FMs festkonsert. Nytt år, nye muligheter... «Direktøren på Forsvarsmuseet tar grep»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FMs festkonsert. Nytt år, nye muligheter... «Direktøren på Forsvarsmuseet tar grep»"

Transkript

1 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR AK FOTO: AK Nytt år, nye muligheter... BILAG TIL F, FORSVARETS FORUM - NR FOTO: RS FMs festkonsert Side 7 FOTO: TUB «Direktøren på Forsvarsmuseet tar grep» Side 4

2 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 2 FORSVARETS PENSJONISTFORBUND (FPF) er en landsomfattende organisasjon for alle som er fylt 50 år og får utbetalt pensjon på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret samt deres livsledsagere. Forbundet ble stiftet i 1983 og har ca medlemmer, fordelt på 45 lokale foreninger. FORMÅL Forsvarets Pensjonistforbund har som mål å: ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser. arbeide for saker som har tilknytning til pensjonistenes livssituasjon i samarbeid med landsomfattende pensjonistsammenslutninger. samarbeide med sentrale militære og politiske myndigheter, staber og avdelinger, befals- og tjenestemannsorganisasjoner og andre organisasjoner for å løse problemer av betydning for Forsvarets pensjonister. støtte arbeidet med forsvarstanken i det norske folk og derved styrke Forsvarets stilling i samfunnet. KONTAKT OSS: KONTOR: Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo TELEFONER: Leder Arild Kristensen, / Nestleder Karl O Bogevold / Org.sekr. Tor U. Bygmester / Kasserer Arnulf N Eilertsen / / Kontorsekr. Ingebjørg L Bangsund TELEFAKS: Telefonhenvendelse man-fre mellom kl E POST ADRESSE: HJEMMESIDE: 2 HILSEN FRA LEDER Involvering er det mulig? Det ble en bratt start på Da vi skulle bestille flyreiser for våre foreningsledere til et møte med Forsvarets Avdeling for Kultur og Tradisjon (FAKT) den 27. januar, fikk vi tilbakemelding fra vår kontaktperson på Gardermoen at Leder Arild Kristensen der var det intet å hente. Flytransportordningen med tildeling av reiser for Forsvarets regning var til vurdering, var budskapet vi fikk, og ingen der kunne svare på når en avgjørelse ville komme, langt mindre hva resultatet ville innebære. Dette resulterte i at forbundet måtte ta av egne reserver, og kjøpe billetter for å unngå at møtet måtte avlyses. At ordningen fra 08 plutselig ble videreført til 09 uten endring, skyltes et visst påtrykk, eller at en på ansvarlig hold tok til fornuften, vites ikke. Det er resultatet som teller. Selv om denne ordningen er en årlig tildeling som alltid avsluttes med at det kan bli endringer nest år, er det ikke holdbart at ansvarlige saksbehandlere i Forsvarsstaben og Forsvarsdepartement, ikke makter å involvere brukere av ordningen før en beslutter endringer. Departementet har sitt Info-forum, og Forsvarsstaben gjennomfører egen dialog i forkant av årlig tildeling av økonomisk tilskudd. Ingen av disse fora ble benyttet til, i det minste å antyde at, endringer var på tale. Det er greit nok å foreta vurderinger og gjennomgang av ordninger, for om mulig å effektivisere, men skal en oppnå forståelse for innstrammiger må prosessene også inneholde kommunikasjon med brukerne. Medlemskontakt distribueres som vedlegg til f, tidligere Forsvarsforum. Vår utfordring er at et ikke uvesentlig antall av vår medlemsmasse ikke står på forsvarets adresseliste, og derfor faller ut av distribusjonslisten ved utsending, selv om ajourført medlemsliste foreligger. De siste to årene har dette vært tema uten at en løsning foreligger. Det burde være i Forsvarssjefens interesse at forsvarsorgan nr 1 også sendes de som er blant forsvarets beste omdømmebyggere. Trykk og distribusjon av f koster drøyt 100 kroner i året pr mottager, og det burde ikke forårsake noen stor sprekk i forsvarets budsjetter om et litt større antall ble en del av den faste lesekretsen. Nok en valgperiode lakker mot slutten. Vi er på oppløpet, og kan se målflagget nærmer seg. Det er på tide å tenke Landsmøte 09 med tilhørende dokumenter. Landsstyret har satt ned to utvalg, hvor ett er gitt oppdraget å vurdere vår organisasjon, og om nødvendig fremme forslag til endringer. Det andre tar for seg gjeldende handlingsplan og utarbeider endringsforslag for neste periode. Begge utvalgene rapporterer til landsstyret som skal gi sitt syn før innstillingene sendes foreningene til uttalelse. Så skal selvfølgelig beretning, regnskaper og budsjett følge med. Dersom noen av foreningene ønsker å fremme saker for Landsmøtet 09, er det tid for å starte det arbeidet nå. REDAKTØR: ARILD KRISTENSEN TELEFON: / (mobil) Redaksjonen avsluttet 9. februar Stoffrist nr 2/09 er 15. april 2009 MEDLEMSKONTAKT NR FOTO: FPF

