Årsplan Samfunnsfag Årstrinn: 7. årstrinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn"

Transkript

1 Årsplan Samfunnsfag Årstrinn: 7. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: Lærer: Kristin Tynes Vågen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Utforskeren diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom ei undersøking lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar På flukt, Landskap og levemåter, forbruk og forurensing, rusmidler, kultur og identitet. En verden av forskjeller. De store oppdagelsesreisene, renessanse og opplysningstid, fra pest til bedre tider Ukas nyhet, på flukt, landskap og levemåter, forbruk og forurensning, du store verden. Renessanse og opplysningstid, Fra pest og krise til bedre tider, På flukt, Landskap og Midgard, Ukas nyhet, Midgard,, Midgard, Ukas nyhet, Midgard, ukas nyhet,, oppslagsverk Diskusjoner, samtaler i par/grupper, debatter, rollespill, fremlegg med smartboard. Diskusjoner, regning med årstall, samtaler i par/grupper, jobbe med tekster, oppgaver Diskusjoner, samtaler i par/grupper, jobbe med tekster, oppgaver Lese tekster med ulike perspektiv og diskutere disse. Rollespill og muntlige fremføringer. Muntlig og skriftlig vurdering Muntlig og skriftlig vurdering Muntlig vurdering

2 ulikt gjennomføre og presentere undersøkingar som krev teljing og rekning, ved å bruke informasjon frå tabellar og diagram finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk bruke digitale verktøy til å presentere samfunnsfagleg arbeid og følgje reglar for personvern og opphavsrett skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante fagomgrep og fleire kjelder Tema: Historie beskrive utviklinga i levekåra for kvinner og menn og framveksten av likestilling i Noreg August, og gjennom hele August, og gjennom hele Vår November, Desember levemåter, verdens urfolk, forbruk og forurensing, Du store verden, Rus Muntlig og skriftlig refleksjon Rus, På flukt Midgard,, undersøkelser, gruppearbeid, hente inn statistisk informasjon, tabeller og grafer Du store verden, På nett med vett, Rus, Forbruk og forurensing, På flukt Du store verden, På nett med vett, Rus, Forbruk og forurensing, På flukt På flukt, landskap og levemåter, forbruk og forurensing Fra pest og krise til bedre tider, Ukas nyhet,, medier Ukas nyhet,, medier Midgard, oppslagsverk,, Midgard,, oppslagsverk, Gruppearbeid på, undersøkelser, diskusjon og refleksjon rundt ulike nyheter Gruppearbeid på, undersøkelser, diskusjon og refleksjon rundt ulike nyheter Tverrfaglig(norsk), skriftlig oppgaver der elevene bruker fagbegreper fra relevant tema, fakta fra ulike kilder og egne refleksjoner. Skriftlige fagprøver Jobbe med ulike tekster fra perioden, samt nyere tekster om samme tema Muntlig vurdering av presentasjon (med powerpoint) Elev- og lærervurderinger etter ukas nyhet, muntlig tilbakemelding Elev- og lærervurderinger etter ukas nyhet, muntlig tilbakemelding Skriftlig tilbakemelding fra lærer

3 fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden gjere greie for korleis dei nordiske statane og Russland trekte grensene på Nordkalotten mellom seg fram til første halvdelen av talet, og korleis dette påverka kulturen og levekåra til samane og forholdet samane hadde til statane gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga framstille oppdagingsreiser europearar gjorde, skildre kulturmøte og samtale om korleis dette kunne opplevast Tema: Geografi November, Desember November, Desember Des/Jan Oktober September Fra pest og krise til bedre tider, samene og nasjonalstatene Fra pest og krise til bedre tider, samene og nasjonalstatene Lære om ulike nasjonaliteter som er representert i Norge, På flukt. Renessanse og opplysningstid De store oppdagelsesreisene Midgard,, oppslagsverk og kilder Midgard, opplagsverk, og relevante historiebøker, kart Midgard,, UDI Midgard,, oppslagsverk, idéhistorie, kunsthistorie Midgard, historiske kart, kilder, og oppslagsverk Jobbe sammen i klassen med oppgaver og diskusjoner. Arbeide med kart og historie, diskutere årsak virkning og hvorfor geografi og historier påvirker samfunnsstrukturer. Arbeide med ulike nasjonaliteter i Norge, samtale og diskusjon, gjennomføre undersøkelse oppgaver, og diskusjoner i fellesskap oppgaver, og diskusjoner i fellesskap, bruke atlas, hente ut April - mai Verden utenfor Europa Midgard, Google Earth, Jobbe to og to med kart, Individuell kartprøve

4 informasjon frå papirbaserte temakart og digitale karttenester og plassere nabokommunane, fylka i Noreg, dei tradisjonelle samiske områda og dei største landa i verda på kart forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast beskrive korleis Noreg brukar ressursar frå andre stader i verda Januar og februar Landskap og levemåter atlas, oppslagsverk, Midgard, atlas,, oppslagsverk Januar og februar Landskap og levemåter Midgard, atlas, innternett, oppslagsverk Vår Mars og april Vår Landskap og levemåter Du store verden Forbruk og forurensing Midgard, Google Earth, atlas, oppslagsverk, Forbruk og forurensning Midgard, info fra miljøorganisasjoner og Fns klimapanel,, oppslagsverk Landskap og levemåter Du store verden Forbruk og forurensing Midgard, info fra miljøorganisasjoner og Fns klimapanel,, oppslagsverk og se på likheter og ulikheter i verden. oppgaver, diskusjoner i fellesskap oppgaver, diskusjoner i fellesskap Jobbe to og to med kart, og se på likheter og ulikheter i verden. Hente tall og regne for å forstå likheter/ulikheter Individuelt arbeid, diskusjoner og oppgaver i fellesskap. Hente statistisk informasjon og tall, regne ut forbruk. Klassediskusjoner, individuelt arbeid, oppgaver. Hente statistisk informasjon og tall, regne ressursbruk og forbruk.

5 registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning Tema: Samfunnsfag gje døme på og diskutere korleis kommersiell påverknad frå ulike medium kan verke inn på forbruksvanar og personleg økonomi drøfte spørsmål omkring og konsekvensar av bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel gje døme på ulike kulturelle symbol og gjere greie for kva vi meiner med omgrepa identitet og kultur gjere greie for kva for moglegheiter, plikter og rettar barn og unge har til medverknad presentere ein aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løysing Desember Januar - Februar På flukt Midgard, mennneskerettighetene, info fra ulike organisasjoner Hele Fritt emne (ukas nyhet) Egen litteratur, Internett, oppslagsverk, ulike kilder Juni Rus Midgard, oppslagsverk,, Vår Du store verden Midgard, selvvalgt litteratur, oppslagsverk, Internett Høst Manifest mot mobbing, på flukt, du store verden, forbruk og forurensing, rus ukas nyhet Midgard, selvvalgt litteratur, oppslagsverk,, felles arrangement med hele skolen («Stopp, ikke mobb») Egen litteratur,, oppslagsverk, ulike kilder/medier Jobbe sammen med tekster, oppgaver og diskusjoner, gjennomføre undersøkelse. Hente statistisk informasjon. Individuelt arbeid oppgaver oppgaver, kulturuke oppgaver Alle presenterer en aktuell nyhet i løpet av,individuelt, og diskuterer denne i klassen. fra elever og lærere og skriftlig kapittelprøve

6 diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet Desember/Januar På flukt, ulike organisasjoner Midgard, oppslagsverk,, oppgaver skriftlig kapittelprøve

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 6.trinn Unni Soltun Tveit

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 6.trinn Unni Soltun Tveit Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 6.trinn Lærer: Unni Soltun Tveit Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering om Sammenligne likheter

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget I et demokratisk samfunn er verdier som medvirkning og likeverd viktige prinsipper. Formålet med samfunnsfag er å medvirke til forståelse

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Lærere: Akersveien 4, 0177 OSLO Ingebjørg Bjorvand Hillestad og Karin Macé Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Grunngjeving for krav 4

Grunngjeving for krav 4 Grunngjeving for krav 4 Det er tverrpolitisk semje om at seksualundervisninga skal styrkast (Soria Moria 2) og fleire NOU`ar (m.a Fra ord til Handling; Bekjempelse av voldtekt krever handling 2008:4, Struktur

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Samfunnsfag 2011-2012

Samfunnsfag 2011-2012 Lokal læreplan Sunnland skole Samfunnsfag 2011-2012 Arbeidsmåter: Samtale og diskusjon Individuelt arbeid ut fra selvvalgt læringsstrategi Par - og gruppearbeid Tema- og prosjektarbeid Storyline Bruk av

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN Emnekode: HI-108/ III 109 Emnenavn: Fagdidaktikk i historie i PPU Dato: 18. mai 2012 Varighet: 09.00 14.00 Antall sider inkl. forside

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette

Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette Osterøy ungdomsskule Adresse 5282 Lonevåg Tlf 56 19 26 80 Faks 56 19 26 81 e-post osteroy.ungdomsskule@osteroy.kommune.no web www.osteroy.ungdomsskule.no Musikal Osterøy ungdomsskule Hatland 5282 Lonevåg

Detaljer

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Kompetansemål Delmål Tid Tema Aktiviteter/læremidler Vurdering Skolebiblioteket Bydelsbiblioteket Klasseundervisning 1.Drøfte og vurdere skjønnlitterære

Detaljer

Årsplan i. samfunnsfag 6. klasse 2014-2015

Årsplan i. samfunnsfag 6. klasse 2014-2015 Årsplan i. samfunnsfag 6. klasse 2014-2015 Antall timer pr uke: 3 Lærere: Martha Aakervik Læreverk: Gaia 6, Dagny Holm, Ole Røsholdt, Anne-Elisabeth Utklev, Gyldendal. Nettstedet: www.gyldendal.no/gaia/gaia6

Detaljer

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/ Hvilke læreplaner er revidert? Engelsk Matematikk

Detaljer

No society educates its young to live in a different society. David B. Olson

No society educates its young to live in a different society. David B. Olson The most dangerous experiment we can conduct with our children is to keep schooling the same at a time when every other aspect of our society is dramatically changing. Chris Dede No society educates its

Detaljer

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Historie VG2 Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Planen er laget med utgangspunkt i temaer i læreplanen. Det bør være plass til minst fire faser i undervisningsforløpet: 1. Motivering og

Detaljer

LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE

LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE: Gjennom den første lærepengen vil elevene få en forklaring på hvorfor vi bruker penger og hvorfor prisene stiger. Du vil kunne gi dem

Detaljer

Året rundt på Setskog!

Året rundt på Setskog! Året rundt på Setskog! Tverrfaglige aktiviteter Januar Desember - Julefeiring - Nobels fredspris - - Felles vinteridrettsdag - Lesekampanje Februar - Samenes dag - Matematikkens dag Karneval Fastelaven

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

Planer for integrering av IKT i fagene

Planer for integrering av IKT i fagene Planer for integrering av IKT i fagene Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Lindesnes kommune Integrering av IKT i fagene. Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011, Lindesnes kommune 1/18

Detaljer

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014 2 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor

Detaljer

Byttemarked Tom Dybvik Arbeidskrav 3, LDM, Universitetet i Nordland, 15. desember 2013

Byttemarked Tom Dybvik Arbeidskrav 3, LDM, Universitetet i Nordland, 15. desember 2013 Byttemarked Tom Dybvik Arbeidskrav 3, LDM, Universitetet i Nordland, 15. desember 2013 Innholdsfortegnelse Valg av undervisningsopplegg... 3 Bakgrunn... 3 LK06 og læringsplakaten... 4 Undervisningsopplegg...

Detaljer

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 8 Faglærar: Camilla Støen Bakke Læreverk/forlag: Neon 8 Studiebok og Tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Fattig og rik. Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. - er mer olje et problem eller en løsning?

Fattig og rik. Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. - er mer olje et problem eller en løsning? TIL LÆRER Fattig og rik Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling - er mer olje et problem eller en løsning? Global oppvarming og verdens fattigdomskrise er kanskje

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse.

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Av 39 kompetansemål kan 18 behandles med utgangspunkt i naturfaget.

Detaljer

.det er ikke kjønn det kommer an på..

.det er ikke kjønn det kommer an på.. .det er ikke kjønn det kommer an på.. En undersøkelse av ulike holdninger til historie og historieundervisning blant gutter og jenter His - 3905 Camilla Reinholdtsen Mastergradsoppgave i historie integrert

Detaljer

2012/2013 SKOLEINFO. side 1

2012/2013 SKOLEINFO. side 1 side 1 Fakta Originaltittel: Zwei Leben Regi: Georg Maas Roller: Klara Manzel, Ken Duken, Devid Striesow, Liv Ullmann, Juliane Köhler, Julia Bache-Wiig, Sven Nordin, Rainer Bock Manus: Manus Georg Maas,

Detaljer