Tre ting som ikke kan kjøpes for penger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tre ting som ikke kan kjøpes for penger"

Transkript

1 V akn opp! OKTOBER 2013 NR. 10 Tre ting som ikke kan kjøpes for penger

2 V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P ANETT TEN ARINGER FORSIDETEMA Tre ting som ikke kan kjøpes for penger SIDENE 8 11 r Finn Bibelens svar paspørsm al ungdommer stiller. For eksempel: «Hva hvis jeg blir mobbet?» «Er jeg altfor opptatt av utseendet mitt?» «Hva om jeg har et helseproblem?» Se ogsa videoen «Hva andre ungdommer sier om kropp og utseende». Se hvordan Bibelen kan hjelpe tenaringer til atakle vanlige utfordringer. (Se under HVA BIBELEN LÆRER TEN ARINGER) 3 VI BETRAKTER VERDEN 4 HJELP FOR FAMILIEN Nar et vennskap blir for nært 6 INTERVJU En biokjemiker forteller om sin tro 12 HELSE Hva du bør vite om epilepsi 14 HVA BIBELEN SIER Depresjon 16 STAR DET EN DESIGNER BAK? En løvgresshoppes bemerkelsesverdige hørsel BARN r Les bibelske tegneserier. Bruk aktivitetssidene for a hjelpe barna dine til a lære mer om bibelske personer og moralprinsipper. (Se under HVA BIBELEN LÆRER BARN) Vol. 94, No. 10 / Monthly / NORWEGIAN Samlet opplag: pa99spr ak Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakn opp! (ISSN ) utgis pa norsk av Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Ansvarlig utgiver: Bent Arntzen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett. Printed in Germany. Ønsker du mer informasjon eller et gratis bibelkurs? Gainnp a eller skriv til JEHOVAS VITNER, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark (for DANMARK, FÆRØYENE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE) Se fullstendig adresseliste pa

3 VI BETRAKTER VERDEN ITALIA I2011bledetsolgt flere sykler enn biler i Italia. Mulige forklaringer pa det kan være den økonomiske krisen, prisene pa drivstoff og utgiftene til vedlikehold av biler. Det er dessuten forholdsvis rimelig a vedlikeholde sykler, samtidig som det er enkelt og praktisk asykle. ARMENIA Den europeiske menneskerettighetsdomstol har slattfastatstatenarmenia krenket rettighetene til 17 unge menn, alle Jehovas vitner, som ble holdt i varetekt etter at de hadde nektet autføre siviltjeneste underlagt militære myndigheter. Staten ble palagt abetaleskadeserstatning til de 17, foruten saksomkostninger. Sykler: Peter Erik Forsberg/age fotostock; nummerskilt: Imaginechina/Corbis KINA Ietforsøkp a a redusere trafikktettheten er det blitt vedtatt a sette en grense for hvor mange nye kjøretøyer som kan registreres idestore byene. I Beijing vil det for eksempel ikke bli registrert flere enn kjøretøyer pr. ar. I august 2012 var det cirka som var med i trekningen om registreringsbevis. Det var medandreordbare1av53 søkere som lyktes. JAPAN Sekstitre prosent av de barna som ble offer for kriminalitet der sosiale nettsteder var inne i bildet, var ikke blitt advart av foreldrene om mulige farer. Av de 599 tilfellene som ble undersøkt, innrømmet 74 prosent av de antatte gjerningsmennene at hensikten med at de brukte disse nettstedene, var at de ville ha sex med mindrearige. 3

4 HJELP FOR FAMILIEN EKTESKAPET N ar et vennskap blir for nært UTFORDRINGEN Du har en venn av det motsatte kjønn som virkelig forstar deg. Dere to kan snakke sammen om alt mulig, og det gjør dere. «Vi er bare gode venner», sier dutildegselv.mendeter ikke sikkert at ektefellen din ville se det pa samme mate hvis han eller hun fikk vite om de lange samtalene deres. Dette vennskapet er sannsynligvis allerede for nært, og du bør gjøre noe med situasjonen. Men tenk først over hvordan du er blittinvolvertietslikt vennskapsforhold. HVORFOR DET SKJER Det er smigrende. For a si det enkelt: Oppmerksomhet fraenavdetmotsattekjønngirengodfølelse.viblir smigret nar noen setter pris paoss.etteratduharvært gift en tid, føler du kanskje at en annen enn din ektefelle dekker ditt behov for af a bekreftelse pa at du er spesiell. Men det at du far et slikt behov dekket av en annen enn den du er gift med, har sin pris. Nar det blir en upassende følelsesmessig forbindelse mellom deg og en av det motsatte kjønn, svekker du forbindelsen mellom deg og ektefellen din. Du berøver paenm ate ektefellen din den hengivenheten du skylder ham eller henne. Spør deg selv: Hvilke behov som jeg egentlig burde fa dekket i ekteskapet, blir dekket i dette vennskapet? Du er sarbar. Bibelen sier at de som gifter seg, kommer til a erfare et visst mal av «trengsel». (1. Korinter 7:28) Kanskje du noen ganger føler at ektefellen din forsømmer deg eller ikke setter pris pa deg, eller du gar og irriterer deg over en konflikt som ikke er blitt løst. Det kan være at ektefellen din ikke liker asnakkeomslike ting, og det gjør at du blir frustrert og er mer mottagelig for oppmerksomhet fra en annen. Noen eksperter sier at nar den ene ektefellen ikke vil snakke om vanskelige ting, kan dette være en sterk indikasjon paatekteskapet blir ulykkelig og til og med et forvarsel om skilsmisse. Spør deg selv: Er det noe jeg savner i ekteskapet mitt som har gjort meg sarbar for et upassende vennskap? r Du finner flere nyttige r ad til familier p a

5 HVA DU KAN GJØRE Vær oppmerksom pafaren.bibelen sier: «Kan noen samle glør i fanget uten at klærne begynner a brenne?» (Ordsprakene 6:27, NO 2011) Det er en kjensgjerning at det er ødeleggende a utvikle et romantisk forhold til en annen enn den man allerede er gift med. (Jakob 1:14, 15) Det dreier seg ikke bare om noe som kan komme til askje.tenkp a hva som allerede har skjedd. Ved avise en annen en slik form for oppmerksomhet har du berøvet ektefellen din oppmerksomhet som du burde vise ham eller henne. Ikke bedra deg selv. Et nært vennskap kan fadegtil alurep a hvordan livet ville ha blitt hvis du hadde giftet deg med denne personen. Men sannsynligvis setter du din venns sterke sider opp mot din ektefelles svake sider ogdeter,fora si det mildt, en urettferdig sammenligning! Husk ogsa at den oppstemte følelsen du far nar du tenker pa vennen din, trolig er den samme følelsen som den du opprinnelig hadde for den du giftet deg med. Bibelsk prinsipp: Jeremia 17:9. Sett grenser. Det er vanlig a montere tyverialarm i bilen eller i huset. Du kan gjøre noe lignende i ekteskapet ditt. «Vokt ditt hjerte», sier Bibelen. (Ordsprakene 4:23) Hvordan kan du gjøre det? Prøv dette: Send ut tydelige signaler som viser at du er gift kanskje ved ahabilderavektefellendinp a arbeidsplassen. Bibelsk prinsipp: 1. Mosebok 2:24. Bestem deg for hva du vil og hva du ikke vil tillate deg nar det gjelder oppførsel overfor det motsatte kjønn. Det ville for eksempel ikke være passende a snakke med en slik venn om problemer du har i ekteskapet, eller ag aut og ta en drink sammen med en kollega av det motsatte kjønn. Erdublittaltfornærknyttettilenavdetmotsatte kjønn? Avslutt vennskapet. Synes du det er for vanskelig? Spør deg selv hvorfor. I stedet for aprøve aforsvare ditt forhold til denne personen bør du forsvare ektefellen din og ta skritt for a verne om ekteskapet ditt. Bibelsk prinsipp: Ordsprakene 5:18, 19. NØKKELSKRIFTSTEDER «Hjertet er mer forrædersk enn noe annet, og desperat.» Jeremia 17:9. «En mann... skal holde seg til sin hustru.» 1. Mosebok 2:24. «Gled deg sammen med din ungdoms hustru... Matte du bestandig henrykkes av hennes kjærlighet.» Ordspr akene 5:18, 19. «BAREGODEVENNER»? SPØR DEG SELV: Snakker jeg med denne personen om mine ekteskapelige problemer? Skaper jeg muligheter til a være sammen med ham eller henne? Holder jeg dette vennskapet skjult for ektefellen min? Ville jeg føle meg ille berørt hvis ektefellen min var til stede? Ville ektefellen min bli mistenksom eller føle seg sviktet hvis han eller hun overhørte samtalene vare? V akn opp! Oktober

6 INTERVJU DAVEY LOOS En biokjemiker forteller om sin tro Dr. Davey Loos er en biokjemiker i Belgia. Paettids- punkt tvilte han paomdetfinnesenskaper.hantrodde pa evolusjonslæren. Men senere forandret han oppfatning. Hva var grunnen til at denne forskeren tok det han trodde om livets opprinnelse, opp til ny vurdering? Vakn opp! har intervjuet dr. Loos om hans forskningsarbeid og om hans tro. Hvorfor ble du interessert i vitenskapelig forskning? Da jeg gikk pa universitetet, valgte jeg a studere kjemi. Jeg var spesielt fascinert av proteiner og nukleinsyrer, som er de desidert mest komplekse molekylene pajorden. Noesomvakteminnysgjerrighet, var visse molekylers reaksjon pa sollyset. Trodde du p agud? Da jeg var liten, gjorde jeg det. Men senere, mens jeg studerte ved det katolske universitetet i Leuven, lærte jeg at alt som lever, er blitt til som følge av prosesser i naturen. Professorene fikk noen av disse til a høres veldig kompliserte ut. Siden professorene var erfarne vitenskapsmenn, trodde jeg pa det de sa, og det ble etter hvert vanskelig for meg a godta at det finnes en Gud. Hva fikk deg til atenke igjennom saken pa nytt? I 1999 traff jeg en venn fra skoletiden som var blitt et av Jehovas vitner, og jeg ble med pa et av møtene deres. Omtrent pa samme tid kom et av Jehovas vitner pabesøk.han laigjenenboksomheterfinnes det en Skaper som bryr seg om oss? 1 Hva syntes du om boken? Kvaliteten av det forskningsarbeidet som ble lagt fram, imponerte meg. Jeg begynte a lure paomevolusjonvirkelig er forklaringen padetviser rundt oss i naturen. Hva i naturen gjorde inntrykk padeg? Arbeidet mitt som biokjemiker innebar a studere visse molekyler i cyanobakterier (ogsa kjent som blagrønnalger) i havet. Disse mikroorganismene 1 Utgitt av Jehovas vitner.

7 V ar tro er ikke en blind tro som setter til side vitenskapelige kjensgjerninger er ikke avhengige av andre levende organismer for af anæring. Noen forskere tror at de vardeførstelivsformenep a jorden. Ved a utnytte energi frasollysetomdannermikrobene vann og karbondioksid til næring. Dette gjør de ved hjelp av en ekstremt komplisert kjemisk prosess, som man enna ikke fullt ut forstar. Noe annet som gjorde inntrykk pa meg, var at cyanobakteriene kan fange opp lys utrolig effektivt. Blad utnytter jo ogsa sollys for a produsere næring. Hva er da sa spesielt ved disse bakteriene? Jo lenger ned i havet man kommer, desto mindre lys er det. Sa de cyanobakteriene som holder til der, mafange opp det minste glimt av lysenergi, og det gjør de ved hjelp av svært avanserte antenner. Nesten 100 prosent av den oppsamlede energien blir overført til næringsproduserende sentre. Denne lysoppsamlende mekanismens design har vakt interesse hos dem som produserer solcellepaneler. Deres solceller er selvfølgelig ikke palangtnær sa effektive som systemene i bakteriene. Hvilken konklusjon fikk det deg til atrekke? Jeg tenkte padetatingeniører prøver aetterlignedefantastiske mekanismene som fin- nes i forskjellige livsformer, og kom til at livet mahablittde- signet av Gud. Men troen min varikkebarebasertp adetjeg studerte som forsker. Den var ogsabygdp aetgrundigstudium av Bibelen. Hva overbeviste deg om at Bibelen er fra Gud? En av de mange tingene som overbeviste meg, var hvordan bibelske profetier har gatt i oppfyllelse til minste detalj. Jesaja beskrev for eksempel flere hundre ar i forveien mange detaljer i forbindelse med Jesu død og begravelse. Vivetatdenneprofetienble nedskrevet før Jesu død. Omkring hundre ar før Jesu fødsel ble det nemlig laget en avskrift av Jesajas bokrull, som ble funnet i Qumran. Profetien sier: «Han skal fa sitt gravsted hos de onde, og hos den rike klassen i sin død.» (Jesaja 53:9, 12) Og Jesus ble faktisk henrettet sammen med forbrytere, men han ble lagt i en grav som tilhørte en velstaende familie. Dette er bare ett eksempel som overbeviste meg om at Bibelen ma være inspirert av Gud. (2. Timoteus 3:16) Med tiden ble jeg et av Jehovas vitner. Hvorfor setter du pris pa a være et av Jehovas vitner? Var tro er ikke en blind tro som setter til side vitenskapelige kjensgjerninger. Og vi lar oss lede av prinsipper som er fast forankret i Bibelen. Som et av Jehovas vitner liker jeg a fortelle andre om Bibelens oppmuntrende budskap og ahjelpedemtil af asvarp a spørsmalene sine. Jeg tenkte padetatingeniører prøver aetterlignedefantastiske mekanismene som finnes i forskjellige livsformer, og kom til at livet maha blitt designet av Gud V akn opp! Oktober

8 FORSIDETEMA Tre ting som ikke kan kjøpes for penger ET er noksa paradoksalt: Mange star D ifarefora miste jobben, huset og til og med pensjonen. Likevel ser det ut til at de er helt besatt av tanken pa askaffe seg alt det som kan kjøpes for penger. Slike mennesker er et lett bytte for reklamebransjen. Dens forlokkende markedsføring forteller oss at vi mahaen større bolig, en bedre bil og bestemte merkeklær. Mangler du penger? Ikke noe problem kjøp na, betal senere! For mange er malet a se vellykket ut, selv om de sitter i gjeld til langt opp over ørene. Men før eller senere blir man naturligvis innhentet av virkeligheten. «Akjøpe dyre ting pakredittfor a se ut som og føle seg som en vinner er som a røyke kokain for a komme i bedre humør», star det i boken The Narcissism Epidemic. «Beggedeler kan i utgangspunktet se ut som en lettvint løsning som fungerer veldig bra men bare for en svært kort tid. I det lange løp blir man i begge tilfeller bade blakk og deprimert.» Bibelen viser at «den iøynefallende framvisning av de midler en har aleve av», er meningsløs. (1. Johannes 2:16) Hvis vi blir helt oppslukt av askaffeoss ting, mister vi av syne det som betyr mest her i livet ting som ikke kan kjøpes for penger. Vi kan se pa tre eksempler.

9 1. EN SAMMENSVEISET FAMILIE Brianne, 1 en tenaring i USA, synes at faren hennes er altfor opptatt av jobben sin og de pengene han tjener.«viharaltvitrenger,ogvels adet»,sierhun, «men pappa er aldri hjemme. Han er alltid ute pa reise. Jeg vet at det er pa grunn av jobben, men han har vel et ansvar for familien sin ogsa!» Noe a tenke over: Hva kan det hende at faren til Brianne kommer til aangrep a senere i livet? Hvordan blir forholdet til datteren pavirket av at han legger altfor stor vekt pa penger og andre materielle ting? Hva har familien hans større behov for at han sørger for? Bibelske prinsipper: «Kjærligheten til penger fører til alle slags vanskeligheter. Noen ønsker seg penger sasterktat dehar...p aført seg selv store smerter.» 1. Timoteus 6:10, Contemporary English Version. «Det er bedre a spise grønnsaker sammen med mennesker man er glad i, enn aspisedetfineste kjøtt der det er hat.» Ordsprakene 15:17, Good News Translation. Konklusjon: En sammensveiset familie kan ikke kjøpes for penger. Det er noe man bare far ved a bruke tid sammen med familien og vise den nok kjærlighet og oppmerksomhet. Kolosserne 3: Nøkkelen til lykke? «Materialistiske mennesker er stort sett mindre lykkelige og mer deprimerte», sier The Narcissism Epidemic. «Selvde som bare trakter etter mer penger, sliter med darligere mental helse; de har ogsa flere fysiske helseproblemer, som sar hals, ryggplager og hodepine. I tillegg er de mer tilbøyelige til adrikkeformye og abrukestoff.detseruttil at et sterkt ønske om økonomisk suksess gjør folk ulykkelige.» 1 Noen av navnene i denne artikkelen er forandret. V akn opp! Oktober

10 2. SANN TRYGGHET «Mamma sier alltid at jeg magiftemegmed en mann som har mye penger. Hun sier ogsaatjeg for sikkerhets skyld malæremegetyrke,s ajegkan ha en god jobb a falle tilbake pa», forteller den 17 ar gamle Sarah. «Det virker som om det eneste hun er opptatt av, er hvor den neste lønnsslippen skal komme fra.» Noe a tenke over: Hvilke reelle bekymringer har du nar du tenker paframtiden?n ar gar reelle bekymringer over til a bli overdrevne bekymringer? Hva kan Sarahs mor gjøre for af a et mer likevektig syn pa økonomisk trygghet? Bibelske prinsipper: «Slutt med a samle dere skatter pa jorden, hvor møll og rust fortærer, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler.» Matteus 6:19. «Dere [vet] ikke hvordan deres liv vil være i morgen.» Jakob 4:14. Konklusjon: Det skal mer til enn oppsparte midler for a skape en trygg framtid. Penger kan jo tross alt bli stjalet og penger kan ikke kurere sykdom eller forhindre død. (Forkynneren 7:12) Bibelen viser at sann trygghet er noe man oppnar ved a kjenne Gud og hans hensikter. Johannes 17:3. En endring i verdisyn «Da studenter i 1960-arene og i begynnelsen av 1970-arene ble spurt om hvilke grunner de hadde for ag ap a universitetet, svarte de fleste at det viktigste var af a en utdannelse eller a utvikle en livsfilosofi. Et mindretall sa at det atjenemyepenger var den viktigste grunnen. Men fra 1990-arene av sier de fleste studentene at det atjene mye penger har blitt den viktigste grunnen for ag ap auniversitetet...denneendringeni verdisyn blant universitetsstudenter finner sted samtidig som det har vært en dramatisk økning i antall depresjoner, selvmord og andre psykiske problemer i denne gruppen.» The Price of Privilege av dr. Madeline Levine. r Du finner flere svar p abibelskespørsm al p a

11 «Shoppingterapi» Ifølge dr. Madeline Levine kan «shoppingterapi» gi folk et visst mal av trøst i en verden hvor familien, samfunnet og kirken har sviktet dem. «Shopping er en mate vi kontrollerer omgivelsene vare p a», skriver hun i The Price of Privilege. «Detgjøross som kjøpere ansvarlige og gir oss en følelse av makt. Denne formen for makt er en illusjon...desomegentlighar makten, er de store selskapene og deres reklamefolk, som far betalt for ap astaat forskjellige varer gir kjøperne en slags magisk og beskyttende makt.» 3. TILFREDSHET «Foreldrene mine lærte meg aleveenkelt»,sier den 24 ar gamle Tanya. «Tvillingsøsteren min og jeg hadde en god oppvekst, selv om vi mesteparten av tiden bare hadde savidtnoktil a klare oss.» Noe a tenke over: Hvorfor kan det være vanskelig a være tilfreds med det mest nødvendige? Er du et godt eksempel for familien din nar det gjelder holdningen til penger? Bibelske prinsipper: «Nar vi har mat og klær og husly, skal vi være tilfreds med disse ting.» 1. Timoteus 6:8. «Lykkelige er de som er klar over sitt andelige behov.» Matteus 5:3. Konklusjon: Livet bestar av mer enn penger og det som kan kjøpes for penger. Nar alt kommer til alt, er det sant som Bibelen sier: «Selv om noen har overflod, kommer ikke hans liv av de ting han eier.» (Lukas 12:15) Det som gir størst tilfredshet i livet, er ivirkelighetena finne svarene paslikeviktigespørs- mal som disse: Hvorfor er vi her? Hvordan blir framtiden? Hvordan kan jeg dekke mine andelige behov? Jehovas vitner, som utgir dette bladet, vil med gledehjelpedegmeda finne svarene pa disse spørsmalene. Du kan ta kontakt med dem der du bor, eller besøke vart nettsted, jw.org. V akn opp! Oktober

12 Hva du bør vite om epilepsi EN DU kjenner, faller om. Han er bevisstløs. Kroppen stivner, og hodet og lemmene begynner ariste.hvisduvet at han har epilepsi, og du vet litt om denne tilstanden, kan du gi nødvendig assistanse mens du venter pavidere hjelp. La oss se panoen grunnleggende fakta om epilepsi, en tilstand som saofte blir misforstatt. Hva er epilepsi? Epilepsi er en funksjonsforstyrrelse i hjernen som utløser kortvarige anfall. Hele anfallet varer som oftest i mindre enn fem minutter. Den situasjonen som er beskrevet ovenfor, er typisk for det som kalles et generalisert tonisk-klonisk anfall (GTK, tidligere kalt grand mal). Hva er det som utløser anfallene? Forskere mener at anfallene utløses av en plutselig og ukontrollert forstyrrelse i hjernecellenes elektriske aktivitet. Nøyaktig hvorfor det skjer, er fortsatt uklart. Hva bør jeg gjøre hvis jeg ser at en som har epilepsi, far et krampeanfall? «Vær rolig. Langtdeflesteanfallg ar over avsegselviløpetav2 5minutter...Forsøkikkea stanse krampene eller a gjenopplive vedkommende. Nar krampene har gitt seg er det viktig a sørge for frie luftveier», sier Norsk Epilepsiforbund pa sin hjemmeside. «Legehjelp eller sykehusinnleggelse er bare nødvendig om vedkommende har skadet seg eller anfallet er langvarig (5 min) eller dersom det kommer flere anfall i serie uten oppvakning mellom.» Hvordan kan jeg hjelpe pasienten under anfallet? Legg noe mykt under hodet hans, og pass paatdetikke er noen skarpe gjenstander i nærheten av hodet. Nar krampene har gitt seg, legger du ham over pa siden, slik det er vist pa illustrasjonen. Hva bør jeg gjøre nar pasienten har kommet til seg selv? Det første du bør gjøre, er a berolige ham. Hjelp ham sa opp, og ta ham med til et sted hvor han kan fanødven- dig hvile og ro. De fleste er litt forvirret og søvnige etter et anfall.mennoenkommerseg raskt og kan fortsette med det de holdt pa med før anfallet. Utløser alle epileptiske anfall kramper? Nei. Noen opplever nedsattbevissthetinoenf a sekunder uten at de faller om. Dette kalles et absensanfall (tidligere kalt petit mal), som vanligvis er kortvarig og uten langvarige ettervirkninger. Noen som har epilepsi, far fokale anfall. Nar det dreier seg om fokale anfall med nedsatt bevissthet og responstid,

13 Stabilt sideleie vandrer pasienten kanskje omkring i rommet, plukker pa klærne sine eller oppfører seg underlig paandrem ater. Etter anfallet føler han seg gjerne litt omtaket. Hvordan er det alevemed epilepsi? Mange med epilepsi lever, forstaelig nok, i konstant frykt for nar og hvor de skal fa det neste anfallet. For ikke a komme opp i pinlige situasjoner kan de ha lett for aholde seg for seg selv. Hva kan jeg gjøre for a støtte en som har epilepsi? Du kan oppmuntre ham til a fortelle hvordan han har det. Vær en god tilhører. Spør ham hvahanvilatduskalgjøre hvis han f ar et anfall. Ettersom mange med epilepsi ikke kjører bil, kan du kanskje tilby deg a kjøre ham hvis han skal et sted, eller agjørenoen ærender for ham. Kan man forebygge anfallene eller gjøre noe for at de skal bli færre? Det er noen faktorer som øker sannsynligheten for anfall, for eksempel stress og mangel pa søvn. Fagfolk oppfordrer derfor epileptikere til asørgeforaf anokhvileog a mosjonere regelmessig for a redusere stress. I noen tilfeller har ogsa medikamenter hatt god effekt nar det gjelder a forebygge anfall. Nar krampene har gittseg... Legg deg paknevedsiden av pasienten og bøy den nærmeste armen hans slik at den peker oppover Stikk forsiktig pasientens andre hand under kinnet hans Sello, en ung mann i Sør-Afrika, matte slutte pasko- len som barn fordi han hadde epilepsi. Derfor fikk han ingen skolegang. Han fikk heller ingen medisiner for epilepsien. Men han ville gjerne forsta Bibelen, og Jehovas vitner hjalp ham. De studerte Bibelen med ham og lærte ham ogsa a lese. Et av vitnene, som er lege, hjalp ham dessuten med af a medisiner og sørget for at han fikk uføretrygd. «Jehovas vitner er kristne som virkelig viser kjærlighet», sier Sello, som na selv er et vitne og setter pris pa a kunne fortelle andre om Guds løfte om en ny verden, hvor det ikke skal være sykdom mer. Apenbaringen 21:3 5. Bøy pasientens borterste kne, dra det mot deg og rull pasienten langsomt over pasiden,slikat kneet hviler mot gulvet foran ham Bøy sa pasientens hode bakover for asikre frie luftveier V akn opp! Oktober

14 HVA BIBELEN SIER DEPRESJON DEPRESJON Hva er depresjon? «Jeg er blitt forvirret, jeg har bøyd meg dypt ned; dagen lang har jeg gatt bedrøvet omkring.» Salme 38:6. HVA FAGFOLK SIER Alle kan føle seg litt nedfor av og til, men klinisk depresjon er en vedvarende lidelse som tapper en for krefter og griper forstyrrende inn i hverdagen. Vi maimid- lertid være klar over at ikke alle eksperter er enige om hva som er «normal tristhet», og hva som regnes som «sykdom». Uansett er det noen som opplever tvers igjennom negative følelser, noen ganger sammen med overdreven skyldfølelse og følelsen av a ikke være noe verdt. HVA BIBELEN SIER Bibelen forteller om mange menn og kvinner som slet med negative følelser. Hanna, for eksempel, var «bitter i sjelen» et uttrykk som ogsa er blitt gjengitt med «sønderknust» og «dypt bedrøvet». (1. Samuelsbok 1:10) En gang var profeten Elia satyngetavsorgathanbadgudom af adø! 1. Kongebok 19:4. De kristne i det første arhundre ble oppfordret til atale trøstende til de nedtrykte sjeler. (1. Tessaloniker 5:14) Ifølge et oppslagsverk kan uttrykket «nedtrykte sjeler» sikte til dem «som midlertidig er overmannet av pakjenninger i livet». Ogsatrofaste menn og kvinner i bibelsk tid var altsanoengangernedtrykte. r Du finner flere svar p abibelskespørsm al p a

15 Er depresjon selvforskyldt? HVA BIBELEN SIER Bibelen lærer at sykdom er en følge av de to første menneskenes opprør. I Salme 51:5 star det for eksempel: «Med misgjerning ble jeg frambrakt under fødselsveer, og i synd unnfanget min mor meg.» Og Romerne 5:12 sier at «synden kom inn i verden ved ett menneske [det første menneske, Adam], og dødenvedsynden,ogdøden...spredtesegtilallemennesker fordi de alle hadde syndet». Fordi vi har arvet ufullkommenhet fra Adam, er vi alle utsatt for sykdom, bade fysisk og følelsesmessig. Som følge av det er det slik at «hele skapningen fortsetter a sukke sammen og være i smerte sammen», sier Bibelen. (Romerne 8:22) Men Bibelen forteller ogsaometh ap som ingenlegekangioss Gudsløfteomenfredelig,nyverden,hvor all sykdom og alle lidelser, deriblant depresjon, vil være borte. Apenbaringen 21:4. «Hele skapningen fortsetter a sukke sammen og være i smerte sammen.» Romerne 8:22. HVA DET ER VIKTIG A HUSKE Dukanikkealltidstyreomstendighetene, og noen ganger er det ikke til a unngaatdublirram- met av vonde ting. (Forkynneren 9:11, 12) Men det du kan gjøre, er a legge opp en praktisk strategi, slik at de negative følelsene ikke far styre livet ditt. HVA BIBELEN SIER Bibelensierganskeenkeltatdesomer syke, trenger lege. (Lukas 5:31) Sa hvis du er svekket pagrunn av en stemningslidelse, er det ikke galt a søke legehjelp. Bibelen legger ogsa stor vekt pa bønn. I Salme 55:22 star det for eksempel: «Kast din byrde pa Jehova, og han skal støtte deg. Aldri skal han tillate at den rettferdige vakler.» Bønn er ikke en mental krykke; bønn er virkelig kommunikasjon med Jehova Gud, som er «nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte». Salme 34:18. Det kan ogsa være nyttig a snakke fortrolig med en nær venn. (Ordsprakene 17:17) «En av mine trosfeller fikk pa en vennlig mate overtalt meg til a snakke om depresjonen min», forteller Daniela, som er et av Jehovas vitner. «Selv om jeg bevisst hadde unngatt slike samtaler i arevis, ble jeg fort klar over at det var akkurat det jeg hadde trengt hele tiden. Jeg ble overrasket over hvor mye bedre jeg følte meg etterpa.» Hvordan kan du takle depresjon? «Jehova er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte; og dem som har en knust and, frelser han.» Salme 34:18. V akn opp! Oktober

16 ST AR DET EN DESIGNER BAK? En løvgresshoppes bemerkelsesverdige hørsel 2 pelooyen/pond5.com LØVGRESSHOPPENS ØRE ØRENE til den søramerikanske løvgresshoppen Copiphora gorgonensis er mindre enn en millimeter lange, men de fungerer likevel noksa likt med menneskets ører. Denne gresshoppen kan høre en rekke lydfrekvenser palangavstand. Den kan for eksempel skjelne mellom lydenavenannenløvgresshoppeogultralyden fra en flaggermus pajakt. Tenk over dette: Løvgresshoppens ører sitter padetoforbena.ilikhetmedmen- neskets ører fanger løvgresshoppens ører opp lyd, omdanner den og analyserer frekvensen. Forskerne har imidlertid oppdaget et unikt organ inni øret padetteinsek- tet et komprimert, væskefylt hulrom som ligner en avlang ballong. Dette organet, lydblæren, fungerer pa samme mate som sneglehuset i øret til pattedyrene, men er mye mindre. Løvgresshoppen kan takke lydblæren for sin bemerkelsesverdige hørsel. Professor Daniel Robert, som arbeider ved instituttet for biologisk forskning ved universitetet i Bristol, sier at denne oppdagelsen kan hjelpe ingeniører til a«utvikle bioinspirerte høreapparater som er mindre og bedre enn noen gang». Forskerne tror ogsa at det vil bidra til den neste generasjon av ultrasonisk ingeniørteknologi, deriblant avbildningssystemer for sykehus. Hva mener du? Har løvgresshoppen f att sin bemerkelsesverdige hørsel ved en utvikling? Eller star det en Designer bak? s n o Last ned dette bladet og tidligere numre gratis p Nettbibel tilgjengelig pa cirka 50 sprak Gainnp a eller skann koden g13 10-N

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Når Gud er legen ...

Når Gud er legen ... Når Gud er legen... 1 Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom. Salme 103,2.3 2 Når Gud er legen... Jeg holdt nettopp på å forberede meg

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Skrevet av Karen Holford

Skrevet av Karen Holford Minner i stein I bibelske tider og i tidligere århundrer så samlet folk sammen steiner for å lage et spesielt monument slik at de kunne minnes noe fantastisk som Gud hadde gjort for dem. Hva er den viktigste

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN ARNE BERGGREN er en prisbelønt forfatter og dramatiker. Rubinen er andre bok i serien Dauinger. facebook.com/dauingerberggren ISBN 978-82-489-1173-9 9 788248 911739 Rubinen Steffen er halvt død, halvt

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

-Til foreldre- Når barn er pårørende

-Til foreldre- Når barn er pårørende -Til foreldre- Når barn er pårørende St. Olavs Hospital HF Avdeling for ervervet hjerneskade Vådanvegen 39 7042 Trondheim Forord En hjerneskade vil som oftest innebære endringer i livssituasjonen for den

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Observera att de frågor som skall transformeras redan är vända i den här versionen.

Observera att de frågor som skall transformeras redan är vända i den här versionen. Rererense: Eide CM (1991) Livsorienterig, livsstil och helsevaner en spørreundersøkelse av niondeklasse-elever. Universitetet i Bergen, Institute of Nursing Science. Observera att de frågor som skall transformeras

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen?

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Kombinert id Kode dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Ja Nei Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene. Liten interesse

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse!

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse! Preken Stavanger baptistmenighet Tekst: 2. Mosebok 15, 26 Dato: 22. Januar 2006 Antall ord: 1920 Helbreder Gud i dag? 26 Han sa: «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans

Detaljer

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med.

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med. GOOD WILL HUNTING By Ben Affleck og Matt Damon WILL / SKYLAR/ Kris og Sine har hatt et forhold ei stund. Dette er en scene som gjenspeiler hvor vanskelig det kan være å ta det neste skrittet. Sine ønsker

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

V akn opp! JANUAR2014 NR.1 ET UNIKT NETTSTED

V akn opp! JANUAR2014 NR.1 ET UNIKT NETTSTED V akn opp! JANUAR 2014 NR. 1 ET UNIKT NETTSTED FORSIDETEMA ET UNIKT NETTSTED V akn opp! I DETTE NUMMERET 7 VI BETRAKTER VERDEN 8 INTERVJU En mikrobiolog forteller om sin tro 10 HJELP FOR FAMILIEN Hvordan

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN:

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1471-6 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det var lenge siden ulykken. Lenge

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne

PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne FREDAG «Lær av meg» MATTEUS 11:29 FORMIDDAG 9.20 Musikk 9.30 Sang nr. 5 og bønn 9.40 ORDSTYRERENS TALE: Etterlign Jesus hvorfor og hvordan? (Lukas 6:40)

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert RAADS-R Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert Det kommer til å ta en halv til en time å besvare spørsmålene i spørreskjemaet. Ta en pause om du blir sliten og fortsett når du har hvilt deg litt.

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie ELI RYGG Jeg vet at man kan bli helt glad igjen Min historie Eli Rygg har blant annet skrevet disse bøkene: Hvor gammel blir en bølge? Gyldendal Tiden, 2001 Jeg sa ikke kom inn. Gyldendal, 2005 Koppen

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Hva i all verden er. epilepsi?

Hva i all verden er. epilepsi? Hva i all verden er epilepsi? Hei, jeg heter Rudy. Jeg finner alltid på en masse artige ting. Jeg elsker å klatre høyt i trærne! Plutselig en dag, mens jeg lekte med Theodora, var det som om jeg fikk et

Detaljer

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis Barna på flyttelasset Psykolog Svein Ramung Privat praksis Om å være i verden Millioner av barn fødes hvert år - uten at de registreres Millioner av barn lever i dag under svært vanskelige kår - uten at

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt)

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) FORLØSNINGEN NORSK ORDBOK 1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) 2) i medisin: f-en den del av fødselen der moren befris for fosteret forløser: befrier,

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer