Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund"

Transkript

1 Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

2 Utstopping av troféer verden over Høy kvalitet Lager også pidestall og møbelsokler til montasjer Reparerer skadede trofeèr Lager på bestilling Div fugler og dyr for salg Meritter: 1. Pris rådyr hodemont-nordisk Mesterskap OSLO Pris Gaupe-Nordisk Mesterskap OSLO Pris Rådyr hodemont- VM USA 2003 Lever ditt trofeè til oss og vi garanterer at det blir ivaretatt på en kyndig og profesjonell måte. Romerike Zoo-Montasje Tømmervn 1, 2050 Jessheim Tlf: Mob: Stort utvalg av isfiskeutstyr og levende agn - hele sesongen! 2 Masse fluebinde utstyr. Stormberg Tur- og fritids bekledning. Det meste du trenger av: turutstyr sekker termoser primus liggeunderlag kniver.m.m - Og at du finner julegave til den friluftsintereserte hos meg. Husk fyrverkeri utsalg i romjulen.. Stangtuppen Fiskeutstyr Granåsgården 2, 2030 Nannestad Telefon: Faks: For mer informasjon:

3 Lederen har ordet Selv om det er mars er det vel riktig å ønske dere alle et godt nytt år og takke for det året som nå er historie. Vi kan igjen se tilbake på et år med stor aktivitet både blant de ansatte på kontoret i Gjerdrum og de tillitsvalgte. Prosjekttilgangen i 2005 og overførte prosjekter fra tidligere år har tidvis vært i største laget og medført et stort arbeidspress og prioritering både når det gjelder hva vi har kunnet si ja til og hva vi skal satse på videre framover. Selv om tilgangen må sikres, er det kvaliteten på våre leveranser som er avgjørende slik at det gode renome som fagavdelingen har opparbeidet ikke blir skadelidene. Den faglige kompetansen på kontoret er som sagt meget god, men det synes nødvendig med et bedre prosjektstyringsverktøy og aller helst med link mot regnskapssystemet. Det er igangsatt utredningsarbeid omkring dette og håpet er å ha dette på plass innen sommeren. Det er videre gjennomført et stort løft på kontoret ved at det er gjennomført en total fornyelse av IT systemet da det gamle hadde nådd pensjonsalderen. Vi valgte å gå for en serverløsning med de fordeler dette gir selv om kostnadene ble noe høyere. Kontorets trofaste medarbeider gjennom mange år, Berit, har vært sykemeldt gjennom størstedelen av 2005 og det har medført en større belastning på den mannlige delen av staben. Fraværet av Berit (i tillegg en kvinnehånd) har vært merkbart i flere sammenhenger noe som ble tydeliggjort i den korte perioden Heidi ga en hjelpende hånd på kontoret. Behovet for en person i denne posisjonen er påkrevet, og vikar er engasjert inntil Berits situasjon er avklart. Årets tillitsmannskonferanse ble i år arrangert i Sarpsborg og hadde fått navnet Østlandske Jeger- og Fiskerkonferanse da det var et samarbeid mellom Østfold, Akershus og Hedemark. I tillegg var Oslo invitert som observatør slik at vi til sammen var ca 75 deltakere. Som vanlig stor overvekt fra Akershus. Meget godt faglig program og nok en gang et vellykket arrangement med honnør til de tre fylkessekretærene for opplegget. Oslo s representanter var også meget godt fornøyd og signaliserte at de ønsket å være sterkere med neste år. Det kan videre nevnes at vi har fått henvendelse fra NJFF Oslo hvor de signaliserer ønske om et tettere samarbeid mellom våre to fylkeslag. Det er så langt avholdt ett møte hvor videre fremdrift ble diskutert uten at noen beslutninger er fattet utover det at begge parter vurderer nedsettelse av et felles utvalg for å se på ulike samarbeidsformer samt sammensetning og mandat for utvalget. Samarbeid er viktig og det skal vi ha, men jeg tror det er nødvendig å belyse alle sider grundig før vi binder oss opp i forpliktende samarbeid på vei mot en eventuell sammenslåing av de to fylkeslagene. Fylkeslagets årsmøte skal avholdes torsdag 30. mars, og jeg håper foreningene har gitt innspill på saker de ønsker det skal jobbes med i Det er årsmøtet og de fremmøtte som staker ut kursen for styret og gir signaler om innsatsområder og prioriteringer. Det er videre viktig å være oppmerksom på at det i år også avholdes landsmøte i NJFF og at det er her vi har mulighet for å innvirke på kursen og satsingsområder for NJFF i de kommende 3 år. Som landets største fylkeslag med 49 foreninger ser jeg fram til fullt hus på årsmøte den 30. mars. NJFF - Akershus: Adresse: Sentrumsgården 2022 Gjerdrum Hjemmeside: Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Postgiro: Fylkessekretær: Hjalmar Eide Leder: Erik Gill Redaksjon: Utgiver: NJFF - Akershus Ansvarlig red.: Erik Røhne Redaksjonsmedarbeidere: Bjørn Otto Dønnum, Hjalmar Eide, Helge B. Pedersen og Jan-Rune Samuelsen. Utkommer med inntil 4 nr. pr. år. Opplag dette nr.: Redaksjonen ble avsluttet 03. februar. Abonnement: For medlemmer av NJFF i Akershus er bladet inkludert i medlemskapet. Unntatt er familiemedlemmer/ sidemedlemmer. Forsidefoto: Bjørn Otto Dønnum Øvrige foto: Terje Karlsen, Asker JFF, side 4 Finn Eide, side 8 Nils Thorsen, side 9 Ole mattis Lien, Hedmark JFF side 10 Jan Rune Samuelsen, side 15 Bjørn Otto Dønnum, side 5 og 6 NESTE NUMMER kommer ca. 01. juni Siste frist for innlevering av stoff eller annonser er 24. april Vel møtt! 3

4 Stor dag for skytemiljøet i Asker Organisasjonen: Styret i NJFF Aksershus - med ansvarsoppgaver Leder Erik Gill Organisasjon/økonomi Nestleder Erik Røhne Anadrom fisk/informasjon Styremedl. Ottar Nord Rifleskyting, Jakt/viltstell Styremedl. Jarand Andresen Innlandsfisk/kalking Styremedl. Harald Tandberg Hagleskyting Styremedl. Gunn Bjerke Jakthund Styremedl. Niels Sverdrup- Thygeson Innlandsfisk/kalking Styremedl. John Rossbach Ungdom, Skole/sportsfiske Styremedl. Arne Aaberg Jakt/viltstell 1. Varamedl. Heidi Helen Farberg Kvinnesatsing 2. Varamedl. Ståle Glad Iversen Jakt/viltstell 3. Varamedl. Margrethe Myrvold Jakthund Fylkesinstruktører Org.utvikling: Harald Lundstedt Hagleskyting Harald Tandberg Jegerprøven Erik Holmen El-halsbånd Gunn Bjerke Kvinnekont. Kari Blankvandsbråten Ettersøk Bjørn H. Knudsen Lørdag 21. januar ble det innbudt til åpning av det nye klubbhuset på det nye skyteanlegget i Asker. Av: Harald Tandberg, representant for NJFF-Akershus. En rekke personer var innbudt, med ordføreren i Asker i spissen. NJFF på Hvalstad, NJFF-Akershus, samt representanter fra de ulike skytterorganisasjonene var tilstede. Og selvfølgelig en del av de mange iherdige ildsjelene som har nedlagt et imponerende stykke dugnadsarbeid. Jan Erik Fossnes, formann i Asker JFF, redegjorde for en del av hva som måtte gjøres på de til dels vanskelige grunnforholdene. På en flott filmmontasje på et kjempelerret på veggen i kafferommet, kunne vi følge arbeidets gang under oppfølging av klubbhuset fra gravearbeider til ferdige klubbhus. Foreningens høyt meritterte skeetskytter Harald Jensen demonstrerte med stor dyktighet skyting på skeetbanen. Det finnes også to jegertrapbaner, hvorav den ene er overbygd, eller rettere sagt innebygd. Her demonstrerte to av klubbens yngste, lovende lerdueskyttere sine ferdigheter. Ordføreren holdt en tale, og åpnet klubbhuset offisielt med tegn til en uniformert soldat fra gamle dager som avfyrte et skudd ute på balkongen med en diger munnlader så kraftig at snøen raste fra taket som et veritabelt snøras! Klubbhuset er bygget i fellesskap av de tre skyteforeningene Asker Skytterlag, Asker Skyteklubb og Asker JFF og det må sies å være helt spesielt her i Akershus. Så langt undertegnede kan huske, er det kun det nye klubbhuset i Løten, som ble innviet under siste års NM, som kan sammenlignes med det i Asker. I underetasjen er det 10- og 15-meters baner for pistol og luftgevær. Publikum får anvisning av treff på en storskjerm i kafferommet. Imponerende! Til slutt ble det holdt gratulasjonstaler og overrekking av gaver fra representanter fra Skytterforbundet, NJFF- Hvalstad og NJFF-Akershus. Vi fra NJFF-Akershus gratulerer så mye og ønsker lykke til med baner og klubbhus. Allerede 12. august arrangeres det leirduesti på dette flotte anlegget. Det første approberte stevnet til Asker JFF på mange år. Vi kan trygt anbefale skytterne å ta turen til Asker! Administrasjonen Fylkessekretær Hjalmar Eide Ledende fagkonsulent Helge B. Pedersen Fagkonsulent Bjørn Otto Dønnum Fagkonsulent Jan-Rune Samuelsen Kontormedarbeider Berit Løkenhagen Profiler din bedrift med en annonse i Akershus Info Pris fra kr 650,- Ta kontakt på e-post:

5 Fotokonkurranse Bli med i fylkeslagets fotokon-kurranse! Det tas flere bilder nå enn noen gang, og det er blitt enda enklere å dele med alle. Nå kan du dele ditt blinkskudd med andre jegere og fiskere i Akershus. Fotokonkurransen er delt inn i to omganger. Tema er jakt, fiske, friluftsliv. Enkelt og greit. Førstepremien i hver omgang er en flott Seeland Microfleecjakke fra NJFFs medlemsbutikk. Vinnerbildene vil også publiseres i AJFF - Infoen. Andre og tredjepremie er en flott NJFF caps. Frist for innsending til første omgang er onsdag 26. april. Bildene sendes til: Formatet må være JPG og for ikke å kvele internett-tilkoblingen på kontoret må vi be dere om ikke å sende inn bildefiler som er større enn 4 MB. Hvert medlem (i en Akershusforening eller direktemedlem bosatt i Akershus) kan delta med maksimalt 2 bilder pr omgang. For at bildene skal kunne godtas, må du oppgi eget navn, adresse, forening og medlemsnummer. NJFF-Akershus forbeholder seg retten til fritt å kunne benytte ethvert innsendt bilde i AJFF-Infoen. Ungdomslederprisen NJFFs ungdomslederpris deles ut i forbindelse med landsmøtet til høsten. Prisen skal gå til en enkeltperson som gjør en stor innsats som ungdomsleder. Frist for å sende inn forslag til kandidater er 15. mars. Det holder med en skriftlig begrunnelse og gjerne dokumentasjon (avisutklipp og lignende) for hvorfor kandidaten bør vinne prisen. Forslagene skal direkte til NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru. Barne- og Ungdomsutvalget innstiller til Forbundsstyret som tilslutt avgjør hvem som skal få prisen på kr. NJFFs vilt- og fiskestellpris NJFFs vilt- og fiskestellpris deles ut til medlemmer av forbundet som har gjort en særlig innsats innen planlegging og gjennomføring av en aktiv viltog fiskeforvaltning. Det deles ut to priser; en for fiskestell og en for viltstell. Prisene deles ut på NJFFs Landsmøte i høst. Fristen for å fremme forslag er satt til 1. mai Er det noen i din forening som fortjener prisen? Innkalling til årsmøte 2006 Det innkalles med dette til årsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus torsdag 30. mars 2006 på Strømmen Menighetshus kl Fra NJFF kommer generalsekretær Bjarne Oppegård. 5

6 Terminliste Fiske 2006 Isfiske 11. mars Asker JFF, John Bjerkenes, / , Gjellumvannet, påmelding , 30 min gangtid, 3 timer, siste innveiing kl S kr 100, J kr mars Nittedal og Hakadal SJFF, Håkon Arnesen, , Harestuvannet (Kroa), påmelding fra kl , 20 min gangtid, 3 timer, siste innveiing kl S kr 125, J kr mars FM lag Ullensaker Sportsfiskerforening, Odd Sundby, tlf , Nordbytjernet, , 4 timer, siste innveiing kl 15.15, S. Kr 100, J. Kr 60 Tradisjonell Meite 18. juni FM Nittedal og Hakadal SJFF, Håkon Arnesen, , Bommen på Aas Gård, påmelding fra kl , 30 min gangtid, 3 timer, siste innveiing kl S kr 125, J kr 50 Fiskefestivaler Medlemsvekst blant lokalforeningene Akershus Etter mange år med stabil vekst ser, har medlemstilgangen flatet ut eller gått litt ned i Akershus. Totalt har vi nå et medlemstall på i Akershus. Dette er en nedgang på 72 i forhold til Verdt å merke seg er det antall direktemedlemmer som trekker ned. Det er i lokalforeningene det skapes aktivitet i løpet av 2005 økte medlemstallet i lokalforeningene med ca 50 medlemmer. Som vanlig er det noen som utmerker seg. Skaubygda JFF, Frogn JFF og Gjerdrum JFF er nye på rekrutteringsstatistikken mens Rælingen JFF, Nannestad JFF og Asker JFF igjen har hatt et godt år. 1. april Asker JFF, John Bjerkenes, / , Hvalstrand Bad og Furua kiosk, påmelding , fisketid 13 timer, siste innveiing S. Kr100, J. Kr 50 NB! Kun sjøørret teller. 12. aug Nittedal og Hakadal SJFF, Håkon Arnesen, , Bommen på Aas Gård, påmelding fra kl , 30 min gangtid, 8 timer, siste innveiing kl NB! 8 timers, all sportsfiskeredskap tillatt. S kr 150, J kr 100 Sjøfiske 29. oktober FM Bærum SF, Cato Røenbakken, tlf , Sjøstrand Bad, påmelding , fisketid 4 timer, gangtid 30 min, siste frist for innveiing S. Kr 100, jr kr 50. Minstemål laks/sjøørret og torsk 35 cm. NM Isfiske 4.-5.mars holdes NM isfiske på Møkern ved Dragonmoen Camping i Kongsvinger. Det er Raufjøringen SFK som er arrangør. Kontaktperson er: Jan Leirud, tlf /

7 Terminliste Skyting, Akershus DATO MRD ARRANGØR KONT. PERS TELEFON MØTESTED PÅMLD Kr SR /JR St. kode Jaktfelt 05.mar Ås JFF Jon Asper / Ålerudmyra /100 06JF mar Nannestad JFF Jan Harald Røtterud Sjonken /80 06JF mar Skaubygda JFF Tom Zahl Pedersen / Digerud Grendehus /71 06JF apr Enebakk JFF Sven Otto Marthinsen / Bjerkland/Ytre Enebakk /80 06JF apr 1,2 Høland JSK Bjørn Holmbro / Grasåsen /70 06JF apr 7 Hemnes JFF Ronny Fjeldskogen / Grasåsen /70 06JF0107 Leirduesti 23.apr Frogn JFF Glenn Berntsen Stormyr /150 + sk 06LS mai 8 Rælingen JFF Kåre Ohrvik / /100 + sk 06LS mai 1 Blaker JFF Harald Tandberg / Dalbakk /150 + sk 06LS jun Aurskog JFF Arve Sætra / Grandalen /150 + sk 06LS aug Asker JFF P.O.Søsveen / /150 + sk 06LS0112 Jegertrap 22.apr 9 Blaker JFF Harald Tandberg / Dalbakk /150 + sk 06JT mai 9 Asker JFF P.O.Søsveen / /150 + sk 06JT mai 9 Aurskog JFF Arve Sætra / Grandalen /150 + sk 06JT jun 1,9 Bjerke JFF Morten Berntsen Steinsgård /150 + sk 06JT jun 9 Ullensaker JFF Tore Dalen Ringbanen /150 + sk 06JT0117 Elgskyting 30.apr Hemnes JFF Ronny Fjeldskogen / Grasåsen /70 06LE jun 1,2,5 Høland JSK Bjørn Holmbro / Grasåsen /70 06LE jul 3,4,5,6 Høland JSK Bjørn Holmbro / Grasåsen /100 06LE0120 Figurjakt 26.mar Ås JFF Stig Vågen / Nøstvedt /100 + sk 06FJ apr 1 Frogn JFF Glenn Berntsen Stormyr /100 + sk 06FJ sep Skaubygda JFF Trine Skjellerud / Digerud Grendehus /120 + sk 06FJ0123 Nordisk Jaktskyting 21.mai 1 Hemnes JFF Ronny Fjeldskogen / Grasåsen /150 06NJ0124 Henvisninger: 1. Fylkesmesterskap, 2. Fylkesmesterskap lag, 3. Landsdelsmesterskap, 4. Landsdelsmesterskap Lag, 5. Kvalik til NM Fylkeslagsskyting, 6. Karusell med Ø.Trøgstad JFF og Rakkestad og Degernes JFF, 7. Store skiver - ikke klasseførende, 8. Kompaktsti, skudd Rettelse: I forrige nummer var det en feil dato for Karussellen i elgskyting. Dette er er nå rettet opp. Karussellen arrangeres med 2 stevner i Østfold 1. juli, og avsluttes 2. juli på Grasåsen i Aurskog Høland. NM skytearrangementer 2006 Skytegren Sted Tid Arrangør Kontaktperson Telefon/nettside Jaktfelt Alta Talvik JFF Harald Mikkelsen Nordisk jaktskyting Eidskog Eidskog JFF Kjell Magne Tråstadkjølen / Lerduesti Brunlanes Brunlanes JFF Tlf. Bane Jegertrap Brunlanes Brunlanes JFF Tlf. Bane Elg Oppdal Opdal Jæger- og Fiskarlag Anne Myhr

8 Sjøørretseminar Seminarene blir en møteplass for sportsfiskere, forskere og andre fagfolk. Hovedtemaet blir sjøørretens liv i sjøen og betydningen av gode gyte- og oppvekstforhold i spesielt de små vassdragene. Det er lagt inn god tid til diskusjon og meningsutveksling, og dette er en flott mulighet for å kunne si i fra om hva du mener. Den nasjonale Sjøørretkonkurransen Kunnskapsnivået blant mange norske sjøørretfiskere er svært høyt. Derfor har vi bestrebet oss på å bringe deg de ferskeste resultatene og de mest oppdaterte forskerne til våre seminar. Kalvøya ved Sandvika blir stedet 31. mars 2. april i år. Vi starter opp med seminar i roklubbens lokaler fredag 31. mars. Hovedtema her vil være kommunenes rolle for bevaring og tilrettelegging for rehabilitering av små sjøørretvassdrag. Dette seminaret er først og fremst rettet mot de som jobber i forvaltningen, men alle er selvfølgelig velkomne. Tid: Lørdag 1. april fortsetter vi på Kalvøya. Vi starter dagen kl Ny kunnskap fra Skagerrakkysten, Nordland og Troms blir servert sammen med nyheter fra lokale vassdrag, og vi kan love at dette er spennende og matnyttig for alle som driver sjøørretfiske i saltvann. Seminaret denne dagen er rettet inn mot sportsfiskere som ønsker å lære mer; både for å få mer ut av sportsfisket men også for å kunne bidra i bevaring og utvikling av lokale sjøørretvassdrag. Etter at seminaret inne på roklubben er ferdig på lørdag reiser vi ut til Langåra sammen med lokale guider med båter. Der blir det en enkel middag og fisking, fisking, fisking, nattmat og så mer fisking, frokost. Det er begrenset med overnattingsplasser inne i det huset vi har leid på Langåra, så her er det førstemann til mølla. Priser, inkl bevertning og kursmatriell: Fredag: 550,- Lørdag: 350,- Fredag og lørdag: 900,- Påmelding til: eller på tlf april er dagen for den store sjøørretkonkurransen i Hele landet kan delta, med påmelding til lokale arrangører. Konkurransen starter kl og deltagerne får da utdelt et målebånd. Fisket skal skje fra land. Fisket pågår til kl april. En ny vri i konkurransesammenheng er at det er lengste fisken vinner. Du kan med andre ord velge om du vil sette ut fisken. Gjør du det må du ta bilde av den sammen med målebåndet du fikk ved påmelding med et digitalkamera. Lokalforeningen godkjenner bildet. Tar du med deg fisken skal den leveres inn for måling ved konkurransens slutt. Førstepremie i voksenklassen har en verdi på ca ,- Vinnerne av konkurransen kåres av NJFF som legger ut resultatlistene på I skrivende stund er det seks foreninger som har meldt seg som lokal arrangør. Sjekk våre nettsider akershus.html for oppdatert informasjon eller ta kontakt med Fylkesleder. Forening Kontaktperson Tlf Oppmøtested/ sekretariatssted Frogn JFF Trine Suphammer Ikke oppgitt Nesodden JFF Helge Myhren Presteskjær, Liaveien 56 Vestby JFF Erik Røhne Antlanticgården Kiosk & Spill, Son STENVAAG våpensenter as 8 Besøksadresse: Smedsvingen 4, 1395 Hvalstad Tlf: Fax: E-post: Oppegård JFF Arne Rolstad Bestemorsstranda/ Svartskog Bærum JFF/ Sverre H. Dahr Kalvøya/Kadettangen Vestre Bærum Spf Asker JFF Jan E. Fossnes Hvalstrand Bad og Furua Kiosk

9 Verstingen i miljøpolitikk i fylket? I flere år har det vært misnøye med kommunens hogst i Ødemørkskogen i Vestby kommune. I 1999 var kravet kr i inntjening på hogst i kommuneskogen. I virkeligheten var det tap, da kostnaden for avvirkning var større enn inntektene, men det var et annet budsjett. Nåværende ordfører var på den tiden i opposisjon. Han stod ved tiurleiken og uttrykte klart: her skal det ikke hugges, kun pleies. Nå er han i posisjon, og kravet er kr i inntjening på hogst. Hogsten ble midlertidig stoppet i Da fikk kommunen erstatning for skogen som måtte tas i forbindelse med ny E6. Det var kr , og det ble overskudd. I 2005 ville kommunen selge Ødemørkskogen grunnet slunken kommunekasse. Et utvalg ble nedsatt (Eiendomskomiteen) for utredning av saken. FNF Vestby kom med mange innspill, gjennomførte et uttall dugnadstimer på opprydding, aktiviteter og tiltak i området. Samarbeid med Universitet for Bioviten-skap på Ås med dyr på beite og mye annet. FnF tilbød kommunen å utarbeide en flerbruksplan for hele området uten kostnad for kommunen. Verdien av dette kan settes til mellom 300 og ,- kroner. Vestby FNF har invitert komiteen, politikere og Vestby Næringsselskap (VNS) som er et kommunalt driftsselskap til befaringer på Ødemørk. Ingen funnet tid til å kunne stille opp i løpet av et år. VNS ble invitert på samarbeidsmøter, men har heller ikke her funnet anledning til å delta. De har nok mer å gjøre de, enn de som har full jobb og jobber dugnad for kommunen på fritiden. Vestby Kommune har undertegnet Fredrikstad-erklæringen og er en såkalt LA21 kommune. Problemet er at kommunepolitik-erne ikke vet dette. 31. januar falt dommen i Vestby Kommunestyre. Det blir konvensjonell hogst på Ødemørk med avvirkning hvert år. Målsetting i nettobudsjett kr Det ble ikke vedtatt noe samarbeid eller samarbeidsavtale med Vestby FNF, som er representert ved nesten alle brukerorganisasjonene i området. De takket nei til at FNF dekket utarbeidelse av flerbruksplan, VNS kan jo samarbeide med de organisasjoner de ønsker. Det paradoksale er at Vestby FNFs leder, Nils Thorsen, ble tildelt Vestby Kommunes kulturpris for det arbeid som er lagt ned i lokalmiljøet og ikke minst på Ødemørk. To uker senere kommer kommunestyret og slår det hele i hjel! Noen bedre? Erik Røhne. 9

10 Oppsummering fra Konferansen for tillitsvalgte Denne ble i år avholdt i Sarpsborg med NJFF Østfold som vertskap. Konferansen er etter hvert blitt et samarbeid mellom Hedmark, Østfold og Akershus. Fra de respektive fylker deltok det totalt 71 medlemmer, hvorav Akershus deltok med 42. Det er verdt å merke seg at kvinneandelen i Akershus var nesten 25%. Det er ikke dårlig, og vitner om at nå får gutta konkurranse fra jentene. Det er bare positivt, det så vi tydelig under middagen og utover kvelden lørdag. Fra NJFF Oslo var det 2 observatører som så ut til å stortrives og de la ikke skjul på at de ønsket fast deltagelse på disse samlingene. Leder i NJFF Østfold, Dagfinn Lindeberg, ønsket velkommen og loset oss trygt gjennom et tettpakket og interessant program. Først ut var Sportsmann Pride som i detalj gikk gjennom foreningssalg av hundefór som er en av medlemsfordelene. Med 55 kr. per sekk til foreningen og 5 kr. per sekk til aktivitetstiltak i forbundet, er dette et attraktivt tilbud, sier Helge Olsen fra Bjerke JFF. I tillegg er fóret meget bra. Dette er noe for enhver forening. Torstein Storaas fra Høyskolen i Hedmark hadde et glimrende innslag om viltforvaltning. Med sin enkle tørrvittige fremføring binder han deltagerne og skaper mang en god latter. Temaet DNA-overvåking av store rovdyr viser at det er stor mulighet for at bestanden av bjørn er mye større enn tidligere antatt, kanskje 50%. Dette vakte stor interesse i forsamlingen. Hundedressur var mange av de kvinnelige deltagerne meget opptatt av. Anette Syverud (Bærum JFF) informerte om hvordan de driver hundegruppa i Bærum JFF.Hun visste hva hun snakket om. Dette fenget. Mange spørsmål og morsomme eksempler så dagens lys under dette temaet. Sjøørretsatsningen i 2006 var viktig info til foreninger som har denne muligheten. Fremdeles mangler tilbakemeldinger på hvem som kan etablere sekretariat i Oslofjordregionen under den Nasjonale Sjøørretkonkuransen 22. april. Meld tilbake fra din forening til kontoret. Her må foreningene stille opp! Sjøørretlandet heter en ny DVD som forbundet har fått laget. Vi fikk se deler av filmen, og her var det virkelig mange episoder hvor flere av oss vil kjenne seg igjen. Det var også utrolig å se hva man kan få til i en gytebekk med godt samarbeid mellom grunneiere, lokale interesser, faglig assistanse og god støtte fra kommunen. 10

11 Gjersjøelva er et skoleeksempel på hvordan tingene kan fungere. Bjarne Oppegård fra NJFF sentralt messet som han kalte det, gjennom viktigheten av organisasjonsopplæring, rekrutteringsarbeid, forbundets IT-tanker og ikke minst visjoner for fremtiden. Det er godt å se at forbundet vil legge til rette en god informasjonsformidling mot lokalforeningene. Dette både på enkeltmedlemsnivå og administrativt for hver lokalforening. Siden det er landsmøte i år, la han stor vekt på at lokalforeningene må komme med innspill om hvilken retning NJFF skal gå. Det er viktig at lokalforeningene kommer med innspill til handlingsplanen til forbundet. Medlemsdebatten som er omtalt et annet sted i bladet blir viktig. Siste foredrag var Ny Lokal Rovviltpolitikk som leder av Rovviltnemnda i region 4, Ingrid Willoch holdt. Her var det lutter øre i forsamlingen, og mange spørsmål. Det viser seg helt klart at grunnlaget og tidspunktet for vedtak om fellingstillatelse var et diskusjonstema langt ut i lunchen før hjemreise. Det er også helt krystallklart at rovviltnemnda er styrt av vedtak på Stortinget. Her er det ingen slingringsmonn eller andre vurderinger. Utfordringen til forbundet må være å få en vedtaksordning i rovviltnemndene som vi bedre kan leve med. Det er mulig selv med de vedtak som er gjort i Stortinget. Her har vi en jobb å gjøre. Takk til NJFF Østfold for et fint seminar! Føler du at du gikk glipp av noe? Da vil vi råde deg til å kontakte styret i din lokalforening og melde din interesse der. Bli med på neste års samling som vil være i Akershusregionen omtrent på samme tid! Sjøørret - bare ett kast til De som var på tillitsmannskonferansen fikk smugtitte på den nye DVDen Sjøørretlandet. Her er det masse spennende fiske, som virkelig får det til å rykke i kastearmen. Etter å ha sett filmen er det bare å finne frem kalenderen, og begynne forhandlinger med din bedre halvdel om hvilke helger som skal brukes på sjøørretjakt Men, også skuffelsen over ikke å få noe fisk, og gleden over å være på tur er viktige deler av filmen. Filmen inneholder i tillegg til fisketuren med Lars Lenth og andre kjente fiskefjes, også litt informasjon om hvordan en god sjøørretbekker skal være. DVDen selges med rabatt i NJFFs medlemsbutikk. Heftet om sjøørret som nå er kommet, er en lekker sak på 40 sider. Heftet kan bestilles fra eller du kan ringe til NJFF på Her er det masse nyttig stoff for den som fisker sjøørret, og for de som ønsker å gjøre en innsats for en sjøørretbekk i nabolaget. Det siste er noe alle sjøørretfiskere i Akershus bør ta tak i. Det finnes veldig mange bekker i vårt fylke som har behov for hjelp. Ta kontakt med Bjørn Otto på fylkeslagets kontor for mer informasjon Følg med på forbundets hjemmesider for oppdatert informasjon. Sjøfugl i Oslo og Akershus I mai-juni hvert år i 30 år er hekkende sjøfugl registrert i Indre Oslofjord (innenfor Drøbak). Totalbestanden har økt, men det er stor variasjon mellom de ulike artene. Hvitkinngås. Ærfugl og siland har økt mye, mens antallet makrellterner er det laveste som noen gang er registrert. En art som det har vært mye blest rundt er kanadagåsa, og i 2005 ble det registrert 28 par. Det laveste siden Hvitkinngåsa er nå i ferd med å ta over, og i 2005 ble det registrert 151 par, en økning fra 2003 på over 30%. Ærfuglbestanden har økt med nærmere 40% siden 2003 og det er nå registrert 273 hekkende par. Totalt ble registrert ca 6850 par. Rapporten kan lastes ned fra Nye verneområder i Akershus På slutten av året ble det vedtatt og utvide 2 naturreservater og opprett ett nytt i Bærum kommune. Det nye reservatet er Isi, mens Kjaglidalen og Ramsåsen utvides. Dette inngår som en del av det frivillige barskogsvernet. De tre områdene dekker 3745 dekar. Formålet er å ivareta naturlige skogsområder samt områder med spesielt stort biologisk mangfold. Hogst, og utbygging blir ikke tillatt. Det samme gjelder plukking av blomster. Vi kan dog glede oss over at jakt, fiske og friluftsliv, herunder sopp/bærplukking, ikke blir berørt. 11

12 Gaupejakt etter Stortingsmeldingen Etter at Stortinget sa sitt i arbeidet med Stortingsmeldingen om de store rovdyra, er det mye nytt innenfor forvaltningen av gaupebestanden i Akershus. Akershus og Oslo er slått sammen med Østfold til en egen rovvilt region, Region 4. Det er fastslått et eget bestandsmål for regionen, 6 gaupefamilier er vårt ansvar for det vedtatte, nasjonale bestandsmålet. Rovviltpolitikken skal nå styres av en politisk oppnevnt nemnd som består av to representanter fra Akershus, to fra Østfold og en fra Oslo. I midten av desember ble utkast til Forvaltningsplan for regionen sendt på høring. Når denne planen er vedtatt vil den legge føringer for den fremtidige forvaltningen i regionen. Det er foreslått tre forvaltningsregioner i Region 4, en region med et høyt antall beitedyr nord i Akershus, en region med stort rovdyrtrykk langs svenskegrensa i Akershus og Østfold og en region som består av resten av fylkene. Allerede foran gaupejakta i 2006 la nemnda denne inndelingen til grunn for kvotefastsettelse ved å gi jaktkvoter på 4 gauper i Region 1, 1 gaupe i region 2 og 4 gaupe i region 3. Rovviltnemnden står relativt fritt så lenge det fastsatte bestandsmålet er oppnådd. Bestanden fastslås gjennom Nasjonalt Overvåkningsprogram som viser hvor mange familiegrupper vi har i regionen. Hver enkelt familiegruppe må dokumenteres av Statens Naturoppsyn (SNO)etter fastlagte retningslinjer. Når bestandsmålet er oppnådd har nemnden myndighet til å fatte vedtak om kvote. Det er derfor viktigere enn noen gang at alle som ser spor etter mer enn en gaupe melder dette inn til den lokale SNO kontakten slik at familiegruppa kan godkjennes. Blant annet på grunn av variable sporingsforhold og år med lite snø, er det vedtatt at det er gjennomsnittbestanden de tre siste årene som skal danne grunnlaget for neste års jakt. På grunn av få innmeldinger så det derfor ut til at nemnden ikke ville få vedtaksmyndighet for jakt i 2007 så sent som siste helg i januar. Mandag 30. januar ble det godkjent en ny familiegruppe og vips viser matematikken at nemnden har myndighet til å fatte vedtak i Det er derfor viktigere enn noen gang at de som finner spor etter gaupefamilier melder fra til sin lokale SNO kontakt. Dersom denne gaupefamilien ikke hadde blitt godkjent hadde vi fått samme situasjon som i samtlige regioner rundt oss. Verken Oppland, Hedmark eller regionen som består av blant annet Buskerud nådde bestandsmålet. Når bestandsmålet ikke er nådd, innstiller nemnden på en jaktkvote mens det er Direktoratet for Naturforvaltning (DN)som fastsetter kvoten. I Hedmark ba nemnden om en kvote på 11 dyr, DN gav en kvote på 4 og muligheten for å kunne gi 3 tilleggsdyr. 12 Trondheimsveien 250, 2070 Råholt Tlf: Fax:

13 Hundemat til medlemspris NJFF har inngått en samarbeidsavtale med Sportsmanns Pride om salg av hundefor til toppkvalitet gjennom lokalforeningene. Prisene er så gunstige at dette er et attraktivt med-lemstilbud til hundeeiere. I skrivende stund er det 2 lokalforeninger i Akershus som selger Sportsmans Pride. Bjerke JFF i Nannestad og Enebakk JFF i Follo har begge inngått avtaler om distribusjon av hundemat. Begge foreningene har sagt seg villig til å levere dette toppkvalitetsforet til medlemspris til NJFF medlemmer i andre foreninger. Bjerke JFF selger hundeforet gjennom Helge Olsen. NB! Dere må ringe på forhånd for å være sikre på at han er hjemme og at de riktige sekkene er på lager! Kontaktperson Bjerke JFF: Helge Olsen, Nordåsveien 10, Maura, rett overfor rundkjøringen. Tlf Enebakk JFF har lagt sitt lager til Durud Gård. Besøker du skytebanen til Enebakk kjører du gjennom gården. Enebakk JFF har lagt ut detaljer om sitt opplegg på Enebakks hjemmeside Legg merke til hentetidspunkt og hvem du må ringe for å gjøre avtale! Informasjon om kontaktpersoner i andre foreninger legges ut på våre hjemmesider når vi får beskjed om nye avtaler. Meld i fra. Barnas isfiskedag I år arrangerer Fiskeklubben Barnas Isfiskedag på Nordbytjern i Ullensaker søndag 4. mars. Nordbytjernet er lett tilgjengelig i langs den gamle Trondheimsveien rett nord for Jessheim. Vannet har en bra bestand av abbor, mort og gjedde. Barnas Isfiskedag er lagt opp som en familietur med masse fisking og litt kos. Alle barn er velkomne, helst i følge med voksne. Hvis du ikke har fisket på isen før, kan vi hjelpe deg i gang. Vi har med litt ekstra utstyr også. Vi tenner bål og griller ta med mat og drikke! Vi starter ca kl 10 og holder på så lenge fisken biter! Har dere spørsmål kan dere kontakte kontoret. Kjørebeskrivelse legges ut på 13

14 Foreningstavla Si hva du mener! JAKTHUNDUTSTILLING Lørdag 10. juni på Varpet fotballbane, Hakadal. Påmeldingsfrist: 20. mai. Gebyr: Kr Jagende spisshunder, Finsk spets, Norrbotten spets, Harehunder og Stående Fuglehunder. Påmelding: NHSJFF, v/karin Ruus, Ask gård, 1482 Nittedal. Fax Kontakttelefoner: og ENEBAKK JFF V/ DURUD I YTRE ENEBAKK Skyting på riflebanen starter Onsdag 3 Mai Trening og Storviltprøver på Mandager og Onsdager fra kl Kontaktperson: Sven Otto Marthinsen, mob Vinterskyting på leirduebanen starter 8. Januar Nordisk- og Autotrapbane på Søndager fra kl (frem til Påske 2006) Sommerskyting starter 18 April (rett over Påske). Nordisk- og Autotrapbane på Tirsdager og Torsdager fra kl Kontaktperson: Bjørn Haug, mob Terminliste: FENSTAD JFF Fluebinderkurs for viderekomne lørdag 5. og søndag 6. mars mellom begge dager Vi følger opp nybegynner kurset fra i fjor, og arrangerer nytt kurs for viderekomne fluebindere. Instruktør er Marit Kronen, meget dyktig fluebinder / pedagog. Kurset gjennomføres på Jerpestad skole lørdag 4 og søndag 5 mars mellom begge dager. Pris medlem 800,- Ikke medlem 1000,- inkl bindematerialer. Maks 12 stk. ASKER JFF Familieisfiskestevne Dato: Lørdag, Mars 11, 2006 Påmelding fra kl , fisketid fra kl Kontaktperson: John Bjerkenes E-post: Asker JFF arrangerer Familieisfiskestevne på Gjellumvannet søndag Stevnet er åpent familiestevne med innlagt klubbmesterskap. Åpent for alle. Startkontigent junior kr 50,- og senior kr 100,- Premier til alle barn under 12 år som får fisk. Salg fra kiosk. I år er det landsmøteår, og denne vinteren inviteres det til debatt i foreningene. NJFF inviterer alle til å bli med i en spennende prosess og peke ut NJFFs framtidige veivalg. Forbundsstyret sender ut et eget hefte til foreningene i løpet av februar. Dette som et utgangspunkt for en samtale og debatt i foreningen rundt viktige saker for jegerne og fiskerne. Med følger et spørreskjema som man fyller ut og sender inn til NJFF på Hvalstad innen den gitte fristen. Noen ganger er det godt å stoppe opp, se seg litt rundt seg, fundere litt på hvilken vei verden går sett med jaktog fiskebriller. Kanskje ytre et standpunkt rundt dette. De signaler som medlemmene melder tilbake gjennom denne prosessen vil bli tatt med i arbeidet fram mot landsmøtet og vil være et viktig grunnlag for forbundets nye handlingsplan. Så, hiv deg rundt og meld deg på i debatten! Espen Farstad Infosjef NJFF Jegerprøvekurs i Akershus Opplysningene er hentet fra lokale JFFs nettsteder eller de er meldt inn til kontoret. Kurs som starter før mars 2006 er ikke tatt med. Startsdato Sted Forening Kontaktperson Tlf epost/internett Pris 1. mars Skytebanen, Varpet i Hakadal Nittedal og Hakadal Skog-JFF Erling Bøckman p / 700/1400 a mars Jerpestad skole Fenstad JFF Petter Sollihøgda Mob: / mars Veståsen skole Gjerdrum JFF Espen Venli /2400 (17:00-22:00) 13. mars Nannestad u-skole Nannestad JFF Roar Hansen / 1200/

15 Allsidig Juniorskyttere De som følger med på resultatlistene innenfor de enkelte skytegrenene som NJFF arrangerer ikke kan ha unngått å ha fått med seg to navn blant våre juniorskyttere; Ole Mathias Fjeldskogen og Ronny Fjeldvang. Utnevnt til årets juniorskytter i henholdsvis 2004 og Ole Mathias var faktisk bare 13 år da han tok denne tittelen med seg hjem. Årets jaktskytter kåres med bakgrunn i resultater oppnådd i NM i de ulike skytegrenene, både hagle og rifle, så det er allsidige skytter som kan smykke seg med denne tittelen. Begge guttene startet med.22 i DFS regi. Med fedre som har drevet aktivt med jaktskyting, ble det naturlig å prøve ut jaktfelt, løpende elg osv. Det fenget mer enn skivene på 100 og 200 meter, og nå er jaktskyting for alle penga. Trening, trening og atter trening må til for å kunne hevde seg i toppen. Begge gutta har laget egen treningsbane for.22. For å bli en god skytter er mengdetrening viktig, og til det passer salongrifla perfekt. Det blir minst et par treningsøkter i uka. I konkurransesammenheng er det 6,5X55 som gjelder for Ronny, mens Ole Mathias bruker.223. Ronny har forsøkt seg med ulike former for mental trening, men synes han får mer ut av praktiskskyting. Det er noe med magafølelsen og skyting som ikke så lett lar seg beskrive i en bok. Spesielt gjelder det løpende elg, noe de er enige i at flere bør ta med i treninga før jakta. Erfaring fra jaktskytingskonkurransene er også gode å ha med ut i skogen. Begge er med på elgjakt i Trysil, men det er fremdeles en stund til Ole Mathias kan ta med eget våpen. Tid til å bli enda bedre skytter kanskje? Ronny Fjeldvang (t.v.) og Ole Mathias Fjeldskogen er blant våre aller beste skyttere. 15

16 if forsikring 16

Nr. 3 September 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 3 September 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 3 September 2008 Årgang 18 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Så er høsten her igjen nesten før en har fått tid til å nyte sommeren

Detaljer

Terminlisteførte fiskestevner sesongen 2014 sist endret 16.01.14

Terminlisteførte fiskestevner sesongen 2014 sist endret 16.01.14 Terminlisteførte fiskestevner sesongen 2014 sist endret 16.01.14 1.-2. mars Norgesmesterskap isfiske lag (1. mars) og individuelt (2. mars), Grue-Finnskog JFF og SFK Raufjøringen, Dag Even Nygårdseter

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand.

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand. Lederen har ordet! Vi har igjen gjennomført et år med mange aktiviteter. Aktivitetene på Lisetra bare øker, og det er veldig gledelig å se at så mange finner veien dit på treningskveldene. Høstens jaktsesong

Detaljer

1 Terminliste 2014 august 2015 (foreløpig)

1 Terminliste 2014 august 2015 (foreløpig) 1 Terminliste 2014 august 2015 (foreløpig) 1.1 Løpende aktiviteter 2014 Ukedag Startdato Aktivitet Lør 01.02 LEIRDUEBANEN PÅ VARPET Åpen for trening fra kl. 12:00-15:00 Tirs 04.02 SENIORTREFF På leirduebanen

Detaljer

Nr. 2 Juni 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 2 Juni 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 2 Juni 2006 Årgang 16 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Utstopping av troféer verden over Høy kvalitet Lager også pidestall og

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere Norges Jeger- og Fiskerforbund Steinar Paulsen Fritidsfiskekonsulent DNs Fagsamling Innlandsfiskeforvaltning Hell 6.-7. des 2011 Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Detaljer

Nr. 4 Desember 2006 Årgang 16 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 4 Desember 2006 Årgang 16 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 4 Desember 2006 Årgang 16 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund God jul og godt nytt år! Lederen har ordet Ja, så er vi der igjen,

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015 Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark Administrasjonen Politisk arbeid i NJFF Hedmark Mennesket fjerner seg ifra naturen Vår rolle og forsvare jegeren og

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Gjerstad Jeger og Fiskerforening

Gjerstad Jeger og Fiskerforening Gjerstad Jeger og Fiskerforening Årsmelding Gjerstad Jeger og Fiskerforening 2015 Styrets sammensetning: Styreleder Per J Eskeland Nestleder Tom Jacobsen Kasserer Astrid Haugen Gustavson Sekretær Jon Hirsti

Detaljer

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars www.enebakkjff.no Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no Velkommen til Enebakk! Det er veldig hyggelig å kunne ønske besøkende fra hele landet velkommen til oss. Enebakk

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Blaker Jeger og Fiskerforening

Blaker Jeger og Fiskerforening Blaker Jeger og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2014 Foto: Espen Krogstad Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2014 Jakt 2014 I 2014 blir jaktforholdene som følger:

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Østfold Isfiske 22. januar Sarpsborg OJFF, Morten Pettersen 90532536, Bekkhus, 09.00-10.00, 11.00-14.00, 150/50, merkn.: 1,2,3,4

Østfold Isfiske 22. januar Sarpsborg OJFF, Morten Pettersen 90532536, Bekkhus, 09.00-10.00, 11.00-14.00, 150/50, merkn.: 1,2,3,4 Fiskestevner sesongen 2012 NM isfiske: 3.-4. mars NM, Løiten JFF, Dag Hanssen, 62590488/90931243, 3. mars: Lagkonkurranse møtested ikke bekreftet (håper på god Mjøsis), 4. mars: Individuell konkurranse

Detaljer

God jul & godt nytt år!

God jul & godt nytt år! Nr. 4 Desember 2010 Årgang 20 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund God jul & godt nytt år! Lederen har ordet Ja, så er vi der igjen,

Detaljer

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund DINE medlemsfordeler Norges Jeger- og Fiskerforbund 1 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer over 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr at vi på vegne av deg kan framforhandle sentrale fordeler

Detaljer

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger:

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: Akademisk / Oslo Jeger og Fisker Forening / Skarpskytten / Østre Bærum Skytterlag GENERELLE TRENINGSTIDER - LØVENSKIOLDBANEN Bane Dag(er)

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016 3. - 5. mars 2016 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON Nasjonalt Landsstevne Bedrift Skyting Luftrifle - Luftpistol Miniatyrrifle - Luftsprint

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

RIZZINI CUP KVALIK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP

RIZZINI CUP KVALIK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP RIZZINI CUP P KVALIKK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP Bakerst fra venstre: Eirik Bjelde, Harald Roheim, Anders Klund, Joachim Børlie, Ole Johan Sæternes, Erik Lundhom, Jørgen Halvorsen,

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

Nr. 2 Juni 2009 Årgang 19. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 2 Juni 2009 Årgang 19. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 2 Juni 2009 Årgang 19 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Stor aktivitet blant to- og firbente samt de med vinger viser med all

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse:

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse: Referat fra møte i Gjeterhundrådet Tid: Fredag 9. oktober Sted: Quality Panorama hotell, Trondheim Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 37/

Detaljer

DINE MEDLEMS- FORDELER

DINE MEDLEMS- FORDELER DINE MEDLEMS- FORDELER Norges Jeger- og Fiskerforbund Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer over 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr at vi på vegne av deg kan framforhandle sentrale fordeler

Detaljer

Nr. 1 Januar 2010 Årgang 20. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 1 Januar 2010 Årgang 20. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 1 Januar 2010 Årgang 20 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Lederen har ordet Selv om det er en stund siden vi passerte første januar

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015

Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015 Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015 Dag Dato Gruppe Avstand Aktivitet Sted Klokkeslett Startkontigent Ansvarlig/medhjelper Mandag 05.jan Alle 15m Opplæring LKS Bryhnitjernet 18.00

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks.

Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks. DINE MEDLEMS- FORDELER 2014 AS Miljømerket trykksak 241 749 Erik Tanche Nilssen AS Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks. 2 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 3. MARS OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad, Leder i DFSU FRA

Detaljer

Leiar Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar:

Leiar Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: Skyteleiar: 2014 Generel Info: 1. Treningstider er vekedager klokka 17:00 og Laurdag klokka 14:00 2. På vanlige treninger vil det være mulig og kjøpe skudd fra oppstart og to timer utover. På trening for konkuranseskyttere

Detaljer

MÅ LESES! TIL DEN VERVEANSVARLIGE I LOKALFORENINGEN

MÅ LESES! TIL DEN VERVEANSVARLIGE I LOKALFORENINGEN MÅ LESES! TIL DEN VERVEANSVARLIGE I LOKALFORENINGEN FISKESOMMER 2015 Fiskesommerarrangementet deres nærmer seg med stormskritt. Her har vi derfor laget en liten tipsveileder til deg som forteller hvordan

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Nr. 4 Desember 2009 Årgang 19 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund God jul og godt nytt år! Lederen har ordet Løvet har falt og det ryker

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 10.2.14 Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag SA m/ seminar 2014 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 14. mars på Sortland hotell kl. 18:00. NU ønsker å fortsette ordningen med å

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Salten Taekwon-Do Klubb Velkommen til NNM i Bodø!!! NNM i Bodø er et åpent stevne for

Detaljer

Nr. 2 Juni 2010 Årgang 20. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 2 Juni 2010 Årgang 20. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 2 Juni 2010 Årgang 20 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Videregående kurs: (fra 10 mnd og eldre) Kurs 4-VG: Oppstart 12.oktober.

Detaljer

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014 Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014 Foto: Øystein Johnsen Årsmøte i Stange Jeger og Fiskerforening Temmen søndag 22. februar 2015 kl. 17:00 Agenda i følge vedtektene: 1. Åpning med godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009 Tid (dato, klokkeslett): 09.03.09 kl.19.00 Sted: Andebu Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Jon Berg (Tønsberg), Christian Henrik Dahl

Detaljer

Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nestlederen har ordet Årsmøtet er gjennomført og det var gledelig at så

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2012

ELGHUNDNYTT NR 3 2012 ELGHUNDNYTT NR 3 2012 INNHOLD: Lederen har ordet Varsel om årsmøte Innspill til valgkomiteen Lotteriet 2012 Referater Utstillinga 2013 Info fra jaktprøvekomiteen Styret vil benytte anledningen til å ønske

Detaljer

Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. +45 4326 2728 Fax +45 4326 2729 E-mail: dbsf@dbsf.dk Hjemmeside: www.dbsf.dk

Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. +45 4326 2728 Fax +45 4326 2729 E-mail: dbsf@dbsf.dk Hjemmeside: www.dbsf.dk Til alle Klubber i DBSF Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. +45 4326 2728 Fax +45 4326 2729 E-mail: dbsf@dbsf.dk Hjemmeside: www.dbsf.dk 20. marts 2007 Vedrørende

Detaljer

NEIDEN CLASSIC 2010 I ORD OG BILDER

NEIDEN CLASSIC 2010 I ORD OG BILDER NEIDEN CLASSIC 2010 I ORD OG BILDER Neiden Classic 2010 ble en ubetinget suksess til tross for en allerede fulltegnet terminliste og fellesferie. Foruten de faste skytterne fra Finnmark deltok det skyttere

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotel Tønsberg Dato: 21 Februar 2004 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

Nr. 3 September 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 3 September 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 3 September 2006 Årgang 16 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 Lederen har ordet Så går det igjen uvilkårlig mot høst og en kan

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Hokksund svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Øvre Eiker svømmeklubb, på vegne av Norges

Detaljer

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN ITF Taekwon-Do NNM 2 15 TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN Regi: Norges Kampsport Forbund ved ITF seksjonen Ved Julie Berge julie@kampsport.no Teknisk arrangør: Kirkenes Taekwon-Do

Detaljer

Nasjonal Årsklassemønstring 2008

Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Innbydelse Nasjonal Årsklassemønstring 2008 side 2 Som teknisk arrangør har Bergens Svømme og

Detaljer

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 VEDTEKTER FOR Vadsø Jeger- og Fiskerforening Stiftet den 11. november 1948 Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte den 16. februar 1973 og revidert i vedtak på ordinært

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Fredrikstad, Kongstenhallen Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Kongstensvømmerne, på vegne

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund

Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund Inviterer til NORDISK UNGDOMSMESTERSKAP I SKIVESKYTING 3. 4. juli 2010 Påmelding senest 01.06.2010 til : bue@nif.idrett.no Påmelding på vedlagt skjema.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE. GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI Invitasjon 2014 29. - 31. AUG Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN Grueturneringen har igjen gleden av å invitere deres jente-

Detaljer

OPPEGÅRD JEGER- OG FISKER FORENING

OPPEGÅRD JEGER- OG FISKER FORENING OPPEGÅRD JEGER- OG FISKER FORENING Tilsluttet NJFF www.oppegardjff.no Boks 241 1411 Kolbotn Bankgiro 1614 28 17776 Medlemsskriv nr 2-2008 Salong 1 (merk sted) i 3dje etg. i Kolben, mandag 31. mars 2008

Detaljer

Grenland Tyr Cup 2015

Grenland Tyr Cup 2015 Invitasjon til Grenland Tyr Cup 2015 Nytt av året! Det tilbys innsvømming/trening fra kl. 17:30 21:00 fredag 11. september. Det tilbys også kveldsmat fra kl. 19:00 21:00 på fredag (se bestillingsskjema).

Detaljer

Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg

Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg Tid: 9-11 desember 2011 Sted: Langhushallen Ski Instruktører: Grandmaster Cho Woon Sup 9 Dan Master Svein Andersstuen 7 Dan Master Jan

Detaljer

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Deltakere: Espen Andrè Kristiansen Inger Stubsjøen Ellisiv Hovig Lise Selnes Bjørn Tore Bækken Ove

Detaljer

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015 Infomøte ESK-UCK 17 DSSP 2015 13. januar 2015 Ressursgruppe Stian Ørbæk Anton Brandsø Jan Åge Tømte Britt T. Lund Logistikk Tor Olav Trefjord Alle har et ansvar med å skaffe følgebiler Vi trenger minst

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum.

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Smågardistene Stabekk skoles musikkorps er 100 år i 2015. Dette feires med en 3 dagers festival. Merk at programmet kan bli endret. Det vil

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2013 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 8. februar på

Detaljer

Nr. 1 Mars 2009 Årgang 19. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 1 Mars 2009 Årgang 19. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 1 Mars 2009 Årgang 19 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Lederen har ordet Første januar er passert, men det er vel riktig å ønske

Detaljer

MOSS BMX CLUB INVITERER TIL NORDISK MESTERSKAP NORDISKE UNGDOMSLEKER BARNELEKER 6. - 7. AUGUST 2010

MOSS BMX CLUB INVITERER TIL NORDISK MESTERSKAP NORDISKE UNGDOMSLEKER BARNELEKER 6. - 7. AUGUST 2010 MOSS BMX CLUB INVITERER TIL NORDISK MESTERSKAP NORDISKE UNGDOMSLEKER BARNELEKER 6. - 7. AUGUST 2010 Mesterskapets hjemmeside www.bmxnordisk2010.no Arrangørens hjemmeside www.mossbmx.no VELKOMMEN Moss BMX

Detaljer

Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10

Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10 Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10 Aktivitetskalender 2015 side 11 Lederens hjørne Da er nok et

Detaljer

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge Postboks 181, 8503 Narvik Til: Kretsledere/kretsansatte Lag og foreninger i Nordland, Troms og Finnmark turnkrets. Mesterskap for apparatturn i

Detaljer

Nr. 4 Desember 2007 Årgang 17 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 4 Desember 2007 Årgang 17 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 4 Desember 2007 Årgang 17 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund God jul og godt nytt år! Lederen har ordet Vi er inne i den mørke

Detaljer

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M SARPSBORG SKYTTERLAG LØR 03.01.2015 TRENING FELT ALLE?? ONS 07.01.2015 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR LØR 10.01.2015 DUGNAD 15 M ALLE STYRET ONS 14.01.2015 STYREMØTE KL. 19:30 STYRET ONS 21.01.2015

Detaljer

NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI

NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI INNBYDELSE til NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2010 langrenn 19. 21. mars 2010 Seida i Tana - 1 - Innhold Side Tekst 3 Innledning, arena 4 Rennprogram 5 Innkvartering 6 Bevertning og garderober 7 Rennkontor,

Detaljer