Barn har rett til å være trygge på nettet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn har rett til å være trygge på nettet"

Transkript

1 Barn har rett til å være trygge på nettet Seminar; NETTOVERGREP Hønefoss,

2 Disposisjon FNs konvensjon om barnets rettigheter Barns nettbruk; muligheter, risikoer, håndtering og skade Nettovergrep; utprøving, utnytting og overgrep Skadevirkninger av nettovergrep Utfordringer; håndtere og forebygge nettovergrep

3 FNs barnekonvensjon Barn har selvstendige rettigheter; Beskyttelse Deltakelse Levekår Egne bestemmelser om vern for utsatte Staten er forpliktet til å oppfylle barns rettigheter

4 Barns rett til beskyttelse (artikkel 19) Partene skal treffe alle egnede lovmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barn mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og omsorgspersoner, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og om nødvendig, for rettslig oppfølging.

5 Merknader fra barnekomiteen Norske myndigheter får anerkjennelse for; Bedre lovgivning (grooming, spredning av overgrepsbilder) Strategiplan mot seksuelle og fysiske overgrep ( ) Omfangsstudie (Novas omfangsstudie) Barnehusene Norske myndigheter kritiseres for begrenset kompetanse når det gjelder å følge opp tilfeller av seksuell utnytting og overgrep.

6 Barnekomiteens anbefalinger Forsette å føre en hensiktsmessig politikk og iverksette egnede programmer for forebygging av seksuelle overgrep, rehabilitering og sosiale reintegrering av barn som har vært offer for seksuelle overgrep (punkt 55) Anbefaler blant annet raskere hjelp til utsatte, flere barnehus, opplæring i utdanningene og fortgang i etterforskning etter en anmeldelse Redd Barna lager en barnevennlig versjon av merknadene!

7 Redd Barna - barnerettighetsorganisasjon Startet tipslinje i 1996; dokumenterer overgrep via nettet. I dag drives tipslinjen av Kripos Laget nettvettregler i startet arbeidet med å forebygge nettrelaterte overgrep via praktisk informasjonsarbeid siden 2000 Interessepolitisk arbeid; endringer i lovgivning, partnersamarbeid med Telenor, kompetansemiljø om nettovergrep, arbeider for å øke kompetansen om nettovergrep hos fagfolk som arbeider med barn og vi arbeider for å forplikte myndighetene til å lage bedre planer for å beskytte barn mot nettovergrep - spesielt barnevernet

8 Barns sosiale liv på nettet For å kunne håndtere og forebygge nettovergrep, er det viktig å sette seg inn i barns sosiale liv på nettet Dersom voksne har for ensidig fokus på risikable forhold, vil ikke barna kjenne seg igjen i den informasjonen vi gir om nettet gjør det vanskeligere å ha en god dialog/gi barn veiledning Å forstå nettets sosiale dynamikk gjør oss bedre i stand til å forstå at barn kan utsettes for grooming på nettet

9 EU Kids Online II undersøkelse 2011

10 Nettet; først og fremst positivt Internett en positiv og viktig del av barns hverdag Mest i kontakt med venner og kjente i eget nærmiljø Barn skaper selv innhold og utveksler innhold på nettet Utveksler nettverk og har ofte mange kontakter Barn og kan ofte mer om mobil og internett enn voksne, og barn flest har god kjennskap til nettvett

11 Ifølge barna GIR STATUS; Nice/god venninne God venn for mange Fine profilbilder Snill Fine muskler Populær Mange venner Snill GIR IKKE STATUS Frekk Selvdigger Frekk Eplekjekk Slem Bitcy Fremstå som en annen på nett Stygge bilder Fint utseende Mange venner Mange kommentarer Innlegg på vegger

12 Viktige sosiale arenaer for barn Sosialt; vennskap, forelskelser og andre interessefellesskap (spille spill) Identitet; vise hvem man er, interesser og hvem man er venner med Oppmerksomhet; få bekreftelse på ting man kan, har laget og/eller få oppmerksomhet for å bli sett og få bekreftelse

13 Annerledes på godt og vondt Opplevelse av anonymitet Mulighet for å prøve ut nye roller og identiteter Trygg foran skjermen Distanse skaper nærhet Det private blir offentlig; rask spredning Liten grad av sosial kontroll

14 Risikoer på nettet Kilde; EU Kids Online II

15 Ung og sårbar på nett? De fleste barn og unge risikerer ikke å bli utsatt for overgrep Av fysiske møter med nettvetter er det de færreste som blir utsatt for overgrep Ofrenes alder er mellom år, og overgriper er vanligvis 10 år eldre Nettprofiler med personinformasjon og bilder øker ikke risikoen

16 Utprøving av grenser i ungdomstiden Vanlig utprøving mellom jevnaldrene er ikke et problem Det er grunn til bekymring når ungdom involveres i forhold som ikke er likeverdige og hvor maktfordelingen er skjev Det er ofte gråsoner mellom utprøving, forelskelser og utnytting av barns sårbarhet

17 Overgrep (definisjon) Seksuelle overgrep er en seksuell handling barnet ikke kan forstå eller gi informert samtykke til, den krenker barnets integritet, overgriper utnytter barnets avhengighet eller egen maktposisjon og baserer seg på overgripers behov. Handlingen bryter med sosiale tabuer og er ulovlig De fleste overgrep begås av en person barnet har et tillitsforhold til Ulik grad av tvang, frivillighet, utnytting og skadevirkninger det innebærer ulike tilnærminger i forebygging og beskyttelse

18 Nettets kraftfulle dynamikk Det er viktig å tenke hvordan det kan oppleves for en ensom tenåring å bli sett, at noen bryr seg, viser omsorg og nærhet. At det finns noen du kan få tak i døgnet rundt, at det kan poppe opp et bilde på pc-en din midt på natten, mens foreldrene dine sover og ikke vet noe som helst. Dette er sterke, spennende ting Er det mitt ansvar? Barnevernets utfordringer i å møte overgrep på internett Redd Barna rapport

19 Nettovergrep Seksualisert omgangsform: Barn kan bli eksponert for seksualisert språk, blotting og/eller motta bilder/filmer av overgrep Egenprodusert innhold: Barn utveksler bilder/filmer til en person de har etablert tillit til: Barnet foretar seksuelle handlinger foran webkamera: alt fra posering, stripping til gjennomføring av andre seksuelle handlinger Fysisk overgrep; som følge av møte ansikt til ansikt Bytte og salg av seksuelle handlinger;kan både foregå på nettet og via nettmøter

20

21 Ulike motiver for å bytte/selge sex Lett tjente penge Spenning Usikkerhet på seksuell orientering Seksuell eksperimentering Klær og kontantkort Tilgang til rusmidler, Nærhet, omsorg, bekreftelse Sosial omgang Overnatting Kilde; Et usynlig marked En feltbeskrivelse om gutter, menn og transpersoner som selger sex (Prosenteret)

22 Hvorfor skjer det? Behov for bekreftelse Opplevelse av anonymitet og trygghet Seksualisert språk og omgangsform Nysjerring på sex Lurt, manipulert og truet Høy grad av egenaktivitet og risikoatferd - Kilde; Abused Online, BUP Elefanten

23 Lurt av fiktive identiteter Ikke inneforstått med at en person kan operere med flere identiteter samtidig Lurt av naive drømmer om modell- og filmjobber Overgriper utnytter at barna er privat og utleverende; Anonymitet på åpne møteplasser Lukkede rom bare med kjente, men lav terskel for å oppgi kontaktinformasjon fra nye kontakter på nettet - Kilde Rädda Barnen

24 Grensetestere Opplevelse av anonymitet kan trigge risikoatferd Grenser mellom forelskelser, utprøving og utnytting er uklare Utnytter muligheter ved at de få umiddelbar oppmerksomhet og bekreftelse på nettet Relasjoner utvikler seg annerledes på nettet Seksualisert språk og omgangsform Kan bli fanget av situasjonen - Kilde Rädda Barnen

25 Selvdestruktive Er villige til å ta risikoer på nettet; tar initiativ til å bytte seksuelle handlinger mot andre goder Ser ikke på seg selv som offer Opplever at de har kontroll Ser fordeler og syns det oppveier mot ulemper Barn og unge med en historie der de har vært utsatt og har få andre alternativer - Kilde Rädda Barnen

26 Hva slags goder er dette? Noen som forstår meg Kjærlighet Trygghet Bekreftelse En voksen som tar meg på alvor En sjelsvenn og støttespiller som hjelper meg når andre svikter Penger Sex

27 En voksen som utgir seg for å være; Sympatisk Sjarmerende Følsom En lett får tillit til barna Forståelsesfull

28 Så fint vi har blitt kjent En prosess hvor overgriper manipulerer, lyver, smigrer og gir barnet ros og samtidig påfører barnet ansvar og skyldfølelse, for videre å kunne få offeret til (tilsynelatende frivillig) medvirke i seksuelle aktiviteter, som tilfredsstiller overgripers behov Grooming foregår i ulike faser

29 Kontakt og vennskap Bygger opp tillit til barnet Barnet får oppmerksomhet, overgriper viser interesse og gir barnet ros, omsorg og anerkjennelse Tid; det kan ta kort tid, mange måneder til år

30 Vurderer risiko for å bli avslørt Vurderer om foreldre/andre voksne følger opp Bruke privat chat, MSN eller mobil i stedet for et åpnet chatterom Typiske spørsmål; Har du egen maskin? Er du alene? Er dine foreldre hjemme?

31 Den eneste ene vi hører sammen Barn får tillit og overgriper skaper et helt spesielt fellesskap Typiske spørsmål; Du vet jo at du kan fortelle meg alt, de andre forstår deg jo ikke Jeg gleder meg til vi skal snakkes mer i morgen Avvisning og motstand møtes med sårede følelser og trusler om at de miste den gode kontakten

32 Begynner å snakke om sex Seksualitet introduseres og testes ut Typiske spørsmål er; Har du prøvet å kysse? Går du med bh? Kan du ikke vise deg på webcam? Vil du se bilder av barn, der gjør det? Bilder av overgrep mot barn og andre seksuelle fremstillinger av barn brukes som et ledd i groomingprosessen

33 Fysisk møte Barnet avtaler et nettmøte Barnet har et forhold til denne personen. Det er ikke en fremmed, slik barnet ser det. Enkelte ganger kan barnet bli truet til å møte personen, blant annet gjennom trusler om at de skal vise foreldre bilder og filmer som barnet har delt. Andre ganger er barnet forelsket og er inneforstått med at overgriper forventer seksuelle handlinger

34 Hva øker farene for overgrep? Barn som er utleverende og oppgir mye informasjon om seg selv og profiler med utfordrende fremtoning (avkledde bilder, lokkende kallenavn) Prate om sex med personer man blir kjent med på nettet Uttrykke savn, ensomhet og sårbarhet Utveksle seksualiserte bilder og filmer av seg selv og venner Bruk av webkamera med personer man blir kjent med på nettet og det å ha webkamerasex De som møter personer de har etablert tillitsforhold til på nettet Barn som tilbyr seksuelle handlinger mot gjenytelser Barn som trenger anerkjennelse, oppmerksomhet og støtte

35 Barn i en problematisk livssituasjon Blant de utsatte er det flest jenter (13-16 år) Gutter som er usikre på egen seksualitet Barn med problematisk forhold til egne foreldre Barn som allerede er ofre for vold og seksuelle overgrep Barn med klar risikoatferd ellers Barn med lavt selvbilde som har behov for bekreftelse, oppmerksomhet og støtte og som søker spenning Rus Barn med behov for materiell goder

36 Hvorfor overgripere bruker nettet? Raskt kontakt med mange barn Lett å identifisere sårbare, søkende og ensomme barn Muligheter til å ha fiktive identiteter og gjerne flere samtidig Liten grad av sosial kontroll Liten dialog mellom unge og voksne om det som foregår på nettet Overgripere finner fellesskap som normaliserer overgrep mot barn. Kan også bruke nettet til å gradvis begå krenkelser og overgrep mot barn

37 Skadevirkninger Posttraumatisk stress syndrom Plagsomme minnebilder Mareritt Søvnproblemer Angst Problemer med å stole på andre Dårlig selvfølelse Skam og skyld fordi de har hatt en aktiv rolle -Abused Online, BUP Elefanten

38 Tilleggsbelastninger med nettovergrepene Bilder og filmer kan raskt mangfoldiggjøres Bilder kan misbrukes til å groome andre barn Innholdet kan legges ut på ulovlige sider Innhold kan utveksles mellom overgripere Overgripere kan bruke bilder/filmer som pressmiddel/trusler om at bilder offentliggjøres til personer barna kjenner Dobbelt svik; en god venn, hobbypsykolog, venn som barnet har hatt tillit til har begått et overgrep

39 Spesielle kjennetegn; nettrelaterte overgrep Barnas aktive deltakelse Ofrene er eldre Overgriper tidligere ukjent Opplevelse av trygghet og anonymitet Digitale spor Dokumentasjon av overgrepene Onlineprosjektet BUP Elefanten

40 Hvordan forebygge? Arbeidsgrupperapporten "Forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn foreslo konkrete tiltak Presentasjon av funn fra rapporten Er det mitt ansvar? Barnevernets utfordringer i å møte overgrep på internett Informasjon om tiltak/organisasjoner som arbeider for å forebygge krenkelser på nettet

41 Vi ante at noe er på ferde, men Risikoatferd og overgrep på nettet et problem barnevernsansatte møter jevnlig Klar over at denne gruppen er spesielt sårbare barnfra ni års alderen og oppover Likevel; Usikre på eget ansvar og det er en tendens til at det usynliggjøres i det daglige arbeidet

42 God praksis; Samtaler med ungdom om grenser, respekt og sunne og usunne forhold Gi barn kunnskap; hva er lov/hva er ikke lov Fortelle om voksne som manipulerer barn Samarbeid med foreldre Grensesetting

43 God praksis (2) Bry deg om barns sosiale liv og risikoatferd på nettet Snakk om risikoer på en måte som barn kan identifisere seg med (eksempel begrepsbruken bytte/salg versus prostitusjon) Snakk om dynamikken i forholdet på nettet. Avklar om forholdet basert på likeverdighet. Gjør barna ting de ikke ville ha gjort ellers? Er de bevisste på hva slags signaler de sender ut? Avklar usikkerheten til barna. Kan du hjelpe barnet til å bli bevisste på hvordan andre manipulerer dem? Videre oppfølgning; Har barnet et hjelpebehov? Er barnet motivert for å få hjelp? Bør forholdet anmeldes? Er det smart å involvere foreldrene?

44 Usikker på eget ansvar Synlige og akutte problemer er lettere å gripe fatt i Ikke kapasitet Ingen politikk på tjenestestedet om å tematisere nettatferd Foreldre og/eller andre fagfolk har et ansvar Generasjonsforskjell blant ansatte

45 Barns nettatferd usynliggjøres Liten kunnskap om nettets sosiale dynamikk Vanskelig å snakke om seksuell utprøving er en del av barnas privatsfære (tabu spesielt for gutter) Barna har ikke selvforståelse av at de er ofre vanskelig å gi hjelp og støtte til barn som ikke er motivert for hjelp

46 Kompetanse og kartleggingsverktøy Øke kompetanse om barns nettatferd og nettets sosiale dynamikk Sikre kunnskap om risikoatferd, faresignaler og symptomer Kartleggingsrutiner Metoder og veiledningsmateriell for å stille gode spørsmål om nettvenner, nettkjærester og seksuell utprøving på nettet

47 Aktuelle tiltak/organisasjoner Politiets arbeid for å bekjempe nettrelaterte overgrep (tips) er en nasjonal hjelpelinje for barn og unge om trygge nettbruk SLETTMEG er en hjelpe- og rådgivningstjeneste for personer som føler deg krenket på nettet Barnevakten gir informasjon til foreldre om barns nettbruk

48

49 Takk for oppmerksomheten! Telefon

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 16/2008 Norsk

Detaljer

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk Sunniva Aas-Hansen ISBN 978-82-7481-159-3 Rapport: 01/2007 «Foreldrene mine vet ikke så mye om Internett. De er så trege, henger liksom ti år

Detaljer

Sårbarhetsanalyse. En gjennomgang av trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet. Sårbarhet og Plan for trosopplæring

Sårbarhetsanalyse. En gjennomgang av trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet. Sårbarhet og Plan for trosopplæring Sårbarhetsanalyse En gjennomgang av trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet Gaute Brækken og Elisabeth Torp Sårbarhet og Plan for trosopplæring Tematikken i boken ses i denne artikkelen i sammenheng

Detaljer

Krenket, men ikke offer

Krenket, men ikke offer Overgrep Anne Grytbakk er barnevernpedagog og har fått stipend fra FO for å skrive denne artikkelen. Hun har videreutdanning i barne- og ungdomsvern og mastergrad i sosialt arbeid. Grytbakk har vært saksbehandler

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2004 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim 1 Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

Vi vil gi en stor takk til alle barn og unge som har formidlet sine fortellinger og vært med å gjøre Ung - heftene bra.

Vi vil gi en stor takk til alle barn og unge som har formidlet sine fortellinger og vært med å gjøre Ung - heftene bra. Kursmanus Hver eneste dag jobbes det for at barn og unge skal få god omsorg og behandling i Bufetats tiltak. Bufetat skal sikre at alle barn og unge som trenger våre tjenester får god hjelp. Dette forutsetter

Detaljer

HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I "OVERGREPSROMMET" OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA?

HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I OVERGREPSROMMET OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA? HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I "OVERGREPSROMMET" OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA? "Grooming" De aller færreste overgrep skjer spontant og brutalt. Mange av de som blir utsatt

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN Redd Barna sier Vi tror skammen er enda verre for gutter: vi skal jo være de macho, de tøffe Prosjektet Gradert info har vist oss at gutter

Detaljer

PROSTITUSJON I KRISTIANSAND

PROSTITUSJON I KRISTIANSAND PROSTITUSJON I KRISTIANSAND KARTLEGGINGSRAPPORT JANUAR 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I BAKGRUNNSINFORMASJON OG METODE 1.1 Bakgrunn s.3 1.2. Kartleggingens målsetninger s.4 1.3. Lovverk og begrepsavklaringer

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

VeiViseR til assistanse

VeiViseR til assistanse VeiViseR til assistanse - for kvinner som er utsatt for menneskehandel Utgitt av krisesentersekretariatet Innhold 3. Forord 4. Intro 5. Del 1, å bli sett 6. Hvorfor akkurat jeg? 7. Ta signaler men hvilke?

Detaljer

Rapporten er finansiert med støtte fra www.startsiden.no

Rapporten er finansiert med støtte fra www.startsiden.no Redd Barna er en barnerettighetsorganisasjon som arbeider for at barn og unge skal bruke nettet på en trygg og ansvarlig måte. For å forstå barns nettbruk og for å kunne gi relevante råd til voksne, må

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom 800 33 321 www.korspahalsen.no Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Ressurshefte Arbeid mot krenkende adferd og seksuell trakassering i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ressurshefte Arbeid mot krenkende adferd og seksuell trakassering i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Ressurshefte Arbeid mot krenkende adferd og seksuell trakassering i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Forebyggende arbeid i et helsefremmende læringsmiljø Frode Fredriksen - prosjektleder

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer