Årsmelding for Sannidal Menighet år 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Sannidal Menighet år 2012"

Transkript

1 Årsmelding for Sannidal Menighet år 2012 Ansatte, råd og representanter. Ansatte: Ansatte i menigheten har vært: Michael Wohlenberg - sokneprest Robert Czyz - organist Palmar Moltu kirketjener og kirkegårdsarbeider Kari Skarvang klokker og menighetssekretær Menighetsrådet : Anne Vollebæk Lofthaug leder Stig Bråtane Lemvik leder nestleder Marit Halvorsen Helena Eikenes Mirjam Pedersen nestleder Hildegunn Wangen Michael Wohlenberg Per Arne Karlberg. 1.vararepr. Permisjon fra Berit Skilbrei 1. vararepr. fra Sekretær har vært Kari Skarvang Det har vært 10 møter og en strategisamling, 78 saker er behandlet. Representanter til råd og utvalg: Følgende har fungert i disse og vi takker for innsatsen gjennom året: Kragerø kirkelige fellesråd: Prostirådet: Kirkens Nødhjelp: Hallo Kragerø: Besøkstjeneste: Samarbeide Menighet og Misjon: Gudstjenesteutvalg: Trosopplæringsutvalg : Utvalg til fremme av kirkens og kirkegårdens prydelse: Marit Halvorsen medlem Hildegunn Wangen varamedlem Marit Halvorsen Lars Jacob Moe. Olav Tveitereid Elfrid Dobbe og Marit Halvorsen Anlaug Dobbe og Stig Bråtane Lemvik Michael Wohlenberg, Robert Czyz, Ellen Stensvold, Oddvin Skilbrei, Stig Bråtane Lemvik og Kari Skarvang. Mirjam Pedersen (leder), Liv Ingunn Jørgensen, Berit Skilbrei og Trond Stensvold. Marit Halvorsen, Knut Rinde og Ole Wastøl. Menighetsbladets redaksjon: Hildegunn Wangen, Torill Bjørn og Kari Skarvang Menighetsbladets distributører i Sannidal: Olaf Skarvang, Lars Jacob Moe, Ole Wastøl, Isak Waasjø, Tordis Bosvik, Marit Halvorsen, Trond Stensvold, Trygve Holt, Per Arne Karlberg, Thor O. Wastøl og Anlaug Dobbe. 1

2 Bevertningsgruppene: Berit Skilbrei (leder), Marit Skarvang, Ingebjørg Paulsen, Astrid Wastøl, Kirsten Skarvang, Liv Ingunn Sandvær Jørgensen, Anne Vollebæk Lofthaug, Sigrunn Bråtane, Marit Halvorsen, Ingebjørg Moe, Kari Lien, Lisbeth Lønne, Elfrid Dobbe, May Holt, Bjørg Jensen, Karen Haugom, Solveig Stensvold, Ingfrid Dalen, Mirjam Pedersen, Anlaug Dobbe, Anne Sofie Aardalen, Ellen Bjerva, Ellen Dobbe og Torhild Barland. Blomsterpiker : Karin Johanne Braaten, Anne Vollebæk Lofthaug, Sigrunn Bråtane, Astrid Wastøl, Elfrid Dobbe, Marit Skarvang, Kate Kilen, Kjellfrid Enggrav, Ruth Lien, Ingebjørg Moe og Beatriz Lindheim. Kirkeverter : Gerd Albertsen, Rønnaug Lunden Fjellheim, Anne Vollebæk Lofthaug, Jens Lofthaug, Ingebjørg Moe, Lars Jacob Moe, Finn Jensen, Trond Olsen, Anlaug Dobbe, Ole Wastøl, Sigrunn Bråtane, Olav Bråtane, Marit Halvorsen, Elfrid Dobbe, Knut Rinde, Helena Eikenes, Knut L. Dobbe, Kjellfrid Enggrav, Marit Skarvang, Kersti Andersen, Dagfrid Bråtane, Stig Bråtane Lemvik, Ellen Dobbe, Knut Torgny Dobbe, Torhild Barland, Hildegunn Wangen, Mirjam Pedersen, Berit Skilbrei og Torill Bjørn. Gudstjenester. Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud, og Jesu Kristi oppstandelse. Kirken.no I løpet av året har det vært 55 (71) gudstjenester. Av disse har 47(55) vært i Sannidal kirke. Nedgang i antall gudstjenester skyldes hovedsakelig at betegnelsen på en del hverdagssamlinger for ungdom dette året ikke er definert som gudstjenester. Dette fordi ikke alle samlingene i motsetning til tidligere år inneholder gudstjenestens liturgiske ledd. Samlingene rommer bibellæring, bønn, lystenning og sang. Det har vært gudstjenester også på andre steder i soknet og variasjon i innhold og karakter. 14 (9) gudstjenester / andakter ved Omsorgsboligene / Bokollektivet i Sannidal Familiegudstjenester med deltakelse av barnekoret og utdeling av 4- og 6-årsbøker. Gudstjeneste i Turistforeningens hytte på Jambakkmyra. Ung Messe Salme ved reisens slutt 100 år etter Titanics forlis - med konfirmanter og Juntos Gudstjeneste på Kjølebrønd Bedehus 2. påskedag Konfirmasjonsgudstjeneste Gudstjeneste ved Sannidal kirkegård. Gudstjeneste på Stangnes sammen med Levangsheia menighet. Fellesgudstjeneste for alle menighetene i prostiet i Gautefall fjellkirke. Markering av ettårsdagen for terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Olsokgudstjeneste på Bygdetunet. Gudstjeneste på Mørland gård i forbindelse med speidernes natursti. Høsttakkefest med påfølgende fellesskaps/suppesamling på Mo bedehus. Gudstjeneste for gullkonfirmantene. Lysmesse med konfirmantene og lysmesse med ungdomsskolen Skolegudstjeneste med Sannidal barneskole Secret Service - 10 ungdomsgudstjenester for Juntos på tirsdager i kirken. Julegudstjenester; Familiegudstjeneste med Juntos og barnekoret og høytidsgudstjeneste i kirken. KIRKELIGE HANDLINGER Det er foretatt 6 (5) vigsler i Sannidal kirke 21(29) barn er døpt Det har blitt forrettet 25(25) begravelser i Sannidal. 2

3 Konserter. 12 februar : A Year In A Life en minimusikal laget og framført av ungdommene i Juntos Sannidal Soul Children. Generalprøve før Londontur. 18. november: Fadderkonsert med Humming People og Juntos - Sannidal Soul Children 9. desember: Garness ( Hildegunn Garnes Reigstad og Ingelin Reigstad Norheim) og KorMix. 16.desember: Julekonsert med følgende medvirkende: Sannidal Skolemusikkorps, Sannidal kirkes barnekor, Juntos Sannidal Soul Children -kor/gruppe Kjølebrønd Blåsegruppe og Sannidal Voksenkorps, Trio : Robert Czyz fiolin,mecky Wohlenberg cello Kristin Wohlenberg fløyte. Andakt ved Mecky Wohlenberg. Bedehus- og møtevirksomhet. På bedehusene i Kjølebrønd og på Mo er det jevnlig møtevirksomhet. Det er flere misjonsforeninger i bygda og bibelgrupper i hjemmene. Mange av menighetens medlemmer har sin faste tilknytning til disse. Korvirksomhet. Menighetskoret Laudate øver i Kirkestua hver uke. Koret deltok ved fellesgudstjenesten i Gautefall Fjellkirke i juni og ved flere gudstjenester i Sannidal kirke. De har i løpet av året sunget flere ganger på Bokollektivet og Omsorgsboligene. Koret startet opp i 1962 den gang under navnet Sannidal menighetskor og markerte 50 årsjubileet ved en gudstjeneste tidlig i Strålende!! Tre av korets nåværende medlemmer var med også for 50 år siden; Knut L. Dobbe, Thor Lien og Elfrid Dobbe. Laudate har 12 medlemmer og er en sammensunget gjeng med gode stemmer. Koret er en god sosial og åndelig møteplass. Robert Czyz er dirigent. Anne Åkre og Elfrid Dobbe er ledere for koret. 3

4 Sannidal kirkes barnekor og JUNTOS- Sannidal Soul Children se barne- og ungdomsarbeid. Barne- og ungdomsarbeid. Konfirmanter: Det var 14 (20) ungdommer som ble konfirmert i Sannidal kirke søndag 6.mai Konfirmantene deltok i fasteaksjonen til Kirkens nødhjelp. Det ble samlet inn kr (18.600) i Sannidal. Hvite Bånd i Kragerø inviterte konfirmanter i Drangedal og Kragerø kommuner til Rock-motrus konsert v/hans Inge Fagervik. Konserten fant sted i Kragerø Frikirke. Konfirmantene året 2012/13 hadde overnattingstur til Fjordglimt leirsted første helga i september der ungdomsklubben SMUK var med. Konfirmantdag i regn lørdag 20. oktober... På den årlige konfirmantdagen i og ved Sannidal kirke er det vanligvis poster både uten- og innendørs, men denne gangen valgte man å ha de fleste innendørs. Mange gode hjelpere sørget for at 130 konfirmanter fra Drangedal, Kragerø, Helle og Sannidal fikk varierte opplevelser, undervisning og mat. Ungdommene i SMUK var blant de som stilte opp. Korvirksomhet: Sannidal kirkes Barnekor og JUNTOS - Sannidal Soul Children har ukentlige øvelser og er inspirerende tilstede i gudstjenester. Vi er takknemlige for dyktige ledere som sørger for både musikalsk og åndelig læring og næring. Sannidal kirkes barnekor øver i Kirkestua hver torsdag. Annika Westgård (musikkpedagog) har vært engasjert som lønnet leder. Fra august fikk menigheten en avtale med Kulturskolen som innebærer at de tar arbeidsgiveransvaret mot at menigheten betaler et tilskudd. Dette betyr en langt rimeligere løsning enn tidligere. I en periode der Annika har vært sykemeldt/permittert har Ellen Stensvold vikariert som dirigent. Torhild Barland har også trådt til som frivillig hjelper. Dette har fungert aldeles flott! Takk til både Ellen og Torhild. Hildegunn Wangen er foreldrekontakt for koret. Det er andakt på hver øvelse - flere har delt på denne oppgaven. Barnekoret har deltatt på 5 familiegudstjenester og på julekonserten i Sannidal kirke. De har også sunget på Bokollektivet. Koret har 10 registrerte medlemmer. Juntos øver i Sannidal kirke hver tirsdag. De eldste i koret har dannet en egen gruppe med det flotte navnet Gruppa. Det er imponerende god kvalitet over det som framføres. Det er synlig og hørbart at ungdommene trives med det de gjør. Londonturen i vinterferien var godt og lenge planlagt. Kakebasarer og kalendersalg gav inntekter, pluss at alle Juntosvenner stemte koret fram i gaveutdelingen til Kragerø sparebank. 12. februar var det generalprøve i Sannidal kirke på konsertprogrammet som skulle framføres i London. 4

5 Turen ble en stor opplevelse med mange inntrykk. Det ble tid til sightseeing og til å gå på musical. Konserten ble framført i to kirker, til stor begeistring for de frammøtte. Juntos har deltatt på Titanic-gudstjeneste i april, på konfirmantpresentasjon i september, på lysmesse med konfirmantene, ved julekonserten i Sannidal kirke og ved julaftensgudstjenesten. Og i november var det konsert sammen med fire kjekke karer som kaller seg Humming People. Dette var et samarbeid med Misjonsalliansen, og kvelden fokuserte på situasjonen i Kambodsja. Og muligheten for - på en konkret og personlig måte - å hjelpe fattige barn og deres familier gjennom fadderskap. Vi gjentar det vi skrev i fjor : Korlederne Kristin og Mecky Wohlenberg legger ned innsats og arbeidstimer ut over det vanlige når det gjelder Juntos. Stor takk for forberedelser, øvelser, omsorg, rigging og turplanlegging. I tillegg er Britt Veivåg med som gitarspillende leder og Kari Skarvang ivaretar økonomien. Juntos har i 2012 hatt 28 medlemmer. Noen færre i høstsemesteret, men gledelig at det er rekruttering. SMUK - SannidalMenighetsUngdomsKlubb har hatt 21 betalende medlemmer i På klubbkveldene i Kirkestua har det vært ungdommer. SMUK har aktivitetsgrupper (mekking, musikk/gitar og foto &design), tema kvelder ( bl.a Sverigekveld.), matlagingskonkurranser, karneval og Kviss. (Ja, det skal være med K og to s er)ved hver samling er det alltid et måltid. Klubben har hatt overnattingsturer til Luksefjell og Evje. De var også med til Fjordglimt sammen med konfirmantene der de var ansvarsfulle ledere og nattevakter. I desember var det juleavslutning på skolen i Kjølebrønd og nyttårsfeiring hos Rikke og Ruben i Solumsdalen. Klubbkveldene innledes med andakt. En lovsangsgruppe velger ut og leder sangene. Aktivitetsrommet over kirkegårdsgarasjen ble behørig innviet i mai Med forbønn, snorklipping, hurrarop og kakespising. Dugnadsfolket var spesielt invitert. Fra garasjen ble påbegynt i august 2010 er det lagt ned over dugnadstimer. «Motoren» i prosjektet, Terje Pedersen, fikk velfortjent takk og et gavekort. Terje og ungdommene er nå i gang med å innrede aktivitetsrommet. Menighetsrådet bevilget i 2012 kr til dette og beløpet ble overført fra «milliongaven». SMUK s styre. Ellen Stensvold leder, Marianne Lofthaug, Andrine Skilbrei, Kristian Barland, Kjersti Skarvang Olsen, Øystein Pedersen og Oddvin Skilbrei. Voksenledere: Vetle Jørgensen (vår 2012), Ruben Hofsli Eikeland, Terje Pedersen, Øyvind Barland, Olaf Skarvang, Mecky Wohlenberg og Jens Kasper Lofthaug (kasserer) Barneklubber. Onsdagsklubben på Mo har i 2012 hatt 39 medlemmer - mange ledere - og her er det aktivitet hver 14. dag i skoleåret. Hovedleder: Solveig Stensvold og mange andre hjelper med sang og musikk, aktiviteter og snekring, bibelformidling (Liv Ingunn Jørgensen) og mat. På Kjølebrønd bedehus har Onsdagsklubben II samling en gang i måneden for ca. 10 barn. Hovedleder : Britt Veivåg På disse stedene trives barn og får mat både for kropp og sjel. Viktig trosformidling. Noen av de eldste barna (ungdommene) er involvert som hjelpeledere. Begge klubbene arrangerer juletrefest Kjølebrønd har sin 3. juledag og Mo har Hellige Tre Kongers fest 6.januar. 5

6 Forbønnstjeneste Det er organisert en forbønnstjeneste for hver enkelt konfirmant, for barne- og ungdomsarbeidet generelt og for ledere i dette arbeidet. Trosopplæring ble året da Sannidal menighet (og hele Bamble prosti) fikk trosopplæringsmidler. Et trosopplæringsutvalg er etablert, og disse har sammen med soknepresten planlagt og gjennomført nye tiltak. Utdeling av 6-årsbok med oppfølging i form avsamlinger også i 2013, blikjent-samling for fireåringer, fulgt opp av gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok, høsttakkefest med salg av markens grøde og servering av grønnsaksuppe og LysVåken i kirken den første adventshelga. Mange frivillige hjelpere ble engasjert i forbindelse med disse tiltakene, spesielt ved høsttakkefesten og LysVåken. LysVåken samlet 13 deltakere i aldersgruppen år. Spennende å overnatte i kirken! Mange ting å utforske og oppleve. Kirketjener Palmar var i klokketårnet og viste hvordan en ringer med kirkeklokkene og organist Robert viste fram orgelet. Det var bålsamling i kirkedalen og en spennende fortellertur på bygdetunet. Og bibelsamlinger og bli-kjent-med-kirken. Trosopplæringsmidlene ble blant annet brukt til innkjøp av prosjektor og PC er til SMUK samt nye mikrofoner til korene. Det må understrekes at det også før pengene kom på bordet har skjedd mye god trosopplæring i menighetens regi. De siste årene har det vært et helhetlig arbeid som samler mange. Klubbene på bedehusene og barnekoret gir tilbud til barn fra 4 år. Her er det god bibelundervisning ved hver eneste samling. Vi ser at noen tar steget videre til Juntos koret for de som er litt større. Her er det masse sangglede og øvelsene kombineres med Secret Service en ungdomsgudstjeneste med lystenning, sang, undervisning og bønn. Ungdomsklubben SMUK har andakt/undervisning/lovsang på hver klubbkveld. Det er god grunn for menigheten til å være takknemlig for alt det flotte som skjer i disse sammenhengene. Takk til prest og dyktige og trofaste frivillige som har muliggjort dette. Dåp oppfølging av døpte. Presten har dåpssamtale med alle som ønsker dåp for sitt barn. Sannidal menighet bruker dåpslys / lysestake og en dåpsbok som dåpsbarna får i gave. I tillegg får de dåpsservietten, som er laget på Madagaskar. Gjennom dette støtter vi et kvinneprosjekt der. 6

7 MISJON. Menigheten startet i 2006 et fireårig engasjement i prosjektet Nådehjemmet i Thailand. Dette er et prosjekt som Det norske Misjonsselskap har. Vi har forpliktet oss til å støtte med min. kr pr. år. Sannidal menighet sendte i 2012 kr ,50 til prosjektet Prosjektet støtter gravide ugifte kvinner, som i Thailand ofte blir utstøtt av sin familie. På Nådehjemmet kan de være under svangerskapet - og få hjelp og omsorg der. Staben der kan hjelpe dem å få kontakt med familien sin igjen og komme hjem etter at barnet er født. Noen får også hjelp til adopsjon hvis det er den beste løsningen. Menigheten har også et kvinneprosjekt i Bolivia. Misjonsalliansen har et lånefond i Bolivia - Diaconia-FRIF. En nysatsing innenfor dette er kvinnebanken. De trenger kapital til å låne ut penger til kvinner - som ellers ikke ville fått lån - slik at de kan få sjansen til å arbeide seg ut av ekstrem fattigdom. Menighetsrådet vedtok å støtte prosjektet med minst kr pr. år i den tiden Dagfrid Bråtane og Stig Lemvik var utsendinger for Misjonsalliansen. I 2012 ble det sendt kr.7.041,50 til prosjektet. Begge prosjektene er etter utløp fornyet for ett år av gangen. Det er bestemt at Thailandprosjektet videreføres ut 2015 og at Kvinneprosjektet i Bolivia erstattes med et annet prosjekt i samme land. ØKONOMI Sannidal menighet har en trygg og god økonomi. Sum eiendeler (bankinnskudd) pr : ,05 ( ,78) ( ) Herav rest milliongave ,62 ( ,15) Netto driftsmidler og ubundne fond pr ,43 ( ,63) Bruk av ubundne fond: ,00 Bruk av bundne fond: ,00 Avsatt til dekning av tidligere års underskudd 5.750,00 Bruk av udisponert overskudd fra tidligere år ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk ,00 Regnskapet føres av Kragerø Kommune og blir revidert av Telemark Kommunerevisjon. Det er ved kirkeofringer i 2013 samlet inn kr (32.649)til egen menighet og kr (97.649) til andre formål. I det sistnevnte beløpet ligger blant annet våre to misjonsprosjekter. Budsjett-tallene var hhv og Det står fremdeles i overkant av kr ubenyttet av milliongaven menigheten fikk av ekteparet Ginsberg i år Sannidal menighet fikk høsten 2011 en gave fra Kragerø Sparebank på kr til aktivitetsrom for SMUK. Denne er ikke brukt i 2012 og er overført milliongavekontoen. Videre er kr overført fra nevnte konto til SMUK (innredning av aktivitetsrommet), etter vedtak i menighetsrådet. Det foreligger fremdeles ikke regnskapsoversikt for garasjen. Annet: Gudstjenestereform. I forbindelse med gudstjenestereformen i Den norske kirke er det etablert et gudstjenesteutvalg i menigheten. De har jobbet fram et forslag til ny ordning for hovedgudstjenesten i Sannidal menighet. Forslaget ble lagt fram for et godt besøkt og engasjert menighetsmøte i september. Ordningen ble senere på høsten godkjent av biskopen. Nytt kjøkken i Kirkestua. Ny kjøkkeninnredning (IKEA)er på plass i Kirkestua. Lars Jacob Moe og Alf Bjørn har stått for monteringen. Nå er også oppvaskmaskin koblet til. Kirkestua er mye brukt til menighetsråd, komitemøter, korvirksomhet, ungdomsklubb og annen møtevirksomhet. Brukerne kan nå glede seg over en trivelig og praktisk kjøkkenavdeling. 7

8 Dugnad. I tillegg til omfattende dugnad i forbindelse med garasje/aktivitetsrom kan nevnes at det har vært vaskedugnad i Sannidal kirke. Sannidal menighetsblad, har også i 2012 kommet ut med 4 nummer. Bladet har en tilfredsstillende økonomi, med bidrag i form av annonseinntekter og gaver fra enkeltpersoner. Ca. 100 eksemplarer blir sendt utenbygds og de resterende 800 blir lagt i postkassene av frivillige distributører. Takk til dere! Bladet legges også ut på nettet på og på Redaksjonskomiteen takker for bidrag i form av ord, bilder og kroner. Hallo Kragerø Lokalradioen Hallo Kragerø ved Abraham Sørdalen og Kari Lien har overført 5 gudstjenester fra Sannidal kirke. Andaktstelefonen. Dette tilbudet muliggjøres av 7 menigheter i Kragerø kommune. Soknepresten i Sannidal har hatt 3 andakter her i løpet av året. Sannidal kirke på nettet. Sannidal kirke og menighet har egen hjemmeside: I tillegg er Sannidal kirke på Facebook. En omtale av Sannidal menighet finnes også på internettadressen Menighetsrådet ønsker å rette en stor takk til alle dere som gjør en innsats for at menigheten skal fungere med all sin virksomhet. Takk også til dere som ikke er nevnt med navn i årsmeldingen, men som vi vet gjør en tjeneste i det stille. Takk for bønnetjeneste og praktisk hjelp. Takk til dere som bruker masse av tida deres til å ta vare på barn og unge gjennom å lede kor og klubber. Takk til dere som kommer til gudstjeneste. Sannidal, 13. januar 2013 Stig Bråtane Lemvik Leder Sannidal menighetsråd 8

Årsmelding for Sannidal Menighet år 2011

Årsmelding for Sannidal Menighet år 2011 Midt i vår verden her hvor vi bor står et bygg som et tegn på vår tro. Lyset og mørket, himmel og jord møtes her i en levende bro. Midt i vår verden, her hvor vi bor, reiser tårnet seg opp som en mast.

Detaljer

Årsmelding for Sannidal menighet år 2013

Årsmelding for Sannidal menighet år 2013 Årsmelding for Sannidal menighet år 2013 ANSATTE Ansatte i menigheten har vært: Michael Wohlenberg - sokneprest Robert Czyz - organist Palmar Moltu kirketjener og kirkegårdsarbeider Kari Skarvang klokker

Detaljer

Årsmelding for Sannidal menighet år 2014

Årsmelding for Sannidal menighet år 2014 Årsmelding for Sannidal menighet år 2014 ANSATTE Ansatte i menigheten har vært: Michael Wohlenberg - sokneprest Robert Czyz - organist Palmar Moltu kirketjener og kirkegårdsarbeider Kari Skarvang klokker

Detaljer

Årsmelding for Sannidal menighet år 2016

Årsmelding for Sannidal menighet år 2016 Årsmelding for Sannidal menighet år 2016 ANSATTE Ansatte i menigheten har vært: Michael Wohlenberg - sokneprest Robert Czyz - organist Palmar Moltu kirketjener og kirkegårdsarbeider Kari Skarvang klokker

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD MARS 2008 NR. 1 68. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD MARS 2008 NR. 1 68. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD MARS 2008 NR. 1 68. ÅRGANG PRESTENS HJØRNE Dere er nok ikke klar over det, men jeg var på TV en gang. For 20 år siden var jeg med i den NRK overførte påskedagsgudstjenesten. Jeg

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 5.august, 10.søndag i treenighetstiden Matt 18,21-35 Ulnes kyrkje kl.13 Aurdal fjellkirke kl.19 Gudsteneste. Geir Wiknes. Nattverd. Takkoffer til kyrkelyden

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

August Søn. 02.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd Taler: Knut Helge Høyland

August Søn. 02.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd Taler: Knut Helge Høyland Semesterplan for Grimstad Frikirke Høsten 2015 August Søn. 02.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd Søn. 09.08 11.00 Gudstjeneste Taler: Kurt Hjemdal Tir. 11.08 Søn. 16.08 Konfirmantleir på Evjetun Søn. 16.08

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK:

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK: Møtested: Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Stavern menighetsråd INNKALLING Faste medlemmer og 1. vara innkalles Forfall meldes Kari Dahle Halvorsen, mobil 48 04 48 39 eller mail:

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30 Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 03.01 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 01/2017 Tilstede: :Dan Frode Bø :Thor Ove Vistnes :Eivind Emmerhoff :

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HELLE MENIGHETSRÅD 2016

ÅRSMELDING FOR HELLE MENIGHETSRÅD 2016 ÅRSMELDING FOR HELLE MENIGHETSRÅD 2016 Sak 14 /17 Fastsatt i møte 14.02.17 Menighetsrådets medlemmer pr. 31.12 2016 Arne Fuglestad Ole Jakob Modalsli Tone Kvellestad Bråthen Leif Eckholdt (permisjon) Wenche

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Onsdag 16.03.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetsenteret TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Stathelle menighet. Forskjellige sammen om noe STORT

Stathelle menighet. Forskjellige sammen om noe STORT Stathelle menighet Forskjellige sammen om noe STORT Årsmelding 2010 s.1 Årsmelding for Stathelle menighetsråd 2010 Stathelle Menighetsråd 1.januar 31.desember 2010: Anne Karine Eriksen leder (og styrerepr.

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Menighetsråd. Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Gyland menighetsråd var slik sammensatt: Sverre Hjelleset, leder Mona Tollefsen, nestleder Turid Tesaker Belland, sekretær

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009.

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Virksomheten i en menighet er sammensatt av en rekke faste arrangementer og tiltak. Gudstjenester og kirkelige handlinger er bundet i formen gjennom fastsatte liturgier.

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtebok for sråd Møtedato: 15.02.2017 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Menighetssenteret Tilstede: Torhild Meland, Preben Forgard Lindland, Sigfrid Nordhelle, Sven Tommy Træland Grøtteland, Mari Ann Nilsen,

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30 Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 07.03 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 03/2017 Tilstede: (1.vara) (2.vara) Sokneprest Daglig leder :Thor Ove

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 28.08.2012 Vedlegg: Referat fra 28.08.2012. Vedtak: Referatet fra 28.08.2012 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 28.08.2012 Vedlegg: Referat fra 28.08.2012. Vedtak: Referatet fra 28.08.2012 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 25.09.12 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 25.09.12 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00 MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL 23.11.2016 19.00 21:00 Møterom 4 v/kommunestyresale n MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL ANDAKT/MAT TIL STEDE PÅ MØTET: Britt Dalan, Liv Birkeland, Å ge Birkeland,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 17.12.2015 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 26/15

Detaljer

Årsmelding for Oppegård Menighetsråd

Årsmelding for Oppegård Menighetsråd 1 Årsmelding for Oppegård Menighetsråd 2012 Årsmelding for Oppegård menighet 2012 2 Innholdsfortegnelse s. 2 Årsrapport fra Oppegård menighetsråd s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 5. mai 2013 s. 9 Regnskap

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet

DEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet DEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet MØTEPROTOKOLL Grefsen menighetsråd Dato: 22.06.2017 kl. 19:00 Sted: Møterommet i Grefsen kirke Arkivsak: 17/00002 Tilstede: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Østang,

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i Konsmo kirke

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i Konsmo kirke MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i 15 18.00 19.25 Konsmo kirke MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL TIL STEDE PÅ MØTET: Liv Birkeland, Britt Dalan, Tor Arvid Kristensen Norveig H. Eikeland,

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

ÅRSMELDING FOR SØRKEDALEN MENIGHETSRÅD 2012

ÅRSMELDING FOR SØRKEDALEN MENIGHETSRÅD 2012 ÅRSMELDING FOR SØRKEDALEN MENIGHETSRÅD 2012 ÅRSMØTE I KIRKESTUEN ONSDAG 19. JUNI 2013 KL 19.00 Saksliste til årsmøtet: 1. Årsmelding 2012 2. Menighetens årsregnskap 2012 3. Regnskap for Gotaas-fondet 2012

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne Møller, Ingvar Jostein Svegården.

Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne Møller, Ingvar Jostein Svegården. Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 13.04.2015 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Årsmelding for. Oppegård Menighetsråd

Årsmelding for. Oppegård Menighetsråd Årsmelding for Oppegård Menighetsråd 2011 Menighetsrådet har i 2011 hatt følgende sammensetning: Fra 1. januar til 31. oktober: Leder Gry Marianne Løkkevik Nestleder Liv Røhnebæk Bjergene Styremedlemmer

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 02.06.2016 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 08/16

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015 Presentasjon av kandidatene Valg til Strindheim menighetsråd 2015 Her presenteres kandidatene til menighetsrådsvalget for perioden 2015 2019 i den rekkefølgen

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Januar Søn Kveldsgudstjeneste Taler: Sigmund Sandåker Nattverd

Januar Søn Kveldsgudstjeneste Taler: Sigmund Sandåker Nattverd Semesterplan Våren 2017 DAG KL. ARRANGEMENT ANNET Januar Søn. 01.01 18.00 Kveldsgudstjeneste Taler: Sigmund Sandåker Nattverd Søn. 08.01 11.00 Familievennlig gudstjeneste Hellig tre kongers søndag (Juletre)festkirkekaffe!

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HELLE MENIGHETSRÅD 2015

ÅRSMELDING FOR HELLE MENIGHETSRÅD 2015 ÅRSMELDING FOR HELLE MENIGHETSRÅD 2015 Sak 06 /16 Fastsatt i møte 09.02.16 Menighetsrådets medlemmer pr. 31.12 2015 Arne Fuglestad Ole Jakob Modalsli Tone Kvellestad Bråthen Leif Eckholdt (permisjon) Wenche

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær.

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 31.01.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 30.01.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes,

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, DEN NORSKE KIRKE Ørnes, 24.01.2014 J.nr.: / Arkiv: Gudveig Haugland leder Lars Gjøviken nestleder Marit Swensen sekretær Gunnlaug Selstad Kopi: Tor Einar Andersen tillitsvalgt Guttorm Strand Gustav Andersen

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 22.01.14 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato 22.01.14 Møtetid: kl. 19.00 Møtested: HUSET Tilstede:

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Når lyset. vinner. vil det bety: Hele verden. blir ny. side5 MARS 2015 NR. 1 75. ÅRGANG

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Når lyset. vinner. vil det bety: Hele verden. blir ny. side5 MARS 2015 NR. 1 75. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2015 NR. 1 75. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Når lyset vinner vil det bety: Konfirmasjon Hele verden blir ny. side5 Ingebjørg Foto : Mecky Wohlenberg -

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2011-2013 GRATANGEN MENIGHET En gruppe bestående av 4 personer fra menighetsrådet har sammen med menighetsrådet utarbeidet en handlingsplan for Gratangen menighet. Planen er tenkt å være

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 18. juni 2013 kl. 19:00 Sted: Stokkøy Sjøsenter, Fremmøtte: GISLE HERFJORD MARIANNE O. S. BUTLI ODD MARTIN GRØTTING TONE BÅRDLI KRISTIAN KJENES EINAR

Detaljer

Ansatte. Frelsesarmeen Bryne korps Vardheiveien 4, Postboks Bryne. Julio Davila Pamella Muedas Ørjan Amland Hannah Borret Solveig Varland

Ansatte. Frelsesarmeen Bryne korps Vardheiveien 4, Postboks Bryne. Julio Davila Pamella Muedas Ørjan Amland Hannah Borret Solveig Varland Johannes 1: 9-12 og14 Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR DATO Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

REFERANSE JOURNALNR DATO Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Den norske kirke Hinna Menighet Postboks 201 4001 Stavanger Telefon:51 90 57 72 / 99 63 22 00 e-post: hinna.menighet@stavanger.kommune.no Møteprotokoll Gruppe: Hinna menighetsråd Møtested: Hinna kirke,

Detaljer

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Vår 2016. Trosopplærer Wenche Moe Aasmundtveit. Her er bare tall på antall oppmøtte. Høst 2016. Trosopplærer Randi-Elizabeth Withbro Trosopplæringen i

Detaljer

Årsmelding Aurskog menighet 2014

Årsmelding Aurskog menighet 2014 Årsmelding Aurskog menighet 2014 2014 - konsolideringens år I 2014 ble endelig avtalen om tomten til menighetshuset ferdig, og menigheten får skjøtet våren 2015. Nå kan fokuset snues, og vi håper at engasjementet

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD M Ø T E R E F E R A T GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 19. januar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer