Immundefekter! Immundefekter: Premisser! Immundefekter er uvanlige Infeksjoner er vanlige UVI, ØNH, ØLI/NLI Barn ØLI 5-7ggr/år (2-3 voksne)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Immundefekter! Immundefekter: Premisser! Immundefekter er uvanlige Infeksjoner er vanlige UVI, ØNH, ØLI/NLI Barn ØLI 5-7ggr/år (2-3 voksne)"

Transkript

1 Immundefekter! Einar K. Kristoffersen Avd for immunologi og transfusjonsmedisin Haukeland Universitetssykehus Immundefekter: Premisser! Immundefekter er uvanlige Infeksjoner er vanlige UVI, ØNH, ØLI/NLI Barn ØLI 5-7ggr/år (2-3 voksne) Når skal du ikke utrede

2 Immundefekter vs. agens! Inndeling av primære ID! Cellulære (15) Humorale (23) Kombinerte B&T Innate (7) Fagocytter (26) Komplement (23) Andre Syndromer (15) Dysregulering (15) Autoinflammatoriske (9) Kombinerte! Adenosin deaminase mangel Toksiske metabolitter i umodne T celler T, B celle, og Ig nivå lave Autosomal recessiv 20q13-ter X-bundet 50-60% av SCID Mutasjon i IL2-R (γ-kjede) Defekt T celle modning Lymfopeni hos nyfødt!

3 Inndeling av primære! Cellulære (15) Humorale (23) Kombinerte B&T Innate (7) Fagocytter (26) Komplement (23) Andre Syndromer (15) Dysregulering (15) Autoinflammatoriske (9) Fagocytter! Kronisk granulomatøs sykdom Sjelden, stadige bakterielle infeksjoner tidlig barndom Superoksid defekt gir dårligere intracellulært mikrobe drap Leukocyt adhesjons defekt Infeksjoner, nedsatt sårtilheling Defektive β2-integriner (LFA-1, MAC-1) Myeloperoksidase defekt 1:2000, lite infeksjoner, candidiasis Inndeling av primære! Cellulære (15) Humorale (23) Kombinerte B&T Innate (7) Fagocytter (26) Komplement (23) Andre Syndromer (15) Dysregulering (15) Autoinflammatoriske (9)

4 DiGeorge syndrom! CATCH-22 syndromer cardiale abnormaliteter, abnormal facies, tymus hypoplasi, cleft palate, hypocalsemi, assosiert med 22q11 delesjoner Shprintzen syndr, velocardiofacial syndr, Kallman syndr, etc Tidlig hypocalcemisk tetani, hjerteanomalier, lave ører, ganespalte, Immunologisk variabel Få med klinisk immundefekt Defekt T celle modning T celler lave, norm B celle og IgG Ektopisk tymus kan kompensere Inndeling av primære! Cellulære (15) Humorale (23) Kombinerte B&T Innate (7) Fagocytter (26) Komplement (23) Andre Syndromer (15) Dysregulering (15) Autoinflammatoriske (9) Humorale! Selektiv IgA Forbigående neonatal Spesifikk antistoff defekt IgG subklasse Hyper-IgM Agammaglobulinemi Common variable immundefekt, CVID

5 Pasient f. 80! Residiverende øvre og nedre luftveisinfeksjoner siden tidlig barneår 2mndr bronkiolitt, astma bronkiale 93, pansinusitter m/dren, innl 2 ggr 94 pneumoni, kronisk hoste og grønt ekspektorat Få lab prøver: Neutro 50% lymfo 50% ifbm salmonella gastroent. 87, Serum elektroforese 96 gammafraksjon: 0 Ikke påvisbare spesifikke antistoff Økende plager henvist lungepol okt 00 f. 80 Funn! Total konsentrasjon immunglobuliner IgG 0.009g/l (6-15g/l) IgA< 0.06g/l (1-4 g/l) IgM< 0.04g/l (0.5-2,5g/l) IgE under deteksjonsgrense Hematologisk status: stor sett normal f. 80 Hypogammaglubulinemi! Selektiv IgA Forbigående neonatal Sekundære??! Spesifikk antistoff defekt IgG subklasse Agammaglobulinemi Common variable immundefekt, CVID

6 Inndeling av primære! Cellulære (15) Humorale (23) Kombinerte B&T Innate (7) Fagocytter (26) Komplement (23) Andre Syndromer (15) Dysregulering (15) Autoinflammatoriske (9) Andre syndromer! Wiscott-Aldrich syndrom X-bundet (autosomalt?)recessiv, eksem, trombocytopeni, bakterielle infeksjoner Glykosyleringsdefekt, CD43(leukosialin) regulatorisk molekyl? Uidentifisert gen. Redusert T celler, norm. B celler, lavt IgM, dårlig polysakkaridimmunsvar Ataxia telangiektasi (Rendu-Osler-Webers sykdom) Ataksi (18-20 mnd), telangiektasi (5 år), infeksjoner Defekt tymus morfe og celle immunsvar Normalt/lavt T celle nivå, umoden type, safp økt T celle reseptor gendefekt? DNA repair defekt? Reticulær dysgenesi Stamcelle defekt Leukopeni, lavt Ig Komplementdefekter! Medfødte Komplement faktorer C 1-9, C 2 vanligst. Komplement regulatoriske faktorer C1 inhibitor mangel Autosomalt resissiv el. B celle lymfom Hereditært angioneurotisk ødem, ansikt, hender, larynx, GI mukosa timer Paroksysmal nokturnal hematuri Komplement avhengig hemolyse Erhvervede Postinfektsiøse kuldeantistoff (mycoplasma, IgM) SLE, akutt glomerulonefrit, DIC

7 Sekundære! Infeksjoner Virale, bakterielle, sopp, parasitter Maligniteter Iatrogene Fysiologiske Genetiske og metabolske Traumer Annet Ernæring, nyresykdom, enteropati, toksiske, Infeksjoner: lymfotrope vira! EBV polyklonal B celle stimulering Forbigående spesifikk antistoff respons defekt XLP (Duncans sykdom) Lav IgG, høy/norm IgM/A, klassebytte svikt CMV monocyt infeksjon Indirekte, nedsatt evne til antigenpresentasjon Andre vira (meslinger) HIV CD4 T celle defekt Hypergammaglobulinemi Dysgammaglobulinemi, redusert hukommelses B celler Nedsatt antistoff respons neoantigen

8 Downloaded from: StudentConsult (on 13 April :15 PM) 2005 Elsevier Downloaded from: StudentConsult (on 13 April :15 PM) 2005 Elsevier Downloaded from: StudentConsult (on 13 April :16 PM) 2005 Elsevier

9 Downloaded from: StudentConsult (on 13 April :16 PM) 2005 Elsevier Downloaded from: StudentConsult (on 13 April :16 PM) 2005 Elsevier Maligniteter:Kronisk lymfatisk leukemi! Neoplasi pre-b celle type Hypogammaglobulinemi 50% Autoimmune fenomen Spesifikk antistoff-respons nedsatt Både primær og hukommelses responser Polysakkarid Dårligere sent i forløpet Cellulær delvis nedsatt Infeksjonstendens Luftveier: kapselkledde bakterier Økende med synkende Ig

10 Medisiner: steroider! T celle suppresjon (antall) B celle senere IgG nivå faller Hyperkatabolisme: FcRn-mediert Antistoff respons intakt Ikke øket infeksjonstendens Obs grunnsykdom Medisiner: antirevmatika! Gullsalter Panhypogammaglobulinemi Ikke uvanlig (rundt 2%) Ikke alltid reversibelt Kan affisere antistoff-respons Medisiner: varia! Antiepileptica, fenytoin Fallende IgA hos 10-20% Vanligvis reversibel Panhypogammaglobulinemi hos et fåtall B celle tall nedsatt/mangler Terapeutiske antistoff: anti-cd20 s-ig uendret, ingen infeksjonsstendens Primær antistoff-respons intakt Sekundær respons svekket?

11 Sekundære! Infeksjoner Virale, bakterielle, sopp, parasitter Maligniteter Iatrogene Fysiologiske Genetiske og metabolske Traumer Annet Ernæring, nyresykdom, enteropati, toksiske, Arvelig og metabolske! Down syndrome Infeksjonstendens Hematologiske maligniteter Autoimmun sykdom Nedsatt T celle funksjon og CD4 T celler Tidlig thymus involusjon Turner syndrom Nedsatt T celle funksjon og CD4 T celler Hypogamma; klinisk CVID liknende Cøliaki: hyposplenisme Diabetes mellitus! Hyperglykemi Nøytrofil og MΦ funksjon nedsatt Nedsatt CD4 T celler og funksjon Redusert IgG, mens IgA øket Nedsatt humoral primær respons

12 Traumer! Brannskade: endogen steroidproduksjon++ s-ig fall, normal antistoff-responser Lymfopeni, nøytrofil funksjon Aspleni Alvorlig svikt kapselkledde bakterier Også T celle avhengige antigen (protein) Kirurgi Systemisk inflammatorisk respons syndrom IL-1, IL-6, TNFα, Abnormale primære antistoff responser β-endorfiner Normale sekundære antistoff responser Sekundære! Infeksjoner Virale, bakterielle, sopp, parasitter Maligniteter Iatrogene Fysiologiske Genetiske og metabolske Traumer Annet Ernæring, nyresykdom, enteropati, toksiske, Stimulantsia! Røyking Svekker mukosa immunitet Bedrer allergisk alveolitt? Alkohol Nedsetter makrofag funksjon Tuberkulose

13 Underernæring og immunitet! T celle defekt CD4 lave Antistoff respons lav affinitet økt serum Ig v/samtidig infeksjon Treg fagocytose Nedsatt komplement nivå og aktivitet Ernæring og immunitet! Enkelt-mangler Jern Redusert intracellulært drap Lymfopeni, spes antistoff Sink Lymfoid atrofi, nedsatt cellulær funksjoner, nedsatt sårtilheling Selen Nedsatt humoral immunitet For mye sink Nedsatt T celle funksjoner Vitaminer Vitamin A,B, E mangel gir T celle dysfunksjon Vitamin C mangel fagocytt gir dysfunksjon Vitamin D Nedregulerer T H 1 oppregulerer T H 2 Ernæring og immunitet! Diett Fett restriksjoner kan bedre autoimmune sykdommer Fiskeolje bedrer Fedme Cytotokse og NK Fagocytters evne til drap Anorexi og bulemi CD2,CD3,CD4,CD57 T celle respons Inf.tendens v/vektøkning

14 f. 80 Hypogammaglubulinemi! Selektiv IgA Forbigående neonatal Sekundære! Spesifikk antistoff defekt IgG subklasse Agammaglobulinemi Common variable immundefekt, CVID f. 80 Immunologiske undersøkelser! Lymfocytt subpopulasjoner Kvantitativt normale Lymfocytt funksjonsundersøkelser B celle Ig produksjon Nedsatt IgG og IgA etter polyklonal stimulering T celle stimulering normal f. 80 In vivo undersøkelser! Vaksinestatus og respons Ikke påvisbare spesifikke antistoff Ikke respons på vaksine

15 f. 80 Rtg thorax! Fortetning basomed ve Vedvarende funn CT thx Peribronkiale fortettninger ve basomed Bronkoskopi Inflammasjon Ikke maligninteter H.influenza f. 80 Hypogammaglobulinemi! Primære Selektiv IgA Forbigående neonatal IgG subklasse Hyper-IgM Agammaglobulinemi Common variable immundefekt, CVID Sekundære Medisiner Genetiske Infeksjoner Maligniteter Traumer Annet CVID: diagnose! IgG og IgA >2SD under aldersgjennomsnitt Ikke isohemagglutininer og/eller dårlig vaksine-respons Andre årsaker ekskludert

16 CVID/dysgammaglobulinemi! Klinisk og immunologisk heterogent syndrom Begge kjønn Prevalens 1: : Hypogammaglobulinemi Kan presentere i alle aldre 1-5 & Doctors delay 7år Sporadisk IgA-, IgG subklasse- spesifikk antistoff defekt 50% CVID: klinikk! Gjentatte luftveisinfeksjoner Pneumoni, sinusitt, mastoiditt, otitt Kapselkledte bakterier (strept/staf/morax/hemof) Bronkoektasier Gastrointestinale manifestasjoner Diaré og malabsorpsjoner Giardia lamblia, campylobakter, salmonella IBD Nodulær lymfoid hyperplasi Autoimmune sykdommer (1:5) Hematologiske Kollagenoser CVID: Hukommelses B celler! Naïve B celler Overflate IgD og IgM B celle markører CD19, CD20, CD21 etc Hukommelses B celler Klassebytte IgG/A/E på overflate : IgD negative CD27 Type I glycoprtoein TNF receptor familie Ligand CD70 på aktiverte T og B celler Ikke på B celler i navlestreng Øker med alder, ca 40% av perifere B celler hos voksne

17 Hukommelses B celler! CD20 + CD27 + IgD - Sanne B hukommelses celler CD20 + CD27 + IgD + B hukommelses celler uten klassebytte CVID: Hukommelses B celler (2)! CVID pas mangler <0.4% av lymfo hos 77% >0.5% normale 23% CVID Korrelerer Ig prod CVID klinikk 100% 50% CVID normale Klinisk relevant inndeling?! MB0 Nesten ingen B celler ca 50% Splenomegali, lymfoproliferasjon, granulomatøs sykdom MB1 Lav CD20 + CD27 + IgD - Splenomegali MB2 Normale B hukommelses celler Mild sykdom Alle: autoimmunitet

18 CVID: andre immunologiske funn! T celle defekt? T celle lymfopeni naïve CD4 + CD45RA + Normalt Nedsatt T celle funksjon in vitro 80% B celle defekt, normalt/lavt Lavt antall hukommelses B celler <0.4% hos >80% CVID B celle in vitro funksjonstest Usikker klinisk nytte CVID: årsak! Ukjent Genetiske assosiasjoner HLA vevstype? Familiær IgA/IgG subklasse defekter TNFa polymorfisme Virus infeksjon hos genetisk disponerte? f. 80 Behandling! Henvist infeksjonsmedisinsk poliklinikk Unngå kroniske infeksjoner: lungeskade Unngå livstruende infeksjoner Substitusjonsbehandling ivig i kombinasjon med sc Ig hjemme Ethmoidektomi Redusert astma medikasjon Fremdeles lett redusert lungefysikalia Betydelig redusert infeksjonstendens Ingen innleggelser etter substitusjon 00

19 Primære immundefekter: prøver! Humorale (bakterielle infeksjoner) Total immunglobuliner, B celle antall, spesifikke antistoff og vaksinerespons Kombinerte (virus og sopp) Lymfocyttsubpopulasjoner, -funksjon Fagocytter (bakterier, candidadiasis) Granulocyttfunksjonstester Komplement (bakterier) Komplementfunksjonstester Andre Spesifikk genetikk Primære immundefekter! Sjeldne tilstander hyppigere problemstilling Mange ulike diagnoser, varierende presentasjon Mange analyser Spesialitetsovergripende

20 Utredning ved:! To systemisk bakterielle infeksjoner Sepsis, meningitt, osteomeylitt Tre alvorlige luftveisinfeksjoner Pneumoni, sinusitt eller bakterielle infeksjoner Cellulitt ifbm suppurativ otitis media, lymfadenitt Uvanlig lokalisasjon av infeksjon Lever el hjerne abscess Uvanlig mikrobe Disseminert candidiasis, Uvanlig alvorlig forløp Utredning av immundefekter! Orienterende evaluering Lpk m/diff Lymfocyttsubpopulasjoner Immunglobuliner IgG, IgA, IgM, evt IgE In vivo B celle tester Isohemagglutininer Immuniseringsstatus Baktus Virusstatus HIV Komplement CH50 C1inh, C2, C4 Granulocytt tester Fagocytose Kjemotakse In vivo T celle tester Lateral rtg thx (thymus) Forsinket hypersensitivitetstest Pirquets, C. albicans, tetanus Gentester In vitro lymfocytt tester Lymfocytt fenotyping Lymfocytt stimulering Mitogen, antigen

21 IgG subklasse defekt! Presentere i alle aldre Lite symptomatologi hos de fleste IgG1: Gjentatte infeksjoner, andre PID, astma IgG2: Gjentatte infeksjoner ØLI, atxiatelangekt, SLE IgG3: KOLS, astma IgG4: Gjentatte infeksjoner ØLI, bronkoektasier IgG subklasse defekt (forts)! Immunologiske parametre S-IgG normalt Men IgG1.. En eller flere IgG subklasser lave NB! Bør ikke måles før skolealder! B og T celler normale Dårlig antistoff respons for noen agens Kan utvikle seg til CVID f. 80 Immunologiske undersøkelser?!

22 Analyse IgG, IgA, IgM LPK/diff CH50 Lymfocytt immunfenotyping Anti-A/B blodtypeantistoff Antistreptolysin Virusantistoff Tetanus antistoff Pneumokokk antistoff Elispot assay IgG subklasser Brutons tyrosin kinase β2-mikroglobulin IgE IgD Lymfocytt transformasjon Forsinket hudreaksjon Hensikt Orienterende, hypogammagloebulinemi? Orienterende, leukopeni Primær defekt klassisk/terminal aktiveringsvei Kvantitering av eb og T celler (subsets) NK celler. Naturlige antistoff dannelse (IgM) etter 4-6 mndr alder humoral immudefekt? (NB IVIgbehandling?) humoral immudefekt? (NB IVIgbehandling?) humoral immudefekt? (NB IVIgbehandling?) humoral immudefekt? (NB IVIgbehandling?) humoral immudefekt? Selektiv hypogammagloebulinemi Fenotypisk og/eller genotypisk btk ved agammaglobulinemi Forhøyet ved bl.a. CVID Hyper-IgE syndrom Periodisk feber med hyper-igd T celle defekt T celle defekt Utvidet immunfenotyping CD3/CD2 CD19/CD20 CD56/CD16/ CD57/CD3 CD40L/CD154 FcRI/II/III (CD64/32/16) CR1 (CD11b), CR3 (CD35) CD11b/CD18, CD15 CD43 Seriell LPK/diff Fagocyttose assay Kjemotaxi assay AH50 Immundefekt sekundær til leukemi/ lymfom T celle kvantitering f.eks ved mistanke om DiGeorge B celle kvantitering ved hypogammaglobulinemi NK celle kvantitering f.eks hyppige virale infeksjoner Hyper-IgM syndrom Fagocytt defekter Fagocytt defekter leukocytt adhesjons defekt Wiscott-Aldrich Syklisk neutropeni Fagocytt defekter Fagocytt defekter Primær defekt i alternativ aktiveringsvei C3, C4 Primær defekt C3, C4 C1inh Komplementfakt orer Komplement aktiverings prod anginevrotisk ødem, C1inhibitormangel Primær defekt andre enn C3 og C4. C2 vanligst Komplementfunksjonstest Maligniteter: myelomatose! Plasma celle malignitet Mono-hypergammaglobulinemi Funksjonell hypogammaglobulinemi Spesifikk antistoff respons nedsatt Også nonsekretoriske Cellemediert respons intakt Infeksjonstendens Bakterielle infeksjoner G+ kapselkledde tidlig i forløpet G- ved refraktær/sent stadium CVID: oppsummering! Heterogen gruppe Immunologiske parametre IgG og IgA variabelt lavt B celle tall lavt hos opptil 50% Dårlig vaksinerespons Lite isohemagglutininer Naïve CD4 T celler lave (CD45RA) Hukommelses B celler lave CD20+/CD27+/IgD- Andre? (β2mikroglobulin, neopterin)

23 Periodisk feber syndromer! Syklisk neutropeni Hyper-IgD syndrom PFAPA Periodisk feber, after, pharyngitt, adenopati TNFα-reseptor assosierte Familiære Annet! Nefrotisk syndrom Hypogammaglobulinemi + Proteintapende enteropati Hypogammaglobulinemi dårlig andre (C3, B) humoralt svar Lymfopeni (dårlig Pneumo- & streptokokk lymfesirkulasjon) Dårlig respons Pneumovax, normal Influensavaksine Leverchirrose Makrofag funksjon Uremi Infeksjoner, NB mykobakt. Cellulær og humoral Komplementfaktorsvikt immunrespons Både penumovax og andre, e.g. T celle funksjon HBs T celle lymfopeni, nøytrofil funksjon Dialyse CD4 lymfopeni CVID: klinikk (forts)! Lymfoproliferative tilstander B celle lymfom NHL (kvinner) Benigne lymfoproliferative Lymfoid hyperplasi tynntarm Splenomegali Granulomatøs sykdom Sarkoidose likn. lunge/hud/benmarg/lmfk Splenomegali og autoimmun sykdom Annet: astma

24 Kombinerte! Som SCID, men saktere debut Purin nucleoside fosforylase defekt MHC klasse II defekt MHC klasse I defekt CD8 defekt ZAP-70, CD3 defekt Primær immundefekt gruppe! Pediatere Månedlige møter Infeksjonsmedisinere Problem pasienter Strategier Genetiker Presentasjoner Immunolog Lokal ressurs Regional kontakt Nasjonal nettverk Internasjonal kontakt 10 6 /ml Lymfocytter Nøytrofile IgG IgG (mg/ml) 4/19/99 6/13/99 1/17/00 2/23/00 2/27/00 3/9/00 4/3/00 5/23/00 8/21/00 1/14/01 8/27/01 9/17/01 10/16/01 11/22/01 11/29/01 12/3/01 3/14/02

