MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE"

Transkript

1 MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE (P. Balke: Stetind i tåke Nasjonalgalleriet) SAMMENDRAG SLUTTRAPPORT JANUAR 2008 Transportutvikling AS i samarbeid med Stein P. Aasheim 1

2 1. Innledning Tysfjord kommune engasjerte i 2007 Transportutvikling AS for å utføre forstudien Mulighetsstudie Stetind i samband med kommunens arbeid for å utvikle nærings- og reiselivet i kommunen. Prosjektgruppen har bestått av Kurt Allan Nilsen, Tysfjord kommune Tor-Svein Skogstad, Tysfjord kommune Stig Eriksen, Tysfjord kommune Stig Nerdal, Transportutvikling AS Kjell Heggelund, Transportutvikling AS Studien inneholder En statusbeskrivelse av reiseliv og turisme i nærområdet En statusbeskrivelse av Stetind historie, klatring og andre aktiviteter Forslag til utvikling av reiseliv/turisme i Tysfjord og nærområdet Forslag til utvikling av Stetindkonseptet Anbefalte tiltak Videre fremdrift 2. Tysfjord som turistmål Tysfjord har flere unike turistattraksjoner og dyktige aktører både innenfor reiselivsbransjen og i næringslivet for øvrig, men kommunen mangler et helhetlig planverk for sin reiselivssatsing. Utviklingspotensialet er betydelig. Produkter som for eksempel nasjonalfjellet Stetind, spekkhoggersafari, lokal/samisk kultur, fjellog grottevandringer og fiske kan videreutvikles. Reiselivstrender peker mot at turistene ønsker at deres feriemiljø skal være ekte og autentiske. Begrepet geoturisme er i samsvar med slike trender og passer som hånd i hanske for en bærekraftig utvikling av reiselivsaktiviteter i Tysfjord. 3. Masterplan for reiseliv Studien anbefaler at kommunen får utarbeidet en Masterplan for reiseliv med tilhørende handlingsplan, der alle relevante aktører deltar i arbeidet på ulike måter. Kommunen bør vurdere om en slik plan bare skal omfatte Tysfjord eller om andre kommuner/aktører også skal inviteres til å delta. Det er nærliggende å tenke seg at en slik Masterplan kan utvikles innenfor en Fase 2 i Interregprosjektet Samverkan för tillväxt, og at den for eksempel kan omfatte flere nabokommuner på begge sider av grensen. En slik Masterplan bør være overordnet og strategisk. Den bør inneholde en handlingsplan som angir tiltak på kort og lang sikt og en omforent markedsføringsstrategi. 2

3 4. Utvikling av Stetindkonseptet Stetind er et selvsagt fyrtårn i markedsføringen av Tysfjord, men det må utnyttes som et merkevaresymbol for kommunen og det lokale næringslivet for å skape nye arbeidsplasser. Navnet er velkjent i klatremiljøer, men det er velegnet for bruk i flere sammenheng. I klatre- og tursammenheng kan mye gjøres ved f. eks. å utarbeide en guide i bokformat som omhandler klatring og ruter, lage merkede turruter til Halls fortopp, utdanne og organisere en lokal guidetjeneste og organisere klatresamlinger og -seminarer. Andre kommersielle aktiviteter relatert til Stetind kan f. eks. være Produksjon av flaskevann fra kilde i Stetind Å lage en merkevarelogo for Tysfjord med for eksempel basis i Stetind Å etablere et Stetindsenter som basis for alle aktiviteter relatert til fjellet Å etablere et rorbuanlegg med utsikt mot Stetind, med lokal mat, fisketurer på Stefjorden m.m. Produksjon av lokale matvareprodukter med merkevarelogo Etablering av et Stetindselskap som utsteder dokumentasjon (diplomer, pins) til de som klatrer eller går turer i fjellet Å etablere en Stetindfestival med klatresamlinger Utvikling av ulike tilbud og konsepter vil kreve betydelige investeringer, avhengig av type tiltak. Kommunen og det lokale næringsliv vil derfor være avhengige av støtte utenfra (fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Interregprosjekter m.m.). En bør derfor Utarbeide et plangrunnlag for en styrt utvikling Lage en handlingsplan med prioriterte og kostnadsvurderte tiltak Tilrettelegge rammevilkår for slike tiltak (arealer m.m.) Det er viktig å avklare hvem som skal ha hovedansvaret for markedsføring av tiltak og aktiviteter (kommunen, Hamsuns Rike, andre), slik at markedsføringsarbeidet blir mest mulig målrettet. 5. Anbefalte tiltak Denne studien skal fortrinnsvis gi anbefalinger om tiltak som - på kort og lang sikt -skal kunne gi målbare resultater i form av etableringer og arbeidsplasser, slik at den skal kunne være en del av den kokeboka som vil brukes i det videre utviklingsarbeidet. Utvikling av et tilfredsstillende planverk (Masterplan) for reiseliv (kommunalt, interkommunalt eller som Interregprosjekt) bør være høyt prioritert. Lavkosttiltak defineres som tiltak som kan iverksettes med begrensede midler i løpet av kort tid og i samhandling med planarbeidet. Det kan f. eks. være Oppgradering og kvalitetssikring av eksisterende turisttilbud og informasjonstjeneste 3

4 Oppgradering og videreutvikling av Internettsider Forbedre lokal kommunikasjon (buss- og båtruter) Utarbeidelse av en merkevarelogo for næringsutvikling (lokal idekonkurranse?) Utarbeidelse av turistguide og klatreguide Etablering av lokal guidetjeneste Utvikle og organisere Stetindselskapet Etablere Stetindfestivalen f.o.m Etablere klatreskole/klatresamlinger Produsere billedprogram/utstillinger relatert til fjellet (i Stetindsenteret) Utvikle produksjon av lokale matvareprodukter ( Stetindmat fra rein natur ) Etablere turløype og konsept for guidede turer i Stetind til f. eks. Halls fortopp Pakketurløsninger (geoturisme) med mat, overnatting, kultur, natur, historie Fjellvandringer (Grenseleden/Hellemobotn, De to mytiske fjell Àhkâ og Stetind m.m.) Kostnadskrevende tiltak kan naturlig nok være mer tidkrevende å gjennomføre på grunn av høyere kostnader og krevende finansiering. Eksempel på slike tiltak kan være Etablering av et Stetindsenter som en del av Tvillingbyggprosjektet (Sadje) og som kommunalt kultursenter Å etablere produksjon av flaskevann fra Stetind Etablering av rorbuanlegg Utvidede og nye hotell- og overnattingsløsninger (f. eks. camping) Strategiske tiltak har noe lengre tidshorisont og bør baseres på et planverk (Masterplan) som trekker lange linjer for reiselivssatsning og utvikling i kommunen og nærområdene. Eksempler kan være Langsiktige kommunikasjonsforbedringer (fergefri Tysfjord, mellomriksvei m.m.) Kaier og større infrastrukturanlegg Langsiktige samarbeidsavtaler og utviklingsprosjekter regionalt, nasjonalt og internasjonalt Andre tiltak med lengre tidshorisont 6. Anbefalt videre fremdrift Det bør være en prioritert oppgave for kommunen å søke å berede en felles plattform for alle aktører som deltar i arbeidet med videreutvikling av kommunens næringsliv. Det gjelder både offentlige og private, lokale og andre relevante aktører, slik at satsningen blir godt fundert og koordinert. Alle bør derfor delta i utviklingen av grunnlaget for Masterplanen, enten den blir utviklet som et Interregprosjekt eller som et lokalt/regionalt tiltak, og bli hørt underveis i planarbeidet. I tillegg må det avklares hvem som skal lede planarbeidet og hvem 4

5 som skal drive utviklingsarbeidet videre og markedsføre tilbudene. Vi tror at Reiseliv i Hamsuns Rike kan gjøre en jobb her, i samarbeid med kommunen. I planarbeidet (handlingsplanen) bør aktørene søke å definere satsningsområder og konkrete utviklingsprosjekter og tiltak som fortrinnsvis Kan finansieres greit gjennom bl.a. private investeringer og off. tilskudd Er fyrtårnprosjekter (f. eks. Stetindsenteret) Gir helårsaktiviteter og flest mulige helårige arbeidsplasser Sikrer eksisterende arbeidsplasser og gir nye Vurderes som bedriftsøkonomisk forsvarlige Gjør at besøkende oppholder seg noen dager i kommunen Fremhever og ivaretar hensynet til lokalsamfunn og miljø (geoturisme) Er basert på lokale tradisjoner (mat, kultur, natur) Kan tilpasses lokal infrastruktur (volum) Finansiering er et nøkkelord i denne sammenhengen. Det er åpenbart at alle gode ideer og tiltak ikke lar seg finansiere samtidig av en fattig kommune og det lokale næringslivet. Det er derfor viktig å lage strategier for finansieringsarbeidet under arbeidet med handlingsplanen, samtidig som en søker å prioritere de tiltakene som en definerer som viktigst. I dette arbeidet må en hele tiden ha helheten i fokus. Satsningene må være positive for kommunen og gi flest mulige arbeidsplasser, og en må også ha fokus på målgrupper og volum. Det må finnes lokal kapasitet som kan betjene besøkende på en kvalitetsmessig god måte, slik at de er fornøyde når de reiser fra kommunen. Det koster mye å etablere og drive et serviceapparat som kan betjene kravstore cruiseskipsturister noen få ganger hver sommer med mat, transport, guiding og lignende. Det koster mindre å ta seg av mindre grupper som kan ivaretas godt om en oppgraderer, videreutvikler og kvalitetssikrer eksisterende tilbud. Kvalitet på tilbud og service er avgjørende for å lykkes. Vi foreslår følgende fremdrift i utviklingsarbeidet: 1. Utarbeide en Masterplan for reiseliv (f. eks. som et Interregprosjekt) 2. Legge vedtatt handlingsplan til grunn for prioriteringer og finansieringsløsninger 3. Avklare hvem som skal drive utviklingsarbeid, markedsføring og informasjonsarbeid 4. Organisere utviklings- og tiltaksarbeidet på en profesjonell måte 5. Definere og produsere en merkevarelogo 6. Oppgradere og kvalitetssikre eksisterende reiselivstilbud i kommunen 7. Utvikle, finansiere og iverksette prioriterte tiltak 5

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 20/2012 ISBN 978-82-7492-272-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra prosessmøte 24. oktober 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight Reiseliv

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE 2009 => Januar 2009 1 INNHOLD Sammendrag 1.0 Definisjon av reiselivet 1.1 Innledning 1.2 Utvikling av Ibestad kommune som reisemål /destinasjon 2.0 Organisering

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Strategisk Næringsplan for Folldal kommune 1. INNLEDNING... 3 OM PROSESSEN... 3 2. STRATEGISK DEL... 4 DE VIKTIGSTE KJENNETEGNENE VED DAGENS SITUASJON I KOMMUNEN... 4 2.1 FOLLDALS STERKE

Detaljer

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen F O R E L Ø P I G R A P P O R T Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen STIG S. MIRIAM S. HILDE KAREN GEZELIUS HAUGSBØ HELGESEN REFSGAARD Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 1 Formål, bakgrunn, metode

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

Destinasjonsløsning for Innherred.

Destinasjonsløsning for Innherred. Destinasjonsløsning for Innherred. Notat fra styringsgruppen i Reisemål Innherred av 12. juni 2006 Innhold 1 Ramme for prosjektet Side 1 2 Felles vertskapsfunksjon for Innherred Side 1 3 Felles markedsføring

Detaljer

FLAKSTAD MOT 2020. Reiselivsstrategi for Flakstad kommune

FLAKSTAD MOT 2020. Reiselivsstrategi for Flakstad kommune FLAKSTAD MOT 2020 Reiselivsstrategi for Flakstad kommune 2013 Sammendrag Sammendraget er basert på den lange versjonen av reiselivsstrategien. Som ledd i omstillingsarbeidet som pågår i Flakstad kommune

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2010 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11

PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11 PROSJEKTBESKRIVELSE Glomma Opplevelser 14.10.11 Side 2 av 15 Innhold INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 INNLEDNING 4 1.2 BAKGRUNN 5 1.2.1 MULIGHETSANALYSE FOR UTVIKLING AV OPPLEVELSERI SKIPTVET 5 1.2.2 REISELIV

Detaljer

Oppdragsgiver: Beslutningsgruppa i Helgeland Regionråd

Oppdragsgiver: Beslutningsgruppa i Helgeland Regionråd Helgeland sammen om muligheter.. Strategiområde: Næring Prosjekt: Reisemålsutviklingsprosessens fase 2, Vefsn og Grane og Hattfjelldal Oppdragsgiver: Beslutningsgruppa i Helgeland Regionråd Prosjektansvarlig

Detaljer

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI 1 DAGENS SITUASJON 2.7 Situasjonsanalyse (SWOT), for Midt-Buskerud som reisemål 2.8 Hovedutfordringer for reiselivsnæringen i Midt-Buskerud VISJON,

Detaljer

Reiselivsstrategi for Rogaland 2013-2020

Reiselivsstrategi for Rogaland 2013-2020 Reiselivsstrategi for Rogaland 2013-2020 1 Reiselivsstrategi for Rogaland 2013 2020 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av dokumentet... 3 1.2 Finansiering... 3 1.3 Spesielle moment for reiselivet

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 16.06.2015 Møtested:

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Felles reiselivsplan for Vest-Finnmark

Felles reiselivsplan for Vest-Finnmark Felles reiselivsplan for Vest-Finnmark Foto: Rica Hotels Foto: Rica Hotels Copyright 2004, Peter Nilsson Et forprosjekt i regi av Vest- Finnmark Regionråd sept. 2004 - jan. 2005 1 Reiselivsplanen er utarbeidet

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer