NÅR MARKEDET DOBLES ER DET DUMT Å STÅ UTENFOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÅR MARKEDET DOBLES ER DET DUMT Å STÅ UTENFOR"

Transkript

1 NÅR MARKEDET DOBLES ER DET DUMT Å STÅ UTFOR

2 STØRRELSE ER KILD TIL ØKT HANDEL NÅ UTVIDER VI KILD! Vår bransje er inne i en konsolideringsfase der vekst er helt avgjørende for å fortsette utviklingen av kjøpesentre til det beste for kunden, og dermed leietakere og eiere. Dette skjer gjennom at det daglig skapes gode handleopplevelser. Men kundenes handlemønstre endres, og dermed stilles det nye krav til oss som utvikler og forvalter. Vår suksessformel tar utgangspunkt i kjøpesentrene som en livsløpsarena og inneholder funksjoner som kan tilfredsstille hverdagslige behov og gjøremål. Når vi nå utvikler Kilden vil senteret derfor inneholde både nytt forretningsareal, men også arealer for diverse helseorientert virksomhet og bespisning. Sammensetningen av ulike typer virksomheter skal styrke senteret, og det skal tilføres et større utvalg av butikker innenfor både sko, tekstil og faghandel, samtidig som vi skal gi plass til noe helt nytt på Kilden nemlig trening og helse. Kilden senter vil vokse med ca kvm BRA fordelt på fem etasjer mot vest, og gjennom utvidelsen vil vi styrke senterets posisjon som bydelssenter. Nye Kilden vil i tillegg til å være et enda mer attraktivt handelspunkt også være en naturlig møteplass for innbyggerne i og rundt Hillevåg. Arbeidene startet høsten 2014, med planlagt overtakelse av alle arealer i løpet av høsten Hillevåg-Mariero hadde i 2012 en omsetning innenfor detaljvarehandelen på 2,1 milliarder kroner, som tilsvarer en vekst på hele 7,1 prosent sammenlignet fra året før. Flere år med sterk vekst har ført til at Hillevåg har passert Sandnes sentrum i samlet omsetning, og at området nå er det tredje største handelstedet i Stavangerregionen. (Varehandelsrapporten Rogaland 2013) Hele senteret blir nytt. Breeam sertifiseres til Very good. Innkjøring til Kildens p-hus skjer til både plan 2 og 3.

3 HILLEVÅG ET HYGGELIG STED Å VÆRE OG HANDLE Illustrasjon av vår visjon om å skape en god atmosfære på nye Kilden. I januar 2013 gjennomførte Stavanger kommune syv bydelsverksteder i forbindelse med høringen av programmet for kommuneplan De stilte blant annet spørsmålene om hvilke kvaliteter bydelen burde ta vare på, og hva brukerne ville ha annerledes. Oppsummeringene viser at Kilden har en svært god og sentral posisjon blant befolkningen i bydelen. Nærheten til sykehuset og Kilden handlesenter ble fremhevet som en viktig kvalitet for bydelen og gjør at kategorien sentrumsnærhet, handel og service scoret meget bra. I likhet med hele regionen opplever Hillevåg en tilvekst av innbyggere, og Stavanger kommune har vedtatt i sin kommuneplan en fortsatt ekspansjon for Hillevåg bydel med en betydelig boligutvikling. Kilden beregner et område med ca innbyggere som sitt primærmarked, hvorav ca anses å være nærkunder i Hillevåg bydel. Samtidig viser handelsstatistikk at innbyggerne i større grad handler på kjøpesenter enn ellers i landet. I tillegg er salgsareal per innbygger under snittet i regionen. Dette er med på å underbygge både Kilden sin posisjon og det potensialet som finnes med den planlagte utvidelsen. IKKE BARE LITT FLIKKING, M TOTAL MAKEOVER Kilden kjøpesenter har hatt en svært positiv utvikling over lengre tid, og i likhet med bydelen senteret ligger i, er det behov for å legge til rette for ytterligere vekst. Den sterke veksten de siste 15 årene har bidratt til å tiltrekke seg både kjente kjedebutikker og spennende nisjebutikker, samtidig som senteret har utviklet en unik posisjon i nærmiljøet. BETYDELIG UTVIDELSE Nå står Kilden overfor en betydelig utvidelse, der det skal utvides med kvm fordelt på fem etasjer mot vest. De nye etasjene vil korrespondere med eksisterende handels- og fellesareal, og vil være en naturlig utvidelse av dagens handlemønster. Den nye 4. og 5. etasjen får direkte adkomst fra eksisterende p-hus, samt egen adkomst med nytt trappe- og heishus. Disse to etasjene er tiltenkt treningssenter og kontorlokaler. Med egen adkomst vil denne delen av Kilden ha mulighet for andre åpningstider enn senteret for øvrig. De nye arealene i 4. etasje, der treningssenteret kommer, blir det mulighet for visuell kontakt/glassvegg til fellesareal i 3. etasje. I tillegg til utvidelsen skal ca kvm av eksisterende bygg pusses opp. Dette innebærer en oppgradering av gulv i fellesareal og butikkfronter, noe som bringer senterets uttrykk og atmosfære opp på et enhetlig og moderne nivå. SATSER PÅ MILJØ Prosjektet er planlagt gjennomført med høy miljøprofil, og Kilden skal sertifiseres etter BREEAM NOR med mål om karakteren «Very Good». Dermed forplikter Kilden seg til alt fra kortreiste materialer til lavere utslipp og bedre innemiljø når senteret bygger etter Europas ledende miljøstandard. Prosjektering av lavenergiløsninger for lys og tekniske anlegg har fått høy prioritet, og videre er det planlagt utstrakt bruk av miljøvennlige materialer. Det stilles også strenge organisatoriske krav til entreprenøren for gjennomføring av byggearbeidene på en mest mulig miljøvennlig måte. Sektor Gruppen tar sin posisjon som Norges nest største kjøpesenterforvalter på alvor, og ønsker at sentrene både skal bygges og driftes på en bærekraftig måte som både skåner miljø og legger til rette for lokal utvikling. Kilden kjøpesenter TOTALMARKEDET PRIMÆRMARKED Kilden kjøpesenter BELIGGHET Stavanger 3,0 km Sola flyplass 11,5 km Hillevåg 0,0 km Busstopp rett utenfor kjøpesenteret

4 HILS PÅ DINE NYE NABOER Hillevåg er en av syv bydeler i Stavanger kommune, og Kilden er det eneste kjøpesenteret i bydelen. Hvert år gjennomfører Sektor Gruppen kundetilfredsundersøkelser (KTI) ved sine sentre, og resultatene viser at Kilden er svært godt likt blant sine kunder. Hele 91 prosent oppgir at de er fornøyd med butikkutvalget ved senteret, og 87 prosent svarer at det vil anbefale det til andre. Det viser at nærområdet allerede setter pris på Kilden, og vi er overbevist om at når nye Kilden står ferdig vil enda flere fornøyde kunder finne veien til oss. Hillevåg er en bydel under sterk utvikling, og KTI-tallene viser at kundemassen i nærheten er svært spennende. Dessuten viser ny undersøklse utført av Tns Gallup i mai 2013, at kundene er drevet til Kilden ved god tilgjengelighet og at senteret er oversiktlig. Dette er viktige konkurranseparametere vi skal bygge videre på. Familie med barn i tidlig tenårene Miljøbevisst Har relativt høy inntekt Bor i rekkehus, tomannsbolig eller blokk Er glad i å gå på café og restauranter Har høyere utdannelse Er meget fornøyd med bransjemiksen på Kilden Interesserer seg for klær og mote KTI UNDERSØKELS: ER FORNØYD MED ÅPNINGSTIDE FORNØYD MED BUTIKKUTVALGET FORNØYD MED SPISESTEDE BESØKER STERET 1 DAG I UK ELLER OFTERE OPPGIR AT DE SOM OFTEST HANDLER PÅ KILD 60% 60% Kilde: Respons analyse/tns % 91% 91% Ingen umiddelbare planer om forandring i bo- og livssituasjon Benytter seg ofte av kulturelle tilbud Er generelt fornøyd med spisestedene på Kilden Bruker opptil 1 time per besøk Har høy kundelojalitet Er meget fornøyd med åpningstidene på Kilden Besøker Kilden 1 gang i uken eller oftere Synes Kilden er oversiktlig og enkelt å finne frem i Kilde: Insight One

5 VI SKAPER LIVLIG HANDEL FAKTA OM KILD Totalt skal det bygges ut nærmere kvm BRA på Kilden. Dette inkluderer både treningssenter og kontor. I tillegg skal kvm BRA pusses opp. Til sammen forventes det en omsetningsøkning på vel 130 millioner kroner. Etter forrige utvidelse i 2007, økte senterets handelsareal med ca kvadratmeter. Utvidelsen ble tatt godt i mot blant befolkningen, og Kilden styrket sin posisjon i nærmiljøet. Samtidig økte omsetningen med 100 millioner kroner. STERET IDAG ETTER UTBYGGING I 2015 Byggeår: 1989/2001/2007 Antall butikklokaler: 57 Antall p-plasser: ca 337 Butikkareal: kvm Totalt areal: kvm Omsetning per kvm: ,- Antall besøkende per år: 2,5 mill Omsetning 2012: 742 mill Estimert omsetning 2013: 750 mill Hvert besøk gir kr. 300,- i omsetning Byggeår: 1989/2001/2007/2015 Antall butikklokaler: 70 Antall p-plasser: ca 356 Butikkareal: kvm Kontor/Service: kvm Totalt areal: kvm Omsetning per kvm: ,- *) Antall besøkende per år: 2,7 mill Omsetning: 877,5 mill Hvert besøk gir kr. 325,- i omsetning Det vil bli flere nye spisesteder, og det tilrettelegges for uteservering. For at Kilden skal være så fristende og interessant som mulig for kundene, er det å finne den riktige miksen av butikker og spisesteder helt avgjørende. Det gjør at vi er kresne når nye leietakere skal inn på vegne av kunder og eksisterende leietakere. For oss i Sektor Gruppen er alltid selve møtet med menneskene viktigst. Derfor er service og kompetanse grunnleggende konkurranseparametere vi alltid fokuserer på. Kilden har gjennom sin sterke vekst de siste 15 årene markert seg som et meget interessant senter for både kjede- og nisjebutikker. Senteret har i perioden fra 1998 og frem til i dag hatt en omsetningsvekst fra 280 millioner til 742 millioner kroner. POTSIALE Vi mottar mange henvendelser fra både lokale og nasjonale interessenter som ønsker etablering på senteret, og en utvidelse av lokalene vil styrke bransjemiksen ytterligere. Med utvidelsen ønsker vi å tilføre et større utvalg av butikker innen både tekstil, sko og faghandel. Det vil også bli rom for å øke mat- og serveringstilbudet, samtidig som vi skal utvikle nye tilbud innen helse og trening. Undersøkelser viser at en større andel av handelen i Hillevåg foregår på kjøpesenter enn ellers i landet. Innbyggerne i bydelen rangerer senteret sitt som en viktig del av nærmiljøet, og bruker det flittig. Med den planlagte utvidelsen av senteret underbygger det muligheten for å ytterligere styrke Kilden sin posisjon i Hillevåg. FERDIG HØST 2015 Uansett om du er interessert i å starte en nisje- eller kjedebutikk viser prognosene til Sektor at senteret vil øke omsetningen ytterligere med den planlagte utvidelsen. Overtakelse av både nye og oppgraderte lokaler vil skje høsten LEIETAKEROVERSIKT Fordeling basert på omsetning ,2% Mat og drikke 22,2% Spesialbutikker 12,1% Hus og hjem 27,5% Klær, sko og reiseffekter 3,9% Servering 1,8% Service og tjenester 0,3% Annen virksomhet LEIETAKERLISTE KILD BUTIKK DIN FORTJER OGSÅ PLASS HER! KLÆR, SKO OG REISEEFFEKTER B-Young Bik Bok Boys of Europe Caliber Capone & Mrs Capone Claire.dk Cubus Dressmann Euro Sko H&M SERVICE OG TJESTEYTDE Combi frisør Nikita Frisør HUS OG HJEM Clas Ohlson Dyrego Amazoon Feel Kitch n Kremmerhuset Jean Paul KappAhl Lindex Morris Name it Personlig Mote Shoeday VIC Vivikes WOW Nille Princess Tilbords SPESIALBUTIKKER Apotek 1 ARK Bokhandel Askeland Ur & Smykker Brilleland Brio Cmyk Elite Foto Elkjøp Express Enklere Liv MAT OG DRIKKE Gottekilden ICA Supermarked Narvesen Vinmonopolet Floriss Gamestop Gullkilden Helsekilden A/S MX-Sport Notabene Parfymelle Koch Telekiosken VITA SERVERING Bakeriet Big Bite Café Express Dolly Dimple Pasta Fresca

6 VI SKAL SETTE SAMM ET KOMPLETT HELSETILBUD; ALT FRA KIRURGI TIL TRINGSSTER! Åpen invitasjon Når vi nå utvider Kilden bygger vi mer enn et kjøpesenter. Vi ønsker herved å invitere følgende faggrupper til å ta kontakt med oss og diskutere mulighetene: Allmennpraktiserende leger, kirurger, gynekologer, ortopeder, spesialister, indremedisinere, røntgen, fysioterapeuter, revmatologer, tannleger, tannpleiere, oralkirurg helsestasjon, kiropraktor, naprapat. Kort sagt: spesialister innen alle helseområder, miljø for operasjoner og røntgensenter og ikke minst: helse & velvære. Vi har plass til alt innen helsetjenester og vil legge til rette for Stavangers beste helsesenter. Skreddersøm Sektor Gruppen vil utvikle og legge til rette for optimal bruk av lokalene, både for leietakere og pasienter. Vi ser for oss mindre lokaler for frittstående aktører og større for eventuelt legekontor eller legesenter. Det blir f.eks plass til psykolog som kun trenger et venterom og et kontor eller flere psykologer i et psykologsenter, eller fysioterapi som kanskje trenger venterom og 2-3 behandlingsrom eller et legesenter basert på 5-6 leger som trenger venterom med resepsjon, eget kjøkken, liten lab, noen felles undersøkelsesrom samt legekontorer. Uansett virksomhet, vi er eksperter på å legge til rette og skape gode løsninger for våre leietakere. Lokalene vil ha direkte adkomst fra eksisterende P-hus, samt egen adkomst fra et nytt trappe- og heishus. Dermed vil denne delen av Kilden ha mulighet for andre åpningstider enn senteret for øvrig. Vi har allerede tegnet noen idéskisser for hvordan vi tror det kan bli, men ønsker snarest kontakt med aktuelle interessenter som kan bli med oss videre og påvirke planene.

7 SEKTOR MEDIA KORTESTE VEI FRA REKLAME TIL KJØP Hvert år besøker rundt 75 millioner mennesker våre kjøpesentre. Ville du latt så mange kunder besøke din butikk uten å prøve å selge varer? Ikke vi heller. Derfor har vi utviklet Sektor Media. Gjennom Sektor Media sine multimediekanaler treffer du alle disse menneskene, og du treffer de med ditt budskap og dine produkter. Med våre kanaler skaper vi den korteste veien fra reklame til kjøp. SEKTOR MEDIA BESTÅR AV FØLGDE KANALER: For å skape den mest effektive markedskommunikasjonen kan vi sette sammen den optimale miksen av kanaler for ditt budskap eller produkt. Kontakt oss på S E L U K R KO N G HE SS 3 HØS ST T HØST MOTE Buds N: jet vs. Luksu t OT: shøstm jett Buds sus vs. Luk AR VI H HØ T: ÅP -18) ( ULES ER HERK VESK ESTE FLOTT PÅ LAM Y M KOS INNE ARNA B FOR HØ VI HAR : HAM FOR RDIGAN, A C E STILER G MAN BR ER D OR LAM MY PÅ O SK 9 T 19 99,- as se r 50 gr N Å 15 8) 20 (1 pp e nt 9ok -g ru Å pe ce bo ke r HOM E & le s Fa bu tik ku,-,cot TAG 17 0 er E m i H ed le Bl i m Åp en 0 9t ( ) Bl i me ( 0 9 ww w. B li dl em -1 G ra ko ng 8i )Ko ng me ss en te ti s ss d le re t.n pa s to en te re ts o m rk Kun Fa ce bo e ri deklub is rb b tilbu ng ok -g ru ye to d ib rb pp ese sid199 n.n e 4-5,ye eg ns ge o ce e rd bo ag er ok -g r fr a up k l. og TE R G ra v is ti s m e ke rs v in d d le k if t u sm m fo r er ODA RO M VE 29 9,- HOV TO RS SI TA EK VI BI LR 69 9,9 NAME IT rd ag er fr a k l. BRIO FEEL Pippi Hop petossa 12 i 699,- KLUBB UNDE KO NG ET K SS TER T SS kunde klubb KLUBB UNDE KO NG ET K SS TER T SS kunde 40 % an 199,95 lø 5 M Cardig pe 17 G LIT FO INN R B EK AR OS NA LA M M FL PÅ OT S YE T E TO N ST RB E V YE ES NS KE R F C OR AN ARD HAM GE IG : ST AN, ILE R klubb BB KONG EKLU SSE ND NT ER KU ET ET ER p- pl at is INN FOR B EKOS ARNA FO CA R HAM: R MAN DIGAN, GE STI LER 9,-,- H N,99 BB KONG EKLU SSE ND NT ER KU ET ET ER KI TC BY KONG SST ERETS FLOTT ESTE V ESKER AD ST SE 35 9,-9 Fa TR M EM hv D 13 KR K IT us AN 20 Bu STMOT : vs. d s j Lu ett ks us HU ÅPT: H N 8-21C(9-19 ) p -h ST TERET NDEKLUB B RET KU NTE KO SSE NG NG O 1 T 20 NDEKLUB B RET KU NTE KO SSE NG NG O HØS K STRES HJEMMESIDER HAR 2 MILLIONER BESØKDE ÅRLIG. På sentrenes hjemmesider ser vi et utdrag av hva senteret kan tilbud av nyheter og tjenester til enhver tid. Redaksjonelle artikler som retter seg mot kunder og deres aktuelle behov for inspirasjon, tips eller veiledning sikrer tidsriktig innhold gjennom året og gjør nettsiden til landingssider for kampanjer og aktiviteter. KUNDEKLUBB-MEDLEMMER SKAPER LOKAL LOJALITET En kundeklubb skal premiere kunder som er lojale med unike handleopplevelser. Til sammen har vi unike kunder som vi kommuniserer med samlet eller hver for seg avhengig av hva de har for interesser, alder og kjønn. Dette gir sentrene en god anledning til å snakke direkte med hvert medlem om det som interesserer de. B LUB EK ND KU I tillegg kan digitale skjermer gi reklamebudskapet en digital synlighet gjennom film i kombinasjon ved kjøp av banner & boards. SOSIALE MEDIER SKAPER NYE BÅND Alle våre sentre har aktive Facebook sider med flere hundretusen medlemmer og mange er aktive på på Instagram. Vi ser at vi når kunder på en annen måte via våre sosiale medier og nærkontakten med senterlivet byr på mange nye opplevelser både fysisk og digitalt. En phy-gital verden skaper nye muligheter som gir kundene mer innsikt om hva som skjer og hva de kan handle på våre kjøpesentre. K BANNERS & BOARDS Vi har over 350 bannere & boards på over 30 kjøpesentre som viser ditt reklamebudskap på dominerende store flater, godt synlig på alle sentrene. SHOP NÅ (STERMAGASIN) OPPLAG 2 MILLIONER Shop Nå er sentrenes eget kundemagasin som veileder kunder gjennom nyheter og tilbud. Shop Nå utgis fra 3-5 ganger i året både i postkassen og digitalt, avhengig av det respektive senterets størrelse. Utgivelsene er knyttet opp til sesongkampanjer og innholdet skal være kjøpsutløsende både gjennom inspirasjon og pristilbud. Gjennom Shop Nå kan du både annonsere eller profileres med redaksjonelt innhold. B LUB EK ND KU Markedsføring i våre kanaler bidrar til en sømløs handleopplevelse STAND-PLASSER På en av våre 170 standplasser kan du komme i nærkontakt med kunder for presentasjon av tjenester eller produkter gjennom salg, sampling eller demonstrasjon.

8 FORTSATT INTERESSERT? HER KOMMER TEGNINGE: FASADE VEST FASADE ØST

9 FASADE SYD FASADE NORD

10 Nytt inngangsparti til 1 etg. PLAN 1. ETASJE TEGNFORKLARING Vinmonopolet Fellesareal Toaletter Vertikalkommunikasjon Kontor/treningssenter Butikkareal Parkering Driftsrom Teknisk rom Rømningsvei Grøntareal Undergrunn Eks. bolig Åpent ned Konstruksjon Ny Konstruksjon eksisterende Bærestruktur eksisterende import RIB Konstruksjon rives KILD NY STAVANGER GNR: 22 BNR: 40 GARTNERVEI Overgang 15, eks STAVANGER ny

11 PLAN 2. ETASJE TEGNFORKLARING Skin Tonic Fellesareal Toaletter Vertikalkommunikasjon Kontor/treningssenter Butikkareal Parkering Driftsrom Teknisk rom Rømningsvei Grøntareal Undergrunn Eks. bolig Åpent ned Konstruksjon Ny Konstruksjon eksisterende Bærestruktur eksisterende import RIB Konstruksjon rives KILD NY STAVANGER GNR: 22 BNR: 40 GARTNERVEI Overgang 15, eks STAVANGER ny

12 PLAN 3. ETASJE TEGNFORKLARING Fellesareal Toaletter Vertikalkommunikasjon Kontor/treningssenter Butikkareal Parkering Apotek 1 H&M Clas Ohlson Driftsrom Teknisk rom Rømningsvei Enklere Liv Grøntareal Undergrunn Enklere Liv CMYK Elkjøp Express Kremmerhuset Eks. bolig Åpent ned Konstruksjon Ny Konstruksjon eksisterende Café Express Bærestruktur eksisterende import RIB Konstruksjon rives KILD NY STAVANGER GNR: 22 BNR: 40 GARTNERVEI Overgang 15, eks STAVANGER ny MX Sport Pasta Fresca Mr. & Mrs. Capone Brilleland B-Young Caliber VIC Notabene Nille Princess

13 PLAN 4. ETASJE TEGNFORKLARING Fellesareal Toaletter Vertikalkommunikasjon Kontor/treningssenter Butikkareal Parkering Driftsrom Teknisk rom Rømningsvei Grøntareal Undergrunn Eks. bolig Åpent ned Konstruksjon Ny Konstruksjon eksisterende Bærestruktur eksisterende import RIB Konstruksjon rives KILD NY STAVANGER GNR: 22 BNR: 40 Overgang eks. - ny GARTNERVEI 15, 4016 STAVANGER

14 PLAN 5. ETASJE TEGNFORKLARING Fellesareal Toaletter Vertikalkommunikasjon Kontor/treningssenter Butikkareal Parkering Driftsrom Teknisk rom Rømningsvei Grøntareal Undergrunn Eks. bolig Åpent ned Konstruksjon Ny Konstruksjon eksisterende Bærestruktur eksisterende import RIB Konstruksjon rives KILD NY STAVANGER GNR: 22 BNR: 40 GARTNERVEI Overgang 15, eks STAVANGER ny

15 KONTAKT SEKTOR GRUPP Tor Nickelsen Eiendomsdirektør Telefon Mobil SEKTOR GRUPP -LANG ERFARING FRA STORE PROSJEKTER Sektor Gruppen AS er ledende innen forvaltning, utvikling og markedsføring av kjøpesentre i Norge. Med 36 kjøpesentre skaper vi i samarbeid med våre leietakere gode handleopplevelser for våre kunder som igjen skaper merverdier for våre eiere og oppdragsgivere. Den samlede senteromsetningen er NOK 22 milliarder og porteføljen har et samlet bruttoareal på ca kvadratmeter Nordland GLASSHUSPASSASJ Sør-Trøndelag CITY SYD LADE SOLSID TILLERTORGET 8 Buskerud KUB LIERTOPP BUSKERUD STORSTER KROKSTAD STER CC VAREHUS MAGASINET TORGET VEST Oppland STRANDTORGET Hedmark KREMMERTORGET KONGSSTERET KONGSSTERET VEST 9 10 Vestfold SJØSID Telemark DOWNTOWN HERKULES LIETORVET Østfold HALD STORSTER TORVBY STOPP TUNE STORBY Akershus TREKANT STER HOLM STER KOLBOTN TORG Rogaland KILD KJØPESTER STADIONPARK MARKEDET Hordaland HEIANE STORSTER OAS 7 Oslo BRYN STER LINDERUD STER NAF HUSET STOVNER Kilden Kjøpesenter Gartnerveien 15, 4016 Stavanger Senterkontor

LIVET PÅ SOLSIDEN, GJELDER BÅDE FOR BUTIKKER OG GJESTER!

LIVET PÅ SOLSIDEN, GJELDER BÅDE FOR BUTIKKER OG GJESTER! LIVET PÅ SOLSID, GJELDER BÅDE FOR BUTIKKER OG GJESTER! BELIGGHET Scandic Hotel Solsiden 0,0 km Rica Hotel Nidelven 0,1km Jernbanestasjonen 0,7 km Torget i Trondheim 1,2 km Værnes flyplass 29,6 km Busstopp

Detaljer

SMÅ SENTER HAR EN TENDENS TIL Å BLI STORE. FØLG MED STOPP!

SMÅ SENTER HAR EN TENDENS TIL Å BLI STORE. FØLG MED STOPP! SMÅ STER HAR TDS TIL Å BLI STORE. FØLG MED STOPP! BELIGGHET Oslo Gardermoen Moss Lufthavn Rygge Sarpsborg sentrum Østfoldsykehus, Kalnes Inspiria 126,7 km 26,1 km 2,1 km 5 km 2 km Sarpsborg er en kommune

Detaljer

HANDLESTEDET, MOTESTEDET OG MØTESTEDET I HORTEN!

HANDLESTEDET, MOTESTEDET OG MØTESTEDET I HORTEN! HANDLESTEDET, MOTESTEDET OG MØTESTEDET I HORT! BELIGGHET Horten havn med Bastø fergen Tønsberg brygge Sandefjord Lufthavn Torp Oslo Gardermoen 0 km 20 km 32,2 km 115,4 km Horten rutebilstasjon rett ved

Detaljer

SENTERET I HJERTET AV HØNEFOSS

SENTERET I HJERTET AV HØNEFOSS STERET I HJERTET AV HØNEFOSS BELIGGHET Oslo Gardermoen Hønefoss togstasjon Hønefoss busstasjon Hønefoss sentrum 66 km 700 m 100 m 0 m Hadeland Hringariki eller Ringerike henspiller opprinnelig på et større

Detaljer

STORSENTERET PÅ STORD!

STORSENTERET PÅ STORD! STORSTERET PÅ STORD! Heiane Storsenter BELIGGHET Stord Lufthavn, Sørstokken Skjersholmane kai Langeland skule akt.anlegg Vikahaugane idrettspark Lervik sentrum Bergen (+ ferge. tot ca 1t 40m) Haugesund

Detaljer

NYOPPUSSET, UTBYGD OG KLAR TIL KAMP OM KUNDENE!

NYOPPUSSET, UTBYGD OG KLAR TIL KAMP OM KUNDENE! NYOPPUSSET, UTBYGD OG KLAR TIL KAMP OM KUNDE! BELIGGHET Rådhuset Sentrum videregåendeskole Kongsvinger jernbanestasjon og bussterminal Oslo Gardermoen Buss-stopp rett utenfor kjøpesenteret 0,2 km 0,2 km

Detaljer

MIDT I OSLOS RASKEST VOKSENDE MARKED!

MIDT I OSLOS RASKEST VOKSENDE MARKED! MIDT I OSLOS RASKEST VOKSDE MARKED! BELIGGHET Oslo Gardermoen Oslo S Alna Linderud T-bane Linderudsletta Buss Linderud idrettshall Tonsenhagen fotballbane Elixia Linderud 42,3 km 7,9 km 3,2 km 0,3 km 0,1

Detaljer

KLART STØRRELSEN BETYR NOE, DET VET ALLE SOM HANDLER PÅ HERKULES!

KLART STØRRELSEN BETYR NOE, DET VET ALLE SOM HANDLER PÅ HERKULES! KLART STØRRELS BETYR NOE, DET VET ALLE SOM HANDLER PÅ HERKULES! BELIGGHET Skien Skien Fritidspark Brekkeparken Skagerak Arena Sandefjord Lufthavn Torp Oslo Gardermoen My Life treningssenter Busstopp rett

Detaljer

MIDT I NORGES STERKESTE KJØPEKRAFT

MIDT I NORGES STERKESTE KJØPEKRAFT MIDT I NORGES STERKESTE KJØPEKRAFT BELIGGHET Trekanten Senter Sandvika Storsenter Trekanten har inngang direkte fra Asker sentrum Asker rådhus Asker Stadion Risenga idrettspark 0,1 km 0,4 km 1,4 km Holmen

Detaljer

PÅ JAKT ETTER DE BESTE BUTIKKLOKALENE I LANDET?

PÅ JAKT ETTER DE BESTE BUTIKKLOKALENE I LANDET? PÅ JAKT ETTER DE BESTE BUTIKKLOKALENE I LANDET? - Vi skaper livlig handel JAKTEN STOPPER VED ET SEKTOR-SENTER Administrerende direktør i Sektor Gruppen Eirik Thrygg ønsker i 2014 hele 75 millioner kunder

Detaljer

NÅ BLIR STORBYEN ENDA STØRRE

NÅ BLIR STORBYEN ENDA STØRRE NÅ BLIR STORBYEN ENDA STØRRE MANGE NYE BUTIKKER, OG ET LEVENDE TORG Når både Storbyen og Rica Saga Hotell pusser opp blir resultatet en følelse av Storby der et pulserende torg og moderne kjøpesenter krones

Detaljer

CC DRAMMEN: NYTT SENTER MED STORHANDEL PÅ TAKET!

CC DRAMMEN: NYTT SENTER MED STORHANDEL PÅ TAKET! CC DRAMMEN: NYTT SENTER MED STORHANDEL PÅ TAKET! DET BLIR BÅDE STORHANDEL OG SMÅHANDEL Parkering med 120 p-plasser direkte inn i senteret En ny tidsalder begynner når CC Drammen, som et av Norges eldste

Detaljer

NÅ BLIR STORBYEN ENDA STØRRE

NÅ BLIR STORBYEN ENDA STØRRE NÅ BLIR STORBYEN ENDA STØRRE MANGE NYE BUTIKKER, OG ET LEVENDE TORG Når både Storbyen og Rica Saga Hotell pusser opp blir resultatet en følelse av Storby der et pulserende torg og moderne kjøpesenter krones

Detaljer

Dobler salget. Miljø-milepæl til regjerings-ros. Nye sentre til sektor. Huset som Medie. Kremmertorget:

Dobler salget. Miljø-milepæl til regjerings-ros. Nye sentre til sektor. Huset som Medie. Kremmertorget: 2012 NYHETSBREV FRA SEKTOR EIENDOMSUTVIKLING AS UTGAVE NR. 1 Huset som Medie Dobler salget Kremmertorget: Miljø-milepæl til regjerings-ros Nye sentre til sektor 2 Leder Eirik thrygg Stadionparken Eirik

Detaljer

Et kjøpesenter midt i ByEn! www.sektor.no

Et kjøpesenter midt i ByEn! www.sektor.no Et kjøpesenter midt i Byen! www.sektor.no Beliggenhet Sarpsborg Sarpsborg Busst. Sarpsborghallen Moss Lufthavn Rygge Oslo Gardermoen Quality Jernbanestasjonen 0,7 km 0,1 km 0,4 km 27,7 km 128,0 km 0,3

Detaljer

2013 NYHETSBREV FRA SEKTOR EIENDOMSUTVIKLING AS SEKTOR.NO UTGAVE NR. 1

2013 NYHETSBREV FRA SEKTOR EIENDOMSUTVIKLING AS SEKTOR.NO UTGAVE NR. 1 2013 NYHETSBREV FRA SEKTOR EIENDOMSUTVIKLING AS SEKTOR.NO UTGAVE NR. 1 SEKTOR FORTSETTER Å VOKSE LES MER PÅ S. 2-3 SATSET OG VANT MED SPA PÅ SOLSIDEN LES MER PÅ S. 6 NETT OG MOBIL VISER VEI LES MER PÅ

Detaljer

2013 NYHETSBREV FRA SEKTOR EIENDOMSUTVIKLING AS SEKTOR.NO

2013 NYHETSBREV FRA SEKTOR EIENDOMSUTVIKLING AS SEKTOR.NO 2013 NYHBEV FA T EIEMUTVIKLING A T.N UTGAVE N. 3 HU M MEIE; AKETE VEI TIL KJØP LE M PÅ. 45 NNKAP M LE M PÅ. 7 VELKMM HEAY LE M PÅ. 11 NYE HP NÅ LE M PÅ. 89 TA EIANE HØT T G E 2013 PÅ Y HØTM T :T HØTM HAM:

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

HANDLESTEDET, MOTESTEDET OG MØTESTEDET I HORTEN! www.sektor.no

HANDLESTEDET, MOTESTEDET OG MØTESTEDET I HORTEN! www.sektor.no HANDLESTEDET, MOTESTEDET OG MØTESTEDET I HORTEN! www.sektor.no BELIGGENHET Oslo Gardermoen Sandefjord Lufthavn Torp Skoppum 115,4 km 32,2 km 7,6 km Horten rutebilstasjon rett ved kjøpesenteret STEDER I

Detaljer

Dette kjøpesenteret ligger midt i 30.000 arbeidsplasser. Kan du selge noe til dem? Stadionparken kjøpesenter søker nye butikk-konsepter!

Dette kjøpesenteret ligger midt i 30.000 arbeidsplasser. Kan du selge noe til dem? Stadionparken kjøpesenter søker nye butikk-konsepter! Dette kjøpesenteret ligger midt i 30.000 arbeidsplasser. Kan du selge noe til dem? Stadionparken kjøpesenter søker nye butikk-konsepter! Det er ca 17.000 familier i markedsområdet Beliggenhet Stavanger

Detaljer

Vi skal hente kundene hjem. Velkommen til nye. senter

Vi skal hente kundene hjem. Velkommen til nye. senter Vi skal hente kundene hjem. Velkommen til nye senter Den naturlige møteplassen Laksevåg Bydelssenter Våre markedsundersøkelser viser at opp mot 90% av beboerne i Laksevåg har besøkt senteret i løpet

Detaljer

i Korte trekk NØKKELTALL OG INFORMASJON

i Korte trekk NØKKELTALL OG INFORMASJON i Korte trekk NØKKELTALL OG INFORMASJON 2012 forretningsidé Forretningsidé Sektor Eiendomsutvikling AS forvalter, utvikler og markedsfører kjøpesentre i Norge. I samarbeid med våre leietakere skaper vi

Detaljer

TAR ET SKRITT OPP. Les mer på side 2 SEKTOR MEDIA FROKOST- SEMINAR STORBYEN BLIR STØRRE CRAZY DAYS

TAR ET SKRITT OPP. Les mer på side 2 SEKTOR MEDIA FROKOST- SEMINAR STORBYEN BLIR STØRRE CRAZY DAYS Sektornytt 2015 NYHETSBREV FRA SEKTOR GRUPPEN SEKTOR.NO UTGAVE NR. 1 TAR ET SKRITT OPP Les mer på side 2 STORBYEN BLIR STØRRE SEKTOR MEDIA FROKOST- SEMINAR CRAZY DAYS Les mer på s. 6 Les mer på s. 9 Les

Detaljer

Magasinet Drammen. Utleie Prospekt

Magasinet Drammen. Utleie Prospekt Magasinet Drammen Utleie Prospekt MAGASINET LEIETAKEROVERSIKT Fordeling basert på omsetning 2011 -IMPULSENES MØTEPLASS 22% Spesialbutikker 1% Service og tjenester 10% Servering 13% Mat og drikke 16% Klær,

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Spennende fremtid. «Forutsetningene ligger til rette for videre vekst.» Leder Eirik Thrygg. siden sist våre prosjekter. kolofon

Spennende fremtid. «Forutsetningene ligger til rette for videre vekst.» Leder Eirik Thrygg. siden sist våre prosjekter. kolofon Sektornytt 1 Nummer april 2010 Nyhetsbrev fra Sektor EiendomsUtvikling AS Huset som Medie; en lønnsom suksess 3 dagers kampanje side 3 Sektornytt_nr1.indd 1 Tar markedsandeler side 7 2 Leder Eirik Thrygg

Detaljer

Årskavalkade Sentrumshandel og senterhandel Kjøpesenterutviklingen 2001-2011 Handelsfelt og regioner

Årskavalkade Sentrumshandel og senterhandel Kjøpesenterutviklingen 2001-2011 Handelsfelt og regioner Årskavalkade Sentrumshandel og senterhandel Kjøpesenterutviklingen 2001-2011 Handelsfelt og regioner Utgiver: Andhøy AS, tlf. 22 89 02 00, post@andhoy.no, www.andhoy.no ISBN: 978-82-92266-14-4 Forsidebilde:

Detaljer

Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.

Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor. Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.no Design: Itera Foto omslag: istockphoto Øvrige fotos: Sektor Gruppen

Detaljer

Storbyen. Utleie Prospekt

Storbyen. Utleie Prospekt Utleie Prospekt LEIETAKEROVERSIKT Øker byhandelen Fordeling basert på omsetning 2010 i Sarpsborg regnes som regionssenter for Østfold på grunnlag av størrelse og tilbud. Senteret er en viktig pådriver

Detaljer

NYHETSBREV FRA SEKTOR EIENDOMSUTVIKLING AS UTGAVE NR. 3. Årets Serviceundersøkelse. Gründerkit til Vrimmel FRA ERNA TIL BRYN.

NYHETSBREV FRA SEKTOR EIENDOMSUTVIKLING AS UTGAVE NR. 3. Årets Serviceundersøkelse. Gründerkit til Vrimmel FRA ERNA TIL BRYN. 2011 NYHETSBREV FRA SEKTOR EIENDOMSUTVIKLING AS UTGAVE NR. 3 Årets Serviceundersøkelse Sektorsentre til topps Gründerkit til Vrimmel FRA ERNA TIL BRYN sektor + centerteam = sant 2 Leder Eirik thrygg tema

Detaljer