Værsågod! Velkommen til oss. Coop Haugaland SA, Postboks 1813 Raglamyr, 5505 Haugesund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Værsågod! Velkommen til oss. www.coop.no. Coop Haugaland SA, Postboks 1813 Raglamyr, 5505 Haugesund. 52 71 94 50"

Transkript

1

2 Værsågod! Her gir vi deg noen av godbitene fra fjorårets handel. Vi har allerede pakket denne posen full, men du finner en ledig pose i en av våre butikker. Velkommen til oss. Coop Haugaland SA, Postboks 1813 Raglamyr, 5505 Haugesund DESIGN: KONVOIHAUGESUND.NO FOTO: HAAKONNORDVIK.NO / COOP / GRETHE NYGAARD (S.17)

3 LEDERGRUPPEN I COOP HAUGALAND Ellen S. Myklebust Personalsjef Roar M. Håland Økonomisjef Tore Klovning Adm. direktør Trygve Vikse Viseadm. direktør Harald Fosen Hypermarkedsjef INNLEDNING Innhold 03 Innledning 05 Årsberetning Regnskap 24 Noter til regnskap 30 Revisors beretning 32 Kretsårsmøtene 33 Tillitsvalgte 38 Samfunnsansvar 39 Butikkoversikt Rekordresultat for Coop Haugaland i 2012 Samlet netto omsetning i 2012 endte på millioner kroner, en økning på 3,3% i forhold til fjoråret. Salgsøkningen innen dagligvarer ble på 3,8% og vi økte med dette markedsandelen på Haugalandet. Hver tredje handlepose i denne regionen kommer fra en Coop butikk. Resultatet før skatt og etter kjøpebonus endte på 48,7 millioner kroner, noe som er det beste resultatet i lagets historie, og en forbedring på 6,4 millioner kroner. Coop Haugaland fikk i løpet av 2012 over nye medlemmer. Det betyr at vi nå nærmer oss medlemmer og eiere. Med bakgrunn i medlemshandelen i 2012 vil det bli utbetalt over 36,5 millioner kroner i kjøpebonus og rabatter til våre medlemmer i april Dette er med på å understreke selve formålet og styrken i vår egenart. Det er lønnsomt å være medlem i Coop Haugaland. ÅRSMELDING REGNSKAP

4 Kjære medlem Coop Haugaland er et samvirkeforetak, en medlemseid organisasjon som driver økonomisk virksomhet med det formål å tilby gode varer og tjenester til våre medlemmer, til konkurransedyktige priser. I tillegg skal deler av virksomhetens overskudd komme medlemmene til gode gjennom kjøpebonus. Gjennom to tiår har Coop Haugaland samlet betalt ut om lag 350 millioner kroner til medlemmene i form av kjøpebonus. Denne bonusen registreres og tjenes opp ved bruk av medlemskortet når en handler i våre butikker, og opptjent bonus utbetales i april påfølgende år. Coop Haugaland er den største og ledende detaljhandelsbedriften på Haugalandet. Vi har butikker i 11 kommuner i regionen: Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Etne, Bømlo, Stord, Odda, Bokn og Suldal. Ved utløpet av 2012 driver vi totalt 25 butikker innenfor områdene dagligvarer, byggevarer og faghandel. Coop Haugaland har ved slutten av 2012 nærmere femti tusen medlemmer medeiere som hver har en stemme som kan påvirke virksomhetens utvikling gjennom dens ulike organer. Virksomhetens formelle organer utgjøres av åtte lokale kretsutvalg, et årsmøte med tretti medlemmer, et kontrollutvalg med tre medlemmer og et styre bestående av åtte medlemmer. DU BESTEMMER Coop er den eneste aktøren innen detaljhandel som er eid av forbrukerne, og som i tillegg er et fungerende demokrati, hvor hvert medlem har én stemme. Disse tingene gjør Coop spesielle! 04 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

5 ÅRSBERETNING 2012 Verdigrunnlag Mye er endret siden de første samvirkelag ble etablert, for om lag 170 år siden. Og samtidig er noen av de grunnleggende prinsippene og verdiene bak samvirketanken så robuste og bærekraftige at vi fremdeles tror på dem, og bruker dem som rettesnor for vår virksomhet nå i det 21. århundre. Likhet, rettferdighet, fokus på brukernytte og forbrukerrettigheter er like gyldig i dag som det var den gang. Tiltro til egenart I Coop har vi tiltro til vår egenart som en medlemseid virksomhet som gjennom økonomisk, effektiv og profesjonell drift søker å maksimere nytten for våre medlemmer og forbrukere. Coop er den eneste aktøren innen detaljhandel som er eid av forbrukerne, og som i tillegg er et fungerende demokrati, hvor hvert medlem har én stemme. Disse tingene gjør Coop spesielle! Omtanke I Coop viser vi omtanke for mennesker, dyr og miljø, og arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi er opptatt av at varene som omsettes i våre butikker tilfredsstiller høye etiske krav og forventninger. Vi har en kontinuerlig kvalitetssikring i alle ledd, fra råvaren produseres til produktet er i butikken. Og Coop produserer selv den økologiske og miljøvennlige merkevareserien Änglamark. Ærlighet I Coop holder vi det vi lover. Forbrukerne skal føle seg trygge når de handler i våre butikker, og ha tillit til at de får de opplysninger de ønsker om varene og virksomheten. Coop har en rekke garantiordninger og driver aktivt opplysningsarbeid for å sikre forbrukernes behov for trygghet i sin handel. Innflytelse I Coop skal medlemmenes innflytelse, medarbeidernes synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen, være med på å forme vår virksomhet. Coop er den eneste dagligvareaktøren i Norge som er eid av forbrukerne, og hvert av våre mer enn 1,3 millioner medlemmer har én eierandel og én stemme i sitt lokale samvirkelag. Nytenkende I Coop skal vi dra nytte av ny kunnskap og teknologi, og påvirke utviklingen i overensstemmelse med forbrukernes interesser. Blant annet var Coop tidlig ute med å lansere en egen serie varer som skulle tilby forbrukerne et merkefritt alternativ til en svært billig penge. I tillegg har Coop vært først ute med blant annet selvbetjente butikker, varehus, hypermarked, svanemerking av butikker, elektronisk medlemsregistrering og håndskannere i butikk. Vi ønsker å bidra til å utvikle gode lokalsamfunn, og gjennom vår sponsorvirksomhet samarbeider vi med lokale og nasjonale lag, foreninger og organisasjoner. Og Coop er engasjert i internasjonalt bistandsarbeid gjennom anerkjente og respekterte samarbeidspartnere. ÅRSMELDING REGNSKAP

6 ÅRSBERETNING 2012 Makroøkonomi Norsk økonomi fortsetter å trosse meget svake internasjonale konjunkturer. Lav rente og høy etterspørsel fra petroleumsnæringen er hoveddriverne bak den norske oppgangen som startet ved årsskiftet 2010/2011. Det er ventet at aktivitetsveksten holder seg ganske høy i lang tid. Svak etterspørselsutvikling internasjonalt bidrar til forskjellig produksjonsutvikling i ulike bransjer. Dette virker også dempende på fastlandsnæringenes investeringer. Likevel vil disse investeringene trolig øke en del i tiden framover, men mindre enn det som har vært vanlig i konjunkturoppganger. Veksten i innenlandsk etterspørsel vil samlet sett øke noe i 2013, men deretter gå litt ned. Dette vil motvirkes av at den internasjonale veksten da trolig tar seg litt opp. Norske renter er lave, og forventes å forbli lave. Ved slutten av 2012 ligger styringsrenta under 2 prosent, etter å ha falt gjennom året, og det forventes at den blir liggende om lag på dette nivået gjennom Tilsvarende vil gjelde for boliglånsrenta, som i stor grad følger bevegelsene i styringsrenta og dermed forventes å holde seg lav. Lønnsveksten var i 2012 om lag 4,3 prosent. For kommende år forventes en litt lavere lønnsvekst, i underkant av 4 prosent. En viktig årsak til den reduserte lønnsveksten er svak lønnsomhet i konkurranseutsatt industri (med unntak av oljerelaterte bransjer), blant annet som følge av sterk krone, hvilket svekker norsk industris konkurranseevne. De siste årene har arbeidsledigheten i Norge falt i tråd med konjunkturoppgangen. Det forventes fortsatt lav arbeidsledighet i Norge, i tråd med det høye aktivitetsnivået som forventes å fortsette. Økende yrkesaktivitet og høy befolkningsvekst trekker imidlertid i motsatt retning, slik at vi kan komme til å se en beskjeden økning i arbeidsledigheten de kommende årene. Netto omsetning (Tall i millioner kroner) (1 158) 2007 (1 250) 2008 (1 335) 2009 (1 378) 2010 (1 408) 2011 (1 473) 2012 (1 522) 06 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

7 Utvikling i detaljhandel Konsumprisindeksen steg med 0,8 prosent fra 2011 til Nedgang i strømprisene var en viktig årsak til den lave årsveksten i 2012, men også lavere priser på audiovisuelt utstyr og teletjenester falt og bidro til å dempe den samlede prisveksten. Forhold som trakk i motsatt retning var økte priser på transport, restauranttjenester og finansielle tjenester. Prisene på matvarer økte med 0,8 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer økte med 3,7 prosent fra 2011 til Alkoholholdige drikkevarer steg med 2,5 prosent, mens tobakksvarer hadde en prisøkning på 3,9 prosent. Husholdningenes disponible inntekter økte i 2012 og forventes å øke i Selv om en del av dette går til økt sparing forventes en markert forbruksvekst de neste årene, spesielt så lenge rentene i Norge forblir på et lavt nivå. Den totale markedsveksten innen dagligvarer, som utgjør den dominerende del av vår virksomhet, var i 2012 på 3,6 prosent. I 2013 forventes en liten økning i den generelle markedsveksten for dagligvare. Markedsforhold Flere av kommunene på Haugalandet er i sterk vekst og befolkningsutviklingen viser klar sammenheng med investeringstakten på sokkelen og konjunkturutviklingen i næringslivet generelt. Stadig flere handelsaktører etablerer seg i regionen. Varehandel er den næringen i regionen som, etter kommunal tjenesteyting, har flest arbeidstakere på Haugalandet. Haugesund kommune har det klart største handelsoverskuddet i fylket og har fortsatt et betydelig handelstilsig fra kommunene rundt. Den generelle omsetningsveksten på dagligvarer er meget lav og endte på i underkant av fire prosent i Dette gjør at konkurransen har tilspisset seg og marginene presses ned. Coop Haugaland hadde en vekst i dagligvareomsetningen i 2012 som ligger over den generelle veksten i markedet og har med det styrket sin markedsposisjon i regionen. ÅRSMELDING REGNSKAP

8 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskapet Netto omsetning for Coop Haugaland passerte for første gang 1,5 milliarder kroner (1 522 millioner). Dette er fordelt på dagligvare og faghandel med henholdsvis og 392 millioner kroner. Omsetningsvekst fra 2011 er 3,3%, hvor dagligvare isolert har noe høyere vekst (3,8%). Total markedsvekst for dagligvarer ble i 2012 på ca. 3,6%, og Coop Haugaland har dermed hatt en liten økning av sin markedsandel innenfor dagligvarer. Samlet bruttofortjeneste er på 17,8%, omtrent tilsvarende Bruttofortjenesten reduseres fra 2012 med kjøpebonus til medlemmene (1). Før denne reduksjonen er bruttofortjenesten på 19,5%, tilsvarende ) Endringer i mva.- regelverket medfører at presentasjonen av kjøpeutbytte/-bonus i regnskapet legges litt om. Betegnelsen kjøpeutbytte erstattes av kjøpebonus. Tidligere ble kjøpeutbytte betraktet som overskuddsdisponering, og påvirket dermed ikke resultatet. Fra og med 2012 blir kjøpebonus behandlet som en inntektsreduksjon, hvilket reduserer selskapets netto driftsinntekter og resultat. For å gjøre dette sammenlignbart med fjoråret er regnskapet for 2011 omarbeidet i tråd med nye regler. Eksterne husleieinntekter utgjorde 11,2 millioner, og øvrige driftsinntekter 16,2 millioner kroner. Sammen med bruttofortjeneste blir netto driftsinntekter dermed 308,6 millioner kroner (2011: 298,1 mill.). Lønns- og personalkostnader utgjør 176,5 millioner kroner, opp 3,5% fra forrige år. Økningen er like i underkant av årets prosentvise lønnsvekst. Målt som andel av omsetning er vi på samme lønnsprosent som året før: 11,6%. Samlede driftskostnader utgjør snaut 261 millioner. Målt som andel av omsetning utgjør det 17,1 prosent, en forbedring fra forrige år. Største endring finnes på energikostnader, som er nesten 3 millioner kroner lavere enn i Dels er det en følge av lavere strømpriser, og dels er det en effekt av vårt løpende arbeid med energieffektivisering. Øvrige driftskostnader (avskrivninger, husleie, markedsføring, butikk- og adm.kostnader) ligger i grove trekk på nivå med 2011, målt som andel av omsetning. Årets driftsresultat på 47,7 millioner etter kjøpebonus (1) representerer det beste resultatet i selskapets historie. Tilsvarende for 2011: 42,9 millioner kroner. Finansielle poster gir i 2012 en million i positivt bidrag, en god forbedring fra fjoråret som ga negativ finansnetto ( 0,6 mill.), og en konsekvens av en bedre balanse mellom rentekostnader på medlemsinnskudd og avkasting på likvide midler. Resultat før skatt utgjør dermed 48,7 millioner (tilsvarende tall for 2011 var 42,4), og årets skattekostnad blir 14,4 millioner. 08 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

9 ÅRSBERETNING 2012 Omsetning fordelt på kjede Obs! 49% Prix 19% Mega 15% Extra 9% Marked 8% Vi takker bakermester Charlotte Helgesen Løvvik på Coop Obs! for den velsmakende bløtkaken. ÅRSMELDING REGNSKAP

10 ÅRSBERETNING 2012 Forretningsvirksomheten Coop Haugaland driver detaljhandelsvirksomhet innenfor dagligvare og ulike typer faghandel. Dagligvarehandel utgjør størstedel av virksomheten (74%), det resterende er faghandel fordelt på områdene bygg og jernvare, elektrisk, sport, kjøkken og hjem, tekstil og sko. Ved slutten av 2012 har Coop Haugaland 25 butikker, fordelt på 22 lokasjoner. Geografisk er området avgrenset av Skudenes i sør, Stord i nord og Odda i nordøst, Sauda og Sand i øst. Hver butikk er medlem i en kjede, og Coop Haugaland er representert i de fleste av Coop Norges ulike kjeder/ format. Dagligvarehandel skjer gjennom Coop Obs! Hypermarked, Coop Mega, Coop Prix, Coop Marked og Coop Extra. Faghandel ivaretas av Coop Obs! Hypermarked, Coop Obs! Bygg, Coop Extra Bygg og Coop Elektro. Coop Marked Godt vi har hverandre! Målt i antall butikker er Coop Marked den største av kjedene i Coop. Den kjennetegnes ved konkurransedyktige priser og god service, og har sin forankring i lokale markeder. Coop Haugaland har 8 butikker i dette konseptet, lokalisert på Bokn, i Skjold, Skjoldastraumen, Knapphus, Vikedal, Saudasjøen, Sand og Haugesund. Coop Prix Lave priser. Alltid. Coop Prix er en av Coops to lavpriskjeder, og er bygget opp av effektive butikker med lave priser på hele vareutvalget. Coop Haugaland har 8 butikker i Prix-kjeden, lokalisert i Åkrehamn, Vedavåg, Skudeneshavn, Avaldsnes, Bremnes, Etne og Haugesund. I tillegg har vi en Prixbutikk under etablering på Moksheim, Karmøy kommune (forventet åpning første kvartal 2014). Samlet omsetning for våre Prix-butikker i 2012: 290 mill. (opp 3,3% fra 2011). Coop Obs! Hypermarked / Bygg Lave priser og tilbud er billigere Coop Obs! er med sine to varehus Hypermarked og Bygg markedsleder på Haugalandet, og Coop Obs! Hypermarked er samtidig en av landets største dagligvarebutikker. Coop Obs! kjennetegnes av faste lave priser på et stort vareutvalg, i tillegg til mange gode uketilbud. Coop Haugaland har en Obs! Hypermarked og en Obs! Bygg, begge lokalisert på Raglamyr, Haugesund. Samlet omsetning for Obs!-varehusene i 2012: 736 mill. (opp 2,4% fra 2011). Samlet omsetning for våre Coop Marked-butikker i 2012: 124 mill. (tilsvarende i 2011). 10 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

11 Coop Mega God middag! Coop Mega er butikken for matentusiasten, med godt utvalg av dagligvarer og ferskvarer, kunnskapsrik og serviceinnstilt betjening samt tips og ideer til hvordan kundene kan lage varierte, gode middager til hverdag og fest. Her finner du den friskeste frukten og de mest spennende grønnsakene, det møreste kjøttet og det beste ferskvareutvalget. Er du glad i nybakt brød, er også Coop Mega butikken for deg. Vi har tre Coop Mega-butikker, lokalisert i Kopervik, Sauda og Odda. Samlet omsetning i 2012 var 220 mill. kroner (opp 3,8% fra 2011) Øvrig faghandel Den største delen av vår faghandelomsetning skjer gjennom Coop Obs! Bygg, Coop Obs! Hypermarked og Coop Extra Bygg, men i tillegg til disse har faghandel gjennom Coop Elektro-kjeden. Coop Haugaland har for tiden to Coop Elektro-butikker, lokalisert i Sauda og Odda. Omsetning i 2012 for Coop Elektro-butikkene var 14 mill. kroner (ned 7,4% fra 2011). Coop Extra / Coop Extra bygg Billigbutikken med supermarkedsutvalg Coop Extra er Coops nyeste lavpriskjede, med ekstra lave priser og et usedvanlig rikt vareutvalg, blant annet med et stort utvalg ferskvarer, samt en delikat fruktog grøntavdeling. Coop Extra har i tillegg et bredt utvalg av faghandelsvarer innen hus og hjem, underholdning, leker, elektrisk, verktøy, mm. til lave priser. Coop Extra Bygg er en lavpris byggevarekjede med stort utvalg varer innen farge, varme, jernvare, innredning og interiør, hage og trelast/byggevarer. Coop Haugaland har en Coop Extra og en Coop Extra Bygg, begge lokalisert på Heiane, Stord kommune. I tillegg har vi under etablering en Coop Extra på Husnes i Kvinnherad (forventet åpning første halvår 2014). Omsetning for Coop Extra og Coop Extra Bygg i 2012: 135 mill. kroner (opp 14,4% fra 2011). Eiendomsforvaltning Coop Haugaland besitter en betydelig eiendomsmasse i regionen. Ved slutten av 2012 utgjør samlet bygningsareal i overkant av kvm. Det vesentligste er knyttet til egne butikker (nærmere 80%), men vi har og betydelige areal utleid til eksterne leietakere. I 2012 hadde vi leieinntekter knyttet til disse utleide eiendommene på 11 millioner kroner. Vår eiendomsavdeling tar seg av løpende drift og vedlikehold av eiendommene, samt ombyggings- og utbyggingsprosjekter. ÅRSMELDING REGNSKAP

12 ÅRSBERETNING 2012 Medlemsvekst og kjøpebonus Coop Haugaland hadde i 2012 en fortsatt vekst i antall medlemmer, og ved årsslutt har vi tett oppunder medlemmer. Veksten er fortsatt størst i aldersgruppen år. Medlemmene får sin andel av verdiskapningen i selskapet gjennom utbetalingen av 2% kjøpebonus, beregnet ut fra kjøpet i året som gikk. Medlemskjøpet utgjorde i 2012 circa 78% av selskapets samlede omsetning NYE MEDLEMMER fikk vi i løpet av 2012 og har nå passert medlemmer totalt. Fra og med 2012 erstattes betegnelsen kjøpeutbytte med kjøpebonus. Dette er en konsekvens av justeringer i regelverket for merverdiavgift. Det medfører og noen tekniske endringer i presentasjon av kjøpebonus i årsregnskapet. Endringene har imidlertid ingen praktisk betydning for medlemmene. 2% kjøpebonus i 2012 beregnes på samme måte og med samme grunnlag som 2% kjøpeutbytte for 2011, og tidspunktet for utbetaling blir det samme. Antall medlemmer (36 000) 2007 (38 200) 2008 (40 500) 2009 (42 700) 2010 (44 600) 2011 (48 100) 2012 (49 400) 12 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

13 Medarbeidere og arbeidsmiljø Coop Haugaland hadde ved utgangen av året 630 fast ansatte medarbeidere, fordelt på heltids- og deltidsansatte med henholdsvis 19 og 81 prosent. I tillegg har vi hatt en del ferievikarer i løpet av året. Totalt antall årsverk sysselsatt i 2012 var 343. Gjennomsnittsalderen på medarbeiderne er 39,9 år, og kjønnsfordelingen er 77 prosent kvinner og 23 prosent menn. I selskapets styre er representasjonen likt fordelt mellom kjønnene, fire kvinner og fire menn. Coop Haugaland har et arbeidsmiljøutvalg bestående av åtte personer, fire er valgt blant de ansatte og fire representerer ledelsen. Administrerende direktør er fast medlem i utvalget. I løpet av året har utvalget hatt tre møter, og behandlet 20 saker som i hovedsak har vært relatert til arbeidsmiljø. I tillegg til aktiviteten i arbeidsmiljøutvalget har ledelsen i selskapet jevnlige møter med hovedtillitsvalgte. Selskapet har et godt arbeidsmiljø. Dette er blant annet dokumentert gjennom regelmessige arbeidsmiljøundersøkelser. Disse gjennomføres annethvert år, og alle ansatte får da anledning til å vurdere arbeidsmiljøet og hvordan det oppleves å være ansatt i Coop Haugaland. Forrige undersøkelse ble gjennomført i 2011, den neste blir i Samlet sykefravær i Coop Haugaland i 2012 var på 5,7 prosent, litt i underkant av gjennomsnittet i vår bransje. Selskapet har vært IA-bedrift siden Turnover blant fast ansatte var i 2012 i underkant av seks prosent. Coop Haugaland arbeider aktivt for å fremme diskrimineringslovens formål, som er å sikre likestilling, like muligheter og rettigheter uavhengig av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk og andre forhold. Dette hensyntas i vårt arbeid med rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Vi har og som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det arbeides aktivt for å utforme og tilrettelegge fysiske forhold slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig, under forutsetning av at det ikke kan oppstå fare for arbeidstakerens helse eller sikkerhet. Selskapet har velferdstiltak som mange ansatte velger å benytte og engasjere seg i, som personalklubb, kunstklubb, bedriftsidrettslag og støtte til trening. ÅRSMELDING REGNSKAP

14 ÅRSBERETNING 2012 Styrende organ Årsmøtet har hatt 4 møter og behandlet 35 saker i løpet av Av sentrale saker kan nevnes valg, årsmelding og regnskap, ny organisasjonsmodell, Coop valg i butikk, nye vedtekter og budsjett for Styret har hatt 10 styremøter og behandlet 71 saker. Av aktuelle saker for styret kan nevnes løpende regnskap og omsetningsutvikling, handlingsplaner, budsjett, nye vedtekter, lønnsomhetsprogram, kretsarbeid og ny organisasjonsmodell. VI TAKKER Våre kretsutvalg for en meget god innsats i Det har vært god aktivitet i de fleste kretsutvalg i løpet av året. Flere av kretsene har hatt stands i butikkene, der det er blitt orientert om lagets medlemsfordeler. Vi takker våre kretsutvalg for en meget god innsats i år Ny valgordning Coop Valg organisasjonsmodell På det ekstraordinære årsmøtet 3. desember ble det vedtatt å innføre en ny organisasjonsmodell med ny valgordning i butikk for Coop Haugaland SA. Tre regionråd erstatter dagens kretsutvalg. Regionrådene vil bestå av Årsmøtets medlemmer og varamedlemmer (medlems- og ansattevalgte) fordelt på regioner fastsatt av Årsmøtet etter innstilling fra styret. Valg blir gjennomført i butikk (Coop valg). Representanter fra ansatte velges etter særskilte regler. Regionrådet fungerer som et debatt- og høringsforum for organisatoriske og driftsmessige saker. Årsmøtet avholdes minst 2 ganger i året. Sentrale verv i Coop Gunnar T. Isdahl er medlem i styret i Coop Solidaritetsfond. Inger Elise Kolstø og Tore Klovning sitter i Årsmøtet til Coop Norge SA. Tore Klovning er medlem av styret i Coop Norge SA. 14 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

15 Framtidsutsikter Coop Haugaland SA har planer om å øke markedsandelen på Haugalandet og i Sunnhordaland gjennom en offensiv etableringsstrategi de kommende år. Oppkjøp av flere attraktive næringstomter i regionen, har gitt grunnlag for videre vekst og utvikling. I løpet av 1. halvår 2014 vil vi åpne en ny Coop Extra butikk på Husnes i Kvinnherad kommune og en ny Coop Prix XL butikk på Moksheim i Karmøy kommune. Videre jobber vi med etableringsplaner på Frakkagjerd i Tysvær kommune og i nordre bydel i Haugesund kommune. Vi vil også søke å tilpasse eksisterende butikkportefølje til den nye kjede og format strategi i Coop Norge. Flere av våre butikker vil trolig bli relokalisert og eller bli omprofilert til Coop Extra butikker. Samlokaliseringen av Coop Obs! hypermarked og Coop Obs! bygg på Raglamyr er også en viktig satsning for Coop Haugaland og det jobbes aktivt med å få godkjent byggesøknaden. Coop Haugaland jobber kontinuerlig med å effektivisere butikkdriften. Vi er nå i ferd med å rulle ut automatisk varesupplering i alle våre dagligvarebutikker. I løpet av 2013 vil vi også presentere Shop Express på Coop Obs! hypermarked. Utvikling kjøpebonus (Tall i hele tusen) (21 940) 2007 (23 852) 2008 (25 395) 2009 (26 682) 2010 (27 294) 2011 (29 300) 2012 (30 500) ÅRSMELDING REGNSKAP

16 ÅRSBERETNING 2012 Sluttord Styret kan legge frem en årsmelding som nok et år kan vise til et solid resultat og en rekordhøy kjøpebonus til medlemmene. Styret er godt fornøyd med at Coop Haugaland SA har styrket sin posisjon i området, og at laget i tråd med strategiplanen har tatt markedsandeler innen dagligvarer. Regnskapet med tilhørende noter gir grundig informasjon om årets virksomhet. Styret kan ikke se at det etter årets utgang er oppstått forhold som er av betydning for bedømmelse av årets regnskap. Årsregnskapet er gjort opp ut fra forutsetninger om videre drift. Styret kan heller ikke se at bedriftens virksomhet medfører forurensing av det ytre miljø. Videre anser styret, gjennom de tiltak som er foretatt, at arbeidsmiljøet i bedriften er tilfredsstillende. Styret vil til slutt rette en takk til ansatte og tillitsvalgte for solid innsats og positiv medvirkning til lagets resultat for Videre vil styret takke alle lagets medlemmer og øvrige kunder for den tillit og oppslutning som er vist laget i året som er gått. Haugesund 25. februar 2013 Gunnar T. Isdahl Styrets leder Solveig K. Gerhard Styrets nestleder Inger Elise Kolstø Styremedlem Gunnar Jæger Styremedlem Oddny Blikra Styremedlem Ann Karin Simonsen Styremedlem, ansattrepr. Sigbjørn Kvamme Styremedlem, ansattrepr. Per Øyvind Vikse Hanssen Styremedlem, ansattrepr. Tore Klovning Administrerende direktør 16 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

17 STYRET I COOP HAUGALAND SA Fra venstre Tore Klovning Per Øyvind V. Hanssen Oddny Blikra Inger Elise Kolstø Gunnar T. Isdahl Sigbjørn Kvamme Solveig K. Gerhard Gunnar Jæger Ole Bernt Thorbjørnsen (varamedlem) Ann Karin Simonsen (ikke tilstede) ÅRSMELDING REGNSKAP

18 MEDLEMSFORDELER tilbud, edlems m e d r du go nstige oop få C i r og gu m le le d d rtnere. n e a m du h eidspa Som b lt r a a å m p onus ops sa kjøpeb hos Co r e g in rdn rabatto onus Kjøpeb oop. r hos C le i d n a uh lioner 65 mil å alt d p 6 s e u n o n e nt. m eb o på ko edlem n m in Få kjøp r p e o t at fikk Co msrab I 2011 medle g o s onu kjøpeb rcard onus Maste P O kjøpeb v O a C n e o pp us på t gjelder sbon den ( e). edlem er i ver d e t s i Norg 2% m e tikker us all u n b o e b r s a v edlem daglig 1% m rende e r r u k on ikke i k kupp Hotell ell året på hot r e is r p Unike rundt. dlems% me 5, 1 å s r du og s If. het, få ing ho r g ik g s y r r t o til aler i f I tillegg du bet t e d å p bonus ote p. f og m f mskup o le t d s e v i m Dr skupp. abatt + edlem r liter r m e + p t e t r a 5ø ter rab Esso: 3 upp. e per li r ø dlemsk 0 e 3 : m il o + t t Sta rabat hl: 3% Kappa ikring If fors 18 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

19 RESULTATREGNSKAP PR (Tall i hele tusen) NOTE Salgsinntekt Kjøpebonus egne medlemmer Varekostnader BRUTTOFORTJENESTE Årsbonus, rabatter Leieinntekter Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn, feriepenger, honorarer Andre lønns- og pers. kostnader SUM LØNNSKOSTNADER Ordinære avskrivninger Husleie, strøm Butikk og administrasjonskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader KJØPEBONUS Det utbetales rekordhøy kjøpebonus til medlemmene for RESULTAT AV FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Renter av ansvarsinnskudd Avsatt til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER ÅRSMELDING REGNSKAP

20 BALANSE PR (Tall i hele tusen) NOTE EIENDELER Utsatt skattefordel SUM IMMATERIELLE EIENDLER Eiendommer, tomter Inventar, utstyr, transportmidler SUM VARIGE DRIFTSMIDLER Investering i datterselskap Lån til datterselskap Andel i Coop Norge Andre aksjer og andeler SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER Varebeholdning SUM VARER Kundefordringer Andre fordringer SUM FORDRINGER STYRKET SOLIDITET Selskapet har gjennom 2012 ytterligere styrket sin soliditet, og har nå en egenkapitalprosent på 42,6. Bankinnskudd, kontanter Plasseringskonto SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

21 BALANSE Haugesund 25. februar 2013 PR (Tall i hele tusen) NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Ansvarsinnskudd Gunnar T. Isdahl Styrets leder Solveig K. Gerhard Styrets nestleder Oddny Blikra Styremedlem Overkursfond SUM INNSKUTT EGENKAPITAL Felleseid ansvarskapital Reservefond Utbyttegarantifond (vedtektsfestet) Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL Gunnar Jæger Styremedlem Inger Elise Kolstø Styremedlem Sigbjørn Kvamme Styremedlem, ansattrepr. Ann Karin Simonsen Styremedlem, ansattrepr. Pensjonsforpliktelser SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Medlemsinnskudd Gjeld til kredittinstitusjoner SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD Varegjeld Coop Norge Varegjeld andre Skattetrekk og arbeidsgiveravgift Feriepenger Merverdiavgift Betalbar skatt Skyldig kjøpebonus Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD Per Øyvind Vikse Hanssen Styremedlem, ansattrepr. SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Tore Klovning Administrerende direktør ÅRSMELDING REGNSKAP

22 KONTANTSTRØMANALYSE PR (Tall i hele tusen) Likvider tilført / brukt på virksomheten Tilført fra årets virksomhet 1) Endringer i fordringer, varebeholdning, kortsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra virksomheten (A) Likvider tilført / brukt på investeringer Investert i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler og goodwill (salgssum) Tilført EK fra Coop Sand Investert i aksjer og andeler Endring utsatt skattefordel Netto likviditetsendring fra investeringer (B) Likvider tilført / brukt på finansiering Økning ansvarsinnskudd Endring medlemsinnskudd Endring lån til kredittinstitusjoner Endring lån til datterselskap/tilknyttet selskap Endring pensjonsforpliktelse Netto likviditetsendring fra finansiering (C) KONTANTSTRØM Selskapet hadde en god kontantstrøm i Fra ordinær drift er det tilført 55 millioner, og justert for andre forhold er samlet netto likviditetsendring på 75 mill. kroner. Netto endring i likvider gjennom året (A+B+C) Likviditetsbeholdning LIKVIDITETSBEHOLDNING ) Tallet fremkommer slik Overskudd før skatter Gevinst (-)/tap (+) ved salg av driftsmidler og goodwill Ordinære avskrivninger Nedskrivning finansielle anleggsmidler Økning delkredereavsetning 0 5 Renter av ansvarsinnskudd Skatter Tilført fra årets virksomhet ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

23 MARKED MEGA PRIX OBS! OBS! BYGG ELEKTRO EXTRA EXTRA BYGG DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD Styret foreslår at årsresultatet på 34,4 mill. kroner disponeres slik: (Tall i hele tusen) Renter ansvarsinnskudd ÅRSMELDING REGNSKAP Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

24 NOTER Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven Det er utarbeidet etter norske standarder. Regnskapet for 2011 er omarbeidet for å få sammenlignbare tall med Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer i datterselskap/tilknyttede selskap Investeringer i tilknyttede selskap er vurdert til kostpris. Lagets aksjer i Austmannaveien 11 AS (100% eiet datterselskap) er også vurdert etter kostmetoden. Begrunnelsen for dette er at datterselskapet er utelatt fra konsolidering da utelatelsen ikke har betydning for bedømmelsen av konsernets stilling og resultat. Ref. regnskapslovens paragraf 3-8, 2. avsnitt. Vurdering av varebeholdning Med utgangspunkt i utsalgspriser er fradrag gjort for merverdiavgift og bruttofortjeneste. Videre er betryggende fradrag for ukurans og prisfallsrisiko gjort i form av et samlet prosentvis fradrag. Fordringer Kundefordringer oppføres til pålydende etter fradrag for en uspesifisert avsetning for å dekke eventuelle tap. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt/ skattefordel. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen. 24 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

25 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Lønnskostnader (hele tusen) Sum lønnskostnader For spesifikasjon se resultatregnskapet Gjennomsnitt antall årsverk Ytelser til ledende personer Tillitsvalgte inkl. styre Daglig leder Lønn Andre ytelser Daglig leder har i tillegg til selskapets kollektive pensjonsordning, en særlig avtale om ytelsesbasert pensjon som skal dekke 66% av pensjonsgrunnlaget. Avtalen inneholder uføredekning og ektefellepensjon. Selskapet har tegnet lovfestet OTP. Laget er tilsluttet fellesordningen for Avtalefestet Pensjon (AFP) For den nye AFP-ordningen finnes ikke nok data til å beregne forpliktelsen I årene fram til tilstrekkelige data kan fremskaffes, vil AFP-ordningen bli behandlet som en innskuddspensjon. Det vil si at årets betalte premie utgiftsføres og at det ikke beregnes noen fremtidig forpliktelse. Pensjonsforpliktelse tidligere beregnet etter gammel ordning må ifølge god regnskapsskikk inntektsføres/tilbakeføres i år, eventuelt justert for mulig forpliktelse for de eldste ansatte som har valgt å bli i den gamle ordningen. Pensjonsavtale for ledergruppen Det er inngått en ytelsesbasert førtidspensjonsavtale for ledergruppen i Coop Haugaland SA som gir rett til definerte ytelser fra fylte 62 år til 67 år. Det er innmeldt 4 personer i lederavtalen pr Selskapet dekker gavepensjon til en person Pensjonene løper fram til personen fyller 67 år. Forpliktelsen er beregnet til Avtalen er avviklet og erstattet av ny lederavtale. Revisor Kostnadsført honorar for 2012 utgjør kr ,-. Beløpet dekker revisjon samt bistand årsoppgjør. ÅRSMELDING REGNSKAP

26 NOTER Utsatt skatt Positive forskjeller Positive forskjeller driftsmidler Gevinst og tapskonto Sum positive forskjeller som utlignes mot følgende negative forskjeller : Pensjonsforpliktelser Kundefordringer Varebeholdninger Sum negative forskjeller Grunnlag for utsatt skattefordel Utsatt skattefordel (28%) Skattekostnad Skattekostnaden består av: Betalbar skatt For lite/ meget avsatt til skatt i fjor Endring i utsatt skattefordel Skattekostnad Regnskapsmessig resultat før skatt 48,713, Endring i midlertidige forskjeller Permanente forskjeller: Ikke fradragsberettigede kostnader Tilb.ført nedskriving aksjer/lån Ikke skattepliktige inntekter Skattepliktig del utbytte 3% Fradragsberettiget kjøpebonus,eks.m.v.a Skattepliktig inntekt Betalbar skatt på inntekt - 28% Betalbar formuesskatt 3 promille Sum betalbar skatt Utsatt skattefordel Innfusjonert Coop Sand 0-1,136,633 Utsatt skattefordel Endring i utsatt skattefordel ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

27 5 Vurdering av varebeholdning Med utgangspunkt i utsalgspriser er fradrag gjort for merverdiavgift og bruttofortjeneste. Betryggende fradrag for ukurans og prisfallsrisiko er gjort i form av et samlet prosentvis fradrag (sikringsfradrag). Varebeholdningen er pantsatt til fordel for Samvirkelagenes Garantifond. Pantet kan imidlertid bare realiseres ved avvikling av eget lag. 6 Kundefordringer Utestående fordringer utgjør pr Avsatt til tap på krav Balanseverdi Aksjer Aksjeporteføljen består av: 990 aksjer pålydende kr i Austmannaveien 11 AS, bokført verdi Andre aksjer/andeler Til sammen Kostprisen for aksjene i Austmannaveien 11 AS kr er tidligere nedskrevet med kr til kr Kostpris for aksjer i Odda Storsenter kr er tidligere nedskrevet til null. 8 Lån Austmannaveien 11 AS Lånet er ikke pantesikret da eiendomsselskapet i sin helhet er eiet av Coop Haugaland SA, og det ikke påhviler eiendommen noen heftelser. ÅRSMELDING REGNSKAP

28 NOTER Varige driftsmidler (Tall i hele tusen) Driftsløsøre Eiendommer Total Sum kostpris Tilgang i året Avgang Akk. avskrivninger 1/ Årets ord. avskrivninger Balanseverdi Avskrivningsplan Lineær Lineær Økonomisk levetid 3-10 år 50 år Investeringer og avgang varige driftsmidler (hele tusen): Driftsløsøre Investering Avgang Eiendommer Investering Avgang Total Investering Total Avgang Egenkapital Egenkapital (hele tusen) Ansvars innskudd Overkurs fond Felleseid ansv.kap Reserve fond Utbytte fond Andre fond Sum Endring ansvarskapital Renter ansvarsinnskudd Årsresultat Sum Sum 11 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

29 MARKED MEGA PRIX OBS! OBS! BYGG ELEKTRO EXTRA EXTRA BYGG NYHET FOR 2013: COOP SHOP EXPRESS RASKT OG ENKELT PÅ COOP OBS! Med Coop ShopExpress unngår du lange kassakøer. Med en håndskanner registrerer du selv varene mens du går og handler. Dermed har du hele tiden nøyaktig kontroll med hvor mye du har handlet for. Og siden varene allerede er registrert, trenger du ikke å ta varene ut igjen av posene - før du kommer hjem. Enklere kan det neppe gjøres. ÅRSMELDING REGNSKAP

30 REVISORS BERETNING 30 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

31 KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteen har gjennom året fulgt lagets virksomhet. Vi har vurdert lagets rutiner og revisors arbeid. Virksomheten i laget og resultatregnskapet for 2012 er meget bra. Kontrollkomiteen har i møte 26. februar 2013 behandlet lagets regnskap for 2012, styrets og revisors beretninger, og kan tilrå at Årsmøtet fastsetter det fremlagte regnskap som Coop Haugalands resultatregnskap og balanse pr. 31.desember Kontrollkomiteen Coop Haugaland SA Haugesund, 26. februar 2013 Carsten Tjessheim, Leder Svein Skrunes Liv H. Svendsen ÅRSMELDING REGNSKAP

32 KRETSÅRSMØTENE 2013 Vi ønsker våre medlemmer med ledsagere velkommen til kretsårsmøtene som bl.a. vil ta for seg styrets beretning og regnskap for Det vedtektsfestede program er tatt inn nedenfor. Utover dette viser vi til oppslag i butikkene samt kunngjøring i aviser. VEL MØTT! Møt opp på årsmøtene og bidra til en fortsatt positiv utvikling for Coop Haugaland. KRETSÅRSMØTENE HOLDES SOM FØLGER Haugesund krets 18. mars kl Rica Maritim Hotel, Caianosalen Ordfører i årsmøtet: Odd Sjursen Odda krets 19. mars kl Odda Ungdomshall, Småsalen Bokn krets 19. mars kl Idrettshuset Etne krets 19. mars kl Etne Kulturhus Vats/Skjold krets 19. mars kl Nesheimtunet Karmøy krets 20. mars kl Park Inn Haugesund Airport Vikedal/Sand krets 20. mars kl Sand Fjordhotel Sauda krets 21. mars kl Kløver Hotel Sauda SAKSLISTE 1. Åpning ved kretsutvalgets leder 2. Styrets årsmelding 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Innkomne forslag 5. Valg iflg. vedtektene Det blir servering og utlodning på alle møtene. Underholdning etc. kunngjøres ved oppslag i butikkene. Ta med medlemskortet som adgangstegn. 32 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

33 TILLITSVALGTE Medlemmer med varamedlemmer etter valgene i 2012 Hovedstyret NAVN ADRESSE PÅ VALG Gunnar T. Isdahl, leder 5525 Haugesund 2013 Solveig K. Gerhard, nestleder 5550 Sveio 2014 Oddny Blikra 5576 Øvre Vats 2014 Gunnar Jæger 5522 Haugesund 2014 Inger Elise Kolstø 4265 Håvik 2013 Ann Karin Simonsen 5532 Haugesund 2013 Sigbjørn Kvamme 5574 Skjold 2014 Per Øyvind Vikse Hanssen 5545 Vormedal 2014 Ann Karin Simonsen, Sigbjørn Kvamme og Per Øyvind Hanssen er valgt av og blant de ansatte. til styret (medlemsvalgte) 1. Ole Bernt Thorbjørnsen 5515 Haugesund Karin L. Søndeland 4280 Skudeneshavn Evelyn Rabbe 5750 Odda 2013 til styret (valgt av og blant de ansatte) 1. Geir M. Edvinson 4262 Avaldsnes Bjørg Espevoll 5514 Haugesund 2013 Kontrollkomité NAVN ADRESSE PÅ VALG Carsten Tjessheim, leder 5537 Haugesund 2013 Svein Skrunes 5519 Haugesund 2014 Liv Svendsen 5574 Skjold 2014 til kontrollkomitèen 1. Sigmund Skeie 4262 Avaldsnes Liv Vatnedal 5578 NedreVats 2014 Revisjon Sumergo DA 4068 Stavanger v/statsautorisert revisor Arne Thorsen ÅRSMELDING REGNSKAP

34 Årsmøtet HAUGESUND KRETS ADRESSE PÅ VALG Odd Sjursen, ordfører 5537 Haugesund 2014 Arne Sjursen, sekretær 5501 Haugesund 2014 May Lise Skogøy 5523 Haugesund 2013 Vesla Lunde 5545 Vormedal 2013 Sissel Osmundsen Hynne 5517 Haugesund 2014 Tone Cathrin Byrkjeland 5518 Haugesund 2014 Terje Lie 5529 Haugesund 2014 Karstein Vea 5518 Haugesund 2013 Bente Pettersen 5517 Haugesund Øyvind Hegglund 5518 Haugesund Geir Charles Grindheim 5529 Haugesund 2013 KARMØY KRETS ADRESSE PÅ VALG Gunnar Mosbron 4270 Åkrehamn 2014 Evelyn Solvang 4250 Kopervik 2014 Harald Gabrielsen 4260 Torvastad 2013 Magnus Mikkelsen 4250 Kopervik Kristin Karlsen 4276 Vedavågen Svein Atle Søndeland 4280 Skudeneshavn Gunnvor Olsen 4262 Avaldsnes 2013 SAUDA KRETS ADRESSE PÅ VALG Torhild Ø. Tveit 4200 Sauda 2014 Alfred Solheim 4200 Sauda Andreas Fattnes 4209 Vanvik Ivar Øvrebø 4200 Sauda 2013 ETNE KRETS ADRESSE PÅ VALG Ingvor Gundegjerdet 5590 Etne Arvid Ness 5590 Etne Tora Therese Lundal 5590 Etne 2013 SKJOLD/VATS KRETS ADRESSE PÅ VALG Sverre Emil Grunnaleite 5574 Skjold 2013 Varamedlem Reidar Håvås 5574 Skold 2013 VIKEDAL/SAND KRETS ADRESSE PÅ VALG Margrete Sævareid 5583 Vikedal Øyvind Sand 4230 Sand Hilde Lofthus Lillemo 5583 Vikedal 2013 ODDA KRETS ADRESSE PÅ VALG Arve Eriksen 5770 Tyssedal Egil Johannessen 5750 Odda Solveig Grønlien 5750 Odda 2013 BOKN KRETS ADRESSE PÅ VALG Olav Lande Rossebø 5561 Bokn 2013 Grete Alvestad 5561 Bokn 2013 PERSONALETS REPR. ADRESSE PÅ VALG Ronny Strøm Stange Coop M. Skjoldastr May Anita Svenning Coop Mega Odda 2014 John Heimdal Coop Prix Vedavågen 2013 Elin Frøkedal Coop Prix Etne 2013 Sigrid Odland Mørch Coop Obs! Hyperm Kirsten Haarberg Coop Prix Rogalandsgt Sissel Dyngen Coop Prix Avaldsnes 2014 Anne Olaug Lalid Coop Mega Sauda 2014 Anita Frøland Coop Marked Knapphus 2014 Synnøve Knutsen Coop Obs! Hyperm Magnhild S. Johannessen Coop Marked Skjold Gro Håkonsen Coop Prix Åkra Gro Kallevik Coop Obs! Hyperm Marit Breivik Administrasjonen 2013 SENTRAL VALGKOMITÉ ADRESSE PÅ VALG Gunnar Mosbron, leder 4270 Åkrehamn 2014 Sissel Osmundsen Hynne 5517 Haugesund 2014 Harald Fosen 5521 Haugesund Elin Hillesland 4262 Avaldsnes Magrete Sævereid 5583 Vikedal ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

35 MARKED MEGA PRIX OBS! OBS! BYGG ELEKTRO EXTRA EXTRA BYGG ALT TIL BEDRIFTEN I ETT KORT Coop Bedriftskort gir en enklere og mer effektiv kjøpsrutine for bedriften. Kortet kan benyttes til daglige innkjøp i alle Coops butikker. PINkode gjør kortet fleksibelt i bruk, og månedlig faktura sørger for fulloversikt over kortbruken. ÅRSMELDING REGNSKAP

36 Kretsutvalg HAUGESUND KRETS ADRESSE PÅ VALG Carsten Tjessheim, leder 5537 Haugesund 2014 Bibbi Klette 5529 Haugesund 2014 Vesla Lunde 5545 Vormedal 2013 Kari Knutsen 5532 Haugesund 2013 Øyvind Hegglund 5518 Haugesund Jan Kristian Andersen 5532 Haugesund Victor Andersen 5538 Haugesund 2013 Valgkomité Jan H.B. Andersen, leder 5545 Vormedal 2014 Torleiv Egeland 5517 Haugesund 2014 Tone Cathrin Byrkjeland 5518 Haugesund Vesla Lunde 5545 Vormedal Tor Arne Egeland 4250 Kopervik 2013 SAUDA KRETS ADRESSE PÅ VALG Torhild Ø. Tveit, leder 4200 Sauda 2014 Alfred Solheim 4200 Sauda 2014 Ivar Øvrebø 4200 Sauda 2013 Andreas Fattnes 4209 Vanvik 2013 Ingve Handeland 4200 Sauda Gisela Amdal 4208 Saudasjøoen Knut Molla 4200 Sauda 2013 Valgkomité Eva Susanne Øvrebø, leder 4200 Sauda 2014 Anders S. Tveit 4200 Sauda 2013 Terje Lindvoll 4200 Sauda 2014 Varamedlem Aud Øvrebø 4200 Sauda 2013 ETNE KRETS ADRESSE PÅ VALG KARMØY KRETS ADRESSE PÅ VALG Gunnar Mosbron, leder 4270 Åkrehamn 2013 Ingebjørg M. Thorsen 4264 Kvalavåg 2014 Evelyn Solvang 4250 Kopervik 2014 Karin Søndeland 4280 Skudeneshavn 2014 Harald Gabrielsen 4260 Torvastad Magnus Mikkelsen 4250 Kopervik Laila Våge 4262 Avaldsnes 2013 Valgkomitè Evelyn Solvang, leder 4250 Kopervik 2014 Sigmund Skeie 4262 Avaldsnes 2013 Anne Kirsten Ferkingstad 4272 Sandve Rita Anett Olsen 4262 Avaldsnes Margit Elisabeth Hauge 4262 Avaldsnes 2013 Ingvor Gundegjerde, leder 5590 Etne 2014 Arvid Ness 5590 Etne 2013 Tora Therese Lundal 5590 Etne Gunn Nordis Ekornrud 5590 Etne Terje Johanson 5590 Etne 2013 Valgkomité Ole Ragnar Gundegjerde, leder 5590 Etne 2013 Helga Berge 5590 Etne 2013 Eva Wiik Hustoft 5590 Etne Egil Selland 5590 Etne Kari Kringlebotten 5590 Etne ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

37 Kretsutvalg SKJOLD/VATS KRETS ADRESSE PÅ VALG Sverre Emil Grunnaleite, leder 5574 Skjold 2013 Liv Vatnedal 5578 Nedre Vats 2014 Reidar Håvås 5574 Skjold 2013 Anna Kvitno Dagsland 5574 Skjold 2013 Knut Arne Skjervheim 5578 Nedre Vats Hans Egge 5574 Skjold Egil Berakvam 5578 Nedre Vats Else Vierdal 5578 Nedre Vats 2013 Valgkomité Inghart Lasse Tveit, leder 5574 Skjold 2014 Halvard Haugen 5578 Nedre Vats 2013 Bjørg A. Stokland 5578 Nedre Vats Ole Indreland 5578 Nedre Vats Anne Kristine Andersen 5574 Skjold 2013 VIKEDAL /SAND KRETS ADRESSE PÅ VALG Margrete Sævareid, leder 5583 Vikedal 2013 Randi Sletten 5583 Vikedal 2014 Hilde Lofthus Lillemo 5583 Vikedal 2013 Øyvind Sand 4230 Sand 2014 Anne Karin Berget 4230 Sand Tor Ole Solheim 5583 Vikedal Hilde Austrheim 5583 Vikedal Inger Endresen 4230 Sand 2013 Valgkomité Nils Erik Eide, leder 5583 Vikedal 2014 Tone Staurland, leder 5583 Vikedal 2013 Eli Opsal 5583 Vikedal 2013 ODDA KRETS ADRESSE PÅ VALG Arve Eriksen, leder 5770 Tyssedal 2014 Kåre Kysnes 5750 Odda 2013 Sigbjørn Kvarme 5750 Odda 2014 Egil Johannessen 5750 Odda 2014 Solveig Grønlien 5750 Odda 2013 Varamedlem Terje Bjelland 5750 Odda 2013 Valgkomité Kjell Ivar Mala, leder 5750 Odda 2013 Odd Arne Mala 5750 Odda 2014 Grete Årekol 5776 Nå Brynhild Bjørkestand 5750 Odda Arne Midtbø 5750 Odda 2013 BOKN KRETS ADRESSE PÅ VALG Olav Lande Rossebø, leder 5561 Bokn 2013 Grethe Alvestad 5561 Bokn 2014 Sonja Mikkelsen 5561 Bokn Johannes Nilssen 5561 Bokn Linda Ognøy 5561 Bokn Geir Aksdal 5561 Bokn 2013 Valgkomité Arild Ognøy, leder 5561 Bokn 2014 Kjetil Hamre 5561 Bokn 2013 Armand Svendsen 5561 Bokn 2013 Varamedlem Solrun Ognøy 5561 Bokn Asbjørn Møgedal 4230 Sand Turid Rønnevik 5583 Vikedal 2013 ÅRSMELDING REGNSKAP

38 SAMFUNNSANSVAR Møt vår yngste medarbeider: Mina Coop Haugaland har i en årrekke støttet Norsk Folkehjelp og deres arbeid i utviklingsland og kriserammede områder. I fjor utvidet vi dette samarbeidet ved å adoptere en valp som skal trenes opp til minehund. Valpen Mina ble født i april Foreldrene hennes, Action og Sioux, er topp minehunder, og de har sikret at Mina og hennes tre søsken har de beste genetiske forutsetninger for å bli skarpe minehunder. Treningen for å bli fullbefaren minehund starter når valpene er helt unge, og varer fram til hundene er om lag halvannet år gamle. Treningen foregår på Norsk Folkehjelp sitt internasjonale treningssenter for minehunder i Sarajevo, Bosnia Herzegovina. En godt trent minehund er mer enn 20 ganger så effektiv som et menneske som søker med metalldetektor, og det er derfor mye trening som gjenstår. Ved årsskiftet er Mina åtte måneder gammel, og litt utpå nyåret 2013 vil hun være halvveis i utdannelsen sin. SPONSING Bredde, mangfold og omtanke er viktig for Coop Haugalands sponsorvirksomhet Coop Haugaland sponser over 200 lokale lag, foreninger og organisasjoner på Haugalandet. I disse lagene og foreningene gjøres det en fantastisk innsats på en rekke områder, et arbeid som bidrar til å gjøre Haugalandet til et godt sted å vokse opp og leve. Vi ønsker gjennom vår sponsorvirksomhet å gi et lite bidrag til dette verdifulle arbeidet. Sin første test, 10-ukerstesten, besto vår yngste lærling med glans. Bortsett fra på ett område: hun var ikke spesielt god til å ligge i ro når hun fikk beskjed om det. Men valper er som kjent ikke særlig flinke til dette, så foreløpig er vi ikke bekymret. Etter et drøyt halvår har det som startet som lek, gradvis gått mer over til å bli ordentlig trening. Nå går mye tid med til å trene på søking etter leker og gjenstander, og hun bruker mye tid med trenerne sine på å gå rundt i nye miljøer, for å bli trygg på en skiftende og stressende verden utenfor treningssenteret. Mina har en god faglig utvikling, og er minst på høyde med sine jevnaldrende lærlinger. Vi får jevnlig oppdatering om Minas utvikling. De som vil følge med på hvordan Mina skikker seg på skolen i Sarajevo kan lese medarbeiderrapportene på Pantedonasjon Takk til alle som hver dag panter flaskene sine i våre Coop-butikker og trykker på den gule Omtankeknappen. Pengene som kommer inn går til Coop Solidaritetsfond, som sammen med Norsk Folkehjelp velger utviklings- og hjelpeprosjekter som skal støttes. Hver krone er verdifull, og samlet blir dette betydelige beløp som bidrar til en viktig innsats for en bedre verden. 38 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2015 70. driftsår

Årsmelding og regnskap 2015 70. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2015... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Coop Havøysund SA avholder årsmøte onsdag 28. mars kl.19.00 på Havøysund Hotell, møtesalen.

Coop Havøysund SA avholder årsmøte onsdag 28. mars kl.19.00 på Havøysund Hotell, møtesalen. INNKALLING TIL ÅRSMØTE Coop Havøysund SA avholder årsmøte onsdag 28. mars kl.19.00 på Havøysund Hotell, møtesalen. SAKSLISTE 1. Åpning 2. Konstituering Valg av dirigent, sekretær, og 2 medlemmer til å

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer