itslearning i Osloskolen - veiledning for skoleleder Barnetrinn sluttføring og publisering av halvårsvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "itslearning i Osloskolen - veiledning for skoleleder Barnetrinn sluttføring og publisering av halvårsvurdering"

Transkript

1 itslearning i Osloskolen - veiledning for skoleleder Barnetrinn sluttføring og publisering av halvårsvurdering Januar 2016

2 Innhold Om rollen skoleleder... 2 Om prosessen for sluttføring og publisering... 3 Sjekk av at alle vurderinger er ferdigstilt... 5 Vurderinger for fag... 5 Vurdering for sosial kompetanse, arbeidsvaner og orden... 8 Sluttføring av fagvurderinger for terminen... 9 Sluttføring av fagvurderinger... 9 Deaktivere sluttføringen av halvårsvurdering for et fag Sluttføring av vurdering for sosial kompetanse, arbeidsvaner og orden Sluttføring av tilbakemelding fra kontaktlærer for en termin Deaktivere sluttføring av tilbakemelding fra kontaktlærer for en termin Om vurderingsbrev Generering og publisering av vurderingsbrev Forhåndsvisning av vurderingsbrev / Generering av PDF Tilgang til vurderingsbrev Om rollen skoleleder Tilgang som skoleleder gir innsyn i planer, hendelser (timeplan), vurderinger og anmerkninger for alle elever på skolen. I itslearning har skolen et ansvar for å sluttføre og publisere halvårsvurderinger. Denne oppgaven er knyttet til rollen "Skoleleder" i itslearning. Denne rollen kan tildeles skoleledere eller delegeres til itsansvarlig eller administrativt tilsatte. Det kan være ulike personer på en skole som har behov for tilgang som skoleleder i itslearning. Tilgang opprettes av sentral brukerstøtte ved at its-ansvarlige sender inn navn på aktuelle brukere. Merk! Skoleleder bør gjøre seg kjent med prosessen for halvårsvurdering for lærer. Det er derfor anbefalt at denne veiledningen sees i sammenheng med veiledningene for lærere som er tilgjengelig via "Hjelp" eller via følgende lenker: Vurdering: Halvårsvurdering på barnetrinnet Videoer om temaet itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 2

3 Om prosessen for sluttføring og publisering Overordnet sett består prosessen for sluttføring av ulike områder som må følges opp på den enkelte skole. Intern føringsfrist Den enkelte skole må selv bestemme interne føringsfrister for vurderingsarbeidet som kommuniseres til lærerne på skolen. Det betyr at lærerne må få en frist for når de skal være ferdig med vurderingene. Fristen bør settes litt i forkant av sluttføring og publisering slik at det er tid til å følge opp eventuelle mangler eller feil. Det kan av ulike årsaker være behov for å operere med ulike tidspunkt for fag eller kontaktlærergrupper (klasser). Dette gjelder spesielt for skoler med trinn. Publiseringsdato Den enkelte skole må selv bestemme når halvårsvurderingene skal sluttføres og publiseres. Det kan av ulike årsaker være behov for å operere med ulike tidspunkt for trinn eller kontaktlærergrupper (klasser). Følgende overordnede rammer gjelder for sluttføring og publisering for barnetrinnet: 1. termin: Etter terminslutt 15. januar og innen utgangen av januar. Innen 15. februar er utvidet frist for 1. termin termin: Etter 10. juni og i rimelig tid før ferien. Informasjon om publisering til elev og foresatte Skolen må etablere rutiner for å varsle foresatte og elev om når halvårsvurderingen publiseres, slik at foresatte får en påminnelse/ et varsel om at de skal logge på for å lese vurderingen. Dette kan gjøres av skolens ledelse eller evt. av kontaktlærer for den enkelte elevgruppe. Varsel kan gis på ulike måter, for eksempel: - som beskjed på en lekse- eller arbeidsplan - i eget skriv fra skolen - som sms via Skole SMS - som e-post til foresatte - som melding i portalen (forutsetter at skolen allerede har etablert praksis for kommunikasjon med foresatt via meldinger i portalen) Dersom varsel gis som melding i portalen, kan skolen lage rutiner for at foresatte bruker lesebekreftelsen der. Siden forskriften ikke lenger krever foresattes underskrift som dokumentasjon på at halvårsvurdering er gitt, står skolene fritt å utforme egne rutiner slik det virker hensiktsmessig. Formål med og rutiner for halvårsvurdering kan også være et tema for foreldremøter. Sjekk av at alle vurderinger er ferdigstilt Etter intern føringsfrist må det gjennomføres en sjekk av at alle lærere er ferdig med vurderingene som skal publiseres. Sluttføring av fagvurderinger for terminen Sluttføring av fagvurderinger utføres som en egen operasjon og det må gjøres før vurderingsbrev genereres. Det er mulig å sluttføre halvårsvurderingen i en termin for alle eller utvalgte fag. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 3

4 Faglærere kan ikke endre eller legge til halvårsvurdering etter at halvårsvurderingen for en termin i et fag er sluttført. Skoleleder kan åpne for endringer igjen for enkeltfag. Sluttføring av vurdering for sosial kompetanse, arbeidsvaner og orden Vurdering av sosial kompetanse, arbeidsvaner og orden gjøres av kontaktlærer via Tilbakemelding fra kontaktlærer. Sluttføring av kontaktlæreres vurdering utføres som en egen operasjon av skoleleder, men det er ikke nødvendig at det gjennomføres før vurderingsbrev generes. Det er kun mulig å sluttføre vurderinger for alle kontaktlærergrupper (klasser) samtidig. Kontaktlærer kan ikke endre eller legge til halvårsvurdering etter at halvårsvurderingen er sluttført. Skoleleder kan gjøre endringer og kan også åpne for endring for alle kontaktlærere. Generering og publisering av vurderingsbrev For barnetrinnet skal det generes og publiseres et vurderingsbrev av ferdig halvårsvurdering. Vurderingsbrevet sammenstiller alle vurderinger i en formell visning som er tilgjengelig for elev, foresatt, kontaktlærer og skoleleder. Skoleleder og kontaktlærer kan generere vurderingsbrev av ferdig halvårsvurdering for alle eller utvalgte elever i en kontaktlærergruppe (klasse). Merk at vurderingsbrev kan genereres og publiseres selv om skoleleder ikke har fullført terminen. Det betyr at brev kan gjøres tilgjengelig for elever og foresatte før fagene er låst for endring. Det er derfor viktig at skolen har tydelige rutiner for hvem som skal generere og publisere vurderingsbrevene. Håndtering av unntak og endringer Det kan oppstå behov for å håndtere unntak eller endringer for kontaktlærergrupper (klasser) eller enkeltelever. Skoleleder kan da åpne for endringer og generer vurderingsbrev etter behov. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 4

5 Sjekk av at alle vurderinger er ferdigstilt Etter intern føringsfrist må det gjennomføres en sjekk av at alle lærere er ferdig med vurderingene som skal publiseres. Vurderinger for fag I vurderingsoversikten i et fag kan faglærer angi at halvårsvurdering er utført ved å velge "Fullfør termin": Dette valget gjelder for valgt termin og benyttes til å angi en status for at halvårsvurderingen er utført for faget. Denne statusen er tilgjengelig for skoleleder og kontaktlærer. Merk! Dette valget publiserer ikke halvårsvurderingen til elev/foresatt. Dette skjer først når skoleleder har sluttført og publisert vurderingen. Skoleleder kan bruke denne statusen i forbindelse med sluttføring av vurderingene. Status for fagene på skolen er tilgjengelig i oversikten for skoleleder: Velg "Skoleleder": Velg "Vurderinger": itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 5

6 Velg "Vurderinger": Denne oversikten gir skoleleder en status for alle halvårvurderinger som er relevant å benytte før vurderingen sluttføres og publiseres. I oversikten under arkfanen "Fagvurderinger" vil skoleleder se alle fag på skolen, og det er mulig å filtrere oversikten etter kontaktlærergrupper (klasser) ved å velge aktuell gruppe nedtrekksmenyen for "Vis gruppe". Merk! Visingen viser fag for inneværende termin. Det betyr at det er viktig å velge 1. termin etter at dato for oppstart av 2. termin er passert. I kolonnen "Status" vises statusen for faglærers fullføring av halvårsvurderingen ved at "F" er markert grønn. Statusen "O" gjelder for fullføring av skoleleder. Den blir markert grønn når skoleleder har sluttført og pubsliert halvårsvurderingen for faget. Kolonnen "Sluttvurderinger" viser om faglærer har opprettet halvårsvurdering i faget. Det kommer funksjonalitet for å sende påminnelser til faglærere som ikke har fullført halvårsvurderingen. Disse påminnelsene blir da sendt til aktuell faglærer som et varsel ("Bjella"). Frem til denne funksjonaliteten er på plass, må faglærer få evt. påminnelse på en annen måte. Kolonnen "Vis vurderinger" gir tilgang til å se registrerte vurderinger for et fag hvis det er behov for det. I denne visningen er det foreløpig kun mulig å få frem en individuell visning av halvårsvurderingen pr. elev. Velg "Vis" for aktuelt fag: itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 6

7 Klikk på navnet til aktuell elev: Elevens profilkort kommer da frem. Via arkfanen "Vurderingsoversikt" er halvårsvurdering med tilhørende mål og eventuell annen vurdering er da tilgjengelig under aktuelt fag: Merk! I samme visning er halvårsvurdering og eventuell annen vurdering for andre fag også tilgjengelig. Det er kun aktuell faglærer, kontaktlærer og skoleleder som ser halvårsvurderingen frem til vurderingen er sluttført av skoleleder. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 7

8 Vurdering for sosial kompetanse, arbeidsvaner og orden Vurdering av sosial kompetanse, arbeidsvaner og orden gjøres av kontaktlærer via Tilbakemelding fra kontaktlærer. Skoleleder kan sjekke at det er registrert vurderinger for alle elever av kontaktlærer før sluttføring og publisering. Velg arkfanen Tilbakemelding fra kontaktlærer : Velg Organisasjon (skole), aktuell Termin og Gruppe (kontaktlærergruppe). Oversikten viser registrerte vurderinger for valgt kontaktlærergruppe (klasse). I oversikten vises vurderingen for alle elever i valgt gruppe. Skoleleder kan gjøre en sjekk av at det er registrert vurderinger for alle kontaktlærergrupper på skolen. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 8

9 Sluttføring av fagvurderinger for terminen Skoleleder sluttfører fagvurderingene via oversikten for vurderinger. I itslearning heter dette "Fullføre fag" eller "Fullføre termin". Begge operasjoner gjelder for valgte termin. Sluttføring av fagvurderinger for terminen må gjøres før vurderingsbrev genereres. Sluttføring medfører at halvårsvurderingen blir låst for faglærer. Endringer kan da kun gjøres av ved at skoleleder deaktiverer sluttføringen for faget. Sluttført vurdering er synlig i vurderingsoversikten for elev og foresatt, men ikke automatisk som et vurderingsbrev. Det betyr at sluttføring av fagvurdering bør gjøres samtidig med sluttføring av vurdering fra kontaktlærer og generering av vurderingsbrev. Sluttføring av fagvurderinger Sluttføring av fagvurderinger kan i hovedsak gjøre på to ulike måter. 1. Sluttføre halvårsvurdering for utvalgte fag for en kontaktlærergruppe (klasse): 1. Velg aktuell gruppe via "Vis gruppe" 2. Hak av for aktuelle fag 3. Velg "Fullfør fag" fag. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 9

10 Halvårsvurdering for de valgte fagene blir da sluttført. Status endres ved at "O" er markert grønn: 2. Halvårsvurdering for alle fag på skolen sluttføres ved å velge Fullfør termin : itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 10

11 Halvårsvurdering for alle fag blir da sluttført og status endres ved at "O" er markert grønn: Merk! Sluttføring av alle fag på skolen medfører at også fag uten halvårsvurdering blir sluttført. Det har i praksis begrenset betydning. Det medfører at vurderingsoversikten i faget viser at aktuell termin er fullført, og at det da ikke er mulig å legge til halvårsvurderinger i faget for den terminen. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 11

12 Deaktivere sluttføringen av halvårsvurdering for et fag Skoleleder kan deaktivere sluttføringen av halvårsvurderingen for et fag hvis det er behov for å gjøre endringer i halvårsvurderingen. Dette gjøres for ett og ett fag. Velg Vis i kolonnen Vis vurderinger for aktuelt fag: Trykk på Endre status som vises over vurderingsoversikten: Statusen for faget blir da endret og faglærer har da tilgang til å gjøre endringer: Merk! Vurderingsbrev blir ikke oppdatert med evt. endringer som gjøres. Det er derfor viktig å huske på at evt. vurderingsbrev må generes på nytt for de elevene eller den kontaktlærergruppen (klassen) som blir berørt av endringen. I tillegg bør tidligere publiserte vurderingsbrev slettes. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 12

13 Sluttføring av vurdering for sosial kompetanse, arbeidsvaner og orden Vurdering av sosial kompetanse, arbeidsvaner og orden gjøres av kontaktlærer via Tilbakemelding fra kontaktlærer. Sluttføring av kontaktlæreres vurdering utføres som en egen operasjon av skoleleder, men det er ikke nødvendig at det gjennomføres før vurderingsbrev generes. Det er kun mulig å sluttføre vurderinger for alle kontaktlærergrupper (klasser). Kontaktlærer kan ikke endre eller legge til halvårsvurdering etter at det er sluttført for terminen. Skoleleder kan gjøre endringer og kan også åpne igjen for endring for alle kontaktlærere. Sluttføring av tilbakemelding fra kontaktlærer for en termin Velg arkfanen Tilbakemelding fra kontaktlærer : Velg Organisasjon (skole), aktuell Termin og Gruppe (kontaktlærergruppe). Oversikten viser registrerte vurderinger for valgt kontaktlærergruppe (klasse). For å sluttføre velges Fullfør termin. Status endres da til Fullført for alle kontaktlærergrupper: Merk! Kontaktlærer kan ikke gjøre endringer etter at det er sluttført. Skoleleder kan gjøre endringer og åpne for at alle kontaktlærere kan gjøre endringer. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 13

14 Deaktivere sluttføring av tilbakemelding fra kontaktlærer for en termin Skoleleder kan deaktivere sluttføringen for tilbakemelding fra kontaktlærer hvis det er behov for å gjøre endringer i halvårsvurderingen. Dette gjøres for en termin og gjelder for alle kontaktlærergrupper. Klikk på Angre : Merk! Dette påvirker alle kontaktlærergrupper (klasser) og medfører at alle kontaktlærere kan gjøre endringer i halvårsvurderingen for terminen. Statusen blir da tilbakestilt og kontaktlærerne kan gjøre endringer: Merk! Vurderingsbrev blir ikke oppdatert med evt. endringer som gjøres. Det er derfor viktig å huske på at evt. vurderingsbrev må generes på nytt for de elevene eller den kontaktlærergruppen (klassen) som blir berørt av endringen. I tillegg bør tidligere publiserte vurderingsbrev slettes. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 14

15 Om vurderingsbrev For barnetrinnet skal det generes og publiseres et vurderingsbrev av ferdig halvårsvurdering. Vurderingsbrevet sammenstiller alle vurderinger i en formell visning som er tilgjengelig for elev, foresatt, kontaktlærer og skoleleder. Skoleleder og kontaktlærer kan generere vurderingsbrev av ferdig halvårsvurdering for alle eller utvalgte elever i en kontaktlærergruppe (klasse). Merk at vurderingsbrev kan genereres og publiseres selv om skoleleder ikke har fullført terminen. Det betyr at brev kan gjøres tilgjengelig for elever og foresatte før fagene er låst for endring. Det er derfor viktig at skolen har tydelige rutiner for hvem som skal generere og publisere vurderingsbrevene. Generering og publisering av vurderingsbrev Velg arkfanen Vurderingsbrev : Velg Organisasjon (skole), aktuell Termin og Gruppe (kontaktlærergruppe). Oversikten viser eleven i valgte gruppe og hvilke vurderingsbrev som evt. allerede er generert. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 15

16 Merk av haken ved siden av "Lærende" for å velge alle elever i en gruppe, eller hak av for én eller flere aktuelle elever: Velg opprett brev: Velg aktuell mal og trykk Opprett : itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 16

17 Vurderingsbrevene for de valgte elevene vil da bli generert og en statusmelding for generering vises nederst under lista av elever: Når brevene er ferdig generert vil hver elevs brev vises ved siden av elevens navn: Velg Publiser for å publisere vurderingsbrevet til elever og foresatte: itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 17

18 Ved eventuelle feil i vurderingsbrevene kan disse slettes og opprettes på nytt. Sletting av vurderingsbrev kan gjøres for hele gruppa, eller for enkeltelever. For å slette vurderingsbrevene for hele gruppa velg "Slett" under Gruppevurderingsbrev: For å slette vurderingsbrev for én enkeltelev, klikk på brevet ved siden av elevens navn, og velg "Slett" via tannhjulet i vurderingsbrevet. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 18

19 Forhåndsvisning av vurderingsbrev / Generering av PDF Dersom man ønsker en forhåndsvisning av alle vurderingsbrevene for en kontaktlærergruppe, eller en samlet fil med alle vurderingsbrevene tilhørende en kontaktlærergruppe, kan man velge å eksportere til PDF. NB: Merk at denne funksjonen er kun tilgjengelig etter at vurderingsbrevet er publisert. Dersom man kun ønsker en forhåndsvisning må man slette brevet igjen så snart PDF-dokumentet er ferdig generert. Velg "Eksporter til PDF": Velg "Last ned" etter at genereringen er ferdig: Ved eventuelle feil i vurderingsbrevene kan disse slettes og opprettes på nytt. Sletting av vurderingsbrev kan gjøres for hele gruppa, eller for enkeltelever (se over). itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 19

20 Tilgang til vurderingsbrev Elevene får et varsel når vurderingsbrevet er publisert, og finner i tillegg vurderingsbrevet via vurderingsoversikten under overskriften Brev : Foresatte får et varsel når vurderingsbrevet er publisert, og finner i tillegg vurderingsbrevet på forsiden knyttet til aktuell elev: Skoleledere, kontaktlærer og foresatte har tilgang til vurderingsbrevet via elevens profilkort: itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 20

21 Vurderingsbrevet samler alle halvårsvurderinger for terminen og har en formell visning: Nederst i brevet vises vurderingen for sosial kompetanse arbeidsvaner og orden: itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Side 21

Ungdomstrinn og videregående opplæring sluttføring og publisering av halvårs- og sluttvurdering

Ungdomstrinn og videregående opplæring sluttføring og publisering av halvårs- og sluttvurdering itslearning i Osloskolen - veiledning for skoleleder Ungdomstrinn og videregående opplæring sluttføring og publisering av halvårs- og sluttvurdering Mai 2016 Innhold Om rollen skoleleder... 2 Om prosessen

Detaljer

Kontaktlærer - Generering og publisering av vurderingsbrev for ungdomstrinn og VGS

Kontaktlærer - Generering og publisering av vurderingsbrev for ungdomstrinn og VGS itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Kontaktlærer - Generering og publisering av vurderingsbrev for ungdomstrinn og VGS Mai 2016 Vurderingsbrev Publisert halvårs- og sluttvurdering blir tilgjengelig

Detaljer

Halvårsvurdering på barnetrinnet

Halvårsvurdering på barnetrinnet itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Halvårsvurdering på barnetrinnet Mai 2016 Innhold Om halvårsvurdering på barnetrinnet... 2 Tilrettelegging før halvårsvurdering... 3 Oppsett av halvårsvurdering

Detaljer

Faglærer - halvårsvurdering med karakter

Faglærer - halvårsvurdering med karakter itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Faglærer - halvårsvurdering med karakter Mai 2016 Innhold Om halvårsvurdering for fag... 2 Tilrettelegging før halvårsvurdering... 3 Oppsett av halvårsvurdering

Detaljer

Faglærer - sluttvurdering med karakter

Faglærer - sluttvurdering med karakter itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Faglærer - sluttvurdering med karakter November 2015 Oppsett av sluttvurdering for et fag Sluttvurdering registreres av faglærer i aktuelt fag via vurderingsoversikten.

Detaljer

Faglærer halvårsvurdering og sluttvurdering med karakter i valgfag

Faglærer halvårsvurdering og sluttvurdering med karakter i valgfag itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Faglærer halvårsvurdering og sluttvurdering med karakter i valgfag Februar 2016 Innhold Om halvårs- og sluttvurdering i valgfagene... 2 Oppsett av både

Detaljer

Oslo kommune. Utdanningsetaten. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere. Vurderingsoversikt. August 2015

Oslo kommune. Utdanningsetaten. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere. Vurderingsoversikt. August 2015 itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Vurderingsoversikt August 2015 Vurderingsoversikt I hvert fag finnes en vurderingsoversikt som er tilgjengelig for elev, foresatt og faglærer. Vurderingsoversikten

Detaljer

Veiledning for foresatte

Veiledning for foresatte Skoleplattform Oslo - portal Veiledning for foresatte September 2015 Side 4 Slik logger du deg på Pålogging til Skoleplattform Oslo gjøres via skolens nettside ved å klikke på "Logg inn" øverst til høyre

Detaljer

Oslo kommune. Utdanningsetaten. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere. Planlegger. August 2016

Oslo kommune. Utdanningsetaten. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere. Planlegger. August 2016 itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Planlegger August 2016 Planlegger I itslearning finnes det et eget verktøy for å utarbeide periodeplaner og undervisningsplaner. Gjennom periodeplanene

Detaljer

Skolens plan for bruk av Skoleplattform Oslo og krav til minimumskompetanse

Skolens plan for bruk av Skoleplattform Oslo og krav til minimumskompetanse Uranienborg skole Skolens plan for bruk av Skoleplattform Oslo og krav til minimumskompetanse Informasjon, kommunikasjon og samhandling: Lærer elev Timeplan Lages i Novashem av skolens ledelse. En pdf

Detaljer

Oslo kommune. Utdanningsetaten. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere. Planlegger (Planer) August 2017

Oslo kommune. Utdanningsetaten. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere. Planlegger (Planer) August 2017 itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Planlegger (Planer) August 2017 Planlegger I itslearning finnes det et eget verktøy for å utarbeide periodeplaner og undervisningsplaner. Gjennom periodeplanene

Detaljer

Oslo kommune. Utdanningsetaten. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere. Grupper i fag. Juni 2016

Oslo kommune. Utdanningsetaten. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere. Grupper i fag. Juni 2016 itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Grupper i fag Juni 2016 Grupper i fag I itslearning for Osloskolen finnes det nå muligheter for å opprette grupper for deltagere i fag. Man kan opprette

Detaljer

Veiledning for foresatte

Veiledning for foresatte Brukerveiledning Skoleplattform Oslo Versjon 2.0 (mars 2017) Innholdsfortegnelse 1. Slik logger du deg på... 2 2. Forsiden... 4 3. Min profil... 6 3.1 Foresatte med elever over 18 år... 7 4. Barnets Lærere...

Detaljer

Hendelser og timeplan

Hendelser og timeplan Utdanningsetaten itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Hendelser og timeplan August 2017 Utdanningsetaten Side 2 Hendelser og timeplan Oppsett av timeplan En faglærer oppretter en timeplan ved

Detaljer

FRAVÆRSVERKTØYET I FRONTER MED HOVEDVEKT PÅ KARAKTERSETTING FOR UNGDOMSTRINNET. Linderud skole, november 2010

FRAVÆRSVERKTØYET I FRONTER MED HOVEDVEKT PÅ KARAKTERSETTING FOR UNGDOMSTRINNET. Linderud skole, november 2010 FRAVÆRSVERKTØYET I FRONTER FOR UNGDOMSTRINNET MED HOVEDVEKT PÅ KARAKTERSETTING Linderud skole, november 2010 GENERELT Vi bruker rutenett Vi bruker ikke varselsbrev om fare for nedsatt ordens og oppførselskarakter

Detaljer

Brukermanual Fronter for foresatte i Osloskolen

Brukermanual Fronter for foresatte i Osloskolen Brukermanual Fronter for foresatte i Osloskolen Oppdatert: 12.06.2013 Innhold Brukermanual Fronter for foresatte i Osloskolen... 1 Pålogging... 2 Dagens første side etter pålogging... 2 Fellesrom for foresatte...

Detaljer

Veiledning: Føring av fravær i itslearning

Veiledning: Føring av fravær i itslearning Veiledning: Føring av fravær i itslearning Oppvekstkontoret, Trondheim kommune Versjon 3.1 - november 2012 Erstatter versjon 3.0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Nytt i denne veiledningen...

Detaljer

KANALSTRATEGI BESTUM SKOLE 2017

KANALSTRATEGI BESTUM SKOLE 2017 KANALSTRATEGI BESTUM SKOLE 2017 Skolens plan for bruk av Skoleplattform Oslo og krav til minimumskompetanse Lærer elev Timeplan Faglærer registrerer og oppdaterer timer for sine fag i itslearning, slik

Detaljer

Oslo kommune. Utdanningsetaten. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere. Aktiviteter. August 2015

Oslo kommune. Utdanningsetaten. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere. Aktiviteter. August 2015 itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Aktiviteter August 2015 Aktiviteter Aktiviteter opprettes gjennom en plan som er knyttet til en periode i itslearning. Dette skal skje i et samarbeidsfag.

Detaljer

Vurdering av perioder

Vurdering av perioder itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Vurdering av perioder August 2015 Vurdering av perioder Vurdering av elevaktivitet Vurdering av elevaktivitet gjøres av faglærer i et fag. Du kan knytte

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato:

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato: minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon 01-16 Dato: 28.12.2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 852 40

Detaljer

Forskjell mellom å jobbe i Administrasjon og Planlegging

Forskjell mellom å jobbe i Administrasjon og Planlegging Forskjell mellom å jobbe i Administrasjon og Planlegging I hypernet Skoleadministrasjon bruker vi begrepene Administrasjon og Planlegging. Å arbeide i Administrasjon innebærer å jobbe med inneværende skoleår.

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Oslo kommune. Utdanningsetaten. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere. Ressurser. August 2015

Oslo kommune. Utdanningsetaten. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere. Ressurser. August 2015 itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Ressurser August 2015 Ressurser Ressurser opprettes eller legges til gjennom en plan. Dette kan gjøres i et samarbeidsfag eller i et undervisningsfag. Alle

Detaljer

IST Timeplan Brukermanual Sist endret:

IST Timeplan Brukermanual Sist endret: IST Timeplan Brukermanual Sist endret: 24.10.2016 1 Innhold Føring av fravær... 3 Finn riktig klasse... 3 Føre fravær på en eller flere elever... 4 Registrering av merknader... 5 Rapporter... 6 Føring

Detaljer

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av.

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF leseren. Innlogging Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen ved skolen din. Øverst i skjermbildet ser du alltid hvem som er innlogget

Detaljer

Brukermanual i hypernet Fravær

Brukermanual i hypernet Fravær Brukermanual i hypernet Fravær Manual hypernet Fravær 1 Manual hypernet Fravær Innhold Føring av fravær... 3 Finn riktig klasse... 3 Føre fravær på en eller flere elever... 4 Registrering av merknader...

Detaljer

Mål for undervisningen

Mål for undervisningen itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Mål for undervisningen August 2016 Mål for undervisningen Mål for undervisningen er en sentral komponent i tilrettelegging og bruk av læringsplattformen

Detaljer

Håndtering av elever etter at det ikke lengre er mulig å Re-Registrere. Redigert 26/5-2014

Håndtering av elever etter at det ikke lengre er mulig å Re-Registrere. Redigert 26/5-2014 Håndtering av elever etter at det ikke lengre er mulig å Re-Registrere. Redigert 26/5-2014 1/ Innholdsfortegnelse Håndtering av elever etter at det ikke lengre er mulig å Re-Registrere.... 1 1. Slå av

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Brukermanual for lærere - hypernet Fravær

Brukermanual for lærere - hypernet Fravær Brukermanual for lærere - hypernet Fravær Manual hypernet Fravær 1 Manual for lærere - hypernet Fravær Innhold Føring av fravær... 3 Finn riktig klasse... 3 Føre fravær på en eller flere elever... 4 Registrering

Detaljer

Overgang til nytt skoleår håndtering av fag

Overgang til nytt skoleår håndtering av fag itslearning i Osloskolen - veiledning for lærer Overgang til nytt skoleår håndtering av fag Mai 2016 Innhold Itslearning - Overgang til nytt skoleår... 2 Overordnet om endringer for fag ved overgang til

Detaljer

Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene

Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene Versjon 15.12.2017 Har du bestilt for mange brukernavn og satt i gang undersøkelsen? Har du forslag til hvordan veilederen

Detaljer

Brukerveiledning for foresatte i grunnskolen

Brukerveiledning for foresatte i grunnskolen Brukerveiledning for foresatte i grunnskolen 1 Gå til kommunens hjemmeside. http://www.sande-ve.kommune.no - Dette kan gjøres ved å søke på Sande kommune i google, eller ved å skrive kommunens nettstedsadresse

Detaljer

Diverse funksjonalitet

Diverse funksjonalitet itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Diverse funksjonalitet August 2015 Diverse funksjonalitet Funksjonalitet i editoren Editoren finnes flere steder i itslearning. Blant annet i "Planleggeren"

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Bruk av Fronter i vurderingsarbeidet. Ann Kathrin B Aasen og Geir Kristiansen, Veggli skole

Bruk av Fronter i vurderingsarbeidet. Ann Kathrin B Aasen og Geir Kristiansen, Veggli skole Bruk av Fronter i vurderingsarbeidet VEGGLI SKOLE er en 1-10 skole SFO 159 elever 26 lærere 5 assistenter Alle elever på alle trinn har egen pc Smartboard i alle klasserom Trådløst nett på hele skolen

Detaljer

Visma Flyt skole. Lærer

Visma Flyt skole. Lærer Visma Flyt skole Lærer 1 Lærer Visma Flyt Skole sist endret: 14.08.2016 Innhold Logg på... 3 Etter innlogging... 3 Registrering av Fravær... 4 Etterregistrering av fravær... 6 Registrering av Anmerkninger...

Detaljer

Brukerveiledning for foresatte Trondheim kommune

Brukerveiledning for foresatte Trondheim kommune Brukerveiledning for foresatte Trondheim kommune Innhold 1. Hvordan komme i gang med Meldeboka 2. Forsiden 3. Meldinger 3.1. Sende melding til skolen 4. Fravær 4.1. Melde fravær til skole eller SFO 4.2.

Detaljer

Hvordan bruke. Følg pila!

Hvordan bruke. Følg pila! Hvordan bruke Følg pila! Gå til fritid.agderposten.no Slik vil siden se ut når du skal logge på Trykk på «Registrering» Fyll inn informasjonen Trykk på «Registrer» Du har nå laget brukeren din. NB! Før

Detaljer

Veiledning: Føring av fravær i itslearning

Veiledning: Føring av fravær i itslearning Veiledning: Føring av fravær i itslearning Oppvekstkontoret, Trondheim kommune Versjon 3.4 april 2015 Erstatter versjon 3.3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Fravær... 3 3 Forslag til oppsett av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KOMMUNIKASJONSPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com

BRUKERVEILEDNING KOMMUNIKASJONSPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com ROLLE: RÅDGIVER/LÆRER GRUNNSKOLE HVA VIL DU GJØRE? SLIK GJØR DU DET KOMMENTAR/MERKNAD Finne nyttig info og viktige grunnlagsdokumenter Gå til: https://troms.skoleogarbeidsliv.com Klikk på fanen "Lærer

Detaljer

Veiledning for foresatte

Veiledning for foresatte Utdanningsetaten Skoleplattform Oslo - portal August 2016 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse Slik logger du deg på... 4 Forsiden... 4 Barnets Lærere... 5 Meldinger... 6 Infosider... 7 Verktøy...

Detaljer

Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes.

Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF-leseren. Innlogging Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen

Detaljer

Brukermanual for RefLex

Brukermanual for RefLex Brukermanual for RefLex Et oppslagsverk for skoler Fotograf Jannecke Sanne Normann Brukermanual for RefLex 1. HVA ER REFLEX?... 3 1.1 Tilgang og roller i RefLex... 3 1.2 Krav til nettleser... 3 1.3 Støtte

Detaljer

Visma Flyt skole. Lærer

Visma Flyt skole. Lærer Visma Flyt skole Lærer 1 Lærer Visma Flyt Skole sist endret: 20.07.2016 Innhold Logg på... 3 Etter innlogging... 3 Registrering av Fravær... 4 Etterregistrering av fravær... 6 Registrering av Anmerkninger...

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

Oppgaver og merknader for nytt skoleår 2017

Oppgaver og merknader for nytt skoleår 2017 Oppgaver og merknader for nytt skoleår 2017 Verktøyene er under kontinuerlig utvikling og det kan forekomme små endringer frem mot skolestart 1. Ny utforming Utseendet av oppgaveverktøyet er endret. 2.

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen,

Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Lærerhåndbok for bruk av Fronter i Drammensskolen, Introduksjon Fra skoleåret 2013/2014 er Fronter valgt som læringsplattform. Implementeringen av Fronter kommer til å gjennomføres i 4 faser. Denne håndboken

Detaljer

Veiledning i bruk av bestillingsportalen for skolenes brukerundersøkelser

Veiledning i bruk av bestillingsportalen for skolenes brukerundersøkelser Veiledning i bruk av bestillingsportalen for skolenes brukerundersøkelser Versjon 20.12.2016 Innspill for å forbedre veilederen sendes direkte til Petter Haagensen: pha@udir.no Se også prosessveiledning

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Hjemmeweb - Veiledning for foresatte. Startsiden for Hjemmeweb

Hjemmeweb - Veiledning for foresatte. Startsiden for Hjemmeweb Hjemmeweb - Veiledning for foresatte Startside, hvordan se eleven og foresattes informasjon, faner med ulik elevinformasjon. Visma Flyt Skole har en egen foresattpålogging vi kaller Hjemmeweb. Foresatte

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Hjemmeweb - Veiledning for foresatte

Hjemmeweb - Veiledning for foresatte Hjemmeweb - Veiledning for foresatte Problem Løsning Når foresatte har fått linken til Flyt Skole møter de dette bildet: Foresatte må velge ID-porten som innlogging. Når de velger Logg inn får de disse

Detaljer

Arbeidsflyt i Public360 godkjenning og gjennomgang

Arbeidsflyt i Public360 godkjenning og gjennomgang Arbeidsflyt i Public360 godkjenning og gjennomgang UiS 2017 Innhold Hvorfor sende et saksdokument på arbeidsflyt... 1 Ansvarsvarsler... 1 Sende et dokument til godkjenning:... 2 Sende et dokument til gjennomgang:...

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

En unik læringsplattform inspirert av sosiale medier

En unik læringsplattform inspirert av sosiale medier En unik læringsplattform inspirert av sosiale medier 905 36 325 www.nectarlearning.com Innlogginger på kveldene og i helgene - beste attesten vi kan få! Tenk deg en læringsplattform for elevear, lærere,

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 2.6 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere brukere...

Detaljer

Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene

Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene Versjon 21.11.2017 Innspill for å forbedre veilederen sendes direkte til Petter Haagensen: pha@udir.no Se også prosessveileder:

Detaljer

Brukerveiledning for foresatte Gjesdal Kommune

Brukerveiledning for foresatte Gjesdal Kommune Brukerveiledning for foresatte Gjesdal Kommune SchoolLink 1 Innhold 1. Hvordan komme i gang med SchoolLink... 3 2. Forsiden... 4 3. Meldinger... 4 3.1. Sende melding til skolen... 6 4. Fravær... 7 4.1.

Detaljer

Veiledning Voksenopplæringsundersøkelsen

Veiledning Voksenopplæringsundersøkelsen Veiledning Voksenopplæringsundersøkelsen 16.11.2017 Kommentar? Send innspill til Petter Haagensen (23 30 13 01): pha@udir.no Voksenopplæringsundersøkelsen ligger i samme bestillings- og rapportportal som

Detaljer

hypernet Fravær Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual Lærer - Kortversjon Sist endret: 06.03.2014.2014 Side 1 Innhold Logge på som annen bruker... 3 Skifte skoleår... 3 Leksjoner... 4 Opprette ny leksjon... 4 Velge vekk elever...

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15)

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) BRUKERDOKUMENTASJON SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) Innhold SMS-kommunikasjon... 3 Innstillinger... 4 Behandle grupper... 4 Behandle avsendere... 5 Importer data... 5 Generelle innstillinger...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Elev Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Elev Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Elev Sist endret: 04.02.2015 Side 1 Innhold Innlogging... 4 Glemt brukernavn... 4 Glemt passord... 4 Generelt... 5 Opplæringsvideo... 7 Brukermanual... 7 Historiske data...

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Spørsmålsbank Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette heftet:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING LOGISTIKKPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com

BRUKERVEILEDNING LOGISTIKKPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com ROLLE: RÅDGIVER/LÆRER GRUNNSKOLE HVA VIL DU GJØRE? SLIK GJØR DU DET KOMMENTAR/MERKNAD Logge på som rådgiver eller lærer Gå til: https://troms.skoleogarbeidsliv.com Brukernavn og passord (rådgiver har fått

Detaljer

Anonyme prøver i It s learning

Anonyme prøver i It s learning Anonyme prøver i It s learning Her er en sammenfattet forklaring på hva man skal gjøre for å opprette og gjennomføre anonyme prøver ved hjelp av It s learning «Exam module». Adressen til modulen er https://exam.itslearning.com

Detaljer

Veiledende læringsmål

Veiledende læringsmål itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Veiledende læringsmål August 2016 Veiledende læringsmål De veiledende læringsmålene er utviklet i samsvar med Kunnskapsløftet 06, som eksempler på progresjon

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert våren 2015 Ansvarlig for dokumentet Marit Kristine Berntsen, NTNU marit.k.berntsen@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp til itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Plagieringskontroll i itslearning

Plagieringskontroll i itslearning itslearning i Osloskolen Plagieringskontroll i itslearning April 2016 Plagieringskontroll i itslearning Plagieringskontroll skjer nå gjennom oppgaveverktøyet i itslearning. Der er det ikke er behov for

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

Veiledning til ny Skoleportal

Veiledning til ny Skoleportal Veiledning til ny Skoleportal - Elever i Sør-Trøndelag I første del av denne veilederen finner du informasjon om den nye skoleportalen som er innført fra høsten 2017. Del 2 av veilederen gjelder kun for

Detaljer

SKOLESLUTT SKOLESTART I ITSLEARNING. Et dokument for SkoleSlutt og SkoleStart i Itslearning - beste praksis anbefalinger tips

SKOLESLUTT SKOLESTART I ITSLEARNING. Et dokument for SkoleSlutt og SkoleStart i Itslearning - beste praksis anbefalinger tips SKOLESLUTT SKOLESTART I ITSLEARNING Et dokument for SkoleSlutt og SkoleStart i Itslearning - beste praksis anbefalinger tips SkoleSlutt/SkoleStart 2 Innhold Forord... 3 Forberedelser Skoleslutt... 4 Terminavslutninger...

Detaljer

Veileder. Brukerveiledning digitale håndbøker

Veileder. Brukerveiledning digitale håndbøker Veileder Brukerveiledning digitale håndbøker Innhold 1. Velg håndbok/opprett ny 2. Bestill 3. Velg pakke og faktura 4. Opprette håndbok 5. Innstillinger 6. Legg til/fjern kapitler 7. Tilpass innhold 8.

Detaljer

IST Skoleadministrasjon Brukermanual Lærerrollen Sist endret:

IST Skoleadministrasjon Brukermanual Lærerrollen Sist endret: IST Skoleadministrasjon Brukermanual Lærerrollen Sist endret: 09.06.2016 1 Innhold IST Skoleadministrasjon Lærerrollen... 3 Opprette konto... 3 Innlogget som lærer... 5 Ikoner... 5 Kalender... 6 Lister...

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Visma Skole Oppvekst Timeplan. Grunninnstilinger i VOS

Visma Skole Oppvekst Timeplan. Grunninnstilinger i VOS Visma Skole Oppvekst Timeplan Grunninnstilinger i VOS Innhold: Greit å vite før jeg starter... 3 Rettigheter... 3 Juster rettigheter... 3 Opprette fag og faggruppe (kun barnetrinnet)... 4 Opprette faget

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Veiledende læringsmål

Veiledende læringsmål itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Veiledende læringsmål August 2016 Veiledende læringsmål De veiledende læringsmålene er utviklet i samsvar med Kunnskapsløftet 06, som eksempler på progresjon

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Juli 2013 Innhold 1. Inngang og tilgang... 3 Inngang... 3 Tilgang... 3 2. Utvalg... 4 Velg

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F 07.06.2012 Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F Innhold Punkt I Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang?... 2 Punkt II Laste opp filer... 9 Punkt III Vis

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Tema: Tilgang for foresatte Fronter 91

Tema: Tilgang for foresatte Fronter 91 Tema: Tilgang for foresatte Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i dette heftet:

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukermanual for RefLex

Brukermanual for RefLex Brukermanual for RefLex Et oppslagsverk for skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) Fotograf Jannecke Sanne Normann Brukermanual for RefLex 1. HVA ER REFLEX?... 3 1.1 Tilgang og roller i RefLex... 3 1.2

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler Gruppearbeid Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler I dette gruppearbeidet skal vi jobbe med den lukkede delen av det digitale verktøyet: registrering av samarbeidsavtaler innen prosjekt til

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Innhold. Hanne Bråthen

Innhold. Hanne Bråthen Innhold Quickguide til prosjektledere... 1 Innlogging... 1 Glemt passord... 1 Hvordan opprette nytt prosjekt... 2 Prosjektopplysninger... 3 Kommunikasjon... 4 Annonse... 5 Sende mail til de som abonnerer

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Kontaktlærere se hjemmesiden Navn Mailadresse og jobbmobil X2 SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av dette

Detaljer