Møteprotokoll for Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Formannskapet"

Transkript

1 Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-10:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha Hersleth Holsen, Ole André Myhrvold, Petter-Ole Kirkeby, Tor Melvold Varamedlemmer: Marianne Nordlie Christian Granli Anne Teig, Betty Hvalsengen Saksliste Saksnr Tittel 33/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 34/16 Årsmelding og regnskap /16 Tertialrapport /16 Revidering av finansreglement /16 Innkjøpsreglement /16 Plan for videre utbygging av boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne 39/16 Trøgstad Fort 100 år 40/16 Utbyggingsavtale Bjerkelund boligfelt 41/16 Gbnr. 28/38 - Behandling av søknad om kjøp av næringstomt 42/16 Barnevernets fellestjenester i Indre Østfold 43/16 Gbnr. 2/4 - behandling av søknad fra Gravtjernets Venner om fritak fra saksbehandlingsgebyr 44/16 Behandling av søknad om tilskudd til Linnekleppen skogbrannvakttårn 45/16 Referatsaker

2 33/16 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Protokoll fra forrige møte godkjennes. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt ( 7 st.). Formannskapets vedtak : Protokoll fra forrige møte godkjennes. 34/16 : ÅRSMELDING OG REGNSKAP Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr ,81 disponeres som følger: a. Kr ,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner eller etablering av nye plasser i egen kommune. b. Kr ,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved Trøgstadheimen bo- og servicesenter. c. Kr avsettes til fondet «Den digitale Trøgstadskolen». d. Kr til asfalt i kommunale byggefelt. e. Kr ,81 avsettes til reservefondet. Eldrerådets behandling : Eldrerådet har ingen kommentarer. Eldrerådets innstilling : 1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr ,81 disponeres som følger: a. Kr ,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner eller etablering av nye plasser i egen kommune. b. Kr ,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved Trøgstadheimen bo- og servicesenter. c. Kr avsettes til fondet «Den digitale Trøgstadskolen». d. Kr til asfalt i kommunale byggefelt. e. Kr ,81 avsettes til reservefondet. Ungdomsrådets behandling : Mattis Minge Saksopplysningene ble lest opp, og det ble lagt vekt på at regnskapet for 2015 er svært positivt. Det ble også forklart hva overskuddet skal brukes til. Ungdomsrådets innstilling : Ungdomsrådet er enige i rådmannens innstilling

3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling : Grete Syljuåsen Trond Hegerstrøm Fredrik Dahl Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling : 1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr ,81 disponeres som følger: a. Kr ,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner eller etablering av nye plasser i egen kommune. b. Kr ,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved Trøgstadheimen bo- og servicesenter. c. Kr avsettes til fondet «Den digitale Trøgstadskolen». d. Kr til asfalt i kommunale byggefelt. e. Kr ,81 avsettes til reservefondet. Arbeidsmiljøutvalgets behandling : Rådmannens innstilling ble tiltrådt enstemmig. Arbeidsmiljøutvalgets innstilling : 1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr ,81 disponeres som følger: a. Kr ,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner eller etablering av nye plasser i egen kommune. b. Kr ,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved Trøgstadheimen bo- og servicesenter. c. Kr avsettes til fondet «Den digitale Trøgstadskolen». d. Kr til asfalt i kommunale byggefelt. e. Kr ,81 avsettes til reservefondet. Livsløpsutvalgets behandling : Vegard Finnes (Ap) Betty Hvalsengen (konst. rådmann) Hilde Sørby Haakaas (Sp) Kari Nilsen (Ap) Jan Roar Evensen (H) Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7st). Livsløpsutvalgets innstilling : 1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr ,81 disponeres som følger: a. Kr ,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner eller

4 etablering av nye plasser i egen kommune. b. Kr ,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved Trøgstadheimen bo- og servicesenter. c. Kr avsettes til fondet «Den digitale Trøgstadskolen». d. Kr til asfalt i kommunale byggefelt. e. Kr ,81 avsettes til reservefondet. Teknikk- og naturutvalgets behandling : Ordet i saken: Trond A. Enger (Ap) Knut Skjønberg (H) Saxe Frøshaug (Sp) Ved avstemningen ble rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st.) Teknikk- og naturutvalgets innstilling : 1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr ,81 disponeres som følger: a. Kr ,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner eller etablering av nye plasser i egen kommune. b. Kr ,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved Trøgstadheimen bo- og servicesenter. c. Kr avsettes til fondet «Den digitale Trøgstadskolen». d. Kr til asfalt i kommunale byggefelt. e. Kr ,81 avsettes til reservefondet. Tor Melvold (Ap) Petter-Ole Kirkeby (Sp) Ole André Myrhvold, ordfører (Sp) Martha Hersleth Holsen (Sp) Betty Hvalsengen, konst. rådmann Anne Teig, økonomisjef Livsløpsutvalget og teknikk og naturutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt ( 7 st.). Formannskapets innstilling : 1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr ,81 disponeres som følger: a. Kr ,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner eller etablering av nye plasser i egen kommune. b. Kr ,- avsettes til fond for kjøp og montering av pasientløftere ved Trøgstadheimen bo- og servicesenter. c. Kr avsettes til fondet «Den digitale Trøgstadskolen». d. Kr til asfalt i kommunale byggefelt. e. Kr ,81 avsettes til reservefondet.

5 35/16 : TERTIALRAPPORT Tertialrapport tas til etterretning. Eldrerådets behandling : Eldrerådet har ingen kommentarer. Eldrerådets innstilling : Tertialrapport tas til etterretning. Ungdomsrådets behandling : Mattis Minge Ungdomsrådets innstilling : Tertialrapport 1 (2016) tas til etteretning Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling : Grete Syljuåsen Fredrik Dahl Trond Hegerstrøm Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling : Tertialrapport tas til etterretning. Arbeidsmiljøutvalgets behandling : Rådmannens innstilling ble tiltrådt enstemmig. Arbeidsmiljøutvalgets innstilling : Tertialrapport tas til etterretning. Livsløpsutvalgets behandling : Betty Hvalsengen (konst. rådmann) Vegard Finnes (Ap) Jan Roar Evensen (H) Hilde Sørby Haakaas (Sp) Else Berit Baccouche (stabssjef)

6 Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st). Livsløpsutvalgets innstilling : Tertialrapport tas til etterretning. Teknikk- og naturutvalgets behandling : Ordet i saken: Marit Ness (Sp) Saxe Frøshaug (Sp) Ved avstemingen ble rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st.). Teknikk- og naturutvalgets innstilling : Tertialrapport tas til etterretning. Tor Melvold (Ap) Martha Hersleth Holsen (Sp) Petter-Ole Kirkeby (Sp) Ole André Myhrvold, ordfører (Sp) Betty Hvalsengen, konst. rådmann Livsløpsutvalget og teknikk og naturutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt ( 7 st.). Formannskapets innstilling : Tertialrapport tas til etterretning. 36/16 : REVIDERING AV FINANSREGLEMENT Kommunestyret godkjenner det framlagte forslaget til finansreglement for Trøgstad kommune for perioden Reglementet blir gjort gjeldende fra dato for kommunestyrets vedtak. Betty Hvalsengen, konst. rådmann Ole André Myhrvold, ordfører (Sp) Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt ( 7 st.).

7 Formannskapets innstilling : 1. Kommunestyret godkjenner det framlagte forslaget til finansreglement for Trøgstad kommune for perioden Reglementet blir gjort gjeldende fra dato for kommunestyrets vedtak. 37/16 : INNKJØPSREGLEMENT Kommunestyret godkjenner det framlagte forslaget til innkjøpsreglement for Trøgstad kommune for perioden Nytt reglement erstatter innkjøpsreglement fra 2008, og det nye reglementet blir gjort gjeldende fra vedtaksdato. 3. Dersom ny lov og/eller nye forskrifter innebærer at innkjøpsreglementet må endres, skal ny sak legges fram uten ugrunnet opphold. 4. Dersom ny lov og/eller nye forskrifter ikke innebærer endringer i innkjøpsreglementet gis administrasjonen fullmakt til å endre lenkene i innkjøpsreglementet. Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt ( 7 st.). Formannskapets innstilling : 1. Kommunestyret godkjenner det framlagte forslaget til innkjøpsreglement for Trøgstad kommune for perioden Nytt reglement erstatter innkjøpsreglement fra 2008, og det nye reglementet blir gjort gjeldende fra vedtaksdato. 3. Dersom ny lov og/eller nye forskrifter innebærer at innkjøpsreglementet må endres, skal ny sak legges fram uten ugrunnet opphold. 4. Dersom ny lov og/eller nye forskrifter ikke innebærer endringer i innkjøpsreglementet gis administrasjonen fullmakt til å endre lenkene i innkjøpsreglementet. 38/16 : PLAN FOR VIDERE UTBYGGING AV BOLIGER FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Trøgstad kommune igangsetter arbeidet for videre utbygging av inntil 6 boenheter, samt fellesareal og personalbase i Skoleveien 3 på Skjønhaug. Boligene organiseres som borettslag. Det forutsettes at Husbanken innvilger investingstilskudd til prosjektet. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling : Grete Syljuåsen Fredrik Dahl Trond Hegerstrøm Elisabeth Lintho Ekeberg

8 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling : Trøgstad kommune igangsetter arbeidet for videre utbygging av inntil 6 boenheter, samt fellesareal og personalbase i Skoleveien 3 på Skjønhaug. Boligene organiseres som borettslag. Det forutsettes at Husbanken innvilger investingstilskudd til prosjektet. Ungdomsrådets behandling : Mattis Minge Ungdomsrådets innstilling : Ungdomsrådet er enige i rådmannens innstilling Arbeidsmiljøutvalgets behandling : Rådmannens innstilling ble tiltrådt enstemmig. Arbeidsmiljøutvalgets innstilling : Trøgstad kommune igangsetter arbeidet for videre utbygging av inntil 6 boenheter, samt fellesareal og personalbase i Skoleveien 3 på Skjønhaug. Boligene organiseres som borettslag. Det forutsettes at Husbanken innvilger investingstilskudd til prosjektet. Livsløpsutvalgets behandling : Marianne Nordlie (Krf) Vegard Finnes (Ap) Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st). Livsløpsutvalgets innstilling : Trøgstad kommune igangsetter arbeidet for videre utbygging av inntil 6 boenheter, samt fellesareal og personalbase i Skoleveien 3 på Skjønhaug. Boligene organiseres som borettslag. Det forutsettes at Husbanken innvilger investeringstilskudd til prosjektet. Teknikk- og naturutvalgets behandling : Trond A. Enger (Ap) ba om å bli erklært inhabil i saken da han er gift med saksbehandler. Utvalget fant Enger inhabil og han fratrådte under behandlingen. Ordet i saken: Jens H. Jorud (Sp) Roar Skansen (Ap) Knut Skjønberg (H) Saxe Frøshaug (Sp)

9 Marit Ness (Sp) Ved avstemingen ble rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (6 st.). Teknikk- og naturutvalgets innstilling : Trøgstad kommune igangsetter arbeidet for videre utbygging av inntil 6 boenheter, samt fellesareal og personalbase i Skoleveien 3 på Skjønhaug. Boligene organiseres som borettslag. Det forutsettes at Husbanken innvilger investingstilskudd til prosjektet. Marianne Nordlie (Krf) Martha Hersleth Holsen (Sp) Ole André Myhrvold, ordfører (Sp) Betty Hvalsengen, konst. rådmann Livsløpsutvalget og teknikk og naturutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt ( 7 st.). Formannskapets innstilling : Trøgstad kommune igangsetter arbeidet for videre utbygging av inntil 6 boenheter, samt fellesareal og personalbase i Skoleveien 3 på Skjønhaug. Boligene organiseres som borettslag. Det forutsettes at Husbanken innvilger investingstilskudd til prosjektet. 39/16 : TRØGSTAD FORT 100 ÅR Trøgstad kommune vedtar Jubileumskomiteens forslag til program for feiringen av Trøgstad Fort i uke Det settes av kroner på fond til å dekke vedlikeholdsarbeider, forberedelser, gjennomføring av jubileumsprogram, og fremtidig utvikling av Trøgstad Fort. Bevilgningen dekkes av reservefondet. Eldrerådets behandling : Positivt at det markeres. Eldrerådets innstilling : Trøgstad kommune vedtar Jubileumskomiteens forslag til program for feiringen av Trøgstad Fort i uke Det settes av kroner på fond til å dekke vedlikeholdsarbeider, forberedelser, gjennomføring av jubileumsprogram, og fremtidig utvikling av Trøgstad Fort. Bevilgningen dekkes av reservefondet. Ungdomsrådets behandling : Mattis Minge Madelen Aadalen

10 Jan Inge Karlsrud Mattis presenterte saken, og Jan Inge kom med utfyllende opplysninger. Ungdomsrådet mener at Fortet vil være et interessant sted for ungdom, kanskje spesielt for ungdomsskoleelever og for de som er interessert i lokal historie, og ser svært positivt på å sette i stand deler av Fortet for fremtidig bruk. Ungdomsrådets innstilling : Ungdomsrådet er enige i rådmannens innstilling Livsløpsutvalgets behandling : Jan Roar Evensen (H) Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st). Livsløpsutvalgets innstilling : Trøgstad kommune vedtar Jubileumskomiteens forslag til program for feiringen av Trøgstad Fort i uke Det settes av kroner på fond til å dekke vedlikeholdsarbeider, forberedelser, gjennomføring av jubileumsprogram, og fremtidig utvikling av Trøgstad Fort. Bevilgningen dekkes av reservefondet. Martha Hersleth Holsen (Sp) Betty Hvalsengen, konst. rådmann Ole André Myhrvold, ordfører (Sp) Tor Melvold (Ap) Petter-Ole Kirkeby (Sp) Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt ( 7 st.). Formannskapets innstilling : Trøgstad kommune vedtar Jubileumskomiteens forslag til program for feiringen av Trøgstad Fort i uke Det settes av kroner på fond til å dekke vedlikeholdsarbeider, forberedelser, gjennomføring av jubileumsprogram, og fremtidig utvikling av Trøgstad Fort. Bevilgningen dekkes av reservefondet. 40/16 : UTBYGGINGSAVTALE BJERKELUND BOLIGFELT Trøgstad kommunestyre godkjenner utbyggingsavtale for Bjerkelund boligfelt med utbygger Herstad AS i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 17. Avtalen bygger på anleggsbidragsmetoden.

11 Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt ( 7 st.). Formannskapets innstilling : Trøgstad kommunestyre godkjenner utbyggingsavtale for Bjerkelund boligfelt med utbygger Herstad AS i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 17. Avtalen bygger på anleggsbidragsmetoden. 41/16 : GBNR. 28/38 - BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV NÆRINGSTOMT 1. Bjørn Strandkås AS gis tillatelse til kjøp av tomt nr. 6, totalt ca. 3,4 daa på Grav industriområde m2 selges til den fastsatte pris, kr. 135,- pr. kvadratmeter. Resten av tomten selges til halv pris, kr. 67,50 pr. kvadratmeter på grunn av at deler av tomten har dårlige grunnforhold. Kostnader for tilknytning til nødvendig infrastruktur som strømnett, vann og kloakk kommer i tillegg. 2. Endelig tomteavgrensning fastsettes i samråd med byggesaksavdelingen i Trøgstad kommune. 3. Kjøper betaler alle omkostninger vedrørende overdragelsen. 4. Dersom ervervet ikke er gjennomført innen et år fra vedtaksdato faller denne tillatelsen bort. Petter-Ole Kirkeby (Sp) Ole André Myhrvold, ordfører (Sp) Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt ( 7 st.). Formannskapets vedtak : 1. Bjørn Strandkås AS gis tillatelse til kjøp av tomt nr. 6, totalt ca. 3,4 daa på Grav industriområde m2 selges til den fastsatte pris, kr. 135,- pr. kvadratmeter. Resten av tomten selges til halv pris, kr. 67,50 pr. kvadratmeter på grunn av at deler av tomten har dårlige grunnforhold. Kostnader for tilknytning til nødvendig infrastruktur som strømnett, vann og kloakk kommer i tillegg. 2. Endelig tomteavgrensning fastsettes i samråd med byggesaksavdelingen i Trøgstad kommune. 3. Kjøper betaler alle omkostninger vedrørende overdragelsen. 4. Dersom ervervet ikke er gjennomført innen et år fra vedtaksdato faller denne tillatelsen bort. 42/16 : BARNEVERNETS FELLESTJENESTER I INDRE ØSTFOLD Trøgstad kommune vedtar samarbeidsavtalen Barnevernets fellestjenester Indre Østfold, av , med oppstart Trøgstad kommune delegerer tilsynsmyndighet til Askim kommune etter barnevernloven

12 4-22, 5 og 6. ledd med tilhørende forskrift, jf. pkt i avtalen. Trøgstad kommune skyter inn et beløp pålydende kr ,- som en startkapital for samarbeidet, jf. Pkt. 2.2 i avtalen. Livsløpsutvalgets behandling : Marianne Nordlie (Krf) Hilde Sørby Haakaas (Sp) Betty Hvalsengen (konst. rådmann) Livsløpsutvalget tok rådmannens tinnstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st). Livsløpsutvalgets innstilling : Trøgstad kommune vedtar samarbeidsavtalen Barnevernets fellestjenester Indre Østfold, av , med oppstart Trøgstad kommune delegerer tilsynsmyndighet til Askim kommune etter barnevernloven 4-22, 5 og 6. ledd med tilhørende forskrift, jf. pkt i avtalen. Trøgstad kommune skyter inn et beløp pålydende kr ,- som en startkapital for samarbeidet, jf. Pkt. 2.2 i avtalen. Marianne Nordlie (Krf) Tor Melvold (Ap) Betty Hvalsengen, konst. rådmann Petter-Ole Kirkeby (Sp) Ole André Myhrvold, ordfører (Sp) Livsløpsutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt ( 7 st.). Formannskapets innstilling : Trøgstad kommune vedtar samarbeidsavtalen Barnevernets fellestjenester Indre Østfold, av , med oppstart Trøgstad kommune delegerer tilsynsmyndighet til Askim kommune etter barnevernloven 4-22, 5 og 6. ledd med tilhørende forskrift, jf. pkt i avtalen. Trøgstad kommune skyter inn et beløp pålydende kr ,- som en startkapital for samarbeidet, jf. Pkt. 2.2 i avtalen. 43/16 : GBNR. 2/4 - BEHANDLING AV SØKNAD FRA GRAVTJERNETS VENNER OM FRITAK FRA SAKSBEHANDLINGSGEBYR Søknaden fra Gravstjernets Venner om fritak fra saksbehandlingsgebyr for behandling av byggesøknad om bygging av brygge ved Gravstjern imøtekommes ikke. Begrunnelsen for avslaget

13 fremgår av saksfremstillingen. Tor Melvold (Ap) Martha Hersleth Holsen (Sp) Petter-Ole Kirkeby (Sp) Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt ( 7 st.). Formannskapets vedtak : Søknaden fra Gravstjernets Venner om fritak fra saksbehandlingsgebyr for behandling av byggesøknad om bygging av brygge ved Gravstjern imøtekommes ikke. Begrunnelsen for avslaget fremgår av saksfremstillingen. 44/16 : BEHANDLING AV SØKNAD OM TILSKUDD TIL LINNEKLEPPEN SKOGBRANNVAKTTÅRN Trøgstad kommune bevilger kr ,- til bemanning av skogbranntårnet på Linnekleppen. Dette finansieres over Formannskapets reserverte budsjettpost for uforutsette bevilgninger. Petter-Ole Kirkeby (Sp) Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt ( 7 st.). Formannskapets vedtak : Trøgstad kommune bevilger kr ,- til bemanning av skogbranntårnet på Linnekleppen. Dette finansieres over Formannskapets reserverte budsjettpost for uforutsette bevilgninger. 45/16 : REFERATSAKER Referatsakene tas til orientering. Ingen referatsaker ble behandlet. Formannskapets vedtak : Ingen referatsaker ble behandlet.

14

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 07.06.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00-19:45 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 14.06.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-18:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-14:00 Møteprotokoll for Formannskapet Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 29.10.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:15 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE /1628

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE /1628 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1628 Høringsforslag - Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplan Saksnr Utvalg Type Dato 10/16

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 13.06.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00-20:30 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen, John Øyvind Langstad,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 10.12.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-10:00 Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.10.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:00 Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 29.05.2017 Møtested: Havnås møterom Møtetid: 09:00-10:30 Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 05.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jens Helge Jorud,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 12.06.2017 Møtested: Askim kulturhus Møtetid: 19:30-20:16 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlemmer Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 01.06.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-18:45 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møtedato: 15.06.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:30 Møteprotokoll for Formannskapet Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 13.06.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Jens Helge Jorud, Marit Ness

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 02.02.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-14:00 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: Tid: 09.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: Tid: 09.00 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.12.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.03.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:30 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 03.09.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:00 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-12:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 07.02.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-18:35 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 31.10.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 22.06.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-19:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-10:30 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.09.2014 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 24.10.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 17:00-19:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 14.03.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 08.12.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00-19:44 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2014 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 14.03.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-18:40 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 06.12.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00-21:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Knut Are Skjønberg, Marit Ness

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.12.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 12.03.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-14:00 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 15.11.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00-20:30 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen, John Øyvind Langstad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.06.2014 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Livsløpsutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Marianne Larsen Nestleder Olav Mansaas Bleie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Eidsberg ungdomsskole - Aulaen Møtedato: 19.06.2014 Tid: 16.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 26.04.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00-20:00 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen, John Øyvind Langstad,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 06.04.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00-20:20 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-18:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.09.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-13:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 03.11.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-20:15 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:00 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 07.03.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00-21:00 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen, John Øyvind Langstad,

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 08.03.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are Skjønberg, Marit Ness Kjeve,

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 24.10.2017 Møtested: Skjønhaug Møtetid: 17:00-18:00 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen, John Øyvind Langstad, Kari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 04.02.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:00 Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 15.03.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-19:15 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 17.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 09.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Medlemmer: Bjørn Ekeberg, Hanne Therese Myhrer, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

Møteprotokoll for Fellesnemnd

Møteprotokoll for Fellesnemnd Møteprotokoll for Fellesnemnd Møtedato: 17.08.2017 Møtested: Smaalenene Hotell Møtetid: 13:15-14:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli - Trøgstad - H, Elisabeth Gundersen -

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 030, HIST - ESA 14/611

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 030, HIST - ESA 14/611 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 030, HIST - ESA 14/611 15/1150 Videre arbeid med kommunereformen Saksnr Utvalg Type Dato 08/16 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are Skjønberg, Marit Ness Kjeve,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:40 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00-20:17 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen, John Øivind Langstad,

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Trøgstad kommune Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 15:00-17:30 Til stede Medlemmer:,,, Sigmund Snøløs Varamedlemmer: Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget Møtested: Møterom Skjønhaug Møtedato: 04.02.2014 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Livsløpsutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Marianne Larsen Nestleder Olav Mansaas Bleie

Detaljer

Møteprotokoll for Fellesnemnda

Møteprotokoll for Fellesnemnda Møtedato: 25.10.2017 Møtested: Store festsal, kulturtorget i Mysen Møtetid: 19:00-20:20 Møteprotokoll for Fellesnemnda Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Elisabeth Gundersen

Detaljer

Møteprotokoll for Ungdomsrådet

Møteprotokoll for Ungdomsrådet Trøgstad kommune Møtedato: 23.10.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00-18:00 Møteprotokoll for Ungdomsrådet Til stede Forfall Medlemmer:, Fredrik Sanner, Hillevi Kleppe, Ingrid Haakaas, Jens

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 29.08.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are Skjønberg, Marit Ness Kjeve,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget Møtested: Møterom Skjønhaug Møtedato: 12.03.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Livsløpsutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Marianne Larsen Nestleder Olav Mansaas Bleie

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 10.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Medlemmer: Bjørn Ekeberg, Hanne Therese Myhrer, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 25.04.2016 Møtested: Trøgstadheimen Bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 10.03.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ole Marius Grønlien, Tormod

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.06.2014 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

Møteprotokoll for Eldrerådet

Møteprotokoll for Eldrerådet Trøgstad kommune Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Trøgstad Bo-Servicesenter Møtetid: 10:00-11:00 Møteprotokoll for Eldrerådet Til stede Medlemmer: Johan Ekhaugen, Kjell Tore Grav, Kristin Skjelle Halvorsen,

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 18.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:30 Møteinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli,

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 06.06.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-19:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli,

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Benedikte Eugenie Lund Skaug

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Benedikte Eugenie Lund Skaug MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker Rådhus, Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2016 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Benedikte Eugenie

Detaljer

Møteprotokoll for Fellesnemnda

Møteprotokoll for Fellesnemnda Møtedato: 14.11.2017 Møtested: Askim rådhus, bystyresalen Møtetid: 18:30-20:30 Møteprotokoll for Fellesnemnda Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Elisabeth Gundersen (Eidsberg-

Detaljer

Møteprotokoll for Fellesnemnda

Møteprotokoll for Fellesnemnda Møteprotokoll for Fellesnemnda Møtedato: 19.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen - Trøgstad Møtetid: 18:30-19:30 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Erik M. Unaas (Eidsberg -

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 28.04.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2014 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møtedato: 23.11.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:00 Møteprotokoll for Formannskapet Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 13:30-18:00 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Forfall Medlemmer: Bjørn Ekeberg, Hanne Therese Myhrer, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.10.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget Møtested: Møterom Skjønhaug Møtedato: 29.10.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Livsløpsutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Marianne Larsen Nestleder Olav Mansaas Bleie

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 09.02.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-20:10 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 04.02.2014 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 01.09.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 20:00-23:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Erik Egeberg, Roar Skansen, Tormod

Detaljer

Møteprotokoll for Ungdomsrådet

Møteprotokoll for Ungdomsrådet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Ungdomsrådet Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Frivillighetssentralen i Trøgstad Møtetid: 16:00-19:00 Møtet ble avsluttet med sommerfest, hvor pizza og bløtkake ble satt

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 23.10.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Møteinnkalling for Ungdomsrådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Ungdomsrådet Møtedato: 12.06.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Ungdomsråd. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Ungdomsråd. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.06.2012 Tid: Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Ungdomsråd Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Vegard Finnes Nestleder Trygve Ringstad Espen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Trøgstad dagsenter Møtedato: 05.06.2012 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Livsløpsutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Marianne Larsen Nestleder Olav Mansaas Bleie

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll for Ungdomsrådet

Møteprotokoll for Ungdomsrådet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Ungdomsrådet Møtedato: 24.10.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00-18:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Espen Lund, Ingrid Mathilde Andersen

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 13.09.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are Skjønberg, Marit Ness Kjeve,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 16.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Anne Marie Lintho,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 04.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Anne Marie Lintho, Christian Granli, Erik

Detaljer