Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord. Stavanger Basketballklubb. Årsberetning GLAD i Basket! Stavanger, 12.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord. Stavanger Basketballklubb. Årsberetning 2009. GLAD i Basket! Stavanger, 12."

Transkript

1 Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord Stavanger Basketballklubb Årsberetning 2009 GLAD i Basket! Stavanger, 12 april 2010

2 wwwstavangerbasketno Årsberetning for 2009 Denne årsberetningen oppsummerer klubbens aktivitet for perioden fra og med januar 2009 og fram til desember 2010, men inkluderer og noe videre informasjon som dekker sesongavslutningen våren 2010 Klubben er pålagt å følge kalenderåret når det gjelder årsberetning og regnskap Styret 2009 Styrets sammensetning Siden siste valg 29 april 2009 Leder Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Representant: Representant: Varamedlem: Stig Hognestad Nina Ramsberg Ole Christian Langlo Tom Even Pollack Ingrid T Eek Sonde Malde Pedersen Torbjørn Amland Pála Juliusdottir Styrets arbeid Overnevnte styre har avholdt 7 styremøter i 2009 og 4 styremøter innen utgangen av april i 2010 Styret har i hovedsak jobbet med forbedring av økonomien i klubben, strategiplan for de kommende år,,samt løpende driftsrelaterte saker Det har vært et aktivt år, på vårparten var det problemer med å få stilt til kamp spesielt i 1 Div laget, mye pga dårlig økonomi i klubben og dyre reiser som spillerne selv måtte dekke Nedover i de aldersbestemte lagene var kampoppmøte bedre, men heller ikke her var det plattfritt, dette er noe styret har hatt fokus på, men hvor vi som klubb fremdels ikke er i mål En annen hovedutfordring har vært trenerkrefter, denne utfordringen står vi og overfor ved slutten av sesongen i skrivende stund i 2010, men håper å ha kabalen løst før sommeren Klubbstrategi I forbindelse med arbeidet for å få sponsorinntekter, og i søket etter en hovedsponsor, jobbet en komitee ut en ny 5-års plan for perioden 2009/ /2013 Fokuset er å få en større bredde og økt satsing på de yngre i klubben Med en solid base og en god økonomi er målet å bygge opp lag som kan delta i nasjonale serier Reviderte mål for klubben Arbeide for økt rekruttering av barn Skal øke andelen av barn og unge som lærer å spille basket i 5års perioden, bla ved hjelp av annonsering for start av Basketskolen Ha aldersbestemte lag ned mot U10 Jobbe mot å organisere basketballskoler i nær miljøet for å nå ut til flerne medlemmer Satse på interne turneringer i klubben for å få mer kamptrening og mer fellesskap Arbeide for økt medbestemmelse for ungdom Årsberetning 2009 Side 2

3 Utdanne flere trenere, ledere og dommere fra egne medlemmer ned til 14-årsalderen Skal øke antallet lisensierte utøvere fra 40 til 80 i perioden Skal øke antall aktive fra dagens 110 til 200+ Etablere et lag i BLNO Skal jobbe målbevisst på å etablere et lag i topp divisjonen, forutsatt at der er nok bredde og økonomi i klubben for å bære et slikt lag Å arbeide for bedre rammebetingelser i idrettshallene SBBK skal arbeide målrettet for å øke hallkapasiteten og tilgjengeligheten for basketball idretten i Stavanger regionen Videre er der en langsiktig drøm om å få en hjemmearena til klubben Foreløpig fokuseres det på å arrangere treninger og kamper i færre haller hvor flerne medlemmer kan møtes og dermed fåen mer sammensveiset klubb Å arbeide for bedre økonomi Målsettingen for 2009 var å øke sponsorinntektene fra kr i 2008, til kr i 2009 Året endte med at klubben fikk inn kr i sponsorinntekter mot kr året før Målet framover er å oppnå kr i sponsorinntekter (grensen er kr for moms rapportering) SBBKs verdigrunnlag Vi er en klubb som er inkluderende og som tar vare på mangfold Vi ønsker en trenerkultur som er bevisst på relasjonsbygging og miljø Ved rekruttering tilrettelegger vi for at klubben kan ta imot nye spillere på alle nivåer Vi organiserer arrangementer der vi bygger samhørighet og samhold innen klubben, samtidig som vi profilerer oss De eldste spillerne i klubben er gode forbilder og skal inspirere gjennom samlinger og oppmøter på de yngre lagenes treninger og arrangementer Vi har et styre som arbeider for å fremme basketballen i Stavanger regionen Økonomi Klubbens økonomi bedret seg betraktelig i 2009, hvor resultatet endte på kr 84,019 i overskudd og totalt kr 101,393 i kontanter og bank, hovedsakelig av følgende fire grunner: Økte sponsorinntekter (opp fra kr i 2008) til kr i 2009 De siste kr ble signert i 2010 hvor kr er innbetalt i skrivende stund, sponsorarbeidet for disse ble gjort i 2009 Flere betalende medlemmer som betalte til riktig tid (Kr 127,275 i 2009 vs 85,212 i 2008) Reduserte kostnader hovedsakelig som følge av at vi ikke hadde et lag i nasjonal serie i sesongen som startet høsten 2009 (kostet kr 50,000 samt bøter i 2008 på kr 18,000) Reduserte kundefordringer med ca kr 23,000 Inntekter: Totale inntekter (kr på linje med 2008, hvor hovedinntekten er fra medlemskontingenten (kr ) opp ca 50% fra 2008, delvis pga flerne medlemmer, og delvis pga at medlemmene har betalt riktig beløp i kontingent Støtten fra Stavanger kommune gikk ned ca kr 1000 fra 2008 til kr og fra Norges Idrettsforbund ned med ca kr 5000 til Medlemsantallet har hovedsakelig økt som følge av flerne spillere i i de aldersbestemte lagene for gutter under 14 år Side 3

4 wwwstavangerbasketno Kostnader: Klubben største utgifter har vært serieavgifter, reiser, bøter og dommerutgifter Videre er det brukt noe penger på drakter Kontantstrøm: Gjeld fra 2008 (kr 15617) er tilbakebetalt og kundefordringene er redusert fra kr ved utgangen av 2008, til kr ved utgangen av 2009 Dette har bedret kontantbeholdningen fra å starte 2009 med kr 9536 i kontanter og bank til kr ved årets slutt Det har gjennom året blitt spart på de fleste områder, hvor målet har vært å bygge opp en buffer Trenere, styret og andre resurspersoner har ikke fått noe tilbake fra klubben og av reisekostnader er det regionale lag som har fått dekket slike Klubben ønsker å kunne bruke noe mer penger i det kommende år spesielt på de yngre lagene, samt å kunne gi en oppmerksomhet til de som er med å dra lasset år etter år Se Regnskapet for 2009 vedlagt Sponsor gruppe Arbeidet med å skaffe sponsorer har blitt videreført fra året før, men hvor det i 2009 ble laget en ny strategi som ble presentert til mulige sponsorer, og godt mottatt Det ble rettet en henvendelse til klubbens medlemmer og foresatte om å foreslå firmaer som kunne kontaktes med forespørsel om å bli sponsor for SBBK Dette resulterte i forslag på nærmere 20 selskaper, hvor følgende sponset klubben i året: Hovedsponsor (kr 25,000 eller mer): Ingen Draktsponsor (kr 10,000): ProTeam as, PM First AS og SFF Norway AS (kr 5000) (videreføring) og Havnebase AS (ny) I 2010 søktes det og på draktsett fra Statoil, hvor vi fikk topper for Jentelaget U15 WEB-sponsor (kr 5,000): Fasett A/S NoHa AS FinnPersonal AS Hinnaklinikken Rogalands Avis (kr 2500 samt artikler) Arbeidet fortsetter i 2010, og en kommer til å fokusere på å få en hovedsponsor med en horisont på 3+ år, videre ble det signert kontrakt med SR Bank 1 og Eiendomsmegler 1 som draktsponsorer for 2010 Styret har som målsetting å passere kr 100,000 i sponsorinntekter for perioden fram til sommeren 2011 Til dette trenger vi din hjelp! Send forslag på firma som kan kontaktes som sponsor til sponsoransvarlig Ståle Amland; eller mobil Årsberetning 2009 Side 4

5 Representasjoner Klubben var representert på kretstinget til Basket Region Vest i 2009 ved Tom Even Pollack Øystein Lie var representert i Seriekomiteen for Region Vest Øystein Lie er klubbens representant i Basketball alliansen i Stavanger Tom Even Pollack har vært ansvarlig for politiattester for klubben Dommere: Tom Even Pollack, Torbjørn Amland har i løpet av 2009 utført dommeroppgaver i seriekamper i Rogaland Utdanning Det har blitt lite tid til utdanning i 2009, men dette er et området klubben må satse på og i skrivende stund er det arrangert aktivitetsleder kurs for ca 15 medlemmer som gjennomføres i april 2010, samt at noen foreldre og fra styret har deltatt på kortere kurs i regi av Rogalands Idrettskrets Medlemmer og fordeling på grupper Følgende medlemsfordeling ble rapportert til Idrettsregistreringen, status pr Antall registrerte betalende aktive medlemmer: I tillegg har klubben styremedlem og to personer i sponsorgruppen som ikke regnes som aktive utøvere (støttemedlem) Totalt sett er antall medlemmer blitt redusert med 15 medlemmer, hvor der er mest frafall blant jentene På guttesiden er var det en stor gruppe med spillere i alderen år som en regner med vil fortsette å vokse i de kommende årene Side 5

6 wwwstavangerbasketno Trenere og lagkontakter Trener og lagkontakter har vært følgende i sesongen: Lag / Gruppe Trenere Lagkontakt Basketballskolen Jente Ingrid Tjøstheim Eek, Tove-Mette Sædberg og Vigdes Pladsen Jenter U15 Ingrid Tjøstheim Eek, Tove-Mette Damer Sara Nordmark m fl spillende trenere Basketballskolen Gutt Sondre Sædberg og Sidsel Dagestad Sondre M Pedersen ved starten av sesongen og senere Tone Bomo og Helene Utsira Gutt U14 Torbjørn Amland og Jens Emil Asp Viggo Molteberg og Harald Grimsrud Gutt U16 Richard Messina og Alexander Ridenoure Ole Christian Langlo Gutt U18 Richard Messina og Alexander Ridenoure og Arnstein Torsvoll Tove-Mette Sædberg 3 Div Menn Alexander Ridenoure Tom Even Pollack 2 Div Menn Petter Ali Sivertsen og Arve F Gravdal mfl spillende trener Dette er ryggraden i klubben og de fortjener all honnør for den store innsatsen de gjør! STOR TAKK TIL DERE!! Sportslig resultater Seriespill sesongen U15 Jenter hadde en blandet sesong med noen seire og noen tap, samt problemer med å stille til noen av kampene Damer dessverre for få lag for å starte seriespill i Sør Rogaland U14 I hadde noen seire og noen tap U14 II vant de fleste kamper og gjorde det godt i sesongen, men brukte dessverre enkelte ganger spillere fra U14 I og kom dermed ikke til sluttspillet U16 Gutt trukket fra serien pga dårlig oppmøte til kamper U18 Gutt Få seire og dårlig oppmøte til kamp i løpet av sesongen 3 Div Herrer stilte til kamper, men tapte dessverre de fleste, en ønsker i neste sesong å satse på et 3 Div lag som ønsker å klatre til 2 Div 2 Div Herrer vant serien, med 15 seire og et tap - GRATULERER Lag fra klubben har i tillegg deltatt i PiratsCup (Krsand), Joker Cup i Haugesund samt Mikro- /Mini-cuper arrangert i kretsen Årsberetning 2009 Side 6

7 Lag og grupper og tabeller Basketskolen jente I år har basketskolen jenter bestått av ca 6-10 jenter i alderen 8-12 år som har trent sammen på mandager på Kannik skole og noen av jentene har også vært med de eldste jentene og trent på torsdager på ISS Basketskolen gutt Basketskolen har hatt treninger på ISS, mandager fra klokken 1800 til kl 1900 i år Det har fungert godt og ungene har gitt gode tilbakemeldinger I år har vi delt gruppen inn i to på grunnlag av alder og ferdigheter Dette har fungert godt fordi vi har fått delt de yngste fra de eldste og bedre kunne håndtere 32 spiller Torbjørn og Sondre hadde ansvaret for basketskolen våren 2009, og Sondre og Sondre høsten 2009 Fra Jan 2010 tok Helene og Tone over ansvaret, noe som har fungert veldig godt Det er ikke serie spill for denne aldersgruppen, men vi har deltatt på flere minicuper gjennom sesongen samt et par interne turneringer Sidsel Dagestad har vært oppmann for laget og gjort en kjempejobb med kommunikasjon og hjulpet til ved alle arrangementer, en stor takk til henne også Jenter U15 Klubben har et jentelag hvor oppmøtet til trening og kamp har vært varierende, men en håper på økt rekruttering til høsten og at en på denne måten alltid kan få en større gruppe spillere som gjør miljøet bedre for jentene Damer Klubben har ikke deltatt med damelag i seriespill sesongen , men har hatt en gruppe på ca 12 jenter/damer som har trent to ganger i uken Gutter U14 Gutter U16 Diskvalifisert på grunn av dårlig oppmøte til kamper! Side 7

8 wwwstavangerbasketno Gutt U18 (Jr) 3 Div Menn 2 Div Menn Årsberetning 2009 Side 8

9 Aktiviteter Micro/Minicup 2009 Klubben var arrangør for Micro/Mini-Cup turneringer for Rogalandslag Juleturnering Klubben arrangerte juleturnering hvor om lag 70 spillere møtte til kamper Det ble arrangert kiosk salg og T-skjorter ble delt ut til alle spillere Vi håper å gjenta denne turneringen til neste år igjen Dugnader Det ble i 2009 arrangert dugnad for Eplehuset, videre har 2div menn laget selv organisert og jobbet for Clarion Hotel for å skaffe penger til sine reiser I tillegg arrangerte noen av guttene Choice Cup for hotell-kjeden Hovedpersonen og ildsjelen for denne aktiviteten har vært Kennth Sørvang Lederens oppsummering av 2009 Som sist sesong har det igjen vært oppløftende å følge de yngre gruppene Vi har også i sett fortsatt tilstrømming av unger som ønsker å spille basketball og å delta på det vi kaller Basketballskolen Styre og leder mener at det er her klubben må bruke ressursene i første rekke slik at vi kan bygge opp en solid medlemsmasse som på sikt vil gi sportslige resultater i de høyere aldersgrupper Vi må bli ennå flinkere til å ta i mot de nye medlemmene og sørge for at de føler klubbtilhørighet og at de forblir i klubben Mye av grunnen til at det fungerer for de yngre gruppene er de flinke trenerne og støtteapparatet rundt, spesielt oppmannsrollen Planen for høsten 2010 er å danne U10 og U12 lag samt basketskolen, dette for å bygge lagene videre og skape bedre lagfølelse Utfordringene, som tidligere, var tidlig på året økonomien, men denne har vi fått under kontroll, men mer kan gjøres Hvor det fremdeles mangler resurser er på trenersiden, å ha tilstrekkelig med trenere og å få spillerne til å stille til kamp, samt å få folk til å sitte i sekretariatet på hjemmekamper At lagene for ofte ikke kan stille nok spillere til kamp er noe som må løses i klubben I forrige sesong slet vi med senior spillerne, i år har det hovedsakelig de mellom 14 og 17 år som ikke har klart å stille til kamp! Der har blitt lite tid til treneropplæring og dommer utdanning, dette er noe som vil fokuseres mer på i 2010 og videre Sportslig har klubben et stykke å gå på de fleste nivåer, hvor mer kamptrening må fokuseres på Lyspunktene var G14 og 2 Div Menn Videre bør klubben jobbe for å øke samholdet og klubbfølelsen I styret og administrasjonen var det mange nye i 2009, dette merket vi med at vi lærte på veien, men vi er blitt en større gruppe som drar lasset nå og flere som kan litt mer, så neste sesong skal bli enda bedre Til slutt ønsker jeg å gratulere 2 Div Menn som vant serien med bare ett tap i løpet av sesongen FANTASTISK, samt takke alle i styret, oppmenn / damer, trenere, lagledere, og sponsor komiteen for innsatsen uten dere alle hadde vi ikke fått dette til Det har vært en krevende, men fin sesong fortsatt GLAD i Basket! Sportslig hilsen, Stig Hognestad, Klubbleder Side 9

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen 2011 2012, mens årsregnskapet dekker kalenderåret 2011. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. Innhold

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsberetning 2009. Stiftet 1.august 1993

Årsberetning 2009. Stiftet 1.august 1993 Årsberetning 2009 Stiftet 1.august 1993 Onsdag 24 februar 2010 kl 19:00 i. Dagsorden 2009 Årsmøte - YBBK 1. Åpning og godkjenning av innkalling. 2. Valg av dirigent(er), referent(er) og 2 representanter

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år: ÅRSRAPPORT 2011 Vår hovedsponsor gjennom mange år: 1 INNLEDNING IL SKRIM har gjennomført ett år med økende aktivitet og økende medlemsutvikling og god rekruttering i alle gruppene. Alle gruppene har nå

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 22.02.10, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer