FMs festkonsert. Nytt år, nye muligheter... «Direktøren på Forsvarsmuseet tar grep»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FMs festkonsert. Nytt år, nye muligheter... «Direktøren på Forsvarsmuseet tar grep»"

Transkript

1 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR AK FOTO: AK Nytt år, nye muligheter... BILAG TIL F, FORSVARETS FORUM - NR FOTO: RS FMs festkonsert Side 7 FOTO: TUB «Direktøren på Forsvarsmuseet tar grep» Side 4

2 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 2 FORSVARETS PENSJONISTFORBUND (FPF) er en landsomfattende organisasjon for alle som er fylt 50 år og får utbetalt pensjon på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret samt deres livsledsagere. Forbundet ble stiftet i 1983 og har ca medlemmer, fordelt på 45 lokale foreninger. FORMÅL Forsvarets Pensjonistforbund har som mål å: ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser. arbeide for saker som har tilknytning til pensjonistenes livssituasjon i samarbeid med landsomfattende pensjonistsammenslutninger. samarbeide med sentrale militære og politiske myndigheter, staber og avdelinger, befals- og tjenestemannsorganisasjoner og andre organisasjoner for å løse problemer av betydning for Forsvarets pensjonister. støtte arbeidet med forsvarstanken i det norske folk og derved styrke Forsvarets stilling i samfunnet. KONTAKT OSS: KONTOR: Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo TELEFONER: Leder Arild Kristensen, / Nestleder Karl O Bogevold / Org.sekr. Tor U. Bygmester / Kasserer Arnulf N Eilertsen / / Kontorsekr. Ingebjørg L Bangsund TELEFAKS: Telefonhenvendelse man-fre mellom kl E POST ADRESSE: HJEMMESIDE: 2 HILSEN FRA LEDER Involvering er det mulig? Det ble en bratt start på Da vi skulle bestille flyreiser for våre foreningsledere til et møte med Forsvarets Avdeling for Kultur og Tradisjon (FAKT) den 27. januar, fikk vi tilbakemelding fra vår kontaktperson på Gardermoen at Leder Arild Kristensen der var det intet å hente. Flytransportordningen med tildeling av reiser for Forsvarets regning var til vurdering, var budskapet vi fikk, og ingen der kunne svare på når en avgjørelse ville komme, langt mindre hva resultatet ville innebære. Dette resulterte i at forbundet måtte ta av egne reserver, og kjøpe billetter for å unngå at møtet måtte avlyses. At ordningen fra 08 plutselig ble videreført til 09 uten endring, skyltes et visst påtrykk, eller at en på ansvarlig hold tok til fornuften, vites ikke. Det er resultatet som teller. Selv om denne ordningen er en årlig tildeling som alltid avsluttes med at det kan bli endringer nest år, er det ikke holdbart at ansvarlige saksbehandlere i Forsvarsstaben og Forsvarsdepartement, ikke makter å involvere brukere av ordningen før en beslutter endringer. Departementet har sitt Info-forum, og Forsvarsstaben gjennomfører egen dialog i forkant av årlig tildeling av økonomisk tilskudd. Ingen av disse fora ble benyttet til, i det minste å antyde at, endringer var på tale. Det er greit nok å foreta vurderinger og gjennomgang av ordninger, for om mulig å effektivisere, men skal en oppnå forståelse for innstrammiger må prosessene også inneholde kommunikasjon med brukerne. Medlemskontakt distribueres som vedlegg til f, tidligere Forsvarsforum. Vår utfordring er at et ikke uvesentlig antall av vår medlemsmasse ikke står på forsvarets adresseliste, og derfor faller ut av distribusjonslisten ved utsending, selv om ajourført medlemsliste foreligger. De siste to årene har dette vært tema uten at en løsning foreligger. Det burde være i Forsvarssjefens interesse at forsvarsorgan nr 1 også sendes de som er blant forsvarets beste omdømmebyggere. Trykk og distribusjon av f koster drøyt 100 kroner i året pr mottager, og det burde ikke forårsake noen stor sprekk i forsvarets budsjetter om et litt større antall ble en del av den faste lesekretsen. Nok en valgperiode lakker mot slutten. Vi er på oppløpet, og kan se målflagget nærmer seg. Det er på tide å tenke Landsmøte 09 med tilhørende dokumenter. Landsstyret har satt ned to utvalg, hvor ett er gitt oppdraget å vurdere vår organisasjon, og om nødvendig fremme forslag til endringer. Det andre tar for seg gjeldende handlingsplan og utarbeider endringsforslag for neste periode. Begge utvalgene rapporterer til landsstyret som skal gi sitt syn før innstillingene sendes foreningene til uttalelse. Så skal selvfølgelig beretning, regnskaper og budsjett følge med. Dersom noen av foreningene ønsker å fremme saker for Landsmøtet 09, er det tid for å starte det arbeidet nå. REDAKTØR: ARILD KRISTENSEN TELEFON: / (mobil) Redaksjonen avsluttet 9. februar Stoffrist nr 2/09 er 15. april 2009 MEDLEMSKONTAKT NR FOTO: FPF

3 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 3 GJESTESKRIBENTEN Vil du bidra med din kompetanse? Forsvarets museer (FM) gjennomførte ett seminar med 41 lokalforeningsledere fra FPF tirsdag den 27. jan 2009 i FMs møtelokaler. Hensikten var gjensidig orientering samt å diskutere muligheten for FPFs bidrag/støtte fra lokalforeningene og det enkelte medlem. Tilstede var også Forsvarets avdeling for kultur og tradisjoner (FAKT) med sine åtte kommandanter og sjefen brigader Geir Holmenes. FSJ markerte viktigheten av dette seminaret ved å være tilstede med å innlede dagens tema. Ros må gis til leder FPF Arild Kristensen for initiativet, positiv holdning og rask innkalling til seminaret. Med den omfattende medlemsmassen i FPF med ca medlemmer, besittes det bred og verdifull kompetanse som vi ønsker å kartlegge og bruke i den grad dette er til gjensidig nytte. Det er i grunn bare å henge seg på FSJ uttalelser og siste gjesteskribent i nr brigader John Einar Hynaas, Sjef Vernepliktsverket. Begge understreker den kompetansepoolen dere besitter og som fortsatt vil være til stor nytte for Forsvaret og spesielt i denne sammenheng, for kulturen i Forsvaret. Forsvarets fokus på kulturen er forøvrig godt beskrevet i siste nummer av Forsvarets forum. Dette er jo også ett av hovedmålene i Strategidokument til FPF: Gi støtte til Forsvarets virksomhet og styrke Forsvarets stilling i samfunnet. Samt til delmålet: Utvikle en sentral strategi for aktivt å støtte forsvarets virksomhet og styrke Forsvarets stilling i samfunnet. Hva kan så den enkelte av dere bidra med? ja det kan i grunnen være alt fra a-å, fysiske krafttak til foredragsvirksomhet innenfor ett tema som du kanskje har kunnskaper om. Kan det hende at du også tror at du ikke kan? Jeg er overbevist om at du som ønsker å bidra har en eller annen erfaring som kan komme til nytte for alle som jobber med kultur i Forsvaret. Hvis du har lyst, eller har ideer, tanker eller forslag så meld dette inn til din lokalforeningsleder som vil formidle dette videre i systemet. Har vi sådd ett korn sammen? MEDLEMSKONTAKT NR Oberst Runar Gjerald, direktør ved Forsvarets museer SENIOR «Når du blir gammel og ingen vil ha deg, så sett deg på taket så kråka kan ta deg.» Dette sitatet vil jeg tro de fleste av oss kjenner igjen fra «Minnebøkene» vi alle hadde i vår spede barndom. Husker så vidt at vi fleipet litt med dette den gang, og hadde vel ikke riktig forestilt oss at det kunne bli blodig alvor! Men slik føles det i Norge i 2009 at det er på god vei til å bli? Tro det eller ei! AV TOR ULF BYGMESTER Skal vi le eller gråte? Riste på hodet eller nikke? Gamle mennesker «er ikke inn» hos politikerne våre. Byråkratene eller rådgiverne de omgir seg med, har de aller fleste studert ved det samme «Blårussakademiet» og er smidd over en og samme økonomitenkende lest. Det er pengene som teller, og de har bare en eneste måte å telle de på. Andre verdier enn de som kan omsettes i klingende mynt finnes ikke i deres verden. Ikke særlig overraskende at det da oppstår pengekriser i en slik verden? Hva gjør så politikerne våre med det? Jo, de fjerner «onkel skrue fra bingen» (Pensjonsfondet) og strør om seg med enda mer penger uten skrupler, bare ikke til seniorene/pensjonistene og omsorgen av disse. Er ikke Pensjonsfondet våre penger da? Skulle ikke det sikre oss en verdig alderdom og pensjon til å leve av i fremtiden? Hva med oss nå da? Er vi bare noen survekopper som krever og forventer å få og få? Hva gjør vi forresten selv for ikke å bli oppfattet slik og derfor karakterisert som «bare noen gamlinger som er gått ut på dato?» I kommune-norge blir vi til og med påminnet at de eldste og mest hjelpeløse blir satt ut på anbud. Omsorg skal ikke koste. For det er ikke omsorg det dreier seg om. Det er oppbevaring. Noen opplever til og med å bli flyttet som pappesker fra sted til sted for å spare penger. Det neste blir kanskje å lese at i det nye anbudet vil det holde med 50 % av fra før rød pris. Der pengene styres etter prinsippet først meg selv og så meg selv osv blir det lite igjen til siste ledd i kjeden, der de svakeste seniorene befinner seg. Jfr. stortingspolitikerne og deres grådighet i forhold til egne særegne pensjonsregler og praktiseringen av disse. Vi har i Norge i dag en dyrevernlov og en dyrebeskyttelse som sørger for dyrenes velferd. Vi har en barnelov og en barnehagelov som sikrer barnas rettigheter og deres velferd. Kan noen fortelle meg hvilke rettigheter de eldre og hjelpeløse har? Finnes det en eldrevernlov og et eldrevernombud? Trenger vi det? I påvente av en slik lov, kunne kanskje det å utvide dyrevernloven til også å gjelde for de svakeste gamle utgjøre en merkbar forbedring? Siste utvei er ikke å sette seg på taket og la kråka ta seg, slik innledningen lød. Løsningen ligger i demokratiet. Blir vi mange nok som vil det annerledes, så klarer vi å endre dette til slik vi vil ha det. Er du villig til å klatre opp på barrikadene? Vår visjon: «et forbund med innflytelse og påvirkningskraft for verdier som er verdt å verne» Blir du med? 3 FOTO: BB

