Sentrumsnære selveierleiligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentrumsnære selveierleiligheter"

Transkript

1 NYBYGG ELEGANT, LUNT OG SOLRIKT STAVANGER Sentrumsnære selveierleiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no

2

3 Kontaktperson: Eivind Chr. Dahl Megler (mobil) Kontaktperson: Cecilie Grimsrud Eiendomsmegler (mobil) Avdeling: DNB Eiendom Stavanger Sentrum Haakon VIIs gt Stavanger (fax) Utbygger: Tastagaten 54 AS INNHOLD 4 Nærområdet 6 Prosjektet 10 Enhetene 14 Eiendommen fra A til Å 19 Viktig informasjon 21 Vedlegg Leveransebeskrivelse Plantegning Plantegning Kjøpekontrakt Planopplysninger Vedtekter

4 NÆROMRÅDET Få minutter fra sentrum - Tastagata 54 4

5 5

6 PROSJEKTET 35 EIERLEILIGHETER FORDELT PÅ TRE BYGG 6

7

8 PROSJEKTET 35 EIERLEILIGHETER FORDELT PÅ TRE BYGG 8

9 9

10 FLOTT UTSIKT LEILIGHETER MED FLOTT UTSIKT! 10

11

12 TASTAGATA 54 12

13 13

14 EIENDOMMEN FRA A TIL Å Tastagata 54 Hnr Kontaktperson Eivind Chr. Dahl Bebyggelsen Prosjektet er fordelt på 3 Beliggenhet Området langs sjøen, fra sentrum Megler bygningskropper, med felles lukket og ut mot Tastasjøen, er planlagt å Telefon: garasjeanlegg under bakkeplan. Det gjennomgå en større DNB Eiendom AS er regulert næringsareal i 1 etg (ca. transformasjon i årene som Haakon VIIs gt kvm) som utbygger har rett til å kommer. Dette vil uten tvil forfine 4005 Stavanger leieut/selge, mens det fra 2-6 etg. er hele området, og gjøre kyststripen Org.nr.: gjennomgående leiligheter med et mer attraktiv, og ikke minst langt Kontaktperson Cecilie Grimsrud Eiendomsmegler Telefon: totalt BRA areal på ca kvm. Hvert bygg har egen heis (båre heis). Det blir tilpasset bevegelses- /orienterings og miljøhemmede. (besøksstandard) Byggets konstruksjon er i betong og mer tilgjengelig. Med kombinasjonen av nye moderne bygg, både næring og bolig, grønne lunger, kvartalslekeplasser og Blaa Promenade blir det unikt i Stavanger sammenheng. I tillegg Ansvarlig megler Eivind Chr. Dahl Megler E-post: Telefon: Mobil: DNB Eiendom AS Haakon VIIs gt Stavanger fasadematerial skal være murstein type Bratsberg Terca Bronsegroen med titanhvit mørtel og ferdigbehandlet beiset trekledning. 6 etg. bygges opp med isolert klimavegg og lett-tak i stål eller trekonstruksjon. Balkonger får rekkverk i herdet laminert glass med pulverlakkert stålramme Fellesareal/trapperom får fliser på gulv, sokkelflis og malte vegger i flettes det nye sammen med allerede eksisterende perler som Bjergstedparken, konserthuset og Gamle Stavanger. Sentrum vokser sakte men sikkert mot Tastagata 54, og hele turområdet langs sjøen kan lett benyttes av beboerne. Tastagata 54 vil ligge litt tilbaketrukket, men vil også bli en del denne nye sjøaksen, med god adkomst. Utbygger Tastagaten 54 AS lyse farger. Det vil bli akkustikkdemping om nødvendig og montert brannslukningsutsyr i I tillegg vil de fleste av leilighetene ha utsyn over det som skjer av spennende utvikling i området. 14 Entreprenør Jærprenør AS Meglers oppdragsnummer Salgsoppgavedato Adkomst Man kjører forbi gamle konserthuset i Bjergsted og ut i Tastagata. Rett etter eksisterende blokkbebyggelse med matbutikk i 1 etg. (REMA 1000) kommer prosjektets tomt på venstre side og er markert med byggeskilt. Adkomsten er fra offentlig vei og selve innkjørsel til garasjeanlegget vil skje fra Kaptein Mejlænders gate, som følgelig da også blir henhold til forskrifter. Bygget blir ellers sprinklet iht. brannforskrifter. Elektriske leveranser er iht NEK 400 (se vedlagte romskjema) Garasjeanlegget har drenerende asfalt på gulv, mens tak og vegger males i lyse farger. Det monteres garasjeport med aut. portåpner. Det henvises forøvrig til fremlagt leveransebeskrivelse datert Betalingsplan Se vedlagte prisliste. Boder og parkeringsplasser Det medfølger en stk. bod og en stk. parkeringsplass i parkeringskjeller til hver leilighet foruten de tre leilighetene i toppetasjene der det medfølger to stk parkeringsplasser. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. adressen til prosjektet.

15 Diverse Alle illustrasjoner og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse, og er ikke bindende for utformingen av den endelige bebyggelsen. Vedlagte byggetekniske beskrivelse, romskjema og salgstegninger er grunnlag for kontraktene. Eiendom Tastagata 54 Hnr, 4007 STAVANGER gnr. 59, bnr i Stavanger kommune Eierforhold Eiet Energimerking Eieren har energimerket boligen og den har oppnådd energikarakter A, og oppvarmingskarakter GUL. Felleskostnad Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles ihht. vedtektene. Månedelige fellesutgifter er stipulert til kr 25,- pr m² BRA pr måned første driftsår, hvor man har lagt til grunn at forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har/vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for fellesutgifter. Heftelser Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Kommunal eiendomsskatt Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Kostnader ved avbestilling Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. Meglers vederlag (betales av selger) Meglers vederlag betales iht egen prosjektavtale. Utlegg Utlegg (betales av oppdragsgiver) Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt Selgers tinglysingskostnader: Kr. forretningsfører mv.: Ca. kr. 1625, ,- Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift Firmaattest kr 77,- pr utskrift Omkostninger Se vedlagte prisliste. Overtagelse Boligen planlegges ferdigstilt i perioden 2. kvartal 2015, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om overtagelsesmåned vil bli gitt ca. 3 måneder før og endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 6 ukers skriftlig varsel. Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Selger kan kreve at overtagelse skjer inntil 2 måneder tidligere enn forventet. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. 15

16 16 Prosjektbeskrivelse I behagelig gangavstand til Stavanger sentrum, like ved Bjergsted, kommer boligprosjektet Tastagata 54. Omgitt av flott utsikt mot innseilingen til sentrum kommer 3 moderne bygg med 35 selveierleiligheter fordelt på de 5 øverste etasjene, i tillegg til næringslokaler på bakkeplan. Med få leiligheter i hvert bygg, nærhet til sjøen og med en sentral og attraktiv beliggenhet blir dette et unikt boligprosjekt i Stavangersammenheng. En kort spasertur og du er ved fisketorget midt i sentrum. Spaserturen tas gjerne gjennom idylliske Bjergstedparken, forbi det nye konserthuset og videre langs sjøen og Gamle Stavanger. Leilighetene får varierte størrelser fra m2, hvor flere får utsikt over innseilingen til Stavanger. Det blir opparbeidet et fint grøntområde mellom byggene, og like bortenfor ligger Stemmen med flotte treningsfasiliteter. Det er kort vei til turområder, skole, barnehage, idrettshall og nærbutikk. Prosjektet er tegnet av det Stavanger-baserte arkitektkontoret GARK, som har lagt vekt på et arkitektonisk og moderne uttrykk. Regulering Eiendommen er regulert til bolig /tjenesteyting. Reguleringsplan: - Reg.plan PLAN 2358P. DETALJREGULERING, TASTAGATA 54 EIGANES OG VÅLAND BYDEL Planen legger til rette for utbygging av Tastagata 54 med boliger med tilhørende utearealer og parkering. I tillegg legges det til rette for tjenesteyting i 1. etasje langs Tastagata. Reguleringsbestemmelser: Sist revidert av Stavanger kommune Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen. Det gjøres særskilt oppmerksom på at det pr. d.d. ikke foreligger igangsettelsestillatelse fra kommunen for prosjektet. Rammetillatelse er mottatt av Stavanger kommune. Sameie Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 23. mai 1997, nr. 31, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet. Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal utarbeides husordens- /trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, ihht. eierseksjonsloven kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko. Selgers forbehold Selger har rett, men ikke plikt, til å kansellere denne Kjøpekontrakt uten kostnad dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at Selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene Selger er ikke bundet dersom ikke 70% av salgsverdi er solgt og nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggearbeidene er gitt. Dersom disse forbeholdene ikke er avklart innen har selger rett til å kansellere kontrakten.

17 Dersom endelig vedtak tilsier at utbygningen, etter selgers vurdering, ikke lenger lar seg gjennomføre på hensiktsmessig/ planlagt måte (f.eks. fordi deler av bygget må endres/utbyggingsgraden blir redusert eller annet), skal selger ha rett til å kansellere denne avtale. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer av leveransen. Eventuelle endringer skal ikke forringe den generelle standard. Mindre endringer og arealavvik i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet samt gjennomføring av byggesaken må påregnes. Utbygger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i Standard Tastagata 54 ligger i området mellom by og bolig. Bebyggelsen består av tre enkeltstående bygg som tar opp boligstrøkets småskala og intimitet. Formspråket blander et urbant, moderne uttrykk med lokale, tradisjonelle bygningstrekk. Fra gateplan svever husene over byen og lander i bakkant i en lun, solrik felleshage. iverksettes. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik Leilighetene er gjennomgående og åpner seg mot utsikten på den ene siden og hagen på den andre siden. Mot nordøst kan man se ut over byfjorden og fjellene via store glasspartier. Mot sørvest fyller solen terrassen og man kommer tett på den lune felleshagen. Det gjennomgående, nære og fjerne styrer valg av romkomposisjon og funksjoner. Oppholdsrommene åpner seg mot det store utsiktsrommet hvor man se fjorden og fjellene. Soverom og kjøkkenhage henvender seg mot det lune, grønne fellesrommet. Det skapes flytende overganger mellom rom, landskapsrom og uterom. endringer av fasader og kan forekomme ved trykking/ utomhusplanen. kopiering. - En toppleilighet pr. bygg - takterrasse Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Det tas forbehold om eventuelle feil. Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal. Ovennevnte endringer/avvik gir - Lukket parkeringsanlegg - Porttelefon med monitor - Heis i hvert bygg - Innvendig lukket sykkelparkering - Felles skjermet grøntområde - Kollektivtransport en heistur unna - Dagligvare like ved - Kjøkken er HTH Premium med Hvitevarepakke inkludert - Energiklasse A - Gunstige betalingsbetingelser - Forventet byggestart høst forbehold om antall seksjoner i sameiet. ikke kjøper rett til prisavslag/erstatning.

18 Bedre isolering av boligene, vannbåren varme, balansert ventilasjonsanlegg med roterende gjenvinning og høyere u-verdi i vinduene gir energieffektive løsninger og lavere energibruk for boligkjøper. Leilighetene har relativt kompakte bygningskropper og konstruksjonene med gode detaljer har minimert kuldebroer og redusert luftlekkasje. Oppvarming av leilighetene skjer med varmepumpe, (luft-vann), som gir varmt vann til termostatstyrte radiatorer og gulvvarme på bad. Varmt forbruksvann kommer også fra felles bereder plassert i teknisk rom. 1) Tekniskbeskrivelse datert ) Romskjema datert ) Plantegning datert ) Fasadetegninger datert ) Foreløpige vedtekter 6) Salgsoppgave, datert Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg. Tomt Byggene får et flott og innbydene grøntområde i bakkant, og like ved Tastagata 54 ligger Stemmen Idrettspark med flotte treningsfasiliteter, Blaa promenade og tilgjengelighet til sjøen. Utleie Boligen har ingen egen utleieenhet, men kan fritt leies ut i sin helhet. Vei / vann / avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett. Visning Kontakt megler for innføring i prosjekt. Salgsvilkår Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: 18

19 VIKTIG INFORMASJON Lovverket Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova. Ligningsverdi Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på Tilvalg og endringer Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. 19

20 VIKTIG INFORMASJON Bebyggelsens arealer Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(bra) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Finansiering Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter. Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via faks/e-post/leveres til prosjektmegler. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 K. +45,50 K. +43,9 K. +43,90 K. +43,2 K. +43,20 K. +42,50 K. +39,90 K. +37,05 K. +34,20 K. +31,35 K. +28,50 K. +45,5 K. +41,25 K. +38,05 K. +35,2 K. +32,35 K. +29,5 TASTAGATEN K. +25,5 K. +45,2 K. +25,35 K. +45,0 K. +45,5 K. +29,20 K. +43,7 K. +28,45 K. +42,05 KAPTEIN MÆJLENDERS GT K. +28,50 Prosjekt: TASTAGATA 54 Tiltakshaver: TASTAGATEN 54 AS Postboks 351, 4067 Stavanger Prosjekterende: GARK AS HØYLANDSGATE STAVANGER MOB mail. Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Tegning: Fasade NordVest Dato: Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A121 33

34 K. +45,0 K. +44,2 K. +44,0 K. +44,0 K. +43,9 K. +43,7 K. +43,90 K. +43,9 K. +43,2 K. +43,20 K. +42,50 K. +39,90 K. +37,05 K. +45,5 K. +45,5 K. +45,50 K. +45,2 K. +44,9 K. +34,20 K. +31,35 K. +41,25 K. +42,05 K. +29,50 K. +28,50 K. +28,45 K. +38,05 KAPTEIN MÆJLENDERS GT K. +35,2 TASTAGATEN K. +25,35 K. +25,5 K. +32,35 K. +29,5 K. +25,5 Prosjekt: TASTAGATA 54 Tiltakshaver: TASTAGATEN 54 AS Postboks 351, 4067 Stavanger Prosjekterende: GARK AS HØYLANDSGATE STAVANGER MOB mail. Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering Dato: eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Tegning: Fasade NordØst Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A122 34

35 Prosjekt: TASTAGATA 54 Tiltakshaver: TASTAGATEN 54 AS Postboks 351, 4067 Stavanger Prosjekterende: GARK AS HØYLANDSGATE STAVANGER MOB mail. Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Tegning: Fasade SørØst K. +45,50 K. +43,90 K. +43,20 K. +42,50 K. +39,90 K. +37,05 K. +34,20 K. +31,35 K. +28,50 K. +25,35 TASTAGATEN K. +42,05 INNREGULERT MAKSHØYDE K. +42,05 K. +42,6 K. +43,2 K. +43,9 K. +28,5 K. +42,3 K. +29,4 K. +45,5 K. +41,25 K. +38,05 K. +35,2 K. +32,35 K. +29,5 K. +25,5 Dato: Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A123 35

36 36 K. +29,5 K. +28,5 KAPTEIN MÆJLENDERS GT K. +32,35 K. +35,2 K. +38,05 K. +41,25 K. +45,5 K. +43,7 K. +45,5 K. +44,2 K. +43,9 K. +45,0 K. +29,5 K. +44,0 K. +44,9 K. +45,2 1:200 Fasade SørVest A124 Tegningsnr.: Målestokk: Dato: Tegning: MOB mail. Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke HØYLANDSGATE STAVANGER GARK AS Prosjekterende: Postboks 351, 4067 Stavanger TASTAGATEN 54 AS Tiltakshaver: TASTAGATA 54 Prosjekt: K. +44,0

37 18 x 175 = kjøkken/spisestue a: 27,0 m² 106 bod/garderobe a: 3,0 m² Leilighet B-H0601: Leilighet A-H0601: 18 x 175 = Prosjekt: TASTAGATA 54 Tiltakshaver: TASTAGATEN 54 AS Postboks 351, 4067 Stavanger Prosjekterende: GARK AS HØYLANDSGATE STAVANGER MOB mail. Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Tegning: 6. Etasje Bolig Tegningsnr.: Dato: Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A x 175 = k + 40,9 a: 2,1 m² fr.balkong a: 1,3 m² 113 stuer a: 73,7 m² garderobe/ bod/vaskerom a: 2,6 m² 110 a: 3,3 m² wc a: 1,4 m² gang a: 2,4 m² 105 a: 7,3 m² a: 7,3 m² baderom a: 3,6 m² k + 40,9 106 bod/garderobe a: 4,3 m² 107 a: 15,5 m² terrasse a: 26,4 m² 108 baderom/velvære a: 12,0 m² bod/vaskerom baderom garderobe 109 a: 2,8 m² a: 3,7 m² a: 2,9 m² wc a: 1,6 m² 106 a: 2,9 m² a: 8,6 m² a: 9,8 m² kjøkken/spisestue a: 35,0 m² k + 40,9 105 a: 12,0 m² terrasse a: 47,6 m² 112 kjøkken/spisestue a: 44,0 m² terrasse a: 8,3 m² Målestokk: 1:200 Tegnet dato: Tegningstittel: 6. Etasje Bolig 108 baderom/velvære a: 11,0 m² garderobe/bod a: 4,3 m² a: 14,1 m² terrasse a: 24,3 m² fr.balkong 112 a: 2,4 m² stuer a: 74,3 m² terrasse a: 7,0 m² terrasse a: 23,4 m² A bad a: 4,8 m² 107 gang a: 2,3 m² 109 a: 7,1 m² /kontor a: 10,0 m² 110 wc/vaskerom a: 3,3 m² a: 3,1 m² terrasse a: 34,6 m² stuer a: 41,0 m² Leilighet C-H0601: Skjema / Detalj: Tastagata 54 g arkitekter as 37

38 16 x 178 = x 178 = a: 4,8 m² a: 4,8 m² k + 31, bod/vaskerom a: 3,6 m² bad a: 5,3 m² gang a: 2,9 m² Leilighet B-H0301/ H0401/H0501: 107 wc a: 2,0 m² balkong a: 11,5 m² bad a: 4,7 m² Leilighet B-H0302/ H0402/H0502: fr.balkong a: 1,3 m² stue/kjøkken a: 32,1 m² a: 12,7 m² a: 4,1 m² svalgang k + 32,35 Leilighet B-H0303/ H0403/H0503: 106 stue/kjøkken a: 38,0 m² 105 baderom a: 5,7 m² bod a: 8,0 m² a: 3,0 m² a: 6,4 m² a: 12,1 m² balkong a: 10,2 m² Leilighet A-H0301/ H0401/H0501: 106 stue/kjøkken a: 37,0 m² 105 baderom a: 5,0 m² bod a: 3,1 m² a: 7,0 m² a: 11,5 m² a: 6,3 m² balkong a: 9,3 m² Leilighet A-H0302/ H0402/H0502: fr.balkong a: 2,4 m² stue/kjøkken a: 34,8 m² bad a: 5,0 m² a: 10,9 m² a: 2,8 m² svalgang k + 32,35 Leilighet A-H0303/ H0403/H0503: 106 stue/kjøkken a: 34,8 m² 105 baderom a: 4,8 m² bod a: 3,2 m² a: 7,1 m² a: 11,5 m² a: 6,6 m² balkong a: 9,1 m² Prosjekt: TASTAGATA 54 Tiltakshaver: TASTAGATEN 54 AS Postboks 351, 4067 Stavanger Prosjekterende: GARK AS HØYLANDSGATE STAVANGER MOB mail. Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Tegning: Etasje Bolig Tegningsnr.: Dato: Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A- -A-105 bod/wic a: 3,0 m² a: 12,0 m² a: 6,4 m² bad a: 4,9 m² a: 2,3 m² balkong a: 6,1 m² gang a: 14,7 m² 106 stue a: 30,1 m² 108 hall a: 6,9 m² 109 kjøkken/spisestue a: 20,5 m² Målestokk: 1:200 Tegnet dato: Tegningstittel: Etasje Bolig A- - A kjøkken/spisestue a: 17,0 m² 105 a: 7,1 m² balkong a: 6,5 m² 106 a: 3,9 m² 16 x 178 = bod a: 3,6 m² a: 10,8 m² 106 stue a: 18,0 m² 105 a: 7,4 m² 106 bad stue/kjøkken a: 30,9 m² Leilighet C-H0302/ H0402/H0502: Leilighet C-H0301/ H0401/H0501: 38 Skjema / Detalj: Tastagata 54 g arkitekter as

39 16 x 178 = x 178 = INNGANG BOLIG C a: 4,6 m² balkong a: 6,5 m² Leilighet B-H0201: Leilighet B-H0202: Leilighet B-H0203: Leilighet A-H0201: Leilighet A-H0202: Leilighet A-H0203: svalgang svalgang k + 29,5 k + 29,5 Prosjekt: TASTAGATA 54 Tiltakshaver: TASTAGATEN 54 AS Postboks 351, 4067 Stavanger Prosjekterende: GARK AS HØYLANDSGATE STAVANGER MOB mail. Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Tegning: 1. Etasje Bolig Tegningsnr.: Dato: Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A- 16 x 178 = k + 28,5 105 bod/vaskerom a: 3,6 m² bad a: 5,3 m² 107 wc a: 2,0 m² bad a: 4,7 m² baderom baderom baderom a: 5,9 m² a: 10,9 m² a: 4,8 m² a: 12,7 m² a: 5,0 m² a: 4,1 m² a: 2,8 m² bod a: 3,2 m² bod bod a: 3,2 m² a: 8,0 m² a: 6,9 m² a: 6,9 m² a: 3,0 m² a: 11,5 m² a: 6,7 m² a: 12,0 m² a: 6,3 m² a: 11,5 m² a: 6,3 m² bod/wic a: 3,0 m² a: 11,6 m² gang a: 2,9 m² a: 6,4 m² bad a: 4,6 m² a: 2,4 m² gang a: 14,7 m² 106 stue a: 30,1 m² 108 hall a: 6,9 m² 109 kjøkken/spisestue a: 20,5 m² balkong a: 11,5 m² fr.balkong a: 2,4 m² fr.balkong a: 1,3 m² 106 stue/kjøkken a: 37,0 m² stue/kjøkken stue/kjøkken a: 35,6 m² stue/kjøkken a: 33,5 m² a: 34,7 m² stue/kjøkken a: 32,0 m² bad a: 5,0 m² balkong balkong terrasse a: 10,0 m² a: 9,2 m² a: 9,0 m² Målestokk: 1:200 Tegningstittel: 2. Etasje - Bolig Tegnet dato: A- balkong a: 6,1 m² 108 kjøkken/spisestue a: 17,0 m² 105 a: 6,5 m² 107 a: 3,9 m² bod a: 3,5 m² a: 10,0 m² 106 stue a: 17,2 m² 105 a: 4,8 m² bad stue/kjøkken a: 30,0 m² Leilighet C-H0201 Leilighet C-H0202: Skjema / Detalj: Tastagata 54 g arkitekter as 39

40 15 x 177 = x 177 = P-garasje INNG. BOD redskapsbod a: 3,4 m² Teknisk rom a: 75,1 m² A-H0201 sportsbod a: 5,0 m² B-H0201 sportsbod a: 5,0 m² C-H0201 sportsbod a: 5,0 m² INNGANG BOLIG B 8 x 169 = A-H0202 sportsbod a: 5,0 m² B-H0202 sportsbod a: 5,0 m² C-H0202 sportsbod a: 5,0 m² Kt: + 25, k + 25,5 SYKKELPARKERING 108 PLASSER AREAL: 205 m2 A-H0203 A-H0301 A-H0302 A-H0303 sportsbod sportsbod sportsbod sportsbod a: 5,0 m² a: 5,0 m² a: 5,0 m² a: 5,0 m² SPORTSBODER 35 STK B-H0203 B-H0301 B-H0302 B-H0303 sportsbod sportsbod sportsbod sportsbod a: 5,0 m² a: 5,0 m² a: 5,0 m² a: 5,0 m² C-H0301 C-H0302 C-H0401 C-H0402 sportsbod sportsbod sportsbod sportsbod a: 5,0 m² a: 5,0 m² a: 5,0 m² a: 5,0 m² AREAL: 386,5m2 Målestokk: 1:200 Tegnet dato: A-H0401 sportsbod a: 5,0 m² B-H0401 sportsbod a: 5,0 m² C-H0501 sportsbod a: 5,0 m² 2 INNGANG NÆRING A-H0402 A-H0403 sportsbod sportsbod a: 5,0 m² a: 5,0 m² B-H0402 B-H0403 sportsbod sportsbod a: 5,0 m² a: 5,0 m² C-H0502 sportsbod a: 5,0 m² 15 P-plasser 1 sykkel-p INNGANG NÆRING NÆRINGSAREAL AREAL: 500 m2 A-H0501 A-H0502 A-H0503 sportsbod sportsbod sportsbod a: 5,0 m² a: 5,0 m² a: 5,0 m² A-H0601 sportsbod a: 11,0 m² B-H0501 B-H0502 B-H0503 C-H0601 sportsbod sportsbod sportsbod sportsbod a: 5,0 m² a: 5,0 m² a: 5,0 m² a: 8,4 m² B-H0601 sportsbod a: 11,5 m² Tegningstittel: 1. Etasje - Næring/Sykkelparkering/Sportsboder sykkel-p INNGANG BOLIG A Inngang Bolig 8 x 169 = Prosjekt: TASTAGATA 54 Tiltakshaver: TASTAGATEN 54 AS Postboks 351, 4067 Stavanger Prosjekterende: GARK AS HØYLANDSGATE STAVANGER MOB mail. Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Tegning: Gateplan-Etasje Tegningsnr.: Dato: A- Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A- INNKJØRSEL 18 x 167 = ,00 % 10,01 % Kaptein Mejlænders gate 5,01 %10,02 % 9,74 % 9,74 % 40 Skjema / Detalj: Tastagata 54 g arkitekter as

41 18 x 178 = x 178 = A-H0303 A-H0403 A-H0502 A-H0402 A-H0501 A-H0401 A-H0503 Parkering Parkering Parkering Parkering Parkering Parkering Parkering (P10) (P11) B-H0503 B-H0501 B-H0502 B-H0402 B-H0401 B-H0403 B-H0303 Parkering Parkering Parkering Parkering Parkering Parkering Parkering INNGANG-HEIS/TRAPP MC-P BOLIG B SYKKEL-P INNGANG-HEIS/TRAPP BOLIG A A-H0601 Parkering A-H0301 A-H0201 A-H0302 A-H0202 A-H0203 Parkering Parkering Parkering Parkering Parkering B-H0203 B-H0202 B-H0201 B-H0301 B-H0302 Parkering Parkering B-H0601 Parkering Parkering Parkering Parkering PARKERINGSETASJE Areal: m2 50 P -PLASSER bolig/næringparkering C-H0502 C-H0501 C-H0402 C-H0601 C-H0401 C-H0302 C-H0301 C-H0201 C-H0202 C-H0601 B-H0601 A-H0601 Parkering Parkering Parkering Parkering Parkering Parkering Parkering Parkering Parkering Parkering Parkering Parkering P7 P8 P9 EL-BIL INNGANG-HEIS/TRAPP BOLIG C P4 P5 MC-P P1 P2 P3 P6 Prosjekt: TASTAGATA 54 Tiltakshaver: TASTAGATEN 54 AS Postboks 351, 4067 Stavanger Prosjekterende: GARK AS HØYLANDSGATE STAVANGER MOB mail. Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Tegning: Parkerings Etasje Tegningsnr.: Dato: Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A x 178 = Målestokk: 1:200 Tegningstittel: Parkerings Etasje Tegnet dato: A-100 5,00 % 10,01 % 5,01 %10,02 % 9,74 % 9,74 % Skjema / Detalj: Tastagata 54 g arkitekter as 41

42 BYGG C LEILIGHET C-H ETASJE BRA: 71.9 m2 P-ROM: 66.1 m m 105 a: 7,4 m² 106 stue a: 18,0 m² 106 a: 3,9 m² 105 a: 7,1 m² k + 31,25 16 x 178 = kjøkken/spisestue a: 17,0 m² gang a: 2,3 m² bad a: 4,9 m² a: 12,0 m² bod/wic a: 3,0 m² balkong a: 6,1 m² 42 Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: C-H0502

43 BYGG C LEILIGHET C-H ETASJE BRA: 65.2 m2 P-ROM: 61.2 m2 stue/kjøkken a: 30,9 m² m 105 a: 7,4 m² bad a: 4,8 m² 106 a: 4,8 m² 106 a: 3,9 m k + 31,25 a: 10,8 m² bod a: 3,6 m² 16 x 178 = balkong a: 6,5 m² balkong a: 6,1 m² Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: C-H

44 BYGG B LEILIGHET B-H ETASJE BRA: 76.6 m2 P-ROM: 72.7 m2 g 106 stue/kjøkken a: 38,0 m² m ² 105 baderom a: 5,7 m² a: 8,0 m² bod a: 3,0 m² a: 6,4 m² a: 12,1 m² balkong a: 10,2 m² 44 Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: B-H0503

45 BYGG B LEILIGHET B-H ETASJE BRA: 55.5 m2 P-ROM: 55.1 m2 fr.balkong a: 1,3 m² m stue/kjøkken a: 32,1 m² bad a: 4,7 m² a: 4,1 m² a: 12,7 m² svalgang Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: B-H

46 BYGG B LEILIGHET B-H ETASJE BRA: 97.4 m2 P-ROM: 96.5 m2 106 stue a: 30,1 m² bad a: 4,7 m² m 105 bod/vaskerom a: 3,6 m² 107 wc a: 2,0 m² bad a: 5,3 m² 108 hall a: 6,9 m² a: 14,7 m² gang a: 2,9 m² a: 6,4 m² 109 kjøkken/spisestue a: 20,5 m² 16 x 178 = balkong a: 11,5 m² 46 Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: B-H0501

47 BYGG A LEILIGHET A-H ETASJE BRA: 70.3 m2 P-ROM: 65.5 m2 106 stue/kjøkken a: 34,8 m² m 105 baderom a: 4,8 m² a: 7,1 m² bod a: 3,2 m² 16 x 178 = a: 6,6 m² a: 11,5 m² balkong a: 9,1 m² Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: A-H

48 BYGG A LEILIGHET A-H ETASJE BRA: 55.5 m2 P-ROM: 55.1 m2 fr.balkong a: 2,4 m² stue/kjøkken a: 34,8 m² m bad a: 5,0 m² a: 10,9 m² a: 2,8 m² 48 Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: A-H0502

49 BYGG A LEILIGHET A-H ETASJE BRA: 73.2 m2 P-ROM: 69.2 m2 106 stue/kjøkken a: 37,0 m² m 105 baderom a: 5,0 m² 1 s a bod a: 3,1 m² a: 7,0 m² a: 11,5 m² a: 6,3 m² balkong a: 9,3 m² Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: A-H

50 BYGG C LEILIGHET C-H ETASJE BRA: 71.9 m2 P-ROM: 66.1 m m 105 a: 7,4 m² 106 stue a: 18,0 m² 106 a: 3,9 m² 105 a: 7,1 m² k + 31,25 16 x 178 = kjøkken/spisestue a: 17,0 m² gang a: 2,3 m² bad a: 4,9 m² a: 12,0 m² bod/wic a: 3,0 m² balkong a: 6,1 m² 50 Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: C-H0402

51 BYGG C LEILIGHET C-H ETASJE BRA: 65.2 m2 P-ROM: 61.2 m2 stue/kjøkken a: 30,9 m² m 105 a: 7,4 m² bad a: 4,8 m² 106 a: 4,8 m² 106 a: 3,9 m k + 31,25 a: 10,8 m² bod a: 3,6 m² 16 x 178 = balkong a: 6,5 m² balkong a: 6,1 m² Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: C-H

52 BYGG B LEILIGHET B-H ETASJE BRA: 76.6 m2 P-ROM: 72.7 m2 g 106 stue/kjøkken a: 38,0 m² m ² 105 baderom a: 5,7 m² a: 8,0 m² bod a: 3,0 m² a: 6,4 m² a: 12,1 m² balkong a: 10,2 m² 52 Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: B-H0403

53 BYGG B LEILIGHET B-H ETASJE BRA: 55.5 m2 P-ROM: 55.1 m2 fr.balkong a: 1,3 m² m stue/kjøkken a: 32,1 m² bad a: 4,7 m² a: 4,1 m² a: 12,7 m² svalgang Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: B-H

54 BYGG B LEILIGHET B-H ETASJE BRA: 97.4 m2 P-ROM: 96.5 m2 106 stue a: 30,1 m² bad a: 4,7 m² m 105 bod/vaskerom a: 3,6 m² 107 wc a: 2,0 m² bad a: 5,3 m² 108 hall a: 6,9 m² a: 14,7 m² gang a: 2,9 m² a: 6,4 m² 109 kjøkken/spisestue a: 20,5 m² 16 x 178 = balkong a: 11,5 m² 54 Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: B-H0401

55 BYGG A LEILIGHET A-H ETASJE BRA: 70.3 m2 P-ROM: 65.5 m2 106 stue/kjøkken a: 34,8 m² m 105 baderom a: 4,8 m² a: 7,1 m² bod a: 3,2 m² 16 x 178 = a: 6,6 m² a: 11,5 m² balkong a: 9,1 m² Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: A-H

56 BYGG A LEILIGHET A-H ETASJE BRA: 55.5 m2 P-ROM: 55.1 m2 fr.balkong a: 2,4 m² stue/kjøkken a: 34,8 m² m bad a: 5,0 m² a: 10,9 m² a: 2,8 m² 56 Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: A-H0402

57 BYGG A LEILIGHET A-H ETASJE BRA: 73.2 m2 P-ROM: 69.2 m2 106 stue/kjøkken a: 37,0 m² m 105 baderom a: 5,0 m² 1 s a bod a: 3,1 m² a: 7,0 m² a: 11,5 m² a: 6,3 m² balkong a: 9,3 m² Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: A-H

58 BYGG C LEILIGHET C-H ETASJE BRA: 71.9 m2 P-ROM: 66.1 m m 105 a: 7,4 m² 106 stue a: 18,0 m² 106 a: 3,9 m² 105 a: 7,1 m² k + 31,25 16 x 178 = kjøkken/spisestue a: 17,0 m² gang a: 2,3 m² bad a: 4,9 m² a: 12,0 m² bod/wic a: 3,0 m² balkong a: 6,1 m² 58 Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: C-H0302

59 BYGG C LEILIGHET C-H ETASJE BRA: 65.2 m2 P-ROM: 61.2 m2 stue/kjøkken a: 30,9 m² m 105 a: 7,4 m² bad a: 4,8 m² 106 a: 4,8 m² 106 a: 3,9 m k + 31,25 a: 10,8 m² bod a: 3,6 m² 16 x 178 = balkong a: 6,5 m² balkong a: 6,1 m² Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: C-H

60 BYGG B LEILIGHET B-H ETASJE BRA: 76.6 m2 P-ROM: 72.7 m2 g 106 stue/kjøkken a: 38,0 m² m ² 105 baderom a: 5,7 m² a: 8,0 m² bod a: 3,0 m² a: 6,4 m² a: 12,1 m² balkong a: 10,2 m² 6 0 Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: B-H0303

61 BYGG B LEILIGHET B-H ETASJE BRA: 55.5 m2 P-ROM: 55.1 m2 fr.balkong a: 1,3 m² m stue/kjøkken a: 32,1 m² bad a: 4,7 m² a: 4,1 m² a: 12,7 m² svalgang Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: B-H

62 BYGG B LEILIGHET B-H ETASJE BRA: 97.4 m2 P-ROM: 96.5 m2 106 stue a: 30,1 m² bad a: 4,7 m² m 105 bod/vaskerom a: 3,6 m² 107 wc a: 2,0 m² bad a: 5,3 m² 108 hall a: 6,9 m² a: 14,7 m² gang a: 2,9 m² a: 6,4 m² 109 kjøkken/spisestue a: 20,5 m² 16 x 178 = balkong a: 11,5 m² 62 Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: B-H0301

63 BYGG A LEILIGHET A-H ETASJE BRA: 70.3 m2 P-ROM: 65.5 m2 106 stue/kjøkken a: 34,8 m² m 105 baderom a: 4,8 m² a: 7,1 m² bod a: 3,2 m² 16 x 178 = a: 6,6 m² a: 11,5 m² balkong a: 9,1 m² Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: A-H

64 BYGG A LEILIGHET A-H ETASJE BRA: 55.5 m2 P-ROM: 55.1 m2 fr.balkong a: 2,4 m² stue/kjøkken a: 34,8 m² m bad a: 5,0 m² a: 10,9 m² a: 2,8 m² 64 Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: A-H0302

65 BYGG A LEILIGHET A-H ETASJE BRA: 73.2 m2 P-ROM: 69.2 m2 106 stue/kjøkken a: 37,0 m² m 105 baderom a: 5,0 m² 1 s a bod a: 3,1 m² a: 7,0 m² a: 11,5 m² a: 6,3 m² balkong a: 9,3 m² Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: A-H

66 BYGG C LEILIGHET C-H ETASJE BRA: 55.4 m2 P-ROM: 51.4 m2 stue/kjøkken a: 30,0 m² m bad a: 4,6 m² 105 a: 4,8 m² a: 10,0 m² bod a: 3,5 m² 16 x 178 = balkong a: 6,5 m² balk a: 6 66 Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: C-H0202

67 BYGG C LEILIGHET C-H ETASJE BRA: 69.5 m2 P-ROM: 66.1 m m k + 28,5 106 stue a: 17,2 m² 107 a: 3,9 m² 105 a: 6,5 m² 16 x 178 = kjøkken/spisestue a: 17,0 m² gang a: 2,4 m² bad a: 4,6 m² a: 11,6 m² bod/wic a: 3,0 m² balkong a: 6,1 m² Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: C-H

68 BYGG B LEILIGHET B-H ETASJE BRA: 75.2 m2 P-ROM: 71.6 m2 g 106 stue/kjøkken a: 37,0 m² m ² 105 baderom a: 5,9 m² a: 8,0 m² bod a: 3,0 m² a: 6,7 m² a: 12,0 m² balkong a: 10,0 m² 68 Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: B-H0203

69 BYGG B LEILIGHET B-H ETASJE BRA: 55.5 m2 P-ROM: 55.1 m2 fr.balkong a: 1,3 m² m stue/kjøkken a: 32,0 m² bad a: 4,7 m² a: 4,1 m² a: 12,7 m² Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: B-H

70 BYGG B LEILIGHET B-H ETASJE BRA: 97.3 m2 P-ROM: 96.5 m2 1 st a 106 stue a: 30,1 m² bad a: 4,7 m² m 105 bod/vaskerom a: 3,6 m² 107 wc a: 2,0 m² bad a: 5,3 m² 108 hall a: 6,9 m² a: 14,7 m² a: 6,4 m² gang a: 2,9 m² 109 kjøkken/spisestue a: 20,5 m² 16 x 178 = balkong a: 11,5 m² 70 Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: B-H0201

71 BYGG A LEILIGHET A-H ETASJE BRA: 69.0 m2 P-ROM: 65.2 m2 106 stue/kjøkken a: 33,5 m² m 105 baderom a: 4,8 m² a: 6,9 m² bod a: 3,2 m² 16 x 178 = a: 6,3 m² a: 11,5 m² terrasse a: 9,0 m² Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: A-H

72 BYGG A LEILIGHET A-H ETASJE BRA: 55.5 m2 P-ROM: 55.1 m2 fr.balkong a: 2,4 m² m bad a: 5,0 m² stue/kjøkken a: 34,7 m² a: 10,9 m² a: 2,8 m² 72 Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: A-H0202

73 BYGG A LEILIGHET A-H ETASJE BRA: 71.7 m2 P-ROM: 67.6 m2 106 stue/kjøkken a: 35,6 m² m 105 baderom a: 5,0 m² 1 s a bod a: 3,2 m² a: 6,9 m² a: 11,5 m² a: 6,3 m² balkong a: 9,2 m² Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: A-H

74 18 x 175 = wc/vaskerom a: 3,3 m² stuer a: 41,0 m² 109 a: 7,1 m² k + 40,9 a: 3,1 m² terrasse a: 34,6 m² kjøkken/spisestue a: 27,0 m² 107 gang a: 2,3 m² 108 bad a: 4,8 m² /kontor a: 10,0 m² 105 a: 12,0 m² 106 bod/garderobe a: 3,0 m² BYGG C LEILIGHET C-H ETASJE BRA: m2 P-ROM: m m 74 Skjema / Detalj: Tastagata 54 g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: C-H0601

75 fr.balkong a: 1,3 m² 113 stuer a: 73,7 m² 111 garderobe/ a: 2,6 m² 110 wc a: 1,4 m² 109 bod/vaskerom a: 3,3 m² a: 2,1 m² a: 7,3 m² gang a: 2,4 m² 105 a: 7,3 m² 106 bod/garderobe a: 4,3 m² 112 kjøkken/spisestue a: 44,0 m² baderom a: 3,6 m² terrasse a: 8,3 m² 107 a: 15,5 m² 108 baderom/velvære a: 12,0 m² 18 x 175 = k + 40,9 terrasse a: 47,6 m² terrasse a: 26,4 m² BYGG B LEILIGHET B-H ETASJE BRA: m2 P-ROM: m m 75 Skjema / Detalj: Tastagata 54 g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: B-H0601

76 18 x 175 = stuer a: 74,3 m² fr.balkong a: 2,4 m² 107 bod/vaskerom a: 2,8 m² 108 baderom a: 3,7 m² 109 wc a: 1,6 m² 110 garderobe a: 2,9 m² garderobe/bod a: 4,3 m² a: 8,6 m² 105 a: 9,8 m² 106 a: 2,9 m² 111 kjøkken/spisestue a: 35,0 m² 108 baderom/velvære a: 11,0 m² a: 14,1 m² terrasse a: 7,0 m² k + 40,9 terrasse a: 24,3 m² terrasse a: 23,4 m² BYGG A LEILIGHET A-H ETASJE BRA: m2 P-ROM: m m 76 Prosjektnavn: Tastagata 54 Arkitekter: g arkitekter as Målestokk: 1:100 Tegnet dato: Tegningsnr.: A-H0601

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 9 0

91 DNB Eiendom AS Bustadoppføringslova

92 92 5 melger ved påkrav, DNB Eiendom AS v/ DNB Meglerservice AS, 0021 OSLO, fax nr B

93 DNB. 7 : klient 93

94 94 bank megler Kjøper er kjent med at eventuelle tilvalg og endringer vil medføre et administrasjonsgebyr på 6%.

95 95

96 96

97 DNB Eiendom AS 20DNB Eiendom 20 og algsverdioppnådd 97

98

99 4fire to 99

100 Salg ved: DNB Eiendom /Stavanger Sentrum Haakon VIIs gt. 9, 4005 Stavanger Tlf: dnbeiendom.no/nybygg

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

Bo på solsiden av Førresfjorden

Bo på solsiden av Førresfjorden Bo på solsiden av Førresfjorden De kan se frem til gode dager de som kjøper leilighet i Småje 2 Godt å komme hjem til Småje! Bo på solsiden av Førresfjorden Av og til sier et bilde mer enn 30.000 ord.

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Bebyggelsen Det er 22 leiligheter

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Akseptert av selger Sted/dato.. / / KJØPETILBUD

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å WINGEJORDET Eiendommen fra A-Å Ansvarlig megler Navn: Øystein Liverud, telefon 91884174 Tittel: Daglig leder/megler DNB Eiendom AS, Avd. Nybygg Adresse: Postboks 60, Bragernes, 3001 DRAMMEN org.nr. 910

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. Føstre etasje består av næringslokaler, samt inngang til boligene. De andre etasjene har også noen næringslokaler.

Detaljer

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer.

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 6 etasjer med 17 leiligheter. Underetasjen består av næring og duplex-leiligheter som ikke tilhører Dovrekvartalet Borettslag. Alle balkongene i er innglasset.

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Sandvedparken Terrasse trinn 3 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Megler MNEF DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s Gate 9, 4005

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Leil.nr. Antal l rom m2 BRA m2 P- ro

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

Utsiktsleiligheter SVEIVEN

Utsiktsleiligheter SVEIVEN SKÅREDALSTOPPEN Utsiktsleiligheter SVEIVEN VED FOTEN AV BYENS VAKRE FRILUFTSOMRÅDER OM PROSJEKTET: Skåredalstoppen er perfekt for deg som ønsker en stilfull og moderne leilighet i et nyetablert boligområde

Detaljer

HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon

HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon NYBYGG HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon Flotte, ferdigstilte funkisleiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III 2 Kontaktperson Line Ericha Strandli Eiendomsmeglerfullmektig

Detaljer

PROSJEKTINFO JESSHEIM PARK

PROSJEKTINFO JESSHEIM PARK PROSJEKTINFO JESSHEIM PARK Ansvarlig megler Navn: Jonas Mjåvatn, telefon 920 17 075 Tittel: Megler DnB NOR Eiendom AS avd. Nybygg Romerike Adresse: Kirkegt. 1, 2001 Lillestrøm org.nr. 910 968 955 Fullmektig/salg

Detaljer

Dovrekvartalet D2 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D2 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. 1. etasje inneholder Dovrekvartalet Borettslags «storstue». Dette er et felles selskapsrom og møte-/ aktivitetsrom

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Cecilie Grimsrud, telefon 98 93 90 Tittel: Prosjektmegler DNB Eiendom AS Adresse: Haakons VII's gate 9 org.nr. 90 98 9 Navn: Anne istine

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Kantorveien 2, 1410 Kolbotn Pris kr 4.000.000 - kr 12.500.000 Omkostninger kr 20.392 - kr 39.322,- Totalt ink. omkostninger kr

Detaljer

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATNINGSOMRÅDE

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATNINGSOMRÅDE VASSBREKKE 7 BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATNINGSOMRÅDE GUNSTIG MED HUSBANKEN DELER AV PROSJEKTET ER 80% HUSBANKFINANSIERT Rekke 1, 2 og 4 er forhåndsgodkjent for 80% finansiering i Husbanken.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 12.02.16 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD Kjøpsinformasjon DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Hasseldalen Brygge 2 Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Kantorveien 2, 1410 Kolbotn Pris kr 4.900.000 kr 12.000.000 Omkostninger kr 20.792 kr 28.042 Totalt ink. omkostninger kr 4.920.792

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler MNEF DNB Eiendom AS Adresse: Postboks 198 Sentrum, 4001 Stavanger org.nr. 910

Detaljer

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATSINGSOMRÅDE

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATSINGSOMRÅDE VASSBREKKE 6 BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATSINGSOMRÅDE GUNSTIG MED HUSBANK PROSJEKTET ER 80% HUSBANKFINANSIERT Hver enkelt kjøper søker om å bli godkjent låntaker i h.h.t inntekt og faste utgifter

Detaljer

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser - ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp:

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser - ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp: Salgsvilkår og informasjon: Faste priser - ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp: Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende: Dokumentavgift 2,5 % av andel

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 02.11.2015 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Dok.avgift Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 1 A102 131 125 15 5 2 A201 109 104 15 4 2 A202 100 96 15 4 3 A301 77 74 15 3 3 A302 116 111

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE 1

PROSJEKTBESKRIVELSE 1 PROSJEKTBESKRIVELSE 1 EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN 01.03.2016 FJELLHAMAR TORG LIKE VED DET MESTE 156 Adresse Haneborgveien 91-93, 1472 Fjellhamar BRA fra 25 kvm- til

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Jessheim Park, Idretten, 2068 Jessheim i Ullensaker kommune Pris Kr 1.990.000-8.190.000 Omkostninger Se prisliste Totalt ink.

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 17.07.15 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

BO DER DET SKJER. Sentralt på Hasseløy

BO DER DET SKJER. Sentralt på Hasseløy HASSELØY VEST BO DER DET SKJER Sentralt på Hasseløy GUNSTIG MED HUSBANKEN PROSJEKTET ER 80% HUSBANKFINANSIERT Hver enkelt kjøper søker om å bli godkjent lånetaker i h.h.t inntekt og faste utgifter iflg.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å FELT B5 - BYGG C OG D PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 21.10.14 Etasje Leil.type Leilighetsnr BRA (m2) PRISLISTE P-rom (m2) Balkong (m2) Stipulerte felleskostn Pris* Omkost Total pris inkl

Detaljer

HJELLEMARKA SØFTELAND

HJELLEMARKA SØFTELAND NYBYGG HJELLEMARKA SØFTELAND 18 leiligheter med heis og garasje. DNB Eiendom dnbeiendom.no HJELLEMARKA II - 18 EIERLEILIGHETER Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Apeloen Bygg A Prisliste Dato: 28.5.2016 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A0101 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0102 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Måkekollen Pris kr. 3.290.000,- kr. 6.550.000,- Omkostninger kr. 5.550,- - kr. 8.775,- Totalt ink. omkostninger kr. 3.626.600,-

Detaljer

HJELLEMARKA B7, HUS C. Hjellemarka B7, 5212 SØFTELAND Oppdrag: 71515443

HJELLEMARKA B7, HUS C. Hjellemarka B7, 5212 SØFTELAND Oppdrag: 71515443 HJELLEMARKA B7, HUS C Hjellemarka B7, 5212 SØFTELAND Oppdrag: 71515443 HJELLEMARKA B7 3 INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 20. 24. 27. Fakta om eiendommen Nabolaget Dette er prosjektet Bli kjent med boligene Øvrige

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Kantorveien 2, 1410 Kolbotn Pris kr 4.000.000 - kr 12.500.000 Omkostninger kr 20.392 - kr 39.322,- Totalt ink. omkostninger kr

Detaljer

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Prisliste Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Dok. avgift 23.10.2014 Tot. Omk Bygg 4 H0201 2 2 50 46 Solgt 7750 8972 H0202 2 2 50 44 Solgt 7750 8972 H0203 2 3 108 101 Solgt 16720 17942

Detaljer

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN 3 INNHOLD 5. 6. 10. 15. 19. 33. Fakta om eiendommen Nabolaget Dette er prosjektet Eiendom fra A til Å Viktig informasjon Vedlegg Kartskisse Annet Annet Annet

Detaljer

KALVATRETUNET SENTRALE OG HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER

KALVATRETUNET SENTRALE OG HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER KALVATRETUNET SENTRALE OG HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER VELKOMMEN INN Kalvatretunet er et boligprosjekt som er planlagt oppført i et flott boligstrøk i Kopervik sentrum. Boligene vil få en særdeles sentral

Detaljer

NYBYGG STORÅKEREN EGERSUND. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG STORÅKEREN EGERSUND. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG STORÅKEREN EGERSUND DNB Eiendom dnbeiendom.no STORÅKEREN Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: 40 24 11 27 (mobil) Geir Inge Skåra Medhjelper Geir.Inge.Skara@dnbeiendom.no DNB Eiendom

Detaljer

HJELLEMARKA B10, TRINN 2. Hjellemarka B10 trinn 2, leiligheter, 5212 SØFTELAND Oppdrag: 71515427

HJELLEMARKA B10, TRINN 2. Hjellemarka B10 trinn 2, leiligheter, 5212 SØFTELAND Oppdrag: 71515427 HJELLEMARKA B10, TRINN 2 Hjellemarka B10 trinn 2, leiligheter, 5212 SØFTELAND Oppdrag: 71515427 HJELLEMARKA B10 TRINN 2, LEILIGHETER 3 INNHOLD 5. 6. 10. 14. 16. 20. 23. Fakta om eiendommen Dette er prosjektet

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 61512170 Ansvarlig megler Navn: Odd Arne Haukås, telefon 917 87 255 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS Adresse: Bragernes Torg 11, 3017

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å FELT B5 - BYGG E OG F PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 22.04.16 Etg Leil. type Leilighet snr BRA (m2) PRISLISTE P-rom (m2) Balkong/t errasse (m2) Stipulerte felleskostn Pris* Omkost Total

Detaljer

Urhaug tunet. Lekre boliger på landet

Urhaug tunet. Lekre boliger på landet Urhaug tunet Lekre boliger på landet 2 Klassisk og elegant På Urhaugtunet er ingen boliger helt like, men de deler stil. Slik har det vært på landet i alle tider. Hvis naboen bygger noe fint, er det tross

Detaljer

Prisliste. Ølberg Hamn 41 STRANDHUS KYST41.NO

Prisliste. Ølberg Hamn 41 STRANDHUS KYST41.NO Prisliste Ølberg Hamn 41 STRANDHUS KYST41.NO Prisliste TRINN 1 KYST 41 OPPDATERT HUSNR. ANT. ROM BRA P-ROM PRIS 1 3 69 60 2 3 69 60 3 3 69 60 4 3 71,5 62 5 3 69 60 6 3 69 60 7 3 69 60 8 3 71,5 62 9 3 69

Detaljer

OSETOPPEN, FROLAND. Osetoppen 24, 4820 FROLAND. Enebolig + garasje fint beliggende med noe utstikt og gode solforhold Oppdrag:

OSETOPPEN, FROLAND. Osetoppen 24, 4820 FROLAND. Enebolig + garasje fint beliggende med noe utstikt og gode solforhold Oppdrag: OSETOPPEN, FROLAND Osetoppen 24, 4820 FROLAND Enebolig + garasje fint beliggende med noe utstikt og gode solforhold Oppdrag: 60317016 OSETOPPEN 24 INNHOLD 5. 6. 8. 11. Fakta om eiendommen Eiendom fra A

Detaljer

BJORBEKK TERRASSE Kjøpsinformasjon

BJORBEKK TERRASSE Kjøpsinformasjon NYBYGG BJORBEKK TERRASSE Kjøpsinformasjon Lettvint, landlig og sentralt DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Bjorbekk Terrasse 2 Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30

Detaljer

HJELLEMARKA B10 Hjellemarka B10, Leiligheter, 5212 SØFTELAND Oppdrag: 71515058

HJELLEMARKA B10 Hjellemarka B10, Leiligheter, 5212 SØFTELAND Oppdrag: 71515058 HJELLEMARKA B10 Hjellemarka B10, Leiligheter, 5212 SØFTELAND Oppdrag: 71515058 HJELLEMARKA B10, LEILIGHETER 3 INNHOLD 5. 6. 8. 12. 16. 20. 23. Fakta om eiendommen Nabolagsprofil Dette er prosjektet Bli

Detaljer

HJELLEMARKA B10 Hjellemarka B10, Rekkehus, 5212 SØFTELAND Oppdrag: 71515078

HJELLEMARKA B10 Hjellemarka B10, Rekkehus, 5212 SØFTELAND Oppdrag: 71515078 HJELLEMARKA B10 Hjellemarka B10, Rekkehus, 5212 SØFTELAND Oppdrag: 71515078 HJELLEMARKA B10, REKKEHUS 3 INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 20. 24. 27. Fakta om eiendommen Nabolaget Dette er prosjektet Bli kjent

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

Strandefjorden Panorama 2

Strandefjorden Panorama 2 Strandefjorden Panorama 2 Prisliste Med alle leiligheter medfølger 1 p-plass og 1 sportsbod i kjeller Omkostninger for kjøper: Dokumentavgift: Ref. prisliste Tinglysingsgebyr for skjøte: kr 525 Tinglysingsgebyr

Detaljer

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser- og ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp:

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser- og ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp: Prisliste Himmelrommet Kompakt 07.04.2015 Hyttetype BRA Pris S 19m² 1 590 000,- M 25m² 1 800 000,- L 26m² 1 850 000,- XL 39m² 2 000 000,- XXL 49m² 2 200 000,- Tomt nr. 17, 18 og 21-29 har en prisforøkelse

Detaljer

NYBYGG STORÅKEREN EGERSUND. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG STORÅKEREN EGERSUND. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG STORÅKEREN EGERSUND DNB Eiendom dnbeiendom.no STORÅKEREN Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: 40 24 11 27 (mobil) Geir Inge Skåra Medhjelper Geir.Inge.Skara@dnbeiendom.no DNB Eiendom

Detaljer

NYBYGG STORÅKEREN EGERSUND. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG STORÅKEREN EGERSUND. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG STORÅKEREN EGERSUND DNB Eiendom dnbeiendom.no STORÅKEREN Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: 40 24 11 27 (mobil) DNB Eiendom Egersund Nytorget 6 4370 Egersund 51 49 57 11 (fax) Hellvik Hus Hellvik

Detaljer

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1 5 grader Øst Salgsprospekt del 2 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbruker om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN Gnr. 53 Bnr. 206 Snr. 2 i STAVANGER

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

NYBYGG STORÅKEREN EGERSUND. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG STORÅKEREN EGERSUND. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG STORÅKEREN EGERSUND DNB Eiendom dnbeiendom.no STORÅKEREN 3D visualisering av feltet Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: 40 24 11 27 (mobil) DNB Eiendom Egersund Nytorget 6 4370 Egersund 51 49 57

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV GRENSELUNDEN, TRINN I

INFORMASJONSSKRIV GRENSELUNDEN, TRINN I INFORMASJONSSKRIV GRENSELUNDEN, TRINN I ANSVARLIG MEGLER Navn: Anders Borgen Telefon 45 22 22 22 Tittel: Eiendomsmegler MNEF Follo Eiendomsmegling AS Adresse: Rådhusplassen 27, 1430 Ås Org.nr. 991 083

Detaljer

Raunåkervegen - Undheim

Raunåkervegen - Undheim Raunåkervegen - Undheim Prisliste Dato: 05.6.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet B7.1 B7.1 54 m² 1 Solgt Leilighet B7.2 B7.2 54 m² 1 Solgt Leilighet B7.3 B7.3 54 m² 1 kr 1 995 000 Leilighet B7.4

Detaljer

GUNSTIG MED HUSBANKEN

GUNSTIG MED HUSBANKEN VASSBREKKE 9 BO DER DET SKJER GUNSTIG MED HUSBANKEN PROSJEKTET ER HUSBANKFINANSIERT Hver enkelt kjøper søker om å bli godkjent lånetaker i h.h.t inntekt og faste utgifter iflg. SIFO modellen til Husbanken.

Detaljer

Raunåkervegen B3 - Undheim

Raunåkervegen B3 - Undheim Raunåkervegen B3 - Undheim Prisliste Dato: 22.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Omk. Pris Rekkehus B3 Raunåkervegen 22 120 m² 3 kr 22 922 kr 3 440 000 Rekkehus B3 Raunåkervegen 24 120 m² 3 kr 22 922 kr 3

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Eiendommen Borettslaget bygges som ett bygg på 4 etasjer og ligger på eiet grunn med betegnelsen gnr.300 bnr.1590 og 1618 i Fredrikstad kommune. I byggets U.etasje etableres

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A-Å Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden 04.02.2015

EIENDOMMEN FRA A-Å Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden 04.02.2015 EIENDOMMEN FRA A-Å Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden 04.02.2015 1 Ansvarlig megler Navn: Odd Arne Haukås, telefon 917 87 255 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS Adresse: Bragernes Torg

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Hillevågsveien 24 Pris 1.900.000-11.490.000,- Omkostninger 17.292,- 59.042,- Totalt ink. omkostninger 1.917.292,- - 11.549.042,-

Detaljer

Eivindsholen, leiligheter

Eivindsholen, leiligheter Eivindsholen, leiligheter Prisliste Dato: 12.8.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Bod Omk. Pris Leilighet i flermannsbolig 1 BK19-1-1 64.2 m² 2 4,3 m² kr 15 692 Solgt Leilighet i flermannsbolig 1 BK19-1-2 64.2

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Pris 1 990 000-9 500 000 Omkostninger 9350 kr-27880 kr Totalt ink. omkostninger 10572 kr-29102 kr Felleskostnader 1250 kr/mnd-3650 kr/mnd

Detaljer

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Ansvarlig megler (rekkehus og leiligheter) - Byggetrinn 1 - Lars Erik Nordrum, (m:) 478 92 666, e-post: lars.erik.nordrum@garanti.no Ruth Iren Jacobsen,

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

HJELLEMARKA SØFTELAND

HJELLEMARKA SØFTELAND NYBYGG HJELLEMARKA SØFTELAND 24 flotte leiligheter med heis & garasje! DNB Eiendom dnbeiendom.no HJELLEMARKA B6 - BYGG B Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Therese Fimland Eiendomsmegler

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Ansvarlig megler (eneboliger) - Byggetrinn 1 - Tore Solberg, (m) 91 64 43 30, epost: tore.solberg@em1.no Eiendommens adresse Nåværende adresse er Iver Hesselbergs

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Ragbakken 20A Pris 2 990 000-5 990 000 Omkostninger 12872-22532 Totalt ink. omkostninger 3002812-6012532 Felleskostnader stipulert

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

ØSTREGATE 1 - LILLESAND

ØSTREGATE 1 - LILLESAND ØSTREGATE 1 - LILLESAND Prisantydning: NOK 2.500.000,- + ca. 2,6 % i omk. til Staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen ABCenter Næring ØSTREGATE 1 - LILLESAND Forretningslokal med god eksponering. BTA

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Klepp N12, B6 Prisliste Dato: 05.6.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig i rekke B6 B6_1 127 m² 401 m² 3 113.9 m² kr 4 090 000 Enebolig i rekke B6 B6_2 127 m² 282 m² 3 113.9 m² Solgt

Detaljer

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n 1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r b y g g e t f o r f r e m t i d e n www.kransebakken.no Utsikten fra 3. etasje på Kransebakken. Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs

Detaljer

Raunåkervegen B11 - Undheim

Raunåkervegen B11 - Undheim Raunåkervegen B11 - Undheim Prisliste Dato: 26.8.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Omk. Pris Enebolig B11 Raunåervegen 29 135 m² 5 kr 31 947 kr 4 200 000 Enebolig B11 Raunåkervegen 31 135 m² 5 kr 31 947 kr

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1 PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE Byggetrinn 1 Side 1 av 5 Eiendommen Eiendomsbenevnelse Eiendommen hvor hele prosjektet for Frydenlund Hage er planlagt oppført, består av eiendommen gnr.

Detaljer

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 1 Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Buofl) (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN

Detaljer