25 Annet! Komplement defekter Optimalisere antigenpresentasjon Kliniske manifestasjoner! Infeksjoner kapselkledte bakterier S. Pneum, H. Infl.B Permanent mukosa skade Stafylokokker, G-, H.infl. Normal respons virusinfeksjoner Ikke beskyttende antistoff Andre immunavvik Autoimmunitet, lymfoproliferasjon Hypogamma vs antistoff svikt! Antistoff svikt ikke synonymt med hypogammaglobulinemi Friske personer kan mangle èn eller flere isotyper Serum Ig varierer m/alder og miljø

26 Primære immundefekter! Humorale Gjentatte bakterielle infeksjoner Kronisk syk, vekstretardasjon Lave immunglobulin nivå Små lymfeknuter og tonsiller Kombinerte Alvorlig generell immunsvikt Fagocytt og komplement Ekstracellulære bakterier Cellulære Gjentatte alvorlige virale el fungale infeksjoner Kronisk syk, vekstretardasjon Evt selektive leukopenier Små lymfeknuter og tonsiller Humorale immundefekter! Hypogammaglobulinemi Primære Agammaglobulinemi CVID Selektiv IgA Forbigående neonatal IgG subklasse Hyper-IgM Sekundære Medisiner Genetiske Infeksjoner Maligniteter Traumer Annet Humorale immundefekter! Hypogammaglobulinemi Primære Agammaglobulinemi CVID Selektiv IgA Forbigående neonatal IgG subklasse Hyper-IgM Sekundære Medisiner Genetiske Infeksjoner Maligniteter Traumer Annet

NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015. Generell Immunologi

NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015. Generell Immunologi NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015 Generell Immunologi Tor B Stuge Immunologisk forskningsgruppe, IMB Universitetet i Tromsø Innhold: 1. Immunsystemets

Detaljer

Barn påp. reise. 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege

Barn påp. reise. 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege Barn påp reise 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege Risiko for alvorlig infeksjoner hos de minste barnna NORMENN PÅ REISE ÅR 2006 Ca. 1,2 mill. nordmenn dro ut av Norge juli med fly!! 1 av 3 blir syke på

Detaljer

Immunitet hos eldre. Lisbeth Meyer Næss Divisjon for smittevern. Vaksinedagene 2010

Immunitet hos eldre. Lisbeth Meyer Næss Divisjon for smittevern. Vaksinedagene 2010 Immunitet hos eldre Lisbeth Meyer Næss Divisjon for smittevern Vaksinedagene 2010 Andelen eldre i befolkningen øker 14 % av befolkning 12 10 8 6 4 2 2010 2020 2060 0 67-79 80- Alder Antall > 65 år 2010:

Detaljer

Vaksinering av personer med nedsatt immunforsvar

Vaksinering av personer med nedsatt immunforsvar Vaksinering av personer med nedsatt immunforsvar FIRM konferanse Bodø 25.08.13 Eigil Gulliksen Forsvaret Stamina Bryggeklinikken Disposisjon Kort om immunsvikt Immunsvikt og vaksinering generelt Immunsvikt

Detaljer

Gl. parathyreoidea - Kalsium

Gl. parathyreoidea - Kalsium Sykdommer i glandula parathyreoidea Robert Bjerknes Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen og Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, Bergen Gl. parathyreoidea - Kalsium Ca, P, ALP,

Detaljer

Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge

Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge Vaksinedagene 2013 Fredag 27.09.13 Ellen Furuseth Avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt Arbeidsgruppe for

Detaljer

Kasuistikk tirsdag 08.10.13. Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen.

Kasuistikk tirsdag 08.10.13. Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen. Kasuistikk tirsdag 08.10.13 Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen. Bakgrunn Mann, 43 år gammel. Samboer, ett barn. Kontorarbeid. Aldri eksponert for støv eller gass. Aldri røkt. Ingen kjent forekomst av

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

Cøliaki. En vanlig sykdom. En kompleks sykdom med en autoimmun komponent

Cøliaki. En vanlig sykdom. En kompleks sykdom med en autoimmun komponent Cøliaki En vanlig sykdom En kompleks sykdom med en autoimmun komponent Cøliaki Ervervet sykdom med vevsødeleggende immunrespons i tynntarmens slimhinne, rettet mot hvete gluten og liknende proteiner fra

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014 Arne Aarflot 29. oktober 2014 Følgende presentasjon er i all hovedsak hentet fra Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL) Definisjon Lymfeknutesvulst foreligger når en lymfeknute er større enn det den normalt

Detaljer

Anemiutredning. Definisjon Anemi

Anemiutredning. Definisjon Anemi Anemiutredning Anne Mørch Larsen Definisjon Anemi Redusert antall av røde blodceller i sirkulasjon Hemoglobin, Hematokrit, Menn Hgb < 13,5 g/l Kvinner Hgb < 12,0 g/l Men. 1 Definisjon utvidet Alder Rase

Detaljer

Disposisjon. Bronkiektasier ikke relatert til cystisk fibrose CF generelt. Pål L Finstad, lungeavd, OUS, Ullevål

Disposisjon. Bronkiektasier ikke relatert til cystisk fibrose CF generelt. Pål L Finstad, lungeavd, OUS, Ullevål Bronkiektasier Disposisjon Bronkiektasier ikke relatert til cystisk fibrose CF generelt Epidemiologi Prevalens varierer USA: 110000, Norge 2000? Økende prevalens med alder Hyppigere hos kvinner Storforbrukere

Detaljer

Infeksjoner og fatigue. Nina Langeland Infeksjonsseksjonen Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen

Infeksjoner og fatigue. Nina Langeland Infeksjonsseksjonen Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen Nina Langeland Infeksjonsseksjonen Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen Epstein Barr virus Cytomegalovirus Humant herpesvirus 6/7 Borreliose Q-feber Enterovirusinfeksjoner Parvovirus

Detaljer

Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon

Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon Kurs i hematologi 18. 19. mai 2015 KS møtesenter, Oslo Kristin Husby, Spesialbioingeniør Prosjektet er utført ved Tverrfaglig

Detaljer

Antistoffsvikt En gruppe primære immunsviktsykdommer

Antistoffsvikt En gruppe primære immunsviktsykdommer Antistoffsvikt En gruppe primære immunsviktsykdommer Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 2 FORORD Dette er en revidert utgave av veilederen 1 fra 2002. I løpet av de nesten 15 årene som

Detaljer

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler?

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Symptomer og sykdom ved eksponering for bioaerosoler Helse effekter Infeksjon Patogener Toksiske effekter Mykotoksiner Inflammasjon Uspesifikt medfødt immunforsvar

Detaljer

02.05.2011. Kasuistikk. Risiko for blodpropp. Koagulasjon - oversikt. Trombedannelse. Arvelig Trombofili

02.05.2011. Kasuistikk. Risiko for blodpropp. Koagulasjon - oversikt. Trombedannelse. Arvelig Trombofili Kasuistikk 17 år gammel pike ønsker p-piller Risiko for blodpropp Arvelig trombofili Normal anamnese indikasjon for trombofiliutredning? Ingen VTE hos din, men VTE hos mor/far/søsken: Trombofiliutredning?

Detaljer

Vaksineprinsipper og immunrespons

Vaksineprinsipper og immunrespons Vaksineprinsipper og immunrespons - Hvordan virker vaksiner på immunforsvaret vårt? Lisbeth Meyer Næss Seniorforsker Divisjon for Smittevern Folkehelseinstituttet Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2015

Detaljer

for overlevelse, men med risiko for kreft Fagdagene 10. juni 2010, Bodil Kavli

for overlevelse, men med risiko for kreft Fagdagene 10. juni 2010, Bodil Kavli Ervervet immunitetnødvendig for overlevelse, men med risiko for kreft Fagdagene 10. juni 2010, Bodil Kavli 1 Ervervet (spesifikk) immunitet Celle-mediert immunrespons Løselig immunrespons jenkjenner/ responderer

Detaljer

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber Versjon av 2016 1. HVA ER TRAPS 1.1 Hva er det? TRAPS er

Detaljer

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom)

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) Versjon av 2016 1. HVA ER MKD 1.1 Hva er det? Mevalonat kinase-mangel er en genetisk sykdom. Det er en

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Immunsystemet

Flervalgsoppgaver: Immunsystemet Flervalgsoppgaver - immunsystemet Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Immunsystemet 1 Vaksinasjon der det tilføres drepte, sykdomsfremkallende virus gir A) passiv, kunstig immunitet B) aktiv kunstig,

Detaljer

Akutt pankreatitt -en kirurgisk diagnose? Undervisning for allmennleger 09.09.15 Lars Wabø, assistentlege Kir.avd. Diakonhjemmet sykehus

Akutt pankreatitt -en kirurgisk diagnose? Undervisning for allmennleger 09.09.15 Lars Wabø, assistentlege Kir.avd. Diakonhjemmet sykehus Akutt pankreatitt -en kirurgisk diagnose? Undervisning for allmennleger 09.09.15 Lars Wabø, assistentlege Kir.avd. Diakonhjemmet sykehus Disposisjon Bakgrunn Klassifikasjon Anamnese Undersøkelse Lab Radiologi

Detaljer

Cellebiologiske prosesser som respons på virusinfeksjon

Cellebiologiske prosesser som respons på virusinfeksjon Cellebiologiske prosesser som respons på virusinfeksjon PBM 336 2005 Siri Mjaaland Infeksjoner - immunresponser 1 Figure 2-49 Interferoner Uspesifikk immunitet viral infeksjon stimulerer direkte produksjon

Detaljer

Barneernæring og infeksjon i fattige land. Arne K. Myhre Førsteamanuensis ISM Overlege, Barne- og ungdomsklinikken St.

Barneernæring og infeksjon i fattige land. Arne K. Myhre Førsteamanuensis ISM Overlege, Barne- og ungdomsklinikken St. Barneernæring og infeksjon i fattige land Arne K. Myhre Førsteamanuensis ISM Overlege, Barne- og ungdomsklinikken St. Olavs Hospital 1 Global barnedødelighet etter årsak. Underernæring medvirkende faktor

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

Vanlig variabel immundefekt hos barn

Vanlig variabel immundefekt hos barn Vanlig variabel immundefekt hos barn Stud.med. Håkon Kinck Gaarder Veileder Professor dr.med. Tore Gunnar Abrahamsen Barneklinikken, Rikshospitalet Profesjonsstudiet i medisin Det medisinske fakultet Universitetet

Detaljer

Duodenitter Giardia lamblia Whipple`sykdom. Else Marit Løberg OUS-Ullevål

Duodenitter Giardia lamblia Whipple`sykdom. Else Marit Løberg OUS-Ullevål Duodenitter Giardia lamblia Whipple`sykdom Else Marit Løberg OUS-Ullevål Kronisk duodenitt Mange årsaker til kronisk duodenitt Ulike årsaker kan gi samme morfologiske utseende Liten grad av overensstemmelse

Detaljer

Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Marianne A. Riise Bergsaker, overlege Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vaksinedagene 2006 Pressemelding Nr.: 5

Detaljer

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1 Autoimmun Hepatitt Svein-Oskar Frigstad Bærum Sykehus Autoimmunitet Immunsystemet reagerer mot eget vev Tap av toleranse Autoantistoffer, Immunsystemet Ytre faktorer Epidemiologi Prevalens i Norge (1986-1995)

Detaljer

Grunnkurs C. Janne Dahle-Melhus Kommuneoverlege Sola kommune Smittevernoverlege Stavanger kommune

Grunnkurs C. Janne Dahle-Melhus Kommuneoverlege Sola kommune Smittevernoverlege Stavanger kommune Grunnkurs C Janne Dahle-Melhus Kommuneoverlege Sola kommune Smittevernoverlege Stavanger kommune 1 Hvorfor vaksinere? Muligheten til å forebygge alvorlig sykdom med stor utbredelse har vært forutsetningen

Detaljer

Akutt leukemi. Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014

Akutt leukemi. Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014 Akutt leukemi Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014 1 Mann 42 år, slapp med leddsmerter siste uker, lavgradig feber og neseblødning siste par dager Ved us: Bt 120/80, puls 100, temp 38.7 Lab.us: Hb

Detaljer

Retningslinjer for borreliosediagnostikk? Svein Høegh Henrichsen/Bredo Knudtzen Seniorrådgivere,avd allmennhelse

Retningslinjer for borreliosediagnostikk? Svein Høegh Henrichsen/Bredo Knudtzen Seniorrådgivere,avd allmennhelse Retningslinjer for borreliosediagnostikk? Svein Høegh Henrichsen/Bredo Knudtzen Seniorrådgivere,avd allmennhelse Rapport om diagnostisering og behandling av flåttsykdom 2009 Rapporten er et resultat av

Detaljer

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kasustikk: Innlagt med lav hemoglobinverdi, med svært ulike diagnoser Av: Inger Berit Hersleth (bioingeniør) og Anne Mørch Larsen (hematolog) Diakonhjemmets sykehus AS

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for astma og kols Conflicts of

Detaljer

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Emnekurs for allmenpraktiserende leger 19.03.2013 Jan Henrik Rydning Disposisjon Diaré: Definisjoner Diagnostiske overveielser Malabsorbsjon: Litt generelt Mest

Detaljer

Trombocytopeni. Hematologi kurs for Allmennmedisin 22.09-250915 Waleed Majeed

Trombocytopeni. Hematologi kurs for Allmennmedisin 22.09-250915 Waleed Majeed Trombocytopeni Hematologi kurs for Allmennmedisin 22.09-250915 Waleed Majeed rombocytopeni Normal blod Fakta om trombocytter Trombocytter produseres av Megakaryocytter i beinmargen Produksjonen Stimuleres

Detaljer

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA)

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) Versjon av 2016 1. HVA ER PFAPA 1.1 Hva er det? PFAPA står for Periodic Fever Adenitis Pharyngitis Aphthosis.

Detaljer

Publisering eller bruk av dette materialet kan kun skje etter avtale med Øystein Brorson eller Sverre- Henning Brorson

Publisering eller bruk av dette materialet kan kun skje etter avtale med Øystein Brorson eller Sverre- Henning Brorson Spesifikke Borrelia burgdorferi immunkomplekser En årsak til seronegativitet og symptomer En mulig aktivitetsmarkør Publisering eller bruk av dette materialet kan kun skje etter avtale med Øystein Brorson

Detaljer

Geir E. Tjønnfjord. Avdeling for blodsykdommer

Geir E. Tjønnfjord. Avdeling for blodsykdommer Geir E. Tjønnfjord Avdeling for blodsykdommer Avdeling for blodsykdommer En samlet avdeling på Rikshospitalet Seksjon for stamcelletransplantasjon Et sengeavsnitt Seksjon for generell hematologi Et sengeavsnitt

Detaljer

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl 15 minutter med nefrologen 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl Nefrologi på poliklinikken? Aktuelle henvisninger? Aktuelle henvisninger Begynnende nyresvikt Rask progresjon av nyresvikt Proteinuri /

Detaljer

Antitrombin i laboratoriet

Antitrombin i laboratoriet Antitrombin i laboratoriet Carola Henriksson, Seksjonsoverlege, hematologiseksjonen, avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Hurdalsjøen, 8. juni Oslo Universitetssykehus (OUS)

Detaljer

INTERSTITIELLE LUNGESYKDOMMER. Nada Zafran Groh UNN Harstad sykehus INTERSTITIELLE LUNGESYKDOMMER

INTERSTITIELLE LUNGESYKDOMMER. Nada Zafran Groh UNN Harstad sykehus INTERSTITIELLE LUNGESYKDOMMER INTERSTITIELLE LUNGESYKDOMMER Nada Zafran Groh UNN Harstad sykehus INTERSTITIELLE LUNGESYKDOMMER Heterogen gruppe av ikke-maligne, ikke-infeksiøse lungesykdommer I lungeparenkym: inflammatoriske og fibrotiske

Detaljer

Vestre Viken HF Bærum Sykehus 1

Vestre Viken HF Bærum Sykehus 1 Autoimmune leversykdommer Autoimmun hepatitt Autoimmun hepatitt Vestre Viken HF Bærum Sykehus Primær biliær cirrhose Primær skleroserende cholangitt Overlappstilstander Pasientforeningen AIH 2013 Autoimmunitet

Detaljer

Revmatiske sykdommer hos barn og ungdom

Revmatiske sykdommer hos barn og ungdom Revmatiske sykdommer hos barn og ungdom Grunnleggende og nytt Helga Sanner November 2012 Artritt -leddbetennelse Hevelse Varme Nedsatt bevegelse Smerter Halting Leddsmerte trenger ikke å bety leddbetennelse

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Lyme Artritt Versjon av 2016 1. HVA ER LYME ARTRITT? 1.1 Hva er det? Lyme artritt er en av sykdommene som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi (Lyme borreliose).

Detaljer

'1$YDNVLQHUÃHQÃQ\ÃYDNVLQDVMRQVVWUDWHJLÃ

'1$YDNVLQHUÃHQÃQ\ÃYDNVLQDVMRQVVWUDWHJLÃ '1$YDNVLQHUÃHQÃQ\ÃYDNVLQDVMRQVVWUDWHJLÃ $XGXQÃ1HUODQGÃ 'HWÃHUÃLQJHQÃWYLOÃRPÃDWÃYDNVLQHULQJÃHUÃHQÃDYÃKRYHGJUXQQHQHÃWLOÃDWÃILVNHRSSGUHWWÃ KDUÃYRNVWÃWLOÃHQÃDYÃ1RUJHVÃVW UVWHÃQ ULQJHUÃLÃO SHWÃDYÃGHÃVLVWHÃÃnUHQHÃ7UDVVÃLÃ

Detaljer

Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012

Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012 Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012 Anders Palmstrøm Jørgensen Seksjon for spesialisert endokrinologi Oslo Universitetssykehus (akutt?) Binyrebarksvikt Årsak Forekomst

Detaljer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret Antistoffsvikt VEILEDER En gruppe primære immunsviktsykdommer Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Redaktør: Rose Maria Cocozza

Detaljer

KOLS. Overlege Øystein Almås

KOLS. Overlege Øystein Almås KOLS Overlege Øystein Almås KOLS Samlebegrep for sykdommer der luftveismotstanden ikke er fullt reversibel, vanligvis progredierende, og assosiert med en abnorm inflammatorisk respons på skadelige partikler

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Fire typer hypersensitivitet!

Fire typer hypersensitivitet! Hypersensitivity! 1 An inapproriate immunerespons Innocuous antigen Autoantigen Exaggerated/ frustrated Four types I-IV Immediate Antistoffmediated Immuncomplexmediated Delayed Fire typer hypersensitivitet!

Detaljer

Cøliaki og livskvalitet. Kari Tveito, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Cøliaki og livskvalitet. Kari Tveito, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus Cøliaki og livskvalitet Kari Tveito, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus Cøliaki Samuel Jones Gee (f.1839) Engelsk barnelege Den første moderne beskrivelse av cøliaki og betydningen av diett

Detaljer

Diagnostikk og oppfølging av cøliakipasienter klinikers og patologs perspektiv

Diagnostikk og oppfølging av cøliakipasienter klinikers og patologs perspektiv Diagnostikk og oppfølging av cøliakipasienter klinikers og patologs perspektiv Knut E. A. Lundin, Medisinsk klinikk Inger Nina Farstad, Patologiklinikken Hva er cøliaki? Normal proksimal tynntarm (Marsh

Detaljer

autoimmunologi T E O R I O G R U T I N E D I A G N O S T I K K

autoimmunologi T E O R I O G R U T I N E D I A G N O S T I K K autoimmunologi T E O R I O G R U T I N E D I A G N O S T I K K Immunsystemet må skille mellom selv-ikke selv, toleranse mot selv som senere kan brytes ASIA-syndrom (Autoimm. Syndrom Induced by Adjuvans)

Detaljer

Kasus 4. Senter for barne- og svangerskapsrelatert patologi

Kasus 4. Senter for barne- og svangerskapsrelatert patologi Kasus 4 Maternell inflammatorisk respons 3 2 1 Akutt chorioamnionitt Mat. Infl. St. 2, grad 2, føt. Infl St.2, grad 1 Mat. Infl. St. 2, grad 2, føt. Infl St. 3, gr 2 Funicitt Chorioamnionitt med sepsis

Detaljer

KROPPENS FORSVARSMEKANISMER

KROPPENS FORSVARSMEKANISMER KROPPENS FORSVARSMEKANISMER Immunitet = fri for, uberørt av Immunologi Immunsystemet Uspesifikke forsvarsmekanismer Ytre- og indre forsvarslinje Spesifikke forsvarsmekanismer Cellulære forsvar (T-celler)

Detaljer

Fire typer hypersensitivitet!

Fire typer hypersensitivitet! sreaksjoner! 1 En uhensiktsmessig immunrespons mot ufarlig antigen mot eget vev - selv overdrevet/ frustrert reaksjon Fire typer I-IV Straks Antistoffmediert Immunkompleksmediert Forsinket Fire typer hypersensitivitet!

Detaljer

Infeksjonskapittelet. Claus Klingenberg Barnavdelingen UNN og UiT Redaktør NBF veiledere

Infeksjonskapittelet. Claus Klingenberg Barnavdelingen UNN og UiT Redaktør NBF veiledere Infeksjonskapittelet Claus Klingenberg Barnavdelingen UNN og UiT Redaktør NBF veiledere Historikk Veileder i akutt pediatri 1. utgave 1998, 2. utgave 2006 og 3. utgave 2013 (?) Bygger på norsk behandlingstradisjon

Detaljer

Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon

Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon Kine Willbergh og Hilde Bakke Avdeling for vaksine Vaksinedagene 7.-8. september 2006 1 Disposisjon Influensavaksiner, ulike typer» Levende, svekket vaksine

Detaljer

Fagspesifikk innledning lungemedisin

Fagspesifikk innledning lungemedisin Prioriteringsveileder - Lungemedisin Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning lungemedisin Fagspesifikk innledning lungemedisin Tilstander i veiledertabellen I lungemedisinske

Detaljer

Prioriteringsveileder - Endokrinologi

Prioriteringsveileder - Endokrinologi Prioriteringsveileder - Endokrinologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning endokrinologi Fagspesifikk innledning endokrinologi Endokrinologiske sykdommer omfatter både

Detaljer

Influensa og immunsystemet Kristin G-I Mohn HUS, Influensasenteret i Bergen 13.06.13

Influensa og immunsystemet Kristin G-I Mohn HUS, Influensasenteret i Bergen 13.06.13 Influensa og immunsystemet Kristin G-I Mohn HUS, Influensasenteret i Bergen 13.06.13 Vakkert og virulent Virus - virulens - virkning Virus replikerer i luftveiene Aerosoler smitter Hemaggluttinin (HA)

Detaljer

Diaré. Tarmkurs 04.05.2015. Simen Vatn, Akershus Universitetssykehus

Diaré. Tarmkurs 04.05.2015. Simen Vatn, Akershus Universitetssykehus Diaré Tarmkurs 04.05.2015 Simen Vatn, Akershus Universitetssykehus Diaré; definisjoner Normal avføring 3/døgn - 1/3. døgn Grøtet - hard/ knollete Diaré ulike definisjoner > 200g avføring/ døgn (forskning)

Detaljer

Benmargskreft. Nina Gulbrandsen Avdeling for blodsykdommer Oslo Universitetssykehus

Benmargskreft. Nina Gulbrandsen Avdeling for blodsykdommer Oslo Universitetssykehus Benmargskreft Nina Gulbrandsen Avdeling for blodsykdommer Oslo Universitetssykehus Oversikt Grunnleggende om blod og benmarg Fakta om benmargskreft Behandling Initial behandling Residivbehandling Støttebehandling

Detaljer

Luftveisinfeksjoner hos barn Vårmøtet for allmennpraktikere Mars 2016

Luftveisinfeksjoner hos barn Vårmøtet for allmennpraktikere Mars 2016 Luftveisinfeksjoner hos barn Vårmøtet for allmennpraktikere Mars 2016 Jon Olav Gjengstø Hunderi Det syke barnet Observasjon bevissthetsgrad tegn på engstelse, ubehag eller smerte respirasjonsmønster sirkulasjon

Detaljer

Borreliadiagnostikk ved Mikrobiologisk avdeling SIV. bioingeniør Anne-Berit Pedersen

Borreliadiagnostikk ved Mikrobiologisk avdeling SIV. bioingeniør Anne-Berit Pedersen Borreliadiagnostikk ved Mikrobiologisk avdeling SIV bioingeniør Anne-Berit Pedersen Borreliadiagnostikk - Hva gjøres rutinemessig - Hva gjøres av tilleggstester - Hvilke kriterier legges til grunn når

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro CANDLE Versjon av 2016 1. HVA ER CANDLE 1.1 Hva er det? Chronic Atypical Neutrophilic Dermatosis with Lipodystrophy and Elevated temperature (CANDLE) er en

Detaljer

Barnerevmatologisk sykdom

Barnerevmatologisk sykdom Barnerevmatologisk sykdom Sykdommene og behandlingen Helga Sanner November 2014 Inndeling 1. Juvenil idiopatisk artritt 2. Bindevevssykdommer 3. Vaskulittsykdommer Først -JIA Juvenil idiopatisk artritt

Detaljer

Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb

Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb LAB- nytt nr 1-2008 INNHALD: Endring av metode for analyse av s-folat Gentest ved utredning av laktoseintoleranse Vurdering av glomerulær

Detaljer

Alkohol som sykdomsimitator. Kst overlege Svein-Oskar Frigstad Medisinsk Klinikk Oslo Universitetssykehus Aker

Alkohol som sykdomsimitator. Kst overlege Svein-Oskar Frigstad Medisinsk Klinikk Oslo Universitetssykehus Aker Alkohol som sykdomsimitator Kst overlege Svein-Oskar Frigstad Medisinsk Klinikk Oslo Universitetssykehus Aker Økende alkoholforbruk i Norge 6.75 liter ren alkohol per innb over 15 år Uregistrert forbruk

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Helse og rusavhengighet

Helse og rusavhengighet Helse og rusavhengighet Ernæringstilstand hos rusavhengige Åshild Vivelid Overlege, Avd. for rusmedisin Seksjon Askøy Vår målgruppe har mange helseutfordringer Høy morbiditet og mortalitet Feilernæring,

Detaljer

Immunologiens dag 26. april 2012

Immunologiens dag 26. april 2012 Immunologiens dag 26. april 2012 Litteraturhuset 11.00-15.00 Autoimmunitet: Når kroppen går til angrep på seg selv BSI Resources MS: the big knit - British Society for Immunology Kjære deltakere på Immunologiens

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE HELSEDIREKTORATET. Testing: ELISA OG WESTERN BLOT (Immunoblot) Min konklusjon

ARBEIDSGRUPPE HELSEDIREKTORATET. Testing: ELISA OG WESTERN BLOT (Immunoblot) Min konklusjon ARBEIDSGRUPPE HELSEDIREKTORATET Testing: ELISA OG WESTERN BLOT (Immunoblot) En moderne Western blot som baserer seg på rekombinante in vivo antigener er å foretrekke da en her bruker spesifikke antigener

Detaljer

Persontilpasset medisin og sjeldne diagnoser

Persontilpasset medisin og sjeldne diagnoser Man skal ikke skjære alle over én kam Persontilpasset medisin og sjeldne diagnoser Benedicte Paus vdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin, Universitetet i

Detaljer

Pertussis (Kikhoste, Whooping cough 100 dagers hoste) Terje Tollåli Avd.overlege lungeavdelingen NLSH Bodø

Pertussis (Kikhoste, Whooping cough 100 dagers hoste) Terje Tollåli Avd.overlege lungeavdelingen NLSH Bodø Pertussis (Kikhoste, Whooping cough 100 dagers hoste) Terje Tollåli Avd.overlege lungeavdelingen NLSH Bodø Etiologi Pertussis Sykdommen første gang beskrevet i 1540 Bakterien identifisert i 1906 Vaksine

Detaljer

Hepatitt E. Nettundervisning NFIM 20.3.14 Overlege Jørn-Åge Longva Medisinsk avd., Ålesund sjukehus

Hepatitt E. Nettundervisning NFIM 20.3.14 Overlege Jørn-Åge Longva Medisinsk avd., Ålesund sjukehus Hepatitt E Nettundervisning NFIM 20.3.14 Overlege Jørn-Åge Longva Medisinsk avd., Ålesund sjukehus 2 disposisjon Kasuistikk Virologi Diagnostikk Epidemiologi Klinikk Kronisk HEV Oppsummering 3 Kasuistikk

Detaljer

LEUKEMIER. Klassifisering og Diagnostisk immunfenotyping. Leukemi

LEUKEMIER. Klassifisering og Diagnostisk immunfenotyping. Leukemi 1 LEUKEMIER Klassifisering og Diagnostisk immunfenotyping Leukemi 2 Klonal sykdom av hematologiske stamceller. Deling av den leukemiske stamcellen fører til opphopning av umodne blodceller og hemming av

Detaljer

Mikrobiologiske prøver ved borreliose i allmennpraksis. Nils Grude Avd. ovl. Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg

Mikrobiologiske prøver ved borreliose i allmennpraksis. Nils Grude Avd. ovl. Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Mikrobiologiske prøver ved borreliose i allmennpraksis Nils Grude Avd. ovl. Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Diagnostikk i lab.: Dyrkning Nukleinsyre amplifikasjon Serologi ELISA/CLIA Immunoblot Indikasjon,

Detaljer

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 Rosemarie Braun Hudavd. UNN 2011 ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 OVERSIKT Allergi bakgrunn/ definisjon Allergiske sykdommer, symptomer Allergitester Allergier ervervet på arbeidsplassen

Detaljer

Oppfølging av meslingetilfeller

Oppfølging av meslingetilfeller Oppfølging av meslingetilfeller Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Vaksinedagene 2015 Innhold Status på meslingetilfeller

Detaljer

Utredning av forstørret, uøm lymfeknute. Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF

Utredning av forstørret, uøm lymfeknute. Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF Utredning av forstørret, uøm lymfeknute Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF Litt om lymfom Malign lymfoproliferativ sykdom Kan ha både T- og B-celleopphav Ca 90 sykdomsentiteter 4 Hodgkin

Detaljer

An#bio#karesistens: Er vaksiner løsningen? Hanne Nøkleby Folkehelseins#tu;et 6. November 2015

An#bio#karesistens: Er vaksiner løsningen? Hanne Nøkleby Folkehelseins#tu;et 6. November 2015 An#bio#karesistens: Er vaksiner løsningen? Hanne Nøkleby Folkehelseins#tu;et 6. November 2015 Mulig vaksineeffekt mot an#bio#karesistens Redusere mengden infeksjoner som krever an#bio#kabehandling Redusere

Detaljer

Mikrobiologiske prøver i allmennpraksis: Forbedringspotensiale? Nils Grude Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg

Mikrobiologiske prøver i allmennpraksis: Forbedringspotensiale? Nils Grude Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Mikrobiologiske prøver i allmennpraksis: Forbedringspotensiale? Nils Grude Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Veileder: Eget kapittel + hurtigguide for mikrobiologiske undersøkelser Andre labundersøkelser:

Detaljer

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 1 SYKEHISTORIE 48 år gammel mann. Tidligere hypertensjon og kroniske nakkesmerter. Ingen medikamenter Vekttap 18 kg. Kvalme og oppkast.

Detaljer

Kortvoksthet og vekstretardasjon

Kortvoksthet og vekstretardasjon Kortvoksthet og vekstretardasjon Robert Bjerknes Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus og Seksjon for Pediatri, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen VEKSTRETARDASJON OG KORTVOKSTHET Normal

Detaljer

IBS Kliniske aspekter. Jon Anders Takvam Klinikk medisin, SiV Februar 2008

IBS Kliniske aspekter. Jon Anders Takvam Klinikk medisin, SiV Februar 2008 IBS Kliniske aspekter Jon Anders Takvam Klinikk medisin, SiV Februar 2008 Irritabel tarm. (IBS) Kjennetegnes ved kroniske magesmerter med tilleggssymptom. Uten at det foreligger Patologi i blodprøver.

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

Lungesykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, desember 2008

Lungesykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, desember 2008 Lungesykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, desember 2008 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 9 KOLS stadium 1 og 2 2 Fagspesifikk innledning lungesykdommer 10 KOLS stadium

Detaljer

KOLS DIAGNOSE. Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad. Fastlege Holter Legekontor, Nannestad

KOLS DIAGNOSE. Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad. Fastlege Holter Legekontor, Nannestad KOLS DIAGNOSE Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for astma og kols Conflicts of interests Foredrag for Boehringer

Detaljer

KOLS I ALMENNMEDISIN. Fastlege Haldor T. Holien Namsen Legesenter Namdal legeforum 070313

KOLS I ALMENNMEDISIN. Fastlege Haldor T. Holien Namsen Legesenter Namdal legeforum 070313 KOLS I ALMENNMEDISIN Fastlege Haldor T. Holien Namsen Legesenter Namdal legeforum 070313 DISPOSISJON: PASIENTKASUS DEFINISJON, FOREKOMST, ETIOLOGI ANAMNESE OG KLINISK U.S. BEHANDLING EKSERBASJONER RETNINGSLINJER

Detaljer

Essayoppgaver termin 1C-1D 2010 Utsatt eksamen. Oppgave 1 (10 poeng) Morfologi Jostein Halgunset

Essayoppgaver termin 1C-1D 2010 Utsatt eksamen. Oppgave 1 (10 poeng) Morfologi Jostein Halgunset Essayoppgaver termin 1C-1D 2010 Utsatt eksamen Morfologi Jostein Halgunset Oppgave 1 (10 poeng) En 52 år gammel kvinne, som to år tidligere var operert for brystkreft med påfølgende cellegiftbehandling,

Detaljer

Vaksinasjon noen oppdateringer. Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet 15. September 2015

Vaksinasjon noen oppdateringer. Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet 15. September 2015 Vaksinasjon noen oppdateringer Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet 15. September 2015 Utvalgte temaer Influensa Meningokokker Rotavirus Meslinger Hepatitt B Influensavaksine en barnevaksine? Sykeligheten

Detaljer

Presentasjon av kronisk nyresykdom

Presentasjon av kronisk nyresykdom Presentasjon av kronisk nyresykdom Protein og eller blod i urinen (tilfeldig funn) Forhøyet kreatinin, nedsatt egfr (tilfeldig funn) Forhøyet blodtrykk (renal hypertensjon) Uremi- urinforgiftning NYREFUNKSJONER

Detaljer

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) Versjon av 2016 1. HVA ER JUVENIL SPONDYLARTRITT/ENTESITT RELATERT ARTRITT (SpA-ERA) 1.1 Hva er

Detaljer

Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA NO/RACTE/1505/0006

Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA NO/RACTE/1505/0006 Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA Agenda Indikasjoner Dosejustering av IV RoActemra for RA pasienter ved unormale laboratorieprøver Dosejustering av SC RoActemra for RA pasienter ved unormale

Detaljer