4 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 4 Foreningslederne møtte festningskommandantene Tirsdag 27. jan 2009 kan bli stående som en viktig dag i forbundets historie. Den dagen møtte representanter fra 41 foreninger sjefen for Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT), kommandanten på Akershus festning, brigader Geir Holmenes, sammen med hans nærmeste sjefer. At Forsvarssjefen svingte innom og ønsket velkommen, understreker den betydning som også han legger i det at forsvarets pensjonister søker et aktivt samarbeide med en av hans avdelinger. Av Arild Kristensen Hva er så FAKT? - Jo for det første er det åtte kommandantskap som i dag er knyttet til følgende festninger: Vardøhus festning i Vardø Kristiansten festning i Trondheim Bergenhus festning i Bergen Karljohansvern i Horten Fredriksten i Halden Oscarsborg ved Drøbak Kongsvinger festning i Kongsvinger Akershus festning i Oslo. Kommandanten på Akershus Festning er sjef FAKT. Videre er det Forsvarets museer. Museene har sine etablissementer på følgende steder: Forsvarsmuseet i Oslo Norges hjemmefrontmuseum som også ligger i Oslo Oscarsborg festningsmuseum på Oscarsborg Marinemuseet i Horten Bergenhus Festningsmuseum Rustkammeret i Trondheim Luftfartsmuseet i Bodø Sist men ikke minst kommer musikkorpsene som er følgende: Forsvarets Stabsmusikkorps i Oslo Den Kongelig Norske Marines musikkorps i Horten Forsvarets Musikkorps Vestlandet Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim Forsvarets Musikkorps Nord-Norge i Harstad Forsvarssjefen svingte innom og ønsket velkommen. Det understreker den betydning som også han legger i det at forsvarets pensjonister søker et aktivt samarbeide med en av hans avdelinger Til sammen skal FAKT bidra til: Omdømmebygging, informasjon om kultur og tradisjon i Forsvaret, øket rekruttering, tradisjonsbevaring, bygging av militær profesjonskkultur og identitet, samt bidra til formidling av musikk og historie. FOTO: TUB 4 MEDLEMSKONTAKT NR

5 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 5 Forsvarsmuseet i Oslo er et av mange forsvarsmuseer spredt over helke landet. Hvordan passer så Forsvarets Pensjonistforbund sine foreninger inn i dette bildet? Vel i våre styrende dokumenter er det nedfelt helt fra etableringen i 1983 at vi skal gi støtte til Forsvarets virksomhet og styrke Forsvarets stilling i samfunnet. Ved å søke samarbeid med FAKT har vi en utmerket mulighet til å gjøre ord til handling. Møtets hensikt var nettopp å finne områder hvor det ligger naturlig å samarbeide til beste for begge parter. Derfor var møte lagt opp med gjensidig informasjon. Deretter en smakelig lunsj i forsvarsmussets lokaler. Ettermiddagsøkten ble organisert med regionale grupper sentrert rundt den enkelte festningskommandant. For så å avslutte med en tilbakemelding fra kommandantene, fokusert på hva og hvordan det videre samarbeid kunne etableres. Selvfølgelig er det ikke noe fasit eller mal som her kan legges til grunn. Til det er ansvarsområdene til den enkelte kommandant for forskjellig. Med en kommandant i Vardø og den nærmeste i Trondheim, må dette legges noe anderledes opp enn på Østlandet hvor tettheten, både på festninger og foreninger, er mye større. På tilbakemeldingene fra kommandantene å dømme ligger det absolutt muligheter for framtidig samarbeidsprosjekter. Det er mitt håp at dette første møtet mellom to aktører, som på mange områder har sammenfallende interesser, vil gi resultater til beste for begge parter. Med referanse både til Forsvarets Pensjonistforbunds leder Arild Kristiansen legger stor vekt på møtet med FAKT. departement og forsvarsstab, så er vi som pensjonister definert som en egen personellgruppe. Det er derfor naturlig at forbund og foreninger er med på å legge til rette for at vi fortsatt kan bidra der det er forenelig med Forsvarets behov. FOTO: TUB MEDLEMSKONTAKT NR

6 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 6 Organisatorisk overbygging intensjonsavtale på høring Det har de siste månedene pågått sondering rundt muligheter for å etablere en organisatorisk overbygging mellom flere frittstående forbund. Forsvarets Pensjonistforbund besluttet som kjent i september 2008 å tre ut av det formelle samarbeidet med Norsk Pensjonistforbund og de andre forbundene i SAKO, og har siden da vært i dialog med flere andre forbund/organisasjoner i den hensikt å kunne etablere en ny organisatorisk overbygging. Formålet med et slikt prosjekt er for det første å kunne samordne felles utspill i saker hvor det er sammenfallende synspunkter, dernest å kunne utnytte hverandres fagkompetanse innfor de saksområder som en ønsker å engasjere seg innenfor. Av Arild Kristensen Flere modeller har vært diskutert fram til nå, utfordringer er å lage en formell organisasjon som beholder deltakende organisasjoners sin identitet og handlefrihet, samtidig som en forplikter der det er ønskelig. Økonomiske - og personellmessige ressurser er også en begrensende faktor, samtidig som en ikke ønsker å byråkratisere nødvendige koordineringer og beslutninger. Status i dag er at en intensjonsavtale for tre organisasjoner er laget. Denne må selvfølgelig behandles organisatorisk hos de involverte organisasjoner før en kan etablere noe nytt. Likevel hindrer ikke dette arbeidet at en allerede kan utveksle synspunkter i sentrale saker, og hjelpe hverandre med høringsuttalelser på det som legges fram fra sentrale myndigheter. Dette er forøvrig også tilfelle i flere saker, som eks.: - Kildeskatt - Endringer i lov om Statens Pensjonskasse - Synspunkter vedrørende vårens regulering av grunnbeløpet i Folketrygden. Fra intensjonsdokumentet hentes noen av punktene: Formål: Målet er å etablere en fellesorganisasjon som kan samle frittstående forbund/organisasjoner i Norge. Dette for å kunne koordinere innspill i saker med felles interesse mot sentrale beslutningstakere. Deltakere: Fellesorganisasjonen etableres i første omgang med tilslutning fra Forsvarets Pensjonistforbund (FPF), Landslaget for Offentlige pensjonister (LOP) og Seniorsaken. Ved opptak av nye forbund/organisasjoner tiligger det fellesorganisasjonenes styrende organer å godkjenne det. 6 Fra venstre: Harry Martin Svabø, Eli Vinje og Arild Kristensen. Saker: Følgende saksområder er naturlig å koordinere/behandle av fellesorganisasjonen: A) Saker som gjelder pensjonister generelt, forholdet til Folketrygden, statsbudsjettet, skattesaker og andre økonomiske forholdet til sentrale myndigheter. B) I tillegg kommer saker som gjelder offentlige tjenestepensjoner m.v. i staten og i kommunal sektoren. Profil: I fremsendelse av saksdokumenter skal det fremgå at det er fellesorganisasjonen som er avsender. Ved uttalelser i media skal det legges til grunn en omforent informasjonsstrategi. Fellesorganisasjonen skal ha egen profil gjennom et eget grafisk program. Det etableres eget mobilnummer og e-postadresse for mottak av eksterne henvendelser. Økonomi: Hver av de tilsluttede forbund/organisasjoner bærer de omkostninger som er nødvendig for deltakelse i møter mv. Fellesutgifter dekkes gjennom årlige budsjettvedtak. MEDLEMSKONTAKT NR

7 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 7 Festkonsert med Kongelig Norske Marines Musikkorps For syvende året på rad inviterte Forsvarsministeren til Festkonsert med Kongelig Norske Marines Musikkorps i Oslos konserthus. Årets konsert ble gjennomført onsdag 4. februar, og ble en stor musikkopplevelse for en nesten fullsatt konsertsal. Av Arild Kristensen Kongelige Norske Marines Musikkkorps (Marinemusikken) er ett av fem helprofesjonelle militærkorps i Forsvarets Musikk. Korpset fremstår i dag som et unikt og populært ensemble, og med sine 29 heltidsansatte musikere spiller korpset konserter både nasjonalt og internasjonalt. Hjemmearenaen er i Horten, men også ulike kultur- og militærarenaer i fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark, Østfold, Oslo og Øst-Agder ligger i nedslagsfeltet til korpset. Marinemusikken har de senere årene hatt en markant utvikling. Gjennom satsning på spennende samarbeidsprosjekter, unike solister, kammermusikk, samtidsmusikk og tematiske konserter har ensemblet oppnådd resultater som har vakt oppsikt. Fra å være Hortens lokale militærkorps, har korpset de siste årene gjort store fremskritt kunstnerisk og etablert seg som et ledende blåseensemble i Norge. Briten Nigel Boddice var KNMMs sjefsdirigent i 6 år, inntil Leif Arne Pedersen tok over høsten Fra høsten 2008 startet Ingar Bergby som korpsets nye kunstneriske leder og sjefsdirigent. Men denne festkonserten var den «gammeldirigenten» som svingte taktstokken. Kveldens festkonsert var satt sammen i to avdelinger med et meget variert program, og ble nennsomt ledet av kveldens konferansier, Åsleik Engmark. Han er en de aller fleste vet hvem er. Han har lånt stemmen sin bort til en rekke animasjonsfilmer. Han er en av Norges aller mest profilerte stand-up komikere, og ble i 2002 innehaver av den prestisjefylte komikerprisen «Stå Opp-prisen». Kveldens solist var Britt-Synnøve Johansen og er en allsidig artist som har en bred musikalsk spennvidde. Repertoaret er etter hvert blitt omfattende - fra jazz og viser der hun får brukt sitt myke, forsiktige uttrykk - til mer kraftfulle sanger. Hun blir ofte omtalt som den lille jenta med den store stemmen. Det var derfor en stor opplevelse å høre henne fremføre kjente sanger fra Edith Piaf sitt repertoar. Det vil føre forlangt å beskrive hvert musikkstykke som kom oss til del denne kvelden, men noe må jeg likevel framheve og som så absolutt var med på å gjøre denne onsdagskvelden til en minnerik kveld i Oslo konserthus. - Britt-Synnøve Johansen sin tolking av Edith Piaf sine kjente sanger Milord og Non, Je Ne Regrette var en opplevelse. - Å få oppleve Åsleik Engmark som operasanger og hans tolkning av revynummeret Operasangeren til Rolf Just Nilsen, som er skrevet av Arild Feldborg, var fantastisk. - Og tilslutt Tails of the Unexpected, fremført av et lite utvalg av musikere fra Marinemusikken. Her fikk vi i løpet av sju minutter høre et stort antall «snutter» fra kjente musikkstykker, mesterlig arrangert og framført. Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Eriksen delte ut blomster til dirigent og solister, og understreket i sin tale at Marinemusikken representerer en lang tradisjon som kulturbærer av militær tradisjon. Hun uttrykte begeistring og stolthet over korpsets musikalske nivå og innsats. Ikke uventet måtte korpset, etter stående applaus, levere et ekstranummer. MEDLEMSKONTAKT NR

8 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 8 Vi forstår at du i dag ikke har morgendagens pensjon som det mest fremtredende i din hverdag, men vet du hva levealderjustering og indeksering vil bety for din pensjon?

9 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 9 FORSVARETS PENSJONISTFORBUND HAR I MER ENN 25 ÅR STÅTT VAKT OM VÅRE OPPARBEIDEDE RETTIG- HETER, OG REALVERDIEN AV VÅRE PENSJONER. STØTT VÅRT ARBEID GJENNOM MEDLEMSKAP

10 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 10 Sentralt Seniorkurs i Oslo Forsvarets Personelltjeneste gjennomførte 2. til 5. feb. sentralt kurs for «kommende» pensjonister med ledsagere. Kurset ble gjennomført i lokale til gamle krigsskolen i Tollbugaten 10. Kursleder var Ellen Nilsen. Programmet var satt sammen med hensyn på den hverdagen som i mange tilfeller vil møte de som går fra et aktivt arbeidsliv til en tilværelse med ledig tid. Hovedfokus var lagt på helse, jus og økonomi. I tillegg var også Forsvarets Pensjonistforbund invitert til å orienterte om sin organisasjon og virksomhet. Av Arild Kristensen I sin orientering om FPF ble det orientert om Forbundets tilblivelse og begrunnelsen for hvorfor det var nødvendig med å ha en «overbygning «på sentralt nivå. Det faktum at statlige pensjoner ikke var regulert i takt med lønnsutviklingen medførte at tidligere «høytlønnede» arbeidstakere i Forsvaret etter en tid med pensjon ble «tatt igjen «av begynnerlønninger, var en grunnleggende faktor i ønsker om et sentralt engasjement. Videre at pensjonistene var i ferd med å bli «vist bort» fra sin tidligere arbeidsplass, og måtte ha avtaler for å «stikke innom og hilse på», var også forhold som medførte at det var ønske om regulere forholdet mellom foreningene og tidligere arbeidsplass. En gjennomgang av hvor vi i dag har aktive foreninger var også en del av orienteringen. På generelt grunnlag ble det også informert om hva foreningen i hovedsak har å tilby sine medlemmer, og hva som er det sentrale ledd sine oppgaver. Med utgangspunkt i forbundets Strategidokument og gjeldende Handlingsplan ble det orientert om hva som opptar forbundets ledelse i dagens situasjon. Forestående innføring av pensjonsreformen og tilpasning, til etablerte statlige ordninger er et område hvor forbundet søker å gi sin bekymring tilkjenne. Saken om Negativ Effekt er et annet område hvor vi sammen med flere forbund søker å oppnå at rettferdighet FOTO: AK skal skje fyldes for de det gjelder. At forbundet er blitt satt på adresselisten over selvstendige høringsinnstanser i enkelte saker tas til inntekt for at en har gjennom langsiktig arbeid er blitt med tydelig innenfor rammen av organisasjoner som engasjerer seg i spørsmål som angår mennesker utenfor arbeidslivet. Av umiddelbare tilbakemeldinger å dømme, i dette tilfelle signerte innmeldingsblanketter, ble orienteringen godt mottatt. Spørsmål om rettigheter og muligheter til fortsatt å benytte tidligere ordninger, ble tilfredsstillende besvart. Med forhåpninger at også flere reflekterer positivt i form av å melde seg som medlemmer i løpet av de neste ukene, konkluderes det med at dette er en arena hvor vi også i framtiden må være tilstede. FOTO: AK 10 MEDLEMSKONTAKT NR

11 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 11

12 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 12 Aktuelt Rakett luftvern i Norge 50 år Av Kjell Bugge I 2009 kan luftvernartilleriet markere at det er 50 år siden Norge fikk sitt første rakettluftvernsystem. NIKE bataljonen ble operativ i 1959, og ved sin operative drift i mer enn 30 år, la denne bataljonen mye av grunnlaget for den kunnskapen og forståelsen Luftforsvaret i dag besitter hva gjelder slike våpensystemer. Tidligere og stadig tjenestegjørende offiserer i vår forsvarsgren fikk sin første operative erfaring ved NIKE bataljonen, erfaringer som disse bragte med seg når de senere skulle være med på å utvikle og drifte mer moderne rakettluftvernsystemer som RB-70, NOAH og NASAMS I og II. Launch 2009 Rakettluftvern i Norge 50 år Jubileumsmiddag på Radisson SAS Plaza Hotell, lørdag 20. juni 2009, kl Offiserer, befal, grenaderer og sivilt ansatte som tjenestegjør eller har tjenestegjort ved rakettluftvernenheter (NIKE, NOAH, NASAMS, RB-70) i Luftforsvaret fra 1959 fram til i dag, inviteres med ledsager. Antrekk: Messeantrekk II / Mørk dress / Tilsvarende Kuvertpris (påmeldingsavgift): Kr innbetales senest 1. april 2009 til bankkonto nr Påmeldingsfrist: 1. april 2009 Påmelding med Navn Tjenestefunksjon med tilknytning til siste rakettluftvernenhet Nåværende adresse og telefon nummer Navn på eventuell ledsager sendes til Launch 2009, Pb 3, 3291 Stavern, eller e-post til For tilbud på overnatting på Radisson SAS Plaza Hotell Telefon: Bestillingskode: Launch MEDLEMSKONTAKT NR

13 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 13 I dag har Norge verdens beste rakettluftvern. Det kan vi stå inne for uten blygsel. NASAMS har bevoktet det Hvite hus i Washington, systemet er kjøpt av andre NATO land og flere kjøpere er på trappene. Første gang NASAMS II i det hele tatt ble skutt «live» så var det fra Andøya skytefelt, og mange andre nasjoner «Look to Norway» når rakettluftvern innenfor det aktuelle segmentet diskuteres. Disse 50 årene med rakettluftvern vil bli markert den 20. juni Da planlegges det en utstilling i Oslo og en festmiddag om kvelden. Invitasjoner vil komme i dagspressen og i militære magasiner og tidsskrifter rundt nyttårsskiftet. Personell som har tjenestegjort, eller fortsatt tjenestegjør ved våre rakettluftvernavdelinger, vil kunne få anledning til å delta. FP-Trondheim feiret nylig sitt 25-årsjubilum i Hornemannsgården midt på Torget i Trondheim. Hornemannsgården eies av Trondheim kommune, men disponeres av Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim, og der er FP-Trondheim aktivt med. FOTO: TUB FOTO: TUB Berit Falkberget Engøy, Leder av FP-Trondheim siden 2009, mottok nylig Hans Majestet Kongens Fortjenestemedalje i Sølv for sin innsats for Forsvaret. Forbundet er stolte av deg, og føyer seg i rekken av begeistrede gratulanter. FOTO: TUB Diskriminering - over 70 år Til FPF. Jeg viser til vedlagte E-poster fra bank hvor jeg i første omgang fikk avslag på kredittkort etter elektronisk/automatisk vurdering av min søknad. Etter å ha bedt om begrunnelse fikk jeg svar at personer over 70 år ikke kunne få kredittkort. Etter noen e-poster fram og tilbake gikk dette i orden, «etter å ha kikket manuelt på søknaden din». Jeg blir «forbannet» over en slik innstilling og behandling. Dette går igjen flere steder. Bl.a gjaldt ikke forsikring inkludert i billetten når en betalte med AMX. Dette er senere rettet opp. Jeg henstiller til forbundet å se nærmere på dette med «70 år og eldre». Noen må reagere. Samfunnet ønsker å avskrive oss. Vi betaler for oss over alt, og nå er det snart valg. Da blir pensjonistene, syke og eldre, veldig populære uken før valget. Forbundet bør kanskje be de politiske partier klart og tydelig signalisere sin innstilling - ikke bare med snakk - men vise til hva de har på sine programmer samt hvordan de har frontet sine lovnader. Mvh Medlem, FPF FP-Værnes gjennomførte et tradisjonelt vaffeltreff med bingo, og fikk uventet besøk fra Forbundskontoret. Fremmøtet var som normalt godt, i følge foreningens leder, og for anledningen «Bingogeneral» Jon Wengstad, (stående i bakgrunnen). Foreningen har også laget sitt eget sanghefte, og med Landsstyrerepresentant Arne Nyland som forsanger lød koret riktig vakkert. FP-Steinkjer feiret sitt 25-årsjubileum i den tidligere Befalsmessa på det som en gang var det så «sagnomsuste» Steinkjersannan. Feststemte trøndere var samlet til en høytidelig markering med god mat og fin stemning. Jubileumsheftet forteller om en aktiv forenings virke gjennom alle disse årene, noe også foreningens leder Alf Berg understreket i sin jubileumstale. FOTO: TUB MEDLEMSKONTAKT NR

14 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 14 Den årlige spaniaturen Programmet til FPFs opplevelsesrike høsttur til Spania er nå klart. Viser til reisebrev fra Ole i forrige medlemsblad om høsttur. Vi har også i år lagt opp til den tradisjonelle høst-turen til Spania og vi byr på et hav av opplevelser. Man kan selv velge om man vi bli med på bussturen t/r eller fly t/r. Solgruppen har fly fra Oslo/Trondheim/Bergen. Mange benytter seg av muligheten til å ta fly den ene veien og buss den andre. Bli med Ole, Solgruppen og møt gamle kjente. Solgruppens buss har avgang fra Trondheim via Oslo hvor vi er med Color Line til Kiel. Her er noe av det vi skal oppleve på bussturen: Brussel, Dunkerque, Rouen, St.Malo med klosteret, Rennes og vi skal smake Cognac i byen Cognac og vi skal overnatte ved en liten baskisk fiskerlandsby ved Atlanterhavet. Vi skal nyte den vakre naturen langs vinveien i Rioja og selvfølgelig skal vi på vinsmaking. Zaragoza, hovedstad i det gamle kongeriket Aragon skal vi også beære med et besøk. På hjemturen skal vi overnatte i en gammel borg, eventylige Parador de Cardona, i Grenoble skal vi ha sightseeing før vi overnatter i Metz. Vi skal overnatte ved Rhinens bredd og nyte både vin og en spennende båttur på denne vakre elven. Selvfølgelig blir det også i år picknik og andre aktiviteter. Vi skal nyte god mat og drikke underveis og vi har utvendige lugarer til/fra Kiel. I hele 21 dager skal vi nyte solen i deilige Albir med utflukter,aktiviteter og sosialt samvær. Vi har flere bosteder, nytt for året er Albir Azul med to soverom og selvfølgelig har vi 6er-klubben på Las Terrazas. Man kan få gratis fyskalsk behandling, mens man er på ferie hos norske fysioterapueter. Avgang for bussen er med hjemkomst Avgang med fly fra Oslo / fra Trondheim og Bergen Vi har flere avgangersdatoer og kombinasjoner i vår brosjyre for denne turen. Prisene i brosjyren inkluderer «Bli kjent-fest» og spennende utflukter. Man kan også være med på overnattingstur til de hengende hus i Cuenca og båt-tur til Ibiza. Det sosiale blir godt tatt vare på og «husker du praten» går livlig. Alle medlemmer med venner er hjertelig velkommen om de reiser alene eller i følge. Ring i dag for å få informasjon og program eller Ole på MEDLEMSKONTAKT NR

15 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :22 Side 15 Æresmedlemmer i FP-Tromsø På FPF sitt landsmøte i 2007 ble det vedtatt endringer i vedtekter for Forsvarets Pensjonistforbund, samt vedtatt norm for vedtekter for Forsvarets Pensjonistforeninger. En av de mest markante og vesentlige endringene fra tidligere, er 1-5 Æresmedlemskap som ble overført fra forbundet til foreningenes styrer. Dette fordi foreningene skulle gis anledning selv til å gi utmerkelse til medlemmer etter betydningsfull innsats. Styret vedtok i april å utpeke to æresmedlemmer etter bemerkelsesverdig innsats gjennom mange år for foreningen. Av Birger Tokkle Ingunn Rikardsen ble medlem, styremedlem og festansvarlig i FPF-Tromsø først på 90-tallet. Sammen med nå avdøde medlem Einar Larsen hadde hun i mange år ansvaret og gjennomføring for de sosiale arrangementene på det nye Permsenteret, samt arrangementer på det gamle renoverte Permsenteret (HV-huset) på Sydspissen som foreningen fikk anledning å bruke til medlemsmøter, vårog høstfester Ingunn har stått for utallige vårfester med servefester med servering av selvkokt fårikål, bakt utallige kaker til medlemsmøtene, samt organisert de årlige tradisjonelle julebordene på Sydspissen Hotell. Sigmund Johansen har vært medlem fra først på 90-tallet, styremedlem, sekretær og nestleder som han har skjøttet og utført på en særlig dyktig og profesjonell måte. Han utførte en stor og betydelig innsats i forbindelse med renoveringen av det gamle Permsenterbygget på Sydspissen, og han har vært en god læremester og mentor for nåværende leder. Begge disse har brukt mye tid, energi, innsats og egne penger til beste for foreningen, og fortjener i høy grad å bli satt pris på, og bli vist respekt som æresmedlemmer i FPF-Tromsø. Utmerkelsen ble gitt på årets vårfest med «Havets delikatesser» måsegg og Mack-øl, et arrangement FPF-Tromsø hadde sammen med Tromsø Forsvarsforening og Tromsø Militære Samfunn på Olavsvern fredag 23.mai medlemmer og gjester storkoste seg med god mat og drikke, og en svingom etterpå. FOTO: FP-TROMSØ Arrangementet ble planlagt, utført sammen med festkomiteen i FPF-T, og gjennomført i regi av nettopp Ingunn Rikardsen. Styret gratulerer og takker for hittil utført innsats, og håper det er mulig å vise ære til våre æresmedlemmer i enda mange år. MEDLEMSKONTAKT NR

16 Medlemskontakt korrigert:Medlemskontakt_ :26 Side 16 BLI MEDLEM I FORSVARETS PENSJONISTFORBUND INNMELDINGSBLANKETT: Tittel/grad:... Etternavn:... Fornavn:... Født:... Adresse:... Post nr:... Poststed:... Land: Tjeneste år:... Familie:... (G = gift. S = samboer. A = alene. E= etterlatt) Telefon fast:... Mobil:... E-post:... Når Pensjonert:... Siste tjenestested:... FOTO: AK Underskrift:... Dersom også eventuelt ektefelle/samboer ønsker medlemskap, underskrives neste linje: Etternavn:... Fornavn:... Født:... Underskrift Ektefelle/samboer:... Opplysningen sendes primært til den lokale foreningen dersom du vet adressen eller til: Forsvarets Pensjonistforbund, Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo (innmeldingsblankett finnes også på FPF s hjemmeside F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D, B Y G N I N G 2 2, A K E R S H U S F E S T N I N G, O S L O T E L E F O N : T E L E FA K S : E - P O S T: p o s f p f o r b. n o R E D A K T Ø R : A R I L D K R I S T E N S E N H J E M M E S I D E : w w w. f p f o r b. n o D E S I G N : M A G N U S E I K L I T R Y K K : A K T I E T R Y K K E R I E T A. S

Kun i motbakker går det oppover...

Kun i motbakker går det oppover... Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_01-08 01-12-08 13:26 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 5 2008 Kun i motbakker FOTO: TUB går det

Detaljer

Horten feirer 25-årsjubileum Side 4-7. Olsen-festivalen M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D.

Horten feirer 25-årsjubileum Side 4-7. Olsen-festivalen M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D. Medlemskontakt 0409 TRYKK:Medlemskontakt_01-24 27-10-09 10:38 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2009 FOTO: AK Høsten er her BILAG

Detaljer

En høst er på vei M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2008

En høst er på vei M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2008 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_01-08 23-09-08 10:13 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2008 En høst er på vei UB BILAG

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22 F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D NUMMER 1 2011 FPF på flyttefot: Fra bygn. 22 til bygn. 37 Side 24 Foto: AK BiLAg til F nr. 3-2011 Forsvaret status og utfordringer Foto: FMS/Anton LigAArden

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND DRØFTINGSMØTER MED REGJERINGEN

FORSVARETS SENIORFORBUND DRØFTINGSMØTER MED REGJERINGEN kontakt MEDLEMS NR. 1 2015 FORSVARETS SENIORFORBUND DRØFTINGSMØTER MED REGJERINGEN GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON?

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? kontakt MEDLEMS NR. 1 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? GEIR ANDA Leder Vis ansvar - bli medlem Innhold 2 Leder 3 Til ettertanke 4 Rekruttering i Forsvaret 9 Nytt fra sekretariatet

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16. Bodø-pensjonister storkoste seg på tur til Kroatia

MEDLEMSKONTAKT. Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16. Bodø-pensjonister storkoste seg på tur til Kroatia FORSVARETS PENSJONISTFORBUND NUMMER 4 2010 BILAG til F NR. 12-2010 Foto: CHRIStIAN NØRStEBØ/F Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16 Seniorenes fellesorganisasjon en realitet Side 24 Bodø-pensjonister

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 1 2013 Innhold Leder 2 Ord til ettertanke 3 Om rekruttering 4 Har jeg ikke samme rett på 7 Fra Landsstyremøte 1/13 8-9 Hjerneslag rammer hele familien 10-12

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN

FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN kontakt MEDLEMS NR. 2 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon og ledelse.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul!

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul! MEDLEMSKONTAKT Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011 Ønsker alle lesere en riktig god jul! Innhold Arild Kristensen, leder. Foto FPF Leder: Fra pensjonist til statsrådens møterom FSF har nå kontor i Rådhus

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

FORSVARETS SENIORFORBUND GOD JUL OG GODT NYTT ÅR kontakt MEDLEMS NR. 4 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND GOD JUL OG GODT NYTT ÅR GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund GOD JUL & GODT NYTT ÅR

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund GOD JUL & GODT NYTT ÅR MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 4 2012 GOD JUL & GODT NYTT ÅR Innhold Leder 2 Ord til ettertanke 3 Bokomtale Etterlysning 4 Sentral info Kort orientering 5 Ny lokal webportal Æresmedlem 6 Program

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 3 2012 Innhold Leder 2 Arild Kristensen, leder. Foto FPF n Leder: Pensjon til besvær, eller? Ord til ettertanke 3 Rekrutteringsfremstøt i Bergen 4 Med Bergensavdelingens

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. God Jul & Godt Nyttår. Forsvarets seniorforbund. Nr. 4 2013

MEDLEMSKONTAKT. God Jul & Godt Nyttår. Forsvarets seniorforbund. Nr. 4 2013 MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 4 2013 God Jul & Godt Nyttår n Leder: Leder 2 Ord til ettertanke 3 Ny statsråd 4 5 Forsvarssjef 6 7 Utfordringer i seniorpolitikken 8 9 Statens pensjonskasse

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE MIDTEN. Hjelp til endring. Framtidsrømmer. Gjengen fra Delecto. KS-Bedrift

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE MIDTEN. Hjelp til endring. Framtidsrømmer. Gjengen fra Delecto. KS-Bedrift LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2014 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE MIDTEN Framtidsrømmer KS-Bedrift Gjengen fra Delecto Hjelp til endring Drømmenes betydning for voksne utviklingshemmedes eget

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kampen om lønna avgjøres lokalt

Kampen om lønna avgjøres lokalt KURSBILAG fagblad for negotia et ys-forbund nr 2 2013 side 6, 7 og 8 Til topps i YS sånn helt plutselig s 10 13 Kampen om lønna avgjøres lokalt s 14 16 Negotia Hardanger i godt sig s 22 24 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Forsvarets Pensjonistforening. Trondheim 25 ÅRS JUBILEUM. Forsvar for Trondheim?

Forsvarets Pensjonistforening. Trondheim 25 ÅRS JUBILEUM. Forsvar for Trondheim? Forsvarets Pensjonistforening Trondheim 25 ÅRS JUBILEUM Forsvar for Trondheim? Den gamle pensjonistens bønn av Bjørn Bruland Herre, du vet at jeg nå er blitt gammel. Hjelp meg til å leve mine siste dager

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer