Prosjektbeskrivelse - En verden på spill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse - En verden på spill"

Transkript

1 1 Prosjektbeskrivelse - En verden på spill

2 Introduksjon Hedmark fylkesmuseum, avdeling Glomdalsmuseet, vil i skoleåret høsten 2013 til våren 2014 tilby utstillingen En verden på spill. Utstillingen er bygget opp rundt FNs 8 tusenårsmål (vedlegg 4) for en mer rettferdig fordeling av jordens ressurser. Idet tusenårsmålenes tidsfrist i 2015 nærmer seg, ønsker museet å sette søkelyset på denne problematikken med Hedmark fylke og indre Østlandet som nedslagsfelt. Hovedmålgruppen i prosjektet er klasse i grunnskolene i Hedmark fylke. Utstillingen vil imidlertid være tilgjengelig for hele allmennheten. Utstillingen er utviklet av Jærmuseet og vitensenteret Experimentarium i København i Dette vil være første gang utstillingen vises på Østlandet i Norge. Mål Formidle FNs tusenårsmål før og etter Bevisstgjøre barn og unge om deres ansvar i et globalisert samfunn. Motivere og inspirere til individuell handling for en mer rettferdig fordeling av verdens goder. En verden på spill vil minne om at vi alle har et ansvar i en globalisert verden hvordan vi kan bidra til en mer rettferdig fordeling av ressurser og goder. Formidlingen benytter seg av interaktive og vitensenterpedagogiske metoder for å stimulere publikum til nysgjerrighet, oppdagerglede og egen søken etter mer kunnskap. Opplegget for skolene gir forslag til hvordan den enkelte kan bidra innen miljø- og utviklingsspørsmål, men legger stor vekt på at publikum selv må definere sitt engasjement og interessefelt. Skolenes besøk på museet vil bestå av et opplegg på cirka 2 timer; besøk i utstillingen på 45 minutt, samt et oppfølgingsopplegg på inntil 75 minutt. I det følgende beskrives utstillingen først, etterfulgt av oppfølgingsopplegget. 2

3 En verden på spill utstillingen 45 minutt Utstillingen er utformet som et 250 kvadratmeter stort brettspill. Publikum utgjør selv spillebrikkene. All visning av En verden på spill er organisert aktivitet som ledes av en formidler fra museet. Inntil 28 personer kan delta samtidig, fordelt på inntil 4 grupper. Det er ingen minimums antall. En formidler gjennomgår spillereglene og oppgavene i spillet som innebærer en formidling av FNs tusenårsmål. Utstillingen gir en hands-on erfaring med de grunnleggende utfordringer Tusenårsmålene retter søkelys på, for eksempel tilgang på ressurser og mat, medisiner, rent vann, sanitærforhold, utdanning, naturmangfold og infrastruktur. Terningen bestemmer hvilke oppgaver hvert lag skal løse, og det er terningen som bestemmer hvor vanskelig oppgaven er å gjennomføre. Dermed fungerer utstillingen også som en illustrasjon på hvor tilfeldig - og for mange urettferdig det kan virke at man er født i en verden med enten god eller dårlig tilgang på ressurser. Aktiviteten i En verden på spillutstillingen tar cirka 45 minutt å gjennomføre med en introduksjon og kort oppsummering av formidleren. En verden på spill er et fellesprosjekt for Hedmark fylkesmuseum og skolene/publikum vil møte fast ansatte formidlere fra følgende avdelinger: Glomdalsmuseet, Domkirkeodden/Hedmarksmuseet, samt Kvinnemuseet / Museene i Glåmdal. 3

4 Min Verden! Lokalt utviklet oppfølgingsopplegg 75 minutt I tillegg til utstillingen vil alle påmeldte skoleklasser gjennomgå et oppfølgingsopplegg som er lokalt utviklet ved Glomdalsmuseet Min verden! Oppfølgingsopplegget tilpasses målgruppene trinn, trinn, samt videregående nivå. Målet med oppfølgingsopplegget er å videreføre erfaringene klassen gjorde i selve utstillingen og gjennom en dialogbasert formidling ansvarliggjøre elevene og klassen for fremtiden de står ovenfor. Tilbudet er utviklet med referanse til læreplanene i RLE, samfunnsfag, naturfag, og norsk. Opplegget tar utgangspunkt i MyWorld2015 aksjonen (www.myworld2015.org) der FN etterlyser folkets prioritering av målene som skal erstatte de nåværende tusenårsmålene. Aksjonen lister opp 16 prioriterte fokusområder. I denne prosessen ledes klassen gjennom et oppgavebasert rammeverk som iløpet av 75 minutter vil lede klassen frem mot en felles prioritering av de samme 16 foreslåtte områdene. Rammeverket innebærer gruppearbeid med refleksjon, begrunnelse og presentasjon av gruppenes prioritering og til slutt en felles avstemming for hvilket felt som blir stående som klassens prioritering av post 2015-målene. Elevene blir oppfordret til å diskutere emnene ut fra egne erfaringer og problemstillinger i nærmiljøet. Klassens bidrag vil være resultat av en kort men demokratisk prosess. Opplegget tar ikke sikte på å komme til bunns i alle problemstillingene, men å vekke engasjement og diskusjon hos elevene. Dokumentasjon og videreformidling av klassenes resultat Resultatene fra hvert skolebesøk vil bli avbildet og videformidlet i en lokal utstilling på museet, i tillegg til En verden på spill prosjektets egen nettside - Videreformidlingen av klassens resultat vil fungere som en viktig kommunikasjon av resultatene til omverden for økt diskusjon og oppmerksomhet om FNs tusenårsmål før og etter Nettstedet vil være kilden for informasjon om prosjektet og stedet hvor skoler melder seg på. Nettsiden vil lanseres iløpet av mai Se også vedlegg 2: Foreløpig skisse av nettsiden For- og etterarbeid Tematikken i En verden på spill er omfattende og dekker mange mål innen naturfag, samfunnsfag, religion, livssyn og etikk. Derfor har prosjektet en bred målgruppe innenfor skoleverket. Alle påmeldte klasser vil få tilsendt for- og etterarbeid som anbefales brukt av skolene som melder seg på. Et eget ressurshefte vil gi lærerne inspirasjon til å kunne gå i dybden av tematikken innenfor sine fag hvis de skulle ønske det (naturfag, samfunnsfag, religion, livssyn og etikk) Se også vedlegg 3: Utviklingsgruppen Den kulturelle skolesekken 4

5 Framdriftsplan Mai 2012 September 2012 Høst 2012 Vår 2013 Desember 2012 April 2013 Mai 2013 Juni 2013 juli 2013 September 2013 April 2014 Juni 2014 Juli 2014 Prosjektstart Etablering av prosjektgruppe Finansiering Invitasjon til forhåndspåmelding Større grupper 3oo mottagere: skolesjefer, rektorer, DKS-kontakter i kommunen og kulturkontakter i skolene i Hedmark Vedlegg 5 Lansering av Individuell påmelding av grunnskoler i Hedmark åpner på nettstedet 3oo mottagere: skolesjefer, rektorer, DKS-kontakter i kommunen og kulturkontakter i skolene i Hedmark Vedlegg 5 En verden på spill annonseres under Volumfestivalen med musikkvideo: En verden på spill Utstillingsmontering, testing, opplæring av personale Utstillingsåpning 7. september med Leo Ajic & Ulandslaget Formidling starter 16. september Kinokampanje En verden på spill starter Kinokampanje En verden på spill slutter Formidling slutter Utstilling nedrigging og returtransport Rapportering 5

6 Budsjett 6

7 Vedlegg 1 Samarbeidspartnere per april 2013 Prosjektbeskrivelse - En verden på spill 7

8 Vedlegg 2 under utvikling 8

9 Vedlegg 3 Utviklingsgruppe Den kulturelle skolesekken Glomdalsmuseet har nedsatt en egen utviklingskomite for å utvikle og kvalitetssikre det to timers tilbudet ved museet for målgruppen klasse i grunnskolen og videregående: Utviklingskomiteen for den kulturelle skolesekken ledes av Else Østergaard (frilansearbeider med bakgrunn fra bistandsprosjekter og utenlandsoppdrag), Camilla Kippersund (Kulturprodusent), Laila Bækkevold (leder av seksjon for publikum og formidling avd Glomdalsmusseet), Sigurd Nielsen (Konservator ved Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter og prosjektleder for En verden på spill). 9

10 Vedlegg 4 - De åtte Tusenårsmålene 1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult Halvere andelen av mennesker som lever på mindre enn 1 dollar per dag Oppnå full sysselsetting og verdig arbeid for alle, inkludert kvinner og ungdom Halvere andelen som lider av kronisk sult 2. Sikre utdanning for alle Alle barn, både gutter og jenter, skal fullføre en grunnskoleutdanning 3. Styrke kvinners stilling Oppnå full likestilling i grunnskoleutdanning senest år 2005, og i alle nivåer av utdanning senest år Redusere barnedødeligheten Redusere dødeligheten for barn under fem år med to tredeler 5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet Redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre firedeler Sikre universell adgang til reproduktiv helse 6. Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer Stoppe, og begynne å reversere, spredningen av hiv/aids Sikre alle som trenger det, tilgang til behandling for hiv/aids Stoppe, og begynne å reversere, spredningen av malaria og andre dødelige sykdommer 7. Sikre miljømessig bærekraftig utvikling Halvere andelen av verdens befolkning uten tilgang til rent drikkevann innen Forbedring i levekår for minst 100 millioner mennesker som bor i slumområder innen 2020 Integrere prinsippet om bærekraftig utvikling i alle lands politikk og strategier, og reversere tap av miljøressurser Redusere tap av biologisk mangfold 8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling Videreutvikle et åpent, regelbasert, forutsigbart og ikke-diskriminerende handels- og finanssystem Ta hensyn til de spesielle behovene for de minst utviklede landene (MUL) Ta hensyn til de spesielle behovene for fattige øystater og stater uten kystlinje Arbeide helhetlig for løsninger på gjeldsproblemet i fattige land I samarbeid med legemiddelindustrien, gjøre medisiner tilgjengelig for utviklingsland til en rimelig pris I samarbeid med privat sektor, gjøre moderne teknologi tilgjengelig Kilde: 10

11 Vedlegg 5 tilbudsark distribuert til alle grunnskoler og videregående skoler i Hedmark 11

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter.

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. Utgitt av & Tusenårsmålene Veien til utvikling FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. 2007/08 markerer en viktig

Detaljer

I år skal vi høste av spirene vi plantet i 2010

I år skal vi høste av spirene vi plantet i 2010 I år skal vi høste av spirene vi plantet i 2010 Velkommen til aktivitetsheftet for 100-årsfeiringen! 2011 er det andre året i WAGGGS' 100 jubileum og igjen vil vi markere og feire 10. april. På denne datoen

Detaljer

GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER

GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER Innhold s.3: Innledning s.4 Kapittel 1: Gjeld s.10 Kapittel 2: Menneskerettigheter og utvikling s.16 Kapittel 3: Retten til helse s.22 Kapittel 4: Retten til

Detaljer

En mer rettferdig verden innen rekkevidde!

En mer rettferdig verden innen rekkevidde! En mer rettferdig verden innen rekkevidde! 20 % av verdens innbyggere deriblant Norges befolkning bruker 80 % av verdens ressurser. Til gjengjeld bruker 80 % av verdens befolkning bare 20 % av ressursene.

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING

RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING 2013 RESULTATRAPPORT HELSE OG UTDANNING Forord 5 Sammendrag 6 Hovedbudskap 10 Resultatkart 12 Status for tusenårsmålene og delmålene som handler om helse og utdanning 14 Del 1. Helse, utdanning og utvikling

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET

VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET KUNNSKAPSLØFTET FOR KSNE I Svelvik kommune. PLAN FOR KSENOPPLÆRINGEN 2010-2013. MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET 1 i lov om voksenopplæring Formålsparagrafen "Målet for voksenopplæringen er å hjelpe

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Jan Christian Claussen

Jan Christian Claussen Masteroppgave i Statsvitenskap En bonde ved keiserens bord En drøftelse om vårt moralske engasjement til fattigdomsbekjempelse med et spesielt fokus på bistand Jan Christian Claussen Institutt for sosiologi,

Detaljer

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler.

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler. Forord Det har vært en stor opplevelse å være prosjektleder for Prosjektet Økt begeistring for tre. Kursene har vært under kontinuerlig utvikling. Det har gjort arbeidet spennende men også krevende. Jeg

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? 3 Mål 4 Klientifisering 5 Primærforebyggende arbeid 6 NAV Verran

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Politisk måldokument 2015/2016 Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune.

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. Dette er KFU sine kommentarer med innspill fra FAU. 1. Innledning KFU verdsetter arbeidet Fredrikstad kommune har gjort med en kommunedelplan

Detaljer

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET The Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) 3 Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Detaljer

Årsrapport 2011. AdresseAdresse ÅRSRAPPORT 2012. Adresse: Mikrobølgen 6 A, 1151 Oslo E-post: infonorway@sevachild.org

Årsrapport 2011. AdresseAdresse ÅRSRAPPORT 2012. Adresse: Mikrobølgen 6 A, 1151 Oslo E-post: infonorway@sevachild.org Årsrapport 2011 AdresseAdresse ÅRSRAPPORT 2012 Adresse: Mikrobølgen 6 A, 1151 Oslo E-post: infonorway@sevachild.org Telefon nr.: 47 38 70 27 Organisasjonsnummer: 896 992 112 Bankkonto: 1503 22 48745 www.sevachild.org

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer