TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist"

Transkript

1 Tilstede fra HS:, Bjarne,, Birgit, Louise og Daniel. Ekstrerne: Bjørn fra Studentidretten, Lars fra TSI Basketball, Alf-Konrad fra Idrettsrådet 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra det konstituerende hovedstyremøtet godkjennes 2 Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallingen til hovedstyremøtet godkjennes 3 TSI Basketball Gruppen redgjør for sitt ønske om trimgruppestatus og hva deres planer fremover er. Basket må informeres om deres forpliktelser til TSI. Lars informerer om gruppen. Ønske om minst 10 per trening, og bedre treningstider. Kan være gira på å arrangere SM TSI Basketball må inn i følgende systemer: Mailinglisten, bankonto, nettside. TSI Basketball får info om kickoff asap Louise 19. mars 4 Golfsaken Vi må følge opp og besteme videre gang for TSI Golf. Arne er informert om at TSI Golf er oppløst. skal ha fått orden på midlene til TSI Golf innen 1 uke etter referatet til årsmøtet ble lagt ut, 18. mars. Hva er status? Bjørn Anders: Har sendt e-post til Rolf Johansen ved Bioforsk Holt angående avvikling. De antydet på telefon tidligere at opprydning tidligst kunne begynne i mai/juni, så avventer svar fra dem litt til før jeg begynner å mase. : Rolf tar opprydningsprossessen og sender regning til oss. Har ikke fått pris. og Bjørn En enighet med Bioforsk rundt hvordan området skal ryddes skal være i orden før påske. Hva er status? finner ut av pris for opprydning. Midlene er overført til TSI. 1 av 8

2 5 Undergruppekontakter Alle undergrupper skal ha fått e-post innen dette møtet. Er dette gjort? Alle tar en kjapp oppdatering rundt statusen til sine respektive undergrupper: Louise: TSI Styrkeløft og TSI Karate. Daniel: TSI Dansademika og TSI Fekting. : TSI Vollyball og TSI Biljard. Bjørn: TSI Langrenn, TSI Fjellgruppa og TSI TULL. Emilie: TSI Håndball, TSI Innebandy og TSI Futsal. Birgit: TSI Boksing, TSI Fotball og TSI Ishockey. : TSI Aikido, TSI Basketak og TSI Judo. Christian: TSI Surf, TSI Basket og TSI Kajakkpolo Bjarne: TSI SURK, TSI SUT og TSI TRULLE SUT: Har aktivitet som ikke har vært høyere de siste 5 årene, 120 turer det siste året. Ikke fornøyd med medlemssystemet. Mister klubblokalet sitt i Mai. Ikke fått kontotilgang, så sliter med å få gjort investeringer til kopmpressor. Handball: TSI Handball har fått en klage fra Alta kommune etter en fest på en skole. sender e-post til Handball, og til Alta kommune Alle. Onsdag 25. mars. 6 Fordeling av ordinære midler På det konstituerende møtet ble det laget et komplett forslag til fordeling av ordinære midler, samt dekning av ekstern treningstid. Ønsker vi å gjøre endringer i forslaget, eller vedtar vi det slik det står. Det er potensielle feil i TSI Judo sitt budsjett i forhold til hva de skriver i søknaden. informerer om status på møtet. Vedtak: Vedlagte forslag til fordeling av ordinære midler samt dekning av ekstern treningstid blir gjeldende med følgende endringer: Kajakkpolo: Oppjusteres til kr ,-i ordinære midler. AU sender ut informasjon til undergruppene med detaljerte begrunnelser. Oversikt over tildelingen sendes ut etter møtet AU Mandag AU har gjort justeringer på følgende undergrupper: TSI Judo, TSI Kajakkpolo. Begge justert i forhold til hvor store inntekter de har hatt selv. 2 av 8

3 7 TSI Turn kontigent Er alt i orden i forhold til TSI Turn sine utestående fakturaer? 8 SM/SL i Tromsø Louise informerer om statusen etter undergruppeforumet. Skal ha vært gjort. sjekker ut Idrettsrådet informerer etter en inforunde fra HS: Idrettsrådet er veldig interessert i at SL skal gjennomføres, og det passer veldig bra i forhold til idrettsrådets strategi. VisitTromsø har en verktøykasse for å arrangere arrangement som dette. Ditt drømmearrangement er en samling i regi av idrettsrådet som omhandler store idrettsarrangementer i Tromsø HS har fått en søknad om opprettelse av en komiteé med formål om å arrangere SL i Tromsø i vinterferien 2016,, (Louise,) Bjarne, (Birgit) kommer, samt en gjeng fra komitéen. E-post sendes Alf-Konrad med antall som kommer på samlingen Vedtak: HS godkjenner søknaden, og tildeler kr 5000,- i oppstartsstøtte til Studentlekene Tromsø 2016 Bjarne Fredag 9 SL-workshop på Lillehammer TSI har fått tildelt en observatørplass på SLworkshopen på Lillehammer Bjarne stiller fra TSI HS, og skriver en saftig bunke med notater og følger nøye med. Bjarne 10 Draktavtalen med assistco Vi har siden september vært i dialog med assistco ang. en draktavtale med de som innebærer egen nettbutikk a la ntnui.assistco.no. Avtalen er sagt opp. AssisCo får svar på henvendelsen sin, og sponsoransvarlig i SL tar ansvar for Daniel Onsdag 25. mars 11 Nøkkel og adgang til kontoret Hvem har skaffet seg adgang? Louise og Daniel har ikke ordnet. Hilje og Viktor sin nøkkel er ikke levert tilbake. Alle. 3 av 8

4 12 Kick-Off Vi bør ha et faglig innhold: Strategi SL/SM/sponsorer Håndboken TSI-fest NSI (Louise har hørt med Marius) Dialogen må tas videre med Skibotn, mat og sengeplasser må bestilles. Buss/transport må bestilles. Alle i SL-komitéen inviteres Ishockey: 2, Fjellgruppa: 3, Styrkeløft: 1, Fotball: 2, SUT: 2, Basketball: 1, HS: 5 Louise Sosialt: Kubbturnering SL: Hva vil gruppene få ut av SL? Haller/skoler, frivillige, sponsorer Invitere: Kretsen, rådet og Studentidretten Louise stiller som leder i Kick-off-komitéen, med Emilie, Christian og Birgit. Daniel og plukker opp strategiprossesen Daniel og Kick off Hvordan ligger komitéen an i forhold til planen vi la på forrige møte (over)? 13 TSI Karate Karate skal være på vårt system innen dette møtet. Hva er status? har hatt dialog med leder. Kontoen skal flyttes over til DNB. Rekruttering skal være iverksatt innen 1 mnd, medlemstall skal ha en betydlig økning innen 6 mnd. Hva er fremgangen her? TSI Karate skal personlig sørge for at medlemmene blir registrert på kraft. Medlemstallene til TSI Karate sjekkes 15. oktober. Louise Logoen skal på forsiden, og den gamle logoen skal byttes ut med den nye. Logo i orden innen 18. april 14 Roll-ups Roll-ups er bestilt, men formatet var feil. Fikses og bestilles asap. Ordnet, kommer i løpet av uken 4 av 8

5 15 Årsmøtet i Tromsø Idrettsråd Birgit informerer. TSI bør være på dette møtet hvert år. Bør inn i HS sitt årshjul! Birgit Rådet var gira på et SL i tromsø Rådet var positive til at TSI stilte på møtet, og at vi kom med et ønske om SL. Fin møteplass. 16 Nettverkssamling Info om nettverksamlingen 8 representanter fra TSI! :D Veldig bra samling, gode tilbakemeldinger rundt planer om SL Louise 17 Ny medlemskontigent Vi fikk, på årsmøtet ikke vedtatt nye medlemskontigenter, på grunn av avtalen med Kraft. Vi vedtok likevel å arbeide for å få de nye prisene på plass så fort som mulig. Prisene det er snakk om er, per semester: Medlem: kr 200 Ikke-meldem: kr 400 AU tar saken videre og oppdaterer HS etter påske Bjørn: Ønsker et møte med AU ang. saken. AU 15. april Det skal undersøkes hvorvidt dette er mulig å ordne. det skal også undersøkes hvor midlene til Kraft 2 ligger, og hvor mye som er på denne kontoen. Vi ønsker også samle alt TSI har spart på en egen konto disponert av TSI. Dette for bedre oversikt. AU har ikke prioritert dette 18 Fiken AU har takket ja til tilbudet til Fiken Undergruppene må informeres. 25. mars 5 av 8

6 19 Kassererkurs Fiken stiller ikke med kursing utenom online. Trenger vi kassererkurs, eller er det bedre med en regnskapsføringsworkshop? Dette bør gjøres ganske kjapt. Vi ønsker en regnskapsføringsvkveld 14. april. Informasjon sendes innen 25. mars av Datarom må reserveres. 25. mars Dersom vi ser det er behov for et ordentlig kurs, arrangeres dette etter påske. Bjarne ønsker at vi skal kjøpe inn dadler og kalle kurset for Fiken & Dadler. Nedstemt. 20 Trimsvømming Emilie informerer om status med stakkevollan og trimsvømmingstilbudet. Emilie sjekker ut saken Emilie 21 Hvordan få flere medlemmer til studentorganisasjonene Har UGK tatt forbindelse med sine UG? UG er kontaktet. UG melder seg på selv og er klare. Påmeldingsfrist var mandag og stiller fra HS 22 Søke om nytt kontor Søknad er skrevet, men må tilpasses SP sitt format Søknaden er sendt. Daniel og 23 Idrettsregistrering har sendt mail til idrettskretsen med referatet fra årsmøtet og en liste over undergruppene, slik at dette blir registrert korrekt. Har pratet med Mats ang. saken. har sendt e-post Sjekker med klubbadmin hva som trengs i forhold til Kraft. 6 av 8

7 24 TSI-ball/fest Bjørn Anders redgjør for hvorvidt dette er noe Kraft vil være med på. Bjørn informerer: I utganspunktet ja, men med forutsetninger. Normal drift på søndag, med mulig unntak ift. parketten. Brannsikkerhet må prioriteres. 60m^2 med gulv = kr Bør vurderes om kostnadene er verdt det. Bjørn Anders 25 Bruk av halltid fra UNN En gruppe fra UNN ønsker å benytte treningstidene våre på Kraft i eksamensperioden der våre egne grupper ikke benytter hallen. Hvordan stiller HS seg til saken? TSI er i utgangspunket for aktivitet, men en slik avtale må avtales med Studentidretten. Om det opprettes en slik avtale, må gjengen fra UNN avtale med Studentidretten ang. pris/medlemskap. 26 Naustet til TSI Trulle BEA vurderer hvorvidt de fremdeles ønsker å subsidiere leien av naustet til TSI Trulle på grunnlag av mistanke rundt om naustet brukes av ikke-studenter. Bjarne går i dialog med de to partene for å løse problemet. Bjarne informerer om saken TSI HS, TSI Trulle og BEA skal ha et møte der saken diskuteres. Bjarne informerer videre på neste HS. Bjarne 27 TSI Badminton Vi har igjen fått forespørsel rundt hva som skal til for å opprett en badmintongruppe. Gruppen er informert om krav og plikter. Vedtak: Vi aventer til vi får en konkret søknad om opprettelse av trimgruppe 28 Opprettelse av egen konto og regnskap for Oppdrag Troms Det er ønske fra utvalget som arrangerer Oppdrag Troms om å ha en egen konto med et eget regnskap for å gjøre arbeidet rundt dette enklere. Dette spesielt med tanke på søknader, samt rapporter i etterkant. Vedtak: TSI Fjellgruppa tildeles en ekstra bankkonto til arrangeringen av Oppdrag Troms, samt et eget regnskap. fikser 7 av 8

8 29 Kraft II Bjørn informerer: fra TSI til kraft II Går over hvert år ca fra TSI til kraft. Midlene står på samskipnadens konto, og de kan vi få over til vår egen konto. Vedtak: Midlene på Kraft II-kontoen ved samskipnaden overføres til TSI sin egen sparekonto til Kraft II. Midlene skal settes av til sparing til Kraft II Brukerundersøkelse for undergruppene etter påske. 30 Midler ifm. Hytta vedlikeholdsfond midler TSI eier ift. hytta. AU tar saken videre og får til et møte med Samskipnaden. AU 13. mai. 31 Regnskapet til TSI Basketak Daniel foreslår saken godkjent. Regnskapet er allerede ført, og kan ikke føres igjen. HS godkjenner regnskapet da regnskapsloven sier at regnskapet ikke kan føres etter det er lukket. Møtet avsluttet: 20:30 8 av 8

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 og 2013/2014 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 13:15 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen.

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer