nr 18/ NO årgang 105 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933"

Transkript

1 .. nr 18/ NO årgang 105 ISSN BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder: innholdsfortegnelse og inid-koder nr 18/15 Allment tilgjengelige patentsøknader (a)... 3 Oversettelser av krav... 6 Meddelte patenter B Europeiske patenter (b1) med virkning i Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Trukket, avslåtte og henlagte søknader som er allment tilgjengelige Bortfalte patenter Utløpte patenter Endring i fullmaktsforhold Oversettelse av krav i europeiske søknader (a1) Bortfalte, opphevete, ugyldige og utløpte europeiske patenter som har hatt virkning i INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (51) Klasse (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet (86) Int.søknadsnr (62) Avdelt/Utskilt (24) Løpedag (45) Meddelt (71) Søker (73) Innehaver (72) Oppfinner (74) Fullmektig (54) Benevnelse 2

3 Allment tilgjengelige patentsøknader (a) allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 18/15 Kunngjøring etter patentloven 22, 2. ledd om patentsøknader som er gjort allment tilgjengelige. (51) Klasse: A01K 61/00 ( ) E04H 15/64 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: Rantex Flaarønning AS, Postboks 65, 7231 LUNDAMO Svein Brudeseth Tveiten, Postboks 65, 7231 LUNDAMO Merdesystem for lukket merde og beslag for slikt system. (51) Klasse: A01K 61/00 ( ) B63B 35/00 ( ) B63B 27/36 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: Fredrik Mood, Hoff Terrasse 17, 0275 OSLO Fredrik Mood, Hoff Terrasse 17, 0275 OSLO Transport-, lagrings-, behandlings- og oppdrettssystem for fisk og andre akvatiske organismer (51) Klasse: B63B 35/04 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: Magseis AS, Fornebuveien 5, 1366 LYSAKER Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Jan B Gateman, Bjerkelundsveien 104 A, 1357 BEKKESTUA Apparatur og fremgangsmåte for å håndtere en havbunnskabel (51) Klasse: B63B 35/32 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/EP2013/ (24) Løpedag: Ecoceane, 35 quai d'anjou, PARIS, Frankrike (FR) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Robert Gastaldi, 160 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, SURESNES, Frankrike (FR) Benjamin Lerondeau, 1b chemin de Traou Rouzic, PLOUBAZLANEC, Frankrike (FR) Fartøy til oppsamling av elementer som flyter på vannet (51) Klasse: B63G 8/22 ( ) B63G 8/24 ( ) B63G 8/26 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: IKM TECHNIQUE AS, Torneroseveien 12, 4315 SANDNES Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Knut Ove Steinhovden, Høgevollstubben 14, 4327 SANDNES Jostein H Reinsnos, Dusaviksvingen 7 C, 4028 STAVANGER Bjørn Jetmundsen, Husafjellveien 11, 4330 ÅLGÅRD Fremgangsmåte og anordning for å regulere stigekraft (51) Klasse: B65H 75/00 ( ) B65H 75/50 ( ) A01K 89/00 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: Rochs Industrier AS, Skarbøvegen, 6240 ØRSKOG Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Chris Waagan Skarbø, 6240 ØRSKOG Spole og fremgangsmåte til fremstilling av sammesamt anvendelse av spolen 3

4 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 18/15 (51) Klasse: C08J 9/00 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (30) Prioritet: , US, 13/654,726 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/US2013/ (24) Løpedag: Baker Hughes Incorporated, P.O. Box 4740, TX HOUSTON, USA (US) Anil K. Sadana, 5335 Rutherglenn Dr., TX77096 HOUSTON, USA (US) Method for preparinga porous fluoropolymer and preparing an article of same. (51) Klasse: C09K 8/36 ( ) E21B 21/06 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (30) Prioritet: , US, 61/699,063 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/US2013/ (24) Løpedag: M-I L.L.C., 5950 North Course Drive, TX77072 HOUSTON, USA (US) Murgitroyd & Company, Mannerheimsvägen 12 B, 5tr, FI HELSINGFORS, Finland Katerina Newman, Jessice Lane, TX77069 HOUSTON, USA (US) Chemsseddine Bouguetta, 5950 North Course Drive, TX77072 HOUSTON, USA (US) Method for increasing density of brine phase in oil-based and synthetic-based wellbore fluids (51) Klasse: E21B 23/02 ( ) E21B 23/00 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: Wellbore AS, Kontinentalvegen 10, 4056 TANANGER Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Steffen Evertsen, Karlsminnegata 117, 4015 STAVANGER Stoppanordning ved nedihullsverktøy og framgangsmåte for bruk av samme (51) Klasse: E21B 36/00 ( ) E21B 43/01 ( ) E21B 43/12 ( ) F28D 1/02 ( ) F28F 9/22 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (30) Prioritet: , US, 61/705,368 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/EP2013/ (24) Løpedag: Framo Engineering AS, Postboks 174, Sandsli, 5862 BERGEN Julien Rolland, c/o Framo Engineering AS, Postboks 174, Sandsli, 5862 BERGEN Stig Kåre Kanstad, c/o Framo Engineering AS, Postboks 174, Sandsli, 5862 BERGEN Subsea heat exchanger (51) Klasse: E21B 21/06 ( ) F28F 19/00 ( ) F28D 7/10 ( ) F28D 7/16 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/EP2012/ (24) Løpedag: Statoil Petroleum AS, 4035 STAVANGER Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Hroar Andreas Nes, Lokes vei 14, 7033 TRONDHEIM Rainer Josef Hoffmann, Hans-Kleppensveg 24, 3711 SKIEN Knut Arild Maråk, Henrik Mathiesens vei 15, 7015 TRONDHEIM Stig Goplen, Veståsen 7, 1362 HOSLE Processing fluid from a well (51) Klasse: E21B 43/04 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (30) Prioritet: , US, 61/721,252 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/US2013/ (24) Løpedag: Baker Hughes Incorporated, P O Box 4740, TX HOUSTON, USA (US) Nicholas J. Clem, 2929 Allen Parkway, Suite 2100, TX HOUSTON, USA (US) Daniel J. Turick, 2929 Allen Parkway, Suite 2100, TX HOUSTON, USA (US) William N. Triplett, 2929 Allen Parkway, Suite2100, TX HOUSTON, USA (US) Andres Garcia, 2929 Allen Parkway, Suite 2100, TX HOUSTON, USA (US) Colin P. Andrew, 2929 Allen Parkway, Suite 2100, TX HOUSTON, USA (US) Kenneth J. Chauvin, 2929 Allen Parkway, Suite 2100, TX HOUSTON, USA (US) Gravel packing system and method 4

5 (51) Klasse: F01N 1/02 ( ) F02M 35/12 ( ) F16L 55/033 ( ) G10K 11/172 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (30) Prioritet: , US, 61/707,591 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/US2013/ (24) Løpedag: Fisher Controls International LLC, 205 South Center St., IA50158 MARSHALLTOWN, USA (US) Allen Carl Fagerlund, 606 Ann Rutledge Road, IA50158 MARSHALLTOWN, USA (US) James Leroy Gossett, 301 N. 9th Street, IA50158 MARSHALLTOWN, USA (US) Modalattenuator for å redusere støy allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 18/15 (51) Klasse: G01J 5/02 ( ) G01J 5/08 ( ) G01J 5/52 ( ) G01N 33/28 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/GB2013/ (24) Løpedag: Aker Subsea Limited, Unit 12, Cordwallis Industrial Estate, Clivemont Road, SL67BZ MAIDENHEAD, BERKSHIRE, Storbritannia (GB) Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Philip Michael Bagley, c/o Aker Subsea Limited, Unit 12, Cordwallis Industrial Estate,Clivemont Road, SL67BZ MAIDENHEAD, BERKSHIRE, Storbritannia (GB) Robin Slater, c/o Aker Subsea Limited, Unit 12, Cordwallis Industrial Estate,Clivemont Road, SL67BZ MAIDENHEAD, BERKSHIRE, Storbritannia (GB) Fremgangsmåte og apparat for måling av emissivitet og tetthet til råolje (51) Klasse: H05B 37/00 ( ) F21V 23/00 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: Nexans, 8, rue du Général Foy, PARIS, Frankrike (FR) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Morten Huseby, Hareveien 12, 1404 SIGGERUD Tom Birkeland, Fossbråten, Øvre Hagavei 876, 2150 ÅRNES Lyssystem, krafttilførselskabel til lyssystemet og en fremgangsmåte for installering av lyssystemet 5

6 oversettelser av krav nr 18/15 Oversettelser av krav Krav oversatt til norsk er innkommet i følgende engelskspråklige patentsøknader. (51) Klasse: E21B 43/08 ( ) E21B 43/17 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (30) Prioritet: , US, 13/648,489 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/US2013/ (24) Løpedag: Baker Hughes Incorporated, P.O. Box 4740, TX HOUSTON, USA (US) Colin P Andrew, 2929 Allen Parkway, Suite 2100, TX HOUSTON, USA (US) Bradley G Baker, 2929 Allen Parkway, Suite 2100, TX HOUSTON, USA (US) Michael H Johnson, 2929 Allen Parkway, Suite 2100, TX HOUSTON, USA (US) Multi-zone fracturing and sand control completion system and method thereof. Krav på norsk er innkommet: (51) Klasse: E21B 43/14 ( ) E21B 47/11 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (30) Prioritet: , NO, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/NO2013/ (24) Løpedag: ResMan AS, Strindfjordvegen 1, 7053 RANHEIM Fridtjof Nyhavn, Bugges vei 11, 7051 TRONDHEIM Monitoring of multilayer reservoirs. Krav på norsk er innkommet:

7 meddelte patenter (B1) nr 18/15 Meddelte patenter B1 Følgende patenter er meddelt i henhold til patentlovens 21, og de er tilgjengelige på under publikasjoner. Innsigelse må fremsettes skriftlig, være begrunnet og kommet inn til Patentstyret innen 9 måneder fra meddelelsesdato (jfr. Patentlovens 24 og patentforskriften 47). (51) Klasse: A41D 13/05 ( ) A41D 13/015 ( ) A41D 27/26 ( ) A41D 31/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , DK, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/DK2005/ (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Tytex A/S, Industrivej 21, 7430 IKAST, Danmark (DK) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Bettina Balslev Sørensen, Skærbækvej 20, 8600 SILKEBORG, Danmark (DK) Anna Marie Houe Kjærsgaard, Vestertorp 33 A, 7400 HERNING, Danmark (DK) Steve Robinovith, th Street, BCV7T2S1 WEST VANCOUVER, Canada (CA) Bekledning, beskyttelsesinnretning og fremgangsmåte til redusering av risikoen for knokkelbrudd (51) Klasse: A61K 39/395 ( ) C07K 16/28 ( ) C07K 16/22 ( ) A61P 35/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, 60/141,316 (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2000/17366 (62) Avdelt fra: , med inndato (62) Utskilt fra: , med inndato (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Genentech Inc, 1 DNA Way, CA SOUTH SAN FRANCISCO, USA (US) OSLO, Leonard G Presta, 1900 Gough Street, Apt 206, CA94109 SAN FRANCISCO, USA (US) Camellia W Adams, 116C Flynn Avenue, CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA (US) Mark Sliwkowski, 42 Oak Creek Lane, CA94070 SAN CARLOS, USA (US) Anvendelse av antistoff som binder til ErbB2 og blokkerer ligandaktivering av en ErbB2-reseptor, for fremstilling av et medikament for behandling av kreft hos et menneske, anvendelse av rhumab 2C4 for fremstilling av et medikament for behandling av kreft, humanisert antistoff, immunkonjugat, affinitetsmodnet antistoff (51) Klasse: B07C 3/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/FR2005/ (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Solystic, 14, avenue Raspail, GENTILLY CEDEX, Frankrike (FR) Fluges patent as, Postboks 27, 1629 GAMLE FREDRIKSTAD, Emmanuel Miette, 10, avenue Catinat, SAINT- GRATIEN, Frankrike (FR) Christophe Caillon, 16, rue Anatole France, BRETIGNY-SUR-ORGE, Frankrike (FR) Olivier Desprez, 3, chemin de Fausses-Reposes, VERSAILLES, Frankrike (FR) Fremgangsmåte for prosessering av forsendelser omfattende styring av digitale bilder av pakkene (51) Klasse: B60N 2/28 ( ) B60N 2/26 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: HTS Hans Torgersen & Sønn AS, 3535 KRØDEREN Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Okke van Mourik, Leidseweg 64A, 3531BD UTRECHT, Nederland (NL) Erik van der Veer, Joseph Haydnlaan 115, 3533AD UTRECHT, Nederland (NL) Rob van Houtert, Rijksweg 118, 6581ES MALDEN, Nederland (NL) Roterende barnesete for bruk i et kjøretøy 7

8 meddelte patenter (B1) nr 18/15 (51) Klasse: B60N 2/28 ( ) B60N 2/26 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: HTS Hans Torgersen & Sønn AS, 3535 KRØDEREN Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Okke van Mourik, Leidseweg 64A, 3531BD UTRECHT, Nederland (NL) Erik van der Veer, Joseph Haydnlaan 115, 3533AD UTRECHT, Nederland (NL) Johan Westman, Pukgränd 5, GISLAVED, Sverige (SE) En base for et barnesete (51) Klasse: B63B 22/18 ( ) B63B 21/58 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: GEOPOL AS, Solem, 6480 AUKRA Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Olav Johan Lyngstad, Gjengstøa, 6494 VEVANG Svein Frode Heen, Leiragata 15, 6310 VEBLUNGSNES Tailbøye med sirkelbueformet slepefeste (51) Klasse: B63B 35/04 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Magseis AS, Fornebuveien 5, 1366 LYSAKER Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Jan B Gateman, Bjerkelundsveien 104 A, 1357 BEKKESTUA Apparatur og fremgangsmåte for å håndtere en havbunnskabel (51) Klasse: B64C 5/12 ( ) B63B 41/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Helicopter Secure System AS, Ytrebygdsvegen 37, 5251 SØREIDGREND Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Robin Schaefer, Haukedalsveien 113C, 5113 TERTNES Anordning ved senkekjøl (51) Klasse: B65H 75/00 ( ) B65H 75/50 ( ) A01K 89/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Rochs Industrier AS, Skarbøvegen, 6240 ØRSKOG Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Chris Waagan Skarbø, 6240 ØRSKOG Spole og fremgangsmåte til fremstilling av sammesamt anvendelse av spolen (51) Klasse: C05C 1/00 ( ) C05C 3/00 ( ) C05C 9/00 ( ) C05C 13/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Yara International ASA, Postboks 343 Skøyen, 0213 OSLO Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Erik Christopher Nygaard, Bjørnhullveien 14, 3917 PORSGRUNN Francois Ledoux, 1, square Paul Fort, COMEILLES EN PARISIS, Frankrike (FR) Erika Winne, Vaterlandstraat 160, 9000 GENT, Belgia (BE) Sikre blandinger av ammoniumnitrat (AN) med urea, eller av et AN-omfattende produkt med et urea-omfattende produkt 8

9 meddelte patenter (B1) nr 18/15 (51) Klasse: C12P 19/56 ( ) C12R 1/11 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , EP, PCT/EP04/05074 (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP2004/05074 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Indena SpA, Viale Ortles, 12, MILANO, Italia (IT) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Cesare Ponzone, c/o Indena Spa, Viale Ortles, 12, MILANO, Italia (IT) Biotransformasjon av colchicinoidforbindelser (51) Klasse: E01C 13/02 ( ) E01C 13/08 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , NL, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/NL2004/00289 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Tapijtfabriek H Desseaux NV, Molenweg 81, 5349AC OSS, Nederland (NL) Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Peter van Reijen, Goudrenet 28, 5401LZ UDEN, Nederland (NL) Sportsgulv og en metode for å fremstille sportsgulv (51) Klasse: E21B 19/02 ( ) E21B 19/06 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , NO, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Scan Tech Produkt AS, Postboks 738, 4004 STAVANGER Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Morten Øverland, Hertervigsplass 15, 4007 STAVANGER Anordning ved elevatorbøyle og framgangsmåte for bruk av samme (51) Klasse: E21B 19/09 ( ) E21B 19/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, 61/480,239 (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/NO2012/ (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: WELLPARTNER PRODUCTS AS, Energiveien 20, 4056 TANANGER Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Håvar Sørtveit, Kydnaveien 27, 4310 HOMMERSÅK Kenneth Skinnes, Sylvelinstien 34, 4021 STAVANGER Harald Wahl Breivik, Eikekroken 26, 2020 SKEDSMOKORSET Jens Skinnes, Topasvegen 1, 4355 KVERNALAND Reserve-hivkompenseringssystem og løftearrangement for et flytende borefartøy (51) Klasse: E04H 9/00 ( ) F16K 17/36 ( ) F16K 1/36 ( ) A62C 3/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Densa AS, Holmestrandsveien 106, 3036 DRAMMEN Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Terje Knut Toivonen, Vestfoldveien 92, 3043 DRAMMEN Anordning for stengning av luftekanal ved eksplosjon eller brann, også kalt sjokkspjeld. 9

10 meddelte patenter (B1) nr 18/15 (51) Klasse: E21B 33/13 ( ) E21B 7/06 ( ) E21B 29/06 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Hydra Systems AS, Postboks 182, 4098 TANANGER Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Morten Myhre, Notvegen 15, 4056 TANANGER Arne Gunnar Larsen, Postveien 8, 4319 SANDNES Roy Inge Jensen, Rektor Oldens gate 60, 4022 STAVANGER Patrick Andersen, Persokkrossen 22, 4046 HAFRSFJORD Arnt Olav Dahl, Bergveien 15, 4070 RANDABERG Erlend Engelsgjerd, Barkvegen 11, 4056 TANANGER Arnold Østvold, Gauselbakken 89, 4032 STAVANGER Markus Iuell, Bergjevegen 23B, 4056 TANANGER Fremgangsmåte for etablering av en ny brønnbane fra en eksisterende brønn (51) Klasse: E21B 41/04 ( ) F16K 31/44 ( ) F16H 27/02 ( ) F16K 31/02 ( ) F15B 13/044 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , NO, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Electrical Subsea & Drilling AS, Postboks 419, 5343 STRAUME Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Egil Eriksen, Postboks 43, 6847 VASSENDEN Anordning og fremgangsmåte ved kraftaktuator for dykket anvendelse ved petroleumsutvinning (51) Klasse: E21B 47/022 ( ) G01V 3/26 ( ) G01V 7/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Schlumberger Technology B.V., Parkstraat 83-89, 2514JG HAAG, Nederland (NL) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Graham McElhinney, 44 High Street, AB513XS INVERURIE, ABERDEENSHIRE, Storbritannia (GB) Fremgangsmåte til bestemmelse av beliggenheten av en underjordisk målstruktur innenfra et tilgrensende borehull (51) Klasse: F16L 15/04 ( ) F16L 15/00 ( ) E21B 17/042 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , IT, MI00A (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP2001/09169 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Dalmine SpA, Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1, DALMINE BG, Italia (IT) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Giuseppe Della Pina, Via delle Querce, 7, TREVIOLO, Italia (IT) Giuseppe Rotini, Via XXV Aprile, 56/A, I Dalmine, Italia (IT) Angelo Signorelli, Via Portici Manarini, 18 E, I Chiduno, Italia (IT) Gjenget forbindelse for kontinuerlige rørprofiler (51) Klasse: G01N 15/02 ( ) G01N 21/15 ( ) G01N 21/85 ( ) E21B 43/20 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Seabox AS, Stokkamyrveien 13 Inngang vest, 4313 SANDNES Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Jan Olav Hallset, Malthaugkroken 2, 4046 HAFRSFJORD Teknisk system, fremgangsmåte og anvendelse for online måling og overvåking av partikkelinnholdet i en injeksjonsvannstrøm i en undervannsledning 10

11 meddelte patenter (B1) nr 18/15 (51) Klasse: G01V 1/20 ( ) G01V 1/38 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Magseis AS, Fornebuveien 5, 1366 LYSAKER Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Ivar Gimse, Midtåsen 28, 1166 OSLO Jan B Gateman, Bjerkelundsveien 104 A, 1357 BEKKESTUA Apparat for utplassering og opphenting av seismiske noder 11

12 Europeiske patenter (b1) med virkning i europeiske patenter (B1) med virkning i nr 18/15 Innsigelse mot europeiske patenter må fremmes over for Den Europeiske Patentmyndigheten innen 9 måneder fra bekjentgjørelsen om patentets meddelelse. (51) Klasse : A23G 9/04 ( ) A23G 9/32 ( ) A23G 9/34 ( ) C12G 3/04 ( ) C12G 3/06 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , GB, , GB, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/GB2010/ Diageo Great Britain Limited, Lakeside Drive Park RoyalLondon NW10 7HQ, GB-Storbritannia WINSTON, Scott, 19 HardingsWelwyn Garden CityHertfordshire AL7 2EQ, GB-Storbritannia LEVINE, Harry, 4D Yacenda DriveMorris Plaines, New Jersey 07950, US-USA SLADE, Louise, 4D Yacenda DriveMorris Plaines, New Jersey 07950, US-USA BROOKS, Dennis, 5 Willowbrook DriveWestport, Connecticut 06883, US-USA En sørpe (51) Klasse : A23L 1/22 ( ) A24B 15/28 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/IB2011/ Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud Neuchâtel, CH-Sveits MONGIA, Gagan, 86 Carousel CircleHershey, PA-17033, US-USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Fremgangsmåte og sammensetning for lengevirkende smaksleveringssystem (51) Klasse : A47K 17/02 ( ) A47K 13/28 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/SE2009/ Bano A/S, Utstillingsplassen Sandane PERSSON, Jonas, Stora Gatan 84S Västerås, SE- Sverige SVENSSON, Peter, Lovisinsgatan 6S Södertälje, SE-Sverige NORDGREN, Peter, Nackagatan 27S Stockholm, SE-Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Toalettsystem (51) Klasse : A61B 5/021 ( ) A61B 5/026 ( ) A61B 5/022 ( ) A61B 8/06 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/GB2010/ BlueDop Medical Limited, H5 Ash Tree CourtNottingham Business ParkNottinghamNG8 6PY, GB-Storbritannia King, David, 9 Halstow RoadGreenwich, London SE10 0LD, GB-Storbritannia Al-Qaisi, Mohammed, Suite 280, 28 Old Brompton RoadLondon SW7 3SS, GB-Storbritannia Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Estimering av hemodynamiske data 12

13 europeiske patenter (B1) med virkning i nr 18/15 (51) Klasse : A61B 5/0492 ( ) A61B 5/0408 ( ) A61N 1/04 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : Tex-Ray Industrial Co., Ltd., 6F., No. 426 Linsen N. Rd.Taipei City, TW-Taiwan King's Metal Fiber Technologies Co., Ltd., 6F., No. 426 Linsen N. Rd.Taipei City, TW-Taiwan Lee, James, 6F., No. 426 Linsen N. Rd.Taipei City, TW- Taiwan Huang, Hong-Hsu, 8F., No. 426 Linsen N. Rd.Taipei City, TW-Taiwan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klesplagg med bærbart tredimensjonalt elektrodesett (51) Klasse : A61H 3/04 ( ) A61G 5/08 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : Invacare International Sàrl, Route de Cité-Ouest Gland, CH-Sveits Nilsson, Tobias, Slättervägen Ljungby, SE-Sverige van Houtem, Jos, Lövhult Tallbacka34032 Grimslöv, SE- Sverige Foldbart sete for en rullator eller en rullestol (51) Klasse : A61K 8/27 ( ) A61K 8/97 ( ) A61K 36/00 ( ) A61K 36/75 ( ) A61K 36/752 ( ) A61K 36/76 ( ) A61K 36/896 ( ) A61Q 5/00 ( ) A61Q 7/00 ( ) A61Q 19/00 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/FR2008/ Legacy Healthcare Ltd, 85 St John Street ValletaMalta, VLT 1165, MT-Malta ULMANN, André, 23, rue PascalF Paris, FR- Frankrike STURER, Jean-Frédéric, 84 Boulevard du Port RoyF Paris, FR-Frankrike Georg Pintz & Partners LLC, P.O. Box 590, HU-1539 BUDAPEST, Ungarn Nye kosmetiske eller farmasøytiske sammensetninger og bruken av dem (51) Klasse : A61K 38/48 ( ) A61K 47/36 ( ) A61P 17/00 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , ES, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2011/ Proteos Biotech S.L.U., C/ Almansa Albacete, ES- Spania MUÑOZ MONTANO, Juan Ramon, C/ Gran Via 624 Izda.E Madrid, ES-Spania KOLLAGENASE G- OG KOLLAGENASE H- SAMMENSETNINGER FOR BEHANDLING AV SYKDOMMER SOM INVOLVERER KOLLAGENENDRINGER 13

14 europeiske patenter (B1) med virkning i nr 18/15 (51) Klasse : A61K 39/00 ( ) A61K 38/08 ( ) A61K 38/16 ( ) A61P 35/00 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : Immatics Biotechnologies GmbH, Paul-Ehrlich-Strasse Tübingen, DE- Schoor, Oliver, Charlottenstrasse Tübingen, DE- Hilf, Norbert, Im Wengentacker Kirchentellinsfurt, DE- Weinschenk, Toni, Im Morgenrain Aichwald, DE- Trautwein, Claudia, Narzissenweg Wülfrath, DE- Walter, Steffen, Steinenbergstrasse Reutlingen, DE- Singh, Harpreet, Possartstraße München, DE- Sammensetning av tumorassosierte peptider og beslektet antikreftvaksine for behandling av glioblastom (GBM) og andre kreftformer (51) Klasse : A61K 39/395 ( ) A61P 31/04 ( ) C07K 16/12 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , JP, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/JP2010/ Shionogi & Co., Ltd., 1-8, Doshomachi 3-chome Chuo-ku Osaka-shiOsaka-shi, Osaka , JP-Japan YAMANO, Yoshinori, c/o Shionogi&Co. Ltd.1-1, Futabacho 3-chomeToyonaka-shiOsaka , JP-Japan NUMATA, Yoshito, c/o Shionogi&Co. Ltd.12-4, Sagisu 5- chomefukushima-kuosaka-shiosaka , JP-Japan SATO, Takafumi, c/o Shionogi&Co. Ltd.1-1, Futabacho 3- chometoyonaka-shiosaka , JP-Japan TSUJI, Toshinaga, c/o Shionogi&Co. Ltd.Shionogi Innovation Center for Drug DiscoveryNishi 11-chomeKita 21-joKita-kuSapporo-shiHokkaido , JP-Japan KAWAMOTO, Keiko, c/o Shionogi&Co. Ltd.12-4, Sagisu 5- chomefukushima-kuosaka-shiosaka , JP-Japan OSLO, HUMANISERT PCRV-ANTISTOFF SOM HAR ANTI- PSEUDOMONAL AKTIVITET (51) Klasse : A61K 39/395 ( ) A61K 39/39 ( ) A61P 35/02 ( ) C07K 16/28 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/AU2011/ CSL Limited, 45 Poplar RoadParkville VIC 3052, AU- Australia DRANE, Deborah, Pauline, 72 Mulcahy RoadBullengarookVictoria 3437, AU-Australia MARASKOVSKY, Eugene, c/o CSL Limited45 Poplar RoadParkvilleVictoria 3052, AU-Australia BOYLE, Jefferey, Stephen, 1930 Dandenong-Hastings RoadPearcedale Victoria 3912, AU-Australia OSLO, IMMUNTERAPEUTISK FREMGANGSMÅTE SOM INVOLVERER CD123 (IL-3R)-ANTISTOFFER OG IMMUNSTIMULERENDE KOMPLEKS (51) Klasse : A61M 5/24 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD., 5 Basel Street, P.O. Box Petah Tiqva, IL-Israel Cowe, Toby, 9 Stanwick CrescentCheltenham, GL51 9LQ, GB-Storbritannia Gjenbrukbar injeksjonsanordning for sprøyte 14

15 europeiske patenter (B1) med virkning i nr 18/15 (51) Klasse : A61M 15/00 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P , US, P Ivax Pharmaceuticals Ireland, Unit 301 Industrial ParkWaterford, IE-Irland Norton Waterford, Unit 301 Industrial ParkWaterford, IE- Irland TEVA Pharmaceuticals Ireland, Unit 301 Industrial ParkWaterford, IE-Irland Fenlon, Derek, No. 1 Tailor PlaceEnniscorthy, Co. Wexford, IE-Irland Clancy, Paul, 5, The WalkFairfield ParkOld Tranmore RoadWaterford City, IE-Irland Uschold, Robert Charles, 236 Pierce StreetLeominister, MA 01453, US-USA Walsh, Declan, The GreenGowran, Co. Kilkenny, IE-Irland Kaar, Simon, CommeenaplawDonoughmoreCo. Cork, IE- Irland Hazenberg, Jan Geert, No. 2 Kenny's Well RoadKilkennyCo. Kilkenny, IE-Irland Buck, Dan Knockane, AnnestownCo. Waterford, IE-Irland Karg, Jeffrey A., 2 Whitehall LaneHopkinton, MA 01748, US-USA Dosetellere for inhalatorer og stamme derav (51) Klasse : A61M 15/00 ( ) G06M 1/24 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P , US, P Ivax Pharmaceuticals Ireland, Unit 301 Industrial ParkWaterford, IE-Irland Norton Waterford, Unit 301 Industrial ParkWaterford, IE- Irland TEVA Pharmaceuticals Ireland, Unit 301 Industrial ParkWaterford, IE-Irland Uschold, Robert Charles, 236 Pierce StreetLeominsterMA 01453, US-USA Karg, Jeffrey A., 2 Whitehall LaneHopkintonMA 01748, US- USA Clancy, Paul, 5, The WalkFairfield ParkOld Tranmore RoadWaterford City, IE-Irland Fenlon, Derek, No.1 Tailor PlaceMile HouseEnniscorthyCo. Wexford, IE-Irland Walsh, Declan, The Green GowranCo. Kilkenny, IE-Irland Kaar, Simon, CommeenaplawDonoughmoreCo. Cork, IE- Irland Hazenberg, Jan Geert, No. 2 Kenny`s Well RoadKilkennyCo. Kilkenny, IE-Irland Buck, Dan, KnockaneAnnestownCo. Waterford, IE-Irland Dosetellere for inhalatorer og inhalatorer (51) Klasse : A61N 1/36 ( ) A61H 39/00 ( ) A61N 1/04 ( ) A61N 1/05 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, , DE, U (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2011/ Cerbomed GmbH, Henkestrasse Erlangen, DE- ELLRICH, Jens, Steingasse 16b91094 Langensendelbach, DE- OSLO, Elektrodeanordning (51) Klasse : B05B 7/16 ( ) B05B 1/02 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DK, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/DK2011/ Pieter Mouritsen A/S, Lanciaveij Vejle, DK- Danmark SOEGAARD JENSEN, Thomas, Hjulmagervej 15BDK Vejle, DK-Danmark KLAESOEE, Michael, Hjulmagervej 15BDK-7100 Vejle, DK-Danmark FREMGANGSMÅTE OG SYSTEM FOR BELEGGING AV EN OVERFLATE MED ET VISKØST EN- ELLER FLERKOMPONENTSBELEGGINGSMATERIALE 15

16 europeiske patenter (B1) med virkning i nr 18/15 (51) Klasse : B07C 3/02 ( ) B07C 3/14 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/FR2011/ Solystic, avenue Aristide Briand92220 Bagneux, FR-Frankrike GIRODET, Franck, 3 allée des Saisonniers26120 Montelier, FR-Frankrike CARTAL, Bruno, 2 chemin des Roufiats26120 Montelier, FR-Frankrike Postsorteringsmaskin med klemmende transportbånd og fremgansgsmåte for å operere det samme (51) Klasse : B32B 1/08 ( ) B32B 27/18 ( ) F16L 11/04 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2011/ Technip France, 6-8, Allée de l'arche Faubourg de l'arche, ZAC Danton92400 Courbevoix, FR-Frankrike TRONC, Frédéric, 54 rue de ConstantineF Rouen, FR-Frankrike COUTAREL, Alain, 10 rue Lefort GonssolinF Mont Saint Aignan, FR-Frankrike Fleksibel undersjøisk ledning omfattende et lag omfattende en polymerharpiks med aluminium- eller magnesiumsilikat nanorør (51) Klasse : B26D 3/18 ( ) A47J 43/07 ( ) B26D 1/30 ( ) B26D 3/26 ( ) B26D 5/10 ( ) B26D 7/06 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, U (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2012/ Genius GmbH, Im Dachsstück Limburg, DE- Repac, Cedomir, c/o GENIUS GMBHIm Dachsstück Limburg, DE- Kutteinnsats for en matoppdelingsinnretning (51) Klasse : B60P 3/40 ( ) B61D 3/16 ( ) F03D 1/00 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, , DE, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2010/ Wobben Properties GmbH, Dreekamp Aurich, DE- CYRUS, Bernd, Benthögtsweg Aurich, DE- LÜLKER, Frank, Wallster Weg Aurich, DE- OSLO, TRANSPORTINNRETNING 16

17 europeiske patenter (B1) med virkning i nr 18/15 (51) Klasse : B63B 27/28 ( ) B63B 35/30 ( ) B63B 35/44 ( ) E02D 15/10 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , NL, Tideway B.V., Minervum ZG Breda, NL- Nederland Bouvy, Hugo, Kerkstraat 17a4854 CC Bavel, NL-Nederland OSLO, Innretning og fremgangsmåte for deponering av steinblokker på et bestemt sted på bunnen av en vannmasse (51) Klasse : B65D 5/66 ( ) B65D 85/10 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2011/ Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud Neuchâtel, CH-Sveits LEDERMANN, Sergey, Rue du Maupas 42B1004 Lausanne, CH-Sveits Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Hengsellokkbeholder med hermetisk forsegling (51) Klasse : B63H 25/52 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, U , DE, U (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2010/ becker marine systems GmbH & Co. KG, Blohmstrasse Hamburg, DE- NAGEL, Manfred, Kiefernweg 15b24558 Henstedt-Ulzburg, DE- HIESENER, Jörg, Wiesendamm Hamburg, DE- OSLO, Øvre rorbærelager (51) Klasse : B64G 1/00 ( ) B64G 1/14 ( ) B64G 1/40 ( ) B64G 1/62 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2011/ Airbus Defence and Space SAS, Route de Verneuil78130 Les Mureaux, FR-Frankrike PRAMPOLINI, Marco, 16 allée Vert GalantF Chambourcy, FR-Frankrike Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Forenklet, gjenbrukbar modul for utskytningsrampe (51) Klasse : B65D 73/00 ( ) B65D 75/58 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P AKI, Inc., 1700 BroadwayNew York, NY 10019, US-USA Greenland, Steven J., 329 Winnacunnet RoadHampton, NH 03842, US-USA Enhetsforpakning og fremgangsmåte for å danne denne (51) Klasse : B65D 85/804 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, , US, P (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2010/ K-fee System GmbH, Senefelder Strasse Bergisch Gladbach, DE- KRÜGER, Marc, Zaunkönigweg Bergisch- Gladbach, DE- OSLO, PORSJONSKAPSEL OG BRUK AV EN PORSJONSKAPSEL 17

18 europeiske patenter (B1) med virkning i nr 18/15 (51) Klasse : B66D 1/38 ( ) B66D 1/36 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , AU, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/AU2010/ Xydias, Harry, 14 Birkarella TerracePlympton South, Australia 5038, AU-Australia Xydias, Harry, 14 Birkarella TerracePlympton South, Australia 5038, AU-Australia Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Forbedret spolearm for et vinsjarrangement (51) Klasse : B66D 1/39 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, Liebherr-Werk Nenzing Ges.m.b.H, Dr.-Hans-Liebherr- Straße Nenzing, AT-Østerrike Krappinger, Reinhard, Dr., Fährestrasse Höchst, AT- Østerrike Schobesberger, Eugen, DI, Valdruden Röthis, AT- Østerrike Köhler, Alexander, DI, Lichtensteinstrasse Feldkirch, AT-Østerrike Kabelvinsjanordning (51) Klasse : C01B 3/26 ( ) C01B 3/30 ( ) C01B 3/50 ( ) C07C 2/76 ( ) H01M 8/06 ( ) H01M 8/10 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2010/ BASF SE, Ludwigshafen, DE- COELHO TSOU, Joana, Ladenburgerstrasse Heidelberg, DE- PANCHENKO, Alexander, Eschenbachstrasse Ludwigshafen, DE- WENTINK, Annebart, Engbert, O 7, Mannheim, DE- AHRENS, Sebastian, Frankenthaler Strasse Ludwigshafen, DE- HEIDEMANN, Thomas, Alte Stadtgärtnerei Viernheim, DE- Fremgangsmåte for omsetning av naturgass til aromater med elektrokjemisk fraskilling av hydrogen under frembringelse av elektrisk strøm og hydrogen 18

19 europeiske patenter (B1) med virkning i nr 18/15 (51) Klasse : C07C 247/12 ( ) C07C 209/42 ( ) C07C 233/48 ( ) C07C 253/30 ( ) C07C 255/29 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , IN, CH , IN, CH (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/IB2011/ MYLAN LABORATORIES LIMITED, Plot No. 564/A/22, Road No. 92 Jubilee Hills Hyderabad Andhra Pradesh, IN-India RAMA, Shankar, PLOT NO 564/A/22ROAD NO 92JUBILEE HILLSHYDERABAD , IN-India VADALI, Lakshmana Rao, PLOT NO 564/A/22ROAD NO 92JUBILEE HILLSHYDERABAD , IN-India PALLA, Vijay Kumar, PLOT NO 564/A/22ROAD NO 92JUBILEE HILLSHYDERABAD , IN-India SAIDUGARI, Swamy, PLOT NO 564/A/22ROAD NO 92JUBILEE HILLSHYDERABAD , IN-India MITTAPELLY, Nagaraju, PLOT NO 564/A/22ROAD NO 92JUBILEE HILLSHYDERABAD , IN-India JALDU, Ravikanth, PLOT NO 564/A/22ROAD NO 92JUBILEE HILLSHYDERABAD , IN-India VIJAYA, Krishna Ravi, PLOTNO 564/A/22ROAD NO 92JUBILEE HILLSHYDERABAD , IN-India SESHADRI, Rao Manukonda, PLOT NO 564/A/22ROAD NO 92JUBILEE HILLSHYDERABAD , IN-India DASARL, Srinivasa Rao, PLOT NO 564/A/22ROAD NO 92JUBILEE HILLSHYDERABAD , IN-India SRINIVASA, Rao Potla, PLOT NO 564/A/22ROAD NO 92JUBILEE HILLSHYDERABAD , IN-India DANDALA, Ramesh, PLOT NO 564/A/22ROAD NO 92JUBILEE HILLSHYDERABAD , IN-India Syntese av aliskiren (51) Klasse : C07D 249/06 ( ) A61K 31/4192 ( ) A61K 31/42 ( ) A61K 31/443 ( ) A61K 31/4439 ( ) A61P 1/16 ( ) A61P 3/10 ( ) A61P 35/00 ( ) C07D 261/08 ( ) C07D 413/04 ( ) C07D 413/12 ( ) C07D 413/14 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, , US, P (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2010/ Phenex Pharmaceuticals AG, Donnersbergweg Ludwigshafen, DE- KREMOSER, Claus, Gugenmusweg Heidelberg, DE- ABEL, Ulrich, Gartenfeldstrasse Bad Homburg, DE- STEENECK, Christoph, Schulstrasse Dossenheim, DE- KINZEL, Olaf, Schlierbacher Landstrasse Heidelberg, DE- Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Nye FXR (NR1H4)-bindende og aktivitetsmodulerende forbindelser (51) Klasse : C07D 311/22 ( ) A61K 31/5377 ( ) A61K 31/558 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/GB2010/ AstraZeneca AB, Södertälje, SE-Sverige BARLAAM, Bernard, Christophe, AstraZeneca PharmaZ.I La PompelleBP 1050F Reims Cedex 2, FR- Frankrike DEGORCE, Sebastien, Louis, AstraZeneca PharmaZ.I La PompelleBP 1050F Reims Cedex 2, FR-Frankrike LAMBERT-VAN DER BREMPT, Christine, Marie, Paul, AstraZeneca PharmaZ.I La PompelleBP 1050F Reims Cedex 2, FR-Frankrike MORGENTIN, Remy, Robert, AstraZeneca PharmaZ.I La PompelleBP 1050F Reims Cedex 2, FR-Frankrike PLE, Patrick, AstraZeneca PharmaZ.I La PompelleBP 1050F Reims Cedex 2, FR-Frankrike OSLO, KROMENONDERIVATER MED ANTITUMORAKTIVITET 19

20 europeiske patenter (B1) med virkning i nr 18/15 (51) Klasse : C07D 471/04 ( ) A61K 31/4745 ( ) A61P 35/00 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US2012/ Eli Lilly and Company, Lilly Corporate CenterIndianapolis, IN 46285, US-USA BARDA, David Anthony, c/o Eli Lilly and CompanyP.O. Box 6288IndianapolisIndiana , US-USA MADER, Mary Margaret, c/o Eli Lilly and CompanyP.O.Box 6288IndianapolisIndiana , US-USA IMIDAZO[4,5-C]KINOLIN-2-ON-FORBlNDELSE OG BRUK AV DEN SOM BÅDE PI3-KINASE-OG MTOR-HEMMER (51) Klasse : C07D 487/04 ( ) A61K 31/519 ( ) A61P 35/00 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2012/ Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Strasse Monheim, DE- PETERS, Jan, Georg, Belliniweg Solingen, DE- MILITZER, Hans-Christian, Waldweg Odenthal, DE- MÜLLER, Hartwig, Wiesenweg Velbert, DE- OSLO, SUBSTITUERTE 2,3-DIHYDROIMIDAZO[1,2- C]KINAZOLINSALTER (51) Klasse : C07D 493/04 ( ) A61K 31/357 ( ) A61P 35/00 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2011/ Indena S.p.A., Viale Ortles, Milano, IT-Italia CICERI, Daniele, c/o Indena S.p.A.Viale Ortles 12I Milan, IT-Italia GAMBINI, Andrea, c/o Indena S.p.A.Viale Ortles 12I Milan, IT-Italia RICOTTI, Maurizio, c/o Indena S.p.A.Viale Ortles 12I Milan, IT-Italia SARDONE, Nicola, c/o Indena S.p.A.Viale Ortles 12I Milan, IT-Italia KRYSTALLINSK FORM AV 13-[(N-TERT- BUTOKSYKARB0NYL)-2'-O-HEKSANOYL-3- FENYLISOSERINYL]-10-DEACETYLBACCATIN III (51) Klasse : C07D 493/08 ( ) A61K 31/357 ( ) A61K 45/06 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P , US, P (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/IB2010/ Pfizer Inc., 235 East 42nd StreetNew York, NY 10017, US- USA MASCITTI, Vincent, Pfizer Global Research and DevelopmentEastern Point RoadGroton, Connecticut 06340, US-USA DIOKSA-BISYKLO[3.2.1]OKTAN-2,3,4-TRIOL- DERIVATER 20

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende MELDINGER Informasjon til Patentstyrets kunder og brukere fra World Intellectual Property Organization (WIPO) WIPO inviterer interesserte

Detaljer

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 07/2000. Driftsveiledning 09188924 / N

Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 07/2000. Driftsveiledning 09188924 / N Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK Utgave 07/2000 Driftsveiledning 09188924 / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Beskrivelse av komponentene... 5 2.1 Drift med slurekobling

Detaljer

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 E-16/14-19 RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

TORSDAG 12. FEBRUAR SØNDAG 15. FEBRUAR

TORSDAG 12. FEBRUAR SØNDAG 15. FEBRUAR FAKTA OG TABELLER TORSDAG 12. FEBRUAR SØNDAG 15. FEBRUAR UKE 7 ENGLAND PREMIER LEAGUE Chelsea 25 11 1 0 26-4 7 4 2 29-17 55-21 59 Manchester C. 25 7 3 2 21-12 8 4 1 30-13 51-25 52 Manchester U. 25 10 1

Detaljer

Nasjonalmuseets årsmelding 2006. Del 2

Nasjonalmuseets årsmelding 2006. Del 2 Nasjonalmuseets årsmelding 2006 Del 2 Innhold 1 Forskning og utviklingsprosjekter 3 2 Nyervervelser 5 3 Nyervervelser arkitektur 8 4 Nasjonalmuseets publikasjoner 9 5 Utlån 10 6 Ansatte i nasjonalmuseet

Detaljer

Folkehesten Nord-Norge 2015

Folkehesten Nord-Norge 2015 Nr. 11/2015 L2 hesteguiden.com Folkehesten Nord-Norge 2015 Folkehesten Nord-Norge starter i 2. løp! JACKPOT i V65! kr. 249 397,- ekstra i sekserpotten! Lørdag 9. mai (se tidsskjema side 2) Krysses av L2

Detaljer

Innhold. Red.: Forord... 6. Ragna Kure, Leif-Victor Oppedal og Lill Monrad: Væske- og steriliseringssentralen, Ullevål sykehus...

Innhold. Red.: Forord... 6. Ragna Kure, Leif-Victor Oppedal og Lill Monrad: Væske- og steriliseringssentralen, Ullevål sykehus... cygnus 14-2008:cygnus 12-2006, KORR 04-08-11 08:14 Side 5 Innhold Side Red.: Forord.................................................. 6 Ragna Kure, Leif-Victor Oppedal og Lill Monrad: Væske- og steriliseringssentralen,

Detaljer

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

Jon Bing SKJØNNLITTERÆR PRODUKSJON

Jon Bing SKJØNNLITTERÆR PRODUKSJON 39 Jon Bing SKJØNNLITTERÆR PRODUKSJON Romaner, novellesamlinger mv Rundt Solen i ring (1967, Gyldendal) Noveller (inklusive noveller av Tor Åge Bringsværd) ("Riestopher Josef', "Duranjo", "Mosanke", "Brede

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 27.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 27.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 4.

Detaljer

6. 1809-1983: Noen sluttord

6. 1809-1983: Noen sluttord 6. 1809-1983: Noen sluttord Helseforvaltningen var, som helsevesenet selv, svært liten, svært lite spesialisert og ikke spesielt profesjonalisert i starten, altså i tiden omkring adskillelsen fra Danmark.

Detaljer

JUNI 2010 FISKEHELSE. Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose. ... side 10

JUNI 2010 FISKEHELSE. Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose. ... side 10 JUNI 2010 FISKEHELSE Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose... side 10 Fagtidsskriftet Fiskehelse INNHOLD ISBN 978-82-8208-019-4 Utgiver: Tekna Fiskehelseforeningen Faglig gruppe i Tekna

Detaljer

Gidlunds Statens historiska museum. 9281 E Art Treasures of early Sweden

Gidlunds Statens historiska museum. 9281 E Art Treasures of early Sweden 6385 D Dansk Paa havet med Herren Bullen, Frank T. 1924 3725 D Dansk Mens England sov Churchill, Winston S. 1939 6386 D Dansk Saving Private Ryan Collins, Max Allan 1998 5376 D Dansk Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk

Detaljer

Det norske IKT-samfunnet scenarier mot 2025

Det norske IKT-samfunnet scenarier mot 2025 Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Åsmund Arup Seip Det norske IKT-samfunnet scenarier mot 2025 Sluttrapport i prosjektet IKT og samfunnsutvikling.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 21. årgang 27.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 21. årgang 27.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 18 21. årgang 27.3.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com Et annonsebilag utgitt av Subsea Valley. Distribuert med Dagens Næringsliv i mars 2015 og på Subsea Valley Conference 2015 DET NORSKE OLJEEVENTYRET HAR NÅDD BUNNEN - og det er her vi er virkelig gode.

Detaljer

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED ROTATIVO TIVO DE GASOLINA A RUEDAS TOSAERBA A SCOPPIO CON RUOTE BENZINE WIELMAAIER HJULGÅENDE, BENSINDREVET

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Lag dine egne Hydraulikkslanger. med Parkrimp No-Skive System

Lag dine egne Hydraulikkslanger. med Parkrimp No-Skive System aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding Lag dine egne Hydraulikkslanger med Parkrimp No-Skive System Tid =

Detaljer

T/V *' >»wi * ivjv-j\}c*r,&\ fe V ;?\«

T/V *' >»wi * ivjv-j\}c*r,&\ fe V ;?\« n 3 f 'IL" ' «4 i te T/V *' >»wi * ivjvj\}c*r,&\ fe V ;?\«r j N i) H S K! N s i II I' T I OR V A N N F O R * K N \ i, I. i I N ) I!

Detaljer

DEN BESTE FERIEN HVER DAG! 815 00 185 ROYALCARIBBEAN.NO KONTAKT DITT REISEBYRÅ. Start dagen på den beste måten, en deilig frokost på balkongen

DEN BESTE FERIEN HVER DAG! 815 00 185 ROYALCARIBBEAN.NO KONTAKT DITT REISEBYRÅ. Start dagen på den beste måten, en deilig frokost på balkongen SJØSETT DRØMMEN DEN BESTE FERIEN HVER DAG! Start dagen på den beste måten, en deilig frokost på balkongen 815 00 185 ROYALCARIBBEAN.NO KONTAKT DITT REISEBYRÅ DENVER MILLIONBY I FJELLET LAS VEGAS MER ENN

Detaljer