Tre ting som ikke kan kjøpes for penger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tre ting som ikke kan kjøpes for penger"

Transkript

1 V akn opp! OKTOBER 2013 NR. 10 Tre ting som ikke kan kjøpes for penger

2 V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P ANETT TEN ARINGER FORSIDETEMA Tre ting som ikke kan kjøpes for penger SIDENE 8 11 r Finn Bibelens svar paspørsm al ungdommer stiller. For eksempel: «Hva hvis jeg blir mobbet?» «Er jeg altfor opptatt av utseendet mitt?» «Hva om jeg har et helseproblem?» Se ogsa videoen «Hva andre ungdommer sier om kropp og utseende». Se hvordan Bibelen kan hjelpe tenaringer til atakle vanlige utfordringer. (Se under HVA BIBELEN LÆRER TEN ARINGER) 3 VI BETRAKTER VERDEN 4 HJELP FOR FAMILIEN Nar et vennskap blir for nært 6 INTERVJU En biokjemiker forteller om sin tro 12 HELSE Hva du bør vite om epilepsi 14 HVA BIBELEN SIER Depresjon 16 STAR DET EN DESIGNER BAK? En løvgresshoppes bemerkelsesverdige hørsel BARN r Les bibelske tegneserier. Bruk aktivitetssidene for a hjelpe barna dine til a lære mer om bibelske personer og moralprinsipper. (Se under HVA BIBELEN LÆRER BARN) Vol. 94, No. 10 / Monthly / NORWEGIAN Samlet opplag: pa99spr ak Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakn opp! (ISSN ) utgis pa norsk av Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Ansvarlig utgiver: Bent Arntzen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett. Printed in Germany. Ønsker du mer informasjon eller et gratis bibelkurs? Gainnp a eller skriv til JEHOVAS VITNER, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark (for DANMARK, FÆRØYENE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE) Se fullstendig adresseliste pa

3 VI BETRAKTER VERDEN ITALIA I2011bledetsolgt flere sykler enn biler i Italia. Mulige forklaringer pa det kan være den økonomiske krisen, prisene pa drivstoff og utgiftene til vedlikehold av biler. Det er dessuten forholdsvis rimelig a vedlikeholde sykler, samtidig som det er enkelt og praktisk asykle. ARMENIA Den europeiske menneskerettighetsdomstol har slattfastatstatenarmenia krenket rettighetene til 17 unge menn, alle Jehovas vitner, som ble holdt i varetekt etter at de hadde nektet autføre siviltjeneste underlagt militære myndigheter. Staten ble palagt abetaleskadeserstatning til de 17, foruten saksomkostninger. Sykler: Peter Erik Forsberg/age fotostock; nummerskilt: Imaginechina/Corbis KINA Ietforsøkp a a redusere trafikktettheten er det blitt vedtatt a sette en grense for hvor mange nye kjøretøyer som kan registreres idestore byene. I Beijing vil det for eksempel ikke bli registrert flere enn kjøretøyer pr. ar. I august 2012 var det cirka som var med i trekningen om registreringsbevis. Det var medandreordbare1av53 søkere som lyktes. JAPAN Sekstitre prosent av de barna som ble offer for kriminalitet der sosiale nettsteder var inne i bildet, var ikke blitt advart av foreldrene om mulige farer. Av de 599 tilfellene som ble undersøkt, innrømmet 74 prosent av de antatte gjerningsmennene at hensikten med at de brukte disse nettstedene, var at de ville ha sex med mindrearige. 3

4 HJELP FOR FAMILIEN EKTESKAPET N ar et vennskap blir for nært UTFORDRINGEN Du har en venn av det motsatte kjønn som virkelig forstar deg. Dere to kan snakke sammen om alt mulig, og det gjør dere. «Vi er bare gode venner», sier dutildegselv.mendeter ikke sikkert at ektefellen din ville se det pa samme mate hvis han eller hun fikk vite om de lange samtalene deres. Dette vennskapet er sannsynligvis allerede for nært, og du bør gjøre noe med situasjonen. Men tenk først over hvordan du er blittinvolvertietslikt vennskapsforhold. HVORFOR DET SKJER Det er smigrende. For a si det enkelt: Oppmerksomhet fraenavdetmotsattekjønngirengodfølelse.viblir smigret nar noen setter pris paoss.etteratduharvært gift en tid, føler du kanskje at en annen enn din ektefelle dekker ditt behov for af a bekreftelse pa at du er spesiell. Men det at du far et slikt behov dekket av en annen enn den du er gift med, har sin pris. Nar det blir en upassende følelsesmessig forbindelse mellom deg og en av det motsatte kjønn, svekker du forbindelsen mellom deg og ektefellen din. Du berøver paenm ate ektefellen din den hengivenheten du skylder ham eller henne. Spør deg selv: Hvilke behov som jeg egentlig burde fa dekket i ekteskapet, blir dekket i dette vennskapet? Du er sarbar. Bibelen sier at de som gifter seg, kommer til a erfare et visst mal av «trengsel». (1. Korinter 7:28) Kanskje du noen ganger føler at ektefellen din forsømmer deg eller ikke setter pris pa deg, eller du gar og irriterer deg over en konflikt som ikke er blitt løst. Det kan være at ektefellen din ikke liker asnakkeomslike ting, og det gjør at du blir frustrert og er mer mottagelig for oppmerksomhet fra en annen. Noen eksperter sier at nar den ene ektefellen ikke vil snakke om vanskelige ting, kan dette være en sterk indikasjon paatekteskapet blir ulykkelig og til og med et forvarsel om skilsmisse. Spør deg selv: Er det noe jeg savner i ekteskapet mitt som har gjort meg sarbar for et upassende vennskap? r Du finner flere nyttige r ad til familier p a

5 HVA DU KAN GJØRE Vær oppmerksom pafaren.bibelen sier: «Kan noen samle glør i fanget uten at klærne begynner a brenne?» (Ordsprakene 6:27, NO 2011) Det er en kjensgjerning at det er ødeleggende a utvikle et romantisk forhold til en annen enn den man allerede er gift med. (Jakob 1:14, 15) Det dreier seg ikke bare om noe som kan komme til askje.tenkp a hva som allerede har skjedd. Ved avise en annen en slik form for oppmerksomhet har du berøvet ektefellen din oppmerksomhet som du burde vise ham eller henne. Ikke bedra deg selv. Et nært vennskap kan fadegtil alurep a hvordan livet ville ha blitt hvis du hadde giftet deg med denne personen. Men sannsynligvis setter du din venns sterke sider opp mot din ektefelles svake sider ogdeter,fora si det mildt, en urettferdig sammenligning! Husk ogsa at den oppstemte følelsen du far nar du tenker pa vennen din, trolig er den samme følelsen som den du opprinnelig hadde for den du giftet deg med. Bibelsk prinsipp: Jeremia 17:9. Sett grenser. Det er vanlig a montere tyverialarm i bilen eller i huset. Du kan gjøre noe lignende i ekteskapet ditt. «Vokt ditt hjerte», sier Bibelen. (Ordsprakene 4:23) Hvordan kan du gjøre det? Prøv dette: Send ut tydelige signaler som viser at du er gift kanskje ved ahabilderavektefellendinp a arbeidsplassen. Bibelsk prinsipp: 1. Mosebok 2:24. Bestem deg for hva du vil og hva du ikke vil tillate deg nar det gjelder oppførsel overfor det motsatte kjønn. Det ville for eksempel ikke være passende a snakke med en slik venn om problemer du har i ekteskapet, eller ag aut og ta en drink sammen med en kollega av det motsatte kjønn. Erdublittaltfornærknyttettilenavdetmotsatte kjønn? Avslutt vennskapet. Synes du det er for vanskelig? Spør deg selv hvorfor. I stedet for aprøve aforsvare ditt forhold til denne personen bør du forsvare ektefellen din og ta skritt for a verne om ekteskapet ditt. Bibelsk prinsipp: Ordsprakene 5:18, 19. NØKKELSKRIFTSTEDER «Hjertet er mer forrædersk enn noe annet, og desperat.» Jeremia 17:9. «En mann... skal holde seg til sin hustru.» 1. Mosebok 2:24. «Gled deg sammen med din ungdoms hustru... Matte du bestandig henrykkes av hennes kjærlighet.» Ordspr akene 5:18, 19. «BAREGODEVENNER»? SPØR DEG SELV: Snakker jeg med denne personen om mine ekteskapelige problemer? Skaper jeg muligheter til a være sammen med ham eller henne? Holder jeg dette vennskapet skjult for ektefellen min? Ville jeg føle meg ille berørt hvis ektefellen min var til stede? Ville ektefellen min bli mistenksom eller føle seg sviktet hvis han eller hun overhørte samtalene vare? V akn opp! Oktober

6 INTERVJU DAVEY LOOS En biokjemiker forteller om sin tro Dr. Davey Loos er en biokjemiker i Belgia. Paettids- punkt tvilte han paomdetfinnesenskaper.hantrodde pa evolusjonslæren. Men senere forandret han oppfatning. Hva var grunnen til at denne forskeren tok det han trodde om livets opprinnelse, opp til ny vurdering? Vakn opp! har intervjuet dr. Loos om hans forskningsarbeid og om hans tro. Hvorfor ble du interessert i vitenskapelig forskning? Da jeg gikk pa universitetet, valgte jeg a studere kjemi. Jeg var spesielt fascinert av proteiner og nukleinsyrer, som er de desidert mest komplekse molekylene pajorden. Noesomvakteminnysgjerrighet, var visse molekylers reaksjon pa sollyset. Trodde du p agud? Da jeg var liten, gjorde jeg det. Men senere, mens jeg studerte ved det katolske universitetet i Leuven, lærte jeg at alt som lever, er blitt til som følge av prosesser i naturen. Professorene fikk noen av disse til a høres veldig kompliserte ut. Siden professorene var erfarne vitenskapsmenn, trodde jeg pa det de sa, og det ble etter hvert vanskelig for meg a godta at det finnes en Gud. Hva fikk deg til atenke igjennom saken pa nytt? I 1999 traff jeg en venn fra skoletiden som var blitt et av Jehovas vitner, og jeg ble med pa et av møtene deres. Omtrent pa samme tid kom et av Jehovas vitner pabesøk.han laigjenenboksomheterfinnes det en Skaper som bryr seg om oss? 1 Hva syntes du om boken? Kvaliteten av det forskningsarbeidet som ble lagt fram, imponerte meg. Jeg begynte a lure paomevolusjonvirkelig er forklaringen padetviser rundt oss i naturen. Hva i naturen gjorde inntrykk padeg? Arbeidet mitt som biokjemiker innebar a studere visse molekyler i cyanobakterier (ogsa kjent som blagrønnalger) i havet. Disse mikroorganismene 1 Utgitt av Jehovas vitner.

7 V ar tro er ikke en blind tro som setter til side vitenskapelige kjensgjerninger er ikke avhengige av andre levende organismer for af anæring. Noen forskere tror at de vardeførstelivsformenep a jorden. Ved a utnytte energi frasollysetomdannermikrobene vann og karbondioksid til næring. Dette gjør de ved hjelp av en ekstremt komplisert kjemisk prosess, som man enna ikke fullt ut forstar. Noe annet som gjorde inntrykk pa meg, var at cyanobakteriene kan fange opp lys utrolig effektivt. Blad utnytter jo ogsa sollys for a produsere næring. Hva er da sa spesielt ved disse bakteriene? Jo lenger ned i havet man kommer, desto mindre lys er det. Sa de cyanobakteriene som holder til der, mafange opp det minste glimt av lysenergi, og det gjør de ved hjelp av svært avanserte antenner. Nesten 100 prosent av den oppsamlede energien blir overført til næringsproduserende sentre. Denne lysoppsamlende mekanismens design har vakt interesse hos dem som produserer solcellepaneler. Deres solceller er selvfølgelig ikke palangtnær sa effektive som systemene i bakteriene. Hvilken konklusjon fikk det deg til atrekke? Jeg tenkte padetatingeniører prøver aetterlignedefantastiske mekanismene som fin- nes i forskjellige livsformer, og kom til at livet mahablittde- signet av Gud. Men troen min varikkebarebasertp adetjeg studerte som forsker. Den var ogsabygdp aetgrundigstudium av Bibelen. Hva overbeviste deg om at Bibelen er fra Gud? En av de mange tingene som overbeviste meg, var hvordan bibelske profetier har gatt i oppfyllelse til minste detalj. Jesaja beskrev for eksempel flere hundre ar i forveien mange detaljer i forbindelse med Jesu død og begravelse. Vivetatdenneprofetienble nedskrevet før Jesu død. Omkring hundre ar før Jesu fødsel ble det nemlig laget en avskrift av Jesajas bokrull, som ble funnet i Qumran. Profetien sier: «Han skal fa sitt gravsted hos de onde, og hos den rike klassen i sin død.» (Jesaja 53:9, 12) Og Jesus ble faktisk henrettet sammen med forbrytere, men han ble lagt i en grav som tilhørte en velstaende familie. Dette er bare ett eksempel som overbeviste meg om at Bibelen ma være inspirert av Gud. (2. Timoteus 3:16) Med tiden ble jeg et av Jehovas vitner. Hvorfor setter du pris pa a være et av Jehovas vitner? Var tro er ikke en blind tro som setter til side vitenskapelige kjensgjerninger. Og vi lar oss lede av prinsipper som er fast forankret i Bibelen. Som et av Jehovas vitner liker jeg a fortelle andre om Bibelens oppmuntrende budskap og ahjelpedemtil af asvarp a spørsmalene sine. Jeg tenkte padetatingeniører prøver aetterlignedefantastiske mekanismene som finnes i forskjellige livsformer, og kom til at livet maha blitt designet av Gud V akn opp! Oktober

8 FORSIDETEMA Tre ting som ikke kan kjøpes for penger ET er noksa paradoksalt: Mange star D ifarefora miste jobben, huset og til og med pensjonen. Likevel ser det ut til at de er helt besatt av tanken pa askaffe seg alt det som kan kjøpes for penger. Slike mennesker er et lett bytte for reklamebransjen. Dens forlokkende markedsføring forteller oss at vi mahaen større bolig, en bedre bil og bestemte merkeklær. Mangler du penger? Ikke noe problem kjøp na, betal senere! For mange er malet a se vellykket ut, selv om de sitter i gjeld til langt opp over ørene. Men før eller senere blir man naturligvis innhentet av virkeligheten. «Akjøpe dyre ting pakredittfor a se ut som og føle seg som en vinner er som a røyke kokain for a komme i bedre humør», star det i boken The Narcissism Epidemic. «Beggedeler kan i utgangspunktet se ut som en lettvint løsning som fungerer veldig bra men bare for en svært kort tid. I det lange løp blir man i begge tilfeller bade blakk og deprimert.» Bibelen viser at «den iøynefallende framvisning av de midler en har aleve av», er meningsløs. (1. Johannes 2:16) Hvis vi blir helt oppslukt av askaffeoss ting, mister vi av syne det som betyr mest her i livet ting som ikke kan kjøpes for penger. Vi kan se pa tre eksempler.

9 1. EN SAMMENSVEISET FAMILIE Brianne, 1 en tenaring i USA, synes at faren hennes er altfor opptatt av jobben sin og de pengene han tjener.«viharaltvitrenger,ogvels adet»,sierhun, «men pappa er aldri hjemme. Han er alltid ute pa reise. Jeg vet at det er pa grunn av jobben, men han har vel et ansvar for familien sin ogsa!» Noe a tenke over: Hva kan det hende at faren til Brianne kommer til aangrep a senere i livet? Hvordan blir forholdet til datteren pavirket av at han legger altfor stor vekt pa penger og andre materielle ting? Hva har familien hans større behov for at han sørger for? Bibelske prinsipper: «Kjærligheten til penger fører til alle slags vanskeligheter. Noen ønsker seg penger sasterktat dehar...p aført seg selv store smerter.» 1. Timoteus 6:10, Contemporary English Version. «Det er bedre a spise grønnsaker sammen med mennesker man er glad i, enn aspisedetfineste kjøtt der det er hat.» Ordsprakene 15:17, Good News Translation. Konklusjon: En sammensveiset familie kan ikke kjøpes for penger. Det er noe man bare far ved a bruke tid sammen med familien og vise den nok kjærlighet og oppmerksomhet. Kolosserne 3: Nøkkelen til lykke? «Materialistiske mennesker er stort sett mindre lykkelige og mer deprimerte», sier The Narcissism Epidemic. «Selvde som bare trakter etter mer penger, sliter med darligere mental helse; de har ogsa flere fysiske helseproblemer, som sar hals, ryggplager og hodepine. I tillegg er de mer tilbøyelige til adrikkeformye og abrukestoff.detseruttil at et sterkt ønske om økonomisk suksess gjør folk ulykkelige.» 1 Noen av navnene i denne artikkelen er forandret. V akn opp! Oktober

10 2. SANN TRYGGHET «Mamma sier alltid at jeg magiftemegmed en mann som har mye penger. Hun sier ogsaatjeg for sikkerhets skyld malæremegetyrke,s ajegkan ha en god jobb a falle tilbake pa», forteller den 17 ar gamle Sarah. «Det virker som om det eneste hun er opptatt av, er hvor den neste lønnsslippen skal komme fra.» Noe a tenke over: Hvilke reelle bekymringer har du nar du tenker paframtiden?n ar gar reelle bekymringer over til a bli overdrevne bekymringer? Hva kan Sarahs mor gjøre for af a et mer likevektig syn pa økonomisk trygghet? Bibelske prinsipper: «Slutt med a samle dere skatter pa jorden, hvor møll og rust fortærer, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler.» Matteus 6:19. «Dere [vet] ikke hvordan deres liv vil være i morgen.» Jakob 4:14. Konklusjon: Det skal mer til enn oppsparte midler for a skape en trygg framtid. Penger kan jo tross alt bli stjalet og penger kan ikke kurere sykdom eller forhindre død. (Forkynneren 7:12) Bibelen viser at sann trygghet er noe man oppnar ved a kjenne Gud og hans hensikter. Johannes 17:3. En endring i verdisyn «Da studenter i 1960-arene og i begynnelsen av 1970-arene ble spurt om hvilke grunner de hadde for ag ap a universitetet, svarte de fleste at det viktigste var af a en utdannelse eller a utvikle en livsfilosofi. Et mindretall sa at det atjenemyepenger var den viktigste grunnen. Men fra 1990-arene av sier de fleste studentene at det atjene mye penger har blitt den viktigste grunnen for ag ap auniversitetet...denneendringeni verdisyn blant universitetsstudenter finner sted samtidig som det har vært en dramatisk økning i antall depresjoner, selvmord og andre psykiske problemer i denne gruppen.» The Price of Privilege av dr. Madeline Levine. r Du finner flere svar p abibelskespørsm al p a

11 «Shoppingterapi» Ifølge dr. Madeline Levine kan «shoppingterapi» gi folk et visst mal av trøst i en verden hvor familien, samfunnet og kirken har sviktet dem. «Shopping er en mate vi kontrollerer omgivelsene vare p a», skriver hun i The Price of Privilege. «Detgjøross som kjøpere ansvarlige og gir oss en følelse av makt. Denne formen for makt er en illusjon...desomegentlighar makten, er de store selskapene og deres reklamefolk, som far betalt for ap astaat forskjellige varer gir kjøperne en slags magisk og beskyttende makt.» 3. TILFREDSHET «Foreldrene mine lærte meg aleveenkelt»,sier den 24 ar gamle Tanya. «Tvillingsøsteren min og jeg hadde en god oppvekst, selv om vi mesteparten av tiden bare hadde savidtnoktil a klare oss.» Noe a tenke over: Hvorfor kan det være vanskelig a være tilfreds med det mest nødvendige? Er du et godt eksempel for familien din nar det gjelder holdningen til penger? Bibelske prinsipper: «Nar vi har mat og klær og husly, skal vi være tilfreds med disse ting.» 1. Timoteus 6:8. «Lykkelige er de som er klar over sitt andelige behov.» Matteus 5:3. Konklusjon: Livet bestar av mer enn penger og det som kan kjøpes for penger. Nar alt kommer til alt, er det sant som Bibelen sier: «Selv om noen har overflod, kommer ikke hans liv av de ting han eier.» (Lukas 12:15) Det som gir størst tilfredshet i livet, er ivirkelighetena finne svarene paslikeviktigespørs- mal som disse: Hvorfor er vi her? Hvordan blir framtiden? Hvordan kan jeg dekke mine andelige behov? Jehovas vitner, som utgir dette bladet, vil med gledehjelpedegmeda finne svarene pa disse spørsmalene. Du kan ta kontakt med dem der du bor, eller besøke vart nettsted, jw.org. V akn opp! Oktober

12 Hva du bør vite om epilepsi EN DU kjenner, faller om. Han er bevisstløs. Kroppen stivner, og hodet og lemmene begynner ariste.hvisduvet at han har epilepsi, og du vet litt om denne tilstanden, kan du gi nødvendig assistanse mens du venter pavidere hjelp. La oss se panoen grunnleggende fakta om epilepsi, en tilstand som saofte blir misforstatt. Hva er epilepsi? Epilepsi er en funksjonsforstyrrelse i hjernen som utløser kortvarige anfall. Hele anfallet varer som oftest i mindre enn fem minutter. Den situasjonen som er beskrevet ovenfor, er typisk for det som kalles et generalisert tonisk-klonisk anfall (GTK, tidligere kalt grand mal). Hva er det som utløser anfallene? Forskere mener at anfallene utløses av en plutselig og ukontrollert forstyrrelse i hjernecellenes elektriske aktivitet. Nøyaktig hvorfor det skjer, er fortsatt uklart. Hva bør jeg gjøre hvis jeg ser at en som har epilepsi, far et krampeanfall? «Vær rolig. Langtdeflesteanfallg ar over avsegselviløpetav2 5minutter...Forsøkikkea stanse krampene eller a gjenopplive vedkommende. Nar krampene har gitt seg er det viktig a sørge for frie luftveier», sier Norsk Epilepsiforbund pa sin hjemmeside. «Legehjelp eller sykehusinnleggelse er bare nødvendig om vedkommende har skadet seg eller anfallet er langvarig (5 min) eller dersom det kommer flere anfall i serie uten oppvakning mellom.» Hvordan kan jeg hjelpe pasienten under anfallet? Legg noe mykt under hodet hans, og pass paatdetikke er noen skarpe gjenstander i nærheten av hodet. Nar krampene har gitt seg, legger du ham over pa siden, slik det er vist pa illustrasjonen. Hva bør jeg gjøre nar pasienten har kommet til seg selv? Det første du bør gjøre, er a berolige ham. Hjelp ham sa opp, og ta ham med til et sted hvor han kan fanødven- dig hvile og ro. De fleste er litt forvirret og søvnige etter et anfall.mennoenkommerseg raskt og kan fortsette med det de holdt pa med før anfallet. Utløser alle epileptiske anfall kramper? Nei. Noen opplever nedsattbevissthetinoenf a sekunder uten at de faller om. Dette kalles et absensanfall (tidligere kalt petit mal), som vanligvis er kortvarig og uten langvarige ettervirkninger. Noen som har epilepsi, far fokale anfall. Nar det dreier seg om fokale anfall med nedsatt bevissthet og responstid,

13 Stabilt sideleie vandrer pasienten kanskje omkring i rommet, plukker pa klærne sine eller oppfører seg underlig paandrem ater. Etter anfallet føler han seg gjerne litt omtaket. Hvordan er det alevemed epilepsi? Mange med epilepsi lever, forstaelig nok, i konstant frykt for nar og hvor de skal fa det neste anfallet. For ikke a komme opp i pinlige situasjoner kan de ha lett for aholde seg for seg selv. Hva kan jeg gjøre for a støtte en som har epilepsi? Du kan oppmuntre ham til a fortelle hvordan han har det. Vær en god tilhører. Spør ham hvahanvilatduskalgjøre hvis han f ar et anfall. Ettersom mange med epilepsi ikke kjører bil, kan du kanskje tilby deg a kjøre ham hvis han skal et sted, eller agjørenoen ærender for ham. Kan man forebygge anfallene eller gjøre noe for at de skal bli færre? Det er noen faktorer som øker sannsynligheten for anfall, for eksempel stress og mangel pa søvn. Fagfolk oppfordrer derfor epileptikere til asørgeforaf anokhvileog a mosjonere regelmessig for a redusere stress. I noen tilfeller har ogsa medikamenter hatt god effekt nar det gjelder a forebygge anfall. Nar krampene har gittseg... Legg deg paknevedsiden av pasienten og bøy den nærmeste armen hans slik at den peker oppover Stikk forsiktig pasientens andre hand under kinnet hans Sello, en ung mann i Sør-Afrika, matte slutte pasko- len som barn fordi han hadde epilepsi. Derfor fikk han ingen skolegang. Han fikk heller ingen medisiner for epilepsien. Men han ville gjerne forsta Bibelen, og Jehovas vitner hjalp ham. De studerte Bibelen med ham og lærte ham ogsa a lese. Et av vitnene, som er lege, hjalp ham dessuten med af a medisiner og sørget for at han fikk uføretrygd. «Jehovas vitner er kristne som virkelig viser kjærlighet», sier Sello, som na selv er et vitne og setter pris pa a kunne fortelle andre om Guds løfte om en ny verden, hvor det ikke skal være sykdom mer. Apenbaringen 21:3 5. Bøy pasientens borterste kne, dra det mot deg og rull pasienten langsomt over pasiden,slikat kneet hviler mot gulvet foran ham Bøy sa pasientens hode bakover for asikre frie luftveier V akn opp! Oktober

14 HVA BIBELEN SIER DEPRESJON DEPRESJON Hva er depresjon? «Jeg er blitt forvirret, jeg har bøyd meg dypt ned; dagen lang har jeg gatt bedrøvet omkring.» Salme 38:6. HVA FAGFOLK SIER Alle kan føle seg litt nedfor av og til, men klinisk depresjon er en vedvarende lidelse som tapper en for krefter og griper forstyrrende inn i hverdagen. Vi maimid- lertid være klar over at ikke alle eksperter er enige om hva som er «normal tristhet», og hva som regnes som «sykdom». Uansett er det noen som opplever tvers igjennom negative følelser, noen ganger sammen med overdreven skyldfølelse og følelsen av a ikke være noe verdt. HVA BIBELEN SIER Bibelen forteller om mange menn og kvinner som slet med negative følelser. Hanna, for eksempel, var «bitter i sjelen» et uttrykk som ogsa er blitt gjengitt med «sønderknust» og «dypt bedrøvet». (1. Samuelsbok 1:10) En gang var profeten Elia satyngetavsorgathanbadgudom af adø! 1. Kongebok 19:4. De kristne i det første arhundre ble oppfordret til atale trøstende til de nedtrykte sjeler. (1. Tessaloniker 5:14) Ifølge et oppslagsverk kan uttrykket «nedtrykte sjeler» sikte til dem «som midlertidig er overmannet av pakjenninger i livet». Ogsatrofaste menn og kvinner i bibelsk tid var altsanoengangernedtrykte. r Du finner flere svar p abibelskespørsm al p a

15 Er depresjon selvforskyldt? HVA BIBELEN SIER Bibelen lærer at sykdom er en følge av de to første menneskenes opprør. I Salme 51:5 star det for eksempel: «Med misgjerning ble jeg frambrakt under fødselsveer, og i synd unnfanget min mor meg.» Og Romerne 5:12 sier at «synden kom inn i verden ved ett menneske [det første menneske, Adam], og dødenvedsynden,ogdøden...spredtesegtilallemennesker fordi de alle hadde syndet». Fordi vi har arvet ufullkommenhet fra Adam, er vi alle utsatt for sykdom, bade fysisk og følelsesmessig. Som følge av det er det slik at «hele skapningen fortsetter a sukke sammen og være i smerte sammen», sier Bibelen. (Romerne 8:22) Men Bibelen forteller ogsaometh ap som ingenlegekangioss Gudsløfteomenfredelig,nyverden,hvor all sykdom og alle lidelser, deriblant depresjon, vil være borte. Apenbaringen 21:4. «Hele skapningen fortsetter a sukke sammen og være i smerte sammen.» Romerne 8:22. HVA DET ER VIKTIG A HUSKE Dukanikkealltidstyreomstendighetene, og noen ganger er det ikke til a unngaatdublirram- met av vonde ting. (Forkynneren 9:11, 12) Men det du kan gjøre, er a legge opp en praktisk strategi, slik at de negative følelsene ikke far styre livet ditt. HVA BIBELEN SIER Bibelensierganskeenkeltatdesomer syke, trenger lege. (Lukas 5:31) Sa hvis du er svekket pagrunn av en stemningslidelse, er det ikke galt a søke legehjelp. Bibelen legger ogsa stor vekt pa bønn. I Salme 55:22 star det for eksempel: «Kast din byrde pa Jehova, og han skal støtte deg. Aldri skal han tillate at den rettferdige vakler.» Bønn er ikke en mental krykke; bønn er virkelig kommunikasjon med Jehova Gud, som er «nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte». Salme 34:18. Det kan ogsa være nyttig a snakke fortrolig med en nær venn. (Ordsprakene 17:17) «En av mine trosfeller fikk pa en vennlig mate overtalt meg til a snakke om depresjonen min», forteller Daniela, som er et av Jehovas vitner. «Selv om jeg bevisst hadde unngatt slike samtaler i arevis, ble jeg fort klar over at det var akkurat det jeg hadde trengt hele tiden. Jeg ble overrasket over hvor mye bedre jeg følte meg etterpa.» Hvordan kan du takle depresjon? «Jehova er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte; og dem som har en knust and, frelser han.» Salme 34:18. V akn opp! Oktober

16 ST AR DET EN DESIGNER BAK? En løvgresshoppes bemerkelsesverdige hørsel 2 pelooyen/pond5.com LØVGRESSHOPPENS ØRE ØRENE til den søramerikanske løvgresshoppen Copiphora gorgonensis er mindre enn en millimeter lange, men de fungerer likevel noksa likt med menneskets ører. Denne gresshoppen kan høre en rekke lydfrekvenser palangavstand. Den kan for eksempel skjelne mellom lydenavenannenløvgresshoppeogultralyden fra en flaggermus pajakt. Tenk over dette: Løvgresshoppens ører sitter padetoforbena.ilikhetmedmen- neskets ører fanger løvgresshoppens ører opp lyd, omdanner den og analyserer frekvensen. Forskerne har imidlertid oppdaget et unikt organ inni øret padetteinsek- tet et komprimert, væskefylt hulrom som ligner en avlang ballong. Dette organet, lydblæren, fungerer pa samme mate som sneglehuset i øret til pattedyrene, men er mye mindre. Løvgresshoppen kan takke lydblæren for sin bemerkelsesverdige hørsel. Professor Daniel Robert, som arbeider ved instituttet for biologisk forskning ved universitetet i Bristol, sier at denne oppdagelsen kan hjelpe ingeniører til a«utvikle bioinspirerte høreapparater som er mindre og bedre enn noen gang». Forskerne tror ogsa at det vil bidra til den neste generasjon av ultrasonisk ingeniørteknologi, deriblant avbildningssystemer for sykehus. Hva mener du? Har løvgresshoppen f att sin bemerkelsesverdige hørsel ved en utvikling? Eller star det en Designer bak? s n o Last ned dette bladet og tidligere numre gratis p Nettbibel tilgjengelig pa cirka 50 sprak Gainnp a eller skann koden g13 10-N

Moralske verdier. som gjør livet rikere

Moralske verdier. som gjør livet rikere V akn opp! NOVEMBER 2013 NR. 11 Moralske verdier som gjør livet rikere V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P A NETT www.jw.org TEN ARINGER FORSIDETEMA Moralske verdier som gjør livet rikere SIDENE 6 9 r

Detaljer

1. JULI 2013 NR. 13 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KAN VI STOLE P A RELIGIONSSAMFUNNENE?

1. JULI 2013 NR. 13 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KAN VI STOLE P A RELIGIONSSAMFUNNENE? 8 VAKTTARNET 1. JULI 2013 NR. 13 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KAN VI STOLE P A RELIGIONSSAMFUNNENE? FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 1. APRIL JULI 2013 NR. NR. 13 7 8 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE Vol. 134,

Detaljer

2013 NR. 5. Beskytt deg mot kriminalitet!

2013 NR. 5. Beskytt deg mot kriminalitet! V akn opp! MAI 2013 NR. 5 Beskytt deg mot kriminalitet! V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P ANETT www.jw.org TEN ARINGER FORSIDETEMA Beskytt deg mot kriminalitet! SIDENE 6 9 r DE UNGE SPØR... HVA OM JEG

Detaljer

1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT?

1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT? 8 VAKTTARNET 1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT? FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 8 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE

Detaljer

KAN VI STOLE PA NYHETSMEDIENE?

KAN VI STOLE PA NYHETSMEDIENE? V akn opp! DESEMBER 2013 NR. 12 KAN VI STOLE PA NYHETSMEDIENE? V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P A NETT www.jw.org TEN ARINGER FORSIDETEMA Kan vi stole p a nyhetsmediene? SIDENE 4 7 r Finn Bibelens svar

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Etterlign Moses tro SIDE 3 SANGER: 33, 133. Ser du «den usynlige»? SIDE 8 SANGER: 81, 132

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Etterlign Moses tro SIDE 3 SANGER: 33, 133. Ser du «den usynlige»? SIDE 8 SANGER: 81, 132 8 VAKTTARNET 15. APRIL 2014 NR. 8 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 2. 8. JUNI Etterlign Moses tro SIDE 3 SANGER: 33, 133 9. 15. JUNI Ser du «den usynlige»? SIDE 8 SANGER: 81, 132 16. 22. JUNI Ingen

Detaljer

1. FEBRUAR 2014 NR. 3 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KRIGEN SOM FORANDRET VERDEN

1. FEBRUAR 2014 NR. 3 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KRIGEN SOM FORANDRET VERDEN 8 VAKTTARNET 1. FEBRUAR 2014 NR. 3 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KRIGEN SOM FORANDRET VERDEN FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE KRIGEN SOM FORANDRET 1. FEBRUAR 2014 NR. 3 8 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE Vol.

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Lev i harmoni med Jesu kjærlige bønn. Hva vi kan lære av en gjennomtenkt bønn. «Tjen som slaver for Jehova»

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Lev i harmoni med Jesu kjærlige bønn. Hva vi kan lære av en gjennomtenkt bønn. «Tjen som slaver for Jehova» 8 VAKTTARNET 15. OKTOBER 2013 NR. 20 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 2. 8. DESEMBER Skaperverket gjør oss kjent med den levende Gud SIDE 7 SANGER: 110, 15 9. 15. DESEMBER «Tjen som slaver for

Detaljer

VAKTTARNET F ORKYNNER. Fa fullt utbytte av bibellesningen SIDE 7. til a hjelpe deg selv og andre SIDE 12. Forviss dere om de viktigere ting SIDE 22

VAKTTARNET F ORKYNNER. Fa fullt utbytte av bibellesningen SIDE 7. til a hjelpe deg selv og andre SIDE 12. Forviss dere om de viktigere ting SIDE 22 8 VAKTTARNET F ORKYNNER STUDIEARTIKLER 3. 9. JUNI Fa fullt utbytte av bibellesningen SIDE 7 SANGER: 114, 113 10. 16. JUNI Bruk Guds Ord til a hjelpe deg selv og andre SIDE 12 SANGER: 37, 92 17. 23. JUNI

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget. 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget. 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova 8 15. AUGUST 2013 NR. 16 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget SIDE 3 SANGER: 125, 66 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova SIDE 18 SANGER:119,80

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 19. 25. august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse. 26.augusttil1.september La Jehova forme deg

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 19. 25. august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse. 26.augusttil1.september La Jehova forme deg 8 15. JUNI 2013 NR. 12 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 19. 25. august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse SIDE 3 SANGER: 63, 77 26.augusttil1.september La Jehova forme deg SIDE 18 SANGER: 120,

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46 8 VAKTTARNET 15. JANUAR 2014 NR. 2 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 3. 9. MARS Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46 10. 16. MARS Riket har hersket i 100 år hvordan berører det

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81 8 VAKTTARNET 15. NOVEMBER 2013 NR. 22 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 30. DESEMBER TIL 5. JANUAR «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81 6. 12. JANUAR Hvordan kan vi fortsette

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Vil du bringe ofre for Riket? SIDE 11 SANGER: 40, 75. Gjør dette til minne om meg SIDE 22 SANGER: 99, 8

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Vil du bringe ofre for Riket? SIDE 11 SANGER: 40, 75. Gjør dette til minne om meg SIDE 22 SANGER: 99, 8 8 VAKTTARNET 15. DESEMBER 2013 NR. 24 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 3. 9. FEBRUAR Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! SIDE 6 SANGER: 65, 59 10. 16. FEBRUAR Vil du bringe ofre for Riket? SIDE

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. «Si oss: N ar skal disse ting skje?» SIDE 3 SANGER: 128, 101

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. «Si oss: N ar skal disse ting skje?» SIDE 3 SANGER: 128, 101 8 VAKTTARNET 15.JULI2013 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE NR.14 STUDIEARTIKLER 2. 8. SEPTEMBER «Si oss: N ar skal disse ting skje?» SIDE 3 SANGER: 128, 101 9. 15. SEPTEMBER «Se, jeg er med dere alle dager» SIDE

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Atle Dyregrov program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår i en serie av materiell

Detaljer

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte Nr. 4-2005 20. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte 2 Tema: Ekteskapet Ekteskapet den viktigaste institusjonen i samfunnet Framtida

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Gunnar Elstad Hjelp til kristenlivet. Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Å bli en kristen Folk kom til Jesus av mange ulike

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Skolebarn og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette heftet bygger på intervjuer og samtaler med barn og voksne som har vært i ulike sorgsituasjoner, samt innspill fra ulike fagpersoner.

Detaljer