Å R S B E R E T N I N G

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011

2 INNHOLD INNHOLD Kretsårsmøter Kart over butikker Styrets beretning Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning Øvrige informasjoner Dette er TRONDOS Driftsorganisasjon Medlemsorganisasjon Medlemsfordeler Faktainformasjon TRONDOS SA (TRONDOS) Du treffer oss på vår hjemmeside Sentralbord Hovedkontor tlf Sentralbord Coop Obs! City Syd tlf Sentralbord Coop Obs! City Lade tlf Postadresse TRONDOS Hovedkontor, Postboks 2425, Sluppen, 7005 Trondheim Gateadresse TRONDOS Hovedkontor, Haakon VII s gt. 9, 7041 Trondheim 2

3 KRETSÅRSMØTER KRETSÅRSMØTER I TRONDOS 2012 Krets Tid Kl. Sted Kolstad torsdag 1. mars Huseby Ungdomsskole, Kolstad Byneset lørdag 3. mars Folkvang Ungdomshus, Spongdal Stjørdal tirsdag 6. mars Quality Hotel, Stjørdal Klæbu onsdag 7. mars Gamle Festsal, Klæbu Trondheim Øst torsdag 8. mars Royal Garden Hotel, Trondheim Melhus fredag 9. mars Vertshuset Høvdingen, Melhus Buvika lørdag 10. mars Prix-bygget, Buvika Heimdal lørdag 10. mars Sanitetens Hus, Heimdal Hommelvik mandag 12. mars Folkets Hus, Hommelvik Trondheim Vest torsdag 15. mars Nova Kurs og Konf.senter, Trondheim Malvik torsdag 15. mars Vikhammer Motell, Vikhammer Ranheim fredag 16. mars Folkets Hus, Randheim Saksliste 1. Åpning og valg av møteledelse. 2. Styrets årsberetning for Kretsstyret årsberetning for Regnskap Budsjett Orientering om status fusjonsprosesser med andre samvirkelag. 7. Innkomne forslag. 8. Valg. I etterkant av selve årsmøtene blir det bevertning og sosialt samvær. For detaljer i den enkelte krets vises til oppslag i butikkene. 3

4 OMRÅDEKART Kart over vårt markedsområde og hvor butikkene er plassert Coop Nærkjøp Flora Coop Nærkjøp Forradalen Ila Ranheim Sverresborg Øya Valentinlyst Olderdalen Flatåsen Rognheim Nidarvoll Moholt Kattem 4

5 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING Arten av virksomhet og hvordan den drives TRONDOS SA (heretter benevnt TRONDOS) driver detaljhandelsvirksomhet i kommunene Trondheim, Stjørdal, Melhus, Malvik, Skaun og Klæbu. TRONDOS driver handel innenfor varegruppene dagligvarer, bygge- og jernvarer, elektrisk, sport/fritid, klær/sko, hus/hjem, møbel/interiør og drivstoff. (norske og utenlandske), kreditt/rentepapirer, obligasjoner og bankinnskudd. TRONDOS eier 100 % av aksjene i Din Bil AS. Datterselskapet Din Bil AS eier og driver et bilanlegg beliggende på Sluppen i Trondheim. Selskapet er forhandler av Citroen, Saab og Ssang Yong person- og varebiler, og driver for øvrig verksteddrift og salg av brukte kjøretøyer, bildeler og rekvisita. Omkring halvparten av anlegget på Sluppen er utleid til andre virksomheter innen bilbransjen. TRONDOS eier og driver ved utgangen av 2011 følgende kjedebutikker: 2 Coop Obs! Hypermarked med tilhørende byggvarehus, sportsvarehus og kafeteria 1 Coop Byggmix 23 Coop Prix 3 Coop Mega 1 Coop Extra Videre eier og driver TRONDOS 1 interiørvarehus (Domus Interiør), 2 anlegg for salg av drivstoff, 2 S-butikker og 1 kiosk. TRONDOS eier andelslaget Coop Norge SA sammen med 116 andre samvirkelag i Norge. Coop Norge SA eier igjen Coop Norge Handel AS, som er konsepteier og varedistributør for de kjedebutikker som TRONDOS i dag eier og driver, samt Coop Norge Eiendom AS og Smart Club AS. Kooperasjonene i Norge, Sverige, Danmark og Finland har et felles innkjøpsarbeid gjennom selskapet Coop Trading AB. Selskapet har betydelige innkjøpsvolum, noe som gir sterkere forhandlingsposisjon ved innkjøp av dagligvarer og faghandelsvarer til Coop-butikkene. TRONDOS eier de fl este eiendommer der egen butikkvirksomhet drives, og til sammen eier TRONDOS 36 eiendommer med et samlet areal på om lag kvm. I tillegg til egne butikker, har TRONDOS om lag 125 eksterne utleieforhold med en samlet husleieinntekt på 36,8 millioner kroner i Medlemmene har anledning til å ha spareinnskudd i TRON- DOS, og ved årsskiftet var de samlede innskudd på 924,9 millioner kroner. Medlemmenes innskudd (lånekapital) og opptjent egenkapital bidrar til at TRONDOS har en samlet fi nanskapital på 2 443,3 millioner kroner pr Det alt vesentligste av dette er plassert i markedsbaserte aksjer Adm. dir. i TRONDOS Torbjørn Skei under konsert som TRONDOS arrangerte i Nidarosdomen sammen med Nidarosdomens Guttekor. Økonomisk utvikling Globalt var det ved begynnelsen av 2011 stor optimisme om den økonomiske utvikling dette året. Allerede tidlig i 2011 var det noen hendelser som svekket grunnlaget for en positiv utvikling. Folkelige opprør i Midt-Østen førte til høye oljepriser og usikkerhet rundt tilførsel av olje. I mars ble Japan rammet av en fryktelig tsunami, som også fi kk store negative konsekvenser for den globale industriproduksjon. Utover sommeren eskalerte statsgjeldskrisen i USA og særlig i Europa. I Europa var det tillitssvikt til bankene og til statenes evne til å oppfylle sine forpliktelser. I august fi kk vi derfor et kraftig globalt fall i verdien av alle aktiva (aksjer, råvarer, kreditt) unntatt statsobligasjoner utstedt av noen få land (USA, Tyskland, Storbritannia og de skandinaviske landene). Et markert fall i økonomisk aktivitet i Europa utviklet seg i 2. halvår, som på slutten av året også spredte seg til resten av den globale økonomien. 5

6 STYRETS BERETNING De siste dagene av året kom den europeiske sentralbanken med en betydelig likviditetstilførsel til bankene, som dempet noe av nervøsiteten i markedene. Norge fi kk et år med normal vekst i Fastlands Norge på 2,75 %. Det var særlig innen offshorenæringene og boligbygging at veksten var høy. I 2. halvår opplevde også Norge noen negative effekter av den globale uro. Eksportnæringene fi kk raske og store fall i priser og inntekter, og også norske banker merket tillitssvikten gjennom betydelig forverring i kapitaltilgangen. Varehandelen fi kk en omsetningsvekst i 2011 på 2,9 % (hvorav 2,1 % i volum), noe som var lavere enn forventet. Finansmarkedene hadde et år med store svingninger, og et stort verdifall over året. De globale aksjemarkeder falt med om lag 6 % over året, mens Oslo Børs falt med vel 12 %. Råvarepriser og infl asjon falt mye, og det globale rentenivået er nå lavere enn noen gang i nyere tid. Varehandelen i Trondheimsområdet opplevde også i 2011 at markedet vokste gjennom en befolkningsvekst på om lag personer. Den største endring på butikksiden var utvidelsen av Lade Arena høsten Samvirkelagene i Norge ser ut til å få en samlet omsetning i 2011 på omtrent 37,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 2,9 % fra I tillegg kommer omsetningen fra Smart Club AS, som er eid av Coop Norge SA. Innen dagligvarer hadde Coop en vekst på 2,8 %. Pr er det 117 samvirkelag i Norge som alle er tilknyttet Coop Norge SA. Dette tilsvarer en nedgang i 2011 på 9 lag (7 fusjoner og 2 nedleggelser). Ved utgangen av 2011 var det medlemmer i norske samvirkelag, en økning på medlemmer (3,9 %) mot på samme tid i fjor. TRONDOS i 2011 Omsetningsutvikling og resultat 2011 Netto omsetning i 2011 endte på 3 194,7 millioner kroner, en økning på 94,1 millioner kroner eller 3,0 % sammenlignet med året før. Coop Prix Øya som åpnet i nye lokaler i januar 2011 (stengt i 2010) bidro til at samlet vekst ble høyere enn markedsveksten. Omsetningsveksten i 2011 for sammenlignbare butikker/avdelinger er på 2,2 %. Markedsveksten i Norge i 2011 innenfor våre vareområder viser en økning på 2,4 %. Vi konstaterer dermed at TRONDOS i 2011 tar markedsandeler og at vi samtidig på sammenlignbare butikker har en vekst tilnærmet lik markedsveksten. Dagligvarer som utgjør 69,9 % av totalomsetningen i 2011, økte med 4,1 %, mens den generelle markedsveksten innenfor dagligvarer ( bredt vareutvalg ) var på 3,1 % i Omsetningsveksten i markedet innen faghandel har vært svakere enn ventet i Dette refl ekteres hos TRONDOS spesielt innen vareområdene sport/fritid, teko/sko og elektrisk hvor det å opprettholde markedsposisjonen er utfordrende. Av våre butikkprofi ler er det Coop Prix som i 2011 hadde best omsetningsvekst hvor også veksten for sammenlignbare avdelinger er lik markedsveksten. Coop Obs! Hypermarkeder (dagligvarer og faghandel) har en litt svakere vekst hovedsakelig grunnet en noe lavere omsetningsvekst innen faghandel som sport/fritid og teko/sko. Her skal det nevnes at i de 2 3 foregående år har TRONDOS tatt markedsandeler nettopp innen disse vareområdene. Vareområdene bygg, hus/hjem, elektrisk, møbel/interiør og drivstoff har en vekst på høyde med markedsveksten. Coop Prix endte i 2011 med en omsetningsvekst på 9,5 % (inkl. Coop Prix Øya). Veksten for sammenlignbare avdelinger endte på i overkant av 3 % Omsetningsutvikling (mill. kr) Omsetningsutvikling (mill. kr) For Coop Mega (supermarked) endte omsetningen ned 8,9 %, men dette skyldes at Coop Mega Melhus ble omprofi lert til Coop Extra i november. Sammenlignbare Coop Mega butikker økte omsetningen med 3,4 %, noe som er meget bra. Samlet bruttofortjeneste i 2011 endte på 663,8 millioner kroner noe som gir en bruttomargin på 20,8 % av omsetningen, en liten bedring mot året før. 6

7 STYRETS BERETNING Sterk konkurranse innenfor spesielt dagligvarer, elektrisk, sport/fritid og bygg øker presset på våre marginer. Resultatet etter årets hovedvaretelling viser at vi også i 2011 har klart å holde svinnet nede på sammen lave nivå som i 2010, noe som er med å bidra til å opprettholde realisert bruttofortjeneste i et tøft marked. Pensjonskostnadene utgjorde for året 20,5 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift. Dette er omtrent på nivå med tidligere år når vi ser bort fra den ekstraordinære inntektsføring i 2010 av tidligere bokført AFP-forpliktelse. Det samlede resultat i TRONDOS i 2011 før skatt (og før resultatbonus) utløser en gledelig resultatbonus til de ansatte. Det er derfor i regnskapet gjort avsetning på 7,9 millioner kroner (inklusiv sosiale kostnader) for opptjent, ikke utbetalt resultatbonus. Det ble for øvrig i 2011 utbetalt resultatbonus til ansatte basert på 2010-resultatet. Avskrivninger på balanseførte investeringer i eiendommer, butikkutstyr/innredninger og annet driftsmateriell endte på 50,8 millioner kroner, en økning på 2,8 millioner kroner sammenlignet med året før. Annen driftskostnad endte på 191,0 millioner kroner, en økning på 3,2 millioner kroner mot året før. Bak tallene her ser vi at energikostnadene endte 2,2 millioner kroner lavere enn året før mens kostnader til vedlikehold/reparasjoner av utstyr og eiendommer samt IT (oppgradering av våre IT-systemer) til sammen økte med 5,1 millioner kroner. Resultatet av ovenstående inntekts- og kostnadsposter gir et driftsresultat på 154,5 millioner kroner, en økning på 7,1 millioner kroner sammenlignet med året før. Netto finansresultat endte for 2011 på 19,9 millioner kroner, en nedgang på 105,2 millioner kroner fra året før. Resultatet kommer som en følge av et meget svakt år i fi nansmarkedene både internasjonalt og nasjonalt. TRONDOS åpnet sin første Coop Extra butikk på Melhus 3. november. Andre inntekter var i 2011 på 62,5 millioner kroner, som er 5 millioner kroner høyere enn året før. Økningen skyldes bl.a. økte husleieinntekter fra våre leietakere. Husleieinntekter på 36,8 millioner kroner utgjør den største posten under andre inntekter. De samlede kostnader til lønn og andre personalkostnader endte på 329,9 millioner kroner, en økning på 16,9 millioner kroner eller 5,4 % sammenlignet med året før. Økningen må sees i sammenheng med at man i 2010-regnskapet hadde inntektsført en tidligere balanseført pensjonsforpliktelse knyttet til avtalefestet pensjon (AFP) på 11,5 millioner kroner. I tillegg så åpnet Coop Prix Øya i januar 2011 etter å ha vært stengt i 18 måneder. Finansinntekter består av avkastning på fi nanskapital plassert i aksjer, rentepapirer (kreditt), obligasjoner og bankinnskudd. Denne posten kan videre splittes i renteinntekter på rentepapirer og tap på aksjer. Renteinntektene kom på 104,4 millioner kroner, noe som er 19,1 millioner kroner høyere enn året før. Økningen kan enkelt forklares med at rentenivået i 2011 lå noe høyere enn i Verdinedgangen (tap) på norske og utenlandske aksjer i 2011 endte på 63,2 millioner kroner, noe som er vesentlig svakere enn i 2010 hvor regnskapet viste en gevinst på 64,9 millioner kroner. Finanskostnadene består i hovedsak av renter på medlemsinnskudd som i 2011 utgjorde 23,8 millioner kroner inklusive renter til Garantifondet. Dette er en økning på 1,3 millioner kroner fra Finanskostnadene er for øvrig re- 7

8 STYRETS BERETNING dusert med 2,5 millioner kroner grunnet tilbakeføring av tidligere avsatte renter knyttet til kjøp av andel av Tungaveien 26. Viser til avsnittet Finansforvaltningen 2011 for ytterligere kommentarer til fi nanskapital og fi nansavkastning. Den klart største del av fi nanskapitalen er plassert i bank-, stats- og kommuneobligasjoner (se note 14 og 15 til årsregnskapet). Pr utgjorde samlet verdi på plasseringer i slike verdipapirer hele 1 751,6 millioner kroner Resultat Resultatutvikling før skatt (mill. (mill. kr) kr) Markedsverdien pr av plasseringer i norske og utenlandske aksjer var 439,6 millioner kroner. Verdien utgjør 18,0 % av fi nanskapitalen. Aksjebeholdningen har stor spredning på land og selskaper Balanse pr. 31. desember 2011 Eiendelene har en bokført verdi pr på 3 404,7 millioner kroner, og dette er 76,9 millioner kroner eller 2,3 % mer enn året før. Bokført verdi av varige driftsmidler er ved utgangen av året på 557,2 millioner kroner, en økning på 22,7 millioner kroner fra året før. Økningen skyldes at årets avskrivninger på 50,8 millioner kroner er lavere enn årets balanseførte investeringer (tilgang) på 73,5 millioner kroner. De største investeringene i 2011 er knyttet til ferdigstillelse av nye og utvidede Coop Prix Vikhammer (reåpnet i februar), Coop Prix Hommelvik (reåpnet i mai), samt ny Coop Extra Melhus (åpnet i november). Varebeholdningene er i regnskapet (etter lagernedskrivninger) bokført til 166,5 millioner kroner, en økning på 15,6 millioner kroner sammenlignet med samme tid året før. Det er spesielt innenfor varekategoriene sport/fritid og møbel/interiør at bokført lager har økt. Innenfor dagligvarer er det ingen vesentlige endringer, dog vil naturlig nok beholdningene her variere med når vareinngang skjer rundt årsskiftet. Nye Coop Prix Øya samt ny Coop Extra Melhus bidrar naturlig nok til økningen. Finanskapitalen har utviklet seg svakt positivt i løpet av året. Ved utgangen av året utgjør verdien av fi nansplasseringer 2 443,3 millioner kroner, en nedgang på 45,8 millioner kroner eller 1,8 % mot på samme tid i fjor. Rentebærende gjeld, medlemsinnskuddene, er pr på 924,9 millioner kroner en økning på 7,2 millioner kroner mot på samme tid i fjor. Medlemmene har dermed i løpet av 2011 samlet sett tatt ut mindre spareinnskudd enn det som ble tilført medlemskontiene i kjøpeutbytte/medlemsrabatter/ renter ved foregående årsskiftet Coop Prix Ringvålveien ble kåret til beste Prix butikk i Midt Norge. Her mottar butikksjef Arne Almåsbakk prisen. Medlemsinnskudd (mill. (mill. kr) kr) Kjøpeutbytte for 2011 på 116,2 millioner kroner og renter på medlemsinnskudd på 22,0 millioner kroner er ført som kort- 8

9 STYRETS BERETNING siktig gjeld i balansen ved utgangen av året. Av 116,2 millioner kroner igjen er 90,6 millioner kroner opptjent gjennom TRONDOS medlemmenes kjøp i eget samvirkelag. Pr har TRONDOS medlemmer, som er en økning på medlemmer. I 2010 økte antallet medlemmer med I 2011 ble det innbetalt 0,4 millioner kroner i andelsinnskudd. Medlemmenes totale innbetalte andelskapital utgjør pr dermed 11,7 millioner kroner. Bokførte egenkapital pr utgjør nå 2 023,7 millioner kroner, en økning på 48,3 millioner kroner eller 2,4 % fra samme tid i fjor. Bokført egenkapital utgjør dermed 59,4 % av bokført totalkapital ved utgangen av 2011, noe som er uendret mot fjoråret på samme tid Egenkapitalutvikling (mill. kr) kr) Helse, miljø og sikkerhet Internkontroll HMS TRONDOS har i 2011 gjennomført alle målsatte HMS-tiltak som var nedfelt i bedriftens HMS-plan. Tiltakene sammen med oppfølging av interne IK- og rapporteringsrutiner, har bidratt til å sikre at virksomheten oppfyller kravene i det lovverk bedriften er berørt av. Både ansatte og bedriftens omgivelser skal oppleve at HMS-tilstanden i TRONDOS stadig forbedres. Det er bedriftens holdning at helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges på lik linje med annet arbeid. HMS-arbeidet er en av grunnpilarene for gode resultater og god kvalitet. Et godt arbeidsmiljø bidrar dermed til å fremme god helse blant de ansatte og til økt driftseffektivitet. Systematisk og målrettet arbeid med helse, miljø og sikkerhet påvirker arbeidsmiljøet, og bidrar til å skape trygge og gode arbeidsplasser. Internkontrollrutinene er gjennomgått, og er fortløpende blitt oppdaterte. HMS-håndbok (elektronisk) ble etablert og utrullet i juni HMS-avvikssystem ble på samme tid etablert elektronisk. Internrevisjon av HMS-håndboken ble igangsatt i løpet av høsten Arbeidsmiljøutvalget (AMU)/vernetjenesten AMU består av seks medlemmer - hvorav tre er valgt av og blant de ansatte. AMU har i løpet av året hatt til behandling en rekke saker med direkte tilknytting til arbeidsmiljøet. Rapport fra vernerundene har i så måte stått sentralt. Bedriftshelsetjeneste og hovedverneombud har gitt AMU årsrapport fra sine respektive felt, samt at AMU har behandlet en totalrapport over HMS-tilstanden i virksomheten. TRONDOS har et tett samarbeid med Brattøra Bedriftshelsetjeneste, hvilket også har fungert meget bra i Arbeidsmiljø/sykefravær Virksomheten hadde totalt sett et sykefravær i 2011 på 6,76 %. Sammenlignet med 2010 var dette på samme nivå. TRON- DOS kan ikke si seg fornøyd med dette resultatet, og vil intensivere arbeidet med de etablerte fraværsgruppene, med målsetting å bedre statistikken for Gjennom rapporter som er innkommet, løpende dialog med driftsapparatet, verneombud og tillitsvalgte, er det intet som tilsier at sykefraværet skyldes arbeidsmiljøet eller negative forhold ved arbeidsplassen. For å ha et best mulig grunnlag når det gjelder å følge med i hvordan sykefraværet utvikler seg over tid, utarbeides kvartalsvise statistikker for den enkelte avdeling og for TRONDOS totalt. Sykefraværsutviklingen er et fast tema på interne personalmøter. Videre følges sykefraværet opp via etablerte fraværsgrupper. Her deltar foruten representant fra HR-sektor, ledere i drift samt representant fra Brattøra Bedriftshelsetjeneste. TRONDOS har hatt god erfaring med fraværsgruppene også i 2011, men har justert noe på frekvens og innhold. Arbeidsmiljøet og sykefraværsutviklingen vil fortsatt få sterk fokus fremover. Av praktiske tiltak som er blitt iverksatt, og som på sikt vil bidra til at arbeidsmiljøet forbedres ytterligere nevnes: fokus på arbeidsmiljøfaktorer ved nybygg og ombygninger av butikkenheter, utskifting og forbedringer av utstyr og hjelpemidler, revidering og forbedring av arbeidsrutiner, individuell oppfølging av sykemeldte, kartlegging av faktorer som påvirker arbeidsmiljøet, forbedring av rutiner mht. sykefraværsoppfølging, ergonomisk veiledning i butikk, helsesamtaler, HMS-opplæring av ledere og ansatte. Videre oppfølging gjennom Brattøra BHT, utvikling og gjennomføring av TRONDOS lille Blå, samt leder- og medarbeideropplæring. Videre er eget AKANutvalg og egne retningslinjer for AKAN-arbeidet i TRONDOS etablert. Det har ikke vært alvorlige tilfeller av arbeidsulykker i løpet av året, men butikker har i 2011 opplevd enkeltstående tilfeller av truende kundeadferd, samt 2 tilfeller av ransforsøk. Dette er fulgt opp fortløpende, og der tiltak er gjennomført i tett dialog/samarbeid med politi og bedriftshelsetjeneste. Styret anser, gjennom de tiltak som er gjennomført, arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. 9

10 STYRETS BERETNING Andre miljøaspekter Styret i TRONDOS kan heller ikke se at bedriftens virksomhet medfører forurensning av det ytre miljø. Likestilling Medlemstillitsvalgtes organer og ansatte i TRONDOS TRONDOS har nedfelt i sine vedtekter at begge kjønn skal være representert i lagets valgte organer. Det tilstrebes derfor en kjønnsmessig likeverdig representasjon i de ulike organer som; årsmøtet, kretsstyrer og styret. Tillitsverv Medlemmer i TRONDOS med tillitsverv i andre organer i Coop var følgende i 2011 : Lisbeth Bull Husby: styreleder i Coop Norge SA, styreleder i Samvirkelagenes Garantifond AL Børge Tingstad: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA Eldar Hernes: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA Liv Ulstad: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA, medlem av valgkomiteen for Årsmøtet Coop Norge SA Siri R. Gerhardsen: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA Rolf Michelsen: leder av valgkomiteen Coop Norge Distrikt Midt-Norge og vararepresentant til Årsmøtet i Coop Norge SA Ann Guri Tiller: vararepresentant til Årsmøtet i Coop Norge SA Torbjørn Skei: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA og styremedl. Coop Norge Handel AS Lønnspolicy Bedriftens policy i lønnsspørsmål bygger på prinsippet om lik lønn for likt arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn. Bedriften har et stillingsbasert lønnssystem, hvor de respektive stillingskategorier innplasseres på grunnlag av stillingenes kompetansekrav, noe som bidrar til å sikre lik avlønning innenfor de ulike stillingskategorier, uavhengig av kjønn. at bedriften fremmer likestilling i henhold til lovens formål. Ingen spesielle tiltak er derfor iverksatt. Tabellen viser kjønnsfordelingen i medlemsvalgte organer og blant ansatte pr : Antall totalt Kvinner Menn Årsmøtet % 58 % Kretsstyrene (i alt 12) % 53 % Hovedstyret 8 50 % 50 % Kontrollkomité % Adm. ledelse % Ansatte totalt faste/midl.tidig ans % 39 % Fast ansatte heltid % 63 % Fast ansatte deltid % 21 % Midlertidig ansatte (ekstrahj./vikarer) % 40 % Adm. stillinger % 52 % Butikkledere % 76 % Nyansatte/skiftet stilling ledere 7 14 % 86 % Sykefravær 6,76 % 7,9 % 5,6 % Opplæring og kompetanseheving Ansatte med solid innsats I TRONDOS ble det i 2011 utført timeverk, noe som tilsvarer 694 årsverk. De ansatte har med sin innsats bidratt til god omsetning og gode resultater i butikkdriften i Det totale resultatet er slik at dette vil utløse resultatbonus til fastansatte i TRONDOS. Spesielle likestillingstiltak Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i løpet av året. Styret anser at bedriften gjennom sin policy og personaladministrative rutiner oppfyller likestillingslovens krav. TRONDOS SA har medarbeidere fra mange ulike nasjonaliteter og med ulik etnisk bakgrunn. TRONDOS SA ivaretar Diskrimineringslovens formålsparagraf, og mener således Monica Witzø på Coop Mega Moholt tok fagbrevet i butikkfag i

11 STYRETS BERETNING Kompetanseutvikling I løpet av året er det satset på kompetanseutvikling innen helse, miljø og sikkerhet og noe på lederutvikling. Av de største tiltakene kan nevnes ledelse og utviklingsprosesser knyttet til prosjekt sport & elektro, grunnopplæring butikkledelse, butikkøkonomutdanning, introduksjonskurs for nyansatte, ledertrening for ledere i Coop Mega, HMS-kurs (ledere og verneombud), vare-/bransjekurs, ranskurs og kjedekurs med fl ere. Sosiale tiltak TRONDOS Personalforening arbeider aktivt for å samle ansatte til hyggelig samvær og fritidsaktiviteter. Målet er å utvikle kontakten og samarbeidet mellom de ansatte. Av tiltakene nevnes: Arrangement for ansatte, tradisjonell juletrefest for ansattes barn og pensjonisttreff. Utvalgsarbeid Forhandlingsutvalget har i løpet av året hatt 13 møter. Ansattes tillitsvalgte og ledelsen har i fellesskap drøftet og forhandlet om saker med tilknytning til Landsoverenskomsten, Lederoverenskomsten, Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven. Ansattes hovedtillitsvalgt i 2011 har vært Mona K. Bjørn. Arbeidsmiljø- og Samarbeidsutvalget har hatt 3 møter i løpet av året hvor blant annet driftssaker, arbeidsmiljøsaker og utviklings- og eiendomssaker er behandlet. Hovedverneombud i 2011 har vært Lars Erik Sandvik. Grunnlaget for fortsatt drift TRONDOS har betryggende likviditet både på kort og lang sikt, og styret mener at kontantstrømoppstillingen gir et riktig bilde av likviditetsutviklingen. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift, og styret mener det ikke er noen tvil om grunnlaget for denne vurdering. Datterselskapet Din Bil AS Datterselskapet Din Bil AS har fremlagt et årsregnskap for 2011 som viser et årsresultat etter skatt på minus 2,4 millioner kroner. Omsetningen har falt med 3,6 millioner kroner til 68,4 millioner kroner. Situasjonen har vært vanskelig ved bedriften det siste året med sviktende omsetning innen bilsalg og ettermarked, fallende bruttofortjeneste og økende personalkostnader. Innfasing av nytt bilmerke (Citroen) har vært krevende ressursmessig, men meget verdifullt i forhold til videre eksistens. Ny daglig leder har tiltrådt og startet i jobben 1. februar Selskapets soliditet må fortsatt betraktes som god med en egenkapitalandel på 56,2 %. TRONDOS SA har i 2011, med skattemessig virkning, ytet et konsernbidrag på 3,0 millioner kroner til datterselskapet Din Bil AS. Fra Hommelvik Barneskole hvor kretsstyret arrangerte konsert under Coop-uka. 11

12 STYRETS BERETNING Økonomisk utvikling 2012 Ferske anslag for 2012 fra de store internasjonale økonomi organisasjoner (IMF og Verdensbanken) peker mot en global vekst på om lag 3,0 % for Dette er klart mindre enn i 2011 (3,8 %) og i 2010 (5,0 %). En vekst på 3,0 % er ikke nok til å gi en bedring i de store problemer med gjeld og arbeidsledighet som mange land har. Den svakeste utvikling og de største utfordringer ligger i EU landene. Her ventes det sågar at den økonomiske vekst i 2012 blir negativ, og at gjeldskrisen og arbeidsledigheten bare forverrer seg. Hvis ikke EU landene lykkes med sine tiltak for å takle disse utfordringer, kan en samfunnskrise av historiske dimensjoner utvikle seg i Europa i årene framover. USA og Japan ventes å få en moderat vekst på 2 3 % i 2012, mens de framvoksende landene i Asia og Latin Amerika, antas å få noe mindre vekst enn det de har hatt de senere årene. IMF og Verdensbanken understreker begge sterkt den store usikkerhet og risiko som ligger i global økonomi ved starten av Så fremt det ikke blir en åpen krise i EU landene, vil Fastlands - Norge kunne få en normal økonomisk vekst på om lag 2,5 % i Veksten blir antagelig ikke jevnt fordelt. De deler av norsk økonomi som er eksponert mot oljesektoren kan vente stor aktivitet, mens den delen som eksporter til Europa kan oppleve lavere priser og etterspørsel. Husholdningene ventes også i 2012 å få nok et år med sterk reallønnsøkning, lav arbeidsledighet og høye boligpriser. Betydelig lavere energipriser gir også økt kjøpekraft i Videre vil rentenivået holde seg lavt det neste året. Uroen i Europa, og noe strammere lånepolitikk fra bankene, kan bidra til å dempe forbruk og investeringer noe. Dette tilsier at varehandelen i Norge kan vente seg et greit år i TRONDOS i 2012 Omsetningen for 2012 er budsjettert til ca. 3,3 milliarder kroner, resultat før skatt til 171,7 millioner kroner, mens investeringsbudsjettet for TRONDOS i 2012 er på hele 374 millioner kroner. Det store investeringsbudsjettet refl ekterer fl ere vedtatte og planlagte utbygginger og oppgraderinger av mange av våre butikker og eiendommer. Med henvisning til den befolkningsvekst som forventes i vårt markedsområde, den fi nansielle handlekraft TRONDOS innehar, og den posisjon vi har hos våre medlemmer, så burde det tilsi store vekstmuligheter i årene fremover for TRONDOS. Kjøpeutbyttet for 2012 er fastsatt til 3 %. Anvendelse av årets overskudd (1000 kr): Årets overskudd anvendes slik: Renter på andelsinnskudd 584 Avsetning til kjøpeutbytte Overført til kjøpeutbyttefond 0 Overført til annen egenkapital Trondheim Lisbeth Bull Husby (styreleder) Rolf Michelsen (nestleder) Børge Tingstad Siri Ranheim Gerhardsen Liv Ulstad Torgeir Svenning Ann Guri Tiller Per Ivar Selbæk Torbjørn Skei (Adm. direktrør) 12

13 STYRET I TRONDOS Lisbeth Bull Husby styreleder Rolf Michelsen nestleder Siri Ranheim Gerhardsen styremedlem Børge Tingstad styremedlem Liv Ulstad styremedlem Torgeir Svenning styremedlem Ann Guri Tiller styremedlem Per Ivar Selbæk styremedlem Britt Simonsen varamedlem Tore Høiem varamedlem 13

14 RESULTATREGNSKAP TRONDOS SA Alle tall i resultatregnskapet er i 1000 kr RESULTATREGNSKAP TRONDOS TRONDOS KONSERN Noter Noter , 6 Salgsinntekter 1, Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad ,10 Lønn og andre personalkostnader 9, Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT Disponeringer og overføringer: Renter på andelsinnskudd Avsetning til kjøpeutbytte Overført til kjøpeutbyttefond Overført til annen egenkapital Sum disponeringer og overføringer 14

15 BALANSE TRONDOS SA Alle tall i balansen er i 1000 kr BALANSE pr TRONDOS EIENDELER TRONDOS KONSERN Noter Noter ANLEGGSMIDLER Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler , 17 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 11, Maskiner, utstyr og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler , 4, 12, 13 Invest. og lån til datter- og tilkn. selskap 2, 4, 12, Investering i andre aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER ,17 Varelager 7, Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer , 14 Markedsbaserte aksjer 3, , 14, 15 Markedsbaserte rentepapirer 3, 14, Sum investeringer Bankinnskudd og kontanter Plasseringskonto Coop Norge SA Kontanter og bankinnskudd Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

16 BALANSE TRONDOS SA Alle tall i balansen er i 1000 kr BALANSE pr TRONDOS EGENKAPITAL OG GJELD TRONDOS KONSERN Noter Noter EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelsinnskudd Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld , 17 Medlemsinnskudd 3, Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Kjøpeutbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Trondheim Lisbeth Bull Husby (styreleder) Rolf Michelsen (nestleder) Børge Tingstad Siri Ranheim Gerhardsen Liv Ulstad Torgeir Svenning Ann Guri Tiller Per Ivar Selbæk Torbjørn Skei (Adm. direktrør) 16

17 NOTER TIL REGNSKAP NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning og norske regnskapsstandarder. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for selskapene i konsernet. Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifi sert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifi sert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifi sert som omløpsmidler. Ved klassifi sering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved varig verdifall. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Gjeld balanseføres til nominelt beløp. Salgsinntekter og andre driftsinntekter Salgsinntekter presenteres etter fradrag for rabatter og merverdiavgift og resultatføres ved leveringstidspunktet. Andre driftsinntekter resultatføres på opptjeningstidspunktet. Varelager Lager av innkjøpte varer for videresalg er verdsatt til innkjøpspris fratrukket rabatter. Varelageret nedskrives til virkelig verdi dersom denne ansees lavere enn innkjøpspris. Finansielle anleggsmidler Andelsinnskudd i Coop Norge SA og aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert til anskaffelseskost for andelene og aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Investeringer Aksjer og obligasjoner som inngår i handelsporteføljer, vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Pensjonskostnader og forpliktelser Beregnede netto pensjonsforpliktelser er i samsvar med aktuarberegning. Den framkommer på grunnlag av beregnet brutto opptjente pensjonsforpliktelser minus beregnet verdi av pensjonsmidlene. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Estimatavvik utover korridor resultatføres over gjennomsnittlig gjenstående tjenestetid. Beregningene er i samsvar med NRS nr 6 Pensjonskostnader. Medlemsinnskudd Disse består av sparebeløp medlemmene har innestående i TRONDOS. Det er ingen bindingstid ved uttak, og medlemsinnskuddene er derfor i sin helhet ført opp som kortsiktig gjeld. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skattefordel er beregnet til 28 % av endring i midlertidige forskjeller som eksisterer mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er forskjeller oppstått i èn periode som reverseres i en senere periode. Utsatt skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Likviditetsbeholdningen inkluderer kontanter, bankinnskudd og kortsiktige plasseringer i aksjer og rentepapirer. Note 2 - Konsolidering av datterselskap Konsernregnskapet omfatter morselskapet TRONDOS SA (konsernspiss), med følgende datterselskaper: Din Bil AS og ANS Østre Rosten 64. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Alle vesentlige transaksjoner, aksjeeie og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Tilknyttede selskaper er: City Syd AS og Tungaveien 26 AS. Investeringene i tilknyttede selskaper er presentert etter kostmetoden også i konsernregnskapet utifra en vesentlighetsbetraktning (City Syd AS) og utifra at investeringen er av midlertidig karakter (Tungaveien 26 AS). Note 3 - Finansiell markedsrisiko TRONDOS har ved utgangen av året plassering i rentepapirer på 1 751,6 millioner kroner. Verdien av disse plasseringer vil kunne falle/stige i verdi dersom de lange renter stiger/faller. Plasseringer i norske rentepapirer og fond er i NOK, mens plasseringer i utenlandske fond er valutasikret i NOK. Videre har TRONDOS en aksjebeholdning på 439,6 millioner kroner hvorav 217,9 millioner kroner i utenlandske aksjer, og hvor verdien vil kunne svinge med aksjemarkedene og kursen på NOK. Medlemsinnkuddene på 924,9 millioner kroner har en rente som følger endringene i de korte rentene, men 17

18 NOTER TIL REGNSKAP TRONDOS har om lag tilsvarende beløp plassert i pengemarkedet, slik at man ikke er eksponert for endringer i disse renter. TRONDOS har ved årsskiftet 162,9 milioner kroner innestående på plasseringskonto i Coop Norge SA. Beløpet er et innskudd uten avtalt sikkerhet, men med kort oppsigelsestid. Note 4 - Sammenslåtte poster i regnskapet Alle tall i 1000 kr Posten investeringer i og lån til datterselskap og tilknyttet selskap består av: TRONDOS TRONDOS KONSERN Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Sum balansepost I posten Investering i datterselskap inngår avgitt konsernbidrag til Din Bil AS med kr (etter skatt). TRONDOS SA har i 2011 blitt eier av 39 % av aksjene i selskapet Tungaveien 26 AS ved innbetaling av aksjekapital på kr TRONDOS SA har også i den forbindelse overtatt en lånefordring på kr på dette selskapet. Investeringen i Tungaveien 26 AS er å betrakte som investering i tilknyttet selskap. Posten finansinntekter består av: Annen renteinntekt Verdiendring av markedsbaserte verdipapirer Annen fi nansinntekt Sum fi nansinntekter Posten finanskostnader består av: Annen rentekostnad Annen fi nanskostnad Sum fi nanskostnader Posten andre fi nanskostnader er redusert med kr som følge av tilbakeføring av renter avsatt i 2010 knyttet til kjøpet av en andel av Tungaveien 26 AS. For mer informasjon, se note 13. Note 5 - Investering i aksjer og andeler I denne posten inngår andelsinnskudd i Coop Norge SA med 56,1 millioner kroner. TRONDOS` andel av Coop Norge SA`s andelskapital var på 8,07 % pr , mens egenkapitalen i Coop Norge SA på samme tid var på millioner kroner. TRONDOS fi kk utbetalt 1,4 millioner kroner i renter av andelsinnskuddet i 2011, det samme som i

19 NOTER TIL REGNSKAP Note 6 - Salgsinntekter og bruttofortjeneste Alle tall i mill. kr Salgsinntekter fordeler seg slik på de enkelte butikkprofi ler og vare-/tjenesteområder i konsernet: TRONDOS TRONDOS KONSERN Coop Obs! Coop Prix Coop Mega Coop Extra Øvrige butikker Nye og brukte personbiler Verkstedtjenester og delesalg Sum salgsinntekter Hele omsetningen skjer i Trondheim og omegn, som framstår som ett marked for våre varer. TRONDOS Bruttofortjeneste 2011 % 2010 % 2009 % Netto omsetning butikker ,0 % ,0 % ,0 % Bruttofortjeneste ,8 % ,6 % ,1 % TRONDOS KONSERN Bruttofortjeneste 2011 % 2010 % 2009 % Netto omsetning butikker ,0 % ,0 % ,0 % Bruttofortjeneste ,8 % ,7 % ,2 % Note 7 - Varelager Alle tall i 1000 kr TRONDOS TRONDOS KONSERN Innkjøpte handelsvarer for videresalg Beholdning av nye biler Beholdning av brukte biler Beholdning av demonstrasjonsbiler Reservedeler mv Sum Varebeholdningen består i vesentlig grad av innkjøpte handelsvarer for videresalg. Det er foretatt nedskrivning for ukurans innen de ulike vareområder basert på erfaringstall og samme modellbetraktninger som tidligere år. 19

20 NOTER TIL REGNSKAP Note 8 - Andre driftsinntekter Alle tall i 1000 kr Denne posten består hovedsakelig av husleieinntekter, provisjon fra Norsk Tipping og inntekter fra Post i butikk. Etableringsrabatt fra Coop Norge SA inngår også i denne posten. I 2011 er det mottatt kr i slik etableringsrabatt. Note 9 - Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelser Alle tall i 1000 kr TRONDOS Lønnskostnader, antall ansatte m.v. TRONDOS KONSERN Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader * Andre personalkostnader Sum lønn og andre personalkostnader Antall årsverk * Det ble i regnskapet for 2010 inntektsført kr som følge av tilbakeføring av bokført AFP-forpliktelse. Ytelser til ledende personer Administrerende direktør: Lønn Pensjon Annen godtgjørelse Tillitsvalgte: Styret Årsmøtet Administrerende direktør har samme avtale om resultatbonus som alle faste ansatte (annen godtgjørelse). Administrerende direktør har videre avtale om, på frivillig basis, å fratre ved 62 år, med en pensjon som utgjør 2/3 av lønn. Denne avtalen gir også ektefelle rett på defi nerte ytelser på visse vilkår. Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til administrerende direktør, styret, ledende ansatte eller nærstående parter. Styreleder mottar kun ordinært styrehonorar og har ingen særskilte ytelser utover dette fra TRONDOS. Revisor Honorar ordinær revisjon Honorar for skatte- og avgiftsrådgivning Honorar annen rådgivning Sum honorar til revisor

21 NOTER TIL REGNSKAP Note 10 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Alle tall i 1000 kr TRONDOS har inngått pensjonsavtale med sine ansatte om defi nerte ytelser fra år (ytelsesavtale) eller etter tilskudd til pensjonssparing (innskuddsavtale) i tråd med gjeldende pensjonslovgivning. Ved utgangen av året var totalt 365 personer (194 aktive og 171 pensjonister) tilknyttet den ytelsesbaserte ordning. Gjennom året 2011 har det i gjennomsnitt vært 730 personer tilknyttet den innskuddsbaserte ordningen. Det er inngått avtale med forsikringsselskap for disse avtalene. Datterselskapet Din Bil AS har innskuddsbasert avtale med alle sine ansatte. Alle ansatte i konsernet har i tillegg avtale om førtidspensjonering (AFP) fra tidligst fylte 62 år. Det er videre inngått avtaler for 8 ledere om rett til defi nerte ytelser fra år, samt avtale om forpliktelser overfor administrerende direktør om rett til defi nerte ytelser fra fylte 62 år samt på visse vilkår ytelser til ektefelle. Disse avtaler er såkalte over-drift-avtaler. Når det gjelder ytelsesavtalen så er de fremtidige ytelsene i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder samt størrelsen på ytelsene fra folketrygden. TRONDOS TRONDOS KONSERN Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Sum underdekning Ikke resultatført virkning av estimatavvik Balanseført pensjonsforpliktelse før arb. avg Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse i balansen (ytelsesordning) Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Omkostninger Resultatførte estimatendringer og avvik Resultatført planendring Resultatført spesielle hendelser Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad (ytelsesordning) Økonomiske forutsetninger: Følgende forutsetninger er lagt til grunn for ovenstående beregning av pensjonskostnad og forpliktelse ytelsesordninger: 4,60 % 3,80 % Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 % 5,40 % 4,10 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,10 % 5,40 % 4,00 % 3,80 % Forventet lønnsregulering 3,80 % 4,00 % 3,75 % 3,50 % Forventet G - regulering 3,50 % 3,75 % 1,30 % 0,50 % Forventet regulering av pensjoner 0,50 % 1,30 % 21

22 NOTER TIL REGNSKAP Netto pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse som vist ovenfor er beregnet av aktuar utifra de pensjonsavtaler som er inngått med ansatte og gjeldende for ytelsesbaserte ordninger. De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografi ske faktorer. TRONDOS har avtale med de ansatte om egenandel (2 % trekk over lønn) for de som har ytelsesbasert ordning og for 2011 utgjorde denne kr Egenandelen går til reduksjon av netto pensjonskostnad. Innbetalt tilskudd til de innskuddsbaserte ordninger kommer i tillegg til kostnadene ovenfor. I 2011 betalte TRONDOS et tilskudd på totalt kr og konsernet kr (inkl arb.giveravgift) tilknyttet disse ordninger. Videre har TRONDOS betalt kr og konsernet kr (inkl arb.giveravgift) i premie til Felleskontoret for LO/NHO-ordningene. Note 11 - Varige driftsmidler Alle tall i 1000 kr TRONDOS TRONDOS KONSERN Maskiner Eiendom/ Maskiner Eiendom/ og inventar tomtearb. Tomter Totalt og inventar tomtearb. Tomter Totalt Anskaffelseskost pr Oppskriving pr Tilgang i året Totale avskrivn. pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger år år Avskrivningstid 3-10 år år Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Bokførte investeringskostnader på anlegg under oppføring/utbygging (eiendom) med kr inngår i oppstillingen. Investeringer og salg av varige driftsmidler TRONDOS Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Mask./inventar Eiendom/tomt Totalt Investeringer og salg av varige driftsmidler TRONDOS KONSERN Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Mask./inventar Eiendom/tomt Totalt

23 NOTER TIL REGNSKAP Note 12 - Fordringer og mellomværende med tilknyttet selskap TRONDOS yter et lån på 1,8 millioner kroner til City Syd AS (tilknyttet selskap). Lånet er avdragsfritt og renten er lik pengemarkedsrenten. Långiver har pant i og gis rett til å bruke parkeringsplassen ved City Syd. Lånet inngår i balanseposten Investering og lån til datterselskap og tilknyttet selskap. I posten inngår også en lånefordring på 60,2 millioner kroner på Tungaveien 26 AS (tilknyttet selskap). Note 13 - Datterselskap (DS), tilknyttet selskap (TS) m.v. Alle tall i 1000 kr Firma: Eier- og Bokført Andel EK Andel res. Ansk.år stemmeandel Kostpris: verdi: pr Din Bil AS 1978 DS 100 % ANS Østre Rosten DS 99 % Tungaveien 26 AS 2011 TS 39 % City Syd AS 1987 TS 50 % ANS Østre Rosten 64 er hjemmelshaver til eiendommen Østre Rosten 64 (lokalene til Coop Obs! Bygg Syd), og har ikke eiendeler eller virksomhet utover det. Selskapet er helt integrert i TRONDOS, og regnskapsføres etter bruttometoden. Eiendommen er avskrevet etter samme plan som for øvrige eiendommer i TRONDOS. TRONDOS innbetalte i 2011 kr i aksjekaptial (rettet emisjon) til Tungaveien 26 AS og eier i dag 39 % av aksjene i selskapet. Konsernbidrag fra TRONDOS til Din Bil AS på kr (etter skatt) er bokført som økning av posten aksjer i Din Bil AS. Selskapet Tungaveien 26 AS har forretningsadresse i Asker kommune mens øvrige selskaper har forretningsadresse i Trondheim. Note 14 - Verdipapirer vurdert til markedsverdi Alle tall i 1000 kr TRONDOS TRONDOS KONSERN Kostpris Markedsverdi Kostpris Markedsverdi Aksjer Obligasjoner/sertifi kater/pengemarkedsfond Note 15 - Rentepapirer, obligasjoner og pengemarkedsfond Alle tall i 1000 kr TRONDOS / TRONDOS KONSERN Markedsverdi og verdi Debitor Valuta i balansen Rente Durasjon Den norske stat NOK ,6 % 4,8 Andre norske rentepapirer (Investment grade) NOK ,0 % 1,5 Utenlandske fond rentepapirer (Investment grade) Valutasikret NOK ,4 % 5,5 Sum markedsverdi NOK ,6 % 3,2 Sum verdi i balansen NOK

INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter... 3. Kart over butikker... 4. Styrets beretning... 5-13

INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter... 3. Kart over butikker... 4. Styrets beretning... 5-13 ÅRSBERETNING 2012 INNHOLD INNHOLD Kretsårsmøter................................................. 3 Kart over butikker.......................................... 4 Styrets beretning............................................

Detaljer

Å 2 rsber 0 etning 13

Å 2 rsber 0 etning 13 2013 Årsberetning INNHOLD Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 5 Styrets beretning 14 Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G COOP TRONDHEIM OG OMEGN BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 7 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Coop Trondheim & Omegn BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

Coop Øst SA Årsberetning 2014. Årsmelding og regnskap 2014. Coop Øst SA

Coop Øst SA Årsberetning 2014. Årsmelding og regnskap 2014. Coop Øst SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Øst SA a PÅ HYLLEPRIS MAKS 1 PRODUKT PR. KUPONG GYLDIG T.O.M. 5.10.2014 1 L Coop Øst SA Årsberetning 2014 Nb! Husk at du må benytte medlemskortet ditt for å få glede av

Detaljer

Årsmelding og regnskap. «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin. Coop Romerike SA. 10. driftsår

Årsmelding og regnskap. «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin. Coop Romerike SA. 10. driftsår Årsmelding og regnskap 2010 «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin Coop Romerike SA 10. driftsår Få oversikt over ditt medlemskap på coop.no/minside Vi har pusset opp Min side

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 29. mars 2012 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon Årsrapport 1 Visjon Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsbergområdet for privatkunder og bedrifter. Adm. banksjef Bjørn

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2010 Coop Vestfold og Telemark SA C o o p V e s t f o l d o g Te l e m a r k S A Å r s m e l d i n g 2 0 1 0 Nedre Eiker kommune Krets 5 Coop Obs! Buskerud Tønsberg kommune Krets

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer