VIRKSOMHETSPLAN 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2015"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2015

2 OM PLANEN Virksomhetsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsplan og årsmelding. Virksomhetsplanen - som har bakgrunn i nasjonale planer, lover og forskrifter - tar hensyn til prioriteringer som er politisk vedtatt i Lørenskog kommune. Virksomhetsplanen fokuserer på utvikling og opplæring og må sees i sammenheng med årsbudsjett for virksomheten. Den gir retningslinjer for det daglige arbeidet og utviklingsarbeidet i skolen. Virksomhetsplanen er forpliktende for ansatte i skolen. Rektor har ansvar for utarbeidelse av planen. Dette skjer i samarbeid med personalet og tillitsvalgte. Virksomhetsplanen forelegges skolens samarbeidsutvalg Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan søker forankring i Rammeplan for kulturskolen På vei til mangfold. Den har som mål å kunne tilby undervisning i alle kunstuttrykk. Rammeplanen for kulturskoler tar utgangspunkt i opplæringsloven 13 6 der det står følgende: Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. Norsk kulturskoleråd tok initiativet til denne planen, og den var ment som et verktøy i arbeidet med å utvikle et bredt kunst- og kulturtilbud til barn og unge der alle fagområdene er på plass: Musikk, Dans, Visuelle kunstfag, Skapende skriving og Teater. I 2007 kom Skapende læring Strategiplan for kunst og kultur i opplæringen. Den gir retning for arbeid med kunst og kultur i opplæringen gjennom et samarbeid med musikk- og kulturskolen, barnehagen, grunnskolen og den videregående skolen. Denne virksomhetsplanen gjelder for Lørenskog musikk- og kulturskole og er en beskrivelse av virksomheten i år 2012, basert på budsjett, utviklings- og opplæringsplan for skole- og oppveksttjenesten, Kulturskolen i lokalmiljøet, Lørenskogs egen strategiplan for Lørenskog musikk- og kulturskole og prioriteringer foretatt av skolens personale.

3 KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2015 (DRIFTSPLAN) Hovedtall fra budsjettet LMK har i 2015 budsjetterte driftsutgifter på ca 13,8 mill. Brukerbetaling og andre inntekter er stipulert til 5,6 mill. Resultat 8,2 mill. Antall elever LMK hadde høsten 2014 ca. 926 elever og ca. 53 på venteliste Iberegnet PSM (positivt skolemiljø), kursvirksomhet og musikkterapi er det ca 2660 elevplasser totalt. Antall ansatte Vi har ca 28 ansatte, fordelt på om lag 19 årsverk, pluss noen permisjoner/vikarer/midlertidig ansatte. Hva virksomheten består av: LMK er en mangeartet organisasjon som samarbeider både med organisasjonsliv og kommunale enheter. Siden det ligger relativt få føringer for innholdet støtter vi oss på de føringer som finnes, og har utarbeidet en egen, lokal strategiplan (Kulturskolen i lokalsamfunnet 2009). Planens innhold er forkortet i forhold til generelle opplysninger om historie, arbeid, fakta osv. Alt dette er å finne på LMK s egne nettsider

4 Lørenskog Musikk- og kulturskole Lørenskog Skolekorps Vasshjulet Tut & Blæs 3 dirigenter 1 dirigent, 1 assistent DKS Styringsgruppe + 2 koordinatorer Grunnskole Positivt Skolemiljø, Fargerik, SFO- kurs Undervisning i egen regi Musikkterapi Sykehjem, skoler Kulturkontakter + Elevverter Instrumenter og Vokal Dans Visuell Kunst Samspill Hovedorkester, Trylleorkester, Band, ensembler Sirkus

5 Beliggenhet: Lørenskog musikk- og kulturskole Lørenskog hus, 6.etg. Festplassen 1, 1473 Lørenskog. Tlf E-post: Hjemmeside: Rektor: Finn Evensen, tlf mobil: Ass.rektor/DKS-koordinator: Kjersti Østnes Eggum, tlf Saksbehandler: Venke M. Furevik, tlf

6 Satsingsområder 2015: Område Mål Tiltak Ansvar Læringsmiljø/ resultat Rom for samspill, øke samlet tid med instrumentet Øke antallet fungerende samspillskonstellasjoner av kort og lang varighet. a)bruke alternative rom i Lørenskog hus og Kjenn skole b) Samkjøre undervisningstid med tanke på samspill. c) Koordinere og bygge repertoar for akkompagnementsinstrumenter d) Stimulere til mer spill og økt kvalitet Øke rekruttering og volum i korps, orkester og her. Sikre at elevmassen er stor og pågangen kontinuerlig. a) Fortsette aktivt samarbeid med korps/dirigenter b) Drive mer rekruttering gjennom PSM instrumentsatsingen og de andre PSM-teamene Ledelse/korpset c) Promotering på konserter og forestillinger. d) Verve elever etter prosjekter som omfatter skoler eller andre. Talenttilbud Starte arbeidet med et regionalt talenttilbud i tråd med ny Rammeplan fra NKR Finne en modell i samarbeid med de andre kulturskolene på Nedre Romerike. Ledelse

7 Kvalitet i undervisning Modernisere/ rullere PSM Modernisere modellen Tilby aktivitet som tilfredsstiller skolenes behov i dag. (Instrumentopplæring, digital kompetanse, komposisjon, produksjon, oppsettinger) Noen av lærerne kan bytte skole til høsten for å spre kompetanse og få «nytt blod.» Elevmedvirkning Ta elevene med inn i arrangørrollen på konserter og prosjekter Øke bevisstheten rundt dette, starte med huskonsertene og mindre arrangementer. Lærere Foreldreengasjement Skriftlighet og systematikk Øke engasjement og sikre øvingsrutiner. Bruke sosiale medier, konserter og opptredener til å kommunisere og holde foreldrene varme. Nye fagplaner Øke kravene til dokumentasjon og skriftlighet Vurdering for læring Implementere VFL som middel i opplæringa på alle nivåer. Bruke 2 plandager/seminarer på regionalt nivå. Fokus på refleksjon over egen praksis i undervisning. Ledelse/Lærere

8 Ekspansive og utadrettede tiltak Mangfold Drive tiltak som styrker mangfoldsperspektivet i k- skolen. Mylder-festivalen, kulturnatt og «Fargerik» i samarbeid med Lørenskog Hus. Styrke samarbeidet med barnehagene Øke bevisstheten om LMK som ressurssenter og faglig samarbeidspartner i barnehagene, samt markedsføre vår tilbud ut mot foreldrene. Koordinere og hjelpe til med barnehagenes kulturuke, samkjørt med Mylder. Konsolidere tilbud i dans UKM Opprettholde og øke volum Markedsføre via PSM og nett. Ledelse Øke deltakerantallet Markedsføring internt/eksternt Be skolene om hjelp i markedsføringen. Få skolene til å forstå at LMK er del av OUS, og en samarbeidspartner i arbeidet for kultur/opplevelse. Lage flyer som går til alle skolebarn ved hver skolestart, og til publikum ved arrangementer. Bruke PSM-nettverket i større grad.

9 DKS Øke bevisstheten om innhold og bruk av DKS i skolen. Justere og øke kvaliteten i tilbudene. Mer verkstedpreget aktivitet Opplysningsturné og videre info om websider, program og pedagogisk oppfølging. Stort verksted-opplegg knyttet til «Fargerik.» Gjeninnføre «Spillet om Olavskilden». DKS koordinator/ Rektor OUS Styrke tilhørighet og samarbeidet med OUS Harmonisere planer og intensjoner i dialog med Skolesjef og de andre enhetene i OUS Rektor Personal/ Arbeidsmiljø Erfarings- og kompetansedeling Dra nytte av hverandres erfaringer. Utvide personalmøtene. (møte 9-12, lunskonserter i bi blioteket kl 12, teamarbeid og samtaler etterpå.) Besøke en kollega på timen (gå direkte til en samarbeidspartner). Omdømmebygging Øke innbyggernes eierskapsfølelse til LMK Aktiv framsnakking og nettverk. Høy profil og aktivitetsnivå på sosiale medier. Studietur Få nye impulser. Styrke kollegial følelse og trivsel. Budapest April.

FORORD. Lørenskog musikk- og kulturskole Lørenskog hus, 6.etg, Festplassen 1, 1473 Lørenskog.

FORORD. Lørenskog musikk- og kulturskole Lørenskog hus, 6.etg, Festplassen 1, 1473 Lørenskog. ÅRSMELDING FOR 2014 FORORD Årsmeldingen er en helhetlig rapportering fra Lørenskog musikk- og kulturskole. Først presenteres rammefaktorene for virksomheten, her kalt strukturkvalitet. Så kommer resultatkvaliteten

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

- utvikling mot et lokalt ressurssenter. Rapport. Harry Rishaug oktober 2011. Side 1 av 46

- utvikling mot et lokalt ressurssenter. Rapport. Harry Rishaug oktober 2011. Side 1 av 46 - utvikling mot et lokalt ressurssenter Rapport Harry Rishaug oktober 2011 Side 1 av 46 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn og forarbeid... 6 3 De nasjonale satsingsområdene... 8 4 Kulturskolenes primære

Detaljer

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG Plattform for kulturskolen i Sarpsborg Vedtatt av bystyret 25.09.2014 Innholdsfortegnelse Plattform for kulturskolen i Sarpsborg... 3 BAKGRUNN OG HISTORIKK... 3 Sarpsborg

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 04.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE ÅRSRAPPORT FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Sakshaug skole Enhetsleder: Stig Ove Skjelstad Kort om tjenester og oppgaver: Sakshaug

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Inderøy oppvekst- og kultursenter. Mulighetsstudie oktober 2013

Inderøy oppvekst- og kultursenter. Mulighetsstudie oktober 2013 Inderøy oppvekst- og kultursenter Mulighetsstudie oktober 2013 Innhold Kapittel Side 1. Bakgrunn, mandat og prosess 3 2. Målbilde og hovedhypoteser 7 3. Presentasjon av hypoteser per område 11 4. Kritiske

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Sørum kommune Grunnskoleseksjonen

Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Søknad til Skoleeierprisen 2009 1 Innledning... 3 1.1 Kort begrunnelse for søknaden... 4 1.2 Kvalitetsarbeid i Sørum kommune... 4 1.3 Utvalgt dokumentasjon av innsatsområder

Detaljer

Norsk Kulturskoleråd veien videre

Norsk Kulturskoleråd veien videre Norsk Kulturskoleråd veien videre Organisasjonsutvalget 6. mars 2006 VERSJON 07.03.2006 SIDE 2 I N N H O L D Side Kap. 1 Innledning 7 Bakgrunnen for utredningen Kap. 2 Sammendrag 9 Utvalgets hovedkonklusjoner

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Lars Aude Arnesen/Frode Sollie Saksnr.: 2013/2195-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt:

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 26.08.2014 kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 16.04.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019

SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019 SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1 Et overordnet styringsdokument... 5 2.2 Visjon og verdigrunnlag... 5 3. Satsningsområder oppvekst 2014-2019...

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011 Skole Grunnskolen i Stavanger Virksomhetsidé Skolen skal gi barn og unge et skoletilbud i tråd med lovverk og læreplan. SFO skal gi et fritidstilbud før og

Detaljer