.2016 Mandag til fredag Energihuset Kallerud........................... Gjøvik skysstasjon............ 06:48... 07:48... 08:48 Dalsjordet............

Detaljer

Vedtaksdato. Planid Navn

Vedtaksdato. Planid Navn Planid 1127+ Navn Vedtaksdato 1948001 Regulering av Randaberg sentrum 22.12.1948 1950001 Endring av reguleringsplan for Randaberg sentrum 04.04.1950 1957001 Regulering av Grødem 21.11.1957 1964001 Endring

Detaljer

Tilleggsutredninger til KDP for nytt dobbeltspor - Hamar kommune

Tilleggsutredninger til KDP for nytt dobbeltspor - Hamar kommune Vedlegg til svar på brev fra KMD datert 16.05.17 om tilleggsutredninger Hamar. Innhold: 0. Innledning 1. Forutsetninger om drift av hovedverksted og driftsbase på Hamar 2. Midlertidig omlegging og nytt

Detaljer

Hva har skjedd i Hamar? Tilbakeblikk til tusenårsskiftet og fram til i dag. slik je ser det! Per Steinar Skjølaas

Hva har skjedd i Hamar? Tilbakeblikk til tusenårsskiftet og fram til i dag. slik je ser det! Per Steinar Skjølaas Hva har skjedd i Hamar? Tilbakeblikk til tusenårsskiftet og fram til i dag. slik je ser det! Per Steinar Skjølaas 22.09.16 1992 Ble Vang og Hamar en kommune 1994 ble det vinter OL i Innlandet 1998 ble

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN RINGGATAS VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak September 2014 RINGGATAS Ringgata - viktig for videre utvikling av Hamar Ringgatas

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

VARSEL OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 (NYTT KULTURHUS VED STORTORGET)

VARSEL OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 (NYTT KULTURHUS VED STORTORGET) Arealplan Til høringsinstanser i hht adresseliste _ Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Johanne Aasnæs Sørum // 29.06.2010 Tlf: 62 51 06 04 16573/10 10/3036(1) VARSEL OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING)

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) Bakgrunn I møte 19.februar 2014 vedtok formannskapet å legge område for Ringgatas

Detaljer

Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern

Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern Vurdering av avbøtende TS-tiltak på lokalvegnettet i Hamar Region øst Hamar kontorsted 08.04.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppsummering... 2 3. Alternative bomplasseringer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

170 Gjøvik - Hamar - Elverum

170 Gjøvik - Hamar - Elverum 170 Gjøvik - Hamar - Elverum Gyldig: 12.09.2016-25.06.2017 Mandag til fredag Gjøvik skysstasjon... 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 Mjøsbrua vest... 05:46 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46

Detaljer

SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR.

SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR. SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR. ÅRSMELDING FOR 2009. I året 2009 har Samarbeidsutvalget for velforeninger hatt denne styresammensetningen: Leder: Gunnar W. Holm, Sagatun Vel. Kasserer: Terje

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: 4/08 Side: 1 av 22

NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: 4/08 Side: 1 av 22 Side: 1 av 22 Til: Fra: Kommuneutviklingskomitéen Administrativ styringsgruppe Dato: 24. april 2008, sist revidert 15.05.08 VEGSYSTEMET - SENTRUM Sammendrag og bakgrunn I KDP veg og transport er framtidig

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - FRITAK 5 OG 7 - HELT/DELVIS

OFFENTLIG ETTERSYN - FRITAK 5 OG 7 - HELT/DELVIS OFFENTLIG ETTERSYN - FRITAK 5 OG 7 - HELT/DELVIS enivå 115 / 18 / 0 / 0 1 / 7362 / 0 / 0 1 / 7363 / 0 / 0 88 / 153 / 0 / 0 0 100% 0 0 5,3 0 5 C 1 / 7286 / 0 / 0 1 / 7384 / 0 / 0 10 / 157 / 0 / 0 88 / 149

Detaljer

B R L. Sommerruter Hedmarken Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

B R L. Sommerruter Hedmarken Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Hedmarken Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 23.06. 17.08.2014 Bybuss Regionruter B1 B2 B3 B4 B5 Hamar vest Hamar skysstasjon Sanderud Furuberget Hamar skysstasjon

Detaljer

11001 Ing. Løvstads plan 29.05.1879. 11002 St.Olavs gravlund 13.01.1892. Regulering av grense ved Enggata 11.02.1905

11001 Ing. Løvstads plan 29.05.1879. 11002 St.Olavs gravlund 13.01.1892. Regulering av grense ved Enggata 11.02.1905 Arkivnr Navn Dato Foreløpig begrunnelse ved oppstart 11001 Ing. Løvstads plan 29.05.1879 Planen kan ikke anvendes til enkeltsak-sbehandling. Saker behandles etter sentrumsplanen eller nyere reguleringsplan

Detaljer

Øst. Midt. Vest. Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal. Alternativ stasjonslokalisering

Øst. Midt. Vest. Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal. Alternativ stasjonslokalisering Befaringskart Hamar 2. mars 2017, Kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal Øst Midt Vest Alternativ stasjonslokalisering Stoppunkt på befaring 1 Koigen (ca 127 moh på toppen) Vest med kulvert:

Detaljer

Arealplaner som vurderes opphevet/beholdt, innenfor området kommundelplan Levanger sentrum 2015 rev Levanger kommune

Arealplaner som vurderes opphevet/beholdt, innenfor området kommundelplan Levanger sentrum 2015 rev Levanger kommune Reguleringsplaner som vurderes opphevet, sortert alfabetisk Antall Planid Plannavn Ikraft. 1 L2003009 Alvestad 29.01.2003 2 L2009006 Alvestad - 1719/275/845 24.03.2010 3 L1963001 Ankholm 11.01.1963 4 L2003021

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/4594-3 SAMLET SAKSFRAMSTILLING KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNE OG KULTURMILJØ Saksbehandler: Anne Marie Stenmark Arkiv: 143 C50 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/09 HAMAR FORMANNSKAP

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/258-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ENDRING OG OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-14 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Planforutsetninger E6 Åkersvika og Rv 25 forbi Midtstranda Åpnet møte Hamar.

Planforutsetninger E6 Åkersvika og Rv 25 forbi Midtstranda Åpnet møte Hamar. Planforutsetninger E6 Åkersvika og Rv 25 forbi Midtstranda Åpnet møte Hamar. 16.nov. 2015 Parsellen Kåterud Arnkvern er del av Gardermoen - Biri Del av rv. 25 mellom Åkersvikavegen og Åker gård inngår

Detaljer

Veg- og transportplan for Hamar Kommunedelplan Samledokument alle temaer

Veg- og transportplan for Hamar Kommunedelplan Samledokument alle temaer Veg- og transportplan for Hamar Kommunedelplan Samledokument alle temaer Bakgrunnsmateriale Januar 2009 Innhold 1 Forord...1 2 Delutredning vegsystem...2 2.1 Status og utvikling... 2 2.1.1 Utvikling og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2327-9 SAMLET SAKSFRAMSTILLING OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ESPERNØSTRE DEL AV NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009

Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009 Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009 Notatet oppsummerer utredninger og beslutninger forut for utforming av plandokumenter

Detaljer

Lekkert og moderne i nytt, populært og sentralt boområde

Lekkert og moderne i nytt, populært og sentralt boområde SKIMAKERTUNET LUND-VOLL, HAMAR Lekkert og moderne i nytt, populært og sentralt boområde LEILIGHETER OG ENEBOLIGER I KJEDE Illustrasjon, tun Illustrasjon, eneboliger SKIMAKERTUNET HAMAR BLOCK WATNE Illustrasjon,

Detaljer

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Vedlegg V7 Hamar kommune Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Bydel Hamar Nord, Sentrum, Ingeberg og Trehørningen. Oppdragsgiver: Hamar komune Formell oppdragstittel:

Detaljer

Vurderinger knyttet til Skogvegens forlengelse.

Vurderinger knyttet til Skogvegens forlengelse. NOTAT Notat nr.: 8 13.03.2008 Til:Styringsgruppa Veg- og trafikkplan Hamar Navn Firma Fork. Anmerkning Dato Kopi til: Ellen A. Huse Norconsult Fra: Ola Sivert Brandvold SWECO Norge AS Vurderinger knyttet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 08/3013-42 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN VANGSVEGEN -RUNDKJØRING I KRYSS MED ANNE DISENS VEG Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 67/09 HAMAR

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/3013-27 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN VANGSVEGEN -RUNDKJØRING I KRYSS MED ANNE DISENS VEG Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 67/09 HAMAR FORMANNSKAP

Detaljer

Dobbeltspor snarest. Rotarymøte Kristin Hille Valla

Dobbeltspor snarest. Rotarymøte Kristin Hille Valla Dobbeltspor snarest Rotarymøte 18.10.2016 Kristin Hille Valla Grunnlaget vårt Videreføre målet i gjeldende Ntp i Ntp 2018-2029. Det vil si: Dobbeltspor til Hamar i 2024. Dobbeltspor til Lillehammer 2030.

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Innledning Reguleringsplan for Vestbyen II omfatter kvartalene 9 og 10 som har spesielt stor

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR RINGGATA FORLENGELSE - SAMMENDRAG AV PLANBESKRIVELSEN (05.02.2014) Bakgrunn for plansaken:

OMRÅDEREGULERING FOR RINGGATA FORLENGELSE - SAMMENDRAG AV PLANBESKRIVELSEN (05.02.2014) Bakgrunn for plansaken: OMRÅDEREGULERING FOR RINGGATA FORLENGELSE - SAMMENDRAG AV PLANBESKRIVELSEN (05.02.2014) Bakgrunn for plansaken: I 2011 vedtok formannskapet å sette i gang arbeid med reguleringsplan for Ringgatas forlengelse

Detaljer

Hamar kommune. Til: Fra: Thomas McQuillan. Arkiv. Vår dato februar 2011 TMQ/GS MOMENTER HØYBLOKKET

Hamar kommune. Til: Fra: Thomas McQuillan. Arkiv. Vår dato februar 2011 TMQ/GS MOMENTER HØYBLOKKET NOTAT Til: Fra: Hamar kommune Thomas McQuillan Kopi: CC Hamar stadion v/ Hans-Erik Stadshaug, Gudmund Stokke Arkiv Vår saksbehandler TMQ/GS Vår referanse Vår dato 110200_HS_Off_Planmyndighet_Høy 00. februar

Detaljer

Lekre, innholdsrike boliger i populært og sentralt område

Lekre, innholdsrike boliger i populært og sentralt område TRINN 2 SKIMAKERTUNET VOLL & LUND, HAMAR Lekre, innholdsrike boliger i populært og sentralt område LEILIGHETER OG REKKEHUS Illustrasjon, leiligheter Illustrasjon, rekkehus SKIMAKERTUNET HAMAR BLOCK WATNE

Detaljer

Moderne boliger i idyllisk og sentrumsnært område

Moderne boliger i idyllisk og sentrumsnært område TRINN 2 TELTHUSHAGAN VOLL & LUND, RINGSAKER Moderne boliger i idyllisk og sentrumsnært område LEILIGHETER OG REKKEHUS Illustrasjon av rekkehusene Illustrasjon fra rekkehusene TELTHUSHAGAN HAMAR BLOCK WATNE

Detaljer

Moderne boliger med landlig og sentrumsnær beliggenhet

Moderne boliger med landlig og sentrumsnær beliggenhet TRINN 1 TELTHUSHAGAN VOLL & LUND, RINGSAKER Moderne boliger med landlig og sentrumsnær beliggenhet LEILIGHETER OG ENEBOLIGER Illustrasjon av eneboligene Illustrasjon fra leilighetene TELTHUSHAGAN HAMAR

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK

FYLKESMANNEN I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Saksbehandler,innvalgstelefon Vår dato 30.11.2011 Arkivnr. Magne Djup, 62 55 10 77 421.3 Vår referanse 2008/4580 (bes oppgitt ved svar) Deres referanse Miljøverndepartementet Postboks

Detaljer

Innspill informasjonsmøte

Innspill informasjonsmøte Til: Fra: Reidar Aas, Hamar kommune Anna Eidsvig Dato 2017-06-26 Innspill informasjonsmøte 21.06.2017 Sammendrag Notatet sammenfatter alle skriftlige innspill fra informasjonsmøte den 21. juni 2017. Ankerskogen

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Saknr. 15/5251-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 - status og gjennomføring av tiltak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/3477 SAMLET SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN FOR JERNBANEVERKSTEDET,GODSOMRÅDET OG ESPERN BRU - ORIENTERING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 Planens formål Planen skal legge til rette for opprusting av Stortorget, med fokus på å byliv i møtet mellom kultur, handel og

Detaljer

Brukshuset, Stormyrvn.11, 2315 Hamar (v. Maxi) Formiddagstreff 50+ med sang og musikk, 1. onsdag i mnd. kl. 11.30, tlf: 62 54 04 90)

Brukshuset, Stormyrvn.11, 2315 Hamar (v. Maxi) Formiddagstreff 50+ med sang og musikk, 1. onsdag i mnd. kl. 11.30, tlf: 62 54 04 90) Møtesteder Eldretreff åpent for alle Filadelfia Brukshuset, Stormyrvn.11, 2315 Hamar (v. Maxi) Formiddagstreff 50+ med sang og musikk, 1. onsdag i mnd. kl. 11.30, tlf: 62 54 04 90) Frelsesarmeen Grønnegata

Detaljer

Dammensvika i Rælingen kommune - uttalelse til varsel om oppstart av områderegulering og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Dok.

Dammensvika i Rælingen kommune - uttalelse til varsel om oppstart av områderegulering og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17/7-23/7, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 27.07.2017 Dammensvika i Rælingen kommune - uttalelse til varsel om oppstart av områderegulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 Arkivsak: 09/5124-80 SAMLET SAKSFRAMSTILLING OMRÅDEREGULERING VESTBYEN II, VESTRE TORG - TIL SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 068800 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedlegg 1 - Vurderinger av hver enkelt superbusstasjon

Vedlegg 1 - Vurderinger av hver enkelt superbusstasjon Vedlegg 1 - Vurderinger av hver enkelt superbusstasjon Figur 1: Samlet oversikt over superbusslinjene S1: Ranheim - Skovgård - Strindheim - sentrum - Tiller - Heimdal - Lund Figur 2: Oversikt over superbusslinje

Detaljer

Uttalelsen var basert på det planmaterialet som forelå før høringsfristen.

Uttalelsen var basert på det planmaterialet som forelå før høringsfristen. 1 Vi har avgitt uttalelse til KDP for dobbeltspor ut fra forutsetning om at det er korridor som skal velges på dette plannivået. Mange detaljer er uavklart og kommer i reguleringsfasen. Uttalelsen var

Detaljer

Vurderinger av hver enkelt superbusstasjon

Vurderinger av hver enkelt superbusstasjon Vurderinger av hver enkelt superbusstasjon Figur 1: Samlet oversikt over superbusslinjene S1: Ranheim - Skovgård - Strindheim - sentrum - Tiller - Heimdal - Lund Figur 2: Oversikt over superbusslinje S1

Detaljer

Kommuneplan Bjørn Gudbjørgsrud,

Kommuneplan Bjørn Gudbjørgsrud, Kommuneplan 2018-2030 Bjørn Gudbjørgsrud, 1.11.2017 Overordnede utfordringer Befolkningsveksten nasjonalt er lav. Konkurransen om innbyggere, næringsutvikling og arbeidsplasser er økende. Hamars demografi

Detaljer

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Trafikkvurderinger knyttet til bolig- og næringsutvikling på Espern.

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Trafikkvurderinger knyttet til bolig- og næringsutvikling på Espern. SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 30.01.2007 Oppdragsnavn: Trafikkvurderinger Espern Kunde: LARKAS AS, (Smedvig - gruppen) Trafikkvurderinger knyttet til bolig- og næringsutvikling

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2016 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Per Hermann Køhn Hansæl Margit

Detaljer

Vedlegg 1. Planer som fortsatt skal gjelde

Vedlegg 1. Planer som fortsatt skal gjelde Vedlegg til kommuneplan for Sør-Varanger kommune 2004-2016 Vedlegg 1 Område navn Planens navn VEDTAKSDATO type Planer som fortsatt skal gjelde 1 B 6 Sunnvann Gnr. 20 Bnr. 53 21.06.2005 bebyggelsesplan

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Vedtatt regional bestemmelse: Vedtatt kommune(del)plan: Vedtatt reguleringsplan (områdeplan og detaljplan):

Vedtatt regional bestemmelse: Vedtatt kommune(del)plan: Vedtatt reguleringsplan (områdeplan og detaljplan): Planoversikt Utskriftsdato: 08.03.2011 Kvam herad, kommunenummer 1238 Her registreres planar som er vedteken etter ny plan- og bygningslov, gjeldande frå 01.07.09 Nasjonal arealplan-id Vedtaksdato Vedtatt

Detaljer

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-13 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 08.01.2016 Saksframlegg Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 Planens formål Planen skal legge til rette for opprusting av Stortorget, med fokus på å byliv i møtet mellom kultur, handel og

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram for fylkesveg Hedmark Vedtatt i fylkesrådet 18. mars Høring fram til 19. april 2013.

Forslag til Handlingsprogram for fylkesveg Hedmark Vedtatt i fylkesrådet 18. mars Høring fram til 19. april 2013. Forslag til Handlingsprogram for fylkesveg Hedmark 2014-2017 Vedtatt i fylkesrådet 18. mars 2013. Høring fram til 19. april 2013. Fylkesrådet 13. mai. Hedmark fylkesting 10. 12. juni 2013. Bedre gjennomføringsevne

Detaljer

KLOKKARSTUA I HURUM KOMMUNE. OMREGULERING AV DELER AV PLAN FOR NEDRE UGSTAD OG GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEG 289 MOT VERKET. REGULERINGSPLAN.

KLOKKARSTUA I HURUM KOMMUNE. OMREGULERING AV DELER AV PLAN FOR NEDRE UGSTAD OG GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEG 289 MOT VERKET. REGULERINGSPLAN. Til: Hurum Kommune Oppdragsgiver: Ki Eiendom AS Oppdrag: 610548 Klokkarstua. Omregulering av deler av Nedre Ugstad og regulering av gang- og sykkelveg langs fylkesveg i retning Verket. Del: Bestilling

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Bo på historisk grunn sentralt, men landlig på Hamar!

Bo på historisk grunn sentralt, men landlig på Hamar! TRINN 1 VELTHAGAN LUND-VOLL, HAMAR Bo på historisk grunn sentralt, men landlig på Hamar! ENEBOLIGER I KJEDE, 3- OG 4-ROMS LEILIGHETER LUND-VOLL, HAMAR Velthagan BLOCK WATNE «Høyt, fritt og romslig og bare

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Endret fortausløsning, Solbakken

Endret fortausløsning, Solbakken Mindre endring av reguleringsplan for JØRGENSMOEN BOLIGOMRÅDE, Tynset Endret fortausløsning, Solbakken PLANBESKRIVELSE Dato: 2016-07-05 Planbeskrivelse Mindre endring av reguleringplan for Jørgensmoen

Detaljer

Kommuneplan Vedlegg til arealdelen. Froland Kommune. - Enkelt og nært!

Kommuneplan Vedlegg til arealdelen. Froland Kommune. - Enkelt og nært! Kommuneplan Vedlegg til arealdelen Froland Kommune - Enkelt og nært! INNHOLD Innhold Vedlegg 1. Behov for boliger, status og innspill... 3 1. Tall basert på høyeste prognose.... 3 2. Status... 3 3. Utvalg...

Detaljer

Detaljreguleringsplan Hamar stadion sammendrag av høringsuttalelser til offentlig ettersyn med kommentarer, rev

Detaljreguleringsplan Hamar stadion sammendrag av høringsuttalelser til offentlig ettersyn med kommentarer, rev Detaljreguleringsplan Hamar stadion sammendrag av høringsuttalelser til offentlig ettersyn med kommentarer, rev 09.05.12 Side 1 av 6 Hvem Uttalelse Planfaglig kommentar Fylkesmannen i Hedmark 1. Parkering:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 09/3794-3 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE MELLOM FURUBERGVEGEN OG DOVREBANEN Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 20090017 Saksnr.: Utvalg Møtedato 166/09

Detaljer

Forskrift om inntaksområder for skolene i Karmøy kommune

Forskrift om inntaksområder for skolene i Karmøy kommune Vedtatt av hovedutvalg oppvekst og kultur 10.november 2010. Med hjemmel i 8-1 i Lov om grunnskole og den videregåande opplæringa 17.07.1998 har hovedutvalg oppvekst og kultur fastsatt følgende forskrift

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA i PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA VERDAL KOMMUNE Forslagsstiller: Norgeshus Kvernmo Dato 22.08.2017 Utarbeidet av: 1. BAKGRUNN Norgeshus AS fremmer på vegne

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 11 Arkivsak: 09/1386-37 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR VANGSVEGEN MELLOM GRØNNEGATA OG RINGGATA Saksbehandler: Geir Cock Arkiv: PLN 676 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Byrådssak 1332 /14 BERGEN KOMMUNE. Godkjenning av BR2 protokoll fra møte i byrådet 4. september 2014 ESARK

Byrådssak 1332 /14 BERGEN KOMMUNE. Godkjenning av BR2 protokoll fra møte i byrådet 4. september 2014 ESARK Byrådssak 1332 /14 Godkjenning av BR2 protokoll fra møte i byrådet 4. september 2014 AKSO ESARK-00-201200090-533 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 4. september. Protokollen

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

DOKUMENT-REGISTERET TILHØRER SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR. DET MÅ IKKE KOPIERES TIL ANDRE FORMÅL UTEN VÅR TILLATELSE.

DOKUMENT-REGISTERET TILHØRER SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR. DET MÅ IKKE KOPIERES TIL ANDRE FORMÅL UTEN VÅR TILLATELSE. REGISTER OVER DOKUMENTER FOR SAMARBEIDSUTVALGET FOR VELFORENINGER I HAMAR 1987-2010. ALFABETISK ETTER TEMA SORTERT ETTER ÅRSTALL TRÆPLANTNINGSSELSKABET OG HAMAR BYS VEL 1873-1986. SAKSDOKUMENTER KAN FINNES

Detaljer

Kommunedelplan for veg- og transport Barnetråkkregistreringer i Hamar

Kommunedelplan for veg- og transport Barnetråkkregistreringer i Hamar Kommunedelplan for veg- og transport Barnetråkkregistreringer i Hamar Utført vinteren 2005/6 Kommunedelplan for veg- og transport Barnetråkkregistreringer i Hamar Sammendrag Utført vinteren 2005/2006-1

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingvill Berg Fordal MEDL DNA/SP/KRF Vebjørn Haugom MEDL H-V-SV Geir Tore Persøy MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingvill Berg Fordal MEDL DNA/SP/KRF Vebjørn Haugom MEDL H-V-SV Geir Tore Persøy MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 10.06.2015 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen

Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen PlanID: 073000 Arkivsak: 13/558 Arkivkode: L12 Bestemmelsene er datert 19.12.2013 revidert 13.5.2014 Plankart er datert: 19.12.2013

Detaljer

Bo på historisk grunn sentralt, men landlig!

Bo på historisk grunn sentralt, men landlig! TRINN 2 VELTHAGAN LUND-VOLL Bo på historisk grunn sentralt, men landlig! REKKEHUS, 3- OG 4-ROMS LEILIGHETER LUND-VOLL Velthagan BLOCK WATNE «Høyt, fritt og romslig og bare to kilometer fra gågata!» Allerede

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Veg- og trafikkplan for Hamar. Kartlegging av dagens situasjon

Veg- og trafikkplan for Hamar. Kartlegging av dagens situasjon Veg- og trafikkplan for Hamar Kartlegging av dagens situasjon Januar 2006 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oversikt over vegnettet i Hamar kommune... 3 2.1 Historikk... 3 2.2 Vegnettet består av :... 5

Detaljer

Solveig Robstad (Ap), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic (Ap), Oddvar Steinsland (Kr F), Celina Hagen (Kr F), Åse Eikeland (H), Olav Aasen (H)

Solveig Robstad (Ap), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic (Ap), Oddvar Steinsland (Kr F), Celina Hagen (Kr F), Åse Eikeland (H), Olav Aasen (H) VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 11:45 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR E6 KÅTERUD-ARNKVERN

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR E6 KÅTERUD-ARNKVERN BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR E6 KÅTERUD-ARNKVERN Arkivopplysninger: PlanID: 0403-074000 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 14/68 Plankart Datert: 15.01.16 Sist revidert: 22.02.16 Bestemmelser

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/1923-80 SAMLET SAKSFRAMSTILLING 2. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR KVARTAL 121 B - ANNE DIESENS TORG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 072200 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Engrønningen. Informasjon om adkomstalternativene 1, 2 og 3.

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Engrønningen. Informasjon om adkomstalternativene 1, 2 og 3. Varsel om oppstart av reguleringsplan for Engrønningen. Informasjon om adkomstalternativene 1, 2 og 3. Alternativ 1 Alternativ 1 viser atkomst via eksisterende veinett vest for vårt planområde: Bjørkliveien,

Detaljer

Middels kompleksitet. Lav kompleksitet. Tre felts gate uten holdeplass. To felts gate

Middels kompleksitet. Lav kompleksitet. Tre felts gate uten holdeplass. To felts gate 27 29 30 31 20 22 23 10 26 11 25 28 17 18 19 21 24 36 35 34 33 32 12 9 8 7 13 14 15 16 6 5 4 Høy kompleksitet med midtstilt løsning 3 Middels kompleksitet 2 Lav kompleksitet 1 Tre felts gate uten holdeplass

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen E18 Vestkorridoren Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen 28.10.2015 E18 Lysaker- Ramstadsletta Agenda Tiden før og etter valget Hva skjer fremover hva gjør vi Ny inndeling av

Detaljer

Oversendelse av forslag til Bymiljøprisen 2013

Oversendelse av forslag til Bymiljøprisen 2013 Det Kongelige Miljøverndepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO _ Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Tone B Wabakken 076// 25.02.2013 Tlf: 62 56 30 42 4369/13 13/501(2) - Oversendelse av forslag til Bymiljøprisen

Detaljer

I denne brosjyren har vi samlet et lite utvalg av attraksjonene du finner i gangsavstand fra sentrum. God fornøyelse!

I denne brosjyren har vi samlet et lite utvalg av attraksjonene du finner i gangsavstand fra sentrum. God fornøyelse! Hamar by har du fem minutter? Velkommen Hamar har flere kallenavn; mjøsbyen, idrettsbyen, festivalbyen og jernbanebyen. Spør du Hamarsingene hva som er bra med byen deres, vil du få mange ulike svar rett

Detaljer

HILs eldre damer/torsdagsklubben Siste torsdag i mnd. kl i Frimurerlosjen Stengt juni og juli

HILs eldre damer/torsdagsklubben Siste torsdag i mnd. kl i Frimurerlosjen Stengt juni og juli Møtesteder Eldretreff åpent for alle Filadelfia Brukshuset, Stormyrvn.11, 2315 Hamar (v. Maxi) Formiddagstreff 50+ med sang og musikk, 1. onsdag i mnd. kl. 11.30, tlf: 62 54 04 90) Frelsesarmeen Grønnegata

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL. Jon Andre Nesland (Ap), Åge M. Vrålstad (Sp), Magnus Straume (Ap), Arnt Olav Brødsjø (V), Monika Flom Kittilsen (Frp)

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL. Jon Andre Nesland (Ap), Åge M. Vrålstad (Sp), Magnus Straume (Ap), Arnt Olav Brødsjø (V), Monika Flom Kittilsen (Frp) Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Stedsutviklingkomite Dato: 22.11.2012 kl. 14:00 Sted: Møterommet 1 etg. Arkivsak: 12/00328 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Ikke møtt: Andre: Protokollfører: Jon

Detaljer

Alle innspill til alternative hovedadkomster Strandsonen NOTAT ENKEL VURDERING AV INNSPILL VEDRØRENDE NY HOVEDADKOMST TIL STRANDSONEN.

Alle innspill til alternative hovedadkomster Strandsonen NOTAT ENKEL VURDERING AV INNSPILL VEDRØRENDE NY HOVEDADKOMST TIL STRANDSONEN. Alle innspill til alternative hovedadkomster Strandsonen NOTAT ENKEL VURDERING AV INNSPILL VEDRØRENDE NY HOVEDADKOMST TIL STRANDSONEN. Innnspill som har kommet i forbindelse med uttalelser til oppstart

Detaljer