Marka. Øyern & Svellet. Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Beliggenhet: Området innenfor markagrensa. Eksisterende arealbruk:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marka. Øyern & Svellet. Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Beliggenhet: Området innenfor markagrensa. Eksisterende arealbruk:"

Transkript

1 Marka Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Området innenfor markagrensa Eksisterende arealbruk: LNF Eksisterende dokumentasjon: Ukjent Planen vil kunne gjøre det lettere å organisere opprusting av innfallsveger og tilrettelegging av stier, badeplasser og rideveger. Ved at man går gjennom en reguleringsprosess vil verneinteresser, grunneiere og brukere kunne fremføre sine argumenter uten at de vil kunne trenere gjennomføring av tiltak når planen er på plass. Det bør bli et satsingsområde i kommunen å utvikle bruken av marka. Dette vil betale seg i at vi blir en mer attraktiv bokommune og vil bidra til å skape gode stabile oppvekstmiljø. Ved å ha klar konkrete tiltak vil gjennomføring av tiltak bli lettere. Forslag til gjennomføring: Planprosess styrt av kommunen med aktiv deltagelse av frivillige organisasjoner og grunneiere. Det bør legges opp til bred deltagelse i planutarbeidelsen slik at planen blir godt forankret. Øyern & Svellet Tiltak: Dagslipp for utsetting av båter med parkering for tilhenger og bil Det ligger til rette for dette i vika ved pumpestasjonen nedenfor Burvegen. Her kan den gamle vegen til Leca utvides for å gjøre plass til biler og hengere. Inngrepet i naturreservatet kan holdes til et minimum og plasseringen er perfekt for enten å sette kursen ut på Øyern eller oppover Glomma. Eksisterende arealbruk: Veg, parkering, kommunalteknisk infrastruktur, myrlende, Øyern Naturreservat. Eksisterende dokumentasjon: En mindre del av Øyern Naturreservat vil bli berørt. Flere av oss vil få muligheten til å ta i bruk vassdraget til fritidsformål. Forslag til gjennomføring: Kommunalt tiltak eller i samarbeid med private.

2 Tiltak: Roklubb på Støa Etablere en liten marina for ro- og seilbåter, seilbrett, kajakker, kanoer og kitere. I bukta på Nord-Støa. Eksisterende arealbruk: LNF, kommunalteknisk Eksisterende dokumentasjon: Reguleringsplan, Vernebestemmelser for Øyern Naturreservat. En roklubb på Støa vil øke aktiviteten i området og sikre at det blir et kulturelt tyngdepunkt i bygda. Her vil vi kunne bygge på tradisjonene fra den gang Fet og Rælingen var én kommune med vassdraget som en hovedveg i midten. Dette vil bli et nytt fritidstilbud for barn, voksne og eldre. Ikke alle kan eie en robåt, men ved å leie en robåt av klubben for en søndag vil mange kunne oppleve kommunen vår på en ny måte. Forslag til gjennomføring: I samarbeid med utbygger eller som kommunalt tiltak. Midler fra salg av kommunens tomter i boligfeltet ovenfor bør kunne brukes til å realisere dette og andre tiltak i nærområdet. Roklubb kan etableres for å ta seg av driften.

3 Bygda Tiltak: Sammenhengende gang- og sykkelveg fra Oppsal på Hektnersletta og sørver til Nordby. Kommunen bør se på hvordan denne kan planlegges og igangsettes så snart som mulig selv om den går langs en fylkesveg. Det har vært bygget gangveger med redusert standard i landlige områder tidligere. Se for eksempel pilotprosjekt i Sauherad kommune langs Årnesstranda. Den samme type gangvegutbygging vil kunne egne seg hos oss og vi vil kunne skape et tryggere trafikkmiljø på raskt kortere tid og lavere kostnad enn det som ellers vil være mulig. Fra Hektnersletta og sørover. Eksisterende arealbruk: Jordbruk, LNF. Eksisterende dokumentasjon: Ukjent Trygg ferdsel gjennom hele kommunen. Sykkeltilgang til Myrdammen. Forslag til gjennomføring: Det er lang tradisjon for forskuttering av midler fra kommuner som prioriterer rask gjennomføring av tiltak. Dette bør vi også kunne gjøre. Tiltak: Rundkjøring på fv120 ved Tristilvegen. Det ligger i kortene at Tristilvegen skal forlenges nordover for utbygging av resten av Smestadskogen. Det må avklares om denne vegen skal ta all trafikk også fra fremtidig utbygging i Holtskogen, eller om denne trafikken skal inn på fylkesvegen ved Sørlidalen. Uansett så mener vi at det var en feil å etablere vanlig kryss i møtet mellom Tristilvegen og fv120. Her er det god plass til å etablere en rundkjøring. Fv120 ved Tristilvegen. Eksisterende arealbruk: Vegformål Eksisterende dokumentasjon: Reguleringsplan for fv120 / reguleringsplan for Smestad. Dette vil redusere hastigheten til gjennomgangstrafikken og vil bidra til at trafikkavviklingen ikke gir 100% fordel til gjennomgangstrafikk. Trafostasjonen i krysset må da antageligvis flyttes og legges i kabel, men det vil nok allikevel være aktuelt å gjøre noe med denne på grunn av belastningen fra ytterligere utbygging. Det er heller ikke veldig trygt å ha en trafostasjon i lufta så tett på vegen. Forslag til gjennomføring: Finansiert av utbygger av Smestadskogen.

4 Tiltak: Revisjon og utvidelse av reguleringsplan for Smestad i området ved Støtterudvegen. Det er ennå store arealer innenfor grønn strek i dette området som ikke er tilrettelagt for utbygging (93/3, 95/1 og 95/12 totalt ca 52 mål) og det vil være fornuftig å se på om omregulering av disse til boligbygging vil kunne være med å sikre en god trafikal løsning i Støtterudvegen. Vi ser for oss at det kan etableres ny veg ned fra fylkesvegen (ca fra busstoppet ved Oppsal) til dumpa ved fotballbanen. Dette vil medføre at det ikke vil trengs noe fortau langs nåværende veg. Den nye vegen kan forlenges nedover gjennom de uutbyggede områdene rett på nordsiden av eksisterende bebyggelse. Ved å jevne ut løsmasseryggen som går der vil dette bli en grei stigning sammenlignet med mange andre steder i Rælingen. Områder i umiddelbar nærhet til Støttrudvegen.

5 Eksisterende arealbruk: LNF i all hovedsak innenfor grønn strek i nåværende kommuneplan Eksisterende dokumentasjon: Kommuneplan og reguleringsplan for Smestad. Trygg trafikal løsning i Støtterudvegen. Den gamle vegen vil fungere som sideveger til en ny trafikksikker veg. Gammel avkjøring saneres. De eksisterende eiendommene vil slippe å gjøre om på hagene for å gi plass til fortau. Forslag til gjennomføring: Ved å åpne opp for utbygging av restområdene ved Støtterudvegen vil ny avkjøring og gangveg kunne bli finansiert av utbygger. En utbygger i Støtterudvegen har satt av til etablering av fortau. Dette rekker ikke til mer enn ca 40% av totalkostnaden og vil rekke til enda mindre i løpet av få år hvis ikke midlene blir brukt. Ved å ta et større grep nå så vil fortauet kunne reduseres eller sløyfes da det vil være relativt få boliger i hver av vegstubbene som møtes ved ballplassen.

6 Tiltak: Restaurering av saluttanlegget på Hektnersletta. Kommunen vår er fattig på kulturminner. Dette saluttanlegget er lett tilgjengelig, lett synlig og har en interessant historie som enkelt kan formidles via en informasjonstavle. Alt som skal til er å få felt de store granene og restaurere de to saluttkanonene. Eksisterende arealbruk: Privat eiendom Eksisterende dokumentasjon: Bygdeboka Vi får fram en interessant del av kulturhistorien vår. Anlegget vil kunne brukes ved feiringer og vil igjen bli en del av identiteten til kommunen. Forslag til gjennomføring: I samarbeid med grunneier

7 Tiltak: Nord-Støa som kulturelt samlingspunkt i bygda. Turkafé i helgene. Sankthansdans. Utleielokale. Eksisterende arealbruk: LNF, hytte. Eksisterende dokumentasjon: Reguleringsplan for Smestad. Utvider kulturtilbudet i kommunen. Samlingspunkt. Identitetsskapende. Forslag til gjennomføring: Nord Støa eies i dag av Øie AS. De har planlagt å tilrettelegge for at den igjen kan brukes som privat hytte. Hvis den legges ut for salg så bør kommunen bruke midler fra salg av tomter i byggefeltet ovenfor til å kjøpe hytta. Vi tror at kostnaden vil bli relativt begrenset da det ikke er veldig attraktivt å kjøpe hytte med beliggenhet rett ved byggefeltet. Den største kostnaden vil være oppussing av hytta da den er i dårlig stand. Tiltak: Flerbruksplass ved Smestad Skole.

8 Eksisterende arealbruk: Offentlig formål Eksisterende dokumentasjon: Reguleringsplan for Smestad Bedre leketilbud. Skolegården er allerede liten og det vil snart være dobbelt så mange elever på skolen. Det er nødvendig å utvide skolegården og dette området kan enkelt bli omgjort til en flerbruksplass. Forslag til gjennomføring: Kommunalt tiltak pluss eventuell dugnad fra foreldre til felling av trær og rydding av løsmasser.

Plan for friluftslivstiltak

Plan for friluftslivstiltak KOMPENSERENDE TILTAK FOR FRILUFTSLIV Plan for friluftslivstiltak PGA. VASSDRAGSREGULERING Miljødesign Miljødesign Sira November 2013 Sira Innhold 1. Innledning... 4 2. Tilrettelegging for friluftsliv...

Detaljer

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune:

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: 1. Gang-sykkeltrasé sørover. 2. Endret kjøreatkomst til planområdet fra Bjørnstadveien.

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 Nordre Frogn Kommunedelplan Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 1. Oppegård kommune, 19.2.2014 (6) 2. Follo Ren, 12.3.2014 (9) 3. Tone Kristine Steen, 13.3.2014 (12) 4. Frognmarkas venner,

Detaljer

1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen

1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen Sniksmoen planbeskrivelse Lindesnes kommune 1 Bakgrunn 1.1 Historikk Lindesnes kommune så behov for en omregulering av Sniksmoen planområde. Planområdet på andre siden av fylkesveien, Snik nord, har krav

Detaljer

Dagens trafikksituasjon

Dagens trafikksituasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Dagens trafikksituasjon... 3 Visjon og målsetting... 4 Ulykkesstatistikk... 5 Holdningsskapende trafikkopplæring... 7 Holdningsskapende tiltak... 7 Opplæringstiltak...

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON NB: Det er foretatt noen mindre rettelser etter formannskapets behandling. Disse er kun av språklig karakter og endrer ikke dokumentets innhold. INNLEDNING... 3 1.0 HOVEDTEMAER

Detaljer

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien Ny høring Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien 1 Saken gjelder Plan 2419 har vært ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 07.03.-22.04.2014. Som følge av merknader

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksbehandler: Jo-Morten Høistad PLANLEGGING AV NY BARNESKOLE VED LINFLÅA Vedlegg: 1. Arkitektonisk beskrivelse av skolebygget og tomta 2. Analyse

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum KOMMUNEPLAN 2011-2022 VEDLEGG 6: PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum Parkeringstilbudet i Hamar må organiseres slik at det legges til rette for en levende handel og trygge bomiljøer

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering Vedtatt av kommunestyret 31. mai 2007 2 Innhold 1. Innledning...6 2. Formålet med planen...7 3. Rammer og premisser for planarbeidet...8

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Beregnet til Detaljreguleringsplan B113 Brønnerød Dokument type Rapport Dato 19.01.2015 TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD B113 BRØNNERØD INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 1

Detaljer

Hemnes kommune Planavdelingen

Hemnes kommune Planavdelingen Hemnes kommune Planavdelingen Detaljregulering for Meieriveien 1-7 PlanID 1832 2013 001 Planutredning ved andre gangs behandling Tiltakshaver: Hemnes kommune. Utreder og saksbehandler: Trond Møllersen,

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Beregnet til Sparebanken Øst Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mai 2015 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Revisjon 01 Dato 2015/05/08 Utført av Daniel Bjerkan Kontrollert

Detaljer

MEBOND TØMRA 2008-2019

MEBOND TØMRA 2008-2019 Selbu kommune KOMMUNEDELPLAN FOR MEBOND TØMRA 2008-2019 Planutvalgets reviderte planforslag 20.01.09 (etter merknadsbehandling) Innledning Kommunene er igjennom plan- og bygningslovens 20-4 pliktige til

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 1. STYRET I 2006 Henrik Lien Henriette Bohwim Jan W. Bratterud Reidar Gotteberg Roar Langlete Espen Ramstad Birger Schjøtt Leder Kasserer Nestleder To av medlemmene trekker

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer