Å R S B E R E T N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011

2 INNHOLD INNHOLD Kretsårsmøter Kart over butikker Styrets beretning Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning Øvrige informasjoner Dette er TRONDOS Driftsorganisasjon Medlemsorganisasjon Medlemsfordeler Faktainformasjon TRONDOS SA (TRONDOS) Du treffer oss på vår hjemmeside Sentralbord Hovedkontor tlf Sentralbord Coop Obs! City Syd tlf Sentralbord Coop Obs! City Lade tlf Postadresse TRONDOS Hovedkontor, Postboks 2425, Sluppen, 7005 Trondheim Gateadresse TRONDOS Hovedkontor, Haakon VII s gt. 9, 7041 Trondheim 2

3 KRETSÅRSMØTER KRETSÅRSMØTER I TRONDOS 2012 Krets Tid Kl. Sted Kolstad torsdag 1. mars Huseby Ungdomsskole, Kolstad Byneset lørdag 3. mars Folkvang Ungdomshus, Spongdal Stjørdal tirsdag 6. mars Quality Hotel, Stjørdal Klæbu onsdag 7. mars Gamle Festsal, Klæbu Trondheim Øst torsdag 8. mars Royal Garden Hotel, Trondheim Melhus fredag 9. mars Vertshuset Høvdingen, Melhus Buvika lørdag 10. mars Prix-bygget, Buvika Heimdal lørdag 10. mars Sanitetens Hus, Heimdal Hommelvik mandag 12. mars Folkets Hus, Hommelvik Trondheim Vest torsdag 15. mars Nova Kurs og Konf.senter, Trondheim Malvik torsdag 15. mars Vikhammer Motell, Vikhammer Ranheim fredag 16. mars Folkets Hus, Randheim Saksliste 1. Åpning og valg av møteledelse. 2. Styrets årsberetning for Kretsstyret årsberetning for Regnskap Budsjett Orientering om status fusjonsprosesser med andre samvirkelag. 7. Innkomne forslag. 8. Valg. I etterkant av selve årsmøtene blir det bevertning og sosialt samvær. For detaljer i den enkelte krets vises til oppslag i butikkene. 3

4 OMRÅDEKART Kart over vårt markedsområde og hvor butikkene er plassert Coop Nærkjøp Flora Coop Nærkjøp Forradalen Ila Ranheim Sverresborg Øya Valentinlyst Olderdalen Flatåsen Rognheim Nidarvoll Moholt Kattem 4

5 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING Arten av virksomhet og hvordan den drives TRONDOS SA (heretter benevnt TRONDOS) driver detaljhandelsvirksomhet i kommunene Trondheim, Stjørdal, Melhus, Malvik, Skaun og Klæbu. TRONDOS driver handel innenfor varegruppene dagligvarer, bygge- og jernvarer, elektrisk, sport/fritid, klær/sko, hus/hjem, møbel/interiør og drivstoff. (norske og utenlandske), kreditt/rentepapirer, obligasjoner og bankinnskudd. TRONDOS eier 100 % av aksjene i Din Bil AS. Datterselskapet Din Bil AS eier og driver et bilanlegg beliggende på Sluppen i Trondheim. Selskapet er forhandler av Citroen, Saab og Ssang Yong person- og varebiler, og driver for øvrig verksteddrift og salg av brukte kjøretøyer, bildeler og rekvisita. Omkring halvparten av anlegget på Sluppen er utleid til andre virksomheter innen bilbransjen. TRONDOS eier og driver ved utgangen av 2011 følgende kjedebutikker: 2 Coop Obs! Hypermarked med tilhørende byggvarehus, sportsvarehus og kafeteria 1 Coop Byggmix 23 Coop Prix 3 Coop Mega 1 Coop Extra Videre eier og driver TRONDOS 1 interiørvarehus (Domus Interiør), 2 anlegg for salg av drivstoff, 2 S-butikker og 1 kiosk. TRONDOS eier andelslaget Coop Norge SA sammen med 116 andre samvirkelag i Norge. Coop Norge SA eier igjen Coop Norge Handel AS, som er konsepteier og varedistributør for de kjedebutikker som TRONDOS i dag eier og driver, samt Coop Norge Eiendom AS og Smart Club AS. Kooperasjonene i Norge, Sverige, Danmark og Finland har et felles innkjøpsarbeid gjennom selskapet Coop Trading AB. Selskapet har betydelige innkjøpsvolum, noe som gir sterkere forhandlingsposisjon ved innkjøp av dagligvarer og faghandelsvarer til Coop-butikkene. TRONDOS eier de fl este eiendommer der egen butikkvirksomhet drives, og til sammen eier TRONDOS 36 eiendommer med et samlet areal på om lag kvm. I tillegg til egne butikker, har TRONDOS om lag 125 eksterne utleieforhold med en samlet husleieinntekt på 36,8 millioner kroner i Medlemmene har anledning til å ha spareinnskudd i TRON- DOS, og ved årsskiftet var de samlede innskudd på 924,9 millioner kroner. Medlemmenes innskudd (lånekapital) og opptjent egenkapital bidrar til at TRONDOS har en samlet fi nanskapital på 2 443,3 millioner kroner pr Det alt vesentligste av dette er plassert i markedsbaserte aksjer Adm. dir. i TRONDOS Torbjørn Skei under konsert som TRONDOS arrangerte i Nidarosdomen sammen med Nidarosdomens Guttekor. Økonomisk utvikling Globalt var det ved begynnelsen av 2011 stor optimisme om den økonomiske utvikling dette året. Allerede tidlig i 2011 var det noen hendelser som svekket grunnlaget for en positiv utvikling. Folkelige opprør i Midt-Østen førte til høye oljepriser og usikkerhet rundt tilførsel av olje. I mars ble Japan rammet av en fryktelig tsunami, som også fi kk store negative konsekvenser for den globale industriproduksjon. Utover sommeren eskalerte statsgjeldskrisen i USA og særlig i Europa. I Europa var det tillitssvikt til bankene og til statenes evne til å oppfylle sine forpliktelser. I august fi kk vi derfor et kraftig globalt fall i verdien av alle aktiva (aksjer, råvarer, kreditt) unntatt statsobligasjoner utstedt av noen få land (USA, Tyskland, Storbritannia og de skandinaviske landene). Et markert fall i økonomisk aktivitet i Europa utviklet seg i 2. halvår, som på slutten av året også spredte seg til resten av den globale økonomien. 5

6 STYRETS BERETNING De siste dagene av året kom den europeiske sentralbanken med en betydelig likviditetstilførsel til bankene, som dempet noe av nervøsiteten i markedene. Norge fi kk et år med normal vekst i Fastlands Norge på 2,75 %. Det var særlig innen offshorenæringene og boligbygging at veksten var høy. I 2. halvår opplevde også Norge noen negative effekter av den globale uro. Eksportnæringene fi kk raske og store fall i priser og inntekter, og også norske banker merket tillitssvikten gjennom betydelig forverring i kapitaltilgangen. Varehandelen fi kk en omsetningsvekst i 2011 på 2,9 % (hvorav 2,1 % i volum), noe som var lavere enn forventet. Finansmarkedene hadde et år med store svingninger, og et stort verdifall over året. De globale aksjemarkeder falt med om lag 6 % over året, mens Oslo Børs falt med vel 12 %. Råvarepriser og infl asjon falt mye, og det globale rentenivået er nå lavere enn noen gang i nyere tid. Varehandelen i Trondheimsområdet opplevde også i 2011 at markedet vokste gjennom en befolkningsvekst på om lag personer. Den største endring på butikksiden var utvidelsen av Lade Arena høsten Samvirkelagene i Norge ser ut til å få en samlet omsetning i 2011 på omtrent 37,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 2,9 % fra I tillegg kommer omsetningen fra Smart Club AS, som er eid av Coop Norge SA. Innen dagligvarer hadde Coop en vekst på 2,8 %. Pr er det 117 samvirkelag i Norge som alle er tilknyttet Coop Norge SA. Dette tilsvarer en nedgang i 2011 på 9 lag (7 fusjoner og 2 nedleggelser). Ved utgangen av 2011 var det medlemmer i norske samvirkelag, en økning på medlemmer (3,9 %) mot på samme tid i fjor. TRONDOS i 2011 Omsetningsutvikling og resultat 2011 Netto omsetning i 2011 endte på 3 194,7 millioner kroner, en økning på 94,1 millioner kroner eller 3,0 % sammenlignet med året før. Coop Prix Øya som åpnet i nye lokaler i januar 2011 (stengt i 2010) bidro til at samlet vekst ble høyere enn markedsveksten. Omsetningsveksten i 2011 for sammenlignbare butikker/avdelinger er på 2,2 %. Markedsveksten i Norge i 2011 innenfor våre vareområder viser en økning på 2,4 %. Vi konstaterer dermed at TRONDOS i 2011 tar markedsandeler og at vi samtidig på sammenlignbare butikker har en vekst tilnærmet lik markedsveksten. Dagligvarer som utgjør 69,9 % av totalomsetningen i 2011, økte med 4,1 %, mens den generelle markedsveksten innenfor dagligvarer ( bredt vareutvalg ) var på 3,1 % i Omsetningsveksten i markedet innen faghandel har vært svakere enn ventet i Dette refl ekteres hos TRONDOS spesielt innen vareområdene sport/fritid, teko/sko og elektrisk hvor det å opprettholde markedsposisjonen er utfordrende. Av våre butikkprofi ler er det Coop Prix som i 2011 hadde best omsetningsvekst hvor også veksten for sammenlignbare avdelinger er lik markedsveksten. Coop Obs! Hypermarkeder (dagligvarer og faghandel) har en litt svakere vekst hovedsakelig grunnet en noe lavere omsetningsvekst innen faghandel som sport/fritid og teko/sko. Her skal det nevnes at i de 2 3 foregående år har TRONDOS tatt markedsandeler nettopp innen disse vareområdene. Vareområdene bygg, hus/hjem, elektrisk, møbel/interiør og drivstoff har en vekst på høyde med markedsveksten. Coop Prix endte i 2011 med en omsetningsvekst på 9,5 % (inkl. Coop Prix Øya). Veksten for sammenlignbare avdelinger endte på i overkant av 3 % Omsetningsutvikling (mill. kr) Omsetningsutvikling (mill. kr) For Coop Mega (supermarked) endte omsetningen ned 8,9 %, men dette skyldes at Coop Mega Melhus ble omprofi lert til Coop Extra i november. Sammenlignbare Coop Mega butikker økte omsetningen med 3,4 %, noe som er meget bra. Samlet bruttofortjeneste i 2011 endte på 663,8 millioner kroner noe som gir en bruttomargin på 20,8 % av omsetningen, en liten bedring mot året før. 6

7 STYRETS BERETNING Sterk konkurranse innenfor spesielt dagligvarer, elektrisk, sport/fritid og bygg øker presset på våre marginer. Resultatet etter årets hovedvaretelling viser at vi også i 2011 har klart å holde svinnet nede på sammen lave nivå som i 2010, noe som er med å bidra til å opprettholde realisert bruttofortjeneste i et tøft marked. Pensjonskostnadene utgjorde for året 20,5 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift. Dette er omtrent på nivå med tidligere år når vi ser bort fra den ekstraordinære inntektsføring i 2010 av tidligere bokført AFP-forpliktelse. Det samlede resultat i TRONDOS i 2011 før skatt (og før resultatbonus) utløser en gledelig resultatbonus til de ansatte. Det er derfor i regnskapet gjort avsetning på 7,9 millioner kroner (inklusiv sosiale kostnader) for opptjent, ikke utbetalt resultatbonus. Det ble for øvrig i 2011 utbetalt resultatbonus til ansatte basert på 2010-resultatet. Avskrivninger på balanseførte investeringer i eiendommer, butikkutstyr/innredninger og annet driftsmateriell endte på 50,8 millioner kroner, en økning på 2,8 millioner kroner sammenlignet med året før. Annen driftskostnad endte på 191,0 millioner kroner, en økning på 3,2 millioner kroner mot året før. Bak tallene her ser vi at energikostnadene endte 2,2 millioner kroner lavere enn året før mens kostnader til vedlikehold/reparasjoner av utstyr og eiendommer samt IT (oppgradering av våre IT-systemer) til sammen økte med 5,1 millioner kroner. Resultatet av ovenstående inntekts- og kostnadsposter gir et driftsresultat på 154,5 millioner kroner, en økning på 7,1 millioner kroner sammenlignet med året før. Netto finansresultat endte for 2011 på 19,9 millioner kroner, en nedgang på 105,2 millioner kroner fra året før. Resultatet kommer som en følge av et meget svakt år i fi nansmarkedene både internasjonalt og nasjonalt. TRONDOS åpnet sin første Coop Extra butikk på Melhus 3. november. Andre inntekter var i 2011 på 62,5 millioner kroner, som er 5 millioner kroner høyere enn året før. Økningen skyldes bl.a. økte husleieinntekter fra våre leietakere. Husleieinntekter på 36,8 millioner kroner utgjør den største posten under andre inntekter. De samlede kostnader til lønn og andre personalkostnader endte på 329,9 millioner kroner, en økning på 16,9 millioner kroner eller 5,4 % sammenlignet med året før. Økningen må sees i sammenheng med at man i 2010-regnskapet hadde inntektsført en tidligere balanseført pensjonsforpliktelse knyttet til avtalefestet pensjon (AFP) på 11,5 millioner kroner. I tillegg så åpnet Coop Prix Øya i januar 2011 etter å ha vært stengt i 18 måneder. Finansinntekter består av avkastning på fi nanskapital plassert i aksjer, rentepapirer (kreditt), obligasjoner og bankinnskudd. Denne posten kan videre splittes i renteinntekter på rentepapirer og tap på aksjer. Renteinntektene kom på 104,4 millioner kroner, noe som er 19,1 millioner kroner høyere enn året før. Økningen kan enkelt forklares med at rentenivået i 2011 lå noe høyere enn i Verdinedgangen (tap) på norske og utenlandske aksjer i 2011 endte på 63,2 millioner kroner, noe som er vesentlig svakere enn i 2010 hvor regnskapet viste en gevinst på 64,9 millioner kroner. Finanskostnadene består i hovedsak av renter på medlemsinnskudd som i 2011 utgjorde 23,8 millioner kroner inklusive renter til Garantifondet. Dette er en økning på 1,3 millioner kroner fra Finanskostnadene er for øvrig re- 7

8 STYRETS BERETNING dusert med 2,5 millioner kroner grunnet tilbakeføring av tidligere avsatte renter knyttet til kjøp av andel av Tungaveien 26. Viser til avsnittet Finansforvaltningen 2011 for ytterligere kommentarer til fi nanskapital og fi nansavkastning. Den klart største del av fi nanskapitalen er plassert i bank-, stats- og kommuneobligasjoner (se note 14 og 15 til årsregnskapet). Pr utgjorde samlet verdi på plasseringer i slike verdipapirer hele 1 751,6 millioner kroner Resultat Resultatutvikling før skatt (mill. (mill. kr) kr) Markedsverdien pr av plasseringer i norske og utenlandske aksjer var 439,6 millioner kroner. Verdien utgjør 18,0 % av fi nanskapitalen. Aksjebeholdningen har stor spredning på land og selskaper Balanse pr. 31. desember 2011 Eiendelene har en bokført verdi pr på 3 404,7 millioner kroner, og dette er 76,9 millioner kroner eller 2,3 % mer enn året før. Bokført verdi av varige driftsmidler er ved utgangen av året på 557,2 millioner kroner, en økning på 22,7 millioner kroner fra året før. Økningen skyldes at årets avskrivninger på 50,8 millioner kroner er lavere enn årets balanseførte investeringer (tilgang) på 73,5 millioner kroner. De største investeringene i 2011 er knyttet til ferdigstillelse av nye og utvidede Coop Prix Vikhammer (reåpnet i februar), Coop Prix Hommelvik (reåpnet i mai), samt ny Coop Extra Melhus (åpnet i november). Varebeholdningene er i regnskapet (etter lagernedskrivninger) bokført til 166,5 millioner kroner, en økning på 15,6 millioner kroner sammenlignet med samme tid året før. Det er spesielt innenfor varekategoriene sport/fritid og møbel/interiør at bokført lager har økt. Innenfor dagligvarer er det ingen vesentlige endringer, dog vil naturlig nok beholdningene her variere med når vareinngang skjer rundt årsskiftet. Nye Coop Prix Øya samt ny Coop Extra Melhus bidrar naturlig nok til økningen. Finanskapitalen har utviklet seg svakt positivt i løpet av året. Ved utgangen av året utgjør verdien av fi nansplasseringer 2 443,3 millioner kroner, en nedgang på 45,8 millioner kroner eller 1,8 % mot på samme tid i fjor. Rentebærende gjeld, medlemsinnskuddene, er pr på 924,9 millioner kroner en økning på 7,2 millioner kroner mot på samme tid i fjor. Medlemmene har dermed i løpet av 2011 samlet sett tatt ut mindre spareinnskudd enn det som ble tilført medlemskontiene i kjøpeutbytte/medlemsrabatter/ renter ved foregående årsskiftet Coop Prix Ringvålveien ble kåret til beste Prix butikk i Midt Norge. Her mottar butikksjef Arne Almåsbakk prisen. Medlemsinnskudd (mill. (mill. kr) kr) Kjøpeutbytte for 2011 på 116,2 millioner kroner og renter på medlemsinnskudd på 22,0 millioner kroner er ført som kort- 8

9 STYRETS BERETNING siktig gjeld i balansen ved utgangen av året. Av 116,2 millioner kroner igjen er 90,6 millioner kroner opptjent gjennom TRONDOS medlemmenes kjøp i eget samvirkelag. Pr har TRONDOS medlemmer, som er en økning på medlemmer. I 2010 økte antallet medlemmer med I 2011 ble det innbetalt 0,4 millioner kroner i andelsinnskudd. Medlemmenes totale innbetalte andelskapital utgjør pr dermed 11,7 millioner kroner. Bokførte egenkapital pr utgjør nå 2 023,7 millioner kroner, en økning på 48,3 millioner kroner eller 2,4 % fra samme tid i fjor. Bokført egenkapital utgjør dermed 59,4 % av bokført totalkapital ved utgangen av 2011, noe som er uendret mot fjoråret på samme tid Egenkapitalutvikling (mill. kr) kr) Helse, miljø og sikkerhet Internkontroll HMS TRONDOS har i 2011 gjennomført alle målsatte HMS-tiltak som var nedfelt i bedriftens HMS-plan. Tiltakene sammen med oppfølging av interne IK- og rapporteringsrutiner, har bidratt til å sikre at virksomheten oppfyller kravene i det lovverk bedriften er berørt av. Både ansatte og bedriftens omgivelser skal oppleve at HMS-tilstanden i TRONDOS stadig forbedres. Det er bedriftens holdning at helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges på lik linje med annet arbeid. HMS-arbeidet er en av grunnpilarene for gode resultater og god kvalitet. Et godt arbeidsmiljø bidrar dermed til å fremme god helse blant de ansatte og til økt driftseffektivitet. Systematisk og målrettet arbeid med helse, miljø og sikkerhet påvirker arbeidsmiljøet, og bidrar til å skape trygge og gode arbeidsplasser. Internkontrollrutinene er gjennomgått, og er fortløpende blitt oppdaterte. HMS-håndbok (elektronisk) ble etablert og utrullet i juni HMS-avvikssystem ble på samme tid etablert elektronisk. Internrevisjon av HMS-håndboken ble igangsatt i løpet av høsten Arbeidsmiljøutvalget (AMU)/vernetjenesten AMU består av seks medlemmer - hvorav tre er valgt av og blant de ansatte. AMU har i løpet av året hatt til behandling en rekke saker med direkte tilknytting til arbeidsmiljøet. Rapport fra vernerundene har i så måte stått sentralt. Bedriftshelsetjeneste og hovedverneombud har gitt AMU årsrapport fra sine respektive felt, samt at AMU har behandlet en totalrapport over HMS-tilstanden i virksomheten. TRONDOS har et tett samarbeid med Brattøra Bedriftshelsetjeneste, hvilket også har fungert meget bra i Arbeidsmiljø/sykefravær Virksomheten hadde totalt sett et sykefravær i 2011 på 6,76 %. Sammenlignet med 2010 var dette på samme nivå. TRON- DOS kan ikke si seg fornøyd med dette resultatet, og vil intensivere arbeidet med de etablerte fraværsgruppene, med målsetting å bedre statistikken for Gjennom rapporter som er innkommet, løpende dialog med driftsapparatet, verneombud og tillitsvalgte, er det intet som tilsier at sykefraværet skyldes arbeidsmiljøet eller negative forhold ved arbeidsplassen. For å ha et best mulig grunnlag når det gjelder å følge med i hvordan sykefraværet utvikler seg over tid, utarbeides kvartalsvise statistikker for den enkelte avdeling og for TRONDOS totalt. Sykefraværsutviklingen er et fast tema på interne personalmøter. Videre følges sykefraværet opp via etablerte fraværsgrupper. Her deltar foruten representant fra HR-sektor, ledere i drift samt representant fra Brattøra Bedriftshelsetjeneste. TRONDOS har hatt god erfaring med fraværsgruppene også i 2011, men har justert noe på frekvens og innhold. Arbeidsmiljøet og sykefraværsutviklingen vil fortsatt få sterk fokus fremover. Av praktiske tiltak som er blitt iverksatt, og som på sikt vil bidra til at arbeidsmiljøet forbedres ytterligere nevnes: fokus på arbeidsmiljøfaktorer ved nybygg og ombygninger av butikkenheter, utskifting og forbedringer av utstyr og hjelpemidler, revidering og forbedring av arbeidsrutiner, individuell oppfølging av sykemeldte, kartlegging av faktorer som påvirker arbeidsmiljøet, forbedring av rutiner mht. sykefraværsoppfølging, ergonomisk veiledning i butikk, helsesamtaler, HMS-opplæring av ledere og ansatte. Videre oppfølging gjennom Brattøra BHT, utvikling og gjennomføring av TRONDOS lille Blå, samt leder- og medarbeideropplæring. Videre er eget AKANutvalg og egne retningslinjer for AKAN-arbeidet i TRONDOS etablert. Det har ikke vært alvorlige tilfeller av arbeidsulykker i løpet av året, men butikker har i 2011 opplevd enkeltstående tilfeller av truende kundeadferd, samt 2 tilfeller av ransforsøk. Dette er fulgt opp fortløpende, og der tiltak er gjennomført i tett dialog/samarbeid med politi og bedriftshelsetjeneste. Styret anser, gjennom de tiltak som er gjennomført, arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. 9

10 STYRETS BERETNING Andre miljøaspekter Styret i TRONDOS kan heller ikke se at bedriftens virksomhet medfører forurensning av det ytre miljø. Likestilling Medlemstillitsvalgtes organer og ansatte i TRONDOS TRONDOS har nedfelt i sine vedtekter at begge kjønn skal være representert i lagets valgte organer. Det tilstrebes derfor en kjønnsmessig likeverdig representasjon i de ulike organer som; årsmøtet, kretsstyrer og styret. Tillitsverv Medlemmer i TRONDOS med tillitsverv i andre organer i Coop var følgende i 2011 : Lisbeth Bull Husby: styreleder i Coop Norge SA, styreleder i Samvirkelagenes Garantifond AL Børge Tingstad: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA Eldar Hernes: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA Liv Ulstad: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA, medlem av valgkomiteen for Årsmøtet Coop Norge SA Siri R. Gerhardsen: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA Rolf Michelsen: leder av valgkomiteen Coop Norge Distrikt Midt-Norge og vararepresentant til Årsmøtet i Coop Norge SA Ann Guri Tiller: vararepresentant til Årsmøtet i Coop Norge SA Torbjørn Skei: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA og styremedl. Coop Norge Handel AS Lønnspolicy Bedriftens policy i lønnsspørsmål bygger på prinsippet om lik lønn for likt arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn. Bedriften har et stillingsbasert lønnssystem, hvor de respektive stillingskategorier innplasseres på grunnlag av stillingenes kompetansekrav, noe som bidrar til å sikre lik avlønning innenfor de ulike stillingskategorier, uavhengig av kjønn. at bedriften fremmer likestilling i henhold til lovens formål. Ingen spesielle tiltak er derfor iverksatt. Tabellen viser kjønnsfordelingen i medlemsvalgte organer og blant ansatte pr : Antall totalt Kvinner Menn Årsmøtet % 58 % Kretsstyrene (i alt 12) % 53 % Hovedstyret 8 50 % 50 % Kontrollkomité % Adm. ledelse % Ansatte totalt faste/midl.tidig ans % 39 % Fast ansatte heltid % 63 % Fast ansatte deltid % 21 % Midlertidig ansatte (ekstrahj./vikarer) % 40 % Adm. stillinger % 52 % Butikkledere % 76 % Nyansatte/skiftet stilling ledere 7 14 % 86 % Sykefravær 6,76 % 7,9 % 5,6 % Opplæring og kompetanseheving Ansatte med solid innsats I TRONDOS ble det i 2011 utført timeverk, noe som tilsvarer 694 årsverk. De ansatte har med sin innsats bidratt til god omsetning og gode resultater i butikkdriften i Det totale resultatet er slik at dette vil utløse resultatbonus til fastansatte i TRONDOS. Spesielle likestillingstiltak Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i løpet av året. Styret anser at bedriften gjennom sin policy og personaladministrative rutiner oppfyller likestillingslovens krav. TRONDOS SA har medarbeidere fra mange ulike nasjonaliteter og med ulik etnisk bakgrunn. TRONDOS SA ivaretar Diskrimineringslovens formålsparagraf, og mener således Monica Witzø på Coop Mega Moholt tok fagbrevet i butikkfag i

11 STYRETS BERETNING Kompetanseutvikling I løpet av året er det satset på kompetanseutvikling innen helse, miljø og sikkerhet og noe på lederutvikling. Av de største tiltakene kan nevnes ledelse og utviklingsprosesser knyttet til prosjekt sport & elektro, grunnopplæring butikkledelse, butikkøkonomutdanning, introduksjonskurs for nyansatte, ledertrening for ledere i Coop Mega, HMS-kurs (ledere og verneombud), vare-/bransjekurs, ranskurs og kjedekurs med fl ere. Sosiale tiltak TRONDOS Personalforening arbeider aktivt for å samle ansatte til hyggelig samvær og fritidsaktiviteter. Målet er å utvikle kontakten og samarbeidet mellom de ansatte. Av tiltakene nevnes: Arrangement for ansatte, tradisjonell juletrefest for ansattes barn og pensjonisttreff. Utvalgsarbeid Forhandlingsutvalget har i løpet av året hatt 13 møter. Ansattes tillitsvalgte og ledelsen har i fellesskap drøftet og forhandlet om saker med tilknytning til Landsoverenskomsten, Lederoverenskomsten, Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven. Ansattes hovedtillitsvalgt i 2011 har vært Mona K. Bjørn. Arbeidsmiljø- og Samarbeidsutvalget har hatt 3 møter i løpet av året hvor blant annet driftssaker, arbeidsmiljøsaker og utviklings- og eiendomssaker er behandlet. Hovedverneombud i 2011 har vært Lars Erik Sandvik. Grunnlaget for fortsatt drift TRONDOS har betryggende likviditet både på kort og lang sikt, og styret mener at kontantstrømoppstillingen gir et riktig bilde av likviditetsutviklingen. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift, og styret mener det ikke er noen tvil om grunnlaget for denne vurdering. Datterselskapet Din Bil AS Datterselskapet Din Bil AS har fremlagt et årsregnskap for 2011 som viser et årsresultat etter skatt på minus 2,4 millioner kroner. Omsetningen har falt med 3,6 millioner kroner til 68,4 millioner kroner. Situasjonen har vært vanskelig ved bedriften det siste året med sviktende omsetning innen bilsalg og ettermarked, fallende bruttofortjeneste og økende personalkostnader. Innfasing av nytt bilmerke (Citroen) har vært krevende ressursmessig, men meget verdifullt i forhold til videre eksistens. Ny daglig leder har tiltrådt og startet i jobben 1. februar Selskapets soliditet må fortsatt betraktes som god med en egenkapitalandel på 56,2 %. TRONDOS SA har i 2011, med skattemessig virkning, ytet et konsernbidrag på 3,0 millioner kroner til datterselskapet Din Bil AS. Fra Hommelvik Barneskole hvor kretsstyret arrangerte konsert under Coop-uka. 11

12 STYRETS BERETNING Økonomisk utvikling 2012 Ferske anslag for 2012 fra de store internasjonale økonomi organisasjoner (IMF og Verdensbanken) peker mot en global vekst på om lag 3,0 % for Dette er klart mindre enn i 2011 (3,8 %) og i 2010 (5,0 %). En vekst på 3,0 % er ikke nok til å gi en bedring i de store problemer med gjeld og arbeidsledighet som mange land har. Den svakeste utvikling og de største utfordringer ligger i EU landene. Her ventes det sågar at den økonomiske vekst i 2012 blir negativ, og at gjeldskrisen og arbeidsledigheten bare forverrer seg. Hvis ikke EU landene lykkes med sine tiltak for å takle disse utfordringer, kan en samfunnskrise av historiske dimensjoner utvikle seg i Europa i årene framover. USA og Japan ventes å få en moderat vekst på 2 3 % i 2012, mens de framvoksende landene i Asia og Latin Amerika, antas å få noe mindre vekst enn det de har hatt de senere årene. IMF og Verdensbanken understreker begge sterkt den store usikkerhet og risiko som ligger i global økonomi ved starten av Så fremt det ikke blir en åpen krise i EU landene, vil Fastlands - Norge kunne få en normal økonomisk vekst på om lag 2,5 % i Veksten blir antagelig ikke jevnt fordelt. De deler av norsk økonomi som er eksponert mot oljesektoren kan vente stor aktivitet, mens den delen som eksporter til Europa kan oppleve lavere priser og etterspørsel. Husholdningene ventes også i 2012 å få nok et år med sterk reallønnsøkning, lav arbeidsledighet og høye boligpriser. Betydelig lavere energipriser gir også økt kjøpekraft i Videre vil rentenivået holde seg lavt det neste året. Uroen i Europa, og noe strammere lånepolitikk fra bankene, kan bidra til å dempe forbruk og investeringer noe. Dette tilsier at varehandelen i Norge kan vente seg et greit år i TRONDOS i 2012 Omsetningen for 2012 er budsjettert til ca. 3,3 milliarder kroner, resultat før skatt til 171,7 millioner kroner, mens investeringsbudsjettet for TRONDOS i 2012 er på hele 374 millioner kroner. Det store investeringsbudsjettet refl ekterer fl ere vedtatte og planlagte utbygginger og oppgraderinger av mange av våre butikker og eiendommer. Med henvisning til den befolkningsvekst som forventes i vårt markedsområde, den fi nansielle handlekraft TRONDOS innehar, og den posisjon vi har hos våre medlemmer, så burde det tilsi store vekstmuligheter i årene fremover for TRONDOS. Kjøpeutbyttet for 2012 er fastsatt til 3 %. Anvendelse av årets overskudd (1000 kr): Årets overskudd anvendes slik: Renter på andelsinnskudd 584 Avsetning til kjøpeutbytte Overført til kjøpeutbyttefond 0 Overført til annen egenkapital Trondheim Lisbeth Bull Husby (styreleder) Rolf Michelsen (nestleder) Børge Tingstad Siri Ranheim Gerhardsen Liv Ulstad Torgeir Svenning Ann Guri Tiller Per Ivar Selbæk Torbjørn Skei (Adm. direktrør) 12

13 STYRET I TRONDOS Lisbeth Bull Husby styreleder Rolf Michelsen nestleder Siri Ranheim Gerhardsen styremedlem Børge Tingstad styremedlem Liv Ulstad styremedlem Torgeir Svenning styremedlem Ann Guri Tiller styremedlem Per Ivar Selbæk styremedlem Britt Simonsen varamedlem Tore Høiem varamedlem 13

14 RESULTATREGNSKAP TRONDOS SA Alle tall i resultatregnskapet er i 1000 kr RESULTATREGNSKAP TRONDOS TRONDOS KONSERN Noter Noter , 6 Salgsinntekter 1, Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad ,10 Lønn og andre personalkostnader 9, Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT Disponeringer og overføringer: Renter på andelsinnskudd Avsetning til kjøpeutbytte Overført til kjøpeutbyttefond Overført til annen egenkapital Sum disponeringer og overføringer 14

15 BALANSE TRONDOS SA Alle tall i balansen er i 1000 kr BALANSE pr TRONDOS EIENDELER TRONDOS KONSERN Noter Noter ANLEGGSMIDLER Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler , 17 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 11, Maskiner, utstyr og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler , 4, 12, 13 Invest. og lån til datter- og tilkn. selskap 2, 4, 12, Investering i andre aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER ,17 Varelager 7, Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer , 14 Markedsbaserte aksjer 3, , 14, 15 Markedsbaserte rentepapirer 3, 14, Sum investeringer Bankinnskudd og kontanter Plasseringskonto Coop Norge SA Kontanter og bankinnskudd Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

16 BALANSE TRONDOS SA Alle tall i balansen er i 1000 kr BALANSE pr TRONDOS EGENKAPITAL OG GJELD TRONDOS KONSERN Noter Noter EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelsinnskudd Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld , 17 Medlemsinnskudd 3, Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Kjøpeutbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Trondheim Lisbeth Bull Husby (styreleder) Rolf Michelsen (nestleder) Børge Tingstad Siri Ranheim Gerhardsen Liv Ulstad Torgeir Svenning Ann Guri Tiller Per Ivar Selbæk Torbjørn Skei (Adm. direktrør) 16

17 NOTER TIL REGNSKAP NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning og norske regnskapsstandarder. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for selskapene i konsernet. Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifi sert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifi sert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifi sert som omløpsmidler. Ved klassifi sering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved varig verdifall. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Gjeld balanseføres til nominelt beløp. Salgsinntekter og andre driftsinntekter Salgsinntekter presenteres etter fradrag for rabatter og merverdiavgift og resultatføres ved leveringstidspunktet. Andre driftsinntekter resultatføres på opptjeningstidspunktet. Varelager Lager av innkjøpte varer for videresalg er verdsatt til innkjøpspris fratrukket rabatter. Varelageret nedskrives til virkelig verdi dersom denne ansees lavere enn innkjøpspris. Finansielle anleggsmidler Andelsinnskudd i Coop Norge SA og aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert til anskaffelseskost for andelene og aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Investeringer Aksjer og obligasjoner som inngår i handelsporteføljer, vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Pensjonskostnader og forpliktelser Beregnede netto pensjonsforpliktelser er i samsvar med aktuarberegning. Den framkommer på grunnlag av beregnet brutto opptjente pensjonsforpliktelser minus beregnet verdi av pensjonsmidlene. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Estimatavvik utover korridor resultatføres over gjennomsnittlig gjenstående tjenestetid. Beregningene er i samsvar med NRS nr 6 Pensjonskostnader. Medlemsinnskudd Disse består av sparebeløp medlemmene har innestående i TRONDOS. Det er ingen bindingstid ved uttak, og medlemsinnskuddene er derfor i sin helhet ført opp som kortsiktig gjeld. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skattefordel er beregnet til 28 % av endring i midlertidige forskjeller som eksisterer mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er forskjeller oppstått i èn periode som reverseres i en senere periode. Utsatt skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Likviditetsbeholdningen inkluderer kontanter, bankinnskudd og kortsiktige plasseringer i aksjer og rentepapirer. Note 2 - Konsolidering av datterselskap Konsernregnskapet omfatter morselskapet TRONDOS SA (konsernspiss), med følgende datterselskaper: Din Bil AS og ANS Østre Rosten 64. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Alle vesentlige transaksjoner, aksjeeie og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Tilknyttede selskaper er: City Syd AS og Tungaveien 26 AS. Investeringene i tilknyttede selskaper er presentert etter kostmetoden også i konsernregnskapet utifra en vesentlighetsbetraktning (City Syd AS) og utifra at investeringen er av midlertidig karakter (Tungaveien 26 AS). Note 3 - Finansiell markedsrisiko TRONDOS har ved utgangen av året plassering i rentepapirer på 1 751,6 millioner kroner. Verdien av disse plasseringer vil kunne falle/stige i verdi dersom de lange renter stiger/faller. Plasseringer i norske rentepapirer og fond er i NOK, mens plasseringer i utenlandske fond er valutasikret i NOK. Videre har TRONDOS en aksjebeholdning på 439,6 millioner kroner hvorav 217,9 millioner kroner i utenlandske aksjer, og hvor verdien vil kunne svinge med aksjemarkedene og kursen på NOK. Medlemsinnkuddene på 924,9 millioner kroner har en rente som følger endringene i de korte rentene, men 17

18 NOTER TIL REGNSKAP TRONDOS har om lag tilsvarende beløp plassert i pengemarkedet, slik at man ikke er eksponert for endringer i disse renter. TRONDOS har ved årsskiftet 162,9 milioner kroner innestående på plasseringskonto i Coop Norge SA. Beløpet er et innskudd uten avtalt sikkerhet, men med kort oppsigelsestid. Note 4 - Sammenslåtte poster i regnskapet Alle tall i 1000 kr Posten investeringer i og lån til datterselskap og tilknyttet selskap består av: TRONDOS TRONDOS KONSERN Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Sum balansepost I posten Investering i datterselskap inngår avgitt konsernbidrag til Din Bil AS med kr (etter skatt). TRONDOS SA har i 2011 blitt eier av 39 % av aksjene i selskapet Tungaveien 26 AS ved innbetaling av aksjekapital på kr TRONDOS SA har også i den forbindelse overtatt en lånefordring på kr på dette selskapet. Investeringen i Tungaveien 26 AS er å betrakte som investering i tilknyttet selskap. Posten finansinntekter består av: Annen renteinntekt Verdiendring av markedsbaserte verdipapirer Annen fi nansinntekt Sum fi nansinntekter Posten finanskostnader består av: Annen rentekostnad Annen fi nanskostnad Sum fi nanskostnader Posten andre fi nanskostnader er redusert med kr som følge av tilbakeføring av renter avsatt i 2010 knyttet til kjøpet av en andel av Tungaveien 26 AS. For mer informasjon, se note 13. Note 5 - Investering i aksjer og andeler I denne posten inngår andelsinnskudd i Coop Norge SA med 56,1 millioner kroner. TRONDOS` andel av Coop Norge SA`s andelskapital var på 8,07 % pr , mens egenkapitalen i Coop Norge SA på samme tid var på millioner kroner. TRONDOS fi kk utbetalt 1,4 millioner kroner i renter av andelsinnskuddet i 2011, det samme som i

19 NOTER TIL REGNSKAP Note 6 - Salgsinntekter og bruttofortjeneste Alle tall i mill. kr Salgsinntekter fordeler seg slik på de enkelte butikkprofi ler og vare-/tjenesteområder i konsernet: TRONDOS TRONDOS KONSERN Coop Obs! Coop Prix Coop Mega Coop Extra Øvrige butikker Nye og brukte personbiler Verkstedtjenester og delesalg Sum salgsinntekter Hele omsetningen skjer i Trondheim og omegn, som framstår som ett marked for våre varer. TRONDOS Bruttofortjeneste 2011 % 2010 % 2009 % Netto omsetning butikker ,0 % ,0 % ,0 % Bruttofortjeneste ,8 % ,6 % ,1 % TRONDOS KONSERN Bruttofortjeneste 2011 % 2010 % 2009 % Netto omsetning butikker ,0 % ,0 % ,0 % Bruttofortjeneste ,8 % ,7 % ,2 % Note 7 - Varelager Alle tall i 1000 kr TRONDOS TRONDOS KONSERN Innkjøpte handelsvarer for videresalg Beholdning av nye biler Beholdning av brukte biler Beholdning av demonstrasjonsbiler Reservedeler mv Sum Varebeholdningen består i vesentlig grad av innkjøpte handelsvarer for videresalg. Det er foretatt nedskrivning for ukurans innen de ulike vareområder basert på erfaringstall og samme modellbetraktninger som tidligere år. 19

20 NOTER TIL REGNSKAP Note 8 - Andre driftsinntekter Alle tall i 1000 kr Denne posten består hovedsakelig av husleieinntekter, provisjon fra Norsk Tipping og inntekter fra Post i butikk. Etableringsrabatt fra Coop Norge SA inngår også i denne posten. I 2011 er det mottatt kr i slik etableringsrabatt. Note 9 - Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelser Alle tall i 1000 kr TRONDOS Lønnskostnader, antall ansatte m.v. TRONDOS KONSERN Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader * Andre personalkostnader Sum lønn og andre personalkostnader Antall årsverk * Det ble i regnskapet for 2010 inntektsført kr som følge av tilbakeføring av bokført AFP-forpliktelse. Ytelser til ledende personer Administrerende direktør: Lønn Pensjon Annen godtgjørelse Tillitsvalgte: Styret Årsmøtet Administrerende direktør har samme avtale om resultatbonus som alle faste ansatte (annen godtgjørelse). Administrerende direktør har videre avtale om, på frivillig basis, å fratre ved 62 år, med en pensjon som utgjør 2/3 av lønn. Denne avtalen gir også ektefelle rett på defi nerte ytelser på visse vilkår. Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til administrerende direktør, styret, ledende ansatte eller nærstående parter. Styreleder mottar kun ordinært styrehonorar og har ingen særskilte ytelser utover dette fra TRONDOS. Revisor Honorar ordinær revisjon Honorar for skatte- og avgiftsrådgivning Honorar annen rådgivning Sum honorar til revisor

21 NOTER TIL REGNSKAP Note 10 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Alle tall i 1000 kr TRONDOS har inngått pensjonsavtale med sine ansatte om defi nerte ytelser fra år (ytelsesavtale) eller etter tilskudd til pensjonssparing (innskuddsavtale) i tråd med gjeldende pensjonslovgivning. Ved utgangen av året var totalt 365 personer (194 aktive og 171 pensjonister) tilknyttet den ytelsesbaserte ordning. Gjennom året 2011 har det i gjennomsnitt vært 730 personer tilknyttet den innskuddsbaserte ordningen. Det er inngått avtale med forsikringsselskap for disse avtalene. Datterselskapet Din Bil AS har innskuddsbasert avtale med alle sine ansatte. Alle ansatte i konsernet har i tillegg avtale om førtidspensjonering (AFP) fra tidligst fylte 62 år. Det er videre inngått avtaler for 8 ledere om rett til defi nerte ytelser fra år, samt avtale om forpliktelser overfor administrerende direktør om rett til defi nerte ytelser fra fylte 62 år samt på visse vilkår ytelser til ektefelle. Disse avtaler er såkalte over-drift-avtaler. Når det gjelder ytelsesavtalen så er de fremtidige ytelsene i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder samt størrelsen på ytelsene fra folketrygden. TRONDOS TRONDOS KONSERN Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Sum underdekning Ikke resultatført virkning av estimatavvik Balanseført pensjonsforpliktelse før arb. avg Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse i balansen (ytelsesordning) Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Omkostninger Resultatførte estimatendringer og avvik Resultatført planendring Resultatført spesielle hendelser Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad (ytelsesordning) Økonomiske forutsetninger: Følgende forutsetninger er lagt til grunn for ovenstående beregning av pensjonskostnad og forpliktelse ytelsesordninger: 4,60 % 3,80 % Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 % 5,40 % 4,10 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,10 % 5,40 % 4,00 % 3,80 % Forventet lønnsregulering 3,80 % 4,00 % 3,75 % 3,50 % Forventet G - regulering 3,50 % 3,75 % 1,30 % 0,50 % Forventet regulering av pensjoner 0,50 % 1,30 % 21

22 NOTER TIL REGNSKAP Netto pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse som vist ovenfor er beregnet av aktuar utifra de pensjonsavtaler som er inngått med ansatte og gjeldende for ytelsesbaserte ordninger. De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografi ske faktorer. TRONDOS har avtale med de ansatte om egenandel (2 % trekk over lønn) for de som har ytelsesbasert ordning og for 2011 utgjorde denne kr Egenandelen går til reduksjon av netto pensjonskostnad. Innbetalt tilskudd til de innskuddsbaserte ordninger kommer i tillegg til kostnadene ovenfor. I 2011 betalte TRONDOS et tilskudd på totalt kr og konsernet kr (inkl arb.giveravgift) tilknyttet disse ordninger. Videre har TRONDOS betalt kr og konsernet kr (inkl arb.giveravgift) i premie til Felleskontoret for LO/NHO-ordningene. Note 11 - Varige driftsmidler Alle tall i 1000 kr TRONDOS TRONDOS KONSERN Maskiner Eiendom/ Maskiner Eiendom/ og inventar tomtearb. Tomter Totalt og inventar tomtearb. Tomter Totalt Anskaffelseskost pr Oppskriving pr Tilgang i året Totale avskrivn. pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger år år Avskrivningstid 3-10 år år Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Bokførte investeringskostnader på anlegg under oppføring/utbygging (eiendom) med kr inngår i oppstillingen. Investeringer og salg av varige driftsmidler TRONDOS Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Mask./inventar Eiendom/tomt Totalt Investeringer og salg av varige driftsmidler TRONDOS KONSERN Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Mask./inventar Eiendom/tomt Totalt

23 NOTER TIL REGNSKAP Note 12 - Fordringer og mellomværende med tilknyttet selskap TRONDOS yter et lån på 1,8 millioner kroner til City Syd AS (tilknyttet selskap). Lånet er avdragsfritt og renten er lik pengemarkedsrenten. Långiver har pant i og gis rett til å bruke parkeringsplassen ved City Syd. Lånet inngår i balanseposten Investering og lån til datterselskap og tilknyttet selskap. I posten inngår også en lånefordring på 60,2 millioner kroner på Tungaveien 26 AS (tilknyttet selskap). Note 13 - Datterselskap (DS), tilknyttet selskap (TS) m.v. Alle tall i 1000 kr Firma: Eier- og Bokført Andel EK Andel res. Ansk.år stemmeandel Kostpris: verdi: pr Din Bil AS 1978 DS 100 % ANS Østre Rosten DS 99 % Tungaveien 26 AS 2011 TS 39 % City Syd AS 1987 TS 50 % ANS Østre Rosten 64 er hjemmelshaver til eiendommen Østre Rosten 64 (lokalene til Coop Obs! Bygg Syd), og har ikke eiendeler eller virksomhet utover det. Selskapet er helt integrert i TRONDOS, og regnskapsføres etter bruttometoden. Eiendommen er avskrevet etter samme plan som for øvrige eiendommer i TRONDOS. TRONDOS innbetalte i 2011 kr i aksjekaptial (rettet emisjon) til Tungaveien 26 AS og eier i dag 39 % av aksjene i selskapet. Konsernbidrag fra TRONDOS til Din Bil AS på kr (etter skatt) er bokført som økning av posten aksjer i Din Bil AS. Selskapet Tungaveien 26 AS har forretningsadresse i Asker kommune mens øvrige selskaper har forretningsadresse i Trondheim. Note 14 - Verdipapirer vurdert til markedsverdi Alle tall i 1000 kr TRONDOS TRONDOS KONSERN Kostpris Markedsverdi Kostpris Markedsverdi Aksjer Obligasjoner/sertifi kater/pengemarkedsfond Note 15 - Rentepapirer, obligasjoner og pengemarkedsfond Alle tall i 1000 kr TRONDOS / TRONDOS KONSERN Markedsverdi og verdi Debitor Valuta i balansen Rente Durasjon Den norske stat NOK ,6 % 4,8 Andre norske rentepapirer (Investment grade) NOK ,0 % 1,5 Utenlandske fond rentepapirer (Investment grade) Valutasikret NOK ,4 % 5,5 Sum markedsverdi NOK ,6 % 3,2 Sum verdi i balansen NOK

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Å 2 rsber 0 etning 13

Å 2 rsber 0 etning 13 2013 Årsberetning INNHOLD Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 5 Styrets beretning 14 Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter... 3. Kart over butikker... 4. Styrets beretning... 5-13

INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter... 3. Kart over butikker... 4. Styrets beretning... 5-13 ÅRSBERETNING 2012 INNHOLD INNHOLD Kretsårsmøter................................................. 3 Kart over butikker.......................................... 4 Styrets beretning............................................

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer