Årsmelding for Sannidal Menighet år 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Sannidal Menighet år 2012"

Transkript

1 Årsmelding for Sannidal Menighet år 2012 Ansatte, råd og representanter. Ansatte: Ansatte i menigheten har vært: Michael Wohlenberg - sokneprest Robert Czyz - organist Palmar Moltu kirketjener og kirkegårdsarbeider Kari Skarvang klokker og menighetssekretær Menighetsrådet : Anne Vollebæk Lofthaug leder Stig Bråtane Lemvik leder nestleder Marit Halvorsen Helena Eikenes Mirjam Pedersen nestleder Hildegunn Wangen Michael Wohlenberg Per Arne Karlberg. 1.vararepr. Permisjon fra Berit Skilbrei 1. vararepr. fra Sekretær har vært Kari Skarvang Det har vært 10 møter og en strategisamling, 78 saker er behandlet. Representanter til råd og utvalg: Følgende har fungert i disse og vi takker for innsatsen gjennom året: Kragerø kirkelige fellesråd: Prostirådet: Kirkens Nødhjelp: Hallo Kragerø: Besøkstjeneste: Samarbeide Menighet og Misjon: Gudstjenesteutvalg: Trosopplæringsutvalg : Utvalg til fremme av kirkens og kirkegårdens prydelse: Marit Halvorsen medlem Hildegunn Wangen varamedlem Marit Halvorsen Lars Jacob Moe. Olav Tveitereid Elfrid Dobbe og Marit Halvorsen Anlaug Dobbe og Stig Bråtane Lemvik Michael Wohlenberg, Robert Czyz, Ellen Stensvold, Oddvin Skilbrei, Stig Bråtane Lemvik og Kari Skarvang. Mirjam Pedersen (leder), Liv Ingunn Jørgensen, Berit Skilbrei og Trond Stensvold. Marit Halvorsen, Knut Rinde og Ole Wastøl. Menighetsbladets redaksjon: Hildegunn Wangen, Torill Bjørn og Kari Skarvang Menighetsbladets distributører i Sannidal: Olaf Skarvang, Lars Jacob Moe, Ole Wastøl, Isak Waasjø, Tordis Bosvik, Marit Halvorsen, Trond Stensvold, Trygve Holt, Per Arne Karlberg, Thor O. Wastøl og Anlaug Dobbe. 1

2 Bevertningsgruppene: Berit Skilbrei (leder), Marit Skarvang, Ingebjørg Paulsen, Astrid Wastøl, Kirsten Skarvang, Liv Ingunn Sandvær Jørgensen, Anne Vollebæk Lofthaug, Sigrunn Bråtane, Marit Halvorsen, Ingebjørg Moe, Kari Lien, Lisbeth Lønne, Elfrid Dobbe, May Holt, Bjørg Jensen, Karen Haugom, Solveig Stensvold, Ingfrid Dalen, Mirjam Pedersen, Anlaug Dobbe, Anne Sofie Aardalen, Ellen Bjerva, Ellen Dobbe og Torhild Barland. Blomsterpiker : Karin Johanne Braaten, Anne Vollebæk Lofthaug, Sigrunn Bråtane, Astrid Wastøl, Elfrid Dobbe, Marit Skarvang, Kate Kilen, Kjellfrid Enggrav, Ruth Lien, Ingebjørg Moe og Beatriz Lindheim. Kirkeverter : Gerd Albertsen, Rønnaug Lunden Fjellheim, Anne Vollebæk Lofthaug, Jens Lofthaug, Ingebjørg Moe, Lars Jacob Moe, Finn Jensen, Trond Olsen, Anlaug Dobbe, Ole Wastøl, Sigrunn Bråtane, Olav Bråtane, Marit Halvorsen, Elfrid Dobbe, Knut Rinde, Helena Eikenes, Knut L. Dobbe, Kjellfrid Enggrav, Marit Skarvang, Kersti Andersen, Dagfrid Bråtane, Stig Bråtane Lemvik, Ellen Dobbe, Knut Torgny Dobbe, Torhild Barland, Hildegunn Wangen, Mirjam Pedersen, Berit Skilbrei og Torill Bjørn. Gudstjenester. Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud, og Jesu Kristi oppstandelse. Kirken.no I løpet av året har det vært 55 (71) gudstjenester. Av disse har 47(55) vært i Sannidal kirke. Nedgang i antall gudstjenester skyldes hovedsakelig at betegnelsen på en del hverdagssamlinger for ungdom dette året ikke er definert som gudstjenester. Dette fordi ikke alle samlingene i motsetning til tidligere år inneholder gudstjenestens liturgiske ledd. Samlingene rommer bibellæring, bønn, lystenning og sang. Det har vært gudstjenester også på andre steder i soknet og variasjon i innhold og karakter. 14 (9) gudstjenester / andakter ved Omsorgsboligene / Bokollektivet i Sannidal Familiegudstjenester med deltakelse av barnekoret og utdeling av 4- og 6-årsbøker. Gudstjeneste i Turistforeningens hytte på Jambakkmyra. Ung Messe Salme ved reisens slutt 100 år etter Titanics forlis - med konfirmanter og Juntos Gudstjeneste på Kjølebrønd Bedehus 2. påskedag Konfirmasjonsgudstjeneste Gudstjeneste ved Sannidal kirkegård. Gudstjeneste på Stangnes sammen med Levangsheia menighet. Fellesgudstjeneste for alle menighetene i prostiet i Gautefall fjellkirke. Markering av ettårsdagen for terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Olsokgudstjeneste på Bygdetunet. Gudstjeneste på Mørland gård i forbindelse med speidernes natursti. Høsttakkefest med påfølgende fellesskaps/suppesamling på Mo bedehus. Gudstjeneste for gullkonfirmantene. Lysmesse med konfirmantene og lysmesse med ungdomsskolen Skolegudstjeneste med Sannidal barneskole Secret Service - 10 ungdomsgudstjenester for Juntos på tirsdager i kirken. Julegudstjenester; Familiegudstjeneste med Juntos og barnekoret og høytidsgudstjeneste i kirken. KIRKELIGE HANDLINGER Det er foretatt 6 (5) vigsler i Sannidal kirke 21(29) barn er døpt Det har blitt forrettet 25(25) begravelser i Sannidal. 2

3 Konserter. 12 februar : A Year In A Life en minimusikal laget og framført av ungdommene i Juntos Sannidal Soul Children. Generalprøve før Londontur. 18. november: Fadderkonsert med Humming People og Juntos - Sannidal Soul Children 9. desember: Garness ( Hildegunn Garnes Reigstad og Ingelin Reigstad Norheim) og KorMix. 16.desember: Julekonsert med følgende medvirkende: Sannidal Skolemusikkorps, Sannidal kirkes barnekor, Juntos Sannidal Soul Children -kor/gruppe Kjølebrønd Blåsegruppe og Sannidal Voksenkorps, Trio : Robert Czyz fiolin,mecky Wohlenberg cello Kristin Wohlenberg fløyte. Andakt ved Mecky Wohlenberg. Bedehus- og møtevirksomhet. På bedehusene i Kjølebrønd og på Mo er det jevnlig møtevirksomhet. Det er flere misjonsforeninger i bygda og bibelgrupper i hjemmene. Mange av menighetens medlemmer har sin faste tilknytning til disse. Korvirksomhet. Menighetskoret Laudate øver i Kirkestua hver uke. Koret deltok ved fellesgudstjenesten i Gautefall Fjellkirke i juni og ved flere gudstjenester i Sannidal kirke. De har i løpet av året sunget flere ganger på Bokollektivet og Omsorgsboligene. Koret startet opp i 1962 den gang under navnet Sannidal menighetskor og markerte 50 årsjubileet ved en gudstjeneste tidlig i Strålende!! Tre av korets nåværende medlemmer var med også for 50 år siden; Knut L. Dobbe, Thor Lien og Elfrid Dobbe. Laudate har 12 medlemmer og er en sammensunget gjeng med gode stemmer. Koret er en god sosial og åndelig møteplass. Robert Czyz er dirigent. Anne Åkre og Elfrid Dobbe er ledere for koret. 3

4 Sannidal kirkes barnekor og JUNTOS- Sannidal Soul Children se barne- og ungdomsarbeid. Barne- og ungdomsarbeid. Konfirmanter: Det var 14 (20) ungdommer som ble konfirmert i Sannidal kirke søndag 6.mai Konfirmantene deltok i fasteaksjonen til Kirkens nødhjelp. Det ble samlet inn kr (18.600) i Sannidal. Hvite Bånd i Kragerø inviterte konfirmanter i Drangedal og Kragerø kommuner til Rock-motrus konsert v/hans Inge Fagervik. Konserten fant sted i Kragerø Frikirke. Konfirmantene året 2012/13 hadde overnattingstur til Fjordglimt leirsted første helga i september der ungdomsklubben SMUK var med. Konfirmantdag i regn lørdag 20. oktober... På den årlige konfirmantdagen i og ved Sannidal kirke er det vanligvis poster både uten- og innendørs, men denne gangen valgte man å ha de fleste innendørs. Mange gode hjelpere sørget for at 130 konfirmanter fra Drangedal, Kragerø, Helle og Sannidal fikk varierte opplevelser, undervisning og mat. Ungdommene i SMUK var blant de som stilte opp. Korvirksomhet: Sannidal kirkes Barnekor og JUNTOS - Sannidal Soul Children har ukentlige øvelser og er inspirerende tilstede i gudstjenester. Vi er takknemlige for dyktige ledere som sørger for både musikalsk og åndelig læring og næring. Sannidal kirkes barnekor øver i Kirkestua hver torsdag. Annika Westgård (musikkpedagog) har vært engasjert som lønnet leder. Fra august fikk menigheten en avtale med Kulturskolen som innebærer at de tar arbeidsgiveransvaret mot at menigheten betaler et tilskudd. Dette betyr en langt rimeligere løsning enn tidligere. I en periode der Annika har vært sykemeldt/permittert har Ellen Stensvold vikariert som dirigent. Torhild Barland har også trådt til som frivillig hjelper. Dette har fungert aldeles flott! Takk til både Ellen og Torhild. Hildegunn Wangen er foreldrekontakt for koret. Det er andakt på hver øvelse - flere har delt på denne oppgaven. Barnekoret har deltatt på 5 familiegudstjenester og på julekonserten i Sannidal kirke. De har også sunget på Bokollektivet. Koret har 10 registrerte medlemmer. Juntos øver i Sannidal kirke hver tirsdag. De eldste i koret har dannet en egen gruppe med det flotte navnet Gruppa. Det er imponerende god kvalitet over det som framføres. Det er synlig og hørbart at ungdommene trives med det de gjør. Londonturen i vinterferien var godt og lenge planlagt. Kakebasarer og kalendersalg gav inntekter, pluss at alle Juntosvenner stemte koret fram i gaveutdelingen til Kragerø sparebank. 12. februar var det generalprøve i Sannidal kirke på konsertprogrammet som skulle framføres i London. 4

5 Turen ble en stor opplevelse med mange inntrykk. Det ble tid til sightseeing og til å gå på musical. Konserten ble framført i to kirker, til stor begeistring for de frammøtte. Juntos har deltatt på Titanic-gudstjeneste i april, på konfirmantpresentasjon i september, på lysmesse med konfirmantene, ved julekonserten i Sannidal kirke og ved julaftensgudstjenesten. Og i november var det konsert sammen med fire kjekke karer som kaller seg Humming People. Dette var et samarbeid med Misjonsalliansen, og kvelden fokuserte på situasjonen i Kambodsja. Og muligheten for - på en konkret og personlig måte - å hjelpe fattige barn og deres familier gjennom fadderskap. Vi gjentar det vi skrev i fjor : Korlederne Kristin og Mecky Wohlenberg legger ned innsats og arbeidstimer ut over det vanlige når det gjelder Juntos. Stor takk for forberedelser, øvelser, omsorg, rigging og turplanlegging. I tillegg er Britt Veivåg med som gitarspillende leder og Kari Skarvang ivaretar økonomien. Juntos har i 2012 hatt 28 medlemmer. Noen færre i høstsemesteret, men gledelig at det er rekruttering. SMUK - SannidalMenighetsUngdomsKlubb har hatt 21 betalende medlemmer i På klubbkveldene i Kirkestua har det vært ungdommer. SMUK har aktivitetsgrupper (mekking, musikk/gitar og foto &design), tema kvelder ( bl.a Sverigekveld.), matlagingskonkurranser, karneval og Kviss. (Ja, det skal være med K og to s er)ved hver samling er det alltid et måltid. Klubben har hatt overnattingsturer til Luksefjell og Evje. De var også med til Fjordglimt sammen med konfirmantene der de var ansvarsfulle ledere og nattevakter. I desember var det juleavslutning på skolen i Kjølebrønd og nyttårsfeiring hos Rikke og Ruben i Solumsdalen. Klubbkveldene innledes med andakt. En lovsangsgruppe velger ut og leder sangene. Aktivitetsrommet over kirkegårdsgarasjen ble behørig innviet i mai Med forbønn, snorklipping, hurrarop og kakespising. Dugnadsfolket var spesielt invitert. Fra garasjen ble påbegynt i august 2010 er det lagt ned over dugnadstimer. «Motoren» i prosjektet, Terje Pedersen, fikk velfortjent takk og et gavekort. Terje og ungdommene er nå i gang med å innrede aktivitetsrommet. Menighetsrådet bevilget i 2012 kr til dette og beløpet ble overført fra «milliongaven». SMUK s styre. Ellen Stensvold leder, Marianne Lofthaug, Andrine Skilbrei, Kristian Barland, Kjersti Skarvang Olsen, Øystein Pedersen og Oddvin Skilbrei. Voksenledere: Vetle Jørgensen (vår 2012), Ruben Hofsli Eikeland, Terje Pedersen, Øyvind Barland, Olaf Skarvang, Mecky Wohlenberg og Jens Kasper Lofthaug (kasserer) Barneklubber. Onsdagsklubben på Mo har i 2012 hatt 39 medlemmer - mange ledere - og her er det aktivitet hver 14. dag i skoleåret. Hovedleder: Solveig Stensvold og mange andre hjelper med sang og musikk, aktiviteter og snekring, bibelformidling (Liv Ingunn Jørgensen) og mat. På Kjølebrønd bedehus har Onsdagsklubben II samling en gang i måneden for ca. 10 barn. Hovedleder : Britt Veivåg På disse stedene trives barn og får mat både for kropp og sjel. Viktig trosformidling. Noen av de eldste barna (ungdommene) er involvert som hjelpeledere. Begge klubbene arrangerer juletrefest Kjølebrønd har sin 3. juledag og Mo har Hellige Tre Kongers fest 6.januar. 5

6 Forbønnstjeneste Det er organisert en forbønnstjeneste for hver enkelt konfirmant, for barne- og ungdomsarbeidet generelt og for ledere i dette arbeidet. Trosopplæring ble året da Sannidal menighet (og hele Bamble prosti) fikk trosopplæringsmidler. Et trosopplæringsutvalg er etablert, og disse har sammen med soknepresten planlagt og gjennomført nye tiltak. Utdeling av 6-årsbok med oppfølging i form avsamlinger også i 2013, blikjent-samling for fireåringer, fulgt opp av gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok, høsttakkefest med salg av markens grøde og servering av grønnsaksuppe og LysVåken i kirken den første adventshelga. Mange frivillige hjelpere ble engasjert i forbindelse med disse tiltakene, spesielt ved høsttakkefesten og LysVåken. LysVåken samlet 13 deltakere i aldersgruppen år. Spennende å overnatte i kirken! Mange ting å utforske og oppleve. Kirketjener Palmar var i klokketårnet og viste hvordan en ringer med kirkeklokkene og organist Robert viste fram orgelet. Det var bålsamling i kirkedalen og en spennende fortellertur på bygdetunet. Og bibelsamlinger og bli-kjent-med-kirken. Trosopplæringsmidlene ble blant annet brukt til innkjøp av prosjektor og PC er til SMUK samt nye mikrofoner til korene. Det må understrekes at det også før pengene kom på bordet har skjedd mye god trosopplæring i menighetens regi. De siste årene har det vært et helhetlig arbeid som samler mange. Klubbene på bedehusene og barnekoret gir tilbud til barn fra 4 år. Her er det god bibelundervisning ved hver eneste samling. Vi ser at noen tar steget videre til Juntos koret for de som er litt større. Her er det masse sangglede og øvelsene kombineres med Secret Service en ungdomsgudstjeneste med lystenning, sang, undervisning og bønn. Ungdomsklubben SMUK har andakt/undervisning/lovsang på hver klubbkveld. Det er god grunn for menigheten til å være takknemlig for alt det flotte som skjer i disse sammenhengene. Takk til prest og dyktige og trofaste frivillige som har muliggjort dette. Dåp oppfølging av døpte. Presten har dåpssamtale med alle som ønsker dåp for sitt barn. Sannidal menighet bruker dåpslys / lysestake og en dåpsbok som dåpsbarna får i gave. I tillegg får de dåpsservietten, som er laget på Madagaskar. Gjennom dette støtter vi et kvinneprosjekt der. 6

7 MISJON. Menigheten startet i 2006 et fireårig engasjement i prosjektet Nådehjemmet i Thailand. Dette er et prosjekt som Det norske Misjonsselskap har. Vi har forpliktet oss til å støtte med min. kr pr. år. Sannidal menighet sendte i 2012 kr ,50 til prosjektet Prosjektet støtter gravide ugifte kvinner, som i Thailand ofte blir utstøtt av sin familie. På Nådehjemmet kan de være under svangerskapet - og få hjelp og omsorg der. Staben der kan hjelpe dem å få kontakt med familien sin igjen og komme hjem etter at barnet er født. Noen får også hjelp til adopsjon hvis det er den beste løsningen. Menigheten har også et kvinneprosjekt i Bolivia. Misjonsalliansen har et lånefond i Bolivia - Diaconia-FRIF. En nysatsing innenfor dette er kvinnebanken. De trenger kapital til å låne ut penger til kvinner - som ellers ikke ville fått lån - slik at de kan få sjansen til å arbeide seg ut av ekstrem fattigdom. Menighetsrådet vedtok å støtte prosjektet med minst kr pr. år i den tiden Dagfrid Bråtane og Stig Lemvik var utsendinger for Misjonsalliansen. I 2012 ble det sendt kr.7.041,50 til prosjektet. Begge prosjektene er etter utløp fornyet for ett år av gangen. Det er bestemt at Thailandprosjektet videreføres ut 2015 og at Kvinneprosjektet i Bolivia erstattes med et annet prosjekt i samme land. ØKONOMI Sannidal menighet har en trygg og god økonomi. Sum eiendeler (bankinnskudd) pr : ,05 ( ,78) ( ) Herav rest milliongave ,62 ( ,15) Netto driftsmidler og ubundne fond pr ,43 ( ,63) Bruk av ubundne fond: ,00 Bruk av bundne fond: ,00 Avsatt til dekning av tidligere års underskudd 5.750,00 Bruk av udisponert overskudd fra tidligere år ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk ,00 Regnskapet føres av Kragerø Kommune og blir revidert av Telemark Kommunerevisjon. Det er ved kirkeofringer i 2013 samlet inn kr (32.649)til egen menighet og kr (97.649) til andre formål. I det sistnevnte beløpet ligger blant annet våre to misjonsprosjekter. Budsjett-tallene var hhv og Det står fremdeles i overkant av kr ubenyttet av milliongaven menigheten fikk av ekteparet Ginsberg i år Sannidal menighet fikk høsten 2011 en gave fra Kragerø Sparebank på kr til aktivitetsrom for SMUK. Denne er ikke brukt i 2012 og er overført milliongavekontoen. Videre er kr overført fra nevnte konto til SMUK (innredning av aktivitetsrommet), etter vedtak i menighetsrådet. Det foreligger fremdeles ikke regnskapsoversikt for garasjen. Annet: Gudstjenestereform. I forbindelse med gudstjenestereformen i Den norske kirke er det etablert et gudstjenesteutvalg i menigheten. De har jobbet fram et forslag til ny ordning for hovedgudstjenesten i Sannidal menighet. Forslaget ble lagt fram for et godt besøkt og engasjert menighetsmøte i september. Ordningen ble senere på høsten godkjent av biskopen. Nytt kjøkken i Kirkestua. Ny kjøkkeninnredning (IKEA)er på plass i Kirkestua. Lars Jacob Moe og Alf Bjørn har stått for monteringen. Nå er også oppvaskmaskin koblet til. Kirkestua er mye brukt til menighetsråd, komitemøter, korvirksomhet, ungdomsklubb og annen møtevirksomhet. Brukerne kan nå glede seg over en trivelig og praktisk kjøkkenavdeling. 7

8 Dugnad. I tillegg til omfattende dugnad i forbindelse med garasje/aktivitetsrom kan nevnes at det har vært vaskedugnad i Sannidal kirke. Sannidal menighetsblad, har også i 2012 kommet ut med 4 nummer. Bladet har en tilfredsstillende økonomi, med bidrag i form av annonseinntekter og gaver fra enkeltpersoner. Ca. 100 eksemplarer blir sendt utenbygds og de resterende 800 blir lagt i postkassene av frivillige distributører. Takk til dere! Bladet legges også ut på nettet på og på Redaksjonskomiteen takker for bidrag i form av ord, bilder og kroner. Hallo Kragerø Lokalradioen Hallo Kragerø ved Abraham Sørdalen og Kari Lien har overført 5 gudstjenester fra Sannidal kirke. Andaktstelefonen. Dette tilbudet muliggjøres av 7 menigheter i Kragerø kommune. Soknepresten i Sannidal har hatt 3 andakter her i løpet av året. Sannidal kirke på nettet. Sannidal kirke og menighet har egen hjemmeside: I tillegg er Sannidal kirke på Facebook. En omtale av Sannidal menighet finnes også på internettadressen Menighetsrådet ønsker å rette en stor takk til alle dere som gjør en innsats for at menigheten skal fungere med all sin virksomhet. Takk også til dere som ikke er nevnt med navn i årsmeldingen, men som vi vet gjør en tjeneste i det stille. Takk for bønnetjeneste og praktisk hjelp. Takk til dere som bruker masse av tida deres til å ta vare på barn og unge gjennom å lede kor og klubber. Takk til dere som kommer til gudstjeneste. Sannidal, 13. januar 2013 Stig Bråtane Lemvik Leder Sannidal menighetsråd 8

SANNIDAL MENIGHETSBLAD MARS 2008 NR. 1 68. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD MARS 2008 NR. 1 68. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD MARS 2008 NR. 1 68. ÅRGANG PRESTENS HJØRNE Dere er nok ikke klar over det, men jeg var på TV en gang. For 20 år siden var jeg med i den NRK overførte påskedagsgudstjenesten. Jeg

Detaljer

MENIGHETSBLAD. Midt i vår verden, her hvor vi bor, står et bygg som et tegn på vår tro. Lyset og mørket, himmel og jord, møtes her i en levende bro.

MENIGHETSBLAD. Midt i vår verden, her hvor vi bor, står et bygg som et tegn på vår tro. Lyset og mørket, himmel og jord, møtes her i en levende bro. SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2011 NR.3 71. ÅRGANG Midt i vår verden, her hvor vi bor, står et bygg som et tegn på vår tro. Lyset og mørket, himmel og jord, møtes her i en levende bro. MIDT I VÅR VERDEN

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73.

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73. Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2013 NR. 4 73. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Joh. 1,5 Foto: Kjersti Skarvang

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

MENIGHETSBLAD MARS 2012 NR. 1 72. ÅRGANG. Herre, denne dag er din! Vi er sammen for å møte deg. For å feire din oppstandelse og din seier over døden

MENIGHETSBLAD MARS 2012 NR. 1 72. ÅRGANG. Herre, denne dag er din! Vi er sammen for å møte deg. For å feire din oppstandelse og din seier over døden SANNIDAL MENIGHETSBLAD MARS 2012 NR. 1 72. ÅRGANG Herre, denne dag er din! Vi er sammen for å møte deg. For å feire din oppstandelse og din seier over døden Museum eller marmeladeutsalg? Juntos-koret er

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2009 NR. 4 69. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2009 NR. 4 69. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2009 NR. 4 69. ÅRGANG Livets lys og livets kraft Gi oss håp og mot Led oss i den mørke natt Hjelp oss å slå rot Stillheten senker seg Dødens makt er stor Smal og bratt er

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE JUNI 2010 NR. 2 70. ÅRGANG. JeRUSSalem side 17

MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE JUNI 2010 NR. 2 70. ÅRGANG. JeRUSSalem side 17 MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE JUNI 2010 NR. 2 70. ÅRGANG Konfirmasjon side 5-11 Ingebjørg Lindheim konfirmant 1934 JeRUSSalem side 17 Sommerhilsen fra Mecky Wohlenberg, prest i Sannidal: Våpenhuset

Detaljer

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Gud, gjør døren inn i. denne kirken vid. nok til å ta imot. alle som trenger. kjærlighet og. fellesskap.

Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Gud, gjør døren inn i. denne kirken vid. nok til å ta imot. alle som trenger. kjærlighet og. fellesskap. SANNIAL MENIGHETSBLA OG H MENIGHETSBLA JUNI SEPTEMBER 010014 NR. NR. 3 74. ÅRGANG Gud, gjør døren inn i denne kirken vid nok til å ta imot alle som trenger Konfirmasjon kjærlighet og fellesskap side5 Ingebjørg

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE MARS 2010 NR. 1 71. ÅRGANG

MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE MARS 2010 NR. 1 71. ÅRGANG MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE MARS 2010 NR. 1 71. ÅRGANG Menighetsbladet 70 år side2 -var jeg bare fire år side11 Kirkeskip på Helle side12 MENIGHETSBLADET 70 ÅR. 1940-2010 I april 1940 samtidig

Detaljer