3 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 3 GJESTESKRIBENTEN Vil du bidra med din kompetanse? Forsvarets museer (FM) gjennomførte ett seminar med 41 lokalforeningsledere fra FPF tirsdag den 27. jan 2009 i FMs møtelokaler. Hensikten var gjensidig orientering samt å diskutere muligheten for FPFs bidrag/støtte fra lokalforeningene og det enkelte medlem. Tilstede var også Forsvarets avdeling for kultur og tradisjoner (FAKT) med sine åtte kommandanter og sjefen brigader Geir Holmenes. FSJ markerte viktigheten av dette seminaret ved å være tilstede med å innlede dagens tema. Ros må gis til leder FPF Arild Kristensen for initiativet, positiv holdning og rask innkalling til seminaret. Med den omfattende medlemsmassen i FPF med ca medlemmer, besittes det bred og verdifull kompetanse som vi ønsker å kartlegge og bruke i den grad dette er til gjensidig nytte. Det er i grunn bare å henge seg på FSJ uttalelser og siste gjesteskribent i nr brigader John Einar Hynaas, Sjef Vernepliktsverket. Begge understreker den kompetansepoolen dere besitter og som fortsatt vil være til stor nytte for Forsvaret og spesielt i denne sammenheng, for kulturen i Forsvaret. Forsvarets fokus på kulturen er forøvrig godt beskrevet i siste nummer av Forsvarets forum. Dette er jo også ett av hovedmålene i Strategidokument til FPF: Gi støtte til Forsvarets virksomhet og styrke Forsvarets stilling i samfunnet. Samt til delmålet: Utvikle en sentral strategi for aktivt å støtte forsvarets virksomhet og styrke Forsvarets stilling i samfunnet. Hva kan så den enkelte av dere bidra med? ja det kan i grunnen være alt fra a-å, fysiske krafttak til foredragsvirksomhet innenfor ett tema som du kanskje har kunnskaper om. Kan det hende at du også tror at du ikke kan? Jeg er overbevist om at du som ønsker å bidra har en eller annen erfaring som kan komme til nytte for alle som jobber med kultur i Forsvaret. Hvis du har lyst, eller har ideer, tanker eller forslag så meld dette inn til din lokalforeningsleder som vil formidle dette videre i systemet. Har vi sådd ett korn sammen? MEDLEMSKONTAKT NR Oberst Runar Gjerald, direktør ved Forsvarets museer SENIOR «Når du blir gammel og ingen vil ha deg, så sett deg på taket så kråka kan ta deg.» Dette sitatet vil jeg tro de fleste av oss kjenner igjen fra «Minnebøkene» vi alle hadde i vår spede barndom. Husker så vidt at vi fleipet litt med dette den gang, og hadde vel ikke riktig forestilt oss at det kunne bli blodig alvor! Men slik føles det i Norge i 2009 at det er på god vei til å bli? Tro det eller ei! AV TOR ULF BYGMESTER Skal vi le eller gråte? Riste på hodet eller nikke? Gamle mennesker «er ikke inn» hos politikerne våre. Byråkratene eller rådgiverne de omgir seg med, har de aller fleste studert ved det samme «Blårussakademiet» og er smidd over en og samme økonomitenkende lest. Det er pengene som teller, og de har bare en eneste måte å telle de på. Andre verdier enn de som kan omsettes i klingende mynt finnes ikke i deres verden. Ikke særlig overraskende at det da oppstår pengekriser i en slik verden? Hva gjør så politikerne våre med det? Jo, de fjerner «onkel skrue fra bingen» (Pensjonsfondet) og strør om seg med enda mer penger uten skrupler, bare ikke til seniorene/pensjonistene og omsorgen av disse. Er ikke Pensjonsfondet våre penger da? Skulle ikke det sikre oss en verdig alderdom og pensjon til å leve av i fremtiden? Hva med oss nå da? Er vi bare noen survekopper som krever og forventer å få og få? Hva gjør vi forresten selv for ikke å bli oppfattet slik og derfor karakterisert som «bare noen gamlinger som er gått ut på dato?» I kommune-norge blir vi til og med påminnet at de eldste og mest hjelpeløse blir satt ut på anbud. Omsorg skal ikke koste. For det er ikke omsorg det dreier seg om. Det er oppbevaring. Noen opplever til og med å bli flyttet som pappesker fra sted til sted for å spare penger. Det neste blir kanskje å lese at i det nye anbudet vil det holde med 50 % av fra før rød pris. Der pengene styres etter prinsippet først meg selv og så meg selv osv blir det lite igjen til siste ledd i kjeden, der de svakeste seniorene befinner seg. Jfr. stortingspolitikerne og deres grådighet i forhold til egne særegne pensjonsregler og praktiseringen av disse. Vi har i Norge i dag en dyrevernlov og en dyrebeskyttelse som sørger for dyrenes velferd. Vi har en barnelov og en barnehagelov som sikrer barnas rettigheter og deres velferd. Kan noen fortelle meg hvilke rettigheter de eldre og hjelpeløse har? Finnes det en eldrevernlov og et eldrevernombud? Trenger vi det? I påvente av en slik lov, kunne kanskje det å utvide dyrevernloven til også å gjelde for de svakeste gamle utgjøre en merkbar forbedring? Siste utvei er ikke å sette seg på taket og la kråka ta seg, slik innledningen lød. Løsningen ligger i demokratiet. Blir vi mange nok som vil det annerledes, så klarer vi å endre dette til slik vi vil ha det. Er du villig til å klatre opp på barrikadene? Vår visjon: «et forbund med innflytelse og påvirkningskraft for verdier som er verdt å verne» Blir du med? 3 FOTO: BB

4 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 4 Foreningslederne møtte festningskommandantene Tirsdag 27. jan 2009 kan bli stående som en viktig dag i forbundets historie. Den dagen møtte representanter fra 41 foreninger sjefen for Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT), kommandanten på Akershus festning, brigader Geir Holmenes, sammen med hans nærmeste sjefer. At Forsvarssjefen svingte innom og ønsket velkommen, understreker den betydning som også han legger i det at forsvarets pensjonister søker et aktivt samarbeide med en av hans avdelinger. Av Arild Kristensen Hva er så FAKT? - Jo for det første er det åtte kommandantskap som i dag er knyttet til følgende festninger: Vardøhus festning i Vardø Kristiansten festning i Trondheim Bergenhus festning i Bergen Karljohansvern i Horten Fredriksten i Halden Oscarsborg ved Drøbak Kongsvinger festning i Kongsvinger Akershus festning i Oslo. Kommandanten på Akershus Festning er sjef FAKT. Videre er det Forsvarets museer. Museene har sine etablissementer på følgende steder: Forsvarsmuseet i Oslo Norges hjemmefrontmuseum som også ligger i Oslo Oscarsborg festningsmuseum på Oscarsborg Marinemuseet i Horten Bergenhus Festningsmuseum Rustkammeret i Trondheim Luftfartsmuseet i Bodø Sist men ikke minst kommer musikkorpsene som er følgende: Forsvarets Stabsmusikkorps i Oslo Den Kongelig Norske Marines musikkorps i Horten Forsvarets Musikkorps Vestlandet Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim Forsvarets Musikkorps Nord-Norge i Harstad Forsvarssjefen svingte innom og ønsket velkommen. Det understreker den betydning som også han legger i det at forsvarets pensjonister søker et aktivt samarbeide med en av hans avdelinger Til sammen skal FAKT bidra til: Omdømmebygging, informasjon om kultur og tradisjon i Forsvaret, øket rekruttering, tradisjonsbevaring, bygging av militær profesjonskkultur og identitet, samt bidra til formidling av musikk og historie. FOTO: TUB 4 MEDLEMSKONTAKT NR

5 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 5 Forsvarsmuseet i Oslo er et av mange forsvarsmuseer spredt over helke landet. Hvordan passer så Forsvarets Pensjonistforbund sine foreninger inn i dette bildet? Vel i våre styrende dokumenter er det nedfelt helt fra etableringen i 1983 at vi skal gi støtte til Forsvarets virksomhet og styrke Forsvarets stilling i samfunnet. Ved å søke samarbeid med FAKT har vi en utmerket mulighet til å gjøre ord til handling. Møtets hensikt var nettopp å finne områder hvor det ligger naturlig å samarbeide til beste for begge parter. Derfor var møte lagt opp med gjensidig informasjon. Deretter en smakelig lunsj i forsvarsmussets lokaler. Ettermiddagsøkten ble organisert med regionale grupper sentrert rundt den enkelte festningskommandant. For så å avslutte med en tilbakemelding fra kommandantene, fokusert på hva og hvordan det videre samarbeid kunne etableres. Selvfølgelig er det ikke noe fasit eller mal som her kan legges til grunn. Til det er ansvarsområdene til den enkelte kommandant for forskjellig. Med en kommandant i Vardø og den nærmeste i Trondheim, må dette legges noe anderledes opp enn på Østlandet hvor tettheten, både på festninger og foreninger, er mye større. På tilbakemeldingene fra kommandantene å dømme ligger det absolutt muligheter for framtidig samarbeidsprosjekter. Det er mitt håp at dette første møtet mellom to aktører, som på mange områder har sammenfallende interesser, vil gi resultater til beste for begge parter. Med referanse både til Forsvarets Pensjonistforbunds leder Arild Kristiansen legger stor vekt på møtet med FAKT. departement og forsvarsstab, så er vi som pensjonister definert som en egen personellgruppe. Det er derfor naturlig at forbund og foreninger er med på å legge til rette for at vi fortsatt kan bidra der det er forenelig med Forsvarets behov. FOTO: TUB MEDLEMSKONTAKT NR

6 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 6 Organisatorisk overbygging intensjonsavtale på høring Det har de siste månedene pågått sondering rundt muligheter for å etablere en organisatorisk overbygging mellom flere frittstående forbund. Forsvarets Pensjonistforbund besluttet som kjent i september 2008 å tre ut av det formelle samarbeidet med Norsk Pensjonistforbund og de andre forbundene i SAKO, og har siden da vært i dialog med flere andre forbund/organisasjoner i den hensikt å kunne etablere en ny organisatorisk overbygging. Formålet med et slikt prosjekt er for det første å kunne samordne felles utspill i saker hvor det er sammenfallende synspunkter, dernest å kunne utnytte hverandres fagkompetanse innfor de saksområder som en ønsker å engasjere seg innenfor. Av Arild Kristensen Flere modeller har vært diskutert fram til nå, utfordringer er å lage en formell organisasjon som beholder deltakende organisasjoners sin identitet og handlefrihet, samtidig som en forplikter der det er ønskelig. Økonomiske - og personellmessige ressurser er også en begrensende faktor, samtidig som en ikke ønsker å byråkratisere nødvendige koordineringer og beslutninger. Status i dag er at en intensjonsavtale for tre organisasjoner er laget. Denne må selvfølgelig behandles organisatorisk hos de involverte organisasjoner før en kan etablere noe nytt. Likevel hindrer ikke dette arbeidet at en allerede kan utveksle synspunkter i sentrale saker, og hjelpe hverandre med høringsuttalelser på det som legges fram fra sentrale myndigheter. Dette er forøvrig også tilfelle i flere saker, som eks.: - Kildeskatt - Endringer i lov om Statens Pensjonskasse - Synspunkter vedrørende vårens regulering av grunnbeløpet i Folketrygden. Fra intensjonsdokumentet hentes noen av punktene: Formål: Målet er å etablere en fellesorganisasjon som kan samle frittstående forbund/organisasjoner i Norge. Dette for å kunne koordinere innspill i saker med felles interesse mot sentrale beslutningstakere. Deltakere: Fellesorganisasjonen etableres i første omgang med tilslutning fra Forsvarets Pensjonistforbund (FPF), Landslaget for Offentlige pensjonister (LOP) og Seniorsaken. Ved opptak av nye forbund/organisasjoner tiligger det fellesorganisasjonenes styrende organer å godkjenne det. 6 Fra venstre: Harry Martin Svabø, Eli Vinje og Arild Kristensen. Saker: Følgende saksområder er naturlig å koordinere/behandle av fellesorganisasjonen: A) Saker som gjelder pensjonister generelt, forholdet til Folketrygden, statsbudsjettet, skattesaker og andre økonomiske forholdet til sentrale myndigheter. B) I tillegg kommer saker som gjelder offentlige tjenestepensjoner m.v. i staten og i kommunal sektoren. Profil: I fremsendelse av saksdokumenter skal det fremgå at det er fellesorganisasjonen som er avsender. Ved uttalelser i media skal det legges til grunn en omforent informasjonsstrategi. Fellesorganisasjonen skal ha egen profil gjennom et eget grafisk program. Det etableres eget mobilnummer og e-postadresse for mottak av eksterne henvendelser. Økonomi: Hver av de tilsluttede forbund/organisasjoner bærer de omkostninger som er nødvendig for deltakelse i møter mv. Fellesutgifter dekkes gjennom årlige budsjettvedtak. MEDLEMSKONTAKT NR

7 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 7 Festkonsert med Kongelig Norske Marines Musikkorps For syvende året på rad inviterte Forsvarsministeren til Festkonsert med Kongelig Norske Marines Musikkorps i Oslos konserthus. Årets konsert ble gjennomført onsdag 4. februar, og ble en stor musikkopplevelse for en nesten fullsatt konsertsal. Av Arild Kristensen Kongelige Norske Marines Musikkkorps (Marinemusikken) er ett av fem helprofesjonelle militærkorps i Forsvarets Musikk. Korpset fremstår i dag som et unikt og populært ensemble, og med sine 29 heltidsansatte musikere spiller korpset konserter både nasjonalt og internasjonalt. Hjemmearenaen er i Horten, men også ulike kultur- og militærarenaer i fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark, Østfold, Oslo og Øst-Agder ligger i nedslagsfeltet til korpset. Marinemusikken har de senere årene hatt en markant utvikling. Gjennom satsning på spennende samarbeidsprosjekter, unike solister, kammermusikk, samtidsmusikk og tematiske konserter har ensemblet oppnådd resultater som har vakt oppsikt. Fra å være Hortens lokale militærkorps, har korpset de siste årene gjort store fremskritt kunstnerisk og etablert seg som et ledende blåseensemble i Norge. Briten Nigel Boddice var KNMMs sjefsdirigent i 6 år, inntil Leif Arne Pedersen tok over høsten Fra høsten 2008 startet Ingar Bergby som korpsets nye kunstneriske leder og sjefsdirigent. Men denne festkonserten var den «gammeldirigenten» som svingte taktstokken. Kveldens festkonsert var satt sammen i to avdelinger med et meget variert program, og ble nennsomt ledet av kveldens konferansier, Åsleik Engmark. Han er en de aller fleste vet hvem er. Han har lånt stemmen sin bort til en rekke animasjonsfilmer. Han er en av Norges aller mest profilerte stand-up komikere, og ble i 2002 innehaver av den prestisjefylte komikerprisen «Stå Opp-prisen». Kveldens solist var Britt-Synnøve Johansen og er en allsidig artist som har en bred musikalsk spennvidde. Repertoaret er etter hvert blitt omfattende - fra jazz og viser der hun får brukt sitt myke, forsiktige uttrykk - til mer kraftfulle sanger. Hun blir ofte omtalt som den lille jenta med den store stemmen. Det var derfor en stor opplevelse å høre henne fremføre kjente sanger fra Edith Piaf sitt repertoar. Det vil føre forlangt å beskrive hvert musikkstykke som kom oss til del denne kvelden, men noe må jeg likevel framheve og som så absolutt var med på å gjøre denne onsdagskvelden til en minnerik kveld i Oslo konserthus. - Britt-Synnøve Johansen sin tolking av Edith Piaf sine kjente sanger Milord og Non, Je Ne Regrette var en opplevelse. - Å få oppleve Åsleik Engmark som operasanger og hans tolkning av revynummeret Operasangeren til Rolf Just Nilsen, som er skrevet av Arild Feldborg, var fantastisk. - Og tilslutt Tails of the Unexpected, fremført av et lite utvalg av musikere fra Marinemusikken. Her fikk vi i løpet av sju minutter høre et stort antall «snutter» fra kjente musikkstykker, mesterlig arrangert og framført. Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Eriksen delte ut blomster til dirigent og solister, og understreket i sin tale at Marinemusikken representerer en lang tradisjon som kulturbærer av militær tradisjon. Hun uttrykte begeistring og stolthet over korpsets musikalske nivå og innsats. Ikke uventet måtte korpset, etter stående applaus, levere et ekstranummer. MEDLEMSKONTAKT NR

8 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 8 Vi forstår at du i dag ikke har morgendagens pensjon som det mest fremtredende i din hverdag, men vet du hva levealderjustering og indeksering vil bety for din pensjon?

9 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 9 FORSVARETS PENSJONISTFORBUND HAR I MER ENN 25 ÅR STÅTT VAKT OM VÅRE OPPARBEIDEDE RETTIG- HETER, OG REALVERDIEN AV VÅRE PENSJONER. STØTT VÅRT ARBEID GJENNOM MEDLEMSKAP

10 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 10 Sentralt Seniorkurs i Oslo Forsvarets Personelltjeneste gjennomførte 2. til 5. feb. sentralt kurs for «kommende» pensjonister med ledsagere. Kurset ble gjennomført i lokale til gamle krigsskolen i Tollbugaten 10. Kursleder var Ellen Nilsen. Programmet var satt sammen med hensyn på den hverdagen som i mange tilfeller vil møte de som går fra et aktivt arbeidsliv til en tilværelse med ledig tid. Hovedfokus var lagt på helse, jus og økonomi. I tillegg var også Forsvarets Pensjonistforbund invitert til å orienterte om sin organisasjon og virksomhet. Av Arild Kristensen I sin orientering om FPF ble det orientert om Forbundets tilblivelse og begrunnelsen for hvorfor det var nødvendig med å ha en «overbygning «på sentralt nivå. Det faktum at statlige pensjoner ikke var regulert i takt med lønnsutviklingen medførte at tidligere «høytlønnede» arbeidstakere i Forsvaret etter en tid med pensjon ble «tatt igjen «av begynnerlønninger, var en grunnleggende faktor i ønsker om et sentralt engasjement. Videre at pensjonistene var i ferd med å bli «vist bort» fra sin tidligere arbeidsplass, og måtte ha avtaler for å «stikke innom og hilse på», var også forhold som medførte at det var ønske om regulere forholdet mellom foreningene og tidligere arbeidsplass. En gjennomgang av hvor vi i dag har aktive foreninger var også en del av orienteringen. På generelt grunnlag ble det også informert om hva foreningen i hovedsak har å tilby sine medlemmer, og hva som er det sentrale ledd sine oppgaver. Med utgangspunkt i forbundets Strategidokument og gjeldende Handlingsplan ble det orientert om hva som opptar forbundets ledelse i dagens situasjon. Forestående innføring av pensjonsreformen og tilpasning, til etablerte statlige ordninger er et område hvor forbundet søker å gi sin bekymring tilkjenne. Saken om Negativ Effekt er et annet område hvor vi sammen med flere forbund søker å oppnå at rettferdighet FOTO: AK skal skje fyldes for de det gjelder. At forbundet er blitt satt på adresselisten over selvstendige høringsinnstanser i enkelte saker tas til inntekt for at en har gjennom langsiktig arbeid er blitt med tydelig innenfor rammen av organisasjoner som engasjerer seg i spørsmål som angår mennesker utenfor arbeidslivet. Av umiddelbare tilbakemeldinger å dømme, i dette tilfelle signerte innmeldingsblanketter, ble orienteringen godt mottatt. Spørsmål om rettigheter og muligheter til fortsatt å benytte tidligere ordninger, ble tilfredsstillende besvart. Med forhåpninger at også flere reflekterer positivt i form av å melde seg som medlemmer i løpet av de neste ukene, konkluderes det med at dette er en arena hvor vi også i framtiden må være tilstede. FOTO: AK 10 MEDLEMSKONTAKT NR

11 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 11

12 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 12 Aktuelt Rakett luftvern i Norge 50 år Av Kjell Bugge I 2009 kan luftvernartilleriet markere at det er 50 år siden Norge fikk sitt første rakettluftvernsystem. NIKE bataljonen ble operativ i 1959, og ved sin operative drift i mer enn 30 år, la denne bataljonen mye av grunnlaget for den kunnskapen og forståelsen Luftforsvaret i dag besitter hva gjelder slike våpensystemer. Tidligere og stadig tjenestegjørende offiserer i vår forsvarsgren fikk sin første operative erfaring ved NIKE bataljonen, erfaringer som disse bragte med seg når de senere skulle være med på å utvikle og drifte mer moderne rakettluftvernsystemer som RB-70, NOAH og NASAMS I og II. Launch 2009 Rakettluftvern i Norge 50 år Jubileumsmiddag på Radisson SAS Plaza Hotell, lørdag 20. juni 2009, kl Offiserer, befal, grenaderer og sivilt ansatte som tjenestegjør eller har tjenestegjort ved rakettluftvernenheter (NIKE, NOAH, NASAMS, RB-70) i Luftforsvaret fra 1959 fram til i dag, inviteres med ledsager. Antrekk: Messeantrekk II / Mørk dress / Tilsvarende Kuvertpris (påmeldingsavgift): Kr innbetales senest 1. april 2009 til bankkonto nr Påmeldingsfrist: 1. april 2009 Påmelding med Navn Tjenestefunksjon med tilknytning til siste rakettluftvernenhet Nåværende adresse og telefon nummer Navn på eventuell ledsager sendes til Launch 2009, Pb 3, 3291 Stavern, eller e-post til For tilbud på overnatting på Radisson SAS Plaza Hotell Telefon: Bestillingskode: Launch MEDLEMSKONTAKT NR

13 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 13 I dag har Norge verdens beste rakettluftvern. Det kan vi stå inne for uten blygsel. NASAMS har bevoktet det Hvite hus i Washington, systemet er kjøpt av andre NATO land og flere kjøpere er på trappene. Første gang NASAMS II i det hele tatt ble skutt «live» så var det fra Andøya skytefelt, og mange andre nasjoner «Look to Norway» når rakettluftvern innenfor det aktuelle segmentet diskuteres. Disse 50 årene med rakettluftvern vil bli markert den 20. juni Da planlegges det en utstilling i Oslo og en festmiddag om kvelden. Invitasjoner vil komme i dagspressen og i militære magasiner og tidsskrifter rundt nyttårsskiftet. Personell som har tjenestegjort, eller fortsatt tjenestegjør ved våre rakettluftvernavdelinger, vil kunne få anledning til å delta. FP-Trondheim feiret nylig sitt 25-årsjubilum i Hornemannsgården midt på Torget i Trondheim. Hornemannsgården eies av Trondheim kommune, men disponeres av Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim, og der er FP-Trondheim aktivt med. FOTO: TUB FOTO: TUB Berit Falkberget Engøy, Leder av FP-Trondheim siden 2009, mottok nylig Hans Majestet Kongens Fortjenestemedalje i Sølv for sin innsats for Forsvaret. Forbundet er stolte av deg, og føyer seg i rekken av begeistrede gratulanter. FOTO: TUB Diskriminering - over 70 år Til FPF. Jeg viser til vedlagte E-poster fra bank hvor jeg i første omgang fikk avslag på kredittkort etter elektronisk/automatisk vurdering av min søknad. Etter å ha bedt om begrunnelse fikk jeg svar at personer over 70 år ikke kunne få kredittkort. Etter noen e-poster fram og tilbake gikk dette i orden, «etter å ha kikket manuelt på søknaden din». Jeg blir «forbannet» over en slik innstilling og behandling. Dette går igjen flere steder. Bl.a gjaldt ikke forsikring inkludert i billetten når en betalte med AMX. Dette er senere rettet opp. Jeg henstiller til forbundet å se nærmere på dette med «70 år og eldre». Noen må reagere. Samfunnet ønsker å avskrive oss. Vi betaler for oss over alt, og nå er det snart valg. Da blir pensjonistene, syke og eldre, veldig populære uken før valget. Forbundet bør kanskje be de politiske partier klart og tydelig signalisere sin innstilling - ikke bare med snakk - men vise til hva de har på sine programmer samt hvordan de har frontet sine lovnader. Mvh Medlem, FPF FP-Værnes gjennomførte et tradisjonelt vaffeltreff med bingo, og fikk uventet besøk fra Forbundskontoret. Fremmøtet var som normalt godt, i følge foreningens leder, og for anledningen «Bingogeneral» Jon Wengstad, (stående i bakgrunnen). Foreningen har også laget sitt eget sanghefte, og med Landsstyrerepresentant Arne Nyland som forsanger lød koret riktig vakkert. FP-Steinkjer feiret sitt 25-årsjubileum i den tidligere Befalsmessa på det som en gang var det så «sagnomsuste» Steinkjersannan. Feststemte trøndere var samlet til en høytidelig markering med god mat og fin stemning. Jubileumsheftet forteller om en aktiv forenings virke gjennom alle disse årene, noe også foreningens leder Alf Berg understreket i sin jubileumstale. FOTO: TUB MEDLEMSKONTAKT NR

14 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 14 Den årlige spaniaturen Programmet til FPFs opplevelsesrike høsttur til Spania er nå klart. Viser til reisebrev fra Ole i forrige medlemsblad om høsttur. Vi har også i år lagt opp til den tradisjonelle høst-turen til Spania og vi byr på et hav av opplevelser. Man kan selv velge om man vi bli med på bussturen t/r eller fly t/r. Solgruppen har fly fra Oslo/Trondheim/Bergen. Mange benytter seg av muligheten til å ta fly den ene veien og buss den andre. Bli med Ole, Solgruppen og møt gamle kjente. Solgruppens buss har avgang fra Trondheim via Oslo hvor vi er med Color Line til Kiel. Her er noe av det vi skal oppleve på bussturen: Brussel, Dunkerque, Rouen, St.Malo med klosteret, Rennes og vi skal smake Cognac i byen Cognac og vi skal overnatte ved en liten baskisk fiskerlandsby ved Atlanterhavet. Vi skal nyte den vakre naturen langs vinveien i Rioja og selvfølgelig skal vi på vinsmaking. Zaragoza, hovedstad i det gamle kongeriket Aragon skal vi også beære med et besøk. På hjemturen skal vi overnatte i en gammel borg, eventylige Parador de Cardona, i Grenoble skal vi ha sightseeing før vi overnatter i Metz. Vi skal overnatte ved Rhinens bredd og nyte både vin og en spennende båttur på denne vakre elven. Selvfølgelig blir det også i år picknik og andre aktiviteter. Vi skal nyte god mat og drikke underveis og vi har utvendige lugarer til/fra Kiel. I hele 21 dager skal vi nyte solen i deilige Albir med utflukter,aktiviteter og sosialt samvær. Vi har flere bosteder, nytt for året er Albir Azul med to soverom og selvfølgelig har vi 6er-klubben på Las Terrazas. Man kan få gratis fyskalsk behandling, mens man er på ferie hos norske fysioterapueter. Avgang for bussen er med hjemkomst Avgang med fly fra Oslo / fra Trondheim og Bergen Vi har flere avgangersdatoer og kombinasjoner i vår brosjyre for denne turen. Prisene i brosjyren inkluderer «Bli kjent-fest» og spennende utflukter. Man kan også være med på overnattingstur til de hengende hus i Cuenca og båt-tur til Ibiza. Det sosiale blir godt tatt vare på og «husker du praten» går livlig. Alle medlemmer med venner er hjertelig velkommen om de reiser alene eller i følge. Ring i dag for å få informasjon og program eller Ole på MEDLEMSKONTAKT NR

15 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 15 Æresmedlemmer i FP-Tromsø På FPF sitt landsmøte i 2007 ble det vedtatt endringer i vedtekter for Forsvarets Pensjonistforbund, samt vedtatt norm for vedtekter for Forsvarets Pensjonistforeninger. En av de mest markante og vesentlige endringene fra tidligere, er 1-5 Æresmedlemskap som ble overført fra forbundet til foreningenes styrer. Dette fordi foreningene skulle gis anledning selv til å gi utmerkelse til medlemmer etter betydningsfull innsats. Styret vedtok i april å utpeke to æresmedlemmer etter bemerkelsesverdig innsats gjennom mange år for foreningen. Av Birger Tokkle Ingunn Rikardsen ble medlem, styremedlem og festansvarlig i FPF-Tromsø først på 90-tallet. Sammen med nå avdøde medlem Einar Larsen hadde hun i mange år ansvaret og gjennomføring for de sosiale arrangementene på det nye Permsenteret, samt arrangementer på det gamle renoverte Permsenteret (HV-huset) på Sydspissen som foreningen fikk anledning å bruke til medlemsmøter, vårog høstfester Ingunn har stått for utallige vårfester med servefester med servering av selvkokt fårikål, bakt utallige kaker til medlemsmøtene, samt organisert de årlige tradisjonelle julebordene på Sydspissen Hotell. Sigmund Johansen har vært medlem fra først på 90-tallet, styremedlem, sekretær og nestleder som han har skjøttet og utført på en særlig dyktig og profesjonell måte. Han utførte en stor og betydelig innsats i forbindelse med renoveringen av det gamle Permsenterbygget på Sydspissen, og han har vært en god læremester og mentor for nåværende leder. Begge disse har brukt mye tid, energi, innsats og egne penger til beste for foreningen, og fortjener i høy grad å bli satt pris på, og bli vist respekt som æresmedlemmer i FPF-Tromsø. Utmerkelsen ble gitt på årets vårfest med «Havets delikatesser» måsegg og Mack-øl, et arrangement FPF-Tromsø hadde sammen med Tromsø Forsvarsforening og Tromsø Militære Samfunn på Olavsvern fredag 23.mai medlemmer og gjester storkoste seg med god mat og drikke, og en svingom etterpå. FOTO: FP-TROMSØ Arrangementet ble planlagt, utført sammen med festkomiteen i FPF-T, og gjennomført i regi av nettopp Ingunn Rikardsen. Styret gratulerer og takker for hittil utført innsats, og håper det er mulig å vise ære til våre æresmedlemmer i enda mange år. MEDLEMSKONTAKT NR

16 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :26 Side 16 BLI MEDLEM I FORSVARETS PENSJONISTFORBUND INNMELDINGSBLANKETT: Tittel/grad:... Etternavn:... Fornavn:... Født:... Adresse:... Post nr:... Poststed:... Land: Tjeneste år:... Familie:... (G = gift. S = samboer. A = alene. E= etterlatt) Telefon fast:... Mobil:... E-post:... Når Pensjonert:... Siste tjenestested:... FOTO: AK Underskrift:... Dersom også eventuelt ektefelle/samboer ønsker medlemskap, underskrives neste linje: Etternavn:... Fornavn:... Født:... Underskrift Ektefelle/samboer:... Opplysningen sendes primært til den lokale foreningen dersom du vet adressen eller til: Forsvarets Pensjonistforbund, Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo (innmeldingsblankett finnes også på FPF s hjemmeside F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D, B Y G N I N G 2 2, A K E R S H U S F E S T N I N G, O S L O T E L E F O N : T E L E FA K S : E - P O S T: p o s f p f o r b. n o R E D A K T Ø R : A R I L D K R I S T E N S E N H J E M M E S I D E : w w w. f p f o r b. n o D E S I G N : M A G N U S E I K L I T R Y K K : A K T I E T R Y K K E R I E T A. S

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike?

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? HVORFOR BLI MEDLEM Av Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? FORORD Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike er en livskraftig forening som organiserer seniorer, som med bakgrunn i tjeneste fra

Detaljer

Strategidokument for perioden 2014 til 2019

Strategidokument for perioden 2014 til 2019 Strategidokument for perioden 2014 til 2019 1. INNLEDNING Hvor står forbundet i dag? 1.1. Gjeldende strategidokument gjelder til 2018. Dokumentet har fra 2007 vært et godt styringsdokument for strategiske

Detaljer

Strategidokument 2007-2013. Forord

Strategidokument 2007-2013. Forord 1 Strategidokument 2007-2013 Forord Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) møter nye og krevende utfordringer som følge av omorganiseringen av Forsvaret. Fra å være en samfunnsaktør med stor grad av lokalt

Detaljer

Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF)

Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF) Beretning 2011 for Forsvarets seniorforbund (FSF) 1. GENERELT Beretningen dekker perioden fra 1. jan 2011 fram til 31.des 2011. Dette er første gang at forbundets beretning er i fase med regnskapsåret.

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Velkommen til årets Siddis Brass, 4.-5. november 2011!

Velkommen til årets Siddis Brass, 4.-5. november 2011! Velkommen til årets Siddis Brass, 4.-5. november 2011! Årets opplegg følger opp de gode tradisjonene med en begivenhetsrik musikkhelg i Stavanger. Korps som ikke har deltatt før oppfordres til å ringe

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND FORSVARETS PENSJONISTFORBUND LANDSSTYREMØTE 2/2009 REFERAT Landsstyremøte nr 2/2009 ble avviklet på Rica Oslo Hotel i Oslo 21.- 23. apr. 2009. Deltakerliste Leder Nestleder Kasserer Org.sekretær Varamedlem

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Romerike Nyhetsbrev nr. 8/2013 Desember 2013 Velkommen til FSF- Øvre Romerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle store endringer. Vår avdeling

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE Årsmøtet avholdes torsdag 11. april 2013 kl. 18.00 i Oslo Konserthus, A-Spissen ved baren nede. Årsmøtet beregnes å vare ca. 45 minutter. Årsmøtet blir innledet med en orientering

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE

MØTEREFERAT STYREMØTE MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind, Norma, Ingunn, Tove, Leon, Heidi og Nina Dato: 29.11.2012 Kl.: 19:15-22:30 Sted: Inndalsv. 108, hos Ingunn Deltagere: Susanne, Øyvind, Ingunn, Tove, på skype

Detaljer

Sponsor- og Utstillerinformasjon

Sponsor- og Utstillerinformasjon Sponsor- og Utstillerinformasjon Dato: 9.-11. februar Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Invitasjon til sponsorer og utstillere Dataforeningen er Norges største IT-faglige forening - et

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2013 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Langedrag og Hudøy Langedrag (uke 24) 15. - 16.

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 LØRDAG 05. OG SØNDAG 06.NOVEMBER 2011 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

Velkommen til NESOs årsmøte 2016!

Velkommen til NESOs årsmøte 2016! V E L KO M M E N T I L N E S O S Å R S M Ø T E I T R O M S Ø 1 0. 1 2. J U N I 2 0 1 6 Tromsø, foto: Gaute Bruvik Velkommen til NESOs årsmøte 2016! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: 04420, F: +47 21 02 93 01 www.fotball.no

Detaljer

Drammen Syd-Vest Rotary

Drammen Syd-Vest Rotary Drammen Syd-Vest Rotary Månedsbrev november 2013 Kronikk Av Arild Endresplass Etter sammenslåingen av Rotary klubbene Syd og Vest i Drammen, er det utarbeidet nye retningslinjer for organisering og drift

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012 2 Forbundets formålsparagraf legger føringen for hvilke mål som skal nedfelles i handlingsplanen. Formålsparagrafen er gjengitt

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

SUSA ha ndbok. Årshjul. En komite underlagt Stiftelsen TISIP Oppdatert 18. februar 2016. Januar/Februar Vinterarrangement

SUSA ha ndbok. Årshjul. En komite underlagt Stiftelsen TISIP Oppdatert 18. februar 2016. Januar/Februar Vinterarrangement SUSA ha ndbok En komite underlagt Stiftelsen TISIP Oppdatert 18. februar 2016 Årshjul Januar/Februar Vinterarrangement Februar Finne nye SUSA medlemmer Mars Årsmøte Forlenge leie av cageball leie 3T Sluppen.

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Livsgledeuken 2015 22. 28. August

Livsgledeuken 2015 22. 28. August Livsgledeuken 2015 22. 28. August Velkommen til Livsgledeuken 2015 Livsgledeuken 2015 vil i år gå gjennom flott natur og fjorder i Ryfylke og Hardanger noe av det vakreste. Men vi starter LIVSGLEDEUKEN

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien.

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. F O K R J Æ R E E L D R E K J Æ R E F O R E L D R E For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. Vi er

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning...

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Kraft-konferansen 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Velkommen til Kraft-konferansen 2007 Konferansen arrangeres for åttende gang, og i

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo Informasjonspakke Invitasjon til Framfylkingens barnekonferanse 7.-10. oktober 2010 i Oslo - meld dere på barnekonferansen før 6. september! Har

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010.

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Program Torsdag 25.mars: 17:00 Oppmøte/registrering/velkommen

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 10.2.14 Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag SA m/ seminar 2014 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 14. mars på Sortland hotell kl. 18:00. NU ønsker å fortsette ordningen med å

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2002 STYRET OG KOMITÈER Styret: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Jan Are Tevik Aage Johansen Vidar Lund Roald Lysvand Oddvar Lereggen Jon Gjemble

Detaljer

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014 Håndbok for medlemsservice Utgivelse august 2014 Innhold RUTINER RUNDT MEDLEMSSERVICE 1.1 Skjemaer 3 1.2 Medlemslister 3 1.3 Endringsskjemaer for vedlikehold av medlemsservice 3 1.4 Medlemsskap 3 1.5 Kollektivt

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

LANDSMØTEGUIDE NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND LANDSMØTE 27. - 31. MAI. Forbundet for. arbeidsfolk NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

LANDSMØTEGUIDE NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND LANDSMØTE 27. - 31. MAI. Forbundet for. arbeidsfolk NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND LANDSMØTEGUIDE NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND LANDSMØTE 2015 27. - 31. MAI Forbundet for arbeidsfolk #arbeidsfolk2015 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Dagsplan Onsdag 27. mai: 11.30 Oppmøte/registrering/lunsj Alle

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Komiteer i Con Amore

Komiteer i Con Amore Komiteer i Con Amore Styret kan oppnevne de komiteer det finner nødvendig for å ta seg av korets drift. Det kan dreie seg om ad hoc-komiteer eller mer permanente komiteer. Komiteene skal planlegge og organisere

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM

HANDLINGSPROGRAM 1 TRYGGHET OG VERDIGHET MED TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND HANDLINGSPROGRAM 2017-2019 1. Målsettingen med handlingsprogrammet Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig

Detaljer

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900 Nr. 2 2006 Ansv: Erik 29. mai 2006. Sommer i luften Sommeren nærmer seg og vi er allerede godt i gang med onsdaga. Vi har lagt opp en moderat aktivitetsplan for året ut fra erfaring med tidligere år. Nytt

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Om å finne tonen. Per Egil Hegge

Om å finne tonen. Per Egil Hegge Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer