På lag med Røde Kors

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På lag med Røde Kors"

Transkript

1 avisa Røde Kors På lag med Røde Kors BUSKERUD Nr Foto: Jorunn Høgeli Før handlet det om rus og kriminalitet. Nå handler det om familien, om jobben og om Røde Kors og fotball. Det er ingen skam å snu, er en god regel selv uten ski på beina, synes Christian. Les mer side 5-7. Beredskapsvakt på Kongsberg Side 3 Foto: Norges Røde Kors Læring etter 22. juli Side 9 Post fra Nepal Side 12

2 2 RØDE KORS avisa BUSKERUD Svein Jacobsen distriktsleder Buskerud Røde Kors No lauvast det i li I skrivende stund er våren og sommeren på vei. Ute grønnes plenene og blomstene på det gamle kirsebærtreet er i ferd med å springe ut. Igjen går vi mot lange, lyse kvelder og netter, hvor det er godt å bo i Norge. Også Røde Kors i Buskerud blomstrer. Aktiviteten er høy, noe denne avisen vil bære bud om. De mange frivillige som strømmet til etter 22. juli har blitt tatt godt hånd om, og fått sine obligatoriske kurser for å kvalifisere dem til de aktiviteter de helst vil utføre innenfor landets og verdens største humanitære organisasjon. Jeg har nå vært medlem av Røde Kors og distriktsleder i ett år. To ting ved organisasjonen har imponert meg spesielt. Det ene er det internasjonale engasjementet. Røde Kors har nasjonalforeninger i 188 land etter at Sør-Sudan Røde Kors kom inn i løpet av fjoråret. Ikke rart at flyktninger og migranter til Norge søker til oss. Det er en organisasjon de kjenner og som de vet har gitt humanitær førstehjelp og positive bidrag til gjenoppbygging av lokalsamfunn gjennom en lang rekke år. Også Buskerud deltar internasjonalt. Vi har hatt et samarbeid med Nyeri avdelingen av Kenya Røde Kors siden 2005 og avtalen er nå forlenget. Nyeri-avdelingen har først og fremst ansvaret for fjellsikring på Mount Kenya Afrikas nest høyeste fjell etter Kilimanjaro. Og fjellsikring er noe vi i Buskerud også er opptatt av og kan en del om. I disse dager foregår en innsamling for å støtte Nyeri Røde Kors med en terrengbil til bruk ved redningsarbeid på Mount Kenya og vi regner med at finansieringen skal være sikret med det aller første. Det andre som har imponert meg er det store engasjementet som finnes i lokalforeningene. Distriktsstyret har besøkt årsmøtene til alle distriktets 20 lokalforeninger, og fått et godt innblikk i hva foreningene er opptatt av og hvilken kraft og sosialt lim de er i lokalsamfunnet. Hjelpekorpset er det mest tydelige, men også de mange omsorgsaktivitetene fortjener å løftes frem som vesentlige bidrag til trivsel og samhold. Besøkstjeneste, flyktningguide, leksehjelp, visitortjeneste i fengsler og vitnestøtte under rettsaker er gode eksempler på aktiviteter. Det siste året har vi også sett en fremvekst av «vaffel-kafeer», sosiale møteplasser hvor den gode samtale dyrkes i regi av det lokale Røde Kors. Ungdommens engasjement for internasjonale menneskerettigheter skal heller ikke glemmes. I disse dager er den interne evalueringen av Røde Kors-innsatsen 22. juli og dagene etter sendt ut på organisasjonsmessig høring. Som ventet gis det meget gode karakterer til det arbeid Røde Kors utførte i de dramatiske og forferdelige timene og dagene. Men evalueringen understreker også at Røde Kors er en beredskapsorganisasjon og at dette må gjennomsyre hele organisasjonen. Det vil si at vi også må ha en beredskap i forhold til støttearbeidet mat, klær, mental omsorg, søvn og hvile. En god begynnelse på dette er det nye og obligatoriske kurset i psykososial førstehjelp som i disse dager rulles ut i organisasjonen. ANSVARLIG Utgiver: Buskerud Røde Kors Post- og besøksadresse: Tollbugt. 52, 3044 Drammen Kontortid: Man-fre Telefon: TELEFAX: Og så benytter jeg anledningen til å ønske alle lesere av Røde Kors-avisa en riktig god og varm sommer. Ta godt vare på hverandre! Mange måter å være en Røde Kors-venn på: Direktenummer: Mari-Ann Morken Tlf Geir Nese Tlf Jorunn Høgeli Tlf Are Hauger Tlf Jane Grøtting Tlf Marit Brekke Svendsen Tlf Webside: «Avisa s» opplag: ANSVARLIG REDAKTØR: Jorunn Høgeli Trykking: Nr1 Trykk AS Annonser OG LAYOUT: Media Direct Norge AS Gråterudveien 1, 3036 Drammen Postboks 2385, 3003 Drammen Tlf.: Av: Jorunn Høgeli Røde Kors` lokale hjelpearbeid finansieres i all hovedsak takket være bidrag fra privatpersoner og bedrifter. Til det meste av utenlandsarbeidet får Røde Kors i Norge støtte fra Utenriksdepartementet (UD) og NORAD. Andre viktige inntektskilder er medlemskontingenten og donasjoner fra faste givere. Medlemskontingenten brukes utelukkende til innenlandsarbeid, mens de faste giverne kan velge mellom øremerking til internasjonale formål eller til prosjekter for barn i Norge. Lokale Røde Kors-foreninger sørger også for finansiering gjennom egne inntektsgivende arrangementer, og noen mottar også gaver hvor de blir tilgodesett via testamenter, legater eller minnegaveer i forbindelse med begravelser. Noen tips til hvordan du kan bidra: Du kan bli medlem og støtte vårt arbeid: Dette koster kr 300,-/år for en voksen enkeltperson. Les mer om hva du støtter og hvilke medlemsfordeler du oppnår på (og trykk på fanen MEDLEM) eller send MEDLEM til Du kan også høyne beløpet og det overskytende går i sin helhet direkte til din lokalforening. Du kan bli frivillig: Les mer om vårt arbeid i Buskerud på buskerud og trykk på menyen LOKALFORENINGER for å finne kontaktinformasjon til foreningen der du bor. Du kan bli fastgiver: Ved må melde deg som fast giver og bidra hver måned, kan du velge mellom øremerking til internasjonale formål eller til prosjekter for barn i Norge. Les mer på (ellers ring vårt medlemskontor på tlf og tast 1). Du kan trykke på PANTO-knappen: Neste gang du panter flasker, kan du støtte vårt arbeid og samtidig være med i vårt spennende lotteri. Du støtter lokale og sentrale Røde Kors-aktiviteter. Du kan gi din GRASROTANDEL til din lokale Røde Korsforening: Har du ikke valgt mottaker av din grasrotandel når du tipper? Eller ønsker du å bytte mottaker? Du kan velge å støtte din lokale Røde Kors-forening. Du kan bidra når Røde Kors samler inn penger ved store katastrofer: Røde Kors er en beredskapsorganisasjon og står klare til å hjelpe når behovene melder seg nasjonalt og internasjonalt. Vi sørger for at innsamlede midler går til å hjelpe ofrene der det trengs mest. Du kan følge oss i elektroniske medier: Hold deg oppdatert på det som skjer i Buskerud via våre nettsider og via vår Facebookside Buskerud Røde Kors. Lik siden vår og del sakene på din egen side, så når vi mange flere. Mange lokalforeninger har også egne nettsider og Facebooksider. I tillegg utgir vi Røde Kors-avisa for Buskerud to ganger i året (juni og desember) og vi sender ut et elektronisk nyhetsbrev til alle våre aktive frivillige hver uke. Er du medlem, får du også tilsendt det nasjonale Røde Kors Magasinet fire ganger pr. år.

3 RØDE KORS avisa BUSKERUD 3 Rolig påske Med lite snø og redusert påskeutfart i fjellområdene, ble det en rolig påske for Røde Kors i Buskerud. Av: Jorunn Høgeli - Røde Kors var i beredskap, og bisto som vanlig med førstehjelp og søk-/redningsoppdrag ved behov, men pressemeldingene fra informasjonssentralen på Golsfjellet fortalte at det var relativt stille. Det ble rapportert inn 24 skader, fem henteoppdrag og èn ettersøkning. Disse tallene er omtrent som i fjor. På landsbasis ble det registrert 577 skader, 146 henteoppdrag, 24 ettersøkninger og to skred. Røde Kors leverte daglige pressemeldinger og fikk god mediedekning. Helseministeren var på besøk hos Geilo Røde Kors i påsken, og fikk der en god orientering om hvordan det er å drive med frivillig redningsarbeid i Norge. Røde Kors Beredskapsvakt Røde Kors lanserte i 2011 ordningen Røde Kors Beredskapsvakt. Målsettingen med beredskapsvaktordningen er å mobilisere frivillige til innsats ved en stor krise eller katastrofe. Hjelpekorpsene informerte jevnlig om faren ved tynn is på vannene, og turistene var flinke og viste aktsomhet. I lavlandet var det svært tørt og vi opplevde faktisk en påske med stor skogbrannfare. Flere hjelpekorps tilpasset sin tjeneste og sine aktiviteter i forhold til snøforholdene, men var uansett i god beredskap rundt omkring i fylket, sier operativ leder i Buskerud Røde Kors Hjelpekorps, Robert Bø. Av: Norges Røde Kors / Are Hauger Dette er et lavterskeltilbud der en forplikter seg til å avsette en kveld i året til kvalifiserende opplæring. Ut over dette står man på en varslingsliste, og vil bli kontaktet dersom det inntreffer en situasjon der det er behov for innsats. Frivillige i Røde Kors Beredskapsvakt vil årlig bli gitt opplæring i førstehjelp, beredskapsarbeid, psykis støtte m.m. Med denne kompetansen vil Røde Kors Beredskapsvakt kunne tilby frivillige til innsats som har et høyere faglig nivå enn man kan forvente fra publikum generelt. Medlemmer av Røde Kors Beredskapsvakt vil ha opplæring, være uniformert, være ledet og koordinert, ha interne sambandssystemer og gode varslingsrutiner. Kongsberg har, som en av de første lokalforeningene i Buskerud, satt i gang med beredskapsvakter. Man har foreløpig valgt å skolere og registrere frivillige som allerede er i Røde Kors, enten som leksehjelpere, besøksvenner eller innenfor andre deler av det frivillige arbeidet i Kongsberg Røde Kors. Så langt er ca. 30 personer registrert som beredskapsvakter, og tallet forventes å stige noe utover høsten. Andre lokalforeninger i Buskerud ser til Kongsberg, og ønsker å trekke lærdom av hvordan Kongsberg Røde Kors tenker i sitt beredskapsarbeid. Hallingdølen hadde en flott artikkel om Røde Kors sin informasjonssentral, Hjernen, på Golsfjellet i årets påskemagasin, og her er link til nettsiden: netpublication/n Blod, en gave for livet Den 14. juni er Verdens blodgiverdag. Millioner av mennesker kan takke for livet til mennesker de aldri har møtt. Røde Kors takker alle som er faste givere, og oppfordrer flere til å gi litt av sin tid og sitt blod til mennesker som er avhengig av det. Av: Norges Røde Kors Norge mangler blod I dag har de fleste blodbankene i Norge for lite blod, spesielt ved de større blodbankene. Vi er faktisk det landet i Norden som har færrest blodgivere. Den aksjonen Røde Kors gjennomførte i samarbeid med blodbanker over hele landet i fjor, resulterte i at over 50 % flere givere ble registrert i forhold til det som er vanlig - og derfor har landet i dag nesten aktive blodgivere. Det er vi glade for. Til sammen har Norge nær aktive blodgivere fordelt på 75 tappesteder, da inkludert mindre mobile steder. Og vi har to blodbusser som reiser rundt til bedrifter og steder i Bergen og Oslo/Akershus. Årlig slutter imidlertid over 15 prosent av blodgiverne på grunn av oppnådd aldersgrense, flytting eller sykdom. Disse må erstattes. Røde Kors har drevet med blodforsyning siden 1933, da var vi blant de første land i verden som introduserte blodgivere til operasjonsformål. I dag har Røde Kors som hovedoppgave å verve blodgivere i samarbeid med blodbankene i Norge. På nettstedet kan man finne informasjon om blodgivertjenesten og samtidig registrere seg som blodgiver.

4 4 RØDE KORS avisa BUSKERUD Samarbeidsavtaler med kommunene Røde Kors har hatt samarbeidsavtaler med flere kommuner i Buskerud, særlig innenfor aktiviteter som inkludering og leksehjelp. Røde Kors ser at vi på denne måten får adgang til å prioritere visse aktiviteter som samfunnet for øvrig ser som viktige, og som er forankret i nasjonalt og internasjonalt regelverk som Norge er bundet av. Av: Geir Nese At Røde Kors skal være en humanitær støtteaktør for norske myndigheter ble for øvrig anerkjent gjennom en kongelig resolusjon i Hvor godt samarbeidet fungerer, varierer fra kommune til kommune. Som en frivillig humanitær organisasjon har Røde Kors et annet fokus enn offentlig forvaltning, og partene kan ha ulike forventninger til samarbeidet. Tilskudd fra kommunene blir ofte gitt for korte perioder, men det kan ta tid å få etablert gode og bærekraftige aktiviteter i lokalmiljøene. Tilskudd fra kommunene blir ofte gitt for korte perioder, men det kan ta tid å få etablert gode og bærekraftige aktiviteter i lokalmiljøene. En overordnet forutsetning er at et samarbeid ikke skal gå på bekostning av Røde Kors prinsipper, mandat og internasjonale menneskerettigheter Rekruttering av flyktningguider Røde Kors har drevet aktiviteten flyktningguide i over 10 år. I forbindelse med dette ble NTNU Samfunnsforskning bedt om å foreta en evaluering av aktiviteten, for å se på hvilken virkning aktiviteten har hatt for de involverte, og for kommunene og Røde Kors. Av: Geir Nese Evalueringen viser at flyktningene som deltar i aktiviteten opplever det som positivt at aktiviteten gir mulighet for bedre å lære norsk, få kjennskap til stedet en bor på, og et innblikk i norsk kultur og tradisjon. For de frivillige guidene har utbyttet vært økt kunnskap om flyktningers bakgrunn, og forståelse for en annen kultur. Både flyktninger og guider opplever at koblingen ofte utvikles til vennskap. Flyktningguide har som målsetting å koble flyktninger som har fått opphold i Norge med en person som kjenner norsk språk og lokalsamfunnet. Gjennom koblingen skal flyktning og guide møtes uformelt og gjøre ting sammen som begge trives med, som for eksempel gå på tur, spille fotball, lese aviser eller lage mat. Det er bare fantasien som setter grenser. Høres dette spennende ut? Foto: Olav Saltbones/Røde Kors Ta kontakt med ditt lokale Røde Kors eller med Geir Nese på vårt distriktskontor (tlf ). 3 liter rent vann til Afrika Onsdag 9. mai lanserte Røde Kors og Bonaqua «3 liter rent vann til Afrika». Målet med kampanjen er 40 millioner liter rent vann til Afrika i løpet av Vannmangel er en utfordring i store deler av verden, ikke minst i Afrika. Hver dag dør tusenvis av barn som følge av dette. Vann for livet-prosjektet Røde Kors i Norge gjør ressursene som samles inn om til rent vann for mennesker i Afrika som mangler vann. I 2012 jobber Røde Kors blant annet i Sør-Sudan, Kenya, Burundi, Mosambique og Lesotho. Landsbyer som får hjelp, får også opplæring i helse og hygiene, for å bygge forståelsen for hvordan man kan unngå vanlige sykdommer, slik som diaré og vannbårne sykdommer. Gjennom 3 liter rent vann til Afrika -kampanjen kan du være med å bidra: Hver gang man kjøper en flaske Bonaqua, går 3 liter vann til Røde Kors sitt Vann for livet prosjekt i Afrika. Flasken koster det samme som før. Går man inn på kampanjens Facebook-side (facebpok. com/3literrentvann) og klikker på støtt her -knappen, går 1 liter rent vann til det samme prosjektet. Ved å sende en sms: vann til 2272, gir man automatisk 50 kroner til dette prosjektet.

5 RØDE KORS avisa BUSKERUD 5 Aktiviteten er åpen for alle, og har en kjernegruppe med spillere fra Bragernes behandlingssenter, Kirkens bymisjon og Senter for rus. Nå har det også blitt med spillere fra Røde Kors Hjelpekorps og fra Introduksjonssenteret. Christian har gått fra å være en motspiller til å bli en medspiller, og nå spiller han på lag med Røde Kors. (Foto: Jorunn Høgeli) Ballen ruller i Drammen Røde Kors Siden 2010 har fotball stått på aktivitetsmenyen i den store Røde Kors-foreningen i Drammen. Fotballgruppa drives av ildsjelen Christian Hollie. Han dro i gang gruppa mens han selv var pasient ved Bragernes behandlingssenter i På senteret var det gutter som hadde ulik bakgrunn og mye tung bagasje, men som likte å spille fotball. Av: Jorunn Høgeli Med Kirkens Bymisjon og Senter for rus på laget, så ble det mulig å stille med nok spillere og det ble nok midler til å holde gruppa i gang. I 2009 meldte Christian seg inn i Drammen Røde Kors, og han oppdaget enda flere som hadde behov for et lavterskeltilbud. Ledelsen i Røde Kors var positive til forslaget om å starte en fotballgruppe i regi av Drammen Røde Kors, og Christian tok med seg primærgruppa si, som hadde holdt på siden Etter dette har aktiviteten vokst i rekordfart. Aktiviteten er åpen for alle, og har en kjernegruppe med spillere fra Bragernes behandlingssenter, Kirkens bymisjon og Senter for rus. Nå har det også blitt med spillere fra Røde Kors Hjelpekorps og fra Introduksjonssenteret. Aktiviteten har nå ca. 40 spillere og har midlertidig inntaksstopp. Primærgruppa spiller kamper, mens de andre spiller sammen på trening for å bli kjent. De kan også bli med på cuper og kamper etter hvert. Det er 16 års aldersgrense for å være med. De trener èn gang pr. uke og er i Drammenshallen og Sundland i vinterhalvåret, mens de spiller på Marienlyst om sommeren. Det er kostnadskrevende å leie en hall, men Kirkens Bymisjon og Rotary har støttet mye. Flere Strømsgodset-spillere har deltatt på enkelte treninger, og dette har vært til stor motivasjon og glede. Rotary har også bidratt til at fotballaget har fått 15 Strømsgodset-drakter med SIF og St.Hallvard-logo. På ryggen står det På lag med Røde Kors. Disse draktene er godkjent av Strømsgodset idrettsforening. De mest ivrige over en lang periode fikk være med til Tromsø på norgesmesterskap i gatefotball. Dette foregikk i regi av Frelsesarmèen mai og ble en stor opplevelse. Mesteskapet arrangeres for de som ikke har andre tilbud, bl.a. mennesker uten fast bopel, tidligere rusavhengige og rusavhengige i institusjon. Alle fylker stilte lag. Fotballgruppa fikk midler fra Aktiv, fra Rotary og fra Drammen Røde Kors. Turen hadde et budsjett på kr ,- og en frivillig egenandel på kr 500,-. Pssst.. -Aktiviteten betyr mye, og alle kommer hver gang, forteller Hollie. For de fleste er dette høydepunktet i uka. Det kommer veldig mange fra introduksjonssenteret også, og vi kan se gleden de har ved å spille. Og så ser vi mange talenter. Spillerne er på alt fra nivå null til ti. Laget trener seg selv, men Hollie er ansvarlig for at alt foregår på en skikkelig måte, at ingen stiller ruset og at ingen oppfører seg voldelig. Noen få utfordringer har vi hatt, men det går stort sett veldig bra, sier Hollie, som også har et par jenter med på laget. Med den suksessfylte aktiviteten, har Drammen Røde Kors virkelig vist at de har skutt blink i forhold til å dekke et lokalt behov. Denne gangen takket være en ekstern ildsjel som kom tuslende med fotballen under armen. Visste du at den nye redningsbåten til Ringerike og Hole Røde Kors ble døpt den 19. mai og har fått navnet Egil? Du kan lese mer på våre nettsider: under Aktuelt og nyheter.

6 6 RØDE KORS avisa BUSKERUD -Det er store kontraster mellom det livet Christian lever i dag, og det livet han levde tidligere. Det gir mye rom for ettertanke. (Foto: Jorunn Høgeli) Kjørte livet gjennom et rens Når vi møter den entusiastiske familiefaren, som har tatt initiativet til den nye fotballgruppa i Drammen Røde Kors, så kan han fortelle at han ikke har hatt dette hverdagslivet bestandig. Av: Jorunn Høgeli -Som mange andre unge gutter, så søkte jeg spenning, begynner Christian (42). -Jeg vokste opp i et godt hjem på Lambertseter i Oslo, men var veldig skolelei og kutta ut etter 8. klasse. Da fikk jeg jobb som blikkenslagerlærling hos Juul Karlsen, men det tok ikke lang tid før jeg startet min kriminelle karriere. Som èn av mange, startet elendigheten også for meg med litt hasjbruk på fest og mye alkohol. Jeg trodde at dette var relativt ufarlig, men konsekvensene er gedigne. Man fortsetter nesten alltid med sterkere stoffer som igjen medfører en dårlig livsstil. Jeg fortsatte med innbrudd og stjeling av biler. Jeg kom inn i gjengmiljøet i Oslo, og på 90-tallet ble situasjonen min alvorligere. Det var mye festing, rus og salg av narkotika, og det var mye penger i omløp. Vi kunne fort tjene ,- på en jobb som tok oss tre-fire timer.

7 RØDE KORS avisa BUSKERUD 7 Jeg hadde blitt 37 år og benyttet anledningen til å velge på nytt. med foreldrene mine og bodde en periode hos min mor, før jeg flyttet inn hos kjæresten min. Hun ble meldt savnet i desember, og deretter funnet død av Røde Kors. Jeg hadde da allerede vært i kontakt med fastlegen min angående en plass ved Bragernes behandlingssenter. Nå tok jeg den endelige beslutningen og fikk plass i mai Jeg oppholdt meg på behandlingssenteret fram til oktober. Jeg hadde nå et lite nettverk, men fant meg en bolig. Jeg hadde dagpenger og fikk også hjelp fra foreldrene mine til et depositum. Jeg fikk leilighet i Konnerudgata og begynte på Åssiden videregående skole i januar Målet var å bli helsefagarbeider, og etter en stund fikk jeg skoleplass. Og det beste av alt; jeg hadde møtt drømmedama. Jeg så henne i resepsjonen på Bragernes behandlingssenter og var fullstendig solgt. Jeg måtte ta små skritt og jeg var veldig ydmyk, og jeg brukte noen måneder på å knekke koden. Jeg har dirka opp mange dører men hjertedøra var vrien. Etter en stund flyttet vi sammen, og drømmedamestempelet viste seg å være riktig. -Allerede i 2008 ringte jeg korpsleder i Drammen Røde Kors Hjelpekorps. Jeg hadde søkt litt på nettet og tilfeldigvis kommet inn på nettsiden deres. Jeg fortalte litt om meg selv og sa at jeg ønsket å prøve meg som frivillig i Røde Kors. Jeg ble invitert til en samtale og fikk god informasjon om lokalforeningen og de aktivitetene de holdt på med. Jeg fant meg fort til rette, og så ble jeg altså både leder for fotballgruppa, transportleder i hjelpekorpset og styremedlem etter ganske kort tid. Det er jeg ganske stolt av. -Jeg stortrives som Røde Kors-frivillig og har fått mange nye venner. Jeg er ferdig på skolen i september og skal da opp til fagprøven. Nå er jeg lærling og arbeider både i hjemmesykepleien, på sykehjem og i PU-bolig. Jeg trives veldig godt med barn og unge og har blant annet holdt noen foredrag på Bragernes behandlingssenter og Danvik folkehøgskole. Jeg valgte også dele historien min i Drammens Tidende og på radio for noen år siden, og håper mine opplevelser kan advare andre mot å trå så feil i ungdomstida. -Jeg bruker mye tid på Røde Kors. Kanskje litt for mye. Men, all ære til min kjære Ann-Kristin, som er så vennlig innstilt overfor dette. Jeg har forresten en annen hobby også; verdens herligste lille Elise, som nå har blitt 2 ½ år. Hun er et levende bevis på at det nytter. Jeg har også en datter på snart 18 år, som jeg har hatt jevnlig kontakt med i alle disse årene. Nå kan jeg også være en bedre farsfigur for henne, enn jeg maktet tidligere. Jeg er glad i meg sjøl og føler at jeg har det veldig bra nå. Selvsagt burde jeg hatt mye ugjort, men jeg har blitt psykisk sterk. Før var jeg agressiv. Nå tar jeg kritikk og kontrollerer tempramentet mitt. Jeg må også få lov til å gi honnør til de flinke folka på Bragernes behandlingssenter. De får deg til å bruke ressursene på en annen og positiv måte. Nå brenner jeg veldig for frivillighet og for meg er det en god måte å kunne gi noe tilbake til samfunnet på. Jeg hjelper folk via jobben min og via de foredragene jeg holder på skoler osv., men det er også fint å kunne bidra gjennom en hobby. -Jeg angrer ikke på så mye av det jeg har gjort, men jeg har dårlig samvittighet i forhold til de jeg har vært med å ødelagt livet for. Handlingene mine har uansett formet meg til den jeg er i dag, sier Christian ettertenksomt. Det er mye tilfeldigheter som gjør at veien går dit den går. Hvilke vennekretser man støter på, hva skjer på fester, hva man blir tilbudt osv. Flere av mine gamle venner har kommet seg igjennom denne tida og har fått gode liv. Året 2009 ble helomvendingen for meg. Familien, arbeidet mitt og Røde Kors er nå det viktigste i livet mitt. Jeg har tatt med meg mye av drivkraften fra det negative miljøet over i min nye positive tilværelse. Det har nesten vært som å kjøre livet gjennom et renseanlegg, smiler Christian før han må løpe for å rekke å hente veslejenta si i barnehagen. eanlegg Christian Hollie er stolt av å bære Røde Kors-logoen, og synes det er flott å kunne bidra frivillig med noe som er positivt for andre. (Foto: Jorunn Høgeli) -Jeg tok mange dårlige valg, og konsekvensen av dette var at jeg mistet kontakten med familien min. Jeg gled sakte ut av samfunnet og sluttet å innfri forpliktelsene mine. Jeg hadde mange såkalte venner, men miljøet var veldig kynisk. Jeg hadde alltid penger og greide derfor å beholde et sted å bo, men samfunnsansvar for øvrig var det dårlig med. Jeg ble arrestert en rekke ganger og satt flere små perioder i fengsel. Etter mange år med mye galskap, ble jeg tatt under en narkotikarazzia i Dette ble min første alvorlige dom. Jeg fikk masse kontakter i fengselet og det var god tid til å planlegge nye stunt, dersom man ønsket dette. -Jeg hadde blitt 37 år og benyttet anledningen til å velge på nytt. Da jeg slapp ut i 2007 møtte jeg en jente. Hun var også glad i det sterke. Jeg kom vekk fra gamle venner, men kompenserte med mye drikking. Jeg hadde nå litt kontakt

8 8 RØDE KORS avisa BUSKERUD Foto: Olav Saltbones/Røde Kors Mester Grønn bidrar til bedre ledere i Røde Kors Hjelpekorps Buskerud Røde Kors Hjelpekorps ønsker å rette en stor takk til blomsterkjeden Mester Grønn. Kjeden valgte å donere hele overskuddet etter det store rosesalget i kjølvannet av 22. juli 2011 til de hjelpekorps som var delaktige i arbeidet ved Utøya og i Oslo. Av: Are Hauger Foto: Olav Saltbones/Røde Kors Hjelpekorpsene i Buskerud har mottatt ca kroner av de totalt kronene som Mester Grønn ga til Norges Røde Kors. Distriktsråd for hjelpekorps i Buskerud har vedtatt å øremerke disse pengene til lederutdanning. Sommerens leirtilbud for barn og unge i Buskerud Buskerud Røde Kors: Sommerleir for Barnas Røde Kors I god tradisjon samles alle som er med i Barnas Røde Kors (BARK) til årets store sommerleir. Den foregår også i år på Skinnesmoen i Krødsherad, og dette skjer i perioden juni. Det er åtte aktive BARK-grupper i Buskerud, og det er en ivrig og spent gjeng som pleier å møtes for å ligge i telt og lavvo, leike, lære førstehjelp, spille spill, bade, spise mye god mat og kose seg med flotte aktiviteter. Kontaktperson; Marit B. Svendsen (tlf ). Vil du vite mer om BARK og om leiren? Se våre nettsider: eller ta kontakt med ditt lokale Røde Kors. hytteturer, vinter- og sommerleir, svømming og bowling. Målgruppen er barn og unge i alderen 9-18 (20) år som opplever en vanskelig hverdag. Dette kan skyldes mangel på venner, mobbing, tap av nærstående personer, sykdom, vold og rus og/eller omsorgssvikt. Hovedmålet er å gi disse unge mulighet til å delta på meningsfylte aktiviteter sammen med omsorgsfulle og trygge voksne. For å nå ut til de unge som har det største behovet, samarbeider Røde Kors med skolene, barnevernet og andre instanser i kommunen som har daglig kontakt med de unge. I sommer skal de som vanlig ha leir for gamle og nye deltakere, og dette foregår på Solsetra 30. juli til 3. august. -Dette er en kjempeflott gave for oss og det gir oss en unik mulighet til å sende flere ledere i korpsene på sentrale og regionale kurs. Ved å øremerke midlene på denne måten gir pengene oss et kompetanseløft som vil gi alle korps verdifull kunnskap når det gjelder ledelse av aksjoner, sier distriktsrådsleder Tommy Ødegård. Har du lyst til å bli med i ditt lokale hjelpekorps? Sjekk eller send en e-post til Pssst.. Visste du at Norges Røde Kors er med på kampanjen Klar for sjøen i sommer? Teltliv, brente pølser og spenning hører med til sommerens leirliv. (Foto: Buskerud Røde Kors) Nedre Eiker Røde Kors: Spennende ferie og fritid Siden 2001 har Nedre Eiker Røde Kors hatt tilbudet Spennende ferie og fritid for barn som opplever en vanskelig hverdag. Senest i 2011 var det ca. 50 barn som på denne måten fikk delta på aktiviteter som Landsleir Røde Kors Ungdom Røde Kors Ungdom har 10 års-jubileum i 2012 og På flukt (Røde Kors Ungdoms største aktivitet) blir 15 år. Dette skal feires på årets landsleir! Landsleiren arrangeres fra juli 2012 på Gulsrud leirsted i Vikersund, Buskerud. Sentral ungdomskonferanse (SUK) arrangeres under landsleiren fra juli Det blir kulturskole med lyd- og lyskurs, fotokurs og mye mer. Videre blir det workshops med aktuelle temaer og mye sosialt som grilling, bading og kakespising. På kun fem dager kan du bli fotograf, lyd- og lystekniker, få nye venner og delta på workshops med tema som Seksuell Helse, Migrasjon, Felleskap -og Mangfold, og Regler i Krig. Et eller flere av punktene under passer perfekt for deg, så vi håper du har meldt deg på innen fristen. Se våre nettsider: Snakk med ditt lokale hjelpekorps og få mer informasjon.

9 RØDE KORS avisa BUSKERUD 9 Læring og tiltak etter 22. juli Terrorangrepene mot Oslo og Utøya 22. juli 2011 medførte en betydelig medvirkning fra Røde Kors. Åtte distrikter var involvert i den umiddelbare innsatsen etter angrepene, mens samtlige distrikter var i beredskap eller etablerte aktiviteter til støtte for de pårørende, overlevende eller lokalsamfunn etter hendelsene. Av: Are Hauger / Jorunn Høgeli Organisasjonen har igangsatt en evalueringsprosess internt for å se på hvordan vi kan bruke erfaringene i forhold til vårt beredskapsarbeid. Dette arbeidet vil pågå utover sommeren og høsten. Som et ledd i å styrke organisasjonens beredskapsevne og trygge den enkelte frivillige og ansatte i rollen knyttet til en kritisk hendelse, har Landsstyret besluttet at Grunnkurs psykososial førstehjelp skal være en del av den obligatoriske opplæringen for alle frivillige og ansatte i Røde Kors. En kritisk hendelse er en dramatisk og potensielt traumatiserende hendelse som kan true eller svekke viktige funksjoner hos enkeltpersoner, familier og lokalsamfunn, samt svekke deres mulighet til å utføre viktige og sentrale oppgaver på individ- og familienivå, så vel som i et samfunnsperspektiv. (Helsedirektoratets Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer; 2012). Kurset varer i tre timer og skal gjøre hjelperen bevisst på en del viktige momenter i forhold til det å være nærværende, lytte oppmerksomt, akseptere ulike reaksjoner og gi omsorg og praktisk hjelp. Hovedelementene i kurset er i tråd med Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde halvmåneforeningers føringer og prinsipper innenfor området, og bygger på disse. I Buskerud arbeides det nå for å rekruttere egnede kursholdere og bistå lokale foreninger i arbeidet med å iverksette kursene i sin kommune. Restart for krise-/omsorgsgruppa til Geilo Røde Kors Et par eksempler: En gammel dame sitter alene igjen hjemme, etter at ektemannen har blitt sendt til sykehus midt på natten. Familien til en savnet skiturist fra et annet fylke kommer til bygda for å følge leteaksjonen. Av: Jorunn Høgeli -Vi ser stadig behov for at litt ekstra skolerte omsorgspersoner kan rykke ut til mennesker som opplever en kritisk hendelse, forteller leder i Geilo Røde Kors, Jan Arne Øen. -Vi ønsker å blåse liv i den krise- og omsorgsgruppa vi hadde tidligere her på Geilo. Vi i styret skal plukke ut 6-8 personer som vi mener er spesielt egnet for slike oppgaver. Vi håper på et godt samarbeid med de kommunale nødetatene, og vi håper også på et samarbeid på tvers av Røde Kors-foreningene her i Hallingdal, sier Øen. Vi vil rykke ut på forespørsel fra lokal redningssentral, slik som Røde Kors alltid gjør, og vi planlegger å lage en vaktordning slik at vi kan ha folk i kontinuerlig beredskap. Minnepris Den 11. mai tildelte Røde Kors i Norge Torstein Dales minnepris for 2012 til de uorganiserte frivillige som tok et personlig humanitært initiativ i forbindelse med terrorhandlingene 22. juli Tildelingen foregikk i Henry Dunantsaken hos Norges Røde Kors i Oslo, og representanter fra de frivillige, statsministeren og øvrige representanter fra det offentlige Norge var tilstede, sammen med Torstein Dales nærmeste familie. Torstein Dale var president i Norges Røde Kors fra 1966 til 1975, og minneprisen er en påskjønnelse for betydelig personlig innsats i humanitært og sosialt arbeid nasjonalt eller internasjonalt i samsvar med Røde Kors` grunnidèer. Hele Røde Kors sitt grunnlag og mandat er tuftet på nettopp retten til å ta et personlig humanitært initiativ, og den ekstraordinære innsatsen fra de som utøvde dette fra ettermiddagen den 22. juli verdsettes, sier presidend Sven Mollekleiv. Ikke siden andre verdenskrig tror jeg det frivillige engasjementet har hatt en viktigere rolle å spille i Norge enn i dise sommerukene etter terrorangrepene. Hele Norge ble frivillige, understreker presidenten. RØFF satsing i Røde Kors Røde Kors har i mange år hatt et tilbud til barn og unge. BARK (Barnas Røde Kors) er et tilbud til de aller yngste, og favner barn i barneskolealder. Røde Kors sitt friluftstilbud til ungdom fikk i 2011 en ansiktsløftning, og har skiftet navn til RØFF. Av: Are Hauger Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp er som det ligger i navnet. Et tilbud som gir ungdommen en meningsfull fritidsaktivitet der de lærer om natur og friluftsliv, og lærer å ta vare på seg selv og andre i naturen. Målgruppen er ungdom fra år. I RØFF er det ungdommene som er drivkreftene og det legges opp til at ungdommen selv er delaktige i å bestemme hva RØFF gruppene lokalt skal drive med. Det vil alltid være voksne til stede, som veiledere og gode rollemodeller. De voksne skal legge til rette for at læring og turer skjer i trygge rammer, og skal gi ungdommen en mulighet til å lære samarbeid, turplanlegging, førstehjelp, kart og kompass og andre nødvendige turferdigheter i naturen. Det legges også opp til at ungdommene selv planlegger og leder turer og arrangementer. I Buskerud har en del lokalforeninger kommet godt i gang med sine RØFFgrupper, mens andre er i startgropa, og vi vil forhåpentligvis se mange nye RØFF-grupper i Buskerud utover høsten. Dersom du synes RØFF høres ut som et spennende tilbud bør du sjekke hjelpekorps/roff/ Disse lokalforeningene har kommet godt i gang med RØFF i Buskerud: Hurum, Modum, Sigdal og Drammen Røde Kors. En blid ungdomsgjeng fra Sigdal, som elsker å være ute. Fra venstre, Ingerid, Thea, Silje, Leder Harald Frøyse med hunden Actor, Lasse og Håvard. (Foto: Vebjørn Seljord)

10 10 RØDE KORS avisa BUSKERUD Nyskolerte besøkstjenesteledere På distriktets store kurshelg i mars ble alle besøkstjenesteledere invitert til en skoleringsdag. Her fikk de en gjennomgang av det nye temakurset for besøkstjenesten, som alle frivillige skal gjennomføre etter at de har gått Grunnkurs omsorg. Kurset er på tre timer, og gir kunnskap om den tjenesten de frivillige skal inn i. Foto: Jorunn Høgeli Av: Jorunn Høgeli Margarethe Ramstad fra Sigdal, Solveig Villand Lindheim fra Gol, Elsa Tenold fra Ringerike og Inger Dahl Jokerud fra Krødsherad Røde Kors stilte sporty opp som kursholdere med bistand fra opplæringsutvalg, distriktskontor og hovedkontor. Det ble en nyttig, lærerik og humørfylt dag, og nå vil de lokale besøkstjenestelederne samarbeide på tvers av kommunegrensene for å tilby jevnlige temakurs til sine nye besøksvenner. Kurset er også nyttig som oppfriskning for de som allerede har vært i tjenesten en stund. Aktivitetslederne for øvrige omsorgsaktiviteter vil ta i bruk nye temakurs for sine aktiviteter også, etter hvert som disse kursene blir klare. Kursene er nyutviklet for at Røde Kors skal henge med i tida og ha en kvalitetssikret, oppdatert og standardisert opplæring for sine frivillige. Blant annet blir det nye kurs for de som skal være frivillige i aktiviteter for barn, være leksehjelpere eller bidra inn mot flerkulturelle aktiviteter. Spørsmål? Kontakt leder i opplæringsutvalget Ole Christian Nymoen (tlf ). Her finner du din lokale kontaktperson Drammen Røde Kors Leder Ana Maria Silva-Harper tlf e-post: Flesberg Røde Kors Leder Ellen B. Moen tlf e-post: Flå Røde Kors Leder Kjell Sævre tlf e-post: Geilo Røde Kors Leder Jan Arne Øen tlf e-post: Gol og Hemsedal Røde Kors Leder Bente S. Andreassen tlf e-post: Hovet og Hol Røde Kors Leder Jorunn Kleppo tlf e-post: Hurum Røde Kors Leder Thor Severin Haug tlf e-post: Kongsberg Røde Kors Leder Lars Petter Soltvedt tlf e-post: Krødsherad Røde Kors Leder Geir Waaler tlf e-post: Lier Røde Kors Fung.leder Veronica Hovde tlf e-post: Modum Røde Kors Leder Gerd Anita Jokerud Solheim tlf e-post: Nedre Eiker Røde Kors Leder Britt Falmår tlf e-post: Nesbyen Røde Kors Leder Tore Bekkelund tlf e-post: Nore og Uvdal Røde Kors Leder Live Gladheim tlf e-post: Ringerike og Hole Røde Kors Leder Gro Kristin Juul Ullern tlf e-post: Røyken Røde Kors Leder Grete Bø tlf e-post: Sigdal Røde Kors Leder Annette Halstenrud tlf e-post: Vats Røde Kors Leder Embrik Skarsgard tlf e-post: Øvre Eiker Røde Kors Leder Bård Reitan tlf e-post: Ål Røde Kors Leder Kari E. Skalle tlf e-post:

11 Buskerud Røde Kors har sagt ja til å samle inn penger til bil i Kenya Årsmøtet i Buskerud Røde Kors har sagt ja til å samle inn penger til bil for sin søsterforening Nyeri Røde Kors i Kenya. Buskerud Røde Kors og Nyeri Røde Kors har samarbeidet over flere år, og innsamling til bil kommer i tillegg til andre samarbeidsaktiviteter. - Etter flere besøk i Nyeri i Kenya har vi fått oppleve på kroppen at det er store avstander, at veiene er til dels svært dårlige og at behovet for hjelp i lokalmiljøet er stort, sier Merete Larsen Husby i Internasjonalt utvalg i Buskerud Røde Kors,. - I dag rykker Nyeri Røde Kors ut med en bil som de leier fra en annen Røde Kors-enhet. Det betyr at de først må hente bilen før de kan rykke ut. Det blir som om lokale Røde Kors Hjelpekorps i Hallingdal og Numedal må til Drammen og hente bil før de kan rykke ut. Buskerud har hatt en samarbeidsavtale med Nyeri Røde Kors i Kenya i seks år. Alle lokalforeningene i Buskerud Røde Kors bidrar med Røde Kors for alle Leder i internasjonalt utvalg i Buskerud Røde Kors, Merete Larsen Husby. midler til utviklingsarbeid og aktiviteter i søsterforeningen. Nå har de sagt ja til innsamling av ,- til bil i tillegg. Får de til det, vil det endre hverdagen i søsterforeningen i Kenya. Røde Kors driver et bredt spekter av aktiviteter innenfor integrerings- og inkluderingsfeltet. Som en internasjonal, nøytral og uavhengig organisasjon er Røde Kors godt rustet til å bistå flyktninger og innvandrere i lokalmiljøene, blant annet fordi mange flyktninger som kommer til Norge kjenner til Røde Kors fra konfliktområder utenlands. RØDE KORS avisa BUSKERUD 11 Konkurranse?? Hvor godt kjenner du til Røde Kors i Buskerud? Svarene på nedenstående spørsmål finner du i denne avisen. Fyll ut svarslippen nedenfor og send den til Buskerud Røde Kors, Tollbugata 52, 3044 Drammen innen mandag 6. august Vinneren får en fin premie i posten. Vinneren av konkurransen i desember-avisa 2011 ble; Einar Hartz fra Drammen. Vi gratulerer! 1. Hvor mange lokalforeninger i Buskerud har nå etablert aktiviteten RØFF? a) Fire b) Tre c) Fem 2. Hva er alderskriteriet for å bli utenlandsdelegat for Røde Kors Ungdom? a)mellom 20 og 30 år b)mellom 18 og 30 år c)mellom 21 og 28 år 3. Hvor foregår sommerens Landsleir for Barnas Røde Kors? a)gulsrud leirsted b)skinnesmoen c)solsetra 4. Hvilken lokalforening planlegger restart av sin krise-/omsorgsgruppe? a)gol og Hemsedal Røde Kors b)røyken Røde Kors c)geilo Røde Kors 5. Hvem er målgruppen for aktiviteten Flyktningguide? a)flyktninger som har fått opphold i Norge b)flyktninger som venter på oppholdstillatelse i Norge c)enslige, mindreårige asylsøkere 6. Hvor mange ettersøkninger hadde Røde Kors på landsbasis påsken 2012? a)53 b)11 c)24 7. Hvilket verv har Christian Hollie i Drammen Røde Kors hjelpekorps? a)sambandsleder b)transportleder c)fotballeder 8. Hvor arrangeres NM for hjelpekorps i år? a)stavanger b)bergen c)tromsø 9.Med hvilket land har Buskerud Røde Kors et distriktssamarbeid? a)etiopia b)tanzania c)kenya 10. Omtrent hvor mange er med i fotballgruppa i Drammen Røde Kors? a)40 b)20 c)25 Av: Geir Nese At flyktninger og innvandrere skal bli hurtigst mulig integrert i lokalsamfunnet er en viktig målsetting for norske myndigheter. Derfor samarbeider Røde Kors med kommunene om aktiviteter som flyktningguide, norsktrening, og kvinne-/herregrupper. Dette er også i tråd med Røde Kors hovedprogram om å utvikle sosial nettverk for og kontakt med mennesker som opplever sosial ekskludering eller ensomhet. Andre aktiviteter som har vært gjennomført med hell særlig rettet mot innvandrere har vært vaffellag, svømmekurs og sykkelkurs. Spørsmål Svar (a, b, c) Navn Adresse: Postnr./sted: Alder:

12 12 RØDE KORS avisa BUSKERUD Et reisebrev fra Jonas; Hønefoss-Kathmandu Røde Kors-frivillige deltar i et veisikkerhetsprogram. Her stanser en frivillig et barn fra å løpe rett ut i veien. (Foto: privat) - Da jeg var i ferd med å gå på flyet som skulle ta meg til Nepal, var jeg så nervøs at jeg vurderte sterkt å snu. Nå har jeg vært her i 8 måneder og kan nesten kalle det for mitt andre hjem. Av: Jonas Ali Werket Ghanizadeh Det første man legger merke til når man ankommer Nepal, er kaoset. Kaoset i gatene, søppelet, strømbrudd opptil 16 timer hver dag og gatehundene. Det tar tid å venne seg til det, og min første tanke når jeg var på vei til mitt nye hjem var; skal jeg virkelig bo her i 9 måneder? Det var uvirkelig. Men når man kommer over den kneika og blir kjent med landet og ikke minst menneskene som bor her, så blir alt plutselig mye lettere å like. Folk smiler og er vennlige, selv om utfordringene de møter i sin hverdag er enorme sammenlignet med de jeg er vant med fra Norge. Som ungdomsdelegat er hverdagen svært variert. Du kan sitte en hel uke på kontoret uten å ha noe å gjøre. Før neste uke kommer og du jobber kvelder og helger for å komme i mål med det man skal. Ting går veldig i rykk og napp, og når man planlegger så gjør man det gjerne i et 3-7 dager perspektiv. Noe som tar tid for en nordmann å venne seg til. Men allikevel føler jeg at vi har fått gjort masse. Vi har fått svært god kontakt med de lokale frivillige og vi har sammen med de stor frihet i hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Så sammen har vi holdt kurs i blant annet; veisikkerhet, miljøvern, seksuell helse, lederskap og mye mer! Over 2000 barn og unge har vi etter det fått kontakt med gjennom våre kurs og skolebesøk. En viktig del av det å være ungdomsdelegat er å sørge for at de frivillige man jobber med blir satt i stand å kunne jobbe videre med programmene etter at jeg har dratt hjem igjen. De frivillige vi har er alle svært flinke og kompetente, men på grunn av kulturen som er her er det svært sjelden de får prøve seg som ledere eller får utnyttet sin kreativitet. Etter noen måneder sammen er de nå så selvsikre og frempå at jeg ofte føler meg overflødig i det vi holder på med. Det er en god følelse! Man skal leve og jobbe i et land langt hjemmefra i 9 måneder. Jeg bor i Kath-

13 RØDE KORS avisa BUSKERUD 13 mandu, en storby med sine fordeler og ulemper. Ulempene er blant annet forurensningen, som gjør at jeg alltid må gå med maske utendørs, mye fremmede bakterier med de konsekvensene det medfører og mye sosial uro som tar form i demonstrasjoner og streiker. Dette er ting som gjør ting utfordrende i hverdagen. Men på den andre siden er det mange gode ting her. Det er et yrende kulturliv. Enten det er religiøse festivaler(flere ganger i måneden), eller Italiensk filmfestival. Og film! Nepalesere elsker å gå på kino, noe som passer meg fint siden billetten bare koster 15 kroner. Så kan jeg nyte en god film på de flotte kinoene her. Folk smiler og er vennlige, selv om utfordringene de møter i sin hverdag er enorme sammenlignet med de jeg er vant med fra Norge. Maten er også et kapittel for seg selv. Krydderet er i en annen klasse enn det jeg er vant med fra Norge, og det skal bli rart å venne seg til knekkebrød med gulost til lunsj. Her får jeg servert ris, med kylling og linser (daal bhat) til lunsj, og middag. Hver dag. Som de tidligere ungdomsdelegater har sagt så er kulturen så langt unna den norske man kan komme. Hele måten man kommuniserer på er annerledes, og etter hvert som tiden går oppdager man flere og flere ting man gjør som skjønner er feil. Men jeg anger ikke på at jeg reiste ut som ungdomsdelegat. Det er virkelig en opplevelse for livet. Opplevelser man aldri kan få om man bare er på ferie i et land. Man kan bruke sin erfaring som frivillig til å få til ting å se resultater med en gang. For min egen del så er det en enorm personlig utvikling! Så for de av dere unge frivillige der ute som kunne tenke dere en skikkelig utfordring; søk om å bli ungdomsdelegat med Røde Kors Ungdom! Du kan også lese mer på vår blogg: Fakta Krav for å bli ungdomsdelegat: Erfaring som frivillig fra Røde Kors God helse, fysisk og psykisk Ha gjenomført Grunnkurs i internasjonalt arbeid Ha gode kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig Være personlig egnet Forplikte deg til etterarbeid når du kommer tilbake, basert på erfaringene fra utenlandsoppholdet. Alle unge frivillige mellom 21 og 28 år kan søke om å bli ungdomsdelegat i utlandet. Du må være medlem av Røde Kors og ha minimum ett års erfaring som frivillig fra Røde Kors Ungdom eller andre deler av Røde Kors. Her er Jonas sammen med andre Røde Kors-frivillige som deltar på en jordskjelvøvelse. De andre er en del av et fast responsteam som raskt kan rygge ut ved katastrofer. Hjelm er en del av uniformen. (Foto: privat) Her har Jonas nettopp våknet og ser litt bekymret ned. Det er bortimot 900 meter rett ned fra veien, selv om det ikke kommer så godt fram på bildet. (Foto: privat) Ny kunnskap og varige vennskap Anine Gunstrøm Thoresen (20) fra Drammen deltok i desember på en tur i regi av Røde Kors Ungdom til Kenya. Hun reiste sammen med to ungdommer til fra Trøndelag og Bergen. Målet med turen var å delta på en stor, internasjonal ungdomscamp. Av: Jorunn Høgeli -Ungdommer var invitert fra flere kontinenter. Målet var at alle skulle møtes for å bli kjent, føre debatter og utveksle erfaringer og kunnskap. Oppholdet varte en uke, og programmet var fylt av flotte presentasjoner fra ungdommene, fokus på hvordan man kunne samarbeide over landegrenser, felles temaer som Røde Kors Ungdom er opptatt av og selvfølgelig mye sosialt. Mye sang og teater ble brukt for å få fram ulike budskap, forteller Anine ivrig. -Jeg lærte mye om hva de andre holdt på med, og jeg fikk også øynene opp for at vi i vesten har mye å lære av ungdommer fra andre deler av verden. Før har jeg alltid tenkt at det kun er de som har noe å lære av oss. De har veldig mange frivillige og de er svært engasjerte i det arbeidet de utfører. Jeg ble godt kjent med mange og snakker jevnlig ja, nesten daglig - med folk via vår egen gruppe på Facebook. Det er flott at det har blitt så lett å holde kontakt på tvers av store avstander, og vi har også planer om å iverksette nye aktiviteter lokalt, basert på det vi lærte av hverandre. Til daglig er Anine aktiv frivillige i Røde Kors Ungdom i Drammen. -Dette har vært en utrolig spennende tur, og noe av det aller beste jeg noen gang har fått være med på, sier Anine takknemlig.

14 B-Blad RETURADRESSE: Postboks Drammen Distriktsmesterskap for hjelpekorps Foto: Jorunn Høgeli Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors Mammutbakken i Vikersund danner kulissene for årets hjelpekorps-dm (Foto: Jorunn Høgeli) Helgen juni arrangeres distriktsmesterskap (DM) for hjelpekorps. Dette foregår i skiflyvningsanlegget i Vikersund. Av: Are Hauger Det konkurreres i forskjellige hjelpekorpsdisipliner som førstehjelp, nattorientering, søk og redning. Det er påmeldt lag fra de fleste korpsene i fylket og vinnerlaget får, i tillegg til heder og ære, et napp i den nye vandrepokalen. De får også æren av å representere Buskerud under NM, som i år arrangeres i Stavanger 7.-9.september.

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

28.februar 2013, nr.5

28.februar 2013, nr.5 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Utgitt 28.juni 2013, nr.9

Utgitt 28.juni 2013, nr.9 Utgitt 28.juni 2013, nr.9 GOD SOMMER! Darya Kudari og Sindre Myhr besøkte kronprinsparet på Skaugum Røde Kors fanger menn i sommer! Tromsø Røde Kors arrangerte svømmekurs i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Detaljer

Utgitt 30.september 2013, nr.10

Utgitt 30.september 2013, nr.10 Utgitt 30.september 2013, nr.10 Månedens lokalforening er Salangen Røde Kors som har besøkstjeneste, aktiviteter for beboerne på Sjøvegan mottak og aktiviteter i samarbeid med Salangen Frivilligsentral.

Detaljer

Samarbeid er den rette vei

Samarbeid er den rette vei avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2012 Samarbeid er den rette vei Moteoppvisning mot ensomhet Første helg i mai var det moteoppvisning på Henris Kafé. Det var tredje gang at Henris kafé ble brukt

Detaljer

magasinet Helsearbeider i krig og konflikt TEMA: Papirløses helse LIV RÅD I LIBYA: SEN PÅSKE: HØY BEREDSKAP PANTO: VARMER

magasinet Helsearbeider i krig og konflikt TEMA: Papirløses helse LIV RÅD I LIBYA: SEN PÅSKE: HØY BEREDSKAP PANTO: VARMER TEMA: Papirløses helse magasinet SEN PÅSKE: HØY BEREDSKAP artistgalla på tv2: for Barn i nød PANTO: PENGER SOM VARMER 12011 LIV RÅD I LIBYA: Helsearbeider i krig og konflikt BLI RØDE KORS-FADDER! SE WWW.RODEKORS.NO

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

magasinet å bli sett møter med medmennesker øyeblikk som har endret livet hennes

magasinet å bli sett møter med medmennesker øyeblikk som har endret livet hennes Aktuelt: Verving og grasrot magasinet Urban fattigdom: Storbyene sliter Haiti: kolera rammer jordskjelvofrene opplæring: bamselegen med syskrinet 42010 Kronprinsesse Mette-Marit om: å bli sett møter med

Detaljer

De frivillige hjelpere

De frivillige hjelpere avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2014 De frivillige hjelpere Tillitsvalgtsamling på Lyngør På Lyngør fikk våre frivillige diskutere visjoner og fremtid. Else Hartvigsen har vært frivillig i mange

Detaljer

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1

rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 1 Årsrapport 2003 rødekors_norsk_2003 11-06-04 13:44 Side 2 Årsrapporten 2003 Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å

Detaljer

Utgitt 1.november 2013, nr.11

Utgitt 1.november 2013, nr.11 Utgitt 1.november 2013, nr.11 Den nasjonale blodgiverkampanjen ble lansert i Tromsø 11.oktober. Målet var 250 nye blodgivere i Tromsø og 50 nye blodgivere i Harstad. 14-20.oktober var Mangfoldsuka, du

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 2-2012 BARK sier ifra AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på I Lillesand lærer Røde Kors folk å uttrykke seg gjennom et malekurs. Dette betyr svært mye

Detaljer

Fabian Stang om frivillighet. Livet etter soning 2011-2012. Sorggruppe til trøst med frivillige ledere. Home-Start gir støtte til familier

Fabian Stang om frivillighet. Livet etter soning 2011-2012. Sorggruppe til trøst med frivillige ledere. Home-Start gir støtte til familier Et gratismagasin om frivillig aktivitet i Oslo 2011-2012 Sorggruppe til trøst med frivillige ledere Livet etter soning Home-Start gir støtte til familier Fabian Stang om frivillighet INNHOLD Leder s 2

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Årsrapport 24 Årsrapporten 24 Røde Kors-prinsippene 2 Årsrapporten 24 er utarbeidet av avdelingen Kommunikasjon og verdier i Norges Røde Kors. Redaktør Morten Tønnessen-Krokan Grafisk utforming FORTRESS

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

Heller venner enn guider

Heller venner enn guider Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - mai 2013 Røde Kors Heller venner enn guider Tema i denne utgave: Ungdom i Røde Kors Vil få med flere Anja Selmer (17) er nyvalgt

Detaljer

VERN OM LIVET LIVET LIVSGLEDE. Gründerne av Livsglede for Eldre vinner Livsvernprisen 2015. nr 2 13 vern om livet. side 16. side 12.

VERN OM LIVET LIVET LIVSGLEDE. Gründerne av Livsglede for Eldre vinner Livsvernprisen 2015. nr 2 13 vern om livet. side 16. side 12. VERN OM OM VERN LIVET LIVET MENNESKEVERD 1 2015 MENNESKEVERD NRNR 3 2014 MA A M n! O side #GSe bak LIVSGLEDE Gründerne av Livsglede for Eldre vinner Livsvernprisen 2015 Opptur med Marikken Rett på sak:

Detaljer

Røde Kors Avisa. 117 års erfaring i å bry seg

Røde Kors Avisa. 117 års erfaring i å bry seg Røde Kors Avisa INFORMASJON FRA NORDLAND 117 års erfaring i å bry seg NR. 2 - DESEMBER 2013 Hva vi kan by på: En porsjon håp - les mer side 3 Fast bidragsyter til julekampanjen - les mer side 3 Hvorfor

Detaljer

magasinet KONGO: Voldtekt som våpen Furahe var bare 13 år da hun ble voldtatt av to soldater.

magasinet KONGO: Voldtekt som våpen Furahe var bare 13 år da hun ble voldtatt av to soldater. NR 4/2008 87. ÅRGANG www.rodekors.no Vi ønsker våre medlemmer en god jul og et godt nytt år! magasinet JULEKAMPANJE: Møt de fire frivillige du kan gi bort til jul PORTRETTET: Sven Mollekleiv valgt til

Detaljer

Sakspapirer. 39. landsmøte

Sakspapirer. 39. landsmøte Sakspapirer 39. landsmøte Dagsorden Norges Røde Kors 39. landsmøte Trondheim, 3. 5. oktober 2014 1. A) Valg av to dirigenter B) Navneopprop/registrering av delegatene C) Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Beredskapsfokuset økes. Røde Kors. Syriske barn trenger

Beredskapsfokuset økes. Røde Kors. Syriske barn trenger avisa Røde Kors VEST AGDER Nr. 2-2014 desember Ebola-epidemien Smittevernlege Siri Johanne Boye, Røde Kors, forteller fra sine erfaringer. Side 6 Omsorg med pels En logrende hale får frem smilet hos de

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord ÅRSRAPPORT 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede

Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 8. årgang september 2014 Foto: Werner Juvik TEMA: Arbeid og oppfølging Søkte sosialhjelp: Må jobbe for penga Da antallet unge som søkte sosialhjelp økte,

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer