Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International, 11(1),

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International, 11(1), 11-18."

Transkript

1 Emnekode: MAPO4100 Emnenavn: Master i helse og empowerment: faglig og helsepolitisk grunnlag Studieår: Kull: Master i helse og Semester: Høst 2013 empowerment 2013 Studieprogram: Master i helse og empowerment Avdeling: Avdeling for helse, ernæring og ledelse Fagansvarlig / emneansvarlig: Sidsel Tveiten/ Kirsten Vistnes Ajour Obligatorisk litteratur Anderson, R. M. & Funnell, M. M. (2010). Patient empowerment: Myths and misconceptions. Patient Education and Counseling, 79(3), doi: Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International, 11(1), Askheim, O. P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid: floskel, styringsverktøy, eller frigjøringsstrategi? Oslo: Gyldendal akademisk. Askheim, O. P. & Starrin, B. (Red.). (2007). Empowerment: i teori og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk. Bandura, A. (2008). An agentic perspective on positive psychology. I S. J. Lopez (Red.), Positive psychology: exploring the best in people vol 1: Discovering human strengths (s ). Westport, Conn.: Praeger. Baum, F. E. & Sanders, D. M. (2011). Ottawa 25 years on: a more radical agenda for health equity is still required. Health Promotion International, 26(suppl_2), ii253-ii257. Befring, A. K. (2007). Jus i helse- og sosialtjenesten. [Oslo]: Damm. Catford, J. (2011). Ottawa 1986: back to the future. Health Promotion International, 26(suppl_2), ii163-ii167. Corcoran, N. (2013). Communicating health: strategies for health promotion (2. utg.). Los Angeles: Sage.

2 Folkehelseloven. (2011). Lov om folkehelsearbeid LOV Hentet fra Fugelli, P. & Ingstad, B. (2009). Helse på norsk: god helse slik folk ser det. Oslo: Gyldendal akademisk. Getz, L., Kirkengen, A. L. & Ulvestad, E. (2011). Menneskets biologi - mettet med erfaring. Tidsskrift for Den norske legeforening, 131(7), Gibson, C. H. (1991). A concept analysis of empowerment. Journal of advanced nursing, 16(3), Hauge, H. A. & Hem, H. E. (2011). Developing health promotion education: mainstreaming or acknowledging tensions in an evolving discipline? Scandinavian journal of public health, 39(6 Suppl), Hofmann, B. (2002). Pasientautonomi som etisk rettesnor - en kritisk gjennomgang. Tidsskriftet Sykepleien, 90(17), Hofmann, B. (2009). Broadening consent - and diluting ethics? Journal of Medical Ethics, 35(2), Klepp, K. I., Stigen, O. T. & Aarø, L. E. (2009). Lokalt folkehelsearbeid rettet mot ungdom - HEMIL-modellen. I K.-I. Klepp, & L. E. Aarø (Red.), Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid (3. utg., s ). Oslo: Gyldendal akademisk. Kökény, M. (2011). Ottawa revisited: enable, mediate and advocate. Health Promotion International, 26(suppl_2), ii180-ii182. Labonté, R. (2011). Toward a post-charter health promotion. Health Promotion International, 26(suppl_2), ii183-ii186. Laverack, G. & Keshavarz Mohammadi, N. (2011). What remains for the future: strengthening community actions to become an integral part of health promotion practice. Health Promotion International, 26(suppl_2), ii258-ii262. Malterud, K. (2010). Power inequalities in health care empowerment revisited. Patient Education and Counseling, 79(2), doi: /j.pec McQueen, D. V. & De Salazar, L. (2011). Health promotion, the Ottawa Charter and developing personal skills : a compact history of 25 years. Health Promotion International, 26(suppl_2), ii194-ii201. Meld.St. 13 ( ) (2012). Utdanning for velferd : samspill i praksis. Oslo. Mæland, J. G. (2010). Forebyggende helsearbeid: folkehelsearbeid i teori og praksis (3. utg.). Oslo: Universitetsforl. [Kap. 1-12] Pedersen, R., Hofmann, B. & Mangset, M. (2007). Pasientautonomi og informert samtykke i klinisk arbeid. Tidsskrift for Den norske legeforening, 127(12),

3 Turnock, B. J. (2012). Public health: what it is and how it works (4. utg.). Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett. Wills, J. (Red.). (2007). Promoting health. Oxford: Blackwell. Wilson, P. M., Kendall, S. & Brooks, F. (2007). The Expert Patients Programme: a paradox of patient empowerment and medical dominance. Health & Social Care in the Community, 15(5), doi: /j x Anbefalt tilleggslitteratur Badcott, D. (2005). The expert patient: valid recognition or false hope? Medicine, Health Care & Philosophy, 8(2), Beaglehole, R. & Bonita, R. (2009). Global public health: a new era (2. utg.). Oxford: Oxford University Press. Bø, I. & Helle, L. (2008). Pedagogisk ordbok: praktisk oppslagsverk i pedagogikk, psykologi og sosiologi (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. Carolan, M. (2007). Health literacy and the information needs and dilemmas of first-time mothers over 35 years. Journal of clinical nursing, 16(6), Chiovitti, R. F. (2011). Theory of protective empowering for balancing patient safety and choices. Nursing Ethics, 18(1), doi: / Eckman, M. H., Wise, R., Leonard, A. C., Dixon, E., Burrows, C., Khan, F. & Warm, E. (2012). Impact of health literacy on outcomes and effectiveness of an educational intervention in patients with chronic diseases. Patient Education & Counseling, 87(2), Elstad, E. & Turmo, A. (2006). Læringsstrategier: søkelys på lærernes praksis. Oslo: Universitetsforl. Hauge, H. A. & Hem, H. E. (2011). Developing health promotion education: mainstreaming or acknowledging tensions in an evolving discipline? Scandinavian Journal of Public Health, 39(6 Suppl), Health Evidence Network & WHO Europe. (2006 ). What is the evidence on effectiveness of empowerment to improve health? Hentet fra data/assets/pdf_file/0010/74656/e88086.pdf Helsepersonelloven. (1999). Lov om helsepersonell m.v. LOV Hentet fra html&emne=HELSEPERSONELLOV*&&

4 Ho, A. Y. K., Berggren, I. & Dahlborg-Lyckhage, E. (2010). Diabetes empowerment related to Pender's Health Promotion Model: a meta-synthesis. Nursing & Health Sciences, 12(2), doi: /j x Illeris, K. & Nordgård, Y. (2012). Læring. Oslo: Gyldendal akademisk. Istomina, N., Suominen, T., Razbadauskas, A., Martinkenas, A., Kuokkanen, L. & Leino- Kilpi, H. (2012). Lithuanian nurses' assessments of their empowerment. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(1), doi: /j x Jordan, J. E., Buchbinder, R., Briggs, A. M., Elsworth, G. R., Busija, L., Batterham, R. & Osborne, R. H. (2013). The Health Literacy Management Scale (HeLMS): A measure of an individual's capacity to seek, understand and use health information within the healthcare setting. Patient Education & Counseling, 91(2), doi: /j.pec Labonté, R. (2011). Toward a post-charter health promotion. Health Promotion International, 26(suppl 2), ii Meld.St. 13 ( ) (2012). Utdanning for velferd : samspill i praksis. Oslo. Myhra, A.-B. (2012). Fra bruker til samarbeidspartner: realisering av brukermedvirkning. Bergen: Fagbokforl. Mårtensson, L. & Hensing, G. (2012). Health literacy - a heterogeneous phenomenon: a literature review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(1), doi: /j x Norheim, A. & Vinsnes, A. (2008). Pasientmedvirkning i demensomsorgen : muligheter og utfordringer. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, 10(4), Ohnstad, B. & Befring, A. K. (2010). Helsepersonelloven (1999) med kommentarer (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Pasientrettighetsloven. (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) LOV Hentet fra wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl html&emne=pasientrettighetslov*&& Povlsen, L., Borup, I. K. & Fosse, E. (2011). The concept of ''equity'' in health-promotion articles by Nordic authors - a matter of some confusion and misconception. Scandinavian journal of public health, 39(6 Suppl), Rindner, E. C. (2004). Using Freirean empowerment for health education with adolescents in primary, secondary, and tertiary psychiatric settings. Journal of Child & Adolescent Psychiatric Nursing, 17(2), Røsvik, A. H., Movik, E. & Nylenna, M. (2010). Deltar pasientene i utviklingen av kliniske retningslinjer i Norge? Tidsskrift for Den norske legeforening, 130(22), doi: /tidsskr Saan, H. & Wise, M. (2011). Enable, mediate, advocate. Health Promotion International, 26(suppl2), ii

5 Sanna, H. K. & Granerud, A. (2009). Menneskesyn og verdier; utgangspunkt for selvbestemmelse : en kvalitativ studie om erfaringer fra psykisk helsearbeid i førstelinjetjenesten, sett fra et personalperspektiv. Vård i Norden, 29(3), Sigurdardottir, A. K. & Jonsdottir, H. (2008). Empowerment in diabetes care: towards measuring empowerment. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22(2), doi: /j x Sletteland, N. & Donovan, R. M. (2012). Helsefremmende lokalsamfunn. Oslo: Gyldendal akademisk. Solomons, L., Davidson, S., Beer, M. & Masterson, D. (2008). User empowerment: A userled survey of user-staff ward meetings in a challenging behaviour unit. Journal of Psychiatric Intensive Care, 4(1-2), St.meld. nr. 47 ( ) (2009). Samhandlingsreformen : Rett behandling på rett sted til rett tid. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra St.meld.nr. 16 ( ) (2003). Resept for et sunnere Norge : folkehelsepolitikken. Oslo. Syse, A. (2009). Pasientrettighetsloven (1999) (3. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Turnock, B. J. (2012). Essentials of public health (2. utg.). Sudbury, MA: Jones and Bartlett.

Austveg, B. (2006). Kvinners helse på spill: et historisk og globalt perspektiv på fødsel og abort. Oslo: Universitetsforl. [Kap.

Austveg, B. (2006). Kvinners helse på spill: et historisk og globalt perspektiv på fødsel og abort. Oslo: Universitetsforl. [Kap. Institutt for helse, ernæring og ledelse, Jordmorutdanningen Emnekode: JORD 7500 Emnenavn: Kvinner og gynekologiske sykdommer Studieår: 2012 Kull: Jordmor 2011 Semester: Vår Studieprogram: Jordmorutdanningen

Detaljer

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis.

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. 1.studieår Emne: 4TAFH11: Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg..). Oslo: Gyldendal Finbråten, H. S., & Pettersen, S. (2009).

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis.

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. 1.studieår Emne: 4TAFH11: Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg..). Oslo: Gyldendal Finbråten, H. S., & Pettersen, S. (2009).

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Arbeid og helse. Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Arbeid og helse. Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005 STUDIEPLAN Videreutdanning i Arbeid og helse Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2013 Program for ergoterapeututdanning

Detaljer

Velkommen Arbeidsdeltakelse 2012

Velkommen Arbeidsdeltakelse 2012 Velkommen Arbeidsdeltakelse 2012 17. 21. september i Oslo Kurset Arbeidsdeltakelse 2012, Anita Engeset Arbeidsdeltakelse 2012 Helsefremmende og forebyggende strategier med fokus på ergonomiske forhold

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning:

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning: Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling Miljøterapeutisk fordypning: Psykodynamisk tenkning og forståelse Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk Samspillets og samhandlingens betydning

Detaljer

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Elisabeth Gjerberg 1, Lillian Lillemoen 2, Anne Dreyer 3, Reidar Pedersen 4 & Reidun Førde 5 1 Senter for medisinsk

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway Faculty of Health Science Nord-Trøndelag University College Serviceboks

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap (Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - RFFMIDT) Side: 1 Søknadsnummer: ES492624 Prosjektnummer: 220551 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift

Detaljer

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda 1. Innledning Studieplanen for Ph.d.- studiet i helse-

Detaljer

Hva betyr lav «health literacy» for sykepleiernes helsekommunikasjon?

Hva betyr lav «health literacy» for sykepleiernes helsekommunikasjon? forskning nr 3, 2014; 9: 272-280 doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0145 > Hva betyr lav «health literacy» for sykepleiernes helsekommunikasjon? Anne Karen Jenum dr.med., MPH, Institutt for helse og samfunn,

Detaljer

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse CURRICULUM VITAE Marit Borg, 17.09. 1952 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse Utdanning Bachelor

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet?

Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet? [Skriv inn firmanavn] Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet? Skriftlig arbeid til spesialiteten i samfunnspsykologi Psykolog Vibeke B. Høegh-Krohn Privat praksis, Fanaveien 13, 5221 Nesttun,

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUINTEN

ARBEIDSHEFTE. Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUINTEN ARBEIDSHEFTE Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUINTEN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie INNHOLD 1. Innledning... 3 Intensivsykepleierens

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

Integrering av kunnskapsbasert praksis ved ergoterapeututdanningen i Bergen

Integrering av kunnskapsbasert praksis ved ergoterapeututdanningen i Bergen Integrering av kunnskapsbasert praksis ved ergoterapeututdanningen i Bergen Ergoterapeututdanningen i Bergen anerkjenner viktigheten av å tilrettelegge undervisningen slik at studentene kan tilegne seg

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

«Dere skal ikke lage avtaler om meg, men med meg!»

«Dere skal ikke lage avtaler om meg, men med meg!» VITENSKAP «Dere skal ikke lage avtaler om meg, men med meg!» OM ERFARINGER FRA BRUKERMEDVIRKNING I REHABILITERING ETTER ERVERVET HJERNESKADE Av Eli Langørgen Abstract PURPOSE: This qualitative study sought

Detaljer

Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet

Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet Emnekode: MHVR202_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

Levende kunnskap mellom fakta og fantasi 1

Levende kunnskap mellom fakta og fantasi 1 Kirsti Malterud Levende kunnskap mellom fakta og fantasi 1 Michael 2010; suppl 9: 88 93. Allmennlegen vet at sykdom og helse er dynamiske prosesser som får sin spesifikke utforming i den levende menneskekroppen

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Heltid Kull 2013 Oppdatert 2015 Fakultet for helsefag Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

Detaljer

Evidensbaserte behandlingsformer

Evidensbaserte behandlingsformer Begrepsjungel Evidensbaserte behandlingsformer Erik Arntzen HiAk Empirically validated treatments Empircally supported treatments Evidence-based treatments etc. Forskningstradisjon om hvilke behandlingsformer

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

FORSIDEARK TIL BRUK VED ALL INNLEVERING AV EKSAMEN I VIDEREUTDANNINGER VED HØYSKOLEN DIAKONOVA. Kl: 22.00

FORSIDEARK TIL BRUK VED ALL INNLEVERING AV EKSAMEN I VIDEREUTDANNINGER VED HØYSKOLEN DIAKONOVA. Kl: 22.00 FORSIDEARK TIL BRUK VED ALL INNLEVERING AV EKSAMEN I VIDEREUTDANNINGER VED HØYSKOLEN DIAKONOVA Fylles ut av kandidaten: Del 1 Videreutdanningens navn: Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom

Detaljer