Farmakologisk behandling av rusmisbrukslidelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Farmakologisk behandling av rusmisbrukslidelser"

Transkript

1 Innføringskurs for spesialitet Farmakologisk behandling av rusmisbrukslidelser Jørgen G. Bramness SERAF Universitetet i Oslo 1 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

2 Om denne presentasjonen 1. Hva skal man behandle? 2. Hvilke medikamenter og hvordan virker de? Alt kan leses I Legemiddelhåndboka 2013 sidene SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

3 Hva skal man behandle? Akutt rus følgetilstander Abstinenser Delirium tremens Tilbakefallsprofylakse Inkludert LAR Behandle konsekvenser av rus? 3 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

4 Tilbakefallsprofylakse Substitusjonsbehandling Aversjonsbehandling Nedsettelse av rus-sug LAR Metadon Buprenorfin Heroin Disulfiram Opioidantagonister Naltrekson (overdoseforebygging) Nalmefen Metylfenidat Acamprosat Benzodiazepiner? Pregabalin Stoffer som interagerer med det endocannabinoide system Lioresal? 4 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

5 Beroligende Sovemidler Smertestillende Morfin/heroin GHB Alkohol Løsemidler PCP Ketamin Kokain Amfetamin Khat Cannabis Spice Ecstasy Mephedrone LSD Div. sopparter 5 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

6 Hva skal man behandle? Alkoholmisbrukslidelser står for skadelig bruk (F10.1) og avhengighetssyndrom (F10.2) Ikke nødvendig med formell diagnose for å behandle Ikke behandling av akutt rus eller abstinens Farmakologisk behandling Bare én av mange behandlingstilnærminger Kan brukes med og uten annen behandling 6 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

7 Behandling av akutt rus Trenger sjelden farmakologisk behandling Sedativer Hypnotika Obs interaksjoner 7 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

8 Behandling av abstinensreaksjoner Skal vanligvis ikke behandles medikamentelt Behandles med enkle remedier Alkoholisk (og andre sedativer) abstinens Fare for kramper: karbamazepin Angst og søvnplager: klorprotiksen, olanzapin, valproat Fare for delir se neste slide Delir ved opioider Cold turkey? Nedtrapping med metadon? Klonidin (Catapressan) Amfetaminpsykoser (?) 8 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

9 Delirium tremens Abstinenspsykose etter særlig lang og kraftig drikking Alkoholbruken reduseres eller opphører Søvndeprivasjon en viktig del Ofte sykdom Nesten alltid dårlig ernæringstilstand Livstruende og krever innleggelse Ofte nedsatt bevissthet - behov for overvåking 9 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

10 Symptomer Angst Motorisk uro Synshallusinert og taktile hallusinasjoner Paranoid preg Blodtrykksstigning og temperaturstigning Væske- og elektrolyttbalansen er truet 10 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

11 Behandling av delirium tremens Tiamin (vitamin B 1 ) (100 mg intramuskulært) skal gis for å forebygge Wernickes encefalopati Magnesiumtilførsel bør overveies Deliret: diazepam: gjentatte perorale ev. parenterale doser inntil søvn oppnås Klometiazol (som barbiturater) overvåke nøye i forhold til respirasjon, blodtrykk, temperatur og væskebalanse Evt. et antipsykotikum (haloperidol?)i tillegg Krampeprofylakse (f.eks. diazepam)! 11 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

12 Andre bedre (?) - anbefalinger A recommended regimen is 500 mg of thiamine intravenously, infused over 30 minutes, three times daily for two consecutive days and 250 mg intravenously or intramuscularly once daily for an additional five days, in combination with other B vitamins Cook CC, Hallwood PM, Thomson AD. B Vitamin deficiency and neuropsychiatric syndromes in alcohol misuse. Alcohol Alcohol. 1998;33(4): SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

13 Doseringsforslag Diazepam: moderat delir; p.o. (hvis mulig) 20 mg, deretter mg hver (0,5 )1 time til søvn Ved kramper gis mg langsomt i.v. eller rektalt Om ikk opphør gjenta umiddelbart Samlet dose på ( 150) mg i løpet av timer kan være nødvendig. Respirasjonsberedskap bør i så fall sikres. Flumazenil er antidot. Klometiazol: Startdose mg (kapsler/mikstur), senere 600 mg hver time til søvn. Kan gis i.v. Antipsykotikum, tillegg: Pykotisk uro m/for liten effekt av annet, f.eks. haloperidol* eller olanzapin Haloperidol har best dokuemtasjon, men bør likevel ikke brukes (BT, DRD2, mortalitet) 13 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

14 Acamprosat (Campral) Disulfiram (Antabus) Legemidler mot alkoholmisbrukslidelser Naltrekson (Revia) Rimonabant (Acomplia) Lioresal (Baclofen) LSD Nalmefene (Selincro) Odansetron (Zofran) Andre legemidler Benzodiazepiner Topiramat (Topimax) Buprorpion (Zyban) 14 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

15 Naltrekson (Naltrekson og Revia ) -opioid reseptor antagonist (mot alle subtyper) Aktiv metabolitt (6-β-naltrexol) T ½ 4 timer for modersubstans, men 13 timer for metabolitt (doseres 1 x /døgn) Forskjellig fra nalokson (Narcanti ) Overdose behandling Virkningsmekanisme er ikke klarlagt Påvirkning av nucleus accumbens? Påvirkning av opplevd eufori? Behandling Reduserer frekvens og alvorlighet av tilbakefall Kan brukes i poliklinisk behandling Reduserer drikking hos dem som forsetter (behandling som ikke krever avholdenhet) Hjelper motivasjon uten aversjon (ulikt disulfiram) Hjelper bare undergrupper? En slags beroligende effekt? Bivirkninger Diare og magekramper Lever Mason et al 1999, Garbutt et al 2005 Mueser et al SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

16 Naltrekson (NTX) for alkohol avhengighet Rösner S et al 2010 (Cochrane Datab Sys Rew) NTX reduserer ikke tilbakefall til all drikking (RR 0.96; 95 % CI 0.92 to 1.00) NTX reduserer risiko for tilbakefall til stordrikking med 17 % (RR 0.83; ) NTX reduserer antall drikke dager med 4%, (MD -3.89; to -2.04) NTX reduserer antall tunge drikke dager med 3 %, (MD ; to -0.99) NTX reduserer mengde alkohol drukket (MD ; to -1.97) NTX reduserer γ-gt, (MD ; to -1.75) 16 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

17 NTX and schizophrenia Prospective trials have demonstrated that naltrexone [ ] may be helpful in reducing alcohol use among patients with schizophrenia and co morbid alcohol dependence Petrakis et al., 2004, Petrakis et al., 2006, Maxwell 2000, Batki 2007, Lubman et al 2010 NTX gave significantly fewer drinking days, heavy drinking days and less craving vs. placebo Well tolerated; no group differences in side effects 50 mg NTX vs placebo RCT, 12 weeks Petrakis et al SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

18 depotinjeksjoner med naltrexone; Vivitrol Alkermes Løser problemet med etterlevelse Gode resultater for alcoholmisbrukslidelser Ikke blitt en stor suksess Ikke på markedet i Europa Teknologi som for nyere antipsykotika (risperidone/xeplion) Dyrt ( US$ 800/mnd.) 18 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

19 Nalmefen (Selincro ) -opioid reseptor antagonist (motvirker overdoser) Men er en partiell agonist mot kappa-opioid reseptoren (bedre ved avhengighet? ukjent!) T ½ ca. 12 timer (doseres ved behov, noen timer før behov) Forskjellig fra nalokson, relativt lik naltrekson Overdose behandling Virkningsmekanisme er ikke klarlagt Påvirkning av nucleus accumbens? Påvirkning av opplevd eufori? ESENSE 2 Nalmefen bedre enn placebo reduksjon a tunge drikkedager forskjell -1.7 dager/måned [95% CI -3.1; -0.4]; p=0.012 Nalmefen ikke signifikant bedre enn placebo for å reduserer total alkohol mengde brukt forskjell: -5.0 g/dag [95% CI -10.6; 0.7]; p=0.088 Gual et al 2013 Data for stordrikkere fra ESENSE 1 og ESENSE 2 Nalmefen bedre enn placebo reduksjon a tunge drikkedager forskjell -3.2 dager [95% CI: -4.8; -1.6]; P < Nalmefen bedre enn placebo for å reduserer total alkohol mengde brukt forskjell g/dag [95 % CI: -20.8; -7.8]; P < Bivirkninger Diare og magekramper Mindre fare for leverskade (i praksis...) van den Brink et al SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

20 Nalmefene Compared to naltrexone μ- and κ-opioid receptor antagonist Naltrexone primarily μ-receptor antagonist κ-opioid receptor is involved in motivational aspects of addiction More effective binding to CNS opiat receptors Higher bioavailability No liver toxicity More effetive in supressing alcohol inmtake than naltrexone Walker and Koob 2008; Neuropsychopharmacol RCTs 4 RCTs (N=799) reduction of heavy drinking (3 of 4 studies) Number of drinking days (1 of 4 studies) Number of drinks per drinking day (1 of 4 studies) Mason et al 1994, 1999, Anton 2004, Karhuvaara SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

21 Disulfiram (Antabus ) Stopper nedbrytningen av alkohol akkumulering av acetaldehyd Acetaldehyd er toksisk: hodepine, flushing, ubehag, kvalme og oppkast kan være livstruende valnlig dose: mg Effekt på antall drikkedager Levertoksisk OBS ved hepatitter OBS interaksjoner med andre legemidler Cruxet er etterlevelse: må tas under oppsyn I større doser (> 1000 mg/dag) gemmer dopamin- hydroksylase Øker CNS dopamin Relativt kontra-indisert v schizofreni Aldri > 500 mg for psykosetruede pasienter! Implantater uten effekt (?) For lav dose? (Johnsen J et al 1991) 21 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

22 Disulfiram and cocaine addiction 250 mg disulfiram/day significantly reduced cocaine use in cocaine dependent individuals Carrol et al 2004; Arch Gen Psychiatr The mechanism of action seems to be inhibition of dopamine - hydroxylase in CNS Schroeder et all 2010; Neuropsychopharmacol A Cochrane review of 7 studies (2010) determined the effect to be modest Pani et al 2010; Cochrane Newer studies reiterated these modest findings (at least for smaller doses of disulfiram) Oliveto et al 2011; Drug Alcohol Depend Disulfiram enhances the subjective well being effects of amphetamines! Sofuoglu et al 2008; Pharcol Biochem Behav 22 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

23 Acamprosat (Campral ) Unclear cellular mechanism of action Stabilizes chemical balance in CNS (otherwise be disrupted by alcohol addiction) By blocking glutamatergic N-methyl-Daspartate receptors Activating GABA A receptors May reduce craving, poor research findings 52 % reduction in placebo group vs. 60 % in treatment group Some studies show significant result in combination with motivational interviewing Some show significant results on number of heavy drinking days 23 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

24 24 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

25 Disulfiram (Antabus) Acamprosat (Campral) Naltrexon Nalmefene (Selincro) SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

26 Increasing pharmacological AD treatment coverage to 40% reduction of 3.3% (50 deaths/year) of all female alcohol-attributable deaths reduction of 7.6% (287 deaths/year) of all male alcohol-attributable deaths Shield KD, Rehm J, et al SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

27 27 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

28 Vedlikeholdsbehandling for opioidavhengige Langvarig bruk av opioider ikke bare å avruse/nedtrappe og så tro alt er OK Anhedoni, mistrivsel, tenningsreaksjoner, betydelig overdødelighet Substitusjonsbehandling Nedsatt morbiditet, mortalitet, sosiale problemer og kriminalitet 28 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

29 Vedlikeholdsbehandling for opioidavhengige Subutex Suboxone Metadon Langtidsvirkende morfin Heroin (?) 29 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

30 Sammenligning av medikamenter Buprenorfin Partiell opioidagonist og antagonist Avflatet dose-virkningskurve ( tak-effekt ). Økende dose hos stabiliserte gir ikke økt virkning, men forlenget virkningstid. Doseres som 2x-3x hver dgn Metadon Full opioidagonist Økende virkning med økt dose (sedasjonoverdosefare) Racemisk metadon: (S-metadon) kan utløse forlenget korrigert-qt-tid med fare for arytmiutvikling Doseres 1x i dgn Mindre grad av forsterket virkningen i kombinasjon med benzodiazepiner og alkohol (overdosefare) Lite euforiserende Reduserer russug Sperrer reseptoren for andre opiater Større grad av forsterket virkning i kombinasjon med benzodiazepiner, alkohol og opiater (overdosefare) Lite euforiserende Reduserer russug Noe sterkere smertelindrende effekt Mindre uttalte abstinenssymptomer ved nedtrapping enn de øvrige opiatene 30 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

31 Behandling av følgetilstander Feilernæring Psykiske lidelser Somatiske lidelser Nevrologiske lidelser 31 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

32 Konferanse om overdoseforebygging 31. august 01. september i Bergen Tema for konferansen er tiltak for å redusere overdosedødsfall i Norge og internasjonalt. Det ypperste av norsk og internasjonal forskning på fagfeltet vil bli presentert. Konferansen holdes i forbindelse med markeringen av verdens overdosedag Dag 1: Verdens overdosedag august Målgruppen er pårørende, brukere og ansatte i behandlingsapparatet. Dag 2: ThINCBergen September Målgruppen er nasjonale og internasjonale forskere, samt andre fagpersoner og brukerrepresentanter med spesiell interesse for nalokson-prosjektet. For påmelding og innsending av abstract, besøk: Vi ønsker faglige bidrag til parallelle sesjoner, ThINCBergen2015, abstractfrist er 31. mai Venue: Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen i Bergen Konferansen arrangeres i samarbeid med: 32 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

Vet vi noe om effektene av ulike behandlingsmetoder?

Vet vi noe om effektene av ulike behandlingsmetoder? STAVANGER 04.11.2014 Hva vet vi om effektene av ulike behandlingsmetoder Jørgen G. Bramness psykiater, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved SERAF, UiO j.g.bramness@medisin.uio.no 1 SERAF - Senter

Detaljer

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag?

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Helge Waal, professor Universitetet i Oslo, Seksjon

Detaljer

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag?

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Jørgen G. Bramness, lege Statens rettstoksikologiske

Detaljer

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 LOMMERUS En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 Innholdsfortegnelse Hovedinndeling DEL 1: BEHANDLING FORORD... 11 INNLEDNING TIL EN SAMTALE

Detaljer

AVRUSING: FRA VILJE TIL MEDISIN Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultrarask opioidavrusing (UROD)

AVRUSING: FRA VILJE TIL MEDISIN Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultrarask opioidavrusing (UROD) AVRUSING: FRA VILJE TIL MEDISIN Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultrarask opioidavrusing (UROD) Reidulf G.Watten Helge Waal Statens institutt for rusmiddelforskning og

Detaljer

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling Ny start. Nye muligheter Metadon en substitusjonsbehandling Et viktig steg 2 Heroinavhengighet er en alvorlig sykdom som er vanskelig å behandle. Konsekvensene av et misbruk er en destruktiv livsstil,

Detaljer

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring Nasjonale faglige retningslinjer IS-2211 Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer:

Detaljer

Hvordan kan rusmidler skade fosteret

Hvordan kan rusmidler skade fosteret Hvordan kan rusmidler skade fosteret «Barndommen starter i mammas mage» Sandefjord 06.05.15 Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Ord for dagen Kort om erfaringer med gravide på Borgestadklinikken

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd.

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. UNN Neonatalt abstinens syndrom (NAS) et begrep som dekker de

Detaljer

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Randi Nesje Myhr 2013 Første utgave av dette kompendiet ble laget i 2003 og et nytt og omarbeidet i 2009. Siste oppdatering vinter 2012/2013. Medikamentell behandling

Detaljer

Sedasjon av barn under tannbehandling

Sedasjon av barn under tannbehandling Sedasjon av barn under tannbehandling Prosjektoppgave for 10. semester H-02 S. Solhaug, K. Stokstad, M.T. Østenstad Foto K.G.Kvakestad Veileder: Førsteamanuensis Anne Skaare UNIVERSITETET I OSLO 11.05.2007

Detaljer

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon Rapport fra Kunnskapssenteret nr 03 2011 Systematisk kunnskapsoversikt

Detaljer

Individuell dosering. Voksne krever doser relativt lavere enn barn. Eldre og pasienter med nedsatt allmentilstand krever lavere dosering.

Individuell dosering. Voksne krever doser relativt lavere enn barn. Eldre og pasienter med nedsatt allmentilstand krever lavere dosering. 1. LEGEMIDLETS NAVN Stesolid 5 mg/2,5 ml rektalvæske, oppløsning Stesolid 10 mg/2,5 ml rektalvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Diazepam 5 mg/2,5 ml og 10 mg/2,5 ml. For fullstendig

Detaljer

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal.

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN DUROGESIC 12 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 25 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 50 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 75 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 100

Detaljer

15. Avhengighet og misbruk

15. Avhengighet og misbruk 204 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 15. Avhengighet og misbruk Forfattere Helena Prochazka, dr. med, överläkere, Försvarsmedicincentrum, Västra Frölunda, Sverige Eli Torild

Detaljer

Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen

Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen KRUS Håndbok 2/2006 Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen av Janne Helgesen (red.) Ellen Ekhaugen, Terje Fredwall, Ole Johan Heir, Svein Pettersen, Espen Salvesen og Tore Råen Utgitt av: Kriminalomsorgens

Detaljer

SYK! TEMA. Se også leder side 2

SYK! TEMA. Se også leder side 2 Foto: Arne Strømme/Samfoto SYK! Hvordan er den somatiske helsesituasjonen blant tunge rusbrukere? Hva slags hjelp får de for sine helseplager? Dette er to av spørsmålene vi stiller på temasidene i denne

Detaljer

Hva kjennetegner terminalfasen?

Hva kjennetegner terminalfasen? Hva kjennetegner terminalfasen? (Med fokus på kreftpasienter) Foredrag 15.02.2010 ved Overlege Are P. Normann Hospice Lovisenberg, LDS og Seksjon for Lindrende beh. OUS 1 Fra kurasjon til palliasjon En

Detaljer

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 2014 Rapport Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 Basert på data fra Reseptregisteret Svetlana Skurtveit Solveig Sakshaug Vidar Hjellvik Christian Berg Marte Handal Rapport Bruk av vanedannende

Detaljer

Til tross for mer avansert teknisk utstyr og bedre tannhelse,

Til tross for mer avansert teknisk utstyr og bedre tannhelse, FAGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2002: 112: 160 70. Per Løkken og Kari Gravem Kvakestad Medikamentell kontroll av tannbehandlingsangst Til tross for mer avansert teknisk utstyr og bedre tannhelse, viser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING 2009 1 Smertelindring.indd 1 03.04.2009 10:22:02 Forsidefoto: Colourbox Smertelindring.indd 2 03.04.2009 10:22:02 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Utredning 7

Detaljer

DUDIT. The Drug Use Disorders Identification Test MANUAL. Anne H. Berman, Hans Bergman, Tom Palmstierna og Frans Schlyter

DUDIT. The Drug Use Disorders Identification Test MANUAL. Anne H. Berman, Hans Bergman, Tom Palmstierna og Frans Schlyter DUDIT The Drug Use Disorders Identification Test MANUAL Anne H. Berman, Hans Bergman, Tom Palmstierna og Frans Schlyter Versjon 1.1 Oppdatert oktober 2007 Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk

Detaljer

Det Odontologiske Fakultet. Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin. Universitetet i Bergen. Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep:

Det Odontologiske Fakultet. Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin. Universitetet i Bergen. Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep: Det Odontologiske Fakultet Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin Universitetet i Bergen Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep: et supplement til moderne behandling. En litteraturstudie

Detaljer

Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv?

Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv? Actis-notat 1:2015 Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv? Innhold Sammendrag...1 Historikk...3 Legemiddelassistert rehabilitering...5 Heroinassistert behandling internasjonale erfaringer...7

Detaljer

En tøff start på livet

En tøff start på livet En tøff start på livet (Bilde hentet fra: http://www.holographicmedicine.no/tuina.html) Hvordan veilede gravide LAR-pasienter, ved å bruke endringsfokusert rådgivning, for å redusere skader og komplikasjoner

Detaljer

Amfetamin og metamfetamin. Grunnkurs Rus 05.03.14

Amfetamin og metamfetamin. Grunnkurs Rus 05.03.14 Amfetamin og metamfetamin Grunnkurs Rus 05.03.14 Figuren viser ruspåvirkningen av de forskjellige stoffene Dempende Stimulerende Tregere reaksjonsevne Mer avslappet Nedsatt oppmerksomhet Tretthet Beroligende

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Rusmedisin s 6. Høstmøtet 2009 s 28. Ny leder i Nif s 32. Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009

Indremedisineren. Tema: Rusmedisin s 6. Høstmøtet 2009 s 28. Ny leder i Nif s 32. Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2009 Tema: Rusmedisin s 6 Høstmøtet 2009 s 28 www.legeforeningen.no/indremedisin Ny leder i Nif s 32 Ingenting gir høyere blodtrykk enn

Detaljer

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende.

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Innhold 3 Innledning 4 Kreftsmerter 6 Om smerter og smertebehandling 15 Generelt om morfin i smertebehandlingen 22 Praktisk gjennomføring

Detaljer