Årsrapport Senter for yrkeskvalifisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Senter for yrkeskvalifisering"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Senter for yrkeskvalifisering

2 2 Hapro Årsrapport 2012 Nyskaping for et framtidig samfunn!

3 Hapros bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar, medisin og industri. Tjenester tilbys innen industrialisering, innkjøp, produksjon og sammenstilling, test, service og distribusjon. Hapro Yrkes kvalifisering* dekker kundenes behov for tjenester innen verdi skapende yrkeskvalifisering. Det tilbys skreddersydde, individuelle utviklings løp som setter arbeidssøkeren i stand til å få og beholde et arbeidsforhold. Hapro Service* tilbyr ulike varer og tjenester av høy kvalitet til privat- og bedriftsmarkedet med basis i attføringsrettede arbeidsog arenaplasser for varig tilrettelagt arbeid. * Hapro Senter for Yrkeskvalifisering vår visjon Nyskaping for et framtidig samfunn! Vår forretningsidé Hapro skal dekke kundenes behov for tjenester innen produksjon av profesjonell elektronikk og verdiskapende yrkeskvalifisering våre verdier Åpenhet og ærlighet Lojalitet og gjensidig respekt Ansvarlighet og engasjement Positivitet og humør Innhold Side Innledning 4 Nøkkeltall 4 Organisasjon 5 En god historie 6 Årets beretning 8 Tall og fakta 14 Hapro Årsrapport

4 Innledning Om Hapro Senter for yrkeskvalifisering Hapro Senter for yrkeskvalifisering består av forretningsområdene Yrkeskvalifisering og Service og skal levere tjenester til NAV, private og offentlige virksomheter, enkeltpersoner og internt på Hapro. Med personer i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet har Hapro Senter for yrkeskvalifisering alle muligheter til å etablere seg som en stor og tung aktør i NAV-markedet på Østlandet. Overføringsverdien av NAV-tjenestene er store til private og offentlige virksomheter og skal gi Hapro Senter for yrkes kvalifisering et bredere kundegrunnlag. Hapro Senter for yrkeskvalifisering skal drives på rene forretningsmessige vilkår og skape verdier for Hadelandprodukter AS, samtidig som rollen som samfunnsaktør blir ivaretatt. Forretningsområdet er etablert med hovedaktivitet i Hapros lokaler i Brandbu. NØKKELTALL Antall personer som har fått lønnet arbeid Cecilie og Knut har vært ledere ved Senter for yrkes kvali fisering i «Året som har gått viser at også næringslivet har behov for våre tjenester» Cecilie Svanberg Alm og Knut Nordby 4 Hapro Årsrapport 2012

5 Organisasjon Vår organisasjon gjør at vi kan arbeide smidig og ta raske beslutninger. Vi tilpasser oss ditt behov og frigjør ressurser hos deg. ADM. DIREKTØR Erik Lundbekk adm.sekretær Anne Åserud STAB Leder: Gisle Berget Økonomi IT Kvalitet Personal Eiendomsforvaltning electronics Leder: Erik Lundbekk Marked Produksjon Logistikk Teknologo YRKESKVALIFISERING Leder: Knut Nordby Vekst og karriere Arbeid og psykisk helse Salg og rekruttering Utdanning Næringslivstjenester SERVICE Leder: Cecilie Svanberg Alm Vaktmester/snekker Grafisk Elektronikk Kantine/frukt Hapro Årsrapport

6 Serien «gode historier» skal vise at det nytter å sette seg mål og kjempe mot disse selv om utgangspunktet mange ganger kan være krevende. En god historie Tekst og foto: Tore Pettersen, Hapro Med livet som inspirasjon Mette Vindorum En blid dame med munter røst og et varmt blikk sier ja takk til en kopp kaffe og en prat. Mette Vindorum er invitert til å fortelle oss sin attføringshistorie og gi oss et innblikk i hvordan denne prosessen har vært for henne. Tidligere arbeid Hun går noen år tilbake i tid hvor hun jobbet som kontorleder. En jobb hun var glad i og som hun gledet seg til hver dag. Så fikk hun en ny leder som skapte store forandringer. Hun opplevde at 13 kolleger sa opp i løpet av tre måneder som følge av denne nye lederstilen. Mette forteller om et kontrollbehov som skapte mistillit, om forvirrende beskjeder, om konstruertemisforståelser. Kort sagt, arbeidsmiljøet ble ødelagt og Mette sa opp som nr. 14 etter 3 måneder med den nye lederen. Hun fikk seg en ny jobb. Erfaringene fra den forrige jobben satt enda i og hun fikk aldri den gode følelsen, trivdes dårlig og sluttet i denne jobben etter 1,5 år. Hun fikk allikevel tatt fagbrev i kontoradministrasjon i løpet av denne tiden. Sykdom Så ble det NAV og etter hvert hospitering på Maxbo. Kontoroppgaver for to butikker. På Maxbo var det godt å jobbe og hun fikk etter en tid tilbud om fast stilling. Her jobbet hun i 2 år, til kroppen sa stopp. Medisinske under søkelser avdekket to prolapser i nakken. Operasjon var uaktuelt og legen sa at kontorarbeid ikke lenger var mulig på grunn av statisk arbeidsstilling. Mette ble sykmeldt i ett år hvor eneste behandling var naprapat som bidro til at smertene i nakken ikke ble verre. Etter dette fulgte NAV og tiltak. Hapro Høsten 2010 begynte Mette i tiltak på Hapro. Det hører med til historien at Mette i denne fasen også opplevde et samlivsbrudd. Det var derfor en litt pjuskete dame som møtte på Hapro denne høsten. Sviktende helse, ikke jobb og plutselig alene etter flere tiårs ekteskap. Det skulle vise seg at Mette ikke var alene om å ha et vanskelig utgangspunkt. I kurset «kjenn deg selv» med Tone som kursleder kom den første oppturen. En gruppe mennesker i samme båt. Mette beskriver en varm atmosfære hvor både latter og gråt var naturlig. Ingen er feilfrie, ingen er smertefrie, alle skal et sted som de ikke vet hvor er. Ekte mennesker med ekte utfordringer møtes, uten å klage, men heller oppmuntrer og støtter hverandre. I dette kurset vokste det fram noen nye perspektiver hos Mette som etter hvert gjorde henne mindre engstelig og mer bekvem i forhold til usikkerhet og forandring. Karriereveiledning kom som en naturlig del av tiltaket. Mette begynte å se noen nye muligheter for arbeid med den helsa hun nå tross alt hadde på denne tida. Så ble det hospitering hos Hadeland folkemuseum. En fin tid, sier Mette, bare så synd at det er så vanskelig å få jobb på museet. Etter dette var hun en periode på Marka barnehage, hovedsakelig med matlaging, men hun syntes ikke dette var jobben for henne. Moen skole Moen skole ble et vendepunkt. Mette fikk prøve seg som lærerassistent i en klasse med to gutter som hadde funksjonsforstyrrelser. Mette fikk være med på veiledning fra BUP som la vekt på lærerassistentens evne til å jobbe med disse guttene uten å bli stresset på grunn av manglende måloppnåelse. Kunne gi fra seg kontrollen og se; hvordan går det da. Mette følte mestring i dette arbeidet. Hun opplevde at guttene av og til tok kontroll og kjørte sitt eget løp uten at dette skapte krise i klasserommet. Mette brukte fantasien og fikk oppmerksomhet på andre måter enn ved å være streng og kjempe til seg kontroll. Dette var en ny oppdagelse og hva kan så det brukes til. Mette tenkte at livet for øvrig har vært preget av mye kontroll og engstelse når ting ikke går på skinner. Man engster seg for ting som aldri inntreffer. Er dette en av livets store oppdagelser? Mettes gutter på skolen gjorde framskritt og hun følte arbeidet som svært meningsfyllt. Her var det heller ikke mulig å få fast jobb, men Mette fikk tilbud om jobb på SFO. En stilling på ca. 20 %. I tillegg til dette fikk hun seg en jobb i PU-bolig og har totalt sett nå opp imot 40 % jobb. Mettes jobbsmak på Moen skole har inspirert henne 6 Hapro Årsrapport 2012

7 «Alt kommer an på en selv. Man må få hjelp til å ville og til å tørre slik at man selv lager gode mål og styrer skuta.» til å utdanne seg. Hun går derfor på voksenopplæringa og tar utdanning til Barne og ungdomsarbeider. Dette kan hun gjøre i tillegg til de to faste jobbene hun har. Jeg sitter oppmerksomt og hører på Mettes historie. Jeg ser en dame som har turt å ta innover seg alle forandringene som startet med sykdom. Forandringene, som i utgangspunktet var negative har åpenbart gjort noe positivt med Mette på indre bane. Suksessfaktorer Vi runder av intervjuet med spørsmålet om suksessfaktorer. Hva var de viktigste hjelperne for deg i denne utfordrende tida i livet ditt? Mette sier litt humoristisk, men med et visst alvor at ingen må tro at livet bare er en dans på roser. Media bruker mye tid på å fortelle oss at det er noe galt med oss hvis vi ikke er lykkelige hele tida, som stjerner i såpeseriene. En realistisk innstilling til virkeligheten og en viss trygghet til å tåle påkjenninger er en viktig suksessfaktor. I dette ligger bevissthet om at det er vanlig å være litt syk, ha noen vondter, og noen ganger være trist. Dette takler vi ulikt, men å leve med en viss smerte er en realistisk forventning til livet. En annen viktig ting for Mette er gode tilbakemeldinger. Med dette mener hun både de utelukkende støttende tilbakemeldingen, men også de sorterte og kritiske tilbakemeldingene. De som får deg til å tenke og som bringer deg videre. Hun har opplevd veiledning på Hapro som har virket på denne måten. Opplevelsen av å være i samme båt er en viktig suksessfaktor. Man blir sterk av å være sammen med andre som er i samme situasjon. Hun trekker spesielt fram kursleder Tone som i det tidligere omtalte kurset greide å unngå elendighetsbeskrivelsene, men heller stimulerte gruppa til å dele, til å støtte hverandre og til å le og bruke humor. Aller sist trekker Mette fram det sterkeste kortet. Alt kommer an på en selv. Man må få hjelp til å ville og til å tørre slik at man selv lager gode mål og styrer skuta. Vi takker Mette Vindorum for at hun delte sin historie med oss, og ikke minst delte tanker og refleksjoner som andre kan legge til i sine liv og bli inspirert av. Hapro Årsrapport

8 Årets beretning Vekst og karriere Enheten har i 2012 hatt ansvaret for følgende arbeidsmarkedstiltak, herunder konkurranseutsatte tiltak: Det har vært en sterk økning i bruk av arbeidspraksis i næringslivet gjennom året. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS): Tiltaket har gitt deltakerne arbeidspraksis ute i næringslivet eller på en praksisarena internt på Hapro. Kombinert med opplæring og jobbsøk har tiltaket bidratt til å styrke den enkelte deltaker sine muligheter i arbeidsmarkedet. Det har vært en sterk økning i bruk av arbeidspraksis i næringslivet gjennom året. Avklaring: Tiltaket har gitt deltakeren systematisk kartlegging og vurdering av arbeidsevnen samt vurdering av ytterligere behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet. Tiltaket ble avsluttet pr Tilrettelagt Arbeid (TiA): Tiltaket gir deltakere som har liten mulighet for arbeid i det ordinære arbeidslivet tilbud om tilrettelagt arbeid på Hapro. Varig tilrettelagt arbeid (VTA): Tiltaket gir deltakere med uføretrygd tilbud om arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Jobb og Muligheter: Tiltaket gir et tilbud til personer som er tatt opp i NAV Hadeland og Jevnaker sitt kvalifiseringsprogram. Målet er at deltakerne skal integreres i arbeidsmarkedet, oppnå tjenestene de har krav på i velferdssystemet samt finne gode løsninger på utfordringer deltakeren har privat i for å kunne få og beholde arbeid. Kurs fire ble startet opp i 2. halvår Arbeid og psykisk helse Enheten har i 2012 hatt ansvaret for følgende prosjekter og arbeidsmarkedstiltak: Grenseløse Tiltak: Dette samarbeidsprosjektet mellom NAV og Hapro startet Hensikten med tiltaket har vært å finne ut om man kan få flere i jobb ved å fjerne ventetiden mellom tiltak. Målgruppen har vært ungdom og personer med psykiske lidelser i aldersgruppen år. Deltakerne har vært søkere til tiltakene Ny Tid og APS. I løpet av 2. halvår ble tiltaket utvidet til å omfatte 20 personer. I løpet av 1. halvår 2013 er målet å øke til 30 personer. 8 Hapro Årsrapport 2012

9 Det var ønskelig å oppnå et tettere samarbeid mellom NAV og tiltaksarrangør og gi deltakerne rett tilbud til rett tid, tilpasset den enkeltes behov. Økt jobbfokus og ekstern arbeidspraksis har vært vesentlig i prosjektet. Utvikling av metode for å imøtekomme kravene fra NAV har vært i fokus og vi har lykkes med å ha deltakerne i ekstern praksis framfor intern. NAV og Hapro har erfart at samarbeidet har vært godt i prosjektperioden og har ført til løsningsfokus og et godt tilbud for deltakerne. Det er for tidlig å se om det har noen betydning å fjerne ventetiden mellom tiltak, siden varigheten ikke har vært så lang at problemstillingen ville oppstått. Ny Tid: Ny tid er et tilbud til personer med lettere psykiske lidelser og legger opp til parallellitet mellom behandlig og arbeid/aktivitet. Metodeutviklingen i Grenseløse Tiltak er i økende grad benyttet også i Ny Tid. Vi ser at vi har oppnådd bedre målstyring og mer konkrete tilbakemeldinger til NAV. Gjennomstrømmingen i tiltaket har økt som følge av endret metodikk. Vi avklarer raskere om deltaker ikke har progresjon og derved ikke nytte av tiltaket. Tilbudet kan i større grad rettes mot personer som har motivasjon og mulighet til å komme ut i jobb, eventuelt gi god avklaring av arbeidsevnen. Gjennomstrømmingen i tiltaket har økt som følge av endret metodikk. Jobbmestrende Oppfølging: Prosjektet ble avsluttet pr september Resultatene har vært gode, både med tanke på arbeidsdeltakelse og bedret livskvalitet og helsesituasjon, at det både fra Helsedirektoratet og NAV sin side ble besluttet å videreføre tilbudet som et ordinært tiltak. Målgruppen var i utgangspunktet personer med diagnosen Schizofreni, mens tiltaket også gir tilbud til andre med alvorlige psykiske lidelser.tiltaket er videreført med 10 plasser, fem fra Hadeland og fem fra Toten. Grønt Arbeid: Tiltaket startet med Lunde Kurs- og Aktivitetssenter som underleverandør og fem deltakere med utfordringer innen psykiatri og rus. Tilbudet rettes mot personer fra Gjøvik, Toten og Land. Avtalen løp ut 2012, men ble fornyet for 2013 etter en evaluering av tilbudet. Samarbeidet med NAV og underleverandør har vært positivt og deltakerne har gitt uttrykk for at det har vært et godt tilpasset tilbud for dem hvor de etter hvert også har kunnet gå ut i ekstern arbeidspraksis for å øke sine muligheter til å nærme seg ordinært arbeid. Salg og rekruttering Enheten har i 2012 hatt ansvaret for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand. Tiltaket er et formidlingstiltak og deltakerne i tiltaket skal være jobbklare. 20 personer ble formidlet til lønnet arbeid i løpet av året, hvilket tilfredsstiller det kravet som NAV Hadeland har til resultat. Til tross for at resultatkravet ble oppnådd, har Arbeid med bistand avsluttet 11 personer til uføretrygd/ 31 personer ble formidlet til lønnet arbeid i løpet av året. Hapro Årsrapport

10 sykdom/rehabilitering. Dette tallet er høyere enn i det arbeidsforberedende tiltaket APS, og viser at det må til en enda tettere dialog mellom NAV og Hapro om hvordan de ulike arbeidsmarkedstiltakene skal brukes. Rekrutteringsmessa som ble arrangert sensommeren 2012 ble en stor suksess. Salg og rekruttering har i 2012 reforhandlet og inngått nye samarbeidsavtaler med våre eiere og nærliggende kommuner; Gran, Lunner og Jevnaker. Samarbeidsavtalene er inngått blant annet for å kunne gi et variert og godt tilbud om arbeidspraksis til våre kunder, samarbeidspartnere og deltakere. Erfaringene gjennom året viser at samarbeidet har blitt en «vinn-vinn» for både kommunene og Hapro Senter for yrkeskvalifisering. Rekrutteringsmessa som ble arrangert sensommeren 2012 ble en stor suksess med over 350 besøkende. Messa ble arrangert i samarbeid med NAV Hadeland, NAV Jevnaker og NAV Arbeidslivssenter. Media omtalte messa i etterkant som «nyskapende», og hvor arrangørene ble oppfordret til å skryte av seg selv. Viktig messe for lokalsamfunnet og for Hapro som bedrift. TJENESTEMARKEDET 5 % 17 % 78% Utdanning Utdanning har hatt et bredt fokus i året som har gått. Kartlegging og opplæring i grunnleggende ferdigheter for deltakere i tiltak på Hapro har vært et av fokusområdene. Gjennom året har vi gjennomført kartlegging av grunnleggende ferdigheter på nesten samtlige nye deltakere, samt hatt ti kontinuerlige opplæringsplasser. I tillegg har vi gjennomført månedlige datakurs. Innholdet har vært spesifikt rettet mot datakompetanse i jobbsøkerprosessen. I samarbeid med IKT-huset i Oslo har Utdanning levert BKA-kurs (Basiskompetanse i arbeidslivet) for sjåfører ved ASKO på Kalbakken. Kursene er finansiert av VOX, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Vi har også begynt samarbeidet med en ny bedrift om BKA-kurs for 2013, og søknad om midler ble levert til VOX på tampen av året. I tillegg til BKA-kurs har vi fått utviklingsmidler/prosjektmidler fra VOX for å drive utviklingsarbeid rettet mot kartlegging av grunnleggende ferdigheter i arbeid, samt utvikling av et kursopplegg for muntlig kommunikasjon i arbeidslivet. Dette arbeidet avsluttes våren Institusjonelle tiltak Konkurranseutsatte tiltak Andre tjenester Mot slutten av året leverte vi, i samarbeid med Næringslivstjenester, et avklaringskurs for 40 deltakere ved NAV Ringerike. Dette ble et spennende og utviklende samarbeid, som også ble videreført med nye oppdrag for NAV Ringerike i Hapro Årsrapport 2012

11 Næringslivstjenester Enheten har i løpet av året etablert et bemannet jobbsenter. Her kan arbeidssøkere blant annet få hjelp med å skrive CV, lete etter stillinger, søke jobber og øve seg på intervju. I tillegg har vi videreført kurs, aktiviteter og tjenester for deltakere i tiltak. Enheten kjørte prosess i kommunikasjon og samhandling i et omsorgssenter på Gjøvik, samt leverte stressmestringskurs i et entreprenørfirma i samme område. Videre har enheten gjennomført sommerkurs for Flyktningtjenesten, og hatt ansvar for fem flyktninger ute i tre måneders arbeidspraksis. Sistnevnte har ført til ny søknad om ytterligere prosjektmidler for denne gruppen arbeidssøkere for Enheten har skrevet årsavtale på leveranser av kurs for Sammen med pleie- og omsorgssektoren i Gran og Lunner kommune har det gjennom hele året blitt jobbet med en søknad om prosjektstøtte til Innovasjon Norge. Enheten har bidratt inn i leveranser mot NAV Ringerike. Enheten har i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Oppland videreutviklet tjenesten funksjonsvurdering, noe som har ført til økt salg i løpet av 2012, også utenfor Hadeland. Det er gjennom året etablert samarbeid med Vestoppland Bedriftshelsetjeneste med tanke på inngåelse av samarbeidsavtale i Sammen med pleieog omsorgssektoren i Gran og Lunner kommune har det gjennom hele året blitt jobbet med en søknad om prosjektstøtte til Innovasjon Norge. Enheten har hatt en 100 % stilling øremerket levering av oppfølging og funksjonsvurdering av ansatte i Hapro Electronics. På slutten av året inngikk enheten avtale med Hapro på levering av ledertrening i 2013 for alle ledere i bedriften. Hapro Årsrapport

12 Praksisarenaer på Hapro Service har ansvaret for drift av ulike arbeidsarenaer ved Senter for Yrkeskvalifisering. Arenaene kan tilby deltakere varierte oppgaver og motiverende arbeidstrening i reelle bedriftsmiljøer. Med bakgrunn i individuelle arbeidsplaner for deltakere utøves tilrettelegging i forhold til den enkeltes behov og arbeidsmål. Service har følgende arenaer som det tilbys arbeidstrening på: Det tilbys ca 20 deltakerplasser på arenaene der deltakere får arbeidstrening ut i fra oppsatte individuelle mål. Grafisk design og produksjon Elektronikk, montasje og pakking Vaktmestervirksomhet og snekkerverksted Kantinedrift og fruktpakking/-utsendelse Det er 22 fast ansatte tilknyttet ovennevnte arenaer for å ivareta den ordinære driften. Det tilbys ca 20 deltakerplasser på arenaene der deltakere får arbeidstrening ut i fra oppsatte individuelle mål. Mange av de faste ansatte har en tilretteleggerfunksjon evt en fadderfunksjon ovenfor deltakere. Service har i tillegg ansvaret for å koordinere all arbeidspraksis totalt på Hapro. Utover deltakerplassene på Service tilbys det ca 20 plasser med arbeidstrening innenfor andre arbeidsfelt på Hapro som: Elektronikkproduksjon Distribusjon og transport Lagerarbeid Kontorrelatert arbeid, som innkjøp, personal, marked Resepsjon IT Det er fast ansatte med et eget tilretteleggeransvar som følger opp deltakere i hverdagen. De som er tilretteleggere vil ha gjennomført et grunnleggende veiledningskurs (LØFT) for å kunne ivareta rollen sin på en best mulig måte. Tilretteleggere har den daglige kontakten med tiltaksdeltaker, og har ansvar for opplæring og oppfølging i arbeidsrettede aktiviteter. Tilretteleggere har også ansvar for evaluering av tiltaksdeltakere i jobbsammenheng og har kontakten mot konsulent på Yrkeskvalifisering. Tilrettelegger gir en enkelt rapport til konsulent ved tiltaksperiodens avslutning. To viktige suksessfaktorer for deltakere er trygghet og rask mestring, da dette bidrar til økt selvtillit. Et arbeidsmiljø med stor grad av romslighet og fokus på individet danner et godt grunnlag for å oppnå dette. 12 Hapro Årsrapport 2012

13 Sevtillit og mestringsopplevelse betyr mye når du skal ut i arbeidslivet Hapro Årsrapport

14 Tall og fakta Tiltak/tjeneste Resultat Antall personer som har mottatt tjenesten Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet (APS) 38 % 50 % Til aktive løsninger Avklaring 58 % 84 % Til aktive løsninger Arbeid med Bistand 63 % 51 % Til jobb/skole Ny Tid 54 % 42 % Til aktive løsninger Jobbmestrende Oppfølging 46 % 33 % Til aktive løsninger Tilrettelagt arbeid i AMB 0 % 0 % Til aktive løsninger Varig Tilrettelagt Arbeid 67 % 100 % Til aktive løsninger En bedre hverdag 50 % 57 % Til aktive løsninger 9 12 Jobb og Muligheter (anbud) 64 % 72 % Til aktive løsninger Funksjonsvurdering 69 % 80 % Til aktive løsninger Sykefraværsoppfølging 89 % 40 % Til aktive løsninger 9 19 Andre kurs og tjenester Grenseløse tiltak - % 50 % Til aktive løsninger - 28 Grønt arbeid - % 40 % Til aktive løsninger Hapro Årsrapport 2012

15 Hapro Senter for yrkeskvalifisering har i 2012 levert tjenester til 407 enkelt personer. Fordelingen mellom de ulike tiltak og tjenester vises i tabellen under. Varighet (gjennomsnitt) Beskrivelse mnd 8 mnd Tilbys personer med nedsatt arbeidsevne. Har særlige usikre yrkesmessige forutsetninger. Behov for tett og bred oppfølging. Varighet 12 måneder. Kan forlenges med nye 12 måneder. 2 mnd 2 mnd Kartlegging og vurdering av arbeidsevne. Veiledning i forhold til muligheter på arbeidsmarkedet. Utprøving av arbeidsevne. Varighet 4 uker. Kan forlenges til12 uker. 21 mnd 15 mnd Integrering av personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv. Finne arbeidsplass, tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplass. Varighet inntil tre år. 12 mnd 10 mnd Tilbud til personer med lettere psykiske helseplager. Parallellitet mellom behandling og arbeid/aktivitet. Varighet 10 måneder. Kan forlenges med nye 10 måneder. 11 mnd 9 mnd Et nasjonalt forskningsprosjekt for personer med psykoselidelser som ønsker å komme ut i jobb. 11 mnd 125 mnd 11 mnd 145 mnd Målgruppen er personer som har fått sin arbeidsevne varig og vesentlig nedsatt. Personen er ansatt på Hapro uten tidsbegrensning. Deltakeren er innvilget uføretrygd hos NAV, men er ansatt på Hapro og mottar bonuslønn. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. 10 mnd 6 mnd Et tilbud til ungdom som ikke er i jobb eller skole. 8 mnd 7 mnd Målgruppen er deltakere i NAVs kvalifiserings-program. 2 mnd 1,5 mnd Vi bistår IA-bedrifter med funksjonsvurdering. 2 mnd 11 mnd Vi bistår arbeidsgivere/arbeidstakere i vanskelige sykefraværssaker. 5 mnd 2 mnd Elever, studenter, kursdeltakere og andre tjenester. 7 mnd Prosjektet skal gi ungdom og psykisk syke i alderen år målrettet og kvalitive tiltak med mål om arbeid. 7 mnd For deltakere som har sin hovedaktivitet hos Lunde-Roset kurs- og arbeidstreningssenter. Hapro Årsrapport

16 Utformet og produsert av Hapro Grafisk Foto: Getty Images og Tore Pettersen, Hapro Grafisk Postadresse: Mohagasvingen 8, 2770 Jaren Besøksadresse: Rosendalsveien 1, 2760 Brandbu Tlf Hapro Årsrapport 2012

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse Jubileumsberetning Innholdsfortegnelse Adm.dir. 3 Om Prima, Visjon og hovedmål, Verdier 4 Hilsen fra Trondheim kommune 5 Hilsen fra Trondheim Røde Kors 6 Hilsen fra NAV 7 Etableringen av Prima 8 Historien

Detaljer

Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer

Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer Alf Reiar Berge Mai 2007 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side I Innledning ble sommeren 2006 forespurt

Detaljer

Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet

Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave høsten 2010. Innhold 1. Innledning... 3 2. Målsetting... 4 3. Verdigrunnlag... 4 3.1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag... 4 1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø

HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø MODELLKOMMUNEFORSØK HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø Av Linda Pedersen 1 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 EN FØR-BESKRIVELSE... 4 Slik var det - en oppsummering av forutsetningene...

Detaljer

Årsrapport 2012. The difference for your electronics

Årsrapport 2012. The difference for your electronics Årsrapport 2012 The difference for your electronics Hapro Årsrapport 2012 1 Våre bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar,

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede feiret sitt 30-års jubileum i 2010 og vårt medlemsblad har holdt koken nesten like lenge. Etter en pause kom bladet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse.

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse SLUTTRAPPORT Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008 erfarings kompetanse.no 2010:2 1 Eva Svendsen erfarings kompetanse.no 2010:2 erfaringskompetanse.no

Detaljer

Tilbake i jobb med OrbitArena

Tilbake i jobb med OrbitArena INFORMASJONSAVIS 2015 Tilbake i jobb med OrbitArena OrbitArenas viktigste oppgave er å hjelpe mennesker tilbake i arbeid. Les historien om Per Holm på side 2 og 3. Les også: OrbitArena driver Ankertunet

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hensikten med prosjektet...

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer