Årsrapport Senter for yrkeskvalifisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Senter for yrkeskvalifisering"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Senter for yrkeskvalifisering

2 2 Hapro Årsrapport 2012 Nyskaping for et framtidig samfunn!

3 Hapros bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar, medisin og industri. Tjenester tilbys innen industrialisering, innkjøp, produksjon og sammenstilling, test, service og distribusjon. Hapro Yrkes kvalifisering* dekker kundenes behov for tjenester innen verdi skapende yrkeskvalifisering. Det tilbys skreddersydde, individuelle utviklings løp som setter arbeidssøkeren i stand til å få og beholde et arbeidsforhold. Hapro Service* tilbyr ulike varer og tjenester av høy kvalitet til privat- og bedriftsmarkedet med basis i attføringsrettede arbeidsog arenaplasser for varig tilrettelagt arbeid. * Hapro Senter for Yrkeskvalifisering vår visjon Nyskaping for et framtidig samfunn! Vår forretningsidé Hapro skal dekke kundenes behov for tjenester innen produksjon av profesjonell elektronikk og verdiskapende yrkeskvalifisering våre verdier Åpenhet og ærlighet Lojalitet og gjensidig respekt Ansvarlighet og engasjement Positivitet og humør Innhold Side Innledning 4 Nøkkeltall 4 Organisasjon 5 En god historie 6 Årets beretning 8 Tall og fakta 14 Hapro Årsrapport

4 Innledning Om Hapro Senter for yrkeskvalifisering Hapro Senter for yrkeskvalifisering består av forretningsområdene Yrkeskvalifisering og Service og skal levere tjenester til NAV, private og offentlige virksomheter, enkeltpersoner og internt på Hapro. Med personer i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet har Hapro Senter for yrkeskvalifisering alle muligheter til å etablere seg som en stor og tung aktør i NAV-markedet på Østlandet. Overføringsverdien av NAV-tjenestene er store til private og offentlige virksomheter og skal gi Hapro Senter for yrkes kvalifisering et bredere kundegrunnlag. Hapro Senter for yrkeskvalifisering skal drives på rene forretningsmessige vilkår og skape verdier for Hadelandprodukter AS, samtidig som rollen som samfunnsaktør blir ivaretatt. Forretningsområdet er etablert med hovedaktivitet i Hapros lokaler i Brandbu. NØKKELTALL Antall personer som har fått lønnet arbeid Cecilie og Knut har vært ledere ved Senter for yrkes kvali fisering i «Året som har gått viser at også næringslivet har behov for våre tjenester» Cecilie Svanberg Alm og Knut Nordby 4 Hapro Årsrapport 2012

5 Organisasjon Vår organisasjon gjør at vi kan arbeide smidig og ta raske beslutninger. Vi tilpasser oss ditt behov og frigjør ressurser hos deg. ADM. DIREKTØR Erik Lundbekk adm.sekretær Anne Åserud STAB Leder: Gisle Berget Økonomi IT Kvalitet Personal Eiendomsforvaltning electronics Leder: Erik Lundbekk Marked Produksjon Logistikk Teknologo YRKESKVALIFISERING Leder: Knut Nordby Vekst og karriere Arbeid og psykisk helse Salg og rekruttering Utdanning Næringslivstjenester SERVICE Leder: Cecilie Svanberg Alm Vaktmester/snekker Grafisk Elektronikk Kantine/frukt Hapro Årsrapport

6 Serien «gode historier» skal vise at det nytter å sette seg mål og kjempe mot disse selv om utgangspunktet mange ganger kan være krevende. En god historie Tekst og foto: Tore Pettersen, Hapro Med livet som inspirasjon Mette Vindorum En blid dame med munter røst og et varmt blikk sier ja takk til en kopp kaffe og en prat. Mette Vindorum er invitert til å fortelle oss sin attføringshistorie og gi oss et innblikk i hvordan denne prosessen har vært for henne. Tidligere arbeid Hun går noen år tilbake i tid hvor hun jobbet som kontorleder. En jobb hun var glad i og som hun gledet seg til hver dag. Så fikk hun en ny leder som skapte store forandringer. Hun opplevde at 13 kolleger sa opp i løpet av tre måneder som følge av denne nye lederstilen. Mette forteller om et kontrollbehov som skapte mistillit, om forvirrende beskjeder, om konstruertemisforståelser. Kort sagt, arbeidsmiljøet ble ødelagt og Mette sa opp som nr. 14 etter 3 måneder med den nye lederen. Hun fikk seg en ny jobb. Erfaringene fra den forrige jobben satt enda i og hun fikk aldri den gode følelsen, trivdes dårlig og sluttet i denne jobben etter 1,5 år. Hun fikk allikevel tatt fagbrev i kontoradministrasjon i løpet av denne tiden. Sykdom Så ble det NAV og etter hvert hospitering på Maxbo. Kontoroppgaver for to butikker. På Maxbo var det godt å jobbe og hun fikk etter en tid tilbud om fast stilling. Her jobbet hun i 2 år, til kroppen sa stopp. Medisinske under søkelser avdekket to prolapser i nakken. Operasjon var uaktuelt og legen sa at kontorarbeid ikke lenger var mulig på grunn av statisk arbeidsstilling. Mette ble sykmeldt i ett år hvor eneste behandling var naprapat som bidro til at smertene i nakken ikke ble verre. Etter dette fulgte NAV og tiltak. Hapro Høsten 2010 begynte Mette i tiltak på Hapro. Det hører med til historien at Mette i denne fasen også opplevde et samlivsbrudd. Det var derfor en litt pjuskete dame som møtte på Hapro denne høsten. Sviktende helse, ikke jobb og plutselig alene etter flere tiårs ekteskap. Det skulle vise seg at Mette ikke var alene om å ha et vanskelig utgangspunkt. I kurset «kjenn deg selv» med Tone som kursleder kom den første oppturen. En gruppe mennesker i samme båt. Mette beskriver en varm atmosfære hvor både latter og gråt var naturlig. Ingen er feilfrie, ingen er smertefrie, alle skal et sted som de ikke vet hvor er. Ekte mennesker med ekte utfordringer møtes, uten å klage, men heller oppmuntrer og støtter hverandre. I dette kurset vokste det fram noen nye perspektiver hos Mette som etter hvert gjorde henne mindre engstelig og mer bekvem i forhold til usikkerhet og forandring. Karriereveiledning kom som en naturlig del av tiltaket. Mette begynte å se noen nye muligheter for arbeid med den helsa hun nå tross alt hadde på denne tida. Så ble det hospitering hos Hadeland folkemuseum. En fin tid, sier Mette, bare så synd at det er så vanskelig å få jobb på museet. Etter dette var hun en periode på Marka barnehage, hovedsakelig med matlaging, men hun syntes ikke dette var jobben for henne. Moen skole Moen skole ble et vendepunkt. Mette fikk prøve seg som lærerassistent i en klasse med to gutter som hadde funksjonsforstyrrelser. Mette fikk være med på veiledning fra BUP som la vekt på lærerassistentens evne til å jobbe med disse guttene uten å bli stresset på grunn av manglende måloppnåelse. Kunne gi fra seg kontrollen og se; hvordan går det da. Mette følte mestring i dette arbeidet. Hun opplevde at guttene av og til tok kontroll og kjørte sitt eget løp uten at dette skapte krise i klasserommet. Mette brukte fantasien og fikk oppmerksomhet på andre måter enn ved å være streng og kjempe til seg kontroll. Dette var en ny oppdagelse og hva kan så det brukes til. Mette tenkte at livet for øvrig har vært preget av mye kontroll og engstelse når ting ikke går på skinner. Man engster seg for ting som aldri inntreffer. Er dette en av livets store oppdagelser? Mettes gutter på skolen gjorde framskritt og hun følte arbeidet som svært meningsfyllt. Her var det heller ikke mulig å få fast jobb, men Mette fikk tilbud om jobb på SFO. En stilling på ca. 20 %. I tillegg til dette fikk hun seg en jobb i PU-bolig og har totalt sett nå opp imot 40 % jobb. Mettes jobbsmak på Moen skole har inspirert henne 6 Hapro Årsrapport 2012

7 «Alt kommer an på en selv. Man må få hjelp til å ville og til å tørre slik at man selv lager gode mål og styrer skuta.» til å utdanne seg. Hun går derfor på voksenopplæringa og tar utdanning til Barne og ungdomsarbeider. Dette kan hun gjøre i tillegg til de to faste jobbene hun har. Jeg sitter oppmerksomt og hører på Mettes historie. Jeg ser en dame som har turt å ta innover seg alle forandringene som startet med sykdom. Forandringene, som i utgangspunktet var negative har åpenbart gjort noe positivt med Mette på indre bane. Suksessfaktorer Vi runder av intervjuet med spørsmålet om suksessfaktorer. Hva var de viktigste hjelperne for deg i denne utfordrende tida i livet ditt? Mette sier litt humoristisk, men med et visst alvor at ingen må tro at livet bare er en dans på roser. Media bruker mye tid på å fortelle oss at det er noe galt med oss hvis vi ikke er lykkelige hele tida, som stjerner i såpeseriene. En realistisk innstilling til virkeligheten og en viss trygghet til å tåle påkjenninger er en viktig suksessfaktor. I dette ligger bevissthet om at det er vanlig å være litt syk, ha noen vondter, og noen ganger være trist. Dette takler vi ulikt, men å leve med en viss smerte er en realistisk forventning til livet. En annen viktig ting for Mette er gode tilbakemeldinger. Med dette mener hun både de utelukkende støttende tilbakemeldingen, men også de sorterte og kritiske tilbakemeldingene. De som får deg til å tenke og som bringer deg videre. Hun har opplevd veiledning på Hapro som har virket på denne måten. Opplevelsen av å være i samme båt er en viktig suksessfaktor. Man blir sterk av å være sammen med andre som er i samme situasjon. Hun trekker spesielt fram kursleder Tone som i det tidligere omtalte kurset greide å unngå elendighetsbeskrivelsene, men heller stimulerte gruppa til å dele, til å støtte hverandre og til å le og bruke humor. Aller sist trekker Mette fram det sterkeste kortet. Alt kommer an på en selv. Man må få hjelp til å ville og til å tørre slik at man selv lager gode mål og styrer skuta. Vi takker Mette Vindorum for at hun delte sin historie med oss, og ikke minst delte tanker og refleksjoner som andre kan legge til i sine liv og bli inspirert av. Hapro Årsrapport

8 Årets beretning Vekst og karriere Enheten har i 2012 hatt ansvaret for følgende arbeidsmarkedstiltak, herunder konkurranseutsatte tiltak: Det har vært en sterk økning i bruk av arbeidspraksis i næringslivet gjennom året. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS): Tiltaket har gitt deltakerne arbeidspraksis ute i næringslivet eller på en praksisarena internt på Hapro. Kombinert med opplæring og jobbsøk har tiltaket bidratt til å styrke den enkelte deltaker sine muligheter i arbeidsmarkedet. Det har vært en sterk økning i bruk av arbeidspraksis i næringslivet gjennom året. Avklaring: Tiltaket har gitt deltakeren systematisk kartlegging og vurdering av arbeidsevnen samt vurdering av ytterligere behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet. Tiltaket ble avsluttet pr Tilrettelagt Arbeid (TiA): Tiltaket gir deltakere som har liten mulighet for arbeid i det ordinære arbeidslivet tilbud om tilrettelagt arbeid på Hapro. Varig tilrettelagt arbeid (VTA): Tiltaket gir deltakere med uføretrygd tilbud om arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Jobb og Muligheter: Tiltaket gir et tilbud til personer som er tatt opp i NAV Hadeland og Jevnaker sitt kvalifiseringsprogram. Målet er at deltakerne skal integreres i arbeidsmarkedet, oppnå tjenestene de har krav på i velferdssystemet samt finne gode løsninger på utfordringer deltakeren har privat i for å kunne få og beholde arbeid. Kurs fire ble startet opp i 2. halvår Arbeid og psykisk helse Enheten har i 2012 hatt ansvaret for følgende prosjekter og arbeidsmarkedstiltak: Grenseløse Tiltak: Dette samarbeidsprosjektet mellom NAV og Hapro startet Hensikten med tiltaket har vært å finne ut om man kan få flere i jobb ved å fjerne ventetiden mellom tiltak. Målgruppen har vært ungdom og personer med psykiske lidelser i aldersgruppen år. Deltakerne har vært søkere til tiltakene Ny Tid og APS. I løpet av 2. halvår ble tiltaket utvidet til å omfatte 20 personer. I løpet av 1. halvår 2013 er målet å øke til 30 personer. 8 Hapro Årsrapport 2012

9 Det var ønskelig å oppnå et tettere samarbeid mellom NAV og tiltaksarrangør og gi deltakerne rett tilbud til rett tid, tilpasset den enkeltes behov. Økt jobbfokus og ekstern arbeidspraksis har vært vesentlig i prosjektet. Utvikling av metode for å imøtekomme kravene fra NAV har vært i fokus og vi har lykkes med å ha deltakerne i ekstern praksis framfor intern. NAV og Hapro har erfart at samarbeidet har vært godt i prosjektperioden og har ført til løsningsfokus og et godt tilbud for deltakerne. Det er for tidlig å se om det har noen betydning å fjerne ventetiden mellom tiltak, siden varigheten ikke har vært så lang at problemstillingen ville oppstått. Ny Tid: Ny tid er et tilbud til personer med lettere psykiske lidelser og legger opp til parallellitet mellom behandlig og arbeid/aktivitet. Metodeutviklingen i Grenseløse Tiltak er i økende grad benyttet også i Ny Tid. Vi ser at vi har oppnådd bedre målstyring og mer konkrete tilbakemeldinger til NAV. Gjennomstrømmingen i tiltaket har økt som følge av endret metodikk. Vi avklarer raskere om deltaker ikke har progresjon og derved ikke nytte av tiltaket. Tilbudet kan i større grad rettes mot personer som har motivasjon og mulighet til å komme ut i jobb, eventuelt gi god avklaring av arbeidsevnen. Gjennomstrømmingen i tiltaket har økt som følge av endret metodikk. Jobbmestrende Oppfølging: Prosjektet ble avsluttet pr september Resultatene har vært gode, både med tanke på arbeidsdeltakelse og bedret livskvalitet og helsesituasjon, at det både fra Helsedirektoratet og NAV sin side ble besluttet å videreføre tilbudet som et ordinært tiltak. Målgruppen var i utgangspunktet personer med diagnosen Schizofreni, mens tiltaket også gir tilbud til andre med alvorlige psykiske lidelser.tiltaket er videreført med 10 plasser, fem fra Hadeland og fem fra Toten. Grønt Arbeid: Tiltaket startet med Lunde Kurs- og Aktivitetssenter som underleverandør og fem deltakere med utfordringer innen psykiatri og rus. Tilbudet rettes mot personer fra Gjøvik, Toten og Land. Avtalen løp ut 2012, men ble fornyet for 2013 etter en evaluering av tilbudet. Samarbeidet med NAV og underleverandør har vært positivt og deltakerne har gitt uttrykk for at det har vært et godt tilpasset tilbud for dem hvor de etter hvert også har kunnet gå ut i ekstern arbeidspraksis for å øke sine muligheter til å nærme seg ordinært arbeid. Salg og rekruttering Enheten har i 2012 hatt ansvaret for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand. Tiltaket er et formidlingstiltak og deltakerne i tiltaket skal være jobbklare. 20 personer ble formidlet til lønnet arbeid i løpet av året, hvilket tilfredsstiller det kravet som NAV Hadeland har til resultat. Til tross for at resultatkravet ble oppnådd, har Arbeid med bistand avsluttet 11 personer til uføretrygd/ 31 personer ble formidlet til lønnet arbeid i løpet av året. Hapro Årsrapport

10 sykdom/rehabilitering. Dette tallet er høyere enn i det arbeidsforberedende tiltaket APS, og viser at det må til en enda tettere dialog mellom NAV og Hapro om hvordan de ulike arbeidsmarkedstiltakene skal brukes. Rekrutteringsmessa som ble arrangert sensommeren 2012 ble en stor suksess. Salg og rekruttering har i 2012 reforhandlet og inngått nye samarbeidsavtaler med våre eiere og nærliggende kommuner; Gran, Lunner og Jevnaker. Samarbeidsavtalene er inngått blant annet for å kunne gi et variert og godt tilbud om arbeidspraksis til våre kunder, samarbeidspartnere og deltakere. Erfaringene gjennom året viser at samarbeidet har blitt en «vinn-vinn» for både kommunene og Hapro Senter for yrkeskvalifisering. Rekrutteringsmessa som ble arrangert sensommeren 2012 ble en stor suksess med over 350 besøkende. Messa ble arrangert i samarbeid med NAV Hadeland, NAV Jevnaker og NAV Arbeidslivssenter. Media omtalte messa i etterkant som «nyskapende», og hvor arrangørene ble oppfordret til å skryte av seg selv. Viktig messe for lokalsamfunnet og for Hapro som bedrift. TJENESTEMARKEDET 5 % 17 % 78% Utdanning Utdanning har hatt et bredt fokus i året som har gått. Kartlegging og opplæring i grunnleggende ferdigheter for deltakere i tiltak på Hapro har vært et av fokusområdene. Gjennom året har vi gjennomført kartlegging av grunnleggende ferdigheter på nesten samtlige nye deltakere, samt hatt ti kontinuerlige opplæringsplasser. I tillegg har vi gjennomført månedlige datakurs. Innholdet har vært spesifikt rettet mot datakompetanse i jobbsøkerprosessen. I samarbeid med IKT-huset i Oslo har Utdanning levert BKA-kurs (Basiskompetanse i arbeidslivet) for sjåfører ved ASKO på Kalbakken. Kursene er finansiert av VOX, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Vi har også begynt samarbeidet med en ny bedrift om BKA-kurs for 2013, og søknad om midler ble levert til VOX på tampen av året. I tillegg til BKA-kurs har vi fått utviklingsmidler/prosjektmidler fra VOX for å drive utviklingsarbeid rettet mot kartlegging av grunnleggende ferdigheter i arbeid, samt utvikling av et kursopplegg for muntlig kommunikasjon i arbeidslivet. Dette arbeidet avsluttes våren Institusjonelle tiltak Konkurranseutsatte tiltak Andre tjenester Mot slutten av året leverte vi, i samarbeid med Næringslivstjenester, et avklaringskurs for 40 deltakere ved NAV Ringerike. Dette ble et spennende og utviklende samarbeid, som også ble videreført med nye oppdrag for NAV Ringerike i Hapro Årsrapport 2012

11 Næringslivstjenester Enheten har i løpet av året etablert et bemannet jobbsenter. Her kan arbeidssøkere blant annet få hjelp med å skrive CV, lete etter stillinger, søke jobber og øve seg på intervju. I tillegg har vi videreført kurs, aktiviteter og tjenester for deltakere i tiltak. Enheten kjørte prosess i kommunikasjon og samhandling i et omsorgssenter på Gjøvik, samt leverte stressmestringskurs i et entreprenørfirma i samme område. Videre har enheten gjennomført sommerkurs for Flyktningtjenesten, og hatt ansvar for fem flyktninger ute i tre måneders arbeidspraksis. Sistnevnte har ført til ny søknad om ytterligere prosjektmidler for denne gruppen arbeidssøkere for Enheten har skrevet årsavtale på leveranser av kurs for Sammen med pleie- og omsorgssektoren i Gran og Lunner kommune har det gjennom hele året blitt jobbet med en søknad om prosjektstøtte til Innovasjon Norge. Enheten har bidratt inn i leveranser mot NAV Ringerike. Enheten har i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Oppland videreutviklet tjenesten funksjonsvurdering, noe som har ført til økt salg i løpet av 2012, også utenfor Hadeland. Det er gjennom året etablert samarbeid med Vestoppland Bedriftshelsetjeneste med tanke på inngåelse av samarbeidsavtale i Sammen med pleieog omsorgssektoren i Gran og Lunner kommune har det gjennom hele året blitt jobbet med en søknad om prosjektstøtte til Innovasjon Norge. Enheten har hatt en 100 % stilling øremerket levering av oppfølging og funksjonsvurdering av ansatte i Hapro Electronics. På slutten av året inngikk enheten avtale med Hapro på levering av ledertrening i 2013 for alle ledere i bedriften. Hapro Årsrapport

12 Praksisarenaer på Hapro Service har ansvaret for drift av ulike arbeidsarenaer ved Senter for Yrkeskvalifisering. Arenaene kan tilby deltakere varierte oppgaver og motiverende arbeidstrening i reelle bedriftsmiljøer. Med bakgrunn i individuelle arbeidsplaner for deltakere utøves tilrettelegging i forhold til den enkeltes behov og arbeidsmål. Service har følgende arenaer som det tilbys arbeidstrening på: Det tilbys ca 20 deltakerplasser på arenaene der deltakere får arbeidstrening ut i fra oppsatte individuelle mål. Grafisk design og produksjon Elektronikk, montasje og pakking Vaktmestervirksomhet og snekkerverksted Kantinedrift og fruktpakking/-utsendelse Det er 22 fast ansatte tilknyttet ovennevnte arenaer for å ivareta den ordinære driften. Det tilbys ca 20 deltakerplasser på arenaene der deltakere får arbeidstrening ut i fra oppsatte individuelle mål. Mange av de faste ansatte har en tilretteleggerfunksjon evt en fadderfunksjon ovenfor deltakere. Service har i tillegg ansvaret for å koordinere all arbeidspraksis totalt på Hapro. Utover deltakerplassene på Service tilbys det ca 20 plasser med arbeidstrening innenfor andre arbeidsfelt på Hapro som: Elektronikkproduksjon Distribusjon og transport Lagerarbeid Kontorrelatert arbeid, som innkjøp, personal, marked Resepsjon IT Det er fast ansatte med et eget tilretteleggeransvar som følger opp deltakere i hverdagen. De som er tilretteleggere vil ha gjennomført et grunnleggende veiledningskurs (LØFT) for å kunne ivareta rollen sin på en best mulig måte. Tilretteleggere har den daglige kontakten med tiltaksdeltaker, og har ansvar for opplæring og oppfølging i arbeidsrettede aktiviteter. Tilretteleggere har også ansvar for evaluering av tiltaksdeltakere i jobbsammenheng og har kontakten mot konsulent på Yrkeskvalifisering. Tilrettelegger gir en enkelt rapport til konsulent ved tiltaksperiodens avslutning. To viktige suksessfaktorer for deltakere er trygghet og rask mestring, da dette bidrar til økt selvtillit. Et arbeidsmiljø med stor grad av romslighet og fokus på individet danner et godt grunnlag for å oppnå dette. 12 Hapro Årsrapport 2012

13 Sevtillit og mestringsopplevelse betyr mye når du skal ut i arbeidslivet Hapro Årsrapport

14 Tall og fakta Tiltak/tjeneste Resultat Antall personer som har mottatt tjenesten Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet (APS) 38 % 50 % Til aktive løsninger Avklaring 58 % 84 % Til aktive løsninger Arbeid med Bistand 63 % 51 % Til jobb/skole Ny Tid 54 % 42 % Til aktive løsninger Jobbmestrende Oppfølging 46 % 33 % Til aktive løsninger Tilrettelagt arbeid i AMB 0 % 0 % Til aktive løsninger Varig Tilrettelagt Arbeid 67 % 100 % Til aktive løsninger En bedre hverdag 50 % 57 % Til aktive løsninger 9 12 Jobb og Muligheter (anbud) 64 % 72 % Til aktive løsninger Funksjonsvurdering 69 % 80 % Til aktive løsninger Sykefraværsoppfølging 89 % 40 % Til aktive løsninger 9 19 Andre kurs og tjenester Grenseløse tiltak - % 50 % Til aktive løsninger - 28 Grønt arbeid - % 40 % Til aktive løsninger Hapro Årsrapport 2012

15 Hapro Senter for yrkeskvalifisering har i 2012 levert tjenester til 407 enkelt personer. Fordelingen mellom de ulike tiltak og tjenester vises i tabellen under. Varighet (gjennomsnitt) Beskrivelse mnd 8 mnd Tilbys personer med nedsatt arbeidsevne. Har særlige usikre yrkesmessige forutsetninger. Behov for tett og bred oppfølging. Varighet 12 måneder. Kan forlenges med nye 12 måneder. 2 mnd 2 mnd Kartlegging og vurdering av arbeidsevne. Veiledning i forhold til muligheter på arbeidsmarkedet. Utprøving av arbeidsevne. Varighet 4 uker. Kan forlenges til12 uker. 21 mnd 15 mnd Integrering av personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv. Finne arbeidsplass, tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplass. Varighet inntil tre år. 12 mnd 10 mnd Tilbud til personer med lettere psykiske helseplager. Parallellitet mellom behandling og arbeid/aktivitet. Varighet 10 måneder. Kan forlenges med nye 10 måneder. 11 mnd 9 mnd Et nasjonalt forskningsprosjekt for personer med psykoselidelser som ønsker å komme ut i jobb. 11 mnd 125 mnd 11 mnd 145 mnd Målgruppen er personer som har fått sin arbeidsevne varig og vesentlig nedsatt. Personen er ansatt på Hapro uten tidsbegrensning. Deltakeren er innvilget uføretrygd hos NAV, men er ansatt på Hapro og mottar bonuslønn. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. 10 mnd 6 mnd Et tilbud til ungdom som ikke er i jobb eller skole. 8 mnd 7 mnd Målgruppen er deltakere i NAVs kvalifiserings-program. 2 mnd 1,5 mnd Vi bistår IA-bedrifter med funksjonsvurdering. 2 mnd 11 mnd Vi bistår arbeidsgivere/arbeidstakere i vanskelige sykefraværssaker. 5 mnd 2 mnd Elever, studenter, kursdeltakere og andre tjenester. 7 mnd Prosjektet skal gi ungdom og psykisk syke i alderen år målrettet og kvalitive tiltak med mål om arbeid. 7 mnd For deltakere som har sin hovedaktivitet hos Lunde-Roset kurs- og arbeidstreningssenter. Hapro Årsrapport

16 Utformet og produsert av Hapro Grafisk Foto: Getty Images og Tore Pettersen, Hapro Grafisk Postadresse: Mohagasvingen 8, 2770 Jaren Besøksadresse: Rosendalsveien 1, 2760 Brandbu Tlf Hapro Årsrapport 2012

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

D I N J O B B E R V Å R J O B B!

D I N J O B B E R V Å R J O B B! VEKST og UTVIKLING for enkeltpersoner og bedrifter Individuell veiledning/oppfølging Kurs /gruppeveiledning Trening m/veiledning individuelt eller i gruppe Inspirasjonsforedrag /prosessveiledning for grupper

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Aktuelle prosjekt i NAV. Bergen 31.oktober 2013

Aktuelle prosjekt i NAV. Bergen 31.oktober 2013 Aktuelle prosjekt i NAV Bergen 31.oktober 2013 Historikk/styringsdokumenter Opptrappingsplan for psykisk helse (1999 2008) Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007 2012) Oppfølgingsplan

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT MUNTLIGE FERDIGHETER

UTVIKLINGSPROSJEKT MUNTLIGE FERDIGHETER UTVIKLINGSPROSJEKT MUNTLIGE FERDIGHETER NYSKAPING FOR ET FRAMTIDIG SAMFUNN! Side 2 Hapro Senter for yrkeskvalifisering 29 medarbeidere med bred fagkompetanse: Pedagogikk Spesialpedagogikk Kommunikasjon

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Raskere tilbake i NAV. Tron Helgaker. Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet

Raskere tilbake i NAV. Tron Helgaker. Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet Raskere tilbake i NAV Tron Helgaker Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet NAVs oppfølging av sykmeldte Oppfølg.plan - innen 4 uker Sendes sykmelder Dialogmøte 1 - innen 7

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr. 30.09.13 Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring

Detaljer

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Litt om Providor Attføringsbedrift i Brumunddal i Ringsaker kommune 33 ordinært ansatte Ca. 175 tiltaksdeltakere (inkludert ART) 12 plasser i Avklaring skjermet

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende tiltak Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Per i dag ca. 100 aktive deltakere Høyt antall av kortutdannede En del med videregående

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk.

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk. Det motsatte a Ulf Lund Halvorsen er sykmeldt fra jobben i DnB NOR. Nå jobber han for Kirkens Bymisjon, blant annet i brukthandelen de driver i Tønsberg. Senior HRrådgiver Titti Røneid i DnB NOR er på

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet Holmen 21.11.2012 Grünerløkka Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet et eksempel på hvordan NAV kan samarbeide med næringslivet Introduksjonsordningen Bydel Grünerløkka var en av dem som

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver 1 4.02.2014 2 14.02.2014 Et helhetlig integrerings- og kvalifiseringsperspektiv Målsettingen med

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

NAV og arbeidsgiveren

NAV og arbeidsgiveren NAV og arbeidsgiveren - en oversikt over våre tjenester Telemark / mai 2016 Møt oss på LinkedIn Den nye utgaven av arbeidsgiverbrosjyren fra NAV i Telemark gjøres heretter digital. Dette sikrer rask oppdatering

Detaljer

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren»

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Oslo 16. oktober 2015 «Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids-

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

JobbResept. Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV Rogaland.

JobbResept. Et 3 årig samarbeidsprosjekt mellom Helse Fonna og NAV Rogaland. Samfunnsperspektiv Et inkluderende arbeidsliv er et svært viktig mål for regjeringen: De ønsker at mennesker med psykiske lidelser i størst mulig grad skal få bruke sine ressurser i arbeidslivet, og at

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Sammen om jobb NAV og Helse

Sammen om jobb NAV og Helse Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse Sammen om jobb NAV og Helse Erfaringer med arbeidsrehabilitering for personer med alvorlige psykiske lidelser fra FoU - prosjektet Jobbmestrende Oppfølging..\Jobben

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging

Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging Et arbeidsrettet tilbud til personer med psykiske helseplager Vilje viser vei Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging ser nye muligheter Sliter du med psykiske helseplager og ønsker å komme ut i jobb? Vi

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Fokets Hus 11.12.2013. Prosjektleder Lena Heitmann

Fokets Hus 11.12.2013. Prosjektleder Lena Heitmann Fokets Hus 11.12.2013. Prosjektleder Lena Heitmann Visjonen til JobbResept. Metode Praktisk gjennomføring Resultat Fremtid Det var ikke Nav som hjalp Peter Norum tilbake i arbeidslivet http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/nord-jaeren/1.8399450

Detaljer

Aktuelle prosjekt i NAV. Stord 30.oktober 2013

Aktuelle prosjekt i NAV. Stord 30.oktober 2013 Aktuelle prosjekt i NAV Stord 30.oktober 2013 Historikk/styringsdokumenter Opptrappingsplan for psykisk helse (1999 2008) Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007 2012) Oppfølgingsplan for

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Arkivsaksnr.: 15/1927 Lnr.: 15952/15 Ark.: 031 &73 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05. Arbeidsrettede tiltak Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.09 Tore Bandlien Oversikt over alle arbeidsrettede tiltak Avklaring Off.anskaffelse

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Oversikt over godkjente plasser ved utgangen av tredje kvartal Tiltak Godkjente Faktiske ant Kommentarer plasser personer Avklaring 24 24 APS 28 24 AB Ca 80 83 60 AB,

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1 VERDI-DOKUMENT Malm 2013 1 Visjon Jekta AS har som visjon for sin virksomhet: Gi folk muligheter I dette legger vi at alle hos oss skal bidra, slik at hver enkelt som kommer til oss skal få muligheter

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Kognitiv terapi og arbeidsdeltakelse erfaringer fra praksis Senter for jobbmestring

Kognitiv terapi og arbeidsdeltakelse erfaringer fra praksis Senter for jobbmestring Kognitiv terapi og arbeidsdeltakelse erfaringer fra praksis Senter for jobbmestring Ingeborg Grøholt Kiær, psykolog Hilde Schei, psykologspesialist og teamleder Senter for jobbmestring Akershus Teoretiske

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

FRISKNETT. Årsmelding 2013 Statistikk

FRISKNETT. Årsmelding 2013 Statistikk FRISKNETT Årsmelding 2013 Statistikk INNLEDNING I 2013 har Frisknett hatt tjenesteproduksjon i fire fylker: Nordland - Rana som betjenes av FG Grong Nord-Trøndelag - FG Grong i Grong som leverer både i

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere Funksjonsvurdering Et samarbeid om arbeidsmuligheter 2 3 Funksjonsvurdering hva er det? Funksjonsvurdering er et tilbud til arbeidsgivere som har sykmeldte

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter

Vi gir mennesker muligheter Møteplass Arbeidsrettet Rehabilitering 10. oktober 2007 Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi gir mennesker muligheter NAV // 28.10.2011 Side 2 1 Antall mottakere av helserelaterte ytelser

Detaljer