Fra industribedrift til kompetansebedrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra industribedrift til kompetansebedrift"

Transkript

1 Dalebakken 4 Pb. 1061, 9503 Alta Telefon: Faks: E-post: Fra industribedrift til kompetansebedrift Aksis AS har vært i kontinuerlig omstilling de siste årene. Fra vanskelige tider med svært dårlige økonomiske resultater, fremstår bedriften i dag i ny skikkelse. Det er ansatt en rekke høyt kvalifiserte medarbeidere, og innsatsen er mer rettet mot attføringsvirksomhet, mens egen vareproduksjon er tonet ned. Nytt bygg ble innvidd i forrige uke og gir bedriften nye muligheter. Vi skal være profesjonelle og levere kvalitet til våre kunder. Derfor vil satsingen på kompetanse og videreutvikling av våre tjenester/produkter fortsette, i nært samarbeid med NAV og næringslivet, sier direktør Steinar Karlstrøm. Produksjon: Altaposten 2009

2 2 Moderne nybygg Litt over ett år har det tatt å reise det prektige nybygget til Aksis. Over tre etasjer gir det bedriften vel 1000 kvadratmeter ny gulvflate, som ikke minst gir de ansatte gode og moderne arbeidsforhold. Vi er meget godt fornøyde med bygget. Det er på tre etasjer og inneholder først og fremst kontorlokaler for de ansatte, resepsjon og mottakelse og en flott og moderne kantine, samt et trimrom, sier utviklingsleder Arne Clemens. Nødvendig Utvidelsen var helt nødvendig for Aksis. Det sterkt økende antall ansatte hadde det alt for trangt og ubekvemt og det gikk ut over arbeidsforholdene. I nybygget preges forholdene av lyse trivelige rom med store vinduer og god plass. Det er blitt en annen hverdag for alle oss som jobber her. Alle har stått på, og får nå sin belønning med de nye flotte kontorene. Dette øker selvsagt trivselen, noe vi vet også gir bedre samarbeid og arbeidsinnsats. Jo, vi er strålende fornøyd, sier Arne Clemens på FINE LOKALER: Den nye kantina gjør lunsjpausen til en fest. Vi har fått det svært bra, konstaterer utviklingsleder Arne Clemens (til h.) og arbeidsleder og kantineansvarlig Siv Anita Kristensen. vegne av alle de ansatte i Aksis. Hovedentreprenør har vært Kenneth Strifeldt AS, og er tegnet av Atelier 2. Bygget har kostet totalt 18 millioner kroner. Nybygget ble høytidelig innviet onsdag i forrige uke i nærvær av en rekke gjester, eiere, kunder og samarbeidspartnere, og ikke minst ledelse og ansatte. VI UTFØRER Prosjektering Renovering Reparasjoner Nybygg Brannalarm Tyverialarm Termografering Komsav. 2, 9511 Alta, tlf

3 3 Moderne og effektivt Aksis har en egen produksjonsavdeling. De arbeidstakerne som skal trenes innad i bedriften kommer hit, der 12 arbeidsledere står klar med opplæring, rettledning og arbeidstrening. Det varierer noe, men vi har inntil 60 arbeidstakere her til enhver tid. Målet er selvsagt at de skal ut i ordinært arbeid etter oppholdet her hos oss, sier avdelingsleder Stein Otto Rode. Mangfoldig Produksjonsavdelingen har et mangfold av muligheter for å trene opp arbeidstakerne. Her finner vi snekkerverksted, vedproduksjon, kjøkkenbutikken, kantine og kjøkken, lager for hjelpemidler, Jobb Frukt og Skolefrukt samt tekstilavdeling/profilering. Med denne allsidigheten av tilbud har vi en bred mulighet til å finne arbeidsoppgaver for de vi til enhver tid har inne. Etter at det er avklart hva arbeidstakeren kan, ønsker og passer inn, vil han eller hun bli plassert der det gir mest effekt for den enkelte, sier Rode. Oppholdet kan være av kortere eller lengre tid, alt etter det som er mest hensiktsmessig. Målet er hele tiden å gjøre arbeidstakeren klar for ordinært arbeid, sier Rode. Store omlegginger Produksjonsavdelingen ved Aksis NYTT PRODUKT: Skyvedørsgarderober er blitt et svært populært produkt fra Aksis. Arbeidsleder Sissel Pedersen og avdelingsleder Stein Otto Rode er med rette stolt av produksjonsavdelinga i bedriften. har gjennomgått store og flere endringen gjennom årene. I det siste er produksjonen av kjøkkeninnredning tonet sterkt ned og i stedet satses det på produksjon av skyvegarderober. Vi forhandler fortsatt kjøkken fra andre produsenter samt at vi kan ta på oss mindre oppdrag med slik innredning. Vi har jo eget snekkerverksted som har lang erfaring med dette, sier Rode. En av de store samarbeidspartnerne er Polyfemos i Alta, som Aksis produserer tromler for. Vi har kontinuerlig flere arbeidstakere som arbeider med denne produksjonen. Her er det snakk om store tromler som vi leverer mange av hver eneste dag, og som gir en sikker og god arbeidstrening. Det må også legges til at Aksis produserer store mengder paller for en rekke kunder, blant annet North Cape Minerals og skifernæringa. For oss som jobber her er det godt å konstatere at vi lykkes i vårt arbeid. Det er alltid godt å se en arbeidstaker gå ut i ordinært arbeid etter å ha vært på arbeidstrening hos oss. Da ser vi resultater og det gir oss nye krefter i vårt arbeid, sier avdelingsleder Stein Otto Rode. DIGRE TROMLER: Kolbjørn Lilleng (t. v.) og Kjell Ivar Mikalsen i arbeid med å produsere de store tromlene til Polyfemos. Daglig forsvinner flere slike ut gjennom dørene på Aksis. ALLSIDIG VERKSTED: Snekkerverkstedet ved Aksis har nesten ingen grenser for hva de kan lage. Her viser Bjørnar Murberg (t. v.) og arbeidsleder Hans Robert Hansen frem en særdeles vakker hyttekjelke.

4 4 TILBAKE I JOBB: Staben på Aksis sørger for arbeidsrettete tiltak for å føre folk tilbake til ordinært arbeidsliv. Tilbake i jobb Hovedoppgaven vår er å få folk tilbake i arbeid. Aksis er godkjent tiltaksarrangør for ulike arbeidsmarkedstiltak. Målet for alt vi gjør er å yte tilpasset hjelp til folk som av ulike årsaker er midlertidig ute av arbeid, sier attføringsleder Liv-Turid Skau. Aksis AS har bred kompetanse innen ulike fagområder. Den faste staben består av arbeidsledere med lang og variert yrkesfaglig kompetanse, og veiledere med pedagogisk og helse -og sosialfaglig bakgrunn. 4 av veilederne er også godkjente karriereveiledere. Arbeid er målet Det er Nav som henviser folk til Aksis. Ofte er det sammensatte årsaker til at folk ramler ut av arbeid, eller ikke kommer inn på arbeidsmarkedet. Vi avklarer den enkelte arbeidstaker individuelt og legger vekt på at folk skal få riktig og tilpasset hjelp. Vi har pr i dag 20 avklaringsplasser og på årsbasis er ca 110 personer gjennom dette tiltaket. Noen trenger kun avgrenset hjelp, kanskje til å formulere en jobbsøknad, mens andre har mer sammensatte behov og trenger lengre tid, sier Skau. Trenet øye Gjennom sin virksomhet har staben på Aksis etter hvert fått et trenet øye for den enkeltes behov, og muligheter. Både arbeidstakeren selv, Nav og vi er opptatt av å finne løsninger som fører til at folk kommer tilbake i arbeid. Vi har etter hvert mye erfaring å bygge på, og denne kompetansen sammen med det reelle bedriftsmiljøet vi utgjør, gir oss et godt utgangspunkt for å tilby disse tjenestene. Bredt samarbeid med lokalt næringsliv Om lag 40 private og offentlige bedrifter samarbeider med Aksis når arbeidstakere skal ut i arbeidsutprøving eller hospitering/ kvalifisering. Både private og offentlige arbeidsgivere er positive til å ta inn folk for arbeidsutprøving eller kvalifisering, og vi har et godt samarbeid med eksterne arbeidsplasser. Så snart vi vurderer at en arbeidstaker er klar for å prøve seg i ordinært arbeid, tar vi kontakt med aktuell arbeidsplass. Stillingsprosent, oppgaver og ansvarsområder varierer, men baserer seg som oftest på den enkeltes interesser og ferdigheter. Aksis inngår skriftlige avtaler med bedriftene i hvert enkelt tilfelle. Mens folk er i arbeidsutprøving eller hospitering påhviler ingen lønnsplikt. Arbeidstakeren har sin lønn eller ytelse fra Nav. Fungerer dette bra, og både arbeidstaker og arbeidsgiver er fornøyd, kan vi tilby plass i lønnede tiltak og det kan inngås delbetalingsavtaler eller avtale om utleie av arbeidskraft. I mange tilfeller ansettes folk til ordinær jobb i bedriftene, etter forutgående hospitering eller arbeidsutprøving, sier Skau. Sparer samfunnet Det overordna målet for vår virksomhet er som nevnt å få folk i arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet. En viktig målsetting med arbeidsmarkedstiltakene er å bidra til at folk kommer over fra passive trygdeytelser til inntektsgivende arbeid/aktivitet. Dette vil gi samfunnsmessige besparelser i form av penger, men også bidra til at den enkelte kan nyttiggjøre arbeidsevnen sin i et arbeidsfelleskap. På den måten kan man kanskje si at vi er et velferdspolitisk virkemiddel. Et overveiende flertall av dem som kommer til oss har et sterkt ønske om å komme tilbake i arbeid, sier Skau. Hun viser til eksempler siste tiden der også folk som har fått innvilget uføretrygd, har bedt om å få gjenopptatt saken med sikte på ny arbeidsutprøving. Selv om slike saker ikke er dagligdagse viser de at det å ha et arbeid å gå til er av stor betydning. Oppfølging av sykemeldte i Finnmark I 2007 vant Aksis et anbud for Nav som retter seg mot sykemeldte arbeidstakere i Finnmark. Tilbudet er frivillig og målsettingen er å bistå arbeidstakere og arbeidsgivere med å finne løsninger slik at den sykemeldte kan beholde og mestre arbeidet. Det er de lokale Nav kontorene som henviser sykemeldte til oss. Flere kommer med Fra 1.januar i år er nytt regelverk vedtatt. Mens det hittil har vært folk under attføring som har utgjort den største gruppa hos oss, skal tiltakene nå rettes inn mot ulike målgrupper, bl.a sykemeldte og ordinært arbeidsledige. Dette innebærer økt trykk på oss, og muligens også behov flere plasser. Vi går utvilsomt spennende tider i møte, sier attføringsleder Liv Turid A Skau.

5 5 Sprer helse og vitaminer Hver eneste dag kjører de ut frukt til skoler og bedrifter både i Alta og i flere andre kommuner i vestfylket. Jobbfrukt og Skolefrukt hos Aksis sprer helse og vitaminer. Vi er en av de 67 attføringsbedriftene i Norge som samarbeider med Bama om denne virksomheten, sier avdelingsleder Kine Lilleeng. God trening Men i tillegg til å jobbe frem helse gir virksomheten også svært god trening for de arbeidstakerne som utfører jobben. Vi har til enhver tid 5-6 arbeidstakere som jobber med frukt. De gjør alt, fra å pakke til å kjøre frukten ut til skolene og kundene. Arbeidet gir god trening, ikke minst ved å komme i god kontakt med kundene våre, sier Lilleeng. Ønsker flere kunder Ordningen med skolefrukt var et prøveprosjekt som de gjerne skulle få tilbake. Vi har ca. 100 leveranser til private firmaer i uken, og har godt plass og tid til flere. Ordningen med SPRER HELSE OG GLEDE: Vi er populære når vi kommer med frukt, sier arbeidstakerne Hanne Markmann og Eivind Johannessen. I midten avdelingsleder Kine Lilleeng. Jobbfrukt går på kundens ønsker. Det er mulig å få levert frukt akkurat når det passer og så ofte det er ønskelig. De bedriftene som er kunder hos oss er meget godt fornøyd, sier Kine Lilleeng. Komplett kjøkken levert hjem til deg! skuffer 20 og hengsler KOMPLETT :- 20 års GARANTI Prisen inkluderer: Innbyggingskomfyr Keramisk komfyrtopp Innbyggings microbølgeovn Ventilatorhette i stål Integrert oppvaskmaskin Integrert kjøleskap Vask. Front Solid Malt kan leveres i 15 standard farger. Vi har kjøkken for enhver smak i alle prisklasser. drommekjokkenet.no FORHANDLERENS-LOGO Bildet er kun veiledende. Dalebakken 4, Alta. Tlf

6 6 Midt i blinken Harriet Annie Svaleng mener Aksis var midt i blinken da hun flyttet fra Båtsfjord. For meg var møtet med Aksis en stor opplevelse. Kurset jeg deltok på var både effektivt og givende. Det er ikke tvil om at de kan jobben sin og hjelper mange tilbake til arbeid igjen. Harriet Annie Svaleng flyttet fra Båtsfjord til Alta i fjor og var uten arbeid. Via NAV kom hun inn på kurset på Aksis for å få bistand til å finne ut av sin situasjon og finne egnet arbeid. På Aksis lærte jeg blant annet å skrive skikkelig jobbsøknad, jeg fikk bistand i å finne ut av hva som passet best for meg å jobbe med, og jeg fikk hjelp til å komme i arbeidsutprøving. Dette fikk jeg her ved Alta kommunes tiltaksbase for barn og unge på Sandfallet, sier Svaleng. Her har hun foreløpig 80 prosent stilling i en periode, men kommer til å søke om forlengelse. Jeg trives helt utmerket og håper jeg kan få fast jobb. Det er selvsagt målet mitt, sier Svaleng. Hun ser med stor glede tilbake på sitt møte med Aksis. De jeg møtte der var fantastiske personer. Uten deres bistand tror jeg det ville vært vanskelig å finne egnet arbeid, sier Svaleng. TAKK TIL AKSIS: Hjelpen jeg fikk fra Aksis var avgjørende for meg. De var fantastisk, sier Harriet Annie Svaleng som er i jobb igjen. Valgte arbeid foran trygd Oddvar Johansen fra Alta var på attføring og gikk mot en framtid som trygdet. Men han ville det annerledes og krevde å få gå ut i arbeid. Og via NAV og Aksis gikk det i orden. I ett år har jeg nå hatt fast arbeid som snekker hos Harald Nilsen AS i Alta, og har stortrivdes. Nå blir jeg ledig igjen på grunn av innskrenkinger i firmaet, men jeg går straks på jobbjakt, sier Johansen. Da Johansen forlangte å få arbeid i stedet for trygd ble han sendt til VIL HA ARBEID: Oddvar Johansen er arbeidsledig igjen etter at arbeidsgiver må innskrenke. Nå er han på jobbjakt og håper noen vil gi han sjansen. Aksis for utredning. Der fikk han komme på snekkerverkstedet. Det var fantastisk å komme dit og bli tatt hånd om av profesjonelle folk. På grunn av ryggplagene mine måtte jeg få tilrettelagt arbeid, men det plager meg ikke noe særlig, og når arbeidsgiveren og kollegene stiller opp, går det greit for meg å jobbe. Det verste er at jeg sjøl har problemer med å passe meg for særlige tunge tak. Men egentlig går det helt greit, sier Johansen. Ut igjen Nå er han på jobbjakt igjen, og er optimist. Jeg er ikke redd for å jobbe og ingen skal angre på å ansette meg. Jeg må bare finne noe som ikke gir særlig tunge tak. Vanlig snekkerarbeid går greit. Jeg greier ikke tanken på å gå mot en trygdet tilværelse, og håper at noen vil gi meg sjansen, sier Oddvar Johansen.

7 7 Vi har vært rådgivende på El-kraft, Tele og Heis-anlegg Rambøll Norge AS Kongleveien 45, 9510 Alta tlf

8 8 Fra industribedrift til Aksis AS har tatt overgangen fra industribedrift til kompetansebedrift på strak arm. Selskapet har tatt utfordringene i arbeidslivet og fra NAV på alvor, og har bygd opp en kompetanse for å levere tjenester til personer utenfor arbeidslivet som har behov for bistand av ulik karakter, personer som er sykmeldt og personer som er arbeidsledige, sier direktør Steinar Karlstrøm. Aksis AS har vært i kontinuerlig omstilling de siste årene fra å være en industribedrift med produksjon av «Altatrappa» med hele Norge og Tyskland som marked, til å bli en moderne attføringsbedrift som leverer tjenester til NAV, bedrifter og enkeltpersoner. Industrisatsingen var vellykket og gamle Alta Produkter AS fikk nyskapingsprisen i 1992 i Nord-Norge. Produksjonen ga arbeid til 40-talls arbeidere. Men kravene fra NAV endret seg og industrisatsingen kunne ikke forenes på en god måte. Omstillingen ble presset fram av svært dårlige økonomiske resultater. Ny strategi I 2000 ble trappeproduksjonen avviklet med til dels store tap, og bedriften sto på bar bakke med hensyn til produksjoner og inntjeningsmuligheter. I nært samarbeid med næringslivsaktører, NAV og eier Alta kommune ble det staket ut en ny kurs for bedriften. Hovedutfordringa var å tilby tjenester som kvalifiserte arbeidssøkerne til arbeidslivet og tone ned egen produksjon og behov for arbeidskraft. Det ble lagt opp til større bredde i produksjonen, flere arbeidsstasjoner og en betydelig kompetanseheving blant alle ansatte. I 1999 avsluttet vi 10 personer, i 2007 avsluttet vi 277 personer. Dette illustrerer vår endring fra industribedrift til profesjonell leverandør av tjenester til NAV, sier Karlstrøm. Kompetanse I tillegg til ansettelser av høyt kvalifiserte medarbeidere, ble det gjennomført kursing av alle ansatte for å få en felles faglig plattform. Organisering av arbeidet og bedre dynamikk var ikke uproblematisk og det var mange disputter mellom fagforeningene og ledelsen om de endringer som ble innført. Dette var lærerike prosesser og samarbeidet med fagforeningene fungerer nå svært godt. Litt etter litt har det utviklet seg en omstillingsevne som bedriften nyter godt av i dag. Inkludering og trivsel har vært viktige faktorer. I dag har vi meget lavt sykefravær i bedriften og stor søkning på ledige stillinger, konstaterer han. Økonomi Det har vært avgjørende å ha økonomisk ryggrad til omstilling. Sommeren 2000 hadde bedriften ikke feriepenger til de ansatte. Utbetalingen ble flere uker forsinket. BEDRIFT I MEDVIND: Direktør Steinar Karlstrøm leder en bedrift i medvind. Vi har lykkes med kompetanseheving i alle ledd, og samarbeidet med det lokale næringsliv gir gode resultater, sier han. Fakta om Aksis Aksis Arbeid og Kompetanse AS har som hovedmål å få folk i arbeid. Bedriften har bred kompetanse innen karriereveiledning, avklaring av arbeidsevne, kvalifisering, formidling, arbeidspraksis og kursvirksomhet. Bedriften har en utstrakt leveranse av produkter og tjenester. Bedriften har for tiden ca. 180 ansatte. Aksis er godkjent som attføringsbedrift og lærlingbedrift. Eid av Aksis Eiendom AS som igjen eies av Alta kommune, Loppa kommune og Sparebanken Nord-Norge. Aksis er en attførings- og lærlingbedrift som kvalifiserer og utprøver i daglige reelle arbeidsoppgaver. Er leverandør av helse- og rehabiliteringstjenester til NAV i hele Finnmark. Omsetter for ca. 40 millioner kroner. På nett:

9 9 kompetansebedrift Med slik likviditet legges det noen grunnsteiner som bedriften har profitert på i senere år. Nøkternhet og gode rutiner har vært med på å gi gode økonomiske resultat de senere år. Vi har i dag inntjening til å omstille og videreutvikle anleggene våre og øke kompetansen blant ansatte. Vi har lyktes med kompetanseheving og har vunnet flere anbud i fylket på grunn av det. I tillegg har samarbeidet med lokalt næringsliv gitt resultater, både atføringsfaglig og økonomisk. Vi har flere store faste kunder som har vært en av suksessfaktorene. North Cape Minerals og Polyfemos har vært de største kundene de senere år. Filosofien har også vært å tjene litt på alle våre produksjoner, til sammen har overskuddet etter hvert blitt meget bra. Takker næringslivet Uten et godt samarbeid med næringslivet hadde ikke Aksis AS fått 43 personer ut i ordnær jobb i 2008! Vi har 14 veileder som jobber ut mot næringslivet i Vest Finnmark og vi blir svært godt tatt i mot. Næringslivet er god på tilpasning og tilrettelegging, og utgjør en svært viktig faktor for at vi skal lykkes. Næringslivet gir arbeidspraksis og kvalifisering i yrker vi ikke kan tilby. Det gjør at vi kan skreddersy opplegg til våre arbeidssøkere uansett ønsker. Bedriften har vokst mye de siste årene og det har vært stort behov for utbedringer av bygningsmassen. Vi har hatt ombygginger i 2001, og nå ferdigstilles nytt bygg med 3 etasjer og totalt 1000 m2. Det har de ansatte virkelig fortjent etter år med trangboddhet. Men vi har allerede 2-3 byggeprosjekter på planleggingstadiet og behovene vil alltid være tilstede. Styret og ledelsen har alltid ønsket best mulige forhold for våre ansatte. Funksjonelle og moderne bygg er viktig for anseelsen og vår holdning til egen bedrift. Vi skal være profesjonelle og levere kvalitet til våre kunder. Derfor vil satsingen på kompetanse og videreutvikling av våre tjenester/ produkter fortsette, i nært samarbeid med NAV og næringslivet, avslutter direktør Steinar Karlstrøm.

10 10 Vakre gaveartikler Avdelingen heter Tekstil/profilering, og minner om julenissens verksted. Et besøk her er som å vandre i en gavebutikk. Vakre motiver på vakkert håndverk preger hyller og bord. På denne avdelingen trenes arbeidstakere i søm, å profilere motiver på krus, T skjorter eller andre ting, de lager vakre dørskilt i tre som males i forskjellige motiver, og i samarbeid med snekkeravdelingen lages fine postkasser eller aviskasser med påmalte motiver, sier arbeidsleder Ellen Thomassen. Dere selger alle disse vakre tingene? Ja. Vi har de utstilt og til salgs i våre lokaler. Det er kanskje ikke så mange som vet om oss, men vi håper at flere får øynene opp for det våre arbeidstakere presterer. De er utrolig flinke, sier Thomassen. På symaskinene trylles det fram praktisk turutstyr. Blant annet er kaffeposene og posene for bålkjelen i bevernylon blitt populære produkter. Tekstilavdelingen driver også med trening i veving og de driver også vaskeri og ryddepatruljen. Ryddepatruljens innsats på Alta Sentrum er blitt utrolig populær, sier Ellen Thomassen. SYR KAFFEPOSE: Ellen Thomassen (bak) veileder arbeidstaker Helene Thomassen i kunsten å bruke symaskinen riktig. DESIGNER MOTIVER: Via datamaskinen lærer Sandra Stensland og designe vakre motiver som kan festes på kaffekrus, T-skjorter eller andre artikler. Vi har gjennom mange år produsert hvitevarer i høy kvalitet og med lang levetid. Det vil vi selvsagt fortsette med. Electrolux står bak som garantist for de høye normer og egenskaper som fortsatt vil kjennetegne oss, også i fremtiden. Alle våre modeller byr på noe helt spesielt. Fra oppvaskmaskiner som skånsomtbehandler ditt mest dyrebare servise til kjøleskap som gir deg beskjed hvis du har glemt å lukke døren. Løsningene er også helt i forkant av utviklingen når det gjelder høy ytelse samt lavt forbruk av energi, vann - og ikke minst - tid.

11 11

12 12 Leverte tromler Samarbeidet med Aksis om leveranser av tromler har vært et eventyr for Polyfemos. Da vi startet opp var det bare Aksis som ga napp, og som var villig å stille opp med leveranser. Vi er meget godt fornøyd, sier daglig leder Bjørnar Bull i Polyfemos i Alta. Selskapet produserer plastrør og er storforbruker av tromler. Nært og godt Vi hadde spesielle krav til de tromlene vi skulle ha. De måtte kunne «flatpakkes», og de måtte kunne stå. Tradisjonelle kompakte tromler ble både for tunge og for dyre. Men Aksis, eller Alta Produkter, som de het den gang, tok utfordringen på strak arm. At de også hadde tilhold i Alta var midt i blinken. Det skulle vise seg at de fulgte opp sitt forhold til oss på en helt utmerket måte. Faktisk har de nesten bedre oversikt over vårt behov enn vi sjøl har. De sjekker hele tiden om vi har tromler nok på vårt lager, og sørget for at det ikke går tomt. De har i alle år gjort en fabelaktig god jobb, sier Bull. Følger alltid opp Polyfemos har en ujevn virksomhet i sin produksjon. I lange perioder går det på doble skift og store leveranser, mens det i andre perioder er slakkere. TROMLER I TUSENTALL: Slik er tromlene Aksis leverer til oss, men selvsagt i en noe annen størrelse, sier Bjørnar Bull og viser fram en modell. Slike rør som vi produserer skal ned i bakken og det skjer mest i sommerhalvåret. Da kan presset bli stort også på forbruk av tromler. Et eksempel fra sist sommer viser det. Da leverte vi 450 kilometer rør til fiber i Indre Finnmark. Da gikk det også med 280 tromler på kort tid. Men Aksis stilte opp og sørget for at tromlene var på plass da behovet var der, sier Bull. Polyfemoslederen er glad for at de fikk Aksis som leverandør og at de slik kan bidra til virksomhet. Det er godt å se tilbake på det gode samarbeidet, og at vi er sikret gode og presise leveranser fra Aksis også i framtiden. Jeg vet at dette samarbeidet har vært svært positivt for begge parter, sier Bjørnar Bull. NAV fornøyd med tjenestene NAV er meget godt fornøyd med den tjenesten Aksis utfører. De har gjort en god jobb ved å omstille seg, og samarbeidet mellom oss er meget godt, sier leder for NAV Alta, Nina Schmidt. Både hun og avdelingsleder Kirsti Håkonsen er enig om at Aksis er blitt en ruvende samarbeidspartner. Er kompetente Begge roser ledelsen i Aksis for at de har satset så sterkt på kompetanse. De har forstått hvor skoen trykker og har handlet deretter. De har svært gode ledere og veiledere på alle plan. Derfor fremstår de i dag som ener i attføringsarbeidet, sier Kirsti Håkonsen som har lang erfaring både i NAV Alta og i samarbeidet med Aksis. Kjøper tjenester NAV i Alta kjøper flere typer tjenester hos Aksis. I 2009 har NAV avtalt kjøp av 150 plasser. Brukerne som søkes inn fra NAV er ofte i en situasjon der arbeidsevnen må avklares, eller man trenger hjelp og veiledning for å komme ut i arbeid. I tillegg kjøpes tjenester etter behov. Brukere som søkes inn i bedriften har med seg en problemstilling knytta til helse/ arbeid, den svarer bedriften på i form av en rapport. ålet er at brukerne skal få hjelp til å komme tilbake i det arbeidet de hadde, eller i nytt arbeid, sier Nina Schmidt Stort behov Ved NAV Alta har de omlag 600 personer som er på yrkesrettet attføring og som har behov for bistand. I tillegg har vi omlag like mange om er sykemeldte. Vi ser for oss at det blir en stor utfordring framover å finne tilbud nok til de som ikke kan gå ut i ordinært arbeidsliv, ikke minst til den økende gruppen av ungdommer som trenger en skjerma arbeidsplass, sier Kirsti Håkonsen. ROSER AKSIS: Leder ved NAV Alta, Nina Schmidt (t. h.) og avdelingsleder Kirsti Håkonsen, er meget godt fornøyd både med samarbeidet og de tjenester som Aksis utfører.

13 13 Myk overgang til arbeidslivet LAGER MAT: Vi lager vår egen lunsj, og da hører nystekte brød med, forsikrer Håvard Thorsen, som har kjøkkenansvaret denne dagen. MIA på Elvebakken i Alta er en av Aksis-avdelingene som sørger for en mykere overgang til arbeidslivet. Avdelingen driver egen bruktbutikk som gir praksis i butikkfag og kundebehandling. Vi er opptatt av mulighetene til den enkelte arbeidstaker. Det er viktig å finne ut av hva den enkelte behersker og har interesse for, sier avdelingsleder Hanne Rosenberg. Blir tilpasset MIA står for motivasjon, interesse og arbeid, og bidrar til at arbeidstakerne får bistand til å komme tilbake til arbeid igjen. For folk flest er vi en bruktbutikk, men innenfor veggene her er vi langt mer, sier Roseberg. MIA har fire fast ansatte som samarbeider med de 13 arbeidstakerne de har plass for. Via bruktbutikken får arbeidstakerne trening i butikkfag og kundebehandling. De har kjøkken der de lager sin egen lunsj hver dag, de gjør selv rent i alle lokalene, de har et eget håndverksrom og en dataavdeling. Dermed har vi det verktøyet vi behøver for å tilpasse en virksomhet for den enkelte, sier Rosenberg. LÆRER DATA: MIA har et eget lite datarom der arbeidstakerne kan perfeksjonere seg. Her dokumenterer Monica Goin alt om fadderbarnet de har skaffet seg. Avdelingsleder Hanne Rosenberg til høyre. ALLTID RENT: Lokalene til MIA er alltid rene, fastslår Svein-Harald Selnes, som her tar et tak i lokalene til bruktbutikken. Bryr oss om MIA har fått sitt eget fadderbarn gjennom Plan Norge. Det er 10 år gamle Indro fra Indonesia. Monica Goin har fått oppgaven med fadderordningen, noe hun synes er svært givende. Jeg trives kjempegodt både ved å jobbe her på Mia, og spesielt er det interessant med fadderbarnet vi har fått. Vi skal ha kontakt med han og hans familie, og jeg driver nå og setter meg inn i dette. Jeg jobber tre ganger i uka og har fått mye ut av arbeidsforholdet her, sier en smilende Monica Goin, som fra før har erfaring fra arbeid i barnehage. Åpent sted Bruktbutikken gjør at MIA er et åpent sted. Arbeidstakerne får lære seg å ta ansvar, man får praksis i å omgås kunder og kolleger, noe som har stor faglig og sosial betydning. På MIA er vi fokusert på muligheter og ikke begrensninger, og ikke minst at de skal trives. Alle skal ha oppgaver vi mestrer, men man skal også stilles overfor utfordringer, sier Rosenberg. MIA-butikken er forlengst oppdaget av en stor kundegruppe, og det er nesten alltid noen innom. Butikken gir oss også innblikk i miljø og gjenbruk, sier avdelingsleder Hanne Rosenberg.

14 14 CAVALER Skyvedørsgarderobe Produseres lokalt 3 spor 65% større åpning Kort leveringstid Kampanje: 30% rabatt Tid for koselige! r e t k u d o r p r e m som HAGEBENK,- r d medd oppløftrund, rund pp øft HAGEBENK Modell Modell odd HASVIK HASV K,- Hus Hus us til til søppeldunken ti søppel søppel øppeeldu ldunk nke keenn Flatpakk Flatp tppakk 1 % RABATT VED BESTILLING FØR 1. MAI! Fra kr. Dalebakken 4, Alta. Tlf e-post: 1,1,- (Alle priser er inkl. mva.) For flere opplysninger eller bestilling, ta kontakt med: Dalebakken, Alta. Tlf. e-post:

15 15 Utfordringer i Loppa Aksis Loppa ble etablert i Øksfjord for vel tre år siden. Avdelingen har 10 deltakerplasser, hvorav syv er praksisplasser for arbeidstakere som forbereder seg på å gå ut i ordinært arbeid. Vår store utfordring er å finne ledige arbeidsplasser i det lokale næringsliv. I Loppa er det ikke så mange tilbud eller muligheter, sier avdelingsleder Johanna Isaksen. Arbeidslederen ved Aksis i Loppa er Jan Magnus Martinsen, som er utdannet møbelsnekker, og arbeidstakerne får slik god praksis i snekkerarbeid. Vi mangler oppdrag, og beboere i Loppa må gjerne komme innom oss og se hvor flinke vi er. Vi tar også imot bestilling dersom noen har spesielle ønsker, sier Isaksen. Målsettingen for virksomheten er å få deltakerne ut i vanlig arbeid etter trening og veiledning ved Aksis. Vi møter stort sett velvilje hos næringslivet i kommunen, men skulle gjerne hatt flere muligheter. I arbeidet med å utprøve og veilede er praksis i næringslivet av stor verdi, sier Johanna Isaksen. VAKKERT BLIR DET: Arbeidsleder Jan Magnus Martinsen (til.v.) og Henning Nilsen legger siste hånd på verket. Aksis i Loppa har mange vakre ting i tre for salg, og de tar også på seg mindre oppdrag i finsnekring. Vil drive nærradio Avdelingen i Hasvik har de samme utfordringene om i Loppa, og har like mange deltakerplasser. De samarbeider om drift av turistinformasjonen og planlegger å komme i gang med lokale radiosendinger. Vi har noen av våre arbeidstakere ute i praksis i lokale bedrifter, men i næringslivet i Hasvik er det heller ikke så mye å velge i, sier avdelingssleder Per Hugo Mathisen. Virksomheten ved Aksis Hasvik er mangfoldig tross avdelingens beskjedne størrelse. Vi lager forskjellige produkter i tre, gaveartikler i blant annet glass og stein, diverse håndverksprodukter, vi driver med veving av matter, og vi produserer ved. I tillegg til dette tar vi på oss montering og skyting av garn for fiskerne, sier Mathisen. Men den overordnede målsetting er naturlig nok å bidra til at arbeidstakerne kommer raskt ut i ordinært arbeid igjen. Vi avklarer og prøver ut den enkeltes kompetanse og arbeidsevne, enkelte ganger i samarbeid med Aksis i Alta, for å finne ut den videre karriere for den enkelte, sier avdelingsleder Per Hugo Mathisen. GARNMONTERING: Montering og skyting av garn til fiskeflåten er en naturlig del av virksomheten i Hasvik. Her er det Per Magne Jensen som utfører dette arbeidet.

16 16 Gavebutikken Aksis har eget utsalg av det som produseres for salg blant annet på snekkerverksted og tekstilavdeling. Etter alt å dømme er både butikken og varene lite kjent blant Altas befolkning. Vi kunne ønsket oss mer besøk av kunder. Vi har jo et svært godt utvalg av vakre ting som utvilsomt er fine gaveartikler, sier arbeidsleder Britt-Helga Sigvaldsen. Hun viser vakre ting i tre og tøy, som håndmalte post- og aviskasser, krus med påtrykte motiver, varme sitteunderlag i ull, sokker, votter og andre fine strikkeplagg og masse annet nyttig og vakkert. De som kommer innom utsalget blir oftest overrasket over hva de finner her, og jeg tror alle blir fornøyd, sier Sigvaldsen. GAVEBUTIKK: Vi er ikke så lite stolt over hvor mye vakkert og nyttig vi har her i utsalget, sier arbeidsleder Britt-Helga Sigvaldsen ved Aksis.

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

- skaper endring - Medarbeidere. Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 9510 ALTA. Telefon: 99556260 e-post: post@aksis.no web: www.aksis.

- skaper endring - Medarbeidere. Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 9510 ALTA. Telefon: 99556260 e-post: post@aksis.no web: www.aksis. - skaper endring - Medarbeidere Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 9510 ALTA 99556260 e-post: post@aksis.no web: Administrasjon Steinar Karlstrøm Adm. Direktør 97 76 19 60 Steinar Walseth Økonomisjef

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS PERSONLIG UTVIKLING OG ØKT LIVSKVALITET GJENNOM MENINGSFYLT ARBEID EN SAMARBEIDSPARTNER DU KAN STOLE PÅ Jæren Industripartner AS er eid av de tre Jær-kommunene

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET FOR OG MED MENNESKER Gjennom ENTUSIASME OG ARBEIDSGLEDE får vi ting til å gro ATTFØRING Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

VARIG TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER - LOKALISERING

VARIG TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER - LOKALISERING Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset - Hansnses - Kantina Møtedato: 23.02.2006 Tid: 1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00. www.moella.no En døråpner

Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00. www.moella.no En døråpner Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no En døråpner til arbeidslivet Veien tilbake Det skal så lite til før et menneske faller

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere.

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. Vekst Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. 22.05.2009 Vekst LePro AS Hva tilbyr Vekstbedriftene?... 2 Vi er 9500 mennesker i mer enn 220 bedrifter.... 3 Rekruttering....

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi.

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektorat. Norge akkurat nå Lav oljepris og

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Bakteppe hvor er NAV? Vi leverer bedre tjenester til brukerne våre men fortsatt rom for forbedring Øke overgang

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

1. Juli Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet ved 8 ukers sykefravær ble lovfestet.

1. Juli Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet ved 8 ukers sykefravær ble lovfestet. 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet ved 8 ukers sykefravær ble lovfestet. NAV, 01.12.2015 Side 1 Aktivitetskravet Aktivitetskravets

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Egenvurdering. Ressurser og muligheter

Egenvurdering. Ressurser og muligheter Egenvurdering Ressurser og muligheter // Egenvurdering Hvilke ressurser har jeg? Hvordan kan jeg best gjøre bruk av min kunnskap og erfaring? Hvordan og når kan jeg komme i ønsket arbeid eller aktivitet?

Detaljer

50% 10 ÅR I NORGE SPAR MOMSEN SPAR BURSDAGSTILBUD PÅ SKYVEDØRER OG INNREDNING BURSDAGSTILBUD PÅ KJØKKEN OG BAD KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER

50% 10 ÅR I NORGE SPAR MOMSEN SPAR BURSDAGSTILBUD PÅ SKYVEDØRER OG INNREDNING BURSDAGSTILBUD PÅ KJØKKEN OG BAD KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER PÅ KJØKKEN OG BAD LES MER PÅ SIDE 2 50% PÅ SKYVEDØRER OG INNREDNING LES MER PÅ SIDE 10 10 ÅR I NORGE KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER 10 ÅR I NORGE 79.995,- BORDPLAtE OG VASK Designa Kjøkken feirer 10

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

SANDNES PRO-SERVICE UTVIKLER MENNESKER VISJON. Vi skaper muligheter!

SANDNES PRO-SERVICE UTVIKLER MENNESKER VISJON. Vi skaper muligheter! VISJON Vi skaper muligheter! Vi ønsker at vår virksomhet skal springe ut fra en tydelig visjon om å skape muligheter. Dette skal være selve nerven i vår tenking og vår selvforståelse. SANDNES PRO-SERVICE

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

HELT MED!

HELT MED! HELT MED! www.heltmed.no Hva er HELT MED? HELT MED handler om å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv. Hvorfor HELT MED? Det å ha en jobb er viktig for at vi mennesker skal

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Nordisk sosialforsikringsmøte 9. juni Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Ane Stø, Tiltaksseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet Forsøk med bruk av ordinært arbeidsliv

Detaljer

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Dette skal jeg snakke om: Dagens arbeidsmarked Inkludering av de med svak tilknytning til arbeidsmarkedet Enkelte innvandrergrupper Hvem er

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold

LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold Idedugnad Rakkestad, fredag 2.11.2012 LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold NAV sin HOVEDSTRATEGI: ARBEID FØRST Lykkes med det det inkluderende arbeidsliv

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet En ny modell for samarbeid, med IKEA Slependen Etablert samarbeide siden slutten av 1990-tallet. Etablert ny modell høsten 2010 IKEA Slependen ønsket denne gangen deltagere

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen.

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Målsetting: Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Suksesshistorien og veien videre

Suksesshistorien og veien videre Suksesshistorien og veien videre Vekstbedriftene er en suksess Gir varig tilrettelagt arbeid til over 7.000 personer som ellers ville ha stått uten meningsfylt arbeid Gir avklarings- og tiltakstilbud til

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid!

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Introduksjonssenteret i Drammen Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Arbeidsmarkedet De som tilbyr jobb (arbeidsgiverne) + De som har jobb (arbeidstakerne) + De som søker jobb (arbeidssøkerne)

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

SPAR MOMSEN PÅ KJØKKEN OG BAD SPAR 50% og innredning KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER

SPAR MOMSEN PÅ KJØKKEN OG BAD SPAR 50% og innredning KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER PÅ KJØKKEN OG BAD på skyvedører KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER Dansk design til hele huset 93.580,- Designa er et dansk kjøkkenfirma, som med ekspressfart har inntatt danskenes hjerter og boliger. Nå

Detaljer

NAV og arbeidsgiveren

NAV og arbeidsgiveren NAV og arbeidsgiveren - en oversikt over våre tjenester Telemark / mai 2016 Møt oss på LinkedIn Den nye utgaven av arbeidsgiverbrosjyren fra NAV i Telemark gjøres heretter digital. Dette sikrer rask oppdatering

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

KOMPETANSEHEVING 2014-2015. VARANGERGRUPPEN ASVO Vardø, Båtsfjord Service AS, Tana Arbeidsservice og Varanger ASVO

KOMPETANSEHEVING 2014-2015. VARANGERGRUPPEN ASVO Vardø, Båtsfjord Service AS, Tana Arbeidsservice og Varanger ASVO KOMPETANSEHEVING 2014-2015 VARANGERGRUPPEN ASVO Vardø, Båtsfjord Service AS, Tana Arbeidsservice og Varanger ASVO VARANGERGRUPPEN ASVO Vardø er eid av Vardø kommune og administrerer 6 APS-plasser og 11

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb!

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! Bedriftsmarkedet Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! AAP som lønnstilskudd: Formålet er å bidra til at flere mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Detaljer

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere Funksjonsvurdering Et samarbeid om arbeidsmuligheter 2 3 Funksjonsvurdering hva er det? Funksjonsvurdering er et tilbud til arbeidsgivere som har sykmeldte

Detaljer

ARBEID I FOKUS -involvering av arbeid i ARR

ARBEID I FOKUS -involvering av arbeid i ARR «Arbeid er helse» ARBEID I FOKUS -involvering av arbeid i ARR Møteplassen 20.11.2017 Starter med en liten oppfrisking Arbeidsplassvurdering med arbeidsplassbesøk Den praktiske gjennomføringen av arbeidsplassbesøk

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Hvordan forklarer man de muligheter unge funksjonshemmede har i arbeidslivet på 3 uker?

Hvordan forklarer man de muligheter unge funksjonshemmede har i arbeidslivet på 3 uker? Hvordan forklarer man de muligheter unge funksjonshemmede har i arbeidslivet på 3 uker? AKTØRER: TIDSLINJE: Samarbeidet starter Jobbstafetten starter Jobbstafetten avsluttes Arbeidsgiverne 11 MØTER møter

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere Funksjonsvurdering Et samarbeid om arbeidsmuligheter 2 3 Funksjonsvurdering hva er det? Funksjonsvurdering er et tiltak vi kan tilby arbeidsgivere som har

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER?

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I 2013. HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? Av Gro Askeland, Jostein Ellingsen og Ola Thune Sammendrag NAV benytter et bredt spekter av arbeidsrettede tiltak for

Detaljer

ATTFØRING NYTTER Generell informasjon

ATTFØRING NYTTER Generell informasjon ATTFØRING NYTTER Generell informasjon 2 Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid gir personlig vekst, følelse av å være til nytte og en økonomisk trygghet

Detaljer