Immundefekter! Immundefekter: Premisser! Immundefekter er uvanlige Infeksjoner er vanlige UVI, ØNH, ØLI/NLI Barn ØLI 5-7ggr/år (2-3 voksne)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Immundefekter! Immundefekter: Premisser! Immundefekter er uvanlige Infeksjoner er vanlige UVI, ØNH, ØLI/NLI Barn ØLI 5-7ggr/år (2-3 voksne)"

Transkript

1 Immundefekter! Einar K. Kristoffersen Avd for immunologi og transfusjonsmedisin Haukeland Universitetssykehus Immundefekter: Premisser! Immundefekter er uvanlige Infeksjoner er vanlige UVI, ØNH, ØLI/NLI Barn ØLI 5-7ggr/år (2-3 voksne) Når skal du ikke utrede

2 Immundefekter vs. agens! Inndeling av primære ID! Cellulære (15) Humorale (23) Kombinerte B&T Innate (7) Fagocytter (26) Komplement (23) Andre Syndromer (15) Dysregulering (15) Autoinflammatoriske (9) Kombinerte! Adenosin deaminase mangel Toksiske metabolitter i umodne T celler T, B celle, og Ig nivå lave Autosomal recessiv 20q13-ter X-bundet 50-60% av SCID Mutasjon i IL2-R (γ-kjede) Defekt T celle modning Lymfopeni hos nyfødt!

3 Inndeling av primære! Cellulære (15) Humorale (23) Kombinerte B&T Innate (7) Fagocytter (26) Komplement (23) Andre Syndromer (15) Dysregulering (15) Autoinflammatoriske (9) Fagocytter! Kronisk granulomatøs sykdom Sjelden, stadige bakterielle infeksjoner tidlig barndom Superoksid defekt gir dårligere intracellulært mikrobe drap Leukocyt adhesjons defekt Infeksjoner, nedsatt sårtilheling Defektive β2-integriner (LFA-1, MAC-1) Myeloperoksidase defekt 1:2000, lite infeksjoner, candidiasis Inndeling av primære! Cellulære (15) Humorale (23) Kombinerte B&T Innate (7) Fagocytter (26) Komplement (23) Andre Syndromer (15) Dysregulering (15) Autoinflammatoriske (9)

4 DiGeorge syndrom! CATCH-22 syndromer cardiale abnormaliteter, abnormal facies, tymus hypoplasi, cleft palate, hypocalsemi, assosiert med 22q11 delesjoner Shprintzen syndr, velocardiofacial syndr, Kallman syndr, etc Tidlig hypocalcemisk tetani, hjerteanomalier, lave ører, ganespalte, Immunologisk variabel Få med klinisk immundefekt Defekt T celle modning T celler lave, norm B celle og IgG Ektopisk tymus kan kompensere Inndeling av primære! Cellulære (15) Humorale (23) Kombinerte B&T Innate (7) Fagocytter (26) Komplement (23) Andre Syndromer (15) Dysregulering (15) Autoinflammatoriske (9) Humorale! Selektiv IgA Forbigående neonatal Spesifikk antistoff defekt IgG subklasse Hyper-IgM Agammaglobulinemi Common variable immundefekt, CVID

5 Pasient f. 80! Residiverende øvre og nedre luftveisinfeksjoner siden tidlig barneår 2mndr bronkiolitt, astma bronkiale 93, pansinusitter m/dren, innl 2 ggr 94 pneumoni, kronisk hoste og grønt ekspektorat Få lab prøver: Neutro 50% lymfo 50% ifbm salmonella gastroent. 87, Serum elektroforese 96 gammafraksjon: 0 Ikke påvisbare spesifikke antistoff Økende plager henvist lungepol okt 00 f. 80 Funn! Total konsentrasjon immunglobuliner IgG 0.009g/l (6-15g/l) IgA< 0.06g/l (1-4 g/l) IgM< 0.04g/l (0.5-2,5g/l) IgE under deteksjonsgrense Hematologisk status: stor sett normal f. 80 Hypogammaglubulinemi! Selektiv IgA Forbigående neonatal Sekundære??! Spesifikk antistoff defekt IgG subklasse Agammaglobulinemi Common variable immundefekt, CVID

6 Inndeling av primære! Cellulære (15) Humorale (23) Kombinerte B&T Innate (7) Fagocytter (26) Komplement (23) Andre Syndromer (15) Dysregulering (15) Autoinflammatoriske (9) Andre syndromer! Wiscott-Aldrich syndrom X-bundet (autosomalt?)recessiv, eksem, trombocytopeni, bakterielle infeksjoner Glykosyleringsdefekt, CD43(leukosialin) regulatorisk molekyl? Uidentifisert gen. Redusert T celler, norm. B celler, lavt IgM, dårlig polysakkaridimmunsvar Ataxia telangiektasi (Rendu-Osler-Webers sykdom) Ataksi (18-20 mnd), telangiektasi (5 år), infeksjoner Defekt tymus morfe og celle immunsvar Normalt/lavt T celle nivå, umoden type, safp økt T celle reseptor gendefekt? DNA repair defekt? Reticulær dysgenesi Stamcelle defekt Leukopeni, lavt Ig Komplementdefekter! Medfødte Komplement faktorer C 1-9, C 2 vanligst. Komplement regulatoriske faktorer C1 inhibitor mangel Autosomalt resissiv el. B celle lymfom Hereditært angioneurotisk ødem, ansikt, hender, larynx, GI mukosa timer Paroksysmal nokturnal hematuri Komplement avhengig hemolyse Erhvervede Postinfektsiøse kuldeantistoff (mycoplasma, IgM) SLE, akutt glomerulonefrit, DIC

7 Sekundære! Infeksjoner Virale, bakterielle, sopp, parasitter Maligniteter Iatrogene Fysiologiske Genetiske og metabolske Traumer Annet Ernæring, nyresykdom, enteropati, toksiske, Infeksjoner: lymfotrope vira! EBV polyklonal B celle stimulering Forbigående spesifikk antistoff respons defekt XLP (Duncans sykdom) Lav IgG, høy/norm IgM/A, klassebytte svikt CMV monocyt infeksjon Indirekte, nedsatt evne til antigenpresentasjon Andre vira (meslinger) HIV CD4 T celle defekt Hypergammaglobulinemi Dysgammaglobulinemi, redusert hukommelses B celler Nedsatt antistoff respons neoantigen

8 Downloaded from: StudentConsult (on 13 April :15 PM) 2005 Elsevier Downloaded from: StudentConsult (on 13 April :15 PM) 2005 Elsevier Downloaded from: StudentConsult (on 13 April :16 PM) 2005 Elsevier

9 Downloaded from: StudentConsult (on 13 April :16 PM) 2005 Elsevier Downloaded from: StudentConsult (on 13 April :16 PM) 2005 Elsevier Maligniteter:Kronisk lymfatisk leukemi! Neoplasi pre-b celle type Hypogammaglobulinemi 50% Autoimmune fenomen Spesifikk antistoff-respons nedsatt Både primær og hukommelses responser Polysakkarid Dårligere sent i forløpet Cellulær delvis nedsatt Infeksjonstendens Luftveier: kapselkledde bakterier Økende med synkende Ig

10 Medisiner: steroider! T celle suppresjon (antall) B celle senere IgG nivå faller Hyperkatabolisme: FcRn-mediert Antistoff respons intakt Ikke øket infeksjonstendens Obs grunnsykdom Medisiner: antirevmatika! Gullsalter Panhypogammaglobulinemi Ikke uvanlig (rundt 2%) Ikke alltid reversibelt Kan affisere antistoff-respons Medisiner: varia! Antiepileptica, fenytoin Fallende IgA hos 10-20% Vanligvis reversibel Panhypogammaglobulinemi hos et fåtall B celle tall nedsatt/mangler Terapeutiske antistoff: anti-cd20 s-ig uendret, ingen infeksjonsstendens Primær antistoff-respons intakt Sekundær respons svekket?

11 Sekundære! Infeksjoner Virale, bakterielle, sopp, parasitter Maligniteter Iatrogene Fysiologiske Genetiske og metabolske Traumer Annet Ernæring, nyresykdom, enteropati, toksiske, Arvelig og metabolske! Down syndrome Infeksjonstendens Hematologiske maligniteter Autoimmun sykdom Nedsatt T celle funksjon og CD4 T celler Tidlig thymus involusjon Turner syndrom Nedsatt T celle funksjon og CD4 T celler Hypogamma; klinisk CVID liknende Cøliaki: hyposplenisme Diabetes mellitus! Hyperglykemi Nøytrofil og MΦ funksjon nedsatt Nedsatt CD4 T celler og funksjon Redusert IgG, mens IgA øket Nedsatt humoral primær respons

12 Traumer! Brannskade: endogen steroidproduksjon++ s-ig fall, normal antistoff-responser Lymfopeni, nøytrofil funksjon Aspleni Alvorlig svikt kapselkledde bakterier Også T celle avhengige antigen (protein) Kirurgi Systemisk inflammatorisk respons syndrom IL-1, IL-6, TNFα, Abnormale primære antistoff responser β-endorfiner Normale sekundære antistoff responser Sekundære! Infeksjoner Virale, bakterielle, sopp, parasitter Maligniteter Iatrogene Fysiologiske Genetiske og metabolske Traumer Annet Ernæring, nyresykdom, enteropati, toksiske, Stimulantsia! Røyking Svekker mukosa immunitet Bedrer allergisk alveolitt? Alkohol Nedsetter makrofag funksjon Tuberkulose

13 Underernæring og immunitet! T celle defekt CD4 lave Antistoff respons lav affinitet økt serum Ig v/samtidig infeksjon Treg fagocytose Nedsatt komplement nivå og aktivitet Ernæring og immunitet! Enkelt-mangler Jern Redusert intracellulært drap Lymfopeni, spes antistoff Sink Lymfoid atrofi, nedsatt cellulær funksjoner, nedsatt sårtilheling Selen Nedsatt humoral immunitet For mye sink Nedsatt T celle funksjoner Vitaminer Vitamin A,B, E mangel gir T celle dysfunksjon Vitamin C mangel fagocytt gir dysfunksjon Vitamin D Nedregulerer T H 1 oppregulerer T H 2 Ernæring og immunitet! Diett Fett restriksjoner kan bedre autoimmune sykdommer Fiskeolje bedrer Fedme Cytotokse og NK Fagocytters evne til drap Anorexi og bulemi CD2,CD3,CD4,CD57 T celle respons Inf.tendens v/vektøkning

14 f. 80 Hypogammaglubulinemi! Selektiv IgA Forbigående neonatal Sekundære! Spesifikk antistoff defekt IgG subklasse Agammaglobulinemi Common variable immundefekt, CVID f. 80 Immunologiske undersøkelser! Lymfocytt subpopulasjoner Kvantitativt normale Lymfocytt funksjonsundersøkelser B celle Ig produksjon Nedsatt IgG og IgA etter polyklonal stimulering T celle stimulering normal f. 80 In vivo undersøkelser! Vaksinestatus og respons Ikke påvisbare spesifikke antistoff Ikke respons på vaksine

15 f. 80 Rtg thorax! Fortetning basomed ve Vedvarende funn CT thx Peribronkiale fortettninger ve basomed Bronkoskopi Inflammasjon Ikke maligninteter H.influenza f. 80 Hypogammaglobulinemi! Primære Selektiv IgA Forbigående neonatal IgG subklasse Hyper-IgM Agammaglobulinemi Common variable immundefekt, CVID Sekundære Medisiner Genetiske Infeksjoner Maligniteter Traumer Annet CVID: diagnose! IgG og IgA >2SD under aldersgjennomsnitt Ikke isohemagglutininer og/eller dårlig vaksine-respons Andre årsaker ekskludert

16 CVID/dysgammaglobulinemi! Klinisk og immunologisk heterogent syndrom Begge kjønn Prevalens 1: : Hypogammaglobulinemi Kan presentere i alle aldre 1-5 & Doctors delay 7år Sporadisk IgA-, IgG subklasse- spesifikk antistoff defekt 50% CVID: klinikk! Gjentatte luftveisinfeksjoner Pneumoni, sinusitt, mastoiditt, otitt Kapselkledte bakterier (strept/staf/morax/hemof) Bronkoektasier Gastrointestinale manifestasjoner Diaré og malabsorpsjoner Giardia lamblia, campylobakter, salmonella IBD Nodulær lymfoid hyperplasi Autoimmune sykdommer (1:5) Hematologiske Kollagenoser CVID: Hukommelses B celler! Naïve B celler Overflate IgD og IgM B celle markører CD19, CD20, CD21 etc Hukommelses B celler Klassebytte IgG/A/E på overflate : IgD negative CD27 Type I glycoprtoein TNF receptor familie Ligand CD70 på aktiverte T og B celler Ikke på B celler i navlestreng Øker med alder, ca 40% av perifere B celler hos voksne

17 Hukommelses B celler! CD20 + CD27 + IgD - Sanne B hukommelses celler CD20 + CD27 + IgD + B hukommelses celler uten klassebytte CVID: Hukommelses B celler (2)! CVID pas mangler <0.4% av lymfo hos 77% >0.5% normale 23% CVID Korrelerer Ig prod CVID klinikk 100% 50% CVID normale Klinisk relevant inndeling?! MB0 Nesten ingen B celler ca 50% Splenomegali, lymfoproliferasjon, granulomatøs sykdom MB1 Lav CD20 + CD27 + IgD - Splenomegali MB2 Normale B hukommelses celler Mild sykdom Alle: autoimmunitet

18 CVID: andre immunologiske funn! T celle defekt? T celle lymfopeni naïve CD4 + CD45RA + Normalt Nedsatt T celle funksjon in vitro 80% B celle defekt, normalt/lavt Lavt antall hukommelses B celler <0.4% hos >80% CVID B celle in vitro funksjonstest Usikker klinisk nytte CVID: årsak! Ukjent Genetiske assosiasjoner HLA vevstype? Familiær IgA/IgG subklasse defekter TNFa polymorfisme Virus infeksjon hos genetisk disponerte? f. 80 Behandling! Henvist infeksjonsmedisinsk poliklinikk Unngå kroniske infeksjoner: lungeskade Unngå livstruende infeksjoner Substitusjonsbehandling ivig i kombinasjon med sc Ig hjemme Ethmoidektomi Redusert astma medikasjon Fremdeles lett redusert lungefysikalia Betydelig redusert infeksjonstendens Ingen innleggelser etter substitusjon 00

19 Primære immundefekter: prøver! Humorale (bakterielle infeksjoner) Total immunglobuliner, B celle antall, spesifikke antistoff og vaksinerespons Kombinerte (virus og sopp) Lymfocyttsubpopulasjoner, -funksjon Fagocytter (bakterier, candidadiasis) Granulocyttfunksjonstester Komplement (bakterier) Komplementfunksjonstester Andre Spesifikk genetikk Primære immundefekter! Sjeldne tilstander hyppigere problemstilling Mange ulike diagnoser, varierende presentasjon Mange analyser Spesialitetsovergripende

20 Utredning ved:! To systemisk bakterielle infeksjoner Sepsis, meningitt, osteomeylitt Tre alvorlige luftveisinfeksjoner Pneumoni, sinusitt eller bakterielle infeksjoner Cellulitt ifbm suppurativ otitis media, lymfadenitt Uvanlig lokalisasjon av infeksjon Lever el hjerne abscess Uvanlig mikrobe Disseminert candidiasis, Uvanlig alvorlig forløp Utredning av immundefekter! Orienterende evaluering Lpk m/diff Lymfocyttsubpopulasjoner Immunglobuliner IgG, IgA, IgM, evt IgE In vivo B celle tester Isohemagglutininer Immuniseringsstatus Baktus Virusstatus HIV Komplement CH50 C1inh, C2, C4 Granulocytt tester Fagocytose Kjemotakse In vivo T celle tester Lateral rtg thx (thymus) Forsinket hypersensitivitetstest Pirquets, C. albicans, tetanus Gentester In vitro lymfocytt tester Lymfocytt fenotyping Lymfocytt stimulering Mitogen, antigen

21 IgG subklasse defekt! Presentere i alle aldre Lite symptomatologi hos de fleste IgG1: Gjentatte infeksjoner, andre PID, astma IgG2: Gjentatte infeksjoner ØLI, atxiatelangekt, SLE IgG3: KOLS, astma IgG4: Gjentatte infeksjoner ØLI, bronkoektasier IgG subklasse defekt (forts)! Immunologiske parametre S-IgG normalt Men IgG1.. En eller flere IgG subklasser lave NB! Bør ikke måles før skolealder! B og T celler normale Dårlig antistoff respons for noen agens Kan utvikle seg til CVID f. 80 Immunologiske undersøkelser?!

22 Analyse IgG, IgA, IgM LPK/diff CH50 Lymfocytt immunfenotyping Anti-A/B blodtypeantistoff Antistreptolysin Virusantistoff Tetanus antistoff Pneumokokk antistoff Elispot assay IgG subklasser Brutons tyrosin kinase β2-mikroglobulin IgE IgD Lymfocytt transformasjon Forsinket hudreaksjon Hensikt Orienterende, hypogammagloebulinemi? Orienterende, leukopeni Primær defekt klassisk/terminal aktiveringsvei Kvantitering av eb og T celler (subsets) NK celler. Naturlige antistoff dannelse (IgM) etter 4-6 mndr alder humoral immudefekt? (NB IVIgbehandling?) humoral immudefekt? (NB IVIgbehandling?) humoral immudefekt? (NB IVIgbehandling?) humoral immudefekt? (NB IVIgbehandling?) humoral immudefekt? Selektiv hypogammagloebulinemi Fenotypisk og/eller genotypisk btk ved agammaglobulinemi Forhøyet ved bl.a. CVID Hyper-IgE syndrom Periodisk feber med hyper-igd T celle defekt T celle defekt Utvidet immunfenotyping CD3/CD2 CD19/CD20 CD56/CD16/ CD57/CD3 CD40L/CD154 FcRI/II/III (CD64/32/16) CR1 (CD11b), CR3 (CD35) CD11b/CD18, CD15 CD43 Seriell LPK/diff Fagocyttose assay Kjemotaxi assay AH50 Immundefekt sekundær til leukemi/ lymfom T celle kvantitering f.eks ved mistanke om DiGeorge B celle kvantitering ved hypogammaglobulinemi NK celle kvantitering f.eks hyppige virale infeksjoner Hyper-IgM syndrom Fagocytt defekter Fagocytt defekter leukocytt adhesjons defekt Wiscott-Aldrich Syklisk neutropeni Fagocytt defekter Fagocytt defekter Primær defekt i alternativ aktiveringsvei C3, C4 Primær defekt C3, C4 C1inh Komplementfakt orer Komplement aktiverings prod anginevrotisk ødem, C1inhibitormangel Primær defekt andre enn C3 og C4. C2 vanligst Komplementfunksjonstest Maligniteter: myelomatose! Plasma celle malignitet Mono-hypergammaglobulinemi Funksjonell hypogammaglobulinemi Spesifikk antistoff respons nedsatt Også nonsekretoriske Cellemediert respons intakt Infeksjonstendens Bakterielle infeksjoner G+ kapselkledde tidlig i forløpet G- ved refraktær/sent stadium CVID: oppsummering! Heterogen gruppe Immunologiske parametre IgG og IgA variabelt lavt B celle tall lavt hos opptil 50% Dårlig vaksinerespons Lite isohemagglutininer Naïve CD4 T celler lave (CD45RA) Hukommelses B celler lave CD20+/CD27+/IgD- Andre? (β2mikroglobulin, neopterin)

23 Periodisk feber syndromer! Syklisk neutropeni Hyper-IgD syndrom PFAPA Periodisk feber, after, pharyngitt, adenopati TNFα-reseptor assosierte Familiære Annet! Nefrotisk syndrom Hypogammaglobulinemi + Proteintapende enteropati Hypogammaglobulinemi dårlig andre (C3, B) humoralt svar Lymfopeni (dårlig Pneumo- & streptokokk lymfesirkulasjon) Dårlig respons Pneumovax, normal Influensavaksine Leverchirrose Makrofag funksjon Uremi Infeksjoner, NB mykobakt. Cellulær og humoral Komplementfaktorsvikt immunrespons Både penumovax og andre, e.g. T celle funksjon HBs T celle lymfopeni, nøytrofil funksjon Dialyse CD4 lymfopeni CVID: klinikk (forts)! Lymfoproliferative tilstander B celle lymfom NHL (kvinner) Benigne lymfoproliferative Lymfoid hyperplasi tynntarm Splenomegali Granulomatøs sykdom Sarkoidose likn. lunge/hud/benmarg/lmfk Splenomegali og autoimmun sykdom Annet: astma

24 Kombinerte! Som SCID, men saktere debut Purin nucleoside fosforylase defekt MHC klasse II defekt MHC klasse I defekt CD8 defekt ZAP-70, CD3 defekt Primær immundefekt gruppe! Pediatere Månedlige møter Infeksjonsmedisinere Problem pasienter Strategier Genetiker Presentasjoner Immunolog Lokal ressurs Regional kontakt Nasjonal nettverk Internasjonal kontakt 10 6 /ml Lymfocytter Nøytrofile IgG IgG (mg/ml) 4/19/99 6/13/99 1/17/00 2/23/00 2/27/00 3/9/00 4/3/00 5/23/00 8/21/00 1/14/01 8/27/01 9/17/01 10/16/01 11/22/01 11/29/01 12/3/01 3/14/02

25 Annet! Komplement defekter Optimalisere antigenpresentasjon Kliniske manifestasjoner! Infeksjoner kapselkledte bakterier S. Pneum, H. Infl.B Permanent mukosa skade Stafylokokker, G-, H.infl. Normal respons virusinfeksjoner Ikke beskyttende antistoff Andre immunavvik Autoimmunitet, lymfoproliferasjon Hypogamma vs antistoff svikt! Antistoff svikt ikke synonymt med hypogammaglobulinemi Friske personer kan mangle èn eller flere isotyper Serum Ig varierer m/alder og miljø

26 Primære immundefekter! Humorale Gjentatte bakterielle infeksjoner Kronisk syk, vekstretardasjon Lave immunglobulin nivå Små lymfeknuter og tonsiller Kombinerte Alvorlig generell immunsvikt Fagocytt og komplement Ekstracellulære bakterier Cellulære Gjentatte alvorlige virale el fungale infeksjoner Kronisk syk, vekstretardasjon Evt selektive leukopenier Små lymfeknuter og tonsiller Humorale immundefekter! Hypogammaglobulinemi Primære Agammaglobulinemi CVID Selektiv IgA Forbigående neonatal IgG subklasse Hyper-IgM Sekundære Medisiner Genetiske Infeksjoner Maligniteter Traumer Annet Humorale immundefekter! Hypogammaglobulinemi Primære Agammaglobulinemi CVID Selektiv IgA Forbigående neonatal IgG subklasse Hyper-IgM Sekundære Medisiner Genetiske Infeksjoner Maligniteter Traumer Annet

NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015. Generell Immunologi

NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015. Generell Immunologi NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015 Generell Immunologi Tor B Stuge Immunologisk forskningsgruppe, IMB Universitetet i Tromsø Innhold: 1. Immunsystemets

Detaljer

Forløp av ikke-adaptiv og adaptiv immunrespons. Mononukleære celler, metylfiolett farging

Forløp av ikke-adaptiv og adaptiv immunrespons. Mononukleære celler, metylfiolett farging Forløp av ikke-adaptiv og adaptiv immunrespons Mononukleære celler, metylfiolett farging 1 Nøytrofile granulocytter Gjenkjennelsesprinsipper medfødt vs. adaptiv immunitet Toll Like Receptors Mikroorganismer

Detaljer

Barn påp. reise. 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege

Barn påp. reise. 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege Barn påp reise 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege Risiko for alvorlig infeksjoner hos de minste barnna NORMENN PÅ REISE ÅR 2006 Ca. 1,2 mill. nordmenn dro ut av Norge juli med fly!! 1 av 3 blir syke på

Detaljer

Immunitet hos eldre. Lisbeth Meyer Næss Divisjon for smittevern. Vaksinedagene 2010

Immunitet hos eldre. Lisbeth Meyer Næss Divisjon for smittevern. Vaksinedagene 2010 Immunitet hos eldre Lisbeth Meyer Næss Divisjon for smittevern Vaksinedagene 2010 Andelen eldre i befolkningen øker 14 % av befolkning 12 10 8 6 4 2 2010 2020 2060 0 67-79 80- Alder Antall > 65 år 2010:

Detaljer

Vaksinering av personer med nedsatt immunforsvar

Vaksinering av personer med nedsatt immunforsvar Vaksinering av personer med nedsatt immunforsvar FIRM konferanse Bodø 25.08.13 Eigil Gulliksen Forsvaret Stamina Bryggeklinikken Disposisjon Kort om immunsvikt Immunsvikt og vaksinering generelt Immunsvikt

Detaljer

Oppgave: MED1100-3_OPPGAVE2_H16_KONT

Oppgave: MED1100-3_OPPGAVE2_H16_KONT Side 10 av 35 Oppgave: MED1100-3_OPPGAVE2_H16_KONT Del 1: Ola har en arvelig betinget kombinert immundefekt med mangel på både T-celler og B-celler. Ola får derfor gjentatte Hvorfor er Ola beskyttet mot

Detaljer

Immunologi 5 Effektormekanismer Trond S. Halstensen

Immunologi 5 Effektormekanismer Trond S. Halstensen Immunologi 5 Effektormekanismer Trond S. Halstensen Aktivering av naive/memory T celler Th1 / Th2 konseptet Regulatoriske mekanismer T-cytotoxiske celler T-celler gjenkjenner lineære peptider presentert

Detaljer

Gl. parathyreoidea - Kalsium

Gl. parathyreoidea - Kalsium Sykdommer i glandula parathyreoidea Robert Bjerknes Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen og Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, Bergen Gl. parathyreoidea - Kalsium Ca, P, ALP,

Detaljer

Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge

Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge Vaksinedagene 2013 Fredag 27.09.13 Ellen Furuseth Avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt Arbeidsgruppe for

Detaljer

Institutt for biologi Faglig kontaktperson(er) under eksamen: Diem Hong Tran mobil tlf. nr Sensurdato: 3 uker fra eksamen + 10 dager

Institutt for biologi Faglig kontaktperson(er) under eksamen: Diem Hong Tran mobil tlf. nr Sensurdato: 3 uker fra eksamen + 10 dager Side 1 av 7 Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Faglig kontaktperson(er) under eksamen: Diem Hong Tran mobil tlf. nr. 906 30 861

Detaljer

Primære immunsviktsykdommer

Primære immunsviktsykdommer Primære immunsviktsykdommer Primære immunsviktsykdommer er en samlebetegnelse for flere hundre ulike diagnoser som hovedsakelig kjennetegnes ved infeksjoner og økt infeksjonstendens. SENTER FOR SJELDNE

Detaljer

Institutt for biologi Faglig kontaktperson(er) under eksamen: Diem Hong Tran, mobil tlf. nr

Institutt for biologi Faglig kontaktperson(er) under eksamen: Diem Hong Tran, mobil tlf. nr Side 1 av 6 Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Faglig kontaktperson(er) under eksamen: Diem Hong Tran, mobil tlf. nr. 906 30 861

Detaljer

Kasuistikk tirsdag 08.10.13. Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen.

Kasuistikk tirsdag 08.10.13. Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen. Kasuistikk tirsdag 08.10.13 Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen. Bakgrunn Mann, 43 år gammel. Samboer, ett barn. Kontorarbeid. Aldri eksponert for støv eller gass. Aldri røkt. Ingen kjent forekomst av

Detaljer

Primære immunsviktsykdommer

Primære immunsviktsykdommer Primære immunsviktsykdommer Stor variasjon i alvorlighetgrad ØKT INFEKSJONS- TENDENS SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no PRIMÆRE IMMUNSVIKTSYKDOMMER Primære immunsviktsykdommer er en gruppe

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014 Arne Aarflot 29. oktober 2014 Følgende presentasjon er i all hovedsak hentet fra Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL) Definisjon Lymfeknutesvulst foreligger når en lymfeknute er større enn det den normalt

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

Grunnleggende immunologi

Grunnleggende immunologi Grunnleggende immunologi Anne Storset anne.storset@nmbu.no Institutt for Mattrygghet og infeksjonsbiologi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Sykdom Ervervet immunitet Medfødt immunitet Fysiske

Detaljer

Cøliaki. En vanlig sykdom. En kompleks sykdom med en autoimmun komponent

Cøliaki. En vanlig sykdom. En kompleks sykdom med en autoimmun komponent Cøliaki En vanlig sykdom En kompleks sykdom med en autoimmun komponent Cøliaki Ervervet sykdom med vevsødeleggende immunrespons i tynntarmens slimhinne, rettet mot hvete gluten og liknende proteiner fra

Detaljer

T celle aktivering og HLA Trond S. S. Halstensen

T celle aktivering og HLA Trond S. S. Halstensen T celle aktivering og HLA Trond S. S. Halstensen T-celler og Thymus T cellens identifisering av antigener Human Leukocyt Antigen (HLA) restriksjon, CD4 og CD8 Antigen prosessering: cytosol- og endocytisk

Detaljer

4. Antigenpresentasjon til T celler. MHC molekyler.

4. Antigenpresentasjon til T celler. MHC molekyler. Immunologi 3. semester, V2015 4. Antigenpresentasjon til T celler. MHC molekyler. Karl Schenck Institutt for oral biologi TcR og MHC molekyler Noen hovedgrupper T celler som forlater thymus T celler med

Detaljer

Disposisjon. Bronkiektasier ikke relatert til cystisk fibrose CF generelt. Pål L Finstad, lungeavd, OUS, Ullevål

Disposisjon. Bronkiektasier ikke relatert til cystisk fibrose CF generelt. Pål L Finstad, lungeavd, OUS, Ullevål Bronkiektasier Disposisjon Bronkiektasier ikke relatert til cystisk fibrose CF generelt Epidemiologi Prevalens varierer USA: 110000, Norge 2000? Økende prevalens med alder Hyppigere hos kvinner Storforbrukere

Detaljer

Anemiutredning. Definisjon Anemi

Anemiutredning. Definisjon Anemi Anemiutredning Anne Mørch Larsen Definisjon Anemi Redusert antall av røde blodceller i sirkulasjon Hemoglobin, Hematokrit, Menn Hgb < 13,5 g/l Kvinner Hgb < 12,0 g/l Men. 1 Definisjon utvidet Alder Rase

Detaljer

Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon

Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon Kurs i hematologi 18. 19. mai 2015 KS møtesenter, Oslo Kristin Husby, Spesialbioingeniør Prosjektet er utført ved Tverrfaglig

Detaljer

Infeksjoner og fatigue. Nina Langeland Infeksjonsseksjonen Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen

Infeksjoner og fatigue. Nina Langeland Infeksjonsseksjonen Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen Nina Langeland Infeksjonsseksjonen Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen Epstein Barr virus Cytomegalovirus Humant herpesvirus 6/7 Borreliose Q-feber Enterovirusinfeksjoner Parvovirus

Detaljer

Immunologi 6 Hypersensitivitetsmekanismer Trond S. Halstensen

Immunologi 6 Hypersensitivitetsmekanismer Trond S. Halstensen Immunologi 6 Hypersensitivitetsmekanismer Trond S. Halstensen Repetisjon av antigenpresentasjon og effektormekanismer Type I-V immunreaksjoner T-celler gjenkjenner lineære peptider presentert i HLA (Human

Detaljer

Serologisk diagnostikk av luftveisinfeksjoner; Hva kan vi? Nina Evjen Mikrobiologisk avdeling Ahus

Serologisk diagnostikk av luftveisinfeksjoner; Hva kan vi? Nina Evjen Mikrobiologisk avdeling Ahus Serologisk diagnostikk av luftveisinfeksjoner; Hva kan vi? Nina Evjen Mikrobiologisk avdeling Ahus Hva gjør vi? Serologisk rutinetilbud tilgjengelig for Bakterier Mycoplasma pneumoniae Chlamydophila pneumoniae

Detaljer

1 FYS3710 Immunologi

1 FYS3710 Immunologi 1 2 Immunsystemet Dette kan best sammenlignes med et allestedsnærværende geriljaforsvar mot fremmede molekyler 3 Definisjoner av begreper. Infeksjon: Invasjon i kroppen av infeksiøse agens. Disse omfatter

Detaljer

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler?

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Symptomer og sykdom ved eksponering for bioaerosoler Helse effekter Infeksjon Patogener Toksiske effekter Mykotoksiner Inflammasjon Uspesifikt medfødt immunforsvar

Detaljer

02.05.2011. Kasuistikk. Risiko for blodpropp. Koagulasjon - oversikt. Trombedannelse. Arvelig Trombofili

02.05.2011. Kasuistikk. Risiko for blodpropp. Koagulasjon - oversikt. Trombedannelse. Arvelig Trombofili Kasuistikk 17 år gammel pike ønsker p-piller Risiko for blodpropp Arvelig trombofili Normal anamnese indikasjon for trombofiliutredning? Ingen VTE hos din, men VTE hos mor/far/søsken: Trombofiliutredning?

Detaljer

Antistoffsvikt En gruppe primære immunsviktsykdommer

Antistoffsvikt En gruppe primære immunsviktsykdommer Antistoffsvikt En gruppe primære immunsviktsykdommer Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 2 FORORD Dette er en revidert utgave av veilederen 1 fra 2002. I løpet av de nesten 15 årene som

Detaljer

Vaksineprinsipper og immunrespons

Vaksineprinsipper og immunrespons Vaksineprinsipper og immunrespons - Hvordan virker vaksiner på immunforsvaret vårt? Lisbeth Meyer Næss Seniorforsker Divisjon for Smittevern Folkehelseinstituttet Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2015

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR Lungedagene 2016 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for astma og kols Conflicts of

Detaljer

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for astma og kols Conflicts of

Detaljer

Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Marianne A. Riise Bergsaker, overlege Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vaksinedagene 2006 Pressemelding Nr.: 5

Detaljer

for overlevelse, men med risiko for kreft Fagdagene 10. juni 2010, Bodil Kavli

for overlevelse, men med risiko for kreft Fagdagene 10. juni 2010, Bodil Kavli Ervervet immunitetnødvendig for overlevelse, men med risiko for kreft Fagdagene 10. juni 2010, Bodil Kavli 1 Ervervet (spesifikk) immunitet Celle-mediert immunrespons Løselig immunrespons jenkjenner/ responderer

Detaljer

Periodiskfebersyndrom hos barn

Periodiskfebersyndrom hos barn Periodiskfebersyndrom hos barn Barnelege, PhD Jostein A. Førsvoll 27. september 2016 Dette ønsker jeg å lære bort: Hva er «PFAPA» el. Periodisk febersydrom? Når skal man mistenke dette? Hvilke (andre)

Detaljer

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom)

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) Versjon av 2016 1. HVA ER MKD 1.1 Hva er det? Mevalonat kinase-mangel er en genetisk sykdom. Det er en

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Immunsystemet

Flervalgsoppgaver: Immunsystemet Flervalgsoppgaver - immunsystemet Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Immunsystemet 1 Vaksinasjon der det tilføres drepte, sykdomsfremkallende virus gir A) passiv, kunstig immunitet B) aktiv kunstig,

Detaljer

Barneernæring og infeksjon i fattige land. Arne K. Myhre Førsteamanuensis ISM Overlege, Barne- og ungdomsklinikken St.

Barneernæring og infeksjon i fattige land. Arne K. Myhre Førsteamanuensis ISM Overlege, Barne- og ungdomsklinikken St. Barneernæring og infeksjon i fattige land Arne K. Myhre Førsteamanuensis ISM Overlege, Barne- og ungdomsklinikken St. Olavs Hospital 1 Global barnedødelighet etter årsak. Underernæring medvirkende faktor

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1 Autoimmun Hepatitt Svein-Oskar Frigstad Bærum Sykehus Autoimmunitet Immunsystemet reagerer mot eget vev Tap av toleranse Autoantistoffer, Immunsystemet Ytre faktorer Epidemiologi Prevalens i Norge (1986-1995)

Detaljer

Cellebiologiske prosesser som respons på virusinfeksjon

Cellebiologiske prosesser som respons på virusinfeksjon Cellebiologiske prosesser som respons på virusinfeksjon PBM 336 2005 Siri Mjaaland Infeksjoner - immunresponser 1 Figure 2-49 Interferoner Uspesifikk immunitet viral infeksjon stimulerer direkte produksjon

Detaljer

Hva er myelomatose? Hva er immunterapi?

Hva er myelomatose? Hva er immunterapi? Hva er myelomatose? Hva er immunterapi? Anders Sundan Senter for myelomforskning KREFTFORENINGEN 1 Kreft er genetiske sykdommer i den forstand at det alltid er genetiske forandringer (mutasjoner) i kreftcellene

Detaljer

Duodenitter Giardia lamblia Whipple`sykdom. Else Marit Løberg OUS-Ullevål

Duodenitter Giardia lamblia Whipple`sykdom. Else Marit Løberg OUS-Ullevål Duodenitter Giardia lamblia Whipple`sykdom Else Marit Løberg OUS-Ullevål Kronisk duodenitt Mange årsaker til kronisk duodenitt Ulike årsaker kan gi samme morfologiske utseende Liten grad av overensstemmelse

Detaljer

Akuttkurs i Kautokeino

Akuttkurs i Kautokeino Akuttkurs i Kautokeino Akutte pediatriske problemstillinger 1 Respirasjonssvikt Mange ulike sykdommer og reaksjoner kan medføre resoirasjonssvikt. Viktig å ikke være forutinntatt med hensyn til diagnose

Detaljer

smedisin/transplantasjonsimmunologiske_analyser_11%20utfyllbar.pdf

smedisin/transplantasjonsimmunologiske_analyser_11%20utfyllbar.pdf Nyfødtscreeningen Retningslinjer for videre utredning og oppstart av behandling av alvorlig kombinert immunsvikt (Severe Combined Immunodeficiency = SCID) og andre alvorlige T-celle defekter - med utgangspunkt

Detaljer

Akutt pankreatitt -en kirurgisk diagnose? Undervisning for allmennleger 09.09.15 Lars Wabø, assistentlege Kir.avd. Diakonhjemmet sykehus

Akutt pankreatitt -en kirurgisk diagnose? Undervisning for allmennleger 09.09.15 Lars Wabø, assistentlege Kir.avd. Diakonhjemmet sykehus Akutt pankreatitt -en kirurgisk diagnose? Undervisning for allmennleger 09.09.15 Lars Wabø, assistentlege Kir.avd. Diakonhjemmet sykehus Disposisjon Bakgrunn Klassifikasjon Anamnese Undersøkelse Lab Radiologi

Detaljer

Ziaullah Kamal OUS Ullevål Kardiologisk avdeling. Ekkokardiografi, Høstmøte 21.okt.2011

Ziaullah Kamal OUS Ullevål Kardiologisk avdeling. Ekkokardiografi, Høstmøte 21.okt.2011 Ziaullah Kamal OUS Ullevål Kardiologisk avdeling. Ekkokardiografi, Høstmøte 21.okt.2011 Kasuistikk Bakgrunn: Kvinne f. 1968, gift, 2 barn. I full jobb. Veltrent. Trente x 3 pr uke. Ca 1 time spinning.

Detaljer

Vanlig variabel immundefekt hos barn

Vanlig variabel immundefekt hos barn Vanlig variabel immundefekt hos barn Stud.med. Håkon Kinck Gaarder Veileder Professor dr.med. Tore Gunnar Abrahamsen Barneklinikken, Rikshospitalet Profesjonsstudiet i medisin Det medisinske fakultet Universitetet

Detaljer

Grunnkurs C. Janne Dahle-Melhus Kommuneoverlege Sola kommune Smittevernoverlege Stavanger kommune

Grunnkurs C. Janne Dahle-Melhus Kommuneoverlege Sola kommune Smittevernoverlege Stavanger kommune Grunnkurs C Janne Dahle-Melhus Kommuneoverlege Sola kommune Smittevernoverlege Stavanger kommune 1 Hvorfor vaksinere? Muligheten til å forebygge alvorlig sykdom med stor utbredelse har vært forutsetningen

Detaljer

Akutt leukemi. Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014

Akutt leukemi. Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014 Akutt leukemi Eva-Marie Jacobsen 6. Semester 15.09.2014 1 Mann 42 år, slapp med leddsmerter siste uker, lavgradig feber og neseblødning siste par dager Ved us: Bt 120/80, puls 100, temp 38.7 Lab.us: Hb

Detaljer

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kasustikk: Innlagt med lav hemoglobinverdi, med svært ulike diagnoser Av: Inger Berit Hersleth (bioingeniør) og Anne Mørch Larsen (hematolog) Diakonhjemmets sykehus AS

Detaljer

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Emnekurs for allmenpraktiserende leger 19.03.2013 Jan Henrik Rydning Disposisjon Diaré: Definisjoner Diagnostiske overveielser Malabsorbsjon: Litt generelt Mest

Detaljer

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA)

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) Versjon av 2016 1. HVA ER PFAPA 1.1 Hva er det? PFAPA står for Periodic Fever Adenitis Pharyngitis Aphthosis.

Detaljer

Første Tann. Bakterie kolonisering Immunreaksjon? Streptokoccus Mut. Toleranse? IgA mot Str. Mut? IgG beskytter. Ekslusjon og toleranse?

Første Tann. Bakterie kolonisering Immunreaksjon? Streptokoccus Mut. Toleranse? IgA mot Str. Mut? IgG beskytter. Ekslusjon og toleranse? Første Tann Bakterie kolonisering Immunreaksjon? Streptokoccus Mut. Toleranse? IgA mot Str. Mut? IgG beskytter Ekslusjon og toleranse? Naturlig Immunitet Barrierer Hud: Fysisk sterk, Normal bakterie flora,

Detaljer

Retningslinjer for borreliosediagnostikk? Svein Høegh Henrichsen/Bredo Knudtzen Seniorrådgivere,avd allmennhelse

Retningslinjer for borreliosediagnostikk? Svein Høegh Henrichsen/Bredo Knudtzen Seniorrådgivere,avd allmennhelse Retningslinjer for borreliosediagnostikk? Svein Høegh Henrichsen/Bredo Knudtzen Seniorrådgivere,avd allmennhelse Rapport om diagnostisering og behandling av flåttsykdom 2009 Rapporten er et resultat av

Detaljer

Vaksinasjon av utsatte grupper: - Flyktninger og asylsøkere - Personer med (medfødt) immunsvikt. Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet

Vaksinasjon av utsatte grupper: - Flyktninger og asylsøkere - Personer med (medfødt) immunsvikt. Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Vaksinasjon av utsatte grupper: - Flyktninger og asylsøkere - Personer med (medfødt) immunsvikt Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Hensikt med å vaksinere flyktninger og asylsøkere Hindre utbrudd i mottak

Detaljer

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber Versjon av 2016 1. HVA ER TRAPS 1.1 Hva er det? TRAPS er

Detaljer

Antitrombin i laboratoriet

Antitrombin i laboratoriet Antitrombin i laboratoriet Carola Henriksson, Seksjonsoverlege, hematologiseksjonen, avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Hurdalsjøen, 8. juni Oslo Universitetssykehus (OUS)

Detaljer

Cerebral parese og genetikk Har det noe med hverandre å gjøre?

Cerebral parese og genetikk Har det noe med hverandre å gjøre? Cerebral parese og genetikk Har det noe med hverandre å gjøre? Espen Lien Barneklinikken, St. Olavs hospital Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer NTNU 1. CP som genetisk tilstand?

Detaljer

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl 15 minutter med nefrologen 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl Nefrologi på poliklinikken? Aktuelle henvisninger? Aktuelle henvisninger Begynnende nyresvikt Rask progresjon av nyresvikt Proteinuri /

Detaljer

Velkommen. Rogaland legeforening. First Hotel Alstor 22. september 2015

Velkommen. Rogaland legeforening. First Hotel Alstor 22. september 2015 Velkommen Rogaland legeforening First Hotel Alstor 22. september 2015 Hemokromatose Kjell Sverre Galdal Overlege 2K Avdeling for blod- og kreftsykdommer Stavanger universitetssjukehus Kjært barn - mange

Detaljer

Vestre Viken HF Bærum Sykehus 1

Vestre Viken HF Bærum Sykehus 1 Autoimmune leversykdommer Autoimmun hepatitt Autoimmun hepatitt Vestre Viken HF Bærum Sykehus Primær biliær cirrhose Primær skleroserende cholangitt Overlappstilstander Pasientforeningen AIH 2013 Autoimmunitet

Detaljer

Fredagsklinikk. Anne Ma Dyrhol Riise Infeksjon- K2. UiB

Fredagsklinikk. Anne Ma Dyrhol Riise Infeksjon- K2. UiB Fredagsklinikk Anne Ma Dyrhol Riise Infeksjon- K2. UiB Hovedtyper pneumoni Pneumoni ervervet uten for sykehus (CAP) Nosokomial pneumoni (HAP) respirator- pneumoni (VAP) andre HAP Aspirasjonspneumoni nosokomial

Detaljer

Trombocytopeni. Hematologi kurs for Allmennmedisin 22.09-250915 Waleed Majeed

Trombocytopeni. Hematologi kurs for Allmennmedisin 22.09-250915 Waleed Majeed Trombocytopeni Hematologi kurs for Allmennmedisin 22.09-250915 Waleed Majeed rombocytopeni Normal blod Fakta om trombocytter Trombocytter produseres av Megakaryocytter i beinmargen Produksjonen Stimuleres

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro PAPA SYNDROM Versjon av 2016 1. HVA ER PAPA 1.1 Hva er det? Forkortelsen PAPA står for pyogen artritt (leddbetennelse), pyoderma gangrenosum og akne. Det er

Detaljer

Geir E. Tjønnfjord. Avdeling for blodsykdommer

Geir E. Tjønnfjord. Avdeling for blodsykdommer Geir E. Tjønnfjord Avdeling for blodsykdommer Avdeling for blodsykdommer En samlet avdeling på Rikshospitalet Seksjon for stamcelletransplantasjon Et sengeavsnitt Seksjon for generell hematologi Et sengeavsnitt

Detaljer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret Antistoffsvikt VEILEDER En gruppe primære immunsviktsykdommer Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Redaktør: Rose Maria Cocozza

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Lyme Artritt Versjon av 2016 1. HVA ER LYME ARTRITT? 1.1 Hva er det? Lyme artritt er en av sykdommene som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi (Lyme borreliose).

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

KOLS. Overlege Øystein Almås

KOLS. Overlege Øystein Almås KOLS Overlege Øystein Almås KOLS Samlebegrep for sykdommer der luftveismotstanden ikke er fullt reversibel, vanligvis progredierende, og assosiert med en abnorm inflammatorisk respons på skadelige partikler

Detaljer

Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon

Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon Kine Willbergh og Hilde Bakke Avdeling for vaksine Vaksinedagene 7.-8. september 2006 1 Disposisjon Influensavaksiner, ulike typer» Levende, svekket vaksine

Detaljer

Publisering eller bruk av dette materialet kan kun skje etter avtale med Øystein Brorson eller Sverre- Henning Brorson

Publisering eller bruk av dette materialet kan kun skje etter avtale med Øystein Brorson eller Sverre- Henning Brorson Spesifikke Borrelia burgdorferi immunkomplekser En årsak til seronegativitet og symptomer En mulig aktivitetsmarkør Publisering eller bruk av dette materialet kan kun skje etter avtale med Øystein Brorson

Detaljer

INTERSTITIELLE LUNGESYKDOMMER. Nada Zafran Groh UNN Harstad sykehus INTERSTITIELLE LUNGESYKDOMMER

INTERSTITIELLE LUNGESYKDOMMER. Nada Zafran Groh UNN Harstad sykehus INTERSTITIELLE LUNGESYKDOMMER INTERSTITIELLE LUNGESYKDOMMER Nada Zafran Groh UNN Harstad sykehus INTERSTITIELLE LUNGESYKDOMMER Heterogen gruppe av ikke-maligne, ikke-infeksiøse lungesykdommer I lungeparenkym: inflammatoriske og fibrotiske

Detaljer

Cøliaki og livskvalitet. Kari Tveito, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Cøliaki og livskvalitet. Kari Tveito, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus Cøliaki og livskvalitet Kari Tveito, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus Cøliaki Samuel Jones Gee (f.1839) Engelsk barnelege Den første moderne beskrivelse av cøliaki og betydningen av diett

Detaljer

autoimmunologi T E O R I O G R U T I N E D I A G N O S T I K K

autoimmunologi T E O R I O G R U T I N E D I A G N O S T I K K autoimmunologi T E O R I O G R U T I N E D I A G N O S T I K K Immunsystemet må skille mellom selv-ikke selv, toleranse mot selv som senere kan brytes ASIA-syndrom (Autoimm. Syndrom Induced by Adjuvans)

Detaljer

Influensa og immunsystemet Kristin G-I Mohn HUS, Influensasenteret i Bergen 13.06.13

Influensa og immunsystemet Kristin G-I Mohn HUS, Influensasenteret i Bergen 13.06.13 Influensa og immunsystemet Kristin G-I Mohn HUS, Influensasenteret i Bergen 13.06.13 Vakkert og virulent Virus - virulens - virkning Virus replikerer i luftveiene Aerosoler smitter Hemaggluttinin (HA)

Detaljer

Autoimmun Hepatitt. Svein-Oskar Frigstad Seksjonsoverlege Vestre Viken Bærum Sykehus

Autoimmun Hepatitt. Svein-Oskar Frigstad Seksjonsoverlege Vestre Viken Bærum Sykehus Autoimmun Hepatitt Svein-Oskar Frigstad Seksjonsoverlege Vestre Viken Bærum Sykehus Autoimmunitet Immunsystemet reagerer mot eget vev Tap av toleranse Autoantistoffer, Immunsystemet Ytre faktorer Epidemiologi

Detaljer

Anemier ved erytrocytt-enzymdefekter og hemoglobinopatier. Petter Urdal Avd for medisinsk biokjemi Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Anemier ved erytrocytt-enzymdefekter og hemoglobinopatier. Petter Urdal Avd for medisinsk biokjemi Oslo Universitetssykehus, Ullevål Anemier ved erytrocytt-enzymdefekter og hemoglobinopatier Petter Urdal Avd for medisinsk biokjemi Oslo Universitetssykehus, Ullevål Arvelige erytrocyttdefekter Enzymer Glukose-6-fosfat dehydrogenase, pyruvat

Detaljer

Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012

Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012 Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012 Anders Palmstrøm Jørgensen Seksjon for spesialisert endokrinologi Oslo Universitetssykehus (akutt?) Binyrebarksvikt Årsak Forekomst

Detaljer

Atopiske sykdommer - En introduksjon. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter

Atopiske sykdommer - En introduksjon. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Atopiske sykdommer - En introduksjon Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Conflicts of interests Har mottatt foredragshonorar fra Novartis, AstraZeneca, Novo Nordisk, Sanofi, GSK, Pfizer,

Detaljer

'1$YDNVLQHUÃHQÃQ\ÃYDNVLQDVMRQVVWUDWHJLÃ

'1$YDNVLQHUÃHQÃQ\ÃYDNVLQDVMRQVVWUDWHJLÃ '1$YDNVLQHUÃHQÃQ\ÃYDNVLQDVMRQVVWUDWHJLÃ $XGXQÃ1HUODQGÃ 'HWÃHUÃLQJHQÃWYLOÃRPÃDWÃYDNVLQHULQJÃHUÃHQÃDYÃKRYHGJUXQQHQHÃWLOÃDWÃILVNHRSSGUHWWÃ KDUÃYRNVWÃWLOÃHQÃDYÃ1RUJHVÃVW UVWHÃQ ULQJHUÃLÃO SHWÃDYÃGHÃVLVWHÃÃnUHQHÃ7UDVVÃLÃ

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON TIL FORSKRIVER

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON TIL FORSKRIVER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON TIL FORSKRIVER CIMZIA Denne veiledningen har til hensikt å informere legene om hvordan bruken av CIMZIA kan optimaliseres, og den gir spesifikke anbefalinger for bruk og kontraindikasjoner

Detaljer

Infeksjonskapittelet. Claus Klingenberg Barnavdelingen UNN og UiT Redaktør NBF veiledere

Infeksjonskapittelet. Claus Klingenberg Barnavdelingen UNN og UiT Redaktør NBF veiledere Infeksjonskapittelet Claus Klingenberg Barnavdelingen UNN og UiT Redaktør NBF veiledere Historikk Veileder i akutt pediatri 1. utgave 1998, 2. utgave 2006 og 3. utgave 2013 (?) Bygger på norsk behandlingstradisjon

Detaljer

Fagspesifikk innledning lungemedisin

Fagspesifikk innledning lungemedisin Prioriteringsveileder - Lungemedisin Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning lungemedisin Fagspesifikk innledning lungemedisin Tilstander i veiledertabellen I lungemedisinske

Detaljer

Fire typer hypersensitivitet!

Fire typer hypersensitivitet! sreaksjoner! 1 En uhensiktsmessig immunrespons mot ufarlig antigen mot eget vev - selv overdrevet/ frustrert reaksjon Fire typer I-IV Straks Antistoffmediert Immunkompleksmediert Forsinket Fire typer hypersensitivitet!

Detaljer

Fire typer hypersensitivitet!

Fire typer hypersensitivitet! Hypersensitivity! 1 An inapproriate immunerespons Innocuous antigen Autoantigen Exaggerated/ frustrated Four types I-IV Immediate Antistoffmediated Immuncomplexmediated Delayed Fire typer hypersensitivitet!

Detaljer

RMP versjon 11.2 Sept 2017 NO

RMP versjon 11.2 Sept 2017 NO Veiledning for helsepersonell om ILARIS (canakinumab) for behandling av pasienter med: Periodiske febersyndromer: CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF Still s sykdom (inkludert AOSD og sjia) eller arthritis urica

Detaljer

Revmatiske sykdommer hos barn og ungdom

Revmatiske sykdommer hos barn og ungdom Revmatiske sykdommer hos barn og ungdom Grunnleggende og nytt Helga Sanner November 2012 Artritt -leddbetennelse Hevelse Varme Nedsatt bevegelse Smerter Halting Leddsmerte trenger ikke å bety leddbetennelse

Detaljer

Diaré. Tarmkurs 04.05.2015. Simen Vatn, Akershus Universitetssykehus

Diaré. Tarmkurs 04.05.2015. Simen Vatn, Akershus Universitetssykehus Diaré Tarmkurs 04.05.2015 Simen Vatn, Akershus Universitetssykehus Diaré; definisjoner Normal avføring 3/døgn - 1/3. døgn Grøtet - hard/ knollete Diaré ulike definisjoner > 200g avføring/ døgn (forskning)

Detaljer

Kasus 4. Senter for barne- og svangerskapsrelatert patologi

Kasus 4. Senter for barne- og svangerskapsrelatert patologi Kasus 4 Maternell inflammatorisk respons 3 2 1 Akutt chorioamnionitt Mat. Infl. St. 2, grad 2, føt. Infl St.2, grad 1 Mat. Infl. St. 2, grad 2, føt. Infl St. 3, gr 2 Funicitt Chorioamnionitt med sepsis

Detaljer

Borreliadiagnostikk ved Mikrobiologisk avdeling SIV. bioingeniør Anne-Berit Pedersen

Borreliadiagnostikk ved Mikrobiologisk avdeling SIV. bioingeniør Anne-Berit Pedersen Borreliadiagnostikk ved Mikrobiologisk avdeling SIV bioingeniør Anne-Berit Pedersen Borreliadiagnostikk - Hva gjøres rutinemessig - Hva gjøres av tilleggstester - Hvilke kriterier legges til grunn når

Detaljer

akutte leukemier Peter Meyer Seksjonsoverlege Avdeling blod og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus

akutte leukemier Peter Meyer Seksjonsoverlege Avdeling blod og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus akutte leukemier Peter Meyer Seksjonsoverlege Avdeling blod og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus akutte leukemier hva er akutt leukemi utredning behandling veien videre akutte leukemier blodkreft

Detaljer

Psykisk utviklingshemming. Gertraud Leitner Barnelege HABU SSK

Psykisk utviklingshemming. Gertraud Leitner Barnelege HABU SSK Gertraud Leitner Barnelege HABU SSK Utredning Anamnese Familie Svangerskap, fødsel Utvikling Sykdommer Informasjon fra skolen og barnehagen Klinisk undersøkelse Avdekke tilstander Utseende: spesielle kjennetegn

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer