I N D R E. Båthuset O S L O F J O R D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N D R E. Båthuset O S L O F J O R D"

Transkript

1 I N D R E Båthuset O S L O F J O R D

2 Dette heftet inngår i en serie av kulturhistoriske hefter som Follo museum har laget til hyttene som Kystleden Indre Oslofjord disponerer. Follo museum er i tillegg til å være regionmuseum for Follo også ansvarlig for kystkultur i Akershus. Stein Barli, Christian Hintze Holm, Per G. Norseng og Ola Teige har utarbeidet heftene. Follo museum Forsideillustrasjon: Båthuset. Foto: Levor Traaen.

3 Båthuset Båthuset ligger helt nede i fjæra på friområdet Skogsborg. Det over 100 år gamle båthuset er svært enkelt istandsatt med åpen løsning med mulighet for overnatting for «mange» personer. Iseksporten fra Røyken I uminnelige tider var vinteren en uproduktiv tid på landsbygda, preget av is, snø, stillstand og innearbeid. På 1800-tallet var vinteren også en krisetid for den voksende arbeiderklassen ofte måtte de overleve på hva de hadde klart å skrape sammen i den varme årstiden. Men fra midten av århundret åpnet det seg en verdifull som fant sted på kontinentet. Tidligere hadde is vært et rent luksusprodukt. Det ble rundt midten av århundret vanlig - og nødvendig - å benytte is til å avkjøle og bevare de store mengder mat og drikke som ble konsumert i de voksende industrimetropolene. De største forbrukerne av norsk is ølbryggerier og fiskerflåten; de viktigste markedene fantes i Frankrike og England, særlig i London. Etterspørselen økte ytterligere når isskapet, forløperen til dagens kjøleskap, kom i alminnelig bruk. Årene var de mest hektiske, høydepunktet var i Da eksporterte Norge hele tonn is. Illustrasjonene av isdrift i dette heftet er tatt av Axel Wiborg omkring 1907 ved Digerud i Follo og og av Kaare Guldbrandsen på Kopperud ved Fagerstand i Nesodden på 30-tallet. Men metode og utstyr var det samme som på den andre siden av fjorden i Hurum og Røyken. vinternæring for Røyken og andre kystbygder i Sør-Norge, nemlig eksport av is til kontinentet. Den første islasten gikk fra Drøbak til England i 1849, i løpet av de etterfølgende 70 år ble det eksportert millioner med tonn is fra Oslofjorden og Skagerrakkysten. Årsaken til at iseksport åpnet seg som en næring var den store befolkningsøkningen og urbaniseringen Her i Røyken startet gründeren Søren A. Parr i Drøbak. Han tok til med iseksport omkring 1850, og fra Drøbak spredte han sin virksomhet til en rekke av bygdene omkring Christianiafjorden. På denne siden av fjorden var Verpen og Sandspollen hans viktigste utskipningssteder. På slutten av 1850-tallet begynte han med eksport av is fra Bårsrudvannet i Røyken. Han forpaktet også bl.a. Verpentjernet (i dag kalt Verpendammen).

4 På midten av 1800-tallet anla iseksportører en rekke kunstige isdammer i Røyken, flesteparten på Oslofjordsiden. Røyken var et fordelaktig område for eksport av is på grunn av de gode transportforholdene. Den største dammen ble bygget av drammenskjøpmannen Ole Ølstad i Hyggen, visstnok for den da enorme prisen av kr. Men på grunn av dårlig grunnarbeid brøt den oppdemmede Skjærabekken seg gjennom demningen etter bare et år. For andre gikk det bedre. Fra 1870-tallet frem til Første verdenskrig ble iseksporten dominert av Torvald Baarsrud på Bårsrud gård, han hadde tilnærmet monopol og tjente seg svært rik på denne handelen. Til å begynne med ble isen skåret ut med utrangerte sagblader, men etter hvert kom spesiallagde sager i bruk. Det ble skåret ut lange remser som så ble delt opp i blokker og slept opp av vannet med spesielle kroker. Deretter ble de transportert med hest og slede ned til Nærsnesbukta eller Høvikollen. Etter hvert ble det bygd ishus nede ved stranda for å lagre isen i påvente av skipsanløp. I disse husene ble blokkene stablet og isolert med sagflis. Isdrift var en lønnsom kombinasjon til jordbruk for gårdbrukerne. Det ga en kjærkommen vinterinntekt, men var like mye en

5 helårsvirksomhet. I tillegg til skjæring og transport av isblokkene, måtte isdammene brøytes for å holdes snøfrie markedet krevde blank stålis. Dessuten måtte dammene vedlikeholdes og renses for siv og planter om sommeren. Det var sammenheng mellom isdrift og sagbruk, sagbruk og sommeren og isskurd om vinteren, man brukte de samme hestene til begge deler. Dessuten ble sagflis og annet avfallsmateriale brukt. Vinteren var det 7 anlegg i Røyken og 18 ishus; 265 mann var sysselsatt. betydelig redusert, som følge av innføring av moderne kjøleteknologi og kjøleskap utover 1900-tallet var markedet for norsk is blitt stadig mindre. Det endelige Da stevnet de siste lastene med is ut av Nærsnesbukta. Men det ble fortsatt produsert is til lokalt bruk i Røyen i flere år etterpå. Til slutt kan vi kanskje skjenke arbeiderne en tanke? Jobben var tung og usunn, isskjæringen måtte skje raskt og arbeidssituasjonen var oppjaget. Det var slitsomt å håndtere sagene, oftest jobbet folkene på akkordlønn - og saget så de svettet i kulda. Feriehjemmet Ikke langt fra Båthuset her på Skogsborg ligger det som inntil ikke så lenge siden avr et feriehjem for arbeidere ved av sementfabrikken i Røyken. I 1935 kjøpte Slemmestad Arbeiderforening eiendommen Rochestad. Slemmestad Arbeiderforening organiserte arbeiderne ved Kristiania Portland Cementfabrik på Slemmestad i Røyken, og nå skulle gårdsbruket i nabokommunen Hurum bli feriehjem for medlemmene. Men her var det små muligheter for utvidelse, og snart så man seg om etter noe nytt. Da Skogsborg dukket opp i 1946, fant man ut at dette var drømmestedet. Dermed ble det handel, til tross for at prisen var hele kroner en betydelig pris for en eiendom den gangen. Men eiendommen var på hele 63 mål og hadde lang strandlinje. Det var flere bygninger på stedet, blant annet den store og gode hovedbygningen som den forrige eieren hadde oppført. 10 nye hytter ble satt opp, og dermed fikk man hele 70 sengeplasser. Denne omfattende og innbringende virksomheten pågikk til omkring 1. verdenskrig, da krig og avsperring satte en stopper for eksporten. Da var volumet allerede Etter at sementfabrikken på Slemmestad ble lagt, var arbeiderforningens medlemstall synkende. Det var mangel på folk som kunne drive stedet, og økonomien var dårlig. Men med sin vakre beliggenhet var Skogsborg en verdifull eiendom, og et salg ville åpenbart ha

6 innbragt en betydelig sum. Men arbeiderforeningen var opptatt av at stedet skulle bevares for allmennheten, og inngikk i 1995 en avtale med Røyken kommune som sikret dette. Kommunen sa seg villig til å investere en hel del i å pusse opp og oppgradere bygningsmassen, Til gjengjeld skulle folk som tilhørte eller hadde tilhørt arbeiderforeningen være sikret visse fordeler i bruken av stedet, bl.a. i form av redusert leie. Denne retten gjelder frem til Etter dette overtar Røyken kommune flertallet i styret for stedet. Kilder og litteratur Karlsen, Tor K., Slemmestad Arbeiderforening 100 år 22. mars 1996, s. 35. Sønju, Ole, Røykens siste istid, i Årbok for Røyken historielag Holm, Christian Hintze, Frogn bygdebokverk, b. II, Frogn 1996.

Kulturhistorisk Stedsanalyse. Gamle Drøbak DIVE

Kulturhistorisk Stedsanalyse. Gamle Drøbak DIVE Kulturhistorisk Stedsanalyse Gamle Drøbak DIVE Frogn kommune 2012 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Frogn Kommune Rapportnavn: Kulturhistorisk stedsanalyse Drøbak (DIVE) Utgave/dato: 2012-11-15 Oppdrag:

Detaljer

Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside

Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside Nesbygda Historielag Etter å ha vokst opp på Tørkop, og arbeidet der mesteparten av mitt voksne

Detaljer

150 år siden. Grefsen Vandcuranstalt. ble anlagt

150 år siden. Grefsen Vandcuranstalt. ble anlagt 150 år siden Grefsen Vandcur anstalt ble anlagt Foto: Ukjent/Historielaget Av Anne-Berit Prestegård I 1858 ble Grefsen Vandcuranstalt, eller Grefsen Bad som det også ble kalt, opprettet. Badet eksisterte

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE Plan-, bygg- og oppmålingsenheten

RØYKEN KOMMUNE Plan-, bygg- og oppmålingsenheten RØYKEN KOMMUNE Plan-, bygg- og oppmålingsenheten Forprosjekt til kommunedelplan for Slemmestad Røyken kommune Utkast 4. juni 2008 Forprosjekt rapport - Innhold Innledning Industristedet Slemmestad - Sementfabrikken

Detaljer

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer

Hold dampen oppe! Lærerveiledning til Den kulturelle skolesekken

Hold dampen oppe! Lærerveiledning til Den kulturelle skolesekken Hold dampen oppe! Lærerveiledning til Den kulturelle skolesekken Hold dampen oppe den industrielle revolusjon, oppfinnelser og samfunnsendringer. 2 DEL 1 Praktisk orientering: Mål: Vi ønsker med dette

Detaljer

NR. 1 - Mars 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Våren er i anmarsj

NR. 1 - Mars 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Våren er i anmarsj NR. 1 - Mars 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Våren er i anmarsj Kultur og kulturarv Det var veien til en helt ny kultur nobelprisvinneren og generalsekretæren i FN, Kofi Annan

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

Verk og virksomhet i 75 år Korsfestet til gullet Pengesluk

Verk og virksomhet i 75 år Korsfestet til gullet Pengesluk Art. nr. 4 1997 fra Blaker og Sørum historielag Verk og virksomhet i 75 år Det begynte som én manns vilje. Amtmand Ole Furu i Akershus kom fra beskjedne kår. Men han var vant til å sitte øverst ved bordet

Detaljer

Skonseng UL 1903-1998

Skonseng UL 1903-1998 Skonseng UL 1903-1998 SKREVET AV : JOHAN ALTE WESTMAN 2/3-98 FORORD Først vil jeg få med hvorfor jeg valgte å skrive om Skonseng Ungdomslag Jeg valgte å skrive om S.U.L fordi laget har vært en del av livet

Detaljer

Den industrielle revolusjonen

Den industrielle revolusjonen Elevene skal kunne > gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjonen kapittel 1 Rekonstruksjon av en av James Watts dampmaskiner James Watt (1736 1819) konstruerte denne dampmaskinen i 1781.

Detaljer

«Turistene kommer fra hele verden, og de kommer hit for to ting: Stavkirken og osten.»

«Turistene kommer fra hele verden, og de kommer hit for to ting: Stavkirken og osten.» HVER LØRDAG 13 SIDER > FOTO: SKJALG BØMER VOLD «Turistene kommer fra hele verden, og de kommer hit for to ting: Stavkirken og osten.» Leif Inge Underdal, driver butikken Undredalsbui og turistanlegget

Detaljer

Styrstua teglverk. Et av Norges største teglverk i sin tid, i dag knapt nok synbart

Styrstua teglverk. Et av Norges største teglverk i sin tid, i dag knapt nok synbart Styrstua teglverk Et av Norges største teglverk i sin tid, i dag knapt nok synbart Av Dag Kristoffersen, f. 1953, redaktør LL, lokalhistoriker, lektor, Kongsberg 104 Teglsteinsproduksjon i eldre tid Teglsteinsproduksjon

Detaljer

Hasselbakken Frivillighetens hus i Asker

Hasselbakken Frivillighetens hus i Asker Hasselbakken Frivillighetens hus i Asker Historikk Hasselbakken ligger på en av de fineste tomtene i Asker sentrum. Fasaden på den gamle sveitservillaen er et blikkfang når du med bil svinger fra motorveien

Detaljer

Rapport: tiltak på freda bygninger London 2 og Hotellet 2012-2014

Rapport: tiltak på freda bygninger London 2 og Hotellet 2012-2014 Rapport: tiltak på freda bygninger London 2 og Hotellet 2012-2014 Gjennomført ved hjelp av midler fra Svalbards miljøvernfond Våren 2012 ble det søkt om penger til restaurering og vedlikehold av freda

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre NESBYGDA HISTORIELAG Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop Bedehuset/Nesbygda kirke før og nå Pløying i Støa Nesbygda historielag

Detaljer

18. Bevaring av faste kulturminner

18. Bevaring av faste kulturminner 18. Bevaring av faste kulturminner Tryggve Fett Gamle Bergen Museum tryggve.fett@gamlebergen.museum.no Den eneste kunnskap vi som enkeltpersoner eller som samfunn har om fremtiden, er den erfaring vi har

Detaljer

Passer for: Spillet passer best for ungdom over 13 år, men det kan tilpasses yngre aldersgrupper

Passer for: Spillet passer best for ungdom over 13 år, men det kan tilpasses yngre aldersgrupper Handelsspillet Mål: Spillet har som mål å illustrere hvordan handelsprosessen kan være til hjelp og til hindring for den økonomiske utviklingen av samfunn og land. Målet er å skape en interesse og en diskusjon

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 1 Friluftsliv er det beste for folkehelsa Styreleder Rolf Klerud Nå har jeg sittet som styreleder

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Minneord om GUSTAV KIRKERUD. å legge et fast dekke på plassen foran inngangen.

Minneord om GUSTAV KIRKERUD. å legge et fast dekke på plassen foran inngangen. Røyken Historielag Formannen har ordet Så er vi i gang igjen etter styremøtet. Vi var godt fornøyd med året som har gått. Det viktigste var vel å få nytt tak på kornmagasinet. Nå kan vi slappe av når det

Detaljer

ØVINGSOPPGAVER KURSOPPGAVE. KURS I FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD, 1. Studieår

ØVINGSOPPGAVER KURSOPPGAVE. KURS I FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD, 1. Studieår ØVINGSOPPGAVER OG KURSOPPGAVE KURS I FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD, 1. Studieår 1. To tomter fra Holm gård Lars Holm solgte i slutten av 1951 to tomter fra Holm gård. Den ene ble solgt til Peder Ås, mens

Detaljer

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjonsbrev om hvordan de skal rapportere opplysninger

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen Regionale effekter av finanskrisen Ole Henning Nyhus Per Tovmo SØF-prosjekt nr. 7500: Den økonomiske utviklingen i Trondheimsregionen Prosjektet er finansiert av Fokus Bank SENTER FOR ØKONOMISK FORSKNING

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Anker Hotel vokser med 70 % hittil i år

Anker Hotel vokser med 70 % hittil i år Nytt fra Utgave 15, mai 2011 Stiftelsen Anker Studentboliger og hotel www.anker.oslo.no Anker Hotel vokser med 70 % hittil i år De 100 nye rommene og den nye konferanseavdelingen har ført til at hotellet

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

TRENDER I TRE. Les mer på SIDENE 3 6. Med totalkundeavtale slipper du tillegg SIDE 2

TRENDER I TRE. Les mer på SIDENE 3 6. Med totalkundeavtale slipper du tillegg SIDE 2 TRENDER I TRE 2014 #1 Informasjon fra Södra om interiørtre og byggtre. Takk for at dere tør! I forrige nummer av Trender i Tre slo jeg et slag for flere av våre nyheter på produktsiden, og ikke minst for

Detaljer