British Medical Association 1993: Complementary Medicine New Approaches to Good Practice. London: BMA, 1993

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "British Medical Association 1993: Complementary Medicine New Approaches to Good Practice. London: BMA, 1993"

Transkript

1

2 Osteopati er en selvstendig klinisk disiplin og profesjon 1 som bygger på prinsipper om at menneskekroppen er en enhet, den orkestrerte funksjonen til det somatomotoriske, autonome og nevroendokrine immunsystemet samt sirkulasjons-systemene er viktig for god helse og adaptasjonsmuligheter, og at muskel skjelett systemets struktur og funksjon gjennom smerte og dysfunksjon spiller en sentral rolle som et grensesnitt mellom den osteopatiske behandlingen og en forbedring av pasientens tilstand. 1 British Medical Association 1993: Complementary Medicine New Approaches to Good Practice. London: BMA, 1993

3 Benchmark for training in Osteopathy Osteopatisk praksis er distinkt fra andre helseprofesjoner som benytter seg av manuelle teknikker, som fysioterapi og kiropraktikk, til tross for en viss overlapp i bruken av teknikker og modaliteter Tre nøkkelelementer kommer frem i rapporten om osteopati Egen profesjon Primærkontakt Stille egen diagnose (2010)

4 Osteopatisk behandling: Målsetningen med den osteopatiske behandlingen er å: Behandlingen er rettet mot somatiske dysfunksjoner 1 som er: Forandret eller nedsatt funksjon i kroppens somatiske system med tilhørende komponenter: skjelett, ledd og myofascielle strukturer samt relaterte vaskulære, lymfatiske og nervale elementer Redusere smerter og allment ubehag Forbedre elastisiteten, bevegelsen og den biomekaniske funksjonen til vev og ledd Redusere refleksaktivitet Somatomotoriske systemet Autonome nerve systemet Nevroendokrine immunsystemet Forbedre sirkulasjon Lymfatisk Arterielt og venøst Forbedre pasientens allmennstilstand og adpatasjonsevne 1 Definisjon inkludert i: International Classification of Diseases Hospital Adaptation Codes (siden 2. Utgave, Ann Arbor, MI., 1973)

5 Historisk Bakgrunn Utviklet som et alternativ til den ineffektive og til dels farlige heroiske medisinen som var vanlig i USA i det 19. århundre Andrew Taylor Still ( ) tok utgangspunkt i detaljerte studier av menneskekroppens anatomi og hvordan den gjennom sirkulasjonsog nervesystemet kunne forårsake symptomer Den mekaniske epistemologien med bildet om at menneskekroppen var å sammenligne med en maskin var utgangspunktet for justeringer i maskineriet gjennom diagnostisering ved manuell palpasjon etterfulgt av manipulasjonsbehandling Denne manuelle undersøkelses- og manipulasjonsbehandling ble systematisert og satt i et lærbart system manuell medisin profesjonalisert gjennom osteopati i 1892

6 Kirksville, Missouri 1892 Godkjent i alle 50 stater siden 1973 England 1901 Lovgodkjent og beskyttet siden 1993 Australia 1906 Lovgodkjent og beskyttet siden 1978

7 Manuelle behandlingsformer: profesjonalisering Rudimentære former for manuell behandling som folkemedisin eller den primitive legekunst Fremsatte ideen om et system som alternativ til det 19. århundrets heroiske medisin 1874 OSTEOPATI 1892 Profesjonalisering gjennom første skolen som inkluderte manuell medisin A.T. Still KIROPRAKTIKK 1897 MANUELL TERAPI D.D. Palmer 1920 Edgar Cyriax James B. Mennell John Martin Littlejohn NAPRAPATI Oakley Smith 1905 James Cyriax John M. Mennell 1959 Ronald Stensnes Freddy Kaltenborn Alan Stoddard 1960 Stanley Paris 1980 Norsk Manuell Terapi Laurie Hartman

8 Osteopatien var den første skolen som systematiserte manuelle undersøkelses og behandlingsteknikker og satt dem inn i et lærbart system Billington (1988), Lewit (1999, 2006) Daniel D. Palmer og kiropraktikk Landhandler og healer fra Davenport, Iowa Grunnla kiropraktikken Palmer School of Magnetic Cure i 1896 Tilbydde undervisning i kiropraktikk fra 1897 Obie Stother Var i den første klassen i Osteopati i Kirksville i Ble aldri uteksaminert Lærte bort manipulasjonsteknikker til Gud og enhver mann i Davenport, Iowa Skal etter utsagn ha brakt med seg D.D. Palmer til Kirksville i 1893 Alva Gregory, MD En av de første kiropraktorstudentene. Skrev i sin bok om Spondylotherapy at D.D. Palmer fortalte han at han hadde lært seg å manipulere av Obie Stother Andrew Taylor Still, DO Skal ha hatt D.D. Palmer som gjest i sitt hus i Kirksville. Palmer skal også ha jobbet med hester hos Still familien i flere uker, samt blitt behandlet av Still og andre osteopater Bonesetter Summit i Clinton, Iowa i 1902 Oakley Smith og Naprapati: Chicago College of Naprapathy i 1905

9 Osteopatien var den første skolen som systematiserte manuelle undersøkelses og behandlingsteknikker og satt dem inn i et lærbart system Billington (1988), Lewit (1999, 2006) Fysioterapi og manuell terapi Chartered Society of Massage and Medical Gymnastics i England John Martin Littlejohn underviste leger og fysioterapeuter i manipulasjonsbehandling av columna fra 1920 til 1926» Dr. James Beaver Mennell ( ) > John M. Mennell, MD» Edgar Ferdinand Cyriax ( ) > James H. Cyriax, MD George MacDonald, MD, DO ( Osteopathy: its place in the healing world ) og W. Hargrave-Wilson, DO ( The theory of osteopathy ) som presentasjoner og artikler 1928 Alan Stoddard, MB, DO Uteksaminert fra British School of Osteopathy i London i 1935 Nær kontakt med og undervisning for det embryoniske manuell terapi miljøet i Norge fra slutten av 1950 tallet primært gjennom Freddy Kaltenborn Manual of Osteopathic Techniques (1959) og Manual of Osteopathic Practice (1969) Stanley Paris, PT James H. Cyriax, Freddy Kaltenborn, Jean Thierry-Mieg Chicago College of Osteopathy and the Kirksville College of Osteopathy & Surgery tidlig på tallet International Federation of Orthopaedic Manual Therapy (IFOMT) 1974 Laurie S. Hartman, DO

10 Osteopati i England Autorisert helseprofesjon som primærkontakt siden akkrediterte utdannelsesinstitusjoner Per april 2010 var det 4,261 praktiserende osteopater i England hvorav 2,198 er menn og 2,068 kvinner 83 % av den voksne befolkningen i England vet hva osteopati er Rundt 30,000 pasienter konsulterer osteopater hver arbeidsdag 54 % av nye pasienter får time i løpet av en dag, mens 95 % av alle nye pasienter får time i løpet av en uke etter kontakt 80 % av pasientene betaler for behandling av egen lomme I 2007 ble 10.4 % av behandlingsutgifter dekket av private helseforsikringer En voksende andel osteopater er ansatt i National Health Services (NHS)

11 Osteopati i Norge Den første Norske osteopaten ble utdannet i Kirksville, USA i 1904 og var Siri Aaneland fra Kristiansand Hun ble etterfulgt av sin nevø Knut Aaneland utdannet ved samme skole i 1930 og som praktiserte i Kristiansand frem til i 1999 På og 1960-tallet ble flere Nordmenn utdannet ved osteopatiskoler i London, England Kursvirksomhet startet i Norge i 1992 og da som et etterutdanningstilbud på deltid for fysioterapeuter Stiftelsen Nordisk Akademi for Osteopati startet en fireårig fulltidsutdannelse i Oslo i 2008

12 Hvilke kliniske tilstander oppsøker pasienter en osteopat med? Majoriteten av pasienter oppsøker osteopater med smerte og lidelser i muskel skjelett systemet (51.5 % - >75 %) Idrettskader (17.6 %), nevrologiske diagnoser som migrene og hodepine (10.9 %) og respiratoriske dysfunksjoner (8.8 %) Typiske diagnoser som en pasient oppsøker en osteopat med er smerter i ryggen med og uten utstråling, thorakale- og brystsmerter, nakkesmerter, hodepine, skuldersmerter, karpal tunnel syndrom, fot-, kne- og hoftesmerter, luftveisdysfunksjoner og sinusitt Johnson SM, Kurtz ME. Conditions and diagnoses for which primary care physicians and specialists use osteopathic manipulative medicine. J Am Osteopath Assoc. 102 (10): Oct 2002:

13 Hvilke teknikker bruker en osteopat i behandling av columna og bekkenringen? Columna 1. Leddmobilisering og artikulering (91 %) 2. Bløtdelsteknikker (91 %) 3. Egentøyning gitt til pasienten (76 %) 4. Leddmanipulasjon: HVLA (74 %) 5. Muske energi teknikker (59 %) 6. Harmonic Techniques (55 %) 7. Myofascial Release (49 %) 8. Total Body Adjustment (40 %) 9. Funksjonelle Teknikker (38 %) 10. Counterstrain (20 %) 11. Facilitated Positional Release (20 %) SI leddene / Bekkenringen 1. Leddmobilisering og artikulering (85 %) 2. Bløtdelsteknikker (79 %) 3. Egentøyning gitt til pasienten (65 %) 4. Muskel energi teknikker (62 %) 5. Leddmanipulasjon: HVLA (54 %) 6. Harmonic Techniques (45 %) 7. Myofascial Release (38 %) 8. Kranielle teknikker (37 %) 9. Total Body Adjustment (36 %) 10. Funksjonelle Teknikker (32 %) 11. Balanced Ligamentous Tension (30 %) Studier viser et stort spenn i forkjellige manipulasjonsteknikker som brukes av osteopater i behandlingen av dysfunksjoner i columna og bekkenringen Fryer GA, Johnson JC, Fossum C. The use of spinal and sacroiliac joint procedures within the British osteopathic profession. Part 2: Treatment.. International Journal of Osteopathic Medicine (2010), doi: /j.ijosm

14 Den Osteopatiske Betraktningen av Pasienten Paralleller og Forskjeller med Skolemedisinen og andre Helseprofesjoner

15 Osteopatiske Prinsipper Prinsipper for god behandling En person er et produkt av den dynamiske interaksjonen mellom kropp, vilje og sjel Pasienten er fokus for behandlingen Autoregulasjon: Kroppen er i stand til å regulere og helbrede seg selv Pasienten har det primære ansvaret for egen helse Interne og eksterne faktorer kan utfordre denne kapasiteten og der igjennom redusere helse Et effektivt behandlingsopplegg er basert på disse prinsippene Muskel skjelett systemet spiller en sentral rolle i individets evne til autoregulasjon og motstandsdyktighet Osteopatisk manuell medisin

16 Hva legger vi i begrepet selvregulasjon? Strukturell integritet basert på optimal biomekanisk organisering rundt den sentrale tyngdekraftslinjen SELV- REGULASJON Elastisitet og bevegelse i vevet, dens kontinuitet og relasjon til organismen som en helhet Korrelasjon og sirkulasjon av kroppsvesker: AVL Den integrerte og koordinerte funksjonen til det autonome, somatomotoriske og nevroendokrine systemet

17 Hva er en somatisk Dysfunksjon? Nedsatt eller forandret funksjon i kroppens somatiske system; ledd og myofascier med relaterte nervale, vaskulære og lymfatiske elementer Somatisk Dysfunksjon NEI JA Patoanatomiske forandringer i struktur Reversible funksjonsforstyrrelser mellom strukturer Skademekanisme 1 Makrotraume Traumer / skader, ubeskyttede bevegelser og posisjoner Skademekanisme 2 Mikrotraume Tidsavhengig stressbelastning av muskuloskeletalt vev (f.eks posturalt stress) Reflekser: somatosomatiske og viscerosomatiske refleksbuer Komorbide tilstander Degradering eller degenerering diskus intervertebralis og ZA - ledd Trigger en kaskade av nociseptive initierte hendelser med resulterende proprioseptive og mekaniske forstyrrelser Produserer de kliniske tegn assosiert med somatisk dysfunksjon (T.A.R.T) Smerte Sensitivisering av nociseptorer og primær afferente mekanismer Palpable vevsforandringer Inflammasjon og hevelse, nevrogen inflammasjon og akson refleks, reaktive muskelforandringer Nedsatt bevegelighet Inflammasjon og hevelse, leddeffusjon, reaktive muskelforandringer, periartikulære vevsforandringer

18 Palpation of thoracic PVG for area of TTA

19 Muskel skjelett systemet utgjør en stor prosentandel av den totale kroppsmassen og er åstedet for mange funksjonsforstyrrelser, smerter og syndromer Ved siden av å identifisere smertegeneratorene er det viktig å evaluere de mulige patogene faktorer som bidrar til overbelastning av somatiske strukturer Det kliniske osteopatiske perspektivet Fokus på kroppens strukturelle og funksjonelle integritet Person orientert istedenfor sykdomsorientert pasienten står i fokus Konseptet funksjon og dysfunksjon er sentralt i osteopatisk tenkning PERSON ( Husvert ) Osteopati Sykdom Smertegeneratorer Patologi LIDELSE Allmenntilstand Erfaringer og stressbelastning

20 Fra hvilket perspektiv kommer osteopati? Komplementær til skolemedisinen IKKE-REVERSIBEL PATOLOGI KJENT PROBLEM EPISTEMOLOGISK PATOFYSIOLOGI DYSFUNKSJON REVERSIBEL FUNKSJONELL ONTOLOGISK Osteopatisk undersøkelse- og behandling Intern sykdomsteori (Hygeia) Stress Modell Restaurere handlekraft Restaurere Kapasitet Smitteeffekt (sykdomsorientert) Ekstern sykdomsteori (Asklepios) Medisinsk undersøkelse- og behandling KOMPLEKST PROBLEM PATOLOGI PATOFYSIOLOGI DYSFUNKSJON FUNKSJONELL PATOGENESE SALUTOGENESE

21 Sensemaking * Kompleks Kjennbar (Knowable) Un-order Svar er kun åpenbare i ettertid: komplekse adaptive Systemer Pettern management: håndtering variabler Dis-ease Eksperter kan finne et svar: analytisk / reduksjonistisk Systemtenkning Order Intet riktig svar finnes : forandring Gjennom innovasjon Krisehåndtering Svarene er på plass: årsak og effekt forhold er forutsigbare Retningslinjer Kaos Simpelt / Kjent *David Snowdon: The Cynefin Framework

22 DYSFUNKSJON LIDELSE PATOANATOMI: Muskel - Skjelett Visceral / Systemisk ALLOSTATISK BELASTNING LEVDE ERFARINGER: Psykososialt Emosjonelt HELSE ALLOSTASE HOMEOSTASE ADAPTASJON

23 PSYKOSOSIALT STRESS (Arbeid, hjem, nabolaget) Major Life Events TRAUMER, MISHANDLING Individuelle Forskjeller (genetisk, utvikling, erfaringer) OPPFATTET STRESS Adferdsresponser (fight or flight, personlig: diett, røyking, alkohol, trening) ALLOSTASE FYSIOLOGISK RESPONS ALLOSTATISK BELASTNING ADAPTASJON McEwen (2003)

24 Elementer i den diagnostiske prosessen Positivistisk diagnose Differensialdiagnose Etiologisk diagnose Positivistisk Diagnose Differensialdiagnose Etiologisk Diagnose Skolemedisin Identifisering av patologi Skilnad mellom forskjellige tilstander som har samme eller lignende symptommønster Osteopati Identifisering av en patogenese Samme som skolemedisin Hypotesefremstilling: hierarki av dysfunksjoner Søken etter en patologisk årsak Faktoranalyse Søken etter den patogene årsak / kjede Gjennom den positivistiske og etiologiske diagnose kan man eventuelt avdekke det kliniske forholdet mellom det aktuelle problemet og komorbiditeter

25 EVALUERING OG HÅNDTERING Historie Aktuelt problem / smerte Medisinsk Psykososialt Undersøkelse Klinisk medisinsk Funksjonelt Psykososialt Diagnostisk testing RØDE FLAGG Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 GULE FLAGG Spesifikke problemer med patomorfologisk korrelat eller ikke? INNTRYKK / HYPOTESER Smertegeneratorer Patogene kjeder BEHANDLINGSPLAN Kortsiktige Mål Langsiktige Mål RE-EVALUERING Kunnskapsbasert Praksis

26 Strukturert Anamnese: Pasientens nåværende og tidligere sykehistorie Kognitiv / mental status, psykososiale forhold Hypoteser og kategorisering av differensial diagnoser GULE FLAGG Klinisk Medisinsk Undersøkelse: Evaluering av pasientens allmenntilstand Vitale Tegn: Temperatur, blodtrykk, puls, respirasjon Regionspesifikt: Inspeksjon, palpasjon, perkusjon, auskultasjon RØDE FLAGG: Patologi Nevrologisk Undersøkelse Ortopedisk Undersøkelse Osteopatisk Undersøkelse Orienterende om det sentrale og perifere nervesystemet i en nevromuskulær vurdering Se, Føle og Bevege : statisk og dynamisk Screen, Scan og Definer: Somatisk Dysfunksjon Kraftundersøkelse, reflekser, koordinasjon, tempo Observasjon, palpasjon, bevegelsestester, muskelevaluering, provokative tester Vevsforandringer, asymmetri, nedsatt funksjon og smerte PATO- ANATOMISKE LESJONER REVERSIBLE FUNKSJONS- PROBLEMER

27 Fra Kompleksitet til Struktur PROGNOSE Etiologiske Betraktninger Behandlingsvalg Opprettholdende Fremskyndende Pasienten i Kontekst Medvirkende Predisponerende Kongenitale INDIVIDUELT LESJONSMØNSTER A B C D LIDELSE HELSE

28 En pasient kommer til din osteopatiske klinikk på grunn av skulder og nakkesmerter, og hodepine som fremprovoseres av stress. Pasienten er 46 år, selvstendig næringsdrivende, røyker (<20), nylig separert med 3 barn. Normal KMI. Ingen traumer til grunne for problemene pasienten har Lag 1: Lag 2: Lag 3: OA ES V R H C2FRS V T1 4 NS H R V L1FRS H Sacrum L/L CRI dominant ekspirasjonsmønster Suboccipital, trapezius, cervical paravertebral, pectoralis minor, omohyoideus Anteriore cervicale fascier, lig. Suspensorium, diafragma Pasient ble diagnostisert med mild astma for 6 år siden. Er blitt verre det siste året: har bronkodilator og bruker glukokortikoider. Astma ikke familiært; hadde en luftveisinfeksjon som utløste den Stress Selvstendig næringsdrivende Røyker Nylig separert med 3 barn Strukturelle Bildet Systemiske Bildet Pasient i kontekst

29 Osteopati og Kunnskapsbasert Praksis

30

31 Er konvensjonell medisinsk praksis evidensbasert? Basert på data fra NHS på2500 treatments 51 % unknown effectiveness = inconclusive 11 % Beneficial = positive evidence The figures suggests that the research community has a large task ahead and that most decisions about treatments still rest on the individual judgements of clinicians and patients BMJ Clinical Evidence:

32

33 Pasienttilfredshet med Osteopati Det finnes en rekke studier som har evaluert pasientens tilfredshet med den osteopatiske konsultasjonen og behandlingen Dette gjelder både i privat praksis og på studentklinikker Tilfredsheten er rapportert til å ligge mellom 75 og 95 % Pasienter rapporterer reduksjon i smerte og ubehag, samt økt mobilitet og funksjon Rundt 9 % av pasientene melder om forbigående bivirkninger (0 72 timer) etter behandlingen Indikerer at offentlig tilgang på osteopati kan være positivt Licciardone JC, Herron KM. Characteristics, satisfaction, and perceptions of patients receiving ambulatory healthcare from osteopathic physicians: a comparative national survey. J Am Osteopath Assoc. 2001; 101: Licciardone JC, Gamber R, Cardarelli K. Patient satisfaction and clinical outcomes associated with osteopathic manipulative treatment. J Am Osteopath Assoc. 2002; 102: Licciardone JC, Brittain PD, Colereidge ST. Health status and satisfaction of patients receiving ambulatory care at osteopathic training clinics. J Am Osteopath Assoc. 2002; 102: Pincus T, Vogel S, Savage R et al. Patients satisfaction with osteopathic and GP management of low back pain in the same surgery. Complement Ther Med 2000; 8: Pringle M, Tyreman S. Study of 500 patients attending osteopathic practice. Br J General Practice 1993; 43: 15 8 Strutt R, Shaw Q, Leach J. Patients perceptions and satisfaction in a UK osteopathic training clinic. Manual Therapy 5(13): , 2008

34 Bivirkninger og Komplikasjoner Rundt 50 % av nye pasienter erfarer milde bivirkninger etter behandling som typisk starter i løpet av 24t og opphører i løpet av 72t Risiko for alvorlige bivirkninger eller komplikasjoner er veldig lav: den er estimert til å være lavere en bruk av medikamenter for samme tilstander Estimering av data fra kohort studier med 95 % CI estimerer risiko for moderate til større bivirkninger til 0.007% (0/42,451) etter behandling eller 0.01 % (0/22,833) per pasient

35 Osteopati og Ryggsmerter Licciardone JC et al. Osteopathic manipulative treatment for low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Musculoskeletal Disorders 2005; 6: 43 Effekten av osteopatisk manipulasjon på ryggsmerter er større en den forventet av placebo (dobbelt så stor) Effekten er sammenlignbar med bruk av NSAIDs (inkl. Cox-2 hemmere) med mulig lengre varighet Varighet av effekt minst 3 måneder og muligens så lenge som 12 måneder

36 Osteopati og Ryggsmerter: Kliniske Retningslinjer og Tverrfaglig Samarbeid National Institute for Health and Clinical Excellence. Low back pain: early management of persistent non-specific low back pain. Nice Clinical Guideline 88, National Collaborating Center for Primary Care, March 2010 Evans DW et al. The effectiveness of a posted information package on the beliefs and behavior of musculoskeletal practitioners: the UK Chiropractors, Osteopaths, and Musculoskeletal Physiotherapists Low Back Pain ManagemENT (COMPLeMENT) randomized trial. Spine 35(8): , 2010 Pincus T et al. Persistent back pain--why do physical therapy clinicians continue treatment? A mixed methods study of chiropractors, osteopaths and physiotherapists. Eur J Pain 10(1): 67 76, 2006 Underwood M et al. United Kingdom back pain exercise and manipulation (UK BEAM) randomised trial: effectiveness of physical treatments for back pain in primary care. BMJ 2004; 329: 1377

37 Ryggsmerter og Behandling Haldeman S, Dagenais S. What have we learned about the evidence-informed management of chronic low back pain? Spine Journal 8(1): , 2008 Mer en 200 behandlingsformer blir tilbydd pasienter med ryggsmerter, de fleste fra lege og legespesialister Mindre en 10 % av disse har en dokumentert effekt i form av randomiserte kontrollerte kliniske undersøkelser Best dokumentasjon på effekt hadde tiltak som manipulasjonsbehandling av ryggen, trening og informasjon til pasienten Randomiserte Kontrollerte Kliniske Undersøkelser og Systematiske Oversiktsstudier versus Kliniske Retningslinjer Freeman MD. Clinical practice guidelines versus systematic reviews: which serve as the best basis for evidence-based medicine? The Spine Journal 10(2010):

38 Osteopati under Svangerskap Kilde Studiedesign N Intervensjon Sammenligning Varighet Resultat Hensel (2009) Licciardone et al (2010) RCT 60 OMT Sham (ultralyd) 1 uke Forbedret vagal kontroll og redusert hjertefrekvens RCT 146 OMT Sham (ultralyd) 2 uker Reduksjon i i ryggspesifikk funksjon i tredje trimester King et al (2003) Retrospektiv Case Kontroll 321 OMT Matched gruppe som ikke fikk OMT _ Signifikant mindre mekonium i fostervann og fødsel før termin Guthrie et al (1982) Matched grupper 209 OMT Sham OMT og lett berøring Før og etter fødsel OMT reduserte bruk av smertestillende og mindre smerter i rygg Gutherie RA et al. Effect of pressure applied to the upper thoracic (placebo) versus lumbar area (OMT) for inhibition of lumbar myalgia during labor. J Am Osteopath Assoc. 82: , 1982 Hensel K. Osteopathic manipulative medicine in pregnancy: acute physiological and biomechanical effects. Doctoral Thesis, University of North Texas Health Science Center, Fort Worth, TX, 2009 King HH et al. Osteopathic manipulative treatment in prenatal care: a retro-spective case control design study. J Am Osteopath Assoc. 103, , 2003 Licciardone JC et al, Osteopathic manipulative treatment of back pain and related symptoms during pregnancy: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol 202(47): e1 8, 2010

39 Osteopatisk Behandling av Barn Kilde Studiedesign N Intervensjon Sammenligning Varighet Resultat Mills et al (2003) Degenhardt et al (2006) Hayden et al (2006) RCT 57 Medisinsk + OMT Pilot kohort studie Kun standard medisinsk behandling 9 besøk Statistisk signifikant mindre episoder med akutt otitis media, mindre dren og mer normale tympanogram 8 OMT 3 besøk 5 av 8 hadde ikke episoder AOM på ett år oppfølging RCT 28 OMT Klinisk undersøkelse 4 uker Statistisk signifikant reduksjon i gråt og økt sovetid. Alle som fikk OMT ble bedre Degenhardt B, Kuchera ML. Osteopathic evaluation and manipulative treatment in reducing the morbidity of otitis media: a pilot study. J Am Osteopath Assoc. 106, , 2006 Hayden C, Mullinger B. A preliminary assessnet of the impact of cranial osteopathy for the relief of infantile colic. Complement. Ther. Clin. Pract. 12, 83 89, 2006 Mills MV et al. The use of osteopathic manipulative treatment as adjuvant therapy in children with recurrent acute otitis media. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 157, , 2003

40 Hva sier systematiske oversiktsstudier om manuell behandling av barn? Det er dokumentasjon i favør osteopatisk behandling hos barn med kolikk, dog mengde dokumentasjon er utilstrekkelig for å konkludere Dokumentasjonen er utilstrekkelig for å konkludere med noe når det gjelder osteopatisk behandling av otitis media

41 Hayes NM, Bezilla T. Incidence of Iatrogenesis Associated With Osteopathic Manipulative Treatment of Pediatric Patients. J Am Osteopath Assoc. 106(10): , 2006 Hva er risiko for bivirkninger og komplikasjoner etter osteopatisk To kategorier behandling hos barn? Selvbegrensende økte symptomer etter behandling (0 72 timer) Komplikasjoner: fraktur, dislokasjon, cerebrovaskulære skader etc Retrospektiv analyse av 502 pasienter hvorav 346 inkludert 9 % (N = 31) opplevde økte symptomer etter behandling Ingen signifikant kjønnsdistribusjon av bivirkninger Konkluderer med at OMT utført av kompetent helsepersonell er en sikker behandlingsmetode med få bivirkninger

42 Osteopati som komplementær behandling ved systemiske dysfunksjoner: respiratorisk Kilde Studiedesign N Intervensjon Sammenligning Varighet Resultat Noll et al (2010) RCT ITT= 387 PP= 318 OMT Lett berøring Til utskrivelse De mellom 50 og 75 som fikk OMT 2x per dag hadde en 25 % reduksjon i sykehusopphold som var statistisk signifikant Noll et al (2000) Noll et al (1999) RCT 58 OMT Lett berøring Til utskrivelse RCT 21 OMT Lett berøring Til utskrivelse Statistisk signifikant kortere varighet på sykehusopphold om mindre bruk av IV antibiotika Statistisk signifikant kortere varighet på bruk av oral antibiotika Noll et al (2008) RCT 35 OMT Lett berøring 2 dager OMT gruppe hadde signifikant reduksjon i FEV1 og ERV og økt RV og TLC Noll D et al. Adjunctive osteopathic manipulative treatment in the elderly hospitalized with pneumonia: a pilot study. J Am Osteopath Assoc. 99, , 1999 Noll D et al. Benefits of osteopathic manipulative treatment for hospitalized elderly patients with pneumonia. J Am Osteopath Assoc. 100, , 2000 Noll D et al. Immediate effects of osteopathic manipulative treatment in elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease. J Am Osteopath Assoc. 108, , 2008 Noll D et al. Efficacy of osteopathic manipulation as an adjunctive treatment for hospitalized patients with pneumonia: a randomized controlled trial. Ost Med & Primary Care 2010; 4: 2

43 MOPSE: Multicenter Osteopathic Pneumonia Study in the Elderly OMT Bløtdelsteknikker i thorakale og cervicale regioner Rib-raising teknikker Avspenning av diagragma gjennom myofascial release Suboccipital inhibisjon Åpne terminal lymfedrenering Lymfepumper: thorakal og pedal Individuell etter behov PP analyse viste signifikant Kortere sykehusopphold Reduksjon i bruk av intravenøs antibiotika Reduksjon i respiratorisk besvær Potensiell rolle for OMT som supplement til konvensjonell behandling

44 Suboccipital Inhibisjon Purdy WR, Frank JJ, Oliver B. Suboccipital dermato-myotomic stimulation and digital blood flow. J Am Osteopath Assoc. 95(6); 1996: Brukte pletysmografi for å måle den digitale pulskonturen Y = total pulsamplitude X = fra den dikrotiske bunnen til pulsspissen (andre delen av den arterielle pulsen som skjer under diastolen) Statistisk signifikante endringer i Y og X amplitudene ble brukt for å måle forandringer i det sympatiske nervesystemet Snider E, Snider K, Halma K, Fossum C, Fryer G et al. Differential effects of suboccipital inhibition and fourth ventricle compression on heart rate variability: evidence for bi-directional modulation of autonomic tone. J Am Osteopath Assoc. 110(8); 2010: N = 35, Crossover design med 5 modaliteter (SOI, CV-4, HVLA, Laser sham og kontroll) Modulering av HRV ble målt med elektrokardiogram før og etter behandling Signifikant modulering av SNS og PNS aktivitet: SOI > CV-4

45 Suboccipital Inhibisjon (SOI) 2 alternative / komplementære forklaringsmodeller SOI THALAMUS Parietale somatestetiske regionene i den postsentrale gyrus Regulering av sympatisk efferent aktivitet Aktivering av C1 fibre Laterale Tractus Spinothalamicus på motsatt side Rekruttering av thalamocorticale fibre Desenderende kommunikasjon til hypotalamus SOI Påvirkning av det sympatiske NS Forandret arteriell blodflythastighet (TH aktivitet) Aktivering av trykksensitive endocannabinoide reseptorer rundt den cerebrale aqueductus Fysiologisk avspenningsrespons Velbehag

46 Tracey KJ. Physiology and immunology ofthe cholinergic antoinflammatory pathway. The Journal of Clinical Investigation 2(117): , February 2007 Nervesystemet kan gjennom en inflammatorisk refleks som involverer N. Vagus inhibere uttrykning og frisetning av cytokiner og derigjennom forhindre veveskade og vevdød

47 Klinisk Hypotese Immunsystemet er under direkte kontroll fra N. Vagus via cholinerge antiinflammatoriske baner og mekanismer Stimulering av N. Vagus fører til en signifikant reduksjon i cytokinproduksjon ( i både eksperimentelle dyremodeller og menneskelige makrofager) Nedsatt eller fraværende vagusaktivitet resulterer i en overproduksjon av cytokiner Mekanisk ALLOSTATISK BELASTNING Fysiologisk SYMPATISKE NERVESYSTEMET PARASYMPATISKE NERVESYSTEMET Psykologisk Sloan RP. RR interval variability is inversely related to inflammatory markers: the CARDIA study. I Mol Med. (3-4): , March 2007 Tracey KJ. Physiology and immunology ofthe cholinergic antoinflammatory pathway. The Journal of Clinical Investigation 2(117): , February 2007

48 Rib-raising teknikker

49 Vitenskap og Praksis i Balanse Begrenset men økende mengde dokumentasjon på effekt av OMT i en rekke tilstander En rekke RCT / Kohort studier som demonstrerer effekt av OMT: Nakkesmerter(Schwerla et al, 2008, Fryer et al 2005) Pneumonia (Noll et al, 1999, 2000, 2010) Irritable bowel syndrome (Hundscheid et al, 2007) Konstipasjon (Brugman et al, 2010) Otitis media (Mills et al, 2003, Degenhardt et al, 2006) Bedre generell immunitet (Noll et al, 2004) Perifer arteriell sykdom (Lombardini et al, 2008) Bedret ambulering etter kirurgi (Jarski et al, 2000) Mindre komplikasjoner etter kirurgi (Sleszynski et al, 1993) Forskning og Osteopati?

50 An analysis of covariance (ANCOVA) computed on length of stay by group with age as to covariate indicated that the OMT patients had a significantly shorter stay than the no treatment group (adjusted mean = 14.6 days for the non-treatment group versus 11.8 for the treatment group) even after controlling for age differences: F (1.308) = p = 0.029

51 Bronfort G, Haas M, Evans R, Leiniger B, Triano J. Effectiveness of Manual Therapies: The UK Evidence Report. Chiropractic & Osteopathy, 2010;18:3

52 Eksperimentell Forskning Lymfesystemet Knott ME et al. Increased lymphatic flow in the thoracic duct during manipulative intervention. J Am Osteopath Assoc. 105(10): , 2006 Hodge LM et al. Abdominal lymphatic pump treatment increases leukocyte count and flux in thoracic duct lymph. Lymphat Res Biol. 5(2): , 2007 Huff J et al. Lymphatic pump treatment enhances immunity and reduces pulmonary disease during experimental pneumonia infection. International Journal of Osteopathic Medicine 11(2008): 150 Downey HF, et al. Lymph flow in the thoracic duct of conscious dogs during lymphatic pump treatment, exercise, and expansion of the extracellular volume. Lymphat Res Biol. 6(1): 3 13; 2008 Hodge LM et al. Lymphatic pump treatment mobilizes leukocytes from the gut associated lymphoid tissue into lymph. Lymphat Res Biol. 8(2): , June 2010 Prajpati P et al. Lymphatic pump treatment increases thoracic duct lymph flow in conscious dogs with edema due to constriction of the inferior vena cava. Lymphat Res Biol. 8(3): , September 2010 Disse studiene demonstrerer (ved bruk av thorakale og abdominelle pumper) Økt gjennomstrømning av lymfe i ductus thoracicus Økt mobilisering av leukocytter fra GALT systemet Reduksjon av bakterier og lesjoner i dyremodell med pneumoni etter mobilisering av immun respons etter lymfebehandling

53 Studier på Individuelle Teknikker Leddmanipulasjon (HVLA): Smertereduksjon (hypoalgesisk effekt) Forandringer Sympatiske Nervesystem Økt bevegelighet i columna Bedret propriosepsjon og motorisk kontroll Artikulering / Leddmobilisering: Smertereduksjon (hypoalgesisk effekt) Forandringer Sympatiske Nervesystem Muskel Energi Teknikker (MET): Reduksjon i ryggsmerter Økt bevegelighet i columna Økt muskel fleksibiliet sammenlignet med tøyning Counterstrain: Små kliniske studier rapporterer effekt på Ryggsmerter Trapezius myalgia Plantar fascitt Achilles tendinitt Styrke i hoftemuskulatur Fryer (2006), Howell et al (2006), Hruby og Seffinger (2007), Fryer og Fossum (2009), Fossum og Fryer (2009), King, Patterson og Jänig (2010)

54 Fibroblasts and OMT Paul Standley, PhD, and his research team started their line of research at AZCOM Developed an in-vitro model to investigate the cellular and molecular events associated with OMT This research has give us a better understanding as to how biophysical strain in negative ways, such as repetitive motion strain, can alter the gene expression by increasing the production and secretion of proinflammatory cytokines It also highlights how positive biophysical strain, such as OMT, can reduce the expression of proinflammatory cytokines, suggesting a potential mechanism of action for several OMT modalities, including CS and MFR Currently through the A.T. Still Research Institute and the A.T. Still University, Dr. Standley has expanded his work to look at fibroblasts in muscle tissue

55 Fibroblaster, Inflammasjon og OMT Meltzer KR, Standley P. Modeled repetitive motion strain and indirect osteopathic manipulative techniques in regulation of human fibroblast proliferation and interleukin secretion. J Am Osteopath Assoc. 107(12): , 2007 Eagan TS, Meltzer KR, Standley P. Importance of strain direction in regulating human fibroblast proliferation and cytokine secretion: a useful in vitro model for soft tissue injury and manual medicine treatments. J Manipul Physiol Ther. 30(8): , 2007 Standley PR, Meltzer KR. In vitro modeling of repetitive motion strain and manual medicine treatments: potential roles for pro- and anti-inflammatory cytokines. J Bodyw Mov Ther 12(3): Meltzer KV, Tao CV, Schad JF. In vitro modeling of repetitive motion injury and myofascial release. J Bodyw Mov Ther 14(12):

56 Fibroblaster, Inflammasjon og OMT Fibroblast utsatt for RMS Interleukin t OMT Counterstrain Myofascial Release Reversering av uttrykning av proinflammatoriske cytokiner (IL-6) Anti-inflammatorisk effekt Meltzer KR, Standley P. Modeled repetitive motion strain and indirect osteopathic manipulative techniques in regulation of human fibroblast proliferation and interleukin secretion. J Am Osteopath Assoc. 107(12): , 2007 Eagan TS, Meltzer KR, Standley P. Importance of strain direction in regulating human fibroblast proliferation and cytokine secretion: a useful in vitro model for soft tissue injury and manual medicine treatments. J Manipul Physiol Ther. 30(8): , 2007 Standley PR, Meltzer KR. In vitro modeling of repetitive motion strain and manual medicine treatments: potential roles for pro- and anti-inflammatory cytokines. J Bodyw Mov Ther 12(3): Meltzer KV, Tao CV, Schad JF. In vitro modeling of repetitive motion injury and myofascial release. J Bodyw Mov Ther 14(12):

57 Multifactorial Model for the Hypoalgesic Effect PERIPHERAL CENTRAL Assisting with healing Activation of descending pain inhibitory systems (DPIS) Effects on connective tissues Activation of segmental pain inhibitory mechanisms Alteration of the intra-articular milieu Modification of the chemical environment of nociceptors

Bivirkninger, Komplikasjoner og Risiko ved Manuell Behandling av Cervical Columna

Bivirkninger, Komplikasjoner og Risiko ved Manuell Behandling av Cervical Columna Bivirkninger, Komplikasjoner og Risiko ved Manuell Behandling av Cervical Columna Christian Fossum, D.O. Rektor, Nordisk Akademi for Osteopati Assistant Research Professor, A.T. Still Research Institute,

Detaljer

Hvorfor gir vidt forskjellige intervensjoner samme resultat for pasienter med nakke-/ryggsmerter?

Hvorfor gir vidt forskjellige intervensjoner samme resultat for pasienter med nakke-/ryggsmerter? Fjodor Dostojevsky skrev en gang at mennesker har en så stor forkjærlighet for systemer og abstrakte slutninger, at vi har en tendens til å overse sannheten. Denne artikkelen handler om at bruk av evidensbasert

Detaljer

muskel skjelett Forhandlingsordningen endres Manipulasjon myter og fakta Vasseljen og Evensen vant i Trondheim Møter, kurs og seminarer se side 3

muskel skjelett Forhandlingsordningen endres Manipulasjon myter og fakta Vasseljen og Evensen vant i Trondheim Møter, kurs og seminarer se side 3 muskel skjelett Nummer 2/2013 28. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer se side 3 Autorisasjonssaken mot løsning. Side 7 Forhandlingsordningen endres Norsk Manuellterapeutforening

Detaljer

Lidelser i nervemuskel- skjelett systemet: En kiropraktisk. veiledning

Lidelser i nervemuskel- skjelett systemet: En kiropraktisk. veiledning Lidelser i nervemuskel- skjelett systemet: En kiropraktisk veiledning Forord Over 50% av Folketrygdens utgifter til sykepenger skyldes lidelser i muskel og skjelettsystemet. Foruten de smerter og lidelser

Detaljer

skjelett Klassifisering av rygglidelser Ny definisjon av manuellterapeut Side 11-13 Side 5-6

skjelett Klassifisering av rygglidelser Ny definisjon av manuellterapeut Side 11-13 Side 5-6 muskel skjelett Nummer 1/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Klassifisering av rygglidelser Side 11-13 Ny definisjon av manuellterapeut Side 5-6 muskel skjelett Innhold Argusøyne

Detaljer

Effekten av manuellterapeutiske teknikker i behandling av cervikogen vertigo

Effekten av manuellterapeutiske teknikker i behandling av cervikogen vertigo Effekten av manuellterapeutiske teknikker i behandling av cervikogen vertigo Kandidat nummer: 125392 Antall ord: 9284 Manuellterapi teori: MANT 395 Masterprogram i helsefag Studieretning: Klinisk masterstudium

Detaljer

Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd

Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd Rapport fra Kunnskapssenteret nr 17 2009 Systematisk kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Gjennom de siste tiårene

Detaljer

Møter, kurs og seminarer se side 3

Møter, kurs og seminarer se side 3 muskel skjelett Nummer 2/2012 27. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer se side 3 Os odontoideum Side 16 Medikamenter minst effektive behandling Side 23 Muskel&Skjelett

Detaljer

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no Fysioterapi er sentralt i den tverrfaglige behandlingen av komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS), en type langvarig smertetilstand som medfører økt smerterespons, redusert funksjon og livskvalitet hos

Detaljer

skjelett Nye utdanninger side 18-22 Henvisningsprosjektet: Høyre varsler støtte side 4-5

skjelett Nye utdanninger side 18-22 Henvisningsprosjektet: Høyre varsler støtte side 4-5 muskel skjelett Nummer 1/2005 20. årgang Utgiver: Faggruppen for manuellterapi Nye utdanninger side 18-22 Henvisningsprosjektet: Høyre varsler støtte side 4-5 tvers foto: Arild de Lange Nilsen Øvelsene

Detaljer

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere!

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere! Nr 8/2014 Årgang 23 i Privat Praksis God jul til alle våre lesere! www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi AlfaCare Kurskalender 2015 23.-24. januar Kinesio Taping KT 1 Oslo 13.-14. februar

Detaljer

skjelett Hvordan forstå muskel- og skjelettsmerter? Kollektivavtale gir ansvarsforsikring Side 6 Manuellterapi reduserte sykefraværet Side 22

skjelett Hvordan forstå muskel- og skjelettsmerter? Kollektivavtale gir ansvarsforsikring Side 6 Manuellterapi reduserte sykefraværet Side 22 muskel skjelett Nummer 1/2009 24. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Hvordan forstå muskel- og skjelettsmerter? Side 12-15 Meld fra til NPE om skade Side 8 Manuellterapeuter må kunne undersøke

Detaljer

skjelett 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering Se side 14-15 Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte?

skjelett 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering Se side 14-15 Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte? muskel skjelett Nummer 1/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte? Side 10 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering

Detaljer

Smerte er i utgangspunktet et varsel om at noe

Smerte er i utgangspunktet et varsel om at noe MEDISIN OG FYSIOLOGI Feil livsstil, mer smerte TEKST IVER MYSTERUD FOTO SHUTTERSTOCK Smerte er i utgangspunktet et varsel om at noe kan være slik at årsaken(e) kan fjernes. Det er ofte lettere sagt enn

Detaljer

Hvilke erfaringer har osteopater, kiropraktorer og manuellterapeuter når det gjelder diagnostisering og behandling av spedbarn med KISS

Hvilke erfaringer har osteopater, kiropraktorer og manuellterapeuter når det gjelder diagnostisering og behandling av spedbarn med KISS Hvilke erfaringer har osteopater, kiropraktorer og manuellterapeuter når det gjelder diagnostisering og behandling av spedbarn med KISS -en kvalitativ studie- Kandidatnr: 196169 Masteroppgave i helsefag

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus ISSN - NR. 0805-7230 NR. 1-2003 Lederen har ordet... I tiden

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Lillebeth Larun Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 2011 Dato for disputas: 29. september 2011 2 3

Detaljer

Nr 7/2013 Årgang 22. i Privat Praksis

Nr 7/2013 Årgang 22. i Privat Praksis Nr 7/2013 Årgang 22 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Allsidig ultralydsystem fra GE Ultralyd fra GE gir deg et system med høy ytelse på alt fra bildekvalitet til

Detaljer

- har en du spennende arbeidsdag - kan du å være din egne sjef

- har en du spennende arbeidsdag - kan du å være din egne sjef Som osteopat: - Kan du behandle barn med kolikk til topp idrettsutøvere - behandle pasienter ved din egen klinikk - hjelpe mennesker med vondt i kroppen - kan du mye om anatomi og medisin - har en du spennende

Detaljer

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11 muskel skjelett Nummer 1/2010 25. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer, se side 3 Sa opp direkteoppgjørsavtale med HELFO Side 10 Nakkeslengskade i sen fase side 13-25

Detaljer

skjelett Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5

skjelett Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5 muskel skjelett Nummer 2/2005 20. årgang Utgiver: Faggruppen for manuellterapi Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5 Direktoratets autorisasjonsutredning

Detaljer

Nr 5/2015 Årgang 24. i Privat Praksis

Nr 5/2015 Årgang 24. i Privat Praksis Nr 5/2015 Årgang 24 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Fremtiden er bærbar! Ultralydrevolusjonen er her, og den er høyteknologisk og brukervennlig. Velger du bærbar,

Detaljer

Nakkesleng og cervicobrachialgi

Nakkesleng og cervicobrachialgi Nakkesleng og cervicobrachialgi utredning og behandling Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 Manuellterapeutenes Servicekontor ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Velkommen

Detaljer

skjelett Nakkesmerter Se side 15-18 Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007

skjelett Nakkesmerter Se side 15-18 Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 muskel skjelett Nummer 4/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 Nakkesmerter med vekt på nakkesleng og cervicobrachialgi utredning

Detaljer

Marianne Mørk. - En systematisk litteraturoversikt

Marianne Mørk. - En systematisk litteraturoversikt k Marianne Mørk Gir nevromuskulær trening som behandling av pasienter med uspesifikke nakkesmerter en bedre effekt på smerte, funksjon og livskvalitet sammenliknet med kontrollbehandling? - En systematisk

Detaljer

muskel skjelett Manuellterapeuter i norsk fotballs eliteserie Altered motor control patterns in whiplash and chronic neck pain, side 18-27

muskel skjelett Manuellterapeuter i norsk fotballs eliteserie Altered motor control patterns in whiplash and chronic neck pain, side 18-27 muskel skjelett Nummer 3/2008 23. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Manuellterapeuter i norsk fotballs eliteserie Oslo kommune prioriterer barn og unge Side 8 Fem testklinikker trukket

Detaljer

skjelett Muskel Skjelett Tiåret i Norge åpnet side 4 Henvisningprosjektet i Stortinget side 5-6

skjelett Muskel Skjelett Tiåret i Norge åpnet side 4 Henvisningprosjektet i Stortinget side 5-6 muskel skjelett k Nummer 4/2004 19. årgang Utgiver: Faggruppen for manuell terapi Muskel Skjelett Tiåret i Norge åpnet side 4 Henvisningprosjektet i Stortinget side 5-6 Gode og dårlige nyheter Dr.philos.

Detaljer

muskel skjelett Manuellterapiklinikker vokser fram i Oslo Kurs og seminarer, se side 3 Om drift av manuellterapipraksis, se side 6-9

muskel skjelett Manuellterapiklinikker vokser fram i Oslo Kurs og seminarer, se side 3 Om drift av manuellterapipraksis, se side 6-9 muskel skjelett Nummer 3/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Kurs og seminarer, se side 3 Et gjennomarbeidet produkt Side 13 Seminar 2008: Differensialdiagnostikk et skritt videre

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi MT-utdanning i utlandet Hjernerystelse Cochrane update Referat: Norsk forening for ryggforskning ISSN - NR. 0805-7230 NR. 3-2002 Lederen har ordet...

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Forskningsprosjekter Labrumskader i hofte Intervju med John Vikne Referat fra: Høstkongress, Updateseminar-rygg og Butlerkurs ISSN - NR. 0805-7230

Detaljer