British Medical Association 1993: Complementary Medicine New Approaches to Good Practice. London: BMA, 1993

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "British Medical Association 1993: Complementary Medicine New Approaches to Good Practice. London: BMA, 1993"

Transkript

1

2 Osteopati er en selvstendig klinisk disiplin og profesjon 1 som bygger på prinsipper om at menneskekroppen er en enhet, den orkestrerte funksjonen til det somatomotoriske, autonome og nevroendokrine immunsystemet samt sirkulasjons-systemene er viktig for god helse og adaptasjonsmuligheter, og at muskel skjelett systemets struktur og funksjon gjennom smerte og dysfunksjon spiller en sentral rolle som et grensesnitt mellom den osteopatiske behandlingen og en forbedring av pasientens tilstand. 1 British Medical Association 1993: Complementary Medicine New Approaches to Good Practice. London: BMA, 1993

3 Benchmark for training in Osteopathy Osteopatisk praksis er distinkt fra andre helseprofesjoner som benytter seg av manuelle teknikker, som fysioterapi og kiropraktikk, til tross for en viss overlapp i bruken av teknikker og modaliteter Tre nøkkelelementer kommer frem i rapporten om osteopati Egen profesjon Primærkontakt Stille egen diagnose (2010)

4 Osteopatisk behandling: Målsetningen med den osteopatiske behandlingen er å: Behandlingen er rettet mot somatiske dysfunksjoner 1 som er: Forandret eller nedsatt funksjon i kroppens somatiske system med tilhørende komponenter: skjelett, ledd og myofascielle strukturer samt relaterte vaskulære, lymfatiske og nervale elementer Redusere smerter og allment ubehag Forbedre elastisiteten, bevegelsen og den biomekaniske funksjonen til vev og ledd Redusere refleksaktivitet Somatomotoriske systemet Autonome nerve systemet Nevroendokrine immunsystemet Forbedre sirkulasjon Lymfatisk Arterielt og venøst Forbedre pasientens allmennstilstand og adpatasjonsevne 1 Definisjon inkludert i: International Classification of Diseases Hospital Adaptation Codes (siden 2. Utgave, Ann Arbor, MI., 1973)

5 Historisk Bakgrunn Utviklet som et alternativ til den ineffektive og til dels farlige heroiske medisinen som var vanlig i USA i det 19. århundre Andrew Taylor Still ( ) tok utgangspunkt i detaljerte studier av menneskekroppens anatomi og hvordan den gjennom sirkulasjonsog nervesystemet kunne forårsake symptomer Den mekaniske epistemologien med bildet om at menneskekroppen var å sammenligne med en maskin var utgangspunktet for justeringer i maskineriet gjennom diagnostisering ved manuell palpasjon etterfulgt av manipulasjonsbehandling Denne manuelle undersøkelses- og manipulasjonsbehandling ble systematisert og satt i et lærbart system manuell medisin profesjonalisert gjennom osteopati i 1892

6 Kirksville, Missouri 1892 Godkjent i alle 50 stater siden 1973 England 1901 Lovgodkjent og beskyttet siden 1993 Australia 1906 Lovgodkjent og beskyttet siden 1978

7 Manuelle behandlingsformer: profesjonalisering Rudimentære former for manuell behandling som folkemedisin eller den primitive legekunst Fremsatte ideen om et system som alternativ til det 19. århundrets heroiske medisin 1874 OSTEOPATI 1892 Profesjonalisering gjennom første skolen som inkluderte manuell medisin A.T. Still KIROPRAKTIKK 1897 MANUELL TERAPI D.D. Palmer 1920 Edgar Cyriax James B. Mennell John Martin Littlejohn NAPRAPATI Oakley Smith 1905 James Cyriax John M. Mennell 1959 Ronald Stensnes Freddy Kaltenborn Alan Stoddard 1960 Stanley Paris 1980 Norsk Manuell Terapi Laurie Hartman

8 Osteopatien var den første skolen som systematiserte manuelle undersøkelses og behandlingsteknikker og satt dem inn i et lærbart system Billington (1988), Lewit (1999, 2006) Daniel D. Palmer og kiropraktikk Landhandler og healer fra Davenport, Iowa Grunnla kiropraktikken Palmer School of Magnetic Cure i 1896 Tilbydde undervisning i kiropraktikk fra 1897 Obie Stother Var i den første klassen i Osteopati i Kirksville i Ble aldri uteksaminert Lærte bort manipulasjonsteknikker til Gud og enhver mann i Davenport, Iowa Skal etter utsagn ha brakt med seg D.D. Palmer til Kirksville i 1893 Alva Gregory, MD En av de første kiropraktorstudentene. Skrev i sin bok om Spondylotherapy at D.D. Palmer fortalte han at han hadde lært seg å manipulere av Obie Stother Andrew Taylor Still, DO Skal ha hatt D.D. Palmer som gjest i sitt hus i Kirksville. Palmer skal også ha jobbet med hester hos Still familien i flere uker, samt blitt behandlet av Still og andre osteopater Bonesetter Summit i Clinton, Iowa i 1902 Oakley Smith og Naprapati: Chicago College of Naprapathy i 1905

9 Osteopatien var den første skolen som systematiserte manuelle undersøkelses og behandlingsteknikker og satt dem inn i et lærbart system Billington (1988), Lewit (1999, 2006) Fysioterapi og manuell terapi Chartered Society of Massage and Medical Gymnastics i England John Martin Littlejohn underviste leger og fysioterapeuter i manipulasjonsbehandling av columna fra 1920 til 1926» Dr. James Beaver Mennell ( ) > John M. Mennell, MD» Edgar Ferdinand Cyriax ( ) > James H. Cyriax, MD George MacDonald, MD, DO ( Osteopathy: its place in the healing world ) og W. Hargrave-Wilson, DO ( The theory of osteopathy ) som presentasjoner og artikler 1928 Alan Stoddard, MB, DO Uteksaminert fra British School of Osteopathy i London i 1935 Nær kontakt med og undervisning for det embryoniske manuell terapi miljøet i Norge fra slutten av 1950 tallet primært gjennom Freddy Kaltenborn Manual of Osteopathic Techniques (1959) og Manual of Osteopathic Practice (1969) Stanley Paris, PT James H. Cyriax, Freddy Kaltenborn, Jean Thierry-Mieg Chicago College of Osteopathy and the Kirksville College of Osteopathy & Surgery tidlig på tallet International Federation of Orthopaedic Manual Therapy (IFOMT) 1974 Laurie S. Hartman, DO

10 Osteopati i England Autorisert helseprofesjon som primærkontakt siden akkrediterte utdannelsesinstitusjoner Per april 2010 var det 4,261 praktiserende osteopater i England hvorav 2,198 er menn og 2,068 kvinner 83 % av den voksne befolkningen i England vet hva osteopati er Rundt 30,000 pasienter konsulterer osteopater hver arbeidsdag 54 % av nye pasienter får time i løpet av en dag, mens 95 % av alle nye pasienter får time i løpet av en uke etter kontakt 80 % av pasientene betaler for behandling av egen lomme I 2007 ble 10.4 % av behandlingsutgifter dekket av private helseforsikringer En voksende andel osteopater er ansatt i National Health Services (NHS)

11 Osteopati i Norge Den første Norske osteopaten ble utdannet i Kirksville, USA i 1904 og var Siri Aaneland fra Kristiansand Hun ble etterfulgt av sin nevø Knut Aaneland utdannet ved samme skole i 1930 og som praktiserte i Kristiansand frem til i 1999 På og 1960-tallet ble flere Nordmenn utdannet ved osteopatiskoler i London, England Kursvirksomhet startet i Norge i 1992 og da som et etterutdanningstilbud på deltid for fysioterapeuter Stiftelsen Nordisk Akademi for Osteopati startet en fireårig fulltidsutdannelse i Oslo i 2008

12 Hvilke kliniske tilstander oppsøker pasienter en osteopat med? Majoriteten av pasienter oppsøker osteopater med smerte og lidelser i muskel skjelett systemet (51.5 % - >75 %) Idrettskader (17.6 %), nevrologiske diagnoser som migrene og hodepine (10.9 %) og respiratoriske dysfunksjoner (8.8 %) Typiske diagnoser som en pasient oppsøker en osteopat med er smerter i ryggen med og uten utstråling, thorakale- og brystsmerter, nakkesmerter, hodepine, skuldersmerter, karpal tunnel syndrom, fot-, kne- og hoftesmerter, luftveisdysfunksjoner og sinusitt Johnson SM, Kurtz ME. Conditions and diagnoses for which primary care physicians and specialists use osteopathic manipulative medicine. J Am Osteopath Assoc. 102 (10): Oct 2002:

13 Hvilke teknikker bruker en osteopat i behandling av columna og bekkenringen? Columna 1. Leddmobilisering og artikulering (91 %) 2. Bløtdelsteknikker (91 %) 3. Egentøyning gitt til pasienten (76 %) 4. Leddmanipulasjon: HVLA (74 %) 5. Muske energi teknikker (59 %) 6. Harmonic Techniques (55 %) 7. Myofascial Release (49 %) 8. Total Body Adjustment (40 %) 9. Funksjonelle Teknikker (38 %) 10. Counterstrain (20 %) 11. Facilitated Positional Release (20 %) SI leddene / Bekkenringen 1. Leddmobilisering og artikulering (85 %) 2. Bløtdelsteknikker (79 %) 3. Egentøyning gitt til pasienten (65 %) 4. Muskel energi teknikker (62 %) 5. Leddmanipulasjon: HVLA (54 %) 6. Harmonic Techniques (45 %) 7. Myofascial Release (38 %) 8. Kranielle teknikker (37 %) 9. Total Body Adjustment (36 %) 10. Funksjonelle Teknikker (32 %) 11. Balanced Ligamentous Tension (30 %) Studier viser et stort spenn i forkjellige manipulasjonsteknikker som brukes av osteopater i behandlingen av dysfunksjoner i columna og bekkenringen Fryer GA, Johnson JC, Fossum C. The use of spinal and sacroiliac joint procedures within the British osteopathic profession. Part 2: Treatment.. International Journal of Osteopathic Medicine (2010), doi: /j.ijosm

14 Den Osteopatiske Betraktningen av Pasienten Paralleller og Forskjeller med Skolemedisinen og andre Helseprofesjoner

15 Osteopatiske Prinsipper Prinsipper for god behandling En person er et produkt av den dynamiske interaksjonen mellom kropp, vilje og sjel Pasienten er fokus for behandlingen Autoregulasjon: Kroppen er i stand til å regulere og helbrede seg selv Pasienten har det primære ansvaret for egen helse Interne og eksterne faktorer kan utfordre denne kapasiteten og der igjennom redusere helse Et effektivt behandlingsopplegg er basert på disse prinsippene Muskel skjelett systemet spiller en sentral rolle i individets evne til autoregulasjon og motstandsdyktighet Osteopatisk manuell medisin

16 Hva legger vi i begrepet selvregulasjon? Strukturell integritet basert på optimal biomekanisk organisering rundt den sentrale tyngdekraftslinjen SELV- REGULASJON Elastisitet og bevegelse i vevet, dens kontinuitet og relasjon til organismen som en helhet Korrelasjon og sirkulasjon av kroppsvesker: AVL Den integrerte og koordinerte funksjonen til det autonome, somatomotoriske og nevroendokrine systemet

17 Hva er en somatisk Dysfunksjon? Nedsatt eller forandret funksjon i kroppens somatiske system; ledd og myofascier med relaterte nervale, vaskulære og lymfatiske elementer Somatisk Dysfunksjon NEI JA Patoanatomiske forandringer i struktur Reversible funksjonsforstyrrelser mellom strukturer Skademekanisme 1 Makrotraume Traumer / skader, ubeskyttede bevegelser og posisjoner Skademekanisme 2 Mikrotraume Tidsavhengig stressbelastning av muskuloskeletalt vev (f.eks posturalt stress) Reflekser: somatosomatiske og viscerosomatiske refleksbuer Komorbide tilstander Degradering eller degenerering diskus intervertebralis og ZA - ledd Trigger en kaskade av nociseptive initierte hendelser med resulterende proprioseptive og mekaniske forstyrrelser Produserer de kliniske tegn assosiert med somatisk dysfunksjon (T.A.R.T) Smerte Sensitivisering av nociseptorer og primær afferente mekanismer Palpable vevsforandringer Inflammasjon og hevelse, nevrogen inflammasjon og akson refleks, reaktive muskelforandringer Nedsatt bevegelighet Inflammasjon og hevelse, leddeffusjon, reaktive muskelforandringer, periartikulære vevsforandringer

18 Palpation of thoracic PVG for area of TTA

19 Muskel skjelett systemet utgjør en stor prosentandel av den totale kroppsmassen og er åstedet for mange funksjonsforstyrrelser, smerter og syndromer Ved siden av å identifisere smertegeneratorene er det viktig å evaluere de mulige patogene faktorer som bidrar til overbelastning av somatiske strukturer Det kliniske osteopatiske perspektivet Fokus på kroppens strukturelle og funksjonelle integritet Person orientert istedenfor sykdomsorientert pasienten står i fokus Konseptet funksjon og dysfunksjon er sentralt i osteopatisk tenkning PERSON ( Husvert ) Osteopati Sykdom Smertegeneratorer Patologi LIDELSE Allmenntilstand Erfaringer og stressbelastning

20 Fra hvilket perspektiv kommer osteopati? Komplementær til skolemedisinen IKKE-REVERSIBEL PATOLOGI KJENT PROBLEM EPISTEMOLOGISK PATOFYSIOLOGI DYSFUNKSJON REVERSIBEL FUNKSJONELL ONTOLOGISK Osteopatisk undersøkelse- og behandling Intern sykdomsteori (Hygeia) Stress Modell Restaurere handlekraft Restaurere Kapasitet Smitteeffekt (sykdomsorientert) Ekstern sykdomsteori (Asklepios) Medisinsk undersøkelse- og behandling KOMPLEKST PROBLEM PATOLOGI PATOFYSIOLOGI DYSFUNKSJON FUNKSJONELL PATOGENESE SALUTOGENESE

21 Sensemaking * Kompleks Kjennbar (Knowable) Un-order Svar er kun åpenbare i ettertid: komplekse adaptive Systemer Pettern management: håndtering variabler Dis-ease Eksperter kan finne et svar: analytisk / reduksjonistisk Systemtenkning Order Intet riktig svar finnes : forandring Gjennom innovasjon Krisehåndtering Svarene er på plass: årsak og effekt forhold er forutsigbare Retningslinjer Kaos Simpelt / Kjent *David Snowdon: The Cynefin Framework

22 DYSFUNKSJON LIDELSE PATOANATOMI: Muskel - Skjelett Visceral / Systemisk ALLOSTATISK BELASTNING LEVDE ERFARINGER: Psykososialt Emosjonelt HELSE ALLOSTASE HOMEOSTASE ADAPTASJON

23 PSYKOSOSIALT STRESS (Arbeid, hjem, nabolaget) Major Life Events TRAUMER, MISHANDLING Individuelle Forskjeller (genetisk, utvikling, erfaringer) OPPFATTET STRESS Adferdsresponser (fight or flight, personlig: diett, røyking, alkohol, trening) ALLOSTASE FYSIOLOGISK RESPONS ALLOSTATISK BELASTNING ADAPTASJON McEwen (2003)

24 Elementer i den diagnostiske prosessen Positivistisk diagnose Differensialdiagnose Etiologisk diagnose Positivistisk Diagnose Differensialdiagnose Etiologisk Diagnose Skolemedisin Identifisering av patologi Skilnad mellom forskjellige tilstander som har samme eller lignende symptommønster Osteopati Identifisering av en patogenese Samme som skolemedisin Hypotesefremstilling: hierarki av dysfunksjoner Søken etter en patologisk årsak Faktoranalyse Søken etter den patogene årsak / kjede Gjennom den positivistiske og etiologiske diagnose kan man eventuelt avdekke det kliniske forholdet mellom det aktuelle problemet og komorbiditeter

25 EVALUERING OG HÅNDTERING Historie Aktuelt problem / smerte Medisinsk Psykososialt Undersøkelse Klinisk medisinsk Funksjonelt Psykososialt Diagnostisk testing RØDE FLAGG Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 GULE FLAGG Spesifikke problemer med patomorfologisk korrelat eller ikke? INNTRYKK / HYPOTESER Smertegeneratorer Patogene kjeder BEHANDLINGSPLAN Kortsiktige Mål Langsiktige Mål RE-EVALUERING Kunnskapsbasert Praksis

26 Strukturert Anamnese: Pasientens nåværende og tidligere sykehistorie Kognitiv / mental status, psykososiale forhold Hypoteser og kategorisering av differensial diagnoser GULE FLAGG Klinisk Medisinsk Undersøkelse: Evaluering av pasientens allmenntilstand Vitale Tegn: Temperatur, blodtrykk, puls, respirasjon Regionspesifikt: Inspeksjon, palpasjon, perkusjon, auskultasjon RØDE FLAGG: Patologi Nevrologisk Undersøkelse Ortopedisk Undersøkelse Osteopatisk Undersøkelse Orienterende om det sentrale og perifere nervesystemet i en nevromuskulær vurdering Se, Føle og Bevege : statisk og dynamisk Screen, Scan og Definer: Somatisk Dysfunksjon Kraftundersøkelse, reflekser, koordinasjon, tempo Observasjon, palpasjon, bevegelsestester, muskelevaluering, provokative tester Vevsforandringer, asymmetri, nedsatt funksjon og smerte PATO- ANATOMISKE LESJONER REVERSIBLE FUNKSJONS- PROBLEMER

27 Fra Kompleksitet til Struktur PROGNOSE Etiologiske Betraktninger Behandlingsvalg Opprettholdende Fremskyndende Pasienten i Kontekst Medvirkende Predisponerende Kongenitale INDIVIDUELT LESJONSMØNSTER A B C D LIDELSE HELSE

28 En pasient kommer til din osteopatiske klinikk på grunn av skulder og nakkesmerter, og hodepine som fremprovoseres av stress. Pasienten er 46 år, selvstendig næringsdrivende, røyker (<20), nylig separert med 3 barn. Normal KMI. Ingen traumer til grunne for problemene pasienten har Lag 1: Lag 2: Lag 3: OA ES V R H C2FRS V T1 4 NS H R V L1FRS H Sacrum L/L CRI dominant ekspirasjonsmønster Suboccipital, trapezius, cervical paravertebral, pectoralis minor, omohyoideus Anteriore cervicale fascier, lig. Suspensorium, diafragma Pasient ble diagnostisert med mild astma for 6 år siden. Er blitt verre det siste året: har bronkodilator og bruker glukokortikoider. Astma ikke familiært; hadde en luftveisinfeksjon som utløste den Stress Selvstendig næringsdrivende Røyker Nylig separert med 3 barn Strukturelle Bildet Systemiske Bildet Pasient i kontekst

29 Osteopati og Kunnskapsbasert Praksis

30

31 Er konvensjonell medisinsk praksis evidensbasert? Basert på data fra NHS på2500 treatments 51 % unknown effectiveness = inconclusive 11 % Beneficial = positive evidence The figures suggests that the research community has a large task ahead and that most decisions about treatments still rest on the individual judgements of clinicians and patients BMJ Clinical Evidence:

32

33 Pasienttilfredshet med Osteopati Det finnes en rekke studier som har evaluert pasientens tilfredshet med den osteopatiske konsultasjonen og behandlingen Dette gjelder både i privat praksis og på studentklinikker Tilfredsheten er rapportert til å ligge mellom 75 og 95 % Pasienter rapporterer reduksjon i smerte og ubehag, samt økt mobilitet og funksjon Rundt 9 % av pasientene melder om forbigående bivirkninger (0 72 timer) etter behandlingen Indikerer at offentlig tilgang på osteopati kan være positivt Licciardone JC, Herron KM. Characteristics, satisfaction, and perceptions of patients receiving ambulatory healthcare from osteopathic physicians: a comparative national survey. J Am Osteopath Assoc. 2001; 101: Licciardone JC, Gamber R, Cardarelli K. Patient satisfaction and clinical outcomes associated with osteopathic manipulative treatment. J Am Osteopath Assoc. 2002; 102: Licciardone JC, Brittain PD, Colereidge ST. Health status and satisfaction of patients receiving ambulatory care at osteopathic training clinics. J Am Osteopath Assoc. 2002; 102: Pincus T, Vogel S, Savage R et al. Patients satisfaction with osteopathic and GP management of low back pain in the same surgery. Complement Ther Med 2000; 8: Pringle M, Tyreman S. Study of 500 patients attending osteopathic practice. Br J General Practice 1993; 43: 15 8 Strutt R, Shaw Q, Leach J. Patients perceptions and satisfaction in a UK osteopathic training clinic. Manual Therapy 5(13): , 2008

34 Bivirkninger og Komplikasjoner Rundt 50 % av nye pasienter erfarer milde bivirkninger etter behandling som typisk starter i løpet av 24t og opphører i løpet av 72t Risiko for alvorlige bivirkninger eller komplikasjoner er veldig lav: den er estimert til å være lavere en bruk av medikamenter for samme tilstander Estimering av data fra kohort studier med 95 % CI estimerer risiko for moderate til større bivirkninger til 0.007% (0/42,451) etter behandling eller 0.01 % (0/22,833) per pasient

35 Osteopati og Ryggsmerter Licciardone JC et al. Osteopathic manipulative treatment for low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Musculoskeletal Disorders 2005; 6: 43 Effekten av osteopatisk manipulasjon på ryggsmerter er større en den forventet av placebo (dobbelt så stor) Effekten er sammenlignbar med bruk av NSAIDs (inkl. Cox-2 hemmere) med mulig lengre varighet Varighet av effekt minst 3 måneder og muligens så lenge som 12 måneder

36 Osteopati og Ryggsmerter: Kliniske Retningslinjer og Tverrfaglig Samarbeid National Institute for Health and Clinical Excellence. Low back pain: early management of persistent non-specific low back pain. Nice Clinical Guideline 88, National Collaborating Center for Primary Care, March 2010 Evans DW et al. The effectiveness of a posted information package on the beliefs and behavior of musculoskeletal practitioners: the UK Chiropractors, Osteopaths, and Musculoskeletal Physiotherapists Low Back Pain ManagemENT (COMPLeMENT) randomized trial. Spine 35(8): , 2010 Pincus T et al. Persistent back pain--why do physical therapy clinicians continue treatment? A mixed methods study of chiropractors, osteopaths and physiotherapists. Eur J Pain 10(1): 67 76, 2006 Underwood M et al. United Kingdom back pain exercise and manipulation (UK BEAM) randomised trial: effectiveness of physical treatments for back pain in primary care. BMJ 2004; 329: 1377

37 Ryggsmerter og Behandling Haldeman S, Dagenais S. What have we learned about the evidence-informed management of chronic low back pain? Spine Journal 8(1): , 2008 Mer en 200 behandlingsformer blir tilbydd pasienter med ryggsmerter, de fleste fra lege og legespesialister Mindre en 10 % av disse har en dokumentert effekt i form av randomiserte kontrollerte kliniske undersøkelser Best dokumentasjon på effekt hadde tiltak som manipulasjonsbehandling av ryggen, trening og informasjon til pasienten Randomiserte Kontrollerte Kliniske Undersøkelser og Systematiske Oversiktsstudier versus Kliniske Retningslinjer Freeman MD. Clinical practice guidelines versus systematic reviews: which serve as the best basis for evidence-based medicine? The Spine Journal 10(2010):

38 Osteopati under Svangerskap Kilde Studiedesign N Intervensjon Sammenligning Varighet Resultat Hensel (2009) Licciardone et al (2010) RCT 60 OMT Sham (ultralyd) 1 uke Forbedret vagal kontroll og redusert hjertefrekvens RCT 146 OMT Sham (ultralyd) 2 uker Reduksjon i i ryggspesifikk funksjon i tredje trimester King et al (2003) Retrospektiv Case Kontroll 321 OMT Matched gruppe som ikke fikk OMT _ Signifikant mindre mekonium i fostervann og fødsel før termin Guthrie et al (1982) Matched grupper 209 OMT Sham OMT og lett berøring Før og etter fødsel OMT reduserte bruk av smertestillende og mindre smerter i rygg Gutherie RA et al. Effect of pressure applied to the upper thoracic (placebo) versus lumbar area (OMT) for inhibition of lumbar myalgia during labor. J Am Osteopath Assoc. 82: , 1982 Hensel K. Osteopathic manipulative medicine in pregnancy: acute physiological and biomechanical effects. Doctoral Thesis, University of North Texas Health Science Center, Fort Worth, TX, 2009 King HH et al. Osteopathic manipulative treatment in prenatal care: a retro-spective case control design study. J Am Osteopath Assoc. 103, , 2003 Licciardone JC et al, Osteopathic manipulative treatment of back pain and related symptoms during pregnancy: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol 202(47): e1 8, 2010

39 Osteopatisk Behandling av Barn Kilde Studiedesign N Intervensjon Sammenligning Varighet Resultat Mills et al (2003) Degenhardt et al (2006) Hayden et al (2006) RCT 57 Medisinsk + OMT Pilot kohort studie Kun standard medisinsk behandling 9 besøk Statistisk signifikant mindre episoder med akutt otitis media, mindre dren og mer normale tympanogram 8 OMT 3 besøk 5 av 8 hadde ikke episoder AOM på ett år oppfølging RCT 28 OMT Klinisk undersøkelse 4 uker Statistisk signifikant reduksjon i gråt og økt sovetid. Alle som fikk OMT ble bedre Degenhardt B, Kuchera ML. Osteopathic evaluation and manipulative treatment in reducing the morbidity of otitis media: a pilot study. J Am Osteopath Assoc. 106, , 2006 Hayden C, Mullinger B. A preliminary assessnet of the impact of cranial osteopathy for the relief of infantile colic. Complement. Ther. Clin. Pract. 12, 83 89, 2006 Mills MV et al. The use of osteopathic manipulative treatment as adjuvant therapy in children with recurrent acute otitis media. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 157, , 2003

40 Hva sier systematiske oversiktsstudier om manuell behandling av barn? Det er dokumentasjon i favør osteopatisk behandling hos barn med kolikk, dog mengde dokumentasjon er utilstrekkelig for å konkludere Dokumentasjonen er utilstrekkelig for å konkludere med noe når det gjelder osteopatisk behandling av otitis media

41 Hayes NM, Bezilla T. Incidence of Iatrogenesis Associated With Osteopathic Manipulative Treatment of Pediatric Patients. J Am Osteopath Assoc. 106(10): , 2006 Hva er risiko for bivirkninger og komplikasjoner etter osteopatisk To kategorier behandling hos barn? Selvbegrensende økte symptomer etter behandling (0 72 timer) Komplikasjoner: fraktur, dislokasjon, cerebrovaskulære skader etc Retrospektiv analyse av 502 pasienter hvorav 346 inkludert 9 % (N = 31) opplevde økte symptomer etter behandling Ingen signifikant kjønnsdistribusjon av bivirkninger Konkluderer med at OMT utført av kompetent helsepersonell er en sikker behandlingsmetode med få bivirkninger

42 Osteopati som komplementær behandling ved systemiske dysfunksjoner: respiratorisk Kilde Studiedesign N Intervensjon Sammenligning Varighet Resultat Noll et al (2010) RCT ITT= 387 PP= 318 OMT Lett berøring Til utskrivelse De mellom 50 og 75 som fikk OMT 2x per dag hadde en 25 % reduksjon i sykehusopphold som var statistisk signifikant Noll et al (2000) Noll et al (1999) RCT 58 OMT Lett berøring Til utskrivelse RCT 21 OMT Lett berøring Til utskrivelse Statistisk signifikant kortere varighet på sykehusopphold om mindre bruk av IV antibiotika Statistisk signifikant kortere varighet på bruk av oral antibiotika Noll et al (2008) RCT 35 OMT Lett berøring 2 dager OMT gruppe hadde signifikant reduksjon i FEV1 og ERV og økt RV og TLC Noll D et al. Adjunctive osteopathic manipulative treatment in the elderly hospitalized with pneumonia: a pilot study. J Am Osteopath Assoc. 99, , 1999 Noll D et al. Benefits of osteopathic manipulative treatment for hospitalized elderly patients with pneumonia. J Am Osteopath Assoc. 100, , 2000 Noll D et al. Immediate effects of osteopathic manipulative treatment in elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease. J Am Osteopath Assoc. 108, , 2008 Noll D et al. Efficacy of osteopathic manipulation as an adjunctive treatment for hospitalized patients with pneumonia: a randomized controlled trial. Ost Med & Primary Care 2010; 4: 2

43 MOPSE: Multicenter Osteopathic Pneumonia Study in the Elderly OMT Bløtdelsteknikker i thorakale og cervicale regioner Rib-raising teknikker Avspenning av diagragma gjennom myofascial release Suboccipital inhibisjon Åpne terminal lymfedrenering Lymfepumper: thorakal og pedal Individuell etter behov PP analyse viste signifikant Kortere sykehusopphold Reduksjon i bruk av intravenøs antibiotika Reduksjon i respiratorisk besvær Potensiell rolle for OMT som supplement til konvensjonell behandling

44 Suboccipital Inhibisjon Purdy WR, Frank JJ, Oliver B. Suboccipital dermato-myotomic stimulation and digital blood flow. J Am Osteopath Assoc. 95(6); 1996: Brukte pletysmografi for å måle den digitale pulskonturen Y = total pulsamplitude X = fra den dikrotiske bunnen til pulsspissen (andre delen av den arterielle pulsen som skjer under diastolen) Statistisk signifikante endringer i Y og X amplitudene ble brukt for å måle forandringer i det sympatiske nervesystemet Snider E, Snider K, Halma K, Fossum C, Fryer G et al. Differential effects of suboccipital inhibition and fourth ventricle compression on heart rate variability: evidence for bi-directional modulation of autonomic tone. J Am Osteopath Assoc. 110(8); 2010: N = 35, Crossover design med 5 modaliteter (SOI, CV-4, HVLA, Laser sham og kontroll) Modulering av HRV ble målt med elektrokardiogram før og etter behandling Signifikant modulering av SNS og PNS aktivitet: SOI > CV-4

45 Suboccipital Inhibisjon (SOI) 2 alternative / komplementære forklaringsmodeller SOI THALAMUS Parietale somatestetiske regionene i den postsentrale gyrus Regulering av sympatisk efferent aktivitet Aktivering av C1 fibre Laterale Tractus Spinothalamicus på motsatt side Rekruttering av thalamocorticale fibre Desenderende kommunikasjon til hypotalamus SOI Påvirkning av det sympatiske NS Forandret arteriell blodflythastighet (TH aktivitet) Aktivering av trykksensitive endocannabinoide reseptorer rundt den cerebrale aqueductus Fysiologisk avspenningsrespons Velbehag

46 Tracey KJ. Physiology and immunology ofthe cholinergic antoinflammatory pathway. The Journal of Clinical Investigation 2(117): , February 2007 Nervesystemet kan gjennom en inflammatorisk refleks som involverer N. Vagus inhibere uttrykning og frisetning av cytokiner og derigjennom forhindre veveskade og vevdød

47 Klinisk Hypotese Immunsystemet er under direkte kontroll fra N. Vagus via cholinerge antiinflammatoriske baner og mekanismer Stimulering av N. Vagus fører til en signifikant reduksjon i cytokinproduksjon ( i både eksperimentelle dyremodeller og menneskelige makrofager) Nedsatt eller fraværende vagusaktivitet resulterer i en overproduksjon av cytokiner Mekanisk ALLOSTATISK BELASTNING Fysiologisk SYMPATISKE NERVESYSTEMET PARASYMPATISKE NERVESYSTEMET Psykologisk Sloan RP. RR interval variability is inversely related to inflammatory markers: the CARDIA study. I Mol Med. (3-4): , March 2007 Tracey KJ. Physiology and immunology ofthe cholinergic antoinflammatory pathway. The Journal of Clinical Investigation 2(117): , February 2007

48 Rib-raising teknikker

49 Vitenskap og Praksis i Balanse Begrenset men økende mengde dokumentasjon på effekt av OMT i en rekke tilstander En rekke RCT / Kohort studier som demonstrerer effekt av OMT: Nakkesmerter(Schwerla et al, 2008, Fryer et al 2005) Pneumonia (Noll et al, 1999, 2000, 2010) Irritable bowel syndrome (Hundscheid et al, 2007) Konstipasjon (Brugman et al, 2010) Otitis media (Mills et al, 2003, Degenhardt et al, 2006) Bedre generell immunitet (Noll et al, 2004) Perifer arteriell sykdom (Lombardini et al, 2008) Bedret ambulering etter kirurgi (Jarski et al, 2000) Mindre komplikasjoner etter kirurgi (Sleszynski et al, 1993) Forskning og Osteopati?

50 An analysis of covariance (ANCOVA) computed on length of stay by group with age as to covariate indicated that the OMT patients had a significantly shorter stay than the no treatment group (adjusted mean = 14.6 days for the non-treatment group versus 11.8 for the treatment group) even after controlling for age differences: F (1.308) = p = 0.029

51 Bronfort G, Haas M, Evans R, Leiniger B, Triano J. Effectiveness of Manual Therapies: The UK Evidence Report. Chiropractic & Osteopathy, 2010;18:3

52 Eksperimentell Forskning Lymfesystemet Knott ME et al. Increased lymphatic flow in the thoracic duct during manipulative intervention. J Am Osteopath Assoc. 105(10): , 2006 Hodge LM et al. Abdominal lymphatic pump treatment increases leukocyte count and flux in thoracic duct lymph. Lymphat Res Biol. 5(2): , 2007 Huff J et al. Lymphatic pump treatment enhances immunity and reduces pulmonary disease during experimental pneumonia infection. International Journal of Osteopathic Medicine 11(2008): 150 Downey HF, et al. Lymph flow in the thoracic duct of conscious dogs during lymphatic pump treatment, exercise, and expansion of the extracellular volume. Lymphat Res Biol. 6(1): 3 13; 2008 Hodge LM et al. Lymphatic pump treatment mobilizes leukocytes from the gut associated lymphoid tissue into lymph. Lymphat Res Biol. 8(2): , June 2010 Prajpati P et al. Lymphatic pump treatment increases thoracic duct lymph flow in conscious dogs with edema due to constriction of the inferior vena cava. Lymphat Res Biol. 8(3): , September 2010 Disse studiene demonstrerer (ved bruk av thorakale og abdominelle pumper) Økt gjennomstrømning av lymfe i ductus thoracicus Økt mobilisering av leukocytter fra GALT systemet Reduksjon av bakterier og lesjoner i dyremodell med pneumoni etter mobilisering av immun respons etter lymfebehandling

53 Studier på Individuelle Teknikker Leddmanipulasjon (HVLA): Smertereduksjon (hypoalgesisk effekt) Forandringer Sympatiske Nervesystem Økt bevegelighet i columna Bedret propriosepsjon og motorisk kontroll Artikulering / Leddmobilisering: Smertereduksjon (hypoalgesisk effekt) Forandringer Sympatiske Nervesystem Muskel Energi Teknikker (MET): Reduksjon i ryggsmerter Økt bevegelighet i columna Økt muskel fleksibiliet sammenlignet med tøyning Counterstrain: Små kliniske studier rapporterer effekt på Ryggsmerter Trapezius myalgia Plantar fascitt Achilles tendinitt Styrke i hoftemuskulatur Fryer (2006), Howell et al (2006), Hruby og Seffinger (2007), Fryer og Fossum (2009), Fossum og Fryer (2009), King, Patterson og Jänig (2010)

54 Fibroblasts and OMT Paul Standley, PhD, and his research team started their line of research at AZCOM Developed an in-vitro model to investigate the cellular and molecular events associated with OMT This research has give us a better understanding as to how biophysical strain in negative ways, such as repetitive motion strain, can alter the gene expression by increasing the production and secretion of proinflammatory cytokines It also highlights how positive biophysical strain, such as OMT, can reduce the expression of proinflammatory cytokines, suggesting a potential mechanism of action for several OMT modalities, including CS and MFR Currently through the A.T. Still Research Institute and the A.T. Still University, Dr. Standley has expanded his work to look at fibroblasts in muscle tissue

55 Fibroblaster, Inflammasjon og OMT Meltzer KR, Standley P. Modeled repetitive motion strain and indirect osteopathic manipulative techniques in regulation of human fibroblast proliferation and interleukin secretion. J Am Osteopath Assoc. 107(12): , 2007 Eagan TS, Meltzer KR, Standley P. Importance of strain direction in regulating human fibroblast proliferation and cytokine secretion: a useful in vitro model for soft tissue injury and manual medicine treatments. J Manipul Physiol Ther. 30(8): , 2007 Standley PR, Meltzer KR. In vitro modeling of repetitive motion strain and manual medicine treatments: potential roles for pro- and anti-inflammatory cytokines. J Bodyw Mov Ther 12(3): Meltzer KV, Tao CV, Schad JF. In vitro modeling of repetitive motion injury and myofascial release. J Bodyw Mov Ther 14(12):

56 Fibroblaster, Inflammasjon og OMT Fibroblast utsatt for RMS Interleukin t OMT Counterstrain Myofascial Release Reversering av uttrykning av proinflammatoriske cytokiner (IL-6) Anti-inflammatorisk effekt Meltzer KR, Standley P. Modeled repetitive motion strain and indirect osteopathic manipulative techniques in regulation of human fibroblast proliferation and interleukin secretion. J Am Osteopath Assoc. 107(12): , 2007 Eagan TS, Meltzer KR, Standley P. Importance of strain direction in regulating human fibroblast proliferation and cytokine secretion: a useful in vitro model for soft tissue injury and manual medicine treatments. J Manipul Physiol Ther. 30(8): , 2007 Standley PR, Meltzer KR. In vitro modeling of repetitive motion strain and manual medicine treatments: potential roles for pro- and anti-inflammatory cytokines. J Bodyw Mov Ther 12(3): Meltzer KV, Tao CV, Schad JF. In vitro modeling of repetitive motion injury and myofascial release. J Bodyw Mov Ther 14(12):

57 Multifactorial Model for the Hypoalgesic Effect PERIPHERAL CENTRAL Assisting with healing Activation of descending pain inhibitory systems (DPIS) Effects on connective tissues Activation of segmental pain inhibitory mechanisms Alteration of the intra-articular milieu Modification of the chemical environment of nociceptors

- har en du spennende arbeidsdag - kan du å være din egne sjef

- har en du spennende arbeidsdag - kan du å være din egne sjef Som osteopat: - Kan du behandle barn med kolikk til topp idrettsutøvere - behandle pasienter ved din egen klinikk - hjelpe mennesker med vondt i kroppen - kan du mye om anatomi og medisin - har en du spennende

Detaljer

Lyskebrokk og lårbrokk

Lyskebrokk og lårbrokk Lyskebrokk og lårbrokk Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 1 database Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer

Detaljer

Invitasjon til grunnkurs i grunnleggende diagnostikk og behandling av korsrygg. Bodø

Invitasjon til grunnkurs i grunnleggende diagnostikk og behandling av korsrygg. Bodø 1 Invitasjon til grunnkurs i grunnleggende diagnostikk og behandling av korsrygg. Bodø Kurstittel: Basic 1b (lumbar spine and general principles) Kurset er rettet mot leger & fysioterapeuter. Kursbeskrivelse:

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Innledning Smerte er en av de hyppigste årsakene til at pasienter kontakter helsetjenesten. Epidemiologiske studier

Detaljer

Kenneth Syvertsen Melanie Fabek. www.dinkiropraktor.no

Kenneth Syvertsen Melanie Fabek. www.dinkiropraktor.no Kenneth Syvertsen Melanie Fabek www.dinkiropraktor.no Kenneth Syvertsen Tidligere toppidrettsutøver Fysioterapeut Kiropraktor Moderne klinikk Digitalt røntgen Balansemåler Statisk og dynamisk EMG Termografi

Detaljer

Kliniske verktøy. Mål. Overbelastning = Ubalanse = Symptom. Hva kan vi påvirke? Klinisk manuellmedisinsk vinkling på Nevro Endokrin Immun Sammenheng

Kliniske verktøy. Mål. Overbelastning = Ubalanse = Symptom. Hva kan vi påvirke? Klinisk manuellmedisinsk vinkling på Nevro Endokrin Immun Sammenheng Klinisk manuellmedisinsk vinkling på Nevro Endokrin Immun Sammenheng av Lars Norderhus D.O. Mål Beskrive klinisk tilnærming Kartlegge overbelastninger Anatomi og innervasjon av immunsystemet Hvordan kan

Detaljer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer Nasjonal forskningskonferanse Ny satsing innen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager 15-16 november 2012 Kunnskapsesenterets Implementering av behandlingsretningslinjer nye PPT-mal Gro Jamtvedt,

Detaljer

OST 100 Underekstremitet, bekkenring og lumbalcolumna

OST 100 Underekstremitet, bekkenring og lumbalcolumna EMNEBESKRIVELSE Studieløpsemne 1. Grader Bachelor i Osteopati 2. Semester 1, 2 og 3. semester/ 1 og 2. år 3. Studiepoeng 20 4. Emneansvarlig Høyskolelærer Jo Andreas Gundersen 5. Anbefalte Ingen forkunnskaper

Detaljer

Depresjon og ikke medikamentell behandling

Depresjon og ikke medikamentell behandling Depresjon og ikke medikamentell behandling Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 2 databaser Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 6 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Studieplan Profesjonsår i osteopati 7. semester

Studieplan Profesjonsår i osteopati 7. semester Studieplan Profesjonsår i osteopati 7. semester 1. Grader Profesjonsgrad D.O. Det fjerde året i osteopatiutdannelsen er et fordypningsår med klinisk praksis ved studentklinikken, emnespesialisering, teoretisk

Detaljer

Hva sier forskning om effekter av oppgavedeling. land? nye PPT-mal. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør

Hva sier forskning om effekter av oppgavedeling. land? nye PPT-mal. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør Konferanse om bedre oppgavedeling i sykehus 10. september Hva sier forskning om effekter av oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Kunnskapsesenterets i Norge og andre land? nye PPT-mal Gro Jamtvedt,

Detaljer

Faglige retningslinjer for pasienter med flere kroniske sykdommer

Faglige retningslinjer for pasienter med flere kroniske sykdommer Faglige retningslinjer for pasienter med flere kroniske sykdommer Anders Grimsmo norskhelsenett NTNU Multimorbiditet i allmennpraksis Fra 65 års alder har 2/3 to eller flere kroniske sykdommer De fleste

Detaljer

Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres?

Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres? Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres? Jens Ivar Brox, leder nakke og ryggpoliklinikken, OUS, professor II i fysikalsk medisin UiO. Det korte svaret er nei -pasienter

Detaljer

Rehabilitering av skulderplager

Rehabilitering av skulderplager Rehabilitering av skulderplager Fredrik Granviken Tverrfaglig Poliklinikk rygg-nakke-skulder Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering St Olavs Hospital Skulderplager er en av de mest vanlige muskelskjelettplagene

Detaljer

Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St.

Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital 1 Jobbglidning «En prosess der jobbelementer overføres fra en yrkesgruppe

Detaljer

Studieplan Profesjonsår i Osteopati 8.semester SEM 8

Studieplan Profesjonsår i Osteopati 8.semester SEM 8 Studieplan Profesjonsår i Osteopati 8.semester SEM 8 1. Grad Profesjonsgrad D.O. Det fjerde året i osteopatiutdannelsen er et fordypningsår med klinisk praksis ved studentklinikken, emnespesialisering,

Detaljer

Neuroscience. Kristiansand

Neuroscience. Kristiansand Neuroscience Kristiansand 16.01.2018 Neuroscience Frank E. Sørgaard Medisinsk rådgiver «Hvordan kan MS medikamentenes effekt og sikkerhet sammenlignes»? Neuroscience Når det ikke finne head to head studier

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICO skjema: Problemstilling: Hva er beste måte å administrere oksygenbehandling til voksne, ikke tracheostomerte innlagte pasienter på? Delspørsmål:

Detaljer

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Anja Fog Heen, Sykehuset Innlandet, Norge Thomas Agoritsas, McMaster University, Canada www.magicproject.org/share-it

Detaljer

STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI

STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI OM STUDENTKLINIKKEN STUDENTKLINIKKEN VED Norges Helsehøyskole Campus Kristiania (NHCK) tilbyr akupunktur- og osteopatibehandling i moderne lokaler på Ullevål Stadion.

Detaljer

CV NORI. Bård Dalhøi

CV NORI. Bård Dalhøi CV NORI Bård Dalhøi Osteopat DO, fysioterapeut Daglig Leder Heads AS Utdannet fysioterapeut 1988 Utdannet osteopat 1997 PhD utdanning NVH utviklingsarbeid () 1. Medical Research methodology 2. Introduction

Detaljer

OST 100 Underekstremitet, bekkenring og lumbalcolumna

OST 100 Underekstremitet, bekkenring og lumbalcolumna EMNEBESKRIVELSE Studieløpsemne 1. Grader Bachelor i Osteopati 2. Semester 1, 2 og 3. semester/ 1 og 2. år 3. Studiepoeng 20 4. Emneansvarlig Høyskolelærer Jo Andreas Gundersen 5. Anbefalte Ingen forkunnskaper

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt INGVILD VIK, LEGE OG FORSKER OSLO KOMMUNE LEGEVAKTEN ANTIBIOTIKASENTERET FOR PRIMÆRMEDISIN, UNIVERSITETET I OSLO Bakgrunn Ukomplisert cystitt er en

Detaljer

Surgery versus cognitive intervention and exercises for chronic low back pain. Implications for patient selection

Surgery versus cognitive intervention and exercises for chronic low back pain. Implications for patient selection Surgery versus cognitive intervention and exercises for chronic low back pain. Implications for patient selection Anne Froholdt Prøveforelesning for graden PhD Ryggsmerter plager flest og koster mest -

Detaljer

Hemodialyse. Nasjonale faglige retningslinjer

Hemodialyse. Nasjonale faglige retningslinjer Hemodialyse Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 2 databaser Treff i 1 database Treff i 1 databaser Treff i 6 databaser Treff i 2 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte

Detaljer

CURRICULUM VITAE SIGURD LORÅS BJØRGVIK, 2007 Primærkontakt, Bestått norsk eksamen i manuell terapi (praktisk prøve)

CURRICULUM VITAE SIGURD LORÅS BJØRGVIK, 2007 Primærkontakt, Bestått norsk eksamen i manuell terapi (praktisk prøve) CURRICULUM VITAE SIGURD LORÅS BJØRGVIK, Navn : Sigurd Lorås Bjørgvik Stilling : Manuellterapeut, Fysioterapeut Utdannelse: 2007 Primærkontakt, Bestått norsk eksamen i manuell terapi (praktisk prøve) 2006

Detaljer

DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN. Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder. Rica Nidelven 06.02.14

DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN. Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder. Rica Nidelven 06.02.14 DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder Rica Nidelven 06.02.14 Tverrfaglig poliklinikk, rygg-, nakke-, skulder Disposisjon: Samhandling i praksis Inklusjon

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier ADHD - voksne Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Ingen treff Treff i 2 databaser Treff i 2 databaser Treff i 5 databaser Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte

Detaljer

Evidensbasert medisin tvangstrøye eller hjelpemiddel ved forskrivning til gamle?

Evidensbasert medisin tvangstrøye eller hjelpemiddel ved forskrivning til gamle? Evidensbasert medisin tvangstrøye eller hjelpemiddel ved forskrivning til gamle? Torgeir Bruun Wyller Professor/avd.overlege Geriatrisk avdeling Lysbildene er tilgjengelige på http://folk.uio.no/tbwyller/undervisning.htm

Detaljer

Vet vi hva som virker?

Vet vi hva som virker? Vet vi hva som virker? Forskning om tiltak for å redusere sykefraværet Stein Knardahl Avdeling for arbeidspsykologi og fysiologi Statens arbeidsmiljøinstitutt Konvensjonell visdom: Arbeid er bra for helsen

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Pasientopplæring: Hva viser forskningen? Irma Pinxsterhuis Ergoterapispesialist, Ph.D. 2015

Pasientopplæring: Hva viser forskningen? Irma Pinxsterhuis Ergoterapispesialist, Ph.D. 2015 Pasientopplæring: Hva viser forskningen? Irma Pinxsterhuis Ergoterapispesialist, Ph.D. 2015 Disposisjon Forskning vedrørende pasientopplæring ved kronisk syke Forskning vedrørende pasientopplæring ved

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

Angst. Nasjonale faglige retningslinjer

Angst. Nasjonale faglige retningslinjer Angst Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 8 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Samleskjema for artikler

Samleskjema for artikler Samleskjema for artikler Artikkel nr. Metode Resultater Årstall Studiedesign Utvalg/størrelse Intervensjon Kommentarer Funn Konklusjon Relevans/overføringsverdi Voksne med risiko for fall. 1 2013 Nasjonalt

Detaljer

Tai Chi. Som eksempel på en treningsform ved revamtisk sykdom. Camilla Fongen, fysioterapeut, MSc

Tai Chi. Som eksempel på en treningsform ved revamtisk sykdom. Camilla Fongen, fysioterapeut, MSc Tai Chi Som eksempel på en treningsform ved revamtisk sykdom 1 Fagdag for fysioterapeuter 18. september 2013 Camilla Fongen, fysioterapeut, MSc Tai Chi Utviklet i Kina i 13. århundre Tradisjonell kinesisk

Detaljer

Pasientforløp sett fra en teoretisk og vitenskapelig synsvinkel

Pasientforløp sett fra en teoretisk og vitenskapelig synsvinkel Vårmøte 2012, Oslo Pasientforløp sett fra en teoretisk og vitenskapelig synsvinkel PhD-stipendiat Miriam Hartveit Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF Institutt for

Detaljer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Norsk fagkongress i ergoterapi 2017 Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Presentasjon av tre studier i en doktorgradsavhandling Hanne Tuntland, Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Birgitte

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com

Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com Hva er (årsaken til) kneleddsartrose? Er det en aldersbetinget degenerasjon av brusken i kneleddet? Osteoarthritis

Detaljer

Rotigotin depotplaster (Neupro) I behandlingen av Parkinsons sykdom

Rotigotin depotplaster (Neupro) I behandlingen av Parkinsons sykdom Rotigotin depotplaster (Neupro) I behandlingen av Parkinsons sykdom Oppsummering Rotigotin depotplaster (Neupro)er en non-ergot dopaminagonist, og kan brukes for symptomatisk behandling av Parkinsons sykdom

Detaljer

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene?

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene? INNOVASJONSTOGET GÅR - hvor er legene? Utfordring Hvor står de medisinske fagfolkene når innovasjonen pågår, i midten eller på siden, og hva skjer fremover? Jon Endringsmotvilje? Endringsmotvilje? Helse

Detaljer

Smertefysiologi. Jan Sture Skouen Seksjonsoverlege, AFMR, Professor, UiB

Smertefysiologi. Jan Sture Skouen Seksjonsoverlege, AFMR, Professor, UiB Smertefysiologi Jan Sture Skouen Seksjonsoverlege, AFMR, Professor, UiB Formålet med foredraget Basale mekanismer for sensitivisering Hvordan kan sensitivisering oppstå? Genetikk og generaliserte muskelsmerter

Detaljer

Den kliniske farmasøytens rolle

Den kliniske farmasøytens rolle Den kliniske farmasøytens rolle IMM-modellen Pasientsikkerhetskonferansen 20.02.2014 Navn på forfatter av presentasjonen. Velg View, Header and footer for å endre IMM ledermøte HSØ, Astrid Johnsen Redusert

Detaljer

Hvorfor jobbe. kunnskapsbasert?

Hvorfor jobbe. kunnskapsbasert? Regional ReHabiliteringskonferanse Sunnaas sykehus HF og Helse Sør-Øst RHF 22. Oktober 2013 Kunnskapsesenterets Hvorfor jobbe nye PPT-mal kunnskapsbasert? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, professor i fysioterapi

Detaljer

Styrketrening i rehabilitering NSH 290509

Styrketrening i rehabilitering NSH 290509 Styrketrening i rehabilitering NSH 290509 Håvard Østerås Høgskolen i Sør-TrS Trøndelag Rosenborgklinikken Frisktrening vs rehabilitering Hva er forskjellen? HØ 2 Terminologi treningslære Styrke vs muskulær

Detaljer

Anteriora entandsluckan - olika protetiska lösningar. En evidens-basert tilnærming

Anteriora entandsluckan - olika protetiska lösningar. En evidens-basert tilnærming Anteriora entandsluckan olika protetiska lösningar En evidensbasert tilnærming Ola Hansson Percy Milleding Sven Scholander Asbjørn Jokstad Evidence Based Medicine Evidencebased medicine is the conscientious,

Detaljer

KTM 301 Klinisk medisin og differensialdiagnostikk

KTM 301 Klinisk medisin og differensialdiagnostikk EMNEBESKRIVELSE Studieløpsemne 1. Grad Bachelor i Osteopati 2. Semester 4.semester/2. studieår 3. Studiepoeng 10 4. Emneansvarlig Høyskolelektor Martin Engedahl 5. Forkunnskaper Bestått MED 4 og 5 ved

Detaljer

Demens/kognitiv svikt - mistanke om

Demens/kognitiv svikt - mistanke om Demens/kognitiv svikt - mistanke om Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 1 database Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Dokumentasjon av litteratursøk

Dokumentasjon av litteratursøk Dokumentasjon av litteratursøk Tittel/tema på prosedyren: Spørsmål fra PICO-skjema: Kontaktdetaljer for gruppen: Bibliotekar som utførte/veiledet søket: Håndtering av rene kirurgiske sår Hvordan håndtere

Detaljer

Helserelatert livskvalitet hos hjertepasienter

Helserelatert livskvalitet hos hjertepasienter Helserelatert livskvalitet hos hjertepasienter Bjørg Ulvik Høgskolen i Bergen Sentrale begrep Livskvalitet: Subjektivt velvære eller tilfredshet med livet som helhet (Wilson and Cleary, 1995) Helse-relatert

Detaljer

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier Sykepleie til voksne pasienter med nyoppdaget eller dårlig regulert diabetes Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 6 databaser Treff i 3 databaser Treff i 6 databaser

Detaljer

Fysisk aktivitet og trening hvem, hva og hvorfor Adnan Heric-Mansrud

Fysisk aktivitet og trening hvem, hva og hvorfor Adnan Heric-Mansrud MS Senteret Hakadal AS Fysisk aktivitet og trening hvem, hva og hvorfor Adnan Heric-Mansrud Agenda Myter Hvorfor og hvordan trene Trening vs fysisk aktivitet Menneskets utvikling 1. Myter 1.Man skal ikke

Detaljer

KAM- studien Komplementær og Alternativ Medisin (KAM) blant pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, helse, mestring og livskvalitet

KAM- studien Komplementær og Alternativ Medisin (KAM) blant pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, helse, mestring og livskvalitet KAM- studien Komplementær og Alternativ Medisin (KAM) blant pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, helse, mestring og livskvalitet Randi Opheim Doktorgradskandidat/Fag og forskningssykepleier Gastromedisinsk

Detaljer

Forekomst og årsaker til kansellering av planlagte kirurgiske inngrep ved en dagkirurgisk enhet

Forekomst og årsaker til kansellering av planlagte kirurgiske inngrep ved en dagkirurgisk enhet Forekomst og årsaker til kansellering av planlagte kirurgiske inngrep ved en dagkirurgisk enhet Master i Kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen 1 Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis

Detaljer

Biomekanikk NNH-Godkjent

Biomekanikk NNH-Godkjent Biomekanikk NNH-Godkjent HAUGESUND 2012-2014 Praktisk-teoretisk yrkesrettet deltidsutdanning over 2 år Yrkeskompetanse: Behandling av smerter og problemer i muskel- og skjelettsystemet Hva er Biomekanikk?

Detaljer

Isjias EMNEKURS REVMATOLOGI 2015. Anne Julsrud Haugen

Isjias EMNEKURS REVMATOLOGI 2015. Anne Julsrud Haugen Isjias EMNEKURS REVMATOLOGI 2015 Anne Julsrud Haugen Sykehistorie Mann 40 år Tidligere frisk, trener regelmessig Våknet på morgenen med smerter glutealt og utstrålende til leggen. Nummenhet, prikking.

Detaljer

Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..?

Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..? Effektiv kommunikation ska vara läglig, komplett, korrekt och avgränsad - hva med henvisningene til spesialisert psykisk helsevern..? PhD-stipendiat Miriam Hartveit Nettverk for forsking på behandlingsliner

Detaljer

unntatt reseptplikt, markedsført Voltarol 11,6 mg/g (1,16%) gel 50 g

unntatt reseptplikt, markedsført Voltarol 11,6 mg/g (1,16%) gel 50 g Innspill til endring i LUA-listen GSK Consumer Healthcare/Novartis Norge AS Preparatnavn Prosedyretype Virkestoff MTnr Prosedyretype Pakningsstørrelse unntatt reseptplikt, markedsført Voltarol 11,6 mg/g

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

FLYMEDISINSK ETTERUTDANNELSESKURS Torsdag 20 og fredag 21 april 2017 Thon Hotell Opera

FLYMEDISINSK ETTERUTDANNELSESKURS Torsdag 20 og fredag 21 april 2017 Thon Hotell Opera FLYMEDISINSK ETTERUTDANNELSESKURS Torsdag 20 og fredag 21 april 2017 Thon Hotell Opera Asle E. Enger Medisinskfaglig rådgiver Spes. Rus- og avhengighetsmedisin ARA, OUS Diagnostisering av alkoholproblemer

Detaljer

Kom i gang og fortsett!

Kom i gang og fortsett! Kom i gang og fortsett! TRENING = MEDISIN St. Olavs Hospital, 14. mars 2017 Borghild Kr. Lomundal Hvorfor velger vi ikke det som er sunt? Hvordan stimulere til helsefremmende aktivitet? 1. Den lydige pasienten

Detaljer

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015.

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Over 30 000 personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Hvordan har utviklingen vært? Hvordan blir den fremover? Hva kan vi bidra med? Steinar Tretli, PhD, Professor Kreftregisteret/ NTNU- ISM Litt

Detaljer

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy 2017 Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy Ragnhild Barclay Håkstad (Postdoktor) 3 748 000 Risk factors for persistent back pain in

Detaljer

Homøopati ved øvre luftveisinfeksjoner hos barn. Aslak Steinsbekk

Homøopati ved øvre luftveisinfeksjoner hos barn. Aslak Steinsbekk 1 Homøopati ved øvre luftveisinfeksjoner hos barn Aslak Steinsbekk 2 Hva er homøopati Homoios = lignende, Patheia = lidelse Stimulere kroppens eget forsvar ved hjelp av likhetsprinsippet Samuel Hahnemann

Detaljer

Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister?

Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister? Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister? Trondheim 16 mars 2015 Pe3er Andreas Steen Prof. emeritus, Univ i Oslo 1. Flere overlevere som lever lenger med god hjerne e3er hjertestans 2. Flere overlevere

Detaljer

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1 EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 1 2 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Kunnskap om helse utfordringene Kunnskap om tiltak som virker Kunnskapsbasert praksis Omsette dette i praksis

Detaljer

Kvalitetsmåling og indikatorer. Liv Rygh, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Kvalitetsmåling og indikatorer. Liv Rygh, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kvalitetsmåling og indikatorer Liv Rygh, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kunnskapshåndtering og Monitorering Viktige metoder for å evaluere tjenestenes kvalitet Regulatorisk

Detaljer

Stomioperasjon. Nasjonale faglige retningslinjer

Stomioperasjon. Nasjonale faglige retningslinjer Stomioperasjon Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 3 databaser Treff i 1 database Treff i 4 databaser Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer

Detaljer

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice

Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Evidens-basert praksis Kunnskapsbasert praksis Evidence based practice Kåre Birger Hagen Nasjonalt Revmatologisk Rehabilterings- og Kompetansesenter, Diakonhjemmets Sykehus kare.birger.hagen@nrrk.no Disposisjon

Detaljer

SOLSTRANDKURSET 2017 Fysioterapeut og manuellterapeut Sigurd Mikkelsen HVA ER SMERTE OG HVORFOR BETYR DET NOE?

SOLSTRANDKURSET 2017 Fysioterapeut og manuellterapeut Sigurd Mikkelsen HVA ER SMERTE OG HVORFOR BETYR DET NOE? SOLSTRANDKURSET 2017 Fysioterapeut og manuellterapeut Sigurd Mikkelsen HVA ER SMERTE OG HVORFOR BETYR DET NOE? Innledning 100% driftstilsskudd Hva er en manuellterapeut? Hvorfor fascinert av smerte? Kontekstualisering

Detaljer

Lyme nevroborreliose. Diagnostikk og behandling

Lyme nevroborreliose. Diagnostikk og behandling Lyme nevroborreliose Diagnostikk og behandling Bakgrunn Mangler diagnostisk gullstandard Mangler gode behandlingsstudier Mål 1. Å undersøke om peroral doksysyklin er et adekvat behandlingsalternativ ved

Detaljer

Fysioterapi Friedreichs ataksi (FRDA)

Fysioterapi Friedreichs ataksi (FRDA) Fysioterapi Friedreichs ataksi (FRDA) Frambu 22.mars 2012 Kaja Giltvedt, fysioterapeut Fysioterapioppgaver? Koordinator for ansvarsgruppen Ansvarlig for Individuell Plan Veiledning til foreldre, skole,

Detaljer

Arbeidsrettet rehabilitering. Chris Jensen, PhD.

Arbeidsrettet rehabilitering. Chris Jensen, PhD. Arbeidsrettet rehabilitering Chris Jensen, PhD. Handbook of work disability. Eds: Loisel and Anema. 2013 Arbeidsrettet rehabilitering CARF "Occupational Rehabilitation Program - Comprehensive Services

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

«ERFARINGER FRA BEHANDLING AV PERSONER MED OVERSPISINGSLIDELSE VED SEKSJON FOR SPISEFORSTYRRELSER HUS» MARIT ALBERTSEN OG SIGNE HAUGEN

«ERFARINGER FRA BEHANDLING AV PERSONER MED OVERSPISINGSLIDELSE VED SEKSJON FOR SPISEFORSTYRRELSER HUS» MARIT ALBERTSEN OG SIGNE HAUGEN «ERFARINGER FRA BEHANDLING AV PERSONER MED OVERSPISINGSLIDELSE VED SEKSJON FOR SPISEFORSTYRRELSER HUS» MARIT ALBERTSEN OG SIGNE HAUGEN FØR 2011 Gruppe med dialektisk atferdsterapi og basal kroppskjennskap

Detaljer

Kvinner og hjertesykdom

Kvinner og hjertesykdom Kvinner og hjertesykdom Anne Grete Semb, overlege dr med Hjertespesialist og forsker Leder Forebyggende Hjerte-Revma Klinikk Diakonhjemmet sykehus - Oslo Dødsårsaker (%) hos kvinner i Norge 2008 35 30

Detaljer

Antioksidanter: mat eller tilskudd?

Antioksidanter: mat eller tilskudd? Antioksidanter: mat eller tilskudd? Rune Blomhoff Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken, Oslo Universitetssykehus Oksygen et tveegget sverd

Detaljer

gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus?

gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus? Hva er effektive tjenester for skrøpelige gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus? Torgeir Bruun Wyller Professor/avd.overlege Geriatrisk avdeling "Akutt funksjonssvikt" Hoftebrudd Hjerneslag -70

Detaljer

"Er massasjeterapi relevant ved behandling av triggerpunkter?"

Er massasjeterapi relevant ved behandling av triggerpunkter? "Er massasjeterapi relevant ved behandling av triggerpunkter?" Innledning I følge Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser har opptil 80 % av Norges befolkning ryggplager en eller flere ganger

Detaljer

Regionalt register for nevrostimulerendebehandling. Nasjonal fagdag kvalitetsregistre 16.11.15

Regionalt register for nevrostimulerendebehandling. Nasjonal fagdag kvalitetsregistre 16.11.15 Regionalt register for nevrostimulerendebehandling Nasjonal fagdag kvalitetsregistre 16.11.15 Nevrostimulerendebehandling terapeutisk aktivering av deler av nervesystemet bl.a. Deep Brain Stimulation (DBS),

Detaljer

Bergen - Norge. Odontologisk smärta. Procedursmärta. rta. Universitetet i Bergen Det odontologiske fakultet. Magne Raadal, Professor, Dr.odont.

Bergen - Norge. Odontologisk smärta. Procedursmärta. rta. Universitetet i Bergen Det odontologiske fakultet. Magne Raadal, Professor, Dr.odont. Bergen - Norge Odontologisk smärta Procedursmärta rta Universitetet i Bergen Det odontologiske fakultet Magne Raadal, Professor, Dr.odont. Terminologi Vegring (Behavior management problems,bmp) = Vegring

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

Evaluering - En kilde til inspirasjon

Evaluering - En kilde til inspirasjon Evaluering - En kilde til inspirasjon Bjørn Lau, psykolog Forskningsrådgiver, Lovisenberg DPS Raskere tilbake, Bjorn.Lau@lds.no Professor II, Universitetet i Oslo Hvorfor evaluere det vi gjør? Utvikle

Detaljer

Introduksjon til mindfulness

Introduksjon til mindfulness Introduksjon til mindfulness 10. mai 2012 Hva er mindfulness? Bevisst tilstedeværelse, i øyeblikket, uten å dømme Bevisst tilstedeværelse Det motsatte av å være på autopilot I øyeblikket Bring det vandrende

Detaljer

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Hvem er jeg? 22år med CF Oppvokst utenfor Bergen Overført fra barn til voksen som

Detaljer

Sykehusorganisering hva betyr det for fastlegene?

Sykehusorganisering hva betyr det for fastlegene? Sykehusorganisering hva betyr det for fastlegene? NSH konferanse, Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo, Torsdag 17. mars 2011 Lars Erik Kjekshus Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for

Detaljer

Å leve med langvarig smerte. ACT modellen Henrik Børsting Jacobsen

Å leve med langvarig smerte. ACT modellen Henrik Børsting Jacobsen Å leve med langvarig smerte ACT modellen Henrik Børsting Jacobsen Definisjonen av smerte IASP: En ubehagelig sensorisk eller følelsesmessig opplevelse assosiert med faktisk eller potensiell vevsskade,

Detaljer

The Subjective Health Complaint Inventory (SHC)

The Subjective Health Complaint Inventory (SHC) The Subjective Health Complaint Lister opp 9 plager, somatiske og psykologiske grad av plage skal angis på en -punkts skala varighet (antall dager med plage siste 3 dager) The Subjective Health Complaint

Detaljer

Kvalitetsvurderte enkeltstudier

Kvalitetsvurderte enkeltstudier Aktivitetsbasert oksygenbehandling Nasjonale faglige retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske

Detaljer

Historien om KOLS Heim erfaringer så langt. Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

Historien om KOLS Heim erfaringer så langt. Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Historien om KOLS Heim erfaringer så langt Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital 2005: 560 innleggelser pga forverring av KOLS (av ca 2700 innleggelser) 1,6 innleggelse

Detaljer

Palliation i en international kontekst

Palliation i en international kontekst 1 PRC European Palliative Care Research Centre Palliation i en international kontekst Hvad sker der på internationalt niveau, hvad kan vi lære af det og hvordan spiller tiltagene i Danmark sammen med de

Detaljer

26.03.2012. Tid/effekt profiler kneartrose. Fysikalske behandlingsformer. Manuellterapi seminar Kunnskap og myter 2012

26.03.2012. Tid/effekt profiler kneartrose. Fysikalske behandlingsformer. Manuellterapi seminar Kunnskap og myter 2012 Forskjell i forhold til placebo (%) 26.03.2012 Manuellterapi seminar Kunnskap og myter 2012 Fysikalske behandlingsformer Jan M. Bjordal Professor, Fysioterapeut, Senter for Kunnskapsbasert Praksis Høyskolen

Detaljer

Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt?

Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt? Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt? Linda Stigen PhD stipendiat NTNU Gjøvik Kunnskap for en bedre verden Bakgrunn Gruppen yngre mennesker med langvarige og komplekse

Detaljer