sher-price.com

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.fi sher-price.com"

Transkript

1

2 Konsumentinformation Forbrugeroplysninger Tietoa kuluttajille Forbrukerinformasjon Spara dessa anvisningar, de innehåller viktig information. Kräver 4 alkaliska C-batterier (LR14) (ingår ej) för drift. Produkten kräver installation och användning av ett redigeringsprogram för att kunna importera musik från din dator till musikspelaren. Hämta programmet här: Kräver vuxenhjälp vid byte av batterier och installation av programvara. Verktyg som behövs för batteriinstallation: stjärnskruvmejsel (ingår ej). Torka av leksaken med en ren, fuktig trasa. Sänk inte ned leksaken i vatten. Konsumenten kan inte reparera några delar av leksaken. Ta inte isär leksaken. USB-kabeln är inte en leksak. Musikspelaren kan spara ca fyra timmar med musik (256 MB minne). Lägsta systemkrav Operativsystem... Microsoft Windows Vista, Windows XP, Windows 7 eller Macintosh OS X eller senare. Hårddisk...20 MB tillgängligt USB-port Internetanslutning (för nedladdning och uppdateringar av program) Installation av programvara Om du kan logga in med flera olika användare på din dator, se till att logga in med en användare som har administratörsbehörighet. Du måste ha behörighet som administratör för att installera programvaran. Gå till för att ladda ner redigeringsprogrammet till musikspelaren från Fisher-Price. Redigeringsprogrammets storlek är ca 17 MB och kan ta lång tid att ladda ner. Nedladdningstiden varierar beroende på din internetanslutning (se tabell nedan) Typ Höghastighet (kabel eller DSL) Uppringning Om du hellre vill ha en CD-ROM med programmet, kontakta kundtjänst på Fisher-Price i USA Du får då en gratis CD-ROM med redigeringsprogrammets programvara till musikspelaren. När installationen av programvaran startar följer du instruktionerna på skärmen för att genomföra installationen. OBS: Du måste installera alla komponenter för att kunna använda programmet. Avinstallera program PC-användare Klicka på följande (i ordningsföljd): - Start -menyn i aktivitetsfältet Tid 1-5 minuter 1,5-2 timmar 2 - Program - Fisher-Price - Music Player - Uninstall

3 Mac-användare Klicka på följande (i ordningsföljd): - Dubbelklicka på Macintosh HD - Öppna mappen Applications - Klicka på ikonen Fisher-Price Music Player - Dra ikonen Fisher-Price Music Player till soptunnan - Töm soptunnan Öppna/stänga programmet Dubbelklicka på ikonen på skrivbordet i din dator för att öppna redigeringsprogrammet eller anslut musikspelaren till datorn och sätt på den. Klicka på för att stänga programmet. Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges 4 alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i produktet. Dette produkt kræver installation og brug af content management software for at importere musik fra din computer til musikafspilleren. Du kan downloade programmet på: Batterierne skal isættes og programmet installeres af en voksen. Der skal bruges en stjerneskruetrækker (medfølger ikke) ved isætning af batterier. Legetøjet gøres rent med en ren, fugtig klud. Må ikke nedsænkes i vand. Legetøjet har ingen udskiftelige dele. Undlad at skille legetøjet ad. USB-kablet er ikke legetøj. Musikafspilleren kan lagre ca. 4 timers musik (256 MB hukommelse). Minimum systemkrav Operativsystem... Microsoft Windows Vista, Windows XP, Windows 7 eller Macintosh OS X eller nyere. Harddisk...20 MB tilgængelig USB-port Internetforbindelse (til programdownload og opdateringer) Programinstallation Hvis du har flere logons på din computer, skal du sikre dig, at det logon, du benytter, har administratorrettigheder. Du skal bruge administratorrettigheder for at installere programmet. Download Fisher-Price Music Player content management software på Filstørrelsen på content management software er omkring 17 MB og kan tage et stykke tid at downloade. Downloadtiden afhænger af din internetforbindelse (se tabel herunder). Type Høj hastighed (kabel eller DSL) Dial-Up Tid 1-5 minutter 1,5-2 timer 3

4 Hvis du foretrækker en cd-rom med programmet, skal du kontakte Fisher-Price-kundeservice. Du får tilsendt en gratis cd-rom med content management software til musikafspilleren. Når installationsprogrammet starter, skal du følge vejledningen på skærmen for at installere. Bemærk: Du skal installere alle komponenter for at kunne bruge programmet. Afinstallation af program Pc-brugere Klik på følgende (i rækkefølge): - Start -menuen på computerens proceslinje - Programs - Fisher-Price - Music Player - Uninstall Mac-brugere Udfør følgende trin (i rækkefølge): - Dobbeltklik på Macintosh HD - Åbn mappen Applications - Klik på ikonet Fisher-Price Music Player - Træk ikonet Fisher-Price Music Player til skraldespanden - Tøm skraldespanden Starte/afslutte programmet Dobbeltklik på på skrivebordet på din computer for at åbne content management software, eller tilslut musikafspilleren til din computer og tænd for den. Klik på for at afslutte programmet. Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä siinä on tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 4 kpl C (LR14) -alkaliparistoa (ei mukana pakkauksessa). Tämä tuote vaatii sisällönhallintaohjelmiston, jolla voit siirtää musiikkia tietokoneelta soittimeen. Ohjelmisto on ladattavissa osoitteessa Paristojen vaihtoon ja ohjelmiston asennukseen tarvitaan aikuista. Paristojen asentamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli (ei mukana pakkauksessa). Pyyhi lelu puhtaalla, kostealla liinalla. Älä upota sitä veteen. Lelussa ei ole itse kunnostettavia osia. Älä pura sitä osiin. USB-kaapeli ei ole lelu. Soittimeen mahtuu noin 4 tuntia musiikkia (muisti 256 Mt). Laitteiston vähimmäisvaatimukset Käyttöjärjestelmä... Microsoft Windows Vista, Windows XP, Windows 7 tai Macintosh OS X tai uudempi. Kovalevy...20 Mt vapaata tilaa USB-portti Internet-yhteys (ohjelmiston latausta ja päivityksiä varten) 4

5 Ohjelmiston asennus Jos tietokoneellasi on useita käyttäjiä, varmista, että kirjaudut sisään käyttäjänä, jolla on ylläpitäjän oikeudet. Tarvitset ylläpitäjän oikeuksia ohjelmiston asennukseen. Mene osoitteeseen ja lataa Fisher-Price Music Player -soittimen sisällönhallintaohjelmisto. Sisällönhallintaohjelmiston tiedostokoko on noin 17 Mt ja sen lataaminen voi kestää kauan. Latausaika riippuu Internet-yhteytesi nopeudesta (ks. alla oleva taulukko). Tyyppi Laajakaista Modeemi Aika 1 5 minuuttia 1,5 2 tuntia Jos haluat ohjelmiston mieluummin CD-ROM-levyllä, ota yhteyttä Fisher-Price-asiakaspalveluun, puh Sinulle lähetetään soittimen sisällönhallintaohjelmisto CD-ROM-levyllä. Kun ohjelmiston lataus alkaa, noudata näytölle tulevia ohjeita. Huom. Jotta pystyt käyttämään ohjelmistoa, kaikki komponentit on asennettava. Ohjelmiston poistaminen PC-käyttäjät Etene seuraavasti: - Tietokoneen tehtäväpalkin Käynnistys / Start-valikko - Ohjelmat / Programs - Fisher-Price - Soitin / Music Player - Poista / Uninstall Mac-käyttäjät Toimi seuraavasti: - Kaksoisnapsauta kuvaketta Macintosh HD - Avaa Ohjelmat / Applications - Napsauta Fisher-Price Music Player -kuvaketta - Raahaa kuvake roskakoriin. - Tyhjennä roskakori. Ohjelmiston käynnistys / Ohjelmistosta poistuminen Avaa sisällönhallintaohjelmisto kaksoisnapsauttamalla tietokoneesi työpöydällä olevaa kuvaketta tai liitä soitin tietokoneeseen ja kytke soittimen virta päälle. Sulje ohjelmisto napsauttamalla kuvaketta. 5

6 Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker 4 alkaliske C-batterier (LR14, medfølger ikke). Produktet krever installering og bruk av programvare for innholdsstyring for å kunne importere musikk fra datamaskinen til musikkspilleren. Last ned denne programvaren fra følgende adresse: Batterier må settes inn og programvare installeres av en voksen. Verktøy til innsetting av batterier: stjerneskrujern (medfølger ikke). Tørk av leken med en ren, fuktig klut. Dypp aldri leken ned i vann. Denne leken har ingen deler som forbrukeren kan reparere selv. Leken må ikke demonteres. USB-kabelen er ikke et leketøy. Musikkspilleren har plass til cirka fire timer med musikk (256 MB minne). Minimum systemkrav Operativsystem... Microsoft Windows Vista, Windows XP, Windows 7 eller Macintosh OS X eller nyere. Harddisk...20 MB ledig plass USB-port Internett-tilkobling (til programvarenedlasting og -oppdateringer) Programvareinstallering Hvis du har flere påloggings-ider, må du logge på med den som har administratorrettigheter. Du må ha administratorrettigheter for å kunne installere programvaren. Gå til for å laste ned programvaren for innholdsstyring for Fisher-Price-musikkspilleren. Filstørrelsen for programvaren for innholdsstyring er 17 MB, og filen kan ta lang tid å laste ned. Nedlastingstidene varierer avhengig av Internett-tilkoblingen (se tabellen nedenfor). Type Høy hastighet (kabel eller DSL) Oppringt tilkobling Tid 1 5 minutter 1,5 2 timer Hvis du foretrekker en CD-ROM med programvaren, kan du kontakte kundeserviceavdelingen til Fisher-Price på Du får tilsendt en gratis CD-ROM med programvare for innholdsstyring til musikkspilleren. Når installeringsprogrammet starter, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Merk: Du må installere alle komponentene for å kunne bruke programvaren. 6

7 Slik avinstallerer du programvare PC-brukere Klikk på følgende elementer (i angitt rekkefølge): - Start-menyen på oppgavelinjen på datamaskinen - Programmer - Fisher-Price - Music Player (Musikkspiller) - Uninstall (Avinstaller) Mac-brukere Utfør følgende trinn (i angitt rekkefølge): - Dobbeltklikk på Macintosh HD. - Åpne Programmer-mappen. - Klikk på ikonet for Fisher-Price-musikkspilleren. - Dra ikonet for Fisher-Price-musikkspilleren. - Tøm papirkurven. Starte/avslutte programvaren Dobbeltklikk på på skrivebordet for å åpne programvaren for innholdsstyring, eller koble musikkspilleren til datamaskinen og slå den på. Klikk på for å avslutte programvaren. 7

8 Batteriinstallation Paristojen asennus Isætning af batterier Innsetting av batterier 1,5V x 4 C (LR14) Batterifacket sitter på spelarens baksida. Lossa skruvarna i batterifacksluckan med en stjärnskruvmejsel. Ta bort luckan. Sätt i 4 nya alkaliska C-batterier (LR14). Tips: Alkaliska batterier håller längre. Sätt tillbaka luckan och dra åt skruven med en stjärnskruvmejsel. Dra inte åt för hårt. När ljud och ljus i bildskärmen börjar bli svaga eller helt försvinner, är det dags att låta en vuxen byta batterierna. Find dækslet til batterirummet bag på musikafspilleren. Løsn skruerne i dækslet til batterirummet med en stjerneskruetrækker. Tag dækslet af. Læg 4 nye alkaliske C -batterier i (LR14). Tip: Vi anbefaler, at man bruger alkaliske batterier, der har længere levetid. Sæt dækslet på batterirummet igen, og spænd skruerne med en stjerneskruetrækker. Pas på ikke at spænde dem for hårdt. Hvis lys eller lyde på LCD-skærmen bliver svage eller ikke fungerer, bør batterierne udskiftes af en voksen. Paristokotelon kansi on soittimen takana. Avaa paristokotelon ruuvit ristipääruuvimeisselillä. Irrota kansi. Aseta koteloon 4 uutta C (LR14) -alkaliparistoa. Vinkki: Suosittelemme pitkäkestoisia alkaliparistoja. Sulje kansi ja kiristä ruuvit ristipääruuvimeisselillä. Älä kiristä liikaa. Kun LCD-näytön äänet tai valot heikkenevät tai sammuvat, aikuisen on aika vaihtaa paristot. 8

9 Batterirommet er på baksiden av spilleren. Bruk et stjerneskrujern til å løsne skruene på batteridekselet. Ta av dekselet. Sett inn 4 nye alkaliske C-batterier (LR14). Tips: Alkaliske batterier varer lenger enn andre batterier. Sett dekselet på plass, og stram til skruene med stjerneskrujernet. Ikke skru for hardt til. Når lydene eller lysene på LCD-skjermen blir svake eller ikke virker lenger, er det på tide at en voksen skifter batteriene. Skydda miljön genom att inte kasta den här produkten i hushållssoporna (2002/96/EG). Kontakta din lokala myndighet för information om återvinning (gäller endast för Europa). Beskyt miljøet ved ikke at smide dette produkt ud sammen med husholdningsaffald (2002/96/ EU). Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger om genbrugsordninger (gælder kun for Europa). Suojele ympäristöä: älä hävitä tuotetta talousjätteen mukana (2002/96/EY). Kierrätystä ja kierrätyspalveluja koskevia ohjeita saa paikallisviranomaisilta (vain Euroopassa). Ta vare på miljøet ved ikke å kaste dette produktet som vanlig avfall (2002/96/EF). Kontakt de lokale myndighetene for å få tips om resirkulering (bare i Europa). 9

10 Batteriinformation Information om sikker brug af batterier Turvallisuusohjeita paristojen ja akkujen käyttöön Sikkerhetsinformasjon om batteriene Under exceptionella förhållanden kan batterierna läcka vätska som kan orsaka kemiska brännskador eller förstöra produkten. Undvik batteriläckage: Blanda inte gamla och nya batterier eller olika slags batterier: dvs. alkaliska med vanliga eller laddningsbara. Sätt i batterierna på det sätt som visas i batterifacket. Ta ut batterierna om du inte ska använda produkten under en längre tid. Ta alltid ut uttjänta batterier ur produkten. Avfallshantera batterierna på ett miljövänligt sätt. Försök inte elda upp produkten. Batterierna kan explodera eller läcka. Batteripolerna får inte kortslutas. Använd bara batterier av den rekommenderade typen (eller motsvarande). Försök aldrig ladda upp icke laddningsbara batterier. Ta ut laddningsbara batterier ur produkten före laddning. Om uttagbara laddningsbara batterier används ska de endast laddas under överinseende av en vuxen. I sjældne tilfælde kan batterier lække væske, som kan ætse huden eller ødelægge produktet. Sådan undgår du batterilækage: Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige batterityper: alkaliske batterier, almindelige batterier (kul-zink) og genopladelige batterier (nikkel-cadmium). Læg batterierne i som vist i batterirummet. Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Fjern altid brugte batterier fra produktet. Benyt en batteriindsamlingsordning, når batterierne skal kasseres. Produktet må ikke brændes, da batterierne kan eksplodere eller lække. Batteriernes poler må aldrig kortsluttes. Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som dem, der anbefales. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Genopladelige batterier skal tages ud af produktet, før de oplades. Hvis der bruges udtagelige, genopladelige batterier, må de kun oplades under opsyn af en voksen. 10

11 Jos paristoja tai akkuja käsittelee väärin, niistä voi vuotaa nesteitä, jotka saattavat aiheuttaa kemiallisen palovamman tai pilata tuotteen. Noudata siksi seuraavia ohjeita: Älä käytä sekaisin eri ikäisiä tai eri tyyppisiä paristoja tai akkuja: tavallisia ja alkaliparistoja tai ladattavia akkuja. Aseta paristot tai akut paikoilleen kotelon merkintöjen mukaisesti. Irrota paristot tai akut, jos tuote on pitkään käyttämättä. Irrota loppuun kuluneet paristot ja akut. Hävitä paristot asianmukaisesti. Älä polta tuotetta. Sen sisällä olevat paristot tai akut saattavat räjähtää tai vuotaa. Älä koskaan aiheuta oikosulkua pariston tai akun napojen välille. Käytä vain suositellun tyyppisiä tai vastaavia paristoja ja akkuja. Älä lataa paristoja uudestaan. Irrota ladattavat akut tuotteesta ennen lataamista. Jos käytät irrotettavia akkuja, muista, että ne saa ladata vain aikuisen valvonnassa. I unntakstilfeller kan batteriene lekke væsker som kan føre til kjemiske brannsår eller ødelegge produktet. Slik unngår du batterilekkasje: Ikke bruk gamle og nye batterier eller ulike typer batterier sammen: alkaliske, standard (karbon/ sink) eller oppladbare (nikkel/kadmium). Sett inn batteriene i henhold til merkingen i batterirommet. Ta ut batteriene hvis produktet blir stående lenge ubrukt. Ta alltid ut flate batterier. Kast batteriene på en forsvarlig måte. Produktet må ikke brennes. Batteriene kan da eksplodere eller lekke. Batteripolene må aldri kortsluttes. Bruk bare batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt. Forsøk aldri å lade ikke-oppladbare batterier. Ta ut oppladbare batterier fra produktet før du lader dem. Hvis det brukes oppladbare batterier, må en voksen være med når batteriene skal lades. 11

12 Funktioner i musikspelaren Funktioner i musikafspilleren Soittimen ominaisuudet Funksjoner på musikkspilleren Mikrofon Mikrofon Mikrofoni Mikrofon Bildskärm LCD-skærm LCD-näyttö LCD-skjerm Uppspelnings-/pausknapp Afspil/pause-knap Toisto / tauko-painike Spill/pause-knapp Bakåtknapp Forrige-knap Edellinen-painike Forrige-knapp USB-lucka USB-låge USB-luukku USB-deksel Framåtknapp Næste-knap Seuraava-painike Neste-knapp 12

13 Uttag för hörlurar (hörlurar säljs separat) Hovedtelefonstik (hovedtelefoner sælges separat) Kuulokeliitäntä (kuulokkeet myydään erikseen) Hodetelefonkontakt (hodetelefoner selges separat) Volymknappar Lydstyrkeknapper Äänenvoimakkuussäätimet Volumknapper Strömbrytare Afbryderknap Virtapainike På/av-knapp Återställning Nulstil Palautus Tilbakestilling FRÅN SIDAN SET FRA SIDEN KUVA SIVULTA SETT FRA SIDEN 13

14 Överför musik till musikspelaren Overfør musik til musikafspilleren Musiikin siirtäminen soittimeen Overføre musikken til musikkspilleren OBS: Musikspelaren innehåller fem förinstallerade sånger. Överför din egen musik genom att ansluta spelaren till din dator med hjälp av USB-kabeln. Musikspelaren stöder WMA-, MP3- och itunes-musikfiler. Gå till för att ladda ner det kostnadsfria redigeringsprogrammet och bruksanvisningen. Bemærk: Din musikafspiller indeholder fra starten 5 sange. For at overføre din egen musik skal du tilslutte afspilleren til din computer med det medfølgende USB-kabel. Musikafspilleren understøtter WMA-, MP3- og itunes-musikfiler. Gå ind på for at downloade gratis content management software og brugsvejledning. Huom. Soittimessasi on 5 etukäteen ladattua musiikkikappaletta. Kun haluat siirtää siihen omaa musiikkiasi, soitin on liitettävä tietokoneeseen mukana toimitettavalla USB-kaapelilla. Soitin tukee WMA-, MP3- ja itunes-musiikkitiedostoja. Osoitteesta voit ladata ilmaiseksi sisällönhallintaohjelmiston ja käyttöohjeet. Merk: Musikkspilleren inneholder 5 forhåndsinnlastede sanger. Når du skal overføre musikk, må du koble spilleren til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen. Musikkspilleren støtter WMA-, MP3- og itunes-musikkfiler. Gå til for å laste ned den gratis programvaren for innholdsstyring og bruksanvisningen. Skjut USB-luckan på musikspelarens framsida åt sidan för att komma åt USB-porten. Sätt i den smala änden på USB-kabeln i USB-porten på musikspelaren. 14

15 Åbn USB-lågen foran på musikafspilleren for at få adgang til USB-porten. Sæt den lille ende af USB-kablet ind i USB-porten på musikafspilleren. Liu uta soittimen edessä oleva USB-luukku auki. Aseta USB-kaapelin pienempi pää soittimen USB-porttiin. Skyv USB-dekselet foran på musikkspilleren til siden for å få tilgang til USB-porten. Sett den minste enden av USB-kabelen inn i USB-porten på musikkspilleren. USB-port USB-port USB-portti USB-port Tjock ände på USB-kabel Stor ende af USB-kabel USB-kaapelin isompi pää Den største enden av USB-kabelen Sätt sedan i den tjocka änden av USB-kabeln i USB-porten på din dator. Sæt derefter den store ende af USB-kablet ind i USB-porten på din computer. Aseta sitten USB-kaapelin isompi pää tietokoneesi USB-porttiin. Sett deretter den største enden av USB-kabelen inn i USB-porten på datamaskinen. 15

16 Enkel användning Let at bruge Helppo käyttää Enkel å bruke Tryck in strömbrytaren och håll den intryck för att sätta PÅ spelaren. Tryck på uppspelnings-/pausknappen för att starta musiken. Tryck på knappen igen för att pausa. Tryck på bakåtknappen eller framåtknappen för att bläddra genom sångerna. Tips: Tryck på framåt- eller bakåtknappen och håll den intryckt för att snabbspola framåt eller bakåt i en sång. Justera volymen genom att trycka på för högre volym eller på för lägre volym. Tips: Det är samma volymnivå för både musikspelaren och mikrofonen. Om musikspelaren är inställd på paus i flera minuter kommer den att övergå i viloläge. Tryck på valfri knapp på spelarens framsida för att aktivera den. När du har lekt klart med leksaken, trycker du på OFF och håller knappen intryckt. Tryk på og hold afbryderknappen inde for at tænde for afspilleren. Tryk på afspil/pause-knappen for at starte musikken. Tryk igen for at sætte på pause. Tryk på Forrige eller Næste for at bladre gennem sangene. Tip: Hold Forrige eller Næste inde for at spole en sang frem eller tilbage. Tryk på lydstyrke op eller lydstyrke ned for at tilpasse lydstyrken. Tip: Lydstyrken er den samme i både musikafspilleren og mikrofonen. Hvis afspilleren står på pause i flere minutter, slukker den automatisk. Tryk på en vilkårlig knap foran på afspilleren for at tænde den igen. Når du er færdig med at lege med afspilleren, skal du trykke på afbryderknappen og holde den inde for at slukke. 16

17 Kytke soittimeen virta painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna. Soita musiikkia painamalla toisto / tauko-painiketta. Keskeytä soitto painamalla painiketta uudestaan. Selaa musiikkikappaleita painamalla painiketta edellinen tai seuraava. Vinkki: Kelaa kappaletta eteen- tai taaksepäin pitämällä edellinen- tai seuraava-painiketta painettuna. Säädä äänenvoimakkuutta suuremmaksi tai pienemmäksi äänenvoimakkuussäätimillä. Vinkki: Äänenvoimakkuus on sama sekä soittimessa että mikrofonissa. Jos soitto keskeytetään useiksi minuuteiksi, soitin siirtyy virransäästötilaan. Herätä soitin painamalla mitä tahansa soittimen edessä olevaa painiketta. Kun lakkaat leikkimästä lelulla, kytke virta pois pitämällä virtapainiketta painettuna. Slå på spilleren ved å trykke og holde inne på/av-knappen. Trykk på spill/pause-knappen for å starte musikken. Trykk en gang til for å sette på pause. Trykk på forrige- eller neste-knappen for å bla gjennom sangvalgene. Tips: Trykk og hold nede forrige- eller neste-knappen for å gå til forrige eller neste sang. Trykk på knappen for volum opp eller volum ned for å justere volumnivået. Tips: Volumnivået er det samme for både musikkspilleren og mikrofonen. Hvis spilleren står på pause i flere minutter, settes den i hvilemodus. Trykk på en hvilken som helst knapp foran på spilleren for å vekke den. Når du er ferdig med å leke, trykker og holder du nede på/av-knappen for å slå av. 17

18 Sjung med och ha kul! Syng med! Laula mukana! Syng med-moro! Dra mikrofonen från hållaren på spelarens sida. Tryck på mikrofonknappen och håll den intryckt för att sjunga med i dina favoritlåtar! Træk mikrofonen ud af holderen på siden af afspilleren. Tryk på og hold mikrofonknappen inde for at synge med på dine yndlingssange! Irrota mikrofoni telineestään soittimen sivusta. Paina mikrofonipainiketta ja pidä se painettuna laulaaksesi lempilaulujesi mukana! Trekk mikrofonen ut av holderen på siden av spilleren. Trykk og hold inne mikrofonknappen for å synge med på favorittsangene dine. 18

19 För att lyssna på musik utan att störa andra, sätt i stickkontakten till hörlurarna (hörlurar säljs separat) i uttaget för hörlurar. Säkerställ att hörlurarna är utrustade med ett 3,5 mm-kontakt. For at lytte uden at forstyrre andre skal du tilslutte en hovedtelefonledning (hovedtelefoner sælges separat) i hovedtelefonstikket. Kontroller, at dine hovedtelefoner har et 3,5 mm ledningsstik. Jos haluat kuunnella musiikkia aivan itseksesi, aseta kuulokeliitin (kuulokkeet myydään erikseen) kuulokeliitäntään Varmista, että käytettävien kuulokkeiden liittimen koko on 3,5 mm. Hvis du ikke vil forstyrre andre, kan du koble hodetelefoner (hodetelefoner selges separat) til hodetelefonkontakten. Hodetelefonene må ha en 3,5 mm plugg. 19

20 Felsökning PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD Produkten fungerar inte som den ska eller inte alls Musikspelaren ger ifrån sig klickande, surrande eller statiska ljud. Statisk elektricitet kan påverka musikspelarens funktion tillfälligt. Till exempel kan det skapa statisk elektricitet om du går över en matta och rör vid musikspelaren. Batterierna är svaga eller förbrukade Mikrofonen hålls framför högtalarna Återställ elektroniken genom att trycka in en penna eller ett annat spetsigt föremål i återställningshålet, som sitter i mitten av hörlurssymbolen på musikspelarens sida. Byt ut de förbrukade batterierna mot 4 nya alkaliska C-batterier (LR14). För bästa resultat, håll inte mikrofonen precis framför högtalarna. Volymen är för hög Sänk volymen. 20

21 PROBLEM ÅRSAG LØSNINGT Produktet fungerer ikke korrekt eller slet ikke Musikafspilleren laver klikkende, summende eller skrattende lyde Fejlfinding Statisk elektricitet kan midlertidigt forårsage, at elektronikken i musikafspilleren ikke virker. Statisk elektricitet kan f.eks. opstå, hvis du går hen over et gulvtæppe og rører ved musikafspilleren. Batterierne er næsten eller helt brugte Mikrofonen er foran højttalerne Nulstil elektronikken ved at indføre en kuglepen eller anden spids genstand i nulstillingshullet midt i hovedtelefonikonet på siden af musikafspilleren. Udskift de brugte batterier med 4 alkaliske C -batterier (LR14). Afspilleren fungerer bedst, hvis du ikke bruger mikrofonen lige foran højttalerne. Lydstyrken er for høj Skru ned for lydstyrken. 21

22 ONGELMA SYY RATKAISU Tuote toimii virheellisesti tai ei toimi lainkaan. Soittimesta kuuluu naksumista, huminaa tai staattista ääntä. Vianetsintä Staattinen sähkö voi aiheuttaa soittimeen tilapäisen toimintakatkoksen. Staattista sähköä voi syntyä, kun esimerkiksi kävelet matolla ja kosketat soitinta. Paristojen teho on loppumassa tai loppunut Mikrofoni on kaiuttimien edessä Nollaa laite asettamalla kynä tai muu terävä esine palautusaukkoon, joka sijaitsee keskellä kuulokekuvaketta soittimen sivussa. Vaihda heikentyneiden paristojen tilalle 4 kpl C (LR14) -alkaliparistoa. Jotta tuote toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, älä käytä mikrofonia suoraan kaiuttimien edessä. Äänenvoimakkuus on liian suuri Vähennä äänenvoimakkuutta PROBLEM ÅRSAK LØSNING Produktet fungerer bare delvis eller ikke i det hele tatt. Du hører klikking, summing eller skurring fra musikkspilleren. Feilsøking Statisk elektrisitet kan føre til at de elektriske funksjonene på musikkspilleren stanses midlertidig. Det kan for eksempel skapes statisk elektrisitet hvis du går over et teppe og så tar på musikkspilleren. Batteriene er svake eller flate Mikrofonen er foran høyttalerne Tilbakestill elektronikken ved å stikke en penn eller en annen spiss gjenstand inn i tilbakestillingshullet som du fi nner midt i hodetelefonikonet på siden av musikkspilleren. Skift ut de tomme batteriene med 4 alkaliske C-batterier (LR14). Du får best lyd hvis du ikke bruker mikrofonen rett foran høyttalerne. Volumet er for høyt Senk volumet. 22

23 Mattel Scandinavia A/S, Ringager 4C, 2. sal, DK-2605 Brøndby. Mattel Northern Europe A/S., Sinikalliontie 9, ESPOO, Puh Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. 23

24 Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries Windows Vista is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac, Mac OS and itunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Fisher Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY U.S.A Mattel, Inc. All Rights Reserved. and designate U.S. trademarks of Mattel, Inc., unless otherwise indicated. PRINTED IN CHINA T5268pr-0624

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark.

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark. 40391i179 29/10/03 11:57 am Page 1 s Hallå där doktorn, Sam behöver hjälp! Han har huvudvärk och du måste operera för att han ska må bättre. VAD SPELET GÅR UT PÅ "Operera" Sam och hitta de delar som liknar

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Svenska...................3 Dansk................... 19 Norsk................... 11 Suomi...................

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

HP Photosmart D5400 series. Grundläggande handbok Peruskäyttöopas Grunnleggende veiledning Grundlæggende vejledning

HP Photosmart D5400 series. Grundläggande handbok Peruskäyttöopas Grunnleggende veiledning Grundlæggende vejledning HP Photosmart D5400 series Grundläggande handbok Peruskäyttöopas Grunnleggende veiledning Grundlæggende vejledning Meddelanden från Hewlett-Packard Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående

Detaljer

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual BC-00A Manual_Noricon AS BC-00A_Manual Cover Instruction Manual BC-00A NO DK SE FI EN Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual - - - 6 - - 1 NO_BC-00A NO_BC-00A

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Philips Sonicare 3 Series

Philips Sonicare 3 Series Philips Sonicare 3 Series 1 ENGLISH 6 DANSK 16 SUOMI 26 NORSK 36 SVENSKA 46 Sonicare 3 Series 6 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 1 2 Kontroller, at alle elementer er med i pakken. / Varmista, että kaikki osat sisältyvät pakettiin. / Kontroller at esken inneholder alle komponentene. / Kontrollera att alla

Detaljer

Technokey Flex wireless

Technokey Flex wireless Technokey Flex wireless SE FI DK NO - Installationsguide - Asennusohje - Installationsguide - Installasjonsguide Installation på PC / Asennus PC:lle Installation på PC / Installasjon på datamaskin SE -

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

VivoTab Brugervejledning

VivoTab Brugervejledning ND7824 VivoTab Brugervejledning ASUS bestræber sig på at fremstille miljøvenlige produkter og emballager for at sikre forbrugernes sundhed og minimere påvirkningen af miljøet. Reduktionen i antallet af

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide

Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide WARNING Creating an account on ASTEROID Market is an essential step in getting the best from your product.

Detaljer