Fra industribedrift til kompetansebedrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra industribedrift til kompetansebedrift"

Transkript

1 Dalebakken 4 Pb. 1061, 9503 Alta Telefon: Faks: E-post: Fra industribedrift til kompetansebedrift Aksis AS har vært i kontinuerlig omstilling de siste årene. Fra vanskelige tider med svært dårlige økonomiske resultater, fremstår bedriften i dag i ny skikkelse. Det er ansatt en rekke høyt kvalifiserte medarbeidere, og innsatsen er mer rettet mot attføringsvirksomhet, mens egen vareproduksjon er tonet ned. Nytt bygg ble innvidd i forrige uke og gir bedriften nye muligheter. Vi skal være profesjonelle og levere kvalitet til våre kunder. Derfor vil satsingen på kompetanse og videreutvikling av våre tjenester/produkter fortsette, i nært samarbeid med NAV og næringslivet, sier direktør Steinar Karlstrøm. Produksjon: Altaposten 2009

2 2 Moderne nybygg Litt over ett år har det tatt å reise det prektige nybygget til Aksis. Over tre etasjer gir det bedriften vel 1000 kvadratmeter ny gulvflate, som ikke minst gir de ansatte gode og moderne arbeidsforhold. Vi er meget godt fornøyde med bygget. Det er på tre etasjer og inneholder først og fremst kontorlokaler for de ansatte, resepsjon og mottakelse og en flott og moderne kantine, samt et trimrom, sier utviklingsleder Arne Clemens. Nødvendig Utvidelsen var helt nødvendig for Aksis. Det sterkt økende antall ansatte hadde det alt for trangt og ubekvemt og det gikk ut over arbeidsforholdene. I nybygget preges forholdene av lyse trivelige rom med store vinduer og god plass. Det er blitt en annen hverdag for alle oss som jobber her. Alle har stått på, og får nå sin belønning med de nye flotte kontorene. Dette øker selvsagt trivselen, noe vi vet også gir bedre samarbeid og arbeidsinnsats. Jo, vi er strålende fornøyd, sier Arne Clemens på FINE LOKALER: Den nye kantina gjør lunsjpausen til en fest. Vi har fått det svært bra, konstaterer utviklingsleder Arne Clemens (til h.) og arbeidsleder og kantineansvarlig Siv Anita Kristensen. vegne av alle de ansatte i Aksis. Hovedentreprenør har vært Kenneth Strifeldt AS, og er tegnet av Atelier 2. Bygget har kostet totalt 18 millioner kroner. Nybygget ble høytidelig innviet onsdag i forrige uke i nærvær av en rekke gjester, eiere, kunder og samarbeidspartnere, og ikke minst ledelse og ansatte. VI UTFØRER Prosjektering Renovering Reparasjoner Nybygg Brannalarm Tyverialarm Termografering Komsav. 2, 9511 Alta, tlf

3 3 Moderne og effektivt Aksis har en egen produksjonsavdeling. De arbeidstakerne som skal trenes innad i bedriften kommer hit, der 12 arbeidsledere står klar med opplæring, rettledning og arbeidstrening. Det varierer noe, men vi har inntil 60 arbeidstakere her til enhver tid. Målet er selvsagt at de skal ut i ordinært arbeid etter oppholdet her hos oss, sier avdelingsleder Stein Otto Rode. Mangfoldig Produksjonsavdelingen har et mangfold av muligheter for å trene opp arbeidstakerne. Her finner vi snekkerverksted, vedproduksjon, kjøkkenbutikken, kantine og kjøkken, lager for hjelpemidler, Jobb Frukt og Skolefrukt samt tekstilavdeling/profilering. Med denne allsidigheten av tilbud har vi en bred mulighet til å finne arbeidsoppgaver for de vi til enhver tid har inne. Etter at det er avklart hva arbeidstakeren kan, ønsker og passer inn, vil han eller hun bli plassert der det gir mest effekt for den enkelte, sier Rode. Oppholdet kan være av kortere eller lengre tid, alt etter det som er mest hensiktsmessig. Målet er hele tiden å gjøre arbeidstakeren klar for ordinært arbeid, sier Rode. Store omlegginger Produksjonsavdelingen ved Aksis NYTT PRODUKT: Skyvedørsgarderober er blitt et svært populært produkt fra Aksis. Arbeidsleder Sissel Pedersen og avdelingsleder Stein Otto Rode er med rette stolt av produksjonsavdelinga i bedriften. har gjennomgått store og flere endringen gjennom årene. I det siste er produksjonen av kjøkkeninnredning tonet sterkt ned og i stedet satses det på produksjon av skyvegarderober. Vi forhandler fortsatt kjøkken fra andre produsenter samt at vi kan ta på oss mindre oppdrag med slik innredning. Vi har jo eget snekkerverksted som har lang erfaring med dette, sier Rode. En av de store samarbeidspartnerne er Polyfemos i Alta, som Aksis produserer tromler for. Vi har kontinuerlig flere arbeidstakere som arbeider med denne produksjonen. Her er det snakk om store tromler som vi leverer mange av hver eneste dag, og som gir en sikker og god arbeidstrening. Det må også legges til at Aksis produserer store mengder paller for en rekke kunder, blant annet North Cape Minerals og skifernæringa. For oss som jobber her er det godt å konstatere at vi lykkes i vårt arbeid. Det er alltid godt å se en arbeidstaker gå ut i ordinært arbeid etter å ha vært på arbeidstrening hos oss. Da ser vi resultater og det gir oss nye krefter i vårt arbeid, sier avdelingsleder Stein Otto Rode. DIGRE TROMLER: Kolbjørn Lilleng (t. v.) og Kjell Ivar Mikalsen i arbeid med å produsere de store tromlene til Polyfemos. Daglig forsvinner flere slike ut gjennom dørene på Aksis. ALLSIDIG VERKSTED: Snekkerverkstedet ved Aksis har nesten ingen grenser for hva de kan lage. Her viser Bjørnar Murberg (t. v.) og arbeidsleder Hans Robert Hansen frem en særdeles vakker hyttekjelke.

4 4 TILBAKE I JOBB: Staben på Aksis sørger for arbeidsrettete tiltak for å føre folk tilbake til ordinært arbeidsliv. Tilbake i jobb Hovedoppgaven vår er å få folk tilbake i arbeid. Aksis er godkjent tiltaksarrangør for ulike arbeidsmarkedstiltak. Målet for alt vi gjør er å yte tilpasset hjelp til folk som av ulike årsaker er midlertidig ute av arbeid, sier attføringsleder Liv-Turid Skau. Aksis AS har bred kompetanse innen ulike fagområder. Den faste staben består av arbeidsledere med lang og variert yrkesfaglig kompetanse, og veiledere med pedagogisk og helse -og sosialfaglig bakgrunn. 4 av veilederne er også godkjente karriereveiledere. Arbeid er målet Det er Nav som henviser folk til Aksis. Ofte er det sammensatte årsaker til at folk ramler ut av arbeid, eller ikke kommer inn på arbeidsmarkedet. Vi avklarer den enkelte arbeidstaker individuelt og legger vekt på at folk skal få riktig og tilpasset hjelp. Vi har pr i dag 20 avklaringsplasser og på årsbasis er ca 110 personer gjennom dette tiltaket. Noen trenger kun avgrenset hjelp, kanskje til å formulere en jobbsøknad, mens andre har mer sammensatte behov og trenger lengre tid, sier Skau. Trenet øye Gjennom sin virksomhet har staben på Aksis etter hvert fått et trenet øye for den enkeltes behov, og muligheter. Både arbeidstakeren selv, Nav og vi er opptatt av å finne løsninger som fører til at folk kommer tilbake i arbeid. Vi har etter hvert mye erfaring å bygge på, og denne kompetansen sammen med det reelle bedriftsmiljøet vi utgjør, gir oss et godt utgangspunkt for å tilby disse tjenestene. Bredt samarbeid med lokalt næringsliv Om lag 40 private og offentlige bedrifter samarbeider med Aksis når arbeidstakere skal ut i arbeidsutprøving eller hospitering/ kvalifisering. Både private og offentlige arbeidsgivere er positive til å ta inn folk for arbeidsutprøving eller kvalifisering, og vi har et godt samarbeid med eksterne arbeidsplasser. Så snart vi vurderer at en arbeidstaker er klar for å prøve seg i ordinært arbeid, tar vi kontakt med aktuell arbeidsplass. Stillingsprosent, oppgaver og ansvarsområder varierer, men baserer seg som oftest på den enkeltes interesser og ferdigheter. Aksis inngår skriftlige avtaler med bedriftene i hvert enkelt tilfelle. Mens folk er i arbeidsutprøving eller hospitering påhviler ingen lønnsplikt. Arbeidstakeren har sin lønn eller ytelse fra Nav. Fungerer dette bra, og både arbeidstaker og arbeidsgiver er fornøyd, kan vi tilby plass i lønnede tiltak og det kan inngås delbetalingsavtaler eller avtale om utleie av arbeidskraft. I mange tilfeller ansettes folk til ordinær jobb i bedriftene, etter forutgående hospitering eller arbeidsutprøving, sier Skau. Sparer samfunnet Det overordna målet for vår virksomhet er som nevnt å få folk i arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet. En viktig målsetting med arbeidsmarkedstiltakene er å bidra til at folk kommer over fra passive trygdeytelser til inntektsgivende arbeid/aktivitet. Dette vil gi samfunnsmessige besparelser i form av penger, men også bidra til at den enkelte kan nyttiggjøre arbeidsevnen sin i et arbeidsfelleskap. På den måten kan man kanskje si at vi er et velferdspolitisk virkemiddel. Et overveiende flertall av dem som kommer til oss har et sterkt ønske om å komme tilbake i arbeid, sier Skau. Hun viser til eksempler siste tiden der også folk som har fått innvilget uføretrygd, har bedt om å få gjenopptatt saken med sikte på ny arbeidsutprøving. Selv om slike saker ikke er dagligdagse viser de at det å ha et arbeid å gå til er av stor betydning. Oppfølging av sykemeldte i Finnmark I 2007 vant Aksis et anbud for Nav som retter seg mot sykemeldte arbeidstakere i Finnmark. Tilbudet er frivillig og målsettingen er å bistå arbeidstakere og arbeidsgivere med å finne løsninger slik at den sykemeldte kan beholde og mestre arbeidet. Det er de lokale Nav kontorene som henviser sykemeldte til oss. Flere kommer med Fra 1.januar i år er nytt regelverk vedtatt. Mens det hittil har vært folk under attføring som har utgjort den største gruppa hos oss, skal tiltakene nå rettes inn mot ulike målgrupper, bl.a sykemeldte og ordinært arbeidsledige. Dette innebærer økt trykk på oss, og muligens også behov flere plasser. Vi går utvilsomt spennende tider i møte, sier attføringsleder Liv Turid A Skau.

5 5 Sprer helse og vitaminer Hver eneste dag kjører de ut frukt til skoler og bedrifter både i Alta og i flere andre kommuner i vestfylket. Jobbfrukt og Skolefrukt hos Aksis sprer helse og vitaminer. Vi er en av de 67 attføringsbedriftene i Norge som samarbeider med Bama om denne virksomheten, sier avdelingsleder Kine Lilleeng. God trening Men i tillegg til å jobbe frem helse gir virksomheten også svært god trening for de arbeidstakerne som utfører jobben. Vi har til enhver tid 5-6 arbeidstakere som jobber med frukt. De gjør alt, fra å pakke til å kjøre frukten ut til skolene og kundene. Arbeidet gir god trening, ikke minst ved å komme i god kontakt med kundene våre, sier Lilleeng. Ønsker flere kunder Ordningen med skolefrukt var et prøveprosjekt som de gjerne skulle få tilbake. Vi har ca. 100 leveranser til private firmaer i uken, og har godt plass og tid til flere. Ordningen med SPRER HELSE OG GLEDE: Vi er populære når vi kommer med frukt, sier arbeidstakerne Hanne Markmann og Eivind Johannessen. I midten avdelingsleder Kine Lilleeng. Jobbfrukt går på kundens ønsker. Det er mulig å få levert frukt akkurat når det passer og så ofte det er ønskelig. De bedriftene som er kunder hos oss er meget godt fornøyd, sier Kine Lilleeng. Komplett kjøkken levert hjem til deg! skuffer 20 og hengsler KOMPLETT :- 20 års GARANTI Prisen inkluderer: Innbyggingskomfyr Keramisk komfyrtopp Innbyggings microbølgeovn Ventilatorhette i stål Integrert oppvaskmaskin Integrert kjøleskap Vask. Front Solid Malt kan leveres i 15 standard farger. Vi har kjøkken for enhver smak i alle prisklasser. drommekjokkenet.no FORHANDLERENS-LOGO Bildet er kun veiledende. Dalebakken 4, Alta. Tlf

6 6 Midt i blinken Harriet Annie Svaleng mener Aksis var midt i blinken da hun flyttet fra Båtsfjord. For meg var møtet med Aksis en stor opplevelse. Kurset jeg deltok på var både effektivt og givende. Det er ikke tvil om at de kan jobben sin og hjelper mange tilbake til arbeid igjen. Harriet Annie Svaleng flyttet fra Båtsfjord til Alta i fjor og var uten arbeid. Via NAV kom hun inn på kurset på Aksis for å få bistand til å finne ut av sin situasjon og finne egnet arbeid. På Aksis lærte jeg blant annet å skrive skikkelig jobbsøknad, jeg fikk bistand i å finne ut av hva som passet best for meg å jobbe med, og jeg fikk hjelp til å komme i arbeidsutprøving. Dette fikk jeg her ved Alta kommunes tiltaksbase for barn og unge på Sandfallet, sier Svaleng. Her har hun foreløpig 80 prosent stilling i en periode, men kommer til å søke om forlengelse. Jeg trives helt utmerket og håper jeg kan få fast jobb. Det er selvsagt målet mitt, sier Svaleng. Hun ser med stor glede tilbake på sitt møte med Aksis. De jeg møtte der var fantastiske personer. Uten deres bistand tror jeg det ville vært vanskelig å finne egnet arbeid, sier Svaleng. TAKK TIL AKSIS: Hjelpen jeg fikk fra Aksis var avgjørende for meg. De var fantastisk, sier Harriet Annie Svaleng som er i jobb igjen. Valgte arbeid foran trygd Oddvar Johansen fra Alta var på attføring og gikk mot en framtid som trygdet. Men han ville det annerledes og krevde å få gå ut i arbeid. Og via NAV og Aksis gikk det i orden. I ett år har jeg nå hatt fast arbeid som snekker hos Harald Nilsen AS i Alta, og har stortrivdes. Nå blir jeg ledig igjen på grunn av innskrenkinger i firmaet, men jeg går straks på jobbjakt, sier Johansen. Da Johansen forlangte å få arbeid i stedet for trygd ble han sendt til VIL HA ARBEID: Oddvar Johansen er arbeidsledig igjen etter at arbeidsgiver må innskrenke. Nå er han på jobbjakt og håper noen vil gi han sjansen. Aksis for utredning. Der fikk han komme på snekkerverkstedet. Det var fantastisk å komme dit og bli tatt hånd om av profesjonelle folk. På grunn av ryggplagene mine måtte jeg få tilrettelagt arbeid, men det plager meg ikke noe særlig, og når arbeidsgiveren og kollegene stiller opp, går det greit for meg å jobbe. Det verste er at jeg sjøl har problemer med å passe meg for særlige tunge tak. Men egentlig går det helt greit, sier Johansen. Ut igjen Nå er han på jobbjakt igjen, og er optimist. Jeg er ikke redd for å jobbe og ingen skal angre på å ansette meg. Jeg må bare finne noe som ikke gir særlig tunge tak. Vanlig snekkerarbeid går greit. Jeg greier ikke tanken på å gå mot en trygdet tilværelse, og håper at noen vil gi meg sjansen, sier Oddvar Johansen.

7 7 Vi har vært rådgivende på El-kraft, Tele og Heis-anlegg Rambøll Norge AS Kongleveien 45, 9510 Alta tlf

8 8 Fra industribedrift til Aksis AS har tatt overgangen fra industribedrift til kompetansebedrift på strak arm. Selskapet har tatt utfordringene i arbeidslivet og fra NAV på alvor, og har bygd opp en kompetanse for å levere tjenester til personer utenfor arbeidslivet som har behov for bistand av ulik karakter, personer som er sykmeldt og personer som er arbeidsledige, sier direktør Steinar Karlstrøm. Aksis AS har vært i kontinuerlig omstilling de siste årene fra å være en industribedrift med produksjon av «Altatrappa» med hele Norge og Tyskland som marked, til å bli en moderne attføringsbedrift som leverer tjenester til NAV, bedrifter og enkeltpersoner. Industrisatsingen var vellykket og gamle Alta Produkter AS fikk nyskapingsprisen i 1992 i Nord-Norge. Produksjonen ga arbeid til 40-talls arbeidere. Men kravene fra NAV endret seg og industrisatsingen kunne ikke forenes på en god måte. Omstillingen ble presset fram av svært dårlige økonomiske resultater. Ny strategi I 2000 ble trappeproduksjonen avviklet med til dels store tap, og bedriften sto på bar bakke med hensyn til produksjoner og inntjeningsmuligheter. I nært samarbeid med næringslivsaktører, NAV og eier Alta kommune ble det staket ut en ny kurs for bedriften. Hovedutfordringa var å tilby tjenester som kvalifiserte arbeidssøkerne til arbeidslivet og tone ned egen produksjon og behov for arbeidskraft. Det ble lagt opp til større bredde i produksjonen, flere arbeidsstasjoner og en betydelig kompetanseheving blant alle ansatte. I 1999 avsluttet vi 10 personer, i 2007 avsluttet vi 277 personer. Dette illustrerer vår endring fra industribedrift til profesjonell leverandør av tjenester til NAV, sier Karlstrøm. Kompetanse I tillegg til ansettelser av høyt kvalifiserte medarbeidere, ble det gjennomført kursing av alle ansatte for å få en felles faglig plattform. Organisering av arbeidet og bedre dynamikk var ikke uproblematisk og det var mange disputter mellom fagforeningene og ledelsen om de endringer som ble innført. Dette var lærerike prosesser og samarbeidet med fagforeningene fungerer nå svært godt. Litt etter litt har det utviklet seg en omstillingsevne som bedriften nyter godt av i dag. Inkludering og trivsel har vært viktige faktorer. I dag har vi meget lavt sykefravær i bedriften og stor søkning på ledige stillinger, konstaterer han. Økonomi Det har vært avgjørende å ha økonomisk ryggrad til omstilling. Sommeren 2000 hadde bedriften ikke feriepenger til de ansatte. Utbetalingen ble flere uker forsinket. BEDRIFT I MEDVIND: Direktør Steinar Karlstrøm leder en bedrift i medvind. Vi har lykkes med kompetanseheving i alle ledd, og samarbeidet med det lokale næringsliv gir gode resultater, sier han. Fakta om Aksis Aksis Arbeid og Kompetanse AS har som hovedmål å få folk i arbeid. Bedriften har bred kompetanse innen karriereveiledning, avklaring av arbeidsevne, kvalifisering, formidling, arbeidspraksis og kursvirksomhet. Bedriften har en utstrakt leveranse av produkter og tjenester. Bedriften har for tiden ca. 180 ansatte. Aksis er godkjent som attføringsbedrift og lærlingbedrift. Eid av Aksis Eiendom AS som igjen eies av Alta kommune, Loppa kommune og Sparebanken Nord-Norge. Aksis er en attførings- og lærlingbedrift som kvalifiserer og utprøver i daglige reelle arbeidsoppgaver. Er leverandør av helse- og rehabiliteringstjenester til NAV i hele Finnmark. Omsetter for ca. 40 millioner kroner. På nett:

9 9 kompetansebedrift Med slik likviditet legges det noen grunnsteiner som bedriften har profitert på i senere år. Nøkternhet og gode rutiner har vært med på å gi gode økonomiske resultat de senere år. Vi har i dag inntjening til å omstille og videreutvikle anleggene våre og øke kompetansen blant ansatte. Vi har lyktes med kompetanseheving og har vunnet flere anbud i fylket på grunn av det. I tillegg har samarbeidet med lokalt næringsliv gitt resultater, både atføringsfaglig og økonomisk. Vi har flere store faste kunder som har vært en av suksessfaktorene. North Cape Minerals og Polyfemos har vært de største kundene de senere år. Filosofien har også vært å tjene litt på alle våre produksjoner, til sammen har overskuddet etter hvert blitt meget bra. Takker næringslivet Uten et godt samarbeid med næringslivet hadde ikke Aksis AS fått 43 personer ut i ordnær jobb i 2008! Vi har 14 veileder som jobber ut mot næringslivet i Vest Finnmark og vi blir svært godt tatt i mot. Næringslivet er god på tilpasning og tilrettelegging, og utgjør en svært viktig faktor for at vi skal lykkes. Næringslivet gir arbeidspraksis og kvalifisering i yrker vi ikke kan tilby. Det gjør at vi kan skreddersy opplegg til våre arbeidssøkere uansett ønsker. Bedriften har vokst mye de siste årene og det har vært stort behov for utbedringer av bygningsmassen. Vi har hatt ombygginger i 2001, og nå ferdigstilles nytt bygg med 3 etasjer og totalt 1000 m2. Det har de ansatte virkelig fortjent etter år med trangboddhet. Men vi har allerede 2-3 byggeprosjekter på planleggingstadiet og behovene vil alltid være tilstede. Styret og ledelsen har alltid ønsket best mulige forhold for våre ansatte. Funksjonelle og moderne bygg er viktig for anseelsen og vår holdning til egen bedrift. Vi skal være profesjonelle og levere kvalitet til våre kunder. Derfor vil satsingen på kompetanse og videreutvikling av våre tjenester/ produkter fortsette, i nært samarbeid med NAV og næringslivet, avslutter direktør Steinar Karlstrøm.

10 10 Vakre gaveartikler Avdelingen heter Tekstil/profilering, og minner om julenissens verksted. Et besøk her er som å vandre i en gavebutikk. Vakre motiver på vakkert håndverk preger hyller og bord. På denne avdelingen trenes arbeidstakere i søm, å profilere motiver på krus, T skjorter eller andre ting, de lager vakre dørskilt i tre som males i forskjellige motiver, og i samarbeid med snekkeravdelingen lages fine postkasser eller aviskasser med påmalte motiver, sier arbeidsleder Ellen Thomassen. Dere selger alle disse vakre tingene? Ja. Vi har de utstilt og til salgs i våre lokaler. Det er kanskje ikke så mange som vet om oss, men vi håper at flere får øynene opp for det våre arbeidstakere presterer. De er utrolig flinke, sier Thomassen. På symaskinene trylles det fram praktisk turutstyr. Blant annet er kaffeposene og posene for bålkjelen i bevernylon blitt populære produkter. Tekstilavdelingen driver også med trening i veving og de driver også vaskeri og ryddepatruljen. Ryddepatruljens innsats på Alta Sentrum er blitt utrolig populær, sier Ellen Thomassen. SYR KAFFEPOSE: Ellen Thomassen (bak) veileder arbeidstaker Helene Thomassen i kunsten å bruke symaskinen riktig. DESIGNER MOTIVER: Via datamaskinen lærer Sandra Stensland og designe vakre motiver som kan festes på kaffekrus, T-skjorter eller andre artikler. Vi har gjennom mange år produsert hvitevarer i høy kvalitet og med lang levetid. Det vil vi selvsagt fortsette med. Electrolux står bak som garantist for de høye normer og egenskaper som fortsatt vil kjennetegne oss, også i fremtiden. Alle våre modeller byr på noe helt spesielt. Fra oppvaskmaskiner som skånsomtbehandler ditt mest dyrebare servise til kjøleskap som gir deg beskjed hvis du har glemt å lukke døren. Løsningene er også helt i forkant av utviklingen når det gjelder høy ytelse samt lavt forbruk av energi, vann - og ikke minst - tid.

11 11

12 12 Leverte tromler Samarbeidet med Aksis om leveranser av tromler har vært et eventyr for Polyfemos. Da vi startet opp var det bare Aksis som ga napp, og som var villig å stille opp med leveranser. Vi er meget godt fornøyd, sier daglig leder Bjørnar Bull i Polyfemos i Alta. Selskapet produserer plastrør og er storforbruker av tromler. Nært og godt Vi hadde spesielle krav til de tromlene vi skulle ha. De måtte kunne «flatpakkes», og de måtte kunne stå. Tradisjonelle kompakte tromler ble både for tunge og for dyre. Men Aksis, eller Alta Produkter, som de het den gang, tok utfordringen på strak arm. At de også hadde tilhold i Alta var midt i blinken. Det skulle vise seg at de fulgte opp sitt forhold til oss på en helt utmerket måte. Faktisk har de nesten bedre oversikt over vårt behov enn vi sjøl har. De sjekker hele tiden om vi har tromler nok på vårt lager, og sørget for at det ikke går tomt. De har i alle år gjort en fabelaktig god jobb, sier Bull. Følger alltid opp Polyfemos har en ujevn virksomhet i sin produksjon. I lange perioder går det på doble skift og store leveranser, mens det i andre perioder er slakkere. TROMLER I TUSENTALL: Slik er tromlene Aksis leverer til oss, men selvsagt i en noe annen størrelse, sier Bjørnar Bull og viser fram en modell. Slike rør som vi produserer skal ned i bakken og det skjer mest i sommerhalvåret. Da kan presset bli stort også på forbruk av tromler. Et eksempel fra sist sommer viser det. Da leverte vi 450 kilometer rør til fiber i Indre Finnmark. Da gikk det også med 280 tromler på kort tid. Men Aksis stilte opp og sørget for at tromlene var på plass da behovet var der, sier Bull. Polyfemoslederen er glad for at de fikk Aksis som leverandør og at de slik kan bidra til virksomhet. Det er godt å se tilbake på det gode samarbeidet, og at vi er sikret gode og presise leveranser fra Aksis også i framtiden. Jeg vet at dette samarbeidet har vært svært positivt for begge parter, sier Bjørnar Bull. NAV fornøyd med tjenestene NAV er meget godt fornøyd med den tjenesten Aksis utfører. De har gjort en god jobb ved å omstille seg, og samarbeidet mellom oss er meget godt, sier leder for NAV Alta, Nina Schmidt. Både hun og avdelingsleder Kirsti Håkonsen er enig om at Aksis er blitt en ruvende samarbeidspartner. Er kompetente Begge roser ledelsen i Aksis for at de har satset så sterkt på kompetanse. De har forstått hvor skoen trykker og har handlet deretter. De har svært gode ledere og veiledere på alle plan. Derfor fremstår de i dag som ener i attføringsarbeidet, sier Kirsti Håkonsen som har lang erfaring både i NAV Alta og i samarbeidet med Aksis. Kjøper tjenester NAV i Alta kjøper flere typer tjenester hos Aksis. I 2009 har NAV avtalt kjøp av 150 plasser. Brukerne som søkes inn fra NAV er ofte i en situasjon der arbeidsevnen må avklares, eller man trenger hjelp og veiledning for å komme ut i arbeid. I tillegg kjøpes tjenester etter behov. Brukere som søkes inn i bedriften har med seg en problemstilling knytta til helse/ arbeid, den svarer bedriften på i form av en rapport. ålet er at brukerne skal få hjelp til å komme tilbake i det arbeidet de hadde, eller i nytt arbeid, sier Nina Schmidt Stort behov Ved NAV Alta har de omlag 600 personer som er på yrkesrettet attføring og som har behov for bistand. I tillegg har vi omlag like mange om er sykemeldte. Vi ser for oss at det blir en stor utfordring framover å finne tilbud nok til de som ikke kan gå ut i ordinært arbeidsliv, ikke minst til den økende gruppen av ungdommer som trenger en skjerma arbeidsplass, sier Kirsti Håkonsen. ROSER AKSIS: Leder ved NAV Alta, Nina Schmidt (t. h.) og avdelingsleder Kirsti Håkonsen, er meget godt fornøyd både med samarbeidet og de tjenester som Aksis utfører.

13 13 Myk overgang til arbeidslivet LAGER MAT: Vi lager vår egen lunsj, og da hører nystekte brød med, forsikrer Håvard Thorsen, som har kjøkkenansvaret denne dagen. MIA på Elvebakken i Alta er en av Aksis-avdelingene som sørger for en mykere overgang til arbeidslivet. Avdelingen driver egen bruktbutikk som gir praksis i butikkfag og kundebehandling. Vi er opptatt av mulighetene til den enkelte arbeidstaker. Det er viktig å finne ut av hva den enkelte behersker og har interesse for, sier avdelingsleder Hanne Rosenberg. Blir tilpasset MIA står for motivasjon, interesse og arbeid, og bidrar til at arbeidstakerne får bistand til å komme tilbake til arbeid igjen. For folk flest er vi en bruktbutikk, men innenfor veggene her er vi langt mer, sier Roseberg. MIA har fire fast ansatte som samarbeider med de 13 arbeidstakerne de har plass for. Via bruktbutikken får arbeidstakerne trening i butikkfag og kundebehandling. De har kjøkken der de lager sin egen lunsj hver dag, de gjør selv rent i alle lokalene, de har et eget håndverksrom og en dataavdeling. Dermed har vi det verktøyet vi behøver for å tilpasse en virksomhet for den enkelte, sier Rosenberg. LÆRER DATA: MIA har et eget lite datarom der arbeidstakerne kan perfeksjonere seg. Her dokumenterer Monica Goin alt om fadderbarnet de har skaffet seg. Avdelingsleder Hanne Rosenberg til høyre. ALLTID RENT: Lokalene til MIA er alltid rene, fastslår Svein-Harald Selnes, som her tar et tak i lokalene til bruktbutikken. Bryr oss om MIA har fått sitt eget fadderbarn gjennom Plan Norge. Det er 10 år gamle Indro fra Indonesia. Monica Goin har fått oppgaven med fadderordningen, noe hun synes er svært givende. Jeg trives kjempegodt både ved å jobbe her på Mia, og spesielt er det interessant med fadderbarnet vi har fått. Vi skal ha kontakt med han og hans familie, og jeg driver nå og setter meg inn i dette. Jeg jobber tre ganger i uka og har fått mye ut av arbeidsforholdet her, sier en smilende Monica Goin, som fra før har erfaring fra arbeid i barnehage. Åpent sted Bruktbutikken gjør at MIA er et åpent sted. Arbeidstakerne får lære seg å ta ansvar, man får praksis i å omgås kunder og kolleger, noe som har stor faglig og sosial betydning. På MIA er vi fokusert på muligheter og ikke begrensninger, og ikke minst at de skal trives. Alle skal ha oppgaver vi mestrer, men man skal også stilles overfor utfordringer, sier Rosenberg. MIA-butikken er forlengst oppdaget av en stor kundegruppe, og det er nesten alltid noen innom. Butikken gir oss også innblikk i miljø og gjenbruk, sier avdelingsleder Hanne Rosenberg.

14 14 CAVALER Skyvedørsgarderobe Produseres lokalt 3 spor 65% større åpning Kort leveringstid Kampanje: 30% rabatt Tid for koselige! r e t k u d o r p r e m som HAGEBENK,- r d medd oppløftrund, rund pp øft HAGEBENK Modell Modell odd HASVIK HASV K,- Hus Hus us til til søppeldunken ti søppel søppel øppeeldu ldunk nke keenn Flatpakk Flatp tppakk 1 % RABATT VED BESTILLING FØR 1. MAI! Fra kr. Dalebakken 4, Alta. Tlf e-post: 1,1,- (Alle priser er inkl. mva.) For flere opplysninger eller bestilling, ta kontakt med: Dalebakken, Alta. Tlf. e-post:

15 15 Utfordringer i Loppa Aksis Loppa ble etablert i Øksfjord for vel tre år siden. Avdelingen har 10 deltakerplasser, hvorav syv er praksisplasser for arbeidstakere som forbereder seg på å gå ut i ordinært arbeid. Vår store utfordring er å finne ledige arbeidsplasser i det lokale næringsliv. I Loppa er det ikke så mange tilbud eller muligheter, sier avdelingsleder Johanna Isaksen. Arbeidslederen ved Aksis i Loppa er Jan Magnus Martinsen, som er utdannet møbelsnekker, og arbeidstakerne får slik god praksis i snekkerarbeid. Vi mangler oppdrag, og beboere i Loppa må gjerne komme innom oss og se hvor flinke vi er. Vi tar også imot bestilling dersom noen har spesielle ønsker, sier Isaksen. Målsettingen for virksomheten er å få deltakerne ut i vanlig arbeid etter trening og veiledning ved Aksis. Vi møter stort sett velvilje hos næringslivet i kommunen, men skulle gjerne hatt flere muligheter. I arbeidet med å utprøve og veilede er praksis i næringslivet av stor verdi, sier Johanna Isaksen. VAKKERT BLIR DET: Arbeidsleder Jan Magnus Martinsen (til.v.) og Henning Nilsen legger siste hånd på verket. Aksis i Loppa har mange vakre ting i tre for salg, og de tar også på seg mindre oppdrag i finsnekring. Vil drive nærradio Avdelingen i Hasvik har de samme utfordringene om i Loppa, og har like mange deltakerplasser. De samarbeider om drift av turistinformasjonen og planlegger å komme i gang med lokale radiosendinger. Vi har noen av våre arbeidstakere ute i praksis i lokale bedrifter, men i næringslivet i Hasvik er det heller ikke så mye å velge i, sier avdelingssleder Per Hugo Mathisen. Virksomheten ved Aksis Hasvik er mangfoldig tross avdelingens beskjedne størrelse. Vi lager forskjellige produkter i tre, gaveartikler i blant annet glass og stein, diverse håndverksprodukter, vi driver med veving av matter, og vi produserer ved. I tillegg til dette tar vi på oss montering og skyting av garn for fiskerne, sier Mathisen. Men den overordnede målsetting er naturlig nok å bidra til at arbeidstakerne kommer raskt ut i ordinært arbeid igjen. Vi avklarer og prøver ut den enkeltes kompetanse og arbeidsevne, enkelte ganger i samarbeid med Aksis i Alta, for å finne ut den videre karriere for den enkelte, sier avdelingsleder Per Hugo Mathisen. GARNMONTERING: Montering og skyting av garn til fiskeflåten er en naturlig del av virksomheten i Hasvik. Her er det Per Magne Jensen som utfører dette arbeidet.

16 16 Gavebutikken Aksis har eget utsalg av det som produseres for salg blant annet på snekkerverksted og tekstilavdeling. Etter alt å dømme er både butikken og varene lite kjent blant Altas befolkning. Vi kunne ønsket oss mer besøk av kunder. Vi har jo et svært godt utvalg av vakre ting som utvilsomt er fine gaveartikler, sier arbeidsleder Britt-Helga Sigvaldsen. Hun viser vakre ting i tre og tøy, som håndmalte post- og aviskasser, krus med påtrykte motiver, varme sitteunderlag i ull, sokker, votter og andre fine strikkeplagg og masse annet nyttig og vakkert. De som kommer innom utsalget blir oftest overrasket over hva de finner her, og jeg tror alle blir fornøyd, sier Sigvaldsen. GAVEBUTIKK: Vi er ikke så lite stolt over hvor mye vakkert og nyttig vi har her i utsalget, sier arbeidsleder Britt-Helga Sigvaldsen ved Aksis.

Tilbake i jobb med OrbitArena

Tilbake i jobb med OrbitArena INFORMASJONSAVIS 2015 Tilbake i jobb med OrbitArena OrbitArenas viktigste oppgave er å hjelpe mennesker tilbake i arbeid. Les historien om Per Holm på side 2 og 3. Les også: OrbitArena driver Ankertunet

Detaljer

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Knus mytene i arbeidslivet! Rådet for psykisk helse vet at mange med psykiske plager møter stengte dører i arbeidslivet. Ikke fordi de ikke kan jobbe, men fordi

Detaljer

BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes

BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE KOMPETANSE SERVICE beredt Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT AS 1969 Beredt Gruppen ble grunnlagt i 1969 02 VI BIDRAR TIL AT ANDRE

Detaljer

Forord 2/3. Vi jobber målrettet med denne visjonen gjennom avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.

Forord 2/3. Vi jobber målrettet med denne visjonen gjennom avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Innhold Forord... 3 Inkluderende arbeidsliv... 5 Tilbake til arbeidslivet... 6 Springbrett ut i arbeidslivet... 9 Fra praksisplasser til fast arbeid... 12 Overtalt til omskolering... 15 Helsa sviktet fikk

Detaljer

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse Jubileumsberetning Innholdsfortegnelse Adm.dir. 3 Om Prima, Visjon og hovedmål, Verdier 4 Hilsen fra Trondheim kommune 5 Hilsen fra Trondheim Røde Kors 6 Hilsen fra NAV 7 Etableringen av Prima 8 Historien

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer

Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet.

Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet. Bilag avisa Sør-Trøndelag Mange nye muligheter Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet. Ansatte i Svanem AS: Odd Jarle Svanem, daglig leder, bedriftspedagog, økonomi og møbelsnekker.

Detaljer

Redusert funksjonsevne og aktiv i arbeidslivet

Redusert funksjonsevne og aktiv i arbeidslivet E T I N K L U D E R E N D E A R B E I D S L I V G o d e e k s e m p l e r Rikstrygdeverket Sannergt. 2 0426 Oslo Telefon: 22 92 70 00 Faks: 22 92 70 15 ia-prosjektet@ Redusert funksjonsevne og aktiv i

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede feiret sitt 30-års jubileum i 2010 og vårt medlemsblad har holdt koken nesten like lenge. Etter en pause kom bladet

Detaljer

Masvo - nye muligheter

Masvo - nye muligheter Masvo - nye muligheter Masvo - nye muligheter Sola symboliserer menneskene, de varme verdiene, relasjoner og det sosiale liv. Tannhjulet symboliserer økonomien, verktøy og produksjon. I 1993 ble det

Detaljer

SBL har byttet navn. Jobb å være stolt av

SBL har byttet navn. Jobb å være stolt av SERVICE NR. 4. DE S. 2007 14. ÅRGANG M E D L E M S B L A D F R A N H O S E R V I C E SBL har byttet navn Jobb å være stolt av TOM HOLTHE ER STOLT AV Å JOBBE VED RESTAURAN- TEN I DET SKJEVE TÅRN UTENFOR

Detaljer

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Lederne www.lederne.no 04 08 des fire nye år som Bretter opp ermene for Det gror i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Norsk ledelsesbarometer: Hyppige omstillinger øker stressfaktoren. forbundsleder

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Arbeidsglede. Arbeidsgiverforeningen for Vekst

Arbeidsglede. Arbeidsgiverforeningen for Vekst Arbeidsglede Arbeidsgiverforeningen for Vekst bedriftene Illustrasjon: Eldbjørg Ribe Godt stell gir vekst 2 ARBEIDSGLEDE - ARBEIDSGIVERFORENINGEN FOR VEKST BEDRIFTENE Utgiver: Arbeidsgiverforeningen for

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 2 Juni 2014 02 05 08 Nytt fra fylkesdirektøren - Fornøyde brukere og styrket markedsarbeid Rådmannen i Øksnes - Store utfordringer lokalt Alveland - Drømmen ble REN virkelighet

Detaljer

Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede

Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 8. årgang september 2014 Foto: Werner Juvik TEMA: Arbeid og oppfølging Søkte sosialhjelp: Må jobbe for penga Da antallet unge som søkte sosialhjelp økte,

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT ASPERGERE FANGET I HJELPE- APPARATET LÆREKANDIDATORDNIN- GEN PÅ VIUNO MARENSROPROSJEKTET SIDE 5 SIDE 26 SIDE 14

LANDSRÅD-NYTT ASPERGERE FANGET I HJELPE- APPARATET LÆREKANDIDATORDNIN- GEN PÅ VIUNO MARENSROPROSJEKTET SIDE 5 SIDE 26 SIDE 14 LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2012 WWW.LAFY.NO LÆREKANDIDATORDNIN- GEN PÅ VIUNO SIDE 5 ASPERGERE FANGET I HJELPE- APPARATET SIDE 14 MARENSROPROSJEKTET SIDE 26 STYRELEDERS SPALTE. Våren er igjen kommet

Detaljer

GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet

GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet GOD ATTFØRING Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet 2012 God attføring åpner næringslivets dører TEMA: På direkten TEMA: INNHOLD 5 spørsmål til direktør Johan-Martin Leikvoll i bransjeforeningen

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse!

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse! Foto: Torbjørn Tandberg brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 NAV-leder: Ingen skal stå uten tilbud Ungdom som faller ut av skolen og blir stående utenfor arbeidslivet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ARBEID OG UTDANNING EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Innhold: Muskelsyk på arbeidsmarkedet... 3 Arbeid og prioriteringer... 4 Få på plass hverdagen... 6 Analyser hverdagen...

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer

Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer Alf Reiar Berge Mai 2007 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side I Innledning ble sommeren 2006 forespurt

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

...er mye, mange og mangt

...er mye, mange og mangt ANNONSEBILAG en avis fra Norservicegruppen Kvalitet, miljø og sosialt ansvar Side 8. Elbilkongene Side 14. Kaffe? Side 6....er mye, mange og mangt Veien til jobb Side 4. Jeg gleder meg til mandagsmorran

Detaljer

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre.

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. 2 En begeistret hilsen fra Oss som står bak Dette er